Vadkerti harangok
2012. november


Kedves Barátom!
Szentmiseszándékok
Advent
Egyházmegyei zsinatunk hírei
Meghívó helyett
Örömteli pillanatok
Felséges királyom, én kiállom a próbát
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Kedves Barátom!

(Adventi levél mindannyiunknak)

Virrasztottál már életed során? Ha igen, akkor tudod, hogy nehéz. Akkor is, amikor komoly oka van. Beteg gyermek, haldokló szülő ágyánál sem könnyű megőrizni az ébrenlétet, mert hiába a szeretet, az aggodalom, szervezetünk belső órája, a napi munka fáradalmai ólmos nehezéket aggatnak pilláidra. Még nehezebb a virrasztás, amikor az csupán várakozás. Amikor nincs még elképzelésed sem arról, valójában mi fog történni, talán csak sejtésed van. Várod valaki érkezését, illendő őt ébren fogadni, de nem tudod, pontosan mikor érkezik, milyen hírrel, milyen lélekkel köszönt be majd hozzád.

Kedves Barátom!

Az advent is a várakozás időszaka. Az emberiség a történelem hajnala óta várta a megváltást, hogy a sötétségből szeretet és a béke fénykörébe jusson. Várta, hogy megszülessék a Gyermek. Várta, hogy napkeleten kigyúljon a csillag. De még Betlehemet is váratlanul érte a világ legfontosabb eseménye. Zárt kapukkal és zárt szívvel fogadta a kopogtatót. Ezért figyelmeztet minden advent elején az ige: „Vigyázzatok, virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő… alva ne találjon titeket”. Mert a ház ura érkezik, mi csak halandó átutazók vagyunk. Mert az élet egy nagy utazás, megállókkal és állomásokkal, várakozásokkal és beteljesedésekkel. Mindig csak a magunk mögött hagyott múltat ismerjük valamelyest, a pillanat erejéig a jelent, de a jövőt egyáltalán nem. Pedig a legfőbb tétje vágyainknak és öntudatos készülődésünknek. Súlyosak lehetnek így a nappalok és hosszúak az éjszakák. De virrasztanunk kell minden idegszálunkkal, mert végzetes hiba volna, ha elmulasztanánk azt a pillanatot, amely megváltást ígér.

Az advent lényege a várakozás, az elcsendesedés. Az, aki várakozik, egyben reménykedik is, ezért a reményteljes várakozás ideje. Amikor a harmadik gyertyát is meggyújtjuk az adventi koszorún, már közel a Megváltó megszületésének napja. Emlékezetünkben felidéződnek saját régi karácsonyaink, de a múlt ködén átviláglanak még az elődeink által gyújtott fények is. Hogyan tudnánk a most közelgő ünnepünket is egyedivé, és megismételhetetlenné tenni?

Talán úgy, hogy nem törekszünk mindenáron a legjobbra, a legtökéletesebbre. Ha beérjük azzal, amink van, és nem próbálunk erőnkön felül ajándékozni, sütni-főzni, túlteljesíteni minden eddigit. Akkor talán észrevétlenül eljön a legszebb karácsonyunk. Mert az öröm és a boldogság forrása az lehet, ha megértjük, hogy miért is oly kedves számunkra az otthonunk, miért szeretjük a hozzátartozóinkat, és milyen reményeink lehetnek.

Lehet, hogy azt mondod, hogy ezek túlságosan is egyszerű dolgok. Igazad van, de vedd figyelembe, hogy milyen rosszul is élhetjük meg mindenkori helyzetünket, eleve milyen sötéten is láthatunk mindent. Reményt csak a teremtés első mozzanata, a világosság adhat, amely már a kezdet kezdetén elválasztott létet és nemlétet, mert általa lettek láthatóvá a dolgok. A teremtés története minden egyes emberben lejátszódik, hiszen mi magunk is átalakulunk, ha a fénnyel találkozunk. A sötétben eltűnnek a színek, elhalványul a jó meg rossz közti éles különbség, előlépnek a félelmetes és ijesztő árnyak, eltorzulnak és megnőnek a képzetek, de mindez szertefoszlik, ha áthat mindent a fény. Az ember bensőjében is ez történik, pedig oly regényes tájak rejlenek sokunkban. Ezért aztán igazi kalanddá és felfedezőúttá válhat legbenső énünk felfedezése. De mi van a fényeken túl? Isten ajándéka lehet majd ez az ünnep, amelyből neked is, nekem is jut. A karácsony legmélyebb értelme, legszebb titka: ajándékozóként miként leszünk boldog megajándékozottak. Ilyenkor a mosolygó gyermekben Isten arca ragyog fel, hogy szívünkbe fogadjuk: érted született a világra!

Most Jézus megáll szíved ajtajánál, zörget és megkérdezi: te kinek tartasz engem? Ha életed iránytűjének, legfőbb erőforrásnak, vezércsillagnak, akkor hittel, reménységgel, békességgel, megbocsájtással, örömmel, feltétel nélküli szeretettel ajándékoz meg. Az édesség elfogy, a karácsonyfát kidobják, de a Megváltó velünk tart a mindennapokban. Ezért lehet a karácsony egymás megbecsülésének és önmagunk szétosztásának családi ünnepe. Ez az, ami értelmet ad az adventi koszorúnak, a karácsonyfának, az ünnepi asztalnak. Ez az, amivel Isten megajándékozhatja az embert. Ide vezethet az advent útja, ha elindulsz rajra, és következetesen végig is járod.

Kedves Barátom!

Az advent idején a karácsonyra készülődő család egyik kisfia azt mondja: de kár, hogy ilyen hamar elmúlt az év. Rövidebb lett az életem egy évvel. A testvére erre így felel: én örülök, hogy elmúlt. Nem bánnám azt sem, ha már fél évvel öregebb lennék, és túl lennék az érettségin. A harmadik csak vívódik, tanácstalan, ennek is, annak is igazat ad.

Az apa mindhármat hallja, és elmosolyodik: az elmúló év olyan, mint egy idős ember. Két zsákot visz a hátán. Egyikben az eltelt hónapok öröme, másikban a bánata. Azt gondoljátok most végig, melyikből volt több. Hogy megértsétek, más sorsát hozom fel: a szomszéd kisfiúnak biztosan a bajból jutott több az elmúlt évben, mert szinte végigfeküdte betegen az egész esztendőt.

A gyerekek elgondolkodnak. Az első hamar rávágja, hogy neki a jóból jutott több. Ment a tanulás, jól telt a szünidő, és még egy kedves baráttal is összeismerkedett. A második nem a jót tartalmazó zsákba nyúlt gyakrabban az elmúlt évben. Sokszor elcsavargott, barátaival gyakran okozott bosszúságot másoknak. Sokat veszekedett szüleivel, elhanyagolta a tanulást, még a templomba is ritkábban jutott el. A harmadiknál felemás lett a mérleg. Betegeskedett, összeveszett barátnőjével, de ment a tanulás, és egy nagyon jó baráti körbe sikerült bekerülnie.

Nézzünk be most mi is gondolatban házunk ablakán. Vajon mit látunk ott: megvolt–e benne a békesség, a szeretet és a jóra való törekvés tavasszal, nyáron, ősszel? Hallgatózzunk egy kicsit. A saját házunknál ez nem illetlenség. A szeretet, a béke, vagy a harag, a gyűlölet hangjai hallatszanak-e ki? Képes voltam-e szeretteimmel indulat nélkül beszélni? Volt-e időm imára, amikor egyedül voltam? Tudtunk-e együtt imádkozni feleségemmel, gyermekeimmel? Tudtam-e áldozatot hozni szeretteimért?

De ne csak a házunk ablakán kukkantsunk be. Mit látok munkahelyemen, iskolám ablakán betekintve? Ugyanaz az ember vagyok? Vagy két énem van? Két szókincsem, két természetem? Milyen a munkám, a tanulásom? Ha betekintek a templom ablakán, vajon milyen szívvel teszem? Hányszor fordultam meg ott az elmúlt évben? Amikor ott voltam, csak testben jártam ott, vagy lélekben, figyelmemmel is? Ha mindent mérlegre tettünk, a jóért adjunk hálát, a rosszért kérjünk bocsánatot.

Egyikünk sem álldogál üres kézzel, láthatatlan bőröndöt szorongatunk. Számot vetettél-e már azzal, mi van az elmúlt esztendő bőröndjében? Tragédia lenne, ha üres lenne, vagy ha olyan kacatok rejtőznének benne, amelyek Isten és ember előtt is értéktelenek. Nyissuk ki advent idején, és rossz szokásainkat rakjuk ki belőle. Ne vigyük át a jövő évre. Boldog karácsonya, szilvesztere és új éve annak lesz, aki a szeretetet, megbocsátást, türelmet, jótettet hagyja benne.

Mindannyiunk bőröndjében akad persze olyasmi, amit szívesen letagadnánk. Ezért tartsunk lelkiismeretvizsgálatot advent idején. Mérjük magunkat Isten mércéjével. Álljunk a képzeletbeli, lelki ajtófélfához, és nézzük meg, növekedtünk-e ebben az esztendőben? Ha hibáztunk, őszintén valljuk be. Ha megtesszük, segítséget kaphatunk a talpra álláshoz. Ez után döntsük el azt, hogy akarunk-e többet önmagunktól a következőben. Ha igen, akkor kérhetünk többet Istentől is, rábízva magunkat és a mieinket.

Kedves Barátom!

Különös időszak az advent. A fáradozás, küszködés apró részletei is, az egész út minden egyes lépése szervesen beleépül további éltünkbe. Az ünnepért meg kell dolgozni, fáradtság nélkül nem köszönt ránk. Önvizsgálat nélkül, várakozás nélkül, advent nélkül nincsen karácsony. A jócselekedetek szalmaszálai nélkül üres marad a jászol, fázni fog a kisded. A villódzó reklámok fényében nem tűnik fel a betlehemi csillag. Ha nem teremtünk csendet magunk körül, nem fogjuk meghallani az angyalok énekét. Az ünnep ugyanis nem a fogyasztás csúcsra járatásában teljesedik be, hanem a szeretetben. Ezt elvben mindenki tudja. Csak hogy a szeretetet sokan valami édeskés, illatos, decemberi, alkalmi szirupnak képzelik. Pedig a szeretet lényege az áldozat. Ez a karácsony, egyben az életadás titka.

 Szeretettel üdvözöl: Barátod

Vissza az újság tetejére

Advent

Advent a várakozás megszentelése.

Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.

Gyermekkorunkban éltünk így.

Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk, és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul haza találnunk. Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől–szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.

(Pilinszky János: Kegyelem)

Vissza az újság tetejére

Ezházmegyei zsinatunk hírei

1744/2012. sz. Egyházmegyei Zsinat (Váci Egyházmegyei Körlevélből:

 Az egyházmegyei zsinat előkészítő szakaszában tíz zsinati témát esperesi kerületi szinten tárgyalunk meg. Ezért a következő években minden esperesi kerületben ősszel is és tavasszal is két-két korónát tartunk, és ilyen módon ezeknek a témája a zsinat tíz témája közül valamelyik. (Idén ősszel még csak egy koróna lesz). A korónák beosztását az egyházmegyei körlevélben tesszük közzé. Mindegyik témának megvan a felelőse, aki az adott kerületi gyűlésre néhány munkatárssal el fog menni, és vezeti a téma megtárgyalását.

Azt kérjük plébános atyáktól (és a plébániavezetőktől), hogy ezekre a kerületi gyűlésekre hozzanak magukkal mindegyik plébániájukról legalább három, legtöbb nyolc világi munkatársat, akik szintén bekapcsolódnak a zsinat előkészítésébe. Lehetőleg ugyanazokat a munkatársakat hozzák mindegyik téma tárgyalására. Mivel világi munkatársakat is várunk a kerületi gyűlésekre, ezért ezek a találkozók minden esetben 18.00 órakor kezdődnek. A plébániai misék időpontját ennek megfelelően tervezzük.

A 2012. év őszi korónáinak beosztása a következő:

Időpont          Kerület                                  téma                                      Felelős

október 18.    Szolnok                     1. evangelizáció                  Csáki Tibor

október 18.    Érsekvadkert            2. szolgálattevők                 Turai János

október 25.    Gödöllő                     3. liturgia                               Tarnai Imre

október 25.    Salgótarján               4. katekézis                          Marton Zsolt

november 8. Vác                             5. plébániai közösség        Szecsődi Péter

november 8. Nagykáta                   6. család                               Sebők Sándor

november 15. Hatvan                    7. sajátos csoportok paszt. Faragó Artúr

november 15. Pásztó                     8. egyházmegye struktúrája Molnár Zsolt

november 22. Dabas                      9. anyagi javak kezelése   Varga András

november 22. Bgyarmat                10. jelenlét a társadalomban Máthé György

A témafelelősök a találkozó előtt két héttel megküldik az adott esperesi kerület plébániáira a témavázlatot. Ezeket még az esperesi kerület találkozója előtt beszéljük át azokkal a munkatársakkal, akik bekapcsolódnak a kerület munkájába is, valamint a plébánia élet más résztvevőivel is, akik szívesen közreműködnek a téma előkészítésében.

Az esperes atyákat arra kérjük, hogy a koróna előtt egyeztessenek a témafelelőssel, illetve az esperesi koróna megtartásához gondoskodjanak olyan helyről, ahol a kerület papsága és a közreműködő világiak elférnek.

* * *

 
Mint azt már az előző számunkban olvashattuk, megkezdte éves munkáját a zsinatunk.

Esperesi kerületünkben az első állomás Nagyoroszi volt. (A második színhely Patak lesz.) Szolgálattevők az Egyházban volt itt a tárgyalt téma, amit „Aki Nékem szolgál, Engem kövessen, mert ahol Én vagyok, ott lesz az én szolgám” mottóval Szentségimádás vezetett be a templomban. A folytatás már a Művelődési Házban volt. Az ott elhangzottakról most megosztok Veled, Kedves Olvasónk, néhány gondolatot.

A közel kétórás munkának első témája a papi hivatásokat járta körül, ami ajándék és titok is egyben. A megújulás kulcsa is az ő kezükben van, hisz életük legfőbb tápláléka az Ige és az Eukarisztia. Munkájuk alapja a személyesség. Az egyik legfontosabb kihívás és elvárás a III. évezred papjától a közösségi szemlélet, amivel egyre jobban a közösség otthonává és iskolájává válik Egyházunk. Természetesen ez egyedül nem megy. A változást nekünk, híveknek - az általános papság jegyében - is akarnunk kell, amit aktív együttműködésre van szükség.

Az elküldött anyagban szerepelt, a megbeszélésben sajnos nem: az állandó diakónusság is. A világ fő sodrában élve, családjaikat eltartva élik meg hivatásukat. Szerteágazó feladatokat látnak el Egyházunkban. A kórházi lelki gondozás, karitatív tevékenység, szenvedélybetegek szolgálata, drog- és börtön-utógondozás, családpasztoráció, cigánypasztoráció és sok hasonló feladat található munkaterületükben. De már több helyen, a paphiány miatt főként, a püspök rájuk bízhatja a plébániavezetést, ige-liturgia végzést, temetést és keresztelést is.

Az akolitus szolgálatra sokakat készítenek Vácott. Csak rendezett családi hátterű testvérünk tölthet be a lelkipásztorral együttműködve.

Szó volt még az egyházmegyei lelki gondozásról, keresve azokat a formákat, amely újabb papi hivatásokat ébreszt, észrevesz és támogat. Elég sokan hozzászóltak, de inkább általános gondokról beszéltek, nem a kitűzött témával kapcsolatosan.

Nagyoroszi, 2012.10.18. emjé

Vissza az újság tetejére

Meghívó helyett


Az előző számunk megjelenése óta háromszor ülésezett képviselő testületünk. Megállapodás születet (X.18.) a Kormányhivatallal a járások kialakítása tárgyában. Október 25-én esküt tett a képviselői munkára Hustyava Lászlóné, aki az egy héttel azelőtt lemondott Fábián Attila helyébe lépett a választási eredmények alapján. Döntés született iskolánk jövőbeni működtetésének tárgyában, és a BURSA HUNGARICA pályázathoz történő csatlakozásról. Határozat születet a napelem beszerzési és iskolánk további felújítására (benne sportcsarnok) irányuló pályázati részvételről. A törvényi módosulásokhoz igazítottuk az állattartási rendeletünket, s a törvény szellemében módosult a 2013. évi belső ellenőrzési terv elkészítése.

Vissza az újság tetejére

Örömteli pillanatok

Október a rózsafüzér hónapja. Évek óta, amikor a hétköznapi szentmisék reggel vannak, Kálvária kápolnánk ad otthont a közös imádságnak. Hála Istennek, szinte mindig megtelik ez a kis templom, a jelenlevők közül tizedenként váltva, mindig van előimádkozó és van imacél is. Így volt ez október 22-én este is, amikor a Kolping család szervezésében beteg édesapáért imádkoztunk úgy, hogy a tizedek közti énekek kíséretét az orgona helyett a gitárok vették át. Ezen az estén egy picivel hosszabb volt az imaóra, mert az Indonéz Kolping Szövetségért imádkoztunk a Kolpinggal együtt építeni a hit és keresztény szociális tanítás szellemében. Annyit tudnunk kell róluk, hogy a 260 milliós lakosságból 3% katolikus vallású, akik közül 1532 fő, 47 családba szerveződve tevékenykedik boldog Kolping atya szellemében.

56 éve kezdődött szabadságharcunkról október 23-án emlékeztünk meg. Fél ötkor polgármester asszonyunk köszöntötte a Közösségi Házban megjelent ünneplő polgártársainkat, majd felidézte  a ma is érvényesnek tűnő Albert Camus forradalmunkról akkor tett kijelentését, miszerint „A legázolt, bilincsbe vert  Magyarország többet tett a szabadságért és az igazságért, mint bármely nép az elmúlt 20 esztendőben, amit nem értett meg akkor (Ma megérti?) a fülét bedugó, szemét eltakaró nyugati társadalom”. A bevezetőt a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak színvonalas, az idézethez illeszkedő műsora követte. Ez a műsor az iskolai nevelés egy lépcsőfokaként tükröződik vissza a nemzeti érzésű emberekben, ami tovább erősíthető a többi Önkormányzat által meghirdetett ünnep hasonló módon történő megülésével. A műsort országgyűlési képviselőnk, Balla Mihály ünnepi beszéde követte, majd közösen megkoszorúztuk a Hivatal falán lévő emléktáblát. Az ünneplés itt nem ért véget, hisz a templomban fél hatkor kezdődő rózsafüzér, majd szentmise nemzetünkért lett felajánlva. A szentmise rövid prédikációja utalást adott ’56 változást akaró szellemiségére, melynek ma is élő kell hogy legyen úgy, hogy a változást ne mástól várjam, hanem változni én akarjak Mert ha én (MI) nem akarok változni, jobbá válni, a másik embert is velem egyenrangú embernek tartani, akkor akár Jézus Krisztus is lehet a kormány élén, csak is a „nagy romlás” törhet ránk. És lehet panaszkodni!

Szabadságharcunk leveretésének évfordulója, november 4.-e sem maradt örömteli esemény nélkül. Megkeresztelésük által két kisgyermekkel (Damján és Zsejke) gyarapodott egyházközségünk és a Kolping családunk, melynek tanúi voltak és életútjaik a közösséget alkotni jó megélésével egyengetői lesznek a képen látható testvérek.


Vissza az újság tetejére

Felséges királyom, én kiállom a próbát

(Gondolatok Krisztus Király ünnepén)

Néhány évvel ezelőtt november vége táján a hittanórán Krisztus Király ünnepéről tanultunk. Beszélgettem e témakörben a gyerekekkel. Mindenféle kérdéseket tettek fel, ami gyermeki gondolataikban felmerült. Vannak-e szolgái a király Krisztusnak? Milyen a palotája? Van-e hatlovas hintója? Szokott-e vadászni az erdőben? Milyen a korona a fején?  Mivel Krisztus királysága bizony nem nagyon hasonlít más földi királyok uralkodásához, elég nehéz volt megmagyaráznom a gyerekeknek, hogy Jézus egészen más értelemben király. Jézus a mi szívünk királya szeretne lenni, s ha kiálljuk a földi élet próbatételeit, akkor eljuthatunk az ő országába, a mennybe. Az óra vége felé aztán eljátszottuk a hittanos gyerekekkel, hogy mit mondanának majd, ha a mennyben odaállnak Krisztus trónja elé. A legmagasabb fiút kiültettem előre a tanári székre, ő alakította Krisztus Királyt. A gyerekek pedig egyesével elébe járultak, térdet hajtottak és előadták mondandójukat. A játék igen vidámra sikerült. A legszívderítőbb az volt számomra, amikor az egyik kislány kiállt, térdet hajtott a rögtönzött trón előtt, az egyik kezét a szívére tette, a másikat pedig eskütételszerűen magasra emelte és bátran a következőt mondta: „Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a próbát.” A következő pillanatban már a földön feküdtek a gyerekek a nevetéstől. Nekem még a könnyeim is kijöttek a kacagástól, annyira tetszett a kislány magabiztos kiállása. Néhány perc múlva, amikor kezdett mindenki megnyugodni és visszaülni a helyére, mosolyogva kérdeztem e magabiztos kislányt. Hát ez a mondat honnan jutott az eszedbe? Elmondta, hogy előző este megy mesét olvasott az igazságos Mátyás királyról és abban mondta egy bátor szegénylegény a királynak: „Felséges királyom, életem, halálom a kezedbe ajánlom, én kiállom a próbát.”

 Ez a kedves, mosolyfakasztó gyermeki mondat alkalmas arra, hogy megértsük az Evangélium minden nap e számban olvasható sorait, Krisztus Király ünnepének lényegét. Olvastunk abban a végső ítéletről, melyet senki sem kerülhet el közülünk. Mindannyiunk számára próbatétel a földi lét. Ezt a próbát kiállni azt jelenti, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlása a mindennapi életünk részét képezi.

 Érdemes hát a kislány szavait komolyan venni, nap mint nap Jézusnak elmondani. Kiállom a földi élet próbáját azzal is, ha minden emberre úgy tekintek, hogy felfedezzem arcán Krisztus arcvonásait. Minden veszély és kikacagás ellenére is bátran vállalkozom Jézus követésére, mert egyedül ő mutatja meg nekünk a mennyországba vezető utat. Jézus az én életem királya, a szívem királya, akinek szolgálni szeretnék, valahányszor segítek embertársaimnak. Mindent az örök élet reményében teszek, mert az ítéleten az igazak táborának tagja szeretnék lenni. Legyen ebben segítségünkre a most kezdődő adventi, a lelkeinkben szállást készítő időszak!

(István atya nyomán)


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.december 17. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkészmikulás

December 8-án jön a "cserkész-mikulás''.

A vázlatos program a következő:

- 10:00 Gyülekező

- 10:30 Játékos versenyek

- 12:00 Ebéd

- 13:00 Énektanulás

- 1 4: 00 Kézműves foglalkozás

- 16:00 Mikulásvárás

- 17 :00 Az őszi kirándulás képeinek megtekintése

- Közös szentmise a templomban.

Miklós püspök legendája

A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni  a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni.

Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben.

Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és bepalánkoIva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hó borította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően.

Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! A keresztény üldözések alatt őt is elfogták.

325-ben részt vett a niceai Első Ökumenikus Zsinaton, ahol egy szenvedélyes vitában arcul ütötte Ariust. Ezért a tettéért azonnal elmozdították a Zsinatból, és felmentették püspöki teendői alól. Még azon az éjszakán a Zsinat több tagjának egyazon különös álma volt: Nikolas jelent meg előttük, egyik oldalán Isten állt, kezében az evangéliummal, a másik oldalon Szűz Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva szimpátiájukat a magáról megfeledkezett püspök iránt.

Az. ámulatba esett tanácstagok azonnal Nikolashoz siettek, és bocsánatot kérve visszahelyezték pozíciójába.

Ettől fogva óriási tiszteletnek örvendett, mindenki úgy tekintett rá, mint egy nagy emberre, aki nem esztelen dühből vágta arcon a szüntelenül istenkáromló Ariust, hanem Isten iránti buzgalmából.

Hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (342 december 6-án ) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Ne feledjétek! December 7-én, első pénteken találkozunk az esti szentmisén. Utána a Kolping házban hittan lesz. Ekkor beszéljük meg a „Szálást keres a Szent Család” imaláncot is.

Közeledik az év vége. A karácsonyi megjelenés érdekében, mivel a nyomda év végén leáll, a Vadkerti Harangok lapzártája 2012. december 10. Eddig kérem az írásokat az újságunkban feltüntetett email címre vagy írásban leadni.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az előző számunk megjelenése óta háromszor ülésezett képviselő testületünk. Megállapodás születet (X.18.) a Kormányhivatallal a járások kialakítása tárgyában. Október 25-én esküt tett a képviselői munkára Hustyava Lászlóné, aki az egy héttel azelőtt lemondott Fábián Attila helyébe lépett a választási eredmények alapján. Döntés született iskolánk jövőbeni működtetésének tárgyában, és a BURSA HUNGARICA pályázathoz történő csatlakozásról. Határozat születet a napelem beszerzési és iskolánk további felújítására (benne sportcsarnok) irányuló pályázati részvételről. A törvényi módosulásokhoz igazítottuk az állattartási rendeletünket, s a törvény szellemében módosult a 2013. évi belső ellenőrzési terv elkészítése.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1. A karácsonyi előkészület, ádvent 1 vasárnapjával kezdődik December 2-án.

2.  November 30-án, pénteken Szent András apostolnak, templomunk védőszentjének napján, az esti szentmisén 6 órakor Dr. Osztie Zoltán. Bp. Belvárosi Plébánossal ünnepeljük. Érsekvadkerten is volt káplán 1982-1983-ban.

3. Az első hajnali szentmise december 3-án, Hétfőn reggel 6 órakor lesz.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. (Használják ki az időt, mert nem biztos, hogy lelkigyakorlatunkkor lesz több gyóntatónk.)

4. Az elsőpéntekesek karácsony előtti gyóntatása, áldoztatása dec. 6-án, és 7-én; Kérjük a sekrestyében felíratni azokat, akik nem rendszeres elsőpéntekesek, és szeretnének szentgyónással, szentáldozással készülni a nagy ünnepre.

5. December 8-a, Szombaton: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel 6 (Hajnali szentmise időpontjában) és este 6 óra. 

6. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec.13-14-15-én este 6-kor

7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.16-án) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

8. KARÁCSONYI MISERENDÜNK: dec. 25 éjféli szentmise 0 óra 

9.  dec. 25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

     Dec.26-án r. fél 8 de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

10. Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor.


KERESZTELÉSEK:

            21. Molnár Zselyke Júlia (dr. Molnár Arnold - Holman Diána) 

            22. Fábián Damján (Fábián László - Csejk Erika)

            23. Zemeny Benjámin (Cserni Miklós- Kristóf Lydia)

            24. Gere Csanád (Gere Zoltán – Vodnák Veronika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

-

HALOTTAINK:

            43.  Virág Emilné, Szül: Raffa Mária (1939)

            44. Záhorszki István (1944)

            45. Pálinkás Istvánné, szül: Csillag Erzsébet

            46. Neisz Józsefné, szül:Csabák Ilona (1920)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. szombat     - Pataki András, testvére, násza, a Pataki és Bimbó család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Viktor Istvánné, férje, Szakács József, felesége, 2 fia, lánya, menye és a család halottaiért

                        - Orem András, felesége Nagy Erzsébet, fia, veje és szüleik, Kovács Sándor és felesége

2. vasárnap   - Mrekvicska Ignác és szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szüleik és ifj. Csillag Gyula és szülei

                        - Vitéz János 19. évforduló, édesanyja, öccse József 6. évforduló, Szarvas Józsefné Kocsis Margit és szülei

                        - Krizsan István, szülei, apósa, anyósa és élő felesége

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és nagyszülők

                        - Papi hivatásokért

                        - Kristók István, felesége Dósa Erzsébet, testvére és szüleik

7. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Erdős István, felesége, szüleik, testvéreik, lányuk, vejük

                        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István, Molnár és Laczó család elhunytjaiért

8. szombat     - Szabó Gergely, élő és elhunyt hozzátartozóiért (Alapítványi)

                        - Márton Sándor, szülei, élő és elhunyt családtagok

                        - Vitéz Ferenc, szülei, nagyszülők, dr. Borsa Mihály atya, szülei, testvérei és nagyszülők

9. vasárnap   - dr. Antall József volt miniszterelnökért

                        - Hegyi János, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Rith Veronika, szülei és Szeitlében Lajosné

10. hétfő        -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, a Kordics és Kristók család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki és Dombai család halottaiért

14. péntek     - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

15. szombat   - Boda János 4. évforduló, szülei, veje és a család elhunyt tagjaiért

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók, valamint Kakas Mihályné Hustyava Mária és hozzátartozók

                        - Pálinkás József, felesége Mrekvicska Margit, szülők és hozzátartozók

16. vasárnap - Pistyúr Gábor hősihalott, felesége Boda Mária 10. évforduló, 2 fia János és Gábor, hozzátartozók, Jakubecz János, felesége és szüleik

                        - Pistyúr János, a Súth, Varga és a Pistyúr család elhunyt tagjaiért

                        - Bozsonyík János, szülei, 2. évforduló, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

17. hétfő        -

18. kedd         -

19. szerda      -

20. csütörtök - Kristók János, felesége Híves Katalin és hozzátartozók

                        - Molnár, Szabó és Németh család halottaiért és élő tagjaiért

                        - Balla Bertalan, felesége Boda Mária

21. péntek     - Pálinkás József, felesége Híves Erzsébet, szüleik, lányuk Pálinkás Mária és vejük

22. szombat   - Pistyúr József 1. évforduló

                        - Paulicsek Péter, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor, élő és elhunyt családtagokért

23. vasárnap - Molnár Lajosné Pistyúr Erzsébet 22. évforduló, szülei, anyósa, apósa, bátyjai János és József

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      - ifj. Molnár István 5. évforduló, szülei, nagyszülei

                        - Neisz József, felesége Csabák Ilona, fiuk József és a család élő és elhunyt tagjaiért

27. csütörtök - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit (Alapítványi)

                        - Szabó Péter Pál 8. évforduló, Erdélyi Béla, felesége, 2 gyermekük és nagyszülők

28. péntek     - Boda és Csillag család halottaiért

                        - Híves Mihály, felesége Mrekvicska Julianna, a család élő és elhunyt tagjaiért

29. szombat   -

30. vasárnap - Fábián János 1. évforduló, szülei, testvére, elhunyt családtagok

31. hétfő        -  

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre