Vadkerti harangok
2006. április


Feltámadás, örök élet
Új  Szentmiseszándékok május
Feltámadt!
Anyák napja
Imádság a korszellem ellen
Nedeczky György: Az édesanyákhoz
Kolping Híreink
Évforduló alkalmából
A húsvétban találjuk meg életünk értelmét
Krisztus, mint mérték
KALÁSZ
Cserkészek közt
Gondolatok egy kirándulásról
A börzsönyi havas csúcsok áprilisnan
Köszönjük
Híreink
Vissza az előző menüre

Feltámadás, örök élet

A feltámadás és az örök élet nagy ígérete és misztériuma Jézus Krisztus személyéhez, istenemberségéhez kötődik, így válik a húsvét kezdete a gyász, vége pedig az öröm ünnepére.

A mai ember sokkal inkább a folyamatos jelenben él, semmint a múltban és a jövőben. Még maguk a keresztények is meglehetősen bizonytalanok a feltámadással és az örök élettel kapcsolatban, miként az apostolok is óvatosan fogalmaztak, amikor megpróbálták közvetíteni vagy értelmezni Krisztus ígéretét. A feltámadás a testre és lélekre egyaránt vonatkozik, hiszen lelkünk amúgy is halhatatlan, s ez a feltámadás a második eljövetel után következik be, az utolsó ítélet kiszabásának idején. Talán ez az - egybeesés az, ami miatt - a középkori látomások és képes ábrázolások hatására - a feltámadást ma is úgy képzeljük el, hogy megnyílnak a sírok, félelmetes csontvázak indulnak el az Örök Bíró elé, hogy megítéltessenek.

A modern ember sokkal jobban fél a testi haláltól, mint az előző korokban, mert sokkal nagyobb biztonságban és kényelemben él: sokak számára már ez a fizikai világ már nem holmi földi siralomvölgy , hanem maga az otthonosság, melyet éppúgy fáj elhagyni, akár egy jól berendezett, minden jóval felszerelt házat. A mai emberek többsége igazából nem is feltámadni szeretne, hanem örökké élni, akár súlyos betegen vagy megöregedve is, de mindenképpen élni, méghozzá gazdagon és sohasem magányosan.

Amikor tehát a mai ember krisztus feltámadásának örvendezik és azt ünnepli, nem mindig érzi a Krisztussal való egységet és a bizonyosság nagyszerű ígéretét, sokkal inkább a sztároknak kijáró csodálattal és irigységgel tekint fel rá: neki sikerült. Azok a főleg filmes ábrázolások, melyek Jézust megjelenítik, akarva-akaratlan ezt a távolságot erősítik, mert nem Jézus ábrázolhatatlan spirituális lényegére összpontosítanak, hanem a nagyon jól megmutatható fizikai valóságra, egy gyönyörű emberi történetre, mely a csodákat leszámítva csak a feltámadással nyeri el isteni jellegét és magyarázatát.

Ezért gondolom, hogy elanyagiasodott világunkban és azzal szembeszállva próbáljuk a húsvét lelki, metafizikai jelentését meghallani, s megpillantani azt az örök világosságot, mely a feltámadáskor beszúródik Krisztus sziklasírjába. Az örök élet fogalmával véges lényekként éppúgy nem tudunk még mit kezdeni, mint a világmindenség végtelenségének mibenlétével. Emberi szavaink nem alkalmasak ezek leírására: elég ha azt tudjuk és hisszük, hogy Jézus előttünk járt, és megnyitotta számunkra az utat, mely az igazsághoz és az élethez vezet.

"SzSzP"
Vissza az újság tetejére

Feltámadt

Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat
a Megváltó feltámadt!

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok árva.
Nincs többé sírba zárva.

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Virágok illatozzatok!
Húsvéti tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!

(Túrmezei Erzsébet)


Vissza az újság tetejére

Anyák napja

"Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az órája, de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra."
(Jn 16,21)

Andersennek a nagy mesemondónak egy szépséges meséje mondja el a következőt:
"Egy édesanya szörnyű tövises úton indult el gyermekével. ő ment elől és gyermekét így oktatta:
Vigyázz, csak mindig az én lábam nyomába lépj!
Kezeivel kitépte a töviseket, lábaival eligazította az utat és kipróbálta, így a kisgyermek édesanyja lábnyomába lépve mindig jó helyre lépett, semmi sem sebezte meg. Ám az édesanya keze, lába csupa vér lett. Össze-vissza sebezte kezeit, lábait, sőt arcát is, ahogy utat tört a  lehajló tövises ágak közt, hogy gyermekét semmi se sértse meg. Amikor az út végére értek, a kisgyermeken egy karcolás sem volt, ám az édesanya száz és száz sebből vérzett... "

Az édesanya ezernyi áldozatával, gondterhes életével készíti elő gyermekei életét. Ha a gyermekek követik anyjuk példáját, jó úton maradnak. Ha nem úgy tesznek, sok sebet kaphatnak. Anyának lenni azt jelenti: vigasztaló és segítő lenni: A szeretet és szolgálat a hivatása. Ő tanít járni, beszélni, szeretni. ő tanít imádkozni. Még mielőtt a gyerek hallana a hitoktatóról, már folyik a hitoktatás, az édesanya végzi.

"A jó anya munkája fölér száz tanítóéval. Isten képét, arcát sokasítja a földön és a szentek halhatatlan seregét növeli a mennyben. " (Herder).

A 4. parancs ezt mondja: "Atyádat és anyádat tiszteld. "

Olyan parancs kimondottan nincs: szeresd gyermekedet! Az anyák nem a törvény miatt szeretnek. Mi viszont sokszor megfeledkezünk róluk -a parancs ellenére is. Életünk minden percében azon kell munkálkodnunk, hogy hálánkat, köszönetünket kifejezzük és érezze azt, mennyire fontos nekünk. S mégha így teszünk is, csak ezt mondhatjuk: "Haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk többet, mint ami kötelességünk. " (Lk 17,10).

"Anyák napját ülve meg ne feledkezzünk meg –A Legfőbb Anyáról, ki mindnyájunk anyja.
Ünnepeljük Őt is, a szép Szűz Máriát, Szíveinkből hálát, szeretetet adva:
"Anyák édesanyja, május Királynője, Mint égi jó anyánk, légy ma felköszöntve.”
(Szív újság 1944. május 6.)


Vissza az újság tetejére

Imádság a korszellem ellen

Uram, ebben az okos korban
ne engedd elbutulni néped,
hogy az üres emberi szó
el ne némítsa szent igédet!

És ebben a jóllakott korban
ne engedd meg, hogy éhen haljunk.
Táplálj mennyei eledellel,
hogy pusztulásba ne zuhanjunk.

Ebben a jéghideg korban
adj nekünk lángoló szívet,
hogy szereteted melegét árassza,
aki e földön a tied.

S Urunk, ebben a fáradt korban
adj új tettekre erőt nekünk,
és légy a mi erőnk Te magad,
ha lankadunk, ha elcsüggedünk!

(Túrmezei Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Nedeczky Görgy: Az édesanyákhoz

Ember, ki járod életgolgotád,
Örökre szeresd az édesanyád!
Ő adott néked földi életet,
Hogy élhess,
nagyon sokat szenvedett.
Két gyenge karja érted fáradott,
Ne okozz neki soha bánatot.
óvd minden gondtól
drága jó szívét,
Kérd a Teremtőt, védje életét.
Ha megbántottad, esd bocsánatát,
Ne feledd, ember,
nincsen több anyád!
Ha fáradt szemed este behunyod,
Első imád csak érte mondhatod.
Anyák, ti drága földi angyalok,
Legyen világos életutatok!
Ne sújtson rátok a sors vaskeze,
Ezt kéri szívünk hálaéneke.
Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek,
Isten áldása legyen veletek!

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek

Április 29. Balassagyarmat, sportcsarnok. Nemzetközi kolping focitorna cseh-, szlovákiai és erdélyi magyar csapatok részvételével.
Április 29- május 1 között erdei házi majális, ahol a ház körüli munka és a pihenés mellett erősíthetjük a közösségi szellemet, igazítjuk ez évi terveinket a kialakult valós helyzethez. Kint lakásra lehetőség van, amit Beke Lászlónál kérünk jelezni.
Május 6-án lesz az Északi körzet tisztújító közgyűlése, ahová a tőlünk delegáltak névsorát április 30-án véglegesítjük.
Új költségvetés készül a benti házunk felújítására az újabb pályázatok beadhatósága végett, amit a hátsó részekben előállt életveszélyes helyzet is indokol.
Még a májusi hónap szerda estéin (8 óra) lesznek felnőtt hittanok, ahol Máté evangéliuma áll a középpontban. Minden érdeklődőt várunk.
Az Északi körzeti juniális 2006. június 10-én lesz az erdei háznál. A bővebb programot hirdetés útján tesszük közzé.

Vissza az újság tetejére

Évforduló alkalmából

Már egy éve annak, hogy a Szent Péter téren több százezer ember előtt bejelentették II. János Pál pápánk halálát. Mint az a tv képernyőjén is látható volt az imádkozó emberek szemébe könny szökött, míg a kezek tapsba lendültek e hosszú keresztút végén. A taps a Teremtőnek szólt, aki nekünk adta őt, és Karol Wojtylaként 1978-ban a keleti blokkból lépett Krisztus földi helytartóinak sorába, hogy a megingást nem ismerve mindig a szenvedők oldalán álljon. A könnyek az emberért folytak, aki tudott szeretni, bátorítani, magához ölelni kicsit és nagyot, hatalmast és megalázottat. Aki az élet nagy kérdéseiben, hite alapigazságaiban soha sem engedett, de megértéssel fordult minden gyarló embertársa felé. Legyen az tekintélyes politikus, egykor meghurcolt szerzetes vagy éhező nincstelen. Azért az emberért folytak a könnyek, aki nem vetette el az életére törő merénylőt, aki több mint két évtizedig derűt sugárzott a világra. A halálhír hallatára egy ideig a jobbik arcát is megmutatta világunk. A fanyalgók elnémultak, belátva akkor mily nevetséges a 26 évi egyházi kormányzatban azt keresni, ami szétválaszt. Azt látta az eszményeit vesztett, de a nagy nyilvánosság előtt vállalt szenvedés élményétől megrendült világsajtó és közvélemény, ami összeköt. A szeretetet és alázatot, hogy életében volt ereje elődei vélt vagy valós hibáiért bocsánatot kérni, egyértelműsítette egyházunk viszonyát a "nagyobb" testvérrel, a zsidósággal, és Debreceni látogatása kapcsán az utódoktól bocsánatot kérve ítélte el a reformátorok megalázását, meghurcoltatását. Nyitott szívvel fogadott mindenkit, aki felismerte, nem az evilági hívság teszi naggyá az embert. Hirdette azt, hogy birodalmak jönnek mennek, ám Isten országa az örök, melyben legfőbb érték az Isten képmásra formált ember. Éppen ezért bármely világi hatalom, amely megalázza az emberi méltóságot, pusztulásra van ítélve. A diktatúrákat megélt lengyel pápa hatalmas értéknek tekintette a szabadságot, de hamarosan megtapasztalta, mily könnyű visszaélni vele. Amikor egyetlen nagyhatalom maradt a színen, azt üzente: nem a naponta száz számra hulló bombák, nem a liberális demokrácia még oly jó szándékú kiterjesztése menti meg a világot, hanem a szeretet. Isten, aki maga a szeretet.

Néhány napig jobbik arcát mutatta világunk. őszintén gyászolt, ám sokat felejtett. De nem mindent, hisz érezzük, hogy Alkotója társaságából követi sorsunkat. Imádkozzunk érte és hozzá, hogy egyházunk mielőbb szentjei közé emelje őt, aki hite alapigazságaiban soha nem engedett, de megértéssel fordult minden gyarló embertársa felé.

(HeVá /05)

Vissza az újság tetejére

A húsvétban találjuk meg életünk értelmét

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Papp Tihamér ferences szerzetes tartotta. Beszédeinek vezérfonalát igyekezetem jegyzet formában összegezni. Isten az ószövetségi néppel ismertette meg üdvözítő tervét. De ez a nép Jeremiás prófétával szólva sokszor a hátát mutatta Istennek. A babiloni fogság a megszentségtelenített szombatok következménye. Ami az ószövetségi népnek a szombat volt, az nekünk a vasárnap, amikor emberként méltóságban szemlélhetjük az életünket. Mint ezen a lelkigyakorlaton. Pusztaság lesz az életünk, ha nem szánunk időt Istenre, embertársainkra, önmagunkra. Nem az Isten hagyta el választott népét, hanem a nép fordult el tőle. Ezért kerültek ellenségeik kezére. A mi őseink között van Szent István király, Szent Erzsébet. Ha nem követjük példájukat, ellenségeink kezére jutunk. Jézust az Atya küldte hozzánk, ezt tettei is tanúsítják. Ezeket a gondolatokat járta körül az első nap Tihamér atya.

A helyes önértékelés és a bűnbánat elvezethet minket Istenhez. A második és a harmadik napon XVI. Benedek pápa első enciklikájának az ismertetésével kezdte meg tanítását a lelkigyakorlat vezetőnk. Keresztény hitünk találkozás Jézus Krisztussal, aki új horizontot és irányt hoz életünkbe. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte. Jézus főparancsa: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedbő1, teljes elmédből, és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ez életünk feladata. Válasz Isten szeretetére. A férfi és a nő szeretete a boldogság ígéretét adja. Annak, aki szeretetet akar ajándékozni, annak kapnia is kell, táplálkozni a forrásbó1, Jézus Krisztusbó1. Ha Jézus átszúrt oldalára emeljük tekintetünket, megértjük küldetését, Isten a szeretet. Jézus által minden ember testvérünk. Szent Ferenc élete akkor változott meg -és ezáltal számára a világ is –amikor megcsókolta a leprást, akiben találkozott az Istennel. Aki megtalálja embertársát, az megtalálja az Istent. A szeretet hasonlóvá tesz bennünket egymáshoz is, és Istenhez is. Ezt a kincset kell belesugároznunk a világba, amiért felelősek vagyunk.

A húsvét azt jelenti számunkra, hogy megtaláljuk életünk értelmét, befogadjuk a győztes Krisztust, aki életet ajándékozott nekünk és meghív az örök életre.

(bozsó)

Vissza az újság tetejére

Krisztus, mint mérték

"Minden embernek Krisztushoz kell hasonlítania "

hívta fel az előző évben a Szentatya figyelmünket a Megfeszített követésére, abban a korban, amikor a felnőtteket is gyakran gyerekként kezeli világunk. Nekünk, keresztényeknek felnőtté kell válnunk, hogy ne bukdácsolva haladjunk a plázák és politikusok, az óriás plakátok által sugallt élet viharaiban, nem bedő1ve az önmegvalósítás csalfa reményének.

Ezek a gondolatok Krisztus születése, kínszenvedése, halála és feltámadása óta sokszor megfogalmazódtak, néhány száz éve természetessé is lehettek, ma azonban sajátos módon új jelentést kaptak, mert Krisztus követése ma talán nehezebb és nagyobb feladat, mint bármikor korábban. Vajon a keresztény vértanúk koránál is nehezebb? Bizonyos értelemben igen. Isten szava ugyanis felnőtté és éretté válásunkat sürgeti, a modem világ azonban mindent megtesz ( oktatás bomlasztás, a semmit reklámozó valóságműsorok, a bűn erényként hirdetése, stb.), hogy letérítsen a Jézushoz vezető keskeny útró1. Nem merném biztosan állítani, hogy a sátán földi uralma erősödött az utóbbi száz évben, de hajlok erre a feltevésre. Nem az emberi természet romlott meg, hanem jelentősen megnőtt a kísértések száma. A nemzeti, lakóhelyi, családi és foglalkozási kötelékek lassú, de feltűnően terjedő bomlásával az egyén magára maradt, ellenőrzés és jó tanács, életminta és támogatás nélkül. A liberális kapitalizmus egyetlen valódi társadalomszervező ereje, a pénz és a piac mindenhatóvá vált, amit a hírközlésen és a reklámokon keresztül sugall is nekünk, hogy az árral úszó tömeg-emberré válásunkat siettesse. A modern társadalom felmondta a szerződést Istennel (lásd EU alkotmány keresztényi gyökerek elhallgatása), a Törvény helyett saját törvényeket alkotott, a közjó helyett az egyéni érvényesülést szorgalmazta (atomizált ezzel), abban a hiú reményben, hogy a sok apró egyéni teljesítmény ( a verseny) majd magát a társadalmat is felemeli.

A világ tehetetlenül sodródik végzetes útján, mely ugyan még jó szándékkal sincs kikövezve, de biztosan a pokolba vezet. Az értelmetlen és aljas szó –és képözönben fulladozik az emberiség, egyre gyermekibben botladozik a hazugságok és életpótlékok kínálatának zsúfolt piacán. A krisztusi életpélda hatalmas vonzása és 6szintesége ellenére is a tömegek számára elérhetetlennek, megvalósíthatatlannak tetszik. Maguk a hívó keresztények is érzik nap mint nap a gyakorlat nehézségeit. Nem lehet fél kézzel, fél lábbal, fél szívvel követni Krisztust, miközben elmerülünk a vásári forgatagban és a csepürágók mutatványaiban gyönyörködünk.

Nagy próbatétel vár ránk, keresztény magyarokra most tavasszal és ősszel egyaránt. A semmiben sem hívők, a közönyösek és megfáradtak között kell felmutatnunk Jézust és olyan egységes tömegben kell követnünk őt, hogy nyomunkban milliók jöhessenek, mert már látják az irányt és megérezzék azt, hogy Isten országa köztünk van, bennünk él.

" Tanár úrtól kölcsön"

Vissza az újság tetejére

KALÁSZ

,,Szemünk az égre bízva néz... "

Házastársak napi imája gyermekeikért

Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.
Úr Jézus! Segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk, és a hit irányítsa egész életünket.
Szentlélek Úristen! Erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a gyermeknevelés nehézségeiben, és a bizalom légköre járja át családunkat.
Segíts minket Urunk:
 hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és szeretet hassa át,
 hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk,
 hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk őket óvni a rossz környezeti befolyásoktól,
 hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és hűségesek a hazaszeretetben,
 hogy a szentmisén való részvétel életünk erőforrása legyen,
 hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és szentáldozás áldásos hatásait,
 hogy megerősödjön családunkban a Szűzanya tisztelete és a rózsafüzér imádkozás fontossága,
 hogy tevékenyen részt vegyünk plébániai közösségünk életében, és gyermekeinket is bátorítsuk az apostoli lelkületre,
 hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk, és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását
 hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet,
 hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon hozzád,
 hogy gyermekeink a te irányításoddal találják meg társukat, és választásukban bízva családunk új tagját szeretettel elfogadjuk,
 hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk,
 hogy gyermekeink családjában a te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek a hitükben
 hogy amikor más szülőkkel találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.
Úr Jézus! Kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.
 Ámen.

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Megnyílt "Az élet gyöngyei zarándokút"

A Margitszigeten április 22-én délben ünnepélyes igeliturgiával megnyílt a Szent Jakab-zarándokút - a Camino - magyar szakasza. Az élet gyöngyei zarándokút a Margitszigetről, Szent Margit sírjától indul Mátraverebély-Szentkútra, majd onnan tovább Mariazellbe.

A magyar szakasz kiépítésének szervezői, Kató Csaba és Ágota a megnyitón köszönetet mondtak segítőiknek, akik imáikkal segítették a munkálatokat; a szállásadóknak és mindazoknak, akik anyagilag támogatták a zarándokút megszületését. Ezt követően Veres András püspök rövid igeliturgiát tartott.

Beszédében "életünk zarándokútjáról" beszélt: a zarándok nem nyugszik, míg célba nem ér; a keresztény ember végső célja eljutni Isten országába -hangsúlyozta a püspök. A zarándokút –földi életünk -egyben próbatétel is: fájdalom és Isten-élmény egyszerre. „A ma elinduló zarándokút beleillik a II. Vatikáni Zsinat egyházfogalmába, amely szerint 'az Egyház Isten zarándok népe.”

A megnyitó után Kató Csaba tájékoztatta a résztvevőket a zarándokút gyakorlati oldaláról. A magyar szakaszon már több mint 30 szálláshely várja a zarándokokat -mondta el Kató Csaba -, az út 70%-án pedig már az útvonaljelölések is elkészültek. A még zajló munkálatokhoz azonban még -elsősorban anyagi - támogatókat keresnek a szervezők.

Várják azok jelentkezését is, akik segíteni tudnak az élet gyöngyei honlap egyes részeinek közép-európai és más európai nyelvekre való fordításában. A zarándokút honlapja -amelyen részletes információk olvashatók a zarándokút gyakorlati és lelki előkészítéséről is –a http://www.eletgyongyei.info címen érhető el.

(A tudósítást a Magyar Kurír készítette.)

A róka és a farkas csikót vesz

Elindult a róka csikót venni a farkas komájával. Látják, hogy ott legel a ló a fiával a réten.
Kérdi a róka a kancalótól:
-Eladó ez a csikó?
Azt mondja a ló:
-Eladó, hanem a hátulsó jobb lábam patkójára van az ára Írva.
Azt mondja a róka:
-Én nem tudok olvasni, de a farkas komám tud, az majd elolvassa, hogy mi az ára.
A ló felemelte a hátsó lábát, odament a farkas, el akarta olvasni, de a kancaló jól orron rúgta, hogy gombolyagba tekerődött. A róka meg elszaladt, csak messziről nevette. Mikor a farkas feljózanodott, odament a rókához. Kérdi tőle a róka:
-Na, komám, ízlett-e a csikó- hús?
A farkas nem tudott semmit se szólni erre, csak elólálkodott.


Vissza az újság tetejére

Gondolatok egy kirándulástól

A Támogató Szolgálat szervezésének köszönhetően március 27-én, kirándulni voltunk a Kolping Erdei Házban. Izgatottan vártuk ezt a napot, a gyerekek és mi szülők is. Szakkörre heti rendszerességgel járunk, színházban is voltunk már egyszer. Ezek a programok mindig nagyon jók. Ez a kirándulás abban volt új, hogy a Szolgálat dolgozói vigyáztak egy kicsit a gyerekeinkre és így volt pár óránk pihenni és beszélgetni.

Törődhettünk egy kicsit magunkkal. Gáspár István atya, aki Gödöl1őről érkezett hozzánk, megkért minket szülőket, mondjuk el, hogyan élünk, hogyan érintett az, hogy sérült gyermekünk született. Sorsunk hasonló, de nem ugyanolyan. István atya hasonlata szerint, a sérült ember maga a keresztre feszített Krisztus, a család pedig a Golgota. Gyermekünk a fájdalmat és a szenvedést éli át, de ugyanakkor boldog, mert lélekben tiszta. Nem hazudik, nem gyűlölködik, nem színészkedik. A szü1ők feladata: kísérni gyermeküket ezen az úton. Nehéz ez az út, de csak szeretettel követhető. Valóban nehezebb az életünk, mint azoknak a családoknak, ahol nincs beteg gyermek. Sokkal nagyobb lemondásra van szükség. Viszont ezek a gyerekek érzik, hogy csak mi vagyunk nekik és ezáltal az ő ragaszkodásunk és szeretetük és ragaszkodásuk hatalmas erejű. Ezt a fajta kötődést mellettük éljük át. Jó volt beszélgetni.

Feltöltődtünk és erőt kaptunk. Gyermekeink addig jót játszottak. Hintáztak, labdáztak, sétáltak. Beke Laci és felesége, Erzsike finom ebédet főzött nekünk. Maximális kiszolgálásban volt részünk.

Köszönet érte a Szolgálat mind a négy dolgozójának: Erzsikének, Magdikának, Tündinek és Ignácnak is köszönjük, hogy ennyi mindent tesznek értünk. Sokrétű a munkájuk. Szorgalmukkal és szeretetükkel próbálnak összetartani minket. Segítségükkel egy maroknyi csapat kezd összekovácsolódni. Hálásak vagyunk mindenért.

Loksa Istvánné

Tisztelt Vezetőség!

Szeretném megköszönni a Támogató Szolgálatnak azt a szeretetet és tör6dést, amit a Támogató Szolgálat és egy kedves szociális nővér értem tett.
A Jó Isten segítse magokat, hogy ezt a szép feladatot tovább folytathassák az idős, beteg emberek szolgálatára. Ha a továbbiakban segítségre van szükségem, felkeresem magokat.
Tisztelettel:
Dóbiás Péterné, Szátok

Vissza az újság tetejére


A börzsönyi havas csúcsok áprilisban

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola természetjáró szakkörének tagjai a novemberi Naszály gerinc-túra után ismét útra keltek. Ezúttal a Börzsöny legmagasabb csúcsa, a Csóványos volt úti célunk. A maroknyi csapatunk (Bozsonyik János, ifj. Bozsonyik János, Bozsonyik Kristóf, Dombai Zsófia, Boda Bianka, Bozsonyik Rita, Pobori Péter, Jelen Richárd, Urbán Adrián és jómagam) a kora reggeli órákban indult útnak. Busszal és vonattal közelítettük meg a Kárpátok belső vulkáni övéhez tartozó hegységet.

A kirándu1ók a 18 km-es túra során megannyi természeti értékkel ismerkedtek meg (a Börzsöny növény- és állatvilágával). Az ismeretszerzés mellett a Csóványos északi oldalán még hógolyózásra is jutott időnk. Kirándulásunk a késő délutáni órákban ért véget. Minden egyes résztvevő mosolygós arccal búcsúzott el a természetjáró csapattagoktó1.

Demeter Bálint


Vissza az újság tetejére


Köszönjük!

Imádkozzál és dolgozzál, hangzik egy közismert szerzetesrend útbaigazító gondolata. Hogy is volt ez nálunk hamvazó szerda és Húsvét vasárnap között?

Most, egyházunk legnagyobb ünnepén jóval többen voltak templomunkban, hisz ilyenkor haza jönnek azok is, akik életszerűen máshol élnek, de a hitüktől távolodó testvérekben is fellobban az alvó parázs alatti tűz. s vajon észre vettük-e a templom rendezett környezetét, ami dolgos kezű Annák, Erzsébetek, Máriák és Márta egy egész napos munkával tettek templomhoz méltóvá.

Bízom benne, hogy dicséretes példájuk másokban is felkelti a templom és környezetére irányuló tenni vágyat. A takarításban résztvevők is minden elismerést megérdemelnek, hisz a külső, a falu központját is szépítő munkálatokhoz hasonlóan szépen díszített (piros szegfű mentes) templombelső adott otthont a szent három nap eseményeinek, amiért nevek említése nélkül is elismerés jár minden önzetlen segítőnek.

Takarítani nem csak a termeket kellett. A lélek is vágyik a tisztaságra, ami teljesülhetett is Tihamér testvér lelkigyakorlatához kapcsolódó, este 10-ig is eltartó gyónási lehetőségek során.

Öröm látni azt, hogy egy közösség élni akar. Látva a papjaink időben leszűkülő lehetőségeit, önszervező módon többször is (nagypénteken este l0-tőI a fiatalok szervezésében)volt keresztút templomi és Kálvária kápolnai helyszínnel. És képzeljétek. Mindig és minden rendelkezésre állt, és a "szereplőket" sem kellett lasszóval vadászni.

Nem lehet szó nélkül hagyni a nagyheti szolgálatokat sem. Naponként más korosztály teljesített szolgálatot az oltár körül. Ministráltak és felolvastak pici gyermekek, de a színészi pályán lévő, a diplomás és a kétkezi munkával kenyerét kereső sem szégyellette az ünnepi aktív részvételt. Köszönjük nekik, hogy nem utasították el Laci barátom felkérését, s szereplésükkel mintaképpé válhattak a felnövekvő nemzedéknek. Már sötétedett szombat este, amikor a tűzszenteléssel kezdetét vette, a feltámadás méltó megünneplése. Öröm volt látni, ahogyan a Húsvéti gyertyábó1 kiinduló fény betölti a templomot, ami az énekkar -már virágvasárnaptó1 megtapasztalhattuk -reményt nyújtó énekei csak fokoztak. Ekkora megszűnt a szent sír cserkészek általi őriztetése, és belehasított az éjszakába egy nagyon fontos bejelentés. Feltámadtam!! Ezzel a gondolattal indult a körmenet. Kivilágított és díszített ablakok előtt rendbe tett utcán haladva az örömhírt énekelve közel 1000 testvérünk hirdette a világnak azt, hogy valamilyen szinten, a két választási forduló között is, osztozni kíván a Jézusi sorsban. Jelként szolgált ehhez az a tény is, hogy már este 11 felé járva is az idő, csak a templomi visszaérkezés után és nem a körmenet alatt távoztak a jelenlévők. Ide kívánkozik az a megjegyzés is, hogy nem voltak magukat mutogató, az út mentén álló bámészkodók, csak közösen ünneplők. A gyér jármú forgalom és a körmenet összhangjában pedig, mint már annyiszor a múltban is, a polgárőrség vállalt önkéntes szerepet. Üzenet: Ha nem másokkal foglalkozunk, hanem tesszük a dolgunkat ilyen szép, lelkeket gazdagító ünnepeink lesznek. Ha tudunk közösen ünnepelni, akkor az árral szemben úszva is hatásosan küzdhetünk meg globalizálódó világunk lélekromboló kihívásaival, még úgy is, ha a tetteinkért nem érezzük ott és akkor a köszönetet.

"Krónikás"

.                                                                           Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A június végi Mendei Egyházmegyei találkozó szervezése az egyesületek (Cserkészek, Kalász, Karitász, Katolikus Iskola; Kolping Család, Rózsafüzér-társulat) hatásköre. Ehhez a programot és a jelentkezési útmutatót a vezetők megkapták. Létszámjelentési határidő: 2006. május 15. (Gyurcsekné)
A kálváriai májusi litániákró1 bővebb felvilágosítás a templomi hirdetések útján szerezhető. A faliújságra is kifüggesztjük.
Gyártásban vannak az új körmeneti lobogók. Várhatóan Pünkösdre már templomunkat ékesítik.
Padfűtést szeretnénk megvalósítani a következő télig. Árajánlatokat, kivitelezői címeket, május 15-ig adhat bárki Holman László és Zsiga László kollégáinknak. Több vállalkozóból könnyebb lesz a legjobb kiválasztása.
Jóváhagyta a testület a Cserkész és Kalászház vízrendszerének felújítását, a kántori szoba felújítását. Ehhez helyi vállalkozó bevonása mellett társadalmi munkára is számítunk. A felújítás célja, hogy nyári táborozáshoz, 10 falu egy asztal rendezvényhez is alkalmassá tegyük a volt kántor iskolát.
Értékmentés végett a testület hozzájárult a volt "estyi ház" bontásához, annak életveszélyes volta végett. A tető lebontása társadalmi munkában megtörtént. A továbbiakról a beadott pályázatok elbírálása után lesz döntés.

Szentségimádások beosztásai
Keddenként 19 órától
Május
2 Kolping család
9 Kalász csoport
16 Rózsafüzér-Társulat
23 Karitasz csoport
30 Csendes félóra
Vasárnapokon 16-19 óra között
Május
7 Ferenc imacsoport
14 Pió imacsoport
21 János Pál imacsoport
28 Teréz anya imacsoport
Imaórák: Minden hónap 13-án az esti mise el6tt 6-órától Fatimai Szűzanya tiszteletére
Minden kedden este 7 órakor imaóra nemzetünk lelki megújulásáért

Kereszteltek:
Gyurenka Alexa
(Gyurenka Zsolt-Holman Henriett)
Kuris Csenge Margit
(Kuris Roland -Zsiga Judit)
Urbán Emma Anna
(Urbán Viktor -Megyeri Nikolett)

Halottaink:
Jenei István
Nagy Lászlóné Szarvas Mária
Horváth János

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

MÁJUS

1. Hétfő

3. Szerda

 

 

4.Csütörtök

5. Péntek

 


6. Szombat

 
 

 

 

7 .Vasárnap

 

 

  

 

8. Hétfő

10. Szerda
 
 

 

 

11.Csütörtök

 

 
 

12. Péntek

 

13. Szombat

 

 
 

 

 

14.Vasárnap

 

 
 

 

 

-Iskolánk diákjaiért

-Kosztrihán János, neje Urbán Mária, szüleik, gyermekeik és vejeik
-Konopás Károly, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

-

-Jézus Szíve tiszteletére
-Halaj Sándor, Boda és Valkó család halottai

-Kőműves Zoltán első évforduló, édesapja, a Gresina és a Pazgyera család halottai
-Erdős Ferenc, szülei, apósa, anyósa, a Pálinkás és Erdős család halottai
-Professzor dr. Molnár Sándor, szülei és a család halottai

-Urbán Ignác, szülei, és a Kaba család halottai (alapítványi mise)
-Cseh Józsefné, férje, élő és elhunyt családtagokért
-Kristók Józsefné, született Antal Mária
-Gubik Mihály, neje, gyermekeik, vejei, menye és unokái

-Iskolánk tanáraiért, dolgozóiért

-Jakubecz Mihály, neje Mrekvicska Mária, gyermekeik és hozzátartozók
-Szrenka József, neje Laczó Margit, szüleik és fiuk, valamint Laczó Mihály, szüleik és nagyszülők

-Vitéz Ferenc, szülei, apósa, anyósa és dr. Borsa Mihály kanonok úrért és élő családtagokért
-Hálából

-Záhorszki Ignác, szülei, testvérei, Nagy Sándor, neje Kristók Ilona és fiuk Sándor

-Paulicsek Ignác első évforduló és felesége
-Szabó Ferencné született Czinege Piroska, a család halottai, két veje Paulicsek József és Csűri István és hozzátartozók
-Lovász Ferenc, fia István, veje Budai Károly és a Homolya család halottai

-Szabó Ignácné, született Vitéz Mária, férje, szüleik és hozzátartozóik
-Szabó Andrásné első évforduló, két férje, szüleik, testvéreik
-Kristóf Ferencné, férje és hozzátartozók
-Kukkel Józsefné, férje és a család hozzátartozói

15. Hétfő

17. Szerda

18.Csütörtök

19. Péntek

 
20. Szombat

  

 

 

21.Vasárnap

 

 

  

22. Hétfő

 

 
24. Szerda

 

 

 

 
25.Csütörtök

26. Péntek

27. Szombat

 

 

 

  

 

28.Vasárnap

  

 

29. Hétfő

31. Szerda

-

-

-

-Szabó Ignác, neje Záhorszki Margit, fiuk János és hozzátartozók

-Koza János, neje és a család halottai
-Opitz Pál első évforduló, édesapja, unokája és nagyszülők
-Pincze András, neje Nagy Anna, szüleik és fiuk Ferenc, valamint Busai Kázmér és szüleik

-Fábián István, neje Csillag Mária szüleik és hozzátartozók -Kovács Lipót, neje Korcsmáros Erzsébet vejük és hozzátartozók
-Záhorszki András, felesége, fiuk és vejük és a Pataki család halottai

-Boda Istvánné, született MolnárMargit, férje, szülők, fiai és veje
-Élő és elhunyt családtagokért

-Kovács József első évforduló
-Csillag, Boda és Mrekvicska család halottai
-Molnár János és hozzátartozók, násza Híves János és hozzátartozók
-Vitéz Sándor, szülei, testvére és - hozzátartozók

-

-májusban elhunytakért

du. 3: Kocsis Péter -Urbán Erzsébet nászmise
este:
-Kakas Jánosné első évforduló, férje és a család halottaiért
-Valkó Vince, neje Halaj Erzsébet, szüleik, unokájuk János és hozzátartozók
-Viczián József, apósa, és Czinege András

-Híves János, édesapja és nagyszülók
-Babik László, szülei, apósa és hozzátartozók
-Rith és Sztrecskó család halottaiért

-

-Kolping család szándékára

 

A szentmisék hétköznap:
- Hétfőn reggel 7:30
- Szerdától-Szombatig este 7 órakor kezdődnek.
Vasárnap reggel 7:30, és 11:00
 kivéve május 21-két, amikor az Elsőáldozók miséje 9:00-kor lesz (11:00 helyett).
Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre