Kolping Adolf

Mint kölni egyházmegyés katolikus pap 1849-ben indította el mozgalmát. Teológiai tanulmányai és pappá szentelése előtt iparosként a cipész szakmában dolgozott. Fiatal káplánként személyes küldetését abban ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. A katolikus legényegylet megalapításával a fiatalokat ki akarta vezetni az elszigeteltségükből, életük sikeres megoldásához kívánt segítséget nyújtani közös művelődés és önsegélyezés megszervezésével. A társadalom átalakulását az egyes emberek megváltoztatása által akarta elérni. Célja elkötelezett keresztények nevelése volt, akik képesek felelősen helytállni a családi életükben, a hivatásukban és a társadalomban. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Szándéka szerint a kereszténységet életszerűen és bátran bele kell vinni a gyakorlati életbe.Az Érsekvadkerti Kolping – Család

 
1992-ben alakult 102 fővel. Ma 147 fő a taglétszám, gyermek 49, ifjú 28, felnőtt 70 fő.

Az 1990-s évek kezdetén szerveződött újra az ifjúsági hittanos közösség, melynek gyökerei az 1960-70-s évekre nyúlnak vissza. Lánglelkű atyák dacolva a kor nehézségeivel szervezték maguk köré a fiatalokat. Ez lett a magja az Érsekvedkerti Kolping Családnak.

Néhai plébánosunk Néder Géza apát úr német kapcsolatai révén már hallott a Kolping-mozgalomról. Megismertük a szervezet katolikus, családcentrikus, segítségnyújtó, nevelő eszméit, és azonosultunk vele.

Ma már tradicionális éves programjaink vannak: hittan (felnőtt és ifjúsági hetente), lelkigyakorlatok (Erdei Kolping háznál), zarándoklatok (Csíksomlyó, Budapest Szent István körmenet), előadássorozatok. Programjainkkal a Kolping eszmékhez hűen, a közjót igyekszünk szolgálni, és hitünkben megerősödni.

A helyi egyházi lap a Vadkerti Harangok 1991 óta a helyi egyházközösség havi rendszerességgel megjelenő lapja. Ennek előállításában, cikkeinek megírásában, nyomdai előkészítésében a helyi Kolping jelentős szerepet vállal.

A Kolping szövetség egyik üdülőháza Érsekvadkerten található. Bővebben az itteni igénybevételi lehetőségekről a http://ersekvadkert.kolping.hu alatt olvashatunk.

Figyelmükbe ajánlom még a Kolping Szövetség oldalát: www.kolping.hu 


Vissza a főoldalra