Vadkerti harangok
2020. augusztus

Köszönjük, köszöntjük!
Szentmiseszándékok
Máthé György plébános életút...
A lelkipásztorért
Események dióhéjban
Hősök-napi ének
A Szent Kereszt felmagasztalása
Augusztus 20.
Alapunk
Kolping híreink
Családi nap a Kolping-házban
HíreinkVissza az előző menüre

Köszönjük, köszöntjük!

Főtisztelendő Gyuri atya!


Egyházközségünket képviselve szeretettel köszöntöm, mint új plébánosunkat a beköszönő szentmiséje alkalmából. Az előzetes beszélgetéseinkhez igazodva, engedje meg, hogy most mellőzzem az önéletrajzában szereplő, és rövidesen az újságunkban is olvasható, a Gödöllőről induló életútját, a kiérdemelt titulusait, mert a közvetlen megszólítás már az első pillanatoktól közelebb hoz bennünket egymáshoz.

Tisztelt Gyuri atya!
 Köszönjük, hogy a jelenben még kissé puritánnak tűnő körülmények között is vállalta lelki vezetésünket, hogy ezzel is előmozdítsa közösségeinkben a gyökereiből táplálkozó új világ és szebb jövő építését.

Gyuri atya! Isten hozta Érsekvadkerten és áldása kísérje. Reméljük, az aranymiséjét is együtt ünnepelhetjük majd! (A továbbiakat, majd az aranymise után egyeztetjük.)

Tiszteletünk jeleként fogadja jelképes ajándékunkat, ezt a virágcsokrot, amely képes ünneppé varázsolni a szürke hétköznapokat is.


Köszöntésem nem lenne teljes, ha nem hangoznék el Kovács József atya neve, aki a betegsége keresztjét egyre nehezebben hordozó András atyánk segítségére sietett, s lelkesedésével tovább éltette bennünk a hitet. Most már Gyuri atya segítőjeként, mint Érsekvadkerten szolgáló segédlelkészünket köszöntöm
. Isten hozta hozzánk!

A köszöntés és a köszönet kéz a kézben járó fogalmak. Ezért, most a betegsége miatt ágyhoz kötött András atyánkhoz szólnék.
Tisztelt András atya!


 Köszönjük a nekünk ajándékozott 14 évét, a sok tanítását és a történelemben nyomokat hagyó, faluépítő tetteit, mellyel megtartott bennünket Isten közelében élni. Viszonzásul kérjük az Istentől András atyánk számára a lelki örömöket, békességet, kegyelmet és áldást további életének minden napjára.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm minden templomunkban most megjelent testvérnek, hogy imádságos jelenlétükkel tették emlékezetessé a bemutatkozó szentmisét!

Vissza az újság tetejére

Máthé György plébános életútjának főbb eseményei

Máthé György vagyok, Gödöllőn születtem 1951. április 23-án. Édesapám: Máthé Gyula Erdélyben, Szovátán, édesanyám: Simon Róza a partiumi Érszalacson született. Négyen voltunk fiútestvérek, ma már csak ketten élünk László testvéremmel.

Gödöllőn érettségiztem a Török Ignác Gimnáziumban 1969-ben. Az érettségi után felvételt nyertem a Váci Egyházmegyébe. Egerben kezdtem meg a kispapi, szemináriumi életemet, de másfél hónap után katona lettem Baján két évig. 1971-ben szereltem le és tovább folytattam a szemináriumi életemet. Közben a gimnáziumi évek alatt Budapesten elkezdett kántorképzőt befejeztem, így okleveles kántor is lettem.

1976. június 19-én szentel pappá Vácott Dr. Endrey Mihály püspök Úr.

Káplán voltam: Rádon és Pencen 1976-1980, Kiskunfélegyháza Újplébánián 1980-1982, és végül Budapest-Rákospalotán (XV. kerület) 1982-1987 között. Összesen tehát 11 évig voltam káplán. Ezt azért írom, mert azóta a 11-es szám jellemző rám: 1987-1998-ig Mogyoródon, 1998-2009-ig Vác-Deákvárott és végül 2009-2020 között Szolnokon voltam plébános. Mindegyik plébánosi helyen tehát 11 évet szolgáltam.

Ezen kívül plébániai kormányzó voltam: Szolnok-Várplébánián 2009-2020-ig, Szolnok-Jézus Szíve Plébánián 2009–2019-ig. Cibakházán, Tiszakürtön, Cserkeszőlőn, Tiszainokán és Nagyréven 2013-2020-ig.

Oldallagosan elláttam a következő plébániákat: Vácrátótot, Őrbottyánt 2005-2006 között, Kállót, Erdőkürtöt, Erdőtarcsát és Vanyarcot 2007-ben, Rádot és Pencet 2007-2009 között.

Moderátor voltam: Tiszaföldváron, Martfűn és Homokon 2012-2020-ig, Tószegen, Tiszavárkonyban és Vezsenyen 2013-2020-ig, Csépán, Szelevényen, Tiszasason és Tiszaugon 2017-2020-ig.

Az alábbi megbízatásaim voltak: A Váci Egyházmegye Hivatásgondozó Bizottságában 30 évig tevékenykedtem, először tagként, utána több mint 20 évig elnöke voltam. (Nyaranta 3 leányoknak és 4 fiúknak szóló hivatástisztázó lelkigyakorlatokat szerveztem, közel 800 fiatal számára, évente!) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Katolikus Hivatásgondozó Intézetének (KHI) alapító tagja, alelnöke és ügyvezető igazgatója voltam 1996-2008 között. (5 hazai és 1 nemzetközi konferenciát szerveztem hivatás ügyben!) Váci főesperes 1999-2009 között voltam. A Kateketikai Bizottság tagja 2005-től voltam. A Hitoktatók a Hitoktatásért című egyházmegyei havilap alapító szerkesztője voltam Orosz János és Hefler Gábor egyházmegyés atyával. A Szolnoki Esperesi Kerületben 2009-2020-ig esperes voltam.

Egyházi kitüntetéseim: püspöki tanácsos 1994-ben, Tétmonostori címzetes prépost 1996-ban lettem, a Szent István királyról nevezett Magyar Szalézi Tartomány Don Bosco-díjban részesített 2015-ben. 2020-ban lettem a Váci Egyházmegye Székesegyházi Káptalan kanonokja.

Polgári kitűntetéseim: Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke 2014-ben a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adományozta. 2014-ben MOGYORÓD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA lettem. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ részese 2015-ben lettem. A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016-ban EZÜST PELIKÁN DÍJAT adományozott. (Ez a díszpolgári cím után következik!)

1989-ben az USA-ban, a Fillmore-i Magyar Cserkésztáborban lettem cserkésztiszt és a cserkészetben végzett munkámért én is részesedtem az ÚJRAINDULÓ CSERKÉSZETÉRT ÉRDEMÉREMBEN.

Fontosabb és kiemelkedő tevékenységeim a következők voltak: 1991-ben telepítettem le Mogyoródon a Segítő Szűz Mária Leányait (Szalézi nővérek!), majd Mogyoródon megalapítottam a Laura Vicuna Római Katolikus Óvodát, melyet a nővérek vezettek. Mogyoródon létrehoztam az 1074. sz. Szent László Cserkészcsapatot. Mint cserkésztiszt több helyen segítettem a rendszerváltáskor meginduló cserkészcsapatok szervezését, így pl. Gödöllőn, Turán, Vácott, Dányban stb. Mogyoródon volt az első nagy Kalász-találkozó 1989. január 21-22-én, szervezésemben, s ezt követően virágzásnak indult az ottani Kalász- és Kis-Kalász Csoport.

Vác-Deákvár plébánián tovább építettem az ottani Család Óvodát, pont 2009-ben, Szolnokra helyezésemkor indult meg az óvoda nagyméretű bővítése. Itt tudtam közösségi házat szerezni egy megüresedett iskolaépületben a plébánia részére, majd pedig a plébánia tetőterével bővítettük az épületet. Csodálatos, színes ólomüveg ablakokat tudtunk a templomban létesíteni. De a legfontosabb a nagyfokú közösségi élet volt Vác-Deákvárott, ami felejthetetlen számomra.

2007-ben, a Szent Erzsébet Év alkalmából Sárospatakon szerveztem meg Egyházmegyénk zarándoklatát ezerötszáz fővel, de Kosdon is tartottunk egy Szent Erzsébet találkozót hatszáz fővel.

2008-ban volt a Biblia Éve, és februárban, szinte az országban elsőként, Pencen volt látványos Ökumenikus Biblia Találkozónk 800 fő részvételével a Sportcsarnokban, ahol Székely János, az egy hónapja felszentelt püspök tartott két, szenzációs előadást Jákob történetéről és az Irgalmas Szamaritánus példabeszédéről. Dr. Fischl Vilmos, csővári evangélikus lelkész úrral szerveztem ezt a találkozót.

Két egyházmegyei találkozót is szerveztem. Ilyen pap az egyházmegyénkben, aki két találkozót szervezett, más nincs. 2008-ban Vácott a IV. és 2011-ben Szolnokon a VII. Váci Egyházmegyei Találkozó főszervezője voltam. Mindkét alkalommal 5000-5000 fő vett részt a találkozókon.

Szolnokon 2009-ben, ideérkezésemkor indítottam el szeptemberben az elődöm, Turai János atya által a 2009. év elején szerveződő Szent József Római Katolikus Általános Iskolát. Három év múlva ez a kis iskola átvette a szolnoki Tiszaparti Gimnáziumot, ennek következtében, jelenleg egy 12 évfolyamos, közel 800 fős iskolává nőtte ki magát ez az oktatási intézmény. 2009-ben átvettem elődömtől a Mustármag Római Katolikus Óvodát, ami 2 csoportos volt, majd 2014-ben egy új, és nagyon korszerű óvodát tudtunk létesíteni EU-s pályázaton nyert pénzből. Jelenleg 6 csoportos a szolnoki óvoda. 2013. október 19-én, Budapesten avatták boldoggá a szolnoki születésű, vértanú Sándor István szalézi szerzetest. Ez az esemény nagyon fontos lett életemben. A boldoggá avatási események szervezésében magam is sokat tettem. 2014-ben, Boldog Sándor István születésének 100. évében sikerült a világ legelső Sándor István köztéri szobrát a szolnoki belvárosi templom előtti Szentháromság téren elhelyezni és egyben Boldog Sándor István lett ekkor megválasztva Szolnok Megyei Jogú Város másodpatrónusává Xavéri Szent Ferenc mellett.

2016-ban tartottuk az eddigi legjobb Országos Teréz Missziót Szolnokon nyolcszáz fő részvételével. Szolnok a Váci Egyházmegye legnagyobb városa és plébániája. 76 ezer ember él itt. 2009-ben idejövetelemkor nagyon gyorsan minden szolnoki templom ellátása az én gondom lett. Négyen vagyunk itt papok, ezt a feladatot el tudtuk látni, sőt a Szolnok környéki településeket is elláttuk. Közben a szolnoki Esperesi Kerület esperese lettem. 9 főállású hitoktatónk van. 7 énekkar szolgálja (3 iskolai és 4 egyházközségi énekkar!) a szent zenét. Itt is van cserkészcsapat, és 20 körül van a közösségek száma. Az egykori Ferences Kolostorban élünk.

 

2018 szeptemberében Orbán Viktor Miniszterelnök Úrral való személyes beszélgetésem során sikerült másfél milliárd forintos kormány-támogatást nyernünk a szolnoki Vártemplom és plébánia, valamint a szolnoki belvárosi templom és kolostorépület felújítására. A tényleges munkálatok a 2019 tavaszától kezdődő szervező munkálatok után 2019 nyarán indultak meg. Ennek következtében 2019. december 15-én már a gyönyörűen felújított Vártemplomban tudunk szentmisét tartani. Jelenleg a belvárosi templomban vannak munkálatok, valamint 2020. május 4-től megkezdődött a Várplébánia és a kolostorépület felújítása is. A tervek szerint 2020. november 29-én, Advent 1. vasárnapjától már a felújított belvárosi templomban lehet misézni.

 

Mindezek után Marton Zsolt Váci Megyéspüspök Úr jelezte nekem 2020. április 16-án, hogy Érsekvadkertre szeretne helyezni 2020. augusztus 1-vel. Helyembe pedig az eddigi nagymarosi plébánost, Gáspár István atyát küldi. Számomra nagyon megnyugtató, hogy olyan személyt küld Szolnokra Gáspár István atya személyében, aki 52 éves, aki nagyon tehetséges, rátermett ember, aki a szolnoki nagyon sokirányú feladatot bizton elfogja tudni látni. Én a 70. életévembe kerültem. Ez már nem semmi, szoktuk mondani. Érsekvadkert a legvallásosabb település egyházmegyénkben, ezért csábító is.

Kicsit érthetetlen emberileg, hogy miért kell a felújítási munkák utolsó négy hónapja előtt itt hagyni Szolnokot! A pap megígérte a szentelésekor, hogy mindig engedelmeskedni fog a főpásztornak. Én is ezt teszem most. Az Úristen ezekkel a gesztusokkal begyakoroltatja velünk a halált. Ezt én ezzel az igazsággal élem meg most. Egyszer úgy is itt kell hagyni mindent, ami nagyon fontos volt. Csak 9 napig szenvedtem meg ezt a diszpozíciót, ezt a nem várt helyzetet. Amikor György napkor megköszöntött Püspököm, akkor árulta el, hogy az utód a Gáspár István atya. Ez azért volt számomra megnyugtató, mert attól féltem, hogy egy alkalmatlan pap kerül a helyembe. Gáspár atya kiváló ember, biztosítva látom a szolnoki hitélet továbbéledését általa.

Számomra Érsekvadkert nagyon jó, régóta ismerem a települést, az ott lévő Kolping Házban cserkésztábort, hittantáborokat szerveztem előző állomáshelyeimről. Ismerek ottani embereket, többször jártam az ottani papokhoz. Jelenleg Lukács András kiváló, idős papunk a plébános. Sajnos olyan súlyos beteg, hogy járni már nem tud. Régi barátság fűz András atyához. Nekem is tudomásul kell venni, hogy a 70. életévember járok. Kicsit sajnálom, hogy nem egy fiatal papot küldtek a nagyszerű Érsekvadkertre, de talán még van és lesz annyi erőm, hogy helytálljak, amíg az Élet Ura, az Úristen engedi, hogy éljek és szolgálni tudjak itt, talán az utolsó állomáshelyemen.

Nagyon hozzám nőtt nemcsak Szolnok, de minden település, ahol papként szolgáltam. Mindenhonnan nehezen jöttem el, mert az Úristen megadta a lelkipásztori sikereket. De tudomásul kell venni, hogy nem az enyém Mogyoród, nem az enyém Vác-Deákvár, nem az enyém Szolnok, sőt még Érsekvadkert sem. Mindent kölcsön kaptunk Istentől. Felé megyünk, hozzá tartozunk, a mennyország nem itt van, a Földön a küzdelemre vagyunk meghívva, de az örök boldogság reményével és távlatával.

Gondoljunk bele, milyen nehéz egy házastársat elveszíteni, egy szülőt, egy fontos embert, akit szeretünk, és aki hozzánk tartozik. Minden ajándék és minden feladat. Egyszer azonban a feladatoknak vége lesz. Ezek után megnyílik a menny és Isten átölel. Na, ez a lényeg! Isten azzal, hogy elvesz tőlünk nagyon fontos dolgokat és személyeket, felkészít arra, hogy Vele találkozzunk.

Ezért írtam azt, hogy felkészít bennünket a halálra, vagyis a Vele való találkozásra. Nagyon jó, hogy a Fiúisten emberré lett, mert többek között megtanította azt, hogy ne álljunk meg ennél a tapasztalatnál, hogy „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”, hanem arra is megtanított, hogy az utolsó legfontosabb mondatot is ki tudjuk mondani, azt hogy „Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet!”

Minden Istené! A létünk, a sorsunk, a sikereink, a kudarcaink, a halálunk is és az örök életünk is. Mi a baj? Nem Szolnok, nem Érsekvadkert a mennyország! Csak munkaterület, csak zarándokút! Megöregedtem! Közel kerültem az átmenethez, a Mennyek Országához. Tudnom kell elengedni a földi mindent, hogy az Örök Mindent megnyerhessem! Istennek legyen hála az életért és a gondviselés különleges utjaiért! Tanuljunk meg Istennek engedelmeskedni!

 

Kedves Testvérek, Érsekvadkerten!

Azért osztottam meg Veletek az életem történéseit, hogy ne mindenfajta mendemonda alapján beszéljetek rólam. Sokan azt is tudják, ami nincs! Nem dicsekedni akartam ezzel a sok történéssel, ami velem történt az életemben, csak el akartam mondani, hogy tőlem tudjátok az életemet és ne mástól és ne vélt és kitalált dolgokat terjesszetek rólam. Április 16-tól nagyon sok minden történt velem, de Veletek is, gondolok most a Kedves András atyára, az Ő sorsára is. Na meg a vírus, - ez is itt volt és van! Milyen sok próbatételen estünk át Ti itt, én ott. De végül is most már itt vagyok közöttetek. Bekövetkezett András atya nyugállományba helyezése, és jómagam is, végre már Nálatok vagyok. Egy korszak lezárult és egy korszak kezdődik. Megköszönöm és megköszönjük Lukács András atya felejthetetlen 14 évi szolgálatát, és azt is kérem Tőletek, hogy érte is és értem is imádkozzatok, hogy az Úristen akarata szépen, az Ő szándéka szerint valósuljon meg mindkettőnk életében, Isten dicsőségére és a Ti javatokra is.


Vissza az újság tetejére

A lelkipásztorért

Jó atyánkért esdeklünk, tartsd meg Isten őt nekünk.

Színed előtt nyerjen tetszést szíves kérelmünk.

Add neki malasztodat, áraszd rá áldásodat,

hogy mindenben teljesítse akaratodat.

Segítsd, hogy a szent kezed által rámért terheket

jól viselvén magasztalja nagy kegyelmedet.

Te vezéreljed a hit szent fényénél útjait,

szereteted lelkesítse jó szándékait.

Szándékához adj erőt, midőn küzd, ne hagyd el őt,

és ha szenved, Te vigasztald a szenvedőt!

Majd ha innét szent szavad elszólítja, Te magad

légy jutalma, nyisd meg néki mennyországodat!


Események dióhéjban

A július 1-i papi áthelyezéseket követően sem áll meg az élet egyházközségünkben. Ez annak is köszönhető, hogy a nyugállományba kerülő András atyánk mély nyomokat hagyott bennünk a nekünk ajándékozott 14 évi szolgálatával, amit azzal is megkoronázott, hogy lakcímváltozással továbbra is érsekvadkerti maradt.

A teljesség igénye nélkül - az egy irányba tartásunk előmozdítását segítve - néhány fizikai és lelki eseményt mutatunk be, mely, mint a való világban, úgy közöttünk sem nélkülözik a pétereket és a júdásokat.

Mint már ismeretes július 1-től Máthé György plébánosként, míg Kovács József segédlelkészként szolgálja Érsekvadkert, Pusztaberki, valamint átmenetileg Nézsa, Alsópetény és Keszeg hívő közösségét. A „bázisuk” Érsekvadkert. Ezért elengedhetetlenné vált először a kápláni oldalon, majd azt követően a plébánosi részeken a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzése úgy, hogy a munkaterületek biztosításához szorgos kezek munkájára szükség volt, és lesz is, amíg minden nem kerül a helyére.

A fizikai munkák után meg kell említeni a Gitáros Énekkarunk 07. 10–12. közötti erdei házi zenei táborát, amely az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is nemzetközi volt az ipolyszalkai fiatalok aktív közreműködésével. A táborlakók és az egy-egy eseményre kilátogatók együtt készültek a következő gitáros misére, Éva és András augusztus 15-én tartandó felvidéki egyházi esküvőjére. A záró estén a Nagyorosziból Pécelre helyezett Berta Laci atyának dalokkal, szavakkal és emléktárgyakkal köszönték meg a Kolping prézesi és felnőtt hittanos munkáját.

A következő hétvége sem múlt el program nélkül úgy, hogy a felújítási szerepünk sem vált másodlagossá. A július 18-ai hétvégén a tóalmási kolpingosok tisztelték meg Érsekvadkertet. Vendégeink az Erdei háznál lakva gyönyörködtek a táj szépségében, és az együtt töltött idővel mélyítették el a közösségben lenni jó egyházi útmutatást. A szombat esti, dr. Lengyel Zsolt atya által bemutatott tábori misére az érsekvadkerti különítmény is a helyszínre érkezett. Tanításából felelevenítenék néhány gondolatot, mely a napi evangéliumból kiindulva (Búza és a konkoly) adott támpontokat a ma emberének.

A gazdálkodó ember mindig ügyel arra, hogy a legtisztább magot vesse el az előkészített talajba. Ám az „ellendrukkerek” az éj leple alatt odacsempészik az élősködő konkolyt is. Hasonlóan van ez az Egyházunkban is. Az Isten, mint a legjobb magvető, csak jó embereket küld a világba. Ám a Sátán sokunkból konkoly embereket csinál, akik egyre inkább el vannak telve önmagukkal és önmaguk igazával. Az önteltségük a maguk körül forgásban lát napvilágot (Nekem mindig és mindenben igazam van.), ám, mint Gyökössy Endre könyvében olvashatjuk: az önmaga körül forgó ember előbb-utóbb becsavarodik. Legyünk hát óvatosak és ne váljunk konkoly emberekké!

Az együttlét vasárnap, a 11 órakor a plébánia templomban kezdődő szentmisével folytatódott, ahol Kovács József atya tolmácsolásában szintén hallhattunk a konkoly és búza együttlétéről. A szentmisét követően a benti Kolping-házban, fehér asztal mellett folytatódott a kapcsolaterősítés, mely előre mutató munícióval ajándékozta meg az együtt ünneplőket.

Az András atya által megkezdett Szent Anna ünnepünk sem került a feledés homályába. Mint mindig, most is igazodtunk a balassagyarmati, már palóc hagyománnyá váló július 26-i Szent Anna búcsúhoz, mi a szombat (07.25.) előesti mise keretében, az időjárás miatt a Szent Anna kápolna helyett a templomban ünnepeltük meg e jeles napot. A szentmisét most a templomunkban először bemutató új plébánosunk Máthé György, Gyuri atya mutatta be. Tanításában felhívta a figyelmünket arra, hogy Európa veszélyben. A veszélyt nem a vírus és az egyre gyakoribb válságok okozzák, hanem az önfeladásunk. Ha az ember feladja evidenciáit (a család férfi + nő + gyermekek, a magzati lét és az idős emberek tisztelete), ott az emberrel van baj. Ne dőljünk be a korszellemnek, védjük a megszületendő gyermekek jogait, szeressük és tiszteljük szüleinket, nagyszüleinket, hogy Szent Anna és Joachim példáját követve ne váljunk gyökértelenné vajúdó világunkban, amihez az unokáikkal áldásban részesülő nagyszülők sokasága is támpontot adott számunkra.

A vasárnap (07.26.) sem múlt el hagyományaink tovább éltetése nélkül. Most a szentmiséket követően, megáldva az autóinkat, Szent Kristóf áldását kérte József atya az utazókra úgy, hogy felhívta figyelmünket arra is, hogy nem elegendő a földi célba érés. Annál többre van szükségünk, mely a földi utazást követően az Isten közelségbe jutásunkkal valósulhat meg.

Zengtek a harangok július 31-én, fogadalmi ünnepünkön, amikor eleink hagyományát folytatva szentmise keretében emlékeztünk az akkori kor emberét ért járvány megszűnésére, mintegy jelét adva annak, hogy a szentély oldal falán lévő freskó „örök időkre megfogadjuk” kijelentése számunkra is útmutatás.

Az ünnepi szentmisét új papjaink, Máthé György plébános és Kovács József segédlelkész atyák mutatták be, s adtak impulzusokat az ünnep tovább éltetéséhez. Gyuri atya elmondta, hogy 44 éves papi pályafutása során Mogyoród és Szolnok után Érsekvadkert a harmadik közösség, ahol ennyire életben tartották őseik fogadalmát.

Járványok mindig kísérték az emberi életet. Volt pestis, tbc, spanyolnátha, napjainkban pedig a koronavírus tizedeli az emberi életeket. Ám van másfajta járvány is, amiről a média nem beszél. Ez a bűn, amivel az ember szembe megy Isten akaratával. Érezzük is ennek keserű gyümölcsét. Őseink a rájuk tört próbatételre az Istenben találtak megoldást, mert rátaláltak sanyarú sorsukban Istenre. Ez a „gyógyszer” nem avul el az évek során. A régi ellenszer ma is hatásos, csak ismét rá kell találnunk Istenre és elfogadni az erkölcsi törvényeket. Tudatosítsuk magunkban, hogy Jézus egy személyben orvos és gyógyszer. Hadi balesete után erre jött rá fogadalmi ünnepünk szentje, Loyolai Szent Ignác is, számunkra is követendő példaként vált a világ katonájából Krisztus katonájává.

Kezd stabilizálódni egyházközségünk élete. A vírushelyzetet követő papi áthelyezések hullámai is lecsendesedtek, hisz az augusztus 9-i beköszönő szentmiséjével új plébánosuk, Máthé György mára plébániánk lakója, éppúgy, mint Kovács József atya, aki a kápláni oldalon lakva szolgálja egyházunkat. A beköszönő szentmise prédikációjában az együtt munkálkodásra szólított meg bennünket Gyuri atya úgy, hogy ehhez a napi evangélium üzenetét adta támpontul számunkra. A vízen járást ne a fizika törvényei szerint értelmezzük, hanem a hit talaján. Aki erősebben tud hinni, mint a Jézus felé a vízen közeledő, és süllyedni kezdő Péter apostol, az tud igazán a vízen járni. Nem a másoknak történő megfelelés, hanem az Isten felé törekvés kell, hogy a szemünk előtt lebegjen! Másnap (aug. 10.) este az átalakulás alatt álló plébánia épületben, a bemutatkozó-ülésezett a testület, ahol az előttünk álló feladatokról is történtek egyeztetések. Erről az egyházközségi hírekben olvashatunk.

(Érsekvadkert, 2020.08.10. emjé, Fotók: Kristók J., Fater)

Vissza az újság tetejére

Hősök-napi ének

A Szentháromság nevében nyugodjatok békében,

akiknek édes hazánkért folyt ki a piros vére.

Kik messze távolban, idegen országban,

nyugszanak közös sírban.

 

Fájó szívvel emlékezünk a ti szenvedéstekre,

akik ott a csatatéren meghaltatok a vérben.

Kik messze távolban…

 

Nem tudjuk, hogy hol sírotok, nem hintünk rá virágot,

értetek a Jóistenhez mennybe küldjük imánkat.

Kik messze távolban….

 

Koszorúkat nem vihetünk a ti sírhalmotokra,

mert nem tudjuk, hol van a sír az idegen országban.

Kik messze  távolban….

 

Vissza az újság tetejére

A Szent Kereszt felmagasztalása

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megállapítani, hogy a három kereszt közül melyik volt Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így azonosították, melyik Krisztus keresztfája.

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét - felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.

614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-ban Heraklisus császár szerezte vissza, és ünnepélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza Konstantinápolyba az Aranykapun át.

A keresztfa eredetének egyik legendaváltozata szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló Ádám nyelve alá tett három almamagból háromágú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a halál fájából az élet fáját.

„Az emberi ész képtelen a szeretet kereszten megjelenő misztériumát. A kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa a Fides et ratio kezdetű enciklikájában.

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen

(MK)


Vissza az újság tetejére

Augusztus 20.

Újkenyér illata száll fel, hála, hála...

Hogy megért a búza, s hogy hajlott kalászba...

S lett belőle étek: puha, piros-barna...

Vágyja is sok magyar kicsinyje és nagyja...

Nemzeti szín szalag öleli át szépen...

Isten adta mindezt nagy szeretetében...

 

Ő formált államot, ki keze most is ép...

Nemzetté kovácsolt, s lett egy hős, büszke nép

akarattal gyúrott és hittel kovászolt...

Így alkotott, ekképp, szép Magyarországot...

Kárpátok csúcsain a Nap is megállott...

S angyalok keze font füzérbe virágot....

 

Valljuk ezer éve egy az igaz Isten...

Tudjuk és hirdetjük boldogságos hitben...

S vagyunk jó magyarok, harcos, buzgó vèrrel...

Él még Boldogasszony, van még, ki vezérel...

Eskünk visszhangozzák az ős Pannon-hegyek...

Pártfogónk, jó Anyánk, zeng a nagy „hiszekegy"...

 

Mint volt az egykoron, tartsd meg István népét:

szigorral, gyengéden... Te óvd minden léptét!

Mert bár hős a lélek, mégis néha álmos...

Add kezünkbe zászlód és szívünkbe lángod!

Tarts meg magadénak, míg idők valának!

Hisz mi is nevezünk édes, jó anyánknak...

Vétkeink tüntesd el, takard el hibánkat,

s maradj nagy oltalma szép Magyarországnak!

 

Boldog születésnapot, Magyarország!

 

(Babik Erzsébet)

Vissza az újság tetejére


Alapunk

Szent István királynak az állami törvényhozásban, kormányzásban és gazdasági vonalon is sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket a hazaiakkal. Legfontosabb szempontként hathatósan képviselte népe sajátosságait és érdekeit. Hazánkat bekapcsolta a keresztény világ vérkeringésébe: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett. Mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy a templomban hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza.

Lelkisége fiához, Imre herceghez írt intelmeiben nyilvánul meg legnemesebben: „Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek? Azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép a saját törvényei szerint él, add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Első királyunkról, akit korának egyik legnagyobb történelmi személyiségeként, valamint az Árpád-ház első szentjeként tart számon a történelem, a legnagyobb elismeréssel szóltak és szólnak ma is. Élete dicső példa minden idők magyarja számára. Ne feledjük soha, hogy szent királyunk élete utolsó perceiben is országa sorsáért aggódott, annak jövője lebegett a szeme előtt, amikor a Szűz Mária oltalmába ajánlotta életművét és nemzetét. Tartozunk emlékének azzal, hogy minden erőnkkel igyekszünk megtartani keresztény hitünket, egyedülálló, csodálatos anyanyelvünket, s büszkén vállalva magyarságunkat merjünk újra nagyok lenni, akik voltunk ezerszáz éven át, minden megpróbáltatás, üldöztetés, elnyomás ellenére, és akik vagyunk ma is: egy különleges, sokoldalú képességgel és ragyogó tehetséggel megáldott, büszke nemzet.

Lévay Mária

Vissza az újság tetejére


Kolping hírek


Családi nap a Kolping-házban

 

2020. szeptember 5-én 10 órától sok érdekességgel várjuk a gyerekeket, szüleiket és nagyszüleiket a Kolping-ház udvarába, ahol lesz bábszínház, kézműveskedés, bűvészshow és sok-sok játék!

Kapunyitás: 10 órakor

11 órától: Kámfor Bábszínáz:
A sárkány és az ördög c. népmesés marionett előadás
(https://www.youtube.com/watch?v=V9ZWsyH44u8)

17 órától: Kiss V. Balázs, bűvész
Corodini Országos Bűvészbajnokság I. helyezettje
Családi Bűvészshow - „Varázslat a gyerekek nyelvén!”
(https://www.youtube.com/channel/UCZX8MUdbFOECJxq025B2sNQ)

A kettő között:
- kézműveskedés Filamella Edittel (https://www.facebook.com/filamuhely)

 és Zsolnai Gabóval (https://www.facebook.com/GabocaEkszer

- ugrálóvár, trambulin
- labdajátékok
- népi játékok
- hinták
- óriásbuborék készítés

Szeretettel várunk!

Tizenhárom Almafa Alapítvány
Érsekvadkerti Kolping Család

(MA)

 

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Szentmisék rendje templomunkban hétfőn, kedden és szerdán reggel 7 órakor, csütörtökön, pénteken, szombaton este 7 órakor. Vasárnap reggel 8 órakor, délelőtt fél 10-kor, Pusztaberkiben 11 órakor. A szombat esti szentmise vasárnapre elővételezett szentmise.


Szeptember 12-től az esti szentmisék este 6 órakor fognak kezdődni.

Az esetleges miserend változásokat a vasárnapi hirdetésekben közöljük.

Szeptember 4-én lesz a hónap elsőpénteke, délelőtt felkeressük az idős- beteg testvéreket otthonukban. Délután fél 6-kor Gyuri atya megáldja az elkészült Trianoni Emlékművet.

Szeptember első vasárnapja az Érsekvadkerti Hősök és Áldozatok napja. A fél 10-kor kezdődő szentmisét a hősi halottakért mutatjuk be.

Szeptember 8-án, kedden a Szűzanya születésnapját, Kisboldogasszonyt ünnepeljük. Szentmisék templomunkban reggel 7 órakor és este 7 órakor lesznek. A reggeli szentmisét a Szűzanya tiszteletére ajánljuk fel.

Kálvária Kápolnánk búcsúját szeptember 12-én, szombaton és 13-án vasárnap tartjuk. Szombaton este fél 6-kor keresztút a kálváriánál, majd 6 órakor szentmise. Vasárnap délelőtt 9 órakor a templomtól indul a körmenet a kálváriához, ott fél 10-kor kezdődik az ünnepi szentmise.  A szentmisét követően körmenetben jövünk vissza. Azok számára, akik idős koruk, vagy betegségük miatt a kálváriánál tartott szentmiséken nem tudnak részt venni, reggel 8 órakor csendes szentmisét mutatunk be a templomban.

A Kálvária búcsúkor Pusztaberkiben fél 12-kor fog kezdődni a szentmise.

Szeptember 20-án vasárnap a fél 10-es szentmise lesz a gyermekek tanévnyitó Veni Sancte szentmiséje. Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket, hogy együtt kérjük a Szentlélek Úristen segítségét az új tanév kezdetén.

A korona vírus miatt tavasszal elmaradt az elsőáldozás. Szeptember 27-én, a fél 10-kor kezdődő szentmisén járulnak először szentáldozáshoz az arra felkészült hittanos gyermekek.

Pusztaberkiben a templom Szent Mihály búcsúját szeptember 29-én délután megtartott szentmisében ünnepeljük.


Ez történt


Kereszteltünk:

5. Pistyúr Emma (Pistyúr András- Varga Boglárka)

6. Kovács Alen Antal (Kovács Antal- Kutka Szilvia Margaréta)

7. Vidák Szelina Anna (Vidák Ádám Ferenc- Rafael Valentína)

8. Lakatos Kevin Patrik (Lakatos Kevin Adrián- Kósa Melissza Katalin)


Házasságot kötöttek:

2. Holman Tamás - Nagy Evelin

3. Balog János – Pásztor Beáta


Temetések:

31. Szabó Kálmán (1942.)

32. Urbán Ignác (1942.)

33. Pölhös Péter (1946.)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. kedd           -

2. szerda        -

3. csütörtök   -

4. péntek       -

5. szombat     - Pálinkás István, felesége Dósa Erzsébet, szüleik, testvéreik, Vigyinszki József, felesége Zachar Erzsébet, Varga Imre, felesége Ilona, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Sípos Ferenc, unokái, Sípos és Pataki család élő és elhunyt hátartozói

                        - Záhorszki János 6. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Bíró Györgyné Zöllei Erzsébet, testvére József, édesapjuk és nagyszülők

6. vasárnap   - Fábián Istvánné Laczó Ilona, szülei és a család halottaiért

                        - Kocsisné Urbán Erzsébet, édesapja, nagyszülei, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Hősökért

7. hétfő          -

8. kedd           -

9. szerda        - Urbán Ignác, felesége Kaba Mária, Urbán és Kaba család halottaiért (Alapítványi)

10. csütörtök -

11. péntek     - Bartók László, szülei, apósa, anyósa, a család élő és elhunyt hozzátartozói

12. szombat  - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit, férje Péter és hozzátartozók

                        - Szabó Kálmán, anyósa, apósa, szülei, valamint élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Néder Géza atyáért, érsekvadkerten szolgáló elhunyt lelkipásztorokért

13. vasárnap -

14. hétfő        -

15. kedd         - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, 3 fiuk, 2 menyük, szüleik, nagyszüleik

16. szerda     -

17. csütörtök -

18. péntek     - Pistyúr János (1941), szülei, testvérei, apósa, anyósa, nagyszülei, nászasszonya és élő családtagokért

19. szombat  - Kovács Ignác, testvére, szülei, apósa és anyósa, Kovács és Bozsonyik család élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Majer László és felesége Danázs Erzsébet, fiuk László, Majer és Danázs család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - 25. házassági évforduló

                        - Oláh Erzsébet

20. vasárnap - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szülei, testvérei, valamint Vitéz István, felesége Erdős Mária és szüleik

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda     -

24. csütörtök -

25. péntek     - Pinke István és szülei

26. szombat  - ifj. Valkó János, nagyszülők és élő hozzátartozók

                        - Gálik István, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók

                        - Híves Mihály, 2 felesége, szüleik, gyermekeik, 2 menyük és unokáik

                        - Hálából

27. vasárnap - Verebes Ignác, szülei, sógora Csontos István, a család élő és elhunyt tagjaiért

28. hétfő        -

29. kedd         -

30. szerda     -

31. csütörtök -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre