Vadkerti harangok
2008. Szeptember


A Szentírás éve 9.
Szentmiseszándékok
A hála pillanatai
Hálából megköszönni
Magyarország Nagyasszonya
Érzékeny és nehéz erkölcsi kérdések
Balatoni nyaralás
Kőbe vésve
Kofaasszony tanít a bibliáról
Bibliai kapaszkodók (5.)
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

A Szentírás éve 9.

(Gondolatok Szentírás vasárnapján)

Fotó: Kristók János Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta: „ Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött és minden nap dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jól lakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek és nyalogatták sebeit.

 Meghalt a koldus és az angyalok Ábrahám keblére vitték. A gazdag is meghalt és eltemették. A pokolban nagy kínjai közt feltekintett, messziről meglátta Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.

 Fiam – felelte Ábrahám- emlékezzél rá, milyen jó dolgod volt életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. Azonkívül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk senki átjönni.

 Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra- küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen  bizonyságot előttük,nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.

 Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük, vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.

Ő azonban így felelt: HA Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül  támad is fel valaki, annak sem hisznek”, olvashatjuk lukács evangéliumának 16, 19-31 versében.

 Nagy igazság, éltető igazság tárul elénk e sorok kapcsán. Vajon mi elgondolkodunk-e olykor-olykor egy-egy szentírási részleten. Vajon milye tanácsot nyerünk abból mindennapjainkhoz?  Ehhez ad támpontokat az alábbi rövid történet. Egy lelkigyakorlat alkalmából megkérdezték Bellon Gellért püspök úrtól, hogy hol kapható olyan Biblia, amely mindig ott nyílik ki, ahol szükséges? Mosolyogva meg is érkezett a válasz, hogy ilyen Bibliát még nem nyomtattak ki a világon. Ám rögtön hozzá is tette, hogy ha valaki rendszeresen, gyakran olvassa a Szentírást, bizonyos jártasságra tesz szert benne, mindig megtalálja azt az idézetet, amelyen keresztül Isten válaszol kérdéseire. Ne hagyjuk hát a könyvespolcon porosodni az élet könyvét a Biblia éve után sem.

 A Szentírás az Istenben hívő, a vallásos ember szemével mutatja be a világot, annak teremtését, az ember bűnbeesését, a sokszoros hűtlenséget, de a felemelkedésünket is a megváltás által. A Könyvek könyve megtanít bennünket az Istennel és az embertársainkkal való helyes kapcsolatra, életünk értelmére és hivatásunkra. A Bibliát hittel kell olvasni, értelmezni és elfogadni.

 Ahhoz, hogy a Szentírás megelevenedjen számunkra, nem kell messzi országokba utaznunk. Talán még a Szentföldre sem kell feltétlenül ellátogatnunk. De ha rendszeresen olvassuk a Bibliát, egy idő után azt fogjuk érezni, hogy a Biblia földjén járunk, az ott szereplő személyek pedig közeli ismerőseink.

 A Biblia évének Szentírás vasárnapján szülessék meg bennünk és váljék tartóssá a napi szentírás olvasási elhatározás. Akkor érezni fogjuk azt, hogy Isten szava éltető erő, az üdvösségre vezető igazság!

(István atyától)

Vissza az újság tetejére

A hála pillanatai

(Gondolatok a termények megáldásakor)

Fotó: Kristók JánosNemcsak a természetet díszítette fel a jó Isten, hanem az embereket is, kezdte a prédikációját augusztus 24-én András atya, amikor a búzaszenteléskor megnyitott időszakot, a hála jegyében, szentmise és az azt követő falut átszelő körmenet keretében készültünk lezárni a megtermett javaink templomi bemutatásával.

A templom oltárán rengeteg gyümölcs, búzakalász, frissen sült kalácsok és új kenyerek, a kézi aratás feldíszített szerszámai és tárgyi eszközei egyaránt jelezték, hogy a helyes jövőnek csak a múlt ismeretében van reális esélye nemzetrontó világunkban.

A múlt bevállalásának méltó jele volt az is, hogy a vadkerti testvérek közül több százan, pici gyermektől az idős emberig, népviseletben vettek részt e jeles ünnepen. Ezt tette immár második évben az összetartozás jelévé a nagykátai Kalász Csoport népviseletben történő jelenléte, akik ismét elhozták a virágokkal nemzeti színbe öltöztetett templomunkba a virágokból készült szent koronát, jogart és országalmát. Nagy öröm volt látni a 2008 tavaszán alakult Ipoly-menti Mézlovagrend tagjait Szandai József vezetésével rendi ruházatban és a hét vármegyére utaló melldísszel. Bízunk benne, hogy a jövőben is velük közösségben (és még újabb csoportokkal, netán kartaliakkal) adunk hálát munkánk gyümölcsiért.

 Ahogy a fogadalmi ünnepünkön (Ignác napján Kapisztrán testvértől), úgy most is elhangzottak a felszólító szavak: Szeressétek hagyományaitokat. A ruháitokat éppúgy, mint az Istent! Most a terményeinkért adunk hálát. Hála Istennek van is miért. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Istentől kaptuk a Földet. Ha ránk bízta, akkor nem hagyhatjuk parlagon, bár erre nagy a késztetés a még most arctalannak tűnő honfoglalók részéről. Termékennyé kell tenni továbbra is megtartva azt abban az állapotában a bennünket követő generációk számára.

Fotó: Kristók János Vajon így járunk-e el napjainkban? Megbecsüljük-e, amit eleiktől továbbadásra kaptunk? A teremtett világ gazdája, akár tudomásul vesszük, akár nem, az Isten. Miért sértegetjük Őt és sok testvérünket az utak mentén, az élővizeink partján szétszórt szeméttel, parlagfűben gazdagodó területekkel?  Vegyük már észre, hogy a sértegetés visszaüt ránk, mert az okot okozat követi. Hiszen már lassan nem lesz jó ivóvíz, vegyszerrel nem szennyezett növény és méz.

 Assisi Szent Ferenctől tanulva ismerjük fel a természetben Isten ajándékát. Sík Sándor szavaival élve lássuk be, hogy a bennünket körül vevő világból Isten köszön ránk!

 Termést várunk a természettől. Az Isten pedig tőlünk vár termést, a szeretet, a hűség, a megbocsátás gyümölcseit. Ne várjuk meg, még jön a fejszés és terméketlen, száraz fa módjára kivágjon bennünket.

 Legyen ez a mai nap, az imádságos körmenettel és felzúgó Te Deum-mal, a templomkertben, közösségben elfogyasztott megáldott javakkal, a mindennapok figyelmeztető jele annak, hogy az új világ és szebb jövő csak Istennel együtt működve lesz mindannyiunk osztályrésze.

Zárógondolatként idekívánkozik egy szó. KÖSZÖNJÜK a közösség nevében mindenkinek, aki bármilyen pici tettel is, de hozzájárultak a nap ünneppé válásához, köztük a helyi polgárőröknek is, aki mint már oly sokszor, most is biztosították a körmenet fő úton történő zavartalan haladását.

 

(2008. augusztus 24. emjé)

Vissza az újság tetejére

Hálából megköszönni

(Kálvária-búcsúi gondolatok)

Fotó: Barák Barna Imre Esős idővel riogatott bennünket a média. Ám odafenn nem úgy gondolták ezt, hisz az eleink iránti hála jeléneknek is számít a Szent Kereszt Felmagasztalásának a Kálváriánknál szentmisék keretében történő ünneplése. A jelenlévők számából már szombat este is látszott a közösség ilyen irányú igénye, amit vasárnap a templomtól induló és az ünnepi szentmise után oda visszatérő, közösségi jelképeit nyíltan vállaló, polgárőreink által biztosított, rendőrautók felvezetése melletti körmenet imádságos volta is alátámaszt.

 A külsőségek után néhány gondolat ünnepünk lelki tartalmából. Kedves ünneplő testvérek, kezdte beszédeit Lukács András apát úr. Ugye hálából jöttünk ide, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik több mint 100 éve megálmodták, majd megalkották, napjainkig és napjainkban is gondját viselik e keresztutat is magába foglaló szent helyet. Szeretettel emlékezzünk az arcvonásaikkal az idő homályába rejtőzködő eleinkre és Néder Géza apát plébánosunkra, aki utolsó földi szentmiséjét itt mutatta be. Jelenlétünk az összetartozás jele, melynek középpontjában a kereszt áll. Bár merre is visz az utunk, a keresztet nem kerülhetjük el. Láthatóak azok a templomok tornyain, szobáink falán, az utak mentén és nyakláncon viselve.

Jegyezzük meg jól, hogy a keresztet tisztelni kell, mert abból csak jó származik számunkra, míg annak elvetése, besározása minden bajok forrása.

 Régi képeken látható az, hogy itt három kereszt állt. Kőből faragva, ami most is itt áll, Jézusé, míg két oldalán fából készített a jobb és bal latoré.

 Mai világunkban is három kereszt áll előttünk. Az egyik Jézusé, melyen szeretetből megváltásunkat hozta el, nem téve panaszt az ott Fotó: Kristók Jánoselszenvedett rengeteg fájdalom végett. A másik kereszt a személyes keresztünk. Ugye mily sokszor ágálunk ellene. Pedig senki sem kapott nehezebbet abból, mint melynek hordozására képes. Vegyük hát észre, hogy Isten ott áll a keresztjeink mögött!

 A harmadik kereszt embertársaink keresztje. Nekik sem könnyebb az mint nekünk, még akkor sem ha mi azt annak is véljük. Vegyük észre a nehézségeiket és ránehezedés helyett önzetlen segítség vezérelje tetteinket, mert akkor mindegyikünknek könnyebbé válik az..

 Zárszóként egy rövid, de tanúságos történet, melyben a missziós testvér bennszülötteknek mesél Jézus életéről. Születése, tanítása, rengeteg csodája nagy ujjongást váltott ki hallgatóiból. Ám amikor Jézus szenvedés története került terítékre, a bennszülöttek magára hagyták testvérünket. E történet napjainkban és köztünk is lejátszódik. A kapott keresztek ellenére ne váljunk bennszülöttekké, hanem tartsuk magunkat a sokszor kimondott gondolathoz: Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz!

( Évad, 2008.szeptember 14.)

Vissza az újság tetejére

Magyarország Nagyasszonya

 XIII. Leó  pápa hazánk fennállásának 1000 éves ünnepekor megengedte, hogy a magyarok külön ünneppel is tisztelhessék Magyarok Nagyasszonyát, Pátrónáját. Ettől az időponttól már nemcsak a németeknek (Unsere Liebe Frau), franciáknak (Notre- Dame), olaszoknak (Madonna), spanyoloknak (Noustra Segnora), hanem nekünk, magyaroknak is megvan a Nagyasszonya.

 Miért is áll oly közel a magyar szívhez a Boldogságos Szűz?  Ugye mindannyian tudjuk, hogy első királyunk, Szent István, halálos ágyán az alábbi szavakkal ő oltalmába ajánlotta az országot: „ Egek Királyné Asszonya, ki a világot Szent Fiad által ujjá alkottad, oltalmadba ajánlom az Anyaszentegyházat, az egyházi rendeket, az országot, a vezetőkkel és népekkel együtt, akiktől most én elbúcsúzom, hogy értük esedezzél Isten szent színe előtt. Lelkemet kezeidbe ajánlom.” E szavakkal szállt Szent István lelke Istenhez és a Szűzanyához. Tehát a Szűzanya tisztelete már ekkor elkezdődött történelmünkben és közvetlen ezután Szűzanya tiszteletére szentelt templomokban, pénzérméken, harci zászlókon egyaránt megnyilvánult és megnyilvánul ma is. Számos Szűz Mária – kegyhely van kis hazánk területénAndocs, Bodajk, Máriagyűd, Máriabesnyő, Makkosmária, Mátraverebély, Márianosztra, Máriapócs és több számos hely vár bennünket, hogy elgondolkodjunk Mária kapcsolatunkon, még akkor is, ha az ország almát bitorlók szemünkbe hazudják az anyai kézlevételt.

 Mit ad nekünk a  Mária- tisztelet? Szűz Mária Isten anyja. Nemcsak! Ő több mint egy személy! Ő jelkép és egyúttal olyan, mint a gravitációs erő a mindenségben. A csillagvilágot a maga csodálatos harmóniájában a gravitáció tartja össze. Van a világegyetemben egy makulátlan, tiszta szűzi pont: ez a gravitáció középpontja. E makulátlan mag körül kering a csillagvilág. A morálos-erkölcsi világnak is van gravitációja, központja, melyhez nem fér szenny, mely nem alkalmazkodik kultúrákhoz és civilizációkhoz, nem igazodik sem jobbra, sem balra, nem hódol be semmiféle erkölcsi relativizmusnak. Ez a pont az erkölcsi világ kovásza, a tengeren evezők csillaga, a Szent Szűz, Magyarok Nagyasszonya.. Ő a makulátlan, a világegyetem szűzi pontja, a hamvadó világban a hamu alatt égő zsarátnok, melyet e megtévedt világban is követnünk érdemes. Aki ebben elmélyed, önkéntelenül is a Szent Szűz arcára bukkan és megtapasztalja mílyen édes az Úr! A Nagyasszony tüzet gyújt a szívekben, a mely a világ pusztulás felé vezető tüzével szemben az élet lángjait lobbantják fel , amely nem perzsel, hanem a szemérmes, tiszta szeretet által épít. Ennek szellemében készüljünk a Szentkúti búcsúra, ahováaz előző évekhez hasonlóan buszokat is indítunk ( Templomi hirdetés!!!) és a külső parkolóból keresztaljába szerveződve megyünk a Nagyasszonyunkhoz.

( Bánk József írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Érzékeny és nehéz kérdések

Új sorozatot indítunk! Megjelenése óta sokan keresik Peter J. Matuska: A szentgyónás c. Szent Gellért Kiadó által megjelentetett könyvét. Népszerűségének titka bizonyára abban rejlik, hogy bátran érinti korunk legérzékenyebb erkölcsi kérdéseit is, és ezekre bölcsen eligazító válaszokat ad Egyházunk tanítása alapján. -Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy minden leközlünk egy-egy nehéz kérdést, hogy azok a kedves olvasóink is bizton eligazodjanak az élet dolgaiban, akik még nem vásárolták meg a könyvet.

Mindig igazat kell mondanunk?

Világos, hogy hazudni tilos. Az már azonban kevésbé világos, hogy milyen módon kell előadni az igazságot, ha nem vagyunk kötelesek azt feltárni, különösen pedig akkor, ha nem szabad megmondani az igazat.

Létezik jogos elhallgatás, például szakmai és szolgálati titkok esetében.

Orvosok, jogászok, katonák és papok kötelesek a rájuk bízott titkot megőrizni.

Fel kell azonban készülniük olyan meglepő kérdésekre, amelyekre ha hallgatással vagy a válasz megtagadásával reagálnak, ezzel máris elárulják magukat. Ebben az esetben így őrizhetik meg a titkot:

"Nem tudom!" Ez a valóságban azt jelenti, hogy "Nem tudom elmondani, mert nem szabad".

Az elhallgatásra említsünk két példát:

Hogyan válaszolhatunk, ha pénzt kérnek kölcsön tőlünk, s mi nem akarunk adni, mert az illető megbízhatatlan? A válasz: "Nincs" -ami az alábbi gondolat rövidítése: -"...nincs annyim, hogy csak

úgy osztogathatnám. " Vagy: a férj azt mondja a feleségének: "Ha valaki keres, nem vagyok itthon " -ami azt jelenti: -" ...nem vagyok itthon, ha munkahelyi ügyben keresnek.”

Meg kell tartanunk azonban néhány alapszabályt. Tudnunk kell, hogy az elhallgatás csak akkor megengedett, ha a kérdezőnek nincs kifejezetten joga arra, hogy megtudja a valóságot.

Tilos azonban elhallgatni az igazságot:

ha a törvényes bíróság kérdezi (kivételt képez a gyónási titok);

fontos szerződés megkötésekor.

Minden eset egyedi, más-más megoldást igényel. Ilyen esetek közé tartozik, ha van okunk feltételezni, hogy a beteg lemondana a tájékoztatás jogáról, ha az igazság káros hatással lenne rá. 

Peter J. Matuska: A szentgyónás -Út a lelkiismeret tisztaságához és a lélek békéjéhez
(Szent Gellért Kiadó Szeretet lapja alapján)

Vissza az újság tetejére

Balatoni nyaralás

Fotó: Molnár család Eltelt egy újabb év, így ismét elindultunk, hogy felfedezzük Magyarország gyöngyszemeit. Idei célpontunk a Balaton északi partja volt, melyről mindenki tudja, hogy augusztusban és a szüretek alkalmával a legpompásabb vidék- Badacsony bortermesztése miatt.  Mi is e hagyomány szerint augusztus elején töltöttünk egy hetet a Balatonnál, ahol különböző élményeket éltünk át. Keszthelyen egy egész napot töltöttünk a Festetics-kastélyban (Helikon Kastélymúzeum), ahol csodálatos festményeket, könyvtárat, bútorokat, szökőkutakat láttunk. Majd a város sétálóutcája tárult szemünk elé, a hangulatos kis utcák, árusok áradata, éttermek hívogató illata: igazi Balaton parti hangulat elevenedett meg előttünk. Természetesen nem hiányozhatott a Dunántúlra jellemző, elsősorban római katolikusok által lakott részen a Belvárosi Plébániatemplom megtekintése sem, mely művészettörténeti jelentőséggel bír a 14. századból származó freskói miatt. Másnap a Badacsonyi strandot fedeztük fel, ahol megkezdődött az igazi móka: röplabda, foci, napozás, fürdés, egy jó hekk élménye, fagyi és még sorolhatnánk a testet kényeztető élvezetek áradatát. A hét további részében felmásztunk a Szigligeti várhoz, ahol szemet és lelket gyönyörködtető képek tárultak elénk. Badacsony lankái, a Balaton vizének csillanó tükre, a pincék, szőlőültetvények sokasága, ameddig csak ellát az ember szeme. Lefelé gyönyörködhettünk az Ófalu kanyargós Fotó: Molnár családutcácskái mellett fekvő nádtetős házakban- Nagy Boldogasszony ünnepén itt, Szigligeten, az Ófaluban voltunk misén. - Az izzasztó sétálás után mindenkinek jól esett egy kis hűvös múzeum: Balatonedericsre látogattunk a méltán híres Dr. Nagy Endre (földrajztudós és Afrika kutató) munkássága alapján berendezett Afrika múzeumba. Jártunk még Badacsonyban az Egry József Emlékmúzeumban (Balaton festője). Képeinek színeiből sugárzik hazájának és lakóhelyének szeretete, pl.: Naplemente, Badacsonyi szőlőhegy, Szent Kristóf a Balatonnál című műveiből. A nap további részében mini golf tudásunkban mérettettünk meg, majd a nap útjának porát a Balaton mosta le rólunk egészen estig.  Hazafelé tartó utunk megállója volt a Tihanyi Bencés Apátság, mely újból és újból lenyűgözi az arra járókat a városból nyíló kilátással, és kulturális érdekességekkel együtt. Illetve Balatonfüreden vitorláztunk, az időjárás jószívű segítségével. Jó volt látni, hogy Hazánk ezen régiójában nem veszett még ki a népművészet, a hagyományaink ápolása, hanem egyre inkább megerősödik. Gondolok itt a kézművesek, népzenészek, hagyományos ételek tömkelegére. A rengetek látnivaló, csoda mellett mégis azt hiszem, hogy az igazi élmények nem az emberek szemében, hanem lelkében és szívében keletkeztek ezen a héten. Alapjuk a hosszas beszélgetések, közös étkezések, nevetések, kalandok sokasága, melyekre évek múlva is jó lesz emlékezni. Esetleg közös fényképnézegetés, és Badacsony szőlőfürtjeiről összegyűjtött kincsünk kortyolgatása közben feleleveníteni az élményeket.

Mindenki nevében szeretném megköszönni az értékes és érdekes programokat, a fáradságos munkát a szervezőknek.

Kanalas Noémi

Vissza az újság tetejére

Kőbe vésve

(Tanmese a mának)

Két barát ment a sivatagban. Összevesztek és az egyik képen törülte a másikat, aki megsértődött. Anélkül, hogy szólt volna bármit is, az alábbi szavakat írta a homokba.

„Ma a legjobb barátom lekevert egyet!” aztán tovább mentek a sivatagban. Egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy megfürödnek. Az a barát, aki kapott egy pofont, fuldokolni kezdett, de a másik kimentette. Magához térve a következőket véste az ott lévő sziklába: „Ma a legjobb barátom megmentette az életemet!”

 Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másik életét, megkérdezte társát. Mikor megütöttelek, homokba írtad. Most meg kőbe vésted, hogy megmentettelek. Miért? A válasz sem késlekedett, ami így hangzott: „Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk, hogy a megbocsátás szele eltörölje a szavakat. Ám ha valaki jót tesz velünk, véssük kőbe, hogy senki se törölhesse el!”

 A kis történetben mindannyiunk számára adott a házi feladat. Tanuljuk meg sérelmeinket mindig homokba írni, a jótettek pedig kőbe vésve rögzítődjenek életünkben, mert csak így tehető jobbá és emberibbé az önzés útjára lépett világunk.

(Sz.I-től)

Vissza az újság tetejére

Kofaasszony tanít a Bibliáról

 Egy híd mellett standja mögött ült a gyümölcsárus asszony. Amikor nem voltak vevői, mindig a Bibliát olvasta. Az alábbi, számunkra is tanúságos párbeszéd alakult az egyik vásárlás előtt:

-         Milyen könyvet olvas?
-         Óh, Uram, ez a Biblia, Isten igéje.
-         Ugyan honnan tudja, hogy a Biblia Isten szava? Ki mondta ezt magának?
-         Ő maga.
-         Hát beszélt magával az Isten?
-         A kofa asszony egy kissé zavarba jött, amikor bizonyítani akarta azt, hogy a Biblia valóban Isten szava. Aztán felnézett és rámutatott a Napra.
-         Uram, be tudja nekem bizonyítani, hogy az ott a Nap?
-         Bebizonyítani? – felelte az- ezt nagyon egyszerű. Hisz fényt és meleget áraszt.
-         Helyes, pontosan így van ez a Bibliával is, kiáltott az árus hölgy. Hogy Isten szava, bizonyítja az, hogy nekem belsőleg fényt és meleget ad.

(Apát úrtól)

Vissza az újság tetejére

Bibliai kapaszkodók (5.)

 Az életünk során sokszor és sokféle problémával találkozunk. Csüggedni azonban nem szabad, hisz a Szentírás által Isten ad  a megoldáshoz útmutatást, csak élnünk kell az alábbi lehetőségekkel:

Ha jól megy sorod helyes látás módot nyújtanak az 1. Tim. 6,11 vagy a 34. Zsoltár sorai, ám  ha a nyomorúságod egyre nagyobb reményre lelsz a 2. Tim levél 3. fejezetében és a Zsid.13,17 alatt.

 (Apátúrtól)

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Az imádság kulcs,
Amellyel reggel megnyitjuk,
Este pedig lezárjuk a lelkünket.

(Gandhi)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az idei cserkésztábor első napja

Néhány vadkerti fiatal nyara elképzelhetetlen cserkésztábor nélkül, s mivel lehetőségünk van rá, s mivel mindenki szeretné, s mivel mindenki támogatja, szóval sok előszervezés segítségével, 2008-ban is megnyitottuk Szent Pál életén alapuló cserkésztáborunkat. Voltak nagyok és kicsik is, akik először voltak efféle táborban, s nagyon jól érezték magukat. Egyikük sem hagyta ki a sziklamászást, amit a nagyobbak sem próbáltak ki mind, bátran nekiálltak a megpróbáltatásnak. Igaz néha nem a pontosságunkról voltunk híresek, s a nagy igyekezetben kifáradtunk, így egy pár programot ki kellett hagynunk, mint például a túrát a Kékestetőre (sokak nem titkolt örömére, s nem az újoncok köréből). Nemcsak Túrák voltak, vagyis lettek volna, kézműves foglalkozás, akadályverseny és számháború is egyfajta hagyományként szerepel a programban, csakúgy mint a strand, amit úgyszintén nem lehet kihagyni a tábor rendjéből. Lukács András apát úr meghívásunkra ellátogatott táborunkba, s misét tartott nekünk. Az utolsó napot senki sem szereti, hisz szednünk kell a sátorfánkat, s ezzel vége van a tábornak. Merem állítani, hogy mindenki az utolsó naptól a következő tábor első napját várja. Személy szerint még nem voltam rosszul sikerült táborban, s remélem még egy jó pár évig ezt mondhatom.

egy túlélő


Ismert vicc átirata: Hány cserkész fér egy autóba? Dobj be egy zacskó csipszet és megtudod. (A megoldás 15)

Ebéd a szikla tövében.

Kis ember a nagy falon. Csóka-kő - Mátrakeresztes

Vacsora a portyán.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


-         Új vakolatot kap a kolping házunk. Az omladozó vakolat eltávolítása társadalmi munkában megtörtént. Folytatáshoz szakmai tanács mellett szívesen veszünk munka és anyag felajánlásokat, melyek vasárnaponként a nagymise után a helyszínen megtehetők.

-         Az Északi körzetben, Dányban, alakult meg az ország 108. Kolping családja. Az augusztus 20-i zászló szentelésükön több mint harmincan képviseltük Érsekvadkertet. A szabadtéri szentmisét dr. Bolberitz Pál országos prézes és Mészáros Csaba mutatta be, kihangsúlyozva abban a közösség hit és nemzet megtartó erejét.

-         A körzeti focibajnokságon a kiírás ételmében nevezett csapattal vett részt közösségünk. A megszerzett 4. helyezés mellett köszönjük a nagyobb közösség megtartására irányuló jelenlétüket.

-         Két buszt előjegyeztünk a Magyarok Nagyasszonya  búcsúra, Szentkútra. Bővebb információkat a templomi hirdetések alapján kapunk. Az előző évekhez hasonlóan most is a nagy parkolóból, körmenetbe rendeződve, együtt imádkozva, énekelve, egyesületi jelvényeikkel díszítve megyünk a Szent Szüzet köszönteni.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

- Októbertől az esti szentmisék este 6-kor kezdődnek.

- Októberi rózsafüzér: hétfő, kedd, szerda a Kálvária kápolnában este fél 6-kor. Csütörtök, péntek, szombaton este fél 6-kor a templomban.

- Az első rózsafűzért a KÁLVÁRIA kápolnánál tartjuk este fél 6-kor, majd utána szentmise.

- Terménygyűjtés. Október 9-10-11-én 8-tól du. 5 óráig lehet hozni a kispapoknak szánt adományainkat.

- Október 12. Szentkúti zarándoklat

- Október 19. Missziós vasárnap. Ezen a napon a perselyadományainkat a missziók támogatására fordítjuk.

- Október 23. Nemzeti ünnep. Szentmise MAGYAR HAZÁNKÉRT

- Október 30-án Patakon lesz a szokásos havi szentségimádás és szentmise papi és szerzetesi hivatásokért. Szentségimádás 5-kor, szentmise este 6-kor. Templomunkban ezen a napon reggel 7-kor lesz szentmise.

- November 1. Mindenszentek. Du. 2-kor a temetőben imádkozunk megholt testvéreinkért, majd ezt követően kerül sor az új sírkeresztek megáldására.

Vadkertről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):

Házasságot kötöttek:  
Radics Norbert – Majoros Tímea
Kelemen István – Jakubecz Anett

Halottaink:
Gréczi István 1951

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. szerda        -

2. csütörtök    - Nagy Istvánné, férje, fiuk és szüleik

3. péntek        - Fábián Ferenc, szülei, testvérei, apósa, anyósa

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk Ignác, vejük József és szüleik

                        - prof, Dr. Molnár Sándor, szülei, nagyszülők és sógora

4. szombat     - Vitéz Ferenc, Dr. Borsa Mihály, szülők, nagyszülők, Nagy Ignác, élő és elhunyt családtagokért

                        - Híves Ferenc, felesége Kristók Borbála, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Kovács István, szülei, anyósa, apósa

5. vasárnap    - Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, fiai, unokaveje, Kristók Ignác, felesége Pinke Erzsébet és hozzátartozók

                        - Vincze János, szülei és hozzátartozókért

                        - Fábián János, felesége Híves Margit, gyermekeik és nagyszülők

6. hétfő           -

7. kedd           -

8. szerda        - Szabó János (6. évf.) szülei, testvére, Kaba család elhunyt tagjaiért

                        - Egy család elhunyt és élő hozzátartozóiért

9. csütörtök    - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és nászuk Zachar László

10. péntek      -

11. szombat   - Súth János, szülei, veje, Varga család elhunyt tagjaiért

                        - Kovács István, felesége Mrekvicska Erzsébet, szülők, testvérek és hozzátartozók

                        - Őszi János 1. évforduló, felesége, fiuk és szüleik

12. vasárnap  - Urbán család elhunyt és élő tagjaiért, Kristók Lajos és elhunyt családtagjaiért és Mészáros István és elhunyt hozzátartozókért

13. hétfő         - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, Csillag István, felesége Erdős Margit és hozzátartozók

                        - Pobori Kálmán, testvérei és szüleik

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök  - Fésűs Gyula, felesége Homolya Rozália, szüleik, nagyszüleik

17. péntek      - Csillag Ferenc, felesége Jakubecz Margit, lányuk, 2 vejük, Molnár József, felesége Boda Anna, szüleik, vejük, testvéreik

                        - 55. házassági évfordulóra hálából

18. szombat   - Jakubecz János, szülei, testvérei és a Varga család halottaiért

                        - Varga Ignác, felesége Pistyúr Margit és szüleik

                        - Gyurcsek és Kovács család halottaiért

19. vasárnap  - Cseh József, felesége Kristók Mária, élő és elhunyt családtagokért

                        - Pálinkás és Híves család halottaiért

20. hétfő         - Fábián István, felesége Csillag Mária és menyük

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök  -

24. péntek      - Paulicsek Péter és nagyszülők

                        - Csillag János hősi halott, felesége, szüleik és lányuk Erzsébet

                        - Paulicsek János és szülei

25. szombat   - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor és szülők

                        - Erdős István, Boda Erzsébet, veje, unokája, Boda és Erdős család halottaiért

                        - Boda János, 2 felesége, szüleik, sógora és nászuk: Csabák István

26. vasárnap  - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt családtagokért

                        - Kalmár István, fia, élő és elhunyt családtagokért

                        - Szabó János, anyja Murányi Rozália, édesapja és testvérei

27. hétfő         - Konopás István és a család elhunyt tagjaiért

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök  -

31. péntek      - Dósa János és fia és a család halottaiért 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre