Vadkerti harangok
2017. október


Halottak napja
Szentmiseszándékok 
Érsekvadkerti Népdalkör
Imádság elhunyt szülőkért
Az Eucharisztia ünneplése 3.
Zarándoklat
Ismét Medjugoréban
Életige
Meghívó helyett
Szabadság és szabadosság
Szentmiseiratás rendje
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Halottak napja

„Ne nézzetek rám borzalommal, ha meghalok:
Az a halott a koporsóban nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, az voltam én.
(Gárdonyi Géza: Ha meghalok)

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. A katolikusok november 2-án tartják ekkléziológiailag a „szenvedő egyház” ünnepe, a Mindenszentek november 1-i főünnepét követő ünnepnap. Ekkor a küzdő egyház a szenvedő egyházról emlékezik meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából, az elhunytakról való megemlékezés napjává.


Az ókori rómaiak őseiket és hőseiket istenként, félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének szánt, róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia néven. Minden római család megülte ezt az ünnepet a kölcsönös szeretet jegyében.

A holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól minden liturgiában megtalálható volt a Szentmisében. Az Egyházban először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a Halottak napját. Szent Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is.

Az ünnep a 11. században terjedt el széles körben, s a 14. században vált hivatalossá. A halottak napján mondott imádság a Halottak olvasója, amely öt tizedből áll, Jézus öt sebének emlékezetére. Az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés, az értük való közbenjárás a purgatóriumbeli (tisztítótűz) szenvedéseik enyhítésére katolikus hiten alapul. Vigasztalást nyújt a hátramaradottaknak, hogy így tehetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A halottak napi gyászmisék az örök életről és a feltámadásról szólnak.

Magyarországon a két egymást követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is. A protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát. Csak a reformáció napján mentek ki a temetőbe. Mára az ünnepkör a protestáns magyar közösségeknél három- négynaposra bővült, és november elsején és másodikán is kimennek a sírkertekbe, és gyertyákat is gyújtanak.

Az eredetileg katolikus ünnep és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nemcsak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is ünnepel velünk együtt. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is ünnepnek ismerték el ezeket a napokat. Ugyanabban az időpontban ünnepelnek, mint mi, de nem tartozik a fő ünnepek közé. A reformátusok csak a szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Az ortodox kereszténység ünnepi naptárában több halottak napja is szerepel. A bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton ünneplik. A halottak napját az anglikán egyházban nem tartják meg, bár a vallás bizonyos irányzatai, újra visszaemelték a megemlékezéseket.

(Net alapján. Fotó: ema )

Vissza az újság tetejére

Érsekvadkerti Népdalkör


Egyesületünk 2005 szeptemberében alakult a Füle Béláné vezette nyugdíjas klub tagjainak a részvételével Réti Lajosné kezdeményezésére.

Mellettük megtalálhatók a fiatalabb korosztály képviselői is (sajnos egyre kevesebben), akik szívükön viselik a népi kultúra megismerését, hagyományaink megőrzését, továbbadását.

Az egyesület létszáma a régebbi 25 főhöz képest jelentősen csökkent, jelenleg 16-18 az éneklők száma. A kóruspróbákat szerdánként 19 órai kezdettel tartjuk a Petőfi Sándor Általános Iskola énektermében, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Működésünk során községünkben (nemzeti ünnepek megemlékezései, falunap, idősek napja, karácsonyi templomi hangverseny stb.), illetve annak vonzáskörzetében megrendezett rendezvényeken (Patak, Dejtár, Ipolyszög, Kétbodony, Rétság, Tereske stb.) vettünk részt. Regionális és országos találkozókon szerepeltünk (pl.: Nógrád megye településein: Balassagyarmat, Szécsény, Salgótarján, Kazár, Rimóc, Mohora, Csesztve; majd a megyehatárt átlépve: Vác, Abasár, Eger, Budapest. Kertek Találkozója az ország több pontján stb.)

Az énekelt összeállítások, népdalcsokrok - melyek a magyar népdalok sokszínűséget hivatottak bemutatni - lehetőséget adnak arra is, hogy különböző ünnepélyeken, egyházi és nemzeti ünnepeken méltóképpen képviselhessük a helyi népzenei hagyományokat, megőrizve és továbbadva a palóc népviselet és a népi kultúra értékeit.

Egyesületünk a 2008 júniusában Egerben megrendezett regionális népzenei találkozón kategóriájában a legmagasabb – kiválóan megfelelt – minősítést kapott.

A további fellépések mellett munkánk fontos részét képezte az országos minősítésre való felkészülés és a hangversenyeken való sikeres szereplés. Ennek eredményeként 2011 májusában országos minősítésen (Budapest, Csili Művelődési Ház) az Érsekvadkerti Népdalkör aranyfokozatot ért el.

2016 szeptemberében Csillebércen a Senior Dalkörök V. Országos Fesztiválján „Legjobb Senior Dalkör” címmel Arany Oklevelet nyert el a Népdalkör a „Göncöl Citerások” kíséretével.

Színesíti, változatossá teszi a repertoárt a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény keretein belül működő citerazenekarral való fellépés.

(Közzé tette: Vitéz Tamás)

Vissza az újság tetejére

Imádság elhunyt szülőkért

Örök, mindenható Isten, aki azt parancsoltad, hogy szüleinket tiszteljük, gyermeki bizalommal járulok hozzád és kérlek, szabadítsd meg édesanyámat (édesapámat), aki talán még a tisztítóhelyen szenved! Jóságos Atyám! Bocsásd meg bűneit (bűneiket), melyek közül talán többnek is okozója lehettem.

Emlékezzél meg, Uram, a gyermeki hűségről, szeretetről és engedelmességről, amelyet Szent Fiad e földön gyakorolt, a szeretet ama szolgálatairól, amelyeket boldogságos Anyjának s akaratod szerint minden embernek tett. Erre a szeretetre kérlek, könyörülj édesanyámon (édesapámon), és fogadd be őt (őket) mennyei dicsőségedbe! Ámen.

Vissza az újság tetejére

Az  Eucharisztia ünneplése 3.

Jacques Pantaléon, a későbbi IV. Orbán pápa után ismerkedjünk meg azzal, akinek valójában köszönhetjük az Eucharisztia főünnepét.

Szent Julianna többféleképpen szerepel a szentek névsorában (Cornillon-i, Lüttichi). A Hágai Nemzeti Könyvtárban található latin nyelvű életrajza szerint Julianna 1192 körül született a Liège és Fléron melletti Rétinne-ben. Szülei nem voltak gazdagok, sem nemesek. Nővérét Ágnesnek hívták. Ötévesen (1197) nővérével árvaságra jutottak, és a liège-i leprások Mont Cornillonon lévő ispotályába (leprosarium) kerültek, amelyet az ágostonosok tartottak fenn.

Sapientia nővér, a kolostor priorája maga vállalta a két lány nevelését és felügyeletét. Julianna már korán nagy érdeklődést mutatott Szent Ágoston és Szent Bernát művei iránt. Fejből imádkozta a Zsoltárok könyvét, az Énekek Énekét és Szent Bernát húsz beszédét. Kivételes zenei tehetségnek bizonyult. 1206-ban lépett a kolostorba, és tizenhárom évesen letette fogadalmát (1207). 1210-től kezdődően látomásai voltak az Oltáriszentséggel kapcsolatban, mégpedig a Holdat látta teljes fényében, amelyet átlósan egy sötét csík szelt ketté. Később megértette, hogy a Hold az Egyházat és annak éves liturgikus ünneplését jelképezi, amelyből hiányzik egy ünnep.

1230-ban Julianna lett a kolostor priorája. Ekkor tanácskozott két nővérrel – az egyikük Boldog Liège-i Éva volt –, majd pedig Lausanne-i Jánoshoz fordult, hogy kikérje véleményét. János körültekintően járt el, felvette a kapcsolatot Liège püspökével, valamint Saint-Cher-i Hugóval és Jaques Pantaléonnal.

Sztankó Attila

Vissza az újság tetejére

Zarándoklat

Cselekvő ige a zarándokol, aktív cselekvést, áldozatot igényel annak alanyától. Évek óta nem vettem részt a szentkúti búcsún, most valahogy természetes volt, hogy ott leszek. A zarándoklat utazás is egyben, olyan utazás, amelynek része az úton töltött idő is, ami a ráhangolódást szolgálja. Azt, hogy ami történik, ne csak megéljem, hanem át is éljem.

A zarándok áldozatot hoz. Legfőképpen a kényelmet, a vasárnapi pihenést adja oda. Persze lehet imádkozni, kérni és hálát adni otthon is, ágyban fekve is (ez is nagyon fontos), de talán könnyebb lélekkel tesszük meg, ha időnként valamit oda tudunk tenni az Úr elé. Most ezt a kis áldozatot. Mert mindig elég, amit adni tudunk. Ha megtesszük.

A hűvös idő ellenére sok volt a zarándok, akik - bár eltérő indíttatásból - mindannyian a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérve fordultak az Úr felé, adományként letéve, áldozatként felajánlva fáradalmaikat és szenvedésüket.

Halogatott szentgyónásomat elvégezve szentáldozáshoz járulhattam. Máriához mentem, aki így közbenjárt abban is, hogy Jézussal találkozhassak.

- egy zarándok -

Vissza az újság tetejére

Ismét Medjugoréban

„Jó Szűz Anyánk, nézz most reánk, szánd meg a mi magyar hazánk!
Sok bűn tépi a lelkünket, te mentsd meg a nemzetünket!
Szeretettel arra kérünk, mentsd meg a mi magyar népünk!
Te tudod csak ezt megtenni, könnyeiddel kiesdeni”.

Alig ért véget a Kálvária búcsúnk, egy kis csapat útra kelt Medjugoréba, hogy ezen a helyen is megköszönje Égi Édesanyánk anyai gondoskodását. Este 10 órakor indult autóbuszunk Vadkertről, de már előttünk felvette a gyarmati és az ipolybéli (Szlovákia) testvéreinket. Rétságon is csatlakoztak hozzánk, de csak Baján vált teljessé a csapat: ott szállt fel az erdélyi küldöttség, élén az idegenvezetőnkkel. Ismét elmondhattuk, mint legutóbbi utunknál: három ország, de mégis egy nemzet fiai alkotják csoportunkat.


Semmi sem az igazi, ha abból Istent kihagyják. Ezt vallja csoportunk, mert imákkal kezdtük el együttlétünk első perceit. Fohászkodtunk egyházközségeinkért, beteg testvéreinkért, barátainkért, ismerőseinkért, Feri és Tibi motorurakért (sofőrökért), egyházunkért és hazánkért egyaránt.

Délután háromkor már Mostárba értünk, egymás után magunk mögött hagyva az Isten keze nyomát viselő sok szép tájat. Megtekintettük a testvérháború sebeit őrző belvárost, láttunk több mecsetet, a püspöki palotát és a 107,4 méter magas tornyú bazilikát.

Este hatkor már a célállomáson voltunk. Elfoglaltuk szállásainkat, majd a vacsorát követően az egész csoport a bazilikához gyalogolt, hogy a húsz órás út után hálát adjon a sikeres megérkezésért. A templomba már nem jutottunk be, nagyon későre járt, ám kárpótolt bennünket a templom terén lévő stációk, keresztek és szobrok látványa, a körülöttük imádkozó emberek színes forgataga és az éjszakába hajló estén sem gyérülő imádkozók áhitata.

Keddi napunk a keresztút imádságos bejárásával kezdődött. A stációk sziklákkal övezett út mentén állnak, és a Bazilika mögött lévő Krizsevac-hegy csúcsán magasodó kereszthez vezetnek. A keresztről tudni kell, hogy Jézus kereszthalálának 1900. évfordulójára, 1933-ban emelték helyi testvéreink. Embert próbáló út volt, de a kereszthez felérve győzteseknek érezhettük magunkat. Győzteseknek, mert megéreztünk valamit Urunk golgotai útjának nehézségeiből, és fenn a hegyen hálával gondoltunk arra, milyen nagy ajándék részeseivé lettünk Jézus Krisztus keresztáldozata által.

A délután szabad programmal kezdődött. Most a világoson, napfényben is láthattuk azokat a szakrális helyeket, amelyeket már előző este megpillanthattunk. Különösen beszédes az a sziklán álló kereszt, amely alól éltető víz csordogál. Ez a kép - úgy éreztük - szimbolikus üzenetet küld nekünk: a keresztből élet fakad. Ezután felkerestük a fiúk Cenacoló közösségét, ahol tanúságtételeket hallhattunk arról, hogy a legmélyebb élethelyzetekből - drog és alkoholfüggőség, több évig tartó hajléktalanlét - is van visszaút, mégpedig a hit és a közösségi élet által.

Ma sem szerettük volna szentmise nélkül lezárni a napot, ezért este hat órától horvát nyelvű szertartáson vettünk részt. Telefonon és az idegenvezetőnk által vásárolt rádiókészülékeken keresztül, szinkrontolmácsolás segítségével magyarul is hallhattunk minden mondatot. A prédikációban elhangzott példák közül egyet - amely szinte kórrajzot ad korunkról -, most megosztanék. Az elmélkedés a fiát temető özvegyasszony evangéliumi történetéből indult ki. Nagy tragédia éri az anyát, akinek gyermeke elvesztésével minden reménye elszáll. Jézus látja ezt, és kérés nélkül segít. A csodatétel, a fiú föltámasztása által - az idős asszony visszakapja öregkori támaszát.

Mi hogyan állunk mások bajának felismerésével? Tudunk-e önzetlenül segíteni bajba jutott testvéreinknek? Látjuk ugyan mások baját, de a segítségnyújtást mellőzve, önző módon magukra hagyjuk a szükséget szenvedőket? Gondolkodjunk el ezeken a kérdéseken!

Vacsora után, este kilenckor már ismét a bazilika terén állunk, hiszen ekkor egy órás szabadtéri szentségimádás kezdődik. Az imaórát négy jól elkülönülő részre lehetett bontani. Minden részt körülbelül öt percben gitár és hegedű által kísért ének és magyar nyelven is elhangzó elmélkedés vezetett be, amit végtelen csönd követett. A testet-lelket átjáró, szinte hallható csönd, miközben együtt éli át mindezt vagy kilencezer hívő…

Úgy rohan az idő. Már szerda van. Egész éjjel esett az eső. Reggeli után mégis nekivágtunk a Jelenések hegyének, hogy a rózsafüzér titkait ábrázoló képek előtt imáinkkal adjunk hálát Égi Édesanyánknak mindazon jóért, ami velünk történt. Az út most nem volt olyan meredek, mint tegnap, de a sziklák között csordogáló esővíz tett ismét alaposan próbára bennünket. Ám most is győztünk, hiszen sikerült minden titok helyszíni elimádkozása. A hegyről a Jelenések kápolnájába vezetett az utunk, ahol felvidéki zarándokokhoz csatlakozva magyar nyelvű szentmisén vettünk részt. A misét egy Pozsonyból érkezett atya mutatta be, míg a kántori szolgálatot idegenvezetőnk, Attila a zeteváraljai kántor úr látta el. Jó érzés volt ott lenni, hiszen zengtek a templomban a buszon is gyakorolt énekek. A mise végén a Himnuszunkat énekeltük el.

A délutánt a turisztikai látnivalókra szántuk. Ellátogattunk a Kravica vízeséshez. Csodálatos látvány fogadott: egy viaduktokkal átszelt festői tájban egy 120 méteres félkör mentén 17-26 métert zuhan alá egy folyó vize…

Csütörtökön, a reggelit követően elindultunk hazafelé. Mostártól egy kis kerülőt tettünk. Az útszakasz első része fenséges képet varázsolt elénk: a Dinári hegység egyik csúcsáról, egy szerpentinen lefelé haladva a Meretva völgyébe úgy nyílott ki előttünk a táj, mintha repülőgéppel szállnánk alá. Egy órát utazva a sziklafalak övezte folyó völgyében, Blagajba érkeztünk. Itt, a sziklahegy tövében ered a világ egyik legrövidebb, de egyben igencsak bővizű folyója, a Buna. Tiszta, átlátszó vize iható. A hegy tetején ősi vár magasodik. A folyó forrása mellett gyönyörködhettünk a XVI. században épült, a Táncoló Dervisek rendjének mohamedán kolostorban. A dervisek tevékenységének hatása ma is jól látható: további utunk során szinte egymást érték a mecsetek. Ezen a hosszú útszakaszon mi a világosság rózsafüzérét mondtuk.

Több megállással, az őrangyalos játék során elhangzó élménybeszámolókkal, imákkal és tréfákkal eltelt hazaút után, péntek hajnalban érkeztünk meg, azt érezve: csapattá kovácsolódtunk. Ezt kívánja megerősíteni a november közepére tervezett vadkerti találkozónk is.

(Érsekvadkert- Medjugore - Érsekvadkert, 2017.09.25. emjé. Fotó: Kocsis Lászlóné)

Vissza az újság tetejére

Életige

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” (Mt 11, 28)

Elfáradtatok és terhet hordoztok. E szavak olyan emberek alakját idézik, akik valamilyen koloncot viselnek életük folyamán: férfiak és nők, fiatalok, gyerekek és idősek, akik azt remélik, hogy eljön a nap, amikor megszabadulhatnak ezektől a nyomasztó terhektől.

Máté evangéliumának ebben a részletében Jézus magához hív bennünket: „Gyertek hozzám…”

Összegyűlt körülötte a tömeg, hogy lássák és hallgassák őt: sokan egyszerű és szegény, kevéssé tanult emberek voltak, nem is tudták megismerni és betartani koruk bonyolult vallási előírásait. Ezen felül rájuk rótták a Római Birodalom adóterheit is, amit gyakran lehetetlenség volt teljesíteni. Bajban voltak, és azt keresték, hogy ki kínál nekik ennél jobb életet.

Jézus a tanítása során különleges figyelmet fordított rájuk és azokra, akiket a társadalom bűnösnek tartott és kiközösített. Azt szerette volna, hogy mindenki megértse és befogadja a legfontosabb törvényt, amely utat nyit az Atya házába: a szeretet parancsát. Isten ugyanis föltárja csodáit az egyszerű és nyitott szívű emberek előtt.

Jézus bennünket is hív, hogy odamenjünk hozzá. Kinyilvánította, hogy Ő Isten látható arca, a Szeretet-Istené, aki végtelenül szeret minket úgy, ahogy vagyunk, képességeinkkel és korlátainkkal, törekvéseinkkel és kudarcainkkal együtt. Arra hív, hogy bízzunk a „törvényében”, amely nem fog teherként ránk nehezedni, hanem édes és könnyű iga lesz, és örömmel tölti el a szívünket, ha megéljük. Odaadást kér, hogy ne forduljunk önmagunkba, hanem nap mint nap ajándékozzuk oda magunkat egyre teljesebben a többieknek.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.”

Jézus ígéretet is tesz: „… én megkönnyítlek titeket.”

Hogyan? Mindenekelőtt jelenlétével, mert egyre határozottabban és mélyebben jelen van bennünk, ha őt választjuk, mint biztos kapaszkodót az életünkben. Rendkívüli fénnyel világítja meg hétköznapi lépteinket, és nehéz körülmények között is segít fölfedeznünk az élet értelmét. És ha elkezdünk úgy szeretni, ahogy Jézus, akkor a szeretetben teljes szabadságot találunk, és erőt a továbbiakhoz, mert Isten élete tör utat bennünk.

Chiara Lubich így ír: „[A keresztény] nem érdemli meg a keresztény nevet, ha nincs benne állandó készség arra, hogy szeressen. Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja össze: az Isten és a felebarát iránti szeretet. A felebarátban pedig Jézust kell látnunk és szeretnünk.

A szeretet nem puszta szentimentalizmus, hanem élet, mely testvéreink, főként a mellettünk élők szolgálatában konkretizálódik: az apró, legjelentéktelenebbnek tűnő szolgálatokban.

Charles de Foucauld ezt mondja: »Ha az ember szeret valakit, valóságosan a másikban él; a szeretet által benne lakik, benne él. Többé nem önmagában él, hanem elszakad énjétől, és önmagán kívül létezik.« És e szeretet által hatol belénk az Ő fénye; Jézusé, aki megígérte: »Aki szeret engem…, annak kinyilatkoztatom magam.« A szeretet a fény forrása: ha szeretünk, jobban megértjük Istent, aki a szeretet.”

Fogadjuk el Jézus meghívását, menjünk oda hozzá és ismerjük fel, hogy Ő a béke és a remény forrása számunkra!

Fogadjuk meg a „parancsát”, és hozzá hasonlóan mi is törekedjünk a szeretetre a nap folyamán adódó különböző körülmények között a családban, a plébánián, a munkahelyen: ha megbántanak, bocsássunk meg, építsünk inkább hidakat a falak helyett, és álljunk szolgálatára azoknak, akikre terhek nehezednek.

Így fölfedezhetjük, hogy ez a „törvény” nem lehúz, hanem szárnyakat ad, hogy a magasban repüljünk.

Letizia Magri

Vissza az újság tetejére

Meghívó helyett

„Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már,
lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár.
Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk,
egy új világról álmodunk.”


Immár 20. alkalommal, a KARÁCSONYI HANGVERSENY keretében csendülnek fel templomunkban a szebbnél szebb dallamok, hogy a zene hullámainak ráhatásával mindannyian felkészülhessünk a Mennyei Kisded fogadására.

A hangverseny időpontja: 2017. 12. 17. 16:30 (örömvasárnap)

Az hangverseny zenei részét az eddigi gyakorlatnak megfelelően Gyimesi László tanár úr állítja össze.

A sikeres lebonyolításhoz szükséges segítők és támogatók jelentkezését Fábián András várja és fogja össze.

Ígéretünkhöz hűen, ezzel is buzdítva az újabb támogatók színre lépését, ismét megköszönjük az alábbi támogatóknak, hogy hozzájárulásukkal részeseivé váltak a sikeres 2016. évi karácsonyi hangversenyünknek: Boda István, Csernák János, özv. Dósa Józsefné, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Fábián László, Halaj TÜZÉP, Horváth SZIKVÍZ, Kolping Család, özv. Major Ferencné, Mede Szerszámszaküzlet, Nyugat- Nógrád COOP, SZAMOVILL kft

(fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Szabadság és szabadosság

A Szentírásban vannak névtelen személyek, akiket a hagyomány nevesített. Így keresztelődtek meg a napkeleti bölcsek. A bibliatudomány ezt derítette ki róluk: a Gáspár bizonytalan eredetű név, amely a Bibliában nem szerepel. Lehet, hogy perzsa eredetű, jelentése ez esetben kincset megőrző, kincstárnok. Melchior héber eredetű férfinév, jelentése: fény királya vagy a király (Isten) a fény. Magyarországon a más eredetű Menyhért névvel helyettesítették. Baltazár babiloni /akkád eredetű férfinév, jelentése: Baál isten tartsa meg a királyt! A Bibliában nem szerepel. Mindhárom figura sapkát visel a régi képeken.

A hagyomány kialakítói talán a Szentlélek sugallatát sejtették, ezért érkezett a három bölcs három kultúrából, mintegy jelezve, hogy a Megváltó ugyan zsidónak született, mégsem csak a választott nép, hanem az egész világ szabadítója.

A VI. században jelentek meg a keresztény kultúrában. Erről csodaszép mozaik tanúskodik Ravennában, Nagy Theoderik templomában. Figuráik sapkája kisázsiai eredetű, az ottani Phrügia nevű tartomány lakói viselték, majd onnan terjedt el egész Ázsiában. Fejrevalójuk az újkorban európai szabadságmozgalmak jelképe lett. Jézus Krisztus sohasem viselte, de Messiás voltának egyik különös, eddig kevésbé elemzett vonása, hogy a világvallások alapítói közül egyetlenként tanításának központi eszméi közé tartozik a szabadság gondolata. Kezdjük azzal, hogy Ő nem a behódolást, szolgai alávetést, hanem követést kér tőlünk. Semmi többet annál, mint amit Ő megtett értünk. „Jer, kövess engem”, mondta a Gazdag Ifjúnak, s mindenkinek, aki tanítványa akart lenni. A tanítvány roppant kifejező szó. Olyan embert jelent, aki tanulni igyekszik, mégpedig a mesterétől. A Mester pedig semmi elméletet, filozófiát, sőt, ha úgy tetszik, titkos istenismeretet nem oktatott. Csak élt. Híveinek nem kellett leckéket magolnia, csak élni. Ugyanúgy, mint ahogy a Mester tette. A maga korának legokosabb emberét, Szent Ágostont egy gyermekecske példájával tanította, aki a tengert meregette egy pocsolyába. A középkori válságát élő keresztény világba két mestert küldött: ismét egy legokosabbat, Szent Domonkost, meg egy gyermeket, Szent Ferencet, aki folyton elajándékozta a vagyont érő evangéliumos könyveit, hiszen szívből élte a tanítást.

„Én vagyok az út, az élet és az igazság” tanította az Úr János evangéliumának 8. fejezetében, és azt is megmondta ugyanott: „az Igazság tesz szabaddá.” Ez azt jelenti, hogy a szabadságot se fegyverrel, se filozófiai, jogi, ideológiai csűrcsavarral nem szerezhetjük meg, egyedül Krisztus követésével. Az Úr a 34. versben a szabadság ellentétét is megmagyarázza. Az ő tanítása bizony gyökeresen ellentétes a korunkban uralkodó liberális szabadságeszmével, ami lényegében a legnagyobb bűnök elkövetésének jogát jelenti: „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.”

„Úgy beszéljetek, s úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek”, írja Jakab apostol a 2. levelében. Tudjuk, hogy Jakab Jézus belső köréhez tartozott Péterrel és Jánossal együtt. Ők hárman voltak vele a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Getszemáni kertben. Őt választották az apostolok vezetőjüknek Jézus mennybemenetele után. Ő tökéletesen tudta, hogy Jézusnál a szabadság és az igazság szétválaszthatatlan.

Erős bizonyítékai Jézus szabadságüzenetének az újkori mozgalmak: angol, francia, orosz, kubai, kínai és egyéb, hasonló forradalmak államainak minden korábbi rémálmot meghaladó véres diktatúrája, valamint a liberális totalitarizmusnak az ember nembeli lényének megsemmisítésére törekvő zsarnoksága. A Sátán serény: a hajdani európai kultúrában manapság lassan minden, ami normális, üldöztetést szenved. Legkivált a kereszténység, hiszen az igazi szabadságot hirdeti a hamisítvány, a szabadosság, a bűn, a gonosz „jogai” ellenében!

Ezért zarándokoltak az Újszülötthöz a napkeleti bölcsek, akik közvetlen kapcsolatban álltak és éltek az Igazsággal, s ezért tett fejükre a középkori mozaik művész szabadság jelképet.

Mi vajon megéljük-e hitünkben az igazi szabadságot?

(Czakó Gábor)

Vissza az újság tetejére

Szentségimádás rendje

Ebben az évben őszi szentségimádási napunk vasárnapra esik, kivételesen a következőképpen alakul a szentségimádási nap rendje és a tizedek óránkénti beosztása:

14:00 Szentségkitétel

14:00-15:00 A volt rendőrségtől a Temetőútig, Temetőúttól a Rákóczi út 35-ig. Rákóczi út 35-től a Radnóti út végéig, az Újsor és a Béke út

15:00-16:00 Szeszfőzdétől a Rákóczi út 78-ig, Kút utcáig. Kút utcától a központig és a Petőfi út páratlan oldala.

16:00-17:00 Petőfi út páros oldala, a Gépállomás és a Gárdonyi út. Zrínyi út, Rákóczi út páros oldala, a Központtól a Rákóczi út 178-ig

17:00-17:30 Major

17:30 -18:00 Közös befejező ima

18:00 Szentmisével zárjuk szentségimádási napunkat.

Az összevont csoportok vezetőit kérjük, hogy egyeztessenek az imaórák rendjéről.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2017. szeptember 26-án, kedden tartotta soron következő ülését a képviselő-testület. Címszavakban ismertetem az ekkor tárgyalt témaköröket, aki részletesebben érdeklődni szándékozik valamely témakörről, az a honlapunkon, vagy a hivatalban az ülésen készült jegyzőkönyvből tájékozódhat.

Az első napirendi pontban a Balassagyarmati Rendőrkapitányság közbiztonságunk helyzetét taglaló beszámolóját hallgathattuk meg, és tettünk a javítás irányába mutató észrevételeket. Ezután döntöttünk arról, ami már fórumainkon olvasható is, hogy a tavalyi feltételek mellett a következő tanévben is benevezünk a BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatba, hogy segíteni tudjuk a legnehezebb helyzetű felsőoktatásban tanulókat.

Tájékoztató hangzott el a Derék-pataki víztározó üzemeltetésének ügyében, belterületeink csapadékvíz-elvezetésnek véglegesítés előtt álló tervéről, a kialakítandó Bartók Béla úthoz szükséges területvásárlásokról, a leendő óvoda és a Kossuth út között kialakítandó pihenőpark lehetőségéről. Határoztunk a régi és funkciót vesztett Opel Astra eladásáról és a Regionális Szennyvízrendszer 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülési fejlesztési tervéről.

Vagyonkezelői szerződést kötöttünk a tankerülettel iskoláink működtetéséről. A szerződés tartalmazza, hogy a MŰFÜVES pálya, az iskolai konyha, valamint az udvari melléképület kezelési joga továbbra is az önkormányzatunké. A szerződés rögzíti a kezelési jog ellensúlyozását is.

Döntöttünk abban is, hogy jóval túllépve a szerződésben vállat megvalósulási határidőt, és jele sincs a Rákóczi Emlékpark megvalósulásának, a szerződésben rögzítettek szerint tehermentesen elállunk a szerződéstől.

Egyebek között kérelmek elbírálásával, az ülést követő rendezvények programterveivel, pénzügyi helyzetünkkel, a bíráló bizottság döntése alapján novemberig tartalékba helyezett Eötvös és Zrínyi úti felújítások átmeneti megoldásaival is foglalkoztunk.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. november 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Az érdeklődés fokozása érdekében jelezzük, hogy a következő felnőtt hittan 2017. november 7-én este héttől lesz a Kolping házban.

November 24-én este 6-kor Kolping mise lesz. Ezen a misén Molnár István halálának 10. évfordulójára is emlékezünk. A szentmise zenei szolgálatát a gitárosaink végzik. A felcsendülő dalok közül ő is sokat kísért templomunkban annak idején. Hogy a megemlékezés emelkedett érzést válthasson ki, a szentmise énekeit péntekenként este 7-től gyakorolni fogjuk a Kolping házban. Minden emlékezni szándékozó testvérünket hívjuk és várjuk, hisz a szép éneklésnek a gyakorlás, nem az egyesületi tagság a feltétele.

Az évek óta futó gasztrokulturális rendezvény sorozatunk egy önálló pálinka esttel bővül. Ennek tervezett időpontja 2017. november 18. , szombat este.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

            

Október utolsó vasárnapján (okt.29) hajnalra kell az órákat a téli időre 1 órával vissza igazítani.

 Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján okt. 29-én vasárnap du. 3 órakor lesz. - Kérjük előre bejelenteni a síremlék megáldás szándékát.

 Minden szentek napja, tehát nov. 1-e, SZERDA parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. Nem hivatkozhatunk a munkára, mert munkaszüneti nap. A temető látogatás miatt pedig a szentmise ne maradjon el.  ELŐTTE ESTE OKT. 31-ÉN, AZ UTÓLSÓ Rózsafüzér után MINDENSZENTEKI ELŐESTI SZENTMISÉT VÉGZÜNK, másnap, Nov-1-én fél 9-kor, Pusztaberkiben fél 11-kor lesz ünnepi szentmise.

 A megholtakról nov. 2-án, csütörtökön reggel 7-kor, és este 6 órakor emlékezünk meg az összes megholtról.    

 November 12-én VASÁRNAP LESZ  ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK. Du. 2-kor ünnepi szentségkitétel, rövid imával, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák. Este fél 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.

 Vasárnap lévén, a szentségimádási csoportokat összevonjuk, a hirdetőtáblán nézzek meg. 2-2 csoport együtt tartson 1 imaórát.

 November 19-én, vasárnap a Szent Erzsébet napján KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz.

  A templombúcsúnk november 30: Szent András napján lesz.    Az Ünnepi szentmisét Varga András salgótarjáni plébános mutatja be, aki ez évben ünnepli szentelésének 25. évfordulóját, azaz ezüstmisés.  


KERESZTELTÜNK:


23. Dudás Lia, Márta (Dudás Gábor- Hídvégi Mária)

24. Szabó Gabriella (Szabó Gergő – Híves Gabriella)

25. Vettermann Csaba,Péter (Vettermann Péter – Majer Krisztina)

26. Kutka Lionel, Antal (Kutka Antal János – Szőrös Nikolett)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

  -

Halottaink:

35. Bozsonyik Jánosné, szül. Dombai Mária (1931)

36. Gulya József (1934 - Pusztaberki)

37. Kiss Lászlóné, szül:Péter Margit (1955)

38. Gréczi András (1947)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. szerda        -

2. csütörtök    -

3. péntek        - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Neisz József, felesége Csabák Ilona 5. évforduló, gyermekeik Mária és József, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Mák Brigitta és gyermekei Kornél és Olivér, Pincze, Molnár és Laczó család élő és elhunyt tagjaiért

4. szombat     - Urbán István, felesége Csernák Mária, szüleik, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Szabó István, Záhorszki János

                        - Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szöleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Majer László, felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt hozzátartozóiért

5. vasárnap   - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

                        - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Nagy Jánosné Boda Margit, 2 férje és hozzátartozók, Vitéz József, felesége Szabó Anna és hozzátartozók

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        - Fábián István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

9. csütörtök    - Kristóf József, felesége Tokodi Margit 6. évforduló, lányuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

10. péntek     - Molnár János, felesége Valasics Borbála, szüleik és testvéreik

                        - Híves Mihály, szülei, Pistyúr Károly, felesége Szlúka Margit és gyermekeik

                        - Záhorszki Imre és a család halottaiért

11. szombat   - Csillag Ferenc 1. évforduló, szülei, apósa, anyósa és veje Fábián József

                        - Csabák Sándorné Pálfi Ilona 1. évforduló, Csabák Sándor, szüleik, nagyszüleik

                        - Híves Ignác, felesége Keresztes Julianna 1. évforduló, szüleik, testvéreik

12. vasárnap - Hegyi János 3. évforduló, fia János, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Balogh István, felesége Kaba Ilona, szüleik, testvéreik és a család hozzátartozói

                        - Csernák István, lánya Katalin, Csernák és Zöllei család halottaiért

13. hétfő        -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, gyermekeik és szüleik

                        - Konopás István, szülei és a Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

17. péntek     - Urbán és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet, násza, nászasszonya és a család elhunyt tagjaiért

18. szombat   - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristók Ignác, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Valcz Ferenc 15. évforduló, felesége Boda Margit 20. évforduló, szüleik, fiuk és 2 menyük, valamint Sors Károly és felesége

19. vasárnap - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük és hozzátartozók

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, Kakas és Kuris család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki József, szülei, testvérei, vejeik, apósa, anyósa, Boda és Békési család halottai

20. hétfő        - Néder Géza 15. évforduló

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

                        - Gál Géza, felesége Kovács Mária és a család halottaiért, valamint Holman István, felesége Vámos Erzsébet, 2 fiuk és szülők

24. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár István

25. szombat   - Fábián József, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Káplár Győző, Káplár és Jenei család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Koza István, felesége Mészáros Borbála 5. évforduló, Dósa János, felesége Csillag Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

26. vasárnap - Kiss András, felesége Kristóf Julianna és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Dósa János, szülei, nagyszülei, Págyor László

                        - Vitéz József, nagyszülei, élő szülei

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre