Nevelési céljaink:

     Közösségi életre nevelés

     Erkölcsi nevelés

     Családi életre nevelés

     A teremtett világ védelmére nevelés

     Hazaszeretetre nevelés

     Imádságra nevelés

Alapítva: 1992

Fenntartó: Egyházmegyei Hatóság Vác

Helyi kezdeményezésre, az akkori lehetőségeket kihasználva, felmenő rendszerben egy osztállyal indult meg a tanítás a hajdani Kántor Iskolában. A lelkes szülők nem egyszer saját építőanyagaikat ajánlották fel a tantermek rendbehozatalára. (Hajdani ÁFÉSZ irodában) a mai Kolping-házban voltak a bővülő iskola újabb tantermei. Ez a szükségmegoldás a már-már reménytelennek tűnő új épület vásárlás időbeni elhúzódása miatt vált szükségessé. Kárpótlások igénybevételével végül sikerült az egykori TSZ iroda épületét megvenni és korszerű iskolává átalakítani. (Ebben legnagyobb érdeme Urbán István egyházközség világi elnöknek volt, aki szervezte és intézte az iskolával kapcsolatos hatósági ügyeket). Nyolc év alatt 8 osztályos intézménnyé fejlődött. Anyagi támasza a fenntartón kívül az intézménynek a helyi egyházközség és önkormányzat volt. Mint minden új dolognak - községünkben is - voltak az iskola ellenzői. Mára ezek a hangok bár léteznek, tényként könyvelik el az iskola létezését.

 

Hagyományaink

Iskolánk mindennapjai az egyházi év rendjéhez igazodnak: lelkigyakorlatok, hétfő reggeli szentmisék, Erzsébet nap, jótékonysági bál és vásár, adventi és nagyböjti készülődés, farsangi mulatság, közös ünnepi szentmisék.

Az egyházközség életében aktívan részt veszünk (Cserkészet, Kalász, Kolping család, ministrálás, templomi felolvasás). Községünk életébe színvonalas műsorainkkal, rendezvényeinkkel kapcsolódunk be.

Hétköznapjaink

Családias légkör, lelkes, fiatalos, de tapasztalt tantestület, változatos tanórán kívüli programok: kerékpártúrák, kirándulások,

akadályverseny, színház -és mozi látogatások, erdei iskola, úszásoktatás, zenetanulási lehetőség, szakkörök várják az ideiratkozó tanulókat.
 

Eddigi igazgatók:

Néder Géza apát 1992-1995

Szalai István 1995-1999

Kovács Lívia 1999-2000

Nagyné Kristók Mária 2000-2006.08.31. MEGSZŰNÉSIG 


Vissza a főoldalra