Vadkerti harangok
2008. január 


A Szentírás éve
Szentmiseszándékok
Vándorúton
Új esztendőt adtál nekünk
Számadás
Elszakadt egy húr
Hazamegyek
Egy gondolat Simon Andrástól
Az öröm vasárnapján
Maradj velünk mert esteledik
Jászol és kereszt
A hálaadásom hallottak
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

A Szentírás éve

(Gondolatok Vízkereszt napján)

Fotó: Kristók JánosAmikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. „Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te, Betlehem, Juda földje, bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek." Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: "Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!" Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

 Mt 2,1-12

Elmélkedés:

Láttuk az ő csillagát Urunk megjelenésének mai ünnepe szorosan kapcsolódik a karácsony ünnepéhez. Karácsony napján azt ünnepeltük, hogy a láthatatlan Isten látható alakban jelent meg világunkban, emberként született meg a földön.

Ma pedig azt ünnepeljük, hogy az emberként világra jött Jézus Istenként áll a világ előtt. A két ünnep kapcsolatát az is jelzi, hogy Jézus születésének történetében kétszer találkozunk kereső emberekkel. Karácsony éjjelén az angyali énekszóra a betlehemi pásztorok indultak útnak, hogy megkeressék az újszülöttet, ma pedig a csillag fényét követve a napkeleti bölcsek indulnak el, hogy szintén Jézushoz menjenek. A pásztorok szegények voltak, akik szegényes ajándékokat vittek magukkal, a bölcsek pedig gazdagabbak voltak, akik drága ajándékokat vittek. A pásztorok egy embert, egy gyermeket kerestek, a napkeleti bölcsek pedig egy leendő királyt. A pásztorok és a bölcsek egészen különböző társadalmi helyzetben voltak, de van egy közös vonásuk, hiszen ugyanaz a cél vezette őket: megtalálni a Megváltót.

 A mai napot háromkirályok ünnepének is nevezzük, bár az evangéliumban nincs szó sem arról, hogy királyok voltak, sem arról, hogy hányan lehettek. Csupán a háromféle ajándék -az arany, a tömjén és a mirha - miatt gondolja a hagyomány azt, hogy hárman lehettek, s ebből kiindulva nevezték el őket Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak. Az evangéliumi leírásból azonban kiderül, hogy olyan bölcsek, tudósok voltak, akik a csillagok mozgását kutatták. A csillagokkal persze ma is sokan foglalkoznak. Vannak csillagászok, akik tudományos módszerekkel vizsgálják az égitesteket. Emellett vannak olyanok is, akik tudományosnak tűnő módszerekkel jósolnak a csillagok állásából, illetve mozgásából, és mindenféle nevetséges, komolytalan horoszkópokat készítenek. És persze ott vannak a szerelmes fiatalok, akik a nyári estéken játékosan csillagot választanak maguknak, aztán egy hét múlva másik személlyel másik csillagot választanak. Az evangéliumban szereplő bölcsek bizony egyáltalán nem hasonlítanak napjaink csillagokat vizsgáló embereihez.

 A csillagok fénye nem világítja be ugyan az éjszakát, s ha háromszor annyi csillag volna az égen, akkor sem lenne világosabb, de a betlehemi csillag fénye jelképes módon erősebb a többi csillagnál. Hová világít ez a fény?  Elsőként rávilágított a bölcsekre, akik felismerték ragyogásában a jelet, a világ Megváltójának születését hirdető jelet. Szívükbe ragyogott a csillag, s arra ösztönözte őket, hogy útnak induljanak. A bölcsekkel egyidőben bizonyára másoknak is feltűnt ez a különleges égi jelenség, de mégsem ragyogta be szívüket, hogy ők is útnak induljanak. Másodszor: A betlehemi csillag fénye bevilágította útjukat. Az evangéliumban ezt olvastuk: „lám, a csillag előttük járt" (Mt 2,9). A csillag fénye vezette tehát őket útjukon napkelet országából Betlehem felé. Az Istenhez vezető utat ma is beragyogja ez az égi fény. Harmadszor pedig rávilágít magára Krisztusra, a betlehemi Gyermekre. A napkeleti bölcsek már az induláskor tudták, hogy nem a maguk csillagát követik, hanem a Gyermekét, az újszülött királyét. Ezért mondják Heródes király udvarában: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte" (Mt 2,2).

 De ezzel még nincs vége a ragyogásnak. A betlehemi csillag ma a mi szívünket is eltölti fényével. Felismerem-e benne a jelet? Útnak indulok-e, hogy eljussak Jézushoz? Keresem-e őt, miként egykor Őt keresték a pásztorok és a bölcs királyok? Vezessen minket a csillag fénye a mi Megváltónkhoz és segítsen, hogy felismerjük benne az Isten Fiát!

Vissza az újság tetejére

Vándorúton

(Szentírás évi előzetes)

„Mindenütt jó, de legjobb otthon, tartja a közmondás. De azért mégis jó az is, ha az ember néha elhagyja otthonát és vándorútra kel. Az otthon megszokott kényelme jó, kellemes. De megvan a veszélye is. Aki szellemileg csak otthonába zárkózik, begubózott ember lesz. Ezért jó néha vándorútra kelni, hogy bele ne gubancolódjunk a birtoklás, megszokás, önérdek, közepesség hálójába.

Amikor útra indulunk, új világ nyílik meg számunkra: új tájak, új arcok, új helyzetek. Nincs hátunkon a csigaház, amelybe belebújhatnánk. Védtelenek vagyunk, csupaszok. Mennyi táj, mennyi város, mennyi falu repül el a robogó vonat mellett! Kis házak, nagy házak, a falusi iskolából hazaszaladó iskolás gyerekek raja, a kezét csípőjére téve a vonat után néző öregasszony, a hajlottan dolgozó paraszt, a gyerekével karján integető asszony… Mennyi ember, mennyi élet, mennyi sors! Mindegyik titok, mindegyik talány. Nem az én házam hát az egyetlen ház, nem az én életem az egyetlen élet. Nem én vagyok az egyetlen ember, milliónyian vagyunk. És mind együtt utazunk a „föld” nevű űrhajón, valahonnan, valahová.

De már a hegyek között robog a vonat. Lassít: itt az állomás, leszállás. És már indul is neki a kis vándorcsoport a hegyormoknak. Keskeny ösvény kanyarog előttünk. Nem gőgös, betonozott autóút: fűlepte erdei ösvény csupán. De milyen jó, hogy van ez az út. Elődeink készítették, elődeink jártak rajta. Mi az ő nyomukban járunk. Rábízhatjuk magunkat az ösvényre. Mások is már megjárták. Mi is majd csak megjárjuk. Ha szakadékhoz ér, lesz rajta híd. Ha sziklához ér, lesz rajta nyílás. Az út jó vezér, jó pajtás.

Amint járjuk, mindig új és új tájak nyílnak meg előttünk hegyek, völgyek, ormok, patakok. És az út mentén fű, fa, virág. Ott virít a szamárkóró, ibolya, nefelejcs. Ott áll valamennyi az út szélén és rámosolyog minden arra, járó vándorra. Nem hivalkodik, nem izgágáskodik, nem csalfa és nem hazug. Az, ami. Van, és ránk mosolyog. Nem azért van, hogy letépjük, eltulajdonítsuk, elhervasszuk. Hanem csak azért, hogy örüljünk neki. Hogy tessék „érdek nélkül”, mert szép.

Kanyarog az út, tovább, tovább. Nincs megállás, megalkuvás. Vezet valahová, ahol még nem jártunk. Valahová, ahová érdemes elmenni. Valahová, ahol meglepetés vár ránk, ahol kitárul előttünk egy új világ.

Az utat együtt járjuk, útitársak. Egyikünk sem gondol csak saját magára. A legfáradtabb erejéhez szabjuk a lépést. Nemcsak magunk hágunk fel a sziklára: kezünket nyújtjuk annak, aki utánunk kapaszkodik. Jó a barát a hegyekben: ha elcsúsznék, elkapja karom. Ha kifáradnék, átveszi hátizsákom. A vándorúton egymással vagyunk, egymásért vagyunk. Senki sem magányos. Ég, ha egy vadidegennek találkozunk is, megoldódik a nyelvünk, köszöntjük, biztatjuk egymást.

A vándorúton minden bizonytalan. Lehet, hogy elázunk, lehet, hogy megsebesülünk, lehet, hogy eltévedünk, még az is lehet, hogy ott pusztulunk. De mégis a vándorlás a bizalom életformája: bizalom az útban, bizalom a vezetőben, bizalom a társakban, bizalom saját erőmben. Meg tudom én tenni ezt az utat, mert van ösvény, van vezető, vannak társaim.

Szép a vándorlás. De mindig csak vándorúton lenni mégsem volna jó. A kirándulás után jól esik a hazatérés. Hosszú utazás után megpihenés a rég nem látott otthon. Ha egyszerre élvezhetné az ember a vándorlás végtelen szabadságát és az otthon meghitt békességét, az lenne az igazi boldogság. De lehetséges-e ez?

A Szentírás sokat beszél utakról, vándorokról. „Hitünk atyját”, Ábrahámot az Isten, vándorlásra hívta. El a megszokott várostól. Ki a szokások hálójából! Bízva a titokzatos, hívó szóban vándorolni, és nem tudni, hogy hová: ez Ábrahám élete. Vándorol egy jövő felé, amelynek értelmét alig sejti, de amelyért kezeskedik az Ígéret. Vándoroló, bolyong idegen népek, idegen királyok között. De mégsincs egyedül, mert vele van Ő, a Titokzatos, aki útjára hívta. Hogy vándorolhatott halálos bánattal szívében Izsákkal Mórija hegye felé, amikor ez a titokzatos Isten visszakérte az ígéret fiát! De Ábrahám nem habozik: hisz, bízik Abban, aki megígérte: „a te sarjadban lel áldásra minden nemzet!” 

Ábrahám sarja, Jézus szintén vándor volt. Mióta elhagyta a názáreti otthont, nincs ház, fészke, nincs párnája, ahová lehajtsa fejét. Járja egyre Izrael poros útjait, nyomában a tanítványok kis csoportjával. Jézus nem rendezkedik be, nem köti le magát. Szabad, mint az égi madár. De ennek a szabadságnak iránya van: az Atyától az emberekhez és az emberekkel az Atyához.

Jézus vándorútjain rengeteg emberrel találkozik: kövér gazdagok és sovány szegények, szúrós szemű farizeusok és furfangos vámosok, egészséges fiatalok és súlyos beteg leprások, magukat alig vonszoló öregek és Jézus után futkosó gyerekek. Mennyi, mennyi arc. És Jézus látja, meglátja valamennyit. Egyről sem érzi úgy, hogy nincs köze hozzá. Jézusnak mindenkihez van köze, mert az Atyától jött mindnyájunkhoz. Úgy bolyong az a sok ember az emberélet útvesztőjében, mint pásztor nélküli nyáj. Járja mindenki a maga útját, de ezek az utak nem vezetnek sehová.  Jézus útja keresztezi ezeket, az életutakat. Amikor pedig Jézus keresztezi az ember útját, akkor elérkezett számára a döntő pillanat. Választania kell: hagyja –e Jézust tovább menni magában, vagy követőjének szegődik. „Jöjj, kövess” – szól rá Jézus Jakabra, Jánosra, Mátéra. És ez a szó felborítja egész addigi életüket. Elhagynak házat, hivatalt, hálót, halat, és repülnek bele a nagy kalandba, Jézus követésébe.

Jézust csak követni lehet, utánozni nem, mert ő az Út. „Senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam” (Jn 14, 6). Ő az egyetlen út, amely túlvezet hegyen, tengeren, felhőkön, csillagokon, oda egészen az Atyához. Ennek az Atyának a háza pedig mindennél messzebb van, mert aki Jézusba kapaszkodik, már haza is ért az atyai házba. „Én őbennük vagyok, te meg, Atyám, énbennem. Így tökéletes az egység” (Jn 17, 23). Most, itt, ebben a pillanatban.

Jézus az a csodálatos út, amely egyben otthon is. Aki nyomában jár, azt a szeretet mindig új, meg új tájakra vezeti. Nincs megállás, nincs megnyugvás. Járunk vele az emberekhez, akiket Jézus a mi szívünkkel akar szeretni. Fogjuk egymás kezét, hogy egyikünk se maradjon el az úton. Minden nap van valami újság, valami meglepetés annak, aki Jézus szemével nézi a világot. Mert végtelen az Isten, akinek mélységeibe Jézus vezet, és végtelenek a szeretet új meg új feladatai, amelyekre embertársaink léte hív. De ugyanakkor, bár mindig úton, mindig otthon is vagyunk, Isten házanépe, Atyánk házában. Mert „ahol szeretet és béke van, ott az Isten.” Velünk, bennünk, nálunk: ott az Isten. Az Isten fiai vándorok, és egyben mindig otthonukban élnek. Ezért érzik magukat idegen vándornak még saját szülőfalujukban is, mert hazájuk a mennyország; de ezért vannak ugyanakkor otthon a messze idegenben is, mert „Istené a föld, és minden határa”.

Jézus az út, megbízható, jó út. Ha néha keskenynek, meredeknek tűnik is. Ha néha fel is töri lábunkat a kavics, ha néha meg is tépázza ruhánkat, testünket, lelkünket a tövis. Keskeny az út és meredek, de az életre vezet. Jézus járja, velünk járja. Együtt járjuk, kéz a kézben. És ha egyenkint eltünedezünk is a kis kapun, amelyet soha senki el nem kerülhet, nem baj. A viszontlátásra odaát, odahaza!

(marike)

Vissza az újság tetejére

Új esztendőt adtál nekünk

Légy megtartónk, menedékünk,
Védő pajzsunk, Vezérünk,
S mi semmitől sem félünk.

Reád vetjük minden gondunk,
S dicséretet vígan mondunk.
Szívünk, szánk áld Téged.
Magasztalja hűséged.

Kezdet és vég, Krisztus Urunk,
Itt az újév elindulunk.
Ma nevedben elkezdjük,
Hogy nevedben végezzük.

( T.E.)

Vissza az újság tetejére

Számadás

(A Vadkerti Harangok 2007-ben)

Immár 17. évfolyamunk első számát tartja kezében a Kedves Olvasónk! Hála Istennek mindig voltak olyan testvérek és egyesületek, akik írás formájában hajlandók voltak megosztani velünk minden olyan eseményt, amivel másokat is gazdagítva az üres edény megtöltését szolgáló tettekre ösztönözzön minden arra vágyó olvasónkat. Igaz, volt sok esemény, melyről nem született írásos emlék, így nem tette színesebbé egyházközségi lapunkat sem. Ilyenkor mindig az égő mécses véka alá helyezés öncélú eseményét élhetjük csak át, ami sem a mécsesnek, sem a világosságra vágyónak nem jó. Szakítsunk ezzel a magatartásformával és töltsük fel helyi írásokkal a lapunkat. Írásokat le lehet adni a plébánián, a sekrestyében, de legjobb ha a molnarjanos@csiki-bege. hu címre küldik minden hó 15-ig.

  Néhány adat a tavalyi évből. Mint tapasztalhatták minden hónap utolsó vasárnap megjelent az újágunk. Ez a 12 hónap alatt 7800 példányt jelentett. Adományaik ( minimum 60 Ft/ újság) a mindenképp kifizetendő költség (alapanyag, nyomda, posta ) rengeteg társadalmi munka, céges eszközök díjtalan igénybevétele mellet 13 471 Ft ( havi nyomdaköltség fele és példányonként 1,72 Ft –ot jelent) maradvány pénzeszközt eredményezett, amit ezúton is éppúgy köszönünk, mint a megjelenésben kifejtett legkisebb közreműködést.

(szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére

Elszakadt egy húr

( In memoriam Molnár István)

Fotó: Kristók JánosMint azt sokan tudták, a karácsonyi hangversenyünk előtt, a helyi dalegylet zenei kíséretére készülve rosszul lett Pisti barátunk, sok körzeti kolping család régi ismerőse. Végig gondolva közös tevékenységünket rengeteg általa készített egyházi videofelvétel tanúskodik aktivitásáról, egy közösség szolgálatáról. Számtalan gitáros mise, egyesületi rendezvény – köztük a Zoltai zenei napok Csepelen-lett emlékezetes zenei közreműködésével. Sokunk bánatára itt a földön most, a 49. életévében befejeződött mindez, mivel székhelyét Szent István vértanú ünnepén az örök hazába helyezte át számunkra váratlanul. Már hangol is odaát, a feltámadást várva és az alábbi ismert kis dallal készül a velünk való találkozásra:

Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk.

Békesség, békesség , legyen velünk!

Érsekvadkert, 2007-12-27. A Vadkerti Harangok Szerkesztősége

Köszönet

Köszönetet mondok mindazoknak, akik váratlanul elhunyt öcsém életének utolsó napjaiban s, azóta is érte imádkoztak, a Szentcsalád vasárnapján tartott imaórán és a temetésen való részvételükkel fájdalmunkban osztoztak:

szerető nővére

Vissza az újság tetejére

Hazamegyek

„Hazamegyek az én Atyámhoz,
akit sohase láttam.
De aki nékem zöld mezőt adott
és kék eget, pirosló napsütéssel,
és azt akarta, hogy a csillagok
remegő fénye kísérje arcomat
esteli órán.

Hazamegyek az én Atyámhoz
és szent arcába nézek,
hogy mindig lássam.  S míg szívére zár,
letörli hulló könnyeit szememnek,
s már olyan mindegy, vajon a halál
sajtolta ki, vagy boldog érkezésem,
mert ő: letörli.

(Szent-Gály Kata)

Vissza az újság tetejére

Egy gondolat Simon Andrástól

"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak.
Egyszerűen csak szeress és fontos leszel."

Vissza az újság tetejére

Az öröm vasárnapján

Fotó: Kristók János Már kigyulladt a koszorúk 3. gyertyája is. Közeledik a Megváltónk születése. Az Evangélium is arra szólít fel bennünket, hogy örüljünk, még akkor is, ha a jelen körülmények a 2000 évvel ezelőtti szegénységet zúdítják nyakunkba sátáni mosollyal.

 Az öröm ünnep már a nagymisével kezdetét vette. Jubiláns ( 25, 50, 60, 65 és 67 év) házaspárok újították meg hűségi fogadalmukat. Jelenlétük példát adott számunkra, hogy nem a kormányzat által ajnározott ideiglenes élettársi kapcsolat, hanem a holtomiglan, holtáiglan minden körülmények közti megvalósítása ad teljes emberi életet és nemzeti felemelkedést. Itt köszönjük (  Halászi Károly- Káplár Mária, Szabóki András- Verebes Mária, Hegedűs László- Tomis Margit, Kovács János- Balga Margit, Szabó László- Molnár Erzsébet, Jamrik László- Erdélyi Éva, Híves Mihály- Jakus Mária, Pásztor János- Mezei Beáta, Pobori László -Kis Mária, Laczó András- Szabó Rozália, Valkó János -Varga Fotó: Barák Barna ImreErzsébet, Híves András -Molnár Mária, Gubík János-Varga Erzsébet, Antal Ferenc- Pálinkás Borbála, id. Ferencsik József- Pinke Mária, Kristók Sándor- Molnár Ilona, Bozsonyík János- Szrenka Erzsébet, Paczolai István- Balogh Mária, Záhorszki János-Mocsaran Margit, ) , házaspárnak, hogy jelenlétükkel és közös szentmise keretében, megosztották velünk örömüket és tanú jelét adták annak, hogy a nemzet egysége a családok egységében rejlik.

 A vasárnap délelőtti része a szemen keresztül jutatta az örömhírt a szívekbe, még a délután folyamán a zene húrjain keresztül kapott lelki élményt a közel 400 jelenlévő testvér. A már hagyományos Karácsonyi Hangverseny szereplői- A balassagyarmati Rézfúvós Kvintett, a Dalegylet Balassagyarmartól, a Temeláné által felkészített általános iskolai kórus, Fábián Annamária, a romhányi Kamarakórus, a Szivárvány Kórus Dejtárról,  Dobai Szabolcs és Perneczky Zsolt által megszólaló hegedű és orgona, a Molnár Pistit kórházba kerülés végett nélkülöző Dalegyletünk és a Pedagógus énekkarunk műsorszámai készítették fel lelkeinket a Mennyei Kisded fogadására.

Fotó: Barák Barna Imre Köszönjük minden szereplőnek a nekünk ajándékozott időt, a nagy számú hallgatóságnak tapsait és a közös éneklést, ami már most ösztönöz minden szervezőt a következő Hangverseny megrendezésére.

 Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a háttérben névtelenül végzett munkát és a nevesített anyagi támogatást az alábbiak szerint: Major család, Fábián László, özv. Dósa Józsefné, Beke butik, Valcz László, Kolping család, Kolping Ifjúság, Mede Zoltán, Vadkerti Harangok, Fehér Tibor, Kristók József, Édimodul KFT, Fater BT, Őnkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Nyugat Nógrád COOP ZRT, Zsiga László, Horváth Lajos, Percsina Norbert, Halaj Tüzép, NN, Sági Péter.

Vissza az újság tetejére

Maradj velünk, mert esteledik

(Ökomenikus ima heti gondolatok)

 Mindannyiunk számára ismerősen csengenek az emmausi tanítványok szavai. Mi minden történik útközben, hogyan formálódik a beszélgetés a hozzájuk csatlakozott titokzatos Útitárs szándékai szerint. Csak ámulni lehet azon, hogy Jézus milyen türelemmel és szeretettel vezeti őket az összefüggések felismerésére. Vajon Jézus mai tanítványaiként tudunk-e így útitárssá lenni kortársaik számára? Azok számára, akik talán maguk sem tudják, mi hiányzik nekik, de érzik, hogy valahol rossz irányba kanyarodott életük, kicsúszott lábuk alól a talaj. Kezdenek ráérezni arra, hogy a reform égisze alatt nap mint nap félrevezetettek, kihasználtak, becsapottak és talán már a szívük is elhagyta őket. Várják, remélik ők a segítséget, még ha nem is tudják honnan érkezik az. Legyünk hát útitársukká, hogy megtapasztalhassák az igazi értékek ízét és feltörjön belőlük a maradj velünk emmausi igénye és közösségben mondhassuk:

Maradj velünk, Urunk, mert esteledik. Maradj velünk és egész egyházaddal. Maradj velünk a nap alkonyán, az élet alkonyán, a világ alkonyán. Maradj velünk, ha ránk borul a szenvedés és a nyomorúság éjszakája, a kételkedés és a kísértés éjszakája, a kínos halál éjszakája. Maradj velünk és minden híveddel most és mindörökké. Ámen.

Vissza az újság tetejére

Jászol és kereszt

Fotó: Kristók János”Karácsonykor Isten szeretetének simogatása megjelent, testet öltött. Védtelen gyermekként jött, szegénységben, üldözöttként, és épp ilyen védtelenül, kivetetten végezte be a földi pályáját. Jászol és kereszt Isten cselekvésének gyönyörű jelei, szimbólumai. Ha a karácsony fényét meg akarjuk őrizni a hétköznapokban is, akkor vállalnunk kell a jászol szegénységét és alázatát, és a kereszt önfeláldozását is.
  Legyen ez a karácsony, hálás tudatosítása annak, hogy Isten szeretete a tenyerén tartja ezt a világot és az életünket. Nem a vak véletlen termékei vagyunk, nem a semmiből a semmibe tartunk, hanem szeretetből szeretetbe tart az életünk.”                                                                                                                                                  (Székely János)

Nézegetem a képeket, amelyek Róla és rólunk készültek, amikor káplánként velünk volt. Mosolyog és nevet! Mindenütt! Széles, őszinte mosoly, nyílt tekintet!
Legtöbbször mindkét kezével kisgyerekeket vezet. Ahol nem, ott gitározik, vagy könyvet tart a kezében és jellegzetes kéztartásával beszél. Hozzánk. Beszél, rólunk-nekünk! Itthon, Szátokon, Zánkán, az erdőben, Assisiben vagy Rómában.
Mi hallgattuk és éreztük, nem mindennapi ember!
Kiválasztott! Mi is azok vagyunk, mert Isten megajándékozott azzal, hogy hozzánk vezérelte.

Most, püspök!
Amikor szólt hozzánk a szertartást követő szerény fogadáson, azt kérte: ”Kérlek Titeket. továbbra is vegyetek emberszámba!” Igazi ”jánosatyás” köszöntő! Méltó, Hozzá!
Mint ahogy az, a címerében megjelenített két szimbólum is: a jászol és a kereszt.
Szegény, alázatos, önfeláldozó! Valóban az!
Kérjük a Jóisten áldását Rá! Imádkozzunk, hogy olyan jó pásztora legyen híveinek püspökként, amilyen káplánként nekünk volt!
A Kolping Család nevében: Sági Péter

Vissza az újság tetejére

A hálaadáson hallottuk

 Szilveszter napja az elmúlásra emlékeztet bennünket. Eltemetünk egy évet és abban a reményben kezdünk egy másikat, hogy nem az lesz az utolsó számunkra. Igaz, mindig lesznek, akik már jövőre nem élhetnek ezzel a reménnyel. A mögöttünk hagyott évben 55 testvérünknek volt az utolsó lehetősége a közös ünneplésre. Közülük 35-en a betegek szentségével megerősítve érkeztek a nagy számadásra, átlépve egy mindannyiunk számára majdan megnyíló kapu küszöbén. Nekünk élőknek kell FONTOS legyen az, hogy a még kommunikálni tudó betegeinkhez hívjuk a papot, megadva ezzel a lehetőségét a jövő biztos alapokra helyezésének.

 Fogy a közösségünk, hisz az 55 eltávozott helyett csak 21 gyermeket kereszteltek templomunkban. Még rosszabb képet mutat a házasság kötések száma, hisz a 12 keresztlevél kikérő (máshol kötött egyházi házasságot) mellett csak 7 pár jött az Isten házába, hogy a házasság szentségének vételével áldással kezdjék a holtig tartó közös életüket. Hála Istennek a két adat alapján 24 vadkerti fiatal indult Isten áldásával a házas életre. Sajnos sokan bedőlnek a sátáni korszellemnek, ami már országgyűlési szinten is fellazítja ( élettársi kapcsolat legalizálás) az egészséges nemzet alapjául szolgáló, házasságon alapuló (szent)családi köteléket. Missziós feladatunk itt adódik először. Családjainkban mozdítsuk elő az együttélések házassággá válását!!!

 Az élet olyan, mint az üres edény. Az idő pedig ajándék mindannyiunk számára Istentől. Senki számára sem lehet mindegy, milyen ajándék kerül ebbe az edénybe, vagy csak üresen tátong a számadás pillanatában. Csak a ma felett rendelkezünk! Ezért kell szüntelenül a jóra törekednünk. Ennek tükrében néhány 2007-es adat áll itt előttünk.

22 gyermekünk volt elsőáldozó, 46 középiskolásunk részesült a bérmálás szentségében. 70 óvodás, 308 általános és 80 középiskolás vesz részt rendszeres hitoktatásban, de a felnőtteknek is kedd esténként adva a lehetőség a hitbeli növekedésre. Tavaly 47 ezret meghaladta az áldozások száma és 898 alkalommal kerestük meg betegeinket. 138 testvérünk a templomban, míg 231-en az otthonaikban részesültek a betegek kenetében.

 A lelkieken túl néhány anyagi adat is álljon itt előttünk. Csak az idén adott adományokból 3,5 milliós költséggel megújult az orgonánk, míg a világítás korszerűsítése 1,3 millió forintba került, de fedezet volt egyéb kisebb javításokra, karbantartásokra. Ám nem csak magunk felé voltunk nyitottak, hisz a katolikus iskoláknak 190 ezer, a betlehemi katolikusok megsegítésére120 ezer, a Szent Atya szándékára142 ezer, Missziós célra 160 ezer, a Karitász tevékenység erősítésére 200 ezer, míg a kispapok és a szécsényi ferencesek számára272 ezer forint gyűlt össze és került átadásra. Adományaikat, ami a legkisebb tételt épp úgy magában foglalja, a szegény asszony két fillére módján köszönjük és kívánunk kegyelmekben gazdag új évet, ami reményeink szerint ez évi tetteinkben realizálódik.

( 2008.01.01. a krónikás)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Idén is lesz farkasordító éjszakai túra!

Jó munkát!

Egy nagyszerű túrára hívlak Titeket, igaz, kicsit szokatlan időpontban:

Februárban. Hidegben. Éjszaka.

"Tél tábornok" mindig kitesz magáért, és ezúttal sem várható napsütéses idő...főleg egy éjszakai túrán :)

A hangulat azonban garantáltan derűs lesz:), hiszen aki vállalja, hogy az ágyban szundikálás, szobaajtót megremegtető horkolás helyett, a plüssmackót és kis-majmot hátrahagyva egy éjszakán át a falvak és a csillagok pislákoló fényeit meg-megpillantva az erdőben

vándoroljon... nos, az "savanyú" cserkész nem lehet. :)

Ne habozz hát, tarts velünk a TÓRA!

-Na de milyen tóra????

Hát a farkasordíTÓRA!!!!!!!!

Üdvözlettel, Cech Vilmos

412. Kalaz anti cserkészcsapat

Ui: a túra BIPI születésnapján indul, így törekedjünk a cserkész-szellemiségnek megfelelő részvételre /trágár szót, alkoholt, cigarettát, túravezető ellen lázító gondolatcsírákat ne hozzunk magunkkal. /:)

 Közeleg BP születésnapja

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, akit Bi-Pi-nek ismerünk 1857. február 22-én született Londonban. Bi-Pi még csak három éves volt, amikor apja meghalt. A család ettől kezdve nem élt jómódban. Bi-Pi első tanítónője édesanyja volt, majd a Rose Hill iskolába járt Turnbridge Wellsben, ahonnan 1870-ben ösztöndíjat nyert a híres Charterhouse iskolába.

Amikor oda beiratkozott, az iskola Londonban volt, de később vidékre, Godalmingbe költözött. Bi-Pi életére nagy hatással volt, hogy a természet közelében élhetett. Mindig nagyon szeretett új képességekre szert tenni. Zongorázott és hegedült. Színészkedett és néha bohócot alakított. Már a Charterhouseban kezdett érdeklődni a cserkészés és az erdei élet iránt.

Nyulakat fogott a bozótban, főzött, ügyelve, hogy a füst el ne árulja búvóhelyét, fejszével fát vágott, madarakkal és állatokkal barátkozott. Hányszor megmásztam a fákat (és megdermedtem) ott fönt, ha taláros tanárok mentek el alattam. -írta.

A szünidők sem mentek kárba. Mindig kalandokat keresett. Egy szünetben csónakon körüljárták Dél-Angliát. Egy másik alkalommal kenuval fölmentek a Temze forrásáig. A viktoriánus Angliában a fiatalok nemigen vállalkoztak ilyesmire. Az itt tanultaknak későbbi életében nagy hasznát vette.

Az iskolában Bi-Pi nem szerzett kiváló osztályzatokat, amint ez bizonyítványaiból is kiderül. Egy beírás: matematika - Láthatóan abbahagyta a tanulást. Francia -Jó eredményt érhetne el, de ellustult, alszik az iskolában. 1876-ban, a középiskola után először Oxfordba jelentkezett, de nem vették föl.

Pár héttel később azonban a sandhurst-i katonai akadémián második lett a több mint száz jelentkező közül. Így elkerülte a kiképzést és alhadnagyi rangban rögtön a 13-as huszárokhoz került, akik akkor Indiában állomásoztak.

Indiában a fiatal katonatiszt tovább gyakorolta a cserkészést, térképészetet és földerítést. Sikerei következtében hamarosan kiképző lett. Módszere annak idején szokatlan volt:

kis csoportok működtek egy vezető irányításával. Aki jó munkát végzett, külön elismerést kapott. Később Dél-Afrikában, Máltán és Írországban teljesített szolgálatot a legkülönbözőbb beosztásokban, de főként mint kém és felderítő. Élményeiről készült rajzai és írásai eleinte újságokban jelentek meg, később pedig könyveket is írt. 1899-ben a dél-afrikai holland telepesek, a búrok elleni háborúban Mafeking város megvédésével bízták meg. A 217 napos sikertelen ostrom során Bi-Pi-re mély benyomást tett a lőszerhordással, élelmiszerszállítással, hírvitellel, sebesültek ápolásával megbízott fiúk ügyessége és találékonysága. Erről később így írt: Ez a tapasztalat arra tanított, hogy ha a fiúk kiképzése alkalmazkodik természetükhöz, igen gyorsan tanulnak, továbbá, hogy a fiúk feltéve, hogy megbízást kapnak lényegesen nagyobb feladatokat képesek elvégezni, mint azt az ember gondolná.

folyt. köv.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Fotó: Kristók JánosA betlehemező gyerekek ismét járták a falut, hogy a bejelentkezett családokhoz elvigyék az örömhírt. Köszönjük az erre vállalkozó gyerekeknek és az őket rövid idő alatt felkészítő „ Dóri tanító néninek”, hogy nem hagyták megszakadni a több éve, a mások megsegítésére felelevenített hagyományt, mellyel Karitasz célra  68.100 Ft gyűlt össze.

 Köszönjük mindazoknak ( 82-en voltunk) akik egész napos munkájukkal lehetővé tették, hogy családias légkörben köszönthettük az évvégén névnapjukat ünneplő testvéreinket. Köszönjük az ország legidősebb dudásának, Pál Pista bácsinak, hogy a népművészet mestereként a zene mellett tanulságos népmesékkel gazdagította ( lásd a fotón) gyermekeink tudását.

 A sűrű program ellenére fiataljaink 2 csapattal képviseltek bennünket Százhalombattán, a már másodszor megrendezett „csocsó „bajnokságon. Igaz az első helyet ( 2. lett a Fábián Laci- Bozsonyík Kristóf, míg az 5. helyen a Szabó János- Zachar Péter) nem mi hoztuk el, de újabb kapcsolatok kiépülésével gazdagodtak a jelen lévő közösségek, ami erőt adhat a közösségek megbontására irányuló törekvések megtörésében.

 Február 9-10 én Kolping északi körzeti LELKIGYAKORLAT lesz az erdei házban. A lelkigyakorlatot vezeti a herminamezei Pajor András atya, akivel János atya idejében már felnőtt hittanon találkozhattunk. Jelentkezni február 6-ig lehet Beke Lászlónál.

 A Kolping Család éves közgyűlésének várható időpontja 2008. február 22. péntek este 7 től. Megjelenésre, programalkotó jelenlétetekre feltétlenül számítunk.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Január 5-én Balázs Béla, Udvardy György után az utóbbi 30 év harmadik káplánként nálunk szolgált papunkat, Székely Jánost is püspökké szentelték Esztergomban. Imádkozzunk értük!

Mint azt tudjuk 2008 a Szentírás éve. Ennek keretében február 3-án, a szentmiséken kerül során a családok Szentírásának megáldására. Minden család hozza e szent könyvet magával ( akinek netán nincs kérésre beszerezzük), hogy a napi használatra történő emlékeztetés végett családonként történhessék a megáldás.

Alig múlt el a karácsony, már is kezdetét vette a Nagyböjt. A húsvétig tartó időszakban kereszt úti ájtatosságok lesznek a templomi hirdetés szerint.

Az énekkarunk is megkezdi felkészülését a legnagyobb ünnepünkre. Új tagokat jelentkezését várjuk, mert itt még van tennivalója e közösségnek.

Február 2. Gyertyaszentelő. Szentmisék: reggel 8 és este 6-kor. A gyertyák megáldása a reggeli szentmisén lesz.

Február 3. Balázs áldás. Közös áldás szombat este, valamint vasárnap a szentmisék után lesz.

Családi Biblia megáldása is ezen a szentmisén történik. (Szentírás egész évben kaphat fél áron 1400Ft-ért)

Február 6. Hamvazószerdával megkezdődik a Nagyböjt. (Ez a nap szigorú böjt. Napi 3x étkezés, hústilalom) Péntekenként Keresztúti ájtatosság.

Február 11. Szűzanya Lourdesi megjelenésének 150. évfordulója. 3-ától Kilenceddel készülünk.

Jegyestanfolyam az idén házasságra készülőknek, (de érdeklődő fiataloknak is!) Február 15. péntek este fél 7. Balassagyarmat Nagytemplom.
Vadkertről szóló könyv kapható.


Keresztelt(ek):

Rácz Nimród József / Rácz Nimród – Porkoláb Katalin/
Kaba Luca /Kaba Lóránt – Pincze Dorottya/
Bogdán Győző Adrián / Bogdán Győző – Virág Mónika/

Házasságot kötöttek:
  -

Halottaink:
Pistyúr Andrásné Tomis Margit 1921
Szabó Kálmán 1941
Pobori Kálmán 1939
Molnár István 1959
Szabó Gézáné Vitéz Anna 1938
Vincze Istvánné Kristóf Mária 1934

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-17 óra között
december
03. Ferenc imacsoport
10. Pió imacsoport
17. II. János Pál imacsoport
24. Teréz anya imacsoport

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 óra között Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. péntek        - Valcz Ferenc, felesége Boda Margit, szüleik, menyeik, Sors Károly, felesége Margit

2. szombat 8 óra           - Szűzanya tiszteletére

este 6             - Kovács János, felesége Kökény Mária és a család halottaiért

                        - Kovács Ignác, élő és megholt családtagokért

                        - Záhorszki József 8. évforduló, szülei, testvérei, veje, apósa, anyósa és a család halottai

3. vasárnap    - Márton István és összes elhunyt hozzátartozók

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Antal Sándor, felesége Holman Mária, fiuk Sándor, vejük Csillag József, szüleik, testvéreik

                        - Hives Mihály, felesége Mrekvicska Júlia (3. évf.) szüleik és családtagok

8. péntek        -

9. szombat     - Kristóf Sándor (25. évf.) szülei, Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk és menyük

                        - Magyar és Czinege család összes elhunyt tagjaiért

                        - Molnár József, fel. Boda Anna, Molnár János, szülei és összes hozzátartozók

10. vasárnap  - ifj. Csillag János, Csillag Gyula, felesége Kovács Borbála, szülők, nagyszülők, Dombai Gergely, felesége Mrekvicska Borbála, szülők, nagyszülők

                        - Szabó Ignác, felesége Vitéz Mária, szülők, hozzátartozók

11. hétfő         - Élő és elhunyt családtagokért

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök  - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Verebes és Szabóki család halottai

15. péntek      -

16. szombat   - Pataki János, felesége, fiuk, vejük és szüleik

                        - Szarves, Kocsis, Pistyúr család és Vitéz János

                        - Pistyúr János, felesége Halaj Mária (20. évf.), Czinege és Halaj család elhunyt tagjaiért

17. vasárnap  - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért

                        - Czinege Károly, felesége Halaj Júlia, gyermekei és nagyszülők

                        - Búzás Ildikó 1. évforduló

18. hétfő         -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök  -

22. péntek      - Urbán Ignác 1. évforduló, felesége, szülők és hozzátartozók, Molnár János, felesége Záhorszki Margit, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

                        - Pásztor István, testvére János, szüleik és apósa, Tóth András és szülei

23. szombat   - Szabó István 1. évforduló

                        - Boda István, Kovács és Boda család halottaiért

                        - Valent Sándor 1. évforduló, Krajcs, Valent és Benyó családért

24. vasárnap  - Csillag Gyuláné sz. Pistyúr Anna, férje, gyermekeik, testvéreik, szüleik és vejük Fábián István

                        - Jakubecz Lajos, neje Kaba Piroska, szüleik, testvéreik és a Záhorszki család halottaiért

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália és szüleik

25. hétfő         -

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök  -

29. péntek      - Molnár Istvánné, sz. Laczó Erzsébet 15. évforduló, férje és fia

                        - Nagy István, felesége Kristók Emerencia, szüleik és fiuk

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre