Vadkerti harangok
2015. augusztus


Gondolatok Szent István ünnepén
Szentmiseszándékok
Kevés a kenyér
Föl és alá
Életige
A nagyszülők miséjén hallottam
Fogadalmi ünnepünk üzenete
Fohász a hazáért
Ferenc pápa üzenetei XX.rész
Csak fel kell nézni
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Gondolatok Szent István ünnepén


Történelmi személyről nehéz írni. Sok ember úgy gondolja, hogy mindig elő kell hozni valami új dolgot, ami „megdobja” az ünnep hangulatát. Mások egyszerűen felsorolják az illető személy életének főbb állomásait, mit sem törődve azzal, hogy van-e valami közük ahhoz a történelmi valósághoz, amiben élünk. Aztán vannak olyan „értelmezők”, akik mesterséges világot kreálnak a történelmi személy köré, amelyben szinte el is tűnik. Persze., lehet vitatkozni azon, hogy mi a történelmi valóság, van-e egyáltalán; a legfőbb kérdés azonban az, hogy az adott történelmi személy kapcsolatba hozható azzal a „mával”, amiben élünk. S – ebben az értelemben- Szent István király érdemei elvitathatatlanok.

Akkor született, amikor a magyar nép súlyos válságba került. A fejedelmek ugyanis a vészes és szörnyű kalandozások után, arra kényszerültek, hogy keressék a szomszédos népekkel való békés együttélés feltételeit. S ekkor történt meg Szent István király által az államalapítás aktusa, ami egyrészt azt jelentette, hogy a magyarság bekapcsolódott Európa történelmi „vérkeringésébe”, másrészt ez egy olyan államforma kialakításával járt, amely lehetővé tette az egységes nemzetté válást.

Országot alapítani nem könnyű feladat. Az alapítás azt jelenti, hogy a történelem kavargó – viharos tengeréből kiemelkedik egy sziget, ahol az ember biztonságban érezheti magát, s nyugodtan építkezhet. A fiatal király nemzetének megmutatta és kijelölte az utat, ami nemcsak az anyagi javak bőségéhez, hanem magasabb értékű kincshez, vagyis a lelki műveltséghez és a természetfeletti kegyelemhez vezet. Az előbbit a hatékony és erős államszervezet és közigazgatás, az utóbbit a keresztény szellemiség biztosította. Vármegyerendszere és egyházmegyéi határai, kisebb- nagyobb módosításokkal, de egészen a 20. Századig fennmaradtak. Az esztergomi érsekségen kívül, amelyet Magyarország prímási székhelyévé tett, megalapította a kalocsai érsekséget és nyolc másik egyházmegyét. Külön előjogokkal erősítette meg az akkor már meglévő pannonhalmi, Szent Mártonról elnevezett monostort, létrehozta a pécsváradi és veszprémi monostorokat, elősegítette különböző egyházi intézmények létrejöttét, amelyek egyben gazdasági és szociális központok is voltak.

Történelmi érdeme abban áll, hogy megvalósította a nemzetépítő állam koncepcióját. Igazi államférfi volt, akinek tevékenysége nemcsak a jövendő nemzedékre hatott, hanem mindig vissza lehetett térni művéhez, ha az ország válságba került. Szent István király kemény kezű uralkodó volt, de nagyon jól tudta azt, hogy a széthúzás, a kóbor, vad szabadság csak a pusztulásba vezet. Hite és ennek megfelelő életmódja nem volt puszta formalitás, hiszen sokszor az ország nehéz helyzete ellenére is, támogatta a keresztény szellemű tudományokat és művészeteket. S közben e küzdelmes, de sikeres élet tele volt tragédiákkal:  öt gyermekét (közöttük Szent Imre herceg) kellett eltemetnie. Utolsó éveiben látta az országa széthullását, az utódlási harcot, amely csak a jelenben képes gondolkodni. De az alapítás aktusa azt is jelenti, hogy az ember  ezeket az alapokat örökkévaló személyekre (Istenre és  Szűz Máriára) építi s (Mt 24, 26): „szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.”

(Fenyvesi Újság, 2015. Augusztus, fotó BB)

Vissza az újság tetejére

Kevés a kenyér

 
Wass Albert: Te és a világ című írásából származik a következő idézet:
 „Gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni veled, hogy nincs
 Isten. Mert romokban fekszik a házad. Mert meghaltak sokan, akiket
 szerettél. Mert kevés a kenyér és sok a nyomorúság.”
 Az író nagy éleslátással fogalmazza meg az alapvető emberi igényeket és
 azok hiányát. Biztonságra vágyunk, de sok esetben elbizonytalanodunk és
 kicsúszik alólunk a talaj, ezt jelenti, hogy romokban hever az otthonunk,
 a házunk. Vágyakozunk arra, hogy szeressünk másokat és mások szeressenek
 minket, de magányosnak, elveszettnek érezzük magunkat, ha elveszítjük
 szeretteinket. Ha nincs meg a mindennapi élelmünk és megélhetésünk, akkor
 végtelenül nyomorúságosnak tartjuk az életünket. E hiányokat
 megtapasztalva sokan arra a következtetésre jutnak, hogy nincs Isten, mert
 ha létezne, akkor gondoskodna biztonságunkról, megmutatná szeretetét
 irántunk és megadna mindent, ami a földi élethez szükséges. Az még csak a
 kisebb gond, ha valaki így gondolkodik, de az már nagyobb, hogy másokkal
 is el akarja hitetni, hogy ezen gondok, problémák azt jelzik, hogy Isten
 nem létezik.
 Kár volna tagadnunk az életünkben jelenlévő nehézségeket. Azt is kár volna
 tagadni, hogy a társadalomban sokféle módon jelen van az egyenlőtlenség,
 az igazságtalanság. Az viszont már nem logikus, hogy ezek a jelenségek azt
 mutatják, hogy egy Isten nélküli világban élünk. Miként mi, ugyanúgy Isten
 is látja ezeket a problémákat, és segít is ezeken, de ezt csak a hívő
 veszi észre.
 Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy útja során Jézus számos emberi
 problémával és betegséggel találkozott, ezeket észrevette és segített az
 embereken, olykor csodával szüntetve meg a bajt. Ennek egyik példája a
 csodálatos kenyérszaporítás esete, amelyet a mai vasárnap evangéliumában
 olvasunk. A felé igyekvő néptömeget meglátva Jézus veszi észre, hogy ezek
 az emberek éhesek, valamilyen módon gondoskodni kell számukra élelemről.
 Ezért kérdezi: „Honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?” (Jn
 6,5). Fülöp apostol arra gondol a Mester kérdése hallatán, hogy talán
 lehetne számukra kenyeret venni, de most rengeteg kenyérre volna szükség.
 Fülöp kijelentéséből inkább a lemondás, a beletörődés érződik, úgy
 gondolja, hogy olyan helyzetbe kerültek, amit nem lehet, nem tudnak
 megoldani. A szükséghelyzetben megoldást kereső Péter apostol már tovább
 jut, mint Fülöp, ő már felajánlja „az emberi keveset,” az öt kenyeret és a
 két halat, amelyet majd Jézus az ő isteni hatalmával képes sokká
 változtatni. Ő már látja, hogy kevés a kenyér, de nagy a nyomorúság, nagy
 a szükség, mert sok az éhes ember.
 Ők legalábbis így értékelik a helyzetet, mert még nem sejtik mire készül,
 nem tudják mire képes Jézus. Ő pedig csodát tesz, elegendő élelmet ad a
 több ezer embernek. Valóban kevés a kenyér? Isten kezében nem. Ha az ő
 kezébe adjuk azt a keveset, ami a miénk, akkor már nem lesz kevés, hanem
 elegendő lesz. Valóban nagy a nyomorúság? Lehet, hogy mi kilátástalannak
 látjuk a helyzetet és nem tudunk megoldást, de ha bízunk Isten
 segítségében, meg fogjuk tapasztalni az ő gondoskodását.
 Csak az a kérdés, hogy van-e bátorságom odaadni neki az öt kenyeret és a
 két halat? Ezekkel a gondolatokkal kíván a Vadkerti Harangok szerkesztősége András atyának sok kegyelmet a hetvenedik születés napja alkalmából.

(HIS cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Föl és alá


Nyár van, viharok, sokfelé ítéletidő, szélvész és árvíz. Hánykódik a Föld: túl nehéz már neki a gazdaságkori civilizáció, ami leginkább csak fosztogatni tudja javait. Aki teheti, nyaralni húzódik valami biztonságos és békés helyre, de létezik-e ilyen? Még az iskola, vagy a norvég üdülősziget sem paradicsom, sőt a mozi sem, ahol – elvileg – csak a filmekben lőnek, bár azokban szakadatlan a mészárlás – nyilvánvalóan oktató-nevelő célzattal, máskülönben miért gyilkolásznának? Csoda-e, hogy immár tüzelnek ott élőben is: a minap Amerikában ölt és sebesített meg közel száz embert egy ifjú pszichiáter-jelölt egy filmbemutatón. Állítólag jó tanuló. Erről meggyőződhettünk: kihallgatásán igen meggyőzően alakította a hatóságok etetésére kidolgozott elmeroggyant-szerepet. Különös, nehezen megszokható, noha roppant gyakori lét-lyukadás szenvedője ő: az emberi valóságból egyszer csak átpottyant a Betmen-féle szörny-mese filmek világába. Ún. tanult ember létére egy idő múlva képtelen volt megkülönböztetni az életet a nyilvánvalóan kitalálttól, a semmitől. A szépet a förtelmestől, a jót a gonosztól. Megpróbált azonosulni a sátáni film fő-rémével.

Miért éppen azzal?

Talán nem kell vitát nyitni arról, hogy a világtörténelemben eleddig nem létezett ennyire kultúra nélküli, röviden: oly végtelenül primitív civilizáció, mint a mai, és amelyben Batman, Szuperman, Csillagok háborúja és hasonló bárgyúságok előfordulhattak volna szórakoztatás, vagy ne adj’Isten, kultúra gyanánt.

Hajdan az Iliászt mesélték a regősök, Gilgamest, Ráma királyfi vagy Fehérlófia kalandjait. A kereső ifjú lélek természetesen csüggött rajtuk, átélte a történeteket, megpróbálta utánozni a hősöket. Elsőként azt vette észre, hogy példaképei kiemelkedtek a társadalomból, ami annyit tesz, hogy fölülmúlták az átlagot erényekben. Az erény az „er” gyökből er-ed akár az er-ő, de leginkább szellemi gazdagságot jelent: okosságot, jóságot, segítőkészséget, bátorságot, önzetlenséget. Tessék megvizsgálni például a népmesehősök jellemét! A nemes tulajdonságok nem terhelik őket, hanem éppenséggel emelik: lehetővé teszik, hogy barátaik, köztük segítő állataik legyenek, akiknek támogatásával aztán legyőzik a gonosz boszorkányt, a sárkányt, az alvilág rémeit. Ilyenek mindenkor támadták az embert: kívül is, belül is.

Ismételjük meg: a hősök kiemelkednek az átlagból, mert föl, az Ég felé törekszenek, akár a szentek. Abban mind egyeznek, hogy segíteni igyekeznek a gyöngébbeken, helyettük is vállalják az áldozatot, akár életüket is kockára teszik, hogy emeljék őket. Kizárólag a gonosz ellen harcolnak. Soha nem ölnek, kivéve, ha meg kell vívniuk a sátánnal, a sárkánnyal.

Ellenben a gazdaságkori filmvilág csúcshősei csúcsmészárosok, egyedül ebben a legislegjobbak, kiváltképpen csodafegyvereik révén. Vegyük észre: a csodafegyver nem segítő állat, vagyis nem jó szellem, hanem dolog, a „műszaki fejlődés” eredménye, pénzből és hatalomból készül. Utánzóik átlátnak az olcsó dramaturgiai cselfogásokon, melyek egyiket ún. jó tömeggyilkossá, a másikat rossz tömeggyilkossá festik – az egyik kutya, a másik eb! Jól látszik ez jelmezeiken: denevér mindenkor alvilági jelkép volt, a pók szintén, és a színek: a vörös – vérszín! A fekete – pokolszín! Megértik a tanítást: semmi képmutatás! Ők a gonosz oldalán ropogtatják gépfegyvereiket, hiszen ő a pénzes, ő a hatalmas, vagyis ő képviseli a kor alapértékeit, vele kell tartani!


Az Antikrisztus oldalán a létirány tehát nem a föl, hanem a le!

Mi pedig vele tartunk, amíg tűrjük, nézzük, hallgatjuk, bámuljuk…

Czakó Gábor

Vissza az újság tetejére


Életige

Evangélium mindennap

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre Mozgalom alapítójának kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzá fűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

„Járjatok szeretetben” (Ef 5, 2)Ez az ige röviden összefoglalja az egész keresztény etikát. Cselekedeteink akkor tükrözik Isten teremtő elgondolását, akkor lesznek hitelesen emberiek, ha a szeretet mozgat bennünket. Járjatok szeretetben, ez életünk útjára utal, amelyen csak a szeretettől késztetve érhetünk célba, ebben áll a törvény.Pál apostol az efezusi keresztényekhez intézi ezt a buzdítást, ebben foglalja össze, amit a keresztény életről írt: vessük le a régi embert és öltsük magunkra az újat, mondjunk igazat és beszéljünk őszintén egymással, aki lopott, ne lopjon többé, bocsássunk meg egymásnak és cselekedjünk jót. Egyszóval „járjunk szeretetben”.Ez az ige kísér majd bennünket egész hónapon át, olvassuk hát el a teljes mondatot, amelyből vettük: „Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.”Pál úgy tartja helyesnek, hogy minden tettünkben Isten legyen a példaképünk. Ha Istenre a szeretet jellemző, akkor ez a gyermekeire is legyen igaz: ebben kell utánozniuk őt.Vajon hogy ismerhetjük meg Isten szeretetét? Pál világosan tudja: ez Jézusban mutatkozik meg, ő mutatja meg, hogyan és mennyire szeret Isten. Az apostol ezt személyesen is megtapasztalta: „szeretett engem és feláldozta magát értem” (Gal 2,20), és most elmondja mindenkinek, hogy az egész közösség megtapasztalhassa.

„Járjatok szeretetben”

Milyen mértékkel szeretett minket Jézus? Mihez kell mérnünk a szeretetünket?Tudjuk, hogy az ő szeretete határtalan, nem zár ki senkit és nem is személyválogató. Jézus meghalt mindenkiért, az ellenségeiért is, azokért, akik megfeszítették, épp úgy, mint az Atya, aki egyetemes szeretetében fölkelti napját és esőt küld jókra és gonoszakra, bűnösökre és igazakra egyaránt. Leginkább a kicsikkel és a szegényekkel törődött, a betegekkel és a kitaszítottakkal. Nagyon szerette a barátait, különösen közel állt tanítványaihoz. Bőven árasztotta szeretetét, olyannyira, hogy még az életét is odaajándékozta.Most mindannyiunkat arra hív, hogy osztozzunk szeretetében, és úgy szeressünk, ahogy Ő szeretett.Első hallásra ijesztő lehet ez a meghívás, mert túl sokat kér. Hogy utánozhatnánk Istent, aki mindenkit mindig elsőként szeret? Hogy szerethetnénk Jézus mértékével? Hogyan „járjunk szeretetben” az életige szerint?Ez csak úgy lehetséges, ha előbb mi magunk is megtapasztaljuk, hogy szeretnek bennünket. „Járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket”, úgy is mondhatnánk: azért, mert Krisztus is szeretett minket.

„Járjatok szeretetben”

Járjatok: azt jelenti, alakítsátok eszerint lépteiteket, cselekedeteiteket, viselkedéseteket, azaz minden tettünket a szeretet indítsa és irányítsa. Tehát egy dinamikus folyamatról van szó: Pál szeretné megértetni velünk, hogy a szeretetet tanulnunk kell, hogy hosszú utat kell megtennünk, hogy Istenhez hasonlóan nagylelkűek legyünk. Pál más képeket is használ, hogy leírja ezt az állandó folyamatot: az újszülöttek növekedésének példáját hozza egészen a felnőtt korig (vö. 1Kor 3,1-2), másutt ültetvényről beszél, épületről, a pályán futók küzdelméhez hasonlítja, míg el nem nyerik a díjat (vö. 1Kor 9,24). 

Fabio Ciardi OMI

Vissza az újság tetejére

A nagyszülők miséjén hallottam


Mi keresztények boldognak mondhatjuk magunkat, hívta fel a figyelmünket Pálfalvi Tamás újmisés atya, a szombat esti szentmisén, melynek végén az újmisés áldás mellett külön áldásban részesítette a nagyszülőkkel jelenlévő unokákat. A ma embere egyre jobban vágyik a boldogságra, de valahogy nem találja azt. Mi szerencsések vagyunk, mert szüleink, nagyszüleink, netán dédszüleink keresztény módon neveltek bennünket. Ezért mi tudjuk azt, hogy az igazi boldogság csak Isten napjainkba, kapcsolatainkba történő bevonásával születik meg. Szülők, nagyszülők hosszú sora, egésze Jézus nagyszüleiig (Anna és Joacim) szolgálnak példaképül és adnak kapaszkodót kezünkbe a nehéz helyzetekben. Csak fel kell nézni rájuk! Ismerni kell sorsukat, mert a múlt helyes ismerete adja a szebb jövő alapját.

Szerencsések azok az emberek, akiknek élnek a szüleik és nagyszüleik és most itt is jelen vannak, hisz ez a tény élő kapcsolatról tanúskodik, s adja az életre nevelés alapját az ember és Istenkapcsolatban egyaránt.

Szülők! Vigyázzatok, mert ti könnyen elmerültök a mindennapok során rátok zúduló problémák árjában. Támasz és kiút ebből a nagyszülők bevonásával van, hisz tapasztalataik alapján már rálátásuk van a nehéz élethelyzetekre. Használjuk ezt fel fizikai és lelki fejlődésünk érdekében!

Nagyszülők! Nem vagytok feleslegesek még akkor sem, ha a korszellem ördögi módon ezt sugallja. Igaz már lassúbb a mozgásotok, na meg itt fáj meg ott fáj, ám ezt másokért ajánlva, Krisztus keresztjéhez tudtok kapcsolódni.  S ha a felajánlás sikerült, imádkozzatok sokat a családjaitokért, mert a kitartó ima mindig meghozza a gyümölcsét, melynek személyem is tanúja. Imádkozzatok és böjtöljetek, mert az ima fegyver (Pio atya fegyvere), a fegyver tölténye pedig a böjt.  Alkalmazzátok hát gyakran, hogy a felnövekvő nemzedékben is tudatosodjék az, hogy jövője csak kereszténységének és magyarságának megtartásával van. Ehhez kérjük nap mint nap az Isten áldását!

(Emjé, fotó embé)

Vissza az újság tetejére

Fogadalmi ünnepünk üzenete


Mit is mondhatnék nektek ezen a hétköznapi ünnepen, amit a megjelentek nagy számából megítélve ma is ünnepnek tart e közösség, nem feledkezve meg eleik küzdelmes életéről, hangzott el e kérdés az Esterházy László prépost, pápai káplán, Máriaremete plébánosa által, volt káplánunk Béla Vince és András atyánk közreműködésével celebrált szentmise prédikációjának bevezetéseként. Majd bemutatkoz6ásként még elmondta, hogy távoli és oldalági rokona a templomunk építőjének, s ha nem is sokat, de tud valamit Érsekvadkertről. Első hírforrásaként Kiss István kanonok urat nevezte meg, aki 1970-ig volt plébánosunk, neki pedig haláláig gyóntatója is volt. Ezen kívül rendszeres kapcsolatot ápol egy volt másik káplánunkkal, Rezső atyával, na meg itt van Vince atya, akivel mikor oda került Remetére, együtt keresték fel első kápláni helyét, Érsekvadkertet.

Ma Szent Ignác napja van. Fogadalmi ünnepet ültök megelevenítve őseitek hősi tettét. Kemény fogadalmat tettek ők annak idején. Örök időkre megfogadták, hogy nem dolgoznak e napon , böjtölnek és sokat imádkoznak és életük része lesz e napon az ünnepi szentmise. Ám a közel három évszázad alatt nagyot változott a világ, na meg Érsekvadkert is. A házaknál már nincs a földművelésben dolgozó igás állat, a munkahelyre történő be nem menés pedig sokszor munkahely vesztő körülmény. Ám a fogadalomból mindig maradt korokon átívelő és teljesíthető feladat. Ilyen a böjt, az ima, a szentmisén való részvétel és a szentáldozás. Ezt úgy látom sokan meg is tartják, ami szép jele a múltból táplálkozó jövőnek.

Fogadalmat tettek elődeink és fogadalmat teszünk mi is az életünk során több esetben is. Ők komolyan vették. Mi mennyire vesszük komolyan azt?  Kinek is tesszük fogadalmainkat? Mi hívők, ha valamit komolyan veszünk és fogadkozunk, abba mindig is benne van az Isten is. Ezért is törekszünk arra, hogy ami az erőnkből telik, minden esetben meg is legyen tartva. A fogadalommal valamire elkötelezzük magunkat, amely Isten segítségével nagyobb áldozatok meghozatalára is képessé tesz bennünket.

Ugye a házasságban holtomiglan- holtáiglan hűséget ígérünk, na meg azt is, hogy Isten ajándékaként fogadjuk a gyermekeket, keresztény módon nevelve őket. Vajon mennyi testvérünknek kell szégyenkeznie ezen a területen a napjaink zűrzavarában?

A bérmálkozásban is ígéretet teszünk arra, hogy minden körülmények között hűek maradunk Egyházunkhoz. Hogy mi lesz az ígéret megvalósításából a korrekció végett mindenki lemérheti családja közelében. Bizony hányszor és hányan szegjük fogadalmainkat, mert Istent kihagyva a mindennapokból, nem elég erős a hitünk.

Növeljük hát a hitünket a teljes szívből jövő imákkal, az Oltáriszentség gyakori vételével. Legyen ebben példaképünk és segítségünk Ignác, a nap szentje, aki maradandót alkotva mindvégig kitartott hite mellett.

(2015.07.31. emjé: fotó Fábián A)

Vissza az újság tetejére

Fohász a hazáért

Uram, add, hogy a törvények között a szeretet az első legyen, üljön jóindulat a kormányszékeken. Az igazság előtt haljon meg a fegyver, s élhessen szabadon e Földön minden ember.

Legyen egy akol és legyen egy pásztor, növelj pásztorbotot virágzó rózsaszálból. S ha mindezeket elrendezted, e képen, a népek között, Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemeit kegyednek szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint a magyar népnek.

Mások bűneiért is őt verte ostorod, súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig a Golgotára, jó tettének soha, csak bűnének volt ára.

Uram! Adj nekünk békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött. Sehol annyi virág és sehol annyi bánat. Szeresd Uram jobban, az én szegény hazámat.

(Wné küldte Győrből)

Ferenc pápa üzenetei XX. rész

(Ahol Jézus jelen van, ott van remény.)

„Ahol jelen van Jézus, ott a testvérek szeretik egymást, elkötelezik magukat életük, egészségük védelmében, tiszteletbe tartva a környezetet és a természetet”, vezeti be üzenetét a Szentatya.

Jézus is egyszerű szavakkal fordul hallgatóságához, olyan szavakkal, amelyeket mindenki meg tudott érteni. Így van ez a mennyország szántóföldben elrejtett kincshez, vagy a nagyon értékes igazgyöngyhöz hasonlítása esetében is. Jézus nem törődik azzal, hogy elmagyarázza, , mi a mennyek országa. Inkább hagyja, hogy megsejtsük, példabeszédek és hasonlatosságok által, elsősorban a mennyek országának hatását mutatva meg. A mennyek országa képes megváltoztatni a világot, mint a tésztában elrejtett kovász. Kicsiny és alázatos, mint egy mustármag, amely hatalmas fává terebélyesedik. A példabeszédek megértetik velünk, hogy Isten országa magában Jézus személyében válik jelenvalóvá. Ő az elrejtett kincs, Ő a nagy értékű gyöngyszem.

Érthető a földműves és a kereskedő öröme: megtalálták, amit kerestek! Mindannyiunk öröme, amikor felfedezzük Jézus közelségét azu életünkben. Jelenléte átalakítja életünket és nyitottá tesz testvéreink szükségletei iránt; jelenléte arra szólít fel, hogy fogadjuk be minden más jelenlétét. Az idegent és a bevándorlót is. A befogadó jelenlét örömteli, termékeny jelenlét. Így az ország saját magunkban, bennünk van. Mindnyájunknak sajátos életútja van. Mindenkinek más és más az életútja. Van, aki várja, kívánja, régóta keresi a Jézussal való találkozást, amint ezt a kereskedő példabeszéde mutatja, aki járja a világot, hogy valami értékeset találjon. Mások számára váratlanul történik, szinte véletlenül, mint a földműves esetében. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy Isten az, aki keres minket; azért jött el, hogy a „velünk való Isten” legyen. És Jézus közöttünk van, ma is, itt is.

Ő az, aki keres minket, és hagyja, hogy megtaláljuk, emelte ki e gondolatot Ferenc pápa. Olykor szokatlan helyeken és váratlan időben találunk rá.  Amikor megtaláljuk Jézust, magával ragad és meghódít bennünket. Nagy öröm, hogy felhagyunk szokásos életmódunkkal, ami olykor sivár és lehangolt, és befogadjuk az evangéliumot. Hagyjuk vezetni magunkat a szeretet , az alázatos és önzetlen  szolgálat új logikája által.

Ma, amikor  e helyszínre érkeztem, valaki közületek odajött hozzám és azt mondta : Atyám, adjon nekünk reményt. Én azonban nem tudok reményt adni nektek. De megtudom mondani: ahol Jézus jelen van, ott van a remény, ahol Jézus jelen van, ott a testvérek szeretik egymást, elkötelezik magukat életük, egészségük védelmében, tiszteletben tartva  a környezetet és a természetet. Ez az a remény, amely soha nem csal meg, amelyet Jézus ad

(VR nyomán)

Vissza az újság tetejére

Csak fel kell nézni


Ha a héját beszed egy 180 x 240 cm-es ketrecbe, melynek teteje nyitva van –annak ellenére, hogy tud repülni- teljesen bezártnak fogja érezni magát. Ennek az az oka, hogy a héja repülés előtt mindig fut 3 -4 métert a földön.

A hétköznapi denevér, mely repked az éjszakában, figyelemre méltóan gyors teremtmény a levegőben, ám a földről nem tud felszállni. Ha leteszed őt a földre ügyetlenül és kétség kívül, fájdalmasan ide – oda lépeget, míg el nem ér valamilyen magaslatot, ahonnan a levegőbe vetheti magát. S utána, mint a fénycsóva, hirtelen elillan onnan.

Ha egy darázs beleesik egy pohárba, addig ott marad, míg meg nem hal, feltéve, ha nem veszik ki onnan. Soha nem látja a pohár tetejét a menekülés eszközének, de görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy valami módon a pohár alján találjon kijáratot. Ott keresi az utat, ahol nincs, míg végül teljesen el nem pusztítja önmagát.

Mi emberek, som mindenben hasonlítunk a héjára, a denevérre és a darázsra. Megküzdünk minden problémánkkal és frusztrációnkkal, soha nem vesszük észre, hogy mindössze fel kell néznünk! Csak nézz fel!Válaszul menekülési útvonalra és megoldásra lelsz bármilyen gondod van. Tudnod kell azt, hogy a sajnálat visszanéz, az aggodalom körülnéz, ám a remény az mindig csak felfelé néz. Ezért élj egyszerűen, szeress nagylelkűen, törődj másokkal alaposan és beszélj mindig kedvesen

(Wnétől)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

2015.augusztus 6.-án tartotta soron következő ülését a önkormányzat képviselőtestülete. Az ülés napirendi pontjaiban az alábbiak szerepeltek

Módosításra került a 2015 évi költségvetési tervünk, amely már tartalmazza az első félévben megjelent  és előre nem tervezhető bevételeket és kiadásokat egyaránt. A számok tükrében döntés születetett arról, hogy átvilágítjuk a normatívától nagyban eltérő költséghelyeket és rendkívüli támogatásra nyújtunk be kérelmet a működő képesség megtartása érdekében.

Módosításra került a közbeszerzési terv is, mely már a KEOP2015-5.7.0, a középületek energetikai fejlesztésére irányuló pályázat kivitelezését is tartalmazza.

Elutasító határozat született a Balassagyarmat – Szűgy iparterület feltáró útjának jelenformában történő megépítése tárgyában. Az elutasítás oka, hogy a Szentlőrinc pusztánál a 22-es útra az „öreg út” felőli rácsatlakozás további forgalomnövekedést eredményezve tovább rontja a település élhetőségét. Kérésünk, hogy az Érsekvadkert rendezési tervében szereplő, a falut elkerülő út megépítésével összhangban  valósítsák meg elképzeléseiket az iparterület fejlesztők.

Jóváhagytuk az Ortobrace Gyógyászati Segédeszközket Ellátó Kft kérelmét, amely bevezetésként havi egy alkalommal áll a lakosság szolgálatára

Egyebek közt tájékoztató hangzott e la Zöld Híd nehéz helyzetéről, az augusztus 20.-i ünnepségünk részleteiről, és a leendő lengyel testvérvárosi kapcsolat első lépéseiről. .A Zakopané mellett található Spitkowice küldöttsége vélhetően a falunapunkon  szerez bízunk benne jó benyomást Érsekvadkertről

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. szeptember 21. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói


Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek
SZEPTEMBER 6-ÁN HŐSÖK ÜNNEPE, a fél 10-es szentmisét követően emlékezés  a Hősök emlékművénél.

 

Szeptember 8-án, kedden: Kisboldogasszony napja. Szentmisék a hétköznapi ünnepek rendje szerint reggel 7-kor és este 7 órakor lesznek. Köszöntsük Égi Édesanyánkat születésének napján 

 

 A KÁLVÁRIA BÚCSÚ: SZEPTEMBER 12-13-án LESZ. Szombaton fél 6-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise a Kálváriánál.

13-én, vasárnap a templomból fél 10-kor indul a körmenet a Kálváriához, majd ott szentmise, és körmenetileg jövünk vissza. (természetesen az időjárástól függően)   

Pusztaberki szentmise du. 5 órakor

Szeptember utolsó vasárnapja SZENTÍRÁS VASÁRNAP.

Pusztaberki búcsú napja: Szeptember 29, kedden. Szentmise du. 5 órakor

A hétköznapi és szombati szentmisék szept.12-től (Kálvária búcsútól)  este 6 órakor kezdődnek.

KERESZTELTEK  

 14./ Gálik Emma  (Gálik Péter- Híves Vivien)   

 15./ Benyó Dorka, Dorottya (Benyó Tamás – Árpás Katalin)

 16./ Dénes Barnabás (Dénes Zsolt – Csabai Lívia)

HÁZASSÁGKÖTÉS

  2./  Paczek Tamás – Pásztor Veronika

  3./ Raduly Dénes – Palkovics Patrícia

HALOTTAINK:

 41. Fésűs Dánielné: szül. Tokodi Erzsébet (1951)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. kedd           - Jakus Zoltán – Szabó Viktória jegyesekért

2. szerda        -

3. csütörtök    -

4. péntek        - Laczó János, felesége Erdős Rozália, lányuk és vejük

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, nagyszülők, testvéreik és hozzátartozók

5. szombat     - Súth Antal, felesége Bicskei Anna, fiuk, menyük, szüleik és unokavejük

                        - Kristók Sándor, felesége Molnár Ilona, fiuk József, szüleik, testvéreik, Halaj család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Sipos Ferenc, unokája Ákos, Sipos és Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

6. vasárnap   -

7. hétfő           -

8. kedd           - Kovács János, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és nagyszüleik

9. szerda        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

10. csütörtök -

11. péntek     - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária és hozzátartozók

                        - Bartók László, szülei, Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Laczó András, felesége Kácsor Erzsébet, élő és elhunyt családtagok, valamint Ottó Sándor és felesége, élő és elhunyt családtagok

12. szombat   - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, lányuk Margit, férje Péter, szüleik és hozzátartozók

                        - Néder Géza atyáért

                        - Szabó István, testvére Sándor, szülei, nagyszülei

13. vasárnap - Bulejka János, szülei, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

14. hétfő        -

15. kedd         -

16. szerda      - Záhorszki Gergely, felesége Csillag Erzsébet és szülei

17. csütörtök -

18. péntek     - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, fiaik, szüleik és összes hozzátartozókért

19. szombat   - ifj. Valkó János, nagyszülők, és élő hozzátartozók

                        - Kovács Ignác, Kovács és Bozsonyik család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Majer László, felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt tagjaiért

20. vasárnap - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, Vitéz István, felesége Erdész Mária, szüleik, testvéreik

                        - Verebes Ignác 2. évforduló, szülei, élő és elhunyt hozzátartozókért

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök -

25. péntek     - Boda Istvánné Csillag Anna, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

26. szombat   - Híves Mihály, 2 felesége, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Gálik István, veje Miklós, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács Gergely, felesége Czinege Ilona, fiaik, szüleik, vejük és Boda Gergely

27. vasárnap - Hálából

                        - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, szüleik és gyermekeik

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre