Vadkerti harangok
2006. november


Valakinek el kell jönnie
Szentmiseszándékok
Adventi követség
Az Eljövetel
Szent Erzsébet Általános Iskola.Alapítvány: Közhasznú jelentés a 2006. évről
Téged dícsérünk, mint jó példaképet
Krisztus király ünnepe
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Támogató Szolgálat
KALÁSZ hírek
Hittanverseny
Híreink


Vissza az előző menüre

Valakinek el kell jönnie

(Gondolatok advent kezdetén)

  Mióta ember él a földön, mindig valami jobbat akart, jobbat várt, és ahogyan előre lépett az időben, a jobbat már így várta: valakinek el kell jönnie. Történt ez ösztönösen, majd pedig tudatosan, és a legmélyebb rétegekben, a vallás világában. 
Konkrét történelmi advent volt az ószövetségi zsidóság története. Miért a zsidók lettek a választott nép? Miért Mária lett Jézus anyja? Az isteni döntés mindig titok. A görög intelligensebb, a római jobb szervező, a német szorgalmasabb, Isten mégis a zsidó népet választotta ki. A kiválasztottság viszont át is alakítja az embert. Így a zsidó nép vallási és erkölcsi téren  egyaránt fölülmúlta korában a nálánál fejlettebb kultúrákat. Isten arcán két vonás tűnik fel: a hűség és a türelem. Ábrahám:  „Benned nyer áldást a föld minden népe”. Mózes: „Prófétát támaszt néked az Úr”.  Izaiás: „Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk”.  És Isten szava sohasem marad visszhang nélkül. Ezt jelzi a Jézust várók és követők sora: Mária, József, Keresztelő János, Zakariás, Erzsébet…, a pásztorok, Simeon, az apostolok.  A nép egy része is elfogadta és várta:  „Nagy próféta támad köztünk, Isten meglátogatja az ő népét”.

  Miért vár és hallgat Isten olyan hosszú ideig? Miért engedi meg ma is ártatlanok halálát milliószámra, és azt, hogy megalázzák, kifosszák az embert, elvegyék tőle a legfontosabbat, azt a tudatot, hogy ő Isten képmása? Isten azt akarja, hogy a jó és a rossz is mutassa meg magát még olyan formában is, amikor a hazugságot nevezik igazságnak, a földön fekvőre szemrebbenés nélkül rátaposnak a pesti utcákon. Ö mindent tud és mindenre emlékszik. Ót kikerülni nem lehet. Isten hallgatása az adventi csend. Minden titok nyilvánosságra kerül, a sok-sok hősiesség is, amit a pénzéhes világunk nem akar tudomásul venni. Adventben le kell hordani a gőg hegyeit, mindazt, ami a szemek, a test kívánsága és az élet kevélysége. Fel kell tölteni minden völgyet. Kishitűség azt mondani, hogy én már nem lehetek jobb.

  Nemcsak a zsidó nép történelme, hanem a történelem egyáltalán: advent, mert Jézus eljön a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a halál tusájában, az ítélet tüzében és a történelem végén megmutatja annak igazi célját, végső eredményét: „Meglátja majd minden ember az Isten dicsőségét”
(Sz. János)

Vissza az újság tetejére

Adventi követség

Suhannak a percek, a tájak.
Vác. Átfutunk gyorsan az ódon
kapu alatt…percre pihen csak
mindenikünk szeme a dómon
 
Már a Börzsöny havas tetői…
S ott csillog a Cserhát fehéren.
Ez a suhanó, könnyűsebesség,
Érezzük úrrá lesz a téren. 

Üzenetünk sebesen visszük
Égi szóra szomjas szíveknek.
Ipolyszög… ragyogó csizmák
Új, kicsi templomba sietnek. 

Vasárnap. Ádventi, utolsó.
Rá gondolok, Aki testté lett.
Ura volt a térnek, időnek,
S fogja lett az időnek, térnek. 

Rá gondolok, aki gyalog járt.
Útszéli virágra mosolygott.
Bezárva a térbe, időbe,
Viselte az emberi sorsot. 

Fogja lett a térnek, időnek,
Hogy én fogoly, szabad lehessek…
Hogy egyszer a téren, időn túl
Szabad szívvel hazamehessek. 

Megérkeztünk. Balassagyarmat.
Adventi harangok zenélnek
Róla, Aki ma is bezörget,
Az Igéről, Aki testté lett. 

Gyalog, hajón, vonaton, mindegy,
Csak ott menjen  mindig a lábam,
Míg hazaér téren, időn át,
Mindenütt a lába nyomában!

( Túrmezei Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Az Eljövetel  

Advent szent várakozásában és reménykedésében az első Eljövetel ünnepére készülünk, de valójában a második Eljövetel vágya is bennünk él. Nemcsak a gyermek Jézust köszöntjük, hanem a hozzánk visszatérő Megváltót is szeretnénk üdvözölni. Mert olvassuk a próféták jövendöléseit, követjük a betlehemi csillagot, eltűnődünk a háromkirályok sorsán és ajándékai értelmén, de az egyházi évben fel-, majd eltűnő misztériumjáték, a legszebb és legigazabb történet folytatását is várjuk: a pillanatot, amikor Krisztus ismét megjelenik közöttünk. Gyerekes várakozás ez, hiszen öröktől fogva itt van velünk, ott van az Oltáriszentségben egészen az idők végeztéig. Mégis bennünk van az árvaság a gyötrelmes sóvárgás érzése, hogy testvérünk és közvetítőnk újra megérkezik közénk testi valójában.

Nem tudhatjuk a napot és az órát, de szeretnénk testi szemünkkel is látni a Láthatatlan Teremtőnek, a Világosság Atyjának egyszülött fiát, leborulni elé, megérinteni köntösének szegélyét, megérezni léleklátó tekintetének édes súlyát és melegét. Az egyre rövidülő nappalok és az egyre hosszabb éjszakák szomorú, fagyos világában különös ellenpont az a várakozással teli keresztény ünnep, mely még a nem hívőket és nem keresztény embereket is megérinti a maga szelíd, ártatlan szeretetével.. A Kisded, a Bárány, a Jászol, a Csillag és a Barlang jelképrendszerét minden ember felfogja. Aligha akad még egy vallás, mely az összetartozás, és a mennyei kegyelem ünnepét ilyen közérthető egységbe foglalná. Az adventi időszak a szegények ünnepe, és mégis az elmúlt 100 évben  fokozatosan  a Pénz és Vásárlás piaci ünnepévé vált, mintha a Mammon el akarná hódítani a Gyermektől ezt az ünnepet, hisz  az Áruházak és Utcák fényei csillogóbbak, mint a templomok gyertyái. Mai világunk, a szolgálatába szegődött médiák a külsőségek kiemelésével és folyamatos adagolásával elviszik a tömegembert a lényegtől, ami legbelül van és nem eladó: halhatatlan lelkünktől.

A régi egyházatyák az ember ”megistenüléséről” szóltak, hiszen a Megváltó éppen azt az ajándékot hozta, hogy Ádám bűnét eltörölve visszatérhetünk lényünk isteni természetéhez. Jézus Krisztus az igazolása és bizonyítéka annak az ószövetségi tanításnak, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Aki tehát nem hisz Krisztusban, önmagában sem találhatja meg Istent.

Várjuk az Eljövetelt, pontosabban megemlékezünk az elsőről. De amit lényünk minden szeretetével igazán várnunk kell, az a Második Eljövetel, a találkozás a Mesterrel, színről színre, testben és lélekben. Olyan komolyan és hűségesen kell Őt várnunk, akár az első keresztények. Nem érdemes találgatni, mikor jön el, de tudjuk, hogy eljön. Most még gyermekként, de akkor Megváltóként és bíróként, királyként és testvérként, hogy az Emberfia égi Atyjához vezesse élők és holtak sokmilliárdos, kétség és remény közt vergődő seregét. A Gyermekben már ott van a feltámadt, diadalmas, szabadító Messiás.

(szszp)

Vissza az újság tetejére

Közhasznúsági jelentés a 2006.évről

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolai Alapítvány
2659 Érsekvadkert, Hősök tere 2.
Telefon: 35/340 -053
Adószám: 19163631 -2 -12
Bankszámlaszám: 64000015 -10102574

Közhasznúsági jelentés a 2006. évről

Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatai
1. Pénzügyi beszámoló
Bevételek:
-2006. évi nyitó összeg: 1.017 .736, -Ft.
-Adományok: 27 .950, -Ft.
-Kamat bevételek: 17.901, -Ft.
1.063.587, -Ft.

Kiadások:
-Iskolai rendezvények, szakkörök támogatása: 168.316, -Ft.
-Tanulmányi kirándulások támogatása: 470.911, -Ft.
-Emlékkönyv megjelentetése: 419.865, -Ft.
-Banki költségek: 4.495, -Ft.
1.063.587 , -Ft.

2006. évi záró összeg: 0, -Ft.

2. Költségvetési támogatás
Állami, pályázati támogatás 2006. évben nem volt.

3. Egyéb támogatás
Egy magánszemély 27 .950, -Ft. összegű adománya.

4. Vagyonfelhasználás
Az alapítvány saját vagyonnal nem rendelkezik.

5. Tisztviselők díjazása
A kuratórium elnöke és tagjai munkájukért juttatásban nem részesülnek.

6. Az alapítvány tartalmi beszámolója
Az alapítvány alapvető célja: a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola működésének és fenntartásának a támogatása.
Támogatás forrása: adományok, APEH 1 %, banki kamatok.
Támogatott tevékenység megnevezése: a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában szakköröknek, rendezvényeknek, tanulmányi kirándulásoknak a támogatása, emlékkönyv megjelentetése.

7. Az alapítvány megszűnése
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolai Alapítvány 2006. szeptember 13-i időponttal megszűnt.

Az Alapítvány Kuratóriuma

Vissza az újság tetejére

ATéged dícsérünk, mint jó példaképet...

"Nem olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza!"
(Avilai Szt. Teréz)

Ifi hittanos voltam, amikor Gyuri atya felvetette, írjunk éneket templomunk védőszentjéről, hisz róla a Hozsannában sem találunk semmit. És sorban születtek a szövegek, emlékszem az egyikre:
"András apostol ünnepén az ének szálljon, dicsérve szent fiát az égnek,
Aggok és ifjak együtt énekelnek, áldjuk a szentet."
Aztán sorba vettük, csiszolgattuk, alakítgattuk, összevontuk őket, míg megszületett a himnusz:
"Ünnepi ének zengő dala száll most,
Szent András kérünk, vidd Isten Fiához,
Téged dicsérünk, mint jó példaképet,
Áldjuk a szentet!"

András neve görög eredetű, jelentése: férfias. Halász volt, Péter apostol bátyja. Keresztelő Szt. János tanítványai közül vált ki és követte Jézust. Néhány nap után magával hívta Pétert, Jakabot, Jánost és Fülöpöt is. Róla igen keveset tudunk, mindössze háromszor villan elénk az evangéliumokból.

1. A kenyérszaporításkor (Jn 6,1-15). Míg Jézus beszél a tömegnek, András előre gondolkodik és felméri a terepet. Ha ezek az emberek itt maradnak, előbb-utóbb enniük, inniuk kell. Mikor Jézus felteszi a kérdést: "Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?" András már készen ál1 a válasszal: "Van itt egy fiú, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek?"

2. Jézus Jeruzsálemi bevonulása után, mikor megjövendöli megdicsőülését (Jn 12,20-28). Ebben az esetben protekciót kérnek tőle, hiszen Péter segítségével bejuttathatta az érdeklődő pogányokat Jézus közelébe. (3 Mk 13,3-4): Jézus megjövendöli Jeruzsálem pusztulását, s András három apostoltársával együtt érdeklődik tőle: "Mondd, mikor fog ez bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?"

A szentek életében Isten nagysága és szeretete mutatkozik meg. Közbenjárnak értünk Istennél. Azt szeretnék, ha mi is felbátorodnánk életpéldájukon. Miként tiszteljük a szenteket? Nem elégedhetünk meg egy kis imával, közbejárásuk kérésében, megemlékezésekkel. A szentek igazi tisztelete életük példájának követésében nyilvánul meg.

Miben mutat nekünk példát Szent András? Nagyon szimpatikus aggódó szeretete, gondoskodása övéiről. Mi lesz velük, azokkal, akik utánuk mentek, hallgatni akarják Jézust?! Nem agyonszervez, csak biztonságban akarja tudni őket. Hogy nekik csak az legyen a dolguk, hogy figyeljenek, s ne kicsinyes dolgokkal kelljen törődniük (pl. élelemszerzés). Ezt ő felvállalja. S amit biztosítani tud, abból a kicsiből Jézus jóllakatja a népet. Ez András jutalma. Tetszik az, hogy nem hivalkodik a testvérével. Jó ügy érdekében kéri a segítségét, de nem olvasunk arról, hogy lépten-nyomon dicsekszik és nagyra tartja magát. De megfigyelhetjük,

hogy igen fontos eseményeknél találkozunk vele. Jézus szerette. Nyilván megtapasztalta megbízhatóságát, s ő ezzel nem élt vissza.

Élete második részében Kisázsiában térített. A X.században kereszténnyé lett oroszok őt tartják kereszténységük alapító apostolának. Ő hozta létre a bizánci püspökséget. Végül, mint Patrasz püspöke halt meg, a róla elnevezett X alakú keresztre feszítették fel. Paleológosz Tamás, az utolsó bizánci császár 1462-ben II.Pius pápa gondjaira bízta az addig Patrasz ősi székesegyházában őrzött nemzeti ereklyét. Arra kérte, tartsa meg azt az ő görög hazájának. Így kerültek a kétségtelenül hiteles maradványok a Szent Péter bazilikába, ahol a Kupolát

tartó négy roppant pillér egyikében helyezték el. VI. Pál pápa 1962 szeptember 26-án juttatta vissza az ereklyéket Patraszba.

"Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázod bennük a kegyelmedből szerzett érdemet.

Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy családba tartozunk, közbenjárnak értünk nálad: hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. "

(I. prefáció, ünnepi ének a szentekről.)

Vissza az újság tetejére

Krisztus király ünnepe

Krisztus királyságának liturgikus ünneplése visz­onylag új keletű. XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. Maga a gondolat azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idej­ére vezethető vissza. A filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás révén dicsőségbe emelt Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja le. A fölmagasztalás megfelel a trónra ült­etésnek: a minden nyelv megvallja a koronázáshoz kötött üdvözlésnek, a térdek maghajlása pedig a hivatalos hódolatnak (Fil 2, 6-11). Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólít­ják, és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött az uralkodói méltóság nyer hangsúlyt (Úr=Küriosz).­ Az evan­géliumok is érzékeltetik, hogy Jézus keresztjére rakott felirat: ő a zsidók királya, bár eredeti szán­déka szerint az elítélés okát jelzi, mégis komoly igazságot fejez ki a hívő szemlélő számára.

Természetesen a király címet nem használhatták megszorítások, illetve kiegészítő értelmezések nélkül, hiszen Jézus a maga küldetését – ellentétben a föld királyaival, zsarnokaival – a szolgálatban éli meg és juttatja kifejezésre (Mk 10, 41-45). Jézus uralkodói mivoltának sajátossága, „különbözősége” Szent János evangéliumában nyer összefoglaló kifejezést, amikor a Megváltó Pilátus előtt állva királyságáról vall: „Az én országom nem e világból való…” (Jn 18, 36 kk).

Az első keresztények, amikor felismerték a názáreti Jézus föltámadásában és működésében az ő Messiás mivoltát, ezzel már tanúságot tesznek az ószövetségi várakozások fényében az ő királyságáról, hiszen a Messiás, a „Fölkent” szó éppen erre utal. Mindenesetre azt látnunk kell, hogy Jézus szuverén módon értelmezi küldetését. A politikai és hatalmi hangsúly helyett az emberek megváltoztatása, Istenhez vezetése a fő célja. Az e világi típusú országszervezés helyett a lélek, a szív útját irányítja az Isten felé. Népet gyűjt Istennek, az elveszett után megy, felkínálja Isten uralmát, a megtérésé lehetőségét, de nem e világi, uralkodói módszerekkel, nem kényszerítő parancsszóval, hanem az üdvösség meghirdetésével. Ez nem a világ stílusa, amely hozzászokott a hatalmi szóhoz és általában az erősebb jogát ismeri el. Így Krisztus királysága és egyáltalában műve, az általa adott üdvösség, emberi mércével mérve, mindig magában hordoz valami bizonytansági tényezőt, amit csak a hit múlhat felül. Hányszor szeretnénk, hogy Isten valamilyen módon megmutassa hatalmát, erejét! Bizony nem egyszer gondolunk arra, hogy Krisztus erővel nyilvánítsa ki igazát, amikor szembesülünk a hívő lét megaláztatásaival. Ilyenkor nem Megváltónk hagy el minket, nem Isten „rejti el arcát” előlünk, hanem mi gondolkodunk túlságosan is e világ kategóriai szerint. Éppen ilyenkor jó arra figyelnünk, hogy ez az idő átmeneti, Krisztus számol második eljövetelével, királysága, igazsága nagy kinyilvánulásával a végső ítéleten.

De addig is kell, hogy hitünk töretlenül kapcsoljon minket Jézus már – természetfölötti síkon – őrökre megpecsételt uralmához.

Erre szolgál a mai ünnep szentleckéje, melyben Szent Pál egy őskeresztény himnusz idéz a kolosszei hívek bátorítására. A himnusz az első strófában, Krisztus teremtésben való részvételét magasztalja: minden benne, általa és érte lett teremtve, az egész világ benne létezik. A második versszak a megváltás rendjét fejti ki Jézus egyedül való jelentőségét azzal, hogy rámutat: mindent visszavezet az Atyához, egyetemes békességet szeretve. Ez a szemlélés majdnem misztikus magasságokba emelkedve szól Jézus uralmának titkáról. Itt a szív eltávolodik az élet zavargó forgatagából, hogy Megváltónk kozmikus valóságát csodálja. Olyan ez, mint amikor az ember a viharos tenger hatalmas mozgása, hullámai mögött rásejt az alatta lévő döbbenetes víztömeg fönséges nyugalmára. Hasonlót érez az ember, amikor a világmindenség végtelen nagyságára rásejt, amikor az ismeretterjesztő bemutatások emberei, gyarló kutatóeszközeit látja a végtelennek tűnő távolságok hatalmas méreteihez viszonyítva. Igaz, ez nem mindennapi adottság számunkra, mégis a valóság súlyát hordozza. Így Krisztus kozmikus nagysága is a valóság értelmezéséhez tartozik. Ha pedig túlságosan nehéz elszakadnunk e világi létünk mindennapi gondjaitól, a Jelenések könyve szokatlan és gazdag képanyagával vezet minket arra a szemléletre, hogy történelmünk háborgó tengere mögött Jézus Krisztus vezeti a világot a beteljesedés felé: Ő a Bárány, aki méltó arra, hogy a történelmi sorsok rejtett könyvének pecsétjét föltörje. (Jel 5, 5)

A mai evangélium is a kettős optikával láttatja Krisztus királyi uralmát. Egyrészt a kereszten vergődő, a halállal szembenéző Jézust mutatja, akinek műve emberileg kudarcra ítéltetett gúnyolódás tárgya. Másrészt ez a Jézus a jövendő tejhatalmú letéteményeseként mondhatja a megtérő latornak: „Még ma velem leszel a paradicsomban.” Nagy a kísértés, hogy életünket csak a megélt pillanatok első benyomásai szerint értelmezzük. Van mélyebb látásmód is, amelyre a hit segít és mely képes megragadni a felszín mögött lényeget.

Ez a látásmód segít annak a felismerésében, hogy Krisztus, mint a mindenség királya, vezeti, mégpedig személyes odafigyeléssel, hiszen ő a Jó Pásztor, aki „ismeri juhait, nevükön szólítja őket és kivezeti mindegyiket. (vö.: Jn 10, 34)

Gaál Endre

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

A gyadai tanösvény mentén

Oktáber 21-én reggel kinéztem az ablakon, borult, felhős az ég. ..hideg van, inkább ki sem dugom az orrom. ..na, hogy lesz ebből szép kirándulás?! Kicsit elszomorodva főztem a teát, hogy termoszba töltve legyen, ami a borús napon melenget. Aggódva érkeztem a cserkészház elé, vajon hányan leszünk? Kár volt izgulni! 23 lelkes cserkész és jelölt várakozott a cserkészház előtt a nap is előkandikált, hát induljunk!
Plébános atyánktól búcsút vettünk, s indultunk Katalinpusztára, busszal.
Odaérkezvén oszlopba tömörültünk, s folytattuk utunkat a falu szélén lévő Gyadai tanösvényre. De mi az a tanösvény? Ott tanulni kell? Érdeklődtek a kisebbek. Hát igen, itt aztán könnyen lehet tanulni. A tájra jellemző növényzet és állatvilág tárult elénk útközben. Turistajelzések mentén haladva, állomásról állomásra mentünk. S minden megállóhelyen táblák, rajzok s leírások segítettek megérteni, hogy milyen az élővilág körülöttünk. Nem tankönyvek ábráiból kellett felismernünk az erdő fáit, hiszen ott voltak előttünk. Az őszi erdő színes pompája önmagában is elvarázsolt minket. Mintegy 5 km-es utunkra Hangyóca kísért el bennünket persze nemcsak tanulásból áll az élet, mi nagyon szeretünk játszani is.
Első pihenőnk alkalmával előkerültek a négyjegyű számok, s gyorsan a homlokunkon kötöttek ki, sőt volt, hogy a tarkónkon! S elindult a számháború: röpködtek a számok, kúsztunk -másztunk, kutattuk a zászlót, s bizony hullottak a cserkészek. Néhány viadal után mentünk tovább, de nem messzire, mert egy métára alkalmas terepre érkeztünk, s ennek nem tudtunk ellenállni.
Gyorsan két csapatra oszlottunk, beálltak a dobó, a fogó és az ütőjátékosok, s megkezdődött a hangos őrjöngés, drukkolás a hazafutásért. Majd néhány szendvicset magunkba tömtünk, s uccu tovább, hiszen, vártak még ránk meglepetések: vadászles, óriások tanyája, mocsárvilági krokodilus. Kiérvén a tanösvényről megálltunk annál a keresztnél, ahol odafelé a jó időért imádkoztunk, s délután hálát adtunk, hogy megadta ezt nekünk az Úristen.
Feltöltődtünk napfénnyel, a sárguló levelek szépségével, az erdők rejtekével, a játék örömével s egymás szeretetével.

A cserkésznap

Most is, mint minden évben megtartottuk a cserkésznapunkat, ami ismét nagyon jól sikerült. A napot misével kezdtük, amin csak mi cserkészek vettünk részt. A mise után Laczó Bogit nagycserkésszé avatták, aminek nagyon örült a Nefelejcs őrs , mert végre az őrs minden tagja nagycserkész lett.

Ezután átvonultunk a cserkészházba, ahol melegedtünk és tízóraiztunk. Az evés-ivás után elkezdtük a ping-pong és a csocsóbajnokságot. A csocsózást nagyon élveztük. Kovács Nikin és Holman Borin nagyon csodálkoztunk, amikor egymás után aratták a győzelmeket. Végül a -majdnem - verhetetlen párost is legyőzte Valent Niki és Kakas Réka, akik így megnyerték a versenyt. Nagy meglepetésünkre szintén lányok álltak a második és a harmadik helyen is. A ping-pong versenyt Hegedűs Peti nyerte.

Amikor a bajnokságok véget értek, kézügyességünket tehettük próbára. A Hattyúk segítségével lehetett bőrből nyakkendőgyűrűt készíteni, és gyöngyöt fűzni. Amikor ez is véget ért, Kovács Esztivel az élen jót csip-csip csókáztunk.

Lassan elkészült az ebéd is, amiből mindenki jól belakmározott. A finom ebéd után kimentünk az udvarra és jókat játszottunk a hideg ellenére. Majd csapatokba osztottak minket. Először a tábori képeket vetítették le kicsit másképpen, így kellet rájönnünk, hogy ki vagy

mi van a képen. Aztán dalokat hallgattunk és ki kellett találni az előadót és a szám címét. Majd az volt a feladat, hogy jól ismert dallamok szövegét kellett pótolnunk. Az újabb megmérettetés az volt, hogy a falu különböző pontjaira elmentünk, ahol találtunk (már amikor) egy cédulát, amikből végül egy szövegjött ki. A játék és uzsonna után mindenki megmutathatta tánctudását. A Sólyom őrs hastánccal, a Katicák cigánytánccal, a Nefelejcsek lambadával, az őrsvezetők pedig orosz tánccal szórakoztatták a közönséget. Az előadások után egy kis karaoke következett. Minden őrs elénekelhette a kedvenc dalát. A programokat a buli követte. Akinek pedig nem volt kedve a ricsajhoz, ugráláshoz, egy kis nyugalomra, vágyott, várta a teaház, ahol nagyon finom teákat kóstolhatott meg.

Ez a nap nagyon jól sikerült, mindenki új élményekkel lehetett gazdagabb.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

-         Az október végén tartott országos tisztújító közgyűlés  az elmúlt 4 év munkáját elemezve foglalkozott az előttünk álló nehéz időszakban ránk háruló feladatokkal, megvalósítandó célokkal. A küldött gyűlés Kovács László személyében szoros befutóban új elnököt választott, aki Szemkő Juditot váltja ezen a társadalmi poszton.

-         Jól szerepeltek csapataink a csehországi nemzetközi Kolping focitornán. A tavalyi győztes csapatunk a 3. helyért játszva a ráadás büntető párharcban maradt alul Csíkszereda csapatával szemben és végzett az előkelő negyedik helyen a 15 nevezett csapat közül. Ugyanitt lettek 5. helyezett a közép és felsőfokú oktatatásban  most lévők alkotta csapatunk. Gratulálunk az Érsekvadkert név  általatok külföldön történt el és megismeréséhez.

-         Már most tudatjuk, hogy a Hangversenyt követő / Advent 3. vasárnapja/ Agapét a Kolping család szervezi az egyesületi munkamegosztás jegyében. Itt is kérjük a sütemény adományokat, de segítsünk be a Kalász Andrásnapi vendéglátásába is.

-         Sajnálattal kell közölnöm, hogy a liberális megélhetési bűnözés a templomunkat is elérte. Kifigyelve a hátsó bejáratok védetlenségét ellopták a könyves és Vadkerti Harangok perselyét. Az utóbbiban mintegy 26 ezer forint volt az átlagadományokból kikövetkeztetve. A kiadást szervező egyesület adományával segítette a megjelenést, amit a lap nevében köszönök nekik. FONTOS feladat a jövőben mindannyiunk ébersége, ami már azzal is megvalósítható, hogy templomnyitáskor érkezők közül valaki mindig maradjon a kórus feljáratánál, jelenléttel meggátolva a besurranó tolvaj tevékenységét.

-         Az idei évben is tervezzük a közös János, István ,Tamás névnapok a László nap mintájára történő közös megünneplését, az éjféli szentségimádással ünnepi rangra emelt szilveszteri évbúcsút. Bővebb információkat vasárnaponként, a nagymise után szerezhetünk. Itt befizethető a még hátrálékban lévő tagdíj is.

-         A Vadkerti Harangok decemberi száma  nyomdai szünet végett december 22-én jelenik meg. Írásokat, fotókat a plébánián Gyurcseknénak, vagy Molnár Jánosnak kérem átadni december 10.-i lapzártáig. (sph)

Vissza az újság tetejére

Támogató Szolgálat Felhívása

A Magyar Kolping Támogató Szolgálat
 
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 126.
(A Kolping ház épülete.)
Segíteni tudjuk:
- otthoni teendőinek elvégzésében,
- házi, ház körüli munkában,
- bevásárlásban, takarításban,
- beteg, mozgásában korlátozott hozzátartozója gondozásában,
- orvoshoz, rendelésre, kontrollra való szállításban,
   (Kerekes szék szállítására alkalmas gépkocsival rendelkezünk.)

Hívjon, mi segítünk!

Telefon:  06-35-340-228, 06-20-578-0867
(Szné)

Vissza az újság tetejére

KALÁSZ hírek

Októberben háromnapos lelkigyakorlat volt Hévízen a Kalász szervezésében. A helyi közösségből hatan töltekeztünk lelkiekben Gyuriga Károly atya elmélkedéseiből, amik a Szűzanya hét öröméről szóltak. A lelkiek mellett testi felüdülésben is volt részünk a híres gyógyvíz jótékony hatását élvezve.

Vissza az újság tetejére

Hittanverseny

Idén is megrendezésre került a Szent Imre napok keretében szervezett hittanverseny Balassagyarmaton, ahol a különböző iskolák hittanosai mérhették össze tudásukat.

Hittanosaink is részt vettek a versenyen. 3 kategóriában előre megadott témák alapján vetélkedtek.
A 3-4. osztály témája az Eucharisztia és a bűnbocsánat szentsége, és Don Bosco élete.
Hittanosainkból két csapat is indult a következő tanulókkal:
csoport: Pistyúr Zsófia, Holman Borbála, Hegedűs Dóra
csoport: Erdős Gabriella, Pap Nikolett, Vitéz Dorina
Az első három helyezést értékelték. Ügyesek voltak, helyezést most nem értek el.
Az 5-6. osztályosok témája Salkaházi Sára élete és boldoggá avatása.
Iskolánkat Balla Bernadett, Molnár Tímea és Verebes Richárd képviselte, és 2. helyezést értek el.
A legnagyobbak, a 7-8. osztályosok, akiknek a téma szintén Salkaházi Sára élete, boldoggá avatása és a Szociális Testvérek Társaságának megismerése volt feladva.
Hittanosainkat Bertalan Vivien, Surman Cecília, és Verebes Réka képviselte, akik 1. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik! Kívánjuk, hogy jövőre is hasonló szép eredményeket érjenek el!

Hitoktatók

Vissza az újság tetejére

A vecsési plébániák honlapja

Korábbi plébánosunk, Varga Péter új szolgálati helyének, a vecsési plébániáknak honlapját ajánljuk most. A közös kezdőoldalról a 3 egyházközség irányába lehet majd navigálni, jelenleg azonban még csak az Andrássy-telepi plébánia érhető el ebben a formában. A címe:  www.vecses.vaciegyhazmegye.hu
Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Ebben az évben is szeretnénk köszönteni egyházközösségünk jubiláló házaspárjait.

Nagy szeretettel és tisztelettel hívjuk az 1956-ban és 1981-ben templomban vagy vidéken házasságot kötött testvéreinket 2006. december 17-én, advent 3. vasárnapján a 10 órai szentmisére, hogy közösen adjunk hálát a megélt évekért!

Ne feledjük! A fenti napon du. ½ 5-től Karácsonyi Hangverseny is lesz templomunkba. Belépőt nem szedünk, de adományokat ( süteményt is ) elfogadunk.

Padfűtésünk advent 3. vasárnapjára elkészül. Hozzájárulást, adományt szívesen fogadunk. 

A közeljövőben az orgonánk is javítása is megtörténik, melyre a megrendelés megszületett.

Adventben hétfő-kedd-szerda reggel 6 órakor hajnali misék lesznek. A többi hétköznapon este 6-kor vehetünk részt szentmisén. Az ettől történő eltérést templomi hirdetés útján tesszük közzé

December 8-án és 31-én reggel ½ 8-kor és este 6 órakor vannak a szentmisék templomunkban.

Módosul az első pénteki betegellátás időpontja decemberben. Hetedikén csak a plébános úr, míg nyolcadikán a kisegítők is ellátogatnak betegeinkhez. FONTOS, hogy akikhez nem jártunk rendszeresen, de igénylik a KARÁCSONYI BETEGELLÁTÁST, mielőbb jelezzék a sekrestyében.

A templomi pásztorjátékunk időpontja: (Időpontja a templomi hirdetésekből tudható meg). Mindenkit szeretettel várunk! 

Hagyományainkhoz hűen a Karitász csoport szervezésében ebben az évben is ellátogatnak a betlehemezők otthonainkba. Aki szívesen fogadja Őket, iratkozzon fel a sekrestyében.

Minden rémhír ellenében jelezzük, hogy a volt iskolánk ingóságait dokumentáltan adtuk át a már meghirdetett intézményeknek, egyesületeknek, hogy továbbra is közösségi célokat szolgálhassanak.

Az épület, melyre  a betörés óta még fokozottabban  figyelnek a hivatalos szervezetek állományában lévő felebarátaink, felértékelés alatt áll, hogy az közmegegyezéssel  kerülhessen a leendő új tulajdonos birtokába.

FELHÍVJUK a figyelmet, hogy különböző álszolgáltatók tűntek fel a faluban. Vigyázzunk, mert besurranó tolvajként könnyen megszabadítanak értékeinktől!!!!

2006. december 2-én, szombaton az evangélikus testvérek szívesen látnak bennünket a balassagyarmati Luteránus házban. Utazás egyénileg történik a délután 4 órakor kezdődő műsorra és beszélgetésre. Jelentkezni lehet Gyurcsek Gyulánénál a plébánia irodában, vagy Molnár Jánosnak hagyjanak üzenetet részvételi szándékukról. A szándék direktben is jelezhető a 301-580 vagy a 300-523 telefonszámon november végéig.

A Karitász november 18-án színvonalas műsor keretében rendezett jótékonysági vásár eredményeként 200 ezer forint adomány gyűlt össze az óvodáink támogatására, amit a szervezők és az adományozottak egyaránt nagyon szépen köszönnek.

Kereszteltek:
Erdős Máté (Erdős László - Horváth Gabriella)
Szunyogh Gréta Margit (Szunyogh Zoltán - Molnár Marianna)

Házasságot kötöttek:
-
 

Halottaink:
Jamrik Antalné Kordics Borbála 1911.
Kovács Ignác 1931.
Laczó János 1954.
Dósa Jánosné Csillag Ilona 1931.

Szentségimádások beosztásai
Vasárnapokon 16-18 óra között

december
 03 János Pál imacsoport
 10 Teréz anya imacsoport
 17 Ferenc imacsoport 

 Imaórák
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE
Minden kedden este 6 órakor imaóra nemzetünk lelki megújulásáért.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére és  titokcsere .

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

Misék hétköznapokon 18 órakor, vasárnap 1/2 8 és 10 órakor vannak.

1. péntek    - Pistyúr János, neje Erdős Margit, szüleik, gyermekeik, menyük és a családok halottai
2. szombat - Pincze Andrásné szül. Nagy Anna, férje, szüleik és fiuk Ferenc
 - Szabó Istvánné szül. Csillag Mária, édesapja, anyósa, apósa és élő családtagok
 - Nagy Lajos, felesége Molnár Ilona és a család halottai, Konopás József, felesége Paulicsek Margit és a család halottai
3. vasárnap  - Mrekvicska Ignác halálának 6. évfordulója, szülei, apósa, anyósa, veje Csillag Gyula és hozzátartozók
 
- Vitéz János, édesanyja és a család halottai
  - Márton Sándor halálának 1. évfordulója
4. hétfő         -
5. kedd.        - Urbán és Temela család halottai
6. szerda        -
7. csütörtök        - Erdős István, neje Boda Erzsébet, veje, unokája és a család halottai
- Kovács József halálának 25. évfordulója, Gálik Ferenc halálának 16. évfordulója, a Kovács és a Kruzslik család halottai
 - Balla János, felesége, fia János és vejük János
8. péntek 1/2 8 - Halaj József, neje Konopás Mária, nagyszülők és hozzátartozók
    este 6 - Raduly József 1. évforduló és felesége
9. szombat   - Kristók István, felesége, sógora Dósa János, szülők és hozzátartozók
 - Vitéz János, édesanyja és nagyszülők
 - Antal István, nejei Pataki Anna és Szabó Emerencia, násza, nászasszonya és hozzátartozók
10. vasárnap  - Antal József volt miniszterelnök
 - Szabó Ignác, neje Vitéz Mária, szüleik és hozzátartozók
 - Híves János, édesapja és nagyszülők
11. hétfő        -
12. kedd        -
13. szerda        -
14. csütörtök        -
15. péntek        - Szrenka Józsefné szül. Laczó Margit, férje, szüleik és fiuk, Laczó Mihály, szülei és nagyszülők
 - Holman István 1. évforduló, felesége Vámos Erzsébet, valamint Gál Géza, unokái Gábor és Tamás, és a családok halottai
16. szombat        - Pistyúr János (1941), a Sűth és a Pistyúr család halottai
 - Gréczi István, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók
 - Pistyúr Gáborné, hősi halott férje, 2 fiuk János és Gábor, hozzátartozóik, valamint Jakubecz János, szülei, apósa, anyósa
17. vasárnap        - Kristóf Imre, szülei, testvérei és anyósa
 - Boda Sándorné szül. Nagy Mária, édesanyja, apósa, a Boda, Pobori és a Csernák cslád halottai
 - Rith Veronika 1. évforduló és szülei
 - Kordics Károlyné 1. évforduló, Kordics és Kristóf család halottaiért
  10   - Hálából jubiláló házaspárokért
18. hétfő        -
19. kedd        - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet és szüleik
  - Ary Erzsébet és Vitál Ida
20. szerda        - Fábián Istvánné szül. Laczó Ilona
21. csütörtök        -
22. péntek        - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa, a Boda és Jakubecz család halottai
23. szombat        - Kosztrihán István, édesapja József, Kosztrihán és Erdős család halottai
 - Híves Mihály, 2 felesége, a család élő és elhunyt tagjai
 - Homolya Lászlóné, testvérei, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók
 - Lukács Károlyné, szülei és hozzátartozók
24. vasárnap        - Viktor Istvánné, férje, násza Szakács József, felesége, fia, lánya, menye és hozzátartozók
 - Szlúka András, felesége és a család elhunytjai
25. hétfő        - Kovács István, Csillag Ignácné, férje, szülei, testvérei és hozzátartozók
26. kedd        - Vitéz Ferenc, hozzátartozók és élő családtagok
- Czinege József, szülei, testvérei, sógorai
- Tomis Péter, neje Szabó Mária, Szabó Károly, neje Kaba Margit, Holman István, neje Vámos Erzsébet
27. szerda        - Molnár János, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede és felesége Margit
28. csütörtök        - Kristók János, neje Híves Katalin, vejük és szüleik
29. péntek        - Csillag és Boda család halottaiért
30. szombat        - Konopás István és a család elhunytjaiért
 - Molnár Sándor, neje Kordics Margit, fiuk, vejük, szüleik és a családok halottai
31. vasárnap         -
  este 6  - Hálaadás

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre