Vadkerti harangok
2013. január


Saul megtérése
Szentmiseszándékok
Kezdődik a nagyböjt
Örömteli pillanatok
Beavató Szentségek
Imádkozni öröm
In memorian Molnár Zsigmond
Egy ötlet nagyböjtre: Oltsuk el a villanyt!
Két magzat beszélget...
Miatyánk
Babits Mihály: Balázsolás
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kalász hírek
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Saul megtérése


Január 25-én népies kifejezéssel élve pálforduló ünnepe van. Arra emlékszünk, aki Saulként indult el és Pálként érkezett célba. De nem önerőből, hanem isteni rásegítéssel. Az utazás segít abban, hogy megváltozzunk. Régebben ezt zarándoklatnak hívták, amely kifejezi egész létünk zarándok-jellegét. Megyünk, mert hajt valami bennünket. Aki semmi változást nem akar, az már meg se mozdul. De a mozgás olyannyira kötelező ebben a világban, hogy aki nem mozdul, azt viszik, ha máskor nem, az utolsó útján.

A mozgás hozzásegít az önismerethez, mert amikor felvállaljuk az út kiszámíthatatlanságát, akkor biztos, hogy más emberként érünk célba, mint ahogy elindultunk. Istenhez csak cselekedeteink mozgalmasságával lehet eljutni. De az ő vonzása is segít ebben a mozgásban.

(Sánta János)

Vissza az újság tetejére

Kezdődik a Nagyböjt

A Nagyböjtben az oltárokon krisztus keresztje magasodik fel, melyen ezeket a krisztusi szavakat olvashatjuk: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen engem!” Nagyböjtben akkor követjük az Urat és az Egyházat, ha önmegtagadásban, jócselekedetekben, imádságban töltjük el ezt az időszakot.

A Nagyböjt első jelszava tehát az önmegtagadás. Mit is jelent ez a szó? Mit is kíván tőlünk ez a jelszó? A mai ember fülének talán rosszul is hangzik. Az önmegtagadás nem egyéb, mint a rossz hajlamaink elleni küzdelem. Erős akarattal igába hajtjuk azokat, s így egész lényünket Isten szolgálatába állítjuk. Ez egyben az erény első foka is, mellyel biztosítani tudjuk az összhangot és az egyensúlyt testi- lelki képességeink között.

A Nagyböjt második jelszava: a jócselekedetek! Erre hívta fel a figyelmet a közelmúltban az egyházi óriás plakát „Jót tenni jó” felhívása is. Az önmegtagadás jócselekedetek nélkül olyan, mint az épület alap nélkül.

A harmadik jelszó ebben az időszakban: Imádság! Ima nélkül a nagyböjt olyan, mint a fényt nem adó lámpás, melybe nem töltöttek olajat. Imáink főleg a szenvedő Krisztusra irányuljanak úgy, hogy levetjük a régi embert szokásaival együtt és az újat öltsük magunkra, aki már nem tart haragot, nem forral bosszút, nem átkozódik, kerüli a rosszindulatot és fel tudja fedezni a másik emberben is az istenarcot.

Vissza az újság tetejére

Örömteli pillanatok

Mint azt sokan láttuk, immár a 3. gyertya is égett az adventi koszorúnkon. A bűnbánatot jelző lilák után az örömre hívó rózsaszínű is kigyulladt a mai napon. Örvendjetek, hangzik a nap tanítása. S örülünk is, hisz már közelben a karácsony, Megváltónk születésnapja, ami a most felhangzott dallamokból és elszavalt versekből is nagyon jól kicsengett.

Az örömet tükrözték a nap eseményei is, bár sokak, a jó dolgokat meg nem látók szerint semmi sem történik Érsekvadkerten. Pedig örömteli pillanatok sokasága vesz körül bennünket. Alig vagyunk túl az idősek napján és Gömör Kata képkiállításának megnyitóján, máris kezdetét vette az örömvasárnapi, karitatív jellegű vásár. Az óvoda és önkormányzat dolgozói, a Kalász és Karitász csoport tagjai mellet néhány magánszemély is árulta az általuk elkészített tárgyakat, hogy a befolyt összegből szebbé tegyék a rászorultak karácsonyát. Igaz, a zord idő a helyszínen módosított, hisz a szabadtéri betlehem mellől a Közösségi Házba kényszerültek az esemény résztvevői.

 

Örömteli pillanat volt a nagymise keretében hálát adó 11 házaspár tanúság tétele. Barák Barna Imre-Blaskó Magdaléna, Bogdán Imre-Boda Mária, Bozsonyik János-Híves Erzsébet, Kristók János-Balázs Csilla, Viczián László-Bozsonyík Katalin, Urbán Ignác-Pinke Erzsébet, Temela József-Kaba Anna, Csáki Mihály-Gyurkovics Mária, Fábián Igná-Szabó Ilona, Ferencsik József-Pinke Mária, Valkó János-Varga Erzsébet a jelenlévők sokasága előtt újította meg házassági esküjét, s könny szökött sokunk szemébe, amikor zengett a hálaadó ének refrénje: Oly sok év után, a hála szaván. Sóhajtunk hozzád: Köszönjük Atyánk.

 

A délutánban a zene vette át a szót. A rengeteg felkészülési idő után nekünk ajándékozott dallamok - bízom benne - sokak szívében szállást készítettek a Mennyei Kisded számára. S ha engedjük ott megszületni Őt, változni fog az életünk. A változás elsősorban bennünk lesz, s egy év múlva e dallamok hatására is el tudjuk mondani azt, hogy kibékültünk, jobban szeretünk. Immár szívből jövő mosolyt is tudunk küldeni a bennünket támadók felé. Ekkor születik meg egy új világ és szebb jövő alapja, és kimondhatjuk azt, hogy győzött bennünk a szeretet.

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm a szereplők, szervezők munkáját, a hallgatóság kitartó jelenlétét, tapsait. S hogy teljes legyen ez a zenés áhítatunk, énekeljük el kántor urunk orgona kíséretével a Mennyből az angyal című karácsonyi éneket, amely szóljon halva fekvő barátunk, Molnár Zsigmond református lelkész tiszteletére is.

A hangverseny ugyan véget ért. A dallamok, melyet Perneczky Zsolt, a Petőfi Sándor Általános Iskola énekkara, Zvolenszkiné Bene Annamária, az érsekvadkerti Népdal kör és Pedagóguskórus, Szarvas Anna-Balogh Júlia, Csábi István-Szalai Lovász Emőke, Fábián Annamária és a balassagyarmati Dalegylet megszólaltatott, a szívünkben élnek. S hogy ez megvalósulhatott a sok anonim támogatón túl az alábbi támogatók érdeme: Önkormányzat, Egyházközség, Kolping Üdülési Alapítvány, Kolping Család, Mede Szerszámszaküzlet, SZAMOVILL kft, Majorné, Kristók József, Kristók János, Z. I., Nyugat-Nógrád COOP, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Halaj TÜZÉP, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Horváth Szikvíz, Romhányi Pékség.

Nem mehetünk el szó nélkül óvodásaink karácsonyt váró műsora mellett sem. Örömteli pillanat volt a gyermekek és szüleik egy műsoron belüli szereplése. Az együtt szereplés jelzés értékű, hisz a sok kis Lóci máris óriás lett, ráérezve arra, hogy a felnőttek lehajolva hozzájuk, komolyan veszik a közelgő ünnep méltóságát.

Advent utolsó péntekén általános iskolásaink foglalták el a Közösségi Házat. Ők is teltházas karácsonyi ünnepséget tartottak. Vastaps kísérte műsoraikat, bízom benne, tovább erősíti az igényt szereplőktől a nézőkig a hasonló, az adott ünnepre figyelmet felhívó fellépések iránt.

A karácsonyvárás műsorait a templomban, majd a Kolping-házban elhangzott betlehemes darab előadása zárta. Próza, gitárokkal kísért énekek, versek, a felnőttek, fiatalok és gyerekek közös műsorából kicsengett a van jövőnk gondolata. S hogy e gondolat ne vesszen a feledés homályába, nem kell mást tenni, mint követni a megszületett Kisdedet.

Vissza az újság tetejére

Beavató Szentségek

A hit évének adventi lelkigyakorlatán, az egyházhoz tartozásunk alapját képező szentségekről hallhattunk tanítást. Ne kelljen szívesebben temetni, mint keresztelni, hangzott el a bevezető gondolat. S e fájdalmas kijelentés alapjául a köztünk megtapasztalható felkészületlenség szolgál. A temetettek nagy része még részesült lelki útravalóban, ami megnyugtató dolog. Ám a keresztelendő gyermek hozzátartozói maximálisan közömbösek a keresztséggel kapcsolatban, ami lesújtó érzés. Nem tudják, hogy a keresztség szentségének vétele, valaminek, mégpedig az istengyermekségnek a kezdete. Olyan ez, mint a magvetés, melytől ha eredményt várunk, gondoznunk kell a kikelt növénykét. Ápolni, gondozni jól csak az képes, aki ismeri a növényke életszükségleteit.

A keresztség is magvetés, mellyel életközösségbe kerültünk Istennel és a Mennyei Atyával. Így gyermekünk már nem csak a miénk, hisz Isten gyermeke lesz általa, aki az Egyházhoz tartozik.

A keresztség szentségének kérése, tehát egybe kell essen az „ápolási” feladatok ismeretével, vállalásával és gyakorlásával. Elmondhatjuk azt, hogy a gyermeket nem elég a szokásból vagy a nagymamák kedvéért megkeresztelni, hanem kifogásokat nem keresve, Istenhez kell vezetni, a már megismert úton.

Felmerül a kérdés, mikor kell megkeresztelni a gyermeket, Minél hamarabb erre a válasz. Igaz, ma a halogatás, az időpont kitolása dominál. Pedig a halogatás patópáli gondolkodás és a közömbösség első jele.

Mi legyen a gyermek neve? A döntésben segíthet az a tény, hogy századokon át a szüleik, családtagjaik nevét vitték tovább a gyermekek. Zömmel valamelyik szent neve lett a keresztnév, mintegy jelét adva annak a kívánságnak, hogy ahhoz váljék hasonlóvá gyermekünk, akinek nevét viseli. Napjainkban a divatnevek dominálnak. Talán azt szeretnénk, hogy gyermekeink őket kövessék? Bár nem kizárt, hogy Meszlényi Zoltán példáját követve, ő lett az első Zoltán nevű szent, a divatneveket a szentek sorába akarjuk juttatni, első lépésként a bérmálásra felkészítő tevékenységünk által.

Fontos tudni azt, hogy a bérmálás a keresztségünk megerősítése, egyben végső döntés a hit mellett.  Ezt jól tükrözi az, amikor valaki felnőtt fejjel keresztelkedik meg, Ő keresztségét követően a bérmálás szentségében is részesül, s mivel a keresztség minden bűnt eltörölt, elsőáldozó is lett az Oltáriszentség vételével. E három szentség birtoklása azt jelenti, hogy Jézus asztalközösségéhez tartozunk. Az asztalközösség egyben lakoma, s az Oltáriszentség vételével az üdvösségünk forrása is. Boldog vagyok-e, hogy engem is meghívott az Úr asztalához?  Vagy csak szemlélője vagyok „megfelelő ruha” hiányában e lakomának, Ne féljünk hát a gyónás által új ruhába öltözni, mert mindannyiunknak szól a Jézus invitálása, hogy együk az Ő testét.

Őrüljünk hát, hogy a keresztségben gyermekei, a bérmálásban tanúi, az Oltáriszentség vételével pedig Jézus asztalközösségének tagjai lettünk. Ám itt nem lehet megállni, hisz a Hit éve van. Másokat is el kell ide hozni, mert értük is megszületett, szenvedetett és meghalt a Megváltónk.

Vissza az újság tetejére

Imádkozni öröm

Az imádság öröm: nagylelkűségünk, önzetlenségünk, Istennel való szoros és folyamatos közösségünk jele. Az imádságból öröm fakad. Az öröm pedig nem más, mint szeretet: olyan szeretetháló, mellyel lelkeket halászhatsz. Isten szereti a jókedvű adakozót. A legtöbbet az ad, aki örömmel ad. Isten és az emberek iránti hálánkat úgy tudjuk leginkább kimutatni, ha örömmel fogadunk mindent. Az örömtől átjárt lélek, a szeretet lángjában égő szív természetes velejárója.

Ne bombákkal, fegyverekkel győzzük le a világot, hanem szeretettel és irgalmassággal. A béke mosollyal kezdődik. Mosolyogj rá ötször egy nap valakire, akkor is, ha nem szívesen teszed, mégis tedd meg a békesség kedvéért. Sugározzuk Isten békéjét, árasszuk fényét körös-körül, így tüntessük el a világból és az emberek szívéből a gyűlöletet és a hatalomvágyat!

A szenvedés önmagában még semmi. A Krisztussal vállalt szenvedés azonban csodálatos ajándék. Igen: szeretetének jele és adománya, hiszen az Atya épp ezáltal bizonyította a világnak szeretetét, hogy értünk halálra adta egyszülött Fiát.

A szenvedésből, amennyiben közösen viseljük, és együtt hordozzuk, öröm fakad. Ne feledd: Krisztus szenvedése mindig föltámadásának örömében ér véget! Így ha szívedben Krisztus kínjait érzed, tudd, hogy a húsvéti öröm felvirradásával a föltámadásnak is el kell jönnie. Soha ne engedd át magad a szomorúságnak annyira, hogy megfeledkezz a Krisztus föltámadásából fakadó örömről!

Mindannyian vágyakozunk a mennyországra, ahol Isten lakik. Az viszont tőlünk függ, hogy tudunk-e már most boldogan élni Vele. A Vele együtt megélt boldogság azt jelenti: úgy szeretünk, ahogyan Ő szeret, segítünk, ahogy Ő segít, adunk, ahogyan Ő ad, szolgálunk, ahogyan Ő szolgál, embereket szabadítunk meg, ahogyan Ő teszi.

Talán levelet írsz egy vak embernek, vagy leülsz mellé és meghallgatod őt, elviszed neki a postát, látogatóba mégy valakihez, esetleg virágot is viszel… Ezek nem lényegtelen dolgok, hiszen mind a mi cselekvő, krisztusi szeretetünk jelei.

Az imádság öröm… Az imádság szeretet… Az imádság békesség… Nem lehet megmagyarázni, az imádságot meg kell tapasztalni. Hidd el, nem lehetetlen! Isten megadja, ha kéred: „Kérjetek és kaptok”. Ha egy apa tudja, mit adjon gyermekeinek, mennyivel inkább tudja a mi mennyei Atyánk!

Vissza az újság tetejére

In memorian Molnár Zsigmond

(1962-2012)

„Minden fűszálról tudok,

Ismerek minden embert,

A fűszál hervad, elszárad,

Az ember is a halállal megvert.

Örök halál, örök megújulás,

Végtelen körforgás az élet,

Majd te is csodálhatod,

Ha találkozom véled.”(szszp)

A balassagyarmati Megyeháza dísztermében, református istentisztelet keretében búcsúztatták el régi ismerősünket, barátunkat, Molnár Zsigmond lelkészt. Erdélyben, Nagyenyeden látta meg a napvilágot ötven évvel ezelőtt. Huszonhárom éves lelkészi működése során sok helyen (Amerikában is) szolgálta híveit. Mi, érsekvadkertiek, az ökumené és a karácsonyi hangversenyünk kapcsán ismertük meg őt, s lett barátunk, aki az utolsó pillanatig és töretlenül hitt abban, hogy legyőzi a testén elhatalmasodó kórt. Most látszólag elveszítette a csatát, hisz türelemmel viselt betegsége után visszaadta lelkét teremtőjének, megélve az élet misztériumának azon pillanatát, amikor az Úr az egyik kezéből a másikba veszi át az embert.

Igaz, sem mi, sem családja nem látja mosolygó arcodat, de az a szeretet, amely átszőtte találkozásaink minden pillanatát, az soha nem múlik el, s általa tovább élsz bennünk.

Vissza az újság tetejére

Egy ötlet nagyböjtre: Oltsuk le  villanyt!

„Sokat gondolkoztam, hogyan tehetnénk a megújulás idejévé a nagyböjtöt. Imádság közben kaptam az indítást: Oltsátok el a villanyt!” A népszerű keresztény blogszerző, Jennifer Fulwiler – felnőttként megtért, ötgyermekes édesanya – az imádságban kapott különös indítás hatására férjével együtt elhatározta, hogy nagyböjtben hetenként egyszer sem lámpát, sem más világító elektronikus készüléket – tévét, számítógép-képernyőt – nem használnak. A heti egyszeri „villanyböjt” hatása mélyrehatóbb volt, mint gondolták volna. Fulwiler így összegzi tapasztalatait:

• A villanymentes napokon sötétedés után gyertyafénynél jóval kevesebb házimunkát tudtunk végezni, a számítógépes munkát pedig kiiktattuk, így a napi munka emberi mennyiségűre csökkent. Visszatért az élet természetes egyensúlya: világosban dolgoztunk, az esti órákban kénytelenek voltunk pihenni. A gyertyaláng természetes, élő fénye nagy nyugalmat adott. A korai lefekvéstől másnap kipihentebben ébredtünk.

• Alázatra tanított, amikor felborult a napi tevékenységek megszokott rendje. Eleinte idegtépő volt esténként nem mosni, nem mosogatni, nem e-mailezni. Aztán rájöttem: nem dőlt össze a világ attól, hogy aznap nem dolgoztam tizenhat órát, sőt egy-két „nagyon fontos” teendő is lemaradt.

• A villanytalanság céltudatosabbá tett: amikor lámpafénynél késő éjjelig dolgozhatom, napközben hol ebbe, hol abba kapok bele. Így viszont, hogy tudtam, amit sötétedésig nem végzek el, másnapra marad, sokkal jobban szerveztem a napi teendőket.

• Azzal, hogy sötétedés után nem tudtunk dolgozni és nem tapadtunk a képernyőre, időt kaptunk arra, ami igazán fontos: az imádságra és a családra.

• Függetlenebbé váltunk a tévétől és az internettől. A képernyő nélküli estéken volt időnk átgondolni, hol is van ezeknek a helye az életünkben. Ugyanakkor kénytelenek voltunk a kikapcsolódás más formáit keresni.

• Rájöttünk, mennyire Isten kezében vagyunk. Régen az emberek valóban félelemből zárták be sötétedéskor a zsalukat, és éjjel fohászkodtak legbuzgóbban Isten oltalmáért. Ezt a kiszolgáltatottságot tapasztaltuk meg, amikor lement a nap, és tudtuk, hogy nem űzhetjük el mesterséges fénnyel a sötétséget. A villanyvilágítás azt sugallja, hogy uraljuk az életünket; amikor lemondtunk róla, rádöbbentünk, mennyire kicsik és kiszolgáltatottak vagyunk mindenben.

Életformánk annyira a villanyvilágításhoz kötődik, hogy nem könnyű csak gyertyafény mellett tölteni egy estét, még hetente egyszer sem. Ám ha valaki szeretné megújítani a nagyböjtjét és új perspektívából szemlélni az életét, szívből ajánlom: oltsa el a lámpát!

©  „Magyar Kurír”

Vissza az újság tetejére

Két magzat beszélget...

(Tanmese a mának)

Mondd, te hiszel a születés utáni életben? Persze. A születés után jön az élet. Talán azért vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.

 Lárifári! A születés után nincs semmi: onnan még senki sem tért vissza! S különben is, hogy nézne ki? Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott mindenhol fények vannak!

S talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk. Ez már végképp ostobaság! Járni nem lehet! S még hogy szájjal enni? Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt? S ha már itt tartunk, gondolkodj egy picit: azért nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid. Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. Ostoba vagy. A születéssel az élet véget ér, és kész.

Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a Mama segít nekünk! A Mama? Te hiszel a Mamában? Igen.

Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol? Egyáltalán, látta már valaki? Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S bizony neki köszönhetjük, hogy vagyunk.

Na, most már hagyj békén ezzel az ostobasággal, jó? Majd akkor hiszem el a Mamát, ha látom. Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod simogatását, érezni fogod óvó kezét.

Vissza az újság tetejére

Miatyánk

Miatyánk ki vagy a Mennyekben,

Uralkodol mindeneken.

Szenteltessék meg szent neved,

Ég és föld imádjon Tégedet.

 

Jöjjön el a Te országod,

Legyen meg szent akaratod.

Miképpen a szentek mennyben,

Legyen itt a földön is.

 

Add meg a mi kenyerünket,

Tápláld testünket, s lelkünket.

Megszabadíts a gonosztól,

Ments meg örök kárhozattól.

 

Adj erőt a kísértetben,

Ne hagyj elveszni vétekben.

Kérünk uram, engedj meg,

Bűneinket bocsásd meg

Ámen

(Pusztina-Moldva)

Vissza az újság tetejére

Babits Mihály: Balázsolás

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!

Gyermekkoromban két fehér

Gyertyát tettek keresztbe nyakamon

S úgy néztem a gyertyák közül,

Mint két ág közül kinéző őzike.

Tél közepén, Balázs napon

Szemem pislogva csüngött az öreg papon,

Aki hozzád imádkozott

Fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az

Oltár előtt, kegyes szokás

Szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,

S ő se jól értett. De azért

Te meghallgattad és megóvtad gyermeki

Életem a fojtogató

Torokgyíktól s a veszedelmes mandulák

Lobjaitól, hogy fölnövén

Félszáz évet megéljek, háládatlanul,

Nem gondolva tereád.

Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj meg ma is,

Segíts, Sebasta püspöke!

Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,

Hátra se nézünk, elfutunk

A zajló úton, eleresztve kezetek,

Magasabb szellemek- de ti

Csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt..

Nem sért ha semmibe veszünk

S aztán a bajban újra visszaszaladunk

Hozzátok, mint hozzád ma én

Reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!

Ki mint a szepegő kamasz,

Térdepelek itt oltárod kövén-

Mosolyogj rajtam, csak segíts!

Mert orv betegség öldös íme engemet

És fojtogatja torkomat,

Gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm

Zihál, s mint aki hegyre hág,

Mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,

Kifúlva, akként élek én

Örökös lihegésben. S már az orvosok

Kése fenyeget, rossz nyakam

Föl vágni, melyet hajdanán oly megadón

Hajtottam gyertyáid közé,

Mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!

Hisz a te szent gégédet is

Kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány

Kivégzett: tudhatod, mi az!

Te ismered a penge élét, vér ízét,

A megfeszített perceket,

A szakadt légcső görcseit, s a fulladás

Csatáját és rémületét.

Segíts! Te mindent tudsz, túl vagy mindenen

Okos felnőtt! Te jól tudod,

Mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall

Még az Isten jósága sem,

S mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is

Olyan nagy dolog a halál.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. február 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Szánkózás

Az egyik héten levelet kaptam, melyben Bálint szánkózásra hívta a csapat lelkes és ráérő tagjait, január 19-ére. Az idő kedvezett nekünk, rengeteg hó esett az elmúlt napokban, így kedvünkre mókázhattunk.

Délelőtt 10-kor elindultunk és Kakasi felé vettük az irányt. A határban olyan nagy mennyiségű hó fogadott, hogy bokáig belesüllyedtünk, ám ez a Szajkó őrsöt egy cseppet sem zavarta. Megérkeztünk a szánkó pályánkhoz, elő is kerültek a meleg teák, párat kortyoltunk, aztán indulhatott is a csúszkálás.

Pusztaberki határában feltűnt egy ember, mindenki megörült: jön Roli! Hozott nekünk sok finomságot, „éljen, éljen”'- kiáltottuk.

Nevetésből sem volt hiány! Mindenki Benyó Bence szánkóját akarta, mert az még akkor is csúszott tovább, mikor már senki nem ült rajta!

A nagyfiúk szánkója igen ötletes volt-csúszott is rendesen-jó szolgálatot tett az öreg nejlonzsák! A leghosszabbat Fehér Kriszti csúszta, de utána ezt a rekordot is megdöntötte Bence szánkója. Volt egyedül csúszás, volt kettesével, volt hason csúszás, volt esés Cili módra és volt sok-sok dombra feljövetel, ami igen nehézkes volt, mert nagyon meredekről csúsztunk lefelé.

Nagyon jó volt látni azt a sok piros arcot, hallani a sok nevetést és látni a rengeted borulást.

Ezúton is szeretném megköszönni Bálintnak a szervezést, igazán jó szánkózást tudhatunk a hátunk mögött!

Jó munkát!

Kovács Nikolett

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

Szeptemberben vettünk végső búcsút Kristók Sándornétól. Ilus néni alapító tagja volt egyesületünknek. Sokat mesélt a leánykorában megalakult Kalász Egyesületről. Amíg ereje engedte, mindig köztünk volt közösségi rendezvényeinken. Szeretettel emlékszünk rá, s nem feledjük derűs lényét. A Jóisten áldja meg őt és nyugodjon békében.

Ugyancsak szeptemberben történt, amikor sokunk jelenlétében Varga Lajos püspök atya megáldotta a váci Kalász házat. Az azt megelőző szentmisén új tagok felvételére is sor került. Dombai Gáborné, Dóbiás Györgyné, Péter Jánosné, Sipos Ferencné, Szúnyogh Lászlóné személyével bővült a közösségünk. Isten hozta őket egyesületünkbe!

November 18-án gyűlésünk volt. Ekkor beszéltük meg a következő időszak programjait, köszöntöttük az Erzsébeteket, imádkoztunk betegjeinkért, halottainkért.

Többen részt vettünk a váci és máriabesnyői lelkigyakorlaton. Adja a Jóisten, hogy ne csak a fülünkig, hanem szíveinkhez is eljusson az intelem, a jóra való törekvés.

Ismét elbúcsúztunk egy Kalász-tagunktól. Sági Józsefné, Mariska nénire is a feltámadás tudatában, mindig szeretettel gondolunk.

Közeledik a karácsony. Várjuk a Kisjézus eljövetelét békében, szeretetben és egymás iránti tiszteletben. Erről szólt az advent negyedik vasárnapján megtartott összejövetelünk.

Sajnos az év vége sem maradt szomorú esemény nélkül, hisz december 28-án Krizsan Istvánnétól, Emi nénitől vettünk végső búcsút.

Immár 2013-at írunk. Múlnak az évek, s mi is egy évvel öregebbek lettünk. Nézzünk bizalommal a jövő felé, még akkor is ha nehézségek, megpróbáltatások érnek. Tudjunk együtt örülni, tiszteljük egymást, s ne feledkezzünk meg a szomorkodók megvigasztalásáról sem. Higgyünk a szép és igaz dolgokban, s Istenben, aki minden jónak forrása.

(Csűri Istvánné)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Örömteli estéink voltak az advent utolsó időszakában. Kilenc helyszínen, amely behálózta Érsekvadkert területét, 15 család részvétele mellett keresett, s bízom benne talált is szállást a Szent család.

Az idei évváltás időpontját immár hagyományként a templomban töltöttük, hogy magunkkal vigyük Jézust is a 2013. év reánk várófeladatok helyes megoldásához. Most is a rövid imák és a csend alkották a rövid szentségimádást. Az új évet Fábián Balázs trombita kísérete mellett elénekelt Himnusszal és Székelyhimnusszal nyitottuk meg szentségimádásunk zárszavaként.

Néhány szóban a Vadkerti Harangokról. Sikerrel vettük a 2012. évet. Minden hónap végén 550 példányban és nyolc oldalon megjelentünk. Igaz, olykor nehéz volt megtölteni tartalommal, amit a tenni akarást elnyomni szándékozó venni akarás gátolt leginkább. Ezért itt és most köszönöm mindenkinek, aki legalább egy írást, egy vagy több fotót (Barák B., Csabák I., Kristók J., Szabó J.) eljuttatott az újságunkban olvasható email címre. Külön köszönöm András atyának és a Pálinkás családnak a tartalmi és formai megjelenésbe kifejtett munkáját, Kuris Rolandnak a cserkészoldalt, a kántorúrnak az egyházközségi részeket. Köszönöm Fábián Istvánnak a teljes nyomdai előkészítést, a nyomdász Horváth Zoltánnak az időbeni megjelenésünk rugalmas kezelését, a Barák családnak az internetes megjelenést. Köszönöm minden olvasónknak, aki adományával a nehéz anyagi helyzet ellenére támogatja megjelenésünk költségeit. Köszönhetően az utolsó negyedévben érkezett két nagyobb adománynak, áremelést nem tervezünk, bár a 21 év alatt összejött tartalék már alig egy szám megjelenésére elegendő.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 84. évében visszaadta lelkét teremtőjének örökös elnökünk, Lang Gyuri bácsi. Február 8-án, délután 4 órakor gyászmise keretében búcsúzunk tőle a Budakalászi templomban. Temetése másnap Mosonmagyaróváron lesz. A februári szám lapzártája február 11., hétfő. Eddig kérem a szokott módon a megjelenésre szánt írásokat.

emje

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Lapzártánk után még két alkalommal ülésezett Önkormányzatunk képviselő-testülete. Üléseinken az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

Határozat az önkormányzati adósságrendezéssel kapcsolatban.

Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

Eötvös út 2. alatti szolgálati lakás átminősítése a védőnői szolgálat érdekében.

Közbeszerzési terv aktualizálása.

Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata.

BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása.

Szociális rendelet módosítása, aktualizálása.

Alapellátásban dolgozó orvosok feladat-ellátási szerződésének megkötése .

Határozathozatal az egészségügyi alapellátás fejlesztése tárgyában kiírt pályázati részvételről. Lapzártakor (2013.01.15.), évi első ülésén az alábbi témakörök kerültek megtárgyalásra:

A testület első féléves ülésterve.

Határozathozatal Vízmű-részvény vásárlásáról.

Határozathozatal a Zöld Híd Régióval kötendő megállapodásról.

Határozat a pénzügyi átvilágításról. (Járások kialakulásával egy időszak lezárása.)

A megvásárolt üzlethelyiségek vizesblokk kialakításának tavaszi megvalósítása.

Határozat az ipari park elő-tervi megvalósulásáról. (Gépállomás melletti terület).

A tavaly lemondott képviselő megüresedett bizottsági helyeinek betöltése.

Határozat a templomunk felújításának támogatásáról.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

 Január 20-án kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor. 

 Január 24-én, csütörtökön este FÉL 6-KOR a szentségimádást és szentmisét az egyház egységéért ajánljuk fel. Így imádkozunk a Krisztushoz tartozók egységéért.

 Febr. 2-a, szombat: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. R. fél 8 órakor ünnepi szent­mise GYERTYASZENTELÉSSEL - ESTE 6 órai szentmise elején is megáldjuk a hozott gyertyákat.

 Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

 Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet. 

 Febr.13-a HAMVAZÓSZERDA. Reggeli szentmisén hamvazás, majd a következő vasárnapi szentmisék után. Szigorú böjti nap. 14 ÉVES KORTÓL  hústól való megtartóztatás, 21-60-ig napi 3-szori étkezés, egyszeri jóllakással. Ez az egyház törvénye. Nagyböjt péntekjein hústilalom van, legalább ennyi áldozatot hozzunk Jézus iránti hálából, és lelkünk üdvére. Csak a betegek, és idegen konyhán étkezők vannak ez alól felmentve.)

 Hamvazószerdán du. 3-kor, majd a nagyböjt pénteki napjain (este) és vasárnap du. 3 órakor keresztúti ájtatosságra várjuk a K. híveket. Amennyiben az idő engedi, a vasárnapi keresztutat a Kálvária kápolnánál tartjuk.

 A katolikus iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 24-án lesz.

KERESZTELÉSEK:

           -

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

           -

HALOTTAINK:

             2012/55: Boda István (1942)

             2012/56: Záhorszki János (1914)

             2012/57: Krizsán Istvánné, sz. Szabó Emerencia (1927)

             2013/1: Dombai Gábor (1936)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. péntek        - Konopás Károlyné Záhorszki Anna 1. évforduló

2. szombat     - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa, veje és a család halottaiért

3. vasárnap   -

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    -

8. péntek        - Záhorszki István 20. évforduló, felesége Holman Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

                        -

                        -

9. szombat     - Kristók Sándor 30. évforduló, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, vejük, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hrapan Pál 5. évforduló, szülei és hozzátartozók, Kovács János, felesége Halaj Mária és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és családtagok

10. vasárnap - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (Alapítványi)

                        - Kristóf István, felesége Pálinkás Mária és gyermekeik

                        - Szabó Ignác 12. évforduló, felesége Vitéz Mária, szüleik, nagyszüleik, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

11. hétfő        -

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök -

15. péntek     -

16. szombat   - Sipos Ferenc, Sipos és Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Verebes József, felesége Kosztrihán Erzsébet, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

17. vasárnap - Híves Ignác, szülei, Keresztes István, felesége Pobori Julianna és hozzátartozók

                        - Buzás Ildikó és nagyszülei

18. hétfő        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet 20. évforduló, fiuk István

                        - Urbán és Molnár család elhunyt tagjaiért és Fábián Ferencné

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet és hozzátartozók

23. szombat   - Záhorszki János 1. évforduló

                        - Tomis Józsefné Szabó Erzsébet, veje Holman István, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Gréczi István, felesége Boga Mária, szülők, nagyszülők és fiuk István

24. vasárnap - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, testvéreik és a Záhorszki család élő és elhunyt tagjaiért

25. hétfő        -

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök  -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre