Vadkerti harangok
2020. szeptember

Szentírás Vasárnapja
Szentmiseszándékok
75.születénap
József atya életútja
Minden varázslat
Hagy szóljon
Események dióhéjban
Felhívás
Hittan tábor 2020
Elsőáldozás
Termény-betakarítási hálaadás Érsekvadkerten
Kolping híreink
HíreinkVissza az előző menüre

Szentírás Vasárnapja

Minden évben szeptember utolsó vasárnapján, ebben az évben szeptember 27-én ünnepli az egyház Szentírás vasárnapját. Nálunk kettős ünneppé lesz ez a nap, hisz ekkor lesz a tavaszi vírushelyzet miatt halasztódott elsőáldozás ünnepe is. A Biblia védőszentjének, Szent Jeromosnak az ünnepéhez, szeptember 30-ához legközelebb eső vasárnapon a katolikus egyház különös figyelmet szentel a Szentírásnak.

Bár a Szentírást az Egyház mindig is kiemelten tisztelte, mégis csak a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései szenteltek neki külön ünnepet. A zsinat alkalmával történt először, hogy a világ püspökei a Szent Péter Bazilikában a főhelyre tették és a tanácskozások középpontjába állították a Bibliát. Az 1962 és 1965 között tartott zsinaton a főpapok testülete Dei Verbum címmel új szellemű határozatot fogadtak el a Bibliáról, amely többek között arra szólítja fel a katolikusokat, hogy rendszeresen olvassák a Szentírást.

A szentírásvasárnap megtartását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az elsők között rendelte el a világon. Kezdetben nagyböjt egyik vasárnapján ülték meg az ünnepet, később azonban áthelyezték szeptember utolsó vasárnapjára.

Ezen a napon a katolikus közösségek a templomokban kiemelt helyre teszik a Bibliát, és hálát adnak Istennek azért, hogy a szent könyvnek köszönhetően megismerhetik a Teremtő elképzeléseit és akaratát, a helyes erkölcsi értékeket és alapelveket, eligazítást és erőt meríthetnek belőle életük egész folyamán, és bizonyosságot arról. hogy az ember öröklétre kapott meghívást.

(NET-ről)

Vissza az újság tetejére

75. SzületésnapraUram, köszönöm az életet, amit adtál,

S melyet 75 évig kezedben tartottál.

A hitet, amit örököltem édesanyámtól

Segítettél megőrizni, s óvtál a szezon-ideológiáktól.

 

Ifjúként hányszor próbáltak eltéríteni, mennyit tűnődök ezen.

Már-már el is indultam, de Te jöttél és megfogtad a kezem.

Mennyit vívódtam, mikor válaszúthoz értem,

Ám Te mindig ott voltál, vezettél, bár meg nem érdemeltem.

 

Hányszor jöttek csalfa csábítások, hogy hittel az ember a vesztébe rohan.

De Szentlelked által te adtál erőt, hogy bátran megvallhassalak, Uram.

Hittem benned, s mégis áldozata lettem sok-sok tévedésnek.

Uram, bocsáss meg ezért nekem, könyörögve kérlek.

 

Öregszem, lépéseim nehezednek, szükségem van hordani a mankót,

Másik kezemet Te fogd meg, vezess, hogy országodban találjak nyitott ajtót.

S ha még úgy gondoltad, hogy adsz nekem szerepet

Mindig mottóm legyen, hogy „Isten a szeretet”.

 

Hogy mennyi van még hátra, nem tudom.

De megelégszem azzal, amit adsz, Uram.

Csak utolsó órámban is add, hogy hozzád kiáltsak:

Békédet add, Uram: a gondomat viselőknek, egyházamnak és az egész világnak.

(Baritz Gergely verse alapján)


Vissza az újság tetejére

József atya életútja

Kovács József vagyok, a Nógrád megyei Pásztón születtem 1964. június 1-én.

Egy kis dél-nógrádi, 1200 fős faluban, Héhalomban nevelkedtem fel. (Tizenkét papot adott ezen település a múlt században.) A gyöngyösi ferences barátok missziója révén is benne élt az emberekben a ferencesek és az Egyház szeretete. Buzgó, vallásos falu még most is. Sok ferences és világi papi hivatás indult innen: Dr Füzér Julián, Dr. Várnai Béla, Szita Teofil, Pataki Alfonz kapucinus; egyházmegyések: Dr. Kovács Gábor spirituális, turai plébános, nagybátyám, Dr. Szücs Ferenc, aki Lourdesban van eltemetve, Kovács Imre esperes, nagybátyám, Szücs János, piarista, tartományfőnök - néhányat említve. Sokat ministráltam gyermek- és ifjúkoromban. Sok munka volt a földeken, bátyámmal, aki orosz-német szakos gimn. tanár, nyaranta szőlőt kapáltunk, szénát gyűjtöttünk. Szüleink egyszerű földművesek voltak, sokat dolgoztak, a családban igaz becsületes keresztény életre-nevelést kaptuk. A kommunizmus sok kárt tett nekünk, elvette földjeinket, édesapám, nagyapám életét sok szenvedés kísérte. Édesapám megjárta mint kassai huszár a Don-kanyart, 1943 januárjától átélte a borzalmas visszavonulást. Erről sokat beszélt nekünk. Jelenleg van egy nővérem is, Turán lakik családjával. Egy bátyám már meghalt, kőműves volt, nagy családja van.

 

Papi hivatásom formálódásában Szita Teofil ferences nagyban segített, példája vonzó volt számunkra, ahogy nyaranta itthon misézett, dolgozott. Úgy volt, hogy a ferencesekhez kerülök Esztergomba, de a családom a piaristák felé irányított. Így hát a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba kerültem. Ez szép 4 év volt, sokat kellett tanulni, főleg a természettudományokat. 1982-ben érettségi után Vácra jelentkeztem kispapnak Bánk érsek-püspöknél. Felvettek és Egerbe irányítottak. Az Egerben eltöltött egy év után katonaság következett Lentiben. Szép és kemény emberformáló tapasztalat volt a hadsereg a kommunizmus utolsó éveiben. 1985. februártól fél évig órákat és előadásokat hallgattunk Egerben, majd szeptemberen elkezdhettem a 2. évet. 1987-ig voltam Egerben. Ekkor már a negyedév következett volna, de én eljöttem onnan hivatásom tisztázására. Marosi Izidor püspök úr Kecskeméti Főplébániáján fogadott be, itt voltam sok kiváló káplán (Stella Leontin, Tóth András, dr. Kocsis Imre, Keserű István, Nagy Károly) mellett hitoktató, harangozó, sekrestyés és mindenes. Sokat tanultam tőlük!

 

A szegedi szemináriumban folytattam tanulmányaimat 1990-92 között, Dr. Turai Alfréd volt a rektorom, aki jelenleg Vácott él. 1992. június 21-én szentelt pappá Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök úr. Első állomáshelyem újra a kecskeméti főplébánia volt, majd 1994-99 között Kerekegyháza, plébánosi beosztással. Itt nyugdíjasként tevékeny lelkipásztori kisegítésben Tátrai Gábor ferences atya nekem is sokat segített lelki tanácsaival, aki egyébként hosszú éveket esperesként a Szeged-Csanádi egyházmegyében, Békéssámsonban tevékenykedett.

 

Aztán szép ötévi kerekegyházi szolgálat után Mátranovákra kerültem, Salgótarján és Eger közelébe a Mátra hegység északi részére, gyönyörű vidékre, ahol 4 plébániát kaptam a hozzá tartozó fíliákkal. Itt öt évig szolgáltam (Kerületi Esperesként is 2000-2005 között). Majd Tápiószecső következett, alföldi rész, ahol nagyon buzgó hitéletet, mély lelki életet tapasztaltam a gyónások kapcsán. Innen szűk egy év múlva Vácrátótra kerültem, amely szintén gazdag élményt, tapasztalatot adott nekem, itt újabb öt évig voltam, 2010-ig. Innen kerültem be munkatársként, központi szolgálatra Vácra a Püspöki Levéltárba és Könyvtárba. Közben elvégeztem a 2 éves képzést ( 4 szemeszter dr. Dóka Klára professzor asszony vezetésével az Országos Levéltárban, Budapesten) és levéltárosi végzettséget nyertem. A Kánonjogi Postgraduális képzést is elkezdtem még Mátranovákról, egy évet (2 szemeszter vizsgái) sikerült végeznem, de a sok munkám miatt már tovább nem tudtam bejárni Budapestre. Kiadványt szerkesztettem Mátranovák krókája címmel ez időben.

 

2011-13 között a Párizsi Magyar Katolikus Misszió lelkészeként voltam külföldön. Igyekeztem jó lelkipásztora lenni magyar testvéreimnek. A francia nyelvvel volt nehézségem. Mindennapi miséző helyem a l'Eglise saint Elisabeth de Hongroise, a párizsi Máltaiak főtemploma. Vasárnap természetesen a Magyar Missziónkban miséztem magyarul, utána ott ebéd, és kulturális-lelki programok is voltak. Hétköznap családokat látogattam, főleg erdélyieket, és fogadtam a Misszióban a vendégeket. A Magyar Intézetben tanultam franciát, a College de Bernardin-ban exegézist, egyházjogot, liturgikát hallgattam. Az Institute Catholique de Paris Intézményben tovább folytattam nyelvi képzésemet. A párizsi Notre Dame székesegyházban sokszor koncelebráltam a világegyházból ide látogató számos pappal, élükön Vingt-Trois bíborossal.

 

2013-ban visszakerültem az Egyházmegyébe, és augusztustól Karancslapujtőn szolgáltam. Itt a Karancskeszi plébánossal, Szász Gyula atyával láttunk el 8 plébániát főleg hétvégén. Majd újra Központi Szolgálatban (2014-15), az Egyházmegyei Könyvtár munkatársakért. A régi Periodikákat kellett regisztrálnom, katalogizálnom (évkönyvek, váci egyházmegyei és a Nagymagyarország összes Schematizmusai). Jelenleg Turai professzor filozófia tárgyú, vegyes nyelvű könyvállományát katalogizálom. 2015-17 között Ecsegen és Csécsén voltam plébános (Nógrád megye szintén).

 

Innen 3 éve kerültem az Érsekvadkert előtti állomáshelyemre, Vác-Hétkápolna kegyhelyre. Itt is örömmel szolgáltam. Innen is sok helyre, plébániára is eljutottam, ahová hívtak kisegíteni lelkipásztor barátaim, paptestvéreim (Szob, Nagymaros, Zebegény, Kismaros, Érsekvadkert, Bercel és a hozzájuk tartozó miséző helyek).

A zsolozsma olvasmányos imaórája Szent Ágoston püspök gondolatait hozta az ő megtérésével kapcsolatban. ,,Nem keresnél, ha már meg nem találtál volna. (...) Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned Istenünk."

Keresem én is Isten akaratát ebben a missziómban, augusztus 1-től, itt Érsekvadkerten.

Köszönöm mindazt a szeretetet, amivel a kedves érsekvadkerti hívek körülvesznek. Isten áldja meg őket bőséges áldásával!

Az évközi idő evangéliumai, olvasmányai nekem egyet mélyítenek el: kérni alázattal Jézustól a Szentlelket. Jézus szomjazza a mi szeretetünket, Ő kér: ,,Adj innom". Nekem pedig Jézust kell látnom és szolgálnom a testvérben, ahogy az életige is megélni bátorít engem: ,,Mindazt, amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez a törvény és a próféták."

(Kovács József kisegítő lelkész, rk. áldozópap)


Minden varázslat


Einstein szerint csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.

A 2020. szeptember 5-én a Kolping ház udvarában megrendezett családi nap ténye már önmagában varázslat volt. Emellett utazás az időben.

2014 óta minden májusban várta a kisgyermekes családokat a nyitott udvar, sok játékkal, kézműves foglalkozásokkal és előadásokkal. A 2020. májusra tervezett alkalmat az élet felülírta, a koronavírus járvány miatt a közösségi rendezvények elmaradtak.

Szeptemberben ugyanakkor visszaforgattuk az idő kerekét. Egyrészt azok a közreműködők jöttek el, akikkel májusra is megbeszéltük, másrészt a gyerekek önfeledt és boldog játéka a kapukon kívül tartott minden aggodalmat. Mindezekben pedig segítségünkre volt Szervác, Peti, Edit, Gabó, Bianka és Balázs is.

A Kámfor Bábszínház a Só valamint a Sárkány és az ördög című mesék élőzenével kísért előadásával varázsolta el a gyerekeket, akik maguk is a mesék részeseivé váltak. Sőt, a sárkány szerencsehozó hasát is megsimogathatták.

A résztvevők új értelmet adhattak tárgyaknak is. Zsolnai Gabóval háztartási papírhulladék újrahasznosításával marionett bábok és egyéb játékok készültek, Filamella Edittel pedig kavicsokat lehetett különleges festési technikával életre kelteni. Aki pedig maga szeretett volna más bőrebe bújni, annak Boda Bianka volt segítségére. Arcfestése után lettek közöttünk kalózok, kutyák és pillangók is.

A végére pedig maradt az igazi varázslat: Kiss V. Balázs bűvész előadása. A gyerekek bevonásával végrehajtott trükkök után - és ez nem túlzás - mindenki szája tátva maradt. Sokasodó és vándorló labdák, hát mögött forgatva kirakott Rubik kocka, kártyatrükkök, találomra választott számok szorzásából telefonszám… A mutatványba bevont gyerekek talán még mai is azt kérdezik: de hogy csinálta?? A műsor pedig a repülő asztallal zárult…

A több mint száz résztvevő pedig tanúsíthatja: a varázslat létezik. Úgyhogy: hókuszpókusz, abrakadabra, gyertek jövőre is a családi napra!

(molnárarnold)

Vissza az újság tetejére

Hagy szóljon!

Nem kívánunk belefolyni abba a mai napig élénk vitába, hogy a gitárosoknak van-e létjogosultsága az egyházban és a liturgiában, vagy nincs. Inkább arról szólnék, miért csináljuk.

A gitáros énekkar tevékenysége szolgálat és eszköz, aminek célja, hogy közelebb kerülhessünk az Istenhez. A zene - legyen az klasszikus vagy könnyűzene - képes az igét szolgálni a liturgia során, így rengeteg hívőt segít az imában. Törekvésünk arra irányul, hogy szolgálatunk megszólalása méltó módon dicsőítse Istent, egyben segítsen a híveknek utat nyitni Hozzá.

Tevékenységünk hajtó ereje a dicsőítés. Ahogy a katekizmus is írja:

„A dicséret az az imaforma, mely egész közvetlenül Istennek ismeri el Istent. Önmaga miatt énekel Neki, dicsőíti Őt, nem azért, amit tesz, hanem, mert Ő VAN.” (KEK 2639)


Sebők Sándor atyával valljuk: „Nem azért énekelünk, hogy jól érezzük magunkat a templomban, hanem mert már jól érezzük magunkat, és a magunk hangján akarunk szólni a Jóistenhez”.

2020. évi terveink között - immár harmadik alkalommal - szerepelt egy gitáros tábor megrendezése a Kolping Erdei háznál. A zenei táborok középpontjában a gitárral is kísérhető dalok tanulása révén a hitélet, valamint a közösségépítés áll. Célja az, hogy a résztvevők elmélyülhessenek a gitáros egyházzenében, valamint új dalok tanulása mellett hasznos szakmai ismereteket szerezzenek a gitáros énekek liturgián belüli és kívüli szerepéről, alkalmazhatóságáról.

Hagy szóljon!

A mottó eredetileg arra utalt, hogy folytathatjuk a megkezdett utat. Aztán jött a koronavírus miatti veszélyhelyzet és úgy tűnt, idei táborunk csak terv marad. Aztán a Gondviselés megengedte, hogy valóban szóljon, és július 10-12. között – igaz, a tervezetthez képest szűkebb körben – megvalósult a tábor.

Együttlétünk témája a ’Keresztény könnyűzene és az ünnepek’, központi eleme pedig egy nászmisés esküvő dalainak összeállítása és gyakorlása. Rövid, de intenzív és eredményes hétvége volt, melynek magját az Érsekvadkerti Gitáros Énekkar és az ipolyszalkai Vox Juvenilis énekkar adta. A szombat esti programon pedig részt vettek az Érsekvadkerti Kolping Család tagjai és - búcsúzásképpen - Berta László atya is.

A táborban tanult dalok pedig augusztus 15-én – Bandi és Évi esküvőjén – az ipolyszalkai templomban a liturgia során váltak élővé.

Molnár Arnold

 

Vissza az újság tetejére

Események dióhéjban


A vírushelyzet változása nem gátolta meg, hogy folytatódjék Érsekvadkerten augusztus utolsó vasárnapján már hagyománnyá vált hálaadás, mely az emberi munka gyümölcsét helyezi előtérbe. Már előző nap a KALÁSZ házban nagy volt a sürgés-forgás. A behozott terményeket a szorgos kezek formázták templomdíszítő elemekké, melyek már a szombat esti szentmisétől a vasárnapi nagymisét követő körmenetig a templomunkat és a körmenetet egyaránt ékesítették a népviseletbe öltözött testvérekkel együtt. Ismét testet öltött, hogy a hagyomány és a hűség kéz a kézben járása egy új világ és szebb jövőt jelenít meg vajúdó világunk számára.

Szeptember 4-én került megáldásra az Önkormányzatunk szervezésében a Rákóczi és a Táncsics utak találkozási pontjában lévő szabadterületen elkészült Trianon park, mely a múlt ismeretének tükrében jövőépítés zálogaként lett új dísze Érsekvadkertnek.


Szeptember 5-én ismét, az egész falu felé nyitott családi nap volt a Kolping házunkban. Öröm volt látni a kifestett arcú gyerekeket, az állandó nyüzsgést, melyről lapunkban a Minden varázslat című írásában olvashatunk.

Szeptember 6-án hőseinkre emlékeztünk. Az ünnepi szentmise és az azt követő hősök téri megemlékezés a köszönet jele volt eleink értünk meghozott áldozatáért.


Hála Istennek az idén nem szólt bele az időjárás, de még a vírus sem, hogy a hagyományainkhoz hűen, méltó módon ünnepelhessünk Kálvária búcsúnk alkalmából. Mint mindig, úgy most is szorgos kezek varázsolták ékszerdobozzá a Kálvária kápolnát és annak területét. Így méltó körülmények között 11-én, szombat este kísérhettük végig Jézust a keresztútján. A keresztutat szentmise követte, ahol József atya felhívta figyelmünket arra, hogy fa által (édenkerti almafa) jött a bűn a világba, és a dicsőséges keresztfa által érkezett az emberiség megváltása.


Vasárnap a plébánia templomtól a rendőrség, a polgárőrség és az önkéntes tűzoltók által biztosított útvonalon körmenetben, imádkozva-énekelve, lobogók és Mária-szobor kíséretében mentünk az ünnepi szentmise színhelyére, a Kálvária kápolnánkhoz. Ma új plébánosunk, Gyuri atya vezette a szertartást, mutatta be a szabadtéri oltárnál a legszentebb áldozatot. Tanításában mogyoródi emlékeit felidézve ő is a keresztet járta körül. Felhívta figyelmünket, hogy életutunkon számtalan kereszttel, útkereszteződéssel találkozunk, mint fizikai, mint pedig lelki értelemben. Döntenünk kell a jó mellett és beismerni, nem megmagyarázni a helytelen döntéseinket.

Az események sora folytatódik. Miközben szépül a plébániánk, szeptember 20-án „Veni Sanctéra”, 27-én pedig elsőáldozásra készülünk, melyről majd a következő számban olvashatunk.

(Érsekvadkert, 2020. 09. 15. emjé, fotó: Kristók J.)


Vissza az újság tetejére

Felhívás

Az Érsekvadkerti Öregek Egyesített Szociális Intézménye szeretettel várja az új igénybevevőit!

Alapszolgáltatásaink:

-          Idősek nappali ellátása. Ennek igénybevétele INGYENES. Az ellátáshoz háromszori étkezés is kérhető.

-          Szociális étkeztetés, amely elvitellel vagy lakásra szállítással is igénybe vehető.

A térítési díjak jövedelemtől függőek.

Helyben fogyasztás esetén: 630 Ft/nap

Elvitel esetében: 575 Ft/nap

Kiszállítási díj: 150 Ft/nap

Bővebb információ: Gálikné Végh Erika. Telefon: 06-35-341-008, 06-20-286-7515

Vissza az újság tetejére


Hittan tábor 2020

Szerencsére ezen a zűrös nyáron sem maradtunk móka nélkül, ugyanis idén is megrendezésre került a hittan tábor. A tábor időpontja augusztus 10-14. között alakult, de a helyszín nem változott. A Kolping-házban és annak udvarán töltöttük el együtt ezt a játékos és vidám kis hetet.

Az első napon reggel 8 órára várt minket Ági néni és Anna néni. A reggeli csoportos ima, majd egy rövid ismertető elteltével megkezdődött a tábor. A gyerekeket négy csoportra osztották, majd a csapatvezetők is helyet foglalhattak az asztaloknál a csapatuk tagjaival. Rengeteg tanulságos, kreatív és lefoglaló programban volt részünk. Az első emberpróbáló feladat a kérdőív kitöltése volt, de egy kis idő elteltével mindenki belerázódott. A programok közé tartozott még például a mindennapos ima, a sorverseny, őrangyalkodás. A nővérek látogatásából is sok mindent tanulhattunk, sőt még medált is hoztak nekünk, amin a Szűz Mária látható. Aztán jött a gyöngyfűzés és egy kis mesedélután Böbi óvónénivel, a táncolás Anna nénivel, a társas játékok és még sok szórakoztató program. Külön öröm volt számunkra a fagyizás. Napközben átlátogattak hozzánk az atyák is, József atya és Gyuri atya. Csütörtökön az eredményhirdetésre is sor került a csapatok között, akik egész héten szorgalmasan gyűjtötték a mosolygós arcokat.


Pénteken volt a kirándulós nap, amikor ellátogattunk az ismert kegyhelyre, Mátraverebély-Szentkútra. Gyuri atya még misét is tartott nekünk a templomban. Mindenki töltött egy kis szentkúti vizet a kulacsába és hazafelé vettük az irányt. A tábor az egymástól való elbúcsúzással zárult.

Köszönjük a tábor szervezőinek, Ági néninek és Anna néninek a tábor vezetését és a sok szülőnek a sütiket. 😊

Bencsik Anna

Vissza az újság tetejére

Elsőáldozás

Ártatlan báránykák vonulnak ma szépen,

az Úr a templomban várja mindet éppen...

Hófehér ruhában járulnak Ő-elé...

Szívük pecsétje azt ragyogja: Jézusé...

 

Zengnek a harangok. Orgona hangja száll...

Lelkükbe költözik Krisztus, a nagy Király...

S ők fogadják szépen, ártatlanul szenten,

talán mindük angyal... csak épp embertestben.

 

Nagy, szent találkozás.... Boldogság és öröm...

Tiszta színű ostya...., jó-kegyelem özön....

Tartsd meg őket drága, örök, édes Atya,

s ragyogjon reájuk szíved napsugara!

 

Kisleányok, fiúk térdelnek, ím, eléd....

Micsoda szeretet! Ebből sosem elég!

Áraszd őket, kérlek, eztán mindig fénnyel,

bárhol járnak is majd, Te légy, ki vezérel!

 

Legyél bennük, Uram, s ők pedig Tebenned!

Ahogyan mondottad, amiképp hirdetted...

Hiszen megígérted, hogy sosem lát halált,

aki tested eszi, kibe szíved beszállt...

 

E kisbáránykáid magukhoz vesznek épp...

Te, az áldás Ura, maga a föld s az ég,

cseppnyi hajlékukba Te térsz be édesen...

hogy majd uralkodhass a csöppnyi szíveken....

 

(Babik Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Termény-betakarítási hálaadás Érsekvadkerten

2020. augusztus utolsó vasárnapján az idén is megtartották a nagyon látványos termény-betakarítási hálaadó ünnepet Érsekvadkerten, szentmisével és a hagyományos körmenettel. A szép palóc népviselet és a termények szemet gyönyörködtető elrendezése, a szentmisét követő körmenetre sokakat vonzott. A szentmisét az új plébános, Máthé György atya mutatta be, aki szentbeszédében a tudásról, az igazságról, a kérésről és a hálaadásról elmélkedett.

A plébános örömét és háláját fejezte ki azért, hogy milyen lélekemelő ez az esemény és előkészülete. Az előkészületre előző nap került sor, számos falubeli asszony és férfi részvételével, akik azon dolgoztak, hogy látványos és méltó legyen a vasárnapi ünnep.

Máthé György szentbeszédében a vasárnapi evangéliumból, Jézus Urunk szavaiból az „elveszteni és megtalálni" tudás igazságát emelte ki. Utalt arra is, hogy ez az igazság minden területen érvényes! Igaz a tanuló ifjúság esetében, a most induló tanévben, hisz ha szorgalmasan és áldozatosan tanulnak, ha „befektetnek", akkor lesz jó érdemjegy is. Igaz ez a termény-hálaadásra is, hisz az új kenyér és az idei gyümölcstermés hátterében rengeteg emberi munka van. De az Úristen is dolgozott! Ennek, az isteni gondviselés szükségességének tudatában volt tavasszal búzaszentelés, a jövőbeli jó termésért való könyörgő imádság, míg a jelenben, itt a nyár végén és az ősz elején a hálát éljük át – hangoztak a szónok, lelkesítő szavai.


Az embernek gyermekkorban és felnőtt korban is szükségessége a kérés, de utána tudnia kell köszönetet is mondani! A kérés és a köszönet együtt kell járjon! A sok népviseletbe öltözött gyermek és fiatal látványa különösen is reménykeltő, hisz az idősebb korosztálytól átvett, ősi néphagyománynak a jelenben is van értékmegőrző ereje és üzenete Érsekvadkerten. Vállalni az ősök nagyon szép hagyományait az kötelesség, az értékmegbecsülés, az a szépre érzékenység lelki és szellemi képességét jelenti. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy Nyugat-Európában „verjünk szét és tüntessünk el mindent, ami nemzeti, ami népi, és ami keresztény" állapot van. Napjainkban egy nagyon súlyos kultúrharc folyik a nagyvilágban. Ne ijedjünk meg ettől, de lépjünk fel ellene! – buzdította a jelenlévőket a plébános.

Hogy hogyan lépjünk fel a nyugati hamis eszmeáramlatok ellen, erre nagyszerű példa és gyakorlat az érsekvadkerti emberek magatartása, ahol volt ima, szentmise, ének, néphagyomány, körmenet, és közösségteremtés, hisz a megáldott kenyér és kalács, bor és sok-sok fajta gyümölcs a szentmise után elfogyasztásra került a jelenlévő hívek által. Örültek a helybeliek, hogy sokan jöttek haza az elköltözöttek közül és sokan jöttek más településről is „megfürödni ebben a csodában". Minden visszajelzés azt tükrözte, jó volt ezen a napon együtt imádkozni és együtt ünnepelni!

Isten áldja meg Érsekvadkert Istenhívő és hagyományőrző népét!

Forrás: Érsekvadkerti Egyházközség

Fotó: Kristók János

Vissza az újság tetejéreKolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

A rózsafűzért hétfőn-kedden-szerdán este fél 6-kor a Kálvária Kápolnában, csütörtökön- pénteken- szombaton este fél 6 kor a templomban, vasárnap a két szentmise között végezzük. Szerdai napokon a rózsafűzér után a Kálvária Kápolnában mutatjuk be a szentmisét is.

A járványhelyzetre tekintettel felhívjuk a Kedves Testvérek figyelmét a liturgiákon a védőmaszk viselésére, melyet a Kálvária Kápolnában különösen is fontosnak tartunk.  

Október 2-án lesz a hónap első pénteke, délelőtt felkeressük az idős-beteg testvéreket otthonukban. Környezetünkben, ha van olyan idős-beteg, aki a templomba nem tud eljönni és szeretné, hogy az atyák első péntekenként felkeressék, őket a szentségekkel jelentsék be őket a sekrestyében. 


Október 4-én gyűjtés lesz a szentföld javára
.

A szokásos Mátraverebély-Szentkút-i zarándoklat ebben az évben a járvány miatt elmarad.


Október 18-án a Missziók Vasárnapja
lesz, a perselyadományokat a missziók javára küldjük.


Október 23-án
, pénteken az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulóján a rózsafűzért és a szentmisét Magyar Hazánkért ajánljuk fel.


Október 24-én
, szombaton délután 4 órakor lesz templomunkban a bérmálás. A bérmálás szentségét dr. Varga Lajos váci segédpüspök atya szolgáltatja ki az arra felkészült fiataljainknak.

Ne feledjük el, hogy október 25-én reggelre kell az órákat a téli időszámításra igazítani.


Mindenszentek
ünnepe ebben az évben vasárnapra esik. Aki szeretné, új síremlékét megszenteltetni kérjük, jelezze a sekrestyében. Az időpontról a vasárnapi hirdetésekben adunk tájékoztatást.


Jövő évi kalendárium és falinaptárak a sekrestyében kaphatók.


Ez történt


Kereszteltünk:

9. Bozsonyik Lea (Bozsonyik Kristóf- Molnár Lilla Zsuzsanna

10. Virág Mirella Sztefani (Virág Loretta)


Házasságot kötöttek:

4. Szabó Kornél – Laczó Boglárka


Temetések:

34. Pincze Imre (1955)

35. Hotzi János (1933)

36. Ruzsinszki Tibor (1952)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. csütörtök   -

2. péntek       -

3. szombat     - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik, testvéreik, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Csillag Gyula halálának 35. évfordulója, felesége Pistyúr Anna, gyermekeik, szüleik, nászuk Jakubecz György és felesége Csernák Ilona

                        - Kaba Ignác 2. évforduló, Kaba János, felesége Kordics Mária 10. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

4. vasárnap   -

5. hétfő          -

6. kedd           -

7. szerda        -

8. csütörtök   - Magyar hazánkért

9. péntek       - Szabó János, felesége Kaba Erzsébet, szülei, testvérei és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

10. szombat  - Szabó Kornél, testvére Olivér, édesanyjuk Mák Brigitta 4. évforduló

                        - Pálinkás János, felesége Benyó Erzsébet, fiuk János, vejük Kakulya György, valamint Pálinkás Ignác, felesége Boda Ilona, Boda István, felesége Dombai Rozália és szüleik

11. vasárnap - Erdős János, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Koza Kálmán, felesége Kosztrihán Ilona, Szúnyogh Sándor, Péter András, szüleik, nagyszüleik és hozzátartozók

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda     -

15. csütörtök -

16. péntek     -

17. szombat  - Molnár János 15. évforduló, Molnár, Kaba és Kristók család élő és elhunyt hozzátartozói

18. vasárnap - Jamrik Antal, felesége Kordics Borbála, 2 fia, menye, Jamrik és Kordics család élő és elhunyt hozzátartozóiért

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda     -

22. csütörtök - Zöllei István 10. évforduló, a Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, felesége Fábián Rozália, fiuk, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

23. péntek     - Magyar hazánkért

24. szombat  - Szabó János 20. évforduló, szülei, anyósa és hozzátartozók

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, Kaba és Záhorszki család halottaiért

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, 3 fiuk, 2 menyük, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Fejes Gáborné Gyurcsek Julianna 4. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért, valamint Ary Erzsébet óvónéni és Vitál Ida tanító néniért

25. vasárnap - Pásztor János, felesége Antal Ágnes, élő és elhunyt hozzátartozók

26. hétfő        - Szabó Jánosné Kaba Erzsébet, férje, szüleik, testvéreik és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

27. kedd         -

28. szerda     -

29. csütörtök -

30. péntek     -

31. szombat  - Murányi István, felesége, fiuk, menyük, unokájuk Ilona, Kristóf Sándor, édesapja, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Kosztrihán és Erdős család élő és elhunyt tagjaiért

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre