Vadkerti harangok
2016. szeptember


Hétfájdalmú Szűz
Szentmiseszándékok 
Fiatalok a keresztény Európáért
Hívom a családokat
Terményhálaadó szentmisén hallottam
Utcakő helyett
A sorok között olvasva
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Hétfájdalmú Szűz

Gondolatok a megújult Kálváriánknál

„Szívem könnytől árad, és keblem a bútól fárad.

Te véred hullása, én keblem alélása.

Világ világa, virágnak virága!

Keservesen kínzatol, vas szegekkel veretel.”

(Ómagyar Mária-siralom - részlet)

Szent kereszt felmagasztalását követő napon, szeptember 15-én emlékezünk meg a Fájdalmas Szűzanyáról. A Hétfájdalmú Szűz, a Fájdalmas Anya, Mater Dolorosa a gyermekével, a megfeszített Jézussal a szenvedésben egyesülő Boldogságos Szűz Mária. A Fájdalmas Szűz elnevezés az életét végigkísérő szenvedések alapján mondja Máriát Hétfájdalmúnak.

A Fájdalmas Szűzanya ünnepét az 1233-ban alakult szervita rend szinte az alakulása óta kezdte ünnepelni szeptember hónap 3. vasárnapján. Mi is ünnepelünk ebben az időszakban, hisz az „alvégi” búcsúnk helyszíne a Fájdalmas Szűz Mária kálvária-kápolnánk. A Kápolna létrejöttét, történetét mindannyian jól ismerhetjük, hisz az első száz évének történéseit - a 2004-ben megjelent - Págyor Lászlóné Vitéz Mária által szerkesztett könyv szépen rögzíti számunkra.


A könyv kiadása óta is sok változás történt kálváriánk környezetében. Két éve kivágásra kerültek az eleink örökségét veszélyeztető fák, melyről akkor éppúgy olvashattunk, mint az újak telepítéséről.

A kivágott fák lombozatának eltűnése láthatóbbá tette a világ számára is az Egyházközség és a község rejtőzködő kincsét, melyre a műemlékesek is felhívták figyelmünket. A láthatóvá lett kincs rámutatott a fotón is jól kivehető felújítási igényre. Pályázati források után is néztünk, ám mint annak idején az építőknél, most is a hívek összefogása teremtette meg az épületegyüttes megújulás feltételeit. Ennek eredményét láthatjuk a második fotón. Az adakozók névsorát nem sorolom fel, hisz az a Plébánián rögzítésre került ahhoz is, hogy a bennünket követők által megőrzött kápolna 200 éves története is megírható legyen.

Elérkezett a búcsúnk ideje. Előtte szorgos kezek munkája varázsolt a megáldáshoz illő környezetet, hisz ez a mi kápolnánk a stációkkal és a Búcsúztató-kápolnával együtt. Mi itt akartunk szeptember 17-én, szombaton ünnepelni püspökatyánkkal, dr. Beer Miklóssal, kérve áldását e „szent” helyre.

Minden a helyén is volt az ünneplés kezdetére. Ám az időjárás áthúzta tervünket. Lehet, hogy az égiek azért szóltak bele tervezett ünneplésünkbe, hogy ne tűnjék dicsekvésnek tetteink láncolata. Az aláhulló eső pedig eszünkbe juttathatta a homlokunkra öntött keresztvizet is, mely lelki templomaink alapját rakta le annak idején.


Az ünnepi szentmisére az átázott talaj miatt a templomban került sor, tudva azt, hogy Istennél nincs jelentősége a helyszínek közti távolságnak, csak a lélekben történő jelenlétnek.

A szentmise előtt püspökatyánk megáldotta a kápolnát, a stációkat és a képen is látható, teljesen megújult búcsúztató kápolnát. Hisszük, hogy áldásának kegyelemközvetítő ereje van, mely mindannyiunk lelki templomának épülését, szépülését is előmozdítja.


Vasárnapra - a váci búcsú idejére - már a nap is kisütött. A tegnapi vendégek nagy része, a megújult Kálváriánkat ábrázoló képeslappal a kezében távozott. Ám délután a keresztút végzése során mégis sok testvér ünnepelt a helyszínen, követve Urunkat a Golgota ormára.

Érsekvadkert, 2016.09.18. emjé, fotók Barák B., Kristók J., Vitéz

Vissza az újság tetejére

Fiatalok a keresztény Európáért

A fenti címmel rendeztek ifjúsági találkozót szeptember 10-én a Margit-szigeti Szabadtéri Színpadon, amely egyben a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó magyarországi utótalálkozója is volt.


A rendezvényre az egész országból és a határontúlról - Burgerlandból, Székelyföldről és Lengyelországból - is érkeztek fiatalok. Az egybegyűlteket Horváth István Újpest-kertvárosi Közösség plébánosa és Soltész Miklós államtitkár köszöntötte. Az ünnepi gitáros mise főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. A zenei szolgálatot vezető együttes a Regnum Mariánum zenekara mellett a találkozó résztvevői is bekapcsolódtak a gitározásba, így az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar kis csapata is. Néhány gondolat a szentmisén elhangzott prédikációból: A mai világban - mondják sokan - nem lehet keresztény módon élni, önzetlenül szeretni, mert kihasználnak minket, átgázolnak rajtunk, visszaélnek szeretetünkkel. Nekünk most kell tenni ezért a mai világért! Mit jelent keresztényként élni? Mitől lesz jó egy keresztény? Ugyanis a bérmáláskor megígértük, hogy jó keresztények leszünk. Ferenc pápa tanítása szerint akkor vagyunk jó keresztények, ha cselekedeteinkben azt utánozzuk, ahogyan Krisztus élt az emberek között. Mit ér az, ha vasárnapról vasárnapra a templomba megyünk,de az ott töltött időnek semmi hatása nincs az életünkre. Jézus a szívünkben akar élni, nem a tabernákulumban. Rádöbbentünk-e arra, mennyire szeret minket Jézus, érezzük-e az Ő megkülönböztetett szeretetét életünkben? A mai világban sem kell elveszni, ki lehet lépni önzésünk burkából, ne az vezessen az életben: „előbb az én boldogságom, aztán jöhetnek a többiek.” A keresztény ember súlypontja nem önmaga, hanem Krisztus. A Krisztusra figyelő ember nem megy el a szükséget szenvedő mellett. Milyen gyümölcsöket terem az én életem? Dobok egy százast a hajléktalannak, s ezzel letudtam az irgalmasságot? Adok-e az időmből, az energiámból a szenvedőnek? A szeretet nem csupán egy érzés, hanem egy életforma, feltétel nélküli, cselekedeteivel, szavaival szíven talál. Ha csak pici jelzéseket, apró gyümölcsöket, de tudunk adni, hozzátenni ehhez a mai világhoz. A püspökatya Szent ll. János Pál pápát idézte: „Fiatalok, bízunk bennetek, ti a jelen kincsei vagytok, rajtatok múlik, hogy keresztény lesz-e Európa, s benne Magyarország.” Végül összefogásra és közösségek építésére biztatott. A szentmisét követően Böjte Csaba tartott előadást. Csaba testvér Csobánkáról indult a Margit-szigetre, s a 20 km-es zarándoklatot a gyermekáldásért és a gyermekek szép neveléséért ajánlotta fel. Szent Márton, Márton Áron és Szent Margit életpéldáját a fiatalok elé állítva mutatta be, miként valósul meg a Szentatya azon kérése, hogy írjuk tovább Jézus Krisztus evangéliumát, mert az evangélium olyan iránytű, amelyre rábízhatjuk, magunkat.

 Érsekvadkerti Gitáros Énekkar

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat

Mint minden nyáron, idén is összegyűlt az egész család az idős házaspárnál, hogy együtt ünnepeljenek. Az összes leszármazóval és házastársaikkal együtt voltak vagy félszázan. Beszélgetés közben az egyik, már igencsak ősz hajú fiú megszólalt: „Csodálatos, hogy körülöttünk minden változik, csak ti ketten, drága szüleim, nem változtok. Mindig ilyenek voltatok, mint most: nyugodtak, derűsek, segítőkészek, minden iránt érdeklődők, sohasem idegesek. Mondjátok, hogy csináljátok ezt?” „Ti egy másik világban nőttetek fel és találtatok egymásra – vette át a szót egy másik gyerek –, a mai ember akármerre indulna, korlátokba ütközik, és nincs honnan segítséget kérnie, a mai ember kiszolgáltatott a politikának, a gazdaságnak, a betegségeknek, embertársai embertelenségének. Ezért a mai ember mindig ideges, nem lehet állandóan derűs, és jobb, ha óvatosan fogadja mások segítőkészségét is.” „Azért, ami igaz, az igaz – szólt közbe az egyik unoka, aki orvos lett –, a világ az utóbbi száz évben hatalmasat fejlődött! Sok betegséget sikerült legyőznünk, néhány óra alatt átrepüljük az óceánt, de már át sem kell repülnünk ahhoz, hogy élőben kövessük a másik kontinensen zajló eseményeket. Otthonról intézzük pénzügyeinket anélkül, hogy akárcsak egy bankót is a kezünkbe kellene vennünk. Én nem sírom vissza az ökrös szekeret, meg a petróleumlámpát. Arról nem a modern világ tehet, hogy mindig vannak, akik elégedetlenek, akiknek mindig más tetszene jobban, mint amit már elértünk.”

Ma a közvélekedés szerint a házasság intézménye válságban van. Valójában az ember van válságban, mert nem tud, és nem mer szabad lenni, képtelen elköteleződni. Hangulatok és ösztönök, a harsány média irányítják, fogyasztani és élvezkedni vágyik, ezért képtelen ajándékká válni. Egy férfi és egy nő elkötelezett, hűséges és kizárólagos házassági köteléke titok. Valódi misztérium, amit ketten élnek meg – hármasban. Én, te és a Szeretet. Én, te és Isten. (vö. Ef 5,31–33)

Világunk sokféle, gyors és ellentmondásokkal terhes változásai közepette sokan elbizonytalanodnak. Vajon milyen útra lépjenek, hogyan alakítsák életüket, kapcsolataikat, merre irányítsák gyermekeiket? Ússzanak-e az árral, vagy merjenek bátran szembefordulni vele? Úgy látszik, hogy „sem az a társadalom, amelyben élünk, sem az, amely felé úton vagyunk, nem engedi meg a múlt modelljeinek és formáinak különbségtétel nélküli továbbélését. […] A társadalmi struktúrák manapság azonban az antropológiai-kulturális változások következtében az embereket érzelmi és családi életükben sokkal kevésbé támogatják, mint a múltban.” (AL 32)

Idézzetek fel olyan beszélgetéseket, amelyekben az előttetek járó generációhoz tartozók, szüleitek, nagyszüleitek saját életpéldájukra hivatkoztak, ti pedig úgy reagáltatok, hogy „akkor az lehetséges volt, ma nem”!

A 2014-es és 2015-ös püspöki szinódusokon alapos és színes kép rajzolódott ki az egész világ családjainak valóságáról. Az antropológiai-kulturális környezet változása hatással van az élet minden vetületére. Az egyre jobban elhatalmasodó individualizmus eltorzítja a családi kötelékeket, mert a családtagok saját vágyaikat abszolút értéknek tekintve csak saját magukkal törődnek. A birtoklás és az élvezet mérhetetlenül individualista kultúrája által keltett feszültségek türelmetlenséget és erőszakot szülnek a családokon belül. Ehhez járul hozzá a jelenlegi élet ritmusa, a stressz, a munka világa és a társadalom szerveződése. Ezek olyan kulturális tényezők, melyek veszélybe sodorják a tartós, hosszú távra szóló döntések lehetőségét. (vö. AL 32–33)

Korunkban kockázatosnak látszik az egész életre szóló elköteleződés, ezért a családot átmeneti szállásnak tekintik, ahová az ember akkor tér be, amikor jónak látja; jogait számon kéri, de kötelességeit vágyai és a körülmények változandósága szerint teljesíti. Összekeverik az igazi szabadságot azzal, hogy mindenki úgy ítélhet, ahogyan neki tetszik, mintha rajtunk, embereken túl nem léteznének igazságok, értékek, eligazító elvek, mintha minden egyenértékű volna és bármit meg kellene engedni. Ilyen körülmények között a házasság eszményét, amely magába foglalja a kizárólagosságot és a végleges elköteleződést, a körülményektől függő esetlegességek és a saját hajlamok szeszélyei végül lerombolják. A ma embere retteg a magánytól, az oltalom és hűség helyét keresi, ugyanakkor fél attól, hogy egy olyan kapcsolat fogságába essék, mely akadályozhatja a személyes törekvéseiben. (vö. AL 34)

Hogyan tudtok gyerekeiteknek abban segíteni, hogy álmaikból remények, reményeikből célok, a célokból pedig nem a hangulatok és ösztönök által befolyásolt elhatározások szülessenek, hogy tudjanak a jó, a szép, az igaz és a szent mellett elköteleződni?

„A család Isten képmása, Ő legmélyebb misztériumában nem magányosság, hanem család, mivel magában hordozza az atyaságot, a fiúságot és a család lényegét, vagyis a szeretetet. A házasság szentségében Krisztus, az Úr találkozik a házasulandó párral, és velük marad. Krisztus ugyanis, amikor emberré vált, magára vállalta az emberi szeretetet is, ezt megtisztítva és tökéletesítve Szentlelkével a házaspárnak ajándékozza, hogy egész életüket átjárhassa a hit, a remény és a szeretet. A házaspár így kapja meg a kegyelmet ahhoz, hogy Krisztus testét építse, azaz családegyházzá váljon.” (AL 67)

„A házasság szentsége nem társadalmi szokás, üres szertartás, vagy egy elköteleződés pusztán külső jele. A szentség ajándék a házastársak megszentelésére és üdvösségére, és mivel kölcsönösen egymáshoz tartoznak, a szentségi jel révén valóban megjelenítik Krisztus és az Egyház kapcsolatát. […] A házasság hivatás, válasz arra a különleges meghívásra, hogy úgy éljék meg a házastársi szeretetet mint Krisztus és az Egyház közötti szeretet jelét.” (AL 72)

Idézzetek fel baráti, rokoni körből olyan házasságokat, amelyeket valóban átjár a hit, a remény és a szeretet! Mi a titkuk?

„Az úgy kezdődött – válaszolt fia kérdésére az idős házaspár férfi tagja –, hogy amikor először találkoztunk, szimpatikusnak találtuk egymást. Most már biztos vagyok benne, hogy ez nem volt véletlen. Az sem volt véletlen, hogy egyre többet találkoztunk, sokat beszélgettünk, és nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában. Ajándéknak éreztünk minden percet, amit együtt tölthettünk. Aztán lassan rájöttünk, hogy nemcsak a perceket kaptuk ajándékba, hanem egymást is. Ilyen ajándékot csak egyszer kaphat az ember életében, ezért fel kell tennie rá az életét. Azaz mindent úgy kell tennünk, hogy a kapcsolatunk napról napra szorosabb legyen, hogy egyre inkább egyek lehessünk.” „Mindig tudtuk – vette át a szót a feleség –, hogy nem vagyunk egyedül. Aki ezeket a »véletleneket« megrendezte, velünk van, és szeret minket. A mi szeretetünknek is növekednie kell. Sok minden történt velünk életünkben, de mindig mindenben a jót kerestük, és akár hiszitek, akár nem, meg is találtuk. Elég csak itt körülnéznem: micsoda boldogság ennyi gyerek, unoka, meny és vő között itt lenni, és tudni, hogy bármi történik, a ti szeretetetekre mindig számíthatunk. Hát hogyne lennénk derűsek, nyugodtak, másoknak segíteni akarók! A szívem tele van hálával, örömmel, de legfőképpen szeretettel.”

Bíró László,
az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Terményhálaadó szentmisén hallottam

Huszonhárom év telt el azóta, hogy újjáéledt településünkön az a szép hagyomány, hogy augusztus utolsó vasárnapján hálát adunk a föld terméséért. Elsősorban a Jóistennek kell köszönetet mondanunk, hogy megóvta helységünket a természeti csapásoktól, jégesőtől és földünk bőséges termést hozott.

El lehet mondanunk, hogy milyen szép termést hozott a földünk. Azt a kis magocskát az ember elülteti, óvja, gondozza, de a többit az Istenre bízzuk. Hiába az ember iparkodása, ha nincs rajta Isten áldása. Az Isten olykor próbára tesz, figyelmeztet, akár a nem megfelelő időjárással is, mindezt azért teszi, hogy ráébresszen, hogy ember vigyázz, ne bízd el magad, ugyanis hallottuk Lukács evangéliumából, hogy „aki magát felmagasztalja, azt megalázzák, aki magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Legyünk hálásak az Isten ajándékaiért, jóságáért, de embertársaink fáradozásáért is. Mert olyan természetes a számunkra, hogy minden nap friss kenyér kerüljön az asztalunkra, de hány embernek a munkája szükséges ahhoz. Kérjük tehát a Jóistent, hogy áldja meg mindazokat, akik szántottak, vetettek, szárítottak, dagasztottak, és azon fáradoznak, hogy a kenyér az asztalunkra kerüljön.

A termény hálaadás szervezőjével Kosztrihán Józsefné Ilus nénivel beszélgettem:


VT: Ilus néni, az Ön gyermekkorában is volt terményhaladó szentmise és körmenet? Hogyan zajlott ez abban az időszakban?

KJné: Olyan 10 éves koromig emlékszem vissza erre az ünnepre. A legények rúdon vitték a szőlőt, és vitték a bort a körmenetben. Akkor is vittek kenyeret és kalácsot is, ezt a lányok, a leánykörnek a tagjai vitték. 1945 után már körmenetet nem lehetett tartani, így elmaradt ez az ünnep.

VT: Mikor elevenítették fel ezt a hagyományt? Hogyan emlékszik vissza erre?

KJné: Nekem jött a gondolat, hogy jó lenne feleleveníteni, ezt a hagyományt. Ekkor már sekrestyés voltam, elmondtam az ötletet Néder Géza apát úrnak, aki örömmel vette a kezdeményezést, és engedte, hogy megszervezzem az ünnepet. Az első terményhálaadó szentmisét és körmenetet 1993. augusztus utolsó vasárnapján tartottuk.

VT: Volt elegendő népviseleti ruha?

KJné: Hát elővették a ruhákat, akinek pedig nem volt, kölcsönkért. Aztán megtudtuk, hogy Szlovákiában anyagot lehet vásárolni, így többen lányok - asszonyok különböző színű népviseleti ruhát varrattak maguknak.

VT: Meg van a terményvivők sorrendje?

KJné: Igen. Mivel a rózsafüzér társulatnak igen sokan tagjai vagyunk, virágból megfonjuk a rózsafüzért. A rózsafüzér vivők után sorakoznak fel a kaszások és a sarlósok, mennyecskék, terményvivő lányok-fiúk, akik kiskosarakban viszik a terményeket. Viszik az aratókoszorút, majd fehérruhás lányok viszik a megszentelt kenyeret, aztán asszonyok a szentelt kalácsot. Majd jön a rúdra felfűzött szőlő és hordóban a bor, és jönnek a terményvivő asszonyok. Őket követi a hívek sokasága.

VT: Sok előkészülettel jár e szép ünnep megszervezése?

KJné: Hát igen. Talán az jelenti a legnagyobb gondot, hogy nagyon nehéz összeszedni a fiatalokat, sokan vidéken tanulnak, így nincsenek már akkor itthon, vagy nehezen adják rá magukat, hogy magukra öltsék a viseletet. Az ünnep előtti napon a kalászházban előkészítjük a terményeket.

VT: Köszönöm szépen a beszélgetést, adja Isten, hogy még sokáig szervezhesse e szép ünnepünket.

 
2016. augusztus 28.

(Vitéz Tamás, fotó Kristók J,)

Vissza az újság tetejére

Utcakő helyett

A szokásos közös kolpingos családi nyaralásunkon idén Nyíregyháza-Sóstó bázissal töltöttünk együtt egy hetet augusztus 8-14. között. Sokat kaptunk az egy hét alatt.

Az időszaki evangéliumi tanításban szó esett a megbocsátásról, a házastársi hűségről és az imádságos készenlétről is. A szentírási szakaszok mellett a családi imafüzetünkben lévő imádságok közös elvégzése adott lelki útravalót. Mindezeket koronázta meg a közös zarándoklat Máriapócsra.


Kirándultunk Nyíregyházára, Nyírbátorba, Tokajba, Nagykállóba és Tiszazugba is. Néztünk templomot, várat, kastélyt, láttunk gyönyörű panorámát. Megcsodáltuk a sokszínű és barátságos állatkertet, és a kiváló strandfürdő sem maradt el. Bringó-hintós, csónakázós és vízibiciklis élményeket is gyűjtöttünk.

A napi rutin a már évtizedes mederben zajlott, minden nap két család gondoskodott a társaság közös reggelijéről és vacsorájáról. Az esti beszélgetések tartalmasak és vidámak voltak. A hátsó udvar - a gyerekek örömére - pedig kész játszótér volt.

Mindezek során kaptunk egymástól szeretetet és figyelmet, segítőkészséget és gondoskodást, türelmet és megbocsátást.

Egy történet szerint a dúsgazdag, de mégis istenfélő üzletember haldoklik. Angyal nyugtatja, nem lesz semmi gond, a mennyország vár rá.

Üzletember: - Hadd vigyek magammal innen valamit! Angyal: – Hidd el, semmi nem kell, megvan ott nálunk minden.

Üzletember erősködik – Legalább ezt a nyolc aranyrudat hadd vigyem magammal. Angyal legyint, viheted, ha akarod. Emberünk berakja az aranyat a táskába, meghal. Megérkezik a mennybe, táska a kezében. Fogadó angyal kérdezi: – Mi van a táskában, mit hoztál? Üzletember: – A legdrágábbat. Fogadó angyal: Lássuk!

Kinyitja a táskát, kezébe vesz egy aranyrudat és elcsodálkozik: – Utcakő?!

Rajtunk múlik, hogy - a közös nyaralásból is - mit viszünk magunkkal tovább.

(Molnár Arnold)

Vissza az újság tetejére

A sorok között olvasva

Szentírás vasárnapi gondolatok

Egy plébános a vasárnapi prédikációt azzal kezdte, hogy megkérdezte a híveket, ki szokott újságot olvasni? Szép számmal tették fel a kezüket a jelenlévők. Következő kérdése arra irányult, hogy ki szokott szépirodalmat, verseket, drámákat, regényeket olvasni. Erre már kevesebben jelentkeztek. Harmadszorra azt kérdezte, hogy ki olvas tudományos könyveket, vagy olyan szakkönyveket, amelyek a munkájához, a szakmájában való fejlődéshez szükségesek. A hívek ugyan nem értették a plébános kérdéseinek okát, de erre is nagy számban jelentkeztek, főként a fiatalabbak. Végül pedig azt kérdezte, hogy ki szokott rendszeresen Szentírást, Bibliát olvasni. Mindössze néhány kéz maradt a magasban. A hívek összenéztek és egy kicsit szégyenkeztek is talán.


Természetesen nem a megszégyenítés volt a plébános szándéka, hanem így akarta bevezetni a Szentírás vasárnapján mondanivalóját. És mindez nem egy munkahelyen vagy olyan helyen történt, ahol vallásukat gyakorlók és nem hívők egyaránt összegyűlnek, hanem egy templomban, olyan emberek között, akik magukat hívőnek tartják, rendszeresen, azaz legalább vasárnaponként részt vesznek a szentmisén. Mondhatjuk, hogy egy ilyen társaságban, a hívők közösségében elvárható volna, hogy mindenki olvassa naponta a Szentírást, Isten üzenetét, hiszen ez keresztény életünk egyik alapja, még sincs így. Valószínűleg nem csak a példában említett helyen született ilyen gyenge eredmény, hanem másutt is hasonló volna a tapasztalat.

Sajnos a keresztény emberek könnyen megfeledkeznek a szentírásolvasás fontosságáról, de talán a mai ünnep, a Szentírás vasárnapja elgondolkoztat bennünket. Istennek van mondanivalója, üzenete számunkra. Figyeljünk oda útmutatásaira! Hitünk szerint a Szentírás tévedésmentesen tartalmazza Isten szavát. Némelyek azt mondják, hogy a Biblia egy régi, elavult könyv. Hogyan tudna eligazítást adni a XXI. században élő embernek? Miért olvassunk ósdi, több ezer éves szövegeket? Lehet-e évezredes messzeségből a bibliai szövegeknek mondanivalója korunk embere számára? Igen, nem tagadjuk: a Biblia a múltból szól hozzánk, a világ egyik legrégibb könyve. De mindjárt tegyük hozzá, hogy nem csak a múltból szól, hiszen az örökkévaló Isten üzen általa. És az örökkévaló Isten úgy közölte üzenetét és azt a szent írók úgy jegyezték le az isteni sugalmazásnak köszönhetően, hogy abban minden kor embere felfedezheti, megtalálhatja a neki szóló üzenetet.

Hogyan olvassuk a Szentírást? A tudományos igényességet, a vitatott kérdések eldöntését hagyjuk a szentírástudósokra! De az igényességről ne mondjunk le! Egy katolikus hívő olvasson katolikus fordítást, a más felekezethez tartozó keresztény pedig olyat, amit gyülekezete ajánl számára! Lehetőleg olvassunk újabb fordításokat és ne a múlt század elején készülteket. Az újabb fordítások ugyanis jobban tükrözik a mai nyelvhasználatot anélkül, hogy elferdítenék a bibliai szövegek eredeti mondanivalóját. A szövegek szó szerinti értelmén túl keressük a lelki mondanivalót, a szöveg mélyebb értelmét, azt, hogy mit akar Isten mondani nekünk, azaz olvassunk a „sorok között.” Olvassuk a Szentírást azzal a készséggel, hogy meg akarjuk mindazt tenni, amit Isten közöl velünk. Olvassuk hittel, imádságos lelkülettel és az Istenkeresés vágyával!

(© Horváth István Sándor, Fotó: Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Augusztus 30-án, soron következő ülésén az alábbi témakörökkel foglalkozott a képviselőtestület:

Törvényi változásokat követve módosításra került a hulladékgazdálkodási rendeletünk, mely tartalmazza az egyedül állók 60 literes kuka használatának lehetőségét, és azt, hogy a háromfős családoknál sem kötelező a nagyobb kuka használata. A felmerülő igények miatt bekerült rendeletünkbe a felső tagozatos iskolások étkezési térítési díja is. Három kérelem (kettő területrendezési, egy gazdálkodással kapcsolatos) is érkezett a testülethez, melynek tartalmáról az érintettek értesítést kapnak. A kormányzati funkciókban történt változásokhoz igazítottuk az „Öregotthonunk” alapító okiratát is.

Egyebek közt tájékoztatást kaptunk arról is, hogy hosszú idő után megnyertük a Zrínyi utca középső szakaszának felújítására kiírt pályázatot. A kivitelező kiválasztása is megkezdődött.

Az új óvoda megvalósulására és a csapadékvíz elvezetésre beadott pályázatunk is befutó helyen áll. Bízunk a mielőbbi, számunkra kedvező döntésben

Két 100%-ban államilag támogatott sportparkra is beadtuk a pályázatunkat. A megvalósulás helyszíneiként a sportpálya öltöző melletti területe és a páston lévő pihenő hely mögötti rész került megnevezésre.

Szeptember 19-én rendkívüli ülés keretében került sor az országos népszavazás Szavazatszámláló bizottságainak megválasztására. Ekkor határoztunk arról is, hogy ebben az évben is pályázunk szociális tűzifára, és aktualizáltuk a kiosztásáról szóló rendeletet is. A rendelet tartalmazza azt is, hogy a helybeli lakcímváltozásokkal senki sem juthat fához.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a volt rendőrség épülete közmunka program keretében újul meg. A komfort nélküli rész összkomfortossá épült át. Az egész épületegyüttes kulcsos házként működik az átadást követően.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. október 17. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Szeptember 3-án megtelt a Gödör. Nagy sikere volt a Tizenhárom Almafa Alapítvány, a Kolping család és az Önkormányzat közös rendezvényének. Sok gyerek ismerkedett meg a fafaragással, a fazekassággal, a mézeskalácsfestéssel, íjászattal, népi játékokkal, virágkötészettel, csángó néptánccal. Jó ötlet volt a szervezőktől az is, hogy a rendezvény átölelő téren képekkel illusztrált írásos formában bemutatkoztak az Érsekvadkerten működő egyesületek és közösségek.

Szeptember 10-én, közel ötven személy (óvodástól nyugdíjasig) vett rész a Beke Krisztián által szervezett Börzsöny-túrán. Köszönjük Krisztián!

Nógrád Megye Önkormányzatának, Nógrád Megyéért Díjában három - a megyében működő - civilszervezet és kilenc magánszemély részesült. A Szécsényi Ferences Szegénygondozó Nővérek mellett a Kolping családunk is e kitüntetés nyertese. Az elismerés átadására a Megyei Önkormányzat balassagyarmati ünnepi ülésén került sor szeptember 17-én délelőtt.

Magyarok Nagyasszonya ünnepén, immár hagyományként zarándoklatot tervezünk Mátraverebély-Szentkútra. A bővebb információt később tesszük közzé!


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek

Az esti szentmisék már 6 órakor kezdődnek.

Szept. 25-e, szent Jeromosnak, a Biblia nagy tudósához kapcsolódóan tartjuk a Szentírás vasárnapja. Ő fordította le a Pápa megbízásából a teljes Szentírást az akkori „világnyelvre” latinra.

A Pusztaberki Templom Szent Mihály búcsúja, Szept.29-én lesz. A szentmisét a kerületi esperes, Tóth Ferenc, Rétsági plébános atya mutatja be. Várjuk az oda járni szerető híveket.

Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, szombaton este fél 6-kor lesz.  Októberben keddi napokon a szentolvasót a Kálvária kápolnánál végezzük, a szentmisével együtt. (ha már olyan szépen felújítottuk!)

A rózsafüzér: Hétfő-kedd-szerda: a Kálvária kápolnánál, csütörtök-péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban.

Október 9-én Mátraverebély -Szentkúti Magyarok Nagyasszonya búcsú.

Október 23-án a távoli országok hithirdetőire, misszionáriusaira gondolunk, imával, és pénzbeli adományainkkal.

Okt. 23-án, VASÁRNAP: NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN a nagymise előtti rózsafűzért és a szentmisét MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.

 

Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján okt. 30-án vasárnap du. 3 órakor, valamint nov. 1-én. Du. 3 órakor LESZ.  - Kérjük előre bejelenteni a síremlék megáldás szándékát.

Minden szentek napja, tehát nov. 1-e, KEDD parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. Nem hivatkozhatunk a munkára, mert munkaszüneti nap. A temető látogatás miatt pedig a szentmise ne maradjon el.  ELŐTTE ESTE OKT. 31-ÉN, AZ UTÓLSÓ Rózsafüzér után MINDENSZENTEKI ELŐESTI SZENTMISÉT VÉGZÜNK, másnap, Nov-1-én fél 8-kor, Pusztaberkiben fél

10-kor lesz ünnepi szentmise.

 

A megholtakról nov. 2-án, szerdán reggel 7-kor, és este 6 órakor emlékezünk meg az összes megholtról.

KERESZTELTÜNK:

25. Janes Emese Franciska (Richard Janes, Porubszki Renáta)

26. Porubszki Zsófi (Porubszki Tibor- Fövényesi Fanni)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

 6. / Aug. 26: Porubzski Tibor- Fövényesi Fanni

 7./ Aug.27: Kovács István – Németh Nóra

 8./ Aug. 27: Holman Krisztián – Janecskó Zsenett

 9./ Szept.17: Babcsán István – Bacsúr Enikő (Vidékiek)


HALOTTAINK:

25. Kaba Antalné, szül. Mészáros Anna (1936)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. szombat     - Kovács Ignác, szülei, apósa, anyósa, Kovács és Bozsonyík család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Majer László, felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Szabó István, bátyja Sándor, szüleik és nagyszüleik

2. vasárnap   - ifj. Verebes Ignác 3. évforduló, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, Lukács János, a Szrenka és Lukács család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    - Papi hivatásokért

7. péntek        - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária és hozzátartozók

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, nászuk Zachar László és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Madaczki István, szülei, anyósa, apósa és a család halottaiért

8. szombat     - Szabó János, szülei, testvére, Kaba család elhunyt tagjai (Alapítványi)

                        - Erdős János, szülei, apósa, anyósa

                        - Híves András, szülei, testvérei, Molnár János, felesége Valacsik Borbála

9. vasárnap   - Nagy Lajos, felesége, lányuk Márta és nagyszülők

                        - Varga István, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Budenszki János 1. évforduló

10. hétfő        -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök -

14. péntek     - Jakubecz János, testvére, Jakubecz György, felesége Deszpót Ilona, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kristók János, veje, szüleik, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, Vitéz István, elhunyt családtagok

                        - Pálinkás István, felesége Csillag Erzsébet, szüleik és a család elhunyt tagjai

15. szombat   - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kalmár István, felesége Fábián Rozália, fiuk és a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna, szülei, a család élő és elhunyt tagjai

16. vasárnap - Súth János 30. évforduló, felesége Varga Mária, szüleik, vejük, élő és elhunyt családtagok

                        - Molnár, Kaba és Kristók család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából élő családért

17. hétfő        - Fábián Jánosné Dósa Erzsébet, szülei és elhunyt hozzátartozók

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök -

21. péntek     - Pásztor János, felesége Antal Ágnes 2. évforduló

                        - Neisz József, felesége Csabák Ilona, gyermekeik József és Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kovács István, felesége Csillag Mária 1. évforduló, fiuk István ás hozzátartozók

22. szombat   - Szabó János, anyósa, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Csillag Ferenc, felesége jakubecz Margit, szüleik, unokavejük, élő és elhunyt családtagok

                        - Molnár József, felesége Boda Anna, szüleik és hozzátartozók

23. vasárnap - Valkó Ignác, felesége Szarvas Erzsébet, szüleik és elhunyt hozzátartozók

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök - Záhorszki János, felesége és fiaik

28. péntek     - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, nagyszüleik, testvéreik és hozzátartozók

29. szombat   - Murányi István, felesége, fiuk, vejük Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége Boda Erzsébet, vejük József, unokájuk István, szüleik, testvéreik, Erdős és Boda család halottaiért

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik, testvéreik és elhunyt hozzátartozók

30. vasárnap - Percsina Pál, felesége Csernák Margit, fiuk, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából élő családért

                        - Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, Nagy László, felesége Nagy Mária, szülők, testvérek

31. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre