Vadkerti harangok
2017. február


Kezdődik a nagyböjt
Szentmiseszándékok 
Gondolatok a böjtről
Életige
Tíz jótanács
Rövid ima
Úgy szóljak mindig
A vallás öröme
Ima az otthonért
Ferenc pápa üzenetei XXXIV.
Ajándékba kapott idő
Nagymamáink bölcsessége I.
A boldogságok helye
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Kezdődik a nagyböjt

A keresztény ember is keresi a dolgok értelmét. Hányszor halljuk: „Mi értelme van ennek vagy annak?”  „Megtenném, de nincs értelme.” Van-e értelme keresztény életünk – mondhatni – liturgikus böjtöléseinek? Természetesen van. Különben az Ószövetség nem iktatta volna be a választott nép életformájába, és Jézus sem vette volna át onnan, hogy tökéletesítse. Ha nem volna értelme, az Egyház kétezer éves gyakorlatából régen eltűnt volna. A Titokzatos Test kidobta volna magából, mint a szervezet átültetéskor az idegen szívet. De megtartotta. Hamvazószerdán – az idén március elsején – kezdődik Egyházunknak a negyvennapos böjti időszaka, mellyel az Úr húsvétjára, a mi megváltásunkra készülünk.


Miért érdemes lemondani valamiről? Azért, hogy többek legyünk általa. A keresztény alázat azt jelenti: azért hajolok meg, hogy magasabb legyek. A szobrász tudja, hogy sok fölöslegeset le kell hántani az anyagából, hogy a szobor teljes szépségében kibontakozzék. A szobor pedig jó példa arra: valami azzal lesz több, hogy elvesznek belőle. Az ókereszténykor atyái is így nyilatkoznak a böjtről, ami Szent Atanáz szerint „meggyógyítja a betegségeket, s megtisztítja a szívet.” Az utóbbihoz nem kell kommentár. Ami pedig az előbbit illeti, napjainkban különösen időszerű. „Hízik a világ. Az elhízás immár járványként pusztít”. Német orvosok a böjt egészségtani előnyeit méltatják. Azt is hozzáteszik: több kellene belőle.

Az Egyház böjti fegyelme igazában belső készséget alakít ki arra, hogy az életünkkel járó nagyobb lemondásokat kellő lelki vértezettséggel vállalni tudjuk. A keresztény böjt azonban engesztelés is. Penitencia. A böjt nem azért van, hogy vágyainkat kioltsuk, hanem azért, hogy mellékes és sorvasztó vágyainkkal szemben legfőbb vágyainkat győzelemre segítse, hogy igazabb és boldogabb emberekké váljunk.

Francois Mauriac, a Nobel-díjas katolikus regényíró beszámol arról, hogy miközben a család megtartotta a pénteki böjtöt, s különösen a nagypénteki szigorú böjtöt, a nagypapa tüntetően fogyasztotta a húst. Mikor kérdőre vonták, gúnyos mosollyal azt válaszolta: „Mi öröme van abban Istennek, hogy én böjtölök?” Hát abban nem a Mindenhatónak van öröme, hanem nekünk és hozzátartozóinknak, ha megfontoljuk mindazt, ami a keresztény böjtöt értelmes lemondássá teszi. Így foglalja össze ennek lényegét Szent Ágoston:” A böjt a testet a lélek hatalma alá hajtja, és kioltja a tisztátalan szenvedélyek tüzét.” Mert nem kisebb a tét, mint testi és lelki egészségünk ügye, üdvösségünk szolgálatában.

Értelmes böjt? Végre valami, amiben orvosok, papok és nevelők egyetértenek. Meg kell tanulnunk időnként és bizonyos dolgokban okosan lemondani, saját érdekünkben és mások érdekében. A család közösségében ez elemi igény. Az önfegyelem tehát erény. A testi és lelki betegségek gyógyítójának nevében fogalmazom meg a szójátékot: „Tanulj meg lemondani, hogy ne kelljen rólad lemondani.” Prohászka Ottokár emlékezetes szavait a keresztény böjtre is alkalmazni lehet: A böjt „Veszteség, nagyobb nyereségért

(† Boda László cikke alapján. Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Gondolatok a böjtről

Az üres edényt meg lehet tölteni. A böjt arra való, hogy üres edénnyé tegyen bennünket.

Jézus negyven napig böjtöl. A negyven nap nem matematikai érték, hanem az időszak szentségének kifejezése. Negyven napig esik a vízözönkor az eső, negyven napig időz Mózes a hegyen, negyven napig tartanak a föltámadt Jézus megjelenései. A szent negyven nap, amely hamvazószerdával kezdődik, különlegesen szent idő. Emlékezzél, hogy porrá leszel. Szökőárként zúdul rád a megtérésre való fölhívás.

A test sóvárog a táplálék után. Erőteljes szimbóluma ez Isten utáni sóvárgásunknak. Aki böjtöl, egész testével imádkozik.

Jézus kegyetlenül szenved a kereszten. Mel Gibson Passiója a film eszközével próbálja megközelíteni ezt a kínszenvedést. De a legcsekélyebb böjt több a filmnél, mert nem nézem, szenvedem.

A böjtölés sorsközösség vállalása azokkal, akik az éhségtől és a hiányos táplálkozástól szenvednek. Nem a szenvedés mértékét utánozzuk. Ez bűn volna egészségünk ellen. Isten amúgy sem szereti, ha sportot űzünk az önmegtagadásból. A böjt szimbólum. De a szimbólumok visszahatnak belső világunkra, így növekszik tevőleges szolidaritásunk is.

A böjttel fegyelmezett test közelebb áll a föltámadt testhez, mint a jóllakott. Mert föl fogsz támadni. Isten szeret téged!

(Kovács Gábor írása alapján)

Vissza az újság tetejére


Életige

Evangélium mindennap

„Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek” (Ez 36,26)

A szívről az érzések, az érzelmek, a szenvedélyek jutnak eszünkbe. A bibliai szerző számára azonban ez jóval mélyebb tartalommal bír: a lélekkel együtt a szív az ember életének a középpontja, itt születnek a döntései, itt zajlik benső, lelki élete. A hússzív hagyja, hogy Isten igéje alakítsa, vezesse, és „békés gondolatok” ébrednek benne testvérei iránt. A kőszív magába zárkózik, képtelen mást meghallgatni és irgalmasnak lenni.

Miért van szükségünk új szívre és új lélekre? Elég, ha körülnézünk. A kőszívekből mindenütt erőszak, korrupció és háború születik, mert nem nyitottak Isten teremtő terve előtt. Ha őszintén magunkba tekintünk, talán nem azt vesszük észre, hogy sokszor bennünket is önző vágyak irányítanak? Valóban szeretettel és embertársaink javára hozzuk meg döntéseinket?

Nyomorúságos emberségünk láttán Isten megkönyörül rajtunk. Jobban ismer bennünket, mint mi magunk, és tudja, hogy új szívre van szükségünk. Ezt meg is ígéri Ezekiel prófétának, és nem csak az egyes emberekre gondol, hanem egész népére. Isten álma, hogy egybegyűjtse a népek nagy családját, ahol a kölcsönös szeretet törvénye uralkodik, ahogy azt kezdetben elgondolta. Történetünk során többször is beigazolódott egyrészről, hogy mi magunk képtelenek vagyunk megvalósítani a tervét, másrészről Isten soha nem fárad bele, hogy újra kezdeményezzen, ráadásul azt is megígérte, hogy ő maga olt belénk új szívet és új lelket.

Ígéretét pedig akkor teljesítette be egészen, amikor elküldte a földre a Fiát, pünkösdkor pedig kiárasztotta a Lelkét. Ebből egy közösség született – az első jeruzsálemi közösség –, az „egy szív, egy lélek” valóságában élő emberiség mintaképe.

Mindannyian meg vagyunk hívva, hogy ehhez az új emberiséghez tartozzunk, én is, aki ezt a magyarázatot írom, te is, aki olvasod és meghallgatod. De még inkább meg vagyunk hívva arra, hogy építsük, jelenvalóvá tegyük saját környezetünkben és munkahelyünkön. Micsoda küldetést kaptunk, mekkora bizalommal van Isten irántunk! Ne hagyjuk, hogy úrrá legyen rajtunk a csüggedés a társadalomban meglevő sok korrupció láttán, ne nyugodjunk bele közömbösen, hogy a rossz nagyobb nálunk. Tágítsuk ki „a szívünket Jézus Szívének méreteire. Mekkora munka! De ez az egyetlen, ami szükséges. Ha ezt tettük, mindent megtettünk – mondta Chiara Lubich, és így folytatta: – Mindenkit, aki közelünkbe kerül, úgy kell szeretnünk, ahogy Isten szereti. És mivel az időben élünk, egyszerre egy felebarátunkat szeressük, és ne maradjon a szívünkben nosztalgia a másik testvér iránt, akivel az imént találkoztunk.”

Ne saját elégtelen erőnkben és képességeinkben bízzunk, hanem abban, amivel Isten megajándékoz: „Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek.”

Ha hallgatunk kérésére, hogy mindenkit szeressünk, ha engedjük, hogy a bennünk szóló Lélek hangja vezessen, akkor az új emberiség élő sejtjei, az új világ építői leszünk a népek és kultúrák gazdag sokszínűségében.

 Különböző egyházakhoz tartozó testvéreinkkel együtt éljük ezt az igét, amelyet egy német ökumenikus csoport választott, hogy Istennek ez az ígérete kísérjen bennünket a reformáció kezdete 500. évfordulójának évében.

 Fabio Ciardi 

Vissza az újság tetejére

Tíz jótanács

1. Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű! Ne add fel! Egy életed van, egyetlen dobás. Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni. Tudj kacagni saját kudarcaidon, és kezdd elölről.

2. Azt hiszem, akkor lesz egy hegycsúcson igazán szép a kilátás, hogyha gyalog megyünk oda fel, megizzadunk, verejtékezünk és elfáradunk.

3. Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!

4. Olyan játék ez, mint a tenisz: te elütöd a labdát, a másik visszapattintja. Néha elhibázod, néha elhibázza. De újra szerválsz, míg egyre jobban játszod a szeretet játékát. Az a legcsodálatosabb, ha megtalálod azt, akivel egy életen át játszhatod.

5. Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni.

6. Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből. (…) Télen miért nem virágzik a cseresznyefa? Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja, hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a környezetében, érzi, hogy veszélyben van. Az emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon, akkor inkább bezárva marad.

7. Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy hazudozni, hogy ne váljunk előbb-utóbb hazuggá. Tetteink meghatároznak minket.

8. Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.

9. A szeretet olyan, mint a gyógyszer, nem jutalom. Nem annak kell adni, aki megérdemli, hanem annak, akinek szüksége van rá.

10. Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál, meg tudod tenni, és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság.

(Böjte Csaba )

Vissza az újság tetejére

Rövid ima

Manapság (is) többen írnak, mint ahányan tudnak olvasni, azaz megértik az eléjük tett szöveget. A fenti címmel kaptam a minap egy levelet. A címnek ellentmondó, hosszadalmas, kegyeskedő, önismételgető szöveg megköszönte az Úrnak a Torinói lepel reánk hagyományozását.

E rövid ima 73 szó, 580 betű. Nem tudom, hány jó szándékú, de figyelmetlen ész és szív továbbította ezt a bálványozásra hajló iratot, mire hozzám érkezett.

Krisztus Urunk másként tanított bennünket imádkozni, mégpedig így: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok őket! Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek.” (Mt 6,7-8) Ezt követően tanított bennünket legfőbb imánkra, a Miatyánkra, ami Máténál 60 szó, 350 betű. A messze a legtöbbször mondott katolikus imádság, az Üdvözlégy Mária az Angyali üdvözlet evangéliumi szavaira támaszkodik. Terjedelme 35 szó, 235 betű. Szó és betűszámban ez kevesebb, mint a nekem küldött rövid ima.


Hajdan számos rövid imát tanultunk. Mindnek közös vonása, hogy Istennel való beszédként szembesít önmagunkkal, és kiseprűz bennünket lelki-vallási kényelmünkből.

Elsőként érdemel említést a keresztvetés: „Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.” Keresztet vetni nem csak imádkozás előtt-után szokás, hanem útszéli feszület, templom, azaz minden olyan hely, vagy látvány előtt, ami a kereszt jelét viseli, és ez által a Szentháromságos Egy Istenre emlékeztet. Vagy amire az ő áldását kérjük: ételre, italra, otthonra, utazásra stb.

Milliószor hánytuk már magunkra – milyen remek megállapítás. hánytuk! Remek, mert igaz: vajon mikor fogjuk fel teljes mélységében, hogy most az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében gondolkodunk és cselekszünk. Hogyan néznénk ki most, ha a Mindenható mindannyiszor – csak egy icipicit – az orrunkra koppintott volna, amikor szórakozottan, oda sem figyelve, gépiesen hánytuk magunkra.

Belegondoltunk-e, hogy az „Ámen” a ráhagyatkozás szava. Roppant mély hitet igényel, hiszen a jelentése úgy legyen, más szóval legyen meg a Te akaratod! Akkor is, ha ez terheket ró rám. Netán az életembe kerül. Erre példát adott Jézus a Getszemáni kertben, amit Máté evangéliumában 26, 39. sorokban olvashatunk.

Gyakran sóhajtjuk: „Édes, jó Istenem!” „Uram Istenem!” Vajon a szánkkal, vagy a szívünkkel is örülünk, hogy nekünk az Úr édes?

A török elleni harcok idején a magyar katonák egyetlen szót kiáltva rohantak a csatába: „Jézus!” Többre talán nem is volt ideje némelyiknek, mert hullottak a golyók, a nyilak. De kell-e ennél több?

A szüntelen imádkozásról a Megváltó nyomán (Lk.18,1) sok helyen, különösen Szent Pálnál olvashatunk az Újszövetségben. Ennek egyik gyakorlata a Jézus ima: „Uram Jézus Krisztus, irgalmazz nekem, bűnösnek!” A gyakorlott hívő egy idő múlva lélegzetvétele ritmusára mondja, majd nem is ad hangot, csak lélegzik, és a szövegre, a bűneire, meg bírájára, Jézusra gondol.

Sok tekintetben emlékeztet rá Szent Bonaventúra imája: „Uram, vezess utadon, hogy beléphessek igazságodba, és szívem örvendezve félje nevedet!” Családok, barátok, imaközösségek természetesen többes számban mondják.

Mesterünk és szentjei nem azért tanítottak bennünket imádkozni, hogy lyukas ereszcsatornaként locsogjunk, hanem, hogy tanuljuk meg szavainkat egyesíteni gondolatainkkal, gondolatainkat tetteinkkel, hogy az Úr békéjének eszközeivé legyünk, miként Szent Ferenc kérte.

(Czakó Gábor írása nyomán, fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Úgy szóljak mindig

Jézus, add, hogy úgy szóljak mindig, mintha ez lenne az utolsó szavam, amelyet kimondhatok! Add, hogy mindig úgy cselekedjem, mintha ez lenne az utolsó tettem, amelyet végbeviszek! Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig, mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem, amelyet felajánlhatok Neked! Add, hogy mindig úgy imádkozzam, mintha ez lenne az utolsó lehetőségem, hogy beszélgessek Veled!

(C. Lubich)

Vissza az újság tetejére

A vallás öröme

Sok nem vallásos ember számára a vallás valami távoli, rejtélyes, szomorú, kötelességszerű gyakorlat, templomot csak kívülről lát, esetleg a televízióban. A marxista vagy liberális nevelés nemzedékek fejébe sulykolta, hogy minden vallás elavult, tele van tévtanokkal, unalmas szabályokkal, csak a maradiak és műveletlenek ragaszkodnak Istenhez, cseppet sem törődve a természettudomány logikájával, mely által minden jelenség megmagyarázható, felderíthető. Az ateisták, materialisták felsőbbrendű és felvilágosult nézetrendszere a „hiszem, ha látom” egyszerű elvén alapul. Az embert különösen eszes főemlősnek tartja, az emberi társadalom civilizációs és kulturális fejlődését pedig az anyagi létezés feltételeitől teszi függővé. Rideg és örömtelen világ, sőt vigasztalan is, mert ebben a világban nincs halhatatlan lélek és feltámadás, nincs gondviselő Isten, nincs semmi a „természet” felett, a végtelen űrben puszta véletlen az élet, és a káosz, a rendezetlenség a kozmosz lényege. Ebből következik, hogy számukra az erkölcs legjobb esetben is csak társadalmi szerződés, mely a jogban, az emberi törvényekben ölt testet az éppen fennálló érdekviszonyok alapján.

A nyugati fogyasztói és a keleti ideológiai racionalizmus összenőtt, és a közösségek fokozatosan meggyengültek, olyannyira, hogy a nemzet, a szülőföld, a haza és a család lassan ugyanolyan megvetett, maradinak tekintett fogalom lett, mint a vallás. A gyermek és ifjú számára a naponta fogyó, számára rendelt életidő végtelennek, de legalábbis nagyon hosszúnak tűnik, így kedvére való minden csábítás, mely azt sugallja, élvezze az életet, használja ki a lehetőséget, valósítsa meg és „kényeztesse” önmagát. A mai emberek többsége nem gondol, de nem is akar gondolni a halálra, ugyanolyan kerülendő téma ez, mint a betegség, öregség, szegénység.

A vallás örömét és a hit megtartó erejét nagyon nehéz belülről sugározni egy közönyös vagy ellenséges társadalmi légkörben, hiszen a demokrácia liberális értelmezése szerint mindenki olyannyira egyenlő, hogy tekintélyre, sőt nevelésre sincs szükség, a lényeg a „szabad” verseny a jobb életért. Márpedig a jó élet kulcsa a vállalkozás, a megszerzett vagyon, az üzleti szellem. Ehhez persze optimizmus kell, vagy amint hirdetik a hamis próféták, „pozitív gondolkodás”. Csakhogy felmerül a kérdés, valóban tud-e bárki optimistán, „pozitívan” gondolni saját jövőjére, amikor véges életére szüntelenül sötét árnyat vet a halál? Az Evangélium ígérete, vigasza és öröme nélkül nehéz és siralmas lehet a legsikeresebb, leggazdagabb ember élete is. Az ördögi létmagyarázat fogságába estek, és önmagukat ítélték örök halálra.

Nekünk, vallásos embereknek azonban minél több kallódó, elveszett lelket meg kell mentenünk, és ez leginkább példaadással történhet meg. Olyan nyugalmat, erőt és örömet kell arcunknak sugároznia, melyet csak a mindenható, szerető és kegyelmes Isten gondviselésébe vetett hit adhat. Ha mi is szomorúak vagyunk, az egész földi világ szomorú lesz.

(† Szentmihályi Szabó Péter)

Vissza az újság tetejére

Ima az otthonért

Mindenható Urunk, Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted, adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést, szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged tiszteljenek, szent törvényeid megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek. Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, az ördög minden cselszövésétől, nyugtalanságától. Uram, ki azt akartad, hogy a Te szent neved dicsőítésére éljünk e helyen, küldd el hozzánk segítő malasztodat, hogy oltalmazzon bennünket és védjen, hogy ne valljuk lelkünknek kárát. Urunk Jézus Krisztus! Ne tekints bűneinkre, hanem hallgasd meg a Te kegyes és mindenkor Szűz Anyádnak könyörgését.


Ő és Keresztelő Szent János, Szent Péter, Szent Pál, Szent Júdás, Szent András apostoloknak és minden szentednek közbenjárása által segíts bennünket, hiszen Te tudod nehézségeinket, világ Üdvözítője, ki élsz és uralkodol az Atyával mindörökkön örökké. Ámen

(fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXXIV.rész

Legyünk hűségesek kiválasztottságunkhoz

Az az ajándék, hogy Isten gyermekei vagyunk, „nem bocsátható áruba”, hangsúlyozta a Szentatya üzenetének bevezetésében. Ferenc pápa arról a kísértésről szól, amikor valaki úgymond „normális” akar lenni, pedig Isten gyermeke. Ez lényegében azt jelenti, hogy nem veszi figyelembe az Atya szavát, és csak emberi szót követ. Saját akaratának szavát. bizonyos értelemben ez azzal jár, hogy „eladja” a kiválasztottság ajándékát.

Hányszor feledkezünk meg Isten Szaváról, arról, amit az Úr mond, és a divat szavait követjük! A folytatásos tévéfilmek is divatosak, kövessük azokat, mivel „sokkal szórakoztatóbbak”? De hát ez a hit elhagyása, az Úrral való szakítás; ebben a lépésben a hittagadás világosan látható. A világias gondolkodás ennél még veszélyesebb, mert kifinomultabb, és kevésbé látható.

Igaz, hogy a keresztényeknek normálisoknak kell lenniük, mint a többi normális embernek. Ragaszkodnunk kell ugyanakkor Isten szavához, aki ezt mondja: „Te az én gyermekem vagy, kiválasztott vagy, én veled vagyok, veled haladok.” Ellen kell tehát állnunk annak a kísértésnek, hogy egyfajta „kisebbségi érzés” áldozatainak tekintsük magunkat, és ne érezzük magunkat „normális népnek.”

A kísértés megkeményíti a szívet, és ekkor Isten szava nem tud behatolni. Jézus ezt mondja az emmauszi tanítványoknak: „Ó, ti balgák és nehéz szívüek”. Kemény volt a szívük, nem tudták megérteni Isten szavát. A világiasság megpuhítja a szívet, de rosszul: soha nem lehet jó egy puha szív! A jó szív: Isten szavára nyitott szív, amely befogadja azt. Mint Szűz Mária, aki befogadta szívébe ezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk, mondja az evangélium.

Be kell fogadnunk Isten szavát, hogy ne távolodjunk el kiválasztottságunktól, zárta üzenetét a Szentatya.

 Vissza az újság tetejére

Ajándékba kapott idő

Megéri a napokat megélni

„Az ember a legtöbb időt azzal veszíti el, hogy időt akar nyerni. ”Okos ember volt, aki ezt mondta. Az idő pénz. Ez korunk mottója. A munka percnyi pontossággal be van osztva. A rövid munkaidőbe mindent belezsúfolunk, hogy a leghatékonyabb legyen. De a megtakarított idővel a legtöbb ember nem tud mit kezdeni. Nem tudják az időt élvezni, ezért a szabadidejükbe a lehető legtöbb foglalatosságot bezsúfolják. A szabadidőben is mindig történnie kell valaminek. Az időt ki kell használni. De ha megfigyeljük, hogy mire használjuk az időt, észrevesszük, hogy ezek vagy másféle tevékenységek vagy szórakozás. Ám a legtöbb tevékenységből semmi sem származik. És a szórakozások sem vezetnek valójában pihenéshez. Az ember szabadidejében sem talál nyugalmat. Csak kikapcsolódik. Fut önmaga elől. Nyugalmat csak az talál, aki szembenéz benső valóságával, és elfogadja azt olyannak, amilyen.

Aki igazán időt akar nyerni, annak nem kell semmilyen időstratégiát kifejlesztenie, ahogy ez a mai menedzsmentekben szokásos. A legtöbb időt leginkább az nyeri, aki minden pillanatban egészen jelen van. Annak nincs elvesztegetett ideje. Annak minden ideje beteljesült idő. Teljesen mindegy, hogy dolgozik-e, vagy semmit sem csinál, olvas vagy zenét hallgat, sétál vagy a gyermekeivel játszik, egészen abban van, amit tesz. Az érzi igazán az idő ajándékát, számára minden ajándékba kapott idő. Annak nem kell szabadidejét a munkaidőből kiszakítania, számára minden idő szabad idő, idő, hogy éljen.

(Anselm Grün)

Vissza az újság tetejére

Nagymamáink bölcsessége I.

Torma

A frissen lereszelt torma kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben lévő dugulást is képes enyhíteni. A tormában lévő izotiocianát nevű vegyület hatására a légutak könnyebben megszabadulnak a váladéktól, csökken a gyulladás, a légzés könnyebbé válik. Aki a különlegesebb ízeket is szereti, van kedve és lehetősége, a japán wasabit is kipróbálhatja. Ez a zöld tormaféle rendkívül erős, és még komolyabb tisztító hatással rendelkezik, mint a torma.

Gyömbér

Enyhíti a köhögést, csökkenti a torokfájást, és egyben a vírusokkal szemben is képes felvenni a harcot. Kínában és Indiában már évszázadok óta használják a gyömbért a megfázás kezelésére. Influenzás időszakban igazi orvosság a gyömbértea mézzel és citrommal. Egy darabka friss gyömbért tegyünk forrásban levő vízbe, majd hagyjuk ázni öt percig. Szűrjük le, és ízesítsük mézzel, citrommal. Kortyolgassuk egész nap. 

Erős paprika

A csípős fűszer leginkább a hörgőkben és az arcüregekben lévő dugulást enyhíti. A paprika csípősségét „okozó” kapszaicin stimulálja a váladéktermelő sejteket a tüdőben és az orrüregben, illetve segíti a váladék eltávolítását. Hasonló a hatása a Cayenne-borsos teának, melyet házilag készítsünk el: egy negyed teáskanál Cayenne-borsot adjunk egy bögre forrásban lévő vízhez, ízesítsük frissen facsart citromlével, egy kevés gyömbérrel, és édesítsük mézzel.

Vöröshagyma

Kitisztítja a hörgőket, és az arcüregekben fellépő dugulást is enyhíti. A népi gyógyászatban az asztma gyógyszere. Emellett egyes másodlagos baktériumfertőzéseket, mint például a tüdőgyulladást is képes legyőzni. A kipréselt nyers hagymalevet narancslével vagy grépfrútlével fogyaszthatjuk, ekkor nem érződik annyira az intenzív íz.

(Küldte: D. I. Szentendre)

Vissza az újság tetejére

A boldogságok helye

Évközi 4. vasárnapi gondolatok

Évekkel ezelőtt, egy németországi zarándoklat alkalmával felkerestük Szent István király feleségének, Boldog Gizellának sírját Passauban. A szentmise és az ebéd után lehetőség volt egyéni városnézésre, melynek során betértem egy könyvesboltba, mert egy gyógynövényekkel is foglalkozó kertész ismerősöm még az indulás előtt megkért, vigyek neki valamilyen könyvet Bingeni Szent Hildegárdról. Emlékezetem szerint talán akkortájt kezdtek divatossá válni a rupertsbergi bencés apácakolostor apátnőjének művei. Hildegárd a XII. században, a keresztes háborúk idején élt, a középkor egyik legnagyobb női szentje. Legjelentősebb műve misztikus látomásait foglalja össze. Bölcs meglátásai miatt számos világi és egyházi vezető kérte tanácsát különböző ügyekben. Több száz olyan levél maradt az utókorra, amelyeket Hildegárd ilyen esetekben írt. Írásai között több olyan mű is található, amelyek a természettel és a természetes gyógyítással foglalkoznak. Szent Hildegárd elgondolása szerint a gyógyulás elképzelhetetlen Isten segítsége nélkül. A testi betegségeket úgy érdemes gyógyítani, ha a lelki sebeket is gyógyítjuk. A gyógyítással foglalkozó művei lettek az utóbbi időben divatossá, és mostanában szinte minden kolostori könyvesboltban vagy ajándékboltban megtalálhatóak. Én viszont annak idején nem egy egyházi boltba tévedtem be, ezért az eladó segítségét kértem. Ő pedig kis gondolkodás után nem az egyházi, vallási, teológiai könyvek polcához, de nem is a biológiával vagy gyógynövényekkel foglalkozó könyvek részlegéhez vezetett, hanem egy olyan polchoz, melynek tetején az ezotéria szó szerepelt. Meglepődtem és elmosolyodtam a meglátásom szerint sikertelen választáson, mert itt biztosan nem kerestem volna Hildegárd műveit. Úgy tűnt nekem, hogy a könyvesbolt tulajdonosai annak idején nem nagyon tudták elhelyezni Szent Hildegárd munkásságát. A példát azért említem, mert Jézus boldogság-mondásaival kapcsolatban is mintha hasonló volna a helyzet. Még a vallásukat gyakorló keresztények számára sem könnyű e mondások értelmezése és főként nem azok megélése életükben. Úgy tűnik, hogy két évezred óta keressük ezen ellentmondásosnak tűnő kijelentések helyét az Egyházban és személyes életünkben. Sokszor szinte teljesen értelmezhetetlenek számunkra az Úr kijelentései, mert egészen más elképzeléseink vannak az emberi boldogságról és főként személyes boldogságunkról. Miért volnának boldogok a szegények, a sírók, a szelídek, az éhezők és a szomjazók vagy éppen az irgalmas szívűek? Miért volnának boldogok az üldözöttek vagy azok, akiket igazságtalanul megvádolnak? Bár a fiatalok a karriert, a hírnevet és a vagyon gyarapodását nevezik meg általában, mint személyes boldogságuk érdekében elérendő célt, a hosszabb kutatások egyértelműen azt bizonyítják, hogy ezek nem tudnak igazán senkit sem boldoggá tenni. A boldogság-érzet kialakulásában és erősödésében inkább a személyes kapcsolatoknak és azok minőségének van jelentős szerepe. Ha megértéssel vagyunk mások felé és békességre törekszünk embertársainkkal, ha készek vagyunk önzetlenül segíteni felebarátainknak, akkor valóban boldognak érezzük magunkat. Jézus kijelentései megadják a választ arra a kérdésre, hogy miért az általa felsoroltak az igazán boldogok. Azért, mert nem a földi kincsektől vagy evilági javaktól várják boldogságukat, hanem Istentől. Isten vezeti el őket a mennyek országába, ő ad nekik vigasztalást, ő mutatja meg nekik irgalmát és ő tárja fel önmagát előttük. Ha azt szeretnénk, hogy Istennek helye legyen az életünkben, akkor induljunk el a Jézus által javasolt boldogságok útján!

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek


2017. évi első ülését Önkormányzatunk január 31-én tartotta. Az ülés témája volt a testület üléstervének elfogadása. Ebben rögzítésre kerültek üléseink tervezett időpontjai, amelyek olvasói részvételek tervezhetősége érdekében közlünk. Február9, február 28, március 28, április 25, május 30 és június 27. Ezen az ülésen tettünk eleget a törvényi előírásnak a polgármesteri és az alpolgármesteri illetmény megállapításában. Elfogadásra került a polgármester szabadságolási ütemterve, melyet szintén a törvény ír elő. Támogatási kérelmek pozitív elbírálására is sor került Virág Rudolf, a Rákóczi Szövetség és a Péter Cerny alapítvány kérelmei tárgyában. Egyebek között tájékoztató hangzott el, hogy december 22-én 12 millió forintot kaptunk az Újsor út felújítására és felkerült az értéktárba a vadkerti népviselet és a megújult Kálvária kápolna a Stációkkal és a Búcsúzó kápolnával egységet képezve. Február 11-ben pontosításra került az első falusi disznótor időpontja is, melyről plakátokon, a kábeltévén és az önkormányzat honlapján juthattunk bővebb információhoz.

A február 9-i ülés témakörei az alábbiak voltak: 2017. évi költségvetésünk első fordulós tárgyalása az intézményvezetők bevonásával, és a képviselői tiszteletdíjakról alkotott rendelet tárgyalása, elfogadása. Ezt ismét támogatási kérelmek elbírálása követte az alábbi sorrendben: Érsekvadkert Sportegyesület (felnőtt focicsapat), az UFC (serdülő és ifi focicsapat) az Érsekvadkerti Gitáros Zenekar, a Tizenhárom Almafa Alapítvány.


Február 11-én hagyományőrzés és -teremtés céljából önkormányzati szervezésben először volt disznóvágás a tájházban. Öröm volt látni, hogy milyen nagy volt a nyüzsgés már reggel hét órakor is. A hagyományőrző és a kalászos asszonyok és férfiak az igazi disznótorok munkafázisaival és hangulatával gazdagították a megjelent több, mint hatvan érdeklődőt. Este hattól a Közösségi Ház adott otthont a konyhásaink által elkészített finom disznótoros vacsorának. Köszönjük mind a 170 vacsora vendégnek, hogy letették névjegyük egy hagyomány megszületésében, mintegy újabb fricskát adva azoknak, akik azt harsogják, Vadkerten nem történik semmi.

(fotó: Vitéz Tamás)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2017. március 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

Február 26-án, Vasárnapján lesz gyűjtés a Katolikus Iskolák javára

Március 1-e: HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdő napja, szigorú böjti nap. Régen egész nagyböjtben hústilalom volt, mai egyházi törvény hamvazószerdán és Nagypénteken ír elő szigorú böjtöt, - 3-szori étkezéssel, de csak 1-szeri jóllakással.

 Nagyböjt péntekjein - minden pénteken - Bűnbánat jeléül és a szenvedő Krisztus iránti szeretetből tartózkodjunk a húsos ételektől. A törvény felnőttekre vonatkozik.

 Hamvazószerdán és a nagyböjti vasárnapokon du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, ugyanúgy pénteki napokon esti szentmise előtt fél 6-kor.

 

Jeles napjaink:

Március 15. 1848-as Szabadságharc nemzeti ünnep.

            Március 19. Szent Józsefnek, Jézus nevelőatyjának ünnepe

            Március 25-e Az Ige megtestesülésének, Gyümölcsoltó Boldogasszonynak ünnepe.

 

 Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft. Szabó József egri kanonok- a kispapok énektanára vállalta. Évfolyamtársak vagyunk, ő már járt itt 2 alkalommal, amikor itt volt az Egerben 1969-ben felszentelt társaimmal a találkozónk. március 30-31 és ápr. 1-én este este a 7 órás szentmisén.

 A lelkigyakorlat 3 estéjén 5 órától lesz alkalom a szentgyónás elvégzésére.  Használják ki a lehetőséget, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagycsütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.

 Ápr. 1-én, a lelkigyakorlat befejező szentmiséjén és azt követő vasárnap a fél 10 órás szentmisén, részesülhetnek a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN AZOK, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére. (Áldozás nélkül nem lehet, a betegek kenet SZENTSÉG, amit csak tiszta szívvel fogadhatunk)

( A lelkigyakorlat utáni héten keresem föl az idős testvéreket otthonukban, hogy el tudják végezni ők is húsvéti szentgyónásukat, jelentsék be őket időben.)

 Márc. 26-án reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

KERESZTELTÜNK:       

 -

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-

HALOTTAINK:

8./  Balázs József(1956)


Az 1%-os befizetett személyi adóról  ne feledkezzenek el rendelkezni!  

 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.

Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név, Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról.

(Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. szerda        -

2. csütörtök    -

3. péntek        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, a Boda és a Csillag család élő és elhunyt tagjaiért

4. szombat     - Sipos Ákos, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Farkas család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - ifj. Valkó János

5. vasárnap   - Molnár, Laczó és Pincze család halottaiért, valamint Mák Brigitta és 2 gyermeke

6. hétfő           -

7. kedd           - Lukács József atya és szüleiért

8. szerda        -

9. csütörtök    - Boda János, felesége Kakas Margit, szüleik, testvéreik, 2 nászuk, Kakas és Vincze család elhunyt tagjaiért

10. péntek     - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kalmár István, felesége Fábián Rozália, fiuk és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna, szülei, és a család élő és elhunyt hozzátartozói

11. szombat   - Fábián József, apósa, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Lovász Ferenc, felesége Homolya Margit, fiuk, vejük, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Fábián József, felesége Vitéz Mária, szüleik, testvéreik és Nagy Ignác

12. vasárnap - Erdős István 1. évforduló

                        - Percsina Pál 30. évforduló, szülők, nagyszülők, Berta és Babinszki család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária, szüleik, testvéreik

13. hétfő        -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     - Kosztrihán József, fia István, a Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Holman István, szülei, testvére, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók, Krizsan István, felesége Szabó Emerencia és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác, szülei, testvérei, nagyszülei, a Laczó család halottai

18. szombat   - Fábián Ignác, felesége Kovács Erzsébet, vejük Dósa József, szülők és nagyszülők, valamint a Boda és a Trombitás család halottaiért

                        - Kovács János és hozzátartozókért

                        - Pobori Lászlóné Kiss Mária és hozzátartozók

19. vasárnap - Holman Sándor, szülei, apósa Boda Sándor, felesége, szülei és a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Holman József, felesége Molnár Ilona, Márton Sándor, Holman és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szüleik, a Ferencsik és a Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök -

24. péntek     - Súth János, felesége Varga Mária, szüleik, vejük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Nagy László, felesége Nagy Mária, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit és hozzátartozók

25. szombat   - Boda István, Kovács és Boda család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Pálinkás István, szülei, testvérei, násza Vigyinszki József, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Valent József, Oroszlán és Záhorszki család elhunytjaiért

26. vasárnap - Nagy János, 2 felesége, fiai, Vitéz, Csernák és Káposzta család elhunytjai és Nagy Ignác

                        - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, a család élő és elhunyt tagjaiért

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök -

31. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre