Vadkerti harangok
2007. április


Húsvét vasárnapján
Szentmiseszándékok
Csak egy anya
Számtanóra
Vigasz nélkül
Kitud róla?
Újuljatok meg lélekben
A zarándok
Megélt segítség
Focibajnokság
A búzaszentelés
Kedves Énekkaros Testvérünk!
Köszönjük
Hazament
Cserkészek közt
Kolping Híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Húsvét vasárnapján

Tűz szentelés Fotó: Kristók János  Amikor húsvét előestéjén vagy éjszakáján, a feltámadási szertartás után áldott húsvétot kívánunk egymásnak, sokszor halljuk azt a keleti egyházban használt köszöntést, hogy „Feltámadt Krisztus”, s válaszoljuk is egymásnak, hogy”: Valóban Feltámadt!” Jól tesszük, hogy elsajátítjuk ezt a szép keleti üdvözlést. Mert erről van itt szó, nem vigasztaló meséről, történetről vagy mítoszról, amely képletes értelemben sugározná, hogy az élet, erősebb a halálnál, hanem egy názáreti illetőségű emberről, akiben Isten öltött testet, Jézusról, aki valóban meghalt és valóban feltámadott. Ez képezi hitünk alapját. Erre gondolunk minden húsvétkor, ez tud valódi reményt adni számunkra. De hogyan is hiszünk mi Krisztus feltámadásában?

 A húsvét örömhíre nem szokványos, szép történet számunkra, hanem valami olyan dolog, amit ha komolyan veszünk, elszorul tőle a torkunk. Szinte nem merjük a maga teljességében kimondani sem, mert akkor azt is ki kell mondanunk, hogy mi ebben hiszünk és beleborzadunk abba, ami ebből következik. A tanítványok sem merték olya könnyen kimondani azt. Nem számítottak ők úgy a feltámadásra, mint ahogyan azt ma az evangélium alapján mi már magunk előtt látunk a különböző részletek együtt látásával.

Húsvéti feltámadási körmenet Fotó: Kristók János Ugye fülünkbe cseng a most hallott evangélium szava. Üresen találják a sírt, de ebből hogyan is merne valaki mindjárt arra következtetni, hogy feltámadt, akit oda temettek. Hány emberi magyarázatot lehet erre keresni! Még Mária Magdolna is azt mondja az evangéliumban, hogy elvitték az Úr testét és nem tudni hová tették azt. Az oda futó tanítványok is üres sírt találnak, ám meglepve látják a rendezett körülményeket. Nincsenek feldúlási nyomok, sőt határozottan rendben hagyott helyet ismernek fel a Mester sírjában. A hatás fokozatosan hitet ébresztett bennük.

 Mennyi minden kellett még a többieknek, amíg azt merték mondani, hogy hisznek benne. Jánosnak elég volt az üres sír látása, Tamásnak a sebek tapintása is kellett ahhoz, hogy mestereként fogadja el a megjelent Jézust. A ne légy hitetlen, hanem hívő felszólítás Tamáson túl nekünk is szól. Nekünk itt a földön nem adatott meg a Föltámadottal való emberléptékű találkozás. Megadatott viszont az üres sír, a tanítványok hite és tanúságtétele.

 Szent János sem csak magától hisz. A kegyelem öröme megérteti vele, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból, hisz az Ószövetség jövendölései, amit ő is ismer mesterén keresztül, mind erre utalnak. Bár abban a korban ( globalizálódó mánkban sem) sem volt elterjedt várakozás, hogy a Messiásnak fel kell támadnia. Ezért sem voltak sokan fogékonyak az őket körülvevő kis jelekre.

 A feltámadás előbb tény volt számukra, amit a megértés követett. Üres sír, majd találkozások Jézussal, aki együtt eszik velük. Rádöbbennek, hogy az Ószövetség jövendöléseinek Megváltóra vonatkozó megvalósulásában élnek ők, amit mások felé is kötelesek tolmácsolni.

 Ilyen bizonyságokra épül a mi hitünk is: az üres sírra, az egyház hitére, az Ószövetség tanúságaira és mindazokra, akik az Újszövetségben hírül adják számunkra. hogy találkoztak a Feltámadottal.

 A mi helyzetünk valamiképpen hasonló Jánoshoz. Nekünk is látni, hallani, megérteni és hinni kell. Ebben az örömben osztozunk ma is a tanítványokkal. Ez az öröm szorítja torkunkat és ez az öröm legyen az, ami ne a beszédünket határozza meg ma, hanem az életünket mindvégig. Úgy sugározzék ennek az örömnek a biztonsága mindennapi életünk kitartásából, derűjéből, újrakezdésre kész alázatából, másokra figyelő türelméből, szerény becsületességéből és a hitben való hűségéből, ahogyan a szeretett tanítvány életéből is késő öregkoráig kiragyogott. Mert Krisztus nemcsak a hagyomány szerint, hanem valóban feltámadott.

/ E.P./

Vissza az újság tetejére

Csak egy anya

Egy nőtől - miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban - egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hová is sorolja magát. "Arra gondolok," - magyarázta az adategyeztető - "hogy van-e munkája, vagy csak...?" "Természetesen van munkám!" csattant fel a nő. "Anya vagyok." "Nincs anya kategóriánk foglalkozásként. A háztartásbeli fedi le ezt" - mondta az adatfelvevő segítőkészen.

Már el is felejtettem ezt a történetet, mígnem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Magabiztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például Hivatali kikérdező vagy Városi adatfelvevő. "Mi a foglalkozása?" kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam, nem tudom. A szavak egyszerűen kibuggyantak belőlem: "Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként." A hivatalnok abbahagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett, mint aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Aztán csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre.

"Megkérdezhetem," - mondta a nő érdeklődve - "egész pontosan mit csinál ezen a területen?" Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban, szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok: "Folyamatos kutatási programban veszek részt (melyik anya nem) laboratóriumban és terepen is (normálisan azt mondtam volna: kint és bent). Dolgozom a Felettesemnek (elsőként az Úrnak, aztán egész családomnak), és van már négy kreditem is (mindegyik lány). Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az ember-szakmákban (melyik anya tagadja?) és gyakran dolgozom 14 órát egy nap (inkább 24-et). Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, "átlagos" foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz".

Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. Felállt és személyesen kísért az ajtóig.

Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon 13, 7 és 3 éves labor-asszisztenseim üdvözöltek. Az emeletről hallottam új (6 hónapos) kísérleti modellünket gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit próbálgatja.

Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára elfogadhatóbb foglalkozásról. Egy újabb  anya, vagy Anyaság  már nem hangzik elég jól. Micsoda pompás pálya! Különösen, ha van egy titulus is az ajtón.

Netán ez teszi a nagymamákat "haladó" kutatási munkatárssá a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé?

Szerintem igen! Még azt is gondolom, hogy a nagynénik kutatási munkatárs asszisztenssé léphetnének elő!

Kérlek, tudasd ezt a jó hírt a többi anyával, nagymamával, nagynénivel vagy más barátoddal, akiket csak ismersz. Legyen kevesebb gond és több áldás házadon, és kizárólag a boldogság lépjen be ajtódon!

ÁMEN

(forrás: NOE hírlevél)

Vissza az újság tetejére

Számtanóra

(Anyáknapi gondolatok)

Egy este, amikor anya a vacsorát fözte, 11 éves fia megjelent a

konyhaajtóban kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel

nyújtotta át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és
elkezdte olvasni azt:
- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft

- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft

- mert elmentem tejért: 100 Ft
- mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500 Ft

- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft

- mert mindennap kiviszem a szemetet: 700 Ft

Összesen: 4800 Ft.

Anyja kedvesen ráemelte fiára tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel benne.

Fogott egy tollat és egy másik cédulára ezeket írta:

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft

-        az összes átvirrasztott éjszakáért, amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft
- a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0Ft

- könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft

- mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked: 0Ft

- minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem
neked:  0 Ft
- az életért, amit minden nap neked adok: 0 Ft.

Összesen: 0 Ft

Amikor befejezte, anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit a fiúnak. A gyerek  elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméböl. Szívére szorította a papírost és a saját számlájára ezt írta: FIZETVE.
Ezután édesanyja nyakába ugrott és csókokkal halmozta el.


Vissza az újság tetejére

Vigasz nélkül    

Sötét az éj-még nincs itt a reggel.
Megtörten állok az ágya előtt,
És nézem Öt,- már tudom, hogy elmegy,
Magamra hagy egy más világ miatt.
Remegő kézzel fogom kezét,
Szemében a fény kihunyni kész.
Könny ízét érzi homlokán ajkam,
S őrjítően fáj ahogy emlékek,
Lassan, hogy arcán a fáradt mosoly
Már nem nekem, - a Megváltómnak szól.
Csillag hullt alá megint az égből,
Kihunyt a fénye, - többé nem ragyog,
Emlékké vált, s ez szívemben örök:
Anyám Te Csillag, - Tőled búcsúzom.

( Bitter T. Ákos)

Vissza az újság tetejére

Ki tud róla?    

Az idősebb testvérek még emlékezhetnek arra, hogy a jelenleg a temetőben lévő, most Jó Pásztor kápolna a 60-as évek elejéig a temetőn kívül állt, a „gyarmati ulicska” végén és Szent Anna kápolna volt a neve.

Miért történt az áthelyezés? Mi volt az oka a névváltoztatásnak?

Akinek vannak információi a fenti kérdések kapcsán, netán fotója az eredeti helyén álló épületről, arhiválás végett juttassa el a plébániára.

Vissza az újság tetejére

Újoljatok meg Lélekben (Ef.4.23-24)

Anyámnak, az egyháznak szívében
Szeretet leszek!
Legfőbb óhajom, hogy téged szeresselek
Téged szeresselek, mindhalálig!

 

 E régen ismert kis dalocska mondandója szinte végig jelen volt a március 31-én, Gödöllőn megrendezett világiak egyházmegyei találkozóján, ahol hárman képviseltük plébániánkat. Felhívták figyelmünket, hogy az itt elhangzottak rajtunk keresztül az általunk képviselt közösségeknek is szól és az esperesi kerületi ülésig elkészülő teljes hanganyag kézhezvételéig.

 A Premontrei rend+

 perjele, Péter atya a házigazda szerepében köszöntötte a több mint 300 megjelent testvért, akik a kora tavasz dologtévő idejében, Szent Imre 1000., Szent Erzsébet 800. születési évfordulóján, történelmi pillanat részeseként, saját közösségén keresztül előmozdítója legyen Egyházmegyénk megújulásának. Péterré, Jakabbá és Jánossá kell válnunk, hogy ne a kövek szóljanak helyettünk és érettünk.

 István atya, a besnyői lelkigyakorlatos ház vezetője a világiak kiemelkedő szerepét hangsúlyozta ki egyházi életünkben. Úton vagyunk mindannyian. A megtett út már történelem, az előttünk álló pedig még nincs kijárva. Ahol most haladunk, ott van lehetőségünk alakításra. Ezért is történelmi ez a pillanat. A beavatkozás sikeréhez azonban tanítvánnyá kell lennünk, akik szinte a „Mesteren” csüngenek . Ez az út- először lenni, utána tenni-  vezet az apostollá váláshoz. Látjuk, hogy ürülnek templomaink. Mélyrepülésre utaló jelek ezek, melynek oka a Krisztustól történő eltávolodás. Ezt a folyamatot csak úgy tudjuk megváltoztatni, ha Isten eszközévé leszünk. Sugároznunk kell Krisztus szeretetét, amit ugyan globalizálódó világunkban nem érték. Ám a bérmálkozásban mindannyian apostoli küldetés teljesítésére vállalkoztunk. A küldetés első és nehéz lépése az, hogy nem másokon kezdem az alakítást, hanem kifogások nélkül önmagamon. Ne a szomszédod, a kántorod vagy a papodat akard alakítani! Érettük imádkozzál. Alakulásoddal légy eszköze Istennek az alakításban.

 Az egyház mi vagyunk. Az egyház nem egy papi kft. Az egyházban van kevés pap és sok világi testvér. Közösségeiteken keresztül és egyénenként egyaránt legyetek papjaitok segítségére. Ez teszi könnyebbé az egyházi megújulás folyamatát. A cselekvés nélküli kritika a foci meccsek pálya széléről való bekiabálást fedezik, melyből még egyetlen gól sem született.

 Természetesen nincs tökéletes ember és általa alkotott tökéletes közösség sem. Ezért a közösségben soha sem szabad magadat keresni. Ott az élet a mások szolgálatával kezdődik, hisz bennük is egy Istenarc van elrejtve. El kell viselni az ott kapott tüskéket. Nem problémaként, hanem lehetőségként kell azokat értékelni. S ha ez nehéz volna, vessünk egy pillantást a keresztre és kérjük ki véleményét.

 Nem elég az, ha már te jó kereszténnyé lettél. Oda kell másokat is vinni a közösségeinken keresztül. Mint ahogyan a lelkigyakorlaton hallhattuk a szécsényi ferences atyától is, be kell lépnünk az utolsó vacsora termébe, ahol Isten és ember hosszú idő után egy asztalnál ül. Az ott nyert erő az apostolok kései utódaiként, bennünket is átvezet a kor adta nehézségeken és támadnak újabb római századosok.

 Működnek egyházmegyénk területén sokhelyütt közösségek. Ám ott sem mondható el, hogy nálunk minden oké. Mindig és minden a szeretet útján jobbá tehető az adott történelmi pillanatban. Természetesen ez változással jár, amit nem kezelhetünk sors csapásként. Ezért nem lehet bomlasztó hatású a testületeink bekövetkező átalakulása sem. Itt is szükség van a Péterekre, Jakabokra, Jánosokra, akik tevékenysége beindítja a 12, 72, … tanítványság folyamatát, ahol a halászokból Jézust sugárzó mai emberhalászokká válhatunk.

 Először lenni, azután tenni ismételte a nap egyik gondolatát zárszavában püspökatyánk. Létünk alapja viszont a Jézusra szegezett tekintet. Ezért javasolja minden egyházközségünknek, hogy Nagycsütörtök folytatásaként, minden csütörtökön Szentségimádás legyen templomainkban. Megvalósulást az egyházmegyei honlapon jelezve, minden héten másik közösségben együtt imádkozva velünk jelen lesz a Püspök Atya is.

 Ma hosszabbideig voltunk együtt. Az egyházmegye nem tervez képzéseket, hanem hasonló összejöveteleket, ami a közösségben gondolkodásunkat erősíti. Most kiscsoportos beszélgetés elmaradt, és az írásban feltett kérdések egy részére most válasz sem érkezett. A kiscsoportos megbeszélésekre a Nógrádi esperesi kerület egyházközségei részére 2007.június 9-én Máriabesnyőn kerül sor, a meg nem válaszol kérdések válaszai pedig az egyházmegyei honlapon rövidesen olvashatóvá lesznek .

  Ebben az évben is lesz egyházmegyei találkozó. Immár a harmadik. Helyszíne Taksony. Időpontja 2007.június 29-30, ahová mindenkit szeretettel hív  Miklós püspökünk.

(a három küldött)

Vissza az újság tetejére

A zarándok

 A gödöllői találkozó után kezembe került a Kató fivérek által kiadott Az élet gyöngyei című zsebköny. Tudni kell róluk, hogy több gyalogos és egyéb módú zarándok utat szerveznek igénybe véve egy-egy települési szálláslehetőséget. Tavaly az egyik Margit-szigetről Szentkútra tartó útvonal állomáshelye volt a Kolping ház több mint 30 alkalommal és bízom benne az idén sem szakad meg e tradíció. A találkozói gondolkodásmód és e könyvben leírt gondolatok oly közel állnak egymáshoz, hogy a gondolatokat megosztva Tisztelt Olvasóinkkal szeretnénk segíteni az egyházi megújulás megvalósításában.

.Vándor vagyok, hitem szerint zarándok. Homo viator, úton lévő ember. Valahonnan jövök és valahová tartok. Isten szeretetéből fakad életem és benne találom meg célomat. A zarándoklás életforma, amelyet mindennapomban megélhetek. Az otthoni teendőimben és amikor őseim nyomait követve egy- egy szent helyre zarándokolok. A lényeg mindenkor ugyanaz: úton vagyok-e a szívem mélyén jelenlévő Isten felé?

 Hiteles belső zarándoklatomnak külsőleg is meg kell nyilvánulnia. Test és lélek egysége vagyok. A belső munkálkodásom külső megerősítését nevezi a keresztény irodalom aszkézisnak ( böjt, virrasztás, zarándoklat).A belső munkálkodás egyben éberséggel is jár. Olyan ez mint a fa esetében a gyümölcs mondta Aghaton abbé. Ám ahogyan a fának szüksége van levelekre, úgy van szükségünk nekünk is külvilág felé történő megnyilvánulásokra, hogy elkerülhessük a közel múltban hallott vincelléri beavatkozást.

 A zarándoklás során tudatosan vállalom a hontalanság megélését, hogy elszakadva magam teremtette „otthonaimtól” Isten örök otthonát keressem. Ezzel kifejezésre juttatom Isten befogadó szeretete utáni vágyamat, ami annak idején a tékozló fiút is haza vonzotta az atyai házba. Csak az otthontalanság vállalásával tehetem magam nyitottá Isten meghívására, az igazi otthonomba, Isten országába, ahová mindenkinek meghívója van.

A zarándok szíve szegény szív. Igyekezete a birtoklás vágy leszorítását tűzte zászlójára. Minden olyan dologtól tettől szabadulni akar, amit bensőjében az Isten helyébe ültetett.

 A lemondás a zarándok élet egyik oldala, amely a másik nélkül csupán egy torzó marad. Lemondok valamiről, hogy szabaddá váljak valami másra, értékesebbre. Szabaddá váljak Istenre és benne mindenre, ami értékes, még akkor is, ha az adott pillanat keresztje túl nehéznek is tűnik.

 A zarándoklás személyes és egyben közösségi is. Zarándokként, miközben magamban járom Istenhez vezető utamat, létemmel jellé leszek az út mentén élők számára. Rajtam keresztül Isten ki akar hívni minden embert, akivel találkozom utamon, vélt biztonságából az ő szeretetének és igazságának biztos ölelésébe. Ahogyan lépteimet Isten felé irányítom, felfedezem , hogy egyre jobban kilépek önmagam bűvköréből és ez a belső út közelebb vezet a többi emberhez is. Útitársakra találok, akikkel együtt járhatom utamat. Irántuk való nyitottságom, a velük vállalt közösség vállalása formáló erejű földi zarándok útját járó egyházunk minden közössége és tagja számára. Meghalva a bűnnek, a gőgnek, az önzésnek válik utunk a föltámadott Úr halálából az életre vezető Úttá, igazi húsvéttá!

Vissza az újság tetejére

Megélt segítség

Vadkerti Harangok olvasói minden alkalommal olvashatnak cikket a Támogat Szolgálat életéről, melyben beszámolunk örömeikről, munkájukról. Jelen cikkünkben egy mozgásában korlátozott idős bácsit kérdeztünk meg, mit jelent neki az, hogy a Támogató Szolgálat személyi segítője nap-mint nap felkeresi őt.

Miért kérte Feri bácsi a Támogató Szolgálat segítségét?-84 éves magatehetetlen ember vagyok. Sajnos csak egy a rokonom van ,annak meg nincs ideje velem foglalkozni.

Szereti-e Feri bácsi, hogy a Szolgálat segítői ide járnak? Igen, nagyon örülök, mert mindennel ellátnak Áldja meg az Isten, azt is aki idejár meg azt is , aki kitalálta ezt a vállalatot. Mindennel ellátnak, mindenben segítenek, egyedül nem tudnék létezni, mert rajtuk kívül nincsen senkim aki segítene. Zsuzsika, aki idejár a legkedvesebb hozzám, ő tartja bennem a lelket, az életet, mert ha ő nem lenne, biztosan én sem lennék. Ő takarít, mos rám, reggelit készít, fürdet, teát főz, bekeni a lábamat, kiváltja a gyógyszereimet, bevásárol nekem. Ha problémám van segít megoldani. A jó Isten áldását kérem rá ugyanúgy, mint a főnök asszonyra, Erzsikére, aki iderendelte hozzám. Sok boldogságot és jó egészséget erőt kívánok nekik.

Mi a véleménye a Támogató Szolgálatról? Borzasztóan örülök, hogy ilyen ápolót küldtek, aki még a gondolataimat is kitalálja. Nagyon-nagyon várom őt minden nap, és nagyon örülök amiért megalakult ez a vállalat és segíti az olyan szerencsétlen, magaga tehetetlen embereket, mint én is vagyok.

V. K

Vissza az újság tetejére

Focibajnokság

Húsvétot követő szombaton hat csapat sorakozott fel a balassagyarmati sportcsarnokban, hogy összemérjék futballtudásukat a IV. Nemzetközi Kolping Labdarúgó Torna alkalmából. A mezőnyt Erdélyből Csíkszereda, Felvidékről Ipolyszakálos, hazánkból pedig Százhalombatta, Romhány és – a házigazda – érsekvadkertiek alkották. Kiélezett, de sportszerű mérkőzéseket láthattak az érdeklődők, melyek végén az érsekvadkertiek második számú csapata szerezte meg a győzteseknek járó serleget. A képzeletbeli dobogó második fokára a romhányi fiatalok állhattak, akiket az Erdélyből érkezett barátaink követtek. A további helyezettek sorrendben: Érsekvadkert I, Ipolyszakálos és Százhalombatta.

Ezen a hétvégén is újabb élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtunk az eseményen, amiért külön köszönet jár a Kolping Ifjúság azon tagjainak, akik megszervezték nekünk tornát.

 A torna rendezése köztudott költségekkel is jár. Ennek lefedésében vállaltak szerepet az alábbi adományozók: Balla Mihály, Percsina Norbert, Csiki-Bege kft, Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Önkormányzat Érsekvadkert, Híves Mihály, Holman László, Holman József, Horváth Lajos, Jamrik József, Jamrik László, Sági Péter, Szabó János, Magyar Kolping Szövetség, Svejk Vendéglő, Vadkerti Harangok.

 Megköszönve támogatásukat tervezzük az V. tornát!

Vissza az újság tetejére

A búzaszentelés

A búzaszentelés története több ezer esztendős múltra tekinthet vissza. A termesztett növényeket károsító betegségek megjelenését az ember évezredeken át istencsapásként, bűneinek büntetéseként tekintette. A görög-római mitológiában minden jelenségnek, minden bajnak külön-külön istene volt! Ezek egyike, az ősi itáliai Rogibusz istenség arra volt hivatva, hogy a gabonavetésekről elhárítsa a gabonarozsdák okozta betegséget. Rogibusz tiszteletére és engesztelésére minden év április 25-én mutatták be a szokásos áldozatukat. A rómaiaknak az volt a szokásuk, hogy ezen a napon Rómából Via Claudia

5. mérföldkövéhez mentek, hogy az ottani berekben kutyát áldozzanak. A görögök idejében ezt a kultuszt a rozsdaistennek, Erysibiosznak mutatták be, hogy fordítsa el földjükről a rozsdajárvány okozta csapásokat.

A kereszténység búzaszentelő szertartásának első, hitelesnek tekinthető nyomai a IX. századból maradtak ránk. A rómaiakhoz hasonlóan április 25-éhez kötötték ezt az eseményt. Ezen a napon Szent Márk evangélistát ünnepli az egyház, de nagyjából ez az az időpont, amikor az ősszel elvetett búza olyan fejlődési állapotban van, hogy a gabonarozsdák és más károsítók gyakran és könnyen támadják. A frankok földjén elterjedt magánájtatosságból alakult ki a későbbi, már” hivatalosnak” is tekinthető, imádsággal és körmenettel egybekötött szentelési gyakorlat a XI. században, német nyelvterületen, majd onnan terjedt tovább, Magyarországra is gyorsan eljutott. A búzaszentelés napja hivatalos egyházi ünnep volt, maga a szentelés az egész Kárpát-medencében hasonlóképpen történt.

Szent Márk napján minden község népe, a pap vezetésével körmenet keretében kivonult a határba. Magukkal vitték a máskor is használt templomi zászlókat és a feszületet. Általában minden évben más-más helyre mentek, de csak oda, ahol szép és gondozott volt a búzatábla. A kijelölt táblához érve a hívek körülvették a papjukat, aki imádkozott, majd megszentelte a vetést. A szertartást követően mindenki igyekezett legalább néhány szál szentelt búzát tépni, azt mindig az imakönyvükben őrizték. A búzaszentelési körmenet alatt, és közben litániát imádkoztak és énekeltek. A szertartás végén a pap a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekelt, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri. A búzaszentelési körmenetet az ötvenes évek elején betiltották, azt követően vagy a templom falain belül végezték el a búzaszentelést, vagy kénytelenek voltak még arról is lemondani!

Napjainkban már nem tiltja senki, s így a búzaszentelésnek - legalább is elvben – nincs akadálya. Nagy kár volna tehát, ha hagynánk feledésbe merülni, hiszen a hitben való erősödésünket és gyarapodásunkat is szolgálja. Őrizzük, ápoljuk ezt a tisztes hagyományunkat is féltő szeretettel. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt a Földet mi csak bérbe vettük az unokáinktól. Ezért kötelességünk azt minden szép hagyományunkkal együtt továbbadni nekik – ápoltan, tisztán és sértetlenül.

 (Bognár Sándor)

újság tetejére

Kedves Énekkaros Testvérünk!

Itt állunk koporsód mellett, látjuk, te már földi pályádat befejezted. Az összetartozás és a szeretet jeléül jöttünk ki a temetőbe, hogy az énekkar - melynek te is tagja voltál - elbúcsúzzon tőled. A kóruson egy ideig üres lesz a helyed, reméljük lassan elfoglalja valaki. De lehet, hogy ez csak remény marad. Oly sokszor hirdették már papjaink is a híveknek, hogy jöjjenek énekelni, mert nagyon lecsökkent az énekkar létszáma. Akinek szép hangja van, jöjjön az Istent dicsérni. Én 16 éves koromtól énekkari tag vagyok, abban az időben 60-70 férfi járt a kórusba. Micsoda lélekemelő volt az, amikor ennyi férfihang egyszerre megszólalt a kántor intésére. Most 10-16-an vagyunk. Pedig én úgy tanultam, hogy aki szépen énekel a Jóisten dicsőségére, az kétszeresen imádkozik. A zenei hallást a Jóisten adta, de ebből az adományból nem mindenki kapott. De akinek többet adott, attól többet is vár el az ítélet napján. Mi a zene ajándékát ingyen kaptuk, ingyen is adjuk tovább, Isten dicsőségére. Hisszük, hogy ő megfizet ezért az utolsó napon. Egyszer megszólított egy ember, elmondta, hogy ő nagyon szívesen járna közénk énekelni, de sajnos nincs hangja. S mi nagyon köszönjük meg Istennek a lehetőséget, hogy ilyen szép hanggal dicsérhetjük Őt. Sajnos, meg kell mondanom, manapság annyira elanyagiasodott a nép, hogy ahol nem fizetnek, oda nem is mennek.  A Jóisten az embernek szabad akaratot adott.... az ember lehet jó is, rossz is, harácsoló is, rablógyilkos is, de tetteiért neki kell felelni. Sajnos, az ítéletre még ritkán gondolunk, pedig földi életünk egyszer véget ér, s bűneink miatt csak a Jóisten kegyes irgalmában bízhatunk, hogy megbocsátja vétkeinket...

 Kedves Ignác testvérünk! Te már átlépted a földi élet kapuját – várod az ítéletet. Mi hisszük, hogy tetteidért, s a szép és nemes szolgálatodért, melyet az énekkarban tettél, a Jóisten megjutalmaz, s azok között állsz majd, akiknek azt mondja az Ítélő Bíró: Jézus Krisztus: Jöjjetek atyám áldottai és bírjátok a világ kezdetétől néktek készített országot! Adja Isten, hogy így is legyen.

(Záhorszki Gergely)

Utóirat:

Az elmúlt években sajnos egyre gyakrabban megyünk olyan temetésre, ahol társunkat kísérjük utolsó útjára. Ennek kapcsán talán érdemes lenne visszagondolni azokra, akik emlékeink szerint tagjai voltak az énekkarnak - akár mint szólisták, akár mint karénekesek. Szolgálatukkal éveken, évtizedeken át tették szebbé ünnepeinket, s színesebbé egyházközségünk életét. Pótolni nem tudjuk őket, de igyekszünk hozzájuk hasonló lelkesedéssel, kitartással, fegyelemmel tenni a dolgunkat, gondolva a krisztusi szavakra: "Hálaadással a szívetekben énekeljetek Istennek zsoltárokat, szent dalokat és énekeket! Bármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, és adjatok hálát az Atyaistennek általa! /Kol. 3,16-17/.

Meghalt kántoraink: Havassy Ernő, Erdélyi Mihály, Kelemen István

Meghalt énekkarosok, akikre még a fiatalabbak is emlékeznek: Záhorszki Mihályné, Holman Ferencné, Molnár Lajosné, Molnár Istvánné, Berecz Károlyné, Koza Ferenc, Koza János, Dósa János, Molnár István, Gréczi István, Koza Kálmán, Molnár Ignác, Urbán Ignác.

Meghalt énekkarosok, akikre már csak az idősebbek emlékeznek: Pistyúr Sándor, Pistyúr Gábor, Pinke Ferenc, Csillag Gyula, Csillag János, Csillag Ferenc, Záhorszki István, Záhorszki Gergely, Kaba András, Kaba József, Záhorszki János, Molnár János, Molnár János, Gubis Sándor, Laczó Kálmán, Laczó András, Nagy István, Nagy Ignác, Vitéz István, Vitéz István, Urbán István, Urbán János, Híves János, Híves Ferenc, Dósa Sándor, Nagy Sándor, Nagy Ignác, Koza János, Kristók Jánosné, Pistyúr János, Pinke Sándor, Jamrik Ignác, Jamrik Antal, Jakubecz János.

Vissza az újság tetejére

Köszönjük

 Már hosszú ideje kísérem figyelemmel újságunk működését. Sokszor csak ráhatások eredményeként érkezik be határidőre egy-egy írás a helyi tervekről és történésekről. Pedig történnek szép események egyesületeink életében, amit ha mások buzdítására nem osztunk meg, csupán jelentéktelen és öncélú epizód szerepjáték. Hála Istennek eddig még nem kellett üres oldalt kiadni. Ezért várva csoportjaink és minden testvérünk közérdekű közleményét most köszönünk minden beérkezett, újságunkat éltető írást.

 A Harangok megjelenése kiadásokkal jár. Mint arról az előző számban hírt adtunk, a perselybe dobott adományok a költségek minimalizálása mellett némi tartalékkal fedezték kiadásainkat. A havi összesítések során mindig izgalommal vártuk az egyenleget. Meglepetés most ért először. Egy névtelenségbe rejtőző olvasónk 10.000Ft-os bankó perselybe helyezésével lepte meg a szerkesztőséget, csökkentve ezzel  helybeli 13 éves besurranó tolvaj által okozott veszteséget. KÖSZÖNJÜK kedves ismeretlen testvérünk!

 S ha már a köszönetnél járunk nem mehetünk el szó nélkül az utóbbi két közcélú templomi gyűjtés közzététele mellett, miszerint

A katolikus iskoláknak 227950Ft

A Szentföldi testvéreink javára 136900 Ft adomány érkezett. Köszönjük, amikor e megszorító intézkedésekben dübörgő gazdasági körülmények között ilyen szép összeggel támogatták a nálunk is rászorultabbakat.

2007. virágvasárnapján ,kcs

Vissza az újság tetejére

Hazament

Mindenki ismerhette Barák Imre gyógyszerész urat. Az Ipolyságon 1929-ben született, szerény ember 40 évig állt községünk szolgálatában, hogy a kiadott gyógyszerek mellett szavával is segítsen a rászorulókon, sok esetben még nyitvatartás után is. Nehéz helyzetekben is hű volt hitéhez és magyarságához. Pályáját befutva, hitét tovább adás mellett megtartva, az előző lapzártánk idején visszaadta lelkét teremtőjének. Teste 2007. március 15-től az ipolysági temetőben várja a feltámadást.

(Szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Évfordulók

Idén ünnepeljük a cserkészet alapítójának, Lord Baden Powellnek (B-P-nek) és feleségének (Olave-nak) a 150.születésnapját, illetve a cserkészet 100. születésnapját, ennek kapcsán olvashatjuk a Cserkész Világszövetség főtitkárának levelét:

,,Eduardo Missoni főtitkár
 Cserkész Világiroda
Rue du Pré-Jérôme 5 PO.Boksz 91
1211 Geneva 4 Plainpalais SVÁJC
Genf, 2007. február 22.
Founder's Day -Thinking Day

Kedves cserkésztestvéreim!

Utolsó üzenete végén B-P ezt írta nekünk:

"...ragaszkodjatok mindig fogadalmatokhoz, akkor is, ha már nem vagytok fiúk. .." illetve manapság természetesen lányok is. A fogadalom az, ami minden más ifjúsági mozgalomtál és szervezettől megkülönbözteti mozgalmunkat a társadalomban, és a ragaszkodás ehhez a vállaláshoz az, ami minket cserkésszé tesz, nem pedig egyszerűen olyan emberekké, akik életünkből valamennyi időt a cserkészetre szánunk vagy szántunk.

Ma különleges történelmi pillanatban emlékezünk meg B-P és felesége, Olave közös születésnapjáról, hiszen ez a dátum B-P születésének 150. évfordulója, és a cserkészet centenáriumával is egybeesik. Ebben a száz évben lányok és fiúk, nők és férfiak százmilliói kötelezték el magukat, hogy minden lehetőt megtegyenek azért, hogy a világot egy kicsit jobban hagyják itt, mint ahogyan találták; és a cserkészek sokfelé és sok alkalommal valóban kitűntek. Jelenleg, a fokozódó különbségek, a globális feszültségek és a növekvő konfliktusok korában, amikor a felelőtlen életmód miatt az emberiség komolyan veszélyezteti bolygónk környezeti stabilitását, drámai módon egyre több, jó cserkészre van szükség.

Legyen a centenárium éve egy különleges vállalásra is alkalom. Fogadalmunkat ma megújítva ne csak a múlt felé tekintsünk, hálával B-P és mindazok felé, akik megnyitották számunkra „a boldogulás útját", és így lehetőséget adtak nekünk, hogy megélhessük azt az egyedülálló, izgalmas és aktív élményt, amit a cserkészet jelent.

Tekintsünk optimistán és bátran a jövő felé is, ahol a cserkészliliom és fogadalmunk biztosan irányít egy jobb világ létrehozása felé..

Tiétek a cserkészetben

Eduardo Missoni
főtitkár

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

A munkanap áthelyezések sok szabadnap lehetőséget adnak. Hívunk benneteket az erdei házhoz, egy helyi majálisra. Ez időszak biztosítana időt a lebontott estyi házhely tereprendezésére is. Pontos infók vasárnapokon, a nagymise utáni megbeszélések alkalmával szerezhetők.

 Ne feledjétek! Június 9. Körzeti családi nap az erdei háznál. Hallgathatunk előadást Szent Erzsébet életéről, gyönyörködhetünk a tököli nemzetiségi kórus műsorában. Lesz szentmise, játszóház, büfé és tábortűz. A részletes program plakáton is megjelenik.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1. Búzaszentelés, jó termésért való imádkozás 29-én 10.00 -kor, szentmise előtt lesz a Lourdesi barlangnál.

2. Május 6-án anyák napja. 10 órakor a szentmise keretében lesznek a keresztelések.

3. 12-én, szombaton de. 10 órakor lesz a bérmálás a templomban. Pénteken du. 4-től lesz gyóntatás.

4. 20-án a 9 órai szentmisén lesz az elsőáldozás. Előtte szombaton 5 órától gyóntatás.

5. VÁLTOZÁSOK

- 16-án szerdán, és 17-én csütörtökön reggel lesz szentmise.
- 17-én Nógrád községben lesz a kerületi imanap.
- 20-án vasárnap reggel 7 órakor és 9 órakor lesz szentmise.

Májusi litániák

- 1-én este ünnepélyes litánia

- Májusban a hétköznapi szentmisék – szerda kivételével – este lesznek, utána litánia a Lourdesi barlangnál. Szerdán reggel lesz szentmise, litánia pedig a KÁLVÁRIÁNÁL este 7-kor.

Vasárnap du. 3-kor litánia, utána 4 óráig szentségimádás.

Keresztelt(ek):
Farkas Krisztián /Farkas Krisztián - Péter Renáta/

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Fábián Lászlóné Dudás Magdolna
Paulicsek János

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 15-16 óra között

Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Május

1. kedd          - Szent József tiszteletére élő családtagokért, valamint Halaj József, neje Konopás Mária és sógornője

2. szerda       -

3. csütörtök   -

4. péntek       - Paulicsek Péter és nagyszülők, valamint Péter József és hozzátartozók

                       - Fábián József, fel. Czinege Margit, testvéreik, szüleik, - Mrekvicska János, fel. Krizsan Rozália és családtagok

5. szombat    - Kőműves Zoltán (2. évf.) apja Ferenc, Gresina család - Paszgyera család, Rigó István és felesége

                       - Babik László, szülei, apósa és a család halottai

                       - Szabó István, felesége Bozsonyík Borbála, menyük, nászuk, szüleik, testvéreik és élő családtagok

6. vasárnap  - Urbán Ignác, szülei, Kaba család halottai (alapítványi)

                       - Cseh Józsefné, férje, élő és elhunyt családtagok

7. hétfő          -

8. kedd          -

9. szerda       -

10. csütörtök  -

11. péntek      - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, gyermekeik és hozzátartozók, valamint a Németh és a Varga család elhunytjai

                        - Vitéz Ferenc és élő hozzátartozók

12. szombat   - Szabó Andrásné, 2 férje, vejük, szüleik, testvéreik

                        - Lantos József, felesége, 3 gyermekük

                        - Pintér Istvánné és szülei

13. vasárnap  - Záhorszki Andrásné, férje, szüleik, fiuk, vejük és a Pataki család halottai

                        - Kiss András, élő és meghalt családtagok

                        - Kukkel család halottai

14. hétfő         -

15. kedd         -

16. szerda      -

17. csütörtök  - Konopás Károly, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Konopás András, fel. Kovácspál Ilona, szülők, hozzátartozók

18. péntek      - Orem András 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Kosztrihán István, édesapja, Erdős és Kosztrihán család halottai

                        - Szabó József 1. évforduló, Halaj és Szabó család halottai

19. szombat   - Csernák István, szülei és a Zöllei család halottai

                        - Márton József, szülei, testvére, sógora és a Szabó család halottai

                        - Borbély Istvánné, testvére, szülei és családtagok

20. vasárnap  - Kristók József, fel. Varga Piroska - Pinke Kálmán, fel. Szabóki Rozália és testvéreik

                        - Szabó Ignácné szül. Vitéz Mária, szüleik, testvére Ferenc, valamint Záhorszki Jánosné szül. Péter Anna, szülei, testvérei

                        - Petykó Pálné 1. évforduló, férje és unokája Ildikó

21. hétfő         - Élő és elhunyt családtagokért

22. kedd         - Boda Istvánné szül. Molnár Margit, férje, fiaik, vejeik és szüleik

23. szerda       -

24. csütörtök   - Szabó Ferencné szül. Czinege Piroska, vejei Paulicsek József, Csűri István, szülők, hozzátartozók

25. péntek       - Valkó Vince, felesége, unokájuk János, hozzátartozók, Farkas család halottai

26. szombat   - Kakas Jánosné Mária, férje, szüleik, testvérei, hozzátartozók

                        - Prof. Dr. Molnár Sándor, szülei, vejük és nagyszülők

                        - Kristók Mihály, fel. Erdős Mária, gyermekeik és szülők

                        - Halaj Ignác, fel. Kosztrihán Mária, fiuk, vejük, szüleik

27. vasárnap  - Híves János, édesapja és nagyszülők

28. hétfő         - Urbán Sándor, veje, násza, szüleik, valamint Szabó Andrásné, 2 férje és szüleik

29. kedd          -

30. szerda       -

31. csütörtök   -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre