Vadkerti harangok
2006. Január


Üres a damaszkuszi út
Jókívánságok egész évre
Szállt az ének, zengett a dal
Karitasz csoport beszámoló 2005-ről
Lelkem eléd hull...
Isten tenyerén
Eucharisztia
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életébőll
Cserkészek közt
Mit visz a jövő?
Kolping hírek
Számadás
Rugó
Egyházközösségi Hírek
A hallgatás értéke
Idézetek, humor
Vissza az előző menüre


Üres a damaszkuszi út?
( Gondolatok a decemberi eseményekhez )

Tolongás van a damaszkuszi úton – írta Esterházy Péter a 15 évvel ezelőtti változások idején. Nagy tülekedés támadt az úton, és sok Saul nevezte magát Pálnak. „Pál-dömping” volt, hisz Sault alig lehetett látni, pedig voltak és ma is vannak belőlük. Csak szét kell nézni környezetünkben.

Mindannyian tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt egy Saul nevű ifjú gyűlölettől lihegve ment Jeruzsálemből Damaszkuszba, hogy egy jó ügy követőit likvidálja. Ám minden másképp történt, mint gondolta. Tanítvánnyá, apostollá lett. Mint tudjuk, az életét is az Úrért áldozta, azért az Úrért, aki miatt oly sok életet kioltott már. Hosszú időnek kellett eltelnie, míg az Úr követői elhitték neki azt, hogy Saul nincs többé, csak Pál van, hisz ő Pálként született újjá. Ezt igazolták tettei, amit leveleiből olvashatunk. S ha Pál nem lett volna valóban megtérő, ha – sokunk példájára – lelkében Saul marad, a damaszkuszi úti események után nem lettek volna összhangban szavai és cselekedetei. De Saul valóban Pál lett. Megváltozott. Úgy született újjá, hogy nem titkolta el régi Saul-voltát. Nem letagadta, hanem megtagadta azt az életformát és hiteles lett általa. Így tudott abban a nehéz időben a legnagyobb hatású egyházszervezővé lenni. Azért gyilkolták meg később, mert más módot nem találtak elhallgattatására.

Tolongás volt a közelmúltban a mi damaszkuszi útunkon is. Tömegek hömpölyögtek azon, lázasan bizonygatva „páli” voltukat. Ám idővel mindenre fény derült. Lett közülünk Pál is, de sokunkról a megmérettetés során leszakadozott a rosszul felragasztott „páli-maszk”.

Legalább egyszer mindannyian rálépünk a damaszkuszi útra. Legalább egyszer megadatik mindenkinek az a kegyelem, hogy végigmenjen e rögös, arctalan személyek bekiabálásaitól hangos úton. Ám sokan elfelejtik, hogy a Pállá válásból nem hagyható ki a személyre szóló mindent bevallás mozzanata. A múlttal való szembenézés, annak vállalása az újrakezdés alapja. Ám mára ismét ódivatúvá lett a damaszkuszi út végigjárása. Lehetséges, hogy nem is eurokonform megtérni, a másik emberben meglátni az Istenarcot?

Ha körülnézünk, minden erre vall. A nagy megtérők meggondolták magukat. Szépen, csendben, észrevétlenül akarnak Pállá változni. Hová lettek az egykori lovasok? Mi történt itt valójában? A régi tolongók másfelé vették útjukat. Csak alkalmanként, ám akkor csak kritizálva vannak jelen. Lelkük mélyén dereng még valami, az egykori rémisztő fényességből.

A függöny legördül. Az előadás, az élet egyszer csak véget ér. Nem is volna ez baj, ha a Damaszkuszba vezető utat nem borítaná annyi levedlett és szikkadó kígyóbőr.

                         „B.I. 2003”
Vissza az újság tetejére
Jókívánságok egész évre

Kívánom
, legyen időd rá,
hogy a hajszolt hétköznapokon
ha kell, hát megpihenhess.

Kívánom, hogy fölismerd:
életed minden akadálya
új lehetőségeket rejt,
hogy növekedj általa.

Kívánom, hogy az élet
apró dolgait fölfedezve
bennük örömödet lelhesd.

Kívánok jó barátokat,
akik nem csak sikereid,
hanem kudarcaid idején is
kitartanak melletted.

Kívánok békességet neked,
hogy az élet viharai között
biztonságban lehess.

Kívánom azt a bizonyosságot,
hogy van Isten, aki életed
minden napján, minden órájában
ott lesz melletted.
Vissza az újság tetejére
Szállt az ének, zengett a dal
(Hangversenyi gondolatok)

Már sokan vártuk advent negyedik vasárnapját, amikor a zene hangja képes elnyomni a világ zaját és egymás felé megnyitni a kihűlőben lévő emberi szíveket. Ehhez már az első számok megadták az impulzust azzal, hogy a rézfúvós kvintett a maga nemében óriási hangszereiből kiáradó lágy dallamok nagytakarítást végeztek a lelkek mélyében, felkészítve azt a közelgő nagy titok befogadására. Ezt a hangulatot fokozta a községünkben még működő két iskola kórusainak magas színtű előadása.

A Csernák János színművész által tolmácsolt József Attila vers nyílt őszinteséggel szegezte nekünk kérdését. Mi valóban keressük az igazságot? Tudunk-e összefogni érte? Talán farizeus módon éljük életünk?

A prózát ismét dalok követték a pedagógusainkból álló évek óta fellépő énekkar tolmácsolásában. Amatőrként profi produkcióval ajándékoztak meg minden jelenlévőt, melyet vastapssal jutalmazott a megtelt templomi hallgatóság.

Természetesen elismerés jár a profiknak is, akik 10 éve elültették köreinkben a zene iránti igényt. Most Paganini, Telemann, Vivaldi és Bach művek életre keltésével ébresztették fel mély álmukból az alvó szíveket éppúgy, mint a Csábi tanár úr által tolmácsolt égő gallyak(melyek mi is lehetünk) dilemmája, melyre a hegedű hangja tett koronát.

Nem lehet szó nélkül elmenni az emberi hang művészei mellett sem. A fiatalokból álló Gold Singers, a rutinos Balassagyarmati Dalegylet, a zárszóként felhangzó wolfi AVE MARIA elkísér utunkon a következő adventi viszontlátásig, mely kicsengett a Rózsavölgyi Márk Zeneiskola igazgatójának, Ember Csaba igazgató úrnak, az agapét záró szavaiból is.

Amit eddig írtam, az a jéghegy csúcsa volt. Nem látszik annak a vízben úszó része, akik adományaikkal, munkájukkal, a hangversenyen való megjelenésükkel teremtettek feltételt ezen érsekvadkerti hagyomány 2005. évi megvalósulásának. Nevek nélkül köszönjük a sok házi süteményt, a szendvicseket és az innivalót, a feldíszített termeket, a baráti beszélgetéseket.

Kiemelten szeretnék köszönetet mondani azoknak a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik adományaikkal átvállalták a felmerülő költségeket, elvi alapot adva a 2006. december 17-re tervezett találkozónak.

Támogatóink voltak: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet, Községi Önkormányzat, Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Balla Mihály választott országgyűlési képviselőnk, Boskó Tibor, COOP RT, Csiki-Bege Kft, Édimodul KFT, Fater BT, Fehér Tibor, Halaj Ferenc (Tüzép), Holman László, Horváth Lajos, Kolping család, Mede Zoltán, Nagy József, Percsina Norbert, Sági Péter, Vadkerti Harangok, Valcz László és Zsiga László

2005 karácsonyán a krónikástól
Vissza az újság tetejére

Beszámoló a Katolikus Karitász Érsekvadkerti Csoportja 2005. évi tevékenységéről

Karitász csoportunk ebben az esztendőben is folytatta a már megkezdett tevékenységeket, mint a betegek látogatása, megajándékozásuk a kézműves csoport által készített dísztárgyakkal, ruhagyűjtés - és adományozás. ill. a betlehemező gyerekek kísérése. Szentségimádásokon való részvétel. A beteglátogatók és kézműves csoport folyamatosan működik, az úgynevezett akciócsoport mindig az aktuális programok szervezésében lebonyolításában vesz részt. Idén kezdtük meg együttműködésünket a sérüléssel élő gyermekek szüleivel, számukra gyermeknapi és Mikulás napi programot szerveztünk. Ezeket a gyerekeket, fiatalokat szerény ajándékcsomagokkal leptük meg mindkét alkalommal. Gyermekműsorral, illetve a felnőtteknek szóló előadással is kedveskedtünk nekik. Ősszel ruhaadományt juttattunk el egy segítő szervezethez, mely az árvíz sújtott magyar területekre vitt adományokat. A szállítást egy csoporttagunk szervezte és vállalta magára. Lehetőségeinkhez mérten segítettük egy vadkerti súlyos beteg gyógyulását, a gyógyszereinek kifizetésével. Egy másik család gyermekének kórházi kezelését támogattuk pénzzel. Néhány Katolikus Iskolás tanuló tanulmányi kirándulásának költségeit is csökkentettük az általunk adományozott összeggel. Részt vettünk Kármán János atya Egyházmegyei Karitász vezetőnk pappá szentelésén, a miseruhájához szerény mértékben járultunk hozzá. Idén 45 ajándékcsomaggal örvendeztettünk meg 37 családot Karácsony előtt. Hálás szívvel köszönjük az érsekvadkerti hívek ruhaadományait és a Szent Antal perselybe adott összegeket, mellyel igyekszünk közös akarattal a rászorulókat segíteni, bármilyen formában. A csoporttagok önzetlen munkáját szintén hálásan köszönjük, bízva abban, hogy az újesztendőben is végzik a megkezdett tevékenységüket. Ezúton is kérjük Önöket ebben az évben is segítsék önkéntes munkánkat, lehetőségeikhez mérten ! Ruhákat tiszta állapotban szívesen fogadunk. Bármelyik Karitász tagnál lehet jelezni ezen szándékukat. Segítségen kívül diszkrét jelzéseiket is megköszönjük, ha ismernek segítségre szoruló családot, illetve bárki jelezhet, ha úgy érzi, hogy tudunk segíteni a gondjain.

Dombai Szilvia
Karitász csoportvezető

Vissza az újság tetejére
"Lelkem eléd hull, hisz, s imádkozik..."
(Kalászosok lelkigyakorlata Keszthelyen)

Károly atya igen szereti a verseket. Sok szépet hallottunk tőle. Kezdő napunk szentmiséjén az alábbi, ismeretlen szerzőtől származó verssel kedveskedett nekünk. Ő annyira megszerette, hogy szinte mindennapi imája lett. Sajnos szerkesztési hiba végett a decemberi számunkból kimaradt, amit szeretettel adunk át minden olvasónknak

(P. J.-né)

Vissza az újság tetejére
Isten tenyerén

Életem ott van
Isten tenyerén
Azért nem félek én,
Bármi fáj nekem:
Mosolyog a szemem,
Száz jajszó között is
Bízom vakon,
Hitem fel nem adom!
Rám törhet vadul,
Ezer baj, veszély:
Isten így szól: ne félj!
Miért is, mitől is
Félhetnék én,
Az Isten tenyerén!

Vissza az újság tetejére
Eucharisztia

A gyors időknek zajgó forgatagján
Uralmad örök, fönséges, csodás
És meg-megvillog Istenséged fénye,
Mint tüneményes égi látomás.
S hogy gyönge szemem elviselni tudjon,
Mi itt-létedet jelzi, oly szerény,
Templomnak csöndjén derengő világú
Szelíden omló öröklámpa-fény.

Az élet zaja odakünn morajlik.
Az eszmék lázas harca forr tovább
Te észrevétlen mozgatod erődet,
S napról napra alkotsz sok csodást:
Hol tüze hamvad égő szenvedélynek,
Hol a lemondás néma könnye hull,
Hol térdre omol, ki kővel dobált meg,
S kezd vallomásba, hogy Te vagy az Úr.

 

Megérez lelkem, mint virág a napfényt,
Mert jelen vagy te millió helyen.
Kiáradsz a szűk tabernákulumból,
Mindent betöltő, örök végtelen.
S én templomodban meghatottan lépek.
A gondolat, hogy itt vagy, elborít
S megremegtet félelmes erője.
Lelkem eléd hull, hisz, s imádkozik.


Imádlak téged e parányiságból
Ezer világot mozgató erő.
Merész tudásnak lohad büszkesége
És megszégyenül itt minden bölcselő.
A szentség fénye ömlik szét valódon,
És körülötted minden hófehér:
Te vagy a szívek örök éhezését
Lecsillapító, illatos kenyér.

Vissza az újság tetejére

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből

Az én iskolám (részlet)


Az én iskolám (részlet)

Az én iskolám szép és tágas,
A tanárok minden nap várva várnak
Tanítanak minket nap, mint nap,
Hogy a jó utat lássuk, ne a rosszat.
 

Percsina Anna
5.osztály

Az iskolám 

Engem aztán szeretnek,
Oe néha ki is nevetnek.
Mel1 én mindig viccelek,
Azél1 tanulni is szeretek.

Tóth Bence
5.osztály

Az én iskolám a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola.

Nagyon szeretek ide járni, mert itt nagyon kedves tanáraink vannak. Nagyon sok programot és kirándulást szerveznek nekünk. Az iskolában családias a légkör, bárki bármilyen gonddal fordulhat a tanárokhoz, ők mindig segítenek megoldani Az indulástól a mai napig nagyon sokat fejlődött az iskola. Nagyobb épületet kaptunk, és ezt mindig fejlesztik, csinosítják, hogy szép és nyugodt környezetben tanulhassunk. Remélem, hogy innen fogok elballagni.

Szent Erzsébet Iskola,
Sok jó gyerek jár oda.
Az a gyerek, ki ide jár,
Hitet és szeretetet talál. 

Pobori Bonita 5. osztály

Karácsonyi készülődés

A téli szünet előtti utolsó tanítás nélküli nap délelőttjét hasznosan tevékenykedve töltöttük el iskolánkban. A diákoknak lehetőségük nyílt arra, hogy maguk készítette szebbnél szebb ajándékot készítsenek azért, hogy Szenteste a fa alá rejtve megörvendeztessék családjukat, szeretteiket. A tanár nénik, tanár bácsik segítségével apró meglepetéseket varázsoltunk színes papírból. Készítettem karácsonyi csillagot, képeslapot, ajándékkísérő kártyákat, fali képet, gyertyatartót, sőt karácsonyfát is színes papírból. Voltak, akik angyalkát varrtak zokniból. Néhányan pedig mézeskalácsot gyúrtak és sütöttek a konyhán. Igazán finomra sikerült. A mézeskalács ízével, illatával eltelve; ajándékokkal a táskámban izgatottan tértem haza az iskolából…
Nagyon örültem, örültünk e délelőttnek.

Nagy Boglárka
4.osztály

A mi karácsonyfánk

Édesapám egy pénteken megvette a karácsonyfánkat. Akkor én még gitár-szakkörön voltam. Amikor hazaértem, már ott himbálózott a hintaágyban. Kb. három és fél méter volt a magassága, a szélessége másfél méter .Sötétzöld színű. Mi először a csúcsdíszt raktuk fel, ami angyalka formájú. Majd a zselés, karame1lás és az almás fahéjas szaloncukrokat tettük a fára. Jöttek a gömbök. Mindenféle színes gömböt aggattunk rá. Majd a girlandokat és a színes égősorokat. Az egész család segített. Nekem a cicás gömb a kedvencem. Mikor készen lettünk, mindenki kifújta magát. Majd felkapcsoltuk az világítást a fán és gyönyörködtünk a szépségében.

Nagy Mária
4. osztály

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Szokolyai kirándulás

Untuk magunkat itthon, ezért úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy kirándulásra. A cél Szokolya volt. Az odaút hóviharon át vezetett. Az úton három autót láttunk árokba borulva. 18.30.-kor megérkeztünk, majd jött a házinéni, aki beengedett. Elfoglaltuk szálláshelyünket, majd az udvaron este 10-ig hócsatát vívtunk. Amikor bementünk vacsoráztunk és a Rizikó nevű társasjátékkal játszottunk egyet. Ezután ágyban fekve beszélgettünk kb. 1 óráig. Előtte a szobában lévő harmóniumon játszottunk. Ébresztőként Bálint minden reggel a harmóniummal muzsikált. Máté és Bence elment az üzletbe és megkérdezték egy hölgyeménytől, hogy hol találhatják a boltot. Az indulás az elég nehezen ment, egészen indulásig bíztunk abban, hogy az eső eláll, de sajnos nem váltak valóra reményeink. Ezért esőben vágtunk neki az útnak. Ami oda-vissza kb. 11 km volt. Fokozatos elázással gyalogoltunk Magyarkút felé. Itt tartottunk egy 10 perces pihenőt és utána hazaindultunk. A visszafelé vezető úton mindegy volt, hogy a patak mellett, vagy a patakban megyünk úgyis olyan vizesek voltunk. Roli ennek az elméletnek hódolva nem a patak felett, hanem a patakban kelt át. Ádám sekély részbe ugorva kelt át, a többiek másztak.
Amikor hazaértünk folyt belőlünk a víz. Gyorsan átöltöztünk száraz ruhába, vizes gönceinket pedig a konvektorok fölé raktuk száradni. Megittunk kb. 3 liter teát és komfort érzetünk máris 100%-os volt. Megebédeltünk és elkezdtünk Rizikózni. Fél 2-től fél 6-ig játszottunk. A Rizikó parti vége felé Ádám, Bence segédletével elkezdett palacsintát sütni, ami nagyon jól sikerült. Egy baja volt, hogy kevés volt. Majdnem készült krumplis tészta is vacsorára, csak nem volt, aki elkészíti. Ezért csak "üres" tészta volt a vacsora. Vacsora után nagy bánatunkra nem tudtunk lezuhanyozni, mert a nagy páratartalom miatt a gázbojler lángja kialudt.
Este még beszélgettünk egy keveset, (volt, aki már aludt) s lélekben készültünk a másnapra.Ébresztőként ismét "sir" Gálik Bálint harmóniumra írt műve hangzott fel, melynek címe:Ébresztő, előadta maga a szerző.
Reggeli után elkezdtük a cuccainkat összepakolni, rendet rakni, mosogatni (közben beindult a bojler). Teljes menetfelszereléssel vágtunk neki a Nógrádra vezető, mintegy 7 km-es útnak.
Ezt a távot két óra alatt tettük meg. A végére kellemesen elfáradtunk.
Mindenki alaposan kimerülve, de élményekkel gazdagon tudta maga mögött ezt a kis kiruccanást. Nógrádról kocsival jöttünk Vadkertre.
Összevont őrs:
 Kuris Roland, Belencsák Adám, Laczó Máté, Hegedűs Péter; Hegedűs Bence, Gálik Bálint

Szánkózás a javából

Az ünnepi lakmározásokat követő héten jól megérdemelt szabadságomat töltöttem, mikor péntek délelőtt megcsörrent a telefon, Zsiga Laci hívott, hogy délután 1 órakor a csapat ráérő és lelkes tagjai szánkózni mennek. Végre egy kis testmozgás és jó levegő a semmittevős (bár volt olyan is, aki tanulás helyett ruccant ki, igaz Reni?) hétköznapok közepén. Némi késéssel (de csak az nem késik, aki nem szervez programot) szánkóinkat Zsiga Laci és Holman Laci bácsi autója után kötöttük és vágtáztunk a Kakas puszta felé.

Ott, amíg a leglelkesebbek főleg a Sólyom, a Vipera és Katica őrs tagjai a hó tapadását próbálgatták (főleg a másik hátán) addig a Hattyú őrsék körülkémlelték a terepet, Honti Nelli bizonyult a legszemfülesebbnek, ugyanis egy mezei egérkét talált, amit fájó szívvel, de szabadon engedett, mivel a cserkészháznak van már lakója.

Sajnos nem tudtuk sokáig élvezni a szánkózás örömeit, hideg szél kezdett fújni, ezért "motorszánunkra" pattanva röpültünk hazafelé. Mire megérkeztünk a szél úgy tombolt, hogy néhány szélhámos cserkészt a hóba borított a szánkóról. Remélem még 2006-ban is lesz alkalmunk együtt szánkózni, addig is jó munkát!

Kovács Eszti

Vissza az újság tetejére

Mit visz a jövő?
(A 2005. októberi Kalász Újságban olvastam)

 A szekularizáció folyamatának felgyorsulása felveti azt a kérdést, hogy milyen is lesz egyházunk, ha a hozzáállásunk (közösségek szembe állása, paphiány és ifjúság mentes templomok) gyökeresen nem változik meg. Mivel a hit és az egyház abba az isteni-emberi mélységbe nyúlik bele, ahonnan tervbe nem vett, váratlan dolgok bukkannak fel újra meg újra, ami biztos, hogy a mai válságból egy olyan egyház kibontakozását hozza napvilágra, amely hagyományos formáiból sokat elveszített.

Kicsi lesz és sok mindent kénytelen lesz előröl kezdeni. Nem tudja betölteni a virágzása idején létesült épületeit. A hívek számának csökkenése következményeként elveszíti a társadalmakban beöltött szerepét. Önkéntes közösségként jelenik meg, amit a tagok kezdeményező tevékenysége jellemez.

Bizonyára a hivatali formák is eltérnek a ma ismertektől. Az is lehet, hogy pappá fognak szentelni a különböző hivatásokban jól működő keresztény testvéreket, hogy ezáltal gondoskodjék a sok kis egyházközségben (akár egyesületi szint is lehet) a lelkipásztori munkáról. Természetesen a főhivatású pap ekkor is nélkülözhetetlen lesz, hisz a nagy egységbe tartozást ő biztosítja.

A hit fog a középpontba kerülni. A szentségeket megint istentiszteletként, nem pedig liturgikus játékként élik meg a hívők. Nehéz lesz ez a tisztulási folyamat (egyre inkább láthatjuk nálunk is, bár még sokszor emlegetjük a múltat), sok értékes munkatársat elveszítünk. Az egyház szegény lesz és a kicsinyek egyháza lesz. Ám a megpróbáltatások után a bensőségesebbé váló és leegyszerűsödött egyházból nagy erő fog kiáradni. Mivel az Istent az emberek nagy része a világban nem létezőnek kezeli, rádöbben arra milyen borzasztóan szegény nélküle. Akkor majd a hívők kis közösségét (arról ismerik meg őket, hogy szeretik egymást), mint újszerűt fogják felfedezni. Kiüresedett életükben bennük látják meg azt a reményt, mely után titokban mindig is sóvárogtak. Az új felvirágzáshoz vezető út nehéz lesz. A válság még csak most kezdődik el ( ki áldoztasson és ki ne, ki menjen a betegekhez és ki ne, mikor legyen mise és mikor gyóntassanak, stb.). Sok megrázkódtatással kell számolni az elkövetkező időben. Ám a vérből élet születik. Fel fog virágozni az egyház és otthont jelent majd az embereknek. Életet kapnak, a halálon túl mutató életet.

„Ratzinger bíboros úr, ma XVI. Benedek pápa 1970. évi hesseni beszéde alapján”

Kolping Hírek

 

A jól sikerült év végi rendezvényeink után, benne a szilveszter éjféli szentségimádás, lapzártakor Százhalombattán képviseltük Érsekvadkertet, az északi körzetben most induló asztali foci bajnokságon, hozzájárulva egy újabb hagyomány teremtéshez.

  Február 18-án Családi Sportnapra hív bennünket a gödi kolping család. A részvétel megszervezése a szerda esti hittanok, valamint vasárnapi nagymise utáni összejöveteleink keretében történik.

  A tervezhetőség végett már most közöljük, hogy 2006.03.04-én lelkigyakorlat és gyónási lehetőség lesz az erdei házban. Korlátozott számban kint lakási lehetőség is van, melyet a Beke Lászlónál leadott jelentkezés sorrendjében tudunk teljesíteni. A lelki gyakorlat vezetője 3 év után ismét  Farkas István piarista pap tanár lesz. Kezdési időpont reggel 8 óra.

  Éves közgyűlésünk február második hetére van tervezve, ahol a 2005. évi beszámoló, a 2006. évi tervek kerülnek megvitatásra. Pontos időpontról a templomi hirdetés útján szerezhetünk tudomást. Fontos, hogy a tagság feltétele a tagdíj rendezettség!


Számadás
Tisztelt Olvasóink! Örömmel számolhatok be arról, hogy az Önök érdeklődése eredményeként 2005-ben is minden hónapban olvashatták a Vadkerti Harangokat. Ahhoz, hogy ne üres lapok jelenjenek meg, természetesen írások és képanyagok egyaránt szükségesek. Az elmúlt évben közel százan adtak, vagy rögzítettek helyi vagy országos eseményekről lejegyzett történeteket, fotókat, nyomdakész ifis oldalt. Ez a szám kimondva soknak tűnik, de havi adagokra bontva már igényli az aktuális külső források bevonását. A cikkek íróinak köszönet jár a nevük felsorolása nélkül is, hisz – a még az Országos Széchenyi Könyvtárban is olvasható – lapjainkban nevük megörökítésre kerültek írásaik alatt. Egy név mellett azonban nem mehetünk el szó nélkül. Ő Rith Veronika, aki már több cikket nem ír számunkra, hisz december közepétől a türelmesen viselt szenvedés által megtisztulva, apát úr társaságából követi sorsunkat.

A megjelenéshez, természetesen pénz is kell, hisz a nyomda, ha baráti áron is, de ingyen nem dolgozhat úgy, mint ahogyan a cikkek szerzői és a nyomdai előkészítők teszik. A kihelyezett becsületkassza bevétele fedi a nyomdai és postai költségeket éves szinten úgy, hogy egyhavi kiadási költség tartalékként képződött a mögöttünk hagyott esztendőben. Többen részt vettek a nyomdai előkészítésben is. Közülük ki kell emelni Fábián Istvánt, aki kezdettől végzi ezt a feladatot, és elvégzett munkájával havonta a nyomdai költséggel azonos értéket ajándékoz a közösségnek. Egyébként az ő keze alatt nyerik el végleges formájukat írásaink, kerülnek helyükre a képek.

Tovább nem szaporítom a szót, köszönök minden leközölt és leadott, de meg nem jelent írást, fotót és ötletet, melyek lehetővé tették a bevezetőben említett megjelenést, nyomokat hagyva magunk után a történelemben. Most, a megjelenő első 2006-os példányban BOLDOG ÚJ ÉVET kívánva biztatok mindenkit az írásra, a további aktív közreműködésre. Ezt megtehetik személyesen és a rikkancs nograd net, molnarjanos  csiki-bege.hu email címeken, valamint a plébánia irodában.

Érsekvadkert, 2005. december 27.                                                    „emjé”

Rugó

(egy gépalkatrész imája)
  Ernyedten s tétlenül én is csak egy közönséges vasdarab vagyok, még akkor is, ha acélnak  is hívnak. Ha nem veszel erőt rajtam, nem sűríted belém nehézségeid erejét, használhatatlan vagyok. Pedig én nem csak lenni, hanem élni is akarok. Élni és adni. Adni a vállamra helyezett súlyod  energiáit, hogy mások is mozduljanak általam. Ők is éljenek  a mozgás tovább adásában.
 Uram, ne törődj a kényelmemmel. Nyomj és szoríts ,akkor is, ha ellenkezem. Csak így lehetek társad társaim lendítésében.
( + K.Gy. 1972.)

Híreink

 • A Karitász szervezésében 4 betlehemes csoport járta a falut nagy lelkesedéssel előadva a 2000 éve történt eseményeket úgy, hogy megállásra és gondolkodásra is késztettek bennünket, állandó időzavarban lévő felnőtteket. A kapott 113.200 Ft adományt a Szent Kamill Alapítványunk számlájára helyezték el, beteg társuk gyógyítása érdekében.

 • Pásztorjátékunkat a Zsiga László és Sípos Dávid munkája nyomán megújult új Betlehemünk előtt adták elő hittanosaink. A tartalmas és szívből jövő előadást köszönjük Nektek gyerekek és a benneteket felkészítő hitoktatóknak.

 • Kalász karácsony is szerves részét képezte a közösség élniakarásának. A tartalmas műsornak a templom keretein kívül a Közösségi ház adott otthont, ellensúlyozva a templomba szorítási törekvéseket.

 • A 2005. december 30-i testületi ülésen az alábbi határozatok születtek:
  -Káplár András törölve lett a testületből
  - Sekrestyés 2006. január 1-től Molnár Jánosné, szül. Kaba Erzsébet
  - Irodavezető Gyurcsek Gyuláné lett.
  -A Támogató Szolgálat irodája a plébánia kápláni oldalán nyílt meg.

 • dr Kovács János, az egyházközség elnöke, bejelentette a testületből történő kilépését

Ez történt

Kereszteltek:
Magyar Levente
(Magyar László – Szabó Melinda)

Halottaink voltak:
Turányi Istvánné Szapkovics Erzsébet
Dömötör Andrásné Molnár Erzsébet
Murányi István
Majer István

Szentségimádások beosztásai

Keddenként 18 órától 

Február  07               Karitasz csoport
Február  14               Csendes félóra
Február  21               Kolping család
Február  28               Kalász csoport

Március  07               Rózsafűzértársulat

Vasárnapokon 16-18 óra között

Február  05  Ferenc imacsoport
Február  12  Pió imacsoport
Február  19  János Pál imacsoport
Február  26  Teréz anya imacsoport

Március  05  Ferenc imacsoport

Imaórák

Minden hónap 13-án az esti mise előtt 5-órától FATIMAI SZŰZANYA TISZTELETÉRE
Minden hónap első vasárnap 15-16 Rózsafüzér Királynője tiszteletére
 

A hallgatás értéke

A hallgatás alázat,
amikor nincs versengés
amikor belátod,
hogy a másik jobb nálad,
amikor hagyod, hogy  a
testvéreid kibontakozzanak,
növekedjenek és érlelődjenek,
amikor mindent elhagysz az Úrért,
amikor cselekedeteidet félreértik,
amikor másoknak hagyod a
vállalkozás dicsőségét,
a hallgatás alázat.

     (Kalkuttai Teréz Anya)


Idézetek, humor

Pistike faggatja a szomszédot:
Szoktak-e cigizni a bácsi tehenei?
Nem, dehogy is, hangzik a válasz.
Akkor ég az istálló!     :-)

A rendőrök helikopteren utaznak.
Kérdi az egyik:
Te, mi az a propeller felettünk?
Biztos a légkondi, mert mióta megállt
Nagyon izzad a pilóta. :-)