Vadkerti harangok
2012. január


"Én téged végtelenül szeretlek"
Szentmiseszándékok
Hétezer zarándok találkozója. Rómában Adolf Kolping boldoggá avatásának 20. évfordulóján (2.rész)
Életige - Evangélium mindennap
Újévi kérés
Örömvasárnapi képek
Borest.kolping 2011
Lelkipásztori napok 2011 Máriabesnyő
Kedves Karitasz....
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kalász hírek
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Én téged végtelenül szeretlek

Emlékszel-e még… mikor voltál utoljára itt velem? Itt csöndben, rám figyelve? Mikor szakítottál időt arra, hogy velem legyél, csak velem?! Gondolsz néha arra, hogy szeretlek? Szeretlek, mert enyém vagy, szeretlek, mert én teremtettelek

Azért teremtettelek, mert szeretlek és mindig is szerettelek. Szeretetem teremtménye vagy! Benne voltál terveimben, hogy része legyél a világnak. Öröktől fogva benne voltál a szeretetemben, hogy a világnak része lehessen benned.

Akartam, hogy legyél és akarom, hogy az legyél, akinek akartalak. Nem kérdem ki vagy, milyen vagy. Ismerlek téged. Ismerlek és elfogadlak olyannak, amilyen vagy.

Ha sántítasz, nem kívánom tőled, hogy táncolj. A mankóiddal együtt is bejöhetsz hozzám. Ha táplálékra van szükséged, adok neked. Ha vigaszra vágyakozol, nálam megtalálod. Nem darabollak szét részeidre, hogy megismerjelek. Nem szavaid és tetteid alapján ítéllek meg. Én, a szívek, vesék vizsgálója ismerem legtitkosabb gondolataidat is. Ismerem vágyaidat, szándékaidat. Én nem a külső alapján ítélek. Én magadhoz mérlek, nem másokhoz. Én nem utállak a bűneid miatt. Én a bűneidet utálom, és a bűneidtől csak általam szabadulhatsz meg.

Csak szólj, és én megbocsátok neked, csak kérd, és újra tiszta lappal indulhatsz előttem. Én azt akarom, hogy örülj, hogy boldog légy! Mert én örülök neked, és meg akarom osztani veled az örömömet! Én azt akarom, hogy tudj nevetni, hogy mindig vidám legyél. Én azt akarom, hogy észre vedd: az élet szép és élni jó! Azt akarom, hogy színt vigyél mások életébe is, hogy az emberek megtanuljanak kacagni tőled, hogy felszabadult lehess. Azt akarom, hogy az enyém lehess, hogy kifoszthassalak.

Nem azért, hogy kifosszanak, hogy semmid se legyen, hanem, hogy én legyek mindened, hogy egészen betölthesselek, hogy átjárjalak, s hogy szeretetem a tied legyen. Jól tudom életed tele van gondokkal, nehézségekkel.

NE FÉLJ, nem kell félned, én veled vagyok. Én a tied vagyok, egészen neked adtam magam. Aki fél, az nem talál meg engem. A félelem elfordít tőlem. A félelem meggátol abban, hogy szeretni tudj. Aki fél, az nem tud igazán szeretni. A félelemtől kell félned. Én a tied vagyok, és ez elég neked.

Az én kegyelmem elég neked, és én betöltelek. Hogyan magyarázzam meg neked: én mindig veled vagyok. Akkor is, ha úgy érzed, mindenki elhagyott, akkor is, ha azt mondod, nincs szükséged rám. 

Én melletted állok és várom, hogy figyelj, FIGYELJ RÁM!
Nem kényszerítelek, csendben szólongatlak, s ha rám figyelsz,
meghallod hangomat. A neveden szólítalak, az igazin, amelyet én adtam neked.

Csak akkor hallod meg a hangomat, ha ismered a nevedet, ha tudod, hogy fontos vagy nekem. Fontos vagy nekem, mert szeretlek. Nélkülem semmi vagy, nincs életed, nincsenek lehetőségeid.

Nélkülem nincs meg az újrakezdés lehetősége. Ha egyedül akarod járni az utadat, megteheted. Elfordulhatsz tőlem. Ha nem akarsz látni, becsukhatod szemeidet, ha nem akarsz hallani, befoghatod füleidet. Ha nem akarsz emlékezni rám, megfeledkezhetsz rólam. De nélkülem az életed olyan, mint a fáról lehullott levél: a legelső szél elsodorja. Mint az olaj nélküli mécses: hiába akar lobogni, csak a kanóc ég el füstölögve.

De én nem oltom ki a pislákoló mécsest, és a megtört nádszálat sem töröm össze: én semmire sem kényszerítelek, mert szeretlek. És ha néha vádolsz, gyűlölsz, én akkor is szeretlek! A kudarcaidban is ott vagyok veled, mert önmagadban semmi vagy, de én a kudarcaidban is szeretlek. Olyan könnyen megfeledkezel rólam: a barátok, a munka, a szórakozás vagy a mindennapi robot leköti figyelmedet.

Csak ha nagy a baj, ha szorít az idő, akkor jutok eszedbe. Akkor jössz: de én mindig várlak. Szüntelenül, mert egészen neked adtam magamat. Minden beteljesedett, mert Atyám, az örök Atya így akarta. Jöjj velem, ne szégyelld, hogy veled vagyok! Talán nem érted, hogy miért tettem mindezt: miért volt szükség a Betlehemre, a Golgotára, miért a szalma, a jászol, az ostor és az „áldozat”, a kereszt…

Nem baj, ne törd a fejedet rajta túlságosan… ne akarj mindent egyszerre megérteni! Ha tudsz szeretni, láthatod: a szeretet áldozatot követel, önfeláldozást!  Én téged végtelenül SZERETLEK.

(J K)

Vissza az újság tetejére

Hétezer zarándok találkozója Rómában Adolf Kolping boldoggá avatásának 20. évfordulóján (2.rész)

A Nemzetközi Kolping Szövetség által meghirdetett zarándoklat mottója volt: hogy a keresztények számára az egész világon ismertté váljon Adolf Kolping szentté avatásának óhaja, és hogy ezért imádkozzunk, ugyanakkor magunk is Isten parancsai szerint éljük.

 

Csütörtökön újra ragyogó napsütésben indultunk a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába, ahol a nemzetközi zarándoklat nyitó szentmiséjén vettünk részt. A szentmisét Joachim Meisner bíboros, kölni érsek celebrált.

Római útja alkalmával Adolf Kolping meglátogatta a Falakon Kívüli Szent Pál Bazilikát is. „Ugyanis, aki Rómában elmegy Szent Péterhez, az nem mulaszthatja el Szent Pál meglátogatását sem. Itt térdelünk le mindnyájan az apostolra emlékezve, aki szóban és tettekben híven teljesítette különleges küldetését a pogányok világában és kérjük közbenjárását, hiszen a földi hívek iránti szeretete a mennyországban sem lett kisebb!” (Kolping, Rheinische Volksblätter 10/1863)

A bazilikát 324-ben építtetett Nagy Konstantin császár. Leégett és a jelenlegi formájában láthatót XII. Leó pápa kezdte építtetni Szent Pál apostol sírja fölé, amelyet I. Szilveszter pápa szentelt fel. Mivel ez volt az egyedüli római templom, amely megőrizte másfél évezredes jellegét. Világméretű segítőkészség mutatkozott az újraépítésnél. A jelenlegi templom hűségesen követe az eredeti tervet és méretet.

Tevere felöli főbejárat átriumában Pál apostol nagyméretű, erőt sugárzó szobra áll. A szobor a 19. századi Giuseppe Obici műve. Az aranyozott mozaik homlokzat timpanonján középen az áldást osztó Krisztus trónol, két oldalán Péter és Pál apostolokkal. Lejjebb az ablak között a négy próféta képe látható. A főhajót a mellékhajótól két sor 25-25 oszlop választja el. Az oszlopok feletti kerek mozaikok a pápákat ábrázolják, időrendi sorrendben I. Pétertől, XVI. Benedek pápáig. A főhajóval szemben magasodik a diadalív, amelyet két gránitoszlop tart.

Úgy érzi az ember, hogy egy nap is kevés lenne ezeket a művészeti csodákat végigjárni és a tudatunkban elraktározni, hát még a hozzáfűződő történelmi eseményeket meghallgatni.

Na de ettől is búcsút kell venni és indulni a Capitoliumra, Róma egyik leghíresebb dombjára.

A Capitolium két magaslata között terül el a Campidogio tér a hajdani asylum, azaz menedék, melyet a legenda szerint Romolus ajándékozott a köznépnek. A domb felső díszterét Michelangelo tervei alapján építettek meg, amit a művész már nem élt meg.

A domb egyik magaslatán a Santa Maria in Aracoeli templom, vagyis az „Égi Oltár Mária templom” a másik magaslaton pedig a Jupiter Optimus Maximum templom állt, melynek ma már csak a romjait láthatjuk.

A Forum Romanum romjait, az antik Róma szívét a dombról szemléltük és próbáltuk elképzelni az antik világ központját.

Megtekintettük II. Viktor Emánul emlékművét, majd a Piazza Navona teret, díszkútjainak láncolatát.

Santa Maria Sopra Minerva gyönyörű temploma következett, ahol Szienai Szent Katalin sírhelyét is megnézhettük, amit pompás szarkofágja díszített.

Szinte lehetetlen ennyi élményt, művészi érteket befogadni kavarognak a fejünkben és végig fut a gondolatainkban, hogy mennyi művész, szobrász, tervező, fa – kőfaragó, ezer szorgos emberi kéz és tudomány kellett mindezek magalkotására. Minden tisztelet nekik.

 

Pénteken szentmisével kezdtük a napunkat és indultunk a San Pietro in Vincoli, vagyis Bilincses Szent Péter templomához.

A legenda szerint Eudoxia, III. Valentinus császár felesége, egy jeruzsálemi zarándoklata során, rálel a Péter apostol megkötözésére használt láncokra. A láncok egy része Konstantinápolyba marad, de néhány szemet elküldenek Eudoxiának Rómába, ő pedig a pápának ajándékozza azokat.

Rómában azután bekövetkezik a csoda Nagy Leó pápa kezében és szeme láttára a láncszemek összeforrnak a Rómában őrzött és nagy tisztelettel övezett többi darabbal.

A templomot annak a római törvényszéki épületnek a helyére építették, amelyben Szent Pétert a bíróság elé állították és elítélték. Szent Péter szenvedésének szimbólumát a főoltár alatt őrzik, bronz ereklyetartóban.

A legkiemelkedőbb művészeti alkotás e templomban Gyula pápa síremléke, Michelangelo remekműve. A síremlék közepén helyezkedik el a trónon ülő Mózes csodálatos szobra, mely oly tökéletes, megmozdul és szól hozzánk. Imáink elmondása után tovább indultunk.

Szent Kozma és Damján templomához mentünk, melyet Félix pápa építtetett a vértanúk tiszteletére 530- ban. Ikertestvérek voltak, Arábiában születtek és Szíriába mentek tanulni. Nagy érdeklődés élt bennük a tudomány, különösen az orvos tudomány iránt. Mikor elvégezték tanulmányaikat Kilikiában, Egé városában telepedtek le. Mivel azonban keresztények is voltak, nem csak orvosai, de apostolai is lettek a városnak. Az emberek szeretetét azzal nyerték meg, hogy sem az orvoslásért, sem a gyógyszerekért nem fogadtak el pénzt. Nagyon sokan tértek meg jóságuk és prédikálásuk hatására. Diocletianus- féle üldözés elérte őket és mivel hitük megtagadására nem tudták őket rávenni, különféle módon próbálták őket megölni, de csoda folytán mindig megmenekültek, végül karddal oltották ki életüket.

Nagy Szent Gergely pápa idejárt imádkozni és 827-ben itt volt a pápaválasztás helyszíne.

 

Colosseum az ókori Róma hatalmas Amfiteátruma 188 méter hosszú, 156 méter széles, 48,5 méter magas. Mészkőből, tufából és téglából épült, bonyolult szerkezetű építmény. 55-73 ezer ember zavartalan elhelyezését biztosították. Hatalmas méretei és építészeti remekmű mivolta ma is nevezetessége a városnak, egyben kegyetlen látványosságok színhelye is ha a gladiátorok és vadállatok küzdelmeire gondolunk nem is beszélve az ezer vértanúhalált halt keresztényről. Mégis romjaiban is a római birodalom nagyságának és hatalmának legfenségesebb szimbóluma maradt.

Minden év nagypéntekén a Pápa itt végzi a keresztutat.

(Bef.a következő számban)

 
         Hornyák Endréné Érsekvadkert

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

A világ nagy részén idén január 15. és 22. között tartják az imahetet a keresztények egységéért, más helyeken pünkösdre teszik ezt az alkalmat. A 2012. évi imahétre kiválasztott mottó Pál apostol korintusiakhoz írt leveléből való: „Mindannyian elváltozunk Urunk Jézus Krisztus győzelme által”. (1Kor 15,51-58) Az e havi Életige a kolosszeiekhez írt levél 3,1 verséhez kapcsolódik.

„Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.” (Kol 3,1)

Ezeket a szavakat szent Pál a kolosszei közösséghez intézte. Arról beszél, hogy létezik egy olyan világ, ahol igazi szeretet, teljes közösség, igazságosság, béke, szentség és öröm uralkodik, ahová a bűn és a romlás nem férkőzhet be többé; olyan világ, ahol az Atya akarata tökéletesen teljesül. Az a világ, ahová Jézus tartozik. Az a világ, amelyet Ő nyitott meg előttünk feltámadásával, miután átélte a szenvedés kemény próbatételét.

„Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.”

Nemcsak meg vagyunk hívva Krisztus világába – mondja szent Pál –, hanem már most is benne élünk. Hitünk azt tanítja, hogy a keresztséggel már Krisztusba épülünk, így részesedünk életében, ajándékaiban, örökségében, győzelmében a bűn és a rossz hatalma felett, hiszen vele együtt mi is feltámadtunk.
A megszentelődött lelkektől eltérően, akik már elérték a célt, a mi részvételünk Krisztus világában még nem nyilvánvaló és nem teljes, főleg nem állandó és végleges. Mindaddig, amíg ezen a földön élünk, ezernyi veszélynek, nehézségnek és kísértésnek vagyunk kitéve, amelyek megingathatnak, lefékezhetnek, sőt hamis célok felé téríthetnek.

„Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.”

Érthető tehát az apostol buzdítása: „azt keressétek, ami odafönn van”, azaz próbáljatok már most kilépni ebből a világból, nem fizikailag, hanem lelkileg: hagyjátok el a világ szokásait és szenvedélyeit, hogy minden helyzetben Jézus gondolatai és érzései vezethessenek titeket.
Az „ami odafönn van” ugyanis a mennyek országának törvényét jelenti, amelyet Jézus hozott a földre, és azt szeretné, ha már mostantól megvalósítanánk.

„Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján.”

Hogyan éljük tehát ezt az igét?
Úgy, hogy nem elégszünk meg egy átlagos, középszerű, megalkuvásokkal teli élettel, hanem átalakítjuk Krisztus törvényei szerint, Isten kegyelmének segítségével.
Arra ösztönöz, hogy életünkkel tegyünk tanúságot környezetünkben az értékekről, amelyeket Jézus hozott a földre, mint pl. az egyetértés, a béke, a testvérek szolgálata, a megértés és megbocsátás, a becsületesség, az igazságosság, a kifogástalan munka, a hűség, a tisztaság, az élet tiszteletben tartása és így tovább.
Ebből is látható, hogy ez a program olyan sok lehetőséget rejt magában, mint maga az élet. De hogy a sokféleség miatt ne maradjunk bizonytalanságban, valósítsuk meg ebben a hónapban Jézusnak azt a törvényét, amely lényegében összefoglalja az összes többit: vegyük észre minden testvérben Krisztust, és szolgáljuk őt! Talán nem ezt fogják majd rajtunk számon kérni életünk végén?

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Újévi kérés

Lelkem egy kérés tölti be mostan:

Add Uram, hogy a jövő napokban

legyen majd időm… a Te számodra,

és legyen időm, magamnak, másnak,

mindazoknak, akik az úton

énvelem járnak

 

A Te számodra? Nem kérem így, nem.

Hagyd szomjú kelyhem beléd merítenem

Te örök forrás: Ajándékozz meg

Te engem egy mély leheletével

Szentséggel teljes örök idődnek.

 

Lecsendesülve, beléd merülve

Magam számára is jut idő majd:

Kicsit megállni,

Magamba szállni,

Kéz összetenni, gyűjteni, venni,

Mélyebbre jutni, csendben is lenni.

 

Akkor, csak akkor leszek majd gazdag!

Tékozló kézzel lesz amit adjak!

Másoknak áldás így lehet utam.

Így kérek időt új évre, Uram.

(TE)

Vissza az újság tetejére

Örömvasárnapi képek

„Örvendezzünk jertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál. Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi Urunk, mireánk vár”, hangzott a szentmisék bevezető énekének üzenete. Az adventi koszorún is kigyulladt a harmadik gyertya, az örömet jelezni szándékozó rózsaszín.

Ennek szellemében, a nagymise keretében, jubiláns házaspárok adtak hálát Istennek, hogy jóban, rosszban 25-50- 60 és annál több éve kitartottak egymás mellett, tanújelét adva számunkra, hogy a hűség nem lehetetlen vállalkozás. Együtt imádkoztunk, s együtt énekeltünk az ünnepeltekkel, név szerint Fekete Tibor- Pobori Éva, Janecskó Pál- Kovács Beáta, Németh László- Jakubecz Mária, Págyor László- Vitéz Mária, Szarvas József- Temela Piroska (25 év), Csabák István- Gubík Ilona, Dombai Gábor- Pelle Ilona, Jakubecz István- Varga Margit, Nagy Ignác- Molnár Erzsébet (50 év), Csáki Mihály- Gyurkovics Mária, Csillag János- Dombai Borbála, Fábián Ignác- Szabó Ilona, Ferencsik József- Pinke Mária (60 -70 év)

A délután is hagyott maga után nyomokat. Most a zene hullámhosszán terelődött figyelmünk a születendő gyermekre. Bízom benne, hogy a dallamok önmagukon túlmutatva a szívek rejtekébe szállást készítenek a Jézusnak, a pici gyermeknek és családjának, a Szent Családnak, a szebb és jobb világ zálogának.

 Ajándékot kaptunk mi ott és akkor, hisz a színvonalas műsorban a szereplők életük munkáját adták át a megtelt templomunk zenét szerető hallgatósának.

Az ajándékot illik megköszönni. A köszönet jelét az adta meg, hogy zárszóként kántor úr orgonakíséretében felzengett a közismert karácsonyi énekünk, a Mennyből az angyal.

A jelenlévők nevében köszönet jár a szervezőknek és az alábbi támogatóknak:Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Halaj TÜZÉP, Horváth Szikvíz, KOLPING CSALÁD, Kristók József  Major család. Mede Szerszámszaküzlet, Nyugat-Nógrád COOP, Önkormányzat, Romhányi Pékség, SZAMOVILL KFT, Szné, Záhorszki Ignác

A napot agapé zárta. A szereplők a kolping házban, míg a hallgatóság a központon felállított BETLEHEM szomszédságában, az Önkormányzat szervezésében részesültek forró teában, vagy forralt borban

Évad, 2011.11.13 emjé

Vissza az újság tetejére

borest.kolping 2011

Borkóstoló a Kolping házban

Hamvas Béla szerint először a víz borrá változik, másodszor a bor vérré változik. A víz az anyag, a bor a lélek, a vér a szellem. Az anyagból lélek, a lélekből szellem, ez a dupla átalakulás, melyet itt a földön át kell élnünk. Ezen átalakulás ismételt átélésére gyűltünk össze 2011 tavaszán és őszén is mintegy harmincan a Kolping házban, ahol a hangulatosan berendezett környezetben, az ízek elválasztásához nélkülözhetetlen borkorcsolya - falatkák kíséretében tehettük próbára estenként a 7 fajta bort. A misztikum alapanyagát tavasszal a Szekszárdi borvidék, ősszel pedig a Balatoni borrégió szolgáltatta. A borvidékek és jeles borászaik vetítéssel egybekötött bemutatása mellett a szekszárdi est során a helyben jellegzetes szőlőfajtákból készült vörösborokat kóstoltunk meg, míg a balatoni régiót bemutató esten a régió borvidékeinek különböző típusú fehérborai voltak terítéken. Kóstolás közben megismerhettük a bor arcait és összetevőit, jellegzetességeit, az ideális fogyasztási hőmérsékletet, a látvány jelentőségét és a jelentősebb borhibákat. Gyarapodtunk továbbá annak tapasztalatával, hogy – mint ahogyan egy német közmondás is kifejezi – a borban mindent megtalálsz: jókedvet, dalt, szerelmet, de egyvalami jól el van rejtve benne, a mérték.Külön köszönet Balázsnak, Gittinek és Bandinak, akik nélkül a kívánatosnak tartott átalakulás nem jött volna létre.A Kolping borest – sorozat 2012-ben is folytatódik, törzsközönségünkre feltétlen számítunk.

Molnár Arnold


Vissza az újság tetejére

Lelkipásztori napok 2011.

Máriabesnyő

Immár 8.-dik alkalommal hívta Máriabesnyőre a pap testvéreket és a világi munkatársakat a megyés püspök, hogy együtt keressék a válaszokat korunk problémáira, hisz együtt felelősek vagyunk az egyházért.

”Éljetek szép életet… hogy lássák jótetteiteket… és magasztalják az Istent.” (1Péter 2, 12) Ezt a mondatot választotta mottónak a püspök atya, bár már a meghívólevélben írta hogy nem a bölcsek kövének feltalálására hív. Közös gondolkodásra melynek legfontosabb üzenete, az hogy elsősorban mi magunk változzunk meg.

A csütörtök estétől szombat délig tartó találkozó legfőbb gondolatai számára:

Hordoznunk kell Jézust.

Tanúságtevő jelenlét az Egyházban, tettekkel hirdetni az úr igéjét.

Teréz anya példája, aki nemcsak hirdette, hanem meg is cselekedte a maga által fölállított elveket.

Személyes példamutatás az imában, a munkában.

Szolgáló szeretet a közösség tagjai és vezetői irányában.

Az életkorban előttünk és mögöttünk járókkal együtt gondolkodás, imádkozás, kiállás a hit igazságai mellett.

Oda illő emberiség a közösség bajban lévő tagjai felé.

Nép missziók szerepe, a népegyház miatt.

Modern világ vívmányainak használata a hit terjesztésében, befogadásában, hívek megtartásában.

Sokszor elhangzott a kérdés, mit tegyünk ma, az új evangelizáció érdekében, itt és most. Úgy gondolom, hogy nekem magamon kell kezdeni a változást. Szavaimnak és tetteimnek úgy kell követniük egymást, hogy hiteles maradjak a közösség számára. Életvitelemmel és családi életemet kell (kellene) úgy alakítani, hogy ne csak propagandista legyek, hanem tanulságtevő is. Hogy legyen egyéni, családi, közösségi imaélete.

Zárásul a püspök atya gondolatai:

Mi mind együtt vagyunk Krisztus tanítványai.

Nem magadé vagy keresztény, hanem a közösségé ahol élsz.

Nem elméleti keresztséget kell élni, tettekkel kell bizonyítani, hogy szeretjük az Istent, és embertársainkat.

zéel

Vissza az újság tetejére

Kedves Karitász és Szent Kamill alapítvány kuratóriumi tagok!

Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az évek során segítette, támogatta a mi kis családunkat, kislányunkat, Nikit.

Köszönjük a drága gyógyszereket, a gyermekülést az autóba, a pilates labdát a fejlesztésekhez, a turmixgépet, ami megkönnyíti a tápszondázáshoz szükséges élelmiszerek bejuttatását. Mindezeket, a Szent Kamill alapítvány jóvoltából tudtunk megvásárolni. Örömmel fogadtuk a betlehemezőket, akik vidámságot varázsoltak az otthonunkba. Köszönet az önzetlen gyerekeknek és felkészítőiknek.

Köszönjük a csomagokat, a ruhákat, amelyekből még most is hord Niki néhányat, a pénzt és nem utolsósorban a szeretetet, az együttérzést, érdeklődést és a sok imádságot, amivel mindannyian hozzájárultak egy beteg kislány fejlődéséhez, a szülők terheinek könnyítéséhez.

Kívánjuk, hogy a Jóisten adjon mindenkinek jó egészséget, és kitartást a további munkához!

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

(Egy hálás család)

 

Tisztelt Támogatónk!

2012-ben is kérjük, hogy amennyiben teheti, segítse személyi jövedelemadója 1%-nak felajánlásával a Szent Kamill az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítványt.

Ezzel továbbra is lehetővé válik, hogy gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, gyógyhatású készítményeket, gyógykezeléseket fizessünk rászoruló beteg gyermekeknek.

A kedvezményezett adószáma:

18641107 – 1 – 12

A kedvezményezett neve:

Szent Kamill- Az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2012.február 20. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

A cserkészetről

Manapság sokan mondogatják: ''...hogy ezek a mai fiatalok! Mit nekik tanulás, mit nekik tisztesség, kiveszett a becsület; gyenge, alamuszi figurák, hova jut így a világ!

Csak a televízió, a számítógép, a videó, a diszkó, cigaretta és kábítószer!

Bezzeg a mi időnkben ...''Azt kell mondjam, ezeknek a sápítozóknak igazuk van – de még sincs teljesen igazuk. Szétnézek magam körül, és mit látok: sápadt, nyápic alakok lődörögnek mindenfelé, akik unják a sulit és a tanárokat, de nem sok elképzelésük van, hogy mit is kéne csinálni. Jobb híján moziznak, bámulják a tévét és gyötrik a számítógépeket;

Vagy éppen lógnak a haverokkal és bulizgatnak; vagy ki sem bújnak anyuci szoknyája mögül, vagy éppen őrületesen belevetik magukat a tanulásba és ki sem látszanak a könyvek közül. De nézd csak! Itt-ott feltűnik néhány valamirevaló fickó, akinek van elképzelése arról, hogy hogyan töltse el leghasznosabban az idejét.

Ez a néhány gyerek sportol, hobbikat talál magának, esetleg szakkörbe jár, vagy sokat segít otthon a családjának. Aztán vannak egy páran de ők már tényleg kevesen akik rájönnek, hogy mindezt egyetlen helyen is meg lehet valósítani: a cserkészetben. Ezért nincs igazuk a sápítozóknak.

A cserkészek olyan ''mai fiatalok'', akik igenis többek és jobbak akarnak lenni az átlagnál.

A cserkészet egy olyan nagyszerű mozgalom, ahol minden olyan gyerek megtalálhatja a számítását, akiben van némi elszántság. Általános iskolás gyerekek, középiskolás fiatalok mozgalma ez, mégpedig a legrégibb és legnagyobb ilyen mozgalom a világon' Benne van minden, amit csak el tudsz képzelni: természet1árás és táborozás, színjátszás és éneklés, sport és játék, országjárás és külföldi utak, szolgálat és a másokon való segítés' Képzett és tapasztalt fiatalok - és néhány felnőtt - irányítja a cserkészek életét, akik jól tudják: az iskolapad és a tévé képernyője mellett mi mindenre vágynak még a gyerekek.

A cserkész igazi hazája a természet. Ha azt mondod, hogy nem nagy kunszt, hiszen manapság mindenki jár kirándulni és iskolai táborokba, hát egy részről igazad van. De a cserkészet jóval több ennél. Itt a hátadra veheted a kommandósok, hegymászók, felfedezők felszerelését, és módszeresen megtanulhatod, hogy milyen is az igazi természetjárás. Kint az erdőben és a hegyek között ezerféle kaland vár Rád: nyomot követhetsz, jeladást gyakorolhatsz, sátrat verhetsz és kunyhót építhetsz, tüzet rakhatsz és megfőzheted a kajádat. Gondold csak el: körülötted az erdő, fölötted a csillagos ég, hátadat melegíti a tábortűz parazsa, a sátrak árnyéka kirajzolódik a holdfényes tisztáson, miközben éjjeli őrséget adsz, hogy társaid álma zavartalan legyen a ponyvák alatt... Ez az, haver, ez kell nekünk! A természetjárás és a táborozás olyan bajtársi közösséget farag a nyápic bandából, hogy öröm nézni. A válladat húzza a hátizsák, fárad a láb és izzadtság csípi a Szemedet, de feléd nyúl egy segítő kéz és felhúz a hegytetőre. Aztán énekszóval, dalolva mentek tovább...

A cserkészetben megismerheted a fákat, füveket, a mező virágait és az állatokat. A többiek a suliban csak a biológiai albumból ismerik a bükkfát, a tölgyet és az erdei fenyőt - de te tudod, hogy melyiknek a lángja ad jó parazsat és hogy milyen közelről egy vaddisznó-dagonya. Ha cserkész leszel, otthonosabban mozogsz majd kint a vadonban. Rájössz, hogy a bérházak és a

gyárkémények füstje fölött csillagos az ég; hogy a színes magazinok és a villódzó képernyő mögött, messze fenn az égen az alkony felhői ragyognak.

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

December 22-én tartottuk az elmúlt év Kalászgyűlését. Imával és karácsonyi énekek éneklésével kezdtük együttlétünket, amit versek és elbeszélések szőttek át. Teázás közben jókedvűen áttekintettük a mögöttünk hagyott évet, majd apró ajándékokkal leptük meg egymást.

Szép meglepetésben is részünk volt ezen a gyűlésen. A betlehemező gyerekek jelentek meg nálunk. Előadásukkal a karácsony meghitt melegét és fényét hozták közénk. Adja Isten, hogy e szép hagyomány folytatódjék, s a lelkes, csillogó szemű fiatalok mindig tudjanak örömet szerezni másoknak.

Ünnepre készülünk. Még sem mehetünk el egy újabb szomorú hír mellett, hisz Tomis Andrásné személyében novemberben újabb kalász tagunkat temettük. Maris néni 84 éves volt. Leány korától tagja, alapító tagja volt a kalásznak. Zászlónkat is ő varrta, és több írása is jelent meg a Harangokban. Szívén viselte a házunk szépítését. Most már odafenn folytatja köztünk megkezdett tevékenységét úgy, hogy az emlékezés által továbbra is velünk marad, odaátról gondját viselve a mű folytatóinak

(eszem)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 - Először is köszöntök minden olvasónkat, aki a Vadkerti Harangok XXI. Évfolyamának első számát is a kezébe vette. Egyben köszönöm is, hogy olvassa e sorokat, hisz olvasók nélkül, csak összefestékezett papírlap minden kiadvány. Jelentem, hogy ebben az évben is minden hónapban sikerült megjelennünk, amit köszönök minden cikk küldőnek is, hisz annál inkább a miénk az újság, minél többen osztjuk meg egymással örömeinket, a való világról szerzett tapasztalatainkat. Az írásokat beküldőkön kívül köszönöm András atyának és a Pálinkás családnak a tartami és nyelvtani kontrollt, Kristók Jánosnak, Barák Barnának a fotók sokaságát, a honlapunkon történő megjelenést és visszakereshetőséget, Fábián Istvánnak, Kuris Rolandnak a nyomdai előkészítés, Horváth Zoltánnak pedig, hogy nyomdája bármikor rendelkezésre állt az időbeni megjelenéshez

Végül, de nem utolsó sorban  köszönöm az adományokat, külön azokat az támogatókat aki 2-5-10 ezer forinttal járultak hozzá ahhoz, hogy talpon maradjon a múltban nyomot hagyó Harangok, melynek ára így továbbra is változatlan marad.

- Január 14-én a fiatalok focicsapata nemzetközi foci-tornán vett részt Erdélyben.

- Január 27- én Csepelen részt veszünk a Zoltai Ferenc zenei napokon.

 - Február 3-án az esti mise után a kolping házban folytatjuk az első pénteki estéket, ahol rózsafűzér, ének és hittan egyaránt szerepet kap.

 - Február 24- én pénteken az esti szentmisét követően kolping közgyűlés lesz. Tegyük szabaddá magunkat, hogy megbeszélhessük az előttünk álló feladatokat.

- Már most jelezzük, hogy március 10-11 én lesz a hagyományos lelkigyakorlatunk. Helyszín az erdei ház. A lelkigyakorlatot országos prézesünk, Kövesi Ferenc vezeti.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A decemberi megjelenésünk óta három alkalommal ülésezett az önkormányzat képviselőtestülete. December 19.-én döntés született az intézményi étkezési díjak csökkentéséről, az intézmény átszervezéséről, melynek középpontjában a teljes pénzügy önkormányzati hatáskörbe helyezése állt. A 2012. évet már így is kezdte a GAMESZ és a Hivatal.

Nem született eredmény az ONÓ vezetői állásra kiírt pályázat elbírálásában ezen az ülésen, így fél éven belüli újabb pályáztatás mellett tettük le a voksunkat.

2012. január 9-én rendkívüli ülés keretében döntöttünk a Hunyadi út felújítására beadandó pályázat mellett, bízva abban, hogy a többszöri sikertelen kísérlet után a Mikulás már jó minőségű úton keresheti fel az ott lakó kisgyermekeket.

2012.január 18-án került sor az iskolánk felújítására érkezett közbeszerzési közbeszerzési pályázatok elbírálására.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Január 29-én kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor.

Febr. 2-a, szerda: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. R. 7 órakor ünnepi szent­mise GYERTYASZENTELÉSSEL - ESTE 6 órai szentmise elején is megáldjuk a hozott gyertyákat.

Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, az esti szentmise után külön Balázs áldásban részesülnek, akik ezen a napon megtisztelik a szent Vértanút. A rákövetkező vasárnap közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.

Csütörtökön az 1. körzet, pénteken a többi beteget keressük fel.

Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet.

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 26-án lesz.

KERESZTELÉSEK:

            1,/ Virág Bence, Rudolf (Virág János- Virág Frida)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

-
 

HALOTTAINK:

            2011/  47. Jamrik Jenőné, sz. Csendes Jolán (1922)

                        48. Pistyúr József (1942)

                        49. Fábián János (1952)

            2012/  1. Csabák Jánosné, szül. Kovács Mária (1923)

                        2./ Kovács János (1947)

                        3./ Záhorszki János (1949)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. szerda        -

2. csütörtök   - GYERTYASZENTELŐ    r.7 Szűzanya tiszteletére

                        este 6

3. péntek        - Záhorszki József, szülei, apósa, anyósa, veje, Boda és Jakubecz család halottaiért

4. szombat     - Tomis András, felesége Szrenka Mária, szüleik, vejük, élő hozzátartozók

            - Kovács János, felesége. Halaj Mária, veje: Hrapan Pál, hozzátartozók, Péter Pál, fel. Dombai Mária        fiuk: István, élő és elhunyt családtagok

5. vasárnap   - Búzás Ildikó 5. évf. és nagyszülei

6. hétfő           - Betegeinkért

7. kedd           -

8. szerda        -

9. csütörtök    -

10. péntek     - Záhorszki István, felesége: Holman Ilona, szüleik, testvéreik

11. szombat   - Hrapan Pál, 4 évf. szülei, hozzátartozók: Kovács János, fel. Halaj Mária és hozzátartozók

                        - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, menyük és hozzátartozók

                        - Antal István, felesége Pataki Anna, Szabó Emerencia és hozzátartozók

12. vasárnap - Kiss András, élős és elhunyt hozzátartozókért (Alapítványi)

                        - Molnár János, édesapja, Kaba András, felesége, Kristók József, felesége Varga Piroska és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác 11 évf. felesége: Vitéz Mária, szüleik, nagyszüleik, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

13. hétfő        - Csillag István 1. évf. szülei, nagyszülei

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök -

17. péntek     - Verebes József, felesége, szülők, élő és meghalt családtagokért

                        - Laczó János, felesége, lányuk, vejük, szülők, nagyszülők, Szabó Ignác, felesége, szüleik, gyermekeik

18. szombat   - Urbán Ignác, beteg felesége, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Sípos Ferenc, Sípos és Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Jakubecz János, édesapja, Major János, felesége Keresztes Ilona, és hozzátartozók

19. vasárnap - Pinke Kálmán, felesége: Szabóki Rozália, szülők, testvérek

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. HAMVAZÓSZERDA

23. csütörtök -

24. péntek     - Molnár és Urbán család halottai, és ö. Fábián Ferencné: Bozó Erzsébet

                        - Boda Iván, felesége: Pistyúr Mária, szüleik, gyermekeik, 2 menyük, vejük és unokájuk

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

25. szombat   - Kovács Lajos 2. évf. fia, szülők és hozzátartozók

                        - Gáspár István, felesége: Diósi Erzsébet 1. évf. fiuk: István élő és elhunyt családtagokért

                        - Őszi István és hozzátartozókért

26. vasárnap -

                        -

                        -

27. hétfő        -

28. kedd         -

29. szerda      -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre