Vadkerti harangok
2014. december


Fiam vagy, ma szültelek
Szentmiseszándékok
A szavakon túl
Táncolni az esőben
Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére
Karácsonyi üdvözlet
Templombúcsú 2014
Bűnbánat
Ferenc Pápa kérése
Életige
Karitasz születésnap
Hol a boldogság mostanában?
Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Karácsonyi angyalok
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Fiam vagy, ma szültelek

Ha szeretünk valakit, akkor igyekszünk átérezni mindazt, amit ő átélt. Vele örülni, vele küszködni. Ha szeretjük Istent teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből igyekszünk átélni mindazt, amit Ő. Karácsony közeledtével mindig elcsodálkozom, miért is örülnek az angyalok, miért is van boldogság a Mennyben. Ha nekünk, földi szülőknek gyermeke hosszú útra és távoli országba indulna, mondjuk az afrikai Ruandába vagy a Harmadik világ szegényei közé, hát bizony nem biztos, hogy repkednénk az örömtől. Mikor győzedelmesen visszajön az igen, az ünnep. De mikor elmegy? Pedig Jézus nem egyszerűen a békés családi otthont hagyta el értünk, hanem magát a Mennyet, a minden értelmet meghaladó boldogságot.

Miért van mégis öröm karácsonykor a Mennyben? Eszembe jut kisfiam, aki óvodás korában meglepetésül hímes tojást készített nekem húsvétra. Mentem érte az óvodába, és ő kezében dédelgetve, örömteli, szégyenlős mosollyal, végtelen gyengédséggel hozta felém ügyetlen kis keze szeretetből fakadó alkotását. Már attól is boldog voltam, ahogy így közeledett felém. Ám mielőtt átadhatta volna, útjába lépett egy harcias fiúcska, aki öklével teljes erőből rácsapott a kisfiam keze bölcsőjében ringó hímes tojásra. Láttam kis arcát: az öröm tehetetlen elkeseredéssé vált rajta. Vége. Helyrehozhatatlan.

Ez a teremtett világ története. Isten végtelen szeretetből teremtette tökéletesnek. És mi elrontottuk. Az életből halál lett, a boldogságból szenvedés. Isten mindenhatóságát akkor értettem meg, amikor felfogtam, hogy Ő a helyrehozhatatlant is meg tudja javítani, a halált is kezdetté, életté tudja tenni. Ezért küldte el az Atya egyszülött Fiát, hogy magára vállalja a hímes tojás sorsot, és éppé tegye, ami összetört, magához szelídítse a bűnöst, megvigasztalja a szenvedőt azért, hogy örömünk teljes legyen. És Isten, aki oly végtelenül szeret, már előre átéli majdani örömünket, és örömmel küldi el a Fiát hozzánk, értünk. Mintha anya lenne, úgy szólal meg: „a fiam vagy, ma szültelek”! (Zsolt 2,7)

Csodálatos, semmihez nem fogható győzelmes öröm, amikor gyermekünk születik. A küzdelmes szenvedés egy csapásra véget ér, és helyébe az új élet dicsősége, glóriája ragyog be minket. Szeretnénk, ha ez a pillanat örök lenne. Milyen dicsőségesen érkezünk meg (bár tolókocsin) a kórterembe, tudván, hogy miénk a legfiatalabb csecsemő. Aztán, amikor pár óra, vagy pár nap múlva új anyatárs érkezik a szobába, kicsit összeszorul a szívünk. De jó neki, hogy ő még csak most szült. És de kár, hogy távolodunk az eget a földdel összekötő szent pillanattól.

Isten örök. Számára Fiú születése pillanata is örök. Örökké „ma” van. Karácsonykor Isten részelt minket örök örömében, hogy ma Fia született. Krisztusért az Atya ránk is úgy néz, mint ma született gyönyörűségére. Higgyük el, hogy szeme fénye vagyunk, boldog, ha ránk néz. Tanuljunk ezzel a büszke atyai tekintettel nézni egymásra, mindennap újraéledő bizalommal, elfelejtve minden rosszat, amit egymástól kaptunk.

Ha szeretjük az Istent teljes szívünkből, éljük át az Ő karácsonyi örömét. Legyünk boldog gyermekei. Hisz Krisztusért mindnyájunknak ezt mondja: „A fiam vagy ma szültelek”. Ezzel a gondolattal kíván a Vadkerti Harangok kegyelmekben gazdag karácsonyt és áldott új évet olvasóinak.

(Kalász,1994.december, ngné)

Vissza az újság tetejére

A szavakon túl

…, avagy mi a közös egy borestben és egy ádventi gyertyagyújtásban

Vannak dolgok, amelyekről nehéz beszélni, mert nehéz megfogalmazni mindazt, amit az emberben kivált. Érzések, élmények, amelyek nehezen önthetők szavakba.

November 15-én este egy különleges borkóstoló várta a résztvevőket a Kolping házban. Az est során a szekszárdi és a villányi borvidék borai párbajoztak egymással, ki-ki eldönthette, hogy melyik dűlő adott jobb kékfrankost, pinot noirt vagy cabernet-t. A borok mellett új ismereteket is kínálunk, ezen az estén azonban nem a szavak domináltak. A kóstolás közben Fábián Annamária művésznő Guitarinas nevű kvartettjének zenéje biztosította a meghitt hangulatot és a különleges élményt. Bárdos Lajos szerint a zene gazdagítja a kedélyt, nemesíti az ízlést, fogékonyabbá tesz más szépségek iránt. Egy korty bor - egy taktus zene. Szavakra nem volt szükség, mégis mindenki megélhette legbelül azt, amitől az élet szép.

Ádvent vasárnapjain, napnyugta után – mindig más családnál – összejövünk a gyerekekkel együtt közös gyertyagyújtásra. Pislákoló mécsesek mellett csak az ádventi koszorú fénye világít, amit körbeülünk. Nincs beszélgetés, nincs magvas gondolatok közlése, csak közös éneklés, ami egyszerre ad alkalmat a csendes elmélyülésre és a közös imádságra. Közben, ahogy múlnak a hetek, közelebb kerülünk Jézus születésének ünnepéhez, annak reményében, hogy az ünnep mellett Jézushoz is közeledünk.

Ezeknek a lelki és közösségi élményeknek az ismerete a megtapasztalásban rejlik.

Egy szép szivárvány vagy egy bámulatba ejtő naplemente látványa olyan érzéseket kelt, amelyeket szavakkal érzékletesen lefesteni nem lehet. Ezért legyünk jelen, vegyünk részt, mert az élményeket a személyes tapasztalat adja, leírásból nem pótolhatók.

Molnár Arnold

Vissza az újság tetejére

Táncolni az esőben

Egy gyakori kérdés: Mi a szerelem? Nos, a legszebb magyarázatot pár évvel ezelőtt hallottam egy asszisztens barátnőmtől. Ezekben az esős napokban visszaemlékezetem a történetre, amit így karácsony táján megosztok veletek.

Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor 8:30 körül bejött egy bekötözött ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9:00 órakor egy fontos találkozója van. Kértem, hogy foglaljon helyet, tudván, hogy az orvos érkezéséig még egy fél óra biztos eltelik. Figyeltem, milyen türelmetlenül néz percenként az órájára. Idő közben arra gondoltam, hogy nem lenne rossz, ha levenném a kötését, és megnézném, miről van szó.

A seb nem tűnt olyan súlyosnak. Az orvosra várva eldöntöttem, hogy fertőtlenítem a sebet, közben egy kis beszélgetésbe elegyedek vele.

Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem szeretné-e megvárni az orvost a seb kezelésével.

Feltétlenül az idősek otthonába kell menjen, ahogyan ezt évek óta teszi, hogy együtt reggelizhessen a feleségével.

Udvariasan a felesége felől is érdeklődtem. Az idős úr elmesélte, hogy Alzheimer kóros felesége hét éve él az idősek otthonában. Gondolva, hogy felesége felizgatja magát az ő késése miatt, siettem, hogy kezeljem a sebét. Az idős úr elmondta közben, hogy felesége öt éve nem ismeri fel őt.

És Ön minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek? Egy édes mosoly, egy lágy kézsimogatás közben érkezett a válasza: Az igaz, hogy Ő már nem tudja, én ki vagyok, de én jól tudom, ki Ő.

Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam, miközben néztem a siető léptekkel távolodó öreget. Lenyeltem könnyeimet, közben arra gondoltam: Ez a szerelem, hiszen alapjába véve Ilyen az igazi szerelem, szeretet. Nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus. Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami van, ami lesz és azt, ami még nem történt meg.

Nem feltétlenül azok a boldog és kiteljesedett személyek, akiknek mindenből a legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni abból, amijük van. Ezért az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem, hogy „Tudjunk táncolni az esőben”.

(Wné küldte Győrből)

Vissza az újság tetejére


Ferenc pápa imája a megszentelt élet évére

November 29-én imavirrasztást tartottak a római Santa Maria Maggiore-bazilikában a megszentelt élet évének megnyitása alkalmából. A liturgia végén José Rodríguez Carballo érsek elmondta, hogy a Szentatya egy imával is megajándékozta a megszentelt személyeket, melyet a helyszínen elimádkoztak.

Ábrahám, Izsák és Jákob Istene,
Urunk, Jézus Krisztus Atyja és a mi Atyánk,
fogadd el imánkat, amellyel hozzád fordulunk.
Nézd kegyesen jóra való törekvésünket,
és segíts szenvedéllyel megélni hivatásunk ajándékát.
Atyánk, ingyenes szereteted tervével arra hívsz,
hogy keressük a te arcodat a Lélekben,
akár helyben lakunk, akár úton vagyunk.
Add, hogy magunkban hordozzuk emlékezetedet,
és élet forrásává legyen az számunkra
az egyedüllétben és a testvériségben,
s hogy szereteted visszfénye lehessünk
a ma élő emberek élettörténetében!

Krisztus, az élő Isten Fia,
te tisztán, szegényen és engedelmesen jártál
itt, a földön, a mi útjainkon,
és társunkká szegődtél a csendben és a hallgatásban.
A szeretet forrásaként őrizd meg bennünk
gyermeki hozzátartozásunkat az Atyához.
Segíts, hogy megéljük a találkozás evangéliumát:
hogy humanizáljuk a földet, építsük a testvériséget,
osztozzunk a megfáradtak, a keresést feladók fáradalmaiban
és a várakozók, a keresők, a remény magvait őrzők örömeiben.

Szentlélek, lángoló tűz,
világosítsd meg utunkat az egyházban és a világban.
Önts belénk bátorságot az evangélium hirdetésére,
és segíts, hogy örömünket leljük a mindennapi szolgálatban.
Nyisd meg lelkünket a szépség szemlélésére.
Őrizd meg bennünk a teremtett világ hálás csodálatát,
és add, hogy felismerjük mindazt a csodát,
amelyet te viszel végbe minden élőlényben.

Mária, Isten Igéjének anyja,
virrassz megszentelt életünk felett,
hogy az öröm, melyet Isten szava ébresztett bennünk,
betöltse egész lényünket,
és felhívásod, hogy tegyünk meg mindent,
amit csak kér a Mester (vö. Jn 2,5),
az ő szavának tevékeny értelmezőiként találjon minket
Isten országának hirdetésében.

Ámen.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi üdvözlet

Tanmese a mának

Fenn a hegyekben már aludt a világ. Máté megállt a hóba halkult erdő fenyői között. Levette fövegét. Kettesben voltak az Úrral. Karácsony napja van - kezdett alkuba - egyetlen Fiad születése napja. Neked is örömünneped. Juttass belőle, Uram, ha csak egy cseppet is.

Kinek a javát keresed, Máté? – hozta a szél a végtelenből. A népemért esdeklek. Hogyan merném zaklatni másként felséges színed mennyei nyugtát?

Ismerheted az égi rendelést. Szenvedés az igazak tisztulása. (A szél elállt egy villanásra.)

Megfáradtál követni a magyarok útját?

Nem fáradtam én – csillant csókán Máté szeme. De én székely vagyok.

Talán a székely más, mint a magyar?

Hogy volna más, szabadkozott Máté riadtan. Ízig, csontjáig magyar, csak több egy kicsivel.

Igazságodra leltél, Máté - korholta az Úr szelíden. - Hát ezért is több egy kicsivel a szenvedésetek.

(Mészáros László)

Vissza az újság tetejére

Templombúcsú 2014


Nagy ünnepe egyházközségünknek Szent András napja, hisz az apostol a védőszentje mindnyájunk otthonának, a templomnak. Az ünnepi szentmisét Hajdú Jenő apát úr mutatta be. Több oknál fogva is szeretem Szent András apostolt, jelentette ki prédikációjának bevezető gondolataként Jenő atya. Hogy miért is tetszik nekem? Először is, mert társával minden feltűnést kerülve követi Jézust. Jézus természetesen tudja ezt és egy óvatlan pillanatban nekik szegezi kérdését: Mit akartok? A válaszuk is igen egyszerű és természetes: Azt szeretnénk tudni, hogy hol lakol! András kíváncsi, mert nem tudja, hol lakik Jézus. Mi viszont tudjuk, hogy itt e szép környezetben lévő szent helyen, az Oltáriszentségben.

András kíváncsisága célba ért a rövid beszélgetés kapcsán. Azonnal tudatosodik benne, hogy a Mestert találta meg. Vajon mi megtaláltuk-e már Őt? András nem rejti véka alá a nagy felfedezést. Azonnal hazarohan és megosztja testvérével, Péterrel is az örömhírt. S később, amikor már mindketten tanítványokká lettek, első hírvivőként sem lesz irigy Péterre azért, hogy Jézus egyházunk szikla alapjává teszi Pétert.

A templom az Isten háza, az imádság háza, amit nem illik a rablók barlangjává tenni. A templom atyai ház, hajlék, igazi otthon, ahol jó lenni. Hányszor énekeljük azt, hogy „Uram, jó nekünk itt lenni, a Te szent hajlékodban!” Vajon át is éljük ezeket a sorokat, vagy csak énekeljük? Tudatosodik-e bennünk, hogy az otthon az több, mint lakás, hisz abban élő szeretet van. Ezért az utcával szemben csakis az otthon tud nemes embert nevelni. Becsüljük hát meg otthonainkat!

Búcsú napja van. Útravalóul vigyetek haza búcsúfiát. Az öregeknek, betegeknek köszönetet a sok-sok értünk ajánlott imáért, hisz fáradt kezeik közül már kiestek a munkaeszközök, de imáik által egyházunk kincsei ők. A középkorúak élő szeretetet vigyenek, s ne hagyják a napi hajszában sem kihalni azt. Mindig tudják a társukat maguk elé engedni, éreztetve azt, hogy te fontos vagy. Fiatalok! Vigyétek magatokkal az idősek felé sugárzó örömöt. Tudatosodjék bennetek az, hogy az Isten az égben lakik ugyan, de mindig is a templomban rendel.

(2014. nov. 30. Emjé)

Vissza az újság tetejére

Bűnbánat

Advent van. A miseruhák lila színe is a bűnbánatra utal. A Szentatya is ezt emelte ki üzenetében. Nézzük csak, mit is vallanak ebben a témakörben a nagy gondolkodók.

„A bűnbánat nem napokig vagy hetekig tartó lelkigyakorlat, amelyen minél hamarabb túl kell esni, hanem egy életre szóló kegyelem” - mondja C. H. Spurgeon. Ugyancsak tőle olvashatjuk Az igazak bölcsessége című könyvben, hogy a bűnt el lehet törölni a Megváltó vérével, és nem lehet eltakarni a vallásosság köpenyével.

„Bánatunk akkor az igazi, ha szívünkben bánjuk bűneinket, szánkkal megvalljuk, cselekedeteinkkel pedig elégtételt nyújtunk” - olvashatjuk Loyolai Szent Ignácnál.

Bűnünket megvallani már fél vezeklés, tartja egy latin közmondás.

„Ahol nincs bűnbánat, ott nincs feloldozás sem” - írja Dante ebben a témakörben.

Ferenc Pápa kérése

NE azért sírjatok, ami nincs, azért harcoljatok, ami van!

NE azért sírjatok, ami halott, azért harcoljatok, ami megszületett bennetek!

NE azért sírjatok, aki elhagyott, azért küzdjetek, aki veletek van!

NE azért sírjatok, aki gyűlöl Titeket, azokért küzdjetek, akiknek szüksége van Rátok!

NE a múltatokért sírjatok, a jelenlegi küzdelmeteket harcoljátok meg!

NE sírjatok a szenvedésekért, harcoljatok a boldogságotokért!

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs! S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen!” (Lk 3,11)

Ebben az adventi időszakban, amikor karácsonyra készülünk, újra előtérbe kerül Keresztelő Szent János alakja. Isten azért küldte őt, hogy előkészítse az eljövendő Messiás útját. Akik hozzá fordultak, azoktól életük gyökeres megváltoztatását kérte: „Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét!” És aki azt kérdezte tőle: „Mit tegyünk tehát?” , annak így válaszolt:

„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs! S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen!”

Miért adjak a másiknak a magaméból? A másikat is Isten teremtette, úgy, mint engem. Testvérem ő, lényem része. „Nem tudok kárt tenni benned anélkül, hogy meg ne sebezném saját magamat is” – mondta Gandhi. Ajándéknak lettünk teremtve egymás számára, Isten képmására, aki Szeretet. A szeretet isteni törvénye be van írva génjeinkbe. Jézus, amikor közénk jött, világosan kinyilatkoztatta ezt nekünk, amikor új parancsot adott: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást ti is!” Ez a „mennyország törvénye”, a Szentháromság élete itt a földön, az evangélium szíve. Amint az Atya, a Fiú és a Szentlélek teljes közösségben élnek a mennyben, annyira, hogy teljesen egyek , ugyanúgy a földön mi is olyan mértékben vagyunk önmagunk, amennyire megéljük a szeretet kölcsönösségét. Amint a Fiú ezt mondja az Atyának: „mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém” , úgy közöttünk is akkor valósul meg teljes mértékben a szeretet, ha nemcsak a lelki javakat osztjuk meg, hanem az anyagiakat is.

Felebarátunk szükséglete mindenki szükségletévé kell, hogy váljon. Valakinek nincs állása? Mintha nekem nem lenne. Valakinek beteg az édesanyja? Úgy segítem őt, mintha az enyém lenne. Van, aki éhes? Mintha én lennék éhes, és úgy próbálom előteremteni az ételt, mintha saját magamnak tenném.

Ez a jeruzsálemi első keresztények tapasztalata: „A hívők sokaságának egy volt a szíve-lelke. Egyikük sem mondott birtokából semmit sem a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt.” Olyan vagyonközösség volt ez, amelyet bár nem volt kötelező, mégis nagyon intenzíven gyakoroltak. Pál apostol megmagyarázza: nem arról van szó, hogy egyeseket nehéz helyzetbe kellene hozni azért, hogy másokon segítsünk, hanem arról, hogy megvalósuljon az „egyenlő mérték szerint” elve.

Cezáreai Szent Vazul ezt mondja: „Az éhezőket illeti meg az a kenyér, amit félreteszel, a ládafiában őrzött kabátod a mezítelennek jár, rejtve őrzött pénzed pedig a szükséget szenvedőké.”

Szent Ágoston szerint: „A gazdagok feleslege a szegényeket illeti.”

„A szegényeknek is segíteniük kell egymáson: egyikük lábát kölcsönözheti a sántának, a másikuk szemét a vaknak; ismét más meglátogathatja a betegeket.”

„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs! S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen!”

Ma is élhetünk úgy, mint az első keresztények. Az evangélium nem utópia. Ezt bizonyítják például azok az új mozgalmak, amelyeket a Szentlélek hozott létre az egyházban, hogy az első keresztények evangéliumi radikalitását hívja újra életre frissességével, és hogy válaszoljon az óriási igazságtalanságban és szegénységben élő mai társadalom nagy kihívásaira.

Emlékszem a Fokoláre Mozgalom kezdetére, amikor az új karizma a szegények iránti különleges szeretetet ültette a szívünkbe. Amikor találkoztunk velük az utcán, felírtuk egy kis jegyzetfüzetbe a címüket, hogy felkereshessük őket, hogy segítsünk nekik. Jézust láttuk bennük, aki azt mondta: „nekem tettétek” . Miután meglátogattuk őket viskóikban, meghívtuk őket magunkhoz ebédre. Nekik tartogattuk a legszebb asztalterítőt, a legjobb evőeszközöket, a legjobb falatokat. Az első fokolárban az asztalnál így foglaltunk helyet: egy fokolarina, egy szegény, egy fokolarina, egy szegény…

Egy nap úgy éreztük, az Úr azt kéri tőlünk, hogy váljunk mi magunk szegénnyé, hogy így szolgálhassuk a szegényeket és mindenkit. Ezért mindegyikünk az első fokolár egyik szobájának közepére tette mindazt, amiről úgy gondolta, hogy felesleges a számára. Volt ott tavaszi kabát, egy pár kesztyű, kalap, még egy szőrmebunda is… Azóta pedig, hogy adni tudjunk a szegényeknek, olyan vállalatokat alapítottunk, amelyek munkahelyet biztosítanak, nyereséget termelnek, amelyet a rászorulók kapnak meg. Azonban még sokat kell tennünk a szegényekért.

„Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs! S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen!”

Lehet, hogy észre sem vesszük, milyen sok kincsünk van, amit közösbe tehetünk. Finomítani kell érzékenységünkön, és el kell sajátítanunk bizonyos ismereteket ahhoz, hogy ténylegesen segíteni tudjunk, hogy megtaláljuk a testvériség megélésének módját. Adhatjuk szívünk szeretetét, kinyilváníthatjuk baráti szándékunkat, átadhatjuk örömünket, rendelkezésre bocsáthatjuk időnket, imáinkat; szóban vagy írásban közösbe tehetjük belső gazdagságunkat. Vannak ezen kívül olyan tárgyaink is, mint például táskák, tollak, könyvek, de lehet pénz, lakás vagy jármű is, amit rendelkezésre bocsáthatunk. Lehet, hogy sok mindent összegyűjtünk arra gondolva, hogy egyszer majd szükségünk lesz rá, miközben környezetünkben valakinek sürgősen éppen arra volna szüksége.

Ahogyan minden növény csak annyi vizet szív fel a talajból, amennyire szüksége van, úgy mi is próbáljunk meg csak annyit birtokolni, amennyi nélkülözhetetlen. Jobb, ha időnként azt vesszük észre, hogy hiányzik valami; jobb kicsit szegénynek lenni, mint kicsit gazdagnak.

„Ha mindannyian megelégednénk a szükségessel – mondta Szent Vazul –, és fölöslegünket a nélkülözőknek adnánk, nem lenne többé sem gazdag, sem szegény.”

Próbáljuk meg, kezdjünk el így élni! Jézus biztosan nem fog megfeledkezni arról, hogy elküldje nekünk a százszorost; így további lehetőségünk lesz arra, hogy adjunk. Végül pedig azt fogja mondani, hogy amit bárkinek is adtunk, azt Neki adtuk.

 

Chiara Lubich

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Karitász születésnap

A 10 éves évfordulón, november 22-én, a teltházas Közösségi Házban megrendezett jubileumi est igazán méltóra sikeredett. Remek szervezés mellett a fellépők,- óvodásoktól az általános iskolásainkon és zeneiskolásainkon keresztül a nyugdíjasokig - szívet melengető, könnyet megindító remekbe szabott előadásaikkal csak elismerést érdemelnek. Dombai Szilvia Karitász csoportvezető ismertette a csoport eddigi tevékenységet, melyből kiderül, ezek a lányok-asszonyok munka és család mellett önzetlenül, szabadidejüket feláldozva szervezik karitatív tevékenységüket, és segítik szükséget szenvedő embertársaikat. Mindannyiunk elismerését a legmesszebbmenőkig megérdemlik! Az est folyamán szóba került a Szent Kamill az érsekvadkerti beteg gyermekekért alapítvány, (mely szintén 10 éve működi) és a Karitász csoporttól elválaszthatatlan. Dombai Szilvia kuratóriumunk elnökének, Magyarosné Temela Marika tagnak, a karitászosok szervező munkájának köszönhetően e két szervezet az eltelt években több millió forinttal tudta támogatni a sajnos egyre nagyobb számban rászoruló családokat. Külön köszönetet érdemelnek a támogatók, akik lehetőségeikhez mérten támogatták e két szervezetet. (Szent Kamill adószám:18641107-1-12  és az adó  1 %!)

Mindemellett, remélhetőleg e nemes lelkű KARITÁSZOSOK munkája példaértékű, lesz és az adományozottakból adományozók lesznek - amit kemény munkával, tanulással érhetnek el -, és magukénak vallják a katolikus egyház egykori (10 évvel ezelőtti) örök érvényű jelmondatát: „JÓT TENNI JÓ... "

 (Káplár András)

Vissza az újság tetejére

Hol a boldogság mostanában

A választ Petőfi Sándortól sokan tudják. Barátságos, meleg szobában. Karácsony és újév környékén a hívők áldott ünnepeket kívánnak, a boldog új esztendőt remélők pedig legalább kicsivel boldogabb új évet várnak, vagy rosszabbat nem, mint az előző év volt. Az isteni kegyelem és a boldogság szétszakíthatatlanul összefügg, bár az emberek többsége az egyikben valami természetfölötti ajándékot sejt, a másikban pedig földi boldogságot, bőséget, egészséget, elégedettséget az életben.

A karácsony a születés családi ünnepe, az új év köszöntése azonban az óév temetését is jelenti, a remény keveredik a szomorúsággal, jövőtől való félelemmel és az elmaradt boldogság siratásával. A karácsony keresztény, a szilveszter pogány ünnep, bár a mostani globális civilizációban és új szokásrendben Jézus helyére a Mikulás lépett, a tömegek számára a vásárlás ünnepe lett. A szeretet és béke álmának jelképei azonban áttörik más vallások és ideológiák falait és korlátait is, mert karácsony a maga egyszerűségében és ígéretében minden ember szívére hat, még azokban is titokban megrezdül valami, akik más Istent imádnak, vagy tagadják Isten létezését. A születés, a szeretet és béke üzenete univerzális és támadhatatlan, ahogyan a kereszt szimbóluma is, mert az két, egymásra merőlegesen ácsolt fadarab a kezdet és a vég találkozása, a szenvedésé, a halálé és a feltámadásé. A sötétség és a világosság örök küzdelme és váltakozása az emberiség első kozmikus élménye, minden azt súgja nekünk, hogy didergetően egyedül vagyunk a végtelen, hideg űrben, a távoli csillagok hideg pislákolása alatt, az emberiség nagy része nem keresi a betlehemi csillagot, sohasem hallott róla, vagy naiv mesének tartja, hiszen csak egy üstökös csóváját látták a csillagjósok és a pásztorok. Mi azonban hiszünk, mert hinni akarunk, ez a hit kegyelme, mert nem lehet, hogy a boldogság csak egy barátságos, meleg szobát jelentsen, bár a Szent Családnak még ez sem jutott. Többek vagyunk a változó anyag és energia bennünket is formáló formáinál, a látszólag kaotikus és közömbös világnál, az általunk észlelt dimenziók térben és időben szűkösek, mert lélek magasabbra tör, mint a romlandó test.

A lélek Isten rendjére, törvényére, legfőképp szeretetére vágyik, arra az örök ígéretre, hogy magunk esendő és bűnös voltában is hasonmásai, meghívott vendégei vagyunk. Ezért cseng oly hamisan a jókívánság: Kelleme ünnepeket! Hát persze, jó, ha az ünnepek „kellemesek”, mint valami meleg fürdő és „kényeztetés” egy szálloda wellness-részlegében; jó pihenni, enni-inni, ajándékot kapni és adni, de mindez végzetes félreértése az ünnepnek, akárcsak a szilveszteri durrogtatás és trombitálás. A szeretet és a béke nagyon csendes, csak a gyertya lángja lobban néha, mulandóságunkra emlékeztetve. A boldogság nemcsak mostanában, hanem mindig is abban rejlik, ahogyan az örök világosság visszatükröződik otthonunk, menedékünk, barlangunk faláról. Ezért kívánok minden Kedves Olvasónak, minden jóakaratú embernek isteni kegyelemmel teljes, áldott ünnepeket, a számvetés, az újrakezdés és a hit boldogságát!

(Néhai szszp,2013. KÉ)                                                

Vissza az újság tetejére

Gáspár, Menyhért, Boldizsár

„Gáspár, Menyhért, Boldizsár, mind a három szent király”. Így hangzik népünk éneke vízkereszt, más szóval Háromkirályok napján. Jó alkalom ez számunkra, hogy megkérdezzük: honnan vette magyar népünk ezt a három nevet? Mert bizonyos, hogy nem a Bibliából, bár a Napkeleti bölcsek érkezését még az is népies elbeszélés műfajában mondja el: „Bölcsek jöttek napkeletről…” A „királyokra” az Ószövetség jövendölése utal. Isajás prófétánál (Iz 60,1-6.) az alábbiakat olvashatjuk erről: „Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned tündöklő fényességhez. Aranyat, tömjént hoznak”. A prófétai üzenet már arra utal, hogy Isten a pogány népeket is meghívja az üdvösségre, közvetlenebbül: a Megváltóhoz, a betlehemi jászol Kisdedéhez. „Eljönnek mindnyájan”. Hiszen a pogány népek is várták és várják a megváltást. A háromkirályok valójában csillagkutató mágusok, s még a hármas számuk is az Ószövetségben jelzett három ajándékhoz kapcsolódik: az aranyhoz, a tömjénhez és a mirhához. A népi vallásosság képviselői nevet is adtak nekik. Ilyen nevekkel azonban sem az Ó-, sem az Újszövetségben nem találkozunk. Honnan van tehát a három név? Vegyük szemügyre a magyar néphitnek ezt a ránk maradt szép emlékét, amely a betlehemes játéktól is elválaszthatatlan.

GÁSPÁR. Eredetiben feltehetően Kasper. Az „er” embert jelentett, még a magyar ember szóban is. És őstörténetünk messzi századaiba vezet vissza. Még a magyarral azonosított Mauger-Moger névben is ott az „er”, amely Meótisz tájait és a Kr. u. 6. század első felét idézi meg, a szabir-magyarokkal. Az „er” embert jelent, s mivel Meótisz a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger között volt, a Kaukázusi hegység fölött, a Gáspár a Kasper magyaros változata lehet, tehát „kaszpi ember”. Eredeti szóalakját a németek őrizték meg, amely Walter Kasper püspök rangos dogmatikai könyvében is olvasható.

MENYHÁRT vagy Menyhért név szintén germán eredetű. A Hartmannak van ilyen változata is: „Manhart”, vagyis Menyhért. A székelyeknél ez a név a Manhartból eredeztethető Menyhárt. Ez bátor harcost, szó szerint kemény embert jelent. Ez is a Keletet idézi, mert a keleti gótok jó ideig a Krim-félszigeten éltek, s ottani maradékuk a bizánci hittérítők révén ismerkedett meg a kereszténységgel.

A BOLDIZSÁR viszont már törökös név. Nálunk azonban talán a besenyők révén lett használttá, akkor is, ha benne a babiloni király, Balthazár lehetne távoli ős. Kisgimnazista koromban, Ipolyságon volt egy osztálytársam - feltehetően besenyő eredetű -, akit Boldizsár Zoltánnak hívtak (a Zoltán egyébként a szultán magyar megfelelője).

Mindhárom név a Keletet idézi, csak éppen Magyarország s talán Erdély felől nézve. A székelyeknél még ma is jobban megmaradt ízesen népies szövegeivel a betlehemes játék. Nekünk ilyen nevűek jelentették a hajdanában keletről jött „királyokat”.

A Szentírás népies elbeszélése így még magyarosan népies formát is öltött a betlehemes játékban. Az üdvösséget adó és Jézusban a pogányokat is meghívó Isten hiteles képe él a betlehemes játékban. S még valami. A más népeket is befogadó, s magyar részről nekik hazát adó, őket megbecsülő nemes gesztus olvasható ki a „háromkirályok” neveiből. Talán az egykor Erdélybe behívott germánok és az ott letelepedett besenyők emlékét is őrzi a háromkirályok neve. Népük utódai magyarokká váltak, és keresztényekké is. Ugyanakkor szép emléke ez a keletről jött honfitársainkkal kapcsolatban a kereszténység és a magyarság összefonódásának.

(+ béel)

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi angyalok

Karácsony van. Az angyalok köztünk járnak.

De ne keress rajtuk hatalmas fehér szárnyat!

Az angyalok ragyogó szemű, mosolygó emberek,

Kinek szívében lángol az őszinte, tiszta szeretet.

 

Kik megkérdezik: Hogy vagy? Miben segíthetek?

Hogy tehetném szebbé a karácsonyi ünnepedet?

Ölelésre vágysz? Vagy csupán egy kedves szóra?

Mondd el, mi bánt, mi az, mi szíved nyomja?

 

Szép lassan eszedbe jut a gyermekkori emlék,

Mikor még bátran megfogtad egy idegen ember kezét,

mert érezted, hogy szeret, és soha sem bánthat.

Emlékszel, akkor még láttad a hatalmas fehér szárnyat.

 

Időközben felnőttél, s mindezt elfeledted.

Régóta úgy gondoltad, hogy angyalok nincsenek.

Most melléd lép valaki, s ragyogó szemmel mondja:

Ölelésre vágysz? Vagy csupán egy kedves szóra?

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

December 1-jén tartotta második ülését az újonnan alakult képviselőtestületünk. Az ülésen az alábbi témakörök szerepeltek napirenden:

Az Önkormányzat állandó bizottságainak megválasztása. A pénzügyi bizottság Szabó János elnökletével dr. Kovács János és Molnár János tagságával látja el a törvényben előírt feladatokat. A szociális bizottság elnöke Molnár János lett. Az öttagú bizottság tagjai még Antal Jánosné, dr. Kovács János képviselőként, valamint Hustyava Lászlóné és Ruzsin Lászlóné kültagként. A szavazást követően a kültagok eskütételére került sor. Ezt követte az SZMSZ tárgyalása és a vélemények ütköztetését követő elfogadása. Rendeletet fogadtunk el a szociális célú tűzifa ellátásról, és elfogadásra került az ÖNO szakmai programja is.

Döntés született a már megépült mezőgazdasági feltáró út területrendezéséről, és határozatot fogadtunk el a Hunyadi út sebesség- és súlykorlátozása tárgyában. Elutasításra került a Fölső kocsmát bérlő Csordás Pálné kérelme, ami a havi egy hétvégi alkalommal reggel 6-ig történő zenés rendezvény tartásáról szólt. Támogatást szavaztunk meg a Kolping család szervezésében, advent 3. vasárnapján a templomban megrendezendő Karácsonyi Hangversenyhez. Döntés született a BURSA HUNGARCA pályázat nyerteseiről is. Az „A” tipusú  ösztöndíjat Kruzslik Dalma és Sipos Imre, míg a „B” tipusút Kovács Nikolett nyerte.

Az egyéb ügyek, tájékoztatók címszó alatt az új óvoda építése, a Műfüves pályát övező futópálya borításának megoldása, a Tájház jövőbeni személyi kérdése, az Erdősor út állapotának soron kívüli javítása, Bohán István csarnok felállítási tervének későbbi ismertetési lehetősége, a Homonyik-koncert nem támogatása és a Káposztások területrendezési lehetősége szerepelt. Az egyebek tárgykörben kerültek ismertetésre képviselő társunk, dr. Őszi Attila Csaba beadványai és a polgármester asszony ezekre adott válaszai is.

(emje)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. január 19. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Emlékeztetőül: karácsony I. napján: éjfélkor, fél 8 – fél 10 óra (Pusztaberkiben fél 12),

karácsony II. napján: fél 8 és fél 10 óra a szentmisék időpontja (Pusztaberkiben fél 12)

Dec. 21-én, ádvent 4. vasárnapján, a fél 10-es szentmise után keresztelés.

December 31-én, szerdán este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise

Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra.

Január 1. újév napja, parancsolt ünnep, az újesztendőt Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, misemulasztással. Szentmisék: fél 8 - fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

Jan. 6., KEDD: Vízkereszt PARANCSOLT ÜNNEPE. Szentmisék reggel 7 és este 6 órakor. Szentmisék elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel.

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. csütörtök    -

2. péntek        - Molnár István, szülei, a Molnár és Laczó család halottaiért

                        - Dombai Gábor 2. évforduló, szülei, apósa Pelle András, felesége Szúnyogh Ilona és a családok hozzátartozói

3. szombat     - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Péter István, szülei, hozzátartozók, Boda, Czinege és Kovács család halottaiért

                        - Kakas József 1. évforduló és hozzátartozókért

4. vasárnap   - Mrekvicska János, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók

5. hétfő           - Morcz Csaba

6. kedd           -

7. szerda        -

8. csütörtök    - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, szülők és hozzátartozók

9. péntek        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, Vitéz István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda, Valkó és Beke család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Erdélyi Józsefné Halaj Mária 1. évforduló, édesapja és hozzátartozók

10. szombat   - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük és hozzátartozók

                        - Varga Szilárd, felesége Erdős Margit, gyermekei, vejük Bakó László, élő és elhunyt családtagok

                        - dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

11. vasárnap -

17. szombat   - Fábián Ignác 1. évforduló, felesége Halaj Anna és szüleik

                        - Híves András, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Bozsonyik József, felesége Mák Ilona és hozzátartozók

18. vasárnap - Vincze János, felesége Fábián Mária, szülei és hozzátartozókért

                        - Kristók, Kopcsák és Konopás család élő és elhunyt hozzátartozókért

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök - Macska András, felesége Kordics Erzsébet1. évforduló, Boda Gergely, élő és elhunyt hozzátartozók

23. péntek     - Szabó János, szülők, testvérek, Kaba család elhunyt tagjaiért

24. szombat   - Kordics János 1. évforduló, felesége Szabó Mária, élő és elhunyt családtagok

                        - Goda Sándor, felesége Tokodi Anna, lányuk, 2 vejük és Goda Ferenc

                        - Csillag Gyula, 2 felesége, gyermekeik, szüleik, vejük Fábián István, testvére Ignáv, szüleik, nagyszüleik

25. vasárnap - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, bátyjai János, József és szüleik

                        -

                        -

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök -

30. péntek     - Dósa János, élő és elhunyt családtagok

31. szombat   -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre