Vadkerti harangok
2016. október


A halál eltávozás, de egyben hazaérkezés
Szentmiseszándékok 
Memento mori
Gondolatok halottak napján
Halottak napján
Ferenc pápa üzenetei XXXII.rész
Ragyogó, napsütéses idő volt
Zarándoklat Nemzeti Kegyhelyünkre
Hívom a családokat
Emlékezés Néder Géza apát úrra
Akik nyertek
Imádság irgalmas szívért
Az Irgalmasság arca Bevezető rész
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A halál eltávozás, de egyben hazaérkezés

Az élet rendje, hogy aki egyszer megszületett és belépett a világba, az élete végén onnan kilépjen és eltávozzon. Az ember olyan különleges lény, aki adottságaiban közel áll a természethez, de abból ki is emelkedik. Míg a növény- és állatvilág az egyedekben lévő „program” szerint fejlődik, addig az ember – míg sok mindenben a többi élőlény bizonyos adottságai is jellemzik –, személyisége által képes önmaga meghaladására, képes a lemondásra, képes az áldozathozatalra és a szeretetre.

A Teremtő, aki ilyennek alkotta meg a világot, egyedül az emberrel folytat párbeszédet, és csak az ember képes a válaszadásra és a szabad cselekvésre. Sorsa, múltja és jelene csak az embernek van, és csak az ember tud kultúrát létrehozni, és bármennyire törékeny nádszál, vágyaiban a mindenséget szeretné elérni.

A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten nem halálra, hanem az életre teremtette az embert. A Sátán irigysége révén azonban a világba jött a bűn és a halál. Titok az élet, és titok a halál, ám mindkettő fölött áll az Isten, aki az emberek szívébe oltotta az örök élet vágyát.


A történelem, és különösen az üdvtörténelem nemcsak az emberiség nagy állomásait, hanem Istennek az emberrel való tervét is tartalmazza. A Szentírás tanítása szerint „az ember számára az a rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben legyen része.” (Zsid 9,27) Jézus kijelenti, hogy a látható földi életet követően nem a megsemmisülés, hanem az örök élet vár ránk. Krisztus feltámadásával a mi feltámadásunkat is elhozta, ám ahhoz, hogy feltámadjunk Krisztussal, előbb „meg kell halni Vele, el kell hagyni a testet, hogy hazaérkezzünk az Úrhoz.” (2Kor 5,8) Ebben az eltávozásban, ami a halál, a lélek elválik a testtől, de a lélek majd újból egyesül testével a halottak feltámadásának napján.

A bűn következményeivel mindenkinek számolnia kell. Isten azonban azt akarja, hogy az ember éljen, mert „Isten dicsősége az élő ember”, tanítja Szent Ireneusz. A hit nem szünteti meg a halál lehetőségét, de ad egy értelmezést, és lelki erőt az eltávozással való szembenézésre és a találkozásra való várakozásra. A halállal életünk ugyan megváltozik, de meg nem szűnik - imádkozzuk a szentmisékben.

Hová térünk meg, hova távozunk? Csak képekben, homályosan beszélhetünk arról a világról, melyet „szem nem látott és emberi szív fel nem fogott” olvashatjuk az első Korinthusi levél 2,9 soraiban, de Krisztus a saját személyében ezt mind feltárta nekünk. Ő együtt tudott érezni a gyászolókkal, és megsiratta barátját, Lázárt. Nem vonta ki magát a szenvedés és a halál megpróbáltatásai alól sem, hanem ezzel példát adott, hogy akár megmagyarázhatatlan betegségek és a halál sem távolíthatják el az embert Istentől. Nemcsak kívülről adott tanácsokat, Ő együtt szenvedett velünk, és együtt halt meg velünk. Nincs véletlen halál, még ha annak is tűnik. Isten és az Ő országa, melyet nekünk készített valóságosabb a látszat világnál, ami elmúlik. A láthatatlan világ azonban nem múlik el soha, és ott eltölt minket a boldogság és az Isten szeretete.

A „test függönye”most még eltakarja az igazi Fényt, de az örök életre való átlépéssel megnyílik előttünk Isten országa és – Jézus ígérete szerint – betölt minket Isten ragyogása, mert Ő lesz minden mindenben (1kor 15,28). Ha fáj is szeretteink eltávozása – s ezt nem kell titkolni –, bátran nézzünk Krisztus minket hívő tekintetébe, mert aki hisz benne, még ha meghal is, élni fog , olvashatjuk János evangéliumában.

Most, amikor halottak napja körül kimegyünk a temetőbe, vagy akárcsak gyertyát gyújtunk otthonainkban, hogy emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, ne a bánat legyen nagyobb bennünk, inkább a feltámadásba vetett hit és az a vigasztaló és bátorító tudat, hogy „Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg!” (Jel 14,13)

(Kránitz atya cikke alapján, fotó: A. )

Vissza az újság tetejére

Memento mori

„Bácsi öreg vagy. Meg fogsz halni?”Szegezi a mellemnek a lépcsőn fölfelé kapaszkodó szöszke csöppség. Váratlanul ért a kérdés, hirtelen nem találtam szavakat. Anyukája megdorgálta az illetlen kérdés miatt. „Miért, nem öreg a bácsi?” Azt már nem hallottam, mit válaszolt erre a kérdésre az anyuka, aki maga is nagyon fiatal. Hümmögök magamban, bizony, öreg vagyok már. Messze túl „az emberélet útjának felén”. Kenyerem javát már megettem. Keresztlevelem már kissé megsárgult, ilyesmiket lehet mondani. De azért, ha gondolok is a halálra, szeretnék még élni. Bizony szeretnék.

Emlékszem, tizenévesen már egy negyvenest is öregnek véltem. Tizennégy éves voltam, amikor az édesapám betöltötte az ötvenet, s én akkor – bár jó fizikai állapotban volt az apám, utána még élt majdnem ugyanannyit – nagyon öregnek láttam őt, olyannak, aki már lefelé ballag a hegygerincről. Elszaladnak az évek, telünk-múlunk. Ezzel a kísértő rémmel, a haláltudattal kell együtt élnünk. Olykor belénk hasít a félelem, megremegünk, borúsnak látjuk az eget, noha fényesen süt a nap. „Végsőnek gondold minden napodat!” – figyelmeztet Horatius, és ezzel nem azt akarta mondani, hogy mindig a halálra gondoljunk, hanem azt, hogy olyan szépen és tisztességesen éljünk, ahogy az emberhez méltó. Ugyanezt mondja, de még egyértelműbben néhai költő barátom és földim, Kalász László is: „Mintha rögtön meghalnék, úgy kellene élnem, születéstől a halálig tartó emberségben.”

Vajon így élek-e, felkészülten várom a biztosan bekövetkezőt? Saul Bellow írta: „A halál az a sötét bevonat, amely nélkül semmi sem látszik a tükörben.” Szép és igaz megállapítás. Gondoljunk csak bele, mivé válnánk, ha örök életűek lennénk, amire olyan sokszor vágyunk. A halál teszi egyszerivé, értékessé az életet.

Ezek jutottak eszembe – és bizony jó, hogy eszembe jutottak – az ártatlan-naiv gyermeki kérdés nyomán. Aki most vidáman süti a homoktortát a homokozóban. Ő még halhatatlan. Olyan idős lehettem, mint ez a ficseri kislány, amikor meghalt atyuska, a szomszédunk, akinek a nevét sem tudtam, csak így hívtuk: atyuska. Kitették gyermekei, akik már maguk is öregek voltak, egy karosszékben az udvarra a napra, meggyújtották pipáját, ő pedig eregette a kéklő füstöt üdvözült mosollyal az arcán. Mi ott rohangásztunk a közelében, néha az öregre pattintva a pöttyös labdát, melyre riadtan fölkapta a fejét, mert közben el-elszunyókált. A pipáját is újra kellett gyújtani. Egyszer csak fölborult az öreg a székkel, mi pedig nagyokat nevettünk, hiszen az esés olyan mókás. A pipája is elgurult, erőtlen füst szivárgott belőle a nyári levegőbe. Mondhatnám, kilehelte a lelkét. A felnőttek kiszaladtak a házból, és elkergettek minket, mondván, hogy semmi keresnivalónk ott. Akkor még nem tudtam, hogy meghalt az atyuska. Mindnyájan meghalunk egyszer, és nem árt, ha eszünkbe tartjuk a fentebb már idézett költők intelmeit.

(Fecske Csaba KÉ)

Vissza az újság tetejére

Gondolatok halottak napján

Ebben az időben fényárban úsznak a temetők. Még azokra a sírokra is virág kerül, melyekre ez év közben nem jellemző. Azokra gondolunk, akiket már a halál elválasztott tőlünk. A halál nem tragédia, hisz abban a pillanatban Isten nem tesz mást, mint az egyik kezéből a másikba helyez bennünket. Útravalóul és támpontként megosztok olvasóinkkal néhány bölcs gondolkodó idevonatkozó megnyilvánulását.

„A halál mindenkire rámosolyog. Az ember nem tehet mást, mint visszamosolyog” - üzeni nekünk Marcus Aurélius.

„A szeretet nagyobb, mint a halál, hiszen a szeretet maga az Isten. Aki ezt hiszi, annak számára a halál nem pont, hanem kettőspont” - mondta Gyökössy Bandi bácsi.

„Az isteni mezőgazdaság sarkalatos törvénye, hogy a halálból élet fakad. Az arannyal díszített koporsó pedig nagyon hitvány kárpótlás az elkárhozott lelkekért. Néhány mondás a sírköveken oly visszatetsző, hogy a halott szinte elpirul alatta” - írja könyvében C. H. Spurgeon.

„Szeretteink nem a mieink. Bár Isten nekünk adja őket, hogy növekedjünk, s hogy növekedjenek. Ám eljön a pillanat, amikor vissza kell adnunk őket neki” - vallja Jo Croissant.

Zárszóként egy talmudi idézet: „Tégy jót, s gondold meg, minden óra az utolsó lehet számodra!”

Vissza az újság tetejére

Halottak napján

Köd telepedett az égre,
indulunk a temetőkbe.
Lábunk alatt csörgő avar,
fű, fa, virág halni akar.
Megyünk búsan, fájó szívvel,
régi álmok emlékivel.
Várnak-e ránk? Nem tudhatjuk,
de a szívünk megnyugtatjuk.
Hogy ott voltunk, láttuk őket,
tőlünk korán elmenőket.
Láttuk őket, zörgő csonttal,
nyűt ruhákban, siralommal.
Szájuk mozdul, néma szóra:
- Imádkozni, de jó volna.
Hol hagytátok az imákat?
Földi lények, földi árnyak!
Hová lettek a zsoltárok?
Nincsenek már?!  Csak virágok?
És a hervadozó őszben,
reszketünk a temetőkben.

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXXII.rész

A köztünk élő szentek tanítása

Vannak olyan nehéz pillanatok és végsőkig fokozott helyzetek, amelyekben a lelki erősség ajándéka rendkívüli, példaadó módon nyilvánul meg. Ez azoknak az esete, akiknek különösen nehéz és fájdalmas tapasztalatokkal kell szembenézniük.

Az Egyházban ragyognak fivéreink és nővéreink tanúságtételei, akik nem haboztak, hogy életüket áldozzák fel azért, hogy hűségesek maradhassanak az Úrhoz és Evangéliumához. Ma sem hiányoznak a keresztények a világ számos részében, akik továbbra is ünneplik hitüket, és tanúságot tesznek róla, mély meggyőződéssel és lelki békével. Ellenállnak akkor is, amikor tudják, hogy ezért nagy árat kell fizetniük. Gondoljunk azokra a férfiakra és nőkre, akiknek nehéz az életük, akik küzdenek, hogy helytálljanak a mindennapokban, eltartsák a családot, neveljék gyermekeiket, de ezt azért teszik, mert az erősség Lelke segíti őket. Hányan vannak olyan férfiak és nők, nem ismerjük a nevüket, de dicsőségére válnak népünknek, egyházunknak, mert erősek: erősek abban, hogy helytállnak a mindennapokban, végzik kötelességüket a családban, a munkahelyen, helytállnak hitükben.

Ezek a testvéreink szentek, a mindennapok szentjei, akik közöttünk találhatók: rendelkeznek a lelki erősség ajándékával, hogy teljesítsék kötelességüket - mint apák, mint anyák, mint állampolgárok. Nagyon sokan vannak. Adjunk hálát az Úrnak ezekért a keresztényekért, akiknek életszentsége rejtve marad, de bennük a Szentlélek működik, és segíti őket előre az élet útján. Jó, ha ezekre az emberekre gondolunk: ha ők így tesznek, ha ők képesek így élni, akkor mi miért ne lehetnénk hozzájuk hasonlók?

Kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk a lelki erősség ajándékát! Ne gondoljuk azt, hogy ez csak egyes alkalmakkor vagy sajátos helyzetekben szükséges. Ez az ajándék legyen keresztény lényünk alaphangja mindennapi életünkben.

(Vatikáni Rádió)

Vissza az újság tetejére

Ragyogó napsütéses idő volt

Jól emlékszem 1956. október 23-ára, a ragyogó napsütésre, a megkésett vénasszonyok nyara langy melegére. Elsős gimnazista voltam akkor. Ma is lelki szemeim előtt látom apám tekintetét, amely egyszerre tükrözött hitetlenséget és reményt, miközben a rádiót hallgatta. Jól ismerjük a békés tüntetésként kezdődő, majd a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt, a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharcunk történetét, mely a nyugati nagyhatalmak közömbössége miatt, rövid dicsőség után, az aránytalan túlerővel szemben, a fegyveres erők felmorzsolásával, Csepelen ért véget november 11-én. Az sem ismeretlen számunkra, hogy a forradalom következményeként negyedmillió magyar hagyta el az idő tájt az országot.

Nyugatra menekültek a megtorlás elől. És az sem titok, hogy 1957 januárjától tömegesen börtönözték be a forradalom résztvevőit, akik közül sokat ki is végeztek. A brutális megtorlást az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. Változtatott mindez valamit a lényegen? Azon, hogy ismételten cserbenhagytak minket?! De mielőtt általánosítanék, nem árt megemlíteni Albert Camus A magyarok vére című írását, amelyben méltó emléket állít vérbefojtott szabadságharcunknak. Idézem: „Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, a nyugati világ szeme láttára. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak a saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön, és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény nagyon erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek. Ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A leigázott, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia, s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

A Nobel-díjas francia író e sorokat forradalmunk első évfordulóján, 1957 októberében vetette papírra, és mintha a sors ismételné önmagát más témakörben, a 60. évfordulón sem vesztette aktualitását.

(Lévay Mária KÉ cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Zarándoklat Nemzeti Kegyhelyünkre

„Magyarország Pátrónája, vedd szívedbe népedet,
Visszasírva dicső múltját, vidd jóra, ha tévedett!
Édesanyja vagy e honnak, ki megbocsát, mert szeret;
Óh Szűzanyánk, esdve kérünk, őrködjél e hon felett!”

Már hagyománnyá vált egyházközségünkben, hogy a Magyarok Nagyasszonya ünnepén szervezett keretek között sokan Szentkútra zarándokolnak, hogy ott kérjék Égi Édesanyánk segítségét a ránk nehezedő bajok leküzdéséhez. Így volt ez ebben az évben is, amikor több mint százan indultunk a templomunk elől Nemzeti Zarándokhelyünkre. Az utazást és a közösség formálását, mint mindig, a rózsafüzér imádság és a Mária énekek segítették. Szinte elrepült az odautazás ideje, hisz azon kaptuk magunkat, hogy már Szentkúton is vagyunk. A parkolóban bevárva egymást, a templomi keresztünket követve, énekelve indultunk a kegytemplomba, hogy ott üdvözöljük a Szűzanyát. Ekkorra már a nap is kisütött, igaz fogai harapósnak tűntek.


Tíz órára már megtelt a szabadtéri szentmise tere, de a gyóntató-udvarban is „nagyüzem” volt. Az oltár körül helyet foglalók a helyi kántor úr vezetésével, énekekkel hangolódtak az ünnepi szentmisére.

Fél tizenegytől Piero Marini érsek atya tartott előadást Találkozásaim Szent II. János Pállal cím alatt. Az érsek úrról tudni kell, hogy a szentatya számos külföldi útját, köztük a magyarokat is, ő szervezte. Fél órába nem fért volna bele a sok találkozás élményének megosztása, ezért egy- egy esetet emelt ki azok közül számunkra.

Először 1963-ban, mint Karol Wojtyla krakkói érsekkel találkozott Szent Szaniszló ünnepén Krakkóban. Első benyomása az volt, hogy egy népével együtt élő főpásztorral van most dolga, hisz a fárasztó körmenet után sem haza sietett, hanem a híveivel beszélgetett. Ezen látogatása alatt megmutatta az állami hatóságok tiltása ellenére is épülő Nowa-Hutai templomot, ahol szintén szót váltott az építkezésen dolgozókkal.

Ezt hozta magával a pápaságában is. Felejthetetlen számomra, hogy a pápaságának első évét ünneplő szentmisét követően, a protokoll szabályait mellőzve, a hívekhez vezetett az útja. Jelzés volt ez a világ felé, hogy az Evangéliumot ki kell vinni az emberek közé. Ezt tükrözi számos külföldi útja is, a sok többszázezres hívő jelenlétében bemutatott szentmiséje is.

Zárszóként az utolsó találkozójukról mesélt. A Szentatya már halála előtt volt. Lélegeztető gép segítette a levegővételben. Ezért már beszélni sem tudott. Titkára üzent, hogy ha még élve akarom látni János Pál pápát, menjek be a szobájába. „Be is mentem. Az első, ami meglepett, hogy az ágya a szoba közepén volt. Nem a fal mellett, mint a kórházakban. A Szentatya nem volt egyedül a szobában. A fal mellett egy idős asszony ült, aki mint kiderült, osztálytársa volt a haldokló pápának. A titkára a beteg pápa fülébe súgta, hogy én vagyok itt. Beszélgetni ugyan nem tudtunk, de szinte megállt az idő akkor. Egyszer csak megemelte a kezét, mintegy jelezve azt, hogy fogjam meg. Felejthetetlen élmény volt ez számomra.” Amikor indultam kifelé Tőle, megemelte a fejét, és tekintetével követte távozásomat, amit úgy éltem meg, hogy elkísér további utamon is.”

Az ünnepi szentmisét is az érsek úr mutatta be. Néhány gondolatot ebből is megosztok olvasóinkkal.

Mária hittel fogadta be Jézust. Mi is azért jöttünk most, Magyarok Nagyasszonya ünnepén ilyen sokan e kegyhelyre, hogy Mária hite erősödjék bennünk. Előttünk áll a megtestesülés misztériuma, amit nem szabad magában szemlélni, hisz ekkor is párbeszéd jött létre az ember és az Isten között. A párbeszéd már a Paradicsomban megkezdődött, melynek a bűn vetett véget akkor. Ádám! Hol vagy? Így keresi Isten a bűn miatt elbujdokolt embert. Erre az igazi válasz Máriától érkezik „Íme az Úr szolgáló leánya” válasszal. Márián, a Magyarok Nagyasszonyán pihent meg Isten pillantása, és vált új „Évává”, Isten hajlékává ebben a világban.

A szentmisét szentségi körmenet zárta, majd szűk egy órán belül, a csepeli Kolping család prézese litánia keretében búcsúztatta a zarándokokat.

A litánia után ismét a keresztünk alatt találkozva elbúcsúztunk Égi Édesanyánktól, és énekelve indultunk járműveink felé. Odaérve már az eső is eleredt, amit Mária örömkönnyeként fogtunk fel a zarándok utunk jutalmaként.

(Szentkút-Érsekvadket, 2016 10.09. emjé; fotó Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Érettségi találkozójukon egy harmincas évei végén járó fiatalember elpanaszolta, hogy nem talál magához illő feleséget. Sportos, vonzó külsejű és jó állása van, nagyszüleitől örökölt egy szép lakást, mindig is sok lány körül forgolódott, de amikor valamelyikkel komolyabbra fordult volna a kapcsolatuk, kiderült, hogy elképzeléseik nem azonosak a házassági közösségről. Két hónapja bomlott fel az eljegyzésem egy olyan lánnyal – mondja a fiatalember –, akiről azt hittem, hogy ő lesz álmaim asszonya. Éppenséggel a szép, nagy lakásom miatt borult fel minden. Ebben a lakásban csupa antik bútor van, részben még a dédapám csináltatta őket, az egyik nagyszobában óriási könyvszekrény, tele értékes, régi könyvekkel, a falakon az ősök festményei. A leányzó pedig kijelentette, hogy ő nem szeretne múzeumban lakni. Ha gyerekeket akarunk, márpedig természetesen akarunk, akkor adjuk el a bútorokat, könyveket, költözzünk egy kisebb, de modern lakásba, modern és kényelmes berendezéssel. Én viszont nem tudnék megválni attól, ami meghatározza az egyéniségemet, hovatartozásomat. Büszke vagyok rá, hogy a történelem viharai közepette, sok nehézség árán, de sikerült mindezt átmentenem és szeretném továbbadni a gyerekeimnek, sőt az unokáimnak. Most látom csak – szólalt meg a fiatalember egyik volt osztálytársa –, hogy milyen szerencsés vagyok én. A mi régi családi házunkat ugyanis a világháború jócskán megrongálta, azután mindenestől elvették tőlünk, semmink sem maradt. Amikor a feleségemmel elhatároztuk, hogy összeházasodunk, nem voltak a tiedhez hasonló gondjaink, mert semmink se volt. Mostanra azonban sikerült magunknak a feleségemmel közösen új otthont teremtenünk. Ez a lakás kicsi, nincs benne semmi, ami a régi házból került volna hozzánk, de mi, a három gyerekünkkel együtt nagyon jól érezzük benne magunkat.


Szent II. János Pál pápa 1981-ben a fiatalok házasságra való felkészítéséről írja: „Napjainkban különösen szükséges, hogy a fiatalokat fölkészítsük a házassági és családi életre. A világnak vannak még olyan részei, ahol ősi hagyományaik szerint maguk a családok adják át a fiataloknak – beavatással, vagy fokozatos neveléssel – a házastársi és családi élet tudnivalóit. De azok a változások, amelyek korunk szinte minden társadalmában lezajlottak, azt követelik, hogy ne csupán a család, hanem a társadalom és az Egyház is törekedjék arra, hogy a fiatalokat jól fölkészítse eljövendő feladataikra. A mai családok életében ezt sokszorosan gátolja az, hogy a fiatalok az új életkörülmények között részben nem ismerik meg az értékek helyes rendjét, részben – mivel már nem rendelkeznek pontos cselekvési szabályokkal – azt sem tudják, hogyan nézhetnének szembe az új nehézségekkel és hogyan tudnának föléjük kerekedni.” (FC 66) Korábban a társadalom és az Egyház a házasság és a család értékeiről lényegében ugyanúgy gondolkodott. A Szent II. János Pál pápa által említett, és az 1981 óta eltelt időben felgyorsulva folytatódó társadalmi változások következtében azonban mára már oda jutottunk, hogy sokan, olyanok is, akik magukat katolikusnak vallják, az Egyház tanításának reformját követelik.

Soroljatok fel olyan házassági és családi értékeket, melyeket a szekularizált társadalom másképp, vagy éppenséggel ellenkezőképp értelmez, mint a keresztény hagyomány!

Ezért indította el Ferenc pápa a házasság- és családpasztoráció megújítását célzó folyamatot. „A kérdés azonban nem az, hogy hogyan változtassuk meg az Egyház tanítását, hanem az, hogy egyrészt hogyan tudjuk érvényre juttatni pasztorációnkban ennek a tanításnak a teljes mélységét, másrészt hogyan tudjuk figyelembe venni a mai emberek élethelyzetét, képességeit és lehetőségeit. Ez pedig valósággal kötéltáncos mutatvány!” – mondta egy interjúban 2013 szeptemberében.

A családpasztorációnak meg kell mutatnia, hogy a család evangéliuma válasz az emberi személy legmélyebb vágyaira: méltóságára és a kölcsönösségben, a közösségben és a termékenységben való teljes kiteljesedésére. Nem az előírások puszta ismertetéséről van szó, hanem az értékek bemutatásáról, ezzel válaszolva a napjainkban még a leginkább szekularizált országokban is jelentkező értékek iránti vágyra. Szükség van az igazi családi életet akadályozó, a hátrányos megkülönböztetést, a szegénységet, a kirekesztést és az erőszakot előidéző kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági körülmények, valamint a túlzott piaci logika ellen bátran tiltakozó evangelizációra, a társadalmi intézményekkel folytatott párbeszédre és együttműködésre. Ebben nagyon fontos a keresztényként kulturális és szociálpolitikai területeken tevékenykedő világiak közreműködése. (vö. AL 201)

Idézzetek fel olyan eseteket, amelyekben a keresztény szakembereknek, vagy a közösségek által delegált keresztény képviselőknek sikerült a társadalmi intézményekkel folytatott párbeszédben a család- és szociálpolitikát, az oktatás- és nevelésügyet, vagy a párkapcsolatok jogi szabályzását úgy befolyásolni, hogy az evangéliumi értékek érvényre juthassanak? Hogyan segít ebben az egyházi és világi család-mozgalmak együttműködése?

Korunkban még a keresztény nevelésben részesült fiataloknak is nehéz eligazodniuk a házasságról és a családról vallott sokféle nézet, megalapozott vagy alaptalan vélemény között. Nem csoda, ha sokan tájékozatlanok és adott esetben nem döntenek, inkább halogatják a házasságkötést. Gyakran előfordul, hogy látva az idő múlását kompromisszumot kötnek, ezt aztán csalódás követi, majd a házasság felbomlása. Az egyházi gyakorlat sokáig abból indult ki, hogy a házastársak kötelékének megszilárdításához és közös életük értelemmel való megtöltéséhez elégséges támaszt nyújt, ha csupán a hittani, bioetikai és erkölcsi kérdéseket hangsúlyozza anélkül, hogy a kegyelem iránti nyitottságra és a hívők lelkiismeretének nevelésére buzdítana. (vö. AL 37) Fontos azonban, hogy minden hívő megértse: a házasság az érlelődés, a változás, a növekedés útja, amelyben mindkét fél eszköz Isten kezében a másik gyarapítására, a mindenkiben szunnyadó jó lehetőségek kibontakoztatására. Minden házasság története üdvtörténet. A házastársak Isten ajándékának és a rá adott nagylelkű és kreatív válasznak köszönhetően elindulva a törékenységtől lépésről lépésre haladnak az egyre szilárdabb és értékesebb valóság felé. Egy férfi és egy nő talán legnagyobb küldetése a szeretetben: kölcsönösen mindinkább férfivá és nővé válni. Gyarapítani és segíteni a másikat, hogy egyre inkább önmaga lehessen, hogy egyre értékesebb önmagát ajándékozhassa oda házastársának. (vö. AL 221) Ugyanakkor a házasság szentsége különleges kegyelmet ad az Egyház sajátos küldetéséhez, Isten népe építésének szolgálatára, hogy hozzájáruljanak az egyházi közösséghez és mások üdvösségéhez. (vö. KEKK 321) Ez azt jelenti, hogy a családok nemcsak tárgyai, hanem alanyai is az evangelizációnak. Hivatásuk és küldetésük van.

Hogyan segít titeket evangelizációs küldetésetek teljesítésében a plébániai közösség és hogyan segítitek ti a plébániát evangelizációs feladatai teljesítésében? Hogyan tudjátok gyerekeiteket a média, a káros világi propaganda ellenkező irányú befolyásától megóvni anélkül, hogy a társadalomtól elszigetelnétek őket?

Nagyon szép dolog,– szólalt meg a találkozón jelenlévő volt osztályfőnök –, hogy ennyire szíveden viseled a családi örökség sorsát. Ha mindenki komolyan igyekezne mindazt a szépet és jót, amit elődei létrehoztak, nemcsak megőrizni, hanem ápolni és továbbfejleszteni, akkor egy boldogabb világban élnénk. Igen, én is azt gondolom – válaszolta a fiatalember –, hogy a hagyomány, a családi örökség elhanyagolása, vagy netán eltékozlása bűn lenne. Tudod – viszonozta az osztályfőnök –, én ismertem a szüleidet, még valamelyik nagyszülőd is járt egyszer nálam, amikor se apád, se anyád nem ért rá, mert dolgozniuk kellett. Tőlük nem csak bútorokat, öreg könyveket, értékes képeket örökölhettél, hanem becsületet, tisztességet, szorgalmat és áldozatkészséget, másnak önzetlenül mindig a javát akaró tettvágyat. Nagyszerű házaspár voltak, mindig mindent együtt, egységben tettek, egymást mindenben segítették. Amikor családlátogatáson nálatok voltam, nagyon élveztem a sok szép régi bútor és könyv látványát, de ami igazán megérintett, az a szeretettől átjárt, derűs légkör volt, amit otthonotok árasztott. Jól teszed, ha ehhez az örökséghez ragaszkodsz. Bízom benned, meg fogod találni a boldogságodat!

Bíró László,
az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

 Vissza az újság tetejére

Emlékezés Néder Géza apát úrra

Géza atya 1932-ben született Nagymaroson, 1956-ban a forradalom idején szentelték pappá. Kápláni éveit követően plébánosként szolgált Őrhalomban, majd 1990-től 2002-ben bekövetkezett haláláig nálunk.

Tisztelt Apát Úr!

Hosszú idő óta nem írtunk már Neked levelet az általad elindított újságban, de jól tudjuk, hogy Te odaátról követed az általad tizenkét évig vezetett közösség mindennapjait. Azonban, hogy közeledik halálod tizennegyedik évfordulója, úgy gondoltam, illő, hogy megemlékezzek szeretett plébánosunkról.

Sokan emlékezünk még arra a napra, amikor tizennégy évvel ezelőtt a Kálváriánál elvégzett keresztút után, szentmiséd bemutatása közben rosszul lettél és megkezdted saját keresztutadat. Több mint két hónapon át viselted a betegség keresztjeit, melynek elviselésében erőt adtak híveid imádságai. Vártuk, hogy folytasd közöttünk a munkát, mert hisz olyan nagy szükség lett volna még Rád. Az Úristennek azonban más volt a szándéka, s 2002. november 20-án elfoglaltad a számodra elkészült helyet. Azóta közben jársz értünk híveidért, akiket tizenkét éven át jó pásztorként vezettél.


Mi is történt velünk elköltözésed óta? Nagyon sok testvérünktől a viszontlátás reményében mi elbúcsúztunk, Te azonban, újra találkozhattál velük, hiszen Veled együtt a mennyország boldog közösségének tagjai. Már két éve közöttetek van jó barátod, Tarnai Imre atya is, aki egy rövid ideig plébánosként is nyomdokaidba lépett.

Nagy öröm számunkra, hogy a templom 2012-es külső felújítása után a Kálvária is a hívek áldozatának köszönhetően megszépülhetett. Ha sok hívőnk hozzátok is költözött, valamennyien átadták hitüket, vallásos buzgóságukat gyermekeiknek, unokáiknak. Megmutatkozik a hívek összefogása, segítőkészsége a templom és a plébánia körüli munkálatokban is.

Kedves Apát úr, ha ritkán is emlékezünk vissza Rád, a huszonöt év óta minden hónapban megjelenő újságunkban, mi nem feledünk el Téged. Emlékezetünkben tizennégy év után is elevenen él közöttünk végzett buzgó lelkipásztorkodásod, de imáinkban is megemlékezünk Rólad. Kérünk, járj közben értünk egykori híveidért, s András atyáért, aki tíz éve, a mi lelki atyánk, hogy amíg az Isten engedi, tegyük dolgunkat itt lenn, s ha véget ér földi zarándokutunk, újra együtt legyünk Veled és mindazokkal, akik közösségünk tagjai voltak.

(Egy olvasó)

Vissza az újság tetejére

Akik nyertek

A történet a képzeletem szüleménye. A fiú a zsebpénzéből minden héten vásárolt egy sorsjegyet. Egész héten takarékoskodott, hogy a sorsjegy ára megmaradjon péntekig. Az iskola után mindig ugyanahhoz az árushoz ment, minden pénteken ugyanabban az időben érkezett, mindig azt a sorsjegyet vásárolta és mindig egy 500 forintossal fizetett. Aztán leült megszokott padjára a parkban és amikor a közeli templom toronyórája kettőt ütött, ő elkezdte kaparni a sorsjegyet. Ha három egyforma számot talált, nyert!

Szertartássá vált számára a sorsjegyvásárlás, mert abban bízott, hogy ha pontosan ugyanazt teszi minden héten, egyszer biztosan szerencséje lesz és nagyobb összeget fog nyerni. Az egyik pénteken kissé tovább kellett az iskolában maradnia, ezért később ért az árushoz. Útközben már bosszankodott, hogy nem a megszokott időben történik minden. Az árus azzal fogadta, hogy elfogyott az ő kedvenc sorsjegye, ezért más fajtát adott neki, majd pedig az ő padja is foglalt volt, máshol kényszerült leülni. Ez nem az én napom, nem lesz szerencsém! - gondolta magában. Lekaparta az első négyzetet, de szám helyett az volt odaírva, hogy „Örök élet.” Meglepődött és kaparni kezdte a következőt, de ott is ezt találta: „Örök élet.” Végül a harmadikat is lekaparta és ott is ezt olvasta: „Örök élet.” A toronyóra éppen hármat ütött, majd megszólaltak a harangok, de a fiú meg sem hallotta. Felkelt és a kukába hajította a sorsjegyet. Nyertél? - kiáltott felé az árus. Dehogy, nyomdahibás - válaszolta és hazament.

A történet csak a képzeletem szüleménye? A közelgő mindenszentek napján azokat ünnepeljük, akiket szentként és boldogként tisztel Egyházunk, s akik hitünk szerint eljutottak az üdvösségre, az örök életre. Nem a szerencsében bíztak, nem a sorstól várták életük nagy fordulatát, hanem észrevették azt az utat, amelyet Isten jelölt ki számukra. Nem találtak ki a maguk számára szokásokat, amelyekhez éveken át ragaszkodtak volna, hanem engedték, hogy Isten vezesse őket életük során, néha olyan utakra, amit korábban elképzelni sem tudtak. A szentek nagysága abban áll, hogy egészen Istenre bízták magukat. Felismerték, hogy bármilyen szokatlant, ismeretlent kér tőlük az Úr, azt kell megtenniük üdvösségük érdekében. Az ünnep evangéliuma Jézus tanítását, a nyolc boldogságot tartalmazza. Olyan ezt a szöveget olvasnunk, mintha a hegyi beszéd „sorsjegyéről” sorra bukkannának elénk a kijelentések arról, hogy miként lehetünk boldogok, hogyan juthatunk el az örök életre. Elsőként ez válik olvashatóvá számunkra: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5,3). Aztán sorban jönnek a következők arról, hogy boldogok a sírók, a szelídek, az éhezők és szomjazók, az irgalmasok, a tisztaszívűek, a békességszerzők és boldogok az üldözöttek. Bármennyire is furcsának, ellentmondásosnak tűnnek Jézus szavai, nagy hiba volna részünkről nyomdahibásnak minősíteni az evangéliumnak ezt a lapját és szemetesbe dobni, mint értéktelen papírfecnit.

Döntsd el: a szerencsédet keresed vagy a boldogságodat? A földi élet szerencséjét vagy az örök életet? A szentek nyertek. Örök életet Istentől. Nekem kell-e a főnyeremény?

© Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Imádság irgalmas szívért

Uram, Te a legkisebb segítségért is önmagaddal ajándékozol meg.

Add, hogy mindig önzetlenül tudjak segíteni keresztjüket viselő felebarátaimon!

Taníts meg bűneimet megsiratva, igaz szívvel megtérni.

Taníts meg másokért élő, áldozatos szeretetre!

Add, hogy ne pazaroljam el örök javaimat, hanem megőrizzem a megszentelő

kegyelem égi köntösét, legszebb kincsemként ápolva azt.

Gyengeségedben kínod legyen erőm.

Gyávaságomban bátorságot, szenvedésben vigaszt adjon tőrrel átszúrt szíved.

A kereszt fénye legyen lámpásom, s fájdalma út,

melyen járva eltalálhatok hozzád. Ámen.

(Szent II. János Pál pápa)

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca Befejező rész

A jubileumi év 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. Ezen a napon – bezárva a Szent Kaput – mindenekelőtt köszönetünket és hálánkat fejezzük majd ki a Szentháromságnak, hogy megadta számunkra a kegyelemnek ezt a rendkívüli időszakát. Krisztus uralma alá helyezzük majd az Egyház életét, az egész emberiséget és a mérhetetlen kozmoszt, hogy hajnali világosságként árassza ránk irgalmasságát, és így valamennyien a közeljövő iránt érzett felelősséggel építhessünk gyümölcsözőbb történelmet. Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és távolállókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk jelen lévő országának jele.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Szeptember 27-én megtartott testületi ülésen az alábbi témakörök hangzottak el:

1.    Bölcsődei ellátás biztosítási lehetősége 2017. januártól

2.    Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz

3.    Kivitelező kiválasztása az azóta elkészült Zrínyi utcai útfelújításhoz

4.    Vízmű 2017-2031 közti gördülő fejlesztési tervének elfogadása

5.    Kilépés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulásból

6.    Rendkívüli támogatási pályázatra történő jelentkezés

7.    Az Önkormányzat informatikai rendszerének az ASP rendszerhez történő csatlakozása

8.    Telekhatár rendezési kérelem elbírálása a „Terményforgalmi” és a Táncsics út között

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. november 21. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

Október utolsó vasárnapján (okt.30) hajnalra kell az órákat a téli időre 1 órával visszaigazítani.

Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján okt. 30-án vasárnap du. 3 órakor, valamint nov. 1-én. Du. 3 órakor LESZ.  - Kérjük előre bejelenteni a síremlék megáldás szándékát.

Minden szentek napja, tehát nov. 1-e, KEDD parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. Nem hivatkozhatunk a munkára, mert munkaszüneti nap. A temető látogatás miatt pedig a szentmise ne maradjon el.  ELŐTTE ESTE OKT. 31-ÉN, AZ UTÓLSÓ Rózsafüzér után MINDENSZENTEKI ELŐESTI SZENTMISÉT VÉGZÜNK, másnap, Nov-1-én fél 8-kor, Pusztaberkiben fél

10-kor lesz ünnepi szentmise.

A megholtakról nov. 2-án, szerdán reggel 7-kor, és este 6 órakor emlékezünk meg az összes megholtról. 

  

November 12-én szombaton:  ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPRA hívjuk a K. Híveket. De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák. Este fél 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise (ami előesti szentmise!) zárja ünnepünket.

November 20-án, vasárnap a Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz.

 A templombúcsúnk november 30: Szent András napján lesz.      

KERESZTELTÜNK:

27. Balogh Bálint, Jánosa (Balog János- Pásztor Beáta Ágnes)

28. Medvik Ferenc, Valentino (Medvik Ferenc – Lakatos Edit)

29. Medvik Nikolasz (Medvik Ferenc – Lakatos Edit)  

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

 6. / Aug. 26: Porubzski Tibor- Fövényesi Fanni

 7./ Aug.27: Kovács István – Németh Nóra

 8./ Aug. 27: Holman Krisztián – Janecskó Zsenett

 9./ Szept.17: Babcsán István – Bacsúr Enikő (Vidékiek)


HALOTTAINK:

26. Tóth Józsefné, szül. Péter Erzsébet (1928)

27. Szakács János (1943)

28. Pinke István (1928)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    - Papi hivatásokért

4. péntek        - Kristók János, felesége híves Katalin, szüleik, lányuk és vejük

                        - Holes Antal, felesége Kónya Erzsébet

                        - Szabó István, felesége Kristók Margit, Fábián Ignác, felesége Kovács Erzsébet, unokájuk József

5. szombat     - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

                        - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Szabó István, Záhorszki János és szülei

                        - Záhorszki Imre, testvére és szülei

6. vasárnap   - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük és szüleik

7. hétfő           -

8. kedd           - Fábián István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

9. szerda        - Sörös Ferenc 1. évforduló, édesanyja Sörös Józsefné 20. évforduló

10. csütörtök - Kristóf József, felesége Tokodi Margit 5. évforduló, lányuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, gyermekeik, unokáik és a család halottaiért

11. péntek     - Híves és Pistyúr család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Nagy Ignác, neje Molnár Mária, szüleik és testvéreik, Molnár János, neje Valacsik Borbála, szüleik és testvéreik

                        - Lukács Károlyné Horváth Katalin, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

12. szombat   - Valcz Ferenc, felesége Boda Margit, fiuk, 2 menyük és hozzátartozók, valamint Sors Károly és felesége

                        - Koza István, felesége Mészáros Borbála 4. évforduló, Dósa János, felesége Csillag Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Porkoláb István 1. évforduló, anyósa Pálfi Mihályné Horváth Mária, Pálfi József és felesége Oravecz Mária

13. vasárnap - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt családtagok

                        - Záhorszki Mihály, felesége Gubik Gizella, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Molnár János, szülei, Molnár József, felesége, élő és elhunyt hozzátartozók

14. hétfő        -

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Margit, 2 gyermekük és szüleik

18. péntek     - Urbán és Molnár család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet 30. évforduló, nászuk, nászasszonyuk, élő és elhunyt családtagok

                        - Nagy Jánosné Boda Margit, 2 férje, Vitéz József, felesége Szabó Anna, unokavejük Págyor László

19. szombat   - Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kristók Ignác, a Pálinkás és a Mrekvicska csalás élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Őszi József 6. évforduló, felesége Molnár Mária 2. évforduló, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

20. vasárnap - Hegyi János 1. évforduló, fia János

                        - Szlúka András, felesége Szabó Margit, vejük, szüleik és a család élő és elhunyt tagjai

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, Kuris és a Kakas család élő és elhunyt tagjaiért

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

25. péntek     - Hálából a Kolping család

26. szombat   - Káplár Győző, Káplár és Jenei család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Fábián József 1. évforduló és élő családtagok

                        - Nagy Károly és Erdős János családjainak élő és elhunyt hozzátartozóiért

27. vasárnap - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Péter András, felesége Kácsor Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Koza Kálmán, felesége Kosztrihán Ilona, vejük Szúnyog Sándor, élő és elhunyt hozzátartozók

28. hétfő        - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és a család halottaiért

29. kedd         -

30. szerda      -  

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre