Vadkerti harangok
2019. november

Bőjte Csaba adventi fohásza
Szentmiseszándékok 
Ebben a világban...
Halhatatlan király
Püspökünk mindenszenteki üzenete
Sienai Szent Katalin
Rád hangolva -egyházzenei tábor
Életige
Babík Erzsébet: Király vagy Te!
Valóságzavar
Meghívó
Testületi ülésről jelentjük
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Bőjte Csaba adventi fohásza


Ülök az egykedvű őszi borongásban, 2009. november 28-án, az egyházi év utolsó napján. Csend van bennem, várakozás. Múlik egy év, vagy egy egész világ? Nem tudom.

Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. Csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk!

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás. Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között. Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben, egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?

Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?

Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, vagy mint Józsefnek a te szent akaratodból.

Testvérem lásd, van, kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe belé álmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? Lassan, de biztosan hajtsuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te kérted, Istenünk, a teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt. Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a részigazságoknál fontosabb az élet.

A gonosz kacag. Ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte, mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot - de minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát?

 

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk elpusztítója.

Itt állsz, Uram, a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg érdemtelen gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép karácsonnyal.

Istentől áldott adventi, megtérést, szent időt kívánok szeretettel.

(Csaba testvér, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Ebben a világban...

Észrevettem, hogy ebben a világban
Csak akkor vagy ember, illetve annak tekintenek
Ha van munkád, autód, vagyonod
És persze sok-sok pénzed

Mert ha nincsen, akkor te senki vagy a szemükben
És ezt gondolják rólad a rokonok, idegenek
Legszívesebben le is tagadnálak
Hogy ismernek

Manapság az emberi belső csak szó
Már senkinek nem mond semmit
Bár egy-két embernek még talán
De rokonnak... annak nem

Ők inkább eltipornálak, leköpnének
Bár tisztelet a kivételnek
Inkább csak az új gazdagok ilyenek
Akik júúj, de utálnak téged...

(Manócska)

Halhatatlan királyNéhány évvel ezelőtt a fiatalok hívták fel figyelmemet a Mennyei királyság című amerikai mozifilmre. A nagyszabású hollywoodi alkotás a keresztes háborúk korát és világát tárja a nézők elé látványos jelenetekkel, de tulajdonképpen nagyon kevés mondanivalóval. A közhelyek és közmondások között egyetlen, vallási tartalmát tekintve említésre méltó kijelentést tudtam megjegyezni: „Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját.
De ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te felelsz. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél, és azt sem, hogy az erény nem volt járható út a számodra”.

Krisztus király mai ünnepe kapcsán ez a jelenet jutott eszembe. Nem csak evilági királyok és elöljárók hatalma alatt állunk, hanem Jézust is királyunknak, életünk urának tekinthetjük. Az ő szavára is mozdulnunk kell, s érdemes engedelmeskednünk parancsának. A földi királyok a történelem folyamán sokszor vitték háborúba alattvalóikat, Krisztus azonban ilyet nem kér tőlünk. Emberi erőinket, fizikai és szellemei képességeinket nem hadviselésre veszi igénybe, hanem azt kéri tőlünk, hogy az ő Országa, Isten Országa ügyéért fáradozzunk, és annak növekedéséért munkálkodjunk. Egyrészt amiatt nevezhetjük Krisztust királynak, mert méltóságában fölé emelkedik a teremtett világnak és benne minden teremtménynek, így az embernek is, másrészt pedig azért, mert ő minden emberi szív királya, aki a szívünket megnyerő szelídségével és jóságával tanít bennünket Isten akaratának megismerésére és teljesítésére.

Mindannyiunknak személyes felelőssége, hogy keressük-e és megtesszük-e mindazt, amit Isten kér tőlünk, s azt az utat járjuk-e, azt az élethivatást választjuk-e, amit számunkra kijelöl.

Krisztus királyi méltóságának mai ünnepével lezárul az egyházi év, s egy hét múlva, adventben elkezdjük megváltói méltóságát szemlélni. A mai ünnep evangéliuma ebben az esztendőben a mi Urunk keresztre feszítéséről szól. A katonák, akik korábban gúnyból töviskoronát tettek Jézus fejére, s királyi palást gyanánt vörös katonaköpenyt terítettek rá, a kereszt alatt is gúnyból nevezik ők királynak. A Pilátus által készíttetett tábla „a zsidó királya” felirattal nem Krisztus igazi királyságára utal. De milyen uralkodó, milyen király ő valójában? Jézus egyértelműen kinyilvánítja Pilátus előtt, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Országa tehát nem egy bizonyos földrajzi területet fed le, hanem lelki értelmű. Országába „állampolgárságot” a bűnbánat gyakorlásával és lelki újjászületéssel lehet szerezni. A kereszten meghaló, de a feltámadásban halhatatlan királyként mutatkozó Jézus halhatatlanságot, pontosabban örök életet ígér nekünk. A kereszten azt mondta a vele megfeszített és bűneit beismerő embernek, hogy vele lesz a mennyben. Ez az ígéret nem csupán neki szólt, hanem mindazoknak, akik bűnbánattal közelednek hozzá. Krisztus, aki a kereszten mutatta meg, hogy nem uralkodni akar az embereken, hanem üdvösségüket szolgálni, azt kéri mindannyiunktól, hogy szívünket vonjuk el a földi dolgoktól, és életünk keresztjét hordozva kövessük őt királyi útján a menny felé.

© Horváth István Sándor, fotó: Urbán E.

Vissza az újság tetejére

Püspökünk mindenszenteki üzenete


Kedves Testvérek!

            Hamarosan közeledik mindenszentek főünnepe és halottak napja. Ez a két nap markánsan kifejezi keresztény hitünk lényegét: „Krisztus meghalt bűneinkért az Írások szerint, eltemették és harmadnap feltámadt.” (1Kor 15,3-5) „Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban életre is kel.” (1Kor 15,20-22) Krisztus föltámadása kezdete és forrása a mi jövendő feltámadásunknak, ahogy ezt a Római misekönyv egyik prefációja is mondja: „Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik.”

            Mindenszentekkor a mennyországot ünnepeljük, halottak napján pedig imádkozunk a tisztulás állapotában lévő elhunyt szeretteinkért, hogy ők is a mennybe jussnak. Ezzel megvalljuk a szentek közösségébe vetett hitünket: a megdicsőült Egyház, a szenvedő Egyház és a zarándok Egyház összetartozik. A keresztény ember számára tehát a halálnak pozitív jelentése van. Ezért adjuk meg a végtisztességet halottainknak a temetéssel, és imádkozunk sírjaiknál.

Ezzel kapcsolatban a Római Szentszék rendeletet adott ki, hogy bonyolult világunkban világossá tegye a katolikus keresztény tanítást. Ennek a lényegét szeretnénk most ismertetni:

            „A legősibb keresztény hagyományt követve az egyház nyomatékosan ajánlja, hogy az elhunytak testét temetőkben vagy más megszentelt helyen temessék el…előnyben részesíti a holttestek eltemetését, mivel ebben nagyobb tisztelet nyilvánul meg az elhunytak irányában, ugyanakkor a hamvasztást nem tiltja, kivéve, ha azt a keresztény tanítással ellenkező okok miatt választották.” Az instrukció szerint nem engedélyezett a hamvak otthoni őrzése. Ennek lélektani oka is van: aki nem temeti el szerettének földi maradványait, az nem tudja őt elgyászolni, és a végső találkozás reményében elengedni.

            Továbbá nem engedélyezett a hamvak szétszórása a levegőben, a földön vagy vízben, vagy más módon, illetve a hamvak megőrzése emléktárgyakban, ékszerekben vagy más tárgyakban.

            Kedves Testvérek!

            Rendkívül fontos, hogy egészséges kapcsolat alakuljon ki elhunyt szeretteinkkel az imádság, a sírhely látogatása, gondozása által, ezért rendelkezik úgy a Római Szentszék, hogy elhunyt szeretteinknek a végtisztességet megadva, földi maradványaikat megszentelt temetkezési helyeken (temető, urnatemető) helyezzük el. Lényeges továbbá, ha lehet, még életünkben rendelkezzünk arról, hogy halálunk esetén hozzátartozóink katolikus keresztény módon búcsúztassanak el bennünket a földi élettől.

            A föltámadásba vetett hittel kívánok a kedves testvéreknek imádságos ünneplést és megemlékezést mindenszentek főünnepén és halottak napján.

            Kelt Vácon, 2019. október 20-án                                                 Marton Zsolt  váci megyéspüspök

                                                                                                                   

Vissza az újság tetejére

Sienai Szent Katalin

Siena liliomága!

Európa védőszentje!

Tiszta lelked tűz volt, drága...

S éltetett az Úr kegyelme...

 

Sebeid láthatatlanul

ott voltak, mily szúrtak, fájtak...!

Ki hallgatott, mind csak tanult

tőled... , szentje Sienának

 

Krisztus teste eledeled

volt, s ez adott néked éltet...

Virágozzék hát szellemed,

Ahogy egykoron szépséged!

Vissza az újság tetejére

Rád hangolva-egyházzenei tábor


Az Érsekvadkerti Kolping Család 2019 augusztusában két turnusban rendezte meg egyházzenei táborait Rád hangolva címmel.

Az első turnus során, augusztus 1-4. között a tavalyi Összehangolva táborra épülve, de azt kiegészítve egyházzenei gitáros táborral indult a közösségépítő program a Kolping Erdei Háznál. Ezen tábor célja az volt, hogy a résztvevők elmélyülhessenek a gitáros egyházzenében, valamint új dalok tanulása mellett hasznos szakmai ismereteket szerezzenek a gitáros énekek liturgián belüli és kívüli szerepéről, alkalmazhatóságáról. A kurzus során fontos feladat volt a dalok keletkezési körülményeire, felépítésére és megfelelő lelki elmélyülésére való fókuszálás.

A szervezők felhívására a tábor résztvevői közt voltak a Magyarországi Kolping Családhoz tartozó ének- és zenekarok (Érsekvadkert mellett Veszprémből és Csepelről is érkeztek), valamint helyi, balassagyarmati és budapesti jelentkezők, de a határon túlról, Ipolyszalkáról (Salka, Szlovákia) is érkeztek a kurzusra.

Pénteki témánkat a dalszerzés és a dalok felépítésének tanulmányozása jelentette új dalok tanulásán keresztül. A délelőtti előadásban és szemináriumban az Eucharist Zenekar – Gável András és Gável Gellért – segítségét kértük és kaptuk is meg. Tapasztalataik és tanításuk nyújtottak igazodási pontot az általunk felvetett kérdésekben. Délután Kurali Dominika nővér vezette foglalkozáson csoportfoglalkozás keretében vizsgálták meg a résztvevők a dalok jól felépítésének módját. Szombaton fő előadóink, Borka Zsolt és barátai régi és új dalok többszólamú és hangszeres feldolgozásával a hangszeres és énektudás fejleszthetőségének rendszerezett formáiba engedtek bepillantást, és adtak hasznos tanácsokat.

A turnus során nagy súlyt kapott a megszerzett új ismeretek alkalmazása: az esti együtt éneklésen, esti imában, valamint vasárnapi szentmisén való zenei szolgálatban mutathatták meg a résztvevők, mit tanultak a hétvége során.

A második, napközis tábor (augusztus 5–9. között) célközönsége az általános iskolás diákok voltak. Célunk az volt, hogy a tábor során bemutassuk az egyházzene sokszínűségét (népénekek és gitáros egyházi énekek segítségével), valamint hogy rávilágítsunk az éneklés közösségépítő erejére.

A napi menetrend kialakításakor arra törekedtünk, hogy egy előadás után ritmusgyakorlatokkal, ritmusos gyermekjátékokkal, az ebéd után pedig egy ének illetve zenekari próbával fejlesszük zenei készségüket, és hangoljuk egymásra a gyermekeket. A délutáni próba után játék és kézműves foglalkozások segítségével sikerült a résztvevőknek kikapcsolódniuk. A heti előadások során a táborozók énektanár vezetésével zenés mesepedagógiás foglalkozáson vettek részt („Krisztus Urunk muzsikája” címmel), hallottak előadást egy diakónustól a gitáros énekekről, keletkezésükről, alkalmazhatóságukról, egy népének kutató ejtett szót a népénekekről, valamint a váci kiránduláson megtekintettük egyházmegyénk központját is.

Fontos célunk volt, hogy a turnus végén olyan szolgálatot szervezzünk, amelyben a résztvevők az egyházi énekek sokszínűségét és az éneklés közösségszervező erejét a gyakorlatban is megtapasztalhatják. Ennek folyományaként vettek részt a tábort lezáró hálaadó szentmisén.

Örömünkre szolgált, hogy a tavalyi évben indult közösségszervező tevékenységünk révén idén mindkét táborunk résztvevőinek létszáma növekedett (a napközis tábor létszáma 19-ről 22-re, a felnőtt táboré pedig több mint tízzel nőtt), amely azt is mutatja, hogy erre a közösségépítésre van igény, másrészt az első turnus felnőtt táborozói és előadói (!) is rámutattak, hogy a régióban, de akár szélesebb körben az egyházmegyében is hiánypótló a munkásságunk. Az innen hazakerülő kisközösségek lelki és szakmai megújulása az egyik, ha nem a legfontosabb eredménye a projektnek, valamint az új, testvéri kapcsolatok kiépülése is fontos hozama a programoknak.

Ezen eredmények arra buzdítanak bennünket, hogy a jövő évben se legyünk restek hasonló tematikájú és célközönségű tábor megszervezésében, valamint a megszervezésükhöz szükséges anyagi források felkutatásában, előteremtésében.

(Érsekvadkert, 2019. 10.10. Szádoczki Bálint)

Vissza az újság tetejére

Életige


„Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.” (Lk 1,38)

Ezeket a szavakat mondta Mária isteni kalandjának kezdetén, amikor az angyal felfedte előtte Istennek azt a tervét, hogy ő lesz a Messiás édesanyja. Mielőtt azonban beleegyezett volna, meg akart győződni arról, hogy Isten valóban ezt akarja-e. Amint azonban megbizonyosodott erről, egy pillanatig sem habozott, szívből azonosult vele. Ettől kezdve mindig, teljes mértékben az Ő akaratára hagyatkozott, még a legfájdalmasabb, legtragikusabb helyzetekben is.

Mivel nem a saját akaratát tette, hanem Istenét, mivel teljes mértékben bízott abban, amit Isten kért tőle, boldognak mondja őt minden nemzedék (v.ö.: Lk 1,48). Személyisége pedig oly mértékben kiteljesedett, hogy ő lett a Nő, a szó igazi értelmében.

Ha tehát Isten akaratát tesszük, annak az a gyümölcse, hogy megvalósítjuk személyiségünket, eljutunk a teljes szabadságra, létünk eléri igazi kiteljesedését. Ő ugyanis öröktől fogva elgondolt bennünket és szeretett minket, mindig ott voltunk a szívében. Isten előttünk is fel akarja fedni, hogy mit tervezett el rólunk; meg akarja ismertetni velünk igazi lényünket – ahogy Máriával tette. Mintha így szólna hozzánk: „Akarod, hogy belőled és egész életedből remekművet alkossak? Kövesd azt az utat, amelyet mutatok neked, és azzá válsz, aki mindig is voltál a szívemben. Mert én öröktől fogva elgondoltalak és szerettelek, kimondtam a nevedet. Azzal, hogy elmondom neked akaratomat, kinyilatkoztatom igazi énedet.”

Isten akarata tehát nem kényszer, amely korlátoz bennünket, hanem irántunk való szeretetének, rólunk alkotott tervének kinyilvánítása. Magasztos, mint Ő; vonzó és magával ragadó, mint az Ő arca: maga Isten az, aki nekünk ajándékozza önmagát. Akarata olyan, mint egy aranyszál, egy isteni vezérfonál, amely át- meg átszövi földi és másvilági életünket. Az örökkévalóságtól az örökkévalóságig ível: Isten elméjéből indul, végigvezet a földi életen, és a Mennyországban folytatódik.

Isten azonban terve teljes megvalósulásához kéri az én és a te beleegyezésedet, ahogyan Máriától is kérte. Csak így valósulhat meg az az ige, amelyet rólam és rólad kimondott. Ezért mi is, mint Mária, meghívást kaptunk arra, hogy ezt válaszoljuk:
 
„Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.”
 
Természetesen nem mindig világos, hogy mi az akarata. Ahogy Mária tette, nekünk is kérnünk kell a fényt, hogy megértsük, mit kér tőlünk. Jól, teljesen nyitottan kell hallgatnunk Isten bennünk szóló hangjára. Ha szükséges, tanácsot kell kérnünk valakitől, aki segíteni tud nekünk. Ha viszont egyszer megértettük, hogy mit akar, mondjunk azonnal „igen”-t. Ha ugyanis felismerjük, hogy az Ő akarata a lehetséges legnagyobb és legjobb dolog az életünkben, akkor majd nem beletörődéssel fogadjuk, hogy Isten akaratát „kell” tennünk, hanem örülni fogunk annak, hogy megtehetjük, amit kíván, a tervei szerint élhetünk, hogy megvalósuljon mindaz, amit elgondolt rólunk. Ez a legjobb és a legbölcsebb, amit tehetünk.

„Az Úr szolgáló leánya vagyok” – Máriának ez a mondata egyben a mi szeretettel teli válaszunk is Isten szeretetére. Ezek a szavak megtartanak bennünket abban, hogy mindig Isten felé forduljunk, hallgatva Őt, engedelmeskedve Neki; azzal az egyetlen vággyal, hogy teljesítsük akaratát, és így olyanná váljunk, amilyennek Ő szeretné.

Ennek ellenére néha előfordul, hogy abszurdnak látszik, amit tőlünk kér. Úgy tűnik, jobb lenne másként cselekedni, szeretnénk saját kezünkbe venni életünket, egyenesen tanácsot szeretnénk adni Istennek, sőt meg akarjuk mondani neki, hogy mit tegyen és mit ne. De ha hiszek abban, hogy Isten a szeretet és bízom Benne, akkor tudom, hogy a javamat és mások javát szolgálja mindaz, amit számomra és a körülöttem lévők számára készített. Tehát átadom magam akaratának, teljes bizalommal rá hagyatkozom, egész valómmal azt teszem, míg eggyé nem válok vele. Mert tudom, hogy ha befogadom az Ő akaratát, ezzel Őt magát fogadom be, Őt ölelem magamhoz, Belőle táplálkozom.

El kell hinnünk, hogy semmi sem történik véletlenül. Nem hiábavaló semmilyen örömteli, semleges vagy fájdalmas esemény, semmilyen találkozás, családi, munkahelyi vagy iskolai helyzet, fizikai vagy erkölcsi állapot. A különböző események, helyzetek vagy emberek Isten üzenetei számunkra. Mindezek hozzájárulnak Isten tervének megvalósulásához. Ezt a tervet lassan-lassan, napról napra fogjuk felfedezni, ha úgy tesszük az Ő akaratát, mint Mária.

„Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.”

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Igent mondani Isten igéjére konkrétan azt jelenti, hogy minden pillanatban maradéktalanul és jól tesszük meg azt, amit kér tőlünk. Egészen bele kell merülnünk az adott tevékenységbe, elfelejtve minden mást, elveszítve azokat a gondolatainkat, vágyainkat, emlékeinket és tennivalóinkat, amelyek másra irányulnak.

Minden alkalommal, amikor Isten akarata fájdalmas, örömteli vagy közömbös számunkra, ezt ismételhetjük: „történjék velem szavaid szerint”, vagy azt, amit Jézus tanított nekünk a Miatyánkban: „legyen meg a te akaratod”. Mondjuk ezt minden cselekedetünk előtt: „történjék”, „legyen meg”. Így pillanatról pillanatra kövenként állítjuk össze életünk csodálatos, egyedülálló és megismételhetetlen mozaikját, melyet az Úr öröktől fogva elgondolt számunkra.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet: Király vagy Te!

 

Pilátus kérdezte emígy Jézus Urat:

Király vagy te? Mondd csak! ...És Jézus nem tagad...

Király vagyok, mondod... És helyesen teszed...

majd egykor megláttok, Isten jobbján leszek....

 

Majd felmagasztalták a keresztnek trónján...

ím, a bíborszínű, vértől-ázott bárányt...

Fején a korona tövisekből fonott....

Legszentebb áldozat, amit akkor hozott...

 

Most az Atya jobbján ül királyi székben...

Mivel Krisztus győzött a nagy ellenségen...

Koronája a Nap, palástja hófehér...

Háladal száll, Jézus, Tenéked, mindenért....!!!

Vissza az újság tetejére

Valóságzavar

Vissza az újság tetejére

Meghívó


„Uram, utamon csak Neked dalol ajkam,

Uram, utamon dalolom a Te szent nevedet!

Te vagy életünk, békesség és szeretet,

Uram, utamon dalolhassalak Téged!”

 

E sokszor énekelt sorok szellemében - megszakítva a sárdobálásokkal tűzdelt mindennapok taposómalmának embert kihasználó és magával ragadó sodrását - a béke szigeteként immár huszonkettedszer is megrendezzük KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKET templomunkban.

A hangverseny tervezett időpontja: 2019. december 15., délután ½ 5

 

A műsor tartalmát, mint eddig is, Gyimesi László tanár úr állítja össze. Még lehet nála jelentkezni. A hangverseny lebonyolítását Fábián András szervezi, nála kell jelezni az adományozási szándékot, legyen az pénz, sütemény, üdítő, gyümölcs. Az adományokat a fellépők Kolping-házban történő szerény megvendégelésére kívánjuk felhasználni.

 

Szerepvállalásra buzdítva az újabb adományozókat, ismét köszönjük a 2018-as támogatóknak és a sok név nélküli segítőnek, hogy felajánlásaikkal színes, lelket formáló, községünk igényességét mutató rendezvényt működtetnek.

A tavalyi hangversenyünk támogatói voltak: özv. Dósa Józsefné, Csernák János (Cseri), Egyházközség, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Halaj TÜZÉP, Horváth SZIKVÍZ, Kolping Üdülési Alapítvány, Érsekvadkerti Kolping Család, Kristók János, özv. Major Ferencné, NyugatNógrád- COOP Zrt. SZAMOVILL Kft (Kisáruház).

(Fotó: Kristók J.)

 

Vissza az újság tetejére

Testületi ülésről jelentjük

2019. október 24-én a Közösségi Házban tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott képviselő-testületünk. A teljesség igénye nélkül megosztom olvasótáborunkkal az ülés főbb mozzanatait azzal, hogy részletesebb információkat a jegyzőkönyvi betekintés során szerezhetnek a választó polgártársak.

Az ülés első napirendi pontjában a Helyi Választási Bizottság elnöke, Gubik Andrásné ismertette az október 13-i választás immár hivatalos eredményeit, mely alapján a polgármesteri tisztséget dr. Őszi Attila Csaba nyerte meg. Képviselői mandátumot pedig az alábbi személyek szereztek: Fábián Attila, ifj. Holman József, dr. Kovács János, Mrekvicska Zoltán, Ősziné Kaba Lívia Mária és dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet.

Az eskütételek és polgármesteri program ismertetése után sor került az alpolgármester megválasztására, amelyet többségi szavazással dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet nyert meg, s tette le alpolgármesteri esküjét. Ezt követően született döntés a polgármester fizetéséről, költségtérítéséről és az alpolgármesteri tiszteletdíjról. Ezek a 128/2019 (X.24.) és a 129/ 2019. (X.24.) számú Határozatokban kerültek rögzítésre.

A hetedik napirendi pontban a megalakítandó bizottságok neveit érintő SZMSZ módosításra került sor. Az alábbi neveken és esküt tett választott személyekkel működnek az önkormányzatunk munkáját segítő bizottságok:

Pénzügyi-, Gazdasági- és Fejlesztési Bizottság

Elnök: ifj. Holman József

Tagjai: Mrekvicska Zoltán, Ősziné Kaba Lívia Mária képviselők és Czinege Zsolt, Holman József, Somogyi János mint külsős tagok. A jegyzőkönyv szerint képviselőként csatlakozhat a bizottsághoz Fábián Attila

Szociális-, Ifjúsági- Oktatási- és Sport Bizottság

Elnök: Ősziné Kaba Lívia Mária képviselő

Tagjai: ifj. Holman József, Mrekvicska Zoltán képviselők, valamint külsősként Körtvélyesi Zsuzsanna és Ruzsin Lászlóné.

A tizedik (záró) napirendi pontban jegyzői tájékoztató hangzott el az esküt tett képviselők soron következő határidős feladatairól, vagyonnyilatkozatról és a köztartozás-mentes adóbázisba tartozásról. A jegyzői feladatokat az SZMSZ értelmében a november 15-vel közös megegyezéssel távozó jegyzőnk távollétében dr. Szabó Bence helyett az igazgatási előadó, Dósa Ferencné ismertette a nagyszámú jelenlévők előtt a megválasztott tisztségviselőkkel.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Mint sokak előtt ismert esemény, hogy november 11-tól András atyánk Balassagyarmaton kórházi kezelés alatt áll. Azért, hogy mielőbb vadkerti otthonában köszönthessünk egyetlen teendőnk van: Kitartóan imádkozni gyógyulásáért!

Távollétében és hitünk próbatételeként papi helyettesítések segítik egyházközségi életünket. A szentmisék és egyéb egyházi szertartások megszokott időrendjében változások álltak elő, amiről a templomi hirdetésekből és a hirdető táblán elhelyezett felhívásokból tájékozódhatunk, és apostolkodás gyanánt oszthatjuk meg azokat másokkal is. Nagyszámú jelenlétünkkel is tegyük le voksainkat hitünk mellett!

Templom búcsúnk november 30-án lesz. Az ünnepi szentmisét Berta László atya, Nagyoroszi plébánosa mutatja be.

A Vadkerti Harangok karácsonyi számának lapzártája december 10-én van. A januári miseszándékokat egy meghirdetett napon lehet előjegyeztetni Gyurcsekné, Marikánál.

A tervezett adventi lelkigyakorlatunk december 12-13- 14-én lesz. A lelkigyakorlatot a borsosberényi születésű, jelenleg Bécsben tanuló Kovács György atya tartja.

 

Változásokat a templomi hirdetésekben jelezzük.


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. vasárnap   - Márton Sándor, szülei, Márton és Holman család halottaiért

                        - Nagy Károly és Erdős János családjainak elhunyt hozzátartozóiért

                        - Tomis József, felesége Szabó Erzsébet, vejük Holman István, szüleik, testvéreik, Krizsan István, felesége Szabó Emerencia és hozzátartozók

2. hétfő          -

3. kedd           - Kovács János 25. évforduló, felesége Dósa Margit, Kovács, Boda és Szrenka család halottaiért

4. szerda        -

5. csütörtök   - Papi hivatásokért

6. péntek       - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik és hozzátartozók

                        - Kristók, Valkó és Gréczi család halottaiért

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

7. szombat     - Mrekvicska Ignác, felesége Szabó Margit, Csillag Gyula, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szülők

                        - Pálinkás István 4. évforduló, felesége Dósa Erzsébet, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Boda János 11. évforduló, szülei, veje, a család élő és elhunyt tagjaiért

8. vasárnap   - Fábián Ferenc, felesége Kristók Mária, szüleik, nagyszüleik és hozzátartozók

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Kakas Mihály, felesége Hustyava Mária és hozzátartozók

9. hétfő          - Szabó Gergely, felesége Kristók Mária, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

10. kedd         -

11. szerda     -

12. csütörtök - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Beke és Cseri család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Nagy, Kaba és Kristóf család élő és elhunyt tagjaiért

13. péntek     - Bozsonyik János, szülei, 9. évforduló, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Temela József 2. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Madaczki János, felesége Gulyás Margit, szüleik és Gulyás József

14. szombat  - Vitéz János, testvére Vitéz József, szüleik, nagyszülők, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Erdős István, felesége Erdős Margit, fiuk, lányuk, vejük és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki Ferenc 10. évforduló, felesége Kovács Erzsébet, valamint nászuk Kovács Sándor, szülei, apósa, anyósa

15. vasárnap -

                        -

                        -

16. hétfő        -

17. kedd         -

18. szerda     -

19. csütörtök - Jakubecz Gergely hősi halott 100. évforduló, felesége Szabó Mária, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Molnár Béla, felesége Záhorszki Veronika, násza, nászasszonya, gyermekeik, unokáik, dédunokáik és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár József 1. évforduló

20. péntek     - Pistyur József, apósa, anyósa, szülei, nagyszülei és testvérei

                        - ifj. Nagy József, szülei, testvérei, veje, apósa Murányi Lajos, felesége és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, szüleik, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

21. szombat  - Híves Mihályné Mrekvicska Julianna, férje, szüleik, a Híves és a Mrekvicska család halottaiért

                        - Kristóf Sándor, édesapja, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Őszi József 9. évfodruló, felesége Molnár Mária 5. évforduló, fia Őszi József 1. évforduló, szülei, testvérei és hozzátartozók

22. vasárnap - Pistyur Gábor hősi halott, felesége Boda Mária, fiai János és Gábor és hozzátartozók, Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet, szüleik, lányuk Margit és férje Péter

                        - Majer István, szülei, apósa, anyósa, Krizsan István, neje Szabó Emerencia és szüleik, a Fábián család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Laczó János, felesége Szrenka Erzsébet, fiuk János, szülők, Fábián István, felesége Kövér Margit, testvére Rozália, élő és elhunyt hozzátartozók

23. hétfő        -

24. kedd         - Mise 20:00-kor

25. szerda     Misék 7:30 és 9:30-kor

                        -  Mise Pusztaberkiben 11:00-kor

26. csütörtök Misék 7:30 és 9:30-kor
   - Pap Ádám, sógora, nagyszülei és élő családtagok

                        - Egy család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Bozsonyik István, felesége Kristók Mária 4. évforduló, élő és elhunyt családtagok

                        -  Mise Pusztaberkiben 11:00-kor

27. péntek     - Mise 18:30-kor
 
- Molnár János és hozzátartozó, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit (Alapítványi)

                        - Boda István, felesége Csillag Anna, szüleik, élő és elhunyt családtagok

                        - Bahoracz Antal, a család élő és elhunyt tagjaiért

28. szombat  - Mise 18:30-kor
   - Fülöp Miklós, szülei, apósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Bíró Györgyné Zöllei Erzsébet 1. évforduló

                        - Szabó Ignác, felesége Kosztrihán Emerencia, szüleik, testvéreik, menyük Szabó Józsefné 25. évforduló

29. vasárnap - Mise 11:00-kor Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, szüleik, testvéreik és elhunyt családtagok

                           Mise Pusztaberkiben 15:00-kor

30. hétfő        -

31. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre