Vadkerti harangok
2019. október

Mindenszentek ünnepe
Szentmiseszándékok és VÁLTOZÁSOK!
Babík Erzsébet: Temetőben járva
Babík Erzsébet: Halottak napjára
Egy zarándokút margójára
Magyarok nagyasszonya
Babík Erzsébet: Suttogott az ördög
Falunap Vadkerten
Ének az esőben
A higgadtság tízparancsolata
Együtt érdemes
Rajzpályázat az iskolában
Életige
Testületi ülésről jelentjük
Kolping híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Mindenszentek ünnepe

November 1-jén egy napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel.


Keleten már 380-ban megülték ezt az ünnepet, minden vértanúról megemlékezve. A nyugati Egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.

III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. November 1-jére IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas Egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő Egyház.

(Forrás: MKPK Sajtószolgálat, Magyar Kurír, Fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet:Temetőben járva

Fénylenek a sírok, lángokkal üzennek:
„Mától boldogok az Úrban elhunyt lelkek.”
Hiszen megváltottak, értük is hullt a vér....
Áldjuk Jézus Krisztust e nagy kegyelemért...

Krizantémillat száll, gyertya-test párolog...
A hantok ma tűzben virrasztanak legott.
Az élők gyújtották, emlékezni máma...
Az élők gyújtották halottak-napjára...

Mint a csillagos ég, olyan most idelenn...
Temetőben járva, árván emlékezem...
Most a csillagoknak a föld lett otthona,
a szeretet élő, meg nem is hal soha...

Össze-összefutunk ismerős, meg rokon...
átöleljük egymást túl a sok bánaton...
és elcsendesedünk a sírokat látva...
Hisz' holt szerettünkért gyúlt a mécsek lángja...

Vissza az újság tetejére

Babík Erzsébet:Halottak-napjára

Látjátok feleim: ennyi a lét!
Kit szerettünk, oly néma lett...
Teste már nem fénylik, sötét...
s fejfája lett egy fakereszt...

Látjátok feleim: ennyi a lét!
Kit szerettünk, elköltözött...
Néki nem virul már a rét...
Elment mindannyiunk előtt...

Látjátok feleim: ennyi a lét!
Kit szerettünk, nem ölelhet...
Mily fájdalom, nagy veszteség!
Elvesztettünk egy jó-lelket...

Látjátok feleim: ennyi a lét!
Kit szerettünk már messze jár...
Érte már csak a gyertya ég...
ám a szív még az nagyon fáj!

Látjátok feleim: ennyi a lét!
Kit szerettünk eltávozott...
Sírján virág, mi csodaszép...
Mégis a szív oly bánatos...

Vissza az újság tetejére

Egy zarándokút margójára

„Magyarország Patrónája vedd szívedbe népedet,

Visszasírva dicső múltját, vidd jóra, ha tévedett.

Édesanyja vagy e Honnak, ki megbocsát, mert szeret,

Óh Szűzanyánk, esdve kérünk, őrködjél e Hon felett.”

Október 6-án közel százan keltünk útra Érsekvadkertről Nemzeti Kegyhelyünkre, Mátraverebély-Szentkútra, hogy nagy közösségben kérjük országunk patrónáját, hogy csekélyke közreműködésünkkel, hibáink ellenére is maradjon nemzetünk őre, mint ahogy az volt Szent István királyunk felajánlását követő sok-sok évszázad viharaiban is.


Gyorsan eltelt az odavezető út, hisz a búcsúra történő ráhangolódás érdekében zengett az ének és az ima a bennünket szállító autóbuszban. A kegyhelyre érkezést követően előkerültek a zászlók és a kereszt, mely alá felsorakozva (csatlakozva hozzánk az autóval érkezők is) énekelve mentünk a bazilikához. Ám utunkat megszakította Orosz Lóránt ferences atya azzal, hogy röviden ismertette az ünnep lényegét. Majd megcsókolva keresztünket, áldásával bocsátott bennünket a Szűzanya lába elé.

A 11 órakor kezdődő szentmiséig sem volt „lyukasóránk”, hisz nagyüzem volt a gyóntatószékekben, s mellette Schneider Angelika domonkos nővér katekézisével is gazdagodhattunk lelkiekben. Az elmélkedés címeként a házasságról szerzetesi szemmel illet a legjobban, melyből néhány gondolatot megosztok e cikk olvasóival is.

Már az első kijelentése is meghökkentő és tanúságos volt számomra, amikor azt mondta Angelika nővér, hogy a házasság a legszigorúbb szerzetesi rend, melyben a férfi és nő (nem két férfi és nem két nő) folyamatos önátadása történik meg. A házasságkötést ezért nem szabad pontszerű eseményként kezelni, mert a házasságkötéssel egy új életállapot veszi kezdetét, melyben a férfi és a nő közösen segítik egymást Isten felé. A házasság nem is papír, mint azt oly sokan hirdetik, hanem életszövetség, amiből Isten szeretetének kell sugároznia.

A férfi és nő egysége a házasságban egy misztérium, melyben nap mint nap testet öltenek a mindkét felet éltető irgalmasság cselekedetei, ahol sosem én vagyok az első, hanem a másik.

A házasságot holtomiglan-holtáiglan tudatában kötik. Nem könnyű ezt a felbonthatatlanság tudatában sem megvalósítani. Segít ebben, ha mindennap ki tudjuk mondani az igent értékválságunkkal küszködő világunkban.

Az is természetes, hogy minden házasságban előfordulnak krízishelyzetek is. Ezeket fel kell vállalni, közösen le kell küzdeni, mert minden leküzdött akadály építi a kapcsolatot, gyümölcse pedig a szilárd hűség és az életszentség útján történő haladás.

A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisére megtelt a „barlangoltár” előtti tér. Keresztjeink és zászlóink (köztük az egri, a gyöngyösi és vadkerti Kolping zászlók is, és a turai népviseletes lányok által vitt Mária szobor) felvezetésével érkezett az oltárhoz sok pap és az asszisztencia kíséretében az oltárhoz a szentmisét bemutató Michael August Blume apostoli nuncius atya, aki sokak örömére magyarul mutatta be a legszentebb áldozatot. Természetesen a prédikációt sem tolmácson keresztül hallhattuk. A tört magyarsággal elhangzó tanítását dupla figyelem kísérte, melyből néhány gondolatot megosztok soraimban.


Októberre Szentatyánk, Ferenc pápa missziós hónapot hirdetett meg Egyházunkban. Ez a nap, Magyarok Nagyasszonya ünnepe is legyen segítségünkre, hogy mi is missziós tanítványokká váljunk környezetünkbe. Nézzük csak Mária esetét. Amikor az angyal hírül adta számára, hogy az Isten Fiának édesanyja lesz, azonnal Erzsébethez siet, majd együtt hirdetik az új világ kezdetét.


Mária édesanyaként is mindig közel volt Jézushoz. Mária a korában is Jézusra mutatott és ma is ugyanazt teszi. Ti azért jöttetek ma Mátraverebély-Szentkútra, hogy találkozzatok Máriával, aki megmutatja számotokra a Szent Fia felé vezető utat, aki maga az út, az igazság és az élet. Figyeljünk hát Mária szavára, fogadjuk meg útmutatásait, a mindennapi evangelizációs iránymutatását, hogy a szeretet eszközeivé válhassunk való világunkban.

(Szentkút- Érsekvadkert 2019.10.06. emjé; fotó: Kristók J.)

Vissza az újság tetejére

Magyarok nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Lk 1,26-28

A mai ünnepen szívünk szeretetét Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya felé fordítjuk, akinek egykor Szent István király felajánlotta koronáját és országát, a magyar népet és annak jövőjét. Első szent királyunk felajánlása óta népünk folyamatosan megtapasztalta Mária segítségét, pártfogását. Elődeink hozzá fohászkodtak a sorsdöntő helyzetekben, s példájukon felbuzdulva mi is ezt tesszük, illetve ezt ajánljuk a következő nemzedékeknek is.

Hisszük, hogy Jézus édesanyja szeretettel fordul népünk és családjaink felé. Hisszük, hogy érdemes a gyermekeket és a fiatalokat a krisztusi igazságra tanítani és nevelni, hogy felnőve örömmel és lelkesedéssel kötelezzék el magukat a keresztény életre. Hisszük, hogy a keresztény családok Krisztus tanításában találják meg azt az értéket, amely számukra a boldogságot és a biztonságot nyújtja, s amelyből erőt meríthetnek nem csupán saját boldogulásuk előmozdításához, hanem a nagyobb közösség, a nemzet építéséhez is. Hisszük, hogy a szülők jó és hiteles példát mutatnak gyermekeiknek keresztény hitük megélésében. Hisszük, hogy felnőve mindenki elutasítja a könnyelmű élet kísértését és felismeri a becsületes munka értékét. Hisszük, hogy az egyházi vezetők és igehirdetők önzetlen szolgálatukkal előmozdítják Isten országának növekedését és a földi haza fejlődését.

Mária, Magyarok Nagyasszonya, járj közben fiadnál, Jézusnál, hogy adja ránk áldását!

Imádság: Urunk, Jézus Krisztus! Nincs szükséged csodálkozókra és bámészkodókra, hanem követésre hívsz minket. Nincs szükséged buzdítókra és lelkes éljenzőkre sem, hanem arra hívsz minket, hogy nyomodban járjunk, tanítványaid legyünk. Segíts, hogy mindig észrevegyem, amikor mellém lépsz! Segíts, hogy a világ zaja közben is meghalljam, amikor megszólítasz! Növeld bennem a készséget, hogy azonnal induljak és kövesselek! Hiszem, hogy indulni, a te követésedre vállalkozni csak szabadon és Istentől vezetve érdemes.

(HIS)

Vissza az újság tetejére

Babík Erszébet: Suttogott az ördög

Egy napon az ördög azt suttogta nekem:
kevés vagy és gyenge, erőtlen gyermekem...
Nem állod a vihart, ellök minden szellő...
Jobb, ha nem is küzdesz, maradj csak esendő!

Egy nap visszasúgtam az ördög fülébe:
ki Istenben bízik, annak van esélye,
hisz az ég gyermeke, s a Hitnek leánya...
S harcol, mivelhogy hős, Krisztus katonája...

S tudd meg, ördög, azt is, én vagyok a vihar!
Leteperhet néha fájdalom vagy kudarc,
de felkelek immár, mivel harcos vagyok...
s pajzsomon-fuss tőle-a keresztjel ragyog!

Vissza az újság tetejére

Falunap Vadkerten

Már közel 20 éve annak, hogy szeptember utolsó szombatján közös ünneplésre hívja a település lakóit az önkormányzat. Az ünneplés négy éve lengyel testvérkapcsolattal is bővült Spytkowicze és a Gdanszk melletti Szemud „családtaggá válásával”. A lengyel testvérekkel (általános iskolások, az őket kísérő tanárok, önkormányzati alkalmazottak) 4-5 napot kirándulások, a lengyel és a magyar hagyományokra épülő kulturális programok erősítették a két nép Szent László királyunkig visszanyúló barátságát. A barátság mellett lelki erőt adóan öröm volt megtapasztalni a kőbányai lengyel templomban a közös ima erejét, de sugárzott az arca vendégeinknek, amikor az ott szolgáló atya lengyel nyelven bemutatta a templomot és annak közösségét.


A falunap szombaton véget ért. Ám vendégeink számunkra is követendő példaként, mint azt a fotók is mutatják, a templomban is velünk ünnepeltek Szentírás vasárnapján. A közös imádságunk mintha azt súgta volna, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy eltűnik a népek nagy kohójában.

A nyelvünket nem értő arcokon is meglátszó lelki élményként szolgáltak András atyánk a lengyeleket üdvözlő szavai, amivel bevonta őket a legszentebb áldozatba.


A szentmise végén, András atya aranymisés áldásban részesítette lengyel vendégeinket. Az áldás és a számukra átadott aranymisés füzet megerősíti azt a tényt, hogy a közös hitünknek a nyelvi különbség nem gátja, hanem a lelki élmény által éltetője.

(Érsekvadkert, 2019.09. 29. emjé; fotó Kristók János)

Vissza az újság tetejére

Ének az esőben

avagy

 „Az ember nem lehet meg vidámság nélkül” (Kolping)

Idén közösségünk, az Érsekvadkerti Kolping Család vállalta az Országos Kolping Családi nap szervezését. A gondos tervezés már hónapokkal korábban elkezdődött, amely során fontos szempont volt számunkra, hogy a családok minden korosztályának, gyermekeknek és időseknek is egyaránt megfelelő programokat tudjunk biztosítani.


A 2019. szeptember 7-én megvalósult családi nap az értékes lelki feltöltődés érdekében szentmisével kezdődött. Az Úrjézus legszentebb áldozatában való közös részvételünket elmélyítették Kövesi Ferenc főprézes atya útmutató gondolatai, és a gitáros énekkarunk alázatos szolgálata. A szentmisén részt vett plébánosunk, Lukács András atya valamint prézes atyánk, Berta László is, aki a gyóntatószékben sokakat segített ahhoz, hogy szentáldozáshoz járulhassanak.

A szentmise után a szellemi és testi feltöltődés sem maradhatott el. Az idelátogató kolpingos testvéreket minden programon a helyiek nagy vendégszeretete fogadta.

A résztvevőket a Helytörténeti Emlékházban őseink viselete, a fiatalok és a népdalkör hagyományőrző műsora a szép citeraszóval, és a helyi ételkülönlegesség (nagygönc) készítése, kóstolása várta. Ezzel párhuzamosan a Kolping házban - a frissítők mellett - kézműves foglakozások, gyermekjátékok és léleksimogató élőzene (Dallamos együttes, gyöngyösi fiatalok) fogadta a családi napra érkezőket.

Az iskolában elfogyasztott ízletes ebéd után vendégeink felkészült idegvezetőnkkel együtt járták be falunk főbb utcáit a „Lokomotívon”. A kisvonatra a helyi családok is szívesen felszálltak.

A délután folyamán a Hősök terén nyílt lehetőség a szórakozásra (logikai és gyermekjátékok, íjászkodás), kézműveskedésre. A változatos programokból többek között láthattunk bábszínházi előadást, kis kemence készítését, de este élő népzenére is lehetett ropni a téren felállított sátor alatt. A programokon elfáradók pedig megpihenhettek a Kolping ház udvarán és termeiben, ahol megoszthatták élményeiket egymással és a vendéglátókkal.

 A Családi napon a látogatókat és a helyieket is szívesen és fáradhatatlanul segítették a kék sapkás fiatalok, akik szinte mindenhol ott voltak, hogy információval lássák el az érdeklődőket.

 Bár az időjárás ellenünk dolgozott, mégis - már a nap során is - számos pozitív visszajelzést kaptunk. Külön öröm számunkra, hogy az érsekvadkertiek is szívesen látogatták rendezvényünket. A megjelent kolpingos testvérek pedig a Kolping családunk élete mellett bepillantást nyertek Érsekvadkert jelenébe és múltjába is.

 Köszönjük a Jóistennek, hogy vendégeink és helyiek örömére lehettünk ezen a napon!

 (Szrenka Ágoston – Érsekvadkerti Kolping Család, fotó: Baráth Tímea)

Vissza az újság tetejére

A higgadtság tízparancsolata

Vissza az újság tetejére

Együtt érdemes

Családi nyaralás Gyulán

 

„Fiúk, lányok egy az érzés

És ma már nem kérdés

Hogy együtt kellemes

Egy az álom, ami felé mi nézünk

És ha már elévült

Nekünk ez akkor is újra megy”

 


Milyen volt a nyaralás? Semmi különös. De épp ezért nagyszerű, mert természetes, hogy együtt vagyunk. Állandóság a rohanó időben. Pedig talán nincs is az évnek másik ilyen időpontja, és a csapat összetétele is változik… És igazából az is mindegy, hova, csak együtt.

Bevált helyszínt választottunk, amikor immár negyedszer is Gyulát jelöltük célpontnak. Ennek ellenére még mindig tudott újat mutatni a város és a környék.

A város jelene mellett - hiszen a Köröst elterelték, de a híd megmaradt - feltárult a múltja is, emellett a környéken rengeteg kis kastély található, némelyik méltatlanul romos állapotban, mint Pósteleken, de akad, amelyik szépen felújítva, mint Szabadkígyóson vagy Lőkösházán. Utóbbi településen, a Bréda kastélyon látható 3D-s épületvetítés igazán különleges élmény volt. Mint ahogyan felejthetetlen volt Békésszentandráson a sörfőzde látogatása is.

Strand, vár, nemzetközi néptánc-fesztivál, bringózás, meggysör, a sarki hamburgeres, Százéves cukrászda (és még sorolhatnám), mind közös élményt és történetet hordoz.

De a legszebb és legjobb az volt, hogy egy nagy családként - amibe a gyerekeink belenőnek - együtt tölthettünk egy hetet 2019. augusztus 12-18. között. És idén jött a tippmix is!

 

„Telnek-múlnak az évek

A barátokból testvérek lesznek

Minden este”

Úgy legyen, jövőre is!

(Molnár Arnold)

Az idézett szövegek a Bagossy Brothers Company ’Csendes vizeken’ c. dalának részletei.

Vissza az újság tetejére

Rajzpályázat az iskolában

A Váci Egyházmegye 2019-ben gr.Csáky Károly Emmánuel és Hanauer Árpád István püspökök 100 éves jubileumát ünnepelte. A püspöki jubileum kapcsán a váci egyházmegye- váci egyházmegyei könyvtár rajzpályázatot hirdetett "Az én templomom"  címmel. Tőlünk is többen készítettek templomunkról rajzot.
1.osztály: Nagy Anna, Sóós Emma, Szádóczki Samu; 2.osztály:  Bicskei Boglárka; 3.osztály: Szádóczki Mikes, Nagy Kinga; 4.osztály: Nagy Borbála, Szerenka Zsófia; 6.osztály Nagy Júlia.


Október 6-án került sor  Vácon az eredményhirdetésre és a kiállításra. Érsekvadkertről az 1.-2.. osztályos korcsoportban Nagy Anna 1. osztályos tanuló ért el III. helyezést.
A képeket visszakapjuk, amint megérkeznek , kitesszük majd  a templomban, és meg lehet tekinteni. Gratulálunk az ügyes munkákhoz, reméljük, legközelebb is lelkesek lesznek bármilyen témában, és sok szép rajz készül hittanosaink körében.

Vissza az újság tetejére

Életige

„Az alázatos imája áthatol a felhőkön” (vö. Sir 35,17).

 Izrael népe hosszú és száműzetésekben bővelkedő történelme során gyakran megtapasztalta saját tehetetlenségét olyan helyzetekben, amelyeket semmilyen emberi erőfeszítéssel sem tudott volna megváltoztatni. Ezáltal növekedett benne az alázat: az a magatartás, amely teljesen tudatában van annak, hogy Istentől függ, és egészen Őbenne bízik. Pontosan ebben az állapotában, mint alázatos és szegény nép, Izrael több ízben is csak Istenben talált meghallgatást és menedéket, Aki örök szövetséget kötött vele.

 A Messiás-várásban is egy alázatos király képe jelenik meg, aki szamárháton érkezik Sionba, mert Izrael Istene elsősorban az „alázatosak Istene”.

 Mivel Jézusban teljesedett be minden várakozás, az Ő szavaiból és tanításából tanulhatjuk meg az igazi alázatot, amely imáinkat kedvessé teszi az Úr előtt.

„Az alázatos imája áthatol a felhőkön”

 Jézus egész élete egy alázatról szóló tanítás. Ő, aki Isten, először emberré lett Szűz Mária méhében, majd kenyérré az Eucharisztiában, végül pedig „semmivé” a kereszten.

 Ezt mondta: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű”(Mt 11,29). A lábmosáskor pedig Ő, a Mester, lehajolt, hogy a legmegalázóbb szolgai munkát végezze. A kicsinyeket állította példaképül, és szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Végezetül engedte, hogy keresztre feszítsék; megsemmisült testben és lélekben azért, hogy megszerezze nekünk a Mennyországot.

 És miért történt mindez így? Mi ösztönözte erre Isten Fiát?

 Nem tett mást, mint kinyilatkoztatta nekünk az Atyával való kapcsolatát, azt, hogy milyen a szentháromságos szeretet: kölcsönös „semmivé válás” szeretetből, egymásnak való állandó önátadás.

 Jézus az emberiséget a szentháromságos szeretettel árasztotta el, amelynek akkor adta legnagyobb bizonyítékát, amikor szenvedése és halála által teljes mértékben odaajándékozta önmagát.

 Isten ezzel mutatta meg hatalmát, mely a gyengeségben nyilvánul meg. Szeretete olyan, ami felemeli a világot, azáltal hogy az utolsó helyre, a teremtés legalsó lépcsőfokára teszi saját magát.

„Az alázatos imája áthatol a felhőkön”

 Az az ember alázatos igazán, aki Jézus példája szerint semmivé tud válni mások iránti szeretetből; aki Isten elé tud állni úgy, hogy teljesen kész az Ő akaratát teljesíteni; aki annyira üres tud lenni, hogy egészen Jézus él benne.

 Az ilyen ember imája valóban meghallgatásra talál, mert amikor kimondja ezt a szót: „Abba, Atya”, már többé nem ő imádkozik; és mivel a Szentlélek az, aki ajkára adja a szót, imája elnyeri mindazt, amit kér.

 Jézus életének csúcsa az volt, amikor „hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált” (Zsid 5,7-8), mert imája tele volt az Atya akarata iránti engedelmességgel, a teljes ráhagyatkozással.

 Ez az az imádság, mely áthatol a felhőkön és Isten szívéig ér: a gyermek imája ez, aki felülemelkedik önnön esendőségén, hogy bizalommal az Atya karjaiba vesse magát.

 

(Chiara Lubich)

Vissza az újság tetejére

Testületi ülésről jelentjük

2019. szeptember 24-én tartotta ebben a felállásban utolsó testületi ülését az öt éve megválasztott képviselő-testületünk

Ez az ülés a polgármester-asszony 2014-2019 közötti időszakának polgármesteri beszámolójával kezdődött, amit az október 4-i fórumon és az önkormányzati újságon keresztül minden érdeklődő megismerhetett. A Petőfi Sándor Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítésének jelenlegi állása és a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjhoz történő csatlakozás követte az ülés eseménysorát.

Önkormányzati elvi támogatásban részesítettük a DMRV 2020–2034-es időszakot lefedő gördülő fejlesztési tervét, és hozzájárultunk előkert-vásárláshoz egy Petőfi úti bontás alatti ház esetében, valamint Göröcön az önkormányzati út alatti vízvezeték átviteléhez.

Bemutatásra került az aktualizált temetői nyilvántartás, amely segítségével a lejáró sírhelyek újraváltása informatikai úton is követhető.

A híresztelések ellenére Érsekvadkertnek van építési szabályzata, építési szabályzatunk az érvényes jogszabályok alapján felülvizsgálat alatt van. Amíg a Hatóságok rá nem teszik a végső pecsétet, addig az átdolgozás alatti az érvényes.

A helyhatósági választások október 13-án voltak. Eredményéről az alakuló ülés után számolunk be, sok sikert kívánva a nyerteseknek a falu szolgálatához.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat


FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 06 35 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése


 

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Október utolsó vasárnapján (okt.27) hajnalra kell az órákat a téli időre 1 órával vissza igazítani.

Az Új síremlékek megáldása október utolsó vasárnapján okt. 27-én vasárnap du. 3 órakor lesz. -  A KOZA KERESZTNÉL VÉGZETT rövid ájtatosság után onnan áldom meg együtt az új, vagy felújított síremlékeket.

 Minden szentek napja, tehát november 1-e, PÉNTEKRE esik. Parancsolt ünnep, a szentmisén részt venni lelkiismereti kötelesség. A szentmise fél 9-kor lesz. Nem hivatkozhatunk a munkára, mert munkaszüneti nap. A temető látogatás miatt pedig a szentmise ne maradjon el. 

 Október. 31-én, csütörtökön este fél 6-kor lesz az UTÓLSÓ Rózsafüzér. A rózsafüzér után mindenszenteki ELŐESTI SZENTMISÉT VÉGZÜNK.  

 A megholtakról november 2-án, közös szentmise a megholtakért fél 9-kor   

 Szombaton este 6-kor vasárnapra előesti szentmise, - szentmise végén a megholtakról   közös megemlékezést végezzük.

 November 12-én  kedden:  ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPRA hívjuk a Kedves Híveket. De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák.

 Apostolkodjunk, hogy minden órában, a déli időben is legyen legalább néhány Jézust szerető lélek, az Oltáriszentség imádására. Este fél 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.

 November 24-én, vasárnap lesz a Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS.

 A templombúcsúnk november 30-án szombaton, Szent András apostol napján lesz.     

 

Változásokat a templomi hirdetésekben jelezzük.


KERESZTELTÜNK:
   
 

20. Kristóf Norina, Anna (Kristóf János-Busai Tünde)

21./ Brindza Máté (Brindza Tamás – Fodor Georgina Katalin)

     

HÁZASSÁGKÖTÉS:   

-

Halottaink:               

39./ Kruzslik Tibor (1960)

40./ Csabák Istvánné, szül. Erdős Mária (1923)

41./ Vitéz Sándorné, szül: Záhorszki Viktória (1922)

42./ Ivanics Jánosné, szül. Csendes Irén (1918.09.13)  

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

Változások pirossal a hirdetmény alapján.

1. péntek        -

2. szombat     -

3. vasárnap   - Vitéz Ferenc, felesége Nagy Erzsébet, szülők, nagyszülők, testvéreik, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Bottyán Imre, Benyó Ferenc, Lázár József, felesége Kucsera Anna és Kovács János

                        - Gál Géza, felesége Kovács Mária, Holman István, felesége Vámos Erzsébet, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

4. hétfő           - Papi hivatásokért

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Fábián István, felesége Csillag Mária és elhunyt hozzátartozók

8. péntek        - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik, nagyszüleik, testvéreik, valamint Kristók Ignác, felesége Molnár Katalin és hozzátartozók

                        - Kocsisné Urbán Erzsébet 2. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Nagy Ignác, felesége Molnár Mária, Molnár János, felesége Valacsik Borbála, szüleik és testvéreik

9. szombat     - Kovács és Kristóf család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Csillag Ferenc, szülei, anyósa, apósa, veje Fábián József, élő és elhunyt családtagok, valamint Fábián Ignác 1. évforduló és elhunyt hozzátartozók

                        - Urbán István, felesége Csernák Mária, vejük Koza József, felesége Nagy Erzsébet, Szabó István, Záhorszki János és szüleik

10. vasárnap - Balogh István, felesége Kaba Ilona, szüleik, testvéreik, nagyszüleik

                        - Valcz Ferenc, felesége Boda Margit, szüleik, fiuk, 2 menyük, valamint Sors Károly és felesége

                        - Erdős János, felesége, fiuk, vejük és hozzátartozók

11. hétfő        -

12. kedd         - Csernák István, lánya Katalin, Csernák és Zöllei család halottaiért

13. szerda      -

14. csütörtök - Kristóf József, felesége Tokodi Margit 8. évforduló, lányuk, menyük, élő és elhunyt hozzátartozók

15. péntek     - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet, 2 gyermekük és szüleik

                        - Konopás István, szülei és a Szlúka család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Nagy Ignác, felesége Vitéz Anna, a család élő és elhunyt tagjaiért

16. szombat   - Nagy Jánosné Boda Margit, 2 férje, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szakács Ferenc, felesége Viktor Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

                        - Záhorszki József, szülei, vejei, apósa, anyósa, Záhorszki és Boda család összes halottaiért

17. vasárnap 11 órakor - Konopás János, felesége Csillag Margit, szüleik, testvéreik, menyük Margit, élő és elhunyt családtagok

                        - Koza István, felesége Mészáros Borbála 7. évforduló, Dósa János, felesége Csillag Ilona, a családok élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hegyi János, fia János, szülei, apósa, anyósa, Csillik Károly és felesége

     Pusztaberki 15:00-kor

18. hétfő        -   Elmarad a mise

19. kedd        reggel 7 

20. szerda     reggel 7  - Soós Miklós, szülei, sógora, élő és elhunyt családtagok

21. csütörtök 18:30-kor - Kalmár József 10. évforduló, apósa Jakubecz János és a család halottaiért

                        - Kuris Jánosné Kakas Erzsébet, öccse József, Kuris és Kakas család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár Lajos, felesége Fodor Margit, szüleik és hozzátartozók

22. péntek    18:30-kor     - Urbán, Molnár család élő és elhunyt tagjaiért, özv. Fábián Ferencné

                        - Macska Károly, felesége, nászai, nászasszonyai, a család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Bíró Györgyné Zöllei Erzsébet, testvére, édesapja

23. szombat  18:30-kor  - Fábián József, édesapja, apósa és elhunyt családtagok

                        - Kristók Ignác, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Káplár Győző, 8. évforduló, Káplár és Jenei család élő és elhunyt hozzátartozói

24. vasárnap 11 órakor- Kristók István, szülei, apósa Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagok

25. hétfő        -

26. kedd         reggel 7 - Kiss András, felesége Kristóf Julianna, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

27. szerda      -

28. csütörtök  18:30-kor- Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és a család halottaiért

29. péntek     18:30-kor - Boda Iván, felesége Pistyúr Mária, szüleik, nagyszüleik, testvéreik és hozzátartozók

                        - Hálából, Kolping család élő és elhunyt tagjaiért

30. szombat  18:30-kor -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre