Vadkerti harangok
2015. január


Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szentmiseszándékok
Gyertyaszentelőre
Vigyázzatok! Virrasszatok!
Ima
Az Isten humora
Életre szólóan egymásra találtak
Égi és földi igazság
Öröm és advent, zene és hangulat Vadkerten
Évváltó szentségimádás
Ferenc pápa üzenetei XIV.rész
Amikor rádöbbenünk, hogy az időnk véges
Mérleg 2014
Otthonra találni
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Gyertyaszentelő Boldogasszony


A február másodikán lévő Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének rangja ugyan nem ér fel Nagyboldogasszonnyal, de a „boldog” szóelem összeköti a kettőt. Itt a boldog anya, ott a mennybe fölvett, de mindkettő „Boldogasszony”. A gyermekükre mosolygó fiatalasszonyokra mondják, és okkal, hogy „boldog anya”.

A Gyertyaszentelő boldogasszony úgy jeleníti meg Máriát, amint bemutatja a kisded Jézust a templomban, és teljesíti a tisztulási áldozat előírását. A szegényebb családoknál ez galamb felajánlása is lehetett. A gyertyaszentelés voltaképpen az ünneppel kapcsolatos népi szokás befogadása a liturgiába, amely nevet adott az ünnepnek. Tegyük hozzá. Méltó nevet! Mert a gyertyáknak szavak nélkül is fontos üzenetük van. Emberségünk legjavát tanúsítják, nemcsak halottak napján, amikor az egész világ keresztényei meggyújtják a gyertyák kimondhatatlan sokaságát a síroknál, vagy a templomokban, kápolnákban az erre kijelölt helyeken.

A gyertyák a megváltó fény tanúi. Akkor is, amikor a külföldre utazók bemennek a neves katedrálisokba, templomokba, és nem kulturális látványosságot keresnek ott, nem is csak imádkoznak, hanem vesznek egy kis mécsest vagy gyertyát, meggyújtják azt egy Miatyánk és Üdvözlégy kíséretében, fölajánlva azt a szándékukra. Gyakran láttam ilyet, és szívet megérintő, számomra felejthetetlen látvány volt, amely követésre buzdít.

Az ünnep két emlékezetes eseményt is felidéz: Az idős Simeont, aki karjába veszi a gyermek Jézust, és prófétai szívvel megérzi a Messiást, és úgy érzi, hogy most már kész a halálra. És boldog, mint a kis unokájukat karjukban tartó nagyapák. Aztán ott van Anna próféta asszony is. Lukács evangéliumának 2,22-38 szakaszában olvashatunk erről. Ő akkor már 84 éves volt, s buzgón vallásos özvegy, aki szintén jövendöl a Gyermekről. S a hét tőr inkább az ő jövendölése lehetett, mint az agg Simeoné. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy talán nem is sejtettük, mennyire tartalmas ez az ünnep, és hogy mennyire helye van a Mária ünnepek között.

Az ünnep liturgiájához pedig szervesen csatlakoznak az égő gyertyák. S nemcsak a gyertyák! Vegyük észre, hogy a gyertyatartók is tanúskodnak a maguk módján. Azok se maradjanak ki. Bongart emlékezetesen szép versének (Nem akarok mást, csak gyertyát hordani vállamon. A Fényt üzenni s a szolgálat lángját ébren tartani a nehéz napok alázatában) indítására, Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére.

(+béel nyomán, fotó BB)

Vissza az újság tetejére

Gyertyaszentelőre

Meggyúlt a világnak világossága.

Simeon örvendez, hogy szeme látta,

Ki szívén hordozta, Mária hozta,

Egy bokor galambját híven áldozta.

 

Zúgjon a templomban győzelmi ének

Megvalósulásán a szent Igének!

Égjenek a gyertyák, szálljon a tömjén,

Szenteltvíz permeteg árja ömölvén!

 

Mária felgyógyult, a szíve súgta,

Hogy templomba légyen legelső útja.

Bár tőle ezt senki nem követelte,

A szokás törvényét önként tisztelte.

 

Jertek avatóra, hív keresztények!

Világítson, Jézus, ránk örömfényed!

Lobogjon a szent láng, orgona zengjen,

Dalaink hullámán áhítat zengjen!

 

Mária, dicsőség drága nevednek,

Az üdvnek gyümölcsét Te érlelted meg.

A Megváltó Krisztust szűz méhed hordta,

Mégis alázattal estél a porba!

 

Égiháborúban, zivatar éjén

Te tündökölj mindig a szívünk mélyén!

A szentelt gyertyákat híven égetjük,

És az üdvözítőt áldva követjük.

 

(Radvánszky Gyula)

Vissza az újság tetejére

Vigyázzatok! Virrasszatok!

Az adventi lelkigyakorlatunk gondolataiból

A gyermekeknek szokták mondani: „Nézz a lábad elé, nehogy eless!” A három alkalmat magában foglaló lelkigyakorlatunk gondolatsorát dr. Csiba Tibor, a balassagyarmati Szalézi templom plébánosa fogalmazta meg így. Ám egy keresztény embernek csak a lába elé nézés már kevés kell, hogy legyen. Nekünk az ég felé is néznünk kell. Ha csak a lábunk elé nézünk, ugyan nem esünk el, de az emelt fővel történő járás és Isten észrevétele nélkül nem lesz jövőnk. Vigyázzunk a járással, ami napjainkban már a rohanás felé tart. Nekünk nem kell rohannunk a világgal, hanem úgy kell haladnunk, hogy észre tudjuk venni környezetünk szépségeit, a másik emberben rejtőzködő Istenarcot.

Advent negyedik hetének vége felé járunk. Határozzuk el most, hogy nem rohanunk, hanem megpróbálunk Jézus útján járni, melybe az esetenkénti virrasztásnak is helye van úgy, hogy az életemet is oda merjem adni Jézusnak, aki ekkor felemel, magához ölel. Ekkor érezzük meg igazán a keresztény örömöt, ami képes átvinni a ránk zúduló bajokon, amiből bőven oszt mindannyiunknak a bennünket körül vevő világ, s nem is rejtve véka alá, hanem a médián keresztül is folyton harsogva azokat. Ennek tudatában jogunk van fájdalmat érezni, és jogunk van szomorkodni is. Mi azonban nem állhatunk meg itt, hisz a mi örömünk túlmutat a Földön, mert a mi örömünk Jézusból fakad. Ennek ismeretében tudjuk, hogy akármilyen gödörbe is került életünk, mindig van lehetőségünk az újrakezdésre. Merjük hát most az advent utolsó napjaiban is megújítani kapcsolatunkat Istennel (felfelé nézünk), embertársainkkal (kifelé figyelünk) és átgondolni önmagunk életét (befelé figyelés).

Közeledik Jézus születésének ünnepe. A szentmisék olvasmányai felhívják figyelmünket arra, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Erősítsen ez a gondolat bennünket, hogy Jézus akaratát teljesíteni akaró szándékkal megvívott napi küzdelmeinkben. Ne veszítsük el a remény sugarát, és minden helyzetben bízzunk Isten irgalmasságában. Változnunk kell! S ha ez a szándékunk őszinte, abban Isten is mindig partner lesz. Ne fordítsunk időt az önsajnálatra, mert az a tevékenység idejét rabolja csak. Ne essünk pánikba sem. Lépjünk a Szűzanya nyomába, hisz Ő sem esett pánikba az angyali hírre, hanem Istenre bízta sorsát azzal, hogy őszintén kimondta: „Legyen nekem a te igéd szerint”! S ha mi is ki tudjuk ezt mondani, akkor bennünket is magához ölel az Úr, s ha életutunk sivatagi homokjában csak egy ember lábnyoma is látszódna, az a nehézségek idején az Istené volt, aki éppen akkor a karjai közt hordozott bennünket.

(Érsekvadkert 2014. 12. 21.)

Vissza az újság tetejére


Ima

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek.

Uram, kérlek bocsásd meg, amit rosszul tettem és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mész nyugdíjba, hanem mindent megteszel üdvösségemre.

Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstő, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását. 

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magam, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam és jól lássak másokat is. Ad jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni és ad szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam szereteted melegét. 

Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet. Szólj Uram, még hallja a Te szolgád. Amen

Vissza az újság tetejére

Az Isten humora

Istennek jó a humora. 1955. december 8-án szavazták meg egyhangúan az EU zászlót. Hatvan éve, szeplőtelen fogantatás napján, a 101 beérkezett pályázatból került kiválasztásra a ma oly sok helyen látható zászló. A pályázatnál kikötés volt az, hogy nem lehet sem politikai, sem pedig vallási utalás a beérkezett pályaművekben. Mi ugye tisztában vagyunk azzal, hogy a Szűzanya színe a kék, a 12 csillag pedig szerepel a jelenések könyvében, hisz ott a napba öltözött asszony fejdíszében is ennyi a csillagok száma. A szavazók egyike sem gondolt erre, amikor kiválasztották a ma is használt európai lobogót. Isten szerencsére nem fáradt bele a megbocsátásba, ám mi oly sokszor fáradunk bele a bocsánatkérésbe, mondta nemrégiben Ferenc pápa. Ne adjuk hát fel, még ha sokasodó tüntetés és túszdráma is zajlik közelünkbe, hisz látható, hogy vajúdik az Istent kiutasító világ. Ne adjuk fel, ne fáradjunk, mert jó úton haladunk, ami hazánk felemelkedését eredményezi.

(Csókay András idegsebész cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Életre szólóan egymásra találtak


Megannyi rossz hírt hallunk a médiákon keresztül. A szépnek, a jónak szinte nyoma sincs. Ezt a tendenciát igyekszünk megtörni azzal, hogy a jubiláns örömvasárnapi szentmise keretében történt közös ünnepléséről tudósítunk. Az a tény, hogy 25, 50, 55, 60 vagy annál több házasságban töltött év birtokában megújították házassági fogadalmukat, minden házasságban élőnek követendő példa és elérendő cél kell, hogy legyen. Ugye ők komolyan vették a holtomiglan–holtáiglan ígéretüket és semmilyen hatásra sem változtatták azt, a ma oly divatos untomiglan–untáiglan kapcsolattá, ami követendő példa számunkra.

Biztos ma is él bennük az a pillanat, amikor elhatározták, hogy együtt szeretnék leélni életüket. Egymás szívén elhelyezett pecsétként kötötték össze annak idején életük fonalát. Ez a kötés sok mindent kibírt az együtt töltött évek során, hiszen tudták, hogy minden helyzetben számíthatnak egymásra. Az évek is összecsiszolták és egyre több szállal kötötték őket jóban és rosszban. És most itt állnak ők előttünk követendő példaként 25, 50 60 és hatvan fölött eltöltött év után is, név szerint Beke Zoltán – Kordics Erika, Bihari Tamás – Dósa Magdolna, Hegedűs József – Gálik Éva, Kiss József – Deszpót Zsuzsanna, Klinger József – Kakas Zsuzsanna, Cseri Károly – Kristóf Mária, Urbán István – Koza Erzsébet, Valkó József – Kristók Mária, Csáki Mihály – Gyurkovics Mária, Fábián Ignác – Szabó Ilona.

Köszönjük követendő példátokat! Isten segítse tovább közös életeteket!

(emjé, fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Égi és földi igazság

Életünk során igazságérzetünk sokszor lázadozik, mert azt tapasztaljuk, hogy a gonoszság büntetlen marad, a jóságot viszont megbüntetik. A hívő ember könnyebben megbékél ezzel, mert szeme előtt lebeg Jézus, az apostolok és vértanúk sora és története. Mégis minden kor alapvető vágya, hogy közelebb jussunk egy igazságos földi társadalomhoz. Az igazságosság nevében törtek ki forradalmak és háborúk, megpróbálták bölcs törvényekkel szabályozni az emberi életet, igazságra oktatni és nevelni a gyermekeket, de ha az ókori filozófusok műveit figyelmesen olvassuk, meg kell állapítanunk, hogy évezredek óta nem sokat változott a helyzet: az emberi természet és gondolkodásmód nagyjából ugyanaz maradt, legfeljebb a gonoszság módszerei váltak tömegessé és technikai értelemben „korszerűbbé”.

A tízparancsolatot nem kellett átírni, bővíteni, abban benne van minden, amit az embernek tennie kellene, s az is, amit nem szabad elkövetnie. Elvileg egyre több lenne annak az esélye, hogy az igazságot mindenki megismerje, de az információk bősége inkább elfedi vagy viszonylagossá teszi a tényeket is. A relatív igazság fogalma annyit jelent, hogy a demokráciában a szabad ember bármit hihet, állíthat vagy tagadhat, ha az földi törvényekbe nem ütközik. A földi törvényeket azonban kezdettől fogva sokan megsértik vagy kijátsszák, majd bizonyos idő elteltével új, szigorúbb vagy enyhébb törvényeket hoznak, a korábbi törvényszegőket utólag felmentik, esetleg ki is tüntetik. Az igazságtétel általában elmarad vagy annyit késik, hogy értelmetlenné válik. Mivel az igazságszolgáltatás valójában jogszolgáltatás, a bírák, ügyészek, ügyvédek, a bűnösök és az ártatlanok, a bűnözők és az áldozatok a legritkább esetben erkölcsi alapon vesznek részt a sokszor évekig eltartó folyamatban, ami azt eredményezi, hogy mint a mosógépbe helyezett fekete és fehér ruha egyformán és egyenletesen szürkévé lesz. Természetesen ez az emberi világ működésének pesszimista értelmezése, de a jóra való törekvés és a jobbító szándék ellenére az igazság érvényre juttatása többnyire az önzés, az ostobaság és a haszonszerzés falaiba ütközik.

A keresztény ember mindezzel tisztában van, s talán jobban fel is van vértezve az örökös „népboldogítók” tanaival szemben, mert sorsát az égi, végtelenül bölcs Ítélőbíróra bízza, akinek nincs szüksége peres eljárásra, tanúkra, bizonyítékokra és vallomásokra. Az emberiség története arról árulkodik, hogy az isteni és emberi törvényeket semmibe vevők aránya nagyjából állandó, a helyes útról letérők létszáma az emberiség létszámának növekedésével arányosan gyarapszik. Isten országa csak az emberi lélekben valósulhat meg itt a Földön, csak azt a reménységet oszthatjuk meg egymással, hogy a feltámadásunk pillanatában belépünk a végtelen szeretetnek abba a körébe, ahová egész életünkben igyekeztünk eljutni. A földi igazság olyan gyönyörű álom, mint az örök béke és boldogság. Törekednünk szabad az álom megvalósítására, de tudnunk kell, hogy az álom ideát elérhetetlen.

(+szszp)

Öröm és advent, zene és hangulat Vadkerten

Minden évben advent 3. vasárnapján kerül megrendezésre az Érsekvadkerti Karácsonyi Hangverseny a Katolikus Templomban.

A hely, a miliő adott, minden más feladat a fellépőké, a szervezőké és a támogatóké.

Az Érsekvadkerti Népdalkör és az Érsekvadkerti Pedagóguskórus vezetője, a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola tanára, Gyimesi László a lelke és főszervezője ennek az estének. Sok munkát, egyeztetést kíván minden évben, hogy összejöjjön az esemény, de hála a sok-sok embernek, akik a háttérben tevékenykedik, mindig van karácsonyi koncert Vadkerten!

Idén Korda Péter orgonajátéka nyitotta meg a hangversenyt - kellemes hangulattal alapozva meg az estét. A második fellépő a Petőfi Sándor Általános Iskola Gyerekkórusa volt Temeláné Csernák Bernadett vezetésével, akik gitár, fuvola, hegedű és zongora kísérettel olyan színes és színvonalas műsort tártak elénk, amit gyerekkórusoktól igen ritkán hallani.

Ezután Fábián Annamária gitárjátéka következett: ő utaztat, megbűvöl, elvarázsol - mint mindig.

Az Érsekvadkerti Népdalkör, főként a vezetőjük kreativitásának és fantáziájának köszönhetően - nagyon hangulatos műsorral készültek, fuvola- és gitárjátékkal színezték előadásukat.

Karácsonyi vers, Szarvas Anna és Korda Péter fuvola-orgona duója és a Balassagyarmati Dalegylet színesítették tovább a műsort.

Ezután a Zeneiskola volt és jelenlegi diákjaiból, tanáraiból álló furulyaegyüttes következett. Majd az est fővendégei, az ipolysági Musica Aurea lépett színpadra Béres Gábor és Balaz Martina vezényletével. Műsorukból kiemelném Csajkovszkij Szvjatij Bozse című alkotását, mely a pravoszláv zene és hangulat méltó és csodás megjelenítése volt. 14 férfihang a kórusban kellős testet adott az előadásnak, a hölgyek hangja pedig szárnyalt e test felett.

A Bene Annamária - Fábián Annamária fuvola-gitár duó egy 19. században született francia zeneszerző meditációját adta elő.

A koncert zárásaként következett az Érsekvadkerti Pedagóguskórus, mint házigazda fellépő. Műsorukban többek között szerepelt Bárdos Lajos Karácsonyi bölcsődala - hiszen a szerzőnek 115. születési évfordulóját ünnepeltük 2014-ben.

„Ráadásként” pedig a Balassagyarmati Dalegylet, a Musica Aurea és az Érsekvadkerti Pedagóguskórus három mű erejéig eggyé vált, mely igen látványos, csodás befejezése volt a karácsonyi hangversenynek.

A Balassagyarmaton működő Ipoly TV felvételt készített a koncertről, melyet karácsony napjaiban adtak le. Az sem utolsó, hogy a kistérségben viszi majd a hírét ez a műsor annak, hogy milyen remek programok vannak itt, Érsekvadkerten.

Köszönjük a közönségnek a lelkes tapsot, a fellépőknek és szervezőknek a kitartó és eredményes munkát, a támogatóknak anyagi és természetbeni segítségét, hogy egy önmagán túlmutató, az embereket egymáshoz közelebb hozó, remek két órában, közösségben hagyhattunk nyomot a történelemben.


Támogatóink voltak: Boda István, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Fater BT, Halaj Tüzép, Horváth Szikvíz, KARITÁSZ, Kolping Család, Kristók János, Major Ferencné, Mede Szerszámszaküzlet, Nyugat-Nógrád COOP Zrt., Önkormányzat, SZAMOVILL Kft, Vadkerti Harangok, NN-ek

(Érsekvadkert, 2014. 12. 17. Duda Zsófia, fotó Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Évváltó szentségimádás


Múlnak az évek, s mi újra egyet lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, s egy új világról álmodunk, hangzott a Himnusz utáni első ének 2015 első perceiben, a templomunkban már hagyománnyá vált „évváltó” szentségimádáson.

Érsekvadkert utcáin már durrogtak a petárdák és villogtak a tűzijátékok, mialatt a több helyszínen ünneplők, megszakítva az ottlétüket, a templomunk felé igyekeztek, hogy részesei legyenek a ¾ 12-kor kezdődő szentségimádásunknak. Eljöttek, mert a szívükben megfogalmazódott az Isten iránti hála és köszönet úgy, hogy nem feledkeztek meg a hibáikért történő bocsánatkérésről sem. Ezt jól tükrözték a közös imák, melyet röviden most megosztanék.

Istentől kaptuk az elmúlt esztendőt. Az Ő színe előtt áll most minden tettünk és mulasztásunk. Tudatában vagyunk annak, hogy önmagunk mellett másokért, az időnkért is felelősek vagyunk.

Mire használtuk fel a 2014 évet? Közeledtünk-e ez időszak alatt Istenhez? Mennyire segítettük a mögöttünk hagyott évben embertársainkat? Ellenfelet vagy istenarcot láttunk-e bennük? Sikerült-e a lélekben növekedésünk? Ismét elmúlt 365 nap. Benne volt-e minden napunkban az Isten? Mennyire mertem hozzákötni az életem? Mertem-e az Ő útján járni?

Véget ért egy esztendő, ami a földi élet véges voltát is szemünk elé tárja. Új évet lehet kezdeni. Sőt kell is! Lehet új elhatározásokat is tenni, hisz erre megkaptuk most az időt. Sok mindent lehet újra kezdeni, de a földi életet nem, mert annak folytatása már más dimenzióban van, és örök életnek hívják. Ennek tudatában térdelünk most előtted Istenünk. Kérünk, hogy a sok gyűlölködés ellenére is áldásod kísérje a népünket, nemzetünket, közösségeinket a születésed utáni 2015. évben is.

(Érsekvadkert, 2015.01.01. emjé)

Vissza az újság tetejére

Ferenc pápa üzenetei XIV.rész

A keresztények megosztottsága botrány

A Szentatya az ökumenikus imahét alkalmából a keresztények egységéről beszélt a Szent Péter téren tavaly január 22-én, az általános kihallgatáson. Az egységhetet méltatva Ferenc pápa megállapította: Ez a rendkívül értékes spirituális kezdeményezés az egész keresztény közösséget mozgósítja már több mint 100 éve. Minden évben a világ egy-egy térségén működő ökomenikus csoport javasol egy témát és elkészíti az imahét segédkönyvét. Tavaly ezt a feladatot a kanadai egyházak és egyházi közösségek végezték el. Utalnak arra a kérdésre, amelyet Szent Pál tett fel a korintusi keresztényeknek: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?” (1Kor 1,13)

Természetesen Krisztus nem osztható részekre. Azonban őszintén és fájdalommal el kell ismernünk, hogy közösségeink továbbra is megosztottan élnek, ami botrány. Krisztus azért jött el, hogy szeretetközösséget hozzon létre közöttünk, nem pedig azért, hogy megosszon bennünket. A keresztség szentsége és a kereszt a keresztény tanítványság központi elemei. A megosztottságok ezzel szemben gyengítik evangelizáló elkötelezettségünk hihetőségét és hatékonyságát, továbbá azt kockáztatják, a keresztet megfosztjuk erejétől.

A pápa megállapította: Pál szemrehányást tett a korintusiaknak vitáik miatt, de hálát adott az Úrnak. Idézte szavait: „Szüntelenül hálát adok Istenemnek miattatok Isten kegyelméért, amelynek Krisztus Jézusban részesei lettetek. Benne meggazdagodtatok minden tanításban és ismeretben.” Az apostol szavai – a sajnos még mindig fennálló megosztottságok miatti szenvedés ellenére is – bátorítást jelenthetnek minden keresztény közösség számára, hogy örömmel ismerjék fel Isten ajándékait, amelyek a többi közösségben vannak jelen. Hiszen ugyanabban a keresztségben részesültünk mindannyian, ugyanaz a Szentlélek adta nekünk a kegyelmeket. Ismerjük el ezt és örüljünk neki.

Szép felismerni a kegyelmet, amellyel Isten megáld bennünket, és még szebb, amikor más keresztényekben találunk valamit, amire szükségünk van; valamit, amit ajándékként fogadhatunk el fivéreinktől és nővéreinktől. Az előkészítők felhívták a figyelmet arra, hogy a közösségek ne azon gondolkozzanak, mit tudnak nyújtani keresztény szomszédjaiknak, hanem arra buzdítottak, hogy találkozzanak egymással, hogy megértsék, mi az, amit alkalmanként mindnyájan kaphatnak a többiektől. Ez valami többet: sok imát, alázatot, elmélkedést és szüntelen megtérést igényel mindannyiunktól, mondta a Szentatya. Haladjunk előre ezen az úton, imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy vége legyen ennek a botránynak, és ne legyen többet közöttünk megosztottság, adta útravaló zárógondolatul számunkra Ferenc pápa.

(VR)

Vissza az újság tetejére

Amikor rádöbbenünk, hogy időnk véges

 „Abból, hogy az istenes élet néha nehéz, és hogy kitartás nélkül semmit sem ér, téves volna arra következtetni, hogy istenfélelem nélkül, egyáltalán Isten nélkül könnyebb, boldogabb, gondtalanabb élet vár ránk, és sokkal kevesebb megpróbáltatás. Egy darabig lehet önmagunkban bízni, tehetségünkben, erőnkben, pénzünkben. Amíg az istentelen ember fiatal, és nem találkozik túl sok testi szenvedéssel, amíg testét, szépségét, egészségét áruba bocsáthatja különböző gyönyörökért, amíg van pénze és vannak, akik körülrajongják, addig talán igazolva látja életvitelét.

Amikor azonban rádöbben, hogy az idő véges, amikor először találkozik súlyosabb betegséggel, amikor elhagyják barátai, egész addigi élete meddőnek és értéktelennek tűnik fel előtte. Korábbi önbizalma elpárolog, és kétségbeesetten keres valakit vagy valamit, hogy belekapaszkodva próbáljon megbirkózni az előtte tornyosuló nehézségekkel. Számára minden szenvedés kétszeresen súlyos: egyrészt a külső fájdalom miatt, amit el kell viselnie, másrészt a miatt a nem kevésbé fájdalmas belső tapasztalat miatt, hogy az egésznek nincs semmi célja, semmi értelme. Ha ekkor megaláztatása mélyén megtanul őszintén imádkozni, akkor még nem késő, de élete végéig bánni fogja, hogy addig Isten nélkül élt.

Az Istenben hívő, benne bízó ember ezzel szemben a legnagyobb megpróbáltatás közepette is tudja, hogy a szenvedés mögött egy szerető személy áll, aki növekedését, fejlődését akarja. Ezért egész élete a teremtő és halottakat feltámasztó Istenbe vetett bizalomra épül, tudva, hogy Jézus Krisztus Istene nemcsak az utolsó percig szeret és segít, hanem szeretete hatalmasabb a halálnál, és még az utolsó perc után is képes megmenteni."

(Barsi Balázs ofm)

Vissza az újság tetejére

Mérleg 2014

Ismét mögöttünk egy esztendő. Ilyenkor személyek és közösségek rövid visszatekintést készítenek, hogy hibáikból tanulva egy jobb év megvalósításán fáradozzanak.

Először tekintsük át nagy néhány adat feltüntetése mellett nagy családunk, az Egyházközség életét. 2014-ben az előző évi 30-cal szemben 39 kis kereszténnyel gyarapodott közösségünk a keresztség szentségének vételével,28 kisgyermekünk volt elsőáldozó, míg 20 fiatalunk vált keresztény nagykorúvá a bérmálás szentségének vételével. A tavalyi 9 pár után 13 pár kötött házasságot a templomunkban is, jelezve ezzel, hogy bevonják közös életükbe az Istent. Óvodástól a középiskolásokig 301 gyermek hall Istenről a hittan órák keretein belül is. Sajnos csak harmaduk jár rendszeresen a vasárnapi szentmisékre. De jó volna látni, hogy még több szülő együtt van ünnepnapokon szentmisén! A mögöttünk hagyott évben 615 esetben kerestük fel betegeinket és 203 testvérünk részesült a betegek szentségében. Sajnos nőtt a temetések száma is. 60 testvérünket kísértük utolsó útjára az előző évi 49-cel szemben. Megnyugtató, hogy közülük 48-an szentségekkel ellátva ment számadásra Isten elé.

Még egy fontos adat, a szentáldozások száma. Hétköznapokon átlagosan 40 áldozó van, míg éves szinten ez a szám 36 ezer. Ennyien fogadták a lakomára történő meghívást, igaz ennél többen voltak ott, csak éppen „nem voltak éhesek”.

Néhány szó anyagi helyzetünkről. Az Egyház mi vagyunk! Az egyházat nem az állam működteti, hanem mi. A működéshez szükség van bevételekre, amit a perselybe helyezett adományok, az egyéni adományok és az EGYHÁZI HOZZÁ JÁRULÁS (egyházi adó, tagsági díj) biztosít. Fontos tisztában lenni azzal, hogy az egyházi hozzá járulás minden keresettel rendelkezőre vonatkozik. Ennek mértéke az éves jövedelem 1%-a, de legalább 6000 Ft keresőnként. Részletes anyagi beszámoló helyett, ami több száz tétel a rendszerben történő rögzítéssel elkészült, ismertetünk néhány és legfontosabb adatot. Minden, az év során felmerült költségünk időben kifizetésre került. A központi gyűjtések során befolyt összeget, ami 1.134.600 Ft volt, szintén utalásra került. Erről hallhattunk a gyűjtést követő vasárnapok hirdetéseiben is. Az egyházmegye szociális alapjára előírt 1.150.000 Ft-tal segítjük a nálunk szegényebb egyházközségeket. Fontos adat még, hogy 5 millió forint tartalékalapunk képződött, ami a továbblépés kezdeti alapját adja.

Az egyházközségi adatok után néhány gondolat újságunkról, a Vadkerti Harangokról, melynek immár XXIV. évfolyamának első számát tartja kezében a kedves olvasó. Örömmel jelenthetem, hogy minden hónap utolsó vasárnapján, havi 500 példányban sikerült megjelenni nyomtatásban és a honlapunkon egyaránt. Ezért az első szó a köszöneté. Először köszönjük olvasóinknak, hogy igénylik ezt a kiadványt, hisz támogatásuk nélkül nem tudna létezni a történelemben is nyomot hagyó lapunk. Köszönet minden cikkírónak, hisz helyi írásaik nélkül nem lenne az újság, a mi újságunk. Köszönet a fotókért, ami az újságban csak fekete- fehérben látható, de a Barák család által működtetet honlapunkon színesben is láthatók.

Köszönet illeti meg András atyát a tartalmi, a Pálinkás családot a nyelvtani ellenőrzésekért. Köszönet jár Fábián Istvánnak, kinek kezei között kezdettől elnyeri megjelenési formáját a lapunk. S végül köszönet Horváth Zoltán nyomdásznak, aki mindig szívén viseli időbeni megjelenésünket.

Zárszóként néhány szám a lap anyagi helyzetéről. 2013-ban 67 180 Ft volt lapunk számláján. A 12 hónap számaiért 436 430 Ft adomány érkezett a perselyekbe valamint három testvérünk 17 000 Ft támogatást adott megjelenésünkhöz, amit itt is köszönünk.

A 2014. év kiadásai, benne a többszöri javítást követő új nyomtató beszerzési költségével, 466.185 Ft volt. Így az év végi maradványunk 54 425 Ft-ra mérséklődött, ami elővetíti az adományok önkéntes növelését is.

 
(A. atya - emjé 2015.01.05.)

Vissza az újság tetejére

Otthonra találni


„Szállást keres a Szent Család. De senki sincs ki helyet ád. Nincsen, aki befogadja Őt, ki égnek, földnek ura” - hangzott közös énekünk 2014. december 9. és 19. között kilenc estén a befogadó családok kapujában. Ekkor őket kereste fel a hajnali misén András atya által megáldott Szent Család szobor, hogy ne kelljen neki újból átélni a betlehemi hideg éjszakát. Az este 7 órakor kezdődő közös imádkozás, éneklés, majd az azt követő kötetlen beszélgetés (alkalmanként 25-35 fő részvételével) egyaránt jele volt annak, hogy közösségben lenni jó. Megnyíltak és befogadó hellyé lettek otthonaink.

A megszentelt élet évét hirdette meg Szentatyánk, Ferenc pápa. Ennek tudatában imádkoztunk, elmélkedtünk, hogy a Szent Család szelleme hassa át a magyar családok életét úgy, hogy a férjek feleségükben Szűz Máriát szeressék, a feleségek pedig férjükben Szent Józsefet lássák és tiszteljék. S ha ez a törekvésünk valóra válik, akkor minden ember Jézust szereti és követi, így minden korban és nemzedékben, nemzetben és közösségben, családban és személyben Jézus győzedelmeskedik.

2014.XII.20. emjé, fotó KáJé

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A 2014. év utolsó ülését december 16-án tartotta képviselő testületünk, ami egyben közmeghallgatás is volt. Naprendi pontontok voltak a 2015. évi belső ellenőri munkaterv és a kisebbségi önkormányzattal kötendő együtt működési szerződés megtárgyalása. A jelenlévő képviselők (dr. Őszi Attila Csaba és Szabó János hiányzott) elfogadták az előterjesztést. Az egyebekben tájékoztatást hallhattunk arról, hogy két pályázatunk megvalósulásával kapcsolatos (egészség ügyi blokk, Hunyadi út felújítása) ellenőrzések voltak önkormányzatunknál, melynek eredményét így sommázta az ellenőrök csapata: „Kevés olyan település van, ahol hiba nélkül tudnak pályázatokat lezárni”.

Újabb ellenőrzések is lesznek. Ezek a „Tó” körüli útra és a Műfüves pályára terjednek majd ki.

Két pályázatunk is nyertesen került ki az év végén. Igaz csak hat térfigyelő kamerával bővülhet rendszerünk, amivel már központ védelme erősítettebbé tehető a közeljövőtől. Mintegy 16,5 millió forint kiegészítő támogatást is nyertünk, ami biztosítja azt, hogy nem marad kiegyenlítetlen tartozásunk.

Közmeghallgatás során a Petőfi út sebesség korlátozásáról és javításáról hangzott el sok felvetés, de szóba került az Érsekvadkert zászló állandó kihelyezéséről, a Gépállomás úti trágyatárolás tűrhetetlen helyzetéről, a kertek az oda betolt föld miatti művelhetetlenségéről is.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2015. február 16. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Körzeti lelki napunk február 21-én Kalocsán lesz. A lelki napot Dr. Bábel Balázs érsek atya vezeti. Jelentkezés február 8-ig, vasárnapi összejöveteleinken Szabó Jánosnál.

Kolping családunk lelkigyakorlatát március 14-én az Erdei háznál az erdélyi születésű Merlás Tibor atya vezeti. Bővebb információ vasárnaponként a nagymise után szerezhető.

Már előre jelezzük, hogy szeptember 26-án ünnepli újjáalakulásának 25. évfordulóját a Magyar Kolping Szövetség. A véglegessé váló programról időben tájékoztatást adunk.


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Január 18-án kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor.  

Febr. 2-a, hétfő: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Reggel 7-kor és este 6 órakor lesz szentmise. Mindkét szent­mise elején GYERTYASZENTELÉSSEL  

 Február 3. Kedden Szent Balázs püspök ünnepén külön-külön, majd azt követő vasárnapon közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i  kilencedet.  

Febr.18-a HAMVAZÓSZERDA, a nagyböjt kezdő napja, szigorú böjti nap. Régen egész nagyböjtben hőstilalom volt, mai egyházi törvény hamvazószerdán és Nagypénteken ír elő szigorú böjtöt, - 3-szori étkezéssel, de csak 1-szeri jóllakással. Nagyböjt péntekein minden pénteken  Bűnbánat jeléül és a szenvedő Krisztus iránti szeretetből tartózkodjunk a húsos ételektől. A törvény felnőttekre vonatkozik.

 Hamvazószerdán és a nagyböjti vasárnapokon du. 3 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, ugyanúgy pénteki napokon esti szentmise előtt fél 6-kor.

 A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 22-én lesz.

KERESZTELTEK

2014  

            35. Beluczki Áron (Beluczki Zsolt – Varga Judit)

            36.Nagy Norina, Margit, (Nagy Viktor – Antal Dóra)

            37. Kovács Leila, Rita (Kovács Róbert – Lendvai Éva)

            38. Rafael Zselyke, Borbála (Rafael László- Kovács  Veronika)

            39. Halaj András, István ( Halaj András – Kovács Nikolett)

 2015. 1./  Kovács Janka Margit (Kovács Árpád- Szabó Márta)

 

HALOTTAINK:

2014.

            56. Saját István (1955)

            57. Péter András (1932)

            58. Koza Kálmánné sz. Kosztrihán Ilona (1926)

            59. Fülöp Miklós (1957)

            60. Száz Istvánné, szül. Boda Mária (1936)

2015.   1./ Péter Istvánné, szül. Oravec Julianna (1933)

            2./ Csévári Báláné, Szabó Ilona (Pusztaberki, 1920)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. vasárnap   - Fábián János, felesége Jakubecz Mária, szüleik és testvéreik

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, Tokodi László, élő és elhunyt hozzátartozók

2. hétfő           - Kovács József 1. évforduló, szülei és hozzátartozók

                        - Záhorszki József 15. évforduló, szülei, veje, apósa, anyósa és a családok halottaiért

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    -

6. péntek        -

7. szombat     - Hrapan Pál, szülei és hozzátartozók, Kovács János, felesége Halaj Mária és hozzátartozók

                        - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna 10. évforduló, szülei, élő és elhunyt családtagok

8. vasárnap   - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Szabó Ignác 1. évforduló, felesége Vitéz Mária, fiuk Ignác, szülők, nagyszülők, valamint a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        -

9. hétfő           -

10. kedd         -

11. szerda      - Szűzanya tiszteletére betegekért

12. csütörtök -

13. péntek     - Csernák Katalin és édesapja

                        - Csillag István, szülők, nagyszülők, Jakubecz Lajos, Kaba Piroska és szülei

                        - Sipos Ferenc, Sipos és Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

14. szombat   - Őszi István, felesége Boda Mária 1. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és elhunyt hozzátartozókért

                        - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, vejük és hozzátartozók

15. vasárnap - Buzás Ildikó és nagyszüleiért

                        - Kristóf István, felesége Pálinkás Mária és gyermekeik

                        - Farkas Istvánné Horváth Ágnes Gizella

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda      - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

19. csütörtök -

20. péntek     - Urbán és Molnár család élő és elhunyt családtagok, valamint Fábián Ferencné

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

21. szombat   - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, szüleik és testvéreik, Urbán és Kristóf család halottaiért

                        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

22. vasárnap - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, szülők, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Záhorszki János és édesapja

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

23. hétfő        -

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök - Pásztor István, felesége Pálinkás Mária és szüleik

27. péntek     -

28. szombat   - Őszi István, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Boda Gergely, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Csernák József, 40, évforduló, élő és elhunyt családtagok 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre