Vadkerti harangok
2017. december


Ajándékozd magadat
Szentmiseszándékok 
Karácsony éjszakáján
Az én királyom
Jézus bátorító szavai hozzád I.rész
Égni kell
Események dióhéjban
Közösségek Érsekvadkerten
Templombúcsú 2017
Útravalóként
Életige
Kalász Izabella: Köszönetmondás az új évre
A mennyország küszöbén
Kit Te Szent Szűz a világra szültél
Újévi gondolatok
Isten szeret
Az ige testté lett
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Ajándékozd magadat

Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd! Szent Jeromos, aki elsőként fordította az akkori köznyelvre, a latinra a Szentírást, sok éven át élt remeteként abban a betlehemi barlangban, ahol Jézus született. A legenda szerint egy karácsonyi éjszaka imádság közben azt kérdezte Jézustól, hogy emberként miként tudná viszonozni azt, hogy Isten vállalta a nagy egyszerűséget, amikor megszületett. Kérdésére a következő szavakat hallotta: „Énekelj Istennek e szavakkal: Dicsőség a magasságban Istennek!” Erre nem is kellett volna bíztatni őt, hiszen szíve nagy örömével szüntelenül ismételgette az angyalok énekét, akik azon a bizonyos éjszakán, a Megváltó születése napján így énekeltek a pásztoroknak: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek! Szent Jeromos azonban kevésnek találta ezt, ezért felajánlotta összes pénzét Istennek, de erre azt a választ kapta, hogy vagyonát inkább adja a szegényeknek. Jeromos megígérte, hogy teljesíti a kérést, de tovább erősködött, mert mindenképpen adni szeretett volna valamit Istennek is. Úgy érezte, ha nem adhat semmit, akkor belehal a szenvedésbe. Erre azt a választ kapta, hogy akkor a bűneit adja oda. Ekkor Szent Jeromos így fejezte be imádságát: „Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd!”


A szeretet ünnepén lehet nagy felajánlásokat tenni, de ha önmagunkat nem akarjuk felajánlani Istennek, akkor semmit sem adtunk. Karácsonykor szép és értékes ajándékokat kaphatunk szeretteinktől, de ha Istent, aki önmagát akarja nekünk ajándékozni, nem fogadjuk a szívünkbe, akkor semmit sem kaptunk. Karácsonykor megfogalmazhatunk csodaszép imákat, amelyekben hálát adunk Istennek a megváltásért és a Megváltó eljöveteléért, de ha nem vagyunk készek arra a csodálatos változásra, amely emberségünket Istennek tetszővé alakítja, akkor hiábavaló szavakat mondunk csupán. Tanuljuk meg tehát Szent Jeromos rövid imáját és mondogassuk gyakran ezekben az ünnepi napokban: „Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, és add nekem, ami a tiéd!”

Istennek nem drága ajándékokra vagy nagy ígéretekre van szüksége, hanem szívünk megtérésére. Adjuk tehát neki bűneinket, valljuk meg, hogy engedetlenek voltunk, hogy ő megtisztítsa szívünket, eltörölje bűneinket. Szent Jeromos szavait utánozva így imádkozhatunk: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el, töröld el bűneimet és add nekem, ami a tiéd, azaz a lelki tisztaságot és az életszentséget! Az ünnep előtti hetek és napok mindig fokozott izgalommal járnak, alig bírjuk elvégezni megszaporodott teendőinket. Ezért most, a karácsony ünnepét megnyitó éjszakán imádkozzunk így: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el türelmetlenségemet, vedd el szívem nyugtalanságát, és add nekem, ami a tiéd, add nekem békédet, add nekem nyugalmadat! A karácsony ünnepe szerénységre és alázatra indít minket. Imádkozzunk ezért így: Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el túlzott magabiztosságomat, vedd el megváltoztathatatlannak gondolt elképzeléseimet, vedd el akaratoddal ellentétes szándékaimat, és add nekem, ami a tiéd, add nekem akaratod elfogadását, add nekem az engedelmesség lelkületét! Kisded Jézus! Vedd el, ami az enyém, vedd el a hétköznapok gondját, és add nekem, ami a tiéd, add nekem az ünnep örömét!

© Horváth István Sándor Fotó: Barák B.

Vissza az újság tetejére

Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Áldd meg, Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

Áldd meg, Isten, a magyart karácsony éjszakáján!

Engedd, hogy a harangszó, ha már mindenüvé elért,

Egymáshoz öleljen szülőt, barátot testvért

És mindazokat, kiket a sors idegen fenyő alá állít,

de lélekben itthon vannak mind egy szálig!

Kiket - mint tékozló gyermekeket - már elveszettnek hittünk,

Ma hazahozza őket az egyszerű jászolba vetett hitünk.

És a magyar röghöz láncoló szeretet,

Mely legyőz minden távot, tengert, gyűlöletet,

hogy öledbe hozza édes szülő a gyermekedet.

Hitvesnek a hitvest, testvérnek a testvért, barátnak a barátot.

Óh, színezüstben csillogó karácsony, legyél érte áldott!

Bár ne aludna ki fényed soha, mely lángol karácsony éjszakáján,

Áldd meg Isten, a magyart itthon és a világ minden táján!

Vissza az újság tetejére

Az én királyom

’A király! A királyod?’ – felhívással egyórás szentségimádásra gyűltünk össze Krisztus király főünnepének előestéjén, november 25-én 17 órától a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Különböző helyszíneken, de egy időben, együtt imádkoztunk azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.

Templomunkban az Érsekvadkerti Gitáros Zenekar vezetésével elmélkedő szentségimádáson vehettünk részt. Az elmélyülést segítő énekek után elhangzott szentírási szakaszokat rövid elmélkedés követte, majd a csend lehetőséget adott a számvetésre: vajon meghallom az Úr szavát? Észreveszem, ha hív? Elfogadom a felém nyújtott kezét? Adom, amim van? Elhiszem, hogy elég az Úrnak, amit adni tudok? Aki figyelt a csendben, válaszokat is kapott.

„Ő az én Királyom!

Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Minden hatalom az én királyomé.

Beszélhetünk sötét erőkről, a fény erejéről, bioenergiáról, de végül egyedül Isten hatalma marad meg.

Tiéd a hatalom. Így igaz. És tied a dicsőség. Mi próbálunk magunknak tekintélyt, tiszteletet és dicsőséget szerezni, de minden dicsőség az Övé.

Így van. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, örökkön-örökké. Mindörökké. Meddig?

Mindörökkön-örökké. Sőt még azután és azon túl is…”

M.A.

Vissza az újság tetejére

Jézus bátorító szavai hozzád I.rész

Ma szíved ajtaja előtt állok, mint koldus, én, a Királyok Királya! Kopogtatok és várok! Siess, nyiss ki Nekem! Ne hivatkozz nyomorúságodra! Ha tökéletesen ismernéd, milyen nyomorult vagy, akkor meghalnál a fájdalomtól!

Az sebezné meg Szívemet, ha látnom kellene, hogy kételkedsz Bennem, és nincs bizalmad Hozzám. Azt akarom, hogy a legjelentéktelenebb cselekedetet is kizárólag irántam való szeretetből végezd! Bízom benned, hogy örömet szerzel Nekem!

Ne bánkódj azon, hogy nincs erényed. Az Enyéimet adom neked! Ha szenvedned kell, az erőt Én adom hozzá! Ha Nekem ajándékozod szeretetedet, viszonzásul annyit adok, hogy a szeretet gyakorlásával minden álmot felülmúlsz! Hát erre gondolj, és szeress Engem, úgy ahogy vagy!

Neked adtam Anyámat. Mindent, de mindent az Ő tisztaságos szívén át adj Nekem!

Bármi történjék, arra ne várj, hogy előbb életszentségre juss, s csak utána adod át magadat a Szeretetnek. Mert ebben az esetben nem szeretsz Engem. Véget ért az Advent. Itt a karácsony. Indulj most és szeress Engem úgy, ahogy vagy!

(NN)

Vissza az újság tetejére

Égni kell

Idén már 10. éve, hogy Molnár István testvérünk visszatért az Atyához. Az érte felajánlott emlékmisére jöttünk össze 2017. november 24-én, pénteken este. A gitáros zenei szolgálattal kísért szentmisén felcsendülő dalokat még Pityuval is együtt játszottuk és énekeltük, az oltár előtt kiállított legendás 12 húros gitárja pedig jelezte, hogy szívünkben mindig velünk van,amit sokan ki is mutatták részvételükkel és énekükkel.

A szentmisét követően a Kolping házban folytatódott a megemlékezés, ahol egy fényképekkel tarkított videó-összeállítás mellett dalokkal és anekdotákkal tettük élővé az emlékeket. Kisfiam, Magányos voltam, Múlnak az évek, Szállj dalom... egykor mind együtt énekeltük, és elképzelhetetlen volt a gitáros kíséretük Pityu nélkül.

Ha Pityura gondolok, a vidámság és a tettre készség jut először eszembe. Személyéből sugárzott a jókedv, amit át is akart adni, ebben a gitár valóban a társa volt. Felszabadul az ember, ha énekel és a terhek sem tűnnek már olyan nehéznek. Aktivitása sosem volt hivalkodó, csendben tette a dolgát, ugyanakkor motorja volt közösségének, Kolping családunknak. Mert égnie kell annak, aki gyújtani akar. És ő égett.

Évad, 2017.11.25. Molnár Arnold, Fotó: Kristók J)

Vissza az újság tetejére

Események dióhéjban

Még mindig hallani azokat a szirénhangokat, miszerint Érsekvadkerten nem történik semmi. Ám az az igazság, hogy egy településen az történik, amit az ott élők csinálnak, vagy részesei a felkínált rendezvényeknek. Azt is sokszor hallani mentegetődzésként, hogy nem is tudtam az adott eseményről. Ám fordítva is feltehető a kérdés: Kerestem-e, hogy milyen rendezvény közül választhatok? A teljesség igénye nélkül vegyük csak számba, mi is történt Érsekvadkerten az utóbbi hónap során.

Pálinkaest (november 18.), ahol hat különböző pálinka kóstolása és a kóstolás utáni felismerése mellett ismereteket szerezhettünk a cefregyűjtés és -kezelés, a lepárlás és a kóstolás fortélyairól. Az egész programból visszaköszönt az, hogy jó pálinka csak jó gyümölcsből készülhet!


A medjugorje-i zarándokok ismételt találkozójára is sor került november 23-án a Kolping házban. Közel hatvanan voltunk jelen a két helyi szervezésű zarándokcsoportból. A találkozó határokon átnyúló volt, mert Mátyás Gábor zeteváraljai és Marian Krizan ipolybéli atyák által vezetett küldöttséggel Erdély és Felvidék is képviseltette magát ezen. Az imák és a fehér asztalos jelenlét során megfogalmazódott az igény, hogy 2018 őszén a három ország magyarjai egy-egy busszal visszatérnek a lelki töltekezés helyszínére.


Másnap sem keltünk fel hiába. A hó utolsó péntekén a misék általában a Kolping család élő és elhunyt tagjaiért kerül bemutatásra. Ez november 24-én kibővült azzal, hogy a gitáros énekkar szolgált a szentmisén, majd a misét követően vetítést láthatott a 10 éve odaátra költözött testvérünk, Molnár István egyházzenei működéséről, amit egy most megjelent cikk bővebben taglal.

November 25., szombat is bővelkedett lehetőségekkel. Délután öttől hatig a gitárosaink szervezésében mi is bekapcsolódhattunk az Eucharisztikus Világkongresszus világra szóló szentségimádásába. (Erről külön tudósítás is olvasható lapunkban.) Aki nem volt jelen, az betekintést kaphatott az eseményről az Ipoly és a Duna tv műsoraiból is. Mint jelenlévő, elmondhatom, hogy a szöveg, a zene és a beszédes csend a medjugorje-i kedd estét idézte fel bennem.

Katalin-Erzsébet bál is volt ezen a napon a Közösségi Házban. Sok civil és egyházi szervezet is képviseltette magát a „falu bálján”. De délután színházba is lehetett menni. A rendezvényekről ám hiányoztak azok, akik csak kritikájukkal követik Érsekvadkert történéseit.

November 30., templombúcsúnk napja. Az eseményről külön cikkben szólunk be ebben a számban.


December 2-án a Hősök terén is kigyulladt az adventi koszorú első gyertyája. A láng a templomból érkezett oda és gyulladt ki, amint azt a fotó is mutatja. Persze ebben az esetben is jöhet a kritika (jön is), melyeket nem sorolnék most fel. Ám látva az áthaladó forgalomból a rendezvényre irányuló tekinteteket, egyértelmű számomra, hogy a világnak Krisztus kell. Még akkor is, ha a jelenben nem tudatosodott benne.

(emjé, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten: Tizenhárom Almafa Alapítvány

Mottó-gondolatsor

„Rájövő tavaszon csak megeredt mind a tizenhárom almafa csonkja s nyár derekára már tizenhárom kis, sudár vesszőcske mutatott föl az égre. S azóta is minden tavaszon nőnek egy araszt, kettőt. Akik ott élnek baj és nyomorúság közepette a Kommandó körül, kicsinyek és nagyok: reménykedve figyelik évről évre a kisarjadt fák növekedését s a hegylakó népek ősi türelmével várják a tavaszt, mely először bontja virágba őket, hogy megteremjen végre rajtuk a békesség és szeretet gyümölcse mindenki számára. S akármi is történik körülöttünk, ők tudják, hogy ez a tavasz közeledőben van már. Mert Isten, aki a kivágott csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a népeket sem, akik benne hisznek.” (Wass Albert)

A Tizenhárom Almafa Alapítvány létrejöttének oka Érsekvadkert. Itt élünk most, és itt szeretnénk boldogulni a jövőben is. Az alapítvány neve arra a hitre utal, hogy sosem szabad feladni, kudarc esetén mindig van újrakezdés, és az állhatatos munka meghozza gyümölcsét. Csak rajtunk áll, milyen helyen élünk!

Alapítványunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy rendezvényei, akciói széles összefogáson alapuljanak, abban mind együttműködő partnerként, mind résztvevőként minél többen bekapcsolódjanak, erősítve ezzel a közösségi érzést és a községi öntudatot.

Fontos számunkra a község múltja, ezért a hagyományőrzés, a helyi identitás erősítése alapvető feladatunk. Emellett nyitottak vagyunk minden, községünket érintő kezdeményezésre.


Az alapítvány célja a közösségi kezdeményezések segítése, az együttműködés és partneri kapcsolatok elősegítése, illetve fejlesztése, a polgári és kulturális értékek, hagyományok megőrzése és ápolása.

Az alapítvány célja továbbá az öngondoskodás, önellátás igényének és képességének előmozdítása.

Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében programokat, rendezvényeket szervez, illetve azok szervezésében, lebonyolításában közreműködik, továbbá fejlesztési koncepciókat és terveket dolgoz ki.

A teljesség igénye nélkül címszavakban néhány, a közreműködésünkkel megvalósult főbb programokból:

Velünk élő múlt (Hagyományőrző program és Vadkert múltját bemutató kiállítás a Hősök terén 2014-ben). A fotók több (Polgármesteri Hivatal, Kolping ház, Kisáruház, Tájház) helyen ma is megtekinthetők!

Alapítványunk közreműködésével 2013-15 között Falubajnokság címmel kispályás focitorna a Műfüvön.

Családi nap a Kolping családdal közösen, a benti Kolping ház udvarán 2013 óta minden évben.

Mozdulj Vadkert! 2014 óta közös szervezésű hagyományőrző program, kézműves forgataggal a Gödörben.

2014-től rendszeres a tánctanítással egybekötött táncház rendezvényünk.

Társrendezői vagyunk a Kolping Boresteknek, ami 2017-ben pálinkaesttel is színesedett.


Rendezvényeink eredményének tekintjük, hogy a falu több intézménye, egyesülete is partnerként áll mellénk. Rendezvényeink segítségével sikerült több generációt, más-más érdeklődési körrel bíró embereket is megszólítanunk. A kisgyerekes családoknak szóló programjaink hiánypótlóak a településen, és alkalmasak lettek a passzív rétegek bevonására is.

Az alapítvány az alábbi ímélcímen érhető el: alapitvany.13alamafa @gmail.com

Az alapítvány kuratóriuma

Vissza az újság tetejére

Templombúcsú 2017

Zeng a harang hívó szóval, e szép ünnep estelén - zengett a bevezető ének Szent András ünnepén, templomunk búcsúi szentmiséjén. Ünnep is ez Egyházközségünknek, és hisszük, hogy ünnep is marad a hagyományainkhoz való hűségünk eredményeként.

Különleges volt ez a templombúcsú, mert az utóbbi időben ritkán fordult elő, hogy az ünnepi szentmisét négy valamilyen szinten érsekvadkerti kötődésű, három generációt képviselő atya mutatta be.


A szentmise főcelebránsa Varga András atya volt, aki salgótarjáni plébánosként ebben az évben ünnepelte pappá szentelésének 25 éves jubileumát. Köszönjük, hogy számos teendője ellenére is visszatért hozzánk, egykori kápláni helyére, hogy szóljon hozzánk és velünk ünnepeljen. Vele jött káplánja, Pálfalvi Tamás is, aki a templomunkban bemutatott újmiséje után, a velünk történő ünnepléssel is megerősítette vadkerti gyökereit.

Már-már tiszteletbeli vadkertiként részese volt a legszentebb áldozat bemutatásának az Ipoly túlpartjáról érkezett Marian atya is, aki a határokon átnyúlóvá tette közösségünk ünnepét.

Negyedik, egyben rangidős papként András atyánk, immár tizenkettedszer működött közre névnapján abban, hogy a kenyér és a bor Krisztustestévé és vérévé váljék.

Most megosztanék néhány gondolatot Olvasóinkkal egykori káplán atyánk tanításából. Már a bevezetőjében kijelentette, hogy nemcsak az Andrások, hanem minden ebbe a templomba járó testvérünk védőszentje is Szent András apostol. Tanításának további része a szentmise evangéliumához kapcsolódott, melyben hallhattuk Péter és András apostolok meghívását. Az esemény a kiválasztottság képét tárja szemünk elé. Rájuk tekintett az Úr és megkedvelte őket. Jézus szavára otthagyják mindenüket, és mérlegelés nélkül követésére indulnak.

Az Úr minket is hív és meg is tart bennünket, ha rá merjük bízni magunkat. Tehát, ha valóban hisszük, hogy van Isten, nem tehetünk mást, minthogy tanúságot teszünk létezéséről az életnek azon a területén, ahol vagyunk.

Az apostolok az Utolsóvacsora terméből indultak el „evangelizációs” útjukra. Fülükbe csengett és szívükbe vésődtek Jézus szavai: „Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!” Ma is felcsendültek a szentmisében ezek a szavak, ahol Istennel találkoztunk. Mert jó tudatosítani magunkban azt a tényt, hogy Istennel találkozunk minden szentmisében. A találkozás pedig feladattal jár. Feladat, hogy vinni kell az örömhírt, az egyre inkább evangelizációs területté váló környezetünkbe és a nagyvilágba egyaránt.

A szentmise ezüstmisés áldással, a himnuszok eléneklésével zárult és hagyott maradandó nyomokat szíveinkben.

(Érsekvadkert, 2017. 11. 30. Szent András ünnepén: emjé; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Útravalóként

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt:

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ a tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátottalak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él. El kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.

Most eredj, és élj, mert a világ a tiéd!

(Hamvas Béla: A láthatatlan történetéből)

Vissza az újság tetejére

Életige

„Mindenek fölött pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke!” (Kol 3,14)

 Meghatározó ez az Ige életünk és világ előtti tanúságtételünk szempontjából.

Pál többször használja azt a hasonlatot, hogy a keresztényre jellemző viselkedés olyan, mint a ruha, melyet Krisztus követőjének magára kell öltenie. A Kolosszeiekhez írt levélben is úgy beszél az erényekről – melyeknek gyökeret kell vernie szívünkben –, mint megannyi ruhadarabról. Ezek az erények az irgalom, a jóság, az alázat, a szelídség, a türelem, a másik elviselése, a megbocsátás.

De “mindenek fölött – mondja, mintha egy övre gondolna, mely összeköt mindent, és tökéletessé teszi az öltözéket – szeressétek egymást!”

Tehát szeretni egymást; mert egy kereszténynek nem elég, ha jó, irgalmas, alázatos, szelíd, türelmes… hanem ezen felül szeretettel kell viseltetnie testvérei iránt is.

De a szeretet talán nem azt jelenti – jegyezhetné meg valaki –, hogy az ember jó, irgalmas, türelmes és tud megbocsátani? Igen, de nem csak ezt.

Az igazi szeretetre Jézus tanított meg minket, mely abban áll, hogy életünket adjuk másokért.

A gyűlölet elveszi a másik életét (“aki gyűlöl, az gyilkos”), a szeretet pedig életet ad neki. A keresztényben csak akkor van meg ez a szeretet, ha meghal önmaga számára, azért, hogy másokért éljen.

De ha ott van benne a szeretet – mondja Pál –, akkor tökéletes lesz, és minden más erény tökéletességre jut benne.

“Mindenek fölött pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke!”

Minden bizonnyal sokan közülünk úgy viszonyulnak a testvérhez, hogy készek megbocsátani neki és elviselni őt. De ha jól megnézzük, akkor láthatjuk, hogy sokszor pontosan a szeretet hiányzik belőlünk. Legszentebb szándékaink ellenére, természetünkből fakadóan, önmagunkba zárkózunk, és ebből adódóan a többiek iránti szeretetet szűkebben mérjük.

De nem vagyunk keresztények, ha csak itt tartunk.

A szívünket maximális hőfokra kell állítanunk. Minden felebaráttal szemben, akivel a nap folyamán találkozunk (a családban, a munkahelyen, bárhol) ismételjük önmagunk számára: “Bátorság, válaszolj Istennek! Itt a pillanat, hogy szeress, olyan határtalan szeretettel, mely még az életét is kockára teszi!”

“Mindenek fölött pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke!”

Az Apostolnak ez a mondata arra hív meg tehát minket, hogy megvizsgáljuk: keresztény életünket milyen mértékig hatja át a szeretet. A szeretet a tökéletesség köteléke, vagyis az a kapocs, amely a legmagasztosabb egységre vezet el bennünket Istennel és egymás között.

Adjunk hálát tehát az Úrnak, hogy szeretetét a szívünkbe árasztja. Így egyre inkább képessé tesz minket arra, hogy felebarátaink problémáit meghallgassuk és azonosuljunk velük; hogy megosszuk kenyerünket, örömünket és fájdalmunkat; hogy ledöntsünk olyan gátakat, amelyek még megosztanak minket; hogy félretegyük a gőgből, vetélkedésből, irigységből vagy sértettségből fakadó reakcióinkat; hogy felülmúljuk a kritizálásra való borzalmas hajlamunkat; hogy kilépjünk elszigetelő önzésünkből a rászorulók vagy magányosak megsegítésére; hogy mindenhol azt az egységet építsük, amit Jézus szeretne.

Mi, keresztények ezzel járulhatunk hozzá a világbékéhez és a népek közötti egyetemes testvériséghez, különösen a történelem e tragikus pillanataiban.

(Chiara Lubich)

Vissza az újság tetejére

Kalász Izabella: Köszönetmondás az új évre

Köszönjük Neked, örök Isten,

Hogy egy újévvel megáldottál,

Hogy szolgálhat a lelkünk Néked,

S megláttunk a csillagoknál.

Leborulunk a hideg kőre,

Tiszta szívünket felmutatjuk,

Köszönő szavunk csendes mégis:

Tudjuk, hogy válaszod megkapjuk.

Az élet útvesztője

Ez újévet is megkísérti.

Add, hogy elköszönjünk tőle,

Szívünk maradjon tiszta, égi.

Milyen öröm, hogy megint itt van,

Egy új éve a kegyelemnek.

Áraszd reá e bús világra

Minden áldását az égnek!

Hirdetjük szent és igaz vággyal,

Hogy Tied legyen minden itten,

Hogy egy új évvel megáldottál,

Köszönjük Neked, örök Isten

Vissza az újság tetejére

A mennyország küszöbén

Tanmese a mának

 

Egy ember a mennyország küszöbére kerül. Szent Péter leül vele szemben:

- Kicsit modernizáltuk az eljárást, 100 pontot kell gyűjteni, tudod, mint a tévés vetélkedőkben.

- Rendben, értem. Kezdhetjük!

- Szerinted mivel lehet pontot gyűjteni?

- Hát, tízparancsolat?

- Remek!

- Nos, sosem paráználkodtam. Volt egy feleségem, vele éltem le az életem, hűségben. Öt évig udvaroltam neki, az alatt csak a kezét fogtam meg. Semmilyen tiltott fogamzásgátlást nem követtünk el, 12 gyerekünk született...

- Rendben, ismerem a sztorit. Egy pont!

- Hmmm... Ja igen, mindig jártam misére, minden nap, nem csak vasárnaponként! Na jó, egyszer nagyon lázas voltam, akkor kimaradt egy hét, s háromszor el is késtem az Evangéliumról...

- OK, láttalak, ráadásul oda is figyeltél. Ez is egy fél pont!

- Másfél pont??? ... Hát akkor én itt biztosan nem fogok bemenni... Esetleg Isten kegyelméből...

- Rendben, 98,5 pont!

 

Forrás: www.igen.hu

Vissza az újság tetejére

Kit Te Szent Szűz a világra szültés...

Nem győzöm csodálni stílusodat, Uram!
Mennyire eszköztelenül
léptél a világba,
és milyen eszköztelenné tetted
még anyád szeretetét is!

Hiszen Názáretben
bizonyára felkészültek érkezésedre,
s Te a hatalom szavával
kiszólítottad őket
a jól elkészített otthonukból,
s vezetted őket
a barlang rémes pusztaságába.

Uram, mi mindig
helyzeteink alkalmatlansága mögé
rejtőzünk,
és eszközeink hiányára hivatkozunk,
amikor tehetetlenségünk
s tétlenségünk kibúvóit keressük.

A szeretetnek nem kellenek eszközök,
az szegényen is,
felszereletlenül is
tud betlehemi boldogságot teremteni.

Az emberiség nem a szeretet eszközeire,
hanem magára a szeretetre éhes!
És Te is erre vágyol Istenem!
A szeretet eszközei
becsaphatnak és
félrevezethetnek,
de a szeretet sohasem! (1 Kor 13,1-3)


(Belon Gellért)

Vissza az újság tetejére

Újévi gondolatok

Az esztendő fordulója újra és újra a mögöttünk lévő időre és az előttünk lévőre irányítja gondolatainkat. Keresztény hitünk a teremtő isteni szándékban fedezi fel mindennek az eredetét és kezdetét, beleértve emberi természetünket is. Ugyanakkor a teremtés végső céljára a világ beteljesedésére, az ember újjászületésére is gondolunk, mert nem élhetünk csupán a múltból, hanem jövőnket is terveznünk kell, sőt, Istennek is terve van velünk a jövőben, mind a közeliben, amit földi életnek nevezünk, mind a távoliban, amit örök életnek. A keresztény hit nem egyszerűen csak visszatekintés a múlt év eseményeire, amelyeket személyesen megéltünk és nem csak felidézése az elmúlt évszázadok eseményeinek, amelyeket elődeink átéltek, hanem szüntelen előretekintés. Előre tekintés és várakozás arra, hogy a jövőben Isten és a világ úgy találkozik, hogy Isten lesz a világban és a világ megújul Istenben. Vonatkozik ez a teremtett világra és az emberre, mint teremtményre egyaránt. Minden létező számára Isten a kezdet és ő a végső cél, hozzá szeretnénk mi is eljutni. És hogy ez az út, az Istenre találás és az Istenhez érkezés útja milyen hosszú, hány évig vagy évtizedig tart, az bizonyos szempontból nem is lényeges, mert egyedül az a fontos, hogy megérkezzünk hozzá. Éveink számához mindig hozzáadhatunk egyet a születésnapunkon és a történelmi időt az új év kezdetétől eggyel nagyobb évszámmal jelölhetjük, de ez már nem lesz fontos, amikor megérkezünk az örökkévalóságba.

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Isten szeret

Amiért a múltban lelkesedtem még,

távolinak tűnik, elfeledtem rég.

Az évek teltével másnak látom már,

szinte félek tőle, holnap rám mi vár.

Ha az értékrendem ennyit változik,

ami keménynek tűnt, az is elkopik.

Így nem csak a világ, én is változom,

akkor utóvégre mért csodálkozom?

 

Van valami mégis, mi nem változott,

csak a változáshoz alkalmazkodott,

az ad nekem tartást, biztosan hiszem:

Szüleimtől kapott mély istenhitem.

Bármi történjék, semmitől sem félek,

Isten szeret, én e hittel élek.

 

(Baritz L. Erdély, 2017. 02.)

Vissza az újság tetejére

Az Ige testté lett

Irgalmas Istenem és Atyám! Az egész világon hálás örömmel gondolnak rád a keresztények, hogy e szent estén Fiadat e világ sötétségébe küldted. Nem akarsz távoli Isten lenni számunkra, hanem Jézus Krisztusban egészen közel kívánsz jönni hozzánk. Mióta Ő testvérünk lett, tudjuk, hogy mennyire szeretsz bennünket, embereket. Imádkozva állok meg szeretetednek e csodája előtt, és hálásan örvendek, hogy Fiad megtestesülése által gyermekeddé fogadtál. Ajándékozz meg minden embert e szent időszak vigaszával. Ámen

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

November 28-án tartotta soron következő, közmeghallgatással egybekötött ülését a képviselő-testületünk.

Az ülésen áttekintettük az első háromnegyed év gazdálkodását, melyre egyszóval az idő arányossággal lehet összefoglalni. Az év folyamán több pályázati pénz érkezett hozzánk. Óvoda kialakítás, csapadékvíz-elvezetés. Iskolánk energetikai pályázati pénze igényelte a költségvetésünk módosítását, amit a második napirendi pontban meg is tettünk

Ezen az ülésen a közelmúltban hozott döntések és a jogszabályi változások szükségessé tették az ÖESZI alapító okiratának módosítását, amit egyhangú szavazással meg is tettünk.

Jóváhagyásra kerültek az új DMRV ivóvíz-, szennyvízszolgáltatást rögzítő szerződések is.

Zárt ülés keretében döntés született a BURSA Hungarica pályázattok és az Arany János programban jelentkezettek ügyében, melyről az érintettek értesítést kapnak.

Egyebekben hallhattunk a Hősök téri adventi gyertyagyújtásokról, az elutasított Hátrányos helyzetű önkormányzatok című pályázat eredményéről, a normatíva szerinti „címkézett” összegek törvényhez igazodó felhasználhatóságáról is.

A 2017. év utolsó tervezett testületi ülése lapzártánk után, december 18-án 17 órától volt a település arculatát tárgyaló napirendi pontot is magába foglalta.

Az ingyenes jogi tanácsadás helyszíne pontosítás alatt van. Bővebb információ erről a Hivatal előterében kifüggesztett telefonszámon vagy a titkárságon keresztül szerezhető be.

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek
Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

KARÁCSONYI MISERENDÜNK - tervünk szerint:

December 25: éjféli szentmise 0 óra -- reggel fél 8 - de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

December 26-án reggel fél 8 - de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

 

December 31-én, vasárnap de. fél 9-kor (Pusztaberkiben fél 11-kor)

Este 6-kor ÚJÉVI előesti szentmisén, Szilveszter napi, hálaadás szentmisével.

– Újév napján csak fél 9-kor lesz szentmise - (Pusztaberkiben fél 12)

 

Január 6., szombat, Vízkereszt PARANCSOLT ÜNNEPE. Szentmisék fél 9-kor és este 6 órakor lesznek. A víz megáldását és keresztségi fogadásunk megújítását Jézus keresztségének napján, január 7-én, de. fél - szentmisén végezzük.

 

Január 21-én kérem a jövő évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését megbeszélésre a plébánián du. 3 órakor.

 

Január 25-én, csütörtökön este fél 6-kor a szentségimádást és szentmisét az egyház egységéért ajánljuk fel. Így imádkozunk a Krisztushoz tartozók egységéért.


KERESZTELTÜNK:


29. Pintér Attila (Pintér Attila, Rafael Barbara)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

  -

Halottaink:

43. Kiss Ferencné, szül. Dráfi Julianna (1949)
44. Bernhardt László (1937)
45. Szabó Ferenc (1954)
46. Bottyán Imre (1979)
47. Kovács Sándor (1950)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, fiuk János, vejük Bartók László, élő és elhunyt hozzátartozók

5. péntek        - Molnár István 10. évforduló, szülei és hozzátartozók

6. szombat     - Kiss András, felesége Kristóf Julianna 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

             este    - Murányi István, felesége Komlós Ilona, Répássy Lászlóné, 2 férje és a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Csabák László, testvére, édesapjuk, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki Imre

7. vasárnap   - Dósa János 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - dr. Mácsik Ferenc, felesége Rith Mária, Rith Veronika, Rith Lujza és hozzátartozók

                        - Pintér István, felesége Hellner Margit

8. hétfő           - Kocsis Péterné Urbán Erzsébet

12. péntek     - Boda Kálmán, felesége Valkó Ilona, szüleik, testvéreik, és a Beke család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Varga Szilárd, felesége, gyermekeik, vejük Bakó László, élő és elhunyt hozzátartozók

13. szombat   - dr. Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

14. vasárnap - Záhorszki Mihály, felesége Gubik Gizella, szüleik, testvéreik, vejük Balázs és a család halottaiért

15. hétfő        -

16. kedd         -

17. szerda      - Szabó Lajos esperes plébános

                        - Bozsonyik József, felesége Mák Ilona és hozzátartozók

18. csütörtök - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menye Erzsébet, szüleik és testvéreik

19. péntek     -

20. szombat   - Szabó József, felesége Halaj Margit 11. évforduló, szüleik, testvéreik, sógoruk

                        - Péter István, szülei, testvére János és hozzátartozók, Boda és Kovács család halottaiért

21. vasárnap - Vincze János, felesége Fábián Mária, fiuk István, szüleik és hozzátartozók

                        - Kristók, Kopcsák, Konopás család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szakács János 10. évforduló, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária és a családok élő és elhunyt tagjaiért

22. hétfő        -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök -

26. péntek     - Szabó János, szülei, testvére, Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

27. szombat   - ifj. Dósa János 14. évforduló, Dósa és Boda család élő és elhunyt hozzátartozóiért

28. vasárnap -

29. hétfő        -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre