Vadkerti harangok
2018. február


Betegek Keresztútja
Szentmiseszándékok 
A dicsőség fényében
Jézus bátorító szavai hozzád II.rész
Szállást keres a Szent Család
Mit várunk a családtól
Közösségek Érsekvadkerten: Kedd esti beszélgetések
Koccintás Mikszáth Kálmán születésnapján
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Betegek Keresztútja

Első állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

Miért éppen én lettem beteg, Uram? Te ismered az életemet. Hova vezet ennek a betegségnek az útja? Hiszem, e betegség nem a Te ítéleted számomra. Hiszem, te nem adtál és nem adsz senkinek betegséget, a betegség nem tőled való. Hiszem, hogy Tőled csak Jót kapok. Én a Te irgalmas ítéletedben bízom. - Könyörülj rajtam, uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Második állomás: Jézus vállára veszi a keresztet

Uram, segíts vinnem betegségem keresztjét, amelyet nem én választottam. Kérlek, légy velem, mert egyedül nem bírom hordozni. Még nem ismerem azt, ami rám vár, de bízom abban, hogy Te mindig velem leszel, és nem kell egyedül vinnem keresztemet. - Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Harmadik állomás: Jézus először esik el a kereszttel

Uram Jézus, úgy érzem, kettétört az életem e betegség által. Eddig azt hittem, egyenes úton járok, sok mindent sikerült elérni az életben. De most beteg lettem. Azt hittem, ez velem nem történhet meg – és mégis. Segíts, Uram, hogy megtaláljam a hozzád vezető utat ebben a nehéz helyzetben is. - Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Negyedik állomás: Jézus édesanyjával találkozik

Jézusom, érzem, hogy az édesanyám, édesapám, a férjem, a feleségem, a gyermekeim, az unokáim nyújtják számomra a legfőbb emberi támaszt. A Te szereteted sugárzik az ő szívükből felém, amelyből erőt merítek a napi küzdelmekben. Köszönöm, hogy ők is mellettem állnak és segítenek nekem. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!


Ötödik állomás: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásában

Uram, köszönöm, hogy lelkiismeretes orvosokkal, nővérekkel találkoztam, akik nem csak szakértelemmel, hanem szerető gondoskodással is enyhítik kínjaimat, gyógyítanak, mellettem vannak. Segítsd őket, hogy ki tudjanak tartani nehéz hivatásukban. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Hatodik állomás: Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Kérlek, Uram, hogy én magam is, ilyen betegen is, segíteni tudjak testvéreimnek, akik velem járják a betegség keresztjének ezt az útját. Add, hogy tudjak adni egy pohár vizet, egy reményteli jó szót, ott, ahol erre szükség van, mert vannak, akiknek még nálam is nehezebb. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt

Uram Jézus, adj erőt, mert újra kell kezdenem a kezelést. Ismét itt vagyok a kórházban. Azt hittem megszabadultam a betegségtől, de mégse. Vajon még hányszor kell szembenéznem azzal, hogy csak rövid pihenést kaptam. A kór megint megtámadott engem. Hányszor kell még újra felállnom, elindulnom? Adj, kérlek, új reményt a szívembe, mert elfáradtam. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Nyolcadik állomás: Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

Uram Jézus, gyenge vagyok. De jó lenne erősnek lenni. Akkor a családom is bizakodóbb lenne a gyógyulásomban. Érzem, hogy a betegség keresztje milyen nehéz számukra is. Ők sokat tesznek értem, de nem szeretnék teher lenni számukra. Adj a Te erődből, hogy amit Tőled kapok, az őket is erősítse. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Jézusom, úgy érzem, már megjártam a nagy szenvedések mélységeit. Saját erőből nem tudom újra kezdeni. Kérlek, add, hogy legyen kitartásom, türelmem, hogy vállalni tudjam a következő orvosi beavatkozást, a további kezeléseket. Add meg, hogy ne adjam fel a reményt, hiszen hiszem, hogy most is itt vagy, és velem maradsz, mint eddig mindig! – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól

Uram, Te tudod, hányszor vették le ruhámat, amikor a műtőbe vittek, vizsgáltak, mosdattak, vagy éppen tisztába tettek. Uram, te tudod, hogy mit éreztem e teljes kiszolgáltatott helyzetben. Uram, adj olyan gondozókat, akik tiszta tekintetükkel és szívükkel betakarják az éppen ápolásra szoruló mezíteleneket. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Tizenegyedik állomás: Jézust keresztre szegezik

Uram, ez az ágy az én keresztem. Mozdulni sem tudok, mert nincs erőm. Fogva tartanak a műszerek és a csövek. Add, hogy el tudjam viselni az idekötöttség magányát. Kérlek, küldj néha valakit, aki egy kis vízzel enyhíti kicserepesedett ajkamat. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!


Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten

Uram, mi lesz velem, ha magadhoz szólítasz? Félek is, ha erre gondolok néha, de már tapasztaltam, a Te szeretetedben nincs félelem. Te bejártad azt az utat, ne hagyj magamra, amikor mennem kell. Egyedül Te tudod ezt az időt. Add, hogy amikor eljön az én órám, a Te irgalmadba ajánljam magam. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Tizenharmadik állomás: Jézus testét leveszik a keresztről és a fájdalmas anyja ölébe fektetik

Uram, elvesztettem barátomat, beteg testvéreim közül többeket is, akikkel együtt hordoztuk a betegség keresztjét. Elmentek, és Te tudod, hiányuk milyen kín nekem. Szűzanyám, kérlek, fogadd őket anyai karjaidba. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

Tizennegyedik állomás: Jézus holttestét sírba teszik

Amikor nagyon rosszul vagyok és nagyok a fájdalmaim, akkor vágyom nyugalomra, hogy már ne fájjon semmi. Kérlek, amikor eljön az időm, adj nyugalmat és a Te békédet. – Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam és minden betegen!

A feltámadás

Uram, végigjártam ezt a keresztutat. Követni Téged nehezebb a betegség mindennapos keresztútján. Te vagy számomra a remény, a Te életed és feltámadásod az én erőforrásom. Add, hogy mindig Veled éljek itt a földön, és majdan rám is ragyogjon a Te húsvétod hajnalának fénye. Ámen.

(Kórházi kápolnából hozta Sándor, Fotó: Barák B., Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

A dicsőség fényében

Hétpettyes katicabogár téved a szobámba, csak akkor veszem észre, amikor már leszállt az egyik virágra. Nem pihenni jött, sietősen mászik fel a növény egyik szárán, a csúcsára érve toporzékol egy kicsit, majd megfordul és lemászik. Egy másik levélre ugyanolyan sietősen kapaszkodik fel, de onnan sincs tovább út, ezért ismét lefelé veszi az irányt. Próbálkozik még néhányszor, aztán talán megunja, ezért kiterjeszti szárnyait és elröppen a fény, az ablak felé. Közben elgondolkodom: vajon milyen érzés lehetett neki, amikor először jött rá, hogy repülni is tud? A katicabogár nem tekinti felesleges fáradozásnak, hogy fel- és lemászik a fűszálakon és más növényeken, mert bármelyikről tovaszállhat.


Nagyböjt második vasárnapján egy magaslatra hív minket az evangéliumi történet, Jézus színeváltozásának jelenete. Lélekben csatlakozunk a három kiválasztott apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, hogy az Úr vezetésével felmenjünk a hegyre. Életünk során sokszor megjárjuk ezt a lelki magaslatot, eljutunk az Istennel való találkozás helyére, megtapasztaljuk Isten közelségét és jelenlétét, de mindannyiszor le kell jönnünk a hegyről, ahogyan a három apostol is lejött a színeváltozás után, és miként a katicabogár is lemászik a növényen. De életünk során egyetlen pillanatra sem feledkezhetünk meg arról, hogy „vannak szárnyaink.” Ugyan nem a magunk erejéből, hanem Istennek köszönhetően fogunk eljutni a mennybe, de jó tudnunk, hogy nem kell a mélybe süllyednünk, nem fogunk teljesen megsemmisülni, hanem Isten kegyelme felemel minket.

A színeváltozással az lehetett az Úr célja, hogy felragyogtassa isteni dicsőségét a kiválasztott három apostolnak és megmutassa nekik, milyen dicsőség vár rá és minden emberre a mennyországban. Az apostolok szemét elkápráztatta a látomás, a dicsőségben ragyogó Krisztus látványa, de itt most nem éreznek félelmet. Isten közvetlen jelenléte sok esetben félelmet ébreszt az emberben, de jelen esetben nincs erről szó. Zavarodottak, csodálkoznak, de nem rettegnek, hanem maradni szeretnének. Erre utal Péter megjegyzése, miszerint jó nekik az isteni fényben tündöklő Jézus közelében lenni, és szeretnék, ha ez az élmény tovább tartana. A csodálatos színeváltozás azonban nem tart sokáig, vissza kell térniük a mindennapokba, le kell jönniük a hegyről. Szívükben azonban ott őrzik az élmény emlékét, és talán éppen ez fog nekik erőt adni Jézus kereszthalála láttán.

Az esemény jelentős mozzanata az a titokzatos hang, amely a Jézust körülvevő felhőből hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Minden kétséget kizáróan ez a mennyei Atya hangja, az ő tanúságtétele Jézusról, a Fiúistenről. Az Atya szavaiból tudja meg Péter, Jakab és János, hogy ki valójában Jézus. A feltámadáskor szintén az Atya fog cselekedni, a feltámasztással azt fogja igazolni, hogy Jézus az ő szeretett Fia.

A húsvét ünnepe az Isten-látás, a Feltámadottal való személyes találkozás napja lesz számunkra, mert a feltámadt Krisztus megmutatja isteni dicsőségének teljességét.

© Horváth István Sándor, Fotó: Kristók J.

Vissza az újság tetejére

Jézus bátorító szavai hozzád II.rész

Ismerem nyomorúságodat, küzdelmeidet, lelked szorongatottságait, tested gyöngeségeit. Tudok gyávaságodról, bűneidről, és mégis azt mondom neked így karácsony után: Add Nekem szívedet, szeress Engem, úgy ahogy vagy!

Ha arra vársz, hogy angyallá válj, mielőtt átadnád magadat a Szeretetnek, akkor soha nem fogsz szeretni Engem. Ha gyáva is vagy a kötelességeid teljesítésében és az erények gyakorlásában, ha gyakran visszaesel azokba a bűnökbe, amiket már többé nem szeretnél elkövetni, nem engedem meg neked, hogy ne szeress Engem. Szeress Engem úgy, ahogy vagy!

Minden pillanatban, akár buzgóság vagy szárazság, hűség vagy hűtlenség állapotában vagy, szeress Engem úgy, ahogy vagy! A te szegény szíved szeretetét akarom. Ne várj addig, míg szíved tökéletes lesz, mert akkor soha sem fogsz szeretni Engem!

Nem teremthetnék-e minden homokszemből szeráfot, tisztaságtól, fennköltségtől, szeretettől sugárzót? Nem vagyok-e Mindenható? S ha Nekem úgy tetszik, hogy azokat a csodálatos lényeket az égnek hagyjam, és előnyben részesítsem szíved szegényes szeretetét, nem vagyok-e mindig ura szeretetemnek? Ura vagyok, mégis azt üzenem neked, hogy szeress úgy, ahogy vagy!

(NN)

Vissza az újság tetejére

Szállást keres a Szent Család

2017-ben is útjára kelt a Szent Család, hogy szállásra leljen Érsekvadkerten is. Hála Istennek, nem zörgetett hiába a családok ajtaján. Nem szorultak hajléktalan sorsa, mert mindig volt, aki ajtót nyitott számukra. Ajtót nyitottak számukra, hogy alkalmanként jelenlétükben imádkozzon és énekeljen az átlag 25 fős befogadó közösség.


Egy órácskára jöttünk össze a családoknál, hogy közösen üdvözöljük a Szent Családot, Jézust, Máriát és Józsefet. Köszöntöttük és kértük Őket, hogyha a következő napok nehézségeket is állítanak elénk és elsodorva mellőlük meg akarnák szakítani a hozzájuk fűződő kapcsolatunkat, ne engedjék. Mert ma ennek a háznak és családnak ünnepe van a jelenlétük által, ezért is akarunk különösen gondolni Rátok és kérni Tőletek. Ha bárhová is hív munkánk, bárhová is szólít a kötelességünk, Ők legyenek lépéseink vigyázói.

Szent Család! Óvjatok meg bennünket minden bűntől, bajtól, szerencsétlenségtől és az ajtón kopogtató minden betegségtől. Óvjatok meg attól, hogy valaha is másra legyen gondunk, mint Isten dicsőségének emelése. Adjátok meg számunkra az igazi keresztény család meleg otthonának édességét, hogy házainkat soha fel ne verje az átkos perlekedés zaja, a Titeket sértő és megszomorító káromkodás, és semmiféle bűn, ami sértené családjaink karácsonyi békességét.

Adjátok meg nekünk mindazt, hogy 2018. adventi időszakában, és addig is, tiszta örömmel, karácsonyi békességgel, a kis Jézus szeretetével köszönthessünk Titeket!

(Érsekvadkert, 2017.12.18. emjé, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Mit várunk a családtól?

Az államtól elvárjuk, hogy biztosítsa minden állampolgára számára a jólétet és az ország biztonságát. Az ország választott vezetőitől elvárjuk, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek érvényre juttatják az igazságosságot, biztosítják az egyenlőséget és védik mindenki szabadságát. Az orvostól elvárjuk, hogy legjobb tudása szerint gyógyítsa a betegeket. A tanártól elvárjuk, hogy használható tudást adjon a következő nemzedéknek. A munkástól elvárjuk a becsületes munkát. Az Egyháztól és szolgálattevőitől elvárjuk, hogy Istent tegyék jelenvalóvá életünkben. A családtól elvárjuk, hogy... Tényleg, mit is várunk a családtól?

Ne adjunk felületes és elhamarkodott választ erre a kérdésre! Ma, 2017. december 31-én András atyánk prédikációját követően a Szent család, Jézus, Mária és József ünnepén gondolkozzunk el egy kicsit a család hivatásáról és feladatáról! Mit várunk a családtól? És most ne a családtagok, a szülők és a gyermekek feladatára gondoljunk, hanem a család sajátos küldetésére! Amikor most a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk összegyűjteni a családdal szembeni elvárásainkat, akkor nem tekinthetünk el attól, hogy Istennek mi a terve a családdal, a család intézményével és a családi közösséggel, a férfi és a nő szeretetkapcsolatával. Valójában sokkal helyesebb volna azt a kérdést feltennünk, hogy Istennek milyen elvárása van a családoktól, mi volt az ő eredeti terve, szándéka a családdal, milyen küldetést adott családnak?

Elsőként a házastársak egységét, szeretetben kibontakozó közösségét kell megemlítenünk. A házasságban a férfi és a nő közösségre lép egymással, közösséget teremtenek, amelynek alapja a szeretet, és amely az egész életre szól. Értelmetlen volna bármiféle kapcsolat a férfi és a nő között, ha abban nem a szeretet mindennapi megélése volna a cél. Mégpedig a minőségi szereteté, amely nem elégszik meg a szeretet érzésének hangoztatásával, hanem konkrét tettekben mutatkozik meg a házastársak részéről. Ebből a kölcsönös szeretetből fakad a házastársak egysége és hűsége.

Második elvárásként, isteni szándékként az élet szolgálatát, az élet továbbadását kell megneveznünk. A teremtő Isten, az embert férfinak és nőnek megalkotó Isten arra hívja teremtményeit, hogy legyenek munkatársai az életadásban. A férfi és a nő, egymás házastársaiként szabadon és tudatosan vállaljanak szerepet az élet továbbadásában. Az emberi szabadságnak és a tudatosságnak itt különösen nagy szerepe van, amely egyúttal az ember felelősségét is jelenti. A házastársi szeretet és szerelem gyümölcse a gyermekek világrahozatala és felnevelése a család szeretetteljes légkörében. A férfi és a nő egymás iránti szeretete így nyílik ki gyermekeik felé.

Harmadikként azt érdemes megfogalmaznunk, hogy a családok nem élhetnek egymástól elszigetelten, egymástól függetlenül, hanem nagyobb közösséggé, társadalommá kell formálódniuk. Ez nem csak egy bizonyos területen, például egy ország területén belül való egyszerű együttélést jelent, hanem a családok együttműködését, közös értékek képviseletét és közös célok megvalósítását. Ebbe természetesen beletartozik az is, hogy a családok együtt küzdjenek a családokat támogató döntésekért és a családok szabad vallásgyakorlásáért.

A szabad vallásgyakorlat említésével, a hit megélésével már meg is érkeztünk a negyedik elváráshoz. A keresztény családnak az is feladata, hogy miközben előmozdítja a társadalom céljait, az Egyházat is építse, Isten országát is megvalósítsa. Ez a pont tulajdonképpen összefoglalja mindazt, amit az előző három tartalmaz, azaz a családnak fel kell fedeznie, hogy mi az Istentől kapott küldetése és azt meg kell meg valósítania. Legyen minden család a hit megélésének és továbbadásának helye!

(Horváth István Sándor cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten

Kedd esti beszélgetések

Sikeres a már több mint 10 éve, a könyvtárunk által működtetett Kedd esti beszélgetések csapata. A közösség a kultúra mentén önszerveződéssel jött létre. Céljául a közvetlen környezetünkben élő és alkotó embereket bemutatását tűzte, a velük történő beszélgetések által pedig ráébressze a résztvevőket az alkotás elévülhetetlen hozamára. A programjaikon, melyek plakáton kerülnek meghirdetésre (egyéni igény alapján emailen is), melyen bárki részt vehet, mivel a csapat tagsági viszony nélküli és minden irányban nyitott.


A teljesség igénye nélkül, a figyelem felkeltése érdekében felsorolnék néhányat azok közül, akik működésünk alatt a csapat vendégei voltak. Karaffa Gyula költő, Végh József helytörténész, Zsiga Lajos költő (aki Pásztón él, de érsekvadkerti kötődését sokan ismerik), Kovács Ferenc természetvédő, Bartusné Szandai Teréz herencsényi mesemondó, Csáky Károly költő és helytörténész, dr. Andor Csaba Mikszáth-kutató, P. Kerner Edit előadóművész és a balassagyarmati Hatala Csenge. Csengéről tudni kell azt, hogy másfél éve jelent meg könyve Európa második túszdrámájáról (az első a müncheni olimpián történt), a Pintye ügyről. Műve a Hírzárlat címre hallgat, és oknyomozásának eredményét foglalja össze azzal a szándékkal, hogy végre tiszta víz kerüljön a pohárba az 1973-ban a balassagyarmati kollégiumi események kapcsán.

Az utóbbi időben, nagyrészt önfinanszírozás mellett egy-egy programunk „utazóssá” vált. A lelkes csapat így eljutott Alsósztregovára (Madách szülőfaluja), Csesztvére, Mohorára, Pencre, Vámosmikolára, Drégelypalánkra, Romhányba, a balassagyarmati börtönbe, most januárban pedig az Ipoly túlparti Szklabonyára. A szklabonyai látogatás Mikszáth Kálmán 171. születésnapi ünnepsége keretében sok új ismerettel gazdagította a jelenlévőket. (Erről külön írásban is olvashatunk.)

A kis közösség nem törekszik különböző kitűntetések bezsebelésére. Ám a további működésre jó hatással van az, hogy „országos” híre van már e csapatnak a könyvtáros szakmában, amit a Pest Megyei Könyvtár gratuláló sorai és egyéb visszajelzések egyaránt alátámasztanak.

(Kelemenné)

Vissza az újság tetejére

Koccintás Mikszáth Kálmán születésnapján

(Szklabonya 1847.01.16.- Budapest 1910.05.28.)

„Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el, romlást arat.” (Wass A.)

A kedd esti beszélgetések keretében 2018. 01. 16-án könyvtárunk szervezésében húszan utaztunk az Ipoly túlparti Szklabonyára, hogy részt vegyünk Mikszáth Kálmán 171. születésnapi ünnepségén.

Már 13:45-kor megtelt az a ház, melynek területén állott annak idején Mikszáthék háza, ahol 1852-1872 közti ifjúkorát töltötte a Jó palócok írója


Az ünnepség kettőkor egy szlovákul előadott népdallal vette kezdetét, majd a település polgármester asszonya a szülőház helyén álló, az írót megjelenítő szobor mellől köszöntötte a két országot képviselő emlékezők sokaságát. Méltatta a nagy író munkásságát, aki az irodalomban, az Országházában és a Magyar Tudományos Akadémián is maradandó nyomokat hagyott maga után úgy, hogy a szülőföldjét sohasem feledte. Élete utolsó, már betegséggel terhelt szakaszát a nyugalom szigetének titulált Horpácson töltötte, de az ottlétének írói terméséből a szklabonyai emlékek köszönnek vissza.

A polgármesteri köszöntőt követően koszorúk kerültek az író mellszobrának talapzatára, melyek között a helyieken túl Balassagyarmat, Budapest, Csesztve, Érsekvadkert, Horpács virágai is jelezték a nagy írónk tiszteletét.

Az ünnepség a szakadó hó miatt is az emlékházban folytatódott. Az épületet, az ott látható mikszáthi relikviákkal immár 15 éve jó gazda módjára a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma működteti.

A megemlékezés már csak magyar nyelven hangzott el dr. Kovács Anna irodalomtörténész, a Mikszáth Kálmán Társaság elnöke előadásában. A sok jó gondolata közül egyet most megosztanék a Kedves Olvasóinkkal. „Öröm számomra, hogy ilyen sok település képviselteti magát a nagy írónk 171. születésnapján. Ez az együtt ünneplés találkozás és elmélkedés is egyben, amely átnyúlva a határokon, az egyetemes kultúra mentén köt össze bennünket”. Hallhattuk azt is, hogy az író munkássága rámutat arra, hogy igazi értéke a munkának van, melynek tárgyi bizonyítékául a horpácsi birtokká váló könyvei szolgálnak.

Az előadást két általános iskolás műsorszáma követte, melyből mindannyian megtudhattuk, hogyan lett író az ünnepeltünkből.

A zárszó Balogh Gáboré volt, aki a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya elnöke. Méltatta a Mikszáth és Madách értékek megmentésére és továbbvitelére való közös igyekezetüket a Szlovákiai Magyarok Múzeumával, Szklabonya és Alsósztregova községekkel karöltve. Ennek legutóbbi megnyilvánulása az alsósztregovai kastély parkja felújítási munkáinak a kezdete, majd 2018-ban egy sikeres EU-s pályázat alapján ez folytatódhat. Ma elmondhatjuk, hogy mindkét emlékhely sorsa jó kezekben van úgy a törődés, mint a bővítés és értékmegőrzés szempontjából. A felnövő nemzedéknek évről évre javuló és szemléltetőbb lehetőségei vannak és lesznek a nagy palóc írók munkásságának megismerésére.

A labda mától a mi térfelünkön pattog. Jelzi, hogy a jövőben sem maradhatunk ki a hasonló rendezvényekből, amit az ünnepséget záró, barátságok alapját lerakó valódi koccintás pecsételt meg.

(Szklabonya- Érsekvadkert, 2018. 01.16. emjé fotó: Hustyava Éva) : )

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2018. évi első ülését január 30-án tartotta a Képviselőtestületünk. Rendeletet alkottunk a településkép védelméről szólóan. Részleteiben Arculat kézikönyv címen honlapunkon minden érdeklődők részletes információhoz juthatnak. Rögzítésre került a testület első féléves ülésterve, és elfogadásra került a vízműves bérleti s üzemeltetési szerződés is.

Mivel ettől az évtől csak önkormányzatok (általa működtetett egységek nem) pályázhatnak a közmunka programokra, együttműködési megállapodást született a GAMESZ-szal a feladatszervezéssel összefüggő közfeladatok tárgyában. Ezen az ülésen került elfogadásra a Polgármester szabadságolási terve is.

Pályázatot írt ki az Önkormányzat a megüresedett védőnői állás betöltésére, a törvényi változások alapján pedig módosította az Önkormányzat és a Roma önkormányzat együttműködési megállapodását.

Határozat született arról, hogy a megnyert pályázatink pénzmozgásait a még jobb átláthatóság érdekében külön-külön alszámlákon kezeljük, és állást foglaltunk a köztisztviselői illetmények a jelenhez történő igazításában is, amire a rövidesen kezdődő tárgyévi költségvetés előkészítésekor és tárgyalásánál nagy szükség van.

Februárban két ülés lesz. Tizenötödikén az intézményvezetőkkel közösen tárgyaljuk a 2018. évi költségvetésünket, amelyet az ülésen hozott, a költségvetési helyeket érint állásfoglalásokat, pénzügyünk beépíti. Az átalakított tervet, más napirendi pontok mellett 02.22-én tárgyalja a képvisel testület.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2018. március 19. hétfő

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő Bibliaóra március 6-án, kedden este 7-tól lesz a Kolping házban, ahová szeretettel várunk minden hitében növekedni vágyó testvérünket. A februári alkalommal betekintést nyertünk a tömjén liturgikus szerepéről, a tömjénezés az emberi életben történő megjelenéséről, mind a Szentírás, mind pedig a profán leírások alapján. Jó volt megtudni, hogy a liturgiánkban alkalmazott füstölés középpontjában mindig az Isten áll, hisz az oltár is Krisztust jelképezi, a Szentíráson keresztül is Isten szól hozzánk. A pap füstölésével annak adjuk jelét, hogy Ő közvetíti Isten szavait hozzánk, míg a hívek füstölése azt jelenti, hogy Isten képmására lettünk teremtve, a keresztségben Isten gyermekeivé váltunk, és ahol ketten-hárman összejönnek imádkozni, ott jelen van az Isten is.

Márciusban nem lesz Kolping mise, mivel annak időpontja Nagypéntekre esik. Figyeljünk a templomi hirdetésekre és minél többen vegyünk részt a templomi liturgiákon és a húsvéti előkészületekben.

Adóbevallási időszak következik. Kötelességünk rendelkezni az adónk 1+1%-ról. Még azoknak a testvéreknek is, akik jövedelme nem képezett befizetett adót, mert a fel nem használt adóalap a beérkezett nyilatkozatok arányában kerül államilag szétosztásra.

A Katolikus Egyháznak szánt 1%-kunkat a 0011 számon juttathatjuk el

A másik 1% is szánjuk az értékeinket őrző és tovább vinni szándékozó szervezeteknek. Ilyen a Tizenhárom Almafa Alapítvány is, ami évek óta nyilvános rendezvényeken (Mozdulj Vadkert, Kézműves forgatag, Családi nap) dolgozik a múltunk megismerésén és az emberek közösségbe kovácsolásán. Adószámuk: 18397042-1-12

A húsvét heti megjelenésünk érdekében a márciusi számunk lapzártája: március 12. Az eddig beérkező írások adhatják a Harangok tartalmát!

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

Február 25-én, Vasárnapján lesz gyűjtés a Katolikus Iskolák javára!

HAMVAZÓSZERDÁTÓL a nagyböjt péntekjein - minden pénteken - Bűnbánat jeléül és a szenvedő Krisztus iránti szeretetből tartózkodjunk a húsos ételektől. A törvény felnőttekre vonatkozik.

 A nagyböjti vasárnapokon du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, ugyanúgy pénteki napokon este 6-kor a szentmise előtt.

 Jeles napjaink: Március.15. 1848-as Szabadságharc nemzeti ünnep.

                             Március 19. Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának ünnepe

 Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft.  Láng András, kanonok, prépost Taksony - Dunaharaszti plébános tartja. Évfolyamtársak vagyunk, március 15-16-17-én este a 6 órás szentmisén.

  A lelkigyakorlat 3 estéjén 5 órától lesz alkalom a szentgyónás elvégzésére.  Használják ki a lehetőséget, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagycsütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.

 A nagyböjti lelkigyakorlat befejező szentmiséjén és azt követő vasárnap a fél 9 órás szentmisén, részesülhetnek a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN azok, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére. (Áldozás nélkül nem lehet, a betegek kenete SZENTSÉG, amit csak tiszta szívvel fogadhatunk)

 Az elsőpéntekes betegeket márciusban is 1 héttel később, tehát 8-án keressük föl, hogy szentáldozásuk Húsvéthoz minél közelebb legyen. – Azokat, akik rajtuk kívül szeretnének idősek otthonukban gyónni-áldozni húsvétra, a rákövetkező hétfőn látogatom meg.       

 Márc.18-án, Fekete vasárnap lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.

 Márc. 25-én, Virágvasárnap reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

  VIRÁGVASÁRNAP fél 9-kor a SZENTMISE a barkaszenteléssel a Lurdi Barlang előtt kezdődik, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg. 

 Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.

 Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána  szentségimádás 9-ig,  9-10 óráig a felnőttek tartanak közös imaórát.

 Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be meg-emlékezésünk. Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat.

**Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, mi legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso

 A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.

A HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal a körmenetre! (Házaknál gyertya!)

Az 1%-os befizetett személyi adóról ne feledkezzenek el rendelkezni!  

 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név,

Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról. (Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószáma: 18641107-1-12)

KERESZTELTÜNK:

 -

HÁZASSÁGKÖTÉS:

-

Halottaink:

6./ Kovács Jánosné, szül. Berényi Erzsébet (1953)   

7./ Báthori István (Pusztaberki, 1952)

8./ Varga Ignácné, szül. Erdős Mária (1926)

9./ Szabó István (1941)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. csütörtök    - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik, testvéreik és Nagy Ignác

2. péntek        - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik, nagyszüleik

3. szombat     - Sipos Ákos, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Zacharné Híves Zsuzsanna, szüleik és hozzátartozók

                        - Barák és Orem család élő és elhunyt tagjaiért

4. vasárnap   - Percsina Pál, szülők, nagyszülők, Berta és Babinszki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Erdős István 2. évforduló, szülei, testvére, az Erdős és a Percsina család halottaiért

5. hétfő           - Mátéffi Viktor 70. évforduló és a Vadkerten szolgáló papokért

6. kedd           -

7. szerda        - Lukács József atya és szülei 6. évforduló

8. csütörtök    - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet és nagyszülei

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a Boda és a Csillag család élő és elhunyt tagjaiért

9. péntek        -

10. szombat   - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, vejeik, Gyurkovics Sándor, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Fábián József, apósa és hozzátartozók

                        - Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

11. vasárnap - Pataki András 14. évforduló, felesége Bimbó Mária 3. évforduló és hozzátartozók

                        - Beszkovszki Jánosné, Tóth István, Bálint Tibor és felesége Ibolya és hozzátartozók

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, Ferencsik József, a Ferencsik és Pinke család elhunytjaiért

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      - Bakos János kanonok 65. évforduló

15. csütörtök -

16. péntek     - Záhorszki Károly 1. évforduló

                        - Temela József, 2 nagybátyja, nagyszülei, a család élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Holman István 7. évforduló, szülei, testvére, apósa, anyósa, Krizsan István, felesége, a család élő és elhunyt tagjaiért

17. szombat   - Fábián Ignác, felesége Kovács Erzsébet, vejük Dósa József, szülők és nagyszülők, valamint a Boda és Trombitás család halottaiért

                        - Kovács János és hozzátartozók

                        - Pobori László, felesége Kiss Mária és hozzátartozók

18. vasárnap - Holman Sándor, szülei, apósa, anyósa és a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Holman József, felesége Molnár Ilona. Holman és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Ignác, élő családtagok, Szabó és Laczó család halottaiért

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök -

23. péntek     - Súth János, felesége Varga Mária, szüleik, vejük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

24. szombat   - Dombai Gábor 5. évforduló, Dombai és Pelle család hozzátartozóiért

                        - Pálinkás István, szülei, testvérei, élő és elhunyt hozzátartozók, és Vigyinszki József és hozzátartozók

                        - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

25. vasárnap -

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök -

30. péntek     -

31. szombat   -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre