Vadkerti harangok
2016. június


A két főapostol: Péter és Pál
Szentmiseszándékok 
Ferenc pápa üzenetei XXIX
Érsekvadkerti Esperesi Kerület Hittanverseny
Elsőáldozás
Az irgalmasság arca
Ünneppé tenni a hétköznapokat
Keresztény önérzet
A falubajnokságról dióhéjban
Kolping focibajnokság egy erdélyi fiatal szemszögéből
Lecke gyerekektől
Ingyenes jogi tanácsadás
Önkormányzati hírek
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A két pőapostol: Péter és PálAz Egyház az apostolok szilárd alapjain nyugszik. Minden háznak van fundamentuma, tehát az egyháznak is. Egy épületben a legfontosabbak az oszlopok és a tartógerendák. Ilyen, az Egyház épületét is meghatározó két személy Szent Péter és Szent Pál apostol. Meghatározóak a mindenkori keresztények számára, mert őket választotta ki az Isten, hogy a Krisztus által felépített művet, az Egyházat elterjesszék az egész világon. Bár minden apostol ezt a feladatot kapta ­„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek” ­, de ők a különösen is kiválasztott közösség élén álltak, a vezetés fontos munkáját látták el.

Péter egyszerű halászemberből lett kiválasztott tanítvány, és élt három éven át a Jézust követő közösségben. Magatartása, szeretete és elkötelezettsége már ekkor megmutatkozott, és a Mester az ő tanítványának a Péter, „szikla” nevet adta. Az Úr ismerte övéit, ismerte Pétert is, akit többször megajándékozott bizalmával. Számított rá, és tudta, hogy az emberi gyengeségből elkövetett tagadása nem tántorítja el tőle, hanem bűnbánattal visszatér, ahogy ezt előre megjövendölte: „Imádkoztam érted, nehogy meginogj hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd testvéreidet”. Péter megújult hitét és szeretetét háromszorosan is megvallotta, amikor a Feltámadott erre rákérdezett: „Simon, János fia, szeretsz engem? – Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek”. Ekkor már nem emberi módon gondolkodott, hanem megadta magát a kegyelemnek és kész volt arra is, életét adja oda szeretett Mesteréért, amint ezt később meg is tette.

Pál egészen más, de hűségben, kitartásban, Jézus szeretetének viszonzásában ő is ugyanolyan sziklaszilárd, mint apostoltársa. A Feltámadt Krisztus megjelenése és meghívása apostollá tette és egy életre szóló feladatot adott számára. Nagy missziós útjaival ő lett a pogányok apostola. Mindig kész volt a tanúságtételre, a teljes élet átadásra Jézusért és testvéreiért. Saját példáján mutatta meg, hogy a keresztény élet nem mentes az áldozattól és a szenvedéstől, mert mi Krisztussal szenvedünk, érjen bármilyen megpróbáltatás a hitünk miatt. A kereszt nem botrány, hanem a megdicsőülés lehetősége, és ez bármilyen furcsa is, büszkeséggel tölthet el bennünket is, mert a szenvedő Jézusra tekintve a saját szenvedéseinkkel az Egyházat építjük.

Mindkét főapostolt a Gondviselés Rómába vezette, és ott is adták életüket a kezdődő keresztényüldözés idején Jézusért és a hitükért. Az ő életáldozatuk, tanításuk nagy erőt adott a születő Egyháznak, melynek tagjai sokszor ugyanazt a hősiességet tudták felmutatni, mint Péter és Pál.

Az Egyház kétezer éve él. Egy kicsinyke mustármagból hatalmas fává terebélyesedett. Sokan, mindenki helyet talál magának ebben a közösségben, mely az apostolok szilárd alapjára épült. Ők a hitüket sikeresen továbbadták. Ezért apostoli a mi hitünk. Ezt Jézus így akarta: Rád bízom Egyházamat, szólt Péterhez, míg Pált a nemzetek apostolává tette, hogy az üdvösség eljusson a föld végső határáig.

Péter és Pál ünnepe adjon számunkra is bátorítást, hogy a mai sokszor összetett helyzetben készek legyünk hirdetni az Evangéliumot, a kereszt erejével, ahogy ezt tették a főapostolok, mert erre maga az Üdvözítő szólít fel minket: „Legyetek tanúim!” (ApCsel 1,8), és ezt hozzátehetjük a köztünk élő Jézus nevében: „Legyetek mai apostolaim!”

(Kránitz Mihály cikke alapján; Fotó Barák B.)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXIX.rész

Elfelejtjük a dolgokat

Emlékezzünk mindenre, amit Isten értünk tett: a bűneinkre is emlékeznünk kell, és egészen őszintének kell lennünk magunkkal.

Amit Isten népével tett, azt teszi mindnyájunkkal. Miért minket választott ki az Úr? Én keresztény vagyok, a másik pedig még soha nem hallott Jézus Krisztusról. Ez a kegyelem műve. A szeretet kegyelméé. Emlékezzünk életünk konkrét valóságára, mint ahogy ezt Pál teszi, aki a Galatákhoz írt levélében őszintén megvallja: kegyetlenül üldözte az Egyházat. Nem azt mondja, hogy ez meg az vagyok, nemesi származásom van, mellesleg jó is. Nem. Pál ezt mondja: „üldöztem Isten egyházát, rossz voltam”. Ezzel visszaemlékezik múltjára és a kezdetekre.

Ez a szokás, hogy visszaemlékezzünk életünkre, nem nagyon terjedt el. Elfelejtjük a dolgokat, a pillanatban élünk, elfelejtjük a történelmet is. Mindnyájunknak van egy története. Ez a kegyelem, a bűn, az előre haladás története.

Amikor visszaemlékezünk életünkre, tulajdonképpen Istent dicsőítjük. Emlékezzünk vissza bűneinkre, amelyektől megszabadított bennünket az Úr, és dicsőítsük Istent! Pál azt mondja, csak két dologgal dicsekszik: bűneivel és a keresztre feszített Krisztus kegyelmével. Ezt kell, hogy mi is megtegyük Jézus kérésére.

Istennel való kapcsolatunk a keresztség napján pecsételődik meg, de nem akkor kezdődik, hanem korábban: már akkor elkezdődött, amikor Isten öröktől fogva kiválasztott minket. Ez a kapcsolat Isten szívében kezdődik, jelenti ki a Szentatya. Emlékezzünk hát arra, hogy Isten kiválasztott bennünket! Emlékezzünk a vele való szövetségre!

Tiszteletben tartottuk-e ezt a szövetséget? - szegezi nekünk a kérdést Ferenc pápa. Nem! Bűnösök vagyunk. De emlékeznünk kell Isten ígéretére, amelyben sohasem csalatkoztunk. Ez a mi reménységünk. Ez az igazi imádság. A Szentatya egy kéréssel fordult hozzánk. Imádkozzuk el a 138. (139.) zsoltárt: Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet.

Imádkozzuk ezt, és emlékezzünk történetünkre Isten színe előtt. Mert a mi történetünk Isten irántunk való szeretetének története, üzeni zárszókánt Ferenc pápa.

(Magyar Kurír írás alapján)

Vissza az újság tetejére

Érsekvadkerti Esperesi Kerület Hittanverseny

Az idén került először megrendezésre a közös hittanverseny a szécsényi esperesi kerülettel együtt. A hittanverseny témája Szent Márton élete és az irgalmasság éve. A gyerekek négy hónapon keresztül oldottak meg feladatokat, a kisebbek pedig rajzolhattak Szent Márton életéről.

Mi is beneveztünk, és szorgalmasan, aktívan vettek részt jó páran a hittanosaink közül. Íme, az eredmények és a résztvevők névsora.

Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt!

 

ÉRSEKVADKERT összesen 58 fő

I. korcsoport                       23 fő

Gáspár Véda 2.b     I.
Kosik Sarolta 2.a    II.
Cseman Petra 1.b  III.

A további résztvevők: Kovács Zsombor 2.b, Nagy Júlia 2.a, Takács Boldizsár Lajos 1.a, Boda Balázs 1.a, Tokodi Emília 2.b, Boskó Noel 2.b, Deszpót Ádám 1.a, Gubik Milán 2.b, Győrfi Roland 2.b, Pusama Nikolasz 1.a, Gajdos Cseke 1.a, Dávid Dorka 2.a, Oroszlán Rebeka 2.a, Lakatos Melissza Kinga 2.a, Bozsonyik Balázs 2.b, Görbe Sára 2.b, Kovács Bodza 1.a, Valent Ákos 1.a


II. korcsoport                      19 fő

Valent Réka 3.a         I.
Keresztes Anna 3.a  II.
Raduly Gréta 3.b       III.

A csapat tagjai voltak még: Antal Milán 3.b, Balazs Gemma 3.b, Bencsik Anna 3.a, Csabák Ivett 3.b, Englóner Mia Leticia Mária 3.b, Fábián Mária Zita 3.a, Fekete Anna 3.b, Gáspár Réka 4.a, Híves Emese 3.b, Híves Sarolta 3.b, Molnár Réka 3.b, Nagy Enikő 4.a, Szúnyogh Gréta 3.b, Takács Korinna Lujza 4.a, Villant Veronika 3.b, Virág Boglárka 3.b

 
III. korcsoport                     14 fő

Mulik Zoltán 6.b     I.
Híves Dóra    6.a   II.

Ebben a csoportban versenyeztek még: Bozsonyik Boldizsár 5.a, Cseri Gergő 5.a, Farkas Gerda Rita 5.a, Farkas Gina 5.a, Gálik Gréta 6.b, Gulyás Zsófia 6.b, Halaj Szilárd 5.b, Holman Sebestyén 5.a, Kovács Bence 5.a, Kristóf Krisztián 5.a, Orem Vanda 5.a,Villant Anna 5.a

Vissza az újság tetejére

Elsőáldozás 2016

Egy héttel a bérmálkozás után újabb nagy ünnepe volt közösségünknek. Most az alsó tagozatos diákok közül a fotón látható 24 gyermek, arcukról sugárzó öröm közepette először járult szentáldozáshoz. Imádkozzunk értük, hogy növekedjék lelkükben a Jézussal egyre gyakoribb találkozás vágya.

Elsőáldozóink voltak: Bencsik Anna, Antal Milán, Balázs Gemma, Bozsonyik Rita

Csabák Ivett, Erdős Máté, Englóner Mia, Fábián Zita Mária, Fekete Anna , Híves Emese

Farkas Krisztián, Híves Sarolta, Freistág Milán, Hugyecz Flóra, Keresztes Anna

Pavlik Bendegúz Balázs, Raduly Gréta, Szunyogh Gréta, Valent Réka, Villant Veronika

Verebes Zsombor, Virág Frida, Virág Dániel, Petényi Angelina

Vissza az újság tetejére

Az irgalmasság arca V.rész

Ha Jézusra és az ő irgalmas arcára szegezzük tekintetünket, képesek leszünk befogadni a Szentháromság szeretetét. Jézus azt a küldetést kapta az Atyától, hogy a maga teljességében nyilatkoztassa ki az isteni szeretet misztériumát. „Isten szeretet” (1 Jn4,8.16) - állítja elsőként - és az egész Szentírásban egyedül János evangélista. Ez a szeretet vált láthatóvá és tapinthatóvá Jézus egész életében. Személye nem más, mint az önmagát ingyenesen odaajándékozó szeretet. A hozzá közeledő személyekkel valamiféle páratlan és megismételhetetlen kapcsolatban áll. A csodajelek, amelyet elsősorban a bűnösökkel, a szegényekkel a kirekesztettekkel, a betegekkel és szenvedőkkel visz véghez, az irgalmasságról beszélnek. Benne minden az irgalmasságról szól, benne nincs semmi együttérzés nélkül.

Amikor Jézus látta az őt követő fáradt, kimerült, csalódott és gazdátlan sokaságot, a szíve mélyéből együtt érzett velük. Ezzel az együttérző szeretettel gyógyította meg az elébe vitt betegeket, és lakatta jól a sokaságot néhány kenyérrel és hallal. Jézust minden körülmények között az irgalmasság indította, mellyel olvasott beszélgetőtársai szívében és válaszolt legmélyebb szükségleteikre. Amikor az egyetlen fiát temetni készülő naimi özveggyel találkozott, mélységes együttérzést tanúsított a síró édesanya mérhetetlen fájdalma iránt, és föltámasztva a halálból, visszaadta neki a fiát. Miután a gadarai megszállottat megszabadította, ezekkel a szavakkal bocsátotta el: „Menj haza a tieidhez, s beszéld el, hogy milyen nagy csodát tett veled az Úr, hogyan könyörült rajtad.” Máté meghívása is az irgalmasság horizontjába szövődik. Jézus, elhaladván a vámasztal előtt, rátekintett Mátéra. Ez a pillantás tele volt irgalmassággal; megbocsátotta bűneit, és - legyőzve a többi tanítvány ellenkezését - kiválasztotta a bűnöst és a vámost, hogy a tizenkettő egyike legyen

Vissza az újság tetejére

Ünneppé tenni a hétköznapokat

(Egy találkozó margójára)


Ünnepelni jöttünk össze. Ünnepelni, mert a másik emberre figyelve ki lehet szakadni az önmegvalósítást hirdető való világunk mókuskerekéből. Ünnepelni, figyelni Isten és a reánk kíváncsi volt tanárainkra, diáktársakra és az őket elkísérő házastársakra. Közösségben ünnepelni, és hálát adni a mögöttünk hagyott 50 évért, annak minden öröméért és bánatáért, megosztani kortársainkkal azt, hogy hogyan alakult életünk abban a hivatásban, amit nekünk szánt az élet.

Az ünnep már péntek este, a hálaadó osztálymisével kezdetét vette. Az öregdiákok és tanáraik szeretettel töltötték meg az első padokat templomunkban, hisz abban értük, a megjelenni nem tudó betegekért, az odaátról figyelő diáktársakért, tanárokért és papokért imádkoztunk. András atya buzdító szavait idézve, nagy ajándék ez az ünnep, mert tanúsítja ennyi év után is azt, hogy tanáraink és papjaink magvetése nem volt hiábavaló.

A szentmisét követően tájházi látogatás szerepelt a programban, amit az eső elmosott. Ám nem siettek haza a jelenlévők, mert csoportokban, egymásnak örülve, hosszasan beszélgettek a templomkertben, melyet az ott készült fotó is megörökít az utókor számára.

Nagyon vártuk a szombati folytatást, hisz voltak közöttünk olyan társak is, akik több mint ötven éve nem látták egymást. Az ünneplés mai helyszíne a Közösségi Ház volt, ahol fehér asztal mellett köszöntöttük egymást, majd gyertyagyújtással emlékeztünk azokra, akik odaát ünnepelnek velünk. Ezután rendhagyó osztályfőnöki óra keretében először a tanáraink, majd a diáktársak foglalták össze röviden a mögöttük hagyott két emberöltőnyi idő eseményeit. A hivatalos részt az itt is látható csoportképkészítés, majd a finom vacsora követte.

A vacsora után méhkassá változott a terem. Előkerültek a régi fotók, melyen alig-alig ismertünk magunkra. Spontán kis csoportok alakultak a rég nem látott társak körül, hogy folytatódjék az osztályfőnöki órán hallottak kibővítése, miközben a meglepetés erejével hatva, élőzenét szolgáltatott az egyik osztálytársunk, melyet éppúgy, mint az egész estét, és a tegnapi szentmisét, a cikkben megjelölt „osztályfotós” és felesége rögzített az utókor számára.

Zárszóként csak annyit: Jó volt együtt lenni veletek. Annyira jó, hogy az ismétléssel nem szabad újabb ötven évet várni!

(Érsekvadkert, 2016.06.12. emjé; fotók: Hustyava Zoltán és felesége, Mlinárcsek Márta)

Vissza az újság tetejére

Keresztény önérzet

Életünk során kísértések sorával szembesülünk. Választanunk kell a tisztesség és a hasznot hajtó, néha apró, máskor nagyobb tisztességtelenségek között. S minél több nagy és megtorlatlan bűntettet tapasztalunk környezetünkben, annál könnyebben bocsátjuk meg magunknak apróbb-nagyobb behódolásainkat. A minap egy külföldre szakadt, itthon sokat jótékonykodó hazánkfia „gumigerincűnek” nevezte a honi magyarokat. Semmiképpen sem osztom a véleményét, hiszen sokaknak a mögöttünk hagyott korban nemcsak hajlítgatták, hanem meg is törték a gerincét. Az is bizonyos azonban, hogy sokan önérdekből meghunyászkodnak, nem merik kimondani apróbb-nagyobb igazságaikat. Nem éppen irodalmi szó, de nagyon kifejező: sumákolunk olyankor is, amikor nem volna szabad, amikor Isten ügyét kellene szolgálnunk, a keresztény igazságokat kimondva. Némi derűvel szoktam hallgatni, amint kedves ismerőseim főnökeikkel beszélnek telefonon, majd letéve a kagylót, immáron megszabadulva a hang nyomasztó súlya alól, egészen más tónusban idézik. Nyuszi és hős. Két különböző ember szavai. Még csodálkozni sem lehet, hiszen annak idején a főnökök tetszés szerint adtak és elvettek. Meg kellene szoknunk, hogy hajlongás nélkül beszéljünk velük. Hogy ne csak a hátuk mögött merjük elmondani, ami a szívünkön fekszik. Hogy ne egy másik ember szólaljon meg belőlünk, amikor velük beszélünk. Hogy önmagunkat adjuk, kendőzés és kicsinyes számítások nélkül. Ne feledjük, elég egyértelmű Jézus figyelmeztetése: csak az Úrnak szolgáljunk alázatosan, a világi hatalmaságoknak, még ha előnyünkre is válik, soha!

A keresztényinek mondott ­ de csak mondott ­ önérzet furcsa megnyilvánulása a névtelen levelek gyártása és küldözgetése. A minap kaptam egy szép példányt. Feladójaként az általam ismeretlen „Leleplezési Imamozgalom” szerepelt. Hangneme kevésbé emlékeztetett az imamozgalmakéra. Ilyen hangon, a vérbő, haragos szentek sem imádkoztak. Írója természetesen név nélkül, alaposan leszedi a keresztvizet egyik-másik püspökünkről, az Új Ember munkatársairól, s mindezt keményen, önérzetesen, csak éppen a névtelenség homályába húzódva, abban a hitben, hogy most aztán jól megadta a gyáváknak! Mindezt persze egy „imamozgalommá” habosítva.

Mindennek mondhatjuk az ilyesféle eljárást, csak keresztényinek és önérzetesnek nem. A keresztény önérzet ugyanis a meggyőződésünk nyílt vállalása, az egy Úr szolgálata, taktikázgatások, alakoskodások nélkül. A magánéletben éppúgy, mint a közélet összekuszált viszonyai között. Kivált akkor, olyan helyzetekben, amikor igen is van, lehet súlya szavunknak, kivált, ha merjük hallatni, s nem legyintgetünk, hogy úgy sincs értelme, ezért aztán kényelmes némaságba burkolózunk. Vannak helyzetek, amikor a hallgatás a rosszal való cimborasággal egyenértékű. Ráadásul teljesen érthetetlen, hogy sokan még most is úgy érzik, mintha gúzsba lennének kötve, pedig azokat a hajdani köteleket már régen leszedték rólunk. Nem azt mondom, hogy e rossz emlékű korszak lovagjai végképp elvágtattak. Szó sincs róla! Itt vannak, nem is rossz körülmények között, gyakran vezető pozícióban. De azt már nem tehetik meg, hogy elfojtják szavunkat. Ha némák, gyámoltalanok vagyunk, az nem az ő bűnük. Ha ellenvetés és óvás nélkül űzik kisded játékaikat, akkor érdemes magunkba néznünk, mit tettünk, egyáltalán tettünk-e valamit, hogy ne így legyen.

(Rónay László)

Vissza az újság tetejére

A falubajnokságról dióhéjban

Idén tavasszal is felsorakozott a műfüves pálya „gyepére” négy csapat (Elit alakulat, Foci Bt., Jamaica, Kolping), hogy megküzdjön a Falubajnokság első helyéért. Persze, ahogyan az elmúlt években, úgy most sem volt ez vérre menő küzdelem, de azért az egészséges küzdelem jelen volt a pályán, természetesen a sportszerűség határain belül. Voltak igen magas színvonalú, izgalmas meccsek, és voltak ennél egyhangúbbak is, de még az utóbbi meccseken is láthatóan élvezte mindenki a játékot, és természetesen a jó hangulatot, illetve társaságot. Gyorsan el is repült ez a hat hétvége, mely alatt lezajlott a két teljes forduló. A május 21-i záró fordulóra már nem maradt sok nyitott kérdés, így a díjátadóval egybekötött „ünnepség” alatt a résztvevő csapatok a Jamaicának gratulálhattak megérdemelt bajnoki címéhez, de a többi csapat (a második Kolping, a gólkülönbséggel harmadik FOCI BT és a negyedik Elit Alakulat) is megtett mindent a minél jobb szereplésért, senkinél nem érhette szó a ház elejét! A bajnokság gólkirálya Mácsik Levi lett. Gratulálunk neki is! Jövőre pedig folytatás, reméljük még több csapattal!

(Edvin)

Vissza az újság tetejére

Kolping focibajnokság egy erdélyi fiatal szemszögéből

Június 4-én került megrendezésre a XIII. Nemzetközi Kolping Labdarúgó Torna Érsekvadkert településén, Magyarországon. Erre a tornára meghívás alapján lehet eljutni, idén minket is ért a megtiszteltetés, hogy itt részt vehettünk. Ezen az eseményen 10 csapat vett részt, különböző országok képviseltették magukat: Magyarország, Csehország, Szlovákia és Románia, köztük volt a tasnádi Kolping Család csapata is.

A mi csapatunk nyolc aktív fiatalból állt össze. A mi utunk pénteken 15 óra körül indult, egyesek reggel érkeztek Kolozsvárról, mások egyenesen a munkahelyről.

Este 21 óra körül, magyarországi idő szerint, megérkeztünk Érsekvadkertre, az Erdei Kolping Házhoz, ami nagyjából 4 km található egy erdőben Érsekvadkerttől, egy csendes helyen, a természet ölén. A házigazdák vacsorával vártak minket, majd egy közös beszélgetésre és ismerkedésre került sor.

Másnap reggel 8-kor gyülekeztünk a helyi csapat labdarúgó pályáján, ami két kisebb pályára volt felosztva. Az idő tökéletes volt a focihoz, enyhén borult volt reggel, majd később teljesen kisütött a nap. A csapatok 2 ötös csoportba voltak sorolva. Mi Blansko (Csehország), Nyíregyháza (Magyarország), Csíkszereda és Székelykeresztúr (Székelyföld) csapataival kerültünk össze.

Három győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végeztünk a csoportban, majd következett az elődöntő Kézdivásárhely csapatával. A mérkőzés 1­0-ra végződött az ellenfél csapat javára, így kisdöntőbe kerültünk, ahol a szlovák csapattal mérhettük össze tudásunkat. A meccs végül a döntetlen eredmény miatt büntetőkkel, 5-4-re a mi csapatunk javára dőlt el, ezzel megszereztük a torna 3 helyét.

A bajnokságot Kézdivásárhely csapata nyerte meg, Székelykeresztúr előtt, melyet a mi csapatunk (Tasnád) követett, majd a következő sorrendben folytatódott: Ipolyszakállos, Érsekvadkert, Víziváros, Blansko, Nyíregyháza, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda.

A díjátadásra a helyi Közösségi Házban került sor, élő zenével, tánccal, vacsorával és jó kedvvel. A torna nagyon jól volt megszervezve, és barátságos hangulatban töltöttük az estét és együtt szórakoztunk a többi csapattal.

Vasárnap reggeli után részt vettünk fél 10-kor a szentmisén a helyi templomban, ami után haza indultunk.

Ez úton szeretnénk gratulálni a szervezőknek és megköszönjük áldozatos munkájukat, mert egy ilyen esemény megszervezése nem kis odaadással és precizitással jár.

Vissza az újság tetejére

Lecke gyerekektől

avagy újra családi nap a Kolping házban

Tanulhatnánk a gyerekektől. Felnőttként olykor a múltba révedünk, vagy a jövőt tervezzük, esetleg aggodalmaskodunk. A gyerekek ugyanakkor a jelenben élnek, csak a most van számukra, nem terveznek és nem aggodalmaskodnak - az éppen aktuálist élik meg teljes intenzitással.


A megélt jelennek lehettünk részesei 2016. május 21-én a Kolping ház udvarában megtartott családi napon. A gyerekhad teljesen megtöltötte az udvart. Az ugráló vár és a trambulin, valamint a labda- és ügyességi játékok felszabadították (levezették) a gyerekek energiáit. Pihenésképp a kreativitás tesztelhető volt a kézműves foglalkozásokon, ahol remekművek születtek gyurmából, papírból és csuhéból is. A népi játszótéren pedig próbára tehető volt a horgász- és az építésztudás is. Aki pedig nem fért a bőrébe, arcfestés után belebújhatott valami másba. De önkéntes tűzoltóból sem volt hiány, a gyerekek – többször is – zsúfolásig töltötték meg a szirénázó tűzoltóautót. Délután Csernik Szende székely lábbábos előadása (világa) bűvölte el a gyerekeket (felnőtteket is), majd zárásként – tánctanítással fűszerezve ­ az Ebgondolat húzta a talpalávalót.

Csodás nap volt! A Kolping Család és a Tizenhárom almafa Alapítvány két tucat önkéntese nélkül a családi nap nem jött volna létre, de az igazi főszereplők a gyerekek voltak. Akik példát mutattak abban, hogyan éljük meg bátran és önfeledten azt, ami éppen történik velünk.

Molnár Arnold

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Május 31-én volt képviselő-testületünk soron következő ülése. Az első napirendi pontban a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotása szerepelt. Ezt a 2015. évi belső ellenőri összefoglaló jelentés tárgyalása követte. Beszámolót hallhattunk az első fokú gyámhatóság és a Gyermekjóléti Szolgálat tavalyi évi tevékenységéről.

Határozatot hoztunk, hogy ismét leadjuk pályázatunkat a Zrínyi út tavaly elutasított szakaszának felújítására, valamint arról, hogy a belső ellenőrzést 2017-től már nem társulási formában fogjuk megoldani. A hetedik napirend is határozathozatalról szólt, mely rendelkezik az ipari parkhoz szükséges terület megvásárlásáról.

Egyebekben tájékoztató hangzott el arról, hogy leadásra került a csapadékvíz elvezetéssel, az óvodaépítéssel, és az ipari területtel kapcsolatos pályázatunk. Ugyanebben a napirendben hangzott el, hogy lapzártánk idején kis kultúrműsorral lépnek fel Spytkowicében Érsekvadkert küldöttei, míg július 14-16. között tőlük érkezik delegáció hozzánk, amit a falunapunkon történő szereplésük követ majd a testvér települési kapcsolat jegyében.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2016. július 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírekKolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


 

 

1./  Június 29-én, szerdán Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, szentmisék r. 7 és  este 7 órakor lesz szentmise. Az ünnepet követő vasárnap lesz a Péter fillér néven ismer gyűjtés, amivel a Szentatya segítő lehetőségét támogatjuk. 
2./ JÚLIUS 2-ÁN, szombaton Sarlósboldogasszony napján a szentmise este 7 órakor lesz. Legyen ez necsak a KALÁSZOSOK, de a többi közösségek együttes ünneplése is. 
3./ Július 23-án, Szent Anna ünnepét megelőző szombaton este 7 órakor a Temetői Szent Anna kápolnánál lesz a szentmise, utána az unokákkal együtt résztvevő nagyszülőket megáldjuk, kérve, hogy Isten áldása sok örömet adjon nekik általuk.
 Július 31-én lesz a szokásos Balassagyarmati Palóc Szent Anna búcsú de. 10 órakor kezdődik, az ünnepi szentmisét Dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke  püspök atya mutatja be.
4./ Szent Kristóf ünnepét követő vasárnap, július 31-én a szentmisék után imádkozunk az utazók védőszentjéhez, és megáldjuk a templom körül az autókat, járműveket.
5./  Július 31-én, vasárnap a fél 10-es szent misét ajánljuk fel egyházközségünkért, annak megújulásáért, szent Ignác fogadalmi napunkon.
6./  KÁLVÁRIA KÁPIOLNA, ÉS A Keresztúti Állomások, és a kis „Búcsúzó kápolna megújítása folyamatban van. Sokkal több a javítanivaló, mint azt előre láthattuk.   A költségvetés 24. millió Ft. – Pályázaton támogatást nem kaptunk. – A pályázatot 15. milliós tervhez kértük, de ebben a 14 keresztúti állomás, a kis kápolnácska, és az előre nem látott (pl. gerenda, cserék, szarufák teljes cseréje stb. nem volt. 
 
Eddig külön adományként 59-en járultak hozzá a felújításhoz, 4.372.000 Ft-tal.
Fogjunk össze, hogy a munkát be tudjuk fejezni, és megszépült Kálvária kápolnánknak együtt örülhessünk. – És természetesen a költségeket fedezni tudjuk.

KERESZTELTEK   

14. Tóth Vince (Tóth Tibor- Zsiga Amália)

BÉRMÁLKOZOTT 25 fiatal, Május 7-én.
Bérmált megyésfőpásztorunk: Dr. Beer Miklós váci püspök
 
Először járult szentáldozáshoz 24 gyermek máj.22-én

HÁZASSÁGKÖTÉS

          2./ máj.28: Szabó Gergő – Híves Gabriella

HALOTTAINK:      

13./ Lencsés Lászlóné, sz. Kovács Anna (1934)

 14./ Csák Imréné, sz. Sípos Margit (1944)

 15./ Boskó Róbert (Pusztaberki, 1969)

 16./ Hogál Jószef (1952)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. péntek        - Boskó Tibor 2. évforduló, szülei, apósa, anyósa, sógora és nagyszülők

                        - Halaj Gyuláné Antal Margit és hozzátartozók

                        - Kakas Mihály 1.évforduló, felesége Hustyava Mária, 36. évforduló

2. szombat     - Élő és elhunyt KALÁSZ tagokért

3. vasárnap   - Valent István 3. évforduló, szülők, nagyszülők

                        - Koza János, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Jelen János 5. évforduló és elhunyt hozzátartozók

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Papi hivatásokért

8. péntek        - Boda István 20. évforduló

                        - Kristók János, veje, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, Vitéz István és elhunyt családtagok

                        - Pálinkás István, felesége Csillag Erzsébet, szüleik és a család halottaiért

9. szombat     - Czinege István, felesége Molnár Mária, szüleik, hősi halott Molnár József, Molnár János, Vidó István és Sztankovics Ferenc, valamint Pistyur János, felesége Halaj Mária és a Halaj család halottaiért

                        - Varga Ignác 4. évforduló, szülei, testvére József, Hogál József, felesége Molnár Ilona, fiuk János és József és hozzátartozók

                        - Megyeri János 2. évforduló, szülei, Nagy László, felesége Gyurkovics Erzsébet, fiuk, menyük és nagyszülők

10. vasárnap - Pistyúr Gábor 10. évforduló, szülei, testvére János, sógora Péter 10. évforduló és hozzátartozók

                        - Csernák József, felesége Záhorszki Margit 6. évforduló, szüleik, testvéreik, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjai

11. hétfő        - Czinege János, felesége Híves Borbála, szülei, testvérei, nagyszülők és hozzátartozók (Alapítványi)

15. péntek     - Kristók János, felesége Halaj Margit, lányuk és hozzátartozók

                        - Jakubecz János, édesapja, Keresztes Ilona, férje, élő és elhunyt családtagok

                        - Kosztrihán József, fia István, szülei, testvére, apósa, anyósa, Kosztrihán és Erdős család halottaiért

16. szombat   - Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Szabó István, Záhorszki János, Urbán István, felesége Csernák Mária és szüleik

                        - Pásztor János, felesége Antal Ágnes és hozzátartozók

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók, valamint Urbán Andrásné, 2 férje és hozzátartozók

17. vasárnap - Záhorszki Jánosné Kovács Borbála, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Urbán István, felesége Csernák Mária, veje János, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda, Gréczi, Kovács és Csabák család halottai és élő hozzátartozók

18. hétfő        -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     - Jakubecz István, Jakubecz és Varga nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda János, felesége Kakas Margit, szüleik, testvéreik és a Kakas család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Vincze János 3. évforduló, édesapja, valamint Dombai István 3. évforduló és szülei

23. szombat   -

24. vasárnap - Jegyesekért

29. péntek     - Pistyúr János 1941, szülei, testvérei, apósa, anyósa, nagyszülei és nászasszonya

                        - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, anyósa, apósa, a család élő és elhunyt tagjaiért

30. szombat   - Pinke István, szülei, testvére János, Boda, Czinege és Kovács családért és összes elhunyt hozzátartozókért

                        - Vitéz Sándor, édesapja, apósa, anyósa, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

31- vasárnap -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre