Vadkerti harangok
2014. március


Gyümölcsoltó Boldogasszony
Szentmiseszándékok
Zsinati hírek
Mindennapok
Irányt mutatni, vonzó közösséggé válni!
Születésnap
Ferenc Pápa üzenetei -V.rész
A hit és a kommunikáció
Egyház
Mi lesz  holnap tegnapja - velünk élő múlt
Világi munkatársak találkozója
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Gyümölcsoltó Boldogasszony

A kertészeknek mindig öröm, amikor a vadrózsába, gyümölcsfába új, nemes hajtást illesztenek, vagy rügyecskét szemeznek. A kis vesszőt vagy rügyet aztán figyelemmel kísérik új környezetében. Kíváncsian várják, mi lesz az eredmény. Vajon megfogja-e az alany a beléültetett nemes részt? S milyen öröm, ha az megered, fejlődésnek indul! S mennyire várják, hogy az első nemes rózsa kinyíljon, vagy beérjen az elő nemes gyümölcs.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Isten lett a „kertész”. Az ő terve nagy csoda: az emberi természetbe beoltja az ő isteni életét. Ezért küldi Gábor angyalt, szemlélje meg, ajánlja fel tervét a föld egyetlen, „alkalmas” alanyának, a Boldogságos Szűznek.

Mária szeretettel fogadja mindezt. „Legyen igéd szerint”. És a Mennyei Atya a Szentlélek által a második isteni személyt, Jézus testének első sejtecskéjét beoltja Mária méhébe. Mária teste adja a húst, vért, csontot, velőt, hogy kilenc hónap múlva meghozza a várva várt termést, az Úr Jézust.

Erre a csodálatos gyümölcsoltásra is elmondhatjuk: „Íme, hitünk szent titka”. E titok előtt hódolunk a mai ünnepen, amikor a Hiszekegy szavainál – Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett” – letérdelünk.

Sehol sem nevezik így ezt az ünnepet: Gyümölcsoltó! Leleményes a magyar! Az oltás ideje van. Így, a gyümölcsoltás fogalmával akarja megértetni a szent titkot, azt, hogyan lett az Isten emberré.

Jézus nemcsak ember akart lenni Azt akarta és akarja ma is, hogy hozzá hasonló nemes gyümölcsöt teremjünk mi is. A keresztségben Isten belénk oltja az isteni élet nemes ágacskáját. A bűn, mint a rossz gyerek letöri ezt a nemes hajtást, míg a gyónás visszahelyezi azt eredeti helyére, az áldozás pedig Jézussal egyesít. Kérjük hát ezen a szép ünnepen égi édesanyánkat, hogy közreműködésével bennünk is termést hozzon a mi Urunk, Jézus Krisztus!

(ela, 1996)

Vissza az újság tetejére

Zsinati hírek

Egyházmegyei zsinatunk 7. témakörében a sajátos ellátást igénylő csoportokkal foglalkozunk itt, Nagyorosziban. Az egyik zsinati hozzászóló azt mondta erről, hogy az egész magyar társadalom egy nagy, sajátos csoport.

Kikkel is foglalkozunk ezen a témán belül? Tényleg nagyon sok ember idetartozik, hiszen a legnagyobb csoport ezen belül a betegeké. De szót ejtünk a különféle szenvedélybetegségekről, külön is hangsúlyozva a kábítószeresek és az alkoholisták világát, és foglalkozunk a börtönben lévőkkel. Úgy gondolom tehát, hogy ezekkel a csoportjainkkal kapcsolatban is majdnem minden család érintett.

Ha a Szentírásra figyelünk, biztos mindnyájatoknak egyből eszébe jut Máté evangéliumának vége, amikor is Jézus annak alapján ítélkezik, hogy ki fordult oda a rászorulókhoz és ki nem. „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.” (Mt25,35-36)

Jézus egyszerű szavakkal, tömören mondta, de nekünk a megvalósítás már nem olyan egyszerű. Jézus röviden mondta, de nekünk akár egész életünkön át is alakítgatnunk kell magunkban a megfelelő lelkületet.

Egyszer valaki jelentkezett betegek között végzendő önkéntes munkára, és amikor megkérdezték tőle, hogyan tudja majd elviselni mások fájdalmának, szenvedésének látványát, azt válaszolta: „Nem az én hozzátartozóm, nem az én rokonom.” Amikor a sajátos csoporthoz tartozókkal foglalkozunk tehát, feltehetjük a jézusi kérdést magunknak: milyen lelkület van bennünk? Van-e bennünk részvét, empátia, szeretnénk-e támaszai, segítői lenni a másiknak? Vagy csak akkor figyelünk fel az egészre, ha mi magunk vagy közeli hozzátartozónk megbetegszik, valamilyen szenvedély csapdájába esik, netán börtönbe kerül? Az egymáshoz tartozás, és „a másokért is felelős vagyok” érzését nagyra kell növelnem szívemben.

A betegség, a szenvedés világa elnyelheti a mi életünket is bármelyik pillanatban. Akár kisebb, akár súlyosabb, esetleg végzetes betegséggel találkozunk, mindig van mellette lelki szenvedés is, megoldatlan családi problémák, lelket mardosó bajok, múltból kísértő bűnök, megválaszolhatatlannak tűnő kérdések az élet értelméről, és még sok más ilyen.

A „beteg voltam és meglátogattatok” nem szabad, hogy csak azt jelentse, hogy viszünk jó kis húslevest és rántott húst a kórházba került rokonnak. A meglátogatás azt is jelenti, hogy lelkileg is megpróbálunk közelebb menni a másikhoz, talán a vele való kapcsolatunk is mélyebb, szeretettel telibb lesz, mint előtte. Nemcsak a testi szenvedése miatt esünk kétségbe, nemcsak a párnáját szeretnénk megigazítani, hanem a lelki bajainak megoldásában is mellette szeretnénk lenni, segíteni szeretnénk, hogy megtalálja az utat, megtalálja a saját válaszát.

Egyházközségeinkben is látogathatjuk betegeinket, időst-fiatalt egyaránt, és ha valaki kórházba kerül, nemcsak a plébánosunkat jó, ha értesítjük, hanem a kórházi lelkigondozót is vagy a beteglátogató önkéntest, hogy ők is segítségére tudjanak lenni. Ha az otthonában lévő beteg nincsen egyedül, ha mindig van, aki rányitja az ajtót az egyedül élő - egyedül szenvedőre: jézusi lelkületről teszünk tanúságot. Ha megszervezzük, hogy a beteget otthonában ápolók fel legyenek néha egy kicsit váltva, hogy pihenhessenek: irgalmasságot teszünk. Ha segítünk, hogy a nem annyira hozzáértő idősebb is tudja hallgatni, akár a kórházban is, a Mária Rádiót vagy a Katolikus Rádiót, nála legyen imakönyve, rózsafűzére: szolgálatára vagyunk vele.

A kórházban dolgozó szakemberek, a lelkigondozók beszélgetéseikkel azt szolgálják, hogy életének kérdéseire meg tudja találni a választ a szenvedő, hogy ne vergődjön terhei alatt, hanem kimondhassa kérdéseit, problémáit, olyat is elmondhasson végre valakinek, amit nem mert sose megbeszélni szeretteivel, vagy akár gyóntató papjával sem. A lelkigondozó azzal is szót ért, aki nem vallásos, más vallású, vagy nem élte meg sosem igazán a hitét. Segít felkészülni a szentségek felvételére is.

Imádságos hátteret is kell adnunk a betegekkel való foglalkozás művének, mindennap könyörögni a betegek lelki-testi gyógyulásáért.

Ha a betegségek pasztorációjával kapcsolatban el is fogadjuk azt, hogy ez valóban mindenkit érintő téma, könnyen hajlamos azt hinni az ember, hogy például a szenvedélybetegségek, akár konkrétan a droghasználat, a mi családunkban biztosan nem fordulhat elő. Sokan gondolkodnak így, de akkor miért látunk annyi réveteg tekintetű fiatalt, akár még falusi utcákon is? Miért van az, hogy gimnazisták rendszeresen öntudatlan részegség állapotába kerülnek a hétvégéken? Valami hiányzik nekik. A „szomjas voltam, és adtatok innom”, nemcsak egy tréfás megjegyzés lehet az alkoholizmus esetén, hanem rávilágít arra, hogy az alkoholista, a droghasználó, és a sok más szenvedély közül valamelyikkel küzdő gyakran hiányol valamit az életéből, szomjazza a szeretetet, éhezi az odafigyelést, a szülői, baráti, vagy testvéri törődést.

Nagyon fontos felfigyelnünk arra, hogy ezek a területek: szakterületek. Szükségünk van a sajátos csoportok pasztorációjában a képzett szakemberekre. A betegekkel is ezért foglalkoznak (az orvosok, ápolók mellett) szakképzett lelkigondozók, akik külön megtanulták, hogyan kell megszólítani a különféle bajban lévő embert, hogyan kell vele kapcsolatot teremteni, segíteni abban, hogy feltárhassa élete nehézségeit, problémáit.

Az alkoholistákkal, drogosokkal is kell hozzáértőknek, terapeutáknak foglalkozni. Például nem lehet meggyógyítani egy alkoholistát csak azzal, hogyha azt mondjuk a családtagjaiknak, hogy „tessék sokat imádkozni érte!” Nem lehet a szenvedélybeteget azzal leszoktatni, ha megszidjuk, hogy „minden csak akaraterő kérdése”, „szedje össze magát!” Szükség van szakemberekre, támogató csoportokra, a már gyógyultak tapasztalataira. Szükség van arra, hogy érintett és a rokon, családtag is legyőzze félelmeit, szégyenét, felhívja telefonon, megkeresse személyesen a szakembert. Egy-egy közösségben elérhetővé kell tenni ezeket a telefonszámokat, címeket, honlapokat.

Ugyanakkor, természetesen a szenvedélybetegségek esetében is szükség van arra, hogy közösségi és magánimádságainkba is belefoglaljuk a szenvedélyektől szenvedőket, akár egy-egy hozzánk közelálló személyre szűkítve is ezt.

A szenvedélybetegségek esetében nem lélegezhetünk fel, hogyha miután lelkiismeretesen végigvizsgáltuk szeretteink mindennapjait, fellélegzünk, mondván: nem iszik, nem dohányzik, nem drogozik, tehát minden rendben van.

Gondoljunk arra, hány család életét teszi tönkre, anyagi biztonságát szünteti meg, sokszor a mindennapi kenyér lehetőségét is kizárja a különféle játékszenvedély!

Gyermekeink, hála Istennek, nem drogoznak, nem isznak, csak (?) internet-függők? Facebook-fanatikusok? Az igazi barátoktól, a valódi hangoktól elzárkóznak a folyamatos tévénézés, az állandóan fülben zajongó telefon, MP4-lejátszó használatával? Nemcsak fiatalt, felnőttebbet is korlátozhat az ilyen jellegű függőség valamelyike.

Az irgalmasság tette, ha börtönben lévőt meglátogatunk. De mi történik azután, ha kiszabadul? Keresi-e a közösség, az ismeretségi kör a segítés lehetőségét?

A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság dolgozik ezen a területen. Segítséget, ötletet kaphatunk tőlük, de mi is részt vehetünk szolgálatukban. Segíthetünk meglátogatni egy-egy fogvatartottat például az anonim levelező szolgálatban való munkánkkal, a csomagküldés által, a különböző hitéleti kiadványoknak az intézetekbe eljuttatásában.

Beteg, fogvatartott, függőségtől, rabságtól szenvedő testvéreink szolgálata az irgalmasság tette. Izajás próféta meglátta a Megváltó, az Irgalmazó lelkületét: „A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.” (Iz42,3) Ez a lelkület legyen mibennünk is! Imádkozhatunk, tevékenykedhetünk értük. Lehetünk összekötők egyházközségünk és az egyházmegyei szakpasztorációk között, lehetünk felelősei egy-egy szakterületnek plébániánkon. A szakmai honlapok híreit és a püspökségről érkező plakátokat segíthetünk hirdetőtábláinkon elhelyezni.

Saját magunk vagy szeretteink vonatkozásában se a szégyenkezés érzését hordozzuk, hanem a „felkelni akarás szándékát!” Higgyünk abban, hogy minden betegségből, megkötözöttségből és rabságból van szabadulás Jézus Krisztus, a mi Urunk által!

Vissza az újság tetejére

Mindennapok


Egy évvel ezelőtt, amikor megválasztották Ferenc pápát, a világsajtó nagy érdeklődést mutatott az iránt, hogy mivel telnek az új egyházfő első napjai. Beszámoltak a vatikáni hivatalokban dolgozó egyházi személyekkel való találkozásairól, valamint az államfők és más diplomaták fogadásáról.

Olyan érdekességnek számító dolgok is nyilvánosságra kerültek, hogy például telefonon felhívta Buenos Aires-i cipészét és megkérte, hogy a legutóbb javításra hozzá vitt lábbelijét küldje a Vatikánba. Úgy tűnik, hogy az embereket érdekli, mivel telnek egy pápa hétköznapjai. A hittanórákon a gyerekek is számtalanszor tesznek fel ezzel kapcsolatos kérdéseket. Érdekes kérdés lehet: Mivel telhettek 2000 esztendővel ezelőtt Jézus napjai? Mit tudunk meg erről a Szentírásból? Jézus nyilvános működésének kezdetét beszéli el a napi evangéliumi szakasz. Máté nem törekszik olyan pontos időmeghatározásra és sorrendiségre, mint amit megfigyelhettünk az elmúlt vasárnapon János evangélista leírása kapcsán, mert őt más szándék vezeti. Ő mintegy Jézus egyetlen napjába sűríti mindazt, amit az Úr nyilvános működésének három esztendeje alatt mindennap tenni fog: tanít, tanítványokat gyűjt (közösséget hoz létre) és gyógyítja a betegeket. Ezzel teltek az ő mindennapjai.

Vegyük sorra e tevékenységeket! Jézus tanít. Tanítja az embereket a zsinagógákban, a hegyen, a síkságon vagy a tenger mellett. Mindegy, hogy éppen hol tartózkodik, tanítja azokat, akik hozzá mennek. Hirdeti Isten országának örömhírét, hiszen ezt tartja küldetésének, ezért jött a világba. Tanítása egyszerű, bárki megértheti. Tanítása közérthető, gyakran alkalmazza a példabeszédeket, azaz olyan hasonlatokkal világítja meg mondanivalóját, amelyek témája az emberek hétköznapi életéhez kapcsolódik. A hallgatóság könnyen a példabeszédekben szereplő személyek helyzetébe.

Tudja képzelni magát, s így könnyebben magára tudja vonatkoztatni a tanítás mondanivalóját. A csodálatos kenyérszaporítást megelőzően, illetve a hegyi beszéd alkalmával sok ezer ember hallgatja őt, más alkalmakkor pedig csak szűkebb tanítványi körének tagjait vagy a kiválasztott apostolokat oktatja. A szavaiban rejlő erőt hamar észreveszik az emberek, mert, úgy tanított, „mint akinek hatalma van.” (Mt 7,29). Tanítványai és apostolai szintén felfedezik szavainak igazi értékét, amelyet Péter apostol egy alkalommal így foglal össze: „Az örök élet igéi nálad vannak” (Jn 6,68). Jézus mindennapjainak másik fontos része, hogy együtt van tanítványaival. Ne csupán az apostolok kiválasztásának vagy a tanítványok meghívásának egyszeri eseményeire gondoljunk, hanem arra, hogy az Úr megosztja velük életét. Mindennap együtt van velük, s ők mindenhová követik őt. Hallgatják tanítását, részesei életének, hogy feltámadását követően a Mesterüktől kapott parancsnak megfelelően tanúi legyenek. A tanítványok közösséget alkotnak, amely közösség valamennyi tagja végezni fogja a Krisztustól kapott küldetést. Nem mai értelemben használt, „bizalmi állásról” van szó.

De a bizalom mindkét részről elengedhetetlen. Jézus megbízik tanítványaiban, rájuk bízza tanítását és ők rá bízzák életüket. Harmadikként a betegek gyógyítását kell megemlítenünk, amelyek különleges jelei annak, hogy elkezdődött az Isten országa. Csodáival Jézus nem látványosságot akar, nem az érdeklődést akarja felkelteni, hanem megerősítő jelként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy Isten irgalma jelen van a világban és minden ember részese lehet.

Horváth István Sándor

Vissza az újság tetejére

Irányt mutatni, vonzó közösséggé válni!

A fenti mondat volt a február 15-én, az esztergomi Szent Adalbert-házban közösségben megélt Kolping titkári értekezlet mottója. A nap Székely János püspök atya előadásával vette kezdetét, melynek nyitó szavaiként a közösség betegeiért, közelmúltban elhunytjaiért felajánlott ima hangzott el. A közel másfél órás előadása, mely a kommunikációt járta körül, alapját képezte az egész napi programunknak.

Az élet legfontosabb dolgait nehéz átadni, Isten titkait pedig még ennél is nehezebb szavakba foglalni, hangzott el a bevezető gondolat. Sok esetben leginkább a csend válik a legfőbb kommunikációs eszközzé az egyének között és a családokon belül egyaránt, hisz sokkal bölcsebb dolog némának maradni, mint a szó fegyverével szíveket sebezni. A kommunikáció egyébként is nem más, mint önmagunkat adni, s ezzel egy időben másokat befogadni. Ez az élet alapdimenziója, hisz vele önmagunkról megfeledkezve, a másik vágyainak teljesítése válik célunkká. Így válik a kommunikáció az élet és szeretet átadásává, ami nem kiüresíti, hanem feltölti az emberi szíveket.

Nézzük meg most, hogyan kommunikál az Isten! Vizsgáljuk meg ebből a szemszögből a Bibliát. . Isten ebben a könyvben nem információkat közöl velünk, hanem önmagát közli, kommunikálja velünk. Ne félj, én mindig veled vagyok! Isten egy emberi életen, Jézuson keresztül mutatja be önmagát. Isten nagyon egyszerű. Ezért lett pici gyermek. Mi, emberek vagyunk bonyolultak, számtalan dilemmával, hátsó gondolattal, míg Isten csak egyszerűen, feltétel nélkül szeret.


Mi hát a teendőnk? Először is befogadni az Isten kommunikációját. E nélkül színházzá válik az életünk. Az élet hitre épül, mondja nekünk Boldog Kolping Adolf, s hit teszi emberré az embert. Ne szakadjunk hát el az Isten adta törvényektől, hogy megmaradhasson életünk harmóniája. A második feladat az, hogy meg kell próbálni ebben az isteni kommunikációban élni. Amennyit beszélünk istennel, egymással, legyen az egyén vagy házaspár, annyira jó ma felek közti kapcsolat. Nézzünk erre egy példát. Két személy megy az utcán. Lehetnek ők férj, feleség is. Mindkettőjük kezében okos telefon, fülükben fülhallgató. Mehetnek már egy órája is. Mindketten egy harmadik személlyel beszélgetnek, egymáshoz egy szavuk sincs. Döntse el mindenki a kapcsolat minőségét, ahol nem a társ a fontos, hanem egy kívülálló, netán virtuális személy! S ha mindez egy családban játszódik le, ugye széteséshez vezet ez? Erősítsük hát a családon belüli kommunikációt, hogy erősödjenek általa családjaink, egyházunk és hazánk alapsejtjei

A hitünk átadására is nagyon fontos dolog a kommunikáció, de ennek az életünkön kell alapulnia. Ez azt is magában foglalja, hogy a tetteink teszik hitelessé szavainkat. A hitet ugyanis csak hiteles ember tud átadni ugyanúgy, mint az örömöt, amit csak örömteli személytől kaphatunk. S ha meg akarod nyerni az embereket, nem elég beszélni, hanem jó pásztorként a szívedet kell odaadnod. Jó pásztorként, aki megy a nyája előtt, hogy vezesse azokat. Jó pásztorként, aki veled együtt is tud haladni azért, hogy érzékelje a rád zúduló bajokat. A jó pásztor ám a nyáj mögött is képes haladni, hogy észrevegye a gyengéket és segítségükre legyen az úton, legyen az akár egy életút is.

János atyát a Profil Training játékos előadásai követték, ahol az aktív, energikus, vonzó közösségek létrehozása, a vezetők szükségessége és típusai, majd a kommunikáció tény és érzelmi szintjeit jártuk körbe kis csoportos formában. Ennek az első, a Kolping családok működését segítő haszna már meg is született azzal, hogy a jelen lévő 38 Kolping család képviselői között újabb kapcsolatok születtek, ráérezve arra, hogy közösségben lenni jó, az örömeink kommunikálása pedig másokat is segít a nehézségek leküzdésében.

Esztergom - Érsekvadkert, 2014.02.17. emje

Vissza az újság tetejére

Születésnap

„Az ember igazán csak saját szíve szerint értékelhető” - mondta annak idején boldog Adolf Kolping, s ezt választották 20. születésnapjuk mottójául a Tóalmási Kolping Család tagjai.

Az ünnepség délután ötkor szentmisével vette kezdetét, amit országos prézesünk, Kövesi Ferenc atya mutatott be a megtelt templomban. Örömteli volt, hogy a szentmise bevezető részétől az áldozásig működött a „bűnbarlangnak” titulált gyóntató szoba is, ahol a házigazdák prézese, Mike Róbert atya közreműködésével sok bűnt vett át a bűnbánóktól,ami Urunk, Jézus Krisztus.

Nagyböjt első vasárnapjának előestéje, a szent negyven nap kezdete van, amikor az országos vezetés, és testvér egyesületek (Dány, Érsekvadkert) jelenlétével, közösséget alkotva adtunk hálát Istennek a mögöttük hagyott húsz évért, benne a sok szép eseményért és a vállainkra nehezedő keresztekért. Igen! A szép dolgok mellett számtalan kereszt is volt utatokon, mely a Sátán kiértéseiben öltött testet. A Sátán, a bukott angyal mindig ott járt nyomotokban, s jár mindannyiunkéban, lesve az alkalmat, hogy árthasson egyénnek és közösségnek egyaránt. Az ellenálláshoz Isten kegyelme szükséges. Látnunk kell azt, hogy Krisztus ma sem szünetelteti segítő szeretetét, ebben az önmegvalósítást túllihegő való világunkban.

Kérdés csupán az, hogy a nagyböjt elején, a születésnapi szentmise hatására átlátunk-e a szitán, és nem tévesztjük-e szem elől azt, aki életét adta értünk. Bele kell hát simulni Isten tenyerébe, hogy hitünk, reményünk és szeretetünk által fiaivá, s általa örököseivé lehessünk. Segítsen ebben a szent negyven nap komolyan vétele, e születésnap méltó megülése, ami Egyházunk, benne Kolping családjaink és hazánk megújulásának egyaránt záloga.

A szentmisét követően a Kolping házban fehér asztal mellett kulturális program keretében folytatódott az ünnepség. Nem részletezem az est eseményeit, de zárszóként megosztom olvasóinkkal a fiataljaik által előadott, életútjukat összefoglaló dal szövegét, ami így hangzik:

Egyszer volt, hol nem volt Tóalmáson mise volt. Sörfesztivál, eszem-iszom Lothar Schinke vendég volt. Schubert úr és Folger úr, mise után elindult. Egy szép képpel tértek vissza, amelyen egy ember volt. Illendően fogadták, ki van rajta nem tudták. A két bajor megosztotta ajándéka nagy titkát. A képen Kolping volt, ki régen Kölnben jó pap volt. Életével, tetteivel mindenkinek példa volt. Kilencvennégy január, a gondolat tetté vált. Kolping család alakult meg a kicsi plébánián. Kolpingi törekvés, minden tagunk tudja rég. Így gondolja, így is éli, mindennapi életét. Legyenek példák Ők, igaz Isteni hívők. A családi életükben, szerető és jő szülők. Szeressék, becsüljék, szakmájukat úgy tegyék. Váljanak szakmájuknak igazi mesterévé! Fontos a kötődés, az élet sok területén. Egyház, haza, kereszténység. Fény jelezze életét.
Sokukat üdvözlünk. Amit tettek köszönjük. Felsorolni kevés lenne ez a kicsi énekünk

(Tóalmás-Érsekvadkert, 2014.03.08. emjé)

https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif

Vissza az újság tetejére

Ferenc Pápa üzenetei - V.rész

Hagyjuk-e megszentelni magunkat?

Milyen értelemben mondhatjuk, hogy az Egyház szent, ha látjuk, hogy a történelmi Egyház az évszázadok során számos nehézséggel, problémával nézett szembe, sötét pillanatokat élt át?

Nem a mi érdemeink teszik szentté az Egyházat, hanem Isten - mondta elmélkedésének bevezetőjében Szentatyánk. Az Egyházat bűnösök alkotják, de mi, bűnösök arra kaptunk meghívást, hogy hagyjuk magunkat átalakítani, megújítani, megszentelni Isten által. A történelem során néhányak részéről felmerült a kísértés, és azt állították, hogy az Egyház csak a tisztáké, azoké, akik teljes mértékben következetesen élnek, a többieket el kell távolítani. Válaszom nekik, hogy NEM! Az Egyház, amely szent, nem utasítja vissza a bűnösöket; éppen ellenkezőleg. Mindenkit hív, hogy hagyja magát átölelni az Atya irgalmassága, gyöngédsége, megbocsátása által.

Az Egyház mindenkinek felkínálja a lehetőséget, hogy végig haladjon az életszentség útján: lehetővé teszi, találkozhassunk Jézus Krisztussal a szentségekben, közli velünk Isten szavát, arra buzdít, hogy karitatív cselekedetekkel, Isten mindenki iránti szeretetében éljünk.

Tegyük fel magunknak a kérdést: hagyjuk-e megszentelni magunkat?

(VR, 2013. október)

A hit és kommunikáció

A kommunikáció a XXI. század varázsigéje, mindenki kommunikál, a legkisebb intézménynek is saját szóvivője van, az egyetemek kommunikációs szakán állandó túljelentkezés van. Ez az internet-korszak, a közlésvágy lassan az óvodásokat is eléri, nemsokára ők is chatelnek és blogolnak, feltéve, ha már egy picit is tudnak írni és olvasni. Mindezt sokan előre látták, mint például a mobiltefónia elterjedését. Pedig negyven évvel ezelőtt még megállt az idő a világ nagy részén, a diktatúrák pedig szigorúan ellenőrizték a hírközlés minden formáját.

Az Egyház óvatosan és lassan lépett, ebben a számára idegen szférában nehezen ismerte ki magát, míg a kevésbé tradicionális kisegyházak, szekták azonnal felismerték a reklám és az üzlet lehetőségeit - először természetesen Amerikában. A főleg idősebb emberek által irányított történelmi egyházak nem szívesen szálltak be a kommunikációs versenybe, bár II. János Pál egész személyisége önmagában is sokat tett azért, hogy a szentéletű lengyel pápából újmódi celebritás, azaz, „celeb” legyen, akinek fellépése tömegeket vonz és hallatlanul nagy médiaérdeklődést vált ki. II. János Pál megérezte az új idők szavát, népszerűsége minden oldalon vitathatatlan volt, még a más vallások hívei között is. Ez Európa és a világ történetében felívelő korszak volt, a szovjet birodalom összeomlása mintegy a kommunista ateizmus végét is sugallta, és megcsillant a remény egy keresztény európai újjászületés megvalósítására. Azóta sok idő telt el, az egyházi kommunikáció is felvette a kesztyűt, amint erre lehetőség, pénz és szakember volt, ám a kereskedelmi alapon működő médiumokkal szemben nyilvánvalóan kudarcra volt ítélve, hiszen a rossz hír mindig érdekesebb, mint a Jó Hír, a bolondok érdekesebbek, mint a normálisak, másnak lenni mindig izgalmasabb, mint azonosnak. Az általános műveltség drámai módon csökkent világszerte, a fogyasztói gondolkodásmód és divat betört a hagyományos közösségekbe is. Olvasom az egyik, 99%-ban katolikus ország felmérését, melynek lényege az, hogy még a magukat vallásosnak tartó emberek többsége is abban hisz csak, amiben akar is hinni, függetlenül az egyházi tanítástól. Különösen vonatkozik ez a szexualitásra. De egyre kevesebben hisznek a Szentháromságban, Jézusban, mint Isten fiában, a Megtestesülésben, a Szentlélekben, Szűz Máriában, mint Isten anyjában, és persze magában az Egyházban. Az elvilágosodás és az ökumené sajátos formája, mely inkább a világvallások tanításának egyfajta keveredése, még az idősebb nemzedékekben is zavarokat okoz. A régi-új pogányság elemei beszűrődnek a hívők tudatába, s végül kialakul egy személyes és személyre szabott magánhit, melynek már alig van köze a katolikus tanításhoz.

A keresztény kommunikáció fontos és érzékeny terület. Egy rosszul megválasztott lépés könnyen visszaüthet, közönybe fulladhat vagy felesleges támadásoknak teszi ki magát, de az biztos, hogy az Egyház és a hívek nem zárkózhatnak be, mint az őskeresztények. A térítés kötelezettsége ma is fennáll, miként az is szükséges, hogy a híveket naponta megtartsuk és erősítsük a hitben. Ezért olyan fontos a keresztény sajtó, a nyomtatott és az elektronikus, és ezért lényeges az is hogy a Jó Hír állhatatos közlése vonzó, érdekes, tömegekhez szóló módon történjék.

(szszp-KÉ)

Vissza az újság tetejére

Egyház

Ferenc pápa üzenetében olvashattunk az Egyházról, ehhez kapcsolódva nézzünk néhány idevágó gondolatot „Az igazak bölcsessége” című könyvből.

A történelmi Egyház a gyönge emberre épült, és ebben van az ereje. Mert egyetlen lánc sem lehet erősebb a leggyengébb szeménél - vallja e témában G. K. Chestertonh.

Az Egyház története nem csupán a papság, a vallásháborúk, a hitterjesztés vagy egyházszervezés története, hanem a pásztor és a rábízott nyáj története is - írja Hetényi Varga Károly.

Krisztus egyháza nem luxusszálló, ahol a keresztyén urak kényelmes külön szobákban pihennek. Az Egyház inkább hasonlít egy katonai laktanyához, ahol az Evangélium harcosai együtt laknak, és közös kiképzésben részesülnek - olvasható e gondolat C. H. Spurgeonnál.

Hiába jósolták a múlt századi diktatúrák, hogy a vallás megszűnik. A helyzet távolról sem áll így. A keresztények teszik, amit tenniük kell. Az Egyház mindig képes megújulni, és minden korban van mondanivalója. Véleményünk mindig érdekli a világot, még akkor is, ha nem fogadja el - fejti ki idevonatkozó véleményét Tauran bíboros.

Vissza az újság tetejére

Ma lesz a holnap tegnapja - velünk élő múlt

Kedves Vadkertiek!

Ma lesz a holnap tegnapja – nagyon frappánsan foglalja össze a múlt-jelen-jövő kapcsolatát és az  idő múlását a Bergendy együttes slágere. Valóban, a mai nap, ez az ünnepség holnap már a múltunk része lesz. És ahogyan személyes életünkben halad az idő, gyarapodnak emlékeink is.

Fontos-e hogy mi történt velünk? Mit éltünk át? Számon tartjuk-e? Akarunk-e emlékezni?

Már a kisgyermek is büszkén mesél arról, amikor még kicsi volt. De a kisiskolásnak is élénk emlékei vannak az óvodáról, a nagyobbaknak az alsó tagozatról, a középiskolásoknak az általános iskoláról és így tovább. Felnőttként pedig osztály- és érettségi találkozókon elevenedik meg a közel- s a régmúlt. Mert fontos számunkra.

Együtt élünk emlékeinkkel – és emlékeink is velünk együtt élnek tovább.

Személyes élményeinken túl vannak a közösségi, kollektív emlékeink. Mai napon a nemzeti emlékezet által életben tartott szabadság-ünnep hozott össze. Ez a nemzeti identitiásunk része. De a nemzet mellett, a településünknek is van múltja, a vadkertiek közös történelme. Épületeink, településünk arculata, hőseink, halottaink – ez csak a miénk. Legyünk büszkék rá!

A Tizenhárom almafa Alapítvány ’Velünk élő múlt’ rendezvénysorozatának első állomásán – egy héttel ezelőtt – az általános iskola tanulói részére szerveztünk hagyományőrző napot. Mai napon pedig a kültéri plakát-kiállítás ünnepélyes megnyitására kerül sor. 30 nagyméretű képen elevenedik meg a múltunk. Sokak személyes emlékei.

Természetes, belső igény az érdeklődés az egykor volt történések iránt. De nem csak a saját, személyes múltunk iránt.

Kisgyermekként nagyapámtól mindig azt kértük, hogy meséljen, milyen volt a seregben és a háborúban, hadifogságban. Kisfiam pedig azt kéri, hogy meséljek arról, amikor még kicsi voltam.

A megvalósításban résztvevő segítők nagy száma is azt mutatja: fontos és megőrzendő eleink élete, mestersége, tevékenysége. Ez a kiállítás - ami itt marad - talán segít abban, hogy megértsük és megőrizzük, velünk együtt  hogyan változott Vadkert is.

Legyünk büszkék arra, hogy vadkertiek vagyunk!

Vissza az újság tetejére

Világi munkatársak találkozója

Ebben az évben április 5-én, szombaton kerül sor a  - már hagyománnyá vált-  világi munkatársak találkozójára, a szokott helyen: Gödöllőn, a Premontrei Szent Norbert Gimnázium aulájában. 

Katolikus Egyházunk nagy büszkeségei XXIII. János és II.János-Pál pápa, akiknek szentté avatására készülünk. A találkozón felidézzük az Ő egyéniségüket, rácsodálkozunk életszentségükre. Személyes tapasztalatok alapján és egy filmvetítés segítségével szeretnénk megérteni az Ő üzenetüket és megtalálni helyünket a ma egyházában!

 A találkozó vendége lesz Msgr. Alberto Bottari de Castello c.érsek, Apostoli Nuncius, aki szintén megosztja velünk személyes élményeit a két szent pápáról.

 Szeretettel kérem a paptestvéreket, küldjék a találkozóra híveiket: a képviselő testületek tagjait, az akolitusokat, hitoktatókat, közösség vezetőket, a zsinati munkabizottságok tagjait…, s amennyiben lehetőségük van rá, kísérjék el őket.

De fél 10-től gyülekezés, 10 órakor kezdődik a program, és kb. du 4 óráig tart.

Kérjük, jelentkezzenek a lelkigyakorlatos ház elérhetőségein, e-mail-ben vagy telefonon, legkésőbb ápr. 3-ig. A jelentkezőknek hideg ebédet tudunk biztosítani.

 Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház és Konferenciaközpont

2100 Gödöllő-Máriabesnyő Kapucinusok tere 3.
Tel.: +36 28 420 176
Tel./Fax: +36 28 510 742
matersal@invitel.hu
http://www.matersalvatoris.hu

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. április 28. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Országos lelki nap lesz Veszprémben 2014. április 5-én, melynek Vezetője Márfi Gyula érsek úr. Jelentkezni a lelki napra Szabó Jánosnál lehet.

A Vadkerti Harangok következő száma húsvét első vasárnapjára jelenik meg. Ezért a lapzárta most április 12. Eddig kérem az írásokat a szerkesztőségbe eljuttatni!

Május 17-én ismét Kolping Nemzetközi Foci Torna lesz a Petőfi Sándor Általános Iskola műfüves pályáján. Tiszteljük meg jelenlétünkkel a határon innen és túlról érkező csapatokat!

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A falugyűlést követően, február 26-án testületi ülés keretében került elfogadásra a 2014. évi költségvetésünk, amit egy szóval úgy jellemezhetünk: szűkös!

Az ülés keretében, igazodva a törvényi előírások változásaihoz, módosításra kerültek intézményeink alapító okiratai is.

Az egyéb ügyek mellett (például a diákolimpikonok támogatása) a közelgő választások sikeres lebonyolítása érdekében sor került a Szavazatszámláló bizottság megválasztására is.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Márc. 30-án, vasárnap reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.

Márc. 29-én a lelkigyakorlat befejező szentmiséjén, és 30-án, vasárnap  a fél 10 órás szentmisén, részesülhetnek a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN AZOK, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére.  

(Azt követő hét első napjaiban keresem föl az idős testvéreket otthonukban, hogy el tudják végezni ők is húsvéti szentgyónásukat, jelentsék be őket időben.)

Április 6-án,Nagyböjt 5. Vasárnapján lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.

 Ápr. 13-án, VIRÁGVASÁRNAP fél 10-kor a SZENTMISE a barkaszenteléssel a Lurdi Barlang előtt kezdődik, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg. 

Április 16-án lesz ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK. De. 10-kor szent-misével, kezdjük, majd a szokásos módon óránként tartsák a körzetek az imaórákat. Este fél 7-kor rövid szentségimádás, majd szentmise.

Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.

Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána  szentségimádás 9-ig,  9-10 óráig a felnőttek tartanak közös imaórát.

Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be meg-emlékezésünk.  

**Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, mi legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso

A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentsír látogatásra alkalom.

A  HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal  a körmenetre! (Házaknál gyertya!)

  Ápr. 27-én Búzaszentelés napján könyörgünk a jó Istenhez „mindennapi kenyerünkért” jó termésért.

Fiataljaink bérmálkozása május 18-án de. 10 órás szentmisén lesz.

Elsőáldozás május 25-én.


KERESZTELÉSEK:

2. Csejk Gabriella, Anna (Csejk András-Horváth Anita)
            3. Nagy Bernadett )Nagy Gábor – Halaj Éva)
            4. Szabó Gergő (Szabó Adrián- Szinovszki Helga)
            5. Verebes Bálint Ignác (Verebes Ignác- Király Hajnalka)
            6. Verebes Zsombor, József (Verebes Ignác- Király Hajnalka)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

          -

HALOTTAINK:

10.  Chikán József (1922)
11. 
Záhorszki Gergely (1922)
12.   Dénes Ferenc (1937)  

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Április

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök    -

4. péntek        -

5. szombat     - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Dósa Sándor 2. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pistyúr András és hozzátartozók

6. vasárnap   - Bulejka Pál, szülei, apósa, anyósa és sógorai

                        - Kristóf István, felesége Pálinlás Mária és gyermekeik

                        - Lipcsei Ferenc, Lipcsei és Kajtor család halottaiért

7. hétfő           -

8. kedd           -

9. szerda        - Hálaadásul

10. csütörtök - Fábián Istvánné Laczó Ilona és szülei

                        - Halaj Károly, szülei, nagyszülei

11. péntek     - Temela és Urbán család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda Gyula, felesége, fia és szüleik

                        - Laczó Andrásné Kácsor Erzsébet és elhunyt hozzátartozók

12. szombat   - Orem András, felesége Nagy Erzsébet, fia, veje, szüleik és testvéreik, Kovács Sándor, felesége Káposzta Margit

                        - Csillag Gyula, szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik, Mrekvicska Ignác, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, két gyermekük és szüleik

13. vasárnap - Laczó és Surman család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Buzás Ildikó, Buzás és Kovács család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Koza János és a Jakubecz család

14. hétfő        -

15. kedd         -

16. szerda      - Elhunyt énekkari tagokért

17. csütörtök -

18. péntek     -

19. szombat   -

20. vasárnap -

21. hétfő        - Szrenka József, szülei, apósa, Kristók János, élő és elhunyt hozzátartozók

22. kedd         - Szúnyog László, élő és elhunyt hozzátartozók

23. szerda      -

24. csütörtök - Dósa Gábor, Zsembe Erika jegyesekért

25. péntek     - Molnár István, felesége Murányi Margit, szüleik, vejük Pistyur József, szülei, testvérei

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária és fiuk Attila 5. évforduló

26. szombat   - Pataki András 10. évforduló, Pataki és Bimbó család élő és elhunyt tagjaiért

                        - dr. Borsa Mihály, testvérei és szülei, Vitéz István, felesége és hozzátartozók, Nagy Ignác, Csernák és Káposzta család halottaiért

                        - Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, fia, veje és a család halottaiért

27. vasárnap - Kristók János 1. évforduló, felesége Halaj Margit, lányuk Mária és a család halottaiért

                        - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Murányi István, felesége Zsiga Mária, szüleik, valamint élő és elhunyt családtagokért

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre