Vadkerti harangok
2017. május


Mennybemenetel-búcsúzásaink
Szentmiseszándékok 
Jenő 70!
Fatima 100
Események dióhéjban
Gondolatok a pénzről és a bankárokról
Mekkora az akkora
Hívom a családokat
Ministránstalálkozón jártunk
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Mennybemenetel-búcsúzásaink

Minden újabb fokozat, amikor emberségünk magasabb osztályába lépünk, búcsúzás is egyben a korábbiaktól. Negyvenéves korunkban már nem érezzük olyan jó ízűnek azt az ételt, amit még tízévesen annak tartottunk. Az első szerelem csodája sem jön vissza többé. S hetvenévesen túl jócskán mögöttünk van kamaszkorunk legszebb nyara. A gyermeki hit ősbizalmát kikezdik a felnőtt kor kételyei. Aztán idős fejjel ismét visszatalálunk hitünk otthonába. Igaza van Geothének, amikor ezt mondja: „A gyermek realista, az ifjú idealista, a felnőtt szkeptikus, az idős ember pedig misztikus”.


Fiatalkorunk nagy álmai szembesülnek a szerényebb realitással, amit elértünk. „Növekedett bölcsességben”, olvassuk Jézusról. A magunk módján csaknem mindannyian átéljük ezt, a mellékutak tapasztalatával. De már az emlékeinkből élünk, lelkünkben hordozva korábbi életünk ujjlenyomatait.

Egy pillanatkép. Társaságban vagyunk. Régi, kedves ismerős arcok. És hirtelen ráébredünk, hogy már nem vagyunk ott igazán lélekben. Észreveszik. „Mi van veled?” Az udvariasság jön segítségünkre. A divatos témákat azonban, amiket a társak olyan fontosnak tartanak, már nem tartjuk annak. Nem arról van szó, hogy különbek lettünk. Egyszerűen csak kinőttük korábbi életformánk és értékelésünk közegét. Mi történik ilyenkor? A találkozás valahogy formális lesz. A kötelező illemszabályok vagy kölcsönös ajándékok még megoldják a diplomáciai kapcsolatot. Nincs ebben semmi a megvetésből. A szeretet ezt is áthidalja. De a tényt már nem lehet letagadni, legalább önmagunk előtt. Kinövünk, menthetetlenül kinövünk bizonyos életformát, stílust, szemléletmódot. Megváltozik az érdeklődésünk és az értékelésünk. Udvariasság, ments ki a kényes helyzetből!

Legrosszabb formája ennek a „kinőttük”-nek, ha az csupán vagyoni vagy osztálykülönbséget takar. A késői évek érettségi találkozóiról hazatérők ilyenkor sajnálkoznak a már szegényes keretek között élő osztálytársakon, akikkel szemben leereszkedően kedvesek voltak a társaságban. Ilyen is van. Ez azonban mellékút, amely süppedékes talajra vezet. Csupán a jól szituáltak önelégült elkülönülése ez.

Az igazi búcsúzás azzal jár, hogy Jézussal együtt növekedünk bölcsességben, legalább is a magunk mértéke szerint, ahogyan az elvárható naplemente előtt. Fiatalkorban nagyra tartott dolgok halványulnak el. S a megszilárduló hitben magabiztosabbá válnak az Evangélium értékei. A búcsúzások sora pedig egyre közelebb visz a legigazabb találkozáshoz.

Mindig búcsúzunk valakitől, valamitől. Thomas Merton „hétlépcsős hegyén” kapaszkodunk fel. Egyre kevesebben vagyunk. Elmarad az emberek sokasága, de a táj kitágul, s mind távolabbi messzeségbe látni. Belülről pedig feltörnek az emlékek. Aztán soha nem tapasztalt egyszerűséggel és magabiztossággal megvilágosodik bennünk, hogy Pál apostolnak igaza van. A szeretet az, amiért érdemes volt. Egyedül a szeretet. Mintha egy más, magasabb dimenzióba lépnénk át mi is. Pedig ez csak olyan előzetes. Életünk visszapillantó tükréből jobban megértjük Jézus mennybemenetelét. S miközben Urunknak a földi létformától eltávolodó alakját idézzük, lélekben az égre néző apostolok közelébe furakodva, felszakad bennünk búcsúzásaink élményének minden tapasztalata. Mintha valahonnan belülről egy különös zsoltárének hangfoszlányai érintenék meg a visszatekintőt: Indul a vonat. Még lassan halad. / Integető kéz, elcsukló szavak, / múltba tűnt arcok, megfakult ruhák, / dicsérjétek a búcsúzás urát.

(BÉEL-től. fotó: Urbán E))

Vissza az újság tetejére

Jenő 70!


            Május 17-én kerek születésnapot ünnepelhetett Sillye Jenő, a keresztény gitáros zene hazai műfajának úttörője, mondhatni megteremtője. Bár neve sokak számára ismert, életútja, munkássága nem annyira beszédtéma. Pedig lehetne!

            1947-ben született Budapesten. Noha édesapja három és fél éves korában elhagyta a családot, édesanyja apja iránti tiszteletre és szeretetre nevelte. Hitre édesanyján és anyai nagyanyján kívül a Béke téri egyházközség fiatal papjai, a keresztény zene szeretetére a helyi kántor nevelték. Ez utóbbi illető lehetőséget biztosított az ottani fiataloknak, hogy – egyházi karéneklésen felül – Bárdos Lajossal vagy Werner Alajossal is megismerkedjenek.

16 évesen figyelt föl Lucien A. Duvall francia jezsuita szerzetes gitárral kísért dalaira, és elhatározta: megtanul ezen a hangszeren játszani. Az angyalföldi zeneiskolában klasszikus gitár szakra járt, de az oktató egy-egy beat dalt is megtanított neki. A középiskola elvégzése után magyar-történelem szakra jelentkezett, de oda vallási meggyőződése miatt nem vették fel. Jogi tanulmányokba kezdett, de ezzel felhagyott, majd egy nagyvállalat anyagbeszerzőként foglalkoztatta.

Első dalát Hol a szeretet? címmel 1969-ben szerezte, melyet néhány újabb is követett. Az igazi áttörést az 1970-es évek elején azok az alkalmak hozták Kismaroson, majd pedig Nagymaroson, amikor az éneklés után vallania kellett arról, milyen érzések indították e dalok megírására. Ezek a tanúságtételek számára nagy lelki haszonnal jártak, mások szemében pedig hitelesnek tűntek, így általa a keresztény könnyűzenei műfaj létjogosultságot nyert a hívő egyház vonalában. „A műfaj, mint olyan egyébként elég gyorsan megosztotta a muzsikus társadalmat. Az egyházzenészek között voltak, akik azt mondták, nem elég igényes, nem szabad engedni, hogy kiszorítsa a hagyományos egyházi énekeket. Mások viszont, a nagy egyéniségek, mint például Bárdos Lajos tanár úr, Werner Alajos nagy szívvel fordultak felénk, és egyáltalán nem volt bennük lenézés, fölényeskedés. Visszatérve az Egyházhoz, azt azért mindenki elismerte, hogy van hozadéka a keresztény könnyűzenének, hiszen nagyon sok kereső embert – nemcsak fiatalt – tudott megszólítani és elindítani a hit útján.” – vallja Jenő, amikor a kezdetekről kérdezik őt.

            Erre az időszakra tehető családalapítása is. Erről a hivatásról egy régebbi interjúban így vallott: „Amikor kerestem a párom, két életút állt előttem: az apámé, aki tönkretette édesanyámat, és anyámé, aki egy drága asszony volt, és annak ellenére hősiesen nevelt minket, hogy súlyos szívbeteg lett. Apám életét egy szerencsétlen életnek tartottam, mert úgy éreztem, hogy szörnyű dolog, ha valaki nem érez felelősséget a szeretteiért. Biztosan minden gyereknél másként rakódik ez le: van, aki összetörik, vagy cinikus lesz, de számomra az lett meghatározó, hogy tudatosan készültem rá, hogy hívő életet éljek. Arra nem is gondoltam, hogy valaha gitáros dalszerző lesz belőlem. Én csak egy becsületes, szép életet akartam élni a feleségemmel, olyan apává szerettem volna válni, aki soha nem hagyja el a gyerekeit.” Azóta is példás családapaként éli életét, négy gyermeke és számos unokája van, akik azóta tevékeny részt vállalnak az apai örökség folytatásában.

            Zenei pályafutásáról számokban a következőket lehet mondani: 30 év alatt több mint 300 dalt írt meg – ám az utóbbi években sem pihent sokat, s újabb száz dallal bővült a meglévő dalkészlete. Ezen felül számos gitáros oratóriumot zenésített meg (dalainak szövegét Kovács Gábor atya írta) – köztük a Virágvasárnap vigíliáján a Kálváriánál előénekelt Keresztutat is. 1996-ban elsőként a magyar keresztény könnyűzenészek közül főállású zenei előadóművész lett, azóta több rangos elismerésben részesült: 2007-ben 60. születésnapjára az ifjúság evangelizálásáért kapott egyházi elismerést, 2010. október 23-án pedig a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést kapta meg. Legutóbb 2016 novemberében az egyházzenészek könnyűzenei szakmai életút díját ítélték neki, amellyel egész munkásságát kívánták értékelni.

            Reméljük, még sok remek dallal és hiteles tettel tudja Egyházát szolgálni, s példát tud adni a felnövekvő magyar fiatalságnak is! Isten éltessen sokáig, Jenő! ;-)

További cikkek, interjúk Sillye Jenővel:

https://www.villanyharfa.hu/cikkek-velemenyek/94/interju-sillye-jenovel

https://www.villanyharfa.hu/cikkek-velemenyek/43/sillye-jeno-palyakepe

http://web.axelero.hu/kesz/jel/05_12/sillye.html

http://www.plebania.net/vendegszoba/?op=view&vid=48

Vissza az újság tetejére

Fatima 100

Nagy ajándéka ennek az évnek a Fatimai centenárium. A Szűzanya jelenéseit három angyali jelenés előzte meg.

1917. május 13-án a Portugáliai Fatima közelében egy Cova da Iria nevű helyen a 10 éves Lúcia Santos és unokatestvérei a kilencéves Francisco és a hétéves Jácinta egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. A Rózsafüzér királynőjeként mutatkozott be nekik.

Az asszony a gyermekeket imádságra, bűnbánatra buzdította és a békéről beszélt nekik, ami a világháború borzalmai után újra elhozza a földre a szeretetet. A Szűzanya közölte a gyerekekkel, hogy öt egymást követő hónap 13. napján, ugyanabban az órában újra eljön és várja őket. Az utolsó alkalommal pedig mindenkinek megmutatkozik. A gyermekek teljesítették a kérést és június, július, szeptember és október hónap 13. napján ismét megjelent nekik a szent Szűz. Az augusztusi jelenésről azonban lemaradtak, mert a gyermekeket kihallgatás miatt fogva tartották, így néhány nappal később augusztus 19- én történt a jelenés. A hatodik alkalommal 1917. október 13-án, mint egy 70 ezer ember láthatta meg a napcsodát. A nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, hogy rázuhan a földre.

A napcsodát követően a kispásztoroknak a Szűzanya három alakban mutatkozott meg: 1. A Szent család körében. 2. Fájdalmas Anyaként. 3. Kármelhegyi Boldog asszonyként.

A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyermekekre. A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a bűnöknek a jövendölése, amelyek a világra várnak, ha nem hallgatnak Mária intéseire.

A második titok Mária szeplőtelen szívének tiszteletének kinyilatkoztatása, amely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E két titkot 1942-ben hozták nyilvánosságra.

A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljutatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy határozott, hogy nem tárja fel annak tartalmát. A nyilvánosságra hozataláról 2000-ben döntött II. János Pál pápa.

Részlet a titokból: „Láttunk egy fehér ruhába öltözött püspököt, akiről úgy éreztük, hogy a szentatya. Ment botladozó léptekkel fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá meglőtte őt.”

II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet, amikor a pápa a Szent Péter térre érkezett a szokásos szerdai általános kihallgatásra. A pápa négy golyót kapott és súlyos vérveszteséget szenvedett.

A fatimai jelenések első napja és a merénylet közötti egybeesésről így nyilatkozott II. János Pál pápa: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót: egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.”

Szent II. János Pál pápa háromszor is felkereste Fatimát. Először 1982. május 13-án látogatott a portugáliai Fatimába, hogy hálát adjon a Szűzanyának, hogy életben maradt a merénylet után. 1991-ben a merénylet tizedik évfordulóján ismételten felkereste a kegyhelyet, valamint 2000-ben is ellátogatott a Fatimai Szűzhöz. A látogatások során a pápa még találkozott az egyetlen életben maradt fatimai látnokkal Lúcia de Jesusszal, akinek még háromszor jelent meg a Szűzanya. A találkozások alkalmával Lúcia nővér beszélt a pápának a három titokról. Ferenc és Jácinta gyermekként hunytak el. Lúcia pedig előbb Dorottya rendi, majd Karmelita apáca lett.

Ferenc és Jácinta 1919 és 1920-ban hunytak el. Akiket a ma már szentként tisztelt II. János Pál pápa 2000-ben avatott boldoggá Fatimában. Ferenc pápa a jelenések 100. évfordulóján a gyermekként elhunyt két kis látnokot a szentek sorába iktatta. Ünnepük február 20-án van.

Lúcia 2005. február 25-én hunyt el.

Legyünk mi is Mária anyai szeretetének munkatársai, vegyük komolyan a bűnbánatra, imádságra és a rózsafüzér imádságának szeretetére buzdító szavait.

Az írás a 2017. évi Magyar Katolikus Kincses Kalendárium és a Bonum Tv 2017. 05. 13. adása alapján készült.

Vissza az újság tetejére

Események dióhéjban


Mozgalmas tavasza volt az egyházivá alakult Kolping családunknak. Április 22-én egy  „csapat” füvet nyírt a benti házunk mindkét kertjében, körbe tányérozva a szépen fejlődő gyümölcs fáinkat, míg egy másik csapat kijavítva az udvari mászókát, a kis gyerekek örömére beépítette az ajándékba kapott csuzdát.

Április 30-án 16 órától batyus majálist tartottunk. A majálisra a kijavított mászóka, a tavaly beszerzett trambulin és a most tulajdonunkba került ugráló vár kellő elfoglaltságot adott az apróságoknak. A majális kezdete egyben „Az öröm útján” keresztút főpróbája is volt a gitárosaink vezetésével, amit batyubontással járó kötetlen beszélgetések követtek. Nehezen oszlott szét a csapat, hisz áthatotta az együtt létet a közösségben lenni jó szelleme.

Május 6-án a műfüves pálya adott otthont a XIV. Nemzetközi foci tornának. A tornát Balla Mihály országgyűlési képviselőnk nyitotta, de a nap folyamán több önkormányzati képviselőnk is drukkolt a csapatoknak. A tudásuk legjobbját adó csapatok közül Székelykeresztúr állhatott a dobogó legmagasabb pontjára, megelőzve az érsekvadkertieket.


Május 13-án a benti házunk adott otthont a Tizenhárom Alamafa Alapítvány, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény és a Kolping család közös rendezésében megvalósult családi napnak. A két hete bejáratott játékokon túl népi játékok, kézműves foglalkozások, arcfestés, tűzoltó bemutató az autóval történő utazással, tánctanítás élő zene mellett adott elfoglaltságot a közel kétszáz eseményen résztvevőnek, melyet az ipolyszalkaiak ittléte határokon átnyúló rendezvény rangjára is emelt

Vasárnap 16 órától a gitárosaink által meghirdetett Öröm útján címmel jelzett keresztút részesei lehettünk a templomunkban. A felcsendülő dallamok, az elhangzott elmélkedések, a régi emlékek felelevenedésével, folytatásra buzdító, mély nyomokat hagyott bennünk

Az élet nem áll meg, hisz élni akar. Az jövőbeni események között szerepelnek a kolping misék, a Bibliaórák, a vasárnapi program egyeztetések,az egyházközségi eseményekbe történő tevékenykedések, a nyári kirándulások és a 25 éves jubileumunk megünneplése egyaránt.

(emjé, Fotók: Kristók J, Szabó J)

Vissza az újság tetejére

Gondolatok a pénzről és a bankárokról

Böjte Csaba ferences testvér megosztotta gondolatait a bankárokról, a pénzről – hogy ez a téma ne legyen újabb gyűlölködés, megosztottság forrása.

Minap egy társasággal találkoztam, akik nagyon vehemensen szidták a bankárvilágot, mely ugye „nyakunkra hozta ezt a nagy gazdasági krízist”. Megkérdezték, hogy én mit is szólok ehhez a kérdéshez. Egy darabig hümmögtem, de aztán időt kértem és megígértem, hogy majd hozzá szólok ehhez a kérdéshez egy kis elmélkedés után.

Kezembe vettem a Szentírást, és arra próbáltam ráfigyelni, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus mit tanít a pénzzel, a bankvilággal kapcsolatosan. Néhány szentírási rész ötlött különösebben is a szemembe: Jézus a talentumát elásó embernek azt mondja, hogy: „Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza! Vegyétek csak el tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van! Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van! Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!” (Mt 25.)

Ezek szerint a Mesternek nincs baja a bankárokkal, sem magával a pénzzel, sem az anyagi világgal. Végül is Isten teremtette az anyagi világot, még az aranyat is, mely bolygónkon is megtalálható, bár tudjuk ugyancsak Jézus Krisztustól, hogy: „Bizony, nagyon nehéz az Isten országába jutni azoknak, akik a vagyonban bíznak! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni Isten országába.” (Mk 10,17-30)

Jézus nem haragszik a pénzzel foglalkozó emberekre, még azokat sem kerüli, akik csalnak. Betegnek kell az orvos! Csodálatos a történet Zakeussal: „Ezután Jerikóba ért (Jézus) és áthaladt rajta. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: ‘Zakeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.‘ Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: „Bűnös embernél szállt meg.” Zakeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” Lk.19.1-8

Többször is elolvastam az egész részt, de Jézus nem kéri sehol ettől az embertől, hogy változtassa meg a munkahelyét, hagyjon fel a mesterségével. Egyszerűen csak annyit mond a megtért vámosnak: „Boldogság költözött ma ebbe a házba!”

Jézus maga is elfogadta a pénzt, sőt az apostolok missziós csapatának még pénztárosa is volt: „Mivel Júdás kezelte a pénzt, némelyek azt gondolták, hogy Jézus megbízta: ‘Vedd meg, amire az ünnepen szükségünk lesz.‘ Vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.” (Jn 13.)

Krisztus nem azt akarja, hogy pusztítsuk el a bankárokat a bankjaikkal együtt, hanem azt szeretné, hogy ők is - akárcsak mindenki más -, az anyagi világot bátran használják, de ne legyenek annak rabjai. Isten nem azt akarja, hogy valakik ellen háborúzzunk, hanem csak azt, hogy a szeretet, a jóság útján járva szabadon kövessük Őt. A pénz csak eszköz, és ezt is akárcsak bármilyen más eszközt, lehet jóra is használni, de általa lehet hatalmas bukásba is sodródni.

Szent Ferenc szellemében én azt tartom, hogy a pénz az ördög ganaja, és éppen ezért, ha adnak nekem belőle, arra is használom, amire való: szépen elterítem a ‘földön‘. Igen elterítem, hogy egy-egy gyermek, vagy életet szolgáló intézmény jobban fejlődjön, haladjon, kibontakozzon. Úgy gondolom, hogy akkor van baj, ha elkezdjük gyűjtögetni, halmozni, és az általa képviselt hatalommal megpróbálunk visszaélni. Ha valaki a sílécen száguldva nagyot esik és összetöri magát, nem a síeléssel van baj, hanem azzal az emberrel, aki tudás, tapasztalat, óvatosság nélkül egy olyan sípályára merészkedett, hol magában és másokban kárt tett. Fontosnak látom ezeket a gondolatokat megosztani, hogy ne nyissunk új frontot a gyűlöletnek, a haragnak, és hogy egyes bankárok nyilvánvaló bűne miatt ne ítéljük el a pénzvilág minden szereplőjét.

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér.

Vissza az újság tetejére

Mekkora az akkora?

Meglátogattam egyszer egy családot. A gyerekeit egyedül nevelő édesanya volt otthon. Elmaradtak, a gyerekek apja tovább állt. Az apai kéz hiánya látszott is, érződött is. Szerényen, magyarán szegényen éltek. A kisebb gyerekek még iskolába járnak. Látogatásomkor se voltak otthon. Az anyuka kimért, fáradt, szomorú volt. Sok mindenről beszélt, amit részben tudtam, részben sejtettem. Jobb híján hallgattam.

Mindaddig, amíg egyszer valami nyögésre figyeltem fel. Érdeklődve néztem körül az egy helyiségből álló lakásban, honnan jön a hang. Nem kellett sokáig tűnődnöm, mert anyuka kisegített – A nagy fiam ébredezik – mutatott az ágyra – Ezért is beszéltem ilyen halkan.

Megértően bólogattam. De azért megkérdeztem: – Dolgozott az éjszaka? – Ó, dehogy. Az se volna, ahol dolgozzon. De különben is még kicsi, még csak tizenhét és fél éves. (Azonnal felvillant gyermekkorom: Kilencéves voltam, amikor édesapám szívnagyobbodást kapott – és én akkor kezdtem kaszálni. Tizenhárom éves voltam, amikor magához szólította az Úr – én pedig - mert bátyám azon nyáron hordágylakó lett - gazdaként gondoskodtam arról, hogy két tehénnek és egy borjúnak télire kóstja legyen...)

– Valamilyen gond volt, hogy az éjszaka nem tudott aludni? – érdeklődtem behatóan. Közben órámra pillantottam –, fél tizenegy. (Mikor ekkora voltam, ebben az időben már el voltam fáradva.)

– Nem, csak szegény hajnalban jött haza a diszkóból – magyarázta az édesanya a fia (és egyúttal a maga) bizonyítványát.

– Értem. Tehát jár diszkóba – próbáltam átállni az édesanya pártjára. – Hát persze. Már nagy legény. Menjen is, amíg teheti – egészítette ki most már bátrabban, hogy észrevette, én is vele tartok.

Velem pedig forgott a világ – azóta is forog – és azon gondolkodtam, amire azóta se kaptam kielégítő magyarázatot: Miként lehet az, hogy valaki még kicsi, ha dolgozni kéne, és már nagy, ha éjjeli szórakozásra kell menni. Egyszóval megfejthetetlen rejtély számomra: Mekkora az akkora?

 
(B. L. Marosszentgyörgy)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Levél a családokhoz, a házaspárokhoz, a jegyesekhez és a szerelmesekhez, a családokat szerető szerzetesekhez és paptestvérekhez és mindenkihez, aki a családi élet mellett áll.

Az egyetemen a laboratóriumi gyakorlatokhoz a hallgatókat kettesével osztották be. Legtöbben előre megállapodtak valakivel, hogy dolgozzanak együtt, kérjék a laborvezetőtől, hogy „mérőpárt” alkothassanak. Ezek a megállapodások nagyon sokféle alapon születtek, voltak, akik igyekeztek olyan párt találni, aki náluk jobb tanuló lévén segít megoldani a feladatokat, mások szimpátia alapon választottak vagy régebbi barátságukra alapoztak, és voltak, akik hagyták, hogy a laborvezető jelölje ki párjukat, mondván, úgyis kiszámíthatatlan, hogy mi sül ki az ilyen együttműködésből. Az egyik lány-hallgató megkérdezte azt a fiút, akivel már többször jókat beszélgettek, hogy lenne-e kedve „mérőpárrá” alakulniuk. A fiú azonnal igent mondott, mert ez a lány felkeltette az érdeklődését, de ő nem mert kezdeményezni, félt a visszautasítástól, meg a többiek gúnyos megjegyzéseitől. Egyébként mind a ketten az évfolyam legjobbjai közé tartoztak, tehát jó esély volt a sikeres együttműködésre. A gyakorlati feladatokat jól megoldották, aztán egyre több időt töltöttek együtt. A tanulásban is segítettek egymásnak, együtt mentek moziba, a tanítási szünetekben is találkoztak. Az évfolyamtársak hamar tudomásul vették, hogy ők ketten párt alkotnak, de minthogy nem vonultak el, nem szakadtak el a többiektől, ez senkit sem zavart, természetesnek tekintették kapcsolatukat, hiszen az ilyen egyetemi kapcsolatok gyakoriak voltak. Mindkettőjük családja is örömmel vette tudomásul, hogy lányuknak, illetve fiuknak ígéretes kapcsolata van.

Milyen szempontok alapján választjátok-választottátok ki azt a fiút, illetve lányt, akivel kapcsolatot szeretnétek építeni?

Az egyetem elvégzése után különböző munkahelyeken kezdtek dogozni, de kapcsolatuk nem szakadt meg. Továbbra is sokat voltak együtt, együtt mentek szórakozni, kirándulni. A volt évfolyamtársak, barátok, meg a családok várták, hogy mikor jelentik be az esküvőt. A lány azt mondta szüleinek, hogy ez közöttük nem téma, de tudja, hogy majd eljön az az idő, amikor a fiú eldönti: feleségül akarja-e kérni. Neki nem sürgős, jól érzi magát így, különben sem tartja helyesnek, ha a lány kéri férjül a fiút. A fiú azzal hárította el a kérdést, hogy semmi okuk nincs összeházasodni, mindketten elégedettek jelenlegi helyzetükkel. Semmi és senki nem kényszerítheti őket arra, hogy összeházasodjanak, Isten szabad akaratot adott nekik, ha tehát úgy látják, hogy mindegyikőjüknek az a jó, ha összeházasodnak, akkor amellett döntenek. A házasság elköteleződés valaki mellett, felelőtlenség lenne huszonévesen vállalni egy életre az elköteleződést, a hűséget, a kitartást.

A házasság megkötésének sokszor vannak objektív és sokszor szubjektív akadályai. Mi segít elhárítani az ilyen akadályokat? Milyen szerepe van az előttünk járó generációnak egy-egy ígéretes párkapcsolat kiteljesedésében, esetleg zátonyra futásában?

Teltek-múltak az évek, a két ember szépen haladt előre pályáján. Ahogy haladtak, egyre többet dolgoztak. Doktori fokozat, vezetői beosztás, anyagi biztonság jelezte sikerességüket. Most igazán nincs időnk arra, hogy a házassággal foglalkozzunk – szokták mondani. Közben mindkettőjük szülei meghaltak, testvéreik családot alapítva elköltöztek, azon vették észre magukat, hogy egyedül vannak, nem csak egy-egy lakásban, hanem mindennapi gondjaikkal, apró, de sok odafigyelést igénylő hétköznapi ügyeikkel. Mi értelme van a lakás csinosításának, a háztartás korszerűsítésének, hiszen eddig is működött minden, eddig is megelégedésre szolgált? Egyáltalán, mi értelme van a küszködésnek, a sok munkának, a mindennapi hajszának, ha a vége csak annyi, hogy „na, ezt is megoldottam”? Kiderült, hogy kapcsolatukról önámítás volt azt mondani, hogy ez most nekik így jó, elégedetté teszi őket. Valójában az volt benne a jó, hogy kaput nyitott a boldogság felé vezető útra. Csakhogy eddig nem volt bátorságuk ezen a kapun belépni. Lehetőség volt, amivel nem éltek. Kapcsolatuk több mint húsz éve tart, most rádöbbentek: ha most sem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor keserű, mindennel elégedetlen, magányos öregség vár rájuk. A családalapítás lehetőségét már elszalasztották, de ha önmagukat egymásnak ajándékozzák, végleg és fenntartás nélkül, akkor még értelmet nyerhet életük. A saját magukért való élet helyett egymásért kell élniük, örömöt, megelégedettséget csak az adhat, ha a másik mosolya nyugtázza szerető igyekezetüket.

Mi segít a munkára és a családra fordított idő közötti helyes arány megtalálásában?

Kedves házaspárok, jegyesek és szerelmesek! „Nem jó az embernek egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő”, olvassuk a Szentírásban (Ter 2, 18). Ma is, ránk is, minden emberre vonatkozó igazság ez. Isten, aki mindegyikünket szereti, tudja, hogy egyedül nem tudunk boldogulni, ezért megteremti segítő társunkat, gondoskodik róla, hogy találkozzunk, szívünkbe ülteti a kiegészülésre irányuló vágyat. Nem könnyű felismerni a hétmilliárd ember között azt az egyet, akit Isten társunknak teremtett, akivel közös hivatásunk együtt indulni Őfelé. Isten szeretete abban is megmutatkozik, hogy a találkozás az „igazival” mindent felülmúló örömet okoz, szeretni, szerelmesnek lenni és a szerelemben egyesülni maga a boldogság.

„Szeretni valakit annyi, mint a javát akarni, és hatékonyan tenni azért” (Caritas in Veritate, 7). Aki a másik emberrel való kapcsolatában mindig csak a maga hasznát keresi, az nem tiszteli a másik embert, nem tartja tiszteletben emberi méltóságát. Ilyenkor szeretet helyett inkább önzésről beszélhetünk, az önző ember nem tiszteli a másikat, előbb-utóbb pedig magára marad, kiszolgáltatottá válik. Amilyen mértékben másoknak odaajándékozzuk magunkat és a javukat szolgáljuk, olyan mértékben tiszteljük őket. „Aki folyvást azon fáradozik, hogy életét megmentse, elveszíti, aki ellenben elveszíti, az megmenti.” (Lk 17,33)

Hogyan válhatunk egy individualista, anyagiakat elsődlegesnek tekintő társadalomban önzetlenül is sikeressé?

Az ember életének minősége kapcsolatain múlik. Ha két ember kapcsolata a kölcsönös tiszteleten és egymásnak való odaajándékozáson és elfogadáson alapul, akkor ők „jól élnek”. Abban a társadalomban pedig, amelyben a tiszteletteli és ajándékozó lelkületű kapcsolatok dominálnak, jó élni. A krisztusi aranyszabály a társadalmi együttélés alapja: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”. (Mt 7, 12) A „jól élő” emberpárokból olyan társadalom alakul ki, ahol jó élni. Az tehát, hogy milyenek a házasságok, közügy, és nem magánügy. A házasságra épülő család a társadalom közjava.

Bíró László
a MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.

Vissza az újság tetejére

Ministánstalálkozón jártunk

„Ugye lángolt a szívünk?”


Ezzel a Lukács evangéliumából vett idézettel hívta néhány évnyi szünet után ismételten ministránstalálkozóra az egyházmegye ministránsait Dr. Beer Miklós püspök atya április 22-én, szombaton. Egyházközségünkből nyolcan indultunk útnak egyházmegyénk központjába, Vácra.

A reggeli regisztrációt követően a program a székesegyházban vette kezdetét, ahol a püspök atya és a találkozó főszervezője, Miklós Zalán nógrádmegyeri plébános atya köszöntötték a székesegyházat megtöltő közel négyszáz ministránst. Az egyházmegye minden részéből érkeztek gyermekek és fiatalok. A délelőtt folyamán, míg a gyerekek a székesegyházban Zalán atya előadását hallgatták, addig a felnőttek a püspöki palota dísztermében eszmecserét folytattak a különböző egyházközségekben folyó ministráns életről, örömökről és keserűségekről.

A program délben szentmisével folytatódott. A püspök atya a szentbeszédben kiemelte, hogy úgy érzi most magát, ahogy Jézus érezhette az utolsó vacsora termében: mindenféle emberek között, akik egy célért élnek és dolgoznak. Öröm volt látni, ahogy mindenki a saját ministráns ruhájában vett részt a szentmisén.


A szentmisét finom ebéd követte. Az ebéd elfogyasztása után a székesegyházba tértünk vissza, ahol bárki feltehette az őt foglalkoztató kérdését a püspök úrnak.

Azt gondolom, hogy egy szép, tartalmas napot tudhattunk magunkénak. Útban hazafelé András atya jóvoltából egy jól megérdemelt fagyit is elfogyaszthattunk, így tértünk haza folytatva mindennapi feladatainkat és a ministráns szolgálatunkat.

Ezúton szeretném megjegyezni, hogy András atya és a ministránsok tábora nagy szeretettel várja általános iskolás kortól a fiúk jelentkezését a ministránsok csapatába.

Tamás

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. június 19. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


1./  Június 4 én Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepe

Pünkösdhétfőn csak reggel fél 8-kor lesz szentmise.
      

2./ Június 18-án, ÚRNAPJÁN  fél 9-KOR LESZ AZ OLTÁRISZENTSÉG KÖZÖS NAGY ÜNNEPE, SZENTMISE, KÖRMENET. – Azon a vasárnapon C S A K  fél 9-kor lesz szentmise. (indok: egészségi állapotom miatt.)

     Akiknek nem alkalmas az időpont, előtte szombaton előesti 7 órás szentmisén megünnepelhetik az Oltáriszentség nagy napját. - Vasárnap Pusztaberkiben de. 11 órakor is.

 
3./ Egyenlőre a nyári időszakban vasárnaponként 2 szentmise lesz: szombaton 7-kor előesti, vasárnap fél 9-kor  -- Pusztaberkiben fél 11 órakor.

4./ A Papszentelés ez évben sajnos nem lesz, diakónusszentelés igen, július 1-én, szombaton de. 10 órakor a Váci Székesegyházban.

5./  A XIII. Váci Egyházmegyei Találkozó jún. 24-én, szombaton lesz CSÉVHARASZTON. A program a hirdetőtáblán tanulmányozható.

6./ Jeles ünnepnapok júniusban: június 23: péntek: Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Szentmise este 7-kor, majd Jézus Szíve litánia. 24-én keresztelő szent János születésének ünnepe, június 29-én, szent Péter és szent Pál főapostolok ünnepe lesz.

 

KERESZTELTÜNK:

             3./  Lukács Eszter, Anna (Lukács László - Kovács Szabina)

             4./ Gubik-Szabó Zsóka (Erzsébet) Gubik Péter – Szabó Erzsébet)

             5./ Zsadányi Csenge, Teréz (Zsadányi Zoltán- Borsi Andrea)

             6./ Balázs Erika, Linett (Balázs Ádám – Raffael Erika)

             7./ Balázs Zsüliett, Júlia (Balázs Ádám- Raffael Erika)   

 

HÁZASSÁGKÖTÉS:

1.    Május 6. Sípos Dániel – Baráz Judit

2./ Május 13: Miklián Tamás – Marsiczki Anna

 

Halottaink:

 19./ Péter András ( 1957)

             20./ Boda Jánosné, szül. Erdős Anna (1943)

             21./ Hugyecz János (1951)

             22./  Záhorszki Sándor (1940)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Június

1. csütörtök    -

2. péntek        - Bakó László – Tóth Gabriella jegyesekért

3. szombat     - Szabóné Erdős Ilona, szülők és nagyszülők

                        - Híves József, felesége Erdős Margit, fiuk, vejük, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Bozsonyík és Urbán család élő és elhunyt tagjaiért

4. vasárnap   - Kristók István, élő és elhunyt családtagokért, valamint hálából

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, a Szrenka és a Lukács család élő és elhunyt tagjaiért

5. hétfő           - Págyor László 1. évforduló, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

6. kedd           -

7. szerda        -

8. csütörtök    - Elhunyt Erzsébet édesanya, 2 férje és fia József

9. péntek        - Palánki és Hotzi család elhunyt tagjaiért

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, élő és elhunyt családtagok

10. szombat   - Konopás Jánosné Csernák Margit 9. évforduló, szülei, testvére József, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona, Csillag Gyula és szülők

                        - Csillag Gyula, 2 felesége, gyermekeik, szüleik, vejük Fábián István, testvére, szüleik és nagyszülők

11. vasárnap - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács László, szülei, fia, Kácsor Dezső, felesége Kordics Veronika, szüleik, testvéreik

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök - Hálából

16. péntek     - Kristók János, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, Vitéz István, vejük, szüleik és a család halottaiért

                        - Pálinkás István, felesége Csillag Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

17. szombat   - Szabó, Molnár és Németh család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kovács Gyula, felesége Szabó Erzsébet, Molnár István, felesége Molnár Mária, élő és elhunyt hozzátartozók, gyermekeik 55. házassági évfordulója

                        - Pistyur András, apósa, anyósa és elhunyt hozzátartozók

18. vasárnap - Holman József, felesége Molnár Ilona, Holman és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Deszpót János 20. évforduló

19. hétfő        - Deszpót János 20. évforduló, édesapja, nagyszülők és hozzátartozók

20. kedd         - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

21. szerda      -

22. csütörtök - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária és hozzátartozók, Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és hozzátartozók

23. péntek     - Molnár János, Pásztor Ignác, dr, Mészáros Ede, felesége Margit és hozzátartozók(Alapítványi)

                        - Urbán és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozóiért

24. szombat   - Varga Gergely, felesége Péter Anna, gyermekeik, szüleik, nagyszüleik, unokáik János és Ferenc

                        - Csabák László, testvére, édesanyjuk, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Paulicsek János, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

25. vasárnap - Molnár János, szülei, Kristók és Kaba család élő és elhunyt tagjai

                        - Jelen János 6. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vincze János, felesége Fábián Mária, fiuk István, szüleik és hozzátartozók

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök - Elhunyt énekkari tagokért

                        - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, Szabó és Fábián család élő és elhunyt tagjaiért

30. péntek     - Boda Istvánné Csillag Anna halálának 2. évfordulója, szülei, anyósa, apósa, násza Zachar László és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre