Vadkerti harangok
2005. December


Krisztus megszületett
Karácsonyi üzenet
Dsida Jenő: Közeleg az emberfia
Mágneses-daru
Lelkem eléd hull, hisz, s imádkozik?
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből
Cserkészek közt
Merj álmodni!
Ökumené
Kolping hírek
Híreink
Idézetek, Humor


Vissza az előző menüre

Krisztus született

Prohászka Ottokár gyönyörű könyvét lapozgatom (Elmélkedések az Evangéliumról), így szoktam tenni, valahányszor méltatlannak érzem magam a megszólalásra. Azt írja karácsonyi elmélkedésében: „Ki hitte volna, hogy így jön. Inkább villámlás és mennydörgés közt képzeltük volna eljövetelét. De miért gondoljuk, hogy az Isten erőszak, miért nem inkább hogy alázat és szeretet? Hát ez kevesebb? Hisz az erőszak nem épít, hanem ront, míg ellenben az alkotáshoz csendes és szerető erők kellenek. Így épül a tölgy a júniusi melegben, így a sziklaréteg az óceán mélyében, így a társadalom a család békéjében, így a nagy gondolat, a tudás, a művészet a lélek szentélyében. Szeretem a csendet, abban épülök fel magam is. S miért nem jött pompával? De minek pompával? A pompa különleges: ő magába zárt mennyországgal jött. Hol van több fény és ragyogás, mint a tiszta lélekben, melyet el nem nyel a legsötétebb éj sem? Szépség, harmónia s egyszerű szellemiség kell nékünk.”

Ebben a néhány mondatban több nagy igazság van, mint az összes magyar lap egy egész esztendei termésben. Mert valóban, karácsony azért lehetett minden jó ember egyetemes, tiszta és szent ünnepe, mert Isten így jött el közénk, alázattal, ártatlan, szegény, hontalan kisded képében. Pedig jöhetett volna villámlással és mennydörgéssel, erőszakkal és pompával, mint pogány, ember alkotta istenek. Egy csapásra – és szó szerint – meghódította volna az egész emberiséget, s meg büntethette, akár ki irthatta volna azokat, akiket nem tudott meggyőzni. Hiszen az emberi világban a rendet mindig is erőszak formájában képzelték el, katonás fegyelemben és félelemben tartva a népet. De a teremtő nem így akart hódítani, nem így akart győzni. A nehezebb utat választotta. Nem rabszolgákat, alattvalókat keresett fel, hanem testvéreket. A belső rendet ajánlotta, azt a szépséget és harmóniát, melyről Prohászka püspök szólt.

A keresztény ünnepkörben az emberiség újraéli nemcsak a Születés és Megváltás misztériumát, hanem saját földi létezésének ciklusait is, a csecsemőkortól az öregkorig, a négy évszak tükrében. Nekünk, magyaroknak a havas, fenyőfás karácsony csillogása az igazi, a külső hideg és az otthon meleg csodálatos ellentétben hívja fel a figyelmünket a Kis Jézus földi számkivettségére – de akkor a pálmafák alatt, a barlangban is hideg lehetett. Ünnepeltem már karácsonyt hazámtól távol, meleg égöv alatt – bizony illúzióromboló volt a meghitt ünnep – kánikulában. De ezek csak külsőségek. Csak a kisgyermek jártatja szemét titokban a fa alatt, az ajándékokat kémlelve már az énekszó elején – mi, felnőttek csak azt az angyalt kutatjuk, aki elszállt fejünk felett már oly sok karácsonyon, s akinek érkezése nélkül nincs valódi ünnep. Krisztus megszületett, és az Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára, ez annak az új és erős szövetségnek a záloga, hogy többé ne lehessünk soha egyedül, s ne féljünk sem az élet nyomorúságaitól, sem a haláltól.

A nem vallásos emberek boldog, sőt kellemes karácsonyt kívánnak egymásnak, mi kegyelemteljes karácsonyt kívánunk, bele sem gondolva, hogy minden karácsonyunk kegyelemmel teljes, hiszen Krisztus megszületett, és nem hagy el bennünket az idők végezetéig.

Szentmihályi Szabó Péter

Vissza az újság tetejére

Karácsonyi üzenet

(Gondolatok egy könyv kapcsán)

Ideje, hogy emlékezzünk: karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba csomagolt ajándék, cicomás bolti kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogását utánzó olcsó festék és üveg. Karácsony még csak nem is a karácsonyfa, a maga plasztikfenyőivel, sziporkázó villanygyertyáival, aranyzsinóron csüngő angyalaival. Mindez a valóságban nem egyéb, mint egy emlékezés, amit aprópénzre váltott föl az idő során az emberiség kalmárszellemének mindenben hasznot kereső praktikuma.

Karácsony az Úr Jézus születésének napja. Egy új világnézet, egy új filozófia elindulásának napja, mely a múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet, mint gyógyító, jóvá tevő, sikerre vezető és boldogságot biztosító isteni erőt.

Az igazi nagy titkot azonban maguk az írástudók se tudják: hogy évente egyszer, néhány percre; mégiscsak mindég visszatér azokhoz, akik tiszta szívvel s reménységes szeretettel várják. Nagyvárosok üres csillogásába, hegyi kunyhók tűz világította csöndjébe, börtönök sivár sötétjébe, mindenüvé, ahol csordultig telt emberi szívek megváltásra várnak. Visszatér, s a szeretet gazdag áldásával jutalmazza azokat, kik lelkükben minden megpróbáltatáson át is megőrizték a szeretet csíráját.

És még valami történik akkor, valami fontos nagy esemény: egy vesződéssel, bajjal telt esztendő véget ér. Véget ér, lezárul, befejeződik, s múlttá változik át. Vadonatúj esztendővel veszi kezdetét az újjákezdés reménységes szép ígéretével mindazok számára, akiket ezen a titokzatos estén az Úrjézus meglátogat néhány szép, áhítatos percre.

Köröskörül a zűrzavar neonfényében tülekedő, bálványimádó világ semmit sem tud erről. Az írástudók naptára szerint, mely az emberi világrendetlenség munkaütemét igyekszik szabályozni, az úgynevezett „újesztendő” egy teljes héttel később érkezik csupán, hogy lezárja a számlakönyveket.

Márpedig az igazság az, hogy valóban új kezdetet csakis az Úrjézus hozhat el erre a világra, azokhoz, akiket karácsony estéjén meglátogat. Mint ahogy ő veszi le a vállakról a múltak terheit, ő szárítja föl a könnyeket, gyógyítja a sebeket, s mossa tisztára lelkünket egy új kezdet elé.

Szétszórt, vihar szaggatta nemzetem: nyissátok meg szíveteket ezen a karácsonyestén mindenütt, ahol csak vagytok. Hadd jelezzék a kicsike lángok, hogy hol mindenfelé élnek magyarok ezen a megveszekedett Földön. S hadd fonódjanak végre egybe ezek a szétszórt kis lángocskák egyetlen nagy tábortűzzé, melyet lélekben körülállva a távolságon át is meglelhessük egymás kezét, s indulhassunk együtt, egymás szeretetében s az Úrjézus áldásával egy karácsonyos szép újjászületés, egy valóban Új Esztendő felé! 

(Wass Albert: Karácsonyi üzenetek című könyvéből)

Vissza az újság tetejére

Dsida Jenő: Közeleg az emberfia

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petróleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök építők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.

Ma még sirunk,

mert a mosolygás nem én vagyok.

Ma még sötét

van, mert nem jöttem világosságnak,

hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

Vissza az újság tetejére

Mágnes-daru

  Nyugodt állapotomban közömbös vagyok. Elsiethetnek mellettem a vasdarabok. De valahogy nem ez az igazi valóságom. Amikor elkezd hited és szereteted áramolni réz rostjaimon át vas szívem felett, akkor szent irgalom tölt el. Energiád működni akar s vonzom vas testvéreimet magamhoz, Hozzád.

  Uram, ne pihentess. Vonzásod uralkodjék bennem. Felajánlom magamat állandó használatra Neked, milliomosozó , a rendezvényeink sikerét gátló testvéreimért. Azt sem bánom, ha miattuk és érettük egyszer kiégek.

  Régi ifis feljegyzésem”
Vissza az újság tetejére

"Lelkem eléd hull, hisz, s imádkozik?"

(Kalászok lelkigyakorlata Keszthelyen)

2005. november 21-23-án lelkigyakorlaton vett részt hat Kalász-tagunk Hévízen. Lelki vezetőnk egy idős, jó egészségnek örvendő, végtelenül kedves, türelmes, gazdag tapasztalatú ember, Gyuriga Károly atya volt Lengyeltótiból. Ő vezette az elmélkedéseket, imákat, szentmiséket a Veszprémi Érsekség Szent József Otthonában. Itt volt a szállásunk is. Már a környezetünk is elmélkedésre késztetett. Az Otthon kis kápolnájának oltárán ugyanis egy szerény, de annál megkapóbb, felejthetetlen szépségű, fából faragott szobor fogadott bennünket. Szent József terjeszti védőn köpenyét a Szűzanya köré, aki a gyermek Jézust tartja ölében, szintén köpenyével védve. Meghitt, óvó szeretetet sugallt egy teljes egységről, a Szentcsaládról.

Napjaink menetrendje a következő volt: reggeli, zsolozsma, szentmise, előadás, ebédidő, előadás, közös ima, beszélgetés, esti zsolozsma, rózsafüzér, énekek. Az előadások a kinyilatkoztatásról szóltak:

·        A hetedik nap: a vasárnap lényege.

·        Az ima szerepe: híd az égbe.

·        Az Isten végtelen szeretete: Az Ige testté lett.

·        A három isteni személy azonos természete: mindenható, örök.

·        Önuralom nélkül nincs keresztény élet.

Szeretném idézni egyik résztvevőnk tréfás, de tanulságos történetét. Mielőtt elindult volna Keszthelyre, elköszönt a szomszédjától, mondván, hogy elutazik három napos lelkigyakorlatra.  Aztán puskát viszel-e magaddal? — évődött a szomszéd.

Ő — zsebében megszorítva rózsafüzérét — azt felelte, hogy igen. Akkor jó lövöldözést kívánunk! Testvérek, „lövöldözzünk” szorgalmasan az ég felé imáinkkal, hogy eredményes, keresztényi legyen a gyakorlatunk, az életünk! Erről az életről szólt a lelkigyakorlat is.

Károly atya igen szereti a verseket. Sok szépet hallottunk tőle. Kezdő napunk szentmiséjén az alábbi, ismeretlen szerzőtől származó verssel kedveskedett nekünk. Ő annyira megszerette, hogy szinte mindennapi imája lett. (P. J.-né)

Vissza az újság tetejére

A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola életéből

Nálunk járt a Mikulás

December 6-án minden gyerek, még a fölső tagozatosak is, nagyon izgatottak voltak, hiszen minden évben ellátogat hozzánk a Mikulás. A tavalyi évhez hasonlóan, az osztályok rövid műsorral készültek, a tiszteletére.

A díszteremben gyűltünk össze és énekszóval vártuk a jó Öreget. Osztályonként osztotta szét a csomagokat, miután bemutattuk szerepeinket. Minden gyerekhez szólt egy-két mondatot, aminek nagyon örültünk.

A tanároknak és dolgozóknak is be kel1ett mutatniuk énektudásukat, csak utána kapták meg ajándékukat. Megköszönte műsorunkat és kiürü1t puttonyával elballagott. A mikuláscsomagban finom édességek, mandarin, dió, mogyor6, színes notesz és ceruza, vagy toll és jelképes aranyvirgács lapult. Mindenki örült az iskolai Mikulás csomagjának, közös énekléssel búcsúztattuk Őt.

Dombai Bálint 3.o.

Az anyaméh gyümölcse jutalom

Karitász csoportunk a fenti címmel rendezett előadásra, beszélgetésre hívta a sérüléssel élő gyermekeket nevelő szülőket. Közös programunk mottóját egy szívhez szóló filmsorozatból kölcsönöztük. Összejövetelünknek vendége is volt, Réti Lajosné-Margit néni csoporttagunk kedves ismerőse, egy evangélikus lelkész jelölt. A fent idézett című sorozatból azokat a részleteket tekintettük meg közösen, melyek erőt adhatnak a mindennapok megéléséhez az érintett családoknak. A filmből jó1 érzékelhető, szinte tapintható volt a szeretet, mellyel ezek a családok körülveszik gyermekeiket. Példát láttunk arra is, hogy egy vak fiatallány milyen kiegyensúlyozottan éli az életét, hiszen felszínre kerültek értékei, melyek kiemelik őt az átlagemberek közül.

A leendő lelkész beszámolt az ó közreműködésével is rendszeresen megrendezett táborokról, programokról, ahol a sérült gyermekeket, fiatalokat olyan élményekhez juttatják lelkes segítők, melyek az ép emberek számára természetesek, de számukra sok háttér munkával, segítséggel megoldhatók (pl. kirándulások, színház,- múzeumlátogatások).

Őszinte lelkesedéssel beszélt rendszeres együttléteikről, il1. a kialakult mély barátságokról. Sok-sok önzetlen fiatal segítő veszi körül a segítségre szorulókat, viszont ók a feléjük áradó hálából, barátságból, a tehetségüket kibontakoztató gondozottjaik segítségéből nyernek erőt ehhez a szép és nehéz feladathoz. A vadkerti szülők ezen előadás, beszélgetés eredményeként lelki töltetet kaptak az őszinte, szeretetteljes szavakból, ill. konkrét telefonszámokat, címeket, melyeket igénybe vehetnek.

Mi Karitász tagok ebben a néhány órában szembesülhettünk azzal, hogy az érintettek legnagyobb problémája talán a magány, a bezártság. Mivel nem ez az, első alkalom, hogy közös összejövetelt szerveztünk velük, lassan jobban megértjük az ő nehézségeiket és szerény lehetőségeinkhez mérten jobban tudunk segíteni is, leginkább közös alkalmak szervezésével, amikor ki tudnak zökkenni a hétköznapokból.

Mivel ez a délután a felnőtteknek szólt, gyermekeiket szerény karácsonyi csomaggal örvendeztettük meg. Áldott, békés Karácsonyt kívánunk mindannyiuknak és köszönjük, hogy elfogadják az általunk felajánlott együttléteket.

Dombai Szilvia

Karitász csoportvezető


Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Bemutatkozik a Kamilla őrs

1999-ben alakultunk, 8 fővel. Egy év alatt kb. 18-an lettünk, így kénytelenek voltunk kettéválni, s ekkor Reni átvette az idősebbeket, ebből lett a Hattyú őrs (mindenki ismerheti nagy fehér tollazatukról, hatalmas énektudásukról, s arról, hogy mindig meglepnek bennünket az újságban valamivel, valamint folyamatosan rágják a fülünket, hogy "Írjá má cikket!"). Az eredeti tagok között van Klinger Niki és Evelin. Azóta sokan jöttek-mentek, nagy volt a népvándorlás az őrsben. Ha jól emlékszem, 5 éve jött hozzánk Cili, és Valent Niki (aki már ovisként is lelkes tagja volt a csapatnak, nővérkéje folyamatosan hozta a különböző rendezvényekre), majd Réka is csatlakozott körünkbe. 2000-ben kiscserkészek lettünk, a tavalyi táborban avattak újoncokká. Jelenleg az első próbára készülünk nagyon nagy igyekezettel, bár tanulni nagyon nem szeretünk (na de egyáltalán van olyan gyerek, aki szeret tanulni???)

Ha valaki még nem ismerne minket, egy tanács, hogy könnyen észrevehetőek vagyunk, népszerűségünket növeljük azzal, hogy állandóan sikítozunk, főként, ha pókot látunk, azt még Mucsaröcsögén is hallani. De nem tehetünk róla, imádjuk a hangunkat hallatni...

(Ezúton szeretnénk bocsánatot kérni mindazoktól, akiknek emiatt kilyukadt a dobhártyájuk, s már semmit sem hallanak, ígérjük, ha megnyerjük a lottót, veszünk nekik hallókészüléket! –követelhetitek majd rajtunk!) Ezért senkinek sem ajánljuk, hogy bármikor is a közelünkbe férkőzzön, vagy gyűlésünkre akarjon eljönni (Hallod főnök?!)

Mielőtt meg akar minket ismerni, a kockázatokról, és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét, esetleg dr. Kovács Esztert!

Na, de nem akarjuk magunkat rossz fényben feltüntetni! Szeretünk hülyeségeket kitalálni, énekszövegeket gyártani (Csak a tábortűznél ne kelljen énekelni!), s a sok értelmes dolgainkkal másokat őrületbe kergetni! Szeretünk főzni, illetve szeretjük, ha a vezetőnk főz nekünk, s nekünk csak játszani kell, amíg ő a konyhában szenved, majd elfogyasztani a kotyvalékot, s utána megint őrjítően sikongatni, amíg Móni elmosogat. ("Ha bárki is tud ennek megváltoztatására jó tanáccsal szolgálni, kérem sürgősen jelezze!")

Szeretünk kézműveskedni is, bár türelmünk a béka hátsója alatt sincsen hozzá. Ettől függetlenül mindig szeretnénk valamit csinálni.

Imádunk belefogni dolgokba, s félbehagyni, hogy még véletlenül se legyen kész. Hihetetlen nagy mozgásigénnyel rendelkezünk. Kivétel, amikor túrázunk. Nem hiába hallani: "Móni, mikor érünk oda?", "Messze vagyunk még?", "Én már nagyon fáradt vagyok!", "Álljunk meg!", "pihenjünk!", "Igyunk már!" "Már több mint két perce megyünk, én már nem bírom!". És ezt ismételgetjük félpercenként, hogy őrsvezetőnket folyamatosan bosszantsuk!

A legjobban játszani szeretünk, vagyis CSAK azt szeretünk! Tehát, ha tudtok jó játékpartyt, jelezzétek, mert elmegyünk, főleg ha szombaton 4 órától van, hogy ne kelljen gyűlésre menni.

Szeretünk kitalálni történeteket, s azt előadni {lásd nyári táborban, az UFO-s sztory)

És még egy fontos dolog! Nem szeretünk a vezetőnkre hallgatni, engedelmeskedni neki. (Na de akkor mire jó a 7 .törvény?) Imádjuk bosszantani, s kitartóan küzdünk az igazunk, a kívánságunk, s az akaratunk mellett. De vezetőnk erős természetéből adódóan, ez sokszor nem sikerül...

Hát ennyit rólunk...
Kamilla őrs

Adventi felkészülés a ceglédi cserkészeknél

Minden év adventjében és nagyböjtjében igyekszünk vezetőinket lelkileg is felkészíteni ünnepeinkre, így lelki hétvégéken veszünk részt. Az idei adventben 7-en gondoltuk úgy (ebből ketten vezetőjelöltek), hogy próbálunk elcsendesedni, önmagunkra figyelni a karácsonyi ünnepek előtt és elfogadtuk a ceglédi cserkészek invitálását.

Péntek estétől vasárnap délig voltunk otthonukban, ahol megtekintettük, hogy ők hogyan élik cserkészéletüket. Csonka Csaba nagykörösi káplán atya tartott szombaton elmélkedést, amivel segített bennünket lélekben is ráhangolni a Megváltó jövetelére. Este pedig adventi hangversenyen vehettünk részt, a csíkszeredai zenei iskola növendékeit hallgathattuk meg.

Bartók Ágnes

Merj álmodni!

Az idei évben immáron tizedik alkalommal kelt útra az érsekvadkerti alakulat, hogy Csehországban egy nemzetközi labdarúgótornán megmérettesse magát.

Az elmúlt tíz évben sok minden megváltozott. A csapat fiatalodott és kettőre gyarapodott, immáron másodízben erdélyi barátaink is velünk tartottak, és nem utolsó sorban a helyszín sem Zdar, hanem a Brnotól cirka harminc kilométerre fekvő Blansko városa volt.

A torna tizenegy csapat részvételével zajlott. Képviseltette magát Németország, Csehország, Székelyföld és Magyarország.

A rendkívül színvonalas torna izgalmas mérkőzéseket, egyenlő erők küzdelmét hozta. A lelátón pihenő csapatok és szurkolók kiélezett küzdelmeket, izgalmas mérkőzéseket láthattak.

A csoportmeccsek – mint mindig – nehézkesen kezdődtek számunkra. Az első mérkőzés vereségét egy, az utolsó másodpercekben rúgott góllal kiszenvedett győzelem követte. Ekkor még mi sem gondoltuk volna… A csoport utolsó meccsének nagyarányú győzelme önbizalommal töltött el bennünket.

Aztán következett a negyeddöntő, ahol a tavalyi évhez hasonlóan ismét a másik érsekvadkerti csapattal kellett megküzdenünk. A külső szemlélő egyik szeme sírt, a másik nevetett, hisz egy biztos továbbjutója van településünknek, de sajnos az egyik elvérzik.

Az elődöntőben a csehországi Jihlava csapata volt az ellenfelünk, velük nagyon jó kapcsolatot ápolunk, a nálunk eddig két alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi labdarúgótornán mindkét alkalommal részt vettek, és már nagyon várják a jövő évit. A kiélezett küzdelem végül is egygólos győzelmet hozott számunkra.

Ilyen közel még sosem voltunk ahhoz, hogy meghódítsuk Csehországot. Még egy meccs, csak egy meccs és megnyertük – mondogattuk magunkban.

Aztán eljött az a mérkőzés. Az ellenfelünk Zdar csapata volt, mondhatni a házigazda. Erdélyi barátaink fantasztikus hangulatot varázsoltak a csarnokban, egész idő alatt zúgott a „Hajrá magyarok!”, „Ria, Ria, Hungária!”. Ilyen közegben nem is végződhetett másként a döntő, minthogy 3-0–ra diadalmaskodtunk.

Minden évben úgy indultunk neki ennek a tornának, hogy tisztes helytállás, azért a dobogóra esélyesek vagyunk, de sok közel azonos képességű csapat van. Csak álmainkban jött elő az a kép, hogy mi emelhetjük a nap végén a magasba a győztesnek járó serleget. És lásd, megtörtént…

Végül köszönet azoknak, akik tíz évvel ezelőtt megkezdték az utat, s azóta minden évben folytatták is azt, hogy egyszer mi vehessük át az ő helyüket, köszönet erdélyi barátainknak azért a hangulatért, amit számunkra a torna alatt varázsoltak, és köszönet a csapatnak, aminek én is tagja lehettem, hogy teljesítette közös álmunkat.

„Győztes csapattag”


Ökumené

(Gondolatok egy hagyomány erősítéséhez)

Nincs új a nap alatt. Nem szűnnek a támadások a történelmi egyházak ellen. Támadnak és keresztre feszítenek gondolatban bennünket. Ám nem kell félni, nem kell aggódni. Nekünk küldetésünk van a pályán történő végig futásra. A futás közbeni hit megtartására az evangélium szavai a mérvadók, nem pedig a bértollnokok felekezeteket szembeállítással megosztó kijelentései.

Olyan meghatóan kéri az Egyház imája a békét a szentmise szövegein keresztül. Hallgasd meg esdeklő imánkat! Adj nekünk békét! Ez a szívből jövő kérés a szentmisékben nem is egyszer hangzik el, mintegy szívekbe súgva annak minden ember számára való fontosságát. Vajon tisztában vagyunk-e a béke fogalmával? A béke a rend nyugalma, az igazság műve és a szeretet hatása. Nem lehet számunkra mérvadó a világra jellemző béke, melyet a másiktól való félelem tart fenn. Számunkra a krisztusi béke fogalmának megélése lehet csak eszköz a mammon diktálta életmód megváltoztatásában úgy, hogy magunkévá tesszük „a ne félj tőlem, mert én nem bántalak téged” keresztig elvezető gondolkodásmódot.

Január közepén imanyolcad keretében együtt imádkoznak a történelem viharában szétszakadt keresztény közösségek, sőt még más világnézetű emberek is bekapcsolódnak ebbe a változást akaró együttlétbe, hogy általa kerüljenek közelebb Krisztushoz.

Legyünk hát mi is az evangélikus és református testvérekkel közös imában, s az azt követő agapéban tanúságtevők, hisz mindannyiunk közös célja Krisztushoz közelebb kerülve magasra tett mécsesként belevilágítani az egyre sötétedő világunkba.

Az imaórát 2006. január  18-án este 6 órától a szentmise folytatásaként tartjuk templomunkban. A testvérekkel történő kötetlen beszélgetés és a Kalász-csoport közreműködésével rendezett agapé színhelye pedig katolikus iskolánk díszterme, ahová külön meghívó nélkül szeretettel várunk minden, a világba Krisztust kivinni akaró testvérünket.

„szervezők”


Újévi köszöntő

Tehát elérkezett ez az újév. Ha hatalmunk volna vágyaink megvalósítására, olyan év lenne ez, amikor „tej és méz” folydogálna, amikor jókívánságainkkal nemcsak barátainkat, hanem ellenségeinket is megkeresnénk. A keresztény testvériség alapján mindenütt béke lenne olyannyira, hogy még az égi angyalok is kedvet kapnának leszállni a földre.

Miután nem vagyunk képesek vágyainkat megvalósítani, s nem tudjuk megfordítani a történelem kerekét, a Jóisten, aki ezt a világot jobban ismeri és szereti, mint mi, megért bennünket, rövidlátó embereket. Ránk hagyja, hogy az új év elején mindenféle jót kívánjunk egymásnak. Adja viszont azt, ami az Ő isteni igazságossága szerint legjobban szolgálja javunkat. Az egyes ember szívével, sokkal jobban törődik az Úr, mint akár a tölgyfákkal, melyek nem nőhetnek az égig. A természet határát megszabja, de az ember fejlődésének nem szab határt. Az ember sorsa saját cselekedeteitől függ. Tetteinek következményeitől, bármennyire szeretnénk is, nem tudunk megszabadulni. Ezért fontos, hogy magunkba szálljunk, ami nem is olyan könnyű, mint sokan gondolják. Hogy jól alakuljanak a dolgaid az új évben, neked kell erőfeszítéseket tenned! Nem menekülhetsz a felelősség alól, bármi is a munkaköröd. Jövőd kizárólag az Úristentől és tőled függ, senki mástól a világon! Sorsod úgy alakul, ahogy a dolgod teszed. Jó sorsod nem akkor lesz, ha sok pénzt keresel, hanem ha megtetted kötelességed, úgy lesz lelkiismereted nyugodt, s az Úr veled és tetteiddel elégedett. Számodra akkor boldog lesz az új esztendő.

Fontosnak tartom, hogy nevezzük a rosszat rossznak, a közönségeset közönségesnek, a jót jónak és dicséretesnek, márpedig nem a saját mércém, hanem katolikus hitünk és tanításunk mércéje szerint. Azért, mert ez a tanítás sokkal biztonságosabb, mint az emberek által kitalált világi bölcsesség. Legyünk bölcsebbek a történelem tapasztalataiból, merítsünk erőt Isten útjainak vizsgálatából, akkor az előrehaladó idő örök boldogságunkat szolgálja. Haladjunk bizakodva Istennel az új esztendőben!

(Készült Adolf Kolping 1855 újévi köszöntő alapján)

Kolping hírek

Örömmel tudatjuk, hogy az előző lapzárta idején Csehországban rendezett nemzetközi foci tornát Érsekvadkert I. csapata nyerte. A 12 csapatos tornán cseh, szlovák, német és magyar csapatokon túl, másodízben az erdélyi magyarság ( családjaink vendégei is voltak egyben) is képviseltette magát. Köszönjük Boda Norbert, Kakuja György, Konopás Tamás, dr. Molnár Arnold, Molnár Balázs, Pásztor János, Raduly Dénes, Szabó Attila, Temela Zoltán által alkotott csapatnak a községünk nevét öregbítő sikeres szereplést.

 Közös szilveszterünk ismét a benti kolping házban kerül megrendezésre. Kicsik és nagyok. Akikkel gyakran találkozunk és akiket ritkán látunk egyaránt kedvesek számunkra. A kellő készület elősegítése érdekében a karácsonyban családonként jelezzétek hány személlyel képviseltetitek magatokat. Ne feledjétek, hogy ¾ 12-kor megyünk a templomba, s az Úr társaságában töltjük el e földi fordulópontot. S ha véletlenül otthon szilveszterezel, a templomban lakó iránti tiszteletből  Te is eljöhetsz.

 Január utolsó szombatját úgy tervezzétek, hogy Csepelen a Zoltai zenei napokon veszünk részt. Utána Budapest valamelyik nevezetességének, netán a Terror Házának, megtekintése is szerepel a napi programban.


Egyházközösségi hírek

Január 18-án az esti szentmise folytatásaként ökumenikus imaóra lesz templomunkban. Balassagyarmati evangélikus és református testvérek is jelezték részvételüket lelkészeik jelenlétével.

Január 6-án este folytatódik az ifjúsági hittan. Kérjük a fiatalok aktív részvételét.

Szent András napján, templomunk búcsúja keretében, községünk szülöttje, Koza József kanonok úr 25 éves papi pályafutását is köszönthettük. Isten adjon neki erőt az új, hatvani állomáshelyén végzendő munkájához.

Kereszteltek:

Farkas András Márk
(Farkas András -Makó Krisztina)

Boda Zalán Ágoston
(Boda Norbert- Csillag Mária)

Halaj Dorina
(Halaj Zoltán -Nagy Dorottya)

Halaj Dorottya
(Halaj Zoltán -Nagy Dorottya)

Varga Richárd
(Varga Sándor -Horváth Erzsébet)

Halottaink voltak:

Mák József
Márton Sándor
Id. Raduly József
Maglódi Istvánné
Csóka Ilona
Vincze Gyuláné
Csabák Margit
Csernák István
Bojtos Ferencné
Gonda Ilona

Idézetek, humor

A halál bekopogtat egy házba, ahol a férfi nyit neki ajtót.
Így szól a halál:
- Jöttem a lelkedért!
Mire a pasas beszól a konyhába:
- Lelkem! Érted jöttek!

A rendőr fia panaszkodik a papának:
- Apu! Én nagyon fázom!
- Állj be a sarokba - mondja az apa. - Ott 90 fok van.

Cipőboltban hallottam:
- Majd meglátja, mennyire fog örülni ennek a cipőnek - mondja lelkendezve ügyfelének az eladó.
- Hm, az lehet. Különösen, ha majd esténként levehetem őket.