Vadkerti harangok
2015. október


Halottak napja
Szentmiseszándékok
Mindenszentek ünnepe
Medjugorjei zarándoklat
Bevezetés a mennyországba
Miért áldozzuk életünket?
Ferencz pápa üzenetei XXII.rész
Életige
Ima a nemzetünkért
Művészeti Fesztivál Érsekvadkerten
Halottak napján
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Halottak napja

„Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik!”


Az ünnep eredete a 10. századba vezethető vissza. Odilo, Cluny bencés apát 998-ban, a minden megholtról való ünnepélyes megemlékezést írja elő minden kolostorában november 2-án. Ez a szokás azután a XII. és XIII. században egész Európában elterjedt. Ma a szenvedő Egyház tagjairól emlékezünk, akik már előttünk jártak a hit jelével, hogy mielőbb eljussanak a megdicsőült Egyház üdvözült hívei közé.

Az Egyház élő hittel terjeszti bizakodó kérését a Mindenható elé: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket”.

Sok helyen már Mindenszentek ünnepének estéjén megemlékezést tartanak a megholtakról. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: „Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett”.

(Forrás: Magyar Kurír, fotó: U. Edit)

Vissza az újság tetejére

Mindenszentek ünnepe

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket az Egyház külön szentnek nyilvánított – egy közös napon ünnepeljük. Az ünnepi mise könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat!”

Beda Venerabilis így ír az ünnepről: E mai napon, szeretteim, mindvalamennyi szenteknek emlékezetét egy közös ünneplésnek vígságával üljük. Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a szenvedésben, annál ragyogóbb most a tisztességben. […]

Mindenszentek napját Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra emlékeztek ezen a napon. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az összes vértanúk tiszteletére. III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet.

Mindenszentek ünnepe hazánkban 2001 óta újra munkaszüneti nap.

Forrás: Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Medjugorjei zarándoklat


Szeptember 21-e, hétfő van. Este tízkor a templomunk mellől indulva megkezdte zarándokútját csapatunk, melyben a Felvidék és Erdély is képviselve volt. A népvándorlás miatt picit féltünk, hogy megnehezíti a tőlünk majdnem 900 km-re lévő célállomásunk, Medjugorje elérését. A félelemre a legjobb gyógyszer az ima és a szentmisékre való készületként gyakorolt és most tanult ének volt, melynek élére felváltva állt az ipolyszakállasi Marian atya és a zeteváraljai kántor és egyben idegenvezetőnk, Attila. Több pihenőhely beiktatásával, a tériszonyhoz történő szoktatás jegyében, átszelve a Dinári hegység 2000 métert ostromló kőcsipkés csúcsait, délután kettőre az életet adó és zöld színű Neretva folyó által átszelt Mostárba érkeztünk. Közel háromórás, a középkori hangulatot felidéző városnézésünk betekintést adott a török-kor életvitelébe, amiből csak a délszláv háborúból visszamaradt szétlőtt épületek látványa zökkentett ki. A sok mecset között üdítő volt szemünknek a mostari híd tövében épült 108 méter magas tornyával az ég felé mutató Székesegyház és a hegytetőről idetekintő hatalmas kereszt, mintegy jelezve azt, hogy Bosznia-Hercegovina kisebbségben élő katolikus részén állunk.

A városnézést követően egy órán belül zarándoklatunk célállomásán voltunk. Rövid pihenőt követően gyalog mentünk a szállásunktól másfél kilométerre lévő, Szent Jakab apostol titulusú kegytemplomhoz, ahol minden kedden este kilenckor szabadtéri szentségimádás van. A meglepetés erejével hatott, hogy minden irányból özönlött a tömeg, akik a helyszín közelébe érve úgy elcsendesedtek, hogy hallani lehetett az enyhe szellő által zizegtetett falevek hangját is. Felemelő érzés volt az együtt imádkozás, főleg amikor magyar imarész, vagy az általunk is ismert latin énekek következtek. De ha egyetlen szót sem értettünk volna, akkor is nagy ajándék részesei voltunk a közel 7000 imádkozó testvérünk közvetítésével.

Hogy repül az idő! Már a harmadik napot kezdjük itt. Ma is, mint mindig, közös imával indultunk, hogy szemünket gyönyörködtessük a KRAICAI vízesésben. Csodálatos látvány volt, amikor a Dinári-hegységben összegyűlt víz egy 250 méter hosszú félkör mentén, 28 méter magasságból a természet csodájaként, szemet elkápráztató módon hullik alá, hogy folytassa útját a meredek hegyek között.

A szemek gyönyörködtetését követően a lélek ápolása következett a THAJLINÁBAN 11:20-kor kezdődő szentmisénkkel. A kiváló akusztikájú templomban található az a Szűzanya szobor, melynek arcvonásait viseli minden medjugorjei Mária ábrázolás. Az nem lepett meg hogy szépen szóltak az énekeink, hisz ezt mindig megelőzte a buszon történő gyakorlás. Volt egy olyan kép is ebben a templomban, amelyhez még hasonlót sem láttam. A kép baloldalán Szent II. János Pál pápa, a jobb oldalán Szent Pio atya, középen az Irgalmas Jézus, míg a háttérben a medjugorjei Mária. Nem véletlen, hogy a szentmise prédikációja is róluk szólt, jöttünk rá utólag.

Kettőkor már ismét Medjugorjéban vagyunk. De nem hazamentünk, hanem a még ma is élő Elvira nővér által kilenc évig tartó imakilenced után alapított CENACOLO fiú közösséget látogattuk meg. A szenvedélybetegségből gyógyulni vágyók élet-, munka- és imaközösségét alkotják ők. Egy horvát és egy magyar fiú tanúságot téve számunkra mesélte el az idekerülése előtti életét. A drog, az ital, a játékgép függőség mellett, a jólétben élő, de rendezetlen családi háttér épp úgy szerepelt a „repertoárukban”, mint az édestestvér hiánya. A magyar srác, Tamás, egyébként gyógyszerészként végzett Budapesten.

Az este sem maradt program nélkül. A szálláson történő felüdülést követően, már sötétben, este nyolckor a Jelenések hegyére mentünk, hogy imádkozva végigjárjuk a sziklatenger mentén épített keresztutat. A stációknál rövid mának szóló elmélkedés volt, majd három rózsafüzért elmondva utunk során, lihegve és bokaficam nélkül kóstoltunk bele, hogy milyen nehéz is lehetett a mi Urunk, Jézus Krisztus Golgotára vezető útja. Pislákoló fényeink mellett 2,5 óra múlva értünk a kék kereszthez, ahol Boldogasszony Anyánk eléneklésével és az atya áldásával zártuk e napunk közös részét.

Már csütörtök van. Fél kilenckor már a kegyhely fölé magasodó Krajovac-hegy lábánál vagyunk, hogy a tegnapihoz hasonló sziklás úton haladva a 2 és fél kilométer hosszú keresztutat imákkal és énekléssel ismét végigjárva jussunk a kiinduló ponttól 448 m magasságban álló kereszthez, melyet Jézus halálának 1900. évfordulóján állítottak a helyiek 1933-ban. Egymásra figyelve most is lassan haladtunk a „sziklaúton”. Rövid pihenő a kereszt tövében, majd magyar himnusz és a visszaút következett egy kis kerülővel, hogy ne zavarjuk a sziklaösvényen utánunk jövőket. Amikor mindenki leért közülünk, a ferencesek által működtetett árvaház kápolnájába vitt az utunk, hogy szentmise keretében adjunk hálát a végigjárt keresztútért. Mise után a cenacolós lányok otthonát tekintettük meg, tolmácson keresztül meghallgatva két ott élő lány életútját. Egyébként ők is együtt élnek, imádkoznak, s munkájukkal tartják fönn magukat.

Ezután a szakadó eső miatt a szállásunkra mentünk. Ám fél nyolcra kitisztult az ég. Így visszamentünk a kegytemplomhoz, ahol éppen szentségimádás volt az érkezésünkkor. A templomba nem fértünk be. Ott egy tűt sem lehetett volna leejteni. Ezért a gyóntatóudvar kivetítőjén keresztül több száz testvérhez társulva kapcsolódtunk be az áhítatba. Felemelő érzés volt köztük lenni! Nem is mentünk a szent óra után haza, hanem végigjártuk a templomkertben lévő keresztutat, imádkoztunk az irgalmasság olvasó titkainak mozaikkal megjelenített állomásainál. Gyertyát gyújtottunk a sziladarabokon álló kereszt előtt, melynek lába alól víz folyik ki, jelezve általa, hogy a keresztből élet fakad.

Úgy elrepült az idő, hisz már péntek van. Ma korán keltünk, hogy a szentségi böjt betartásával hálaadó szentmisén vegyünk rész a Jelenések kápolnájában, és 11 órakor Isten segítségével és társaságában kezdtük meg hazafelé vivő utunkat. Látnivalóban most is gazdag tájakon haladva Blagajban álltunk meg először. Itt található az ország koronájaként emlegetett sziklaormon álló Boszacsa erőd, a mélységben alábújó Táncoló derbisek iszlám kolostora. A kolostor udvarában ered a világ egyik legbővizűbb barlangforrása, ami egy a legrövidebbek közé tartozó Buna folyót táplálja.

Pár órás ittlét után hazafelé vettük az irányt, gyönyörködve a Dinári-hegység csipkés szikláiban, a szebbnél szebb tájakban. Majd amikor a mecsetek száma feltűnően megnőtt, imára kulcsoltuk kezünket, jelezve, hogy Jézus is itt van ez őt nélkülöző tájakon, ráérezve arra, hogy a kereszt gyógyszer, az imádság pedig gyógymód a vajúdó világunkban.

(Medjugore - Érsekvadkert, 2015.09.28. emjé, fotó: U. Edit)

Vissza az újság tetejére


Bevezetés a mennyországba

Szabad Ábrahám szívében békével, kezében egy szakácskönyvvel, a betegek szentségével megerősítve hazatért Mennyei Atyjához. Az angyal, akit érte küldött az Úr, fáradt volt, akár egy kedves portás péntek délután.

Az utolsó perc. Remegő ujjal mutatott a zsúfolásig tömött könyvespolc felé. Értették, mit akar. Valaki találomra leemelt egy kötetet és a legkisebb unoka kezébe nyomta. Az unoka odament az ágyhoz, lábujjhegyre állt és dédnagyapjának adta a régi szakácskönyvet. Ábrahám megsimogatta a gyermek puha kezét, bársonyos bőrének érintése egy kiserdő övezte rétre repítette. Másfél éves lehetett, szülei kirándulni vitték. A délutáni napfény mélysárgája permetezte a fűtengeren úszó virágokat. Szaladozás közben elesett, kicsit megütötte magát és sírni kezdett. Anyukája magához vette a kockás plédre, megpuszilta barna haját, majd vigasztalásul simogatni kezdte. Mindketten elszundítottak. A tisztás végtelenné tágul, magasból látjuk őket, az ég templomának tornyából. Mire felébredtek már pattogott a tűz, amit apja rakott. Sokáig, mélyen nézte a táncoló lángnyelveket. És a tűzből kilépett az angyal.

Az angyal hozott magával egy nagy táskát, amit rögtön ki is nyitott. Ábrahám sejtette, mi következik, a Jelenések könyvében olvasott a győztesek jutalmáról. Az angyal elővett egy papírost, az élet könyvének egy oldalát. Átadta neki. A tapintásra igen finom lapot úgy tanulmányozta Ábrahám, mint egy diák a bizonyítványát. Sokat olvasott életében, mégis most a legnagyszerűbbet, pedig csak két szót látott, de az a Teremtő kézírása volt: Szabad Ábrahám.

Isten minden ember nevét beírta az élet könyvébe. Mit jelent ez? Az Örökkévaló maga a szeretet. Csodás terve, hogy nekünk adja önmagát. Végtelen boldogságra kaptunk meghívást. Ki törölheti ki nevemet az élet könyvéből? Isten nem, hiába mindenható, mert ő a szeretet. Egy másik ember? Nem. Egyes-egyedül én, mert szabad vagyok. Isten visszautasítható. Igazából nem is törölhetem ki, csak áthúzhatom. A kép, áthúzva a nevem, a tudat, hogy kizártam magam az otthonomból, maga a pokol.

Felöltötte a fehér ruhát, amit érdemeiért kapott. Szőtte azt imádság, jótett, bűnbánat. Evett egy kicsit a mézeskalács ízű rejtett mannából, és az élet fájának zamatos gyümölcséből. A manna, a pusztában vándorlók égi eledele volt. Hogy a jövő nemzedéke is megbizonyosodjék a hajnali áldásról, a frigyládába rejtve őriztek belőle egy aranytálnyit a tízparancsolat kőtáblái és Áron kivirágzott botja mellett. Életmentő táplálék volt, mégis sokan durrogtak ellene. A manna beteljesedett a Messiásban: Jézus a mennyből alászállott élő kenyér. Minden szentmisében egyszerre vendéglátónk és táplálékunk.

Megivott egy kulaccsal az élet folyójának kristálytiszta vizéből.

Kapott egy fehér követ is. A kövön egy név állt, egy titokzatos név, melyet csak az ért meg, akit illet. A kő az öröklét, a név az ember legmélyebb, legtisztább valója, egy szó, ami te vagy. Tehát kőbe vésett neved: te és az örökkévalóság immáron elválaszthatatlan egységben.

Így nyerte el a győztesek koronáját, így lett oszlop Isten templomában.

Érdekes, valahogy minden ismerősnek tűnt neki. Eszerint a tanítás, hogy a földi életben részesülhetünk a mennyország előízében, igaz.

Elindultak. A hajnalcsillag, maga Krisztus, a húsvéti gyertya fényével ragyogta be az égboltot. Ő mutatta nekik az utat a mennyei Jeruzsálem felé.

Későre járt, angyalunk igencsak éhes volt már, amit gyomrának korgása jelzett.

-          Ábris, te hogy szereted a lecsót?

-          Tojással, kolbásszal – mosolyodott el Ábrahám.

    -          Én is. Ma az lesz a vacsora.

Nógrádi László, Hatvan

Vissza az újság tetejére

Miért áldozzuk életünket?

A kérdés szándékosan provokatív, hiszen abban a kultúrkörben, illetve civilizációban, amelyben ma élünk, nem szokás bármiért feláldozni életünket, sőt, hála Istennek, nem is szükséges. Ennek ellenére persze minden élő és gondolkodó ember valamiért „feláldozza” az életét, többé-kevésbé tudatosan és eklektikusan, életszerepeinek és hivatásának megfelelően. A szülő „feláldozza” életét gyermekeiért, a gyermek ezt később valamiképp áldozattal viszonozza. Áldozatot hoz mindenki tanulás és munka közben, minden alkalommal, amikor egy távolabbi vagy magasabb rendű cél érdekében fáradozik. Ez mind azonban nem valódi és totális áldozat, még a papé és a szerzetesé sem, mert életünk valóságos feláldozására a modern életkörülmények csak kivételes esetekben hívnak fel vagy adnak rá lehetőséget. Nincsen háború, éhínség, tűzvész, földrengés, árvíz, járvány vagy tömegszerencsétlenség, vagy ha mégis előfordul ezen a vidéken, akkor az nem országos méretű, és helyi erőfeszítéssel, sokszor áldozatok nélkül megfékezhető a további pusztítás. Az önzés és az individualizmus a modern ember szinte második természetévé vált, akár saját pótolhatatlanságának hite és a haláltól való beteges félelem, még a hívő emberek körében is nemegyszer. A magukat kereszténynek nevezők is sokszor csupán „vasárnapi keresztények”, akik úgy vélik, a szentmisén való részvétellel mintegy le is tudták hitbéli kötelességüket.

Ne szégyelljük bevallani, mindannyiunk számára egyre nagyobb lelki megpróbáltatást jelent a mai, globalista liberális kapitalizmussal való „békés együttélés”, ezt érzékelte már jó száz évvel ezelőtt Prohászka Ottokár, pedig akkor a lelkeket a lapok és színművek mérgezték csupán, sem rádió, sem a film, sem pedig a televízió és internet nem roncsolta már kisgyermekkortól az egészséges élet- és világszemléletet. A különféle valláspótlékok közül elsőnek a Művészet jelent meg a Természettel karöltve, azóta a modern valláspótlékok elképesztő sokaságában és rettentő primitívségükben is tömegeket vonzva hódítanak. A mai gyermek ideáljait, példaképeit szemügyre véve egyáltalán nem csodálkozunk, ha látjuk, belőlük talán már „vasárnapi keresztény” sem lesz, annyira távol tőlük az önkéntes áldozat és a jó ügyért vállalt bármiféle szenvedés vagy kockázat gondolata. Érdemes volna ismét megnézni velük közösen a Passió című filmet, mely a mai ember számára már megszokott képi eszközökkel mutatja be az Istenember szenvedését.

Paradox módon talán könnyebb volt együtt élni a szovjet, marxista-ateista szocializmus nyíltan keresztényellenes ideológiájával és társadalmával, mint a mostanival, melynek voltaképp semmiféle hite vagy ideológiája nincsen, csak a pénz, a haszon, a fogyasztás motorja működteti, s minden áru benne. Valamikor régen még „szocialista kultúráról” beszéltek: volt is olyasmi, amit annak lehetett hívni. Kapitalista kultúra viszont nincsen, mert a kapitalizmus nem ideológia, hanem termelési és fogyasztási modell. Lényegében nincs kultúrája, nincsenek alapelvei, sarkalatos pontjai, nem lehet vitatkozni vele. A kapitalizmussal két eszmerendszer vagy mozgalom „vitatkozik” igazán: a muszlim hit követői, és a fogyasztásból kizárt, világméretű szegénység Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. Ennek a vitának napjainkban jól látható jele a migráció is.

Amíg a kereszténység nem lesz képes új alapokra helyezni társadalmi tanítását, nem tudja saját híveit sem megvédelmezni a Mammontól. Amíg jogérzékünk erősebb, mint a kötelességérzetünk, nem tudunk semmiért sem áldozatot hozni, s nem vesszük át Krisztus keresztjét.

( szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XXII.rész

Gondoljunk  végső búcsúnk pillanatára

Bízzuk magunkat az Atyára, amikor búcsút veszünk ettől a világtól. Jézus búcsút vesz, hogy az Atyához térjen és elküldje nekünk a Lelket. Szent Pál elbúcsúzik, mielőtt Jeruzsálembe megy, és együtt sír az idős emberekkel, akik Efezusból érkeztek, hogy elköszönjenek tőle.

Mit jelent a keresztények számára búcsút venni? Jézus elbúcsúzik, Pál elbúcsúzik. Ez segít majd nekünk, hogy elgondolkodjunk saját búcsúzásainkról. Életünkben sok búcsú van, kis és nagy búcsúzások, amelyek olykor nagy szenvedéssel, könnyhullatással járnak.

Az életben léteznek kis és nagy búcsúzások. Ilyen az édesanya búcsúja, aki még egyszer utoljára megöleli a háborúba induló fiát, aztán minden reggel azzal a félelemmel ébred, hogy jön az értesítés: „Köszönjük fia nagylelkűségét, aki életét adta a hazáért.” És aztán ott van a végső búcsú, amely mindannyiunkra vár, amikor az Úr a túlpartra szólít - mondta Ferenc pápa.

Az életnek ezek a nagy búcsúvételei - köztük az utolsó is - nem olyan elköszönések, mint a Később találkozunk!,Viszontlátásra!, melyeket akkor mondunk, amikor tudjuk, hogy hamarosan visszatérünk. Más búcsúzás ez, amikor azt mondjuk: Isten veled! Olyan ember mondja, aki nem tudja, mikor és hogyan tér vissza, visszatér-e egyáltalán, fejtette ki a Szentatya.

Ezután a május 19-i szentleckére és Evangéliumra tért rá: Mind a két szentírási szakasz használja az Isten veled kifejezést. Pál Istenre bízza övéit, Jézus pedig az Atyára bízza tanítványait, akik a világban maradnak. Az Atyára bízni, Istenre bízni: ez az „Isten veledˮ elköszönés eredete. Mi csak nagy búcsúzások alkalmával mondjuk: „Isten veled!”, legyen az az életben vagy a végső búcsú idején.

Én felkészültem, hogy itt hagyjak mindent? Hogy az Atyára bízzam magam? Tette fel kérdéseit a pápa. Azt hiszem, ezzel a két ikonnal, a síró Pál képével valamint Jézus képével, aki szomorú, mert szenvedés vár rá, és tanítványaival együtt a szívében sír, gondolunk mi is a végső búcsúnkra. Ki lesz az, aki majd lezárja szemünket?


Mit hagyok itt? Pál és Jézus egyfajta lelkiismeret vizsgálatot tart ebben a szakaszban: Én ezt és ezt tettem. És én mit tettem? Mikor lesz, nem tudni, de eljön a pillanat, amikor a „Nemsokára”, a „Mindjárt”, a „Holnap találkozunk”, a „viszontlátásra” helyett így búcsúzunk: „Isten veled!”. Föl vagyok készülve, hogy Istenre bízzam szeretteimet és önmagamat? Kész vagyok-e arra, hogy kimondjam azt a szót, amely a fiú ráhagyatkozása az Atyára?

Ezen kérdések után végül azt tanácsolja számunkra Ferenc pápa, hogy gondolkodjunk el a Szentírás idevonatkozó mondatain, melyben Jézus és Pál elbúcsúznak. Gondoljunk arra a napra, amelyen mindannyiunknak ki kell mondani azt, hogy „Isten veled!”. Fohászkodjunk, hogy a meghalt és feltámadt Jézus küldje el nekünk a Szentlelket, hogy így megtanuljuk kimondani az utolsó szót, de lényünk mélyéből, teljes erővel: „Isten veled!”

(VR 2015.05.19 alapján)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)

 Jézus nyilvános működésének kezdetén áll: megtérésre hív mindenkit, hírül adja, hogy Isten országa közel van, és meggyógyít mindenfajta betegséget. Tömegek kezdik követni Őt. Ekkor fölmegy egy hegyre, és a körülállókhoz fordulva hírül adja életprogramját: ezt nevezzük „hegyi beszédnek”.

Jézus üzenetének újdonsága már beszédének első szavaiból kitűnik. Nem a gazdagokat nevezi boldogoknak, hanem a szegényeket, az alázatosakat, a kicsiket, a tisztaszívűeket, azokat, akik sírnak, és az elnyomottakat. Ezzel feje tetejére állítja a megszokott gondolkodásmódot, különösen korunk társadalmában, amelyben gyakran a konzumizmus, a hedonizmus, a presztízs kerül előtérbe. Ez a Jézus által hirdetett örömhír derűt és reményt ad a legelesettebbeknek is. Bizalommal tölt el a szerető Isten iránt, aki közel áll azokhoz, akik fájdalmakon, próbatételeken mennek keresztül. Az öröm és az üdvösség hírüladása ez, melynek tömör összefoglalása a nyolc boldogság közül már az elsőben megtalálható, amely a mennyek országát ígéri a lélekben szegényeknek:

„Boldogok a lélekben szegények…”

De mit jelent „lélekben szegénynek” lenni?

Azt, hogy el tudunk szakadni az általunk birtokolt javaktól és dolgoktól, a teremtményektől, önmagunktól. Egyszóval azt jelenti, hogy háttérbe helyezünk szívünkben mindent, ami megakadályozza, hogy nyitottan álljunk Isten előtt, hogy tegyük az Ő akaratát. A felebarátban pedig váljunk eggyé Vele! Úgy szeressük, ahogyan kell; arra is készen, hogy mindent elhagyjunk: apát, anyát, „földet” és hazát, ha Isten ezt kérné tőlünk!

„Lélekben szegénynek” lenni azt jelenti, hogy nem a gazdagságban bízunk, hanem Isten szeretetében és gondviselésében. Gyakran az egészségünk iránti aggodalom a gazdagságunk, vagy a rokonok miatti szorongás, egy bizonyos munka miatti nyugtalanság, a „hogyan is viselkedjek” bizonytalansága, vagy a jövőtől való félelem. Mindez gúzsba kötheti és önmagába zárhatja lelkünket. Megakadályozhatja, hogy kinyíljon Istenre és a felebarátra. Pontosan ezekben a bizonytalan pillanatokban hisz a „lélekben szegény” ember Isten szeretetében, Őrá veti minden aggodalmát, és megtapasztalja atyai szeretetét.

Akkor vagyunk „lélekben szegények”, ha hagyjuk, hogy a mások iránti szeretet vezessen bennünket. Ebben az esetben ugyanis megosztjuk vagy rendelkezésre bocsátjuk, amink van, a szükséget szenvedők javára: mosolyunkat, időnket, javainkat, képességeinket. Mivel szeretetből mindent odaadtunk, szegények vagyunk; más szóval üresek, semmik, szabadok, tiszta szívűek.

Ez a szeretet gyümölcseként megélt szegénység a szeretet forrásává válik: mivel kiüresítettük önmagunkat, tehát szabadok vagyunk, képesek leszünk arra, hogy teljes mértékben, fenntartások nélkül befogadjuk Isten akaratát, és minden testvérünket, akivel találkozunk.

Aki megéli a szívnek ezt a tisztaságát és ezt a lelki szegénységet, annak Jézus megígéri a mennyek országát: boldogok,

 

„… mert övék a mennyek országa.”

 

A mennyek országát nem vásárolhatjuk meg pénzért, nem hódíthatjuk meg hatalommal. Ajándékba kapjuk. Jézus ezért kéri tőlünk, hogy legyünk olyanok, mint a gyermekek, vagy mint a szegények, akik – amint a gyermekek is – rá vannak szorulva arra, hogy mindent másoktól kapjanak. A Szentlélek, akit vonzani fog ez a szeretettel teli űr, be tudja majd tölteni lelkünket, mert nem fog olyan akadályt találni, ami a vele való teljes közösség útjában állna.

Aki „lélekben szegény”, mivel nem tartott meg magának semmit, mindent birtokolni fog. Mivel önmagától szegény, Istennel gazdagodik. Erre is érvényes az evangéliumi ige: „adjatok, és akkor ti is kaptok”[1]: adjuk, amink van, és nem kevesebbet kapunk cserébe, mint a mennyek országát.

Egy argentin édesanya mesélte a következő tapasztalatot:

„Anyósom nagyon ragaszkodik fiához, a férjemhez, annyira, hogy féltékeny rá. Ez a magatartása mindig nehézséget szült közöttünk, és megkeményítette a szívemet vele kapcsolatban. Egy éve daganatot állapítottak meg nála. Kezelésekre és ápolásra volt szüksége, amelyet egyetlen lánya nem tudott megadni neki. Az evangélium igéi, melyeket egy idő óta próbálok életté váltani, megváltoztatták a szívemet: kezdtem megtanulni szeretni. Minden félelmemet felülmúlva magunkhoz fogadtuk anyósomat. Megpróbáltam új szemmel nézni rá, és szeretni őt: Jézus az, akin őbenne segítek.

Anyósom, aki nem érzéketlen a szeretetre, nagy meglepetésemre minden mozdulatomra hasonló szeretettel válaszolt. Isten kegyelme létrehozta a kölcsönösség csodáját!

Áldozatos hónapok következtek, amik mégsem tűntek nehéznek; és amikor anyósom itt hagyva minket derűsen átment az Égbe, mindannyiunkban béke volt.

Azokban a napokban vettem észre, hogy gyermekem lesz, akire már 9 éve vártunk! Számunkra ez a gyermek Isten túlcsorduló szeretetének kézzel fogható jele.”

 

(Chiara Lubich)


Ima nemzetünkért

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk, élet–halál küzdelem a tét, mint Dávid és Góliát esetében.

Dávid szembe mert szállni Góliáttal, és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk harcban. Hisszük azt, hogy számíthatunk a Te segítségedre. Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek. Segítsd őket, segíts minket Szentlelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké! Ámen.

Vissza az újság tetejére

Művészeti Fesztivál Érsekvadkerten

Október 10-én községünk adhatott otthont a Múzsa Művészeti Fesztivál balassagyarmati járási elődöntőjének. Vártuk azokat az irodalmat kedvelőket, akik versben vagy prózában megmutatják tehetségüket a nagyközönségnek. A rendezvényre történő jelentkezésnek korhatára nem volt. Az óvodástól a húszon éves korosztályig képviseltették magukat a szavalók és a mesélők.

Eljöttek Dejtárról, Drégelypalánkról, Herencsényből, de a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola és a Szent Imre Keresztény Iskola diákjai is képviseltették magukat. Ezek mellett természetesen a helyi Ary Erzsébet Óvoda és a Petőfi Sándor Általános Iskola növendékei is színpadra álltak. Szebbnél szebb, tanulságos verseket és meséket hallottunk a bátor, vállalkozó szellemű fellépőktől, így a háromtagú zsűrinek bizony nehéz volt meghoznia a döntést, hogy ki legyen az a három fő, akit tovább küld a november 15-én Salgótarjánban megrendezésre kerülő megyei gálára.

Továbbjutott a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Iskola diákja Gyöngyhalmi Mónika Reményik Sándor Pilatus c. versével. Riskó Bence dejtári fiatalember, aki saját paródikus versével örvendeztette meg a közönséget. Nagy öröm számunkra, hogy Vadkert is képviselve lesz a megyei gálán, hiszen tovább jutott Nagy Nándor palóc népmeséjével.

Akik most nem jutottak tovább, azok is kaptak valamit, hiszen a zsűri elnökének bátorító, biztató szavaival, valamint könyvjutalommal és emléklappal térhettek haza.

Aki eleget tett a meghívásnak, és ha nem is a színpadon versben vagy prózában, de a közönség soraiban ülve részese volt a Múzsa Művészeti Fesztivál elődöntőjének, egy szép, tartalmas délutánt tudhat magáénak.

V.T.

Vissza az újság tetejére

Halottak napján

Köd telepedett az égre,
indulunk a temetőkbe.
Lábunk alatt csörgő avar,
fű, fa, virág halni akar.
Megyünk búsan, fájó szívvel,
régi álmok emlékivel.
Várnak-e ránk? Nem tudhatjuk,
de a szívünk megnyugtatjuk.
Hogy ott voltunk, láttuk őket,
tőlünk korán elmenőket.
Láttuk őket, zörgő csonttal,
nyűt ruhákban, siralommal.
Szájuk mozdul, néma szóra:
- Imádkozni, de jó volna.
Hol hagytátok az imákat?
Földi lények, földi árnyak!
Hová lettek a zsoltárok?
Nincsenek már?! Csak virágok?
És a hervadozó őszben,
reszketünk a temetőkben.


Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek


Az elmúlt időszakban két alkalommal tartott ülést önkormányzatunk képviselő testülete. Szeptember 22-én a Szociális célú tűzifa ellátásról szóló rendelet elfogadása, a Bursa Hungarica Pályázati rendszerhez történő 2016. évi csatlakozás szerepelt. Ez az ülés döntött Virág Rudolf Gépállomás út 60. alatt található telekvásárlásával és Csordás Pálné (Fölső kocsma üzemeltetője) kérelmével kapcsolatban egyaránt. Bővebb információt a jegyzőkönyv megtekintésével szerezhet minden érdeklődő érsekvadkerti választópolgár.

2015. október 5-én a megnyert és a támogatási szerződés aláírása előtt álló épületek energetikai hatásfokát javító KEOP 2015-5.7.0 pályázat esetében előállt - a pályázat összegében el nem számolható - vízszigetes költségeinek (az összköltség 5%-a) biztosításával foglalkozott a testület.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. november 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

Újjá alakulásának huszonöt éves jubileumát ünnepelte a Magyar Kolping Szövetség! Az eseményre szeptember 26-án került sor Budapesten a Ciszterci Szent Imre Templomban! Hálaadó szentmisével indult az ünnep, amelyet Msgr. Alberto Bottari de Castello, apostoli nuncius celebrált a meghívott Kolping családok prézeseivel! Emelte az esemény ünnepélyességét, hogy a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, Kövesi Ferenc atya ezen a misén ünnepelte pappá szentelésének huszonöt éves évfordulóját , amelynek végén ezüstmisés áldásban részesítette a jelenlévőket!

Délután emlékülésen vettünk részt, amelyen Bánhidy Vajk előadása Adolf Kolping atya korába kalauzolta a hallgatóságot, majd a történész méltatta a kolpingi tanításokat, amelyek korokon átívelőek és ma is aktuálisak!

Dr. Simicskó István még államtitkárként lett meghívva, de az ismert események folytán már honvédelmi miniszterként tartotta meg előadását, amelyben első kézből tájékozódhattunk a migráns helyzetnek az országra és az általa vezetett minisztériumra gyakorolt hatásáról és az ebből következő feladatokról!

Az emlékülés zenés műsorral folytatódott, amelyen Fábián Annamária (Marcsi) gitárművész játékában gyönyörködhettünk, és amely az Art Harmony Kamarazenekar előadásával zárult!

 

Szintén „kolpingos” hír, hogy a gyöngyösi Kolping Család is ünnepelt október 10-én! Ők a gyöngyösi legényegylet megalakulásának 150 éves évfordulójára emlékeztek. Öten tettünk eleget barátaink meghívásának, és voltunk részesei egy nagyszerű közösség meghitt és rendkívül baráti hangulatú ünnepségének!

November 7-én este 7-től záró borest lesz a Kolping házban. Az elmúlt öt év borestjein szereplő borokból - a beérkezett jelzések alapján - kerülnek ki az est kóstolandó borai.

 

(Espé, fotó: kájé)

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Október utolsó vasárnapján (okt.25) hajnalra kell az órákat a téli időre 1 órával vissza igazítani.

Az Új síremlékek megáldása okt. 24 vagy: nov. 1-én LESZ.  -   Du. 3 órakor, a felső úti (Drágffy kápolna mögötti) keresztnél rövid imádságot végzünk a megholtakért, majd az előre  bejelentett új síremlékek megáldása.  Ott gyülekezzünk, onnan indulunk az áldásra. 

 

November 1-e, Mindenszentek napja vasárnapra esik. Mindenszentekre 2 szentmise lesz.  Előesti szentmise lesz szombaton este 6-kor, a másik szentmise vasárnap fél 8-kor. A temető látogatás miatt a szentmise ne maradjon el. – Pusztaberkiben de. fél 10-kor lesz Mindenszenteki szentmise.

            Halottak napján, nov. 2-án hétfőn szentmise: 7-kor az összes Vadkerten nyugvó, vagy innen származó megholtért - és este 6-kor az Összes megholtért ünnepi gyászmise.

  

November 12-én csütörtökön:  ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPRA hívjuk a K. Híveket. De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák. Este fél 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.

November 22-én, vasárnap a Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz.

              A templombúcsúnk november 30: Szent András napján lesz.  A búcsúi szentmisét URUS ATTILA, Nagylóci plébános, (egykor, 2000-2001-ben Érsekvadkerti káplán)   

 

KERESZTELTEK  

            17. Fábián Hunor,József (Fábián Tamás- Kulcsár Katalin)

            18. Makó Gertrúd, Gina (Makó Tibor- Lakaton Gina)

            19. Lakatos Attila (Lakatos Attila- Lakatos Johanna)

            20. Magyar Csenge (Magyar László - Szabó Melinda)

            21. Vitéz Zsombor, István (Vitéz Zoltán- Tóth Szilvia)

            22. Jardek Lenke, Erzsébet (Jardek Krisztián - Varga Krisztina, Pusztaberkiben)

            23. Szalai Blanka (Szalai Tamás- Lovász Emőke)

            24. Karman Pál  (Karman Pál - Kruzslik Gyöngyi)

HÁZASSÁGKÖTÉS

-

HALOTTAINK:

45.   Porkoláb István (1955)

46.   Gyurkovics Ferenc (1947)

47.   Palman Józsefné, szül. Mikes Beáta (1972)

48.   Budenszki János (1946)

49.   Kovács Istvánné, szül. Csillag Mária (1937)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. vasárnap   -

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

6. péntek        - Percsina Pál, felesége Csernák Margit, szüleik, fiuk, Percsina és Csernák család halottaiért

                        - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa, a Boda és Szuhánszki család élő és elhunyt tagjaiért

7. szombat     - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Záhorszki János és Szabó István

                        - Barák és Orem család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Ignác 30. évforduló, felesége Kosztrihán Emerencia, szüleik, testvéreik és menyük Szabó Józsefné

8. vasárnap   - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, gyermekeik, élő és elhunyt családtagok

                        - Vitéz Ferenc és Nagy Erzsébet

                        - dr. Mácsík Ferenc, Rith Mária 1. évforduló, valamint a Mácsík és Rith család élő és elhunyt hozzátartozóiért

9. hétfő           - Fábián István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

10. kedd         -

11. szerda      - Híves és Pistyúr család élő és elhunyt hozzátartozók

12. csütörtök - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kristóf József, felesége Tokodi Margit 4. évforduló, lányuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Csernák István, leánya Katalin

13. péntek     - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária és hozzátartozók, valamint Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik

                        - Balogh István, felesége Kaba Ilona, Balogh és Kaba család élő és elhunyt tagjaiért

14. szombat   - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szlúka András, felesége Szabó Margit, vejük és szüleik

                        - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, gyermekeik és szüleik

15. vasárnap - Hegyi János 1. évforduló, fia és a család halottai

                        - Szakács Ferenc 3. évforduló, felesége Viktor Erzsébet, szülei, testvérei és hozzátartozók

                        - Molnár János, felesége Valacsik Borbála, szüleik, testvéreik, Nagy Ignác, felesége Molnár Mária, szüleik és testvéreik

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      -

19. csütörtök - Élő és elhunyt Erzsébetekért

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, testvére, Kakas és Kuris család elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Ignác, édesapja, édesanyja Vitéz Mária, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

20. péntek     - Urbán és Molnár család elhunyt tagjaiért

                        - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet, szüleik, nászuk, nászasszonyuk, élő és elhunyt családtagok

                        - Szabó Istvánné Csillag Mária, édesapja, apósa, anyósa és élő hozzátartozók

21. szombat   - Kristók Ignác, élő és elhunyt családtagok

                        - Koza István, felesége Mészáros Borbála 3. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók, valamint Dósa János, felesége Csillag Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Murányi István, felesége, fiuk, vejük, Kristóf Sándor, szülei, hozzátartozók

22. vasárnap - Nagy Jánosné Boda Margit, 2 férje és hozzátartozók, Vitéz József, felesége Szabó Anna, szüleik

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor és a család halottaiért

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és a család halottaiért

27. péntek     - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat   - Káplár Győző, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Híves András, szülei, testvérei, apósa, anyósa és a család halottaiért

                        - Koza Kálmán, felesége Kosztrihán Ilona, vejük Sándor, élő és elhunyt hozzátartozók

29. vasárnap - Nagy Károly, felesége Vidó Mária, szüleik és hozzátartozók

                        - Paulicsek József, 30. évforduló, szülei, nevelőanyja, Paulicsek és Szabó család élő és elhunyt tagjai

                        - Csernák István, szülei, Erdős Ferenc, felesége Kovács Ilona és hozzátartozók

30. hétfő        -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre