Magyaros Dóra - Plébániánk történetéről
Szakdolgozat


1971-1979 főbb események

 

Templomi beszerzések:

-       hangosító berendezés

-       szembemiséző oltár, papi székek, ambo

-       36 templomi pad, 31 templomi lóca

-       az összes padokra és lócákra ülőpárna

-       az összes bejárati ajtókhoz függönytartó és függöny

-       mobil termogenerátoros hőlégfűtés

-       az egész templomban márványpadló

-       lábazat mázolása, oldalfalak meszelése

-       mennyezeti szellőzők

-       három mázsás Szent József harang

-       harangoknak új vasállvány

-       a torony faszerkezetének kijavítása és az egész torony vörösrézlemezes fedése

-       a templomtető faszerkezetének felújítása, új lécezés, új palázás, szegélybádogok, csatornák, lefolyók készítése

-       ruhatári szaporulat: 1 arany garnitúra, 11 miseruha, 1 palást, 12 alba, 12 karing, 24 ministránsing, 36 ministránsszoknya

-       egy díszes monstrancia (dr. Szabó Imre püspök adománya)

-       egy díszes modern  misekehely (rózsafüzéresek adománya)

-       magyar perzsa szőnyeg garnitúra, szegedi szőttes szőnyeggarnitúra (Buda Mihály adománya)

Kálváriánál:

-         híd építése

-         kapuk rendbehozása

-         torony, tető, ajtók, stációk mázolása

 Plébániai beszerzések:

-         ebédlőbútor

-         konyhabútor

-         két új cserépkályha

-         szobák padlózása

Kántorházi beszerzések:

-         az egész házban kőműves javítások

-         az egész házban festés és mázolás

-         szobák padlózása

-         egy új cserépkályha

-         új csatornák

 Temetői beszerzések:

-         új kerítésdrót teljes egészében

-         a kapuk térségében új betonpadló

-         kapuoszlopok renoválása, a kapuk mázolása

-         a Jó Pásztor kápolna renoválása

 Lelkipásztori mutatók:

-         az iskolai hittan 1971-től állandóan eléri a tanuló ifjúság 78 %-át

-         az évi szentáldozások száma az 1971-es 69700-ről 1978-ra 90600-ra nőtt

-         bevezettük a kétévenkénti bérmálást. (csak a hetedikeseket és nyolcadikosokat visszük)

-         a Szentségek kiszolgáltatása előtt mindig oktatásban részesülnek a hívek.

-         a korviszonyok miatt hatszori jegyesoktatás van

 Kántorok:

-         Havasy Ernő (1954.aug.1.-1971.dec.31.)

-         dr.Schimmer József (1972.ápr.16.-1973.dec.31.)

-         Erdélyi Mihály (1974.febr.19.-1979.jún.27.)

-         Radics Sándorné (1978.szept.7.- )

 Sekrestyések:

-         Pistyúr András (1959.nov.1.-1975.júl.4.)

-         Molnár János (1975.júl.17.-)

1980-1990. év főbb eseményei

 

Templomi beszerzések:

-         Ruhatári szaporulat: egy darab kalocsai garnitúra

-         Villanyfűtés bevezetése a templomba és a sekrestyébe

-         Harangok villamosítása

-         Negyven darab támlás szék

-         Aszfaltjárda a templom körül

 

A Kálváriánál:

-         Villanyfűtés bevezetése

-         Hatvan darab támlás szék bevezetése

 

Plébániai beszerzések:

-         Vízvezeték-szerelés, vízbekötés teljessé tétele

-         Villanyfűtés bevezetése

 

A kántorháznál:

-         Vízbevezetés és a fürdőszoba korszerűsítése

 

A temetőnél:

-         Járdák készítése a két fő vonalon

-         Vízbevezetés, kerti csapok létesítése

-         Halottszállító és virágszállító kocsik vásárlása

-         Halotti hűtőláda beszerzése

 

Lelkipásztori mutatók:

-         A hittanoktatás továbbra is az iskolában folyik. Egyeztetési gondok miatt előfordul, hogy a 0. órában, reggel tartunk hittanórát. A csoportmegoszlások függvényében, általában 28-32 hittanórát tartunk.

-         Házasságkötés előtt három hónappal kell a jegyeseknek jelentkezniük. Ezt eleinte sokan kifogásolták, hosszúnak találták, de helyességét és szükségességét bizonyítja az a tény, hogy a tanácsoknál is három hónapra növelték a jelentkezés idejét.

1990.év

 

Május: A leköszönő Megyeri Sándor helyébe a testület Molnár Jánost választotta meg az egyházközség világi elnökévé.

 

Június: Sisa István káplán úr betegszabadságra ment. Horváth József kanonok úr is megbetegedett, nyugdíjazását kérte.

 

-         Komoly munkák beindulása jellemezte ezt az évet, nagy összegű beruházásokat kellett végrehajtanunk.

-         3 db új körmeneti sátorház készült. Sövényvágógépet és hozzá hosszabbítót vásároltunk, hogy a frissen rendezett parkot gondozni tudjuk (26.423 Ft)

-         A rózsafüzér társulat adományából díszkerítést kapott a Lourdesi barlang. (69.050Ft)

-         A templomtorony melletti tetőrészen a palát lemezre cseréltük, hogy a toronyról lehulló jégcsapok ne rongálják tovább a palát és megelőzzük a beázást. (128.956Ft)

-         Felújításokat végeztünk az üresen álló kántorházon, hogy a nyugdíjba vonuló Dr. Horváth József kanonok úr oda költözhessen.

-         Mivel az utóbbi időben többször betörtek templomunkba, a megrongálódott ajtókat kicseréltük, a nagyoroszi KTSZ-szel, és a hátsó bejáratnál vasajtót is készítettünk. (554.593Ft)

-         Megkezdtük a munkákat a plébánosi lakrészen, hogy elfogadható körülmények közé jöhessen új plébánosunk Néder Géza apát úr is.

-         Ez év szeptemberében betörtek a plébániára, novemberben ismét kísérleteztek, de Sisa atya ezt megakadályozta.

-         1990. november 27-én Sisa István atya váratlanul meghalt.

-         Beindítottuk a plébániai őrséget, amely mintegy 60 férfi folyamatos szolgálatvállalásával addig tartott, amíg megkezdődött a falu járőrszolgálatának működése. (3 hónapig).

1991

 

-         Január és március között teljes átalakítást nyert a kápláni lakrész is, ahova március 8-tól új káplán költözött, Székely János atya.

-         Újraindult az ifjúsági és a felnőtt-hittan, ismét előkerültek a gitárok, s időnként már gitáros miséink is voltak.

-         Felmerült a Kálvária kápolna újjáépítésének a gondolata. Sajnos ebben az évben ez megoldhatatlan volt, viszont létrehoztuk a Szent Kereszt alapítványt, erre a célra.

-         Felújítottuk a harang-villamosítást, a kórus ajtókat. Eladtuk a használaton kívüli olaj és hőlégbefúvót.

-         Az egyházközség képviselőtestülete egyhangú szavazattal a Katolikus Iskola létrehozása mellett döntött. A törvény adta lehetőségekkel élve visszaigényeltük ingatlanjainkat. (kántor- és felső-iskola) Sajnos kiderült, hogy a felső iskola tulajdonjogilag nem volt az egyházé. A kárpótlások összevonás érdekében tárgyaltunk a szomszéd községekkel, közülük Romhány lett társ ez ügyben.

-         Az önkormányzat felújította Érsekvadkert zászlaját és címerét, melyben az Esztergomi Főegyházmegye védőszentje, Szent Adalbert püspök látható. A zászlószentelés ünnepi szentmise keretében történt, melyen részt vett Balsai István igazságügy miniszter úr.

1992

-         A felnőtt hittanosokból megalakult a Kolping család, míg az ifjúság körében megalakult az 1028. sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat.

-         Megalakult a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola, a volt Kántor iskolában, a Plébánia mellett.

-         Felújítottuk az orgonákat. (festés, sípok cseréje)

-         Nyáron 65 cserkész Ráróspusztán táborozott, előző évben a ministránsok voltak Nyírjesben 38-an.

-         Felszentelték a Kolping-zászlót.

-         A Katolikus Iskola évnyitóján részt vett Kovács Gábor országgyűlési képviselőnk is.

-         Erdélyi gyermekeket fogadtunk. (székelykeresztéri gyermekotthonból)

-         Dr. Horvát József kanonok úr a székesfehérvári papi otthonba költözött.

-         Júniusban indult útjára az egyházközség havi lapja, a Vadkerti Harangok, melynek szerkesztését és egyéb munkáit a Kolping család vállalta.

-         14 szátoki gyermekotthoni lakónak a keresztelésén voltunk jelen, keresztszülőként.

-         A cserkészek a falu közelében lévő „mészégetőnél” adtak elő pásztorjátékot, ami nagy élmény volt a megjelent vadkertieknek és patakiaknak. A cserkészek ezentúl minden évben így szeretnék ünnepelni a Karácsonyt.

-         A hívek adományából felújítottuk a Nepumuki Szent János szobrot és rendbetettük környezetét.

-         Szintén újjászületett a Szentháromság szobor.

-         Az önkormányzattal közösen elkészítettük a két temetői utat, az önkormányzat vállalta a halottasház, az egyházközség pedig a temetői kápolna és harangláb rendbetételét.

1993

 

-         Január 24-én fiatal cigány felnőtt és fiatal járult szentáldozáshoz.

-         A cserkészek előadták a Szent Ágnes életéről szóló színdarabot.

-         A Vadkerti Harangok szervezésébe, szerkesztésébe bekapcsolódtak az ifisek is, így az ő mellékletük a Lókos Hírlap is az újság része lett.

-         A képviselőtestület 50 évre a Kolping család használatába adta a kántorházat.

-         A Kálvária kápolna újjáépítését nem engedélyezi a Műemlékvédelmi Hivatal. Pénzünk ugyan kamatozik, de gondolkozni kell a felújításon.

-         Május 20-23-ig a günzbürgi Kolping család 8 tagja vendégeskedett nálunk. Megható volt a búcsúmise és a cserkészek által előadott darab Fülöp atya életéről. Német vendégeink könnyes szemekkel vettek búcsút Érsekvadkerttől.

-         Június 1-től megváltoztak az egyházmegyei határok, mi a váci egyházmegyéhez kerültünk.

-         Mint adatközlők vetünk részt az esztergomi zsinat munkájában. Felmértük a rendszeres templombajárókat: 3960 katolikusból hétköznap átlag 170 fő jár templomba. Reggel 52 fő, este 118 fő /  nap. Vasárnap a 4 szentmisén 1252 fő vesz részt.

-         Egykori, a rólunk haláláig gondoskodni bíró plébánosunkat, Kiss István kanonok urat temették Esztergomban. Falunkból is sokan kísértük utolsó utjára.

-         Megkezdődött a templom tatarozása. Az elektromos hálózat teljes felújítása után a helyi mesteremberek beállványozták a szentélyt és elkezdődött a festés.

-         Tóth Kálmán atya Nagymarosról került hozzánk, mivel Székely János atya Rómába ment tanulni.

-         Szeptember első vasárnapján immár harmadízben volt szentmise az érsekvadkerti hősökért. Az egyházközség koszorúját cserkészek vitték.

-         Szeptember 12-én kb. 100-an utaztunk el a váci Hitkápolnához. Népviseletes lányok, asszonyok, Kolpingosok, cserkészek.

-         Szeptember 19-e a kálvária búcsú. A lakosság nyílt hitvallást tesz: körmenetbe vonultunk a főtemplomtól a kálváriáig. Kell nekünk ez a kápolna! Sajnos csak tatarozni lehet, ehhez segítséget ad az önkormányzat és a helyi szövetkezet is.

-         Iskolánkban Barsi Balázs ferences atya tartott előadást: a hit és az imádság szerepe az iskolai oktatásban címmel.

-         Július közepén Szentkútra zarándokoltak a volt Kalász tagok, néhány fiatal kíséretében. A szentmise és a körmenet után fiataljain Szent Erzsébet életéről adtak elő színdarabot.

-         Augusztusba 49 kolpingos utazott Günzburgba, hogy elvigyék a falu üdvözletét testvér-családjuknak.

-         Iskolánknak holland vendége volt, apát úr régi barátja látogatta meg a gyerekeket és a nevelőiket.

-         November 30-ra templomunk búcsújára elkészült a teljes felújítás. Az ünnepi szentmisét Keszthelyi Ferenc megyéspüspök úr celebrálta. A 250 éves templom ünnepi díszbe öltözve várta pásztorát és híveit.

-         Nagy segítségünkre volt, hogy az állványozók teljes mértékben társadalmi munkában végezték munkájukat, ami egy remekmű volt. A segítőket december 4-én egy ebéd keretében ünnepeltük és köszöntük meg áldozatos munkájukat.

-         Karácsonykor szép számmal utaztunk Vácra, hogy az érsekvadkerti hívek nevében ott köszönthessük a kis Jézust.

1994

 

-         Az egyházközségben működő csoportok szervezésében volt káplánjaink: Dr. Kovács István, Balczó András öttusázó tartottak előadást.

-         Május 1.: gyászmise az elhunyt Dr. Antall Józsefért.

-         Május 22-én az ünnepi szentmisén vendégünk volt Dr. Surján László, népjóléti miniszter úr.

-         Június 2-5-ig 42 günzburgi vendégünk volt, akik előző évi látogatásunkat viszonozták. Német nyelvű, szabadtéri gitáros mise búcsúztatta őket.

-         Június 18: papszentelés Vácon. Kálmán atyával 10 fiatal cserkész 2 napos gyalogos zarándokúttal érkezett Vácra, míg a hívek autóbusszal mentek, hogy együtt imádkozzanak a papi hivatásokért. Templomunkba 2 újmisés pap misézett.

-         Tóth Kálmán atya Budapestre került, helyébe Varga András atyát küldte a püspök úr.

-         Augusztus 20-án részt vettünk a budapesti körmeneten. 21-én a Fatimai kegyszobor elé fiataljaink Varga András atya, cigányaink Székely János szárnyai alatt érkeztek. A cserkészek a hegyen át zarándokoltak a Szűzanyához. A kegyszobor megérkezésétől továbbviteléig állandó őrséget álltak a szobor mellett a templomban és a ligetben is. A legnagyobbak az éjszakai helytállástól sem riadtak vissza.

-         A nyár folyamán nagyobb cserkészek és nevelők, szülők segítségével hetente játéknapot szerveztünk a gyerekeknek. A kisebbek játékokat készítettek, szabadon játszottak.

-         A felső tagozatosok elhatározták, hogy feltérképezik a falu határában lévő Jánospusztai temetőt. Itt már csupán néhány sírt gondoznak, és mielőtt teljesen elpusztul, próbáljuk legalább azt megtenni, hogy lássuk, kik vannak itt eltemetve.

-         Augusztusban kántor-váltás történt. Régi kántornőnk Radics Sándorné helyét pályázat útján Kakas Krisztina nyerte el.

-         Augusztus utolsó vasárnapján szintén egy régi hagyomány elevenedett meg. A sekrestyés szervezésében ismét termény-megáldási körmenetben vehettünk részt. Népviseletes fiúk, lányok, férfiak, nők, cserkész egyenruhás és magaviseletű fiatalok, a Kolping-család és Rózsafüzér-társulat, Katolikus Iskola és a hívek színes sokasága adott hálát a jó termésért.

-         A hősökért bemutatott szentmisén Urbán Árpád országgyűlési képviselőnk volt a vendégünk, aki részt vett a koszorúzáson is.

-         Szeptember 11. Elkészült a Kálvária-kápolna és a stációk rendbetétele is befejeződött. A hagyományos körmenet utáni ünnepéjes szentmisén Barsi Balázs atya áldotta meg az elkészült templomot. Hála Istennek, ők (ferencesek) már ismerősként jönnek hozzánk, jó az, ha a hívek szeretettel várják az atyákat.

-         Október 21-  november 4-ig 40 kárpátaljai gyerek és két tanáruk voltak nálunk. Ellátásukról, programjaikról az Önkormányzat és az Egyházközség közösen gondoskodott.

-         Felújították a családok a falu határában és a kertekben lévő álló kereszteket. (Gát-híd, Gárdonyi út). A cserkészek és a hívek gyalog, vagy kerékpárral érkeztek. Öröm volt látni, hogy a fiatalok imájába szívesen kapcsolódtak be az idősebbek. Addig van jövőnk, amíg ilyen fiataljaink vannak!

-         November 20-án aranymisén vehettünk részt. Falunk szülötte dr. Borsa Mihály (Nagy János) Táti plébános jött haza, hogy szülőfalujában mondjon köszönetet az Úrnak.

-         A Katolikus Iskola gondjai -jövője- foglalkoztat most mindenkit. Választani kell az együttműködés, az építkezés vagy helységkérés ügyében. Hosszadalmas folyamat, reméljük jól döntünk majd.

-         Karácsonykor a Katolikus iskolások színvonalas énekes-betlehemest adtak elő templomunkban. Az ifjúsági hittanosok a Boldog herceg című darabot játszották el, a cserkészek a hagyományos mészégetői-bemutatóban Szent Ferenc karácsonyát elevenítették fel. Szép kezdeményezés, hogy a cserkészek ismét betlehemezni járnak.  

1995

 

-         Hosszas megfontolás után Molnár János megvált az egyházközségi elnöki poszttól. Helyére a februári ülésen Szabó Kálmánt választották meg. 1995-től Urbán István tölti be az egyházközség világi elnöki és gondnoki feladatköröket.

-         Március: a megállapodás értelmében tantermet kértünk az önkormányzattól a Katolikus Iskola részére, mivel az elhúzódó kárpótlási ügy miatt egyéb lehetőségünk nincs.

-         Vendégeink voltak Lang György és Dr. Bolberitz Pál, a húsvéti lelkigyakorlatot dr. Kránitz Mihály tartotta.

-         Összeomlott a plébánia udvarában álló gazdasági épület. Helyette a garázs mellé épül új tároló-helység, ezzel nyeri el végleges formáját az udvar.

-         Az egyházi iskolába 11 gyerek iratkozott be.

-         Április 29-én rendezték meg Vácon a I. Egyházmegyei ministráns találkozót. 57 ministráns és felolvasó vett részt a találkozón, három szülő és András atya vezetésével. Úgy érezzük, jól sikerült jelmezes bemutatkozásunk, melyben a község (érseki vadaskert) játszottuk el. A találkozó bevezető beszédét Varga András atya tartotta, aki Sario Szent Domonkosról és a szentté válásról beszélt. Az ünnepi szentmisét Keszthelyi Ferenc keszthelyi püspök úr celebrálta, a jelenlévő atyák közreműködésével.

-         A cserkészek, ifjúsági hittanosok és a Kolping-család a börzsönyi Kenyeres forrásnál töltött el egy-egy hetet.

-         Július 1.-i hatállyal Varga András atyát nógrádi, diósjenői és berkenyei plébánosnak nevezte ki a Püspök úr. Újmisés káplán került a helyébe Mészáros Csaba személyében.

-         A Katolikus Iskola 12 új elsőssel gyarapodott. Az egyik osztály, a negyedik az Önkormányzati Felső Iskolában kénytelen tanulni, osztályterem hiánya miatt. Augusztus 25.-től az iskola új igazgatója Szalai István, aki feleségével Tiszaföldvárról érkezett. Az egyházközség az Eötvös úton vásárolt szolgálati lakást számukra.    

1996

 - Február 11-én volt a betegek kenetének kiszolgáltatása      templomunkban. Érsekvadkerten 134-en, Szátokon 29-en részesültek a szentségben.

-            Szép számmal vettek részt híveink a húsvéti lelkigyakorlaton, majd a húsvétvasárnapi körmeneten, ahol a katolikus iskolások, cserkészek vonulása tette szebbé a menetet.

-            A ministráns találkozóra több mint 50 ministráns, felolvasó lány és szülő utazott falunkból.

-            Megtörtént a beiratkozás a Katolikus Iskolába. Erre a tanévre 15 elsőst írattak be. Örvendetes, hogy öt romhányi tanulónk is lett, viszont szomorú, hogy a faluból csupán 10 szülő látja jónak ezt az intézményt.

-            Március 15-én Torgyán József volt az ünnepi szónok, a községi ünnepségen, ahol megkoszorúzta a hősök emlékművét és tábláját is.

-            A cserkészek Szent Ágnesről szóló jelenetet adtak elő a templomban. Szomorú tény. Hogy csupán 10-20 ember volt kíváncsi ennek a fiatal szentnek az életére.

-            Mészáros Csaba atya elkísérte a cserkészeket a vácrátóti Botanikus Kertbe, a tavaszi kirándulásra. Nagy öröm volt ez az együttlét mindnyájunknak.

-            A Kolping-család tagja az idei nyáron Erdélybe kirándultak, hogy frissítsék a kapcsolatot a kint élő Kolping-családokkal. A cserkészek Tar község határában táboroztak.

-            Váratlan, de nagyon nagy öröm érte az egyházközség vezetőit, mert sikerült megvásárolni a volt ÁFÉSZ-iroda épületét. Ez azért előnyös, mert a templom közelében van, a pedagógusok egy-két perc alatt átérnek a másik épületből. A nyár folyamán társadalmi munkával. Sikerült két tantermet kialakítani, tanári szoba, mosogató helyiség, igazgatói-iroda is épült. Örömük ez a gyerekeknek is, a hatalmas kert kiváló focipálya, amit a fiúk ki is használnak. A szeptemberi évnyitón történt az új iskola felszentelése és birtokba vétele, a 4.és 5. osztályosok költöztek ide.

1997


-         Képviselőtestületünk két új taggal gyarapodott: Csáki József és Urbán Gyula. Dr. Szabó János felmentését kérte.

-         Létrehozott munkaerő csoportok:

- templomi rendezvények szervezése: Záhorszki Ignác, Molnár István, Molnár Lajos és Vitéz István

- Iskolaügy: Szabó Kálmán, Nagy József, Fábián András

- Temető: Szabó János, Beke László, Konopás András, Boda János, Záhorszki János.

-         Február 12-én kb.30 hívő vett részt a betegek világnapján bemutatott szentmisén.

-         Március 8-án a Katolikus Iskolai lelki napon Barsi Balázs atya mondott beszédet a jelenlévők nagy örömére. Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Bokros Levente atya tette elmélyültebbé és hatékonnyá.

-         A beiratkozások idején 17 gyermeket írattak a Katolikus Iskolába.

-         Május 2-án a Karácsonykor betlehemező ministránsok és felolvasó lányok Ópusztaszerre kirándultak.

-         A váci ministránstalálkozón ismét népes csoporttal képviseltük magunkat.

-         Májusban a székesfehérvári papi otthonban elhunyt dr. Horváth József kanonok úr, aki 1971-1990-ig volt falunk plébánosa.

-         1997. június 17-én ismét temetésre utaztunk: egykori káplánunk dr. Kovács István jelent meg az Úrnál. Szeretettel imádkozunk érte.

-         Júniusba hosszú huzavona után végre sikerült megvásárolnunk a volt TSZ-iroda épületét, ahol végre megfelelő helyen működhet katolikus iskolánk.

-         Mészáros Csaba atyát a Püspök úr Vácra helyezte, új káplánunk Kecskés Attila újmisés atya lett.

-         Augusztus 30-án Keszthelyi Ferenc püspök úr szentelte meg az új Katolikus Iskolát és nyitotta meg az 1997/98-as tanévet.

-         Augusztusban az egyházközség értékesítette a kántorházat, a Kolping-család a volt ÁFÉSZ épületbe költözött, a cserkészek a kántoriskolában kaptak helyet.

-         Novemberben sor került a gázfűtés bevezetésére a plébánián.

1998.

-         1997, decemberében templomi hangversenyt tartottak a zeneiskola helyi tanulói. Reméljük ez hagyománnyá válik, a nagyszámú jelenlévő hívők igénye ezt mutatja.

-         Kolping családunk tagjai 17-én résztvettek a Csepeli Kolping család által rendezett zenei napon, ahol szólisták és hangszeres együttesek szerepeltek. A Fény gyermekei ifjúsági ének-és zenekar pedig Sillye Jenő: A kis herceg c. oratóriumát adta elő nagy sikerrel. Segítőként csatlakozott még hozzájuk Varga András atya, aki nógrádi plébánosként szállt be a csapatba.

-         A Katolikus Iskolában elkészült a tornaterem, gyerekek, szülők, tanítók nagy örömére.

-         Áprilisban került sor a húsvéti lelkigyakorlatokra. Az egyházközség híveit Stella Leontin atya, a Kolping család tagjait Bokros Levente atya készítette fel az ünnepekre.

-         Ebben az évben megújult a képviselőtestület.

-         19-én a Fény gyermekei ifjúsági ének-és zenekar a templomban előadta a Kezetekbe tüzet kaptatok c. húsvéti oratóriumot. Az egyházközség hívei közül kb. 20-an jöttek el meghallgatni az előadást.

-         Április 18-án Esztergomból a volt Legényegylet – ma Kolping család – megkoszorúzták az 50 éve elhunyt Mátéffy Viktor sírját.

-         Május 14-én du. 4 órakor volt a bérmálás. 45 bérmálkozót Gulyka József prépost úr bérmálta meg.

-         Május 15-16-án a Katolikus Iskola diákjai országos versenyen vettek részt és 2.helyezést értek el.

-         A ministránsok és felolvasók Betlehem- járásának jutalma volt egy Pécs környéki kirándulás.

-         A csíksomlyói búcsún szép számmal vettek részt híveink, többen a gyalogos zarándokúttól sem riadtak vissza.

-         Az elsőáldozás június 7-én volt. 17 lány és 14 fiú járult először a szentséghez.

-         Ifjúsági hittanosaink Kisorosziban táboroztak, a cserkészek a Szent Gellért forrásnál.

-         Szátok után Tereske lelkipásztori ellátását is ránkbízta a Püspök úr.

1999.

 

-         Ettől az évtől megváltozik a keresztelések rendje. Minden hónap első vasárnapján keresztelünk. A bérmálkozásnál is változások történnek: ezentúl azok bérmálkozhatnak 16 éves korukban, akik két évig előkészítő hittanra járnak.

-         A nagyböjti lelkigyakorlatot Balogh László nagymarosi káplán tartotta.

-         A Csepeli Kolping Zenei Napon ismét jelen voltunk az ifjúsági ének-és zenekarral együtt.

-         Április 25-én Érsekvadkert vendége volt Heinich Festing prelátos úr, a Nemzetközi Kolping Szövetség főprézese és dr. Borbelitz Pál atya.

-         Befejeződött a kántoriskola tetőszerkezetének felújítása, az épület külső tatarozása, a belső termek festése. Ugyanígy felújításra kerültek a templomajtók, padok, kerítések is.

-         Ministránsok, felolvasók a betlehemezéssel gyűjtött pénzen kirándultak. Útvonaluk: Recsk, Sirok, Felsőtárkány, Eger, Bélapátfalva, Szilvásvárad.

-         Változás történt a Szent Erzsébet Katolikus Iskola vezetésében. Szalai István helyett ezentúl Kovácsné Valkó Lívia irányítja az iskolát.

-         2 évi kápláni szolgálat után a Püspök úr Gödöllőre nevezte ki káplánnak Kecskés Attila atyát. Utódja Molnár Péter atya lett.

-         November 21.-től a Központi Szemináriumban tanul Beke Adorján.

-         Szent András ünnepén dr. Sánta János atya tartotta az ünnepi szentmisét.

-         Szent Család vasárnapján 8 házaspár közösen adott hálát az Úrnak az együtt töltött 30 évért.

2000.

 

-         A képviselő-testület januári ülésén döntött a templom tető fejújításáról. A munkálatok a jó idő beálltakor elkezdődnek.

-         Tervezett szentéri programok:

- Csíksomlyói búcsú Pünkösdkor

- Augusztus 19-én a két iskola közösen ad elő részleteket az István a király rockoperából.

- Márianosztrai zarándoklat

- Mátraverebély- szentkúti zarándoklat

- Millenniumi zászló felszentelése és átadása

- Emléktábla elhelyezés a plébánia területén, az épület falán (1848-as)

- Jubileumi karácsonyi hangverseny

- Élő betlehem

-         Felmérés készült a templomba járók számáról:

- Vasárnapi szentmisék:      1992-ben: 1252fő (31,6%)

                                          2000-ben: 1002fő (25.3%)

 

- Hétköznapi szentmisék:     1992-ben: 85fő

                                               2000-ben 34fő

-         A nagyböjti lelkigyakorlatot Szádóczki Károly, váci plébános atya tartotta, a kolpingosok közös körzeti lelkinapját Mészáros Csaba atya vezette.

-         A Katolikus Iskolába 11 első osztályos tanulót írattak be.

-         Május 21-én 27 fiú és 27 lány járult először szentáldozáshoz.

-         Május 27-én került sor a Kolping Erdei Ház felszentelésére. Közel 300-an vettek részt az ünnepnapon és a szentmisén.

-         Először volt ballagás a Katolikus Iskolában. A végzős diákok osztályfőnökük Nagyné Kristók Mária vezetésével vonultak át a templomba hálát adni az elmúlt évekért és erőt, kitartást kérni az induló életre.

-         Elkészült a templomtető felújítása, új kijavított állványzat, fóliázat, új pala, csatornázás. A munkálatok elvégzéséhez nagy segítség volt a hívek adománya.

-         Július 2-án Rolik Róbert atya részesítette újmisés áldásban a jelenlévő híveket.

-         Július 16-án emléktáblát avattak a plébánia falán annak emlékére, hogy az 1848-as szabadságharc idején itt szállt meg Görgey tábornok.

-         Augusztus 1.-i hatállyal Molnár Péter atyát Ludányhalászi plébánosává nevezte ki a püspök úr. Új káplánunk Urus Attila, aki Balassagyarmatról került hozzánk.

-         Szeptember 29-én került sor a Millenniumi zászló átadására. Áder János, az országgyűlés elnöke adta át a zászlót, melyet Varga András atya szentelt meg, vendégszónok pedig Koza József atya volt.

-         A tanévnyitó alkalmával szentelték fel az iskola parkjában Szent Erzsébet szobrát, melyet Csillag János és felesége adományaként készítettek.

-         Szeptembertől a Katolikus Iskola igazgatónője Nagyné Kristók Mária, aki a tantestület, a képviselőtestület és a püspök atya jóváhagyásával került a júniusban lemondott Valkó Lívia helyére.

-         A Katolikus Iskola dísztermének falán elkészült az új freskó, Adorján Attila festőművész munkája. Újabb felajánlás érkezett az iskola felé: Kordics József és felsége Halaj Ilona ajándékozási szerződés keretében a teniszpályák melletti földrészt az iskola részére átadták.

-         December 2-án plébániai nap volt községünkben. Budapestről Jézus Szíve Nővérek segítettek a programok vezetésében, lebonyolításában. Külön foglalkoztak a felnőttekkel, az ifjúsággal és a gyerekekkel.

-         Élő betlehemet állítottuk fel Karácsonykor a falu főterén, ahol a cserkészek adtak elő betlehemes játékot.

-         A Karácsonyi templomi hangverseny méltó befejezése volt a szentévnek.

2001.

 

-         Egyházközségünk idősebb nőtagjai - egykor fogadalmat tett kalásztagok - ismét régi zászlajuk alá gyűltek. Szeretnék fogadalmikat megújítani, és a Kalász életét felfrissíteni községünkben.

-         2001 január 20-án az egyházközség 1 millió forintot kapott dr. Mészáros Edénétől adományként. A pénzen két nagy csillár készült a templomhajóba, hat gyertyatartó, kereszt és templomi körmeneti gyertyatartók.

-         Lejárt a képviselőtestület mandátuma. Az újjáválasztás során a tagok közé került Molnár István és Zsiga László. Laczó András templomgondok egészségügyi állapotára hivatkozva felmentését kérte, helyére Záhorszki Ignácot választotta a testület.

-         Február 24-én az Országos Kalász közgyűlésre külön autóbusszal indultak asszonyaink, majd az Országházban megnézték a Szent Koronát.

-         A Katolikus Iskolába 13 szülő íratta gyermekét, osztályfőnökük Dombainé Murányi Szilvia tanító.

-         A húsvéti lelkigyakorlatot március 29-31 között, dr. Huszka Mihály, drégelypalánki atya tartotta.

-         Május 13-án dr. Keszthelyi Ferenc püspök atya jött Érsekvadkertre, a bérmálás szentségét 40 fiatalnak szolgáltatta ki.

-         Május 20-án 55-en járultak elsőáldozáshoz.

-         Július 2-án megalakult az Új Kalász. 66-an újították meg fogadalmukat illetve tettek most fogadalmat.

-         Augusztus 1-jén új káplánunk érkezett Gyönyör László atya személyében. Urus Attila atyát rimóci plébánosnak nevezte ki a püspök úr.

-         Új fíliákat kaptunk: Borsosberény, Pusztaberki és Horpács vezetését bízta papjainkra a Főpásztor.

-         Októberben 42 testvérünk utazott Rómába, ahol résztvettek Adolf Kolping boldoggá avatásának 10 éves évfordulójára rendezett ünnepségeken.

Érsekvadkerti káplánok

 

1872:            Concilio Emil

1872:            Zlathényi Béla

1875:            Palkovics Viktor

1876:            Brandi Antal

1879:            Müller Károly

1881:            Schneider Endre

1883:            Szecsei Ferenc

1888:            Klenovics Péter

1889:            Szép Lajos

1891:            Csóglei Kálmán

1892:            Simkó János

1893:            Daulovics Lajos

1902:            Novinsky Gusztáv

1903:            Busai Tivadar

1904:            Novák József

1904:            Svarba József

1904:            Dr. Kürtössy József

1905:            Teplán Gergely

1909:            Záchradka József

1911:            Teplán Gergely

1915:            Katula Antal

1917:            Szelénnyi István

1920:            Soltés István

1922:            Béres István

1923:            Petró László

1925:            Molnár Kálmán

1926:            Klema Endre

1927:            Pollák Miklós

1928:            Bálint József

1929:            Flienert Károly

1931-32:       Kárpáti Ferenc

1932-35:       Szabó Lajos

1935-38:       Juhász János

1938-39:       Virág Tibor

1939-41:       Kristóf István

1941-42:       Kovács József

                                              1942:            Dr. Balás János

1942-44:       Csurgai Jenő

1944:            Kiszner József

1944-45:       Oroszlány György

1945-46:       Halmosi Béla

1946:            Bölcsvölgyi Zoltán

1946:            Szabó Lajos

1946-47:       Dr. Cserpán Ignác

1947-48:       Kazár Mihály

1948:            Pálvölgyi József

1949-50:       Polyák József

1950-51:       Sudár János

1952:            Vivári István

1953-54:       Dr. Csányi József

1954-55:       Rabai Antal

1955-56:       Dr. Kállai Emil

1956-58:       Bárdos Ferenc

1957-58:       Kormos Ottó

1958-61:       Nagy István

1961-62:       Tárnóczi Ferenc

1962-63:       Pályi László

1964-66:       Radnai Tibor

1967-68:       Kovács István

1968-69:       Brandenburgi Sándor

1969-71:       Tarnóczi Ferenc

1971-73:       Dr. Kozma György

1971-76:       Tuskó Tibor

1973:            Dr. Kovács István

1974-77:       Gyöngyös Ferenc

1976-77:       Balás Béla

1977:            Kovács Tádé

1977-80:       Ottó Rezső

1979-80:       Nyíri Róbert

1981-82:       Ottó Rezső

1982:            Sisa István

1982-83:       Dr. Osztie Zoltán

1984-85:       Mravcsik István

1985-88:       Udvardi György

1988-89:       Béla Vince

                                              1989-90:       Sisa István

1990-93:       Székely János

1993-94:       Tóth Kálmán

1994-95:       Varga András

1995-97:       Mészáros Csaba

1997-99:       Kecskés Attila

1999-00:       Molnár Péter

2000-01:       Urus Attila

2001-03:       Gyönyör László

2003    -        Varga Péter

Gyönyör László érsekvadkerti káplán tíz hónapig végzett munkái

 

„Néder Géza apát úr halála után tíz hónapon keresztül nagy igyekezettel végezte Gyönyör László káplán úr a munkálatokat. Köszönet érte az egyházközség nevében.

 

A következő munkálatok készültek el:

 

-A plébánia minden helysége ki lett festve                       120.000Ft

-kerti ház elkészült Pénzes István adományából               40.000Ft

-A kalász házban víz, - gázszerelés                                 450.000Ft

-A kalász házban külső, belső festés, csempézés             250.000Ft

-A kalász házban 60 db új szék vásárlása                        320.000Ft

-Templomi padokra új huzat készült                               295.000Ft

-A plébánián lévő ülőgarnitúrák kárpitozása                     82.000Ft

-Toronyórák megjavítása                                                         625.000Ft

-A plébánia kerítésének felújítása                                    105.000Ft

-Új stációképek, keretek készítése                                  950.000Ft

- Nagy teherbírású híd készült a Katolikus Iskola

sportpályájához a patak fölé, társadalmi munkával          

Az anyagi segítség nagy részét Nagy József adta,

a plébánia részéről                                                         220.000Ft

- Összesen:                                                                    3.457.000Ft

                           

        

 

Urbán István, az egyházközség elnöke az összes munkában részt vett”.


Kalász

 

 

„A Kalász Érsekvadkerten először 1937-ben alakult meg, de sajnos csak rövid ideig működhetett. Néhány lelkes volt kalászlány illetve leendő Kalász-testvér kezdeményezésére 2000-ben ismét megalakult. 2001. július 2-án 65 fő tett újból fogadalmat. 2002. Februárjában az érsekvadkerti Egyházközség Képviselőtestülete a Kalász csoport kérésére két volt iskolai tantermet bocsájtott a részükre. Az Egyházközség jelenlegi káplánja Gyönyör László atya és sok lelkes adományozó segítségével 2003. február 1-re az első terem felújítása meg is történt. Ezen a napon az Egyházközség káplánja és világi elnöke Urbán István átadta Kalász csoport részére. Tervünk az, hogy a Kalász-ház teljes átadása, felszentelése 2003.július 2-án történjék.”

 

 

                                                        Dr. Kovácsné Nagy Mária

                                               Az érsekvadkerti Kalász vezetője