Vadkerti harangok
2011. Július


Szent Anna és Szent Joachim
Szentmiseszándékok
Építsünk sátrat
Betegségben
A legnagyobb bolond
Életige
Scheffler János boldoggá avatása
Köszönöm Uram!
Sík Sándor: Ne félj!
Hittan tábor 2011
Egy magyar nyelvemlék
Isten szavának hirdetői
Események dióhéjban
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Szent Anna és Szent Joachim

Közös áldás a nagyszülőkkel

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Szalóme és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk. Egy 2. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Az ünnep a 13--14. században terjedt el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ez az érdeklődés a keresztes háborúkból visszatért lovagok elbeszélései nyomán éledt föl, és kiterjedt Jézus szülőföldjére és rokonságára is. Érhető, hogy az Üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is felélénkült.

Az ünnep dátuma egy templom fölszentelésének évfordulójából adódott. A régi hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza, Anna asszony háza a Bethesda-tó közelében állt. Az 5-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, s ennek fölszentelési napja volt július 26.

Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a következőket írja: ,,A hazai Szent Anna-tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen a gazdaasszonysággal, asszonyi gondoskodással függ össze: a szövőmunkások, csipkeverők, seprűkötők.

Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, márpedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza... a kádárok is tisztelték, nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a Szőlőtő: belőle termett a megváltás bora, (a megváltó Vér)... Védőszentje volt a bányászoknak is, nyilvánvalóan azért, mert ünnepének evangéliuma a szántóföldön elrejtett kincsről, a drágagyöngyöt kereső kalmárról szólt, és e hasonlatokat Szent Annára is lehetett vonatkoztatni. A barokk korban Szent Anna külön tisztelt patrónája volt a haldoklóknak.''

A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550 körül templomot szenteltek a tiszteletére. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-i ünnep. V. Pius pápa 1568-ban eltörölte, de 1583-ben ismét felvették a római naptárba, július 26-ra. Szent Joachimot 1584-től március 20-án, 1738-tól a Nagyboldogasszony oktávája utáni vasárnapon, 1913-tól augusztus 16-án ünnepelték. 1969-ben egy napra tették Szent Annával.

Vissza az újság tetejére

Építsünk sátrat

Gondolatok Úrnapja után

Ugye mindannyian emlékszünk arra a szentírási részre, ahol a Tábor hegyén Jézus fényárban tündökölve jelenik meg a szeretett tanítványok előtt Illés és Mózes társaságában. Milyen felemelő érzés lehetett számukra ez a pillanat, hisz magukkal nem törődve, három sátor építésének adnak hangot, hogy az ott lakással hosszú ideig maradjon meg bennük a felemelő érzés.

Úrnapja van. Jézus most is itt van velünk az Oltáriszentség színe alatt. Az előző napi rákészülés után mi is sátrakat építettünk, négyet is, és körmenetben több mint 400-an kísértük végig Őt , a virágszirmokkal terített, polgárőreink által biztosított, díszes sátrak útvonalán.

A körmenet egy óra alatt véget ért. A díszes sátrak is elkerültek a helyükről. Jézus azonban nem ment el, nap mint nap vár bennünket, hogy Szent Testének méltó vételével vigyük ki őt a globalizálódó világunkba. S ha kivisszük Őt, belátja a világ is, hogy a világnak igazán Krisztusra van szüksége ahhoz, hogy legyőzze önzésen alapuló betegségeit.

(emjé 2011.06.29)

Vissza az újság tetejére

Betegségben

Az Úr klinikájára mentem rutinvizsgálatra, s azt mondta nekem beteg vagyok. Jézus megmérte a vérnyomásomat. Látta, hogy alacsony a gyöngédség érzetem. A lázamat is megmérte. A lázmérő 40 fokos aggódást mutatott. Az EKG-mel is baj volt. „BYPASS” műtétre van szükségem, mert akadozik bennem a szeretet áramlása. Artériámat el-el zárja a magányosság, s nem tudom kiüresíteni a szívemet.

Ezután az ortopédia következett, mert a járásommal is bajok vannak. Nem tudok sétálni a testvérem mellett, nem tudom megölelni a barátaimat sem, mert az utazásom során összetörtem magam az irigységgel.

Már a szemészeten vagyok. Az első vizsgálatok rövidlátóságra utalnak. Nem látok túl testvéreim hiányosságain. Amikor pedig a süketségre panaszkodom, megállapítást nyert, hogy nem figyelek Jézus hangjára, aki minden nap szól hozzám.

Díjmentes konzultációt kértem és kaptam ezek után Jézustól. Mivel Ő irgalmas, azért megfogadtam, hogy amint elhagyom a klinikáját, csakis az általa felírt természetes gyógymóddal élek. Ezért minden reggel egy pohár hálával kezdem a napomat. Munkába menet előtt beveszek egy kanál békét, amit óránként egy tabletta türelem követ egy adag testvériség és egy pohár alázat kíséretében. Amint este hazaérek egy adag szeretet bevétele kerül sorra, amit lefekvés előtt két adag tiszta lelkiismeret követ mindennap.

Ugye látható ebből, hogy Isten célja milyen egyszerű és tökéletes. Olyan dolgokat akar megmutatni, amit csak te tudsz megérteni saját életed által és ott, ahol vagy.

(netalapon)

Vissza az újság tetejére

A legnagyobb bolond

tanmese a mának

Ez a régi történet egy olyan királyról szól, aki a kor szokása szerint udvari bolondot tartott. Az ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak és a hercegeknek, még akkor is, ha az bántó volt. Ha ugyanis fájt az igazság, akkor egyszerűen annyit fűztek hozzá: „Hiszen ő bolond!”.

Egy alkalommal a király olyan ezüst botot adott bolondjának,melynek végén arany harangocska hintázott. Majd ezt mondta neki:  Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De ha mégis találkoznál olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, akkor add át neki ezt a pálcát. A bolond évekig hurcolta magával a királytól kapott különleges pálcát. Egy alkalommal meghallotta, hogy királya haldoklik. Csendben bement a betegszobába és így szólt. Királyom, hallom nagy útra akarsz indulni. Dehogy akarok, hanem kell indulnom hangzott a királyi válasz. Bizonyára hamarosan visszatérsz intézte kérdését bolondunk a király felé. Nem, sajnos nem tört ki sóhajtozva a beteg király válasza, majd így folytatta. Abból az országból, ahová utazom, nincs visszatérés. A bolond sem maradt további kérdés nélkül. Az útra készülni szoktak királyom. Ugye jól előkészítetted ezt az utat. Remélem gondoskodtál arról is, hogy királyként fogadjanak abban az országban is?  A király csak a fejét rázta. Ezt sajnos elmulasztottam. Sohasem volt időm arra,hogy előkészítsem ezt az utazást. Óh, akkor te valószínűleg nem tudtad, hogy egyszer majd el kell indulnod erre a nagy útra. Már régóta tudtam, szakadt ki a királyi válasz, de mint mondtam, sosem volt időm, hogy megtegyem a helyes előkészületeket.

A bolond ekkor csendesen letette pálcáját a király ágyára és a következőt mondta: Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább a tőled kapott pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. Királyom, fogadd a pálcát! Te tudtad, hogy át kell menned az örökkévalóságba, s hogy onnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törődtél azzal,hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok.

Király, Te vagy a legnagyobb bolond!

(KK.2011)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

“Akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mt 13,12)

Annyira fontos Jézusnak ez az igéje, hogy Máté kétszer is idézi evangéliumában.[1] Világosan kimondja, hogy Isten máshogy “gazdálkodik”, mint mi. Számításai mindig különböznek a mieinktől, például amikor ugyanazt a bért adja az utolsó óra munkásának, mint az elsőként munkába állónak.[2]

Jézus tanítványainak válaszolt ezekkel a szavakkal, akik azt kérdezték tőle, miért van az, hogy velük nyíltan beszél, másokhoz viszont példabeszédekkel, burkoltan szól. Jézus a teljes igazságot, a fényt adta tanítványainak, pontosan azért, mert követték Őt, mert számukra Ő volt a minden. Azoknak, akik megnyitják neki szívüket, akik teljesen készek arra, hogy befogadják Őt, akik már birtokolják Jézust, azoknak teljesen odaajándékozza magát.

Hogy megértsük ezt a viselkedésmódot, segítségünkre lehet egy másik, hasonló ige, Lukács evangéliumából: “Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.”[3] A két mondatban Jézus logikája szerint a birtokolni (akinek van, annak még adnak) ugyanazt jelenti, mint adni (adjatok, és akkor ti is kaptok).

Biztos vagyok abban, hogy ezt az evangéliumi igazságot már te is megtapasztaltad. Vajon amikor segítettél egy betegnek, amikor megvigasztaltál valakit, aki szomorkodott, vagy amikor társa lettél egy magányos embernek, nem tapasztaltál-e néha olyan örömöt és békét, amiről nem tudtad, hogy honnan származik? Ez a szeretet logikája. Minél teljesebben ajándékozzuk oda magunkat, annál gazdagabbak leszünk.

Tehát akár így is érthetnénk az e havi igét: akiben van szeretet, aki szeretetben él, annak Isten megadja azt a képességet, hogy még jobban szeressen, és a szeretet teljességét, hogy olyanná váljon, mint Ő, aki a Szeretet.

“Akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

Igen, a szeretet által élünk. Azért létezünk, mert szeretünk. Ha nem szeretnénk, nem élnénk. És minden alkalommal, amikor nem szeretünk, megszűnünk létezni (“attól még azt is elveszik, amije van”).

Tehát nem marad más számunkra, mint hogy szeressünk, magunkat nem kímélve. Isten csak így fogja nekünk adni Önmagát, és minden ajándékát.

Adjunk először is azoknak, akik körülöttünk vannak, és legyünk biztosak abban, hogy ha nekik adunk, akkor Istennek adunk! Adjunk mindig mindent: egy mosolyt, a megértésünket, a megbocsátásunkat, azt hogy meghallgatjuk a másikat; adjuk intelligenciánkat, készségünket, az időnket, a tehetségünket, az ötleteinket, ténykedésünket; adjuk a tapasztalatainkat, a képességeinket, és osszuk meg másokkal javainkat, hogy semmi se halmozódjon föl, hanem minden kézről-kézre járjon! Ha adunk, megnyitjuk Isten kezét, aki gondviselő szeretetében túláradó mértékkel áraszt el bennünket ajándékaival, hogy aztán még többet adhassunk és kaphassunk, és így sok szükséget szenvedő embertársunkon segíthessünk.

“Akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.”

A legnagyobb ajándék, amelyben Jézus részesíteni akar bennünket: Ő maga. Mindig jelen akar lenni közöttünk: ez az élet teljessége, ez az a bőség, amelyben részesíteni akar bennünket. Jézus akkor adja magát tanítványainak, ha azok egyként követik Őt. Ez az életige tehát emlékeztet minket lelkiségünk közösségi dimenziójára is. Így is értelmezhetjük: akik között ott van a kölcsönös szeretet, akik egységben élnek, azok megkapják Jézus közöttük lévő jelenlétét.

Sőt, még többet is kapunk. Akinek van, mert szeretetben él és ezért megkapja a százszorost itt a földön, annak ráadásként megadatik majd a jutalom: a Mennyország. És bőségben lesz.

Akinek nincs, és a százszorost sem tapasztalja meg, mert nem él szeretetben, az a jövőben sem örvendhet mindannak, amit már itt a földön birtokolt, mert a pokolban nem lesz más, csak gyötrődés.

Szeressünk tehát, szeressünk mindenkit! Szeressünk egészen addig, amíg a másik nem válaszol erre! Így a szeretet kölcsönössé válik, és miénk lesz az élet teljessége.

 

Chiara Lubich[1] Mt 13,12; 25,29

[2] v.ö.: Mt 20,1-16

[3] Lk 6,38

Vissza az újság tetejére

Scheffler János boldoggá avatása

 Szatmárnémetiben július 3-án, vasárnap helyi idő szerint 10 órakor (magyar idő szerint 9-kor) került sor Scheffler János szatmári vértanú püspök boldoggáavatására. A boldoggá avatási határozatot Angelo Amato, a Szentté avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa olvasta fel, a koncelebrált ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek pontifikálta.

Scheffler János életrajza

Szatmár nagy püspöke 1887-ben született, tízgyermekes zsellér család sarjaként. A kiváló szellemi képességű, mindvégig színjeles tanuló Scheffler a szatmárnémeti katolikus gimnáziumban, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd felszentelése után Rómában, a Pápai Szent Gergely Egyetemen tanult, a kánonjog doktora lett. Ezután Csomaközön és Ungváron volt segédlelkész. 1920-ban újjászervezte és vezette a Szatmári Katolikus Főgimnáziumot. Püspöke rövidesen teológiai tanárrá nevezte ki: egyházjogot és egyháztörténelmet tanított, a teológia kispapjainak lelki vezetőjeként szolgált. A Szatmári és-Nagyváradi Egyházmegyék egyesítése után rábízták a közös teológia és szeminárium megszervezését. 1940-ben a Kolozsvári Tudományegyetem egyházjogi tanszékének rendes tanárává nevezték ki.

1942-től a Szatmári Egyházmegye megyéspüspöke. Egyházmegyéjében kisszemináriumok létesítését tervezte Szatmárnémetiben, Nagykárolyban és Ungváron. Egész életútján végigkísérte szociális érzékenysége, az elnyomottak és az üldözöttek védelme. Amikor 1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952. december 6-án. Jeltelen sírba temették, de a börtön ortodox lelkésze megjegyezte a sír helyét, és 1965 őszén Galambos Ferenc nagyprépost (akkor még segédlelkész) titokban menekítette haza földi maradványait, melyek 2011. június 17-ig a székesegyház kriptájában nyugodtak.

Lelki életének fő célkitűzése az igazi felebaráti szeretet megvalósítása volt. Azt vallotta, hogy a szeretet próbája, mértéke, fokozója a másokért hozott áldozat. Ezért akart vezeklő, engesztelő lélekké válni. Élete minden szakaszában hangoztatott célja volt Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. Ezt az akaratot teljesítette akkor is, amikor Istenért és az egyházért vértanúhalált halt.

Boldoggá avatási eljárásának megindítását Reizer Pál püspök kezdeményezte a papok és hívek kérésére (a rendszerváltásig nem volt lehetőség az adatgyűjtésre). Az ügy posztulátorává P. Szőke János szalézi szerzetest nevezte ki. A tanúkihallgatásokat is tartalmazó ügyiratcsomót 1996. december 5-én adták át hivatalosan a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának. XVI. Benedek pápa 2010. július 1-én hagyta jóvá a boldoggáavatási dekrétumot.

Vissza az újság tetejére

Köszönöm, Uram!

Uram, köszönöm Neked ezt a halom szennyes edényt, mert bőven volt mit ennünk belőle!
Uram, köszönöm a kupac koszos ruhát, mert vannak szép ruháink, amit viselhetünk!
És szeretném megköszönni a bevetetlen ágyakat, jó meleg kuckó volt tegnap éjjel és olyan sok embert látok, akinek nincs hova lehajtani a fejét!
Köszönet Uram a fürdőszobáért a maszatos tükrével, összegyűrt törülközőivel és fogkrémes mosdójával, olyan kényelmes!
Köszönjük az ujjlenyomatos hűtőszekrényünket, amit annyira le kellene olvasztanom; oly régóta szolgál minket. Tele van hideg itallal, és mindig van egy kis maradéka számunkra.
Köszönöm Uram, hogy a tűzhelyet muszáj már megtisztítanom, annyi finomságot sütött nekünk!
Az egész család hálás a fűért, amit megint nyírni kell, olyan jó benne feküdni!
Istenem, köszönök minden becsapott ajtót, összetört poharat, kiöntött kakaót, mert ezek azt jelentik, hogy gyermekeink tudnak szaladni, egyedül inni, és egészségesek!
Uram, e rám váró feladatok mindegyike azt mondja, megáldottad családunkat. Örömmel és hálával kell ezeket elvégeznem!
Köszönöm, Uram!
Isten áldja meg mindannyiunk családját!

Ámen.

Sík Sándor:Ne félj!

Ember, ne félj a rossztól!
Arkangyal áll a poszton,
Van, aki hallja a hangod:
Szabadíts a gonosztól.

 

Ne félj a fájdalomtól:
Nem kontár kése koncol,
Próbált sebész az Isten;
Megifjodol, ha boncol.

 

A bűnt se féld: a pázsit
Gyomot is hajt, ha ázik.
Ravasz művész az Isten:
A rossz is jót csírázik.

 

Még magadat se féljed:
Isten kezén a mérleg.
Ha még oly semmi volnál:
Majd megnagyít a Lélek.

 

Ha napba, holdba lőnek,
Örülj a szép erőnek:
Minden javára munkál
Az Istent szeretőnek.

 

A kék magasba nézz föl,
Ne kérdd, hogy meddig érsz föl,
Egyet pillant az Isten,
És egész lesz a részből.

 

A halál is csak ennyi:
- Ne félj elébe menni-
Édesapád az Isten,
Röpül eléd, ölelni.

(Sík Sándor)

Vissza az újság tetejére

Hittan tábor 2011

Ahogy az elmúlt néhány évben ez már hagyománnyá vált, az idén is felejthetetlen hittanos tábor részesei lehettünk. A leányfalui táborunk programjai a családok évéhez kapcsolódtak, melyben megismerkedhettünk József történetével és megtanultuk, hogyan kell testvérnek lenni. Ennek kapcsán még vetélkedőn is résztvettünk, melynek csúcspontja az volt, hogy a csapatok színdarabot adtak elő József életéből.

Ezt a három napot azért astrandott töltött idő uralta. Jó társasággá vált az idei tábor is, melybe az új hittanos résztvevők is hamar beilleszkedtek. Azok a gyerekek, akik a strand után is játszani akartak, Holman Eszter szervezett csoportos játékokat.

Az utolsó napon ellátogattunk a fővárosi állatkertbe is, ahol sok új állatfajt ismerhettünk meg. Ezen a napon ellátogattunk a Szikla Kápolnába is, ahol Szabolcs testvértől hallhattuk a pálosok és a kápolna történetét, jelenét és multját egyaránt.

Azt hiszem, mindenki nevében mondható, rengeteg élménnyel gazdagodtunk és szép emlékek birtokában térhettünk vissza otthonainkba. Hálásán köszönjük a Püspök atyának és Apát úrnak a tábor anyagi hátterének biztosítását, a szervezők tábort megvalósító, kitartó munkáját.

(Holman András, Pistyúr Péter)


Vissza az újság tetejére

Egy magyar nyelvemlék

Ima a czestochowai kolostor latin nyelvű kéziratában

Kevéssé ismert, hogy ,,Moldva apostola'', Domokos Pál Péter 1965-ben Lengyelországi kutatóútján a czestochowai kolostor N II. 1. 583 R jelzetű, 1501-ból származó, Cantionale Ecclesiasticum Kon. XV. feliratú latin kéziratának 385/b lapján a latin Credo mellett az alábbi magyar nyelvű imát találta: o Edesseges Ziz maria ez vylagnak megh velagosithoya / velagosíchad megh az on lelkemeth, os osmerhes megh ongenith az the zsont fyadgal iesussal/ O edesseges ZiZ maria michor az on lelkem asz on thesstutwl el thawozigh* erussichedh megh zenth haromsagnak zethiben os ne hagh ongginoth ketchegebon essnom. A lap bal oldalán a * helyére szánt betoldás:

othalmaz megh engometh mas pokolbeli ellensoghthwl. A kis magyar imádság névtelen szerzője nyilvánvalóan a pálos kolostor magyar pálos tagja. Az ima mai átirata:

Ó édességes Szűz Mária,

Ez világnak megvilágosítója,

Világosítsd meg az én lelkemet

És ismertess meg engemet

A te szent fiaddal, Jézussal

Ó édességes Szűz Mária,

Mikor az én lelkem az én testemtől eltávozik,

Oltalmazz meg engemet más pokolbeli ellenségtől,

Erősíts meg Szent Háromságnak hitében,

És ne hagyj engemet kétségbeesnem.

A kézirat évszámát azonosító szöveg a kézirat egyik lapján:

Is liber spectat ad Montem Clarum Czestochoviensum anno Domini 1501 , azaz a czstochowai Fényes Hegy könyve. Az Úrnak 1501-ik esztendejében.

A czstochovai magyar nyelvemlék helye a magyar irodalomban a Festetics-kódex (1493) és a Winkler-kódex (1506) között van. A pálos imának három változata található az 1506-os Winkler-kódex 145 és 146/a lapján, a valószínűleg XVI. századból való Gyöngyösi-kódex 253. lapján és az 1531-ből való Thewrewk-kódex 305. lapján.

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Isten szavának hirdetői

Gondolatok a szentmise után

A magvetőről szóló példabeszéd azon ritka szentírási történetek közé tartozik, amelyet Jézus pontosan megmagyaráz. A Máté evangélista által lejegyzett részletes magyarázatból megtudjuk, hogy az útszélre esett magok azt jelképezik, hogy egyesek nem értik meg igazság tanítását és azt a gonosz kitépi szívükből. A kövek közé hullott magok pedig azokat jelképezik, akiknek szívében nem tudott gyökeret verni a tanítás, és nem voltak képesek arra, hogy ezen tanítás szerint alakítsák életüket. Harmadszor pedig arról szól a tanítás, hogy az evilági gondok tövisként elfojtják a kikelő magokat és lehetetlenné teszik a növekedést. S végezetül ott vannak a sokszoros termést hozó magok, amelyek a tanítás szerint élő embereket jelképezik. Jézus magyarázatából azonban kimarad, hogy ki a magvető?

Mivel a mi Urunk nem fedi fel a példázat magvetőjének kilétét, és emiatt kíváncsiság ébred bennünk, ezért rögtön megnézzük, hogy Márk, illetve Lukács evangélista hogyan írja le ugyanennek a példázatnak a magyarázatát. Márk evangélista egészen hasonlóan írja le a magyarázatot, egy fontos többletet mégis tartalmaz írása, mégpedig azt, hogy a megvető az igét veti, azaz az istentől jövő tanítást. De az ő elbeszéléséből sem tudjuk, meg, hogy ki a magvető. A Lukács szerinti leírással sem jutunk előbbre, ő is a különféle talajra esett magokról ír, de ő sem említi meg, hogy Jézus elárulta volna, hogy ki a magvető.

Ki a magvető? Kiről beszél Jézus a példázatban? Ezt könnyen kitalálhatjuk. Ha ugyanis a mag az Isten szava, az Isten tanítása, akkor a magvető az, aki Isten szavát hirdeti, aki Isten tanítását elhinti az emberi szívekbe. Ezek szerint a magvető mindenekelőtt maga Jézus, aki nyilvános működése alatt az embereket tanította, és azt hirdette nekik, amit az Atya rábízott. Ebből azonban nem szabad arra következtetnünk, hogy mi csupán az isteni üzenet címzettjei vagyunk, hiszen ennek az üzenetnek a hirdetőivé kell válnunk. Igen, mi is magvetők vagyunk, akik arra kapunk meghívást, hogy Isten szavát hirdessük a világban.

Úgy érzem, hogy ezen a ponton egy fontos kitételt kell tennünk. Ha Isten szava az Egyházra bízott szó, akkor mi nem magánemberként, hanem az Egyház tagjaiként vagyunk ennek az isteni szónak a hirdetői. Az Egyház az isteni szó befogadója és hirdetője. Mindenekelőtt az Egyháznak jó talajjá kell válnia, hogy sokszoros termést hozhasson a hiteles igehirdetés által. Ugyanígy nekünk is jó talajjá kell válnunk, hogy szívünkben bőséges termést hozzon Isten üzenete.

Az isteni szó megszólaltatásának kiváltságos helye a liturgia, azon belül is különösen a szentmise, amely során az Egyház hivatalos képviselője a pap miután felolvasta az Isteni üzenetet, a prédikációban, illetve a homíliában meg is magyarázza azt, amely magyarázat megfelel az Egyház több évszázados hagyományának. Ennek megfelelően az Isten Szavához kapcsolódó feladatokat nem szabad összekeverni. A hívők feladata az, hogy figyelmesen és nyitott szívvel hallgassák a tanítást és elmélkedjenek róla. Ehhez nyújt segítséget a papok szolgálata, akik a papszentelésben megkaptuk a tanítás feladatát, amelyet az Egyház megbízásából és nevében végzünk. A prédikációnak az a célja, hogy megmutassuk Krisztust. Azt a Krisztust, akit megismertünk, s aki személyesen szól hozzánk. E benső hallgatás, odafigyelés nélkül teljesen eredménytelen volna az igehirdetés.

Befejezésül még egy gondolatot szeretnék mondani. Kétségtelen tény, hogy az igehirdetés eredményessége nagymértékben függ az igehirdetőtől, az ő felkészültségétől és buzgóságától. Emellett ugyanígy függ a hallgatótól is, miként éppen a magvetőről szóló példabeszéd erre rámutat. Ha rossz talajra hull a mag, akkor nem hoz termést, de ha jó talajba kerül, akkor sokszoros termést hoz. Vajon az én szívem milyen talaj?

(2011.07.10. HIS)

Vissza az újság tetejére

Események dióhéjban

Mozgalmas napokkal zárult a nyárelő egyházközségünkben. Alig ért véget az Úrnapi előkészület, valamint az Egyházmegyei találkozó Szolnokon, ahol a Kalászos testvérek képviseltek bennünket, máris új lehetőségek álltak előttünk. Ministráns tábor. Leányfalun és ünnepcsokor július 2-én Érsekvadkerten. Sarlós Boldogasszony ünnepe már évek óta Kalászosok ünnepe is. Most, a családok évében, az esti szentmise keretében és hagyomány teremtő módon, áldásban részesültek a gyermekeikkel jelenlévő családok. Útravalóul az alábbi, azóta minden vasárnapi szentmisén is együtt mondott imát kaptuk:

Istenünk! Oltalmadba ajánljuk családjainkat.

Segítsd a házastársakat, hogy szívükben megőrizzék a szeretetet, a hűséget és mindhalálig megmaradjanak egymás segítőtársai.

Oltalmadba ajánljuk a gyermekeket. Bennük a szülők a Te ajándékodat lássák, fogadják, s így nevelgessék őket szereteted ismeretére. Ők pedig engedelmes lélekkel viszonozzák szeretetüket.

Áldd meg egyházközségünk minden családját. Segítsd a küszködőket, gyógyítsd az összetörteket. A szépen élőket védelmezd, hogy a Szentcsalád példáját követve, életük minél boldogabb lehessen a te szerető szándékod szerint, ámen.

Öröm volt érezni a szentmise megújító erejét, hisz együtt adtak hálát az újjáalakulásuk 10. évfordulóját ünneplő Kalászos testvérek, valamint a már hagyományként Lászlókat, Pétereket köszöntő Kolping család tagjai, mintegy jelét adva annak, hogy a bajokra csak egy orvosság létezik, az Istenhitben.

Igaz már a nyár közepe felé tartunk. Az élet azonban nem áll meg a meleg ellenére sem. Ne feledjük, hogy most is hív minden nagyszülőt és unokát egyházunk, hogy július 30-án áldásával felvértezve a jelenlévőket készítsen fel bennünket keresztény küldetésünk folytatására, ami Nagyboldogasszony, Szent István király és a terményekért adandó hála ünnepeinken történő aktív részvételben is testet ölthet.

(Évad. 2011.07.10. én)

Vissza az újság tetejére

Egyházmegyei pályázat

Egyházmegyénk a Család Éve alkalmából az alábbi kategóriákban hirdetett pályázati témáiban várja aktív közreműködésünket. Ne késlekedjünk és magyarázkodjunk, hanem beadott anyagokkal hagyjunk nyomokat magunk után a történelemben.

Novellaíró pályázat kategóriái:

Téma: Családi élmények

15-25 éves korig

Fődíj: családi hétvége

Téma: házasság és család történetek

25-100 éves korig

Fődíj: egy kétszemélyes hétvége

A novellák max. 6-8 oldal terjedelműek legyenek.

Rajzpályázat kategóriái (bármilyen technikával):

Téma: Család

-          óvodás

-          kisiskolás

-          felsőtagozat

-          gimnázium

Fődíj: könyv-, és ajándékcsomag

A pályamunkákat 2011. szeptember 30-ig kell elküldeni a Püspökség részére (2600 Vác, Migazzi tér 1.), „Család Éve pályázat” jeligével vagy a hitoktatónak odaadni.

A pályamunkákra írják rá elérhetőségüket és az életkort.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Június 29-én tartotta soron következő ülését a Község Képviselő-testülete. Az ülés keretében elfogadásra került a II. félévi ülésterv. Módosítva lett a Vagyon rendeletünk és a Közterület-használati rendelet. Elbírálásra kerültek az iskola igazgatói állásra kiírt pályázatok, melynek eredményeként Fábián Attila megerősítést kapott a munka folytatására.

Több kérdéssel foglalkoztunk az egyebek napirendi pont alatt. Ezek közé tartozik a Virágos Kistérség Pályázatra történő benevezés, és költségkímélés végetti augusztus 20-i tűzijáték elmaradása is.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Számon-tartva

Számon-tartva meg nevezéssel 2011. június 10-én ünnepélyesen nyílt kiállítás Egerben a kommunista egyházüldözés hazai áldozatainak részbeni dokumentálásával.

A tárlat rendezője Tikovits Ernő, az egri Szent lstván Rádió szerkesztője ez alkalomból hangsúlyozta, hogy az Isten ügyének szolgálatáért áldozatot hozók, sok esetben életüket is adó vértanúk emléke nem maradhat rejtve.

Szólni kell róla, kiemelten a fiatalok felé. A kiállítók harmincöt bebörtönzött, illetve megölt pap és szerzetes számos emléktárgyát gyűjtötték össze. A lelkipásztorok közt találhatjuk a katakombacserkész múlttal is rendelkező Brenner János vértanút.

A személyeket egyházi szervezetük vagy szerzetesrendjük szerint csoportosítva mutatják be. Hazánkban a kiemelten üldözött Pálos Rend anyaga között - a legvadabb kommunista időszakból - hozzáillő jelentőséggel szerepel Bolváry Pál pécsi pálos szerzetes katakomba-cserkészlelkipásztor. A vitrinben eredetiben láthatók a föld alatt rejtve tovább működő cserkészek jellem nevelését, hitéletét és foglalkoztatását elősegítő szamizdat ifjúsági iratok- és tárgyak. így pl.: a pécsi  47.sz. Szent László Király Cserkészcsapat táska írógépe, amelyen az egyházüldözés időszakában sok ilyen kiadványt készítettek a katakombacserkészek és hozzátartozóik. Továbbá helyet kaptak a kereten kívül, titokban működő pálos atyák szentmiséinek kellékei és - ugyancsak a katakomba-cserkészek által – illegálisan készített szerzetesi könyvei és iratai is.

Magyarországon ez alkalommal először kerültek nyilvános bemutatásra a katakombacserkészek titkos fogadalmuk szellemében végzett jellemnevelő és életrevalóságukat elősegítő munkájuk emlékeinek igen értékes nyomtatványai és tárgyai.

A Számon-tartva kiállítás Egerben, az Imola Székházban tekinthető meg Kossuth Lajos utca 6. szám alatt.

A bemutató - várhatóan - októberig tart nyitva, csütörtökön és pénteken 16 és 18 óra, szombaton és vasárnap 10 és 16 óra között.

1945 után a kommunista hatalom feloszlatta a Magyar Cserkészszövetséget. Ezt követően, Ügynökök közreműködésével létrejött a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége azzal a céllal, hogy a keresztény világ nézetet valló cserkészetet egyesülés révén belekényszerítsék az ateista úttörő mozgalomba.

Az ez ideig működő katolikus lelkületű cserkészcsapatok több elkötelezett vezetője úgy gondolta, hogy a cserkészet lényegét jelentő cserkészfogadalmukat; az Isten, haza és embertársak iránti önkéntes elkötelezettségüket nem adják fel.

Ezért a 10 cserkésztörvény szellemében földalatt folytatták az immár katakombacserkészetet. Ehhez lehetőséget adott egy-egy természetjáró egyesület, amelyet a cserkészvezetők kiegészítettek az indián, ősmagyar vagy csibész romantikával.

Mindezek cserkészlelkülettel áthatva - továbbra is titokban megerősítették a „krisztusibb ember” életforma megélését.

A katakombacserkészet hazánkban legszervezettebben Pécsett valósult meg Arató László és Ivasivka Mátyás cserkészvezetők irányításával. A két csapat 1953-ban Sziklatábor néven egyesült, az akkor börtönből szabadult Bolváry Pál pálos atya korszerű lelki vezetésével. A Sziklatábor több önálló fiú és lány kisközösségből állott, amelyek titokban összejöveteleket, kirándulásokat és a lakásokon hittanórákat tartottak, nyáron pedig 10 napos táborokat rendeztek. Külön vezetőképző táboraik is voltak, és folyamatosan gondoskodtak a tagság utánpótlásáról. Tevékenységüket átszőtte a hallgatás törvénye. A vezetők lebukására az egyházüldözés 1961 évi országosan szervezett Fekete Hollók fedőnevű akciójában, február 6-án került sor.

Ajánlom megtekinteni, a kiállítást, hogy a fiatalok előtt ne maradjon rejtve az egyháznak és a cserkészetnek ez a hősi időszaka.

forrás" MCSSZ honlap

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek


1./ Ebben az évben a Szűzanya legnagyobb ünnepe, Nagyboldogasszony, Aug. 15-e hétfőre esik. Mivel munkanap, azért reggel 7-kor és este 7 órakor lesz szentmise. Parancsolt ünnep, hanyagság miatt elmulasztott szentmise halálos bűne. – Igyekezzen mindenki beosztani idejét, hogy eljusson a szentmisére.
2./ Augusztus 20-áén, szombaton, Szent István első királyunk ünnepe. Reggel 8 órakor lesz szentmise. (Azon a szombaton nem lesz este szentmise.
3./ A szokásos, évi terményhálaadó ünnepünk, augusztus utolsó vasárnapján, Aug. 28-án lesz a nagymise keretében.

KERESZTELÉSEK:

11./ Győrfi Emíliai Senen (Győrfi Mihály – Virág Timea)
12./ Lakatos Rebeka Tünde (Lakatos Csaba – Vidák Tünde)


HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

1./ Bánfalvi Zoltán – Szabó Judit

HALOTTAINK:

24. Mészáros Györgyné, sz. Jamrik Mária (1925)
25. Konopás Ferencné, sz. Boda Mária (1935)
26. Kiss Miklós (1932)
27. Jelen János (1935)
28. Valent József (1956)
29. Konopás István (1948)
30. Szabó Jánosné, sz Urbán Ilona (1921)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. hétfő           -

2. kedd           -

3. szerda        -

4. csütörtök    -

5. péntek        - Tomis Józsefné sz. Szabó Erzsébet, szülei, apósa, anyósa, valamint veje Holman István, szülei és testvére

6. szombat     - Boros Ernőn ész. Zsilkó Erzsébet

                        - Kovács István, fia, szülei, Csillag Ignác, felesége, szülők és hozzátartozók

                        - Kristók Sándor 2. évforduló, szülei, élő és elhunyt hozzátartozók, Halaj Ignác, felesége és a család elhunyt tagjai

7. vasárnap   - Kristóf Imre, a család élő és elhunyt tagjai

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, szülei, nászaik, Urbán és Kristók család élő és elhunyt tagjai

                        - Kordics Jánosné szül. Kovács Piroska, férje, fia és szülei

8. hétfő           -

9. kedd           -

10. szerda      -

11. csütörtök -

12. péntek     - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük és a család élő és elhunyt tagjaiért

13. szombat   - Csabák Csaba, nagyszülei, a Csabák és Gubik család halottaiért

                        - Laczó András, felesége Jakubecz Mária, lányuk, vejük, unokájuk, Szabó András, felesége Csernák Rozália és szüleik

                        - Szabó István, testvére János, szüleik, nagyszüleik, a család élő és elhunyt tagjaiért

14. vasárnap - Kaba András

                        - Murányi János, felesége Boda Katalin, fiuk János, élő és elhunyt hozzátartozók

15. hétfő        -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök - Szabó János, szülei, és a Kaba család halottaiért

                        - Fábián Istvánné sz. Laczó Ilona

                        - Bozsonyík Józsefné sz. Mák Ilona

19. péntek     -

20. szombat   - Magyar Hazánkért

21. vasárnap - Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona 10. évforduló és szüleik, Csillag Gyula 20. évforduló, szülei, Mrekvicska Ignác és szülei

                        - Jakubecz György, felesége Csernák Ilona 1. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pénzes Ilona, nagyszülei és hozzátartozók

22. hétfő        -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök -

26. péntek     - Molnár János, felesége, szüleik, testvéreik, Urbán család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Csabák János, szülei, sógorai, apósa, anyósa és a család halottaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

27. szombat   - Kovács és Kökény család halottaiért

                        - Virág Emil

28. vasárnap -

29. hétfő        -

30. kedd         -

31. szerda      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre