Vadkerti harangok
2017. január


Urunk bemutatása
Szentmiseszándékok 
Egyszerű tökéletesség itt és most -2017-ben
Isten eszköze vagyok
Adventi lelkigyakorlatunkon hallottam
Igazságos társadalom
Visszatekintés és hálaadás
Egyházközösségünk élete számokban 2016
Életige
Karácsonyi Hangverseny 2016.
Mire nyitott a füled?
Harangok 2016
Krisztus - mindenünk
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Urunk bemutatása

Gyertyaszentelő Boldogasszony

A Gyertyaszentelő Boldogasszony elnevezés azt sugallja, hogy Mária-ünnepet tartunk ezen a napon. Valójában Jézus templomi bemutatására emlékezünk, amely esemény negyven nappal a születése után történt, s természeten édesanyja, Mária is jelen volt, de az ünneplés középpontjában nem ő áll. Lukács evangéliuma pontosan rögzíti, hogy mi történt. Mária és József elvitték az újszülött Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak és felajánlják a mózesi törvény szerinti áldozatot. Lukács történetében a hangsúly arra a két személyre, illetve az általuk mondottakra helyeződik, akik a templomban találkoznak a gyermek Jézussal. Mit tudhatunk meg szavaikból Jézus személyéről?


Simeon ígéretet kapott arra, hogy nem hal meg addig, amíg nem „látja a Fölkentet”. Amikor pedig karjába vette a gyermek Jézust, hálát ad Istennek, mert láthatták szemei a Szabadítót. Hálaadó énekéből kiderül, hogy Jézus a világ világossága, akinek küldetése az egész emberiséghez szól. Mind a neki tett, mind a választott népnek Isten által tett ígéret beteljesedik. Jézus világra jöttével az ígéret népéből megváltott néppé válnak az emberek.

A történet záró szakasza Anna prófétaasszonyt állítja elénk, aki szintén ott van a jeruzsálemi templomban Jézus bemutatásánál. Személyének bemutatása során az evangélista kiemeli vallásos buzgóságát, amely abban látszik, hogy állandóan a templomban tartózkodott. Simeonhoz hasonlóan ő is felismerte Jézusban a Messiást és tanúságot tett erről.

Emlékeztessen bennünket ez az ünnep arra, hogy az Isten látására hittel várakozó ember vágya biztosan beteljesedik.

(Horváth atya cikke alapján. Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Egyszerű tökéletesség itt és most - 2017-ben

Senki sem elég gyenge, gyámoltalan vagy jelentéktelen ahhoz, hogy Isten fel ne használhatná eszközéül. Soha ne gondolja egyetlen keresztény sem, hogy alkalmatlan arra, hogy Isten eszköze legyen. Eszköz voltom jelenti azt, hogy keresztény vagyok. Legyek útmutató azok számára, akik utat tévesztettek. Mutassak célt azoknak, akik céltalanul bolyonganak, azoknak, akik nem tudják, mondjam el, hogy ők Isten gyermekei, eszközök a gyógyulás és a feltámadás soha véget nem érő munkájában.

(Teréz anya)

Vissza az újság tetejére


Isten eszköze vagyok

Senki sem elég gyenge, gyámoltalan vagy jelentéktelen ahhoz, hogy Isten fel ne használhatná eszközéül. Soha ne gondolja egyetlen keresztény sem, hogy alkalmatlan arra, hogy Isten eszköze legyen. Eszköz voltom jelenti azt, hogy keresztény vagyok. Legyek útmutató azok számára, akik utat tévesztettek. Mutassak célt azoknak, akik céltalanul bolyonganak, azoknak, akik nem tudják, mondjam el, hogy ők Isten gyermekei, eszközök a gyógyulás és a feltámadás soha véget nem érő munkájában.

(Teréz anya)

Vissza az újság tetejére

Adventi lelkigyakorlatunkon hallottam

December 14-15-16-án az esti szentmisék keretében adventi lelkigyakorlat volt templomunkban, hogy közösségben is készülhessünk a karácsonyra, a Mennyei Kisded szíveinkbe történő befogadására. A lelkigyakorlatos beszédeket Ecseri Pál atya, balassagyarmati káplán mondta és részesített bennünket újmisés áldásában a zárónapon. Néhány gondolatát megosztok olvasóinkkal, hogy azok is részesei lehessenek tanításának, akik csak az újságunkon keresztül tudnak erről információt szerezni.


Az első este az imádságot jártuk körül. Fontos, hogy ne csak a szöveget mondjuk, hanem kapcsolatba is kerüljünk Istennel imáink idején. Merjünk benne elmerülni! Nézzük Őt, hallgassunk Rá és főként bízzunk Benne. Ne legyünk imáink idején „makrancos gyermekei”, akik sokszor tisztában vannak azzal, hogy jót akarnak nekik szüleik, mégis az ellenkezőjét teszik.

Ha el tudunk merülni Istenben, meghalljuk szavát is, és ez változást hoz életünkbe. Meglátjuk azt, hogy mennyire jó hozzánk az Isten, akár a mai napon is. Este átgondolva napunk történéseit, láthatjuk azt, hogy elismert, támogatott és ajándékainak halmazával látott el akár egy másik ember mosolyán keresztül is. Egyértelművé válik ekkor, hogy Isten velünk van, gondoskodik rólunk és szeret bennünket. És aki szeret, az csak jót tud tenni nekünk, még akkor is, ha azt abban a pillanatban másképp éltük meg.

Jó a napot úgy kezdeni, hogy felajánljuk Istennek magunkat, családtagjainkat, az elvégzendő munkáinkat. Mindennap imádkozzunk a környezetünkben élőkért, értve ez alatt a települést, ahol élünk, szomszédjainkat, barátainkat, munkatársainkat, na meg azokért is imádkozzunk, akik nem barátaink vagy jótevőink. Imádkozzunk önmagunkért is, hogy általa ne tévesszük el az isteni szót.

Napközben se feledkezzünk el egy-egy pillanatra Istenre gondolni, legyen az akár egy fohász, vagy a végzendő munka felajánlása (Jézus segíts!), mellyel közelebb kerülünk a „szüntelenül imádkozzatok” evangéliumi felhívás megéléséhez. Nagyon fontos az is, hogy amikor a szentmisére érkezünk, a hálaadás jegyében hozzuk magunkkal életünk minden eseményét, legyen az jó vagy számunkra kellemetlen. Minél több egyéni, családi, közösségi kisebb és nagyobb problémát merjünk Isten elé tárni, hisz azok megoldásában semmi sem korlátozza Őt.

A második este tanítását a Mennyország gyönyörű cím fedi le a legjobban, az azonos című könyv alapján. Az egészet egy jéghegymászó „tragédiáján” mutatta be nekünk az atya. A jéghegymászó, a könyv szerint nevezzük őt Péternek, rosszul felmérve útjának kivitelezését, fagyhalált szenved, és a „mennyország előcsarnokába” érkezik. Az első meglepetés, amivel az odaérkezésekor találkozik, hogy bár meghalt a földön, mégis él, létezik. Ez azt jelenti, hogy halhatatlan lelkünk van, ami test nélkül is létezik. Isten nevén szólította és érezte a nevének hallatán, hogy Isten szereti őt. A szerető Isten szólította őt, amit az egyik gitáros énekünk így mond: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy.”

Még nagyobb volt Péter barátunk meglepetése, hisz szem nélkül is látott, fül nélkül is hallott, persze nem úgy, mint a földön. Ez jelenti azt, hogy az érzékelésünk nemcsak a testünkhöz van kötve. Ezen tanúságtétel alapján megérthető, hogy a mennyországban valóságos örömöt és boldogságot, a pokolban pedig tényleges kínok, szenvedés, „fogcsikorgatás” amit átélnek az ott lévők örökre. A tisztítótűz átmeneti szenvedései pedig szintén valóságosan átélt gyötrelmek, de a tisztulás vége a mennyország öröme örökre. Látta a „személyes poklát”, amit saját magának készített az akarva-akaratlanul elkövetett bűnei és mulasztásai által. Minden szeretetlenségét, fájdalmat, amit mások ellen elkövetett születésétől kezdve, átélte úgy, ahogy azt mások megélték. Ekkor értette meg igazán mit jelent az, hogy bűn: „fájdalom, szeretetlenség mások ellen”. Látta hatástalanságát a mulasztásait, bűneit magyarázó szánalmas érveinek. Szégyellte magát, megbánta bűneit, és hallotta, átélte Isten válaszát bűnbánatára: „Tudom, hogy te művelted mindezt. Mindent látok. Teljes valódban látlak. Szeretlek. Én alkottalak. Az én gyermekem vagy. Szeretlek. Megbocsátok. Megbocsátok. Megbocsátok neked.”

Péter megkapta a lehetőséget Istentől, hogy maradhat és folytathatja – gondolom a tisztítótűzben, mert megbánta bűneit – vagy pedig visszatérhet a földre. A családja miatt a visszatérést választotta az akkor 21 éves (1980) fiatalember. Így megszülethetett nekünk ez a nagyon szép és megható tanúságtétel.

Példájából tanulhatunk mi is. A szeretet gyakorlása egyaránt fontosa a karácsony közeledtével és a szürke hétköznapokon. Azt pedig, hogyan szeressünk jól és igazán, Jézustól tanulhatjuk meg!

A zárónapon a megbocsátást jártuk körül. A megbocsátáshoz mindig kell kérni Isten segítségét, de elengedhetetlen a mi akarati döntésünk is. A bűn sebet ejt lelkünkön, ha mi követtük el, akkor is, és ha ellenünk követték el, akkor is. A testi seb kezelés hiányában elfertőződve újabb bajok forrásává lesz. Így van ez a lelki sebek esetében is, ha a megbocsátást parkoló pályára helyezzük. Fontos, hogy le tudjunk mondani a bosszúról, s ha valamit egyszer megbocsátottunk, ne hántorgassuk fel azt a bocsánat kérőjének. A megbocsátásnak nincs felső határa, a megbocsátásunkkal pedig mi is bocsánatot nyerünk. Két történetet is elmesélt az atya. Mindkettő a bűn hatásának átöröklődését mutatta. Fiút vártak a szülők és lány született az egyik esetben (érzelmeiben, tudat alattijában és így a mindennapi életének viselkedéseiben hordozta a lány, hogy nem őt akarták, nem szeretik őt; belső - külső tünetei: magány, nem vagyok elég jó senkinek, kisebbrendűségi érzés, elutasítottság, szomorúság, csalódottság), míg a másikban piciként meghall az elsőszülött fiúgyermek, akit nem pótolt az őt követő második fiú (túlzottan ragaszkodott az anya a fiához, féltette, kímélte, nem tudta elengedni felnőttként, mert nem dolgozta fel az első gyermek halálát; belső – külső tünetei: szabadságvágy, aggodalmak, félelmek, bátortalanság, védelem, biztonság várása mástól). Felnőttként találkoztak és házasságot kötöttek. Önállóan egyikük sem volt belsőleg, lelkileg egészséges, ép, ezért egymástól várták a szeretetet, boldogságot. De ilyen sebekkel, hogyan adjanak és fogadjanak be szeretetet, boldogságot? Nem tudtak, szét is költöztek, miután sikerült életüket átimádkozni lelkigyakorlaton, megbocsájtani mindenkinek a kapott sebeikért, és bocsánatot kértek másoktól az elkövetett bűneikért (mindez a lelkigyakorlaton, ahol egy másik fél képvisel az életünkből mindenkit) rendeződött az életük. Elsődleges szeretetforrásuk Isten lett, nem a másik ember és így már tudtak szeretetet adni és befogadni egymásnak. Tanúság ebből az, hogy megbocsájtásra és bocsánatkérésre szoruló események lehetnek az életünkben, amiknek lehetnek súlyos következményeik emberi kapcsolatainkat nézve. Fontos, hogy felismerjük azokat, mások és Isten segítségével megoldásukra törekedjünk. Ezzel lelki békénk is előáll, melynek a fizikai létre is kisugárzása van.

Ezért fontos az ima, a napi kapcsolat Jézussal, hisz szabad akaratunk lévén, csak ekkor tud segítségünkre sietni!

(Érsekvadkert, 2016.12.16. emjé; fotó: Vitéz T.)

Vissza az újság tetejére

Igazságos társadalom

Ferenc pápa, akár sok elődje, gyakran elemzi a világ gazdasági helyzetét, és felhívja a keresztények figyelmét az igazságos társadalom építésére. Ezzel a céllal elvileg mindenki egyetért. Az utóbbi százötven-kétszáz évben nem is igen akadt olyan jelentősebb politikai erő, amely ki merte volna jelenteni, hogy márpedig igazságtalan társadalomra van szükség. A szegények és gazdagok közötti örök különbséget és ellentétet megpróbálták felszámolni szakszervezetekkel, állami beavatkozással, adótörvényekkel, de a kapitalizmus alapvető problémáját, a tőke és a munka ellentétét legfeljebb csökkenteni lehetett, akár a munkanélküliséget. Közben nemcsak a tőke vált mobillá, hanem a munkaerő is. Az utópisztikus megoldások kudarca hozzájárult ahhoz, hogy az emberek nagy része elégedetlen ugyan a rendszerrel, de kénytelen elfogadni a tőke és a munkaerő szabad áramlását, ami egyszerre szabadságjog és fegyelmező erő a munkavállalók irányában.

Ugyanez a helyzet a parlamenti demokráciával, mely ciklusonként lehetővé teszi a változást, ám valójában nem sokat változtathat az adott állam korábban kialakult hatalmi viszonyain. A forradalmak is többnyire csak az elégedetlenség erőszakos kifejeződései, de akár győznek, akár leverik őket, bekövetkezik a visszarendeződés. A francia vagy az orosz forradalom óriási emberi és anyagi veszteséggel járt. Mindkét esetben kiderült, hogy lényegében értelmetlen áldozat volt, hisz az egyenlőség eszméje a gyakorlatban megbukott.

A nemzetállamok keretein belül létezett egy hosszantartó, szerves fejlődés, mely viszonylag homogén, szolidáris társadalmat és hagyományt eredményezett. Ám napjainkban láthatjuk, hogyan lazulnak meg a kötelékek, tűnnek el a korábbi közösség vallási és kulturális jellemzői. Példa erre a sokak által már ismert hír, mely szerint Hollandiában több mint száz katolikus és protestáns templomot számolnak fel, vagyis eladják nemcsak az épületeket, hanem a berendezési tárgyakat is. A templomi padsorokat Ukrajnában értékesítik. Ott még van kereslet a keresztény vallás gyakorlására. Más nyugat-európai országokból is érkeznek hasonló hírek. A hasonló jelenségek egyértelműen mutatják Európa gazdag országainak szellemi és erkölcsi válságát, illetve azokat a veszélyeket, amelyeket nekünk talán még sikerült kivédenünk. A védekezés kulcsa mindannyiunk kezében ott van. Dönthetünk, hogy egyházi és kulturális közösségeink általunk történő működtetésével gátat szabunk a mindent összemosó törekvéseknek, de dönthetünk úgy is, hogy semmit nem csinálva feltett kézzel megyünk a bennünket elsöpörni akaró háborúba.

A teljes elvilágiasodás, az ateizmus és a multikulturális feloldódás a társadalmi kohézió felszámolásához vezet: az egyén látszólagos szabadsága felfalja nemzetet, a vallást, a történelmet, a családot, a templomot és az iskolát. Olyan új korszakba sodródott vagy lépett az emberiség, melyben az igazságosság eszméjét nyíltan senki sem tagadja, a valóságban azonban álszent módon meghazudtolja és lehetetlenségét bizonyítja. Ebben sincs semmi új, hiszen a háborúkat is általában nagyon „békeszerető” emberek robbantják ki a korábbi igazságtalanságokra hivatkozva. Az első világháború előkészületei óta nehéz bízni az emberi bölcsességben. Inkább hagyatkozzunk Istenre, és könyörögjünk hozzá, hogy ne a Káinok gonosz örökségét tekintse, hanem az Ábelek testvéri jóindulatát és ártatlanságát. Mert az igazság tényleg odaát van.

(† Szentmihályi Szabó Péter cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Visszatekintés és hálaadás

Alig néhány hete ért véget a 2016-os esztendő. Ahogy egy családban fontos, hogy az elmúlt év fontos eseményeire visszatekintsenek, hálát adjanak az évnek minden ajándékáért és szépségért - úgy gondolom - nagy családunkban, az egyházközségben történtekre, 2016 jelentősebb eseményeire is tekintsünk vissza most néhány mondattal.

Húsvét és karácsonyi ünnepeinkre minden évben háromestés lelkigyakorlattal készülünk fel, sajnos a paphiány miatt egyre nagyobb nehézséget jelent a vendégszónok és gyóntató atya hívása, de hála Istennek ez az elmúlt években még mindig sikerült. Márciusban Berta László Nagyoroszi, Patak és Borsosberény plébánosa jött el közénk, hogy a legnagyobb keresztény ünnepre lelkigyakorlatos elmélkedésével felkészítsen. Az elmélkedés témájául A tékozló fiú történetét választotta.

Urunk menybemenetelének előestéjén Dr. Beer Miklós püspök atya a kétéves előkészület után fiataljainkat a bérmálás szentségében részesítette. Szentháromság vasárnapján harmadik osztályos hittanosaink először fogadták szívükbe Jézust a szentáldozásban. Az Úrnapi szentmisén és körmeneten megmutattuk Jézus iránti szeretetünket és hódolatunkat.

Szent Anna ünnepéhez közeledve a temetői Szent Anna-kápolnánál tarthattuk a szentmisét és áldásban részesülhettek az unokájukkal jelenlévő nagyszülők. A hagyományos balassagyarmati palóc búcsún is képviselték néhányan egyházközségünket. Augusztusban, mint mindig, idén is ragyogó időben tarthattuk meg terményhálaadó szentmisénket és körmenetünket, megköszönve a jó Istennek földünk termését.

A 2016-os esztendő jelentős eseményei közé tartozott, hogy az 1904-ben felszentelt Kálvária-Kápolna és a körülötte található tizennégy stáció a hívek összefogásából teljesen megújulhatott. A kálvária megszentelésére és a búcsú megtartására püspök atyánkat hívtuk, aki örömmel elfogadva meghívásunkat el is jött közénk és megáldotta a szépen megújult kis templomot és a stációkat. A szentmise bemutatására az egész napos eső miatt a templomban került sor. Ha a búcsút nem is, az októberi szentolvasót a hét első három napján a korábbi évekhez hasonlóan a kápolnában tarthattuk. Keddenként a rózsafüzér után a szentmisét is itt mutatta be András atya, jó volt látni, hogy minden héten közel száz testvér jött össze az itt megtartott misére.

Hagyományainkhoz hűen zarándoklatot szerveztünk Mátraverebélyi Szentkútra a Magyarok Nagyasszonya búcsúra.

Templomunk búcsúját mindig a napján tartjuk, nem volt ez másként a mögöttünk hagyott esztendőben sem. Szép számmal megtelt a templomunk a szerda esti búcsúi szentmisére, amit az újonnan kinevezett balassagyarmati plébános atya mutatott be. Velünk együtt ünnepelt az érsekvadkerti esperesi kerület több papja is.

Az adventi hajnali szentmisék jó alkalmak voltak a karácsonyi készületre.

Mint minden évben a 3. adventi vasárnapon közös hálaadó szentmisére hívtuk a jubiláns házaspárokat. A következő személyek voltak azok, akik követendő példát mutattak számunkra: 25 évesek: Dombai Gábor- Murányi Szilvia, GáspárCsaba - Csernák Ilona, Holman László - Hrapan Dóra, Vitéz János - Oravecz Katalin. 50 évesek: Boda Ignác - PásztorMária, Fábián István - Szabó Mária, Valent János - Őszi Ilona. 55 évesek: Jakubecz István - Varga Margit, Nagy Ignác - Molnár Erzsébet. 61 évesek: Jakubecz Mihály - Varga Mária, Káplár István - Borkó Anna,. 63 évesek: Híves Mihály - Pistyúr Erzsébet. 67 évesek: Fábián Ignác - Szabó Ilona.

Ugyanaznap délután tizenkilencedik alkalommal vehettünk részt a karácsonyi hangversenyen, melyről külön tudósítást olvashatunk ebben a számunkban.

December 14-16. között került sor a három napos adventi lelkigyakorlatunkra, melyet Ecseri Pál a balassagyarmati plébánia új káplánja vállalt. Tanítása alapján készült írás külön cikkben olvasható számunkban.


Hitünk erősítését és megvallását segítették a Hősök téri adventi gyertyagyújtások. Minden esetben a templomi adventi koszorúnk lángja lobbantotta lángra a községi koszorú gyertyáit. Az első gyertyát az Egyházközség, a másodikat az Önkormányzat, a harmadikat az önkormányzati intézmények lobbantották lángra szombatonként az esti szentmisét követően rövid ima és műsor keretében. A negyedik gyertya a vasárnapi nagymisét követően kigyulladásával jelezte a karácsony közeledtét. A gyertyagyújtás a térség ünnepévé lett azzal, hogy gitárosaink - kiegészülve balassagyarmati, romhányi, nagyoroszi és helybeli zenészekkel, a karácsonyi hangversenyünk több énekesével - verssel és énekekkel hívták fel a figyelmet a béke napjának közeledtére.

December 22-én két felnőtt testvérünk több hónapos előkészületet követően a beavató szentségekben részesült. További két más felekezethez tartozó testvérünk hitvallást téve vált hívő közösségünk tagjává.

Adj hálát kedves olvasó, hogy ennek az egyházközségnek tagjai lehetsz, ahol épületeink szépségén túl, ünnepeinket szépen megünnepelhetjük és ennyi szép lelki programon vehetünk részt. Adjunk hálát azért, hogy nekünk még van papunk és mindennap részt vehetünk szentmisén, hála Istennek sokan eleget teszünk a szentmisére szóló hívásnak, hétköznap is és vasárnap is. A vasárnapi három misén körülbelül nyolcszáz fő vesz részt, de többen vannak olyanok is híveink közül, akik a pusztaberki szentmisét választják a vasárnap megszentelésére. Hála és köszönet mindenkinek, aki bármi módon hozzájárul templomunknak és annak környékének szépüléséhez, egyházközségünk épüléséhez.

A lelkipásztori beszámolót és az év statisztikai adatait az évégi hálaadáson a plébános atyától ismerhettük meg.

(Tamás, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségünk élete számokban 2016

Keresztelések száma: 34 (2015-ben 29 volt).  A kereszteltek közül 16 fiú és 18 kislány volt. A kereszteltek között volt egy felnőtt is. Három más vallásról katolikus hitre áttért testvérrel is gyarapodott egyházközségünk. Így 37 testvérrel gyarapodott közösségünk.

Elsőáldozónk 24 iskolás gyermek és 4 felnőtt volt.

Hitoktatásra 224 általános iskolás, 70 óvodás és 14 bérmálkozásra készülő testvérünk jár.

Áldozások száma: Kb 40.000 volt. Megjegyezni kívánom, hogy hétköznapokon 35-40 fő áldozik.

Házasság kötések száma: 9 pár kötött házasságot templomunkban. Ez a szám 2015-ben 5 volt. 9 fiatal kért keresztlevelet a vidéki házasságkötéséhez.

Betegellátásról: 434 esetben voltunk betegeinknél. Ez a szám 551 volt 2015-ben. 181 beteg testvérünk részesült a betegek szentségében. 39 betegünk otthonában, míg 142 idős testvérünk a templomban vette fel a kenetet.

Temetéseink száma 39 volt. Ebből 4 személy Pusztaberi temetőben nyugszik Egy évvel korábban 55 testvérünket kísértük utolsó útjára.

Kálvária felújításról néhány adat

2016-os évben nagy költséggel járó felújítása a Kálvária kápolna, a 14 keresztúti állomás és a Búcsúzó kápolna volt. Pályázaton nem nyertünk támogatást, így a Kedves Hívek nagylelkű adományai, a rendszeresen templomba járók perselyadományai, az egyházi hozzájárulás (adó), és a külön adományok tették lehetővé, hogy községünk gyönyörű pontja legyen az 1904-ben épült Kálváriánk. A külön adományok összege 8.810.220 Ft volt és az alábbi tételekből állt össze: Fogadj örökbe egy Stációt és a búcsúzót címen 3.750.000Ft, az Agromérától 2.000.000 Ft, a Kolping Családtól 500.000Ft, az Önkormányzattól 500.000 Ft, a Rózsafüzér Társulattól 589.500 Ft, a fali perselyekből 1.470.720 Ft érkezett erre a célra. Egyéni kisebb adományokból 6.972.960 Ft érkezett a felújításra. Ezzel a befolyt adományok összege: 15.919.280 Ft.

A felújítás (tervezési, Műemléki, faanyagvédelmi, kivitelezési és restaurálási költségek) összege 25.830.887 Ft volt. A különbözet 9.911.607 Ft az előző években erre a célra a perselyekből és egyházi hozzájárulásokból erre a célra tartalékolt pénzből került kiegyenlítésre. Isten áldjon meg mindenkit, aki nemcsak örül a szépnek, de elmondhatja azt is, hogy nekem is részem van benne.

Tudatom még a Kedves Hívekkel, hogy magunk gondjai mellett, mások segítségére is adtunk. A célgyűjtések kapcsán 3.130.500 Ft- tal tudtunk mások segítségére lenni.

Továbbra is kérjük a Kedves Hívektől, hogy legyen szívügyük az egyházközség fenntartása. Mindenki tartsa magáénak a templomot, az Isten házát! Az egyházi hozzájárulás hivatalosan a nettó kereset 1%-a, de legalább keresőnkét évi 6.000Ft. A jó szívvel adott adományt Isten bőkezűen megadja sokszor nem anyagi, de lelki értékekben.

2017- ben tervezzük a Kolping ház tetőfelújítását, remélve, hogy a pályázaton nyert összeg ezt lehetővé teszi.

Vissza az újság tetejére

Életige

„Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek” (vö. Jel 21,3)[1]

Isten igéje ebben a hónapban megszólít bennünket: ha a népéhez akarunk tartozni, hagynunk kell, hogy Ő közöttünk éljen.

 De hogyan lehetséges ez? Mit tegyünk, hogy már itt a földön megízleljük azt a végtelen örömet, amely Isten látásából fakad?

 Pont ezt nyilatkoztatta ki Jézus, éppen ezért jött: részesíteni akart bennünket abban a szeretetben, amely az Atyához fűzi Őt, hogy mi is az Ő szeretet-életüket éljük.

 Mi, keresztények már mostantól kezdve élhetjük ezt a mondatot, és Isten közöttünk lehet. Azonban – ahogy az egyházatyák is megerősítik – vannak bizonyos feltételei ennek. Nagy Szent Bazil szerint Isten akaratát kell követnünk; Aranyszájú Szent János szerint úgy kell szeretnünk, mint Jézus; Studita Szent Teodor a kölcsönös szeretetben látja ezt a feltételt; Origenész pedig azt mondja, hogy a gondolatok és az érzelmek egysége által juthatunk el a szív egységére, „mely jelenvalóvá teszi közöttünk Isten Fiát”[2].

 Jézus tanításából megtudjuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy Isten közöttünk lakjon: „Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” (vö. Jn 13,34) A kölcsönös szeretetben rejlik Isten jelenlétének a titka. „Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten” (1Jn 4,12), mert „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” – mondta Jézus (Mt 18,20).

„Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek”

 Nem is olyan távoli, nem is olyan elérhetetlen tehát az a nap, amikor beteljesedik az Ószövetség valamennyi ígérete: „Köztük lesz lakásom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.” (Ez 37,27)

 Mindez megvalósul Jézusban, aki nemcsak a történelem egy adott korszakában élt, hanem továbbra is jelen van azok között, akik a kölcsönös szeretet új törvénye szerint élnek, vagyis azon norma szerint, amely egy néppé teszi őket, az Isten népévé.

 Ez az életige tehát sürgető felhívás, főként számunkra, keresztények számára, hogy szeretetünkkel tanúságot tegyünk Isten jelenlétéről: „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35) Az így megélt új parancs a feltétele annak, hogy Jézus jelen legyen az emberek között.

 Semmit sem tehetünk, ha nincs biztosítva ez a jelenlét, mert ez ad értelmet annak a természetfölötti testvériségnek, amelyet Jézus az egész emberiség javára hozott a földre.

„Isten velük fog lakni, és ők az Ő népe lesznek”

 Tartozzunk bár különböző egyházi közösségekhez, elsősorban ránk, keresztényekre vár a feladat, hogy bemutassuk a világnak az egyetlen népet sokféle nemzetből és kultúrából, nagyokból és kicsikből, betegekből és egészségesekből. Azt a népet, amelyről el lehet mondani ugyanazt, mint az első keresztényekről: „Nézd, mennyire szeretik egymást; készek az életüket adni egymásért.”

Erre a „csodára” vár az emberiség, hogy tudjon tovább remélni; ez szükséges az előrelépéshez az ökumené területén, hogy a keresztények teljes és látható egysége megvalósuljon.

Korunk „csodája” ez, jobban mondva Jézusé, aki ott lakik övéi között, ha egyek a szeretetben, és így az egész emberiséget az egység felé vezetve képes megváltoztatni a világ folyását.[1] Az Élet Igéje, 1999. január. Megjelent: Új Város, 1999. 1. szám

[2] Comment. In. Matth., XIII, 15, PG 13, 1131.

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi Hangverseny 2016

Már 19. alkalommal adott otthont templomunk, hogy a zenét szerető testvéreink, a zene hullámhosszán hangolják át szíveiket a Mennyei kisded érkezésére. Öröm volt látni és hallani, a már rendszeres szereplőként a megszólaltatott művekkel megajándékozó Ember Csaba által vezetett Balassagyarmati Dalegyletet, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola zenész tanárait, a Gyimesi tanár úr kezei között profivá alakult Pedagóguskórusunkat és Népdalkörünket. Ajándék, igazi karácsonyi ajándék volt számunkra minden felcsendülő dal, mely a gyermek Jézus képét rajzolta szíveinkbe.


Nagy öröm volt számunkra a citerások és a gitáros énekkar szereplése, akik a „profik” között minden elismerést megérdemeltek az előadott művekkel. Előtte, még gondolni sem mertem arra, hogy citera kísérettel is megszólalhat a Csordapásztorok dallama vagy gitár kísérettel nagyon szépen hangzik az Ó gyönyörű szép kezdetű egyházi énekünk.

Nem lehet köszönő szó nélkül hagyni a Petőfi Sándor Általános Iskola Temeláné Csernák Bernadett által vezetett énekkart sem. Ők azok, akik minden évben szereplői hangversenyünknek. A mindig új arcokat felvonultató „CSAPAT” zálogát képezi annak, hogy nem hal ki a zene szeretete Érsekvadkerten.

Köszönjük minden szereplőnek a lélekmelengető műsorszámát, a szervezők és rendezők háttérmunkáját.

Köszönjük támogatóinknak, Boda Istvánnak, Csernák Jánosnak (Cseri), özv Dósa Józsefnénak, Egyházközségnek, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítványnak, Fábián Lászlónak, FIDESZ-nek, Halaj TÜZÉP-nek, Horváth Szikvíznek, Kolping családnak, Major Ferencnének, Mede Szerszámszaküzletnek, Nyugat-Nógrád COOP-nak, SZAMOVILL Kft.-nak és a névtelenség homályában lévőknek, hogy 2016-ban is egy jó ügy mellé álltak a Karácsonyi hangversenyben.

Találkozzunk 2017. advent 3. vasárnapján, a huszadikon is!

(Érsekvadkert, 2016.12.12. emjé, fotó Kristók J.)

 Vissza az újság tetejére

Mire nyitott a füled?

Tanmese korunk emberének

Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy amerikai nagyváros központjában a nem indián barátjával. Éppen csúcsidő volt, tehát rengetegen nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorgó kerekekkel fordultak be az utcasarkokon. A város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián: Hallok egy tücsköt.

Az nem lehet, mondta a barátja. Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsök hangját?

Biztos vagyok benne, hallottam egy tücsköt! Őrültség, jött a barátja válasza.

Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az út másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között megtalálta a tücsköt. A barátja álla leesett. Ez lehetetlen! Neked természetfölötti hallásod van.

Nem, válaszolta a bennszülött. Az én fülem sem különbözik a tiédtől. A dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban a világban és életed lelki területein.

Ez lehetetlen. Én soha sem hallanék meg egy tücsköt ekkora zajban! Nem lehetetlen, jött azonnal az indián válasza. Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked. Figyelj! Bemutatom.

Az indián kivett a zsebéből néhány fémpénz darabot, majd a földre ejtette. Harminc méteres körzetben mindenki megfordult, hogy vajon az érme, ami leesett, nem az övé-e.

Látod már, mire gondoltam? Az egész csak azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra!

(K. Kalendárium 2017.)

Vissza az újság tetejére

Harangok 2016

A 2017. januári megjelenéssel, immár a 26. évfolyam első számát tartod a kezedben, tisztelt Vadkerti Harangok-at olvasó testvérem. (Nyomdászi infó szerint, már csak a Harangok működik.) Hála Istennek a mögöttünk hagyott évben minden hónapban meg tudtunk jelenni nyomtatott formában, valamint informatikai úton egyházközségünk és egyházmegyénk honlapján.

A legelső szó nem lehet másé, mint a köszöneté. Először is köszönet az olvasóinknak, akik száma a maradványpéldányok alapján ugyan csökken, de még így is önfenntartóak maradtunk. Külön köszönet azoknak az olvasóinknak, akik januárban, szeptemberben, októberben és novemberben öt-ötezer forintot tettek a becsületkasszába, ezzel is jelezve, fontos számukra a Vadkerti Harangok.

Köszönet a beküldött írásokért és fotókért, melyek beküldőit legtöbb esetben a cikkeknél meg is neveztünk. Köszönjük a tartalmi és nyelvtani ellenőrzéseket, a nyomdai előkészítést, a nyomda rugalmasságát és a honlapunkon történő megjelenítést.

Néhány adat az újságunk anyagi helyzetéről. 72.290 Ft volt 2015. december 31-én a kasszánkban. A 2016. évi 12 hó x 500 példány nyomdai és járulékos költségeit hiánytalanul és időben ki tudtuk fizetni. 2016. december 31-én 80.310 Ft-tal rendelkezik a Vadkerti Harangok. Ez az összeg a jelzett kisebb nyomdai költség növekedése miatt kéthavi szám megjelenésére garancia. Ezért most sem kérjük az önkéntes adományok növelését, bízva abban, hogy a 2017. év sem marad az ismeretlenség homályában maradó kiemelt támogatók nélkül.

Vissza az újság tetejére

Krisztus - mindenünk

Ha azt akarod, hogy sebed begyógyuljon: Ő az orvos.

Ha segítségre szorulsz: Ő a mindenható.

Ha félsz a haláltól: Ő az élet.

Ha a mennybe vágysz: Ő az út.

Ha menekülsz a sötéttől: Ő a fény.

Ha éhes vagy. Ő az élet kenyere.

(Szent Ambrus)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. február 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


December 12. és 22. között, a hétköznapi estéken ismét szállást keresett (és talált is) a Szent Család. Kilenc családnál tartózkodott az András atya áldásával útra kelő Szent Család szobor. Az együtt imádkozók táborát mindig kiegészítették szomszédok, másutt lakó (Ipolyszög, Salgótarján) ismerősök és rokonok, szülők és nagyszülők Minden alkalommal imádkoztunk otthonainkért, a családok és nemzetünk egységéért is. Ha bejelölnénk Érsekvadkert térképén a fogadó családok házait, meglepő alakzat tárulna a szemünk elé: egy a Patak és Kálváriánk főággal bíró kereszt. Jelentheti ez azt is, hogy jó úton járunk, amikor együtt imádkozunk.


A karácsonyi készület jegyében Krisztián és Anna szervezésében 48 cipős dobozba rejtett ajándék gyűlt advent 4. vasárnapjáig a Kolping házban. A védőnőktől és a Karitásztól is kapott információk alapján személyes kiszállításokkal kerültek azok a legrászorultabb gyermekek karácsonyfája alá. Megható és lélekmelengető élményben (fülig érő szájak, táncoló lábak, szívből jövő mosolyok) részesültünk a csomagok átadásának pillanatában. Köszönjük az átadható ajándékaikat! Köszönjük a szervezést! Szegények mindig lesznek. Ezért ezt folytatni kell!

Hagyományainkhoz hűen rövid éjféli szentségimádás keretében köszöntük meg Istennek a 2016-os év minden ajándékát, egyben kértük Őt, hogy legyen útitársunk ez új esztendőben is.

Február 25-én kicsiknek-nagyoknak farsangi jelmezversenyt szervezünk a Kolping házban. A legötletesebb jelmezek díjazásban részesülnek!

Már előre jelezzük, hogy az országos Kolping lelkigyakorlatra 2017. március 4-én Pécsett kerül sor. A lelkigyakorlatot egykori káplánunk, Udvardy György püspök atya vezeti. Ajándékozzuk meg őt azzal, hogy egykori és első állomáshelyéről sokan leszünk jelen a nagyböjti készületen, ami egyházi szervezetté válásunk első lelkigyakorlata is egyben. További információkat a vasárnapi megbeszélések alkalmával szerezhetünk.

(emjé - Kristók J.)

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

Január 29-én várom az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor.  

Febr. 2-án, Csütörtökön Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Mindkét szent­mise elején GYERTYASZENTELÉSSEL  

Február 3. Elsőpénteken Szent Balázs püspök ünnepén külön-külön, majd azt követő vasárnapon közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét. 

Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet.  

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 26-án lesz.
 

KERESZTELTÜNK (2016.lapzárta után):       

 31.  Horváth Lotti, Sarolta (Horváth Mihály, dr. Dejtári Anett)

 32  Deszpót Balázs (Deszpót Péter- Kralovánszki Erika)

 33. Katolikus hitvallást téve, a Kat. Egyház- tagja lett: Füle Béla 1947)

 34. Katolikus egyház tagja lett: Jakubecz Jánosné, Zöllei Anna (1920)

 35. Bottyán Imre (Bottyán Imre, Györgyi Eszter)

 36. Kat. Egyház tagja lett: Papp Ádám (Papp Mihály – Szalai Mária)

 37. Nagy Hunor- Ferenc (Nagy Viktor – Antal Dóra)

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-


HALOTTAINK:

2016/ 39: + Kiss Sándorné, szül, Záhorszki Anna (1932)

2017/1./  Csabák László (1969)

         2./ Folinek István (1927, Pusztaberki)

         3./ Makai Albert (1965)

         4./ Kiss Andrásné, szül. Kristóf Julianna (1928)

         5./ Dósa János (1948)

         6./ Bahorecz Antal (1942)

         7./ Szabó Józsefné, szül. Halaj Margit (1944)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. szerda        -

2. csütörtök    - Kovács József, szülei és testvérei

3. péntek        - Záhorszki József, szülei, testvérei, valamint Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska és hozzátartozók

4. szombat     - Barák Imre, élő és elhunyt családtagokért

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, élő és elhunyt hozzátartozók, valamint Tokodi László

5. vasárnap   -

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek     - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária 2. évforduló, szüleik és hozzátartozók

                        - Pataki András, felesége Bimbó Mária 2. évforduló, szüleik, hozzátartozók, nászuk, nászasszonyuk, valamint a Bálint családért

11. szombat   - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, vejük és hozzátartozók

                        - Sipos Ferenc, unokái, Sipos és Pataki család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hrapan Pál, szülei, testvérei, Kovács János, felesége Halaj Mária és hozzátartozók

12. vasárnap - Buzás Ildikó 10. évforduló és nagyszülei

                        - Szabó Ignác, 16. évforduló, felesége Vitéz Mária, fiuk Ignác, szülők, nagyszülők, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

13. hétfő        - Csillag István, szülei, hozzátartozók, Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska és szüleik

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     -

18. szombat   - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család meghotl tagjaiért (Alapítványi)

                        - Csernák Katalin, édesapja, Csernák és Zöllei család halottaiért

19. vasárnap - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozókért (Alapítványi)

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök - Boda Iván, felesége Pistyúr Mária, szüleik, nagyszüleik és hozzátartozók

24. péntek     - Molnár és Urbán család elhunyt tagjaiért, özv. Fábián Ferencné Bozó Erzsébet

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

25. szombat   - Keresztes János, anyósa, valamint Záhorszki József hősi halott

                        - Őszi István, testvére, szüleik, anyósa, apósa

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

26. vasárnap - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

27. hétfő        - Laczó János 35. évforduló, elhunyt családtagok, Fábián Istvánné Kövér Margit 5. évforduló, elhunyt családtagok, élő hozzátartozók

28. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre