Vadkerti harangok
2009. Február


Gondolatok a böjtről
Szentmiseszándékok
Veronika kendője
Tavasz dal
Ellesett gondolatok
Mondom néktek
Színházba jártunk
A mai haragod halaszd holnapra
Legyenek eggyé kezedben
Ha szeretsz valakit ÖRÖKRE remélsz benne
Örömmel szolgálni
A pénz
Életünk a számok tükrében
Evangélium mindennap
Karitasz-hírek
Kalász-hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Gondolatok a böjtről

 

 Az üres edényt meg lehet tölteni. A böjt arra való, hogy üres edénnyé tegyen bennünket.

 Jézus 40 napig böjtöl. A negyven nap nem matematikai érték, hanem az időszak szentségének kifejezése. Negyven napig esett az eső az özönvíz idején és ugye többen most a hittanon is hallhattuk, hogy Mózes is 40 napig volt a Sínai hegyen, de a föltámadt Jézus megjelenései is 40 napig tartottak. A Szent Negyvennap, amely hamvazószerdával kezdődött, különleges szent idő. Emlékezzél, hogy porrá leszel. Szökőárként zúdul rád a megtérésre való felhívás.

 A test sóvárog a táplálék után. Erőteljes szimbóluma ez az Isten utáni sóvárgásunknak. Aki böjtöl, egész testével imádkozik.

 Jézus kegyetlenül szenved a kereszten. Látszik ez a közelmúltban vetített Mel Gibson Passiójában is. Ám a legcsekélyebb böjt is több a filmnél, mert nem nézem, hanem szenvedem azt.

 A böjt igenmondás arra a szenvedésre is, amit nem mi csinálunk magunknak.

 Nem szabad jóllakni a világgal. A világ ugyan jó ízű, de nagy adagban mérgező.

 Boldogok, akik éhezi és szomjazzák az igazságot. Akik nem éheznek, és nem szomjaznak, boldogtalanok. Gyere az éhezők és szomjazók közé, hogy megajándékozhassuk a többieket.

 A böjtölés sorsközösség vállalás azokkal, akik az éhségtől és a hiányos táplálkozástól szenvednek. Nem a szenvedés mértékét utánozzuk, mert az bűn volna egészségünk ellen. Egyébként az Isten nem szereti, ha sportot űznek az önmegtagadásból. A böjt szimbólum. A szimbólumok visszahatnak belső világunkra, így növekszik tevőleges szolidaritásunk.

 A böjt és a legiszonyúbb szenvedés is lehet ablak a szeretetre. A böjttel óvatosan bekopogtatunk ezen az ablakon. Nagypéntek közeledik. Böjttel is emlékezzünk a Megfeszítettre és áhítattal hódoljunk a kereszt előtt.

 A böjttel fegyelmezett test közelebb áll a föltámadt testhez, mint a jóllakott. Mert föl fogsz támadni. Isten téged is szeret!

( KG cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Veronika kendője

Járjuk a keresztutat, életünkben is, a liturgiában is. A templomi keresztút egyik állomásán Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, hogy letörölhesse vele véres arcát. S a kendőn ott marad a vérrel festett Krisztus-arc. Az evangéliumokban nem esik szó Veronikáról. Hogyan lett ő mégis a keresztút hetedik állomásának női szereplője?

 A liturgikus keresztútjárás a középkori passiójátékok hagyatéka. Tizennégy állomása fokozatosan alakult ki. Az állomásokon jól meg lehet különböztetni mindazt, aminek szentírási alapja van és azt, amit a hívő lelkiség tett hozzá a dramatizált passiójátékok nyomán. Hiszen milliárdokban mérhető azok száma, akik ezt a keresztutat velünk együtt járták és járják. A jeruzsálemi és a fatimai keresztút különösen is emlékezetes.

 Honnan indult el a Veronika-kendő kultusza?

A torinói lepel kutatói figyeltek föl arra a kapcsolatra, amely a Veronika-kendőt a Lepelhez fűzi. Kiderítették, hogy a Veronika kendő a 12. század óta lett nagyon népszeű a Nyugati Egyházban. Világossá vált, hogy a szálak a Konstantinápolyban őrzött Szent Lepelhez vezetnek. Nem közvetlenül ugyan, hanem közvetetten A 12. században a hanyatló Kelet-római Császárság fővárosából egyre több, ikon formájában ábrázolt Krisztus-arc érkezett Itália kikötővárosaiba, például Genoába. Ezek adták az indítatást a Veronika kendő egyre emelkedő kultuszához. Ma már jól megállapítható, hogy amíg a Keleti Egyházban az ikonos Krisztus-arc vált az ábrázolás fő témájává, addig a Nyugati Egyházban a Veronika –kendő lett nagyon népszerű. A kettőt azonban összeköti a név. Ki gondolná, hogy a Veronika az említett „vera ikona” szavak összetétele?  S ki gondolná, hogy ez által a forrás is közös? A Szent Lepel 944-től 1204-ig, a főváros kifosztásáig maradt Konstantinápolyban. Ezalatt időnként úgy állították ki a szent relikviát  a liturgia keretében, hogy az összehajtott lepel  negyedik részén csak a fejet lehetett látni. Épp ennek a felső résznek a közepén. S az igazi vér nyomai is ott vannak a Krisztus-arcon, a Torinói Lepel kutatói szerint AB vércsoporttal. A Lepelnek ez a negyedik része pedig törülközőhöz hasonlított, amikor a templomban látható volt. Ebből lett tulajdonképpen a Veronika-kendő, amelyet aztán a különböző korok stílusában ábrázoltak.

 Akkor tehát Veronika nem olyan történelmi valóság, mint Cirénei Simon, akire világosan utal az Evangélium? Ne legyünk kicsinyesek. Ne akarjuk például a tékozló fiút történelmi személyként azonosítani. Igazában arról van szó, hogy vele együtt Veronika személye is szimbolikus. Mégis valóságos! Sokkal több „Veronika” van ugyanis, mintha csak egyetlen lett volna. Az persze megtörténhetett, hogy egy asszony a kendőjét nyújtotta Jézusnak a keresztúton, még ha nem is Veronikának hívták. Nem ez a fontos. Számunkra az a perdöntő, hogy nagyon sok Veronika élt és él ma is a földön. Ők azok, akik a férfi arcáról letörlik a vért, akik háborús vagy kórházi sebesülteket ápolnak, vagy otthon teszik ugyanezt. Ezek a segítő asszonyi kezek sűrűsödnek össze Veronikában, aki így lesz a valóságosnál is valóságosabb. Hiszen Jézus maga mondta, hogy mindezt neki tették és teszik.

 A keresztút 7. állomása ezáltal válik hitelessé. Veronika maga is „vera ikona”, élő Krisztus képmás (nem üres képkeret), aki már nem a leplén, hanem önmagában hordozza, amit a Veronika kendő ábrázol. A valóságos „kendő” ugyanis az, amelynek Krisztus-arca a Torinói Leplen ma is látható, a vérnyomok valóságos lenyomatával. A keresztútjárók áhítata ezzel nem csökken. A valóság ismeretével inkább megerősödik.

(béel)

Vissza az újság tetejére

Tavaszi dal

Most már tavasz lesz.
Olyan ez a pár szó,
mint egy mosolygó,
zöldselymű zászló.
Fürdik a napnak
fénysugarában.
Tavaszi szellő
lengeti lágyan.

Testvérem, várlak.
Testvérem, jöjj el!
Tele a szívem
életörmmel,
rügyfakadással,
sugárral, dallal.
Tele van édes,
szent diadallal.

Melegen amint
pezsdül a vére,
ráismersz még az
ősz betegére?
Ó, csoda volt az!
Borongás,bánat,
tűnt a szavára
élet Urának.
Rügyek fakadtak,
bimbók hasadtak,
leheletére
égi tavasznak.

Földi sugára
égi csodának:
testvérem, jöjj el!
Hívlak és várlak.
Lelki tavaszról
légy te ígéret,
ha majd minden szív
fényre így éled
napsugarára
jézusi szónak:
s tavasza jő el
a Megváltónak.

(T.E.)

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

(gondolatok vízkereszt vasárnapján)

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát.

(Zsid. 12.)

Vissza az újság tetejére

Mondom néktek

 Szomorú, aggodalmat keltő értékelések keringenek évek óta a világban. Egy zágrábi lapszerkesztő így ír. Térségünk írott és elektronikus médiumaiban a keresztény értékek igen kevéssé vannak jelen. A legtöbb és legbefolyásosabb lap, tv-csatorna, a baloldali eszmék szószólója.

 Ehhez jól társul a magyar társadalomról készült szociológiai felmérés adatsora is. Tíz millió magyarból csak egy millió egyházhoz hű keresztény van és ebből is csak 200 ezer az aktív. Több millió csak akkor veszi igénybe az egyházat, ha éppen szüksége van rá. Temetés, esküvő. Egyébként nem érdekli mit mondanak a papok. Amolyan látványkonyha kereszténység ez 4-5 millió embernél. De a népszámláláskor azért keresztényként jelölték magukat. Ha a jellemesség szempontjából is végeznének felméréseket félek, hogy nagyon szomorú statisztikát kapnánk. Sok jellem nélküli ember nem eszményképet keres, nem karaktereket választ vezetői helyekre, nem keresztényeket, nem magyarokat, hanem elsődleges szempont döntésük meghozatalában az, hogy ki ígér többet, kitől lehet több pénzt remélni.

Március 15-e küszöbén felteszem a kérdést, a 48-as márciusi fiatalok most mit tennének? Indokolt lenne egy felkelés, egy szabadságharc?  A Magyar Kurir megadta erre a választ. Egy józan keresztény hangra lenne szükség, amely pontosan tudja, hogy Magyarországon, de egész Európában és az egész világon kisebbségben van a keresztényi tanítás, de aki mégis tudja, hogy ez az egyetlen tanítás amely segíthet ezen a világon. Egy olyan hang amelyre nemcsak az 1 millió magyar figyel, aki igazán keresztény, hanem az a másik 9 millió is, mert hiteles ember mond hiteles mondatokat. Világosan kitűnik, hogy igen is kell ma forradalom, de nem véres és nem erőszakos. Ha megverem a butát és az erkölcsi nullát, azzal ő nem lesz okos, nem lesz erkölcsi példakép. Lelki forradalomra van szükség, lelki megújulásra. Szánalmasan üres a köztudat, a milliók lelke. Bizony lesújtó végig sétálni az utcákon a számtalan plakát előtt. Szólnak azok okosan vásárló kite-kat macskáról, ezer minden reklámozásáról, melyeket a szegény ember, de sokszor magam is, meg nem értünk.

 Vajon kik vezérlik ezeket? Véletlenül sem található a sokszor erkölcsöket is sértő mezítelenségek között olyan, ami figyelmeztet arra, hogy idétlenségekkel ne firkáljátok össze a falakat, tiszteljétek az öregeket, éljetek tiszta életet, boldogabbak lesztek… Mílyen forradalomra van hát szükség a drága magyar hazánkban?  Értékmegjelenítés és értékbevitel forradalma szükséges. Azt a legdrágább kincset ajánlja az egyház Európának, amit senki más sem tud megadni: A hitet Krisztusban, meg nem csaló fényforrásban. Miért a Krisztus, miért az egyetlen tanítás, ami segíthet a világon? Olvassuk el a Táborhegyi jelenetet. A gyenge hitű Pétert két társával hívta oda Jézus. Ott meglátják a fénylő Jézust. E fény jelképnek is vehető. Ott kezdték megérteni, hogy mire valók voltak az általuk is tapasztalt csodák, hogy a való történelem a sok Ószövetségi jövendölés, amelyek Jézuson sorba szemük láttára beteljesedtek és amelyre Jézus többször is felhívta figyelmüket. Ott a hegyen hang is hallatszott. Ő az én szeretett fiam, rá hallgassatok. És íme ott a három tanú jelenlétében ragyogó dicsőségben megjelenik az 1200 éve meghalt Mózes, a 800 éve elragadott Illés. A tanítványok még azt is hallják Jézus szenvedéséről beszélgetnek az ószövetség személyek. Hatalmas forradalom dübörgött végig ott a három tanítvány lelkében. Jó itt lennünk, nyilvánult meg az érzésük. Választ kaptak, megoldottak lettek. Erre senki más nem lett volna képes, csak Jézus.

 Magyarország, Európa, íme itt a kiút a sátáni zsákutcából!!

(Kerényi L. 2004)

Vissza az újság tetejére

Színházban jártunk

 A Kolping Támogató Szolgálat egy utat szervezett sérült és egészséges gyermekek részére. Úti cél a budapesti Madách Színház volt, ahol a Lúdas Matyit láthattuk modern feldolgozásban. A színházlátogatást már karácsony óta nagy izgalommal és érdeklődéssel várták a gyerekek. Elérkezett a várt nap. Nagy örömmel indultunk és alig vártuk, hogy elkezdődjön az előadás. A színdarab alatt nagyon jókat kacagtunk, de még egy- egy sikoly is jelezte, mennyire tetszi a darab. A hazafelé úton is a látottak hatása alatt voltunk, hisz csak a látottak képezték a beszélgetések témáját. Nagyon élveztük az előadást, jó volt együtt lenni. Szeretnénk, ha a jövőben is lenne részünk hasonló élményekben lenne részünk. Köszönjük a támogató szolgálat dolgozóinak, hogy megszervezték ezt a programot, köszönjük a Takarékszövetkezetnek, a Karitász csoportnak , köztük a Betlehemező gyerekeknek, hogy támogatásukkal szép nappal ajándékoztak meg bennünket.

 Megjegyezni kívánom még, hogy akik szeretnének segítséget kérni a maguk, vagy hozzátartozóik otthoni ellátásához, kórházba, rendelésre történő szállításhoz, hivatali ügyek intézéséhez bátran hívják a Támogató Szolgálatot. Telefonos elérhetőségek: 06-20-578-0867, vagy a 06-35-340-228. Kerekes szék szállítására alkalmas járművel rendelkezünk. Célirányos útjaink jelentősen lecsökkentik a várakozási időt.

(csenge555)

Vissza az újság tetejére

"A mai haragod halaszd holnapra."

...vagy akár azt is mondhatnánk, hogy a harag rossz tanácsadó. Mielőtt elhamarkodottan, haragból döntenénk, gondoljuk végig szándékunkat.

A régiek a közmondások, szólások révén számtalan bölcsességet hagytak ránk. Nincs, aki ne tudna hirtelen egy-két közmondást említeni. De vajon megszívleljük ezeket? Belegondolunk, mire akarják ezek a jól ismert mondatok felhívni figyelmünket?

Bizony a harag könnyen elfoghatja az embert. Sokszor nehéz higgadtnak maradni, türelmesnek lenni, főleg egy nehéz nap után, mikor úgy érzi az ember, hogy mindenki összefogott ellene? Ki ne lett volna már ilyen helyzetben? Ráadásul, ha feldúlt lelkiállapotban hozunk döntéseket, abból jó nem származhat.

Bölcsen teszi, aki ilyenkor tud hallgatni, és félreteszi haragját. Másnap reggel talán már eszébe se jut, mi bosszantotta előző nap, vagy legyint egyet, és azt mondja, spongyát rá. Legyünk nagyvonalúak a szeretetben, akármivel is bántanak meg minket.

(fg)

Vissza az újság tetejére

Legyetek eggyé kezedben

(ökumenikus imaheti zárógondolatok)

Pálforduló napján térségünkben is lezárult az imahét. Helyszíne az idén a balassagyarmati Evangélikus templom volt. Stella Leontin atya zárógondolatai a sikerorientált világunk mulandó sikerélményét és a valódi siker adta boldogság köré csoportosultak a Pállá váló Sauli időszaktól napjainkig.

 A vakbuzgó, a keresztények teljes likvidálására törekvő zsidó, a damaszkuszi úton megvakul e világnak, ám jól látóvá válik egy másik világban. Igaz sokat szenvedett, hisz életében részese három hajótörésnek, kereszthordozást sem kerülte el s végül fejét veszik Rómában. Sikeres, boldog ember volt Pál? A világ számára, ahol elvetette a krisztusi hit magját, nem. Mint azt ma, 2000 év távlatából látjuk, a magból ma is termő fa nőtt. Mi ez ha nem siker és el nem múló boldogság?

 Mi is hasonló cipőben járunk. Megélhetési bűnözés, öszödi beszéd, szétvert egészség ügy, gondolkodás kiirtó törekvések, Győzikén és celebeken nevelkedő ifjúság. Vajon sikeres és boldog lesz az igazi értékeket szőnyeg alá söprő világunkban? Sikeres a hasonló körében és legfeljebb parányi ideig, amit a nagy semmi, az anyagi válságot is felülmúló lelki üresség tölt be hosszú távra.

 Összeszedve magunkat talpra kell állni. Bátor tettekkel felhívni a világ figyelmét arra, hogy a sikerhez és boldogsághoz más út is vezet, mint amit ő kínál számunkra. Ne csüggedjünk, ha azon a más úton kevesen járnak. Szent Pált is kevesen követték korában, mégis mint a népek apostola mílyen mély nyomokat hagyott a történelemben. Isten szemében teljes, sikeres és boldog ember volt. És ez a lényeg.

 Nekünk is céllá kell tenni a történelmi nyomhagyást, amely túlmutat való világunk vakságán. Igaz mi sem leszünk sikeresek a világ szemében. A látszólagos kudarc sem okozhat csüggedést, hisz a mi sikerességünk célállomása Isten kezében van. Abba besimulva akarunk élni, a világ pedig menjen a maga útján. Isten szeretetét kell belopnunk a mammon centrikus világunkba, még akkor is, ha ezen sokan mosolyognak. Mosolyognak, mert nem látják be azt, hogy a szeretet világmegtartó ereje van, míg a pénzhajszolás csak válságokat idéz elő.

A szeretet a gerinces élet alapja is. A szerető ember mindig tud adni, A szerető ember a szeretet által mindig valaki. Te aki szeretsz, így vagy valaki ebben a világban. Futod a pályád, teszed a dolgod, megtartod és tovább adod a megélt hited, ami egy új világot és szebb jövőt hoz még a bennünket megmosolygók számára is.

(emjé)

Vissza az újság tetejére

Ha szeretsz valakit ÖRÖKRE remélsz benne

A szeretet szükségszerűsége magában foglal egy, a jövőre irányuló dimenziót. Amikor jegyesek voltatok, mennyi mindent terveztetek közösen! Így van ez még most is? Ha ötvenévesen nem mondjátok azt, hogy „végre elkezdhetünk együtt élni”, akkor már nem szeretitek egymást.

„Ha szeretsz valakit, örökre remélsz benne” -mondta Gabriel Marcel. Hiszel benne. Amikor egy asszony azt hiszi, már ismeri férjét, akkor már nem szereti. Amikor már feltérképezte, megítélte, osztályozta, kategorizálta... És amikor egy férj azt hiszi, hogy ismeri feleségét, hogy már nem kell figyelnie rá, meghallgatnia, amikor beszél, és beszédre bírnia, amikor hallgat (ezek a nehéz pillanatok!), ha már semmi újat, semmi váratlant sem vár tőle, ha már nem figyelmes iránta, már nem találékony, ha már nem teremtő szellem, és ugyanakkor már nem viseli el, hogy a felesége az -akkor már nem szereti. Csak azt hiszi, hogy ismeri.

Amikor a szülők azt hiszik, ismerik gyermekeiket, már nem hisznek bennük, amikor megítélik őket és azt mondják:

„Nem felejtem el, hogy mit tettél, már tudom, mit érsz” -amikor már nem hisznek többé a gyermekeik szívében rejlő végtelen jóságban, akkor már nem szeretik őket. Ismerik és megítélik gyermekeiket. Borzasztó módon lehet ölni a családban egymás megismerésével!

Mennyi gyermek jobb a családon kívül, mert másutt még hisznek bennük, a családban viszont már „ismerik őket”!...

Louis Évely: Szerelem és házasság

(Barnától)

Vissza az újság tetejére

Örömmel szolgálni

A jól átgondolt és létrehozott Noé bárkája játszóház immár 4. alkalommal is örömöt varázsolt a gyerekek hétvégéjébe. Öröm számomra, hogy egyre többen jönnek a játszóházba, ahol jól érzik magukat, kikapcsolódhatnak. Szerveztünk már a gyerekeknek karácsonyi kézműves foglalkozást, diavetítést, körjátékot, színezést, rajzolást, vetélkedőt, és szabad játékot is, mert csocsózhatnak is, jobb időben kinn az udvaron labdázhatnak.

Öröm számomra, hogy a szülők is támogatnak bennünket, ki egy kis üdítővel, ki pedig finom süteményt készít a játszóház gyermekeinek. Köszönöm nekik, hogy ezzel is segítik működésünket.

Öröm számomra, hogy a bérmálkozásra készülő fiatalok nagy aktivitással vonják bele magukat, és készségesen segítenek a szervezésekben, szívügyüknek tekintik az óvodások és kisiskolások közösséggé formálódását.

Dicséret illeti őket, hogy szép számmal részt vesznek az előkészítő hittanokon is, havonta egyszer filmet nézünk, amiről beszélgetünk is, és ezek mellett kiveszik részüket a játszóházban is, ami egy szolgálat számukra, mégis örömmel és szeretettel jönnek, és felszabadultan játszanak a kisebbekkel.

A karácsony előtti időszakban pedig aktívan vettek részt a pásztorjáték próbáin, amellyel karácsonykor megörvendeztettük az egyházközség tagjait.

Köszönöm a fiataloknak, hogy tevékenyek, aktívak, együttműködők. Imádkozom értük, hogy a bérmálás szentségének felvétele után is tevékeny tagjai legyenek egyházközségüknek. Támogassuk őket és imádkozzunk értük.

 Bartók Ágnes
hittanár

Vissza az újság tetejére

A pénz

Hatalmas pénzügyi válság söpör végig a világon, ahogyan ez már régóta várható volt. Pedig még az elején tartunk, mert a tőzsdéken végighullámzó krízis csak apró jelzése annak, a globális gazdaság bajban van, fiktív pénzösszegek áramlása mögött nincs valódi érték, nincs termelés, a számok a semmit sokszorozzák, márpedig elemiben megtanultuk azt, hogy a nullával nem lehet szorozni. Minél gazdagabb egy nemzet, egy vállalat, vagy maga az egyén, annál nagyobb és fájdalmasabb a veszteség, miközben a szegények gyűlölettel és némi elégtétellel szemlélik a gazdagok vergődését, hiszen a szegényeknek nincsenek tartalékaik, veszteni valójuk is alig. Mi, magyarok valahol a világ peremén éldegélünk sok száz éve, még királyaink is folytonos készpénz-hiánnyal küszködtek, s már a középkorban az akkori bankároktól kaptak némi kölcsönt, hogy udvartartásuk ne haljon éhen, s ki tudják fizetni a katonák zsoldját.

 XVI. Benedek pápa a püspöki szinóduson azt mondta, az egész világon végigsöprő válság a siker- és pénzhajszolás hiábavalóságát bizonyítja. „Isten Igéje mindennek az alapja, az igazi valóság. Tévedünk, ha azt hisszük, hogy az anyag, a szilárd dolgok, amelyeket megérinthetünk, a legbiztosabb valóságok. Az, aki a látható, tapintható dolgokra akar építkezni,mint a siker, a karrier, a pénz, homokra építkezik.” Hiszen a pénz „eltűnik, semmivé válik, csupán másodrangú valóságot jelent. Realista az, aki felismeri a valóságot Isten Igéjében”.

 Mi, magyar kisrealisták ide-oda rakosgatjuk az egyre fenyegetőbb sárga közüzemi csekkeket, tudjuk, hogy semmit sem ér a keresetünk, a nyugdíjunk, de a homokra épült állam és a nagyvállalatok csakis pénzben gondolkodnak, s ha nem tudunk fizetni, akkor jogszerűen, ha nem is erkölcsileg elfogadható módon éhen halunk, megfagyunk. Igen, a pénz illúzió, amióta csak feltalálták a keleti kereskedőnépek. A csereeszközből új isten lett, az egykor testi rabszolgaságot felváltotta a kamatrabszolgaság, a templomokat felváltották a tőzsdék, bankok, bevásárlóközpontok pogány gyülekezőhelyei. A Mammon, az aranyborjú, az Ady Endre által megénekelt Disznófejű Nagyúr rátelepedett mindennapjainkra, uralja életünk minden pillanatát. A kapitalizmus a „szabad” piac nevében mindenkit feleslegessé tett, aki nem a Pénz szolgálatában áll. Ez a rabszolgaság látszólag önkéntes, hiszen tele vagyunk jogokkal és esélyegyenlőséggel, de az árazó- és pénztárgépek kellemetlen kattogása mindenkit rádöbbent: az vagy és annyi vagy, amennyi a hitelkártyádon szerepel.

 A mai világ ott tart, hogy elismeri, a pénz tényleg nem boldogít, de bármennyire illúzió is a gazdagság, ez a világ a pénzforgalom alapján működik és ha összedől, annak az lesz az oka, hogy a pénz mindenhatóságába vetett hit – ez a bálványba vetett hit- úgy semmisül meg, mint egykor a görög-római sokistenhit. A világ szegényei félelem nélkül, sóvárogva várják ezt a pillanatot, amikor a pénz eltűnik, és marad a föld, a víz, az értelmes munka, de egyenlőre el sem tudjuk képzelni, mindez hogyan következik be. Azt minden józanul gondolkodó ember tudja, hogy egy korszak immár véget ért, amikor „ember embernek farkasa „volt, és kellet is, hogy legyen, ha gazdag, sikeres akart lenni. Most arra vár az emberiség, hogy az Egyház megfogalmazza a pénz és főleg az uzsora utáni világ lehetőségét, vagyis annak az új aranykornak az ígéretét, amikor a munka, a tudás és a becsület visszanyeri méltóságát, mint egykor a keresztény Európában.

(SZ.SZ.P.)

Vissza az újság tetejére

Életünk a számok tükrében

 Már az év végi hálaadáson kaphattunk információkat arról, hogy mi is történt velünk a mögöttünk hagyott 2008. évben. Nem könnyű kereszténynek lenni. Ám ha visszagondolunk egy- egy szentírási részre, nem is kaptunk sehol sem a könnyű voltra ígéretet. Kereszténynek lenni azt is jelenti, hogy Jézus képét és nem egy üres képkeretet hordozunk szívünkben. Ennek lelki jelei is vannak, melyek a szentségek vételére történő készület tartalmi voltában látnak napvilágot. Fontos, hogy már a keresztségre is készüljünk, kinyilvánítva valós szándékunkat a keresztelendő keresztényi nevelésében. Ne csak küldjük a gyermekeket templomba, mert elsőáldozó vagy bérmálkozó lesz, hanem a szülők együtt a gyermekekkel vegyenek részt a szentmiséken, mert csak így nyer komoly tartalmat a szentségek vétele ifjúságunk körében.

 Ne hagyjuk magukra betegeinket sem. Időben hívjunk papot a betegek kenetének vételéhez, mert e szentségek csak az élő emberre fejti ki hatását.

 Néhány lelki adat a 2008-as esztendőből. 34 gyermeket kereszteltek templomunkban, ami örömteli növekedés az előző évi 21-hez képest. 26 gyermekünk volt első áldozó, ami néggyel magasabb a tavalyi számnál. 51 fiatalunkat bérmálta meg dr. Paskai László bíboros atya. 317 gyermek jár rendszeresen hittanra és megközelítette az 50 ezret az áldozások száma is. 848 alkalommal látogattuk meg első péntekes betegeinket, akik közül 84-en részesültek utolsó kenetben is. A betegek világnapján 131 testvérünk készült fel a templomi betegek kenetének vételére. Sajnos 46 testvérünket el is veszítettük, akik közül 36-an felkészülve léptek az ítélőszék elé.

 Életünkhöz szorosan kapcsolódnak rendezvényeink is. Az ökumenikus imaóra, lelkigyakorlatok, körmenetek, egyesületi ünnepek, nagyszülők megáldása az unokák jelenlétében, hangverseny a jubiláns házasok közös hálaadása. A teljesség igénye nélkül említett események élőbbé teszik közösségünket, még akkor is, ha egy –egy programon, mint a jubiláns házasok közös ünnepén, az „ezüstlagzisok” nyomós okból, vagy közönyből, súlyuknál kisebb arányban vesznek részt közösségformáló ünnepünkön.

 A lelkiek mellett életünk velejárója és nem célja az anyagiakkal történő gazdálkodás is, melyet a testületünk a bevételi és kiadási számlák összevetésével elemzett a január 26.-i ülésén. Természetesen a számadás nyitott, hisz hivatali időben megtekinthető. Minden számadatot itt és most közölni több oldalt lekötne a harangokból, ezért csak a főbb adatok kerülnek ismertetésre. A 2007-es évet 8,5 millió forint maradvánnyal zártuk. 2008-ban nagyobb beruházás nem volt tervezve. Az állagmegóvó karbantartások, többek között nyílás zárók és kerítések festése 700 eFt, a plébánia omladozó kéményeinek korszerűsítése 660 eFt költséggel jártak. Az Egyházközség tulajdonát képező Kolping házra 460 eFt-ot költöttünk, melyre az egyházközség kezelésében 1 millió forint, erre a célra kapott adomány (Apát úr hirdetése is tartalmazta ezt) szolgált fedezetül és ad megvalósítási alapot a befejezéshez. A működési költségek ésszerű határok között tartásával az év végi pénz maradványunk megközelítette 12 millió forintot. Ha a testvérek tavalyi szintű anyagi támogatása kiegészül a templomi hirdetőn is olvasható, erejükhöz igazodó, adóalap csökkentő céltámogatással, akkor a plébánia épület megújulva (szükséges tervek és engedélyek megvannak) válik díszévé falunknak, árulkodva a világnak az itt lakók egyházszeretetéről. (A felújítás lapzártakor kezdetét veszi)

 A célgyűjtéseink is eredményesek voltak. A hirdetések során ismertetett összegeket maradéktalanul, vagy fölfelé kerekítve juttattuk el a célállomásaik felé.

 A testület foglalkozott még a templom külső vakolat omladozó voltával, a katolikus iskolánk épületének sorsával (ismét meghiúsult az öreg otthon), a templom és környezetének dísz kivilágításával, a működő egyesületek életével is. Ezek mind jövőbeni feladatot jelentenek a közösség számára, melynek változásairól folyamatosan tájékoztatás kaphatunk a vasárnapi szentmisék keretében és a Vadkerti Harangokban.

(sf.)

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

Ha fellapozzuk Szentírásunkat Lukács evangéliumának 9, 22-25 sorait olvashatjuk, hogy amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt tanítványaihoz: „ Az Emberfiának sokat kell szenvednie: a vének, a főpapok és az írástudók elutasítják, megölik, de harmadnapra feltámad.” Majd így szólt tanítványaihoz.: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!  Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti, és romlásba dönti?”

 Jézus nem játszott sohasem zsákbamacskát. Egyházunk e téren is követi Jézust, hisz már a nagyböjt kezdetén elárulja, ez az időszak a szenvedő Krisztussal való találkozás ideje. Az evangéliumok szerint Jézus háromszor beszél előzetesen apostolainak és tanítványainak a rá váró szenvedésekről és halálról. Ő tehát felkészül erre, de miközben övéi nem értik szavait, s úgy tűnik, meglepetésként éri őket, amikor mesterüket elfogják és keresztre feszítik.

 A nagyböjt a lelki felkészülésre ad nekünk időt ebben a népnyúzó korban is. Időt ad, hogy csatlakozzunk a keresztúton haladó Jézushoz, felvéve saját keresztjeinket. Miként Jézus számára a szenvedésen keresztül vezet az út a feltámadás dicsőségébe, ugyanígy mi is a halálon át juthatunk el az örök életre.

(István atya írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Karitasz-hírek

Már öt éve végzi kis csapatunk szeretettel és felelősséggel önként vállalt munkáját. Természetesen adományozóink és önkénteseink nélkül sem tudnánk hasznos tevékenységet végezni. Magánemberek, vállalkozók bízzák ránk felajánlott adományainkat, és meghagyják nekünk azt a szabadságot, hogy kiválasszuk azokat a cél szerinti tevékenységet és cél szerinti juttatásokat, amelyekkel ott segítetünk, ahol arra éppen a legnagyobb szükség van.

A nagylelkű emberek adományai a sokgyermekes, anyagilag rászoruló és sérült gyermeket nevelő családokhoz kerültek.

A jótékonysági vásár bevételét a Petőfi Sándor Általános Iskola kapta a tervezett játszótér megvalósításához.

A tűzesetet szenvedő családok pénzbeli támogatást kaptak.

A Szent Kamilla az Érsekvadkerti Beteg Gyermekekért alapítvány teljes összegét a súlyosan beteg gyermekek gyógykezelésére fordítjuk.

Köszönet a betlehemező gyerekeknek, akiknek gyűjtése az alapítványba kerül. Magánszemélyek és társaságok is gyarapítják ezen összeget. Ide való befizetést a Takarékszövetkezetben lehet megtenni. Adójuk 1%-a szintén felajánlható az alapítvány javára. Adószámuk: 18641107-1-12. Ennek az alapítványnak semmilyen kezelési költsége nincs, tehát minden befizetett forint szétosztásra kerül.

Köszönjük mindenkinek, aki a Karitászt önzetlenül támogatta az elmúlt évben is, akár pénzzel, akár tárgyi adománnyal vagy önkéntes munkával.

„A halk panaszokra
legyen nyitott füled,
a bánatra
érzékeny a szíved!
A letörtet
karold fel újra,
az elveszettnek
add vissza méltóságát.” (Christa Spilling-Nöker)

Vissza az újság tetejére

Kalász-hírek

2008. december 21-én a Közösségi Házban rendeztük meg a Kalász karácsonyt. Műsorral és agapéval (szeretet-lakoma) kedveskedtünk a szép számban összegyűlt közönségnek. Műsorunkban helyet kapott a vers, az elbeszélés, a jelenet, irodalmi összeállítás és ének. A karácsonyra való ráhangolódás szeretettel, örömmel teli perceiben, óráiban segítségünkre voltak a Nyugdíjas Klub tagjai is, Köszönjük. A falatozás közben jóízű beszélgetések zajlottak a közönség és a szereplők között. Köszönjük minden Kalász-testvérünknek az aktív részvételt.

Januári összejövetelünkön a hónap szentjeinek életéről olvastunk és beszélgettünk, mint követendő példaképekről.

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.március 16.hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Farkasordító túra 2009.02.6-7.

Érsekvadkertről 13-an vágtunk neki a 18 km-es távnak civilek, cserkészek vegyesen. Három személyautóval indultunk este 8 órakor Diósjenőre, ahonnan átvonatoztunk a túra rajtjához Nógrádra.

A rajtnál vártunk egy órát, hogy a Budapest felől jövők megérkezzenek. Idén jóval többen voltunk az előző évihez képest, talán mert rövidebb volt a táv és az időjárás is jobbnak ígérkezett. Nekivágtunk a gyaloglásnak. Első pihenőnk a vár volt. Itt bevezették a keretmesét, tartottunk egy 15 perces szerelvény igazítást, majd elindultunk a hegyek felé. Arra számítottunk, hogy felmegyünk a Csóványosra is, de sajnos ez most kimaradt. Utunk célja a Foltán kereszt volt, ahol készítettek egy csoportképet, amin mindenki rajta volt, majd elindultunk "hazafelé"

Diósjenőre. A hangulat talán nem volt olyan felszabadult mint tavaly, a keretmese is kicsit sutára sikeredett de mindösszesen egy nagyon jó túra volt, kellemes társasággal, szép időben, és természetesen teliholddal. "a túlélő"

Lecsúsztunk

Mit is jelenthet valójában ez a cím?

Talán ezt: Idén a télen sok hó volt, nincsen gyerek, aki ne szánkózott volna. Az előző években szűkén voltunk ennek a nagyszerű szórakozási lehetőségnek. Hátizsákunkban egy termosz meleg teával, néhány szendviccsel kerestünk egy jó szánkózó helyet, a domb tetején ráültünk a szánkóra és lecsúsztunk.

Vagy talán ezt:

Gondolhatunk az ország, a társadalom állapotára is. A belső válságban lévő országunkat még egy világméretű gazdasági válság is megtorpedózta. Sajnos nagyon illik ez a fogalom ránk, lecsúsztunk.

Lecsúsztunk a farsangról. Február 21-ére terveztük, de az alsótagozatos iskolások színházban voltak. A csapat java nélkül márpedig nem farsangolhatunk. Február 25-e pedig már hamvazószerda, utána nem mulatunk. Azt találtuk ki, hogy nem tartunk jelmezbált, nem rendezünk bulit, csak egy szolid csapat összejövetelt.

Lesz teaház, vetélkedő Magyarországról, beszélgetés a húsvétról, cserkészjátékok, asztalitenisz, uzsonna.

Majd a nyáron rendezünk egy cserkésznapot, és bepótoljuk a most elmaradt vigasságokat.

Christian Huygens:

Aki a világmindenséget szemléli...
A világmindenség szemlélete elvezet az alázatossághoz.
Ha megfelelő módon jelenítjük meg a miénkhez hasonló földek és az azokat benépesítő lények nagyságrendjét, nem fogjuk többé a földi nagyságot bámulni.
És nem nézhetünk föl Istenre, mindezen nagy világok ősokára másképp, mint mély tisztelettel lelkünkben.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1./ Febr. 25. hamvazószerda
Szentmise reggel 7 órakor, du. 3 órakor keresztúti ájtatosság.
Szigorú böjti nap. Felnőtteknek (18-60 év) 3-szori étkezés, 1-szeri jóllakással, 14 éven felülieknek hústilalom.

Nagyböjt minden péntekén HÚSTILALOM VAN. (csak a betegek, és idegen konyhán étkezők vannak felmentve.)

2./ Nagyböjtben pénteki napokon este 6 órakor keresztúti ájtatosság, utána szentmise. - Vasárnap (Amennyiben az idő engedi) du. 3 órakor a Kálváriánál végezzük a keresztutat, ha nem, akkor a templomban. 

3./ Betegek, idősek húsvét előtti gyóntatása-áldoztatása, betegek szentségével való megerősítése márc. 5-én a 3. körzet márc.6-án a 4. körzetben. - az 1 körzet betegeit ápr.2-án, a 2. körzet betegeit ápr.3-án keresem föl.

4. Nagyböjti lelkigyakorlatunk márc. 26-27-28-án, Feketevasárnap előtti 3 este. - Márc.29-én, a lelkigyakorlat utáni vasárnap részesítjük az időseket, betegeket itt a templomban a BETEGEK SZENTSÉGÉBEN.   

5./ Nagyböjt 5. vasárnapján a Szentföldi, nehéz sorban élő keresztények, és szenthelyek támogatására lesz országos gyűjtés.

6./ Plébánián elavult tetőszerkezetét, héjazatát újítjuk. Kérjük a K. Hívek adományait. - Az lenne jó, ha a külsőt is rendbe tudnánk hozni. - Ez azonban nincs benne a 15 milliós költségvetésben. 

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Boda Balázs (Boda Zsolt – Oravecz Mónika)
Raduly Dániel Balázs (Raduly Róbert József – Hegedűs Ágnes)
Takács Boldizsár Lajos (Takács Lajos – Kovács Korina)
Lukács Máté (Lukács Richárd – Boskó Edit)

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
Bicskei József 1930
Pinke Istvánné Kovács Anna 1934
Balogh János 1923
Molnár István 1928
Seicz Piroska 1951
Molnár János 1932

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. vasárnap    - Csillag Gyula, felesége Pistyúr Anna, fiuk Gyula és a család elhunyt tagjai, vejük: Fábián István

                        - ifj. Percsina Pál, édesapja, Percsina és Berta család halottaiért

2. hétfő           -

3. kedd           -

4. szerda        -

5. csütörtök    - Varga Ignác, fia József, szülők és hozzátartozók

6. péntek        - Boda István, felesége Molnár Margit, gyermekei, vejei és nagyszülők

                        - Fábián József, felesége és hozzátartozók

                        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István, Mplnár és Laczó család elhunytjaiért

7. szombat     - Budai Károly 3. évforduló, szülei, apósa, sógora és hozzátartozók

                        - Szabó Jánosné Fábián Margit

                        - Barák Imre és élő családtagokért

8. vasárnap    - Özv. Varga Gáborné, apja Surányi György, Králik Rozália és kisgyermekük

                        - Krizsan István, szülei, apósa, anyósa

                        - Tomis Józsefné, násza, nászasszonya, élő és elhunyt családtagokért

9. hétfő           - Záhorszki Gergely 2 felesége: Varga Erzsébet, Csillag Erzsébet, szüleik, apósuk, anyósuk

10. kedd         - Pénzes Ilona, Péter András, felesége Verebes Ágnes és hozzátartozók

11. szerda      -

12. csütörtök  -

13. péntek      - Pistyúr Gábor, szülei, testvére, élő és elhunyt családtagok

14. szombat   - Szabó István, felesége Bozsonyík Borbála, veje, násza, szüleik, testvéreik és élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Antal Ferenc 1. évforduló, édesanyja, 2 testvére, apósa, anyósa, sógora és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt hozzátartozók

15. vasárnap  - Híves István, felesége Molnár Emerencia, szüleik és lányuk Borbála és hozzátartozók (alapítványi)

                        - Deszpót Miklós, szülei, Szapkovics János, szülei, testvérei és Karácsondi Erzsébet

16. hétfő         -

17. kedd         - Könnyező Szűzanya tiszteletére

18. szerda      -

19. csütörtök  -

20. péntek      - Nagy Ignác, szülei, apósa, anyósa és nagyszülők

21. szombat   - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

                        - Pistyúr András és a család halottai

                        - Murányi István, felesége Komlós Ilona (9. évforduló), szülők, hozzátartozók

22. vasárnap  - Czinege Károlyné sz. Holman Ilona 15. évforduló, szülei, unokájuk Hegyi János és a Hegyi család halottai

                        - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjai

                        - Kalmár István, fia és a család élő és elhunyt tagjai

23. hétfő         - Csáki József 1. évforduló és a család halottaiért

24. kedd         -

25. szerda      - Csernák István, neje Berta Katalin, fiai, veje és unokája, Berta Gergely és neje Fábián Teréz

26. csütörtök  -

27. péntek      -

28. szombat   - Dósa János, sógora Kristók István, felesége Dósa Erzsébet, szülők, hozzátartozók

                        - Boda Sándor, felesége, szülei, testvérei, Holman György, felesége, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kordics jános, felesége Pálinkás Anna és a család halottaiért

29. vasárnap  -

30. hétfő         -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre