Vadkerti harangok
2017. július


Szent Anna és Szent Joachim
Szentmiseszándékok 
Urunk színeváltozása
Falfirka
Fontos és fontoskodó emberek
Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke
Hittantábor 2017
Mire tanít Urunk Jézus Krisztus színeváltozása?
Közösségek Érsekvadkerten
Miért is jönne ka Muszlimok tömegesen Európába
Önkormányzati Hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Szent Anna és Szent Joachim

Az újszövetségi könyvek semmit sem mondanak Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból, de a szülők nevét nem tudjuk. Egy II. századi apokrif irat szerint Annának és Joachimnak hívták őket. A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának nevezték, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz éve éltek már együtt, de nem volt gyermekük. Vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartották meg, egy másikat a templomnak és a papoknak adták, míg a harmadikat szétosztották a szegények között.

Gyermektelenségük fájdalmát csak fokozta, hogy a templomszentelés ünnepére felmentek Jeruzsálembe, és Joachim áldozati ajándékot akart felajánlani, de a pap visszautasította azzal az indokkal, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joachim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta.

Joachim hazatérve elhatározta, nem marad többé a városban, hanem elbujdosik. Így is tett, de nem sokkal később megjelent neki Isten angyala, és megvigasztalta. Megígérte, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezni. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz Szentlélekkel. Szava igazsága mellé azt a jelet adta, hogy Joachim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban találkozni fog feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt. Joachim és  Anna találkozott az Aranykapunál, elmondták egymásnak látomásukat, majd hálát adván Istennek visszatértek otthonukba.

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család Heródes halála után visszatért Egyiptomból, , és így megláthatta a gyermek Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, amikor pedig az Úr Jézus felment a mennybe, őt is a mennyországba vezette.

Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a XIII. – XIV. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következtében, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán alakult ki, és kiterjedt Jézus rokonságára is. Az ünnep dátuma egy templom felszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és Anna asszony háza a Beteszda-tó közelében állt, Az V-VI. században e feltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek szentelési napja volt július 26.

(U.E. fotó: Barák B)

Vissza az újság tetejére

Urunk színeváltozása

Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyományok szerint a galileai Tábor-hegye volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt három bazilika épült. Felszentelésük napja , augusztus 6. lett Urunk színeváltozásának ünnepe.


E napon Jézus emberi testében, még a feltámadása előtt való isteni dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Az esemény a Tábor hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott kinyilatkoztatásként írja le (Mk 9,2-7; Mt 17 1-9; Lk 9 9, 28-36; 2Pt 1, 16-18). Hatására megvilágosodott az apostolok számára Jézus rejtett isteni méltósága.

A színeváltozás fontos mozzanatai: a ragyogó fény, a felhő, Mózes és Illés megjelenése, az Atya szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az Atya szózata a felhőből Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet. Mózes és Illés megjelenése is Jézus Krisztus messiási igazolása: ők képviselik a „törvényt és a prófétákat”, tehát az egész ószövetségi tanítást és jövendölést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény (Dán 7,9; 10,5; ApCsel 1, 20; Jel 3,4), sőt arra, hogy ő az Emberfia, aki égi magasságokba emelkedik (Dán 7,13).

A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével kezdték számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re várt visszatérésével. Hivatalos ünneppé III: Calixtus pápa emelte annak emlékére, hogy Hunyadi János a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével 1456-ban felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, az akkori Magyarország déli végvárát. A két időpont egybeesése azzal magyarázható, hogy az 1456. július 22-ei győzelem híre két héttel később, épp augusztus 6-án érkezett a pápai udvarba.

Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Az ünnepet az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a Müncheni-kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve Jézus táborhegyi színeváltozásának ünnepe néven említik. A keleti egyház már az 5.században megülte, és karácsony, húsvét, pünkösd után ezt az ünnepet tekinti a legszentebbnek.

(NET-ről. Fotó: Urbán E)

Vissza az újság tetejére

Falfirka

ABORTUSZPÁRTI FELIRAT KERÜLT A MILÁNÓI TEMPLOM FALÁRA, A PLÉBÁNOS REAKCIÓJA AZONNAL ELTERJEDT A KÖZÖSSÉGI HÁLÓN

Don Andrea Bellònak Facebook oldalán közétett nyílt levele robbanásszerűen terjed.

Ez a szomorú történet, amely végül fantasztikus gyümölcsöket termett, a milánói Szent Mihály és Szent Rita Plébánia Facebook oldaláról terjedt el.  3700 reakció, 307 komment és 1590 megosztás rekordot jelent egy olyan oldal esetében, amely posztjainál átlagosan 15 lájkkal büszkélkedhet. A felhasználókat don Andrea reakciója lepte meg, miután a plébánia falára a következő sértő szöveget firkálta fel valaki: „Szabad abortuszt (Máriának is!)”. A plébános úr úgy döntött, hogy nyílt levelet ír a névtelen „firkálóhoz”.

Íme a levél:

„Kedves névtelen falfirkáló!

Sajnálom, hogy nem tanultál meg példát venni édesanyádról. Neki volt bátorsága. Megfogant téged, méhében hordozott és megszült. Elmehetett volna abortuszra. De nem tette meg. Felnevelt téged, táplált, mosdatott, ruházott. Így most van életed és szabadságod. Van szabadságod, amelyet arra használsz, hogy megmondd nekünk, hogy jobb lenne, ha olyan emberi lények, mint te, nem lennének ezen a világon. Sajnálom, de nem értek egyet. Teljes szívemből csodálom a te édesanyádat, mert ő bátor volt. És még mindig bátor, hiszen mint minden édesanya, büszke rád, akkor is ha rosszul viselkedsz, mert tudja, hogy a jóság benned van, csak meg kell várni, hogy a felszínre törjön.

A abortusz minden dolog „értelmetlensége”. A halál győzelme az élet ellen.

A félelem győzelme egy szív fölött, amely harcolni és élni akar, nem pedig meghalni. Azt jelenti, hogy eldöntjük, kinek van joga élni és kinek nem, mintha ez egy egyszerű jog lenne. Ez egy olyan ideológia, amely úgy akarja legyőzni azt emberiséget, hogy elveszi tőle a reményt. Minden reményt. Csodálom mindazokat a nőket, akiknek sok-sok nehézség között is van bátorságuk tovább haladni. Neked nyilvánvalóan nincs bátorságod. Hiszen a nevedet sem vállaltad. És ha már itt tartunk, azt is szeretném mondani neked, hogy a mi kerületünkben már egyébként is elég sok a probléma és nincs szükségünk olyan emberekre, akik összefirkálják a falakat, és még azt a kevés szépet is elrontják ami van. Bátor akarsz lenni? Tedd jobbá a világot ahelyett, hogy rombolnád. Szeress ahelyett, hogy gyűlölnél. Segíts elviselni a szenvedők terheit. És adj életet ahelyett, hogy elvennéd azt! Ezek az igazán bátor tettek! Szerencsére a mi kerületünk, amit te rombolsz, tele van bátor emberekkel! Ők téged is képesek szeretni, aki azt sem tudod mit írsz.

Én vállalom a nevemet: don Andrea”

(Net és KÉ)

Vissza az újság tetejére

Fontos és fontoskodó emberek

(Események margójára)

Mindenki ismer fontos, illetve fontoskodó embereket. Persze szögezzük le jó előre: Isten szemében mindnyájan fontosak vagyunk, és abban sincs semmi különös, ha mindenki önmaga számára fontos, sőt a legfontosabb, az általa érzékelt világ közepe. Ha még mások is fontosnak tartják, az ilyen személy önérzete megnő, a legtöbb esetben fontoskodni kezd. Homlokán mély redőkkel intézi az ügyeket, áldozatvállalása nyilvánvaló, akárcsak önzetlensége, hiszen mindent (utak aprított növénnyel terítése, közterek lommal történő dekorálása) a kisebb-nagyobb közösségért tesz, a családért, a faluért, a városért, a hazáért, az egész emberiségért. Ilyen fontos emberek minden korban és minden égtájon teremnek, némelyikükről lassan kiderül, hogy finoman szólva nem voltak nélkülözhetetlenek, mások -jóval kevesebben- pedig a történelemkönyvbe kerülnek, igaz, többnyire csak utólag, mert a kortársak nehezen tudják megkülönböztetni a fontosságot és a fontoskodást.

„Akinek az Isten hivatalt ad, annak észt is ad hozzá”, tartja a kissé cinikus közmondás, és valóban: a legtöbb fontos embernek csak az általa viselt tisztség kölcsönöz tekintélyt, ilyesmi még a királyok esetében is gyakori eset volt. Hiszen, ha valaki királynak született, ámulat és áhítat övezte alattvalói körében, bár szűkebb környezete tudta az igazságot, hogy a király nem méltó trónjára. A hatalom és a vagyon az ostobáknak is tekintélyt kölcsönöz, de ez a tisztelet pontosan addig tart ki, amíg a hatalom és a vagyon.

Ebben az értékvesztett, nyüzsgő világban nem árt arra gondolnunk, hogy a földi történelem legfontosabb személye Jézus Krisztus volt, aki sohasem jelezte saját nagyságát, fontosságát, és tanítványai, követői sem fontoskodtak. Nem viseltek tekintélyes hivatalt, semmilyen földi hatalmuk nem volt, ahogyan vagyonuk sem. Amiért mégis tisztelték őket, az a belőlük sugárzó példa, szerénység, együttérzés, tisztesség, szeretet volt. Csupa olyasmi, amihez nem lehet születés, kinevezés vagy pénz révén hozzájutni. E rövid földi életre nem ígértek semmit, nem beszéltek „fenntartható fejlődésről”, mert tudták, az emberi természet ugyanaz marad évezredek alatt is, mindig lesznek szegények és gazdagok, „megalázottak és megszomorítottak”, ahogyan Dosztojevszkij fogalmazott, és lesznek tülekedő, gőgös, érzéketlen fontoskodók. Mi, keresztények viszont tudjuk, hogy a „fejlődés” (progresszió) sátáni sugallat, mert a technikai civilizáció ugyan valóban fejlődhet, de a lelki kultúra lényege ugyanaz marad, ahogyan a Jó és Rossz közötti világos különbségtételt sem lehet viszonylagossá hazudni. Keressük tehát az Isten szemében fontos emberek társaságát, és kerüljük a „szegény” fontoskodókat, mert ők saját képzelt nagyságuk rabjai és keserű lesz az ébredésük az Úr színe előtt.

(+ Szentmihályi Szabó Péter cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Székely János a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke


A szentatya, Ferenc pápa június 18-án Székely Jánost, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökét a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspökévé nevezte ki, áthelyezve őt Febiana címzetes püspöki székéből és segédpüspöki hivatalából. Beiktatása 2017. július 8-án Szombathelyen volt.

Székely János 1964. június 7-én született Budapesten. Az érettségi után az Esztergomi Hittudományi Főiskola, majd Budapesten a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatója, majd 1987 és 1991 között a Cremisan-Betlehem-i Saint Paul’s Theological College növendéke. 1995-ben licenciátusi fokozatot szerzett Rómában, a Pápai Biblikus Intézetben, majd elkezdte a doktori kurzust. 1997-ben szerzett PhD fokozatot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

1991-ben szentelték diakónussá Jeruzsálemben, majd ugyanebben az évben részesült a papszentelésben. 1991 és 1993 között káplán Érsekvadkerten. Római tanulmányai után 1996 és 1998 között Budapesten a Rózsák terén plébánoshelyettes. 1998 és 2001 között plébános Budapest-Széphalmon, 1999-től Hidegkúton is. 2001 és 2005 között spirituális a budapesti Központi Papnevelő Intézetben. 2005–2006-ban a budapesti Örökimádás-templom igazgatója. 2006 és 2007 között plébános Esztergomban a Szent Anna-plébánián. 2006-tól az Esztergomi Hittudományi Főiskola rektora. 2007. november 14-től az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Püspökké szentelése 2008. január 5-én volt Esztergomban.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Cigánypasztorációs Bizottságának vezetője, a Caritas in Veritate Bizottság elnöke, valamint tagja az Oktatási, a Hivatásgondozó és a Felnőttképzési Bizottságnak. 2010-től a Magyarországi Keresztények és Zsidók Tanácsának elnöke.

(Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Fotó: Kristók J)

Vissza az újság tetejére

Hittantábor 2017


 2017.Június. 26- i héten ismét hittantábort szervezett 60 gyermeknek Ági néni és András atya. Nagy örömmel vettem tudomásul a felkérést, hogy ismét segítsek a hittantáboros gyerekek mellett. Egész hét az önfeledt játékról, mozgásról, kirándulásról és csapatokról szólt. Csapatkapitányként 7 gyermekért voltam felelős, amire igazán büszke voltam. Minden napra megvoltak a programjaink, szereplések,a mi csapatunk József és fiai nevet kapta és az ő történetüket adtuk elő. Volt kiütőcske-bajnokság, kézművesség, sorversenyek, kirándulások, finom ételek, fagyizás. A hét egyik napján a budakeszi vadasparkba mentünk kirándulni, ami nagy élmény volt kicsinek és nagynak egyaránt, majd innét tovább mentünk a Máriaremetei kegyteplomba, ami igazán gyönyörű volt. Ezen a napon mindenki elfáradva, viszont élményekben gazdagon tért haza, főleg a Mária templomba tett látogatás során lélekben is feltöltődtünk és gazdagodtunk.

A héten szerezett közös élmények, programok még jobban összekovácsoltak bennünket, még jobban éreztük, hogy összetartozunk, és összefogással szebbé tesszük egymás életét.

Saját magam és társaim nevében is szeretném megköszönni ezt az elmúlt hetet, amit az érsekvadkerti hittantáborban ismét eltölthettem. Köszönöm a gyermek és felnőtt segítséget, a csapatok es csapatkapitányok összefogását és együtt működését!

Ági néninek és András Atyának külön köszönet a szervezésért, az élménydús hétért.  

 (Schulcz Ágoston)

Vissza az újság tetejére

Mire tanít Urunk Jézus Krisztus színeváltozása?

 Augusztus 6.-án ünnepli az Egyház Urunk Jézus Krisztus színeváltozását. Fuchs atya mielőtt belekezdett volna a szentmise lépcsőimájába, röviden a következőket mondta: Szent Máté Evangéliuma alapján tudjuk, hogy Urunk színeváltozása pontosan 40 nappal keresztrefeszítése előtt történt. Ezért olvastatja az Egyház nagyböjt második vasárnapján az erről szóló evangéliumot. És ezért tartja a színeváltozás külön ünnepét pontosan 40 nappal a kereszt felmagasztalásának ünnepe – szeptember 14. – előtt, és csaknem 40 nappal, ama apostol mártírhalálának ünnepe után, aki elsőként vallotta meg – mégpedig alig pár nappal a színeváltozás előtt, hogy: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16)

Vagyis kevesebb, mint hat héttel azután, hogy Jézus három legfontosabb tanítványa előtt megmutatta isteni erejét, akik ezután még az isteni szózatot is hallották: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok.” (Mt 17,5) – ez a három szeretett tanítvány a többiekkel együtt Jézus elfogatásakor gyáván megfutott, majd az egyik egyszerű szolgálók előtt háromszor megtagadta, és kettő a keresztrefeszítéskor is elbújt.

Gondoljuk csak meg: Péter kijelenti, hogy Jézust az élő Isten Fiának, vagyis Istennek tartja. Jézus erre megteszi leendő Egyháza fejének. Ezután tanúja lesz Jézus színeváltozásának, majd Jézus földi életének utolsó legjelentősebb napjainak, köztük Lázár feltámasztásának – és mind ez nem elég arra, hogy a Getszemáni kertben ne fusson el, hogy egyszerű asszonyok előtt ne tagadja meg, hogy utolsó útján elkísérje, ahelyett, hogy egy szikla mögé elbújva reszket.

Ennél szemléletesebben nem lehet elénk állítani saját emberi gyengeségünket. Nem lehet jobban megmutatni nekünk, mennyire képtelenek vagyunk saját magunktól a legkisebb erőfeszítésre, hűségre, kitartásra, egyáltalán bármilyen jóra!

És (2011-ben) ugyanennek az ünnepnek estéjén Williamson püspök úr kommentárjában arról beszél, hogy mekkora képtelenség azt hinni és állítani, hogy az apostolokat bármi más, mint Jézus valóságos halálából történt valóságos testi feltámadása képessé tehette volna rettegésük legyőzésére. Jézus földi élete, és ebből is különösen az utolsó 40 nap, világosan bizonyítja, hogy a csodák, a szeretet és ennek „békés” megnyilatkozásai önmagukban mennyire elégtelenek, hiábavalóak önmagunk gyengeségeinek legyőzésére és az erények, az emberfeletti megszerzésére! 
     A modern „szeretet és megtapasztalás” vallásának gyengeségét és haszontalanságát ennél világosabban, mint Urunk színeváltozásának ünnepe, nem lehet szemünk elé tárni.

Williamson püspök úr cikkébe így kerültek a karthauzi mártírok képei, hiszen nekik is csakis a valóságosan feltámadt Krisztus adta az erőt a legnagyobb szenvedések elviseléséhez. Adja Isten, hogy ez számunkra is tanulságul és erőül szolgáljon.
(NET-ről)

Vissza az újság tetejére

Közösségek Érsekvadkerten

Érsekvadkerten nincs semmi, hangoztatják azok, akik ezzel csitítják a passzivitásuk belső hangját. Egy professzor Érsekvadkerten 1992-ben megtartott előadásában hangzott el az alábbi kijelentés: Uraim és hölgyeim! Falujukban az fog történni, amit az itt élők megvalósítanak a településük életének színesebbé tételéért. Az élet vissza is igazolta a kijelentést. Ezért a következő lapszámokban településünkön működő kis közösségek, civil szervezetek életét szeretnénk megismertetni kedves olvasóinkkal, felkeltve érdeklődésüket a tevőleges jelenléthez. Elsőként az Érsekvadkerti Kalász Egyesületet ismerhetjük meg.

Kalász Egyesület

Érsekvadkerten 1937-ben alakult meg először a Katolikus Asszonyok Lányok szövetsége (Kalász). Célja az volt, hogy a fiatal lányokat felkészítse a házasságra az, édesanyai hivatásra, megtanítsa őket mindarra, amire egy szülői házban nem volt lehetőség.

2001-ben néhány lelkes édesanya kezdeményezésére ismét megalakult -régi és új tagokból az Érsekvadkerti Kalász. A tagok száma körülbelül 50 fő.

Havonta egy alkalommal kalász gyűlést tartanak, melynek első felében lelki töltekezés történik (imádság, szentírásolvasás, elmélkedések, lelkibeszélgetések), második felében kötetlen beszélgetések vannak.

A Kalász tagok igyekeznek családjaikban betölteni a női, édesanyai hivatásukat, gondozzák a templomot és annak környékét, megszépítik az ünnepeket, őrzik a hagyományokat, ápolják a családok közötti kapcsolatokat, zarándok utakat, közösségi megmozdulásokat szerveznek. Lelkigyakorlatokon vesznek részt, szeretetszolgálatot végeznek. Teszik mindezt jókedvvel, szeretettel, imádságos lelkülettel.

Reméljük, hogy az általuk negyven év után felvett szolgálat- régi és reményeink szerint új tagokkal folytatódik egyházközségünk, településünk és nemzetünk javára.

 Az ideiévben július 1-én újjáalakulásuk tizenhatodik évfordulójának előestéjén adtak hálát a kalász tagok az eltelt évekért, rózsafűzért és szentmisét ajánlottak fel a Kalász élő és elhunyt tagjaiért.

( VT. Fotó: Barák B. Következik a Kolping Család)

Vissza az újság tetejére

Miért is jönnek a Muszlimok tömegesen Európába?

 

Egy érdekes riportot olvashattok most. Egy arab asszony szemszögéből, hogy miért jöttek Európába, és mit akar Allah Európával....

Unrica Ventura riportja a Libero Quotidiano olasz napilap 2016. 10. 16-án számában jelent meg.

Fatimával egy pizzeriában találkozom a Piazza Navona közelében, ott  ebédelünk. Ő egy barátom nagynénje.

42 éves, férjezett, 4 gyermek anyja, és egy azon sok ezer bevándorló közül, akiket az elmúlt évben Németország befogadott. Ő már megkapta a menekült státuszt. Most elmeséli, hogyan érzi ott magát.

– Szíria melyik részéről menekültél?

- Nem vagyok szíriai menekült. Szíriai vagyok, de Irakban, Erbil városában éltem. A férjem iraki. A zónában, ahol a város van, nincs háború. Az ország többi részéhez képest nyugodt hely, mert Kurdisztánban található. A problémát inkább az jelenti, hogy kevés a munka, ezért döntöttünk úgy, hogy Európába jövünk.

– Többes számban beszélsz. Kivel jöttél el Irakból?

– A férjemmel és a négy gyermekemmel. Körülbelül 3 hónapig Isztambulban laktunk, ahol egy lakást béreltünk. Összesen 10.000 dollárt költöttünk.

– Törökországból Görögországba mentél?

– Nem. A bolgár nagykövetségen adtam be a menedékkérelmemet. Elkérték az adataimat és ujjlenyomatot is vettek tőlem.

– Akkor miért nem ott kaptad meg a státuszt?

– Mert amikor 2015 augusztusának végén Angela Merkel azt mondta, hogy Németországban minden szíriai menekültet befogadnak, azokat is, akik már egy másik európai uniós országban regisztráltak, úgy döntöttem, megyek.

– Hogyan utaztál?

– Szerencsés voltam. Bulgárián át jöttem, mert arra kevesebb menekült ment, mint Görögország felé. Így Románián, Magyarországon, Szlovákián és Ausztrián keresztül jutottam el Münchenbe. Magyarországon nagyon sokszor igazoltattak, de végül sikerült átjönnöm rajta.

– Sokba került?

– Eléggé. 2000 euró volt.

– Ezt a sok pénzt hogyan szedted össze?

– Sok mindenünk van Erbilben. Mi nem vagyunk szegények, mint akik a török, libanoni, Jordán menekülttáborokban vannak.

– A gyerekeid?

– Ők és a férjem újból Erbilben vannak, ahol beadták a családegyesítési kérelmet. Csak én jöttem, mert én szíriai vagyok. Amikor Németországba jutottam, és is azonnal elindítottam a családegyesítési eljárást, hogy ők is jöhessenek. Azért tettünk így, mert úgy gondoljuk, hogy az asszonyok kérelme elsőbbséget élvez.

– Amikor Németországba értél mi történt?

– 3 hónapot töltöttem egy befogadó központban, azután kaptam egy lakást Hamburgban, amit egy másik szíriai asszonnyal osztok meg. De amint megérkezik a férjem a gyerekekkel, kérek egy nagyobb házat kerttel és átköltözünk Berlinbe, mert a sógorom, aki az egész családjával jött, ott van.

– Hogy tartod el magad?

– Kb. 500 euró segélyt kapok havonta. A lakásbérlet, a rezsi, az egészségügyi ellátás és a tömegközlekedés fizetve van, azaz nekem nem kerül semmibe. Így mindig tudok pénzt félretenni és küldeni Irakba.

– Nem drága az élet Németországban?

– Nem tudom. Nem járok német üzletekbe, inkább a törököket választom. Török a szupermarket, a halal (muzulmán vallás szerint vágó) hentes, az outlet, ahol a ruháimat veszem, sőt még a kozmetikusom is. Nekem nem hiányzik itt semmi.

– De ha csak törökökhöz jársz, akkor nem lett volna egyszerűbb, ha Isztambulban maradsz?

– Isztambul nekem nagyon tetszik, Németország nem annyira. Csakhogy a német állam jól fizet a menekülteknek, míg Törökország kevésbé.

– És a nyelv?

– Egy munkaügyi központ által szervezett iskolába járok, mert kötelező. Ha nem jelensz meg, nem kapsz segélyt. Így nem hiányozhatok, különben keresni kezdenek. Most is csak azért vagyok Rómában, mert Hamburgban szünet van.

– Elmagyaráznád, hogyan utazgathat Európában egy menekült?

– Minden papírom megvan. Azonnal megkaptam az állandó lakcímemet igazoló kártyát és a személyi igazolványomat. Nézd, pont olyan mint a tiétek. Rózsaszínű és le van fóliázva. Rajta vannak az adataim, és hogy menekült vagyok. Ezzel kaptam egy útlevelet.

– És ezzel utazol mindenhová?

– Persze. Ezzel egész Európában, az egész schengeni övezetben szabadon mozoghatok. Sehol sem ellenőriznek. Amióta van ez az útlevelem elmehetek Londonba, Párizsba, vagy ahová tetszik. Elég ha nem bukom le.

– Azaz?

– Nem hagyhatjuk el Németországot több mint 21 napra. De én egy kicsit vissza akarok menni Erbilbe is. Ha észreveszik, hogy hosszabb időt voltam távol, abból probléma lehet.

– Mit szeretnél dolgozni Németországban?

– Semmit. Amint meglesz a családegyesítés, otthon maradok. Dolgozni a férjem fog, de csak feketén, mert ő is segélyt fog kapni, és én is tovább kapom.

– Nem félsz, hogy gyerekeidnek nem sikerül integrálódni?

– Mivel ingyenes, ezért iskolába járni fognak. Egyébként velünk lesznek, szíriaiak között. Ők nem fognak változni, Németország viszont annál inkább.

– Mit akarsz ezzel mondani?

– Hiszem, ha Allah ennyi hívét ide és Németországba küldi, az azért van, hogy muzulmánná tegyük ezeket az országokat. Inshallah!

ui.

500 euró segélyt kapok havonta. A lakásbérlet, a rezsi, az egészségügyi ellátás és a tömegközlekedés fizetve van, azaz nekem nem kerül semmibe. Így mindig tudok pénzt félretenni és küldeni Irakba.

 

Ez az összeg átszámítva 150 ezer Forint, vagyis pont 2.34-szer annyi,  mint az én magyar nyugdíjam.

S ebből csak a ruházkodást és az élelmiszert kell kifizetni, ami ott is hasonló összegbe kerül, mint nálunk. Talán jobb menekültnek lenni Németországban, mint nyugdíjasnak Magyarországon.  

Vagy tiszta hülyék ezek a németek, vagy valakik elhülyítették őket. De ez csak az anyagi oldal.

Ha tényleg muzulmánná teszik őket, akkor nekik végük. S utána nekünk is...


Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2017. június 27-én, kedden tartotta e félév utolsó, tervezett ülését a Képviselő-testületünk. A következő ülés időpontja augusztus 29 én lesz, melyen az Önkormányzat költségvetésének első félévi végrehajtása is szerepel a napirendi pontok között.

A mostani ülésen elfogadásra került az új anyakönyvi rendelet, mely mindenben megfelel a törvényi előírásoknak és rögzíti az ügyintézés módjait és költségeit egyaránt. Szolgáltatói névváltozás végett módosításra került a Hulladékgazdálkodási rendeletünk, mely tartalmazza azt is, hogy a szüneteltetés és egyéb lakossági kérelem elbírálására csak a Szolgáltató jogosult.

Elfogadásra került a második félév üléseinek időpontja (08. 29, 09.19., 10, 31., 11. 28., és 12. 12.) és az ott szereplő napirendi pontok.

Határozat született vitás földügyben, valamint az Érsekvadkert Vadászati és Vadgazdálkodási Kft Önkormányzati tulajdonrész megvásárlására irányuló kérelme tárgyában, melyről az érintettek tájékoztatást kaptak.

A megvalósulás útjára lépett az új óvoda és mini bölcsőde ügye. Kiválasztásra került a tervező, a közbeszerző és a műszaki ellenőr. Ugyanekkor döntöttünk a csapadékvíz elvezetési projektünk közbeszerzői-szaktanácsadó kilétéről is.

Egyebek között tájékoztatást kaptunk arról, hogy volt jegyzőnk hosszan tartó betegállományát követően május 23-án azonnali hatállyal kilépett. Tudomásul vettük és kiírásra került az állás betöltése.

Hallhattuk, hogy az iskolánk IV. korosztályos foci csapata a 8, helyen végzett a Debrecenben rendezett Jubileumi Diákolimpia Fesztiválon.  A helyezésértékét növeli, hogy egyedül ők voltak Nógrád megyéből.

A Palóc napok 2017. július 29-én lesz Balassagyarmaton, ahol Érsekvadkert mutatkozik be. Bővebb információ a Művelődési házban, és a majdani plakátokról szerezhető. Segítség felajánlást az Intézmény vezetőnél tehetünk.

A lengyel testvértelepülésünk (Spytkovice) falunapja augusztus 18-21 között lesz. A Petőfi Sándor Általános Iskolánk néptáncosai képviselnek bennünket.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. szeptember 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping családunk 2017. szeptember 9-én ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. 9:00 órától fogadjuk vendégeinket a kolping házba, ahonnan 9:45-kor ünnepélyesen átvonulunk a templomba. A hálaadó szentmise 10:00 órakor kezdődik, majd az erdei házhoz megyünk, ahol 12:00-tól ebéd lesz.

14:00 órától kulturális program keretében fellép az Érsekvadkerti Népdalkör, amit a Göncöl Citerások népdalcsokra követ. 25 év 25 percben címmel videó összeállításban nyerhetünk bepillantást a megtörtént eseményeinkről, majd Bánhidy Vajk Kolping tanításának időszerűségéről hallhatunk előadást. Az előadást követően szót kapnak a vendég kolping családok, s lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre, hisz sorsunk úgy alakul, ahogy tesszük a dolgunkat.

18:00 órától gitáros énekekkel történő dicsőítéssel zárul a szervezett program.

A szentmisére és a kulturális programra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

 1./ Ebben az évben a Szűzanya legnagyobb ünnepe, Nagyboldogasszony, Aug. 15-e keddi napra esik.  Reggel 7-kor és este 7 órakor lesz szentmise. Parancsolt ünnep lévén Pusztaberkiben is lesz szentmise, fél 11 órakor, hanyagság miatt elmulasztott szentmise halálos bűn. – Igyekezzen mindenki beosztani idejét, hogy eljusson a szentmisére.

 2./ Augusztus 20-án, vasárnap, Szent István első királyunk ünnepe. Reggel fél 9-kor lesz szentmise. – Pusztaberkiben de. fél 11 órakor.

3.    A szokásos, évi terményhálaadó ünnepünk, augusztus 27-én fél 9-es

nagymise keretében lesz. – A pusztaberki szentmise fél 11 órakor.

4./ A Kálvária búcsúnk szept.17-én lesz.  Szombaton fél 6-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise a Kálváriánál.

17-én, vasárnap a templomból fél 9-kor indul a körmenet a Kálváriához, majd ott szentmise, és körmenetileg jövünk vissza. (természetesen az időjárástól függően)  

Pusztaberki szentmise de. fél 11 órakor


KERESZTELTÜNK:

 

14. Kiss Arina, Margit (Kiss Árpád- Kollár Edina)

15. Berechid Levente (Berechid Adrián – Holman Henriett).

16./ Cseman Ábel (Cseman László – Gulya Edina)

HÁZASSÁGKÖTÉS:

5. Júl.1: Nándori Péter – Besnyi Antónia (Bgyarmatiak)

6.  Júl. 15. Sípos Dávid – Szűcs Edit

Halottaink:

28. Kakulya György (1961)

29. Híves Mihály (1931)

30. Bertus Lajosné, szül. Halaj Erzsébet (1936)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    - Scheerlinch Benoá – Őszi Nikolett jegyesekért

4. péntek        - Pistyúr János (1941) 15. évforduló, szülei, testvérei, apósa, anyósa, nagyszülei és nászasszonya

                        - Kristóf Imre, szülei, testvérei, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Tomis József, felesége Szabó Erzsébet 9. évforduló, vejük, szüleik, testvéreik, hozzátartozók, valamint hálából élő családért

5. szombat     - Füle Béláné Kovács Mária 1. évforduló, Kovács és Füle család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Jakubecz, Czinege és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Deszpót Mihály, szülei, apósa, anyósa, Bartek Róza, a Raduly és Jakubecz család halottaiért

6. vasárnap   - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, szülők, testvérek, nászaik, nászasszonyaik

                        - Zachar Ottóné Híves Zsuzsanna, szülei, nagyszülei és hozzátartozók

7. hétfő           - Hálából élő családért

8. kedd           -

9. szerda        -

10. csütörtök - Jegyesekért

11. péntek     - Szabó Károly, felesége Híves Margit, Vitéz István, felesége Csillag Mária, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából

                        - Konopás István, szülei és a Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

12. szombat   - Kristóf József 1. évforduló, édesapja, apósa Belencsák János 40. évforduló, felesége, fia János 40 éve, valamint élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Urbán Sándor 11. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália, Pál Jánosné, Pál István és elhunyt hozzátartozók

13. vasárnap - Kaba András, felesége Kovács Ilona 30. évforduló, Kristók és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Péter András, felesége Kácsor Ilona, fiuk András, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Keresztes József, szülei, testvérei, Molnár család élő és elhunyt tagjaiért

14. hétfő        -

15. kedd         - Vitéz István, felesége Csillag Mária, gyermekeik, nagyszülők és a család halottaiért, Szarvas Imre, felesége Ondrusek margit, 6 gyermekük és hozzátartozók

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, testvéreik, szüleik

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, a család élő és elhunyt tagjaiért

16. szerda      -

17. csütörtök - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért

                        - Fábián Istvánné Laczó Ilona és a család élő és elhunyt tagjaiért

18. péntek     - Fekete Roland – Boskó Izabella jegyesekért

19. szombat   - Holman József, Molnár Ilona, Molnár és Holman család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, Csillag Gyula, Mrekvicska Ignác, felesége szabó Margit és szülők

                        - Csabák Csaba 25. évforduló, nagyszülők, Csabák és Gubik család élő és elhunyt hozzátartozóiért

20. vasárnap - Hazánkért

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök - Kosztrihán István, édesapja, testvére, nagyszülei, Kosztrihán és Erdős család halottaiért

25. péntek     - Csabák János, szülei, apósa, anyósa és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Jakubecz György, felesége Csernák Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pauer Lajos és szülei

26. szombat   - Molnár, Szabó és Németh család halottaiért

                        - Vitéz Ignác 3. évforduló, szülei, nagyszülei

                        - Kovács és Kökény család halottaiért, és élő tagjaiért

27. vasárnap - Vitéz Sándor, fia Sándor, Vitéz, Záhorszki és Halászi család halottaiért

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      - Laczó Péter – Kovács Ivett jegyesekért

31. csütörtök - Urbán és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, Boda és Csillag család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre