Az 1028. sz. Néri Szent Fülöp cserkészcsapat
Csapatunk 1992 óta működik a Magyar Cserkészszövetség tagjaként. A Szövetségen belül pedig a X. Cserkészkerülethez tartozunk. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Kerülettel, részt veszünk az általuk meghirdetett rendezvényeken is. Jelenleg 7 őrs van. 3 fiú. és 4 lány őrs. Az őrsöket a pár évvel idősebb vezetők irányítják, akik felkészültek, és megfelelő képesítéssel rendelkeznek. Az őrsvezető lelkesedésén, munkáján, és példamutatásán múlnak a sikeres összejövetelek. Heti rendszerességgel tartunk őrsi foglalkozásokat.
Programjainkból: cserkésznap, mikulás buli, farsangi bál, karácsonyi ünnepség, szánkózás, csapatkirándulások, anyák napi ünnepség. Ezek a napok általában a csapatotthonunkban valósulnak meg, persze csak, ami helyhez kötött. Nyáron az éves munka megkoronázása a tábor, amely 1 hétig tart, ahol az év során elsajátított elméleti ismereteket gyakorlatban alkalmazzuk, és hasznos ismeretekkel bővül tudásuk. Kivesszük részünket a helyi rendezvények lebonyolításában. Nemzeti és vallási ünnepeinken jelen vagyunk.

A cserkészélet egész éves elfoglaltságot jelent. Fogadalomtételünkkel egy egész életre elkötelezzük magunkat arra, hogy szolgáljuk Istent, hazánkat, és embertársainkat. Ami bennünket megkülönböztet más szabadidős elfoglaltságtól, az a keresztény értékrendnek megfelelő 10 törvény és a fogadalom, amely irányt ad számunkra. Programjaink, összejöveteleink a nevelést szolgálják.

Bartók ÁgnesVissza a főoldalra