Vadkerti harangok
2006. július


Hol vagytok magyarok?
Szentmiseszándékok július
Szent István királyhoz
Balatoni nyár
Ballagás, tanévzáró 2006.június 17.
Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat
Cserkészek közt
Tíz falu egy asztal
Tisztelt Apát Úr!
Kolping Híreink
Híreink




Vissza az előző menüre

Hol vagytok magyarok?

(Szent István napi gondolatok)

  A magyar ember büszke, érzékeny, értelmes. A mi fajtánknak létfontosságú a jó szó, az együttérzés. Biztassuk hát egymást most is, az egyre nehezebb világunkban, hisz minden helyzetből van pozitív kiút. Nincs több idő kalandozni, kuruckodni. Somogyországban, de megyénk kisebb településein is lassan a temető  háromszor nagyobb hely , mint a lakott terület, amit a művi meddővé tétel csak elősegít. Újból döntenünk kell Isten mellett.

  Istvánnak ez sikerült. Elvoltunk utána kétszáz évig. Emlegetjük máig az ország-felajánlását, csak azt feledjük, hogy az olyan, mint a miséző pap felajánlási gesztusa. Állandóan ismételhető!  IV. Bélának újból sikerült felhozni a nemzetét. 1239-ben azt írta a pápának, szívesen válik áldozattá hitéért. Utánozhatnánk, de előre tudnunk kell, nem lenne elegendő, magyarosan, lendülettel az életünket odaadni. Az életünket kell odaadottá alakítani. Az pedig csak a szüntelen helytállást, finom és hűséges lelkiélet követel mindannyiunktól.

  Nem merenghetünk hát a múlton. El kell kezdenünk önmagunk és közösségeink rekonstrukcióját ami a saját és olvasott szentírással veszi kezdetét. Ezer jel mutatja, de mint a váci egyházmegyei találkozón is elhangzott azok észre nem vétele, hogy az elvetett mag  tényleg csírázik, szárba szökken. Szent István idejében 10 falu épített egy templomot, ma a Kalász- mozgalom  valósít meg hasonlót ( július 8-án mi is megtapasztalhattuk) a 10 falu egy asztal program keretében épp úgy mint a Kolping családi nap és az ehhez hasonló más települések közösségeit is összehozó egyesületi rendezvények kapcsán. Az új közösségek – úgy tűnik- rájöttek a túlélés titkára. Előbb lenni kell, aztán tenni. Ez áll a belső életre és a külső aktivitásra, de érvényes más módon is. Előbb keletkeznek a tiszta szerelmek, a maradandó, egészséges házasságok, s abból ismét több gyerek, s csak a második fázisban indulnak az új egyházi hivatások.

  Testvéreim!  Napszállta előtt sosincs késő. Jézus példájában Isten országa hasonlít a kovászhoz. Ezzel kezdődik a tésztakészítés, majd a kenyérsütés. A szakemberek szerint a várható végterméknek mindössze 0,25%-a  elegendő mennyiség az induláshoz. A magyar történelem folyamán akárhányszor is fogyatkoztunk, akámilyen vész is leselkedett ránk, ennyien azért mindig voltunk. Most is vagyunk. Csak az a kérdés hol vagyunk. Nem István királyt kell keresnünk, mert Ő jó helyen van. Szent királyunk keres minket: ah, hol vagytok, magyarok… titeket István kíván! Ne bújjunk palástja mögé. Kezdjük el újból, amit ő kezdett, hogy ma is az élünkre állhasson.

  „ beton p.atyától”

Vissza az újság tetejére

Szent István királyhoz

Ah hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga!
Ki voltál valaha
Országunk istápja!

Hol vagy István király?
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén
Csordúlnak könnyei,
Búval harmatoznak
Szomorú mezei.

Lankadnak szüntelen
Vitézlő karjai,
Nem szünnek iszonyú
Sírástól szemei.

Virágos kert vala
Híres Pannónia,
Mely kertet öntözé
Híven szűz Mária.

Kertésze e kertnek
István király vala:
Behomályosodott
örvendetes napja.

Előtted könyörgünk,
Bús magyar fiaid,
Hozzá fohászkodunk
Árva maradékid.

Tekints, István király
Szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet
Régi országodra.

Reménységünk vagyon
Benned s Máriában,
Mint magyar hazánkban
Hív királynéjában.

Még éltedben minket
Ennek ajánlottál,
És szent koronáddal
Együtt feláldoztál.


Vissza az újság tetejére

Balatoni nyár

  Már a tavalyi nyaralásunk során gondolkoztunk azon, hogy egy év múlva visszatérünk Balatonfenyvesre.  Tisztában voltunk azzal, hogy az öt apartman nem biztosítja azt, hogy a kolping családunk egy időben pihenhessen ebben a német kolping által üzemeltetett üdülőben. Ezért az elmúlt év példájára a több turnus és több helyszín lehetősége is bővítette a kínálatot azzal, hogy az ifjúság Sopron környékét, míg a felnőttek egy része a Hargita lábánál festői környezetben lévő kolping tábort választhatta.

  A fenyvesi csapat korán megkezdte a pihenést ( a többiek augusztusban mennek, s majd beszámolnak róla az aktuális időben). Megvárva az Úrnapját indultunk a tavaly már kipróbált helyre. A korai nyárban 25 fokos Balaton fogadott bennünket. Keszthely, Sümeg, Alsópáhok, Csillagvár Balatonszetgyörgyön, madárvilág és madárgyűrűzés szépségeiről sokat lehetne beszélni. Ám azt nem teszem, hisz az idevonatkozó könyvekből, mások megtapasztalásából ehhez bárki hozzá juthat. Inkább tovább gondolásra a kirándulás lelki oldalának gondolatait osztom meg azzal, hogy  felidézek abból amit a sümegi Jézus Szíve búcsún  Barsi Balázs  ferences atyától többen hallhattunk.

-         Nem a pap kevés, hanem a hívek száma. Hány szentmisét tartanak kongó templomokban, olykor még hívek nélkül is? Nálatok kedves testvérem hogy van ez?

-         Inkább legyenek üres templomok, mint üres lelkű papok. Erős, de igaz kijelentés, melynek érzését már sokan megtapasztalták.

-         A két ferences tartomány egyesült. Nagyobb erőt fordítanak a kolostori közösségi életre, hisz az ottani ima sem múlik el nyomtalanul. A közösséget továbbra is vállalják, de állandó egyszemélyes plébániát nem. Annak betöltése érdekében az ott lakókra hárul a feladat.

  Nézzünk hát szét saját hazánk táján.  Ne a múltban merengve sopánkodjunk egyházunk (nemzetünk) helyzetén. Inkább imádkozzunk közösségekben, de egyénenként is, mert a hitből fakadó ima meghallgatásra talált már Szent István idején is, amikor 10 falunak volt egy temploma. Ebből nőtt ki egyházunk, ami történelmi tény. Az Isten ma sem más. Mi távolodtunk el tőle.

  Be kell látni azt is, hogy Európa beteg. Katolicizmusa, mely kultúrájának bölcsője volt, leszálló ágban van. A letűnt kor eszmeiségének épp úgy nincs köze Istenhez,, mint a helyébe lépő önmegvalósítást hirdető gondolkodásmódnak. Ahol milliárdokat szabad lopni, feleségeket lehet váltogatni, ahol a világot működtető erőket isteni rangra emelik, ahol a művi meddővé tétellel, droggal és mássággal boldogságot hirdetnek, ott az Isten helyébe az ember próbál tetszelegni. És csodálkozunk a zuhanó repülésünkön? Nekünk nem az Ufókban, a föld energiákban, a politikában, a keleti tanokban és mágikus illatokban kell hinnünk, mint azt sokan teszik. Azokat meg lehet ismerni. Hinni csak az egy Istenben kell, ahogy azt a Hiszekegyben is imádkozzuk. Majd ha ezt belátjuk és az Isten hit növelése mellett bővítjük tudásunkat, majd akkor jó irányba változni fog minden napi életünk is.

  Nektek, akik most itt vagytok, vagy összejöttök otthonaitok templomaiban, küldetésetek van abban, hogy a meg nem értés ellenére is, körmenetek lehetőségét sem kihagyva , meg kell mutatnotok az Istenhez való ragaszkodásotokat, az Ő nyílt megvallását, hisz nélküle nem lesz emberibb világ.

                                                                      ÉmJé  2006-07-04

Vissza az újság tetejére

Ballagás, tanévzáró 2006.június 17.

Az érsekvadkerti Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves Vendégeinket: Imre bácsit, Péter atyát, Urbán Pista bácsit, a polgármester urat, a szülőket, nagyszülőket, egyházközségünk elnökét, iskolánk egykori tanulóit, munkatársaimat, pedagógusokat, a ballagó nyolcadikosokat, s valamennyi tanulónkat, akikhez mindez a köszöntés- ezen intézményes kötődés szerint- itt utoljára történik meg.

A mai délutánra készülvén sokat gondolkodtam azon, hogy a 2005/2006. tanév végét jelző ballagási, tanévzáró ünnepélyen milyen gondolatok átadásával búcsúztassalak benneteket, zárjam a tanévet, hiszen nemcsak az 5 nyolcadikos diákunk tanulmánya ér véget, hanem a sors furcsa szeszélye folytán mindannyian elköszönünk egymástól; mindannyiótok tanulmánya, mindannyiunk munkája befejeződik a  Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola  keretein belül.

Ettől különös a mai ünnep, s a ballagás minden visszatérő motívuma ellenére megismételhetetlen a búcsúzók számára.

Ballagó nyolcadikosok!

Jelképesen utoljára végigjártátok iskolánk tantermeit, folyosóit; elköszöntetek, a hetedikesek elbúcsúztattak titeket. Az ünnepség végén érthető módon nemcsak hozzátok szólok, hiszen valamennyien búcsúzunk, elköszönünk, s nemcsak egy tanévet zárunk annak reményében, hogy szeptembertől újra kezdődik a tanítás, a tanulás a  Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában.

Sokan lehetünk úgy, hogy mi búcsúzni nem akarunk, pedig a körülmények mégis erre késztetnek bennünket. Sokunk fejében felvillannak az elmúlt esztendők szép avagy nehéz pillanatai. Lehet olyan, akit teljesen e percek foglalnak le, van, akit „mit hoz a holnap?” kérdése, a jövő aggaszt.

Mindannyiunknak vannak életre szóló kitörölhetetlen emlékei az iskola történetéről, a kezdetekről, a küzdelmekről, a tenni akarásról, az elért eredményekről, közös ünnepeinkről, az álmokról… Hagyni kell, hogy ezek az emlékek jól meggyökeresedjenek szívünk mélyén; s önmagunknak meg kell adni azon esélyt, hogy a történtek miértjeit ne most vizsgálgassuk, hanem adjuk időt a történtek megértésére, leginkább elfogadására. Persze fontos, hogy az ember a szíve, lelke után az eszével is tudja, mi a lényeges, s mi az, ami ezzel együtt, de létezik, igazában azonban lényegtelen; mi volt a cél, mi az eszköz.

Kedves Ballagók!

Ezen ünnepi percek a múltba tekintés mellett szükségszerűen a jövőre figyelés, az ezért történő féltő aggódás, az utolsó jó tanácsok pillanatai is.

A tudás becsületének hirdetése közepette, bizakodva kitartó szorgalmatokban és a bennetek rejtőző tehetség további kibontásában és a rajtatok múló kibontakoztatásában, a jövőben is a jellembeli tökéletesítésre szeretném helyezni a hangsúlyt.

Egy iskola aulájának falán az alábbi felirat figyelmezteti az ott tanulókat, odaérkezőket, távozókat:

Ne árts soha senkinek!
Bocsáss meg mindenkinek!
Segíts, ahol tudsz!”

Kedves Nyolcadikosok!

Vallom, hogy a legszebb esztendők előtt álltok, s tudom, hogy ugyanezen éveitek alatt még inkább megcélzottak lesztek. Könnyen gondolhatjátok, hogy nagykorúak vagytok, önálló döntésre képesek. Szerteágazó figyelmetek azonban a maradandó értékekre irányuljon! Figyelmeztessenek Benneteket Ady Endre XX. századeleji sorai: „ A gaz lehúz, altat, befed.”

Egyikőtök, egyikünk sem erre a lefelé irányuló mozgásra hivatott!

Kívánom, hogy legyetek nagyok lélekben, erősek reményben lelkesek a rátok bízott kis és nagyobb feladat- munka teljesítésében, majd pedig a hivatásban!

Hogy méltón helyt tudjatok állni, ne tudjon senki és semmi a szüleitek, az iskolátok által kijelölt helyes útról elcsavarni benneteket, a ma oly zajos, zavaros világban a küzdeni tudáshoz fontos elmondani: „az egész világ-sem szépségben, sem vagyonban, sem birtoklásban, de még tudásban sem- nem az én birtokom!”

Ha bennetek is a hit által ösztönzött rendíthetetlen tettvágy él és munkál, akkor, de csak akkor lesztek képesek felülemelkedni az annyiszor megtapasztalt rosszon, és példás cselekvésetek által észrevétlenül formálói lesztek világotoknak is.

Semmit ne fogadjatok sem természetesen, még inkább ne közönyösen; hanem az ismeretek bármekkora bősége ellenére a világ rátok váró részét fogadjátok rácsodálkozó boldogsággal!

Tudom, hogy az ismeret könnyen holt betűvé válhat: tanultatok a magyarság erőfeszítéseiről, küzdelmeinkről, mártírokról, példát adó szentekről. Korunk talán nem kíván nagyeleinkhez hasonló hősiességet egyikünktől sem, viszont a mindennapi helytállás annál inkább kívánalom!

Legfontosabb teendőtök továbbra is tanulmányi előre meneteletek érdekében a napról napra történő felkészülés, bizonyítani akarás és helytállás lesz.

Míg hallottuk egymást, könnyű volt egymást értenünk. Az igazi szembesülés ideje, próbája most vár rátok, ránk igazán. Elválásunk után derül ki, hogy mennyire mélyre sikerült ültetnünk.

Kedves Nyolcadikosok, kicsik és nagy diákok, Szülők, Vendégeink, Pedagógustársaim a búcsúztatás, búcsúzás végén engedjétek, engedjék meg, hogy egy rövid történettel kedveskedjem Bruno Ferrero „Olykor elég egy napsugár” című könyvéből, mely történet mindannyiunk számára adhat olyan tartalmat, amelyet a holnapba tovább lehet vinni:

A boldogság titka

Egy fiatalember megkérdezte a legbölcsebb embertől a boldogság titkát. A bölcs azt javasolta fiatalembernek, hogy járja be a palotáját és két óra múlva jöjjön vissza.

Csakhogy kérek tőled valamit-, tette hozzá. Miután átnyújtott neki egy kiskanalat, amelybe két csepp olajat csepegtetett. – Vidd magaddal ezt a kiskanalat és vigyázz, nehogy kicsöpögjön belőle az olaj!

Két óra múlva a fiatalember visszatért és a bölcs megkérdezte tőle: - Láttad a gobelineket az ebédlőm falán? Láttad a csodálatos kerteket? Észrevetted a gyönyörű pergameneket?

A fiatalember szégyenkezve bevallotta, hogy semmit sem látott. Az egyetlen dolog, amire figyelt, az volt, nehogy kiöntse az olajat.

Menj vissza és nézd meg a világom csodáit! – mondta a bölcs.

A fiatalember fogta a kanalat és ismét elkezdte bejárni a palotát, de most már megnézett minden remekművet. Látta a kerteket, a tavakat, a virágokat. Visszatért a bölcshöz és részletesen beszámolt mindarról, amit látott.

De hol van a két csepp olaj, amit rád bíztam? – kérdezet a bölcs.

A fiatalember csak most vette észre, hogy kiöntötte az olajat.

Nos, ez az egyetlen tanács, amelyet adhatok – zárta le a dolgot a bölcs.

A boldogság titka abban rejlik, hogy csodálni tudjuk a világ gyönyörű dolgait anélkül, hogy megfeledkeznénk a két csepp olajról.

 

… Értékes könyvjutalomban részesültetek, s valamennyi diákunk kap az iskolánkban eltöltött évek emlékére életkorának megfelelő könyvet az osztályfőnökétől.

Az Iskolai Alapítvány számlájára történt felajánlásoknak köszönhetően 1 milliós nagyságrendű összeg gyűlt össze: ebből jutalmaztuk tanulóinkat könyvvel, lehetőség nyílt a kihívás napján királyréti kirándulásra Börzsöny-túrával összekötve, a tanév 2 utolsó tanítási napján közös iskolai 2 napos kirándulásra Esztergomban. Éltünk e nagyszerű lehetőséggel, tanár-diák örömmel, élményekben gazdagon tért haza feledve a tanév fáradalmait, a bizonytalanság miatt érzett letörtséget, az év közben adódó félreértéseket, vitákat.

Valamennyien hálásak vagyunk, ezúton köszönjük az Iskolánkat támogatóknak, hogy felajánlásaik, adományaik révén ilyen örömben volt részünk.

Azokra is gondoltunk, akik előző években ballagtak el iskolánkból, voltak tanárai-dolgozói az intézménynek, legyen nekik is kézbe fogható emlékük a Szent Erzsébet Katolikus Iskoláról. Emlékkönyvet szerkesztettünk, melyet 2-3 héten belül átvehetnek jelenlegi, s elballagott diákjaink, tanáraink, képviselőtestület tagjai… Az átvétel időpontját hirdetni fogjuk (templom, faliújság).

6 éven át voltam ennek az intézménynek az igazgatója: fájó szívvel búcsúzok ettől az iskolától, ahol kitűnő pedagógusok dolgoztak és tudásra szomjazó diákok tanultak. Köszönöm az igazgatóhelyettes, pedagógusok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, tanítók, technikai dolgozók, Imre bácsi, Péter atya kitartó munkáját, segítségét, támogatását; a diákok teljesítményét; a Szülők lelkesítését, s valamennyi hívő támogatását, iskolánk megmaradásáért mondott imáját. Reméljük, jövőre is ugyanilyen szívesen és örömmel járunk iskolába – csak egy másikba!

Megtisztelő figyelmüket megköszönöm, a 2005/2006-os tanévet ünnepélyesen lezárom egy versbe szedett imával.

„Kérünk, urunk,
Add, hogy megérthessük:
Országod kincs,
Amelyet meg kell találnunk,
S ha megtaláltuk,
Rádöbbenünk, hogy értékesebb mindennél.
Olyan, mint az igazgyöngy,
A nagyon értékes,
Amelynek láttán minden más
Silányságnak tűnik.
Add, hogy gyűjthessünk
 Igaz kincseket,
Mert, ahol a kincsünk,
Ott van a szívünk is.”

Érsekvadkert, 2006. június 17.

Nagyné Kristók Mária
Igazgató

Vissza az újság tetejére

Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat

2659 Érsekvadkert, Hősök tere 2.

Támogató szolgálat·              ha nincs, aki az orvosi rendelőbe elvigye,

·              ha nincs, aki kontrollra, rendelésre szállítsa,

·              ha nincs, aki haza vigye a kórházból,

·              ha nincs, aki ápolja otthonában, míg betegségéből felgyógyul,

·              ha segítségre szorul otthoni teendőinek elvégzésében

Hívjon, mi segítünk!

A Támogató Szolgálat szolgáltatásainak díja jövedelemfüggő.

Amennyiben az egy főre jutó jövedelem :

25.800 Ft alatt van, a személyi segítés térítési díja: 50Ft/óra, szállítási díj:  10Ft/km

25 801-38. 700 Ft a személyi segítés térítési díja: 100Ft/óra, szállítási díj:  20Ft/km

38.701-51.600 Ft a személyi segítés térítési díja: 250Ft/óra, szállítási díj:  40Ft/km

Támogató szolgálat51.601-64.500 Ft a személyi segítés térítési díja: 300Ft/óra, szállítási díj:  70Ft/km

64.501Ft/hó felett a személyi segítés térítési díja: 500Ft/óra, szállítási díj:100Ft/km

Elsődleges ellátási területünk:

Érsekvadkert, Horpács, Nagyoroszi, Patak, Romhány, Szátok 

 (Ha szabad kapacitással rendelkezünk, akkor természetesen más települések lakóinak is rendelkezésére állunk!)

Telefon: 06/35/ 340-228 vagy 06/20/ 578-08-67

m

Vissza az újság tetejére

Tíz falu egy asztal

dr. Udvardy György segédpüspök Érsekvadkerten (Fotó: Barák Barna)Július 8-án a Kalász újraalakulásának 5. évfordulója alkalmából Tíz falu egy asztal találkozót szervezett a helyi egyesület.

A vendégeket nyolc órától reggelivel (tea, kalács, sós sütemény) fogadták a Kalász-házban a tagok, akik már több napja, hete készültek lelkesen a találkozóra. Az ország különböző pontjairól érkeztek Kalász-tagok, érdeklődők: Lengyeltótiból, Sümegcsehiből, Martonvásárról, Tápióbicskéről, Nagykátáról, Máriabesnyőről, Nógrádmegyerből, Drégelypalánkról, Dejtárról, Patakról, Balassagyarmatról. A helybeli tagokkal, vendégekkel együtt kétszázan élvezték a vendéglátás örömeit.

Tíz órakor ünnepi Szentmisét mutatott be dr. Dr Kovácsné Nagy Mária Érsekvadkerti KALÁSZ vezető (Fotó: Barák Barna)Udvardy György Budapest-Esztergom egyházmegyei segédpüspök, általános helynök, négy pap (Gyuriga Károly lengyeltóti plébános, Hédik László drégelypalánki plébános, Tarnai Imre helyi plébános és Luteránus Péter helyi káplán) társaságában. A szentmise keretében három új helyi Kalász-tag tett fogadalmat.

A szentmisét előadás követte, melyet Udvardy György püspök tartott az imáról, annak közösségmegtartó erejéről, az egyének életére gyakorolt hatásáról, a jó imádkozás feltételeiről, módjairól.

Az előadást követően, elimádkozva az Úrangyalát, a vendégsereg együtt vonult át a Közösségi Házba, ahol ízlésesen megterített asztal, de főleg finom ebéd várta őket.

 A helyi népviseletbe öltözött Kalász-tagok szolgálták fel az ételeket, ízes népi rigmusokkal fűszerezve.

Mikor már mindenki kellően töltekezett, Nógrádi László polgármester tartott rövid ismertetőt a község történetéről, életéről. Ezután Nényei Gáborné, a Kalász országos vezetője beszélt az egyesület fontosságáról, feladatáról, különös tekintettel a nők szerepéről a családban, a közösségekben, az élet iránti Közösségi Ház Érsekvadkert (Fotó: Barák Barna)felelősségükben.
 Majd a helyi Kalász-vezető, dr. Kovácsné Nagy Mária számolt be az érsekvadkerti egyesület újjáalakulásának körülményeiről, az eltelt öt év munkájáról.

A beszédek után testi és szellemi élvezetek következtek. Előbbieket a finom sütemények, italok biztosították, utóbbiakat a Kalász-tagok színes műsora, amit az elmúlt idők folyamán bemutatott számokból válogattak össze.
 A Gyertya c. jelenet a mások számára adott élet fontosságára hívta fel a figyelmet, míg a Pletyka éppen az ellenkezőjére, a másoktól elvett jó hírnév megtépázására mondott nemet. A Vásári jelenet kapcsán vadkerti népdalok gyűjteményét adták elő a szép hangú asszonyok, miközben jókat élcelődtek. A fiatalabb korosztályból a kislányok tánccal színesítették a műsort, illetve
Nényei Gáborné a KALÁSZ országos vezetője (Fotó: Barák Barna)Pistyúr Zsófi ízesen előadott meséjével. A vendégek is hoztak műsorszámokat, két népmesét és egy népdalcsokrot adtak elő.

Vidám, jó hangulatban fejeződött be a találkozó délután öt óra körül, s a sok dicsérő, köszönő szó a vendégek részéről bizonyította, hogy nem volt hiába a sok  fáradozás, munka.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a találkozó létrejöttének megszervezésében: az Agroméra Rt.-nek, Nagy Józsefnek, a kántor úrnak, a Közösségi Ház konyhásainak és a Kalász sok-sok kétkezi munkásának.


- egy Kalász-tag -

Vissza az újság tetejére

Tisztelt Apát Úr!

  Már rég írtam Neked levelet. Most, a nyár kellős közepén, összefoglalom az utolsó híradásom óta, a volt egyházközségedben történt eseményeket. Bár lehet, hogy odafönn is olvasod a Vadkerti Harangokat, hisz az Interneten Barna barátom rendszeresen közzé teszi az általad elindított sajtónk megjelenő számait, de húgod, Borika is hozzájut a nyomtatott példányokon keresztül utolsó állomáshelyed történéseihez.

 Nos, hát mi is történt a mi házunk táján? Volt templomi hangverseny és ökomenikus imaóra. Az erdei háznál Lupus testvér lelkigyakorlatával gazdagítottuk hitbéli tudásunkat, melyről tudósításokat is olvashattál az azt követő számban. Egész évben kedd este és vasárnap délután az imacsoportok felügyelete mellett szentségimádások keretében fohászkodunk a nemzetünk felemelkedéséért, de az ifjúsági és felnőtt hittanok sem hiányoznak életünkből. Új szervezet is alakult Kolping Támogató Szolgálat néven plébániai központtal. Feladatuk a térségünkbe élő rászorulók szolgálata, amely a gyerekekkel és idősekkel rendszeresen foglalkozik. Az idén, először hosszú idő után, csak elsőáldozás volt, a bérmálás a kibérmálkozás csökkentése végett halasztódott el.

 Pénzügyi támogatás mellett rendezetté vált a Kalász- és Cserkészház. Máris rendezvénynek adott otthont a tíz falu egy asztal kalászos találkozón keresztül, ahol Udvardy György püspök atya tanítása által a templomban gazdagodhattunk lelkiekben, majd a közösségi házban a közösen elfogyasztott ebéd után az öntevékeny csoportok kulturális programjai tették emlékezetessé ezt a napot. Úgy tudom a cserkészek is készülnek valamire, de arról majd ők beszámolnak Neked.

  Tudod az erdei házi családi nap már hagyománnyá vált. Az északi körzet kolping családjai nagy szeretettel jönnek nagy számban, de most először a testvéregyházak-élükön Molnár Zsigmond református lelkész- is megtiszteltek jelenlétükkel. Csak a helybelieknek esett nehezükre ide kijönni. Pedig most is nagyon tartalmas napunk volt. Placid atyát ugye ismered? A Gulágon ártatlanul sokat szenvedett pap egy tünemény. Nem lázad, hanem mindig és mindenütt szolgál. Életével bemutatta, hogy mindig és minden rosszból van kiút, csak észre kell venni a legkisebb örömöket is, hogy azok motiválják életünket, ne pedig a „feltett kezű” pesszimizmus. Műsort adtak a diósjenei fogyatékosok. Megható érzés volt látni, hogy mennyire vágynak ezek a beteg emberek is az elismerésre, amit a tapsaink során íródott arcaikra.

Érsekvadkert Kolping Erdeiház  Szívszorító érzés volt és sok szembe könny szökött Csernák János és Vitay András által fémjelzett, a fiataljaink közreműködésével elhangzott trianoni emlékműsor, ahol egy –egy város elestét / Kolozsvár, Nagyszombat,stb./ az ekkorra elkészült harang kondulása is jelezte, majd a napot Sillye Jenő és barátai hangversenye zárta be.

  Utolsó és rendhagyó ballagás volt a Szent Erzsébet Katolikus Iskolába. Sajnos, bár az egyházközség még a januári leveleire sem kapott választ ezzel kapcsolatos kérdésére, nemcsak a nyolcadikosok, hanem minden osztály elballagott, hogy másutt folytassa  megkezdett tanulmányait. Kíváncsi volnék a véleményedre és a hogyan továbbra adott útmutatásaidra, de azt megszerezni a jelenben nem olyan egyszerű.

  Végezetül újból plébános csere elé nézünk. Varga Péter két évi szolgálata után, Imre bácsi oldalágon látta el köztes megoldásként az általad formált közösséget Luteránus Péter káplán atya segítségével. Ma kaptuk a hírt, hogy augusztus elsejétől őt káplánnak Szolnokra helyezte a püspök atyánk. Most, bár még hivatalos értesítést nem kaptunk róla Lukács András követ Téged a plébánosok sorában. Kérlek imádkozz érte és értünk, hogy egymást mindjobban szolgálva tegyünk tanúságot az egyházunk és nemzetünk megújulása mellett.

emjé

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Továbbadni a lét gyönyörűségét

Csodálom a legparányibb lény létét is, azt, hogy van, hogy akar, szeret lenni, ahogy a léthez ragaszkodik. Csodálom a kis magok határtalan bizalmát, mellyel a felszínre küldik kis hajtásukat, és nem állnak meg, hanem virágot bontanak, majd magot érlelnek, megélik a maguk határa közt a teljes létüket. Bármerre fordulok is, ugyanezt látom, hosszú út után érkezik a gólya, nem tátja a száját, fészket épít, fiat nevel, hogy átadja a legdrágábbat, a lét ajándékát. Minden mi él, élni akar, nagyra nőni, virágot, gyümölcsöt teremni, a lét gyönyörűségét tovább adni, és olyan jól van ez így. Csodálom az életet, mi bennünk, emberekben felfakadt. Csodálom az anyaméhben egymagában elinduló kis sejtet, ahogy társat keres, és talál, majd hónapok alatt szeretetből, vérből új élet fakad, csoda a lét, melynek te is hordozója vagy. Megszületik az ember és topogó léptekkel elindul a végtelen felé. Csodálom ezt az ívet, pályát, mely a semmiből a végtelenbe visz. Gyönyörűséges a lét, jó lenni, kisbabaként oda bújni szüleinkhez, jó bebarangolni a gyermekkor megannyi ligetét, erdejét, barátságokat kötni, megtapasztalni, hogy jó szeretni, és szeretve lenni. Telnek az évek, de minden nap meghozza a maga gyümölcsét. Te a világot járod, hogy felfedezd, de ezáltal. önmagadat is meghódítod, felépíted. Milyen szép a kisgyermek önfeledt kacagása, az eszmélő ifjú örökös elégedetlenkedése azzal, ami van, és ahogy van, ő többet akar, és úgy érzi, hogy többet is tud tenni az előtte járóknál. Csodálatos naivság, tisztaság mellyel hiszi a serdülő, hogy ő mindent meg tud oldani, világunk kiapadhatatlan ősereje. Jó dolog huszonévesnek lenni, szórakozni, de ne torpanj meg, torzó, torzszülött leszel, ha itt leáll kibontakozásod. Attól leszel felnőtt, hogy a megismert értékek közül választasz magadnak, meghozod döntéseidet, majd lassan kialakul világnézeted, életcélod, életformád. Mind-mind egy nagy csata, melyet ha megvívsz alázattal, de bátran, boldog leszel. Csodálatos a szerelem, ez az emésztő tűz mely, mint táltos paripa, elragad a fellegek felé, repít, és olyan távlatokat nyit, melyekről nem is álmodtál; társat találsz magadnak, örvendj neki, a tiéd, s te az övé vagy. Jó dolog szülővé válni. Egy nő nemcsak gyermeket szül a földre, hanem megszül egy édesanyát, egy édesapát is, életet adsz, de te is új életet kapsz. Egy határtalan új dimenzió, egy új világ, melynek csillagvárosai, gyermekeid első szavai, botladozó léptei, butuska gesztusai. Ezt a világot ti teremtettétek, de általa születsz te magad is. Gyermeked, ahogy szembefordul veled, tekintetével azt mondja, hogy "az én apukám a világ legerősebb embere", te se tudod hogyan, de gyermeked teremtő tekintete átalakít, és valóban sokkal erősebb, tisztább leszel, új ismeretlen források fakadnak fel szívedben. Te teremted őt, a csodát, a gyermeket és ő tégedet, a gondoskodó szülőt. Jó dolog szülőnek lenni, de ne állj meg, a végtelen hív tégedet, csodák várnak rád. Lassan látni fogod, hogy bontakozik a bimbó, s gyermeked szép nagylány, kemény ifjú lesz. Szívedben mérhetetlen büszkeséggel tapasztalod, hogy csinos lányod után megfordulnak a fiúk, hogy fiad jelenlétében a lányok elpirulnak, összesúgnak, beszédesebbek leszek. Jó dolog gyönyörködni iskolát végző ballagó gyermekedben, vele együtt dolgozni, látni a felnőttkor küszöbén átlépő gyermekedet. Aztán egy szép nap nagyszülő leszel, ez egy új világ, ne félj tőle, talán most már időd is több van rácsodálkozni a csodára, a kis unokára. Ő nem a tiéd, de belőled fakadt a forrás, és ez boldoggá tesz. Elindítottál valamit, mi már nélküled is forog. Meséket mondasz, talán a kis lurkónak bevallod, hogy nagymaminak van egy seprűje, min repülni is tud, s aztán mindig összekacagtok, megtanítod halászni, s megmutatod azt a tisztást ott fent a havason, mit nagyapád mutatott neked, és ő ugyanazzal a néma csodálattal fürdeti tekintetét a harmatos tájban, mint te évtizedekkel ezelőtt. Utad nem ért még véget. Ahogy lassan, mint fölösleges limlomot, elengeded e világ dolgait, méltósággal megöregedsz. Jó dolog a jól végzett munka után megpihenni. És ahogy visszanézel, tudod, hogy kár lett volna életed útján akárhol is megállni, életed attól teljes, hogy bejártad azt, minden életszakodnak megvolt a maga szépsége, ajándéka, mi teljessé tette életed. Utad soha nem ér véget, mert Isten végtelen, és a végtelent bebarangolni végtelen idő kell, ne aggódj, időd van, halhatatlan vagy. Bízz Istenedben, ki létre hívott, ki megajándékozott a bontakozó élet csodájával. Ő azt akarja végtelen bölcsességével, jóságával, szeretetével, hogy mindent megismerj, és te is megtapasztald a létezés örömét. Útban vagy a nemlétből a lét felé, csodák várnak rád, minden nap ajándék, hogy lassan te magad is ajándék legyél.

Csaba testvér

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

  Július közepén az ifjúságunk kis csapata udvarrendezést hajtott végre, hogy a nyárban is meglátszódjék van gazdája ennek a területnek. Na meg az ide érkező gyalogos zarándokoknak is felüdülést jelent a rendezett környezet.

  Szintén a fiatalok- Beke Krisztián, Szabó Gellért- képviselték Érsekvadkertet az Egerben megrendezett országos program egyeztető találkozón. A szerzett tapasztalatokat beépítjük az évi feladattervünkbe.

  Megtelt a benti ház július elsején. Az esti misét követően közösen köszöntöttük a László és Péter nevű testvéreinket.

  Lapzárta után ismét az ifjúság gondoskodott arról, hogy a helybeli és az északi körzeti fiatalok tartalmas napot töltsenek nálunk. Az előző évek sikerén felbuzdulva, a Vadkerti Várnapok 6 címmel színes programok és kreatív vetélkedők várják az idelátogatókat.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

-Kellő számú jelentkezés esetében külön buszt szervezünk a szent Jobb körmenetre. Jelentkezés feltételeit a templomi hirdetésből tudhatjuk meg.
-Augusztus 27-én, a nagymise keretében ismét megtartjuk a terményekért Hálát adó körmenetünket. Előre is köszönjük a testvérek előkészítő és lebonyolító aktivitását.
-Szeptember 3-án a nagymise keretében emlékezünk meg a Hőseinkről. A nagymisét követően rövid ünnepség és koszorúzás lesz a hősök terén.

- Augusztus 12-én szombaton a kalászosok zarándoklatot szerveznek Szentkútra, ahol főtisztelendő dr. Erdő Péter bíboros, prímás, az esztergom-budapesti főegyházmegye érseke celebrálja az ünnepi szentmisét. Jelentkezni lehet a Kalász vezetőjénél és a sekrestyében augusztus 4-ig.

Szentségimádások beosztásai
Keddenként 19 órától
Augusztus
1 Karitasz csoport
8 Csendes félóra
28 Kolping család
Vasárnapokon 16-19 óra között
Augusztus
6 Pió imacsoport
13 János Pál imacsoport
20 Teréz anya imacsoport
27 Ferenc imacsoport
Imaórák:
Minden hónap 13-án az esti mise előtt 6-órától Fatimai Szűzanya tiszteletére.
Minden kedden este 7 órakor imaóra nemzetünk lelki megújulásáért.
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére

Kereszteltek:
Gerliczki Botond
 ( Gerliczki Zsolt - Valent Veronika)
Sági Medárd
 ( Sági Viktor - Balla Szilvia)
Sági Veronika
 ( Sági Viktor - Balla Szilvia)


Halottaink:
Kristók József
Holman József
Molnár Józsefné Jámbor Ilona
Szabó Józsefné Mák Margit
Pistyúr Gábor
Szabó Kálmánné Percsina Mária

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. kedd         -
2. szerda
 - A Halaj és Urbán család halottaiért
3. csütörtök  -
4. péntek      -
5. szombat
 - 15.30 Csábi István - Hornyák Kitti nászmise
 - Balogh István, neje Kaba Ilona, Kaba János, Kaba és a Kordics család elhunytjai
 - Hálából
 - Csillag Sándor, leány, szülei, apósa, anyósa
6. vasárnap
 - Kristóf Imre, szülei, testvérei és anyósa
 - Pincze András, neje Nagy Anna, szüleik és fiuk Ferenc
7. hétfő       -
8. kedd       -
9. szerda
 - Nagyszülőkért és rokonokért
10. csütörtök  -
11. péntek
 - Pinke Ferencné, férje és szüleik, Kristók János és szüleik
 - Murányi János, neje Boda Katalin, fiuk János, valamint élő és megholt hozzátartozók
 - Szabó Gergely, neje Péter Margit, valamint Péter Imre
12. szombat
 - Kovács István, neje Mrekvicska Erzsébet, szülők és hozzátartozók
 - Pistyúr Gergely 1. évforduló és hozzátartozók
 - Kovács Lajos 1. évforduló, Kovács, Boda és Bódi család halottai
13. vasárnap
 - Bugyi István halálának 20. évfordulója és élő családtagokért
 - Híves Ferenc neje Kristók Borbála, gyermekei és hozzátartozók
 - Kaba András, neje, veje, 2 násza, nászasszonya és a család elhunytjai
14. hétfő   -
15. kedd
 - Szabó Károly, neje Híves Margit, szüleik, vejük és a család elhunytjai
 - Szakács Jánosné szül. Kovács Rozália, Szakács és Kovács család halottai
16. szerda
 - A tisztítótűzben szenvedőkért
 - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa és a család halottai
17. csütörtök   -
18. péntek
 - Kaba Antal, nejei, szüleik és gyermekeik
 - Urbán Ignácné szül. Kovács Erzsébet, szülei, apósa, anyósa és ifj. Valkó János
19. szombat
 - 15.00 Kaba Lóránt - Pincze Dorottya nászmise
 - Szabó Vincéné halálának 5. évfordulója, férje és szüleik, valamint Csillag Gyula halálának 15. évfordulója és szülei, Mrekvicska Ignác és szülei
 - Kovács János 1. évforduló, felesége Halaj Mária és a család halottai, Hrapan Pál, felesége Szarvas Mária és a család halottai
 - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa, és a Boda család halottai
20. vasárnap
 - Varga Kálmán, neje Szabó Ilona, szüleik, testvéreik, sógoraik és nászuk
 - ifj. Bozsonyík István, édesapja, nagyszülők, Szabó Andrásné, 2 férje, szülei, és az Urbán család halottai
 - Kácsor János, neje Pálkovács Ilona, vejük János és szüleik
21. hétfő   -
22. kedd    -
23. szerda
 - Csabák János halálának 2. évf. és a család halottai, Kovács Lajosné és hozzátartozók
24. csütörtök
 - Jakubecz Lajos, neje Kaba Piroska, szüleik és a családok halottai
 - Oroszlán Lajos, fia Lajos, veje, szülők, ifj. Kovács Lajos és hozzátartozók
25. péntek     -
26. szombat
 - Kovács Jánosné, férje, a Kovács és Kökény család halottai
 - Szlúka András, neje Szabó Margit, vejük, és a család elhunytjai
 - Pataki és Sípos család halottai
 - Vitéz Istvánné szül. Csillag Mária, fia János, Mrekvicska József és a család halottai
27. vasárnap
 - Szabó János, 2 gyermeke, szülők, nagyszülők és hozzátartozók
 - Vitéz Sándor, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók
 - Halászi István, felesége, szüleik és fiuk
28. hétfő   -
29. kedd   -
30. szerda   -
31. csütörtök
 - A Kolping család szándékára

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre