Vadkerti harangok
2012. június


Hitünk szent titka
Szentmiseszándékok
Kármel hegye
20 év, Emlékvers
Jól választani
Út, igazság és élet
Legyen hited szerint
Szent Péter jótékony fillérei
Kőbe vésve
Family
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Hitünk szent titka

Úrnapi gondolatok

A gazdasági válság kezdete óta világszerte mindennapossá váltak az utcai tüntetések, amelyekről rendszeresen hírt hallunk. Általában az elégedetlen, mármint a jövedelmükkel, elégedetlen emberek vonulnak az utcára magasabb fizetést követelve. Más esetekben az utcai tüntetések politikai vonatkozásúak, vagy egy társadalmi problémára akarják felhívni a figyelmet a szervezők, illetve a résztvevők. Az ilyen utcai megmozdulások sokszor megmaradnak a békés felvonulás szintjén, máskor azonban sajnos elszabadulnak az indulatok, és akár napokra, vagy hetekre csatatérré változtatnak egy várost komoly anyagi károkat okozva, s főként veszélyes sérüléseket okozva embereknek.

Évente legalább két alkalommal a katolikus hívők is az utcára vonulnak papjaik és püspökeik vezetésével, de ezek a rendezvények különböznek az imént említettektől. A vallásos emberek nem fizetésemelést követelnek, és nem politikai véleményüket akarják kifejezni, hanem egészen más szándékkal lépnek ki a templom falai közül. A húsvéti feltámadási körmenet és az úrnapi körmenet külsőleg talán hasonlít egy békés felvonuláshoz, de egészen más a szándéka. Hitünk alapját, életünk forrását, Jézus Krisztust mutatjuk meg a világnak, aki valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Őt visszük a körmeneten, hogy áldja meg a világot, városainkat és falvainkat, ő áldjon meg bennünket. A körmenettel nem a feltűnést keressük és nem a közlekedést akarjuk megzavarni, amit a polgárőrök és rendőrök bevonása is alátámaszt, hanem szeretnénk megmutatni, hogy Isten jelen van köztük, jelen van a világban.

Vissza az újság tetejére

Kármel hegye

Ismerős az Ószövetségből, de velünk él az Újszövetségben is. Illés próféta mutatta be áldozatát, amellyel az idegen hitű papok előtt bizonyította Jahve erejét. A középkorban remeték is költöztek a Kármel hegyre, s innen indul el a kármelita rend, amely hazánkban is végzi áldásos szolgálatát.

A hegy mindig is jelképes volt az istenkereső ember számára. Magasságával, félelmetes mivoltával és azzal, hogy a közönséges, úgymond lapos világból kiemelkedik, Aki felmegy a hegyre, közelebb kerül Istenhez. Talán ez a titka a hegymászásnak is. Ők sem tudnak igazi magyarázatot adni, miért vállalnak annyi kockázatot.

Máté evangéliumában Jézus hegyi beszédet tart. Máté három fejezetben gyűjti össze mindazt, amit Jézus elmond Isten országáról, és itt találjuk a keresztény erkölcsi alapokat is. Lukács evangéliuma szerint Jézus nem hegyen, hanem egy sík mezőn mondja el beszédét. De ezzel a hegy jelképe nem tűnik el, hanem azt kell észrevennünk, hogy maga Jézus személye, az Ő közelsége emeli magasba tekintetünket. Ő lesz az a hegy, aki segít, hogy ne süllyedjünk el, hanem magasra jussunk.

(Magyar Kurír, Sánta János)

Vissza az újság tetejére

20 év

(Az érsekvadkerti Kolping család jubileuma dióhéjban)

Ha valaki 20 éves lesz, 20 szál gyertya ég a tortáján, amit neki kell elfújnia. Ha egy házaspár ünnepli a 20. házassági évfordulóját akkor ketten fújják el a gyertyákat. Ma 2012. június 2-án igen nagy tortát kellett volna készíteni, ha az ünnepeltek közösen akarták volna elfújni a 20 szál gyertyát. Kolping családunk 120 tagja állta volna körül a képzeletbeli tortát, mely az évfordulót jelképezte.

1992-ben, amikor 20 fővel megalakult a Kolping Család, a helyi gyökerekből táplálkozva indultunk el, melyet a 70-es, 80-as években az ifjúsági hittanok alapoztak meg. Folytatva hagyományainkat, rendszeresen összejöttünk a plébános atyák és az itt szolgált káplán atyák vezetésével. Ezek a közösségi alkalmak a hitbéli elmélyülés mellett a közösség építését, és egyéb programok szervezésére is jó alkalmat biztosítottak, biztosítanak. (Sokszor éjszakába nyúló beszélgetések, viták, vélemények ütköztetésének helye lett a „régi”, majd az „új” Kolping-ház.)

Nemcsak elméletben építkeztünk, hanem valóságban is. A közösen végzett fizikai munka, melyet a közösség tagjai végeztek, tettek szebbé a régi, majd a mostani Kolping-házat. Az erdei Kolping-ház építésében is részt vettünk.

Az elmúlt 20 évben a közös programok, nyaralások, zarándoklatok, ünnepek sokaságán vettünk részt, melyet a jubileumra készült kiadványunkban örökítettünk meg, s adtunk emlékül a jelenlévő 340 vendég kezébe. Tagjaink révén sok szállal kapcsolódunk az önkormányzathoz, az egyházközösséghez és a helyi társadalmi élethez.

Kolping Családunk az egyházközösség szerves része, ezért kell tevékenyen részt vennünk az egyházközösség mindennapi életében, segítve András atya munkáját.

Ma, mikor a megyéspüspök atya az ideérkezett paptestvérek, plébános atya, a kereszt és a Kolping zászlók vezetésével bevonultunk a templomba az ünnepi szentmisére nemcsak mi, hanem az ország számos pontjáról, Günzburgból, Székelyföldről, Felvidékről érkezett vendégeinkkel ünnepeltünk együtt. Hálát adni, megköszönni jöttünk – gyerekeinkkel, néhányan már unokáikkal – az elmúlt 20 évet.

A szentmise után, amit megyéspüspökünk Beer Miklós 12 prézessel közösen mutatott be, az ünnepi ülés, ebéd, majd a kultúrműsor következett. A vidám hangulatot a Kaposvári Rézfúvósok alapozták meg, akik zenéje fogadta a misére érkezőket, majd kísérte a körmenetben a templomból a Közösségi Házba vonulók sokaságát.. Az iskolás gyerekek által előadott zeneszámok nagy felkészültségről tanúskodtak.

Megszokott magas színvonalú volt a Fábián család zenész tagjainak előadása is.

A Pázmány néptánccsoport előadása jó átvezetés volt a községünk népi hagyományait bemutató Kalász emlékszoba és a Tájház megtekintéséhez.

Visszatértünk gyökereinkhez, népi vallásosságunk kézzel fogható bizonyítéka a Kalász-emlékszoba. A Tájházban pedig a paraszti gazdálkodás, földművelés eszközein túl a hagyományos öltözködési, népviseleti dolgokkal is megismerkedhettek vendégeink a Réti család kalauzolásával, amit az ott népviseletet öltő fiatal fiú és leány tett még élőbbé.

Romhányból érkezett férfi dalárda és a Kalászos-asszonyaink is felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg minket. Az ünnepet a vacsora, majd az azt követő táncház, közös éneklés zárta.

Nemzeti összetartozás napja a mai nap, a trianoni békediktátumra is emlékeztünk.

Ahogyan a délelőtti szentmisében megköszöntük az elmúlt 20 évet a Jó Istennek, úgy nagy-nagy köszönetet kell mondanunk szüleinknek, rokonainknak, családtagjainknak, hogy segítettek, támogattak, támogatnak bennünket. A heti egyszeri összejöveteleink alkalmával mindig volt és van, aki vigyázott az időben felnőtt gyerekeinkre. (Hála Istennek még ma is vannak olyan korú gyerekeink, akikre vigyázni kell.) Hány és hány estéjüket áldozták fel, hogy segítsenek - esetleg még helyettünk is elvégezték a ház körüli munkákat -, mert mi „kolpingoltunk”.

Az eltelt 20 év alatt felnőtt mellettünk két különböző generáció, már elmondhatjuk, hogy mi vagyunk az „öregek”.

Most, mikor az ünnepre visszatekintve végig gondolom az egész napot, döbbenek rá, hogy sok kolpingos testvér áldozatos munkája kellett ahhoz, hogy elmondhassuk: emlékezetes, szép és sikeres ünnepnapon vagyunk túl!

Képzeletben körül állva a születésnapi tortát, egymás kezét fogva szóljon még sok-sok éven át Silye Jenő-ékkel, vendégeinkkel együtt a „Szállj dalom...”

„Isten óvja a tisztes ipart”

Zélaci

Emlékvers az Érsekvadkerti Kolping Család 20 éves évfordulójára

Boldog Kolping Atyánk ott fenn a nagy égben!
Hozzád fohászkodunk és kérünk eképpen:
 
Nagy-nagy szeretettel tekints e családra,
20 esztendő óta Művedet munkálja.
 
Látod ugye Atyánk: unokák, nagyapák,
Ifjak és felnőttek. Ez egy igaz család.
 
Szívük és kapujuk oly szélesre tárják,
Kolping testvéreket szeretettel várják.
 
Megtöltik lelküket igaz Isten-hittel,
Éhes gyomrocskákat jó „Lujza” ebéddel.
 
Csepel városának kis Kolping Családja
Boldogan érkezett szíves meghívásra.
 
Szentmisében szólt a köszönet és hála,
Ifjú szívvel dalolt Jenő s nagy Családja.
 
Hittel könyörögtünk Mennyei Atyánkhoz,
Küldje szent áldását e Kolping Családhoz.
 
Áldja eszét, szívét, két keze munkáját,
Szép Érsekvadkertnek minden hív családját.
 
Boldog Kolping Atyánk, köszönjük példádat!
Ha segítesz nekünk, „építjük” hazánkat.
 
2012. június 2.
 
Szeretettel: Csepeli Kolping Család

Vissza az újság tetejére

Jól választani

A bölcs ember a jó irányt választja…” (Préd 10,2a)

Előfordul, hogy a rossz irányt választom. Olyan műsort nézek a tévében, ami beszennyezi a lelkemet. Úgy viselkedem, hogy ártok a házasságomnak. Olyan pénzt költök, ami nincs, nem azt mondom, amit szeretnék, abbahagyok dolgokat, amiket be kéne fejeznem. Indulatból cselekszem, és ezzel rosszul képviselem Jézust.

Hézagok vannak bennem: belső üregek, amik korlátoznak és meghatároznak – és ez meglátszik.

Ha itt érne véget a történet, nagy bajban lennék. Eltörnék dolgokat, amiket nem lehet megjavítani. Összezúznék valamit, amit már nem lehet összerakni. Tönkretennék kapcsolatokat helyrehozhatatlanul. Beteljesületlen életet élnék büszkén, és a lelkem nem találna nyugtot. Ha nem foglalkozom a bennem lévő hézagokkal, ez az eredmény.

De van a történetnek egy másik oldala is, és ez reményt kelt bennem. Jézus, aki természetfölötti lehetőségeivel fel tudja tölteni a legmélyebb szakadékokat is, hív és arra kér, válasszam azt az utat, ami rendbe hozza a lelkemet. Minden hívő számára fontos választás. Ez vezet az egész-séghez.

Nem mindig könnyű meghozni azt a döntést, ami meggyógyítja a lelkünket. Néha szakítanunk kell valamivel, amit szeretünk, ami mérgező szokásunkká vált. Gyakran fel kell adnunk saját akaratunkat, hogy Isten akarata szerint cselekedjünk.

Szeretem a fenti idézetet a Prédikátor Könyvéből: „A bölcs ember a jó irányt választja…” Ez az ige rámutat, hogy ha jóváhagyásunk nélkül vagy másvalaki akaratából történik is velünk valami, még mindig dönthetünk, merre indulunk tovább.

[w]hole című könyvemben megosztom az olvasókkal családom történetének egy szakaszát, amikor belekeveredtünk egy egész életünket felforgató botrányba főiskolás koromban. A zűrzavarban nem a jó utat választottam, olyasmiket tettem, amivel később fájdalmat okoztam magamnak és másoknak is.

De volt egy pillanat, amikor eldöntöttem, megváltozom. Jobb akarok lenni, engedni fogom, hogy Isten életem irányát az igazság felé fordítsa, még ha fáj is. Sosem bántam meg ezt a döntést, azt, ami a „jó útra” helyezett, a gyógyulás és a teljessé válás útjára. A lelki egészséget nem éri el az, aki csak félszívvel próbálkozik. Azok jutnak el oda, akik belefáradtak már, hogy önmaguknak éljenek, hogy saját élményeik, tapasztalataik áldozatai legyenek, azok, akik meg akarják találni igazi önmagukat, azok, akik többre vágynak a világi sikereknél. Az egész-séget az éri el, aki le akar vetni mindent, ami beskatulyázza, ami korlátozza, és aki bármire képes, hogy megváltozzék.

Mindig minden áldozatot megér a lelkünk gyógyulása. Bőséges öröm, Isten kegyelmi gazdagsága, az igazság és teljesség szilárd biztonsága lesz azé, aki úgy dönt, nem akar többé belső hézagokkal élni, egész akar lenni.

Ha hézagainkat Jézus elé tárjuk, ezzel esélyt adunk neki, hogy Önmagával feltöltse a réseket.

És ez, kedveseim, a jó út választása.

Uram, szeretnék jól dönteni. Segíts, hogy ne álljak saját gyógyulásom, egésszé válásom útjába. Ha fel kell adnom bizonyos szokásaimat, adj erőt, kérlek, hogy meg tudjam tenni. Segíts, hogy ne foglalkozzam olyasmivel, ami elkoptatja a lelkemet, ehelyett húzz magadhoz, hogy meríthessek végtelen bölcsességed, békéd és szereteted mélységes kútjából. Jézus nevében, Ámen

Vissza az újság tetejére

Út, igazság és élet

Jézus egyik legismertebb mondata így hangzik: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az Atyához, csak általam:” Jézus nem önmagát hirdeti, hanem az ő mennyei Atyját. Ezért végső soron nem is ő hozzá igyekszünk, hanem rajta keresztül az Atyához. Csak éppen az Atya láthatatlan, ő pedig látható. Ezért amikor Jézushoz igyekszünk, az Atya országa felé tartunk a Szentlélek erejében. Nem választható szét e három mozzanat. Jézus az utunk, igazságunk és életünk.

Az út az életfolyamatot jelent, az igazság pedig állapotot. Igazsággal bebiztosítva járjuk utunkat, s ezzel párhuzamosan egy másik utat is járunk, ez pedig maga az élet. Az élet természetes szinten egy utat jelent. A természetfeletti út pedig maga az élet. A kettő közötti kapcsolat az igazság. Szokták úgy is fogalmazni, hogy életutunk van. Ugye emlékszünk még egyik gitáros misénk énekére, mely tisztán kimondja, hogy „veled és feléd egy életúton át, veled élek így szép a világ”, ami egybefoglalja zarándoklásunk természetes és természetfeletti jellegét.

Stabil igazság nélkül nem tudjuk rendesen járni életutunkat, és olyan zsákutcák csalogatnak, amelyekbe könnyű besétálni, de visszafordulni már nagyon nehéz. Hallgatva a stuttgarti magyarok plébánosának, Templi atyának csíksomlyói pünkösdi prédikációját, egyértelművé vált, hogy a mindig köztünk lévő Szentlélek erejében ez sem lehetetlen, csak a lelki testvériség útját fel kell vállalnunk.

(Esjé írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Legyen hited szerint

A „legyen hited szerint” elképesztően jézusi mondat: ilyent kívüle senki a világon nem ejtett ki a száján. Csudálatosan áthatott: benne van a beteg és a Mindenható, és kettejük édes mindentudása ebben az ívben. A hitben az Úr és az emberfia a Lélek által egy - együtt művelik a csodát.

Ismerjük a kafarnaumi százados történetét, aki kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg szolgáját. Jézus indult volna, de a százados így szólt: „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Csak szólj, és szolgám meggyógyul.” Fülünkbe cseng Jézus kijelentése e szavak hallatára: „Bizony mondom nektek, ekkora hitet még senkinél nem találtam Izraelben! Menj, legyen a te hited szerint.” A szolga már abban az órában meggyógyult.

Hited meggyógyított téged, mondta a vérfolyásos asszonynak, rögtön utána két vaknak, akik őt Dávid fiának nevezték, aztán a szamaritánus bélpoklosnak. Az ő esete a legérdekesebb. Tíz leprást gyógyított meg Jézus, de csak ez az egy, a kétszeresen is kitaszított szamaritánus jött vissza hálát adni. A többi kilenc nem gyógyult meg? A poklosságtól igen, de a lelkében nem.

Jézus a maga isteni erejével „meggyógyított a nép között minden betegséget és minden bajt” - olvashatjuk Máté evangéliumának 4, 23 versében. Az áldás, az eső arra is hull, aki nem kérte.

A csodálatos gyógyulások egyik titka az együttműködés. Isten ma is azt várja tőlünk, hogy együttműködjünk vele a világ folyamatos teremtésében, fönntartásában, javítgatásában. Isten a földi életet a mi együttműködésünkre számítva ültette. Végtelen gonddal terelgette, szaporította, hogy megszámlálhatatlan tömegű, fajtájú és képességű lény alkossa, melyek mind együttműködnek az élet rendje fönntartásának fölfoghatatlan bonyolultságú munkájában. Engedelmesen, gyönyörűen és sokszor úgy tetszik, okosan, ám értelmük mégsem terjed túl létkörükön. Teremtőjük gondjukat viseli, ruházza és táplálja őket, de ők nem tudják megszólítani, csupán rendelkezésre állnak. Isten ezekből a „kövekből” is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Ha az Istent dicsérők elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni. A maguk módján esengenek: „A sóvárgással eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja.”

Kik volnának Isten fiai? Mi, bizony, bármennyire is hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni, mi, akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: Abba, Atya! - olvasható a római levélben. Nem lehet elégszer emlékeztetni arra, hogy az Abba a fennkölt Ab becéző, családias alakja. Apu, sőt, Apuka!

Ez a kiáltás a hit szava. A hit pedig szellemi megnyilvánulás, mely egyedül az ember sajátja. Arra szolgál, hogy általa kapcsolatba lépjünk mennyei Édesapánkkal, és együttműködjünk vele a világ, a természet és önmagunk érdekében.

A hitetlen ember a „sóvárgással eltelt természet” szavára fejszével, mérgekkel válaszol. A hitetlensége, öncsonkított értelme szerint ez így van rendjén. Nem érzékeli sem a természet sóvárgását, sem Isten közeledését, aki föltétel nélkül elfogad és szeret, és bármilyen csodára képes értünk. Ám a hitetlenség tagadása elutasítja, akadályozza a természet, az ember és a Teremtő együttműködését.

A helyzet názáreti. Ott nevelkedett Jézus József és Mária föltétlen szeretetében, s nyilván a barátok, rokonok szívmelegében. Ott akarták először megölni, ott mondta, hogy „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és családjában.” Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg. „Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön” - olvasható Máté evangéliumában.

Máig is csodálkozik hitetlenségünkön, mi pedig nem értjük, hogy miért van annyi baj, betegség, „sírás és fogcsikorgatás” a világban.

cégé

Vissza az újság tetejére

Szent Péter jótékony fillérei

Minden évben Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepéhez, június 29-éhez kapcsolódva tartják a péterfillérek gyűjtését. A katolikus templomokban ilyenkor gyűjtenek a Szentatya karitatív céljaira.

A bevétel összege évente mintegy 60 millió dollárt tesz ki, amelyhez a hazai katolikus közösség is hozzájárul több mint 40 millió forinttal. A kommunizmus évtizedei alatt a magyarországi adakozás szünetelt, 1993-ban indult újra. Az elmúlt kilenc év alatt megkétszereződött az így összegyűjtött adomány.

A „Denarius Sancti Petri” gyakorlata a VIII. században Angliában alakult ki: a megtért angolszászok elhatározták, hogy évente anyagi hozzájárulást küldenek a Szentatyának. A középkor során kötelezővé vált a péterfillérek gyűjtése, ám a reformáció idején átmenetileg szünetelt a szokás. A XIX. század közepén francia földön élesztették újjá a péterfillérgyűjtést, így a hívek segíthettek a Szentszék akkori nehéz anyagi helyzetén.

XVI. Benedek pápa így beszél erről a világ minden katolikusát megmozgató hagyományról: „A péterfillér a legjellegzetesebb kifejeződése annak, hogy minden hívő részt vesz Róma püspökének az egyetemes Egyházat pártfogoló jótékony kezdeményezéseiben. E gesztusnak nemcsak gyakorlati értéke van, hanem erős szimbolikus jelentősége is, mint a pápával való közösségnek és a testvéreink szükségleteire való odafigyelésnek a jele, így szolgálatotok nemes egyházi jelleggel bír.”

A Szentszék – egész világot átfogó karitatív munkájának támogatására – a hagyományos templomi gyűjtés mellett más módokon is elfogadja a hívek szeretetadományait. Lehet postai úton (Őszentsége, XVI. Benedek pápa részére, 00120 Vatikánváros, Európa) vagy banki átutalással segíteni a pápa által támogatott rászorulókat. Az utóbbi években online adományokat is fogad a Péterfillér Hivatal a Vatikán internetes oldalán keresztül.

Kőbe vésve

Két barát ment a sivatagban. Kirándulásuk alkalmával összevesztek, és az egyik barát megütötte a másikat, akinek ez nagyon rosszul esett. Anélkül, hogy szólt volna bármit is, beleírta a homokba:
„Ma a legjobb barátom lekevert egyet!”
Mentek tovább a sivatagban. Egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy megfürödnek. Az a barát, aki a homokba írt, fuldokolni kezdett, de a másik kimentette. Magához térve kőbe véste:
„Ma a legjobb barátom megmentette az életemet!”
Az a barát, aki megütötte, majd megmentette a másikat, megkérdezte:
- Mikor megütöttelek, homokba írtad. A megmentést kőbe vésted. Miért?
A másik azt válaszolta:
- Mikor valaki megbánt, csak a homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölje a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki se törölhesse el!

Vissza az újság tetejére

Family

Tudatában vagy annak, hogy holnap, ha meghalnál, a közösség, amelynek dolgozol, könnyedén, egyik napról a másikra képes más valakivel helyettesíteni Téged?
A család azonban, amelyet elhanyagolsz, többé-kevésbé érezné hiányodat mindig a további életében.
Soha nem felejtenének el ellentétben a munkahelyeddel, ahol 5 év múlva már azt se tudnák szemüveges voltál, vagy sem, túlóráztál ezerrel vagy sem....
És mégis egyre jobban és jobban belemerülünk a munkánkba ahelyett, hogy a családunknak szentelnénk több időt...
Hát nem butaság ez?
Mit gondolsz? Mi rejtőzik e gondolatok mögött? Tudod mit is jelent a CSALÁD (FAMILY) szó?
FAMILY - (F)ather (A)nd (M)other (I) (L)ove (Y)ou.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.július 23. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Emlékezzünk Marcel Callora!

25 évvel ezelőtt avatták boldoggá cserkésztestvérünket, a francia Callo Marcellt

Továbbá összeköttetést hozott létre olyan francia cserkészekkel is, akik szintén Németországban végeztek kényszermunkát. Velük időnként titokban találkozott, és közéjük új tagokat is felvett.

Ez a széleskörű tevékenység nem maradt titokban a nácik előtt.

1944 áprilisában a német politikai rendőrség a Gestapó felderítette a francia JOC tagok egyik titkos, erdei összejövetelét. Az egyik résztvevőnél találtak egy listát tizenkét névvel, köztük Callo Marcellét is.

Nyomban beindult az üldöző gépezet. Április 19-én Callot letartóztatták. A vád ellene:,,Náci ellenes propaganda''. Büntetése először féléves fogság volt a gothai fogházban. Itt naponta tizenkét és félóra mezei munkát kellett végeznie. ő azonban itt is folytatta apostoli tevékenységét, s ezen magatartása miatt koncentrációs táborba vitték, szigorú őrizetbe. Ítélete így hangzott: ,,Amiatt, hogy a munkaszolgálata folyamán a francia bajtársai között katolikus akciót folytatott, a német népközösséggel szemben ártalmasnak bizonyul.''

Ezt követően Marcellt marhavagonban a flossenburgi bajor koncentrációs táborba szállították' Itt gránit kőbányában - mínusz 25 fokos hidegben, harisnya és kesztyű nélkül kellett rabtársával együtt dolgoznia.

Marcell, a koncentrációs tábor nehéz körülményei ellenére is mindig vigasztalóan és bátorítóan szólt társaihoz. Eközben a hiányos táplálkozás és a rossz bánásmód, valamint az őt sújtó bronchitis és tuberkulózis miatt nagyon sokat szenvedett. Ennek ellenére a többieket továbbra is így vigasztalta: ,'Nem szabad elhagyni magunkat, a remény a támaszunk, és az imában pedig mindig találunk erőt.”

Emiatt innét is tovább szállították a mauthauseni koncentrációs táborba. Egy kikerült, általa készített feljegyzésben így írta le igen rossz körülményeit: ,,Nincsenek a földön állatok, akikkel olyan rosszul bánnának, mint velünk.''

Marcell állapota egyre súlyosabbá vált. Teste élő csontvázhoz hasonlított. Ennek ellenére az őrök ismételten acélrugós bottal 25 csapást mértek rá. Végül halálos beteg lett. Mégsem panaszkodott, ilyen állapotában is azt nézte, miként tud másoknak barátságosan vigaszt nyújtani. Erről  a mauthauseni haláltábort túlélő foglyok számoltak be. Később áthelyezték a Gusen II. altáborba.

Itt halt meg végkimerülésben, testileg teljesen tönkretéve, 1945. március 19-én - Szent József napján - röviddel a háború befejezése előtt. Békésen hunyt el, abban a szilárd meggyőződésben, Istennél végtelenül szebb és boldogabb élet vár rá.

A cserkészek nem felejtik példaképük, Boldog Callo Marcell életét és vértanúságát.

Az osztrák cserkészek már az 50-es évek óta rendszeresen megemlékeznek a mauthauseni koncentrációs táborban Callo Marcell életéről, apostoli lelkületéről, helytállásáról és vértanú haláláról.

1987. október 4-én - 25 évvel ezelőtt - Marcell boldoggá avatása alkalmából II. János Pál pápa kihallgatáson fogadta a francia, német, osztrák, olasz cserkészeket és JOC tagokat. Beszédében hangoztatta, a cserkészet lelkisége járta át Callo Marcell életét, és ez készítette fel őt a vértanúságra. Tanúságtétele minden cserkész és keresztény ifjúmunkás számára üzenet. Hirdetni az evangéliumot, akár alkalmas az idő, akár nem (2 Tim. 4,2). Ő ezért adta áldozatul életét.

Német nyelvterületen a régiós naptárak április 19-én jelzik Boldog Marcell Callo emléknapját.

Napi ima

Urunk, Istenünk, Te a fiatal Callo Marcell cserkésztestvérünknek ifjúmunkás életében apostoli buzgóságot ajándékoztál egészen vértanúságáig.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Köszönjük a közreműködő tagoknak, az Önkormányzatnak, a GAMESZ-nak, az Ifjúsági Háznak, a konyha személyzetének, a Kalász Egyesületnek, a Tájháznak, a helyi rendőröknek és polgárőröknek, a Bokréta étteremnek és mindem megjelentnek, hogy közreműködött a 20. születésnapunk emlékezetes megünneplésében.

Az élet nem áll meg. A következő nagy feladat az „estyi ház” helyén építendő eszköztároló és fedett nyársaló megépítése. A munkálatok már június végén megkezdődnek. Esténként alapásás, zsaluzás és betonozás lesz a feladat. Munkavégzésre a Kolping-házban lehet jelentkezni vasárnaponként a nagymise után.

A nyári programok között szerepel az András atya által többször is hirdetet pilinyi (Kapás Attila a plébános) egyházmegyei találkozón, a dunavarsányi főzőversenyen történő szervezett részvétel és az augusztus eleji bogácsi közös nyaralás.

A következő szám anyagát július 13-ig kérem, mert a nyomda július 26-tól két hétig szabadságolás miatt leáll.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Május 30.-i testületi ülés keretében megtárgyaltuk a Nyugat-Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és az I. fokú gyámhatóság 2011. évi működéséről szóló beszámolókat és határozat született az egyes önkormányzati vagyon kiemelt nemzeti vagyonná történő minősítéséről és a TÁMOP-6.1.2/11/1 pályázati projektben történő részvételről. Tárgyaltuk a sportpályák használati rendjét és a lakosságtól érkező kérelmeket.

Lapzárta idején (június 19.) zárt ülés keretében az ÖNÓ vezetői állás betöltésére érkezett 7 darab pályázat elbírálásával foglalkozunk, s döntés születik az állást betöltő személyről.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1./ Június 29, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, szentmisék r. 7 és este 7 órakor lesznek.
A rá következő vasárnap, júl. I. vasárnapján a Péter fillér néven ismert gyűjtés a Szentatya rendelkezésére küldjük.

2./ JÚLIUS 2- ÁN, Sarlósboldogasszony napján, hogy minél többen részt vehessenek a szentmise, este 7 órakor lesz. Legyen ez ne csak a KALÁSZOSOK, de a többi közösségek együttes ünneplése is. 

3./ Július 28-án, Szent Anna ünnepét követő szombaton este szokás szerint a Temetői Szent Anna kápolnánál lesz a szentmise, utána az unokákkal együtt résztvevő nagyszülőket megáldjuk, kérve, hogy Isten áldása sok örömet adjon nekik általuk.
 
4./ Szent Ignác fogadalmi napunkon, Július 31-én, kedden este 7 órás szentmisén emlékezünk meg őseink ígéretéről.  Vendég atya: Kecskés Attila, Pásztói esperes-plébános lesz, egykori vadkerti káplán.

KERESZTELÉSEK:

11./ Boda Boglárka (Boda Zoltán – Kollár Renáta Margit)
12./ Kutka Szimonetta Vivien (Kutka Antal - Virág Szilvia)
13./ Molnár Márk (Molnár László - Vozik Katalin)
14./ Kristóf Szebasztián, Imre (Kristóf Imre – Budai Ildikó)


HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

Jún. 2: Boda Zoltán – Kollár Renáta Margit

HALOTTAINK:

25./ Mészáros Károly (1961)
26./ Berecz Károly (1925)
27./ Konopás József (1921)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. vasárnap   - Lukács József, felesége Zsiros Erzsébet, szülei és hozzátartozók

                        - Boda Iván, felesége Pistyúr Mária és a család halottaiért, Csabák István és hozzátartozókért

2. hétfő           - Kalász élő és elhunyt tagjaiért

3. kedd           - Molnár József 3. évforduló, felesége Jámbor Ilona 6. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

4. szerda        -

5. csütörtök    - Papi Hivatásokért és Lukács József atyáért

                        - Vitéz Sándor, szülők, nagyszülők, élő és elhunyt hozzátartozók

6. péntek        - Boda István és hozzátartozók

                        - Dósa Pál, felesége Kopisz Borbála, Pálinkás Ignác, felesége Paulicsek Mária és a család elhunyt tagjaiért

                        - Konopás István, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók

7. szombat     - Csernák József, felesége Záhorszki Margit 2. évforduló, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Kovács Ignác, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pálinkás János, felesége, fiuk János, valamint a Farkas család halottaiért

8. vasárnap   - Záhorszki Gergely 2 felesége Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet, szüleik, apósuk, anyósuk

                        - Záhorszki Ignác, felesége Kosztrihán Ilona, 2 gyermeke, Záhorszki és kosztrihán család halottaiért

9. hétfő           -

13. péntek     - Urbán István 40. évforduló, felesége Csernák Mária, Gresina család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Laczó, Szabó és Mihalik család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin, szüleik és gyermekeik

14. szombat   - Szabó János, felesége Urbán Ilona 1. évforduló, Sulcz Pál, szülei és hozzátartozói

                        - Jakubecz János 1. évforduló

                        - Jakubecz, Major és Guba család élő és elhunyt tagjaiért

15. vasárnap - Czinege Jánosné Híves Borbála, szülei, nagyszülők, hozzátartozók. (Alapítványi)

                        - Pistyúr Gábor 6. évforduló, szülei, testvére János, élő és elhunyt családtagok és sógora

                        - Záhorszki Jánosné Kovács Borbála, szülei, testvérei, anyósa, apósa és gyermekei

16. hétfő        - Raffai János, anyósa, apósa és szülei

20. péntek     - Kordics Károly 5. évforduló, felesége Kristók Erzsébet, a Kordics és Kristók család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István 1. évforduló

                        - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, a családok élő és elhunyt tagjaiért

21. szombat   - Koza József, felesége Nagy Erzsébet, vejük és szüleik, Urbán István, felesége Csernák Mária és szüleik és Záhorszki János

                        - Urbán Andrásné, 2 férje, szüleik, testvéreik, Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit, szüleik, vejük Erdős János és hozzátartozóik

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

22. vasárnap - Boda Sándor, felesége és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Vitéz Sándor 2. évforduló, édesapja, apósa, anyósa és a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Kosztrihán József, fia István, Kosztrihán és Erdős család halottaiért

23. hétfő        - Kristók Jánosné 1. évforduló, Cseh Józsefné és a család halottaiért

27. péntek     - Koza család halottaiért és Czinege András

                        - Kristók, Valkó és Gréczi család halottaiért

                        - Urbán Ignác, felesége, szüleik, testvére Anna, Molnár család halottai és ifj. Valkó János

28. szombat   -

29. vasárnap - Pinke Istvánné Kovács Anna, nővére, sógornője, sógorai, szülők, apósa, anyósa

                        - Pistyúr János (1941) 10. évforduló, szülei, testvérei, apósa, nagyszülei és nászasszonya

                        - Csillag Gyula, 2 felesége, gyermekeik, szüleik, vejük Fábián István, nászuk Jakubecz György és felesége

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre