Vadkerti harangok
2014. január


A találkozás ünnepe
Szentmiseszándékok
Hálaadás 2013
Ferenc Pápa üzenetei-III.rész
Az igazság
Ha Istenből kivonjuk a titkot
Hívom a családokat 2014 januárjában
Az adventi lelkigyakorlatonhallottam
Vadkerti Harangok 2013
Győzött a szeretet
Szent Margit
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

A találkozás ünnepe

Gondolatok Gyertyaszentelő Boldogasszony napján

Egyházunk ezen a napon gyertyát szentel, amit keresztelésünktől halálunkig többször is a kezünkbe ad. Imádkozzunk hát azért a kegyelemért, hogy halálunk pillanatában épp oly tiszta legyen a lelkünk, mint volt az keresztelésünk pillanatában. Az égő gyertya a lelki életet, a megszentelő kegyelmet jelképezi bennünk. A gyertya világít, ahogyan világítanak jócselekedeteink is. A gyertya melegít is. Ez az önzetlen szeretet jelképe, melyre oly éhes mai világunk. A gyertya lángja felfelé tör. Emlékeztessen ez bennünket arra, hogy az életünk irányát is igazítsuk a gyertya lángjáéhoz azzal, hogy életünkben mindenben Isten dicsőségét tartsuk szem előtt.

A görög liturgia ezt az ünnepet a találkozás ünnepének nevezi. Mária és József találkozik az öreg Simeonnal és Anna prófétaasszonnyal. E két öreg pedig találkozik hosszú életük csendes reményével, az emberré lett megváltó Istennel. Itt találkozik az Ószövetség az Újszövetséggel, a várakozó vágy a boldog beteljesedéssel. De ekkor találkozik Mária az anyai hivatás örömével és fájdalmával is, mely Simeon szavaiból árad felé.

Micsoda öröm Máriának hallani azt, hogy gyermekük sokak javára, üdvösségére válik. A fény, ami ebből a gyermekből árad, minden népet, minden éjszakát átvilágít. Olyan napot hoz, amelyre nem jön éjszaka.

E találkozás a fájdalommal való találkozás pillanata is a  Szűzanya életében. Simeon szavaiból kicseng és világossá válik a fiatal édesanya előtt, hogy gyermekét nem tarthatja meg. El kell engednie az ellenség közé. A Kálvária hegyére! Megérti, vagy inkább megérzi, hogy sokan megkeményedett szívvel visszautasítják kegyelmeit. Tanítása süket fülekre talál. Sokak részére hiábavaló minden szenvedése. Fájdalom mindez az anya számára! Tőr döfi át szívét és szenved Fiának sorsa miatt. És mi, érzünk-e fájdalmat az Isten Fiának szenvedése miatt? Mi érezzük-e a fájdalmat a bűn miatt?

A mi életünk is kettős vágányon halad, mint Máriáé. Az öröm és fájdalom útján. Mindenkinek kijut mindkettőből. Az egyikből több, a másikból kevesebb. Fogjuk meg hát égi édesanyánk kezét, s engedjük, hogy kivezessen bennünket a sötétségből, a Fia által felkínált üdvösség fényére!

(béjé írása alapján)

Vissza az újság tetejére

Hálaadás 2013

Idők Ura, Istene, előtted letérdelünk. Midőn estéje lenn ez évnek, mi dicsérünk. Legyen áldott szent neved, hogy ezen lefolyt évet, itt könyörgő népednek (több, mint 300 áldozó volt jelen), megérni Te engedted.

Ma is letelt életünk egy része, Tudatosította bennünk András atya, az este 6-kor kezdődött hálaadó szentmise prédikációjának bevezető gondolatával. Hogy a folytatás milyen lesz, az az Isten kezében lévő dolog. Ezért kell megállni és számadást készíteni így az év végén, hogy a jövőben lehetőleg mindig kész számadás birtokosai legyünk. Ezen az estén először azt kell megköszönnünk, hogy életben vagyunk, amit már nem mondhat el magáról a már eltemetett 49 és halva fekvő két testvérünk.

Gondok (keresztek) mindig vannak életünkben. ám ezektől sem szabad pesszimistává lennünk. A félig üres pohár, az mindig félig teli is van. Köszönjük hát meg most a Jóistennek, hogy látunk, azt hogy járni tudunk, van lakásunk, családunk és munkahelyünk, egészségesek vagyunk, vagy épp a betegség keresztje alatt görnyedünk. Ezek mind az Istentől származó dolgok, és aki hisz, annak minden a javára válik.

Ebben az év utolsó órájában gondoljunk arra is, hogy megadtunk-e mindent a környezetünkben élőknek! Nem vádol-e bennünket a mulasztások sorozata? Vajon hányszor tértünk el az örök élethez vezető úttól, mert a világi dolgok beelőzték bennünk az Istent, így válva magunk és mások adósává?

Most néhány adat a mögöttünk hagyott évről. 30 kisgyermek lett megkeresztelve templomunkban, és 26-an voltak elsőáldozók. 271 fiatalunk jár rendszeresen hittanra és 9 esküvő volt a mögöttünk hagyott évben. Több mint 40000 áldozás, 588 betegellátás, valamint 182 személy betegek kenetében részesülése jelzi azt, hogy nem csak kőből, de lelkekből is épül, szépül templomunk.

Mint azt már a templombúcsúkor is hallhattuk, 36 millió forintból megújult templomunk külseje és annak környezete. Ebből az összegből 24 milliót a hívek adtak össze lehetőségük vagy lelki késztetésük által. Minden számlánk ki van fizetve úgy, hogy mások segítéséről sem feledkeztünk meg. 2,3 millió forint került továbbadásra a meghirdetett gyűjtések eredményeként.

Köszönet jár minden anyagi támogatásért, köztük a befizetett egyházi hozzájárulásokért, ami keresőnként az éves kereset 1%-a, de legalább 6000Ft/év/kereső. Köszönet minden kétkezi munkáért, ami a templom iránti igényesség jele. Legyen ennek folytatása új szívekkel az új esztendőben, melyben segítsen a Te Deum és a himnuszok szívből jövő közös éneklése is.

Nem maradt sokáig zárva templomunk az év utolsó óráiban. Már ½ 12-től több helyszínről érkeztek fiatalok és idősek, hogy rövid szentségimádás keretében köszönjék meg Istennek a letűnt év minden ajándékát és hívják Őt útitársnak a most kezdődő évhez is.

Csend, gitáros ének, a trombita hangjával kísért Himnusz éneklése, és rövid imák, elmélkedések követték egymást, melyből az egyiket zárszóként megosztok veled, kedves újságolvasó testvérem:

Az év utolsó napján a hálaadás és köszönet fogalmazódik meg szívünkben Isten iránt, amit a bűneink miatti bocsánat kérés követ. Tőle kaptuk az elmúlt esztendőt, s az Ő színe előtt áll most minden tettünk és mulasztásunk. Felelősek vagyunk önmagukért, másokért, a Tőled kapott időért. Mire használtuk fel hát e mögöttünk hagyott évet? Közeledtünk-e Isten felé? Növekedtünk-e lélekben? Segítettük-e embertársainkat? Ismét elmúlt 365 nap. Benne volt-e mindennapomban az Isten? Vele éltem-e, vagy oly sokszor nélküle? Merem-e hozzákötni az életemet? Mennyire jártam az Ő útján?

Az esztendő vége a földi élet végességére figyelmeztet bennünket. Új évet lehet kezdeni! Lehet új elhatározásokat is tenni, hisz új lehetőséget kaptunk Istentől, mellyel élni kell, hisz senki számára sem lesz még egy földi élet. Csak örök élet, melyhez az utat Jézus már 2000 éve megmutatta az őt követni vágyóknak. Ámen
emjé

Vissza az újság tetejére

Ferenc Pápa üzenetei-III.rész

Mondjunk nemet a pénzimádatra

A pénzimádatból olyan rossz dolgok születnek, mint a hiúság és büszkeség, amelyek e hiábavaló kérdések mániákusaivá tesznek bennünket. Nem lehet Istent és a pénzt is szolgálni! Van ugyanis valami a pénz iránti szeretetben, ami eltávolít Istentől. Létezik sok betegség, bűn, de Jézus kiemeli az első timóteusi levélben, hogy minden bajnak a gyökere a kapzsiság. Ebből a káros kívánságból kiindulva sokan eltávolodnak a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak.

A pénz a gondolkodást is beteggé teszi, ahogyan a hitet is más útra tereli. Ebből születik az irigység (másnak mennyi mindene van), a veszekedés, a rosszindulatú pletykálkodás, a gonosz gyanakvás, az emberek konfliktusai, akik korrumpálódtak gondolataikban, és az igazság nélkül élnek, akik a vallást pénzszerzési forrásnak tekintik. Vannak, akik így gondolkodnak: „Katolikus vagyok, elmegyek misére, mert egyfajta státuszt nyújt nekem. Jó szemmel néznek rám. Azután meg azt csinálok, amit akarok. Pénzimádó vagyok.” - így vannak a „gondolataikban korrumpálódott” emberek. Mert bizony a pénz korrupttá tesz. Nincs menekvés. Ha pénz útját választod, a végén korrupttá válsz. A pénz elcsábít, és lassanként a vesztedbe sodor.

Ezért olyan erősek Jézus szavai ezzel a témával kapcsolatban. Nem szolgálhatjuk az Istent és a pénzt is. Vagy az egyik, vagy a másik szolgálható egy időben. Ezek Jézus szavai.

Nézzük, mi történik a pénz szolgálata esetén? A pénz bizonyos jólétet biztosít az elején. Ez rendben van. Később aztán elkezded magad egy kicsit fontosnak érezni, és megjelenik a hiúság, amire nincs szükség. A hiúságtól eljutunk a kevélységhez, a gőghöz. Máris látszik a folyamat három lépcsőfoka: gazdagság, hiúság, gőg. Megjegyezni kívánom, hogy a pénz által senki sem üdvözülhet. Az ördög a kísértésnek mindig ezt az útját választja: Gazdagságot, hogy önelégültnek érezzük magunkat, a hiúságot, hogy fontosnak érezzük magunkat? És végül a gőg, és kevélység teszi fel az í-re a koronát.

Bárki mondhatja azonban: olvasom a tízparancsolatot, és a pénzről egyik sem ír. Melyik parancsolat ellen vétkezem hát, amikor a valamit a pénzért teszek meg? Az első ellen! A bálványimádás bűnébe esel, mert a pénz bálvánnyá válik, és imádni kezded. Ezért mondja Jézus: nem szolgálhatsz a pénz bálványának és az élő Istennek, csak az egyiknek.

Szent Pál arra kér: „az igazságra, vallásosságra, hitre, szeretetre, béketűrésre, szelídségre törekedj”. Béketűrésre és szelídségre a hiúság és gőg ellen. Ez Isten útja, nem a bálványimádó hatalomé, amely pénzhez juttat. Az alázat Isten szolgálatának útja. Segítsen mindannyiunkat az Úr, hogy ne essünk bele a pénz bálványimádásának kelepcéjébe.

(K:É:2013.09.27.)

Vissza az újság tetejére

Az igazság

Ferenc pápánk üzenetének utolsó soraiban Szent Pál kérését tolmácsolja nekünk, mely az igazságra való törekvésre szólít fel bennünket.  Mi is az igazság?  Adja meg erre a választ az Igazak bölcsessége című könyvben olvasható neves emberek véleménye.

Minden igazság három fokozaton megy keresztül. Először kicsúfolják. Másodszor haragosan ellenzik. Harmadszorra magától értetődőként elfogadják Arthur Schopenhauer tapasztalata szerint.

Én azt tartom, aki megmondja az igazat, akár jó, akár rossz, akár csúnya, az nyugodtan alhat, és én aludni szeretek éccaka. A többi a Jóisten dolga, írta annak idején Móricz Zsigmond.

Egy hazugság már félig körbejárta a világot, miközben az igazság még csak a cipőjét húzza, jegyzi meg a hírek terjedéséről Mark Twain.

Az emberek különbözőek, de az igazság egy. És mindazok, akik bármely területen utána kutatnak, segítik egymást, jegyzi föl az igazságról G.W.Leibniz.

A rossz szándékkal mondott igazság, többet árt, mint bármely hazugság, mondja egy kínai közmondás.

Ahol a politika kezdődik, az igazság végződik, jelzi Tomasi de Lampedusa

Vissza az újság tetejére

Ha Istenből kivonjuk a titkot

Ha Istenből kivonjuk a titkot, marad egy óriási adathalmaz, amely csábítóan birtokolható. Ilyenformán mindenből lehet isten, amiből kellően sok van a világban, vagy amiből az ember kellően sokat és kellően nagyot tud készíteni.

Titok nélküli világot akarunk. Könnyen vizsgálható, és könnyen adható-vehető világot. Ebből lesz a zsákmányolt jövő, amely szükségszerűen szét fog esni Isten előtt. Ezért nem nyugszik meg a zsákmányoló ember. Éppen az hiányzik, ami terhes volt: a titok. Ha Istenből kivonjuk a titkot, minden élőlény sérül, élükön az emberrel. S ha ráébredünk, hogy ennek a hihetetlen kincsnek, melyet világnak nevezünk, nincs Istene, marakodva rávetjük magunkat. Ám ha Jézus szemével nézzük a dolgokat, nem fogjuk birtokolni őket, hanem magasabb formában hagyjuk őket létezni.

A birtoklás halott kapcsolat, a létezés pedig élő kapcsolat. Ez az, amivel egységessé nyugtatható ez a világ!

(esjé cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Hívom a családokat 2014 januárjában


Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

Egy fiatal emberpár kopogtatott be a plébániára. Szeretnénk összeházasodni, mondják. Nagyszerű – válaszolja a plébános –, de mondjátok, hogyan jutottatok erre az elhatározásra? Miért éppen most, és miért éppen itt, a mi templomunkban akartok esküdni? A beszélgetés során lassan kiderült, hogy a fiatalok számba vették a sok lehetőséget – az élettársi kapcsolatot, a csak polgári házasságkötést, meg azt is, hogy egyszerűen csak összeköltöznek –, és oda jutottak, hogy a legszebb mégiscsak az orgonazúgásos templomi esküvő. A részletekről nem tudnak túl sokat, nem tudják, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük, sem azt, hogy milyen kötelezettségeket kell vállalniuk. Döntöttek valami mellett, mert azt külső szemlélőként vonzónak találták, a belső tartalommal nem is foglalkoztak. Ha meg is voltak keresztelve, ha jártak is valaha hittanra, valójában nem éltek keresztényként. „A keresztény lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad.” (Deus Caritas est 1)

Idézzétek fel saját életetekből azt a jelenetet, ahogy ti jelentkeztetek házasság kötésetekre! Miért választottátok azt az időt és helyet? Milyen fogadtatásban részesültetek?

Régebben a világ egyszerűbb volt. A társadalmi normák többnyire összhangban voltak minden társadalmi csoport, vallási közösség saját normáival, az embereknek nem kellett naponta mérlegelniük, hogy milyen utat válasszanak. Nem lehetett például többféle együttélési forma közül választani, akik együtt akartak élni, meg kellett házasodniuk, különben „törvénytelen” helyzetbe kerültek. A legtöbb esetben, aki a jó és a rossz közül a rosszat választotta, tudhatta, hogy előbb-utóbb utoléri a büntetés. Ma sokkal összetettebb a helyzet, plurális társadalomban élünk, és többféle norma és értékrend között kell eligazodnunk. A szekuláris társadalom nem tartja magára nézve kötelezőnek a keresztény normákat, jó, ha nem büntet azért, mert valaki mégis ezekhez ragaszkodik. A gyors változások következtében nem egyértelműen követhető a szülők, nagyszülők példája sem, hiszen ami 30-40 évvel ezelőtt bevált megoldás volt, az ma már nem biztos, hogy sikerre vezet, ha egyáltalán követhető. Az embernek pedig döntenie kell a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a nemes és az alávaló között.

Mondjatok példákat olyan, a társadalom által elfogadott normákra, amelyek számunkra, hívő katolikusok számára elfogadhatatlanok! Hogyan fogadtathatja el egy közösség a saját normáit a szélesebb társadalommal?

De sokszor döntünk rosszul! Döntésünket befolyásolja a mai világ sokszínű és hatásos vásári kínálata, amely felületes, könnyen megszerezhető örömöket, szépen felcicomázott, olcsó, értéktelen holmikat kínál. Szerezd meg gyorsan, élvezd és dobd el! Arról nem beszélünk, hogy milyen üresség marad bennünk, ha elszáll a mámor. Amíg csak saját érdekeinket hajszoljuk, nem marad időnk és erőnk, hogy kapcsolatba lépjünk másokkal, nem vesszük észre, hogy körülöttünk mennyien vágynak egy jó szóra vagy szerető gesztusra, megértésre, odafigyelésre. Vegyük észre, hogy amíg mi a világ útvesztőiben bolyongunk, keressük utunkat, Jézus vár minket. „Ő nemcsak szeret minket, hanem magához is akar vonzani és olyan mélyen átformálni, … hogy hasonlóvá váljunk hozzá, részesei legyünk szeretetének” (XVI. Benedek pápa 2013. évi nagyböjti üzenete, 2). A fogyasztói világ örömeinél sokkal nagyobb öröm találkozni Vele, meglátni azt az új horizontot, azt a meghatározott irányt, amit csak Ő adhat életünknek. Ismerjük be tévedéseinket, kérjük bocsánatát, amiért elkalandoztunk, hiszen tudjuk, Isten sohasem fárad bele, hogy megbocsásson (vö. Mt 18,22). Mint eltévedt bárányát a vállára vesz minket és hazavisz. Akárhogy tévelyegtünk, akármennyire letértünk a Hozzá vezető útról, Ő irgalmas és rendíthetetlen szeretetével visszafogad, visszaadja életörömünket, és átformál, hogy valóban hasonlók legyünk Hozzá. Emberi méltóságunk záloga ez a hasonlóság. Csak az ember kapta ajándékba ezt a méltóságot, és ezzel együtt a kiváltságot: a Jézussal való találkozás örömét. Egyedül ettől a találkozástól – vagy újra rátalálástól – várható, hogy Isten szeretete és boldogító barátsága által megszabaduljunk magunkba zárkózottságunktól és önteltségünktől, és emberségünk kiteljesedjen. Hagyjuk, hogy Isten kivezessen eddigi önmagunkból, és találjunk magunkra! Így jutunk el az evangelizáció forrásához. Aki ugyanis az életének értelmet adó szeretetet befogadta, többé nem tudja azt a vágyát elfojtani, hogy ezt az örömet másokkal megossza. (vö. Evangelii Gaudium 8.) „Örüljünk annak, hogy e feladatra elkötelezhetjük magunkat! Ismerje meg a világ – ez a félelmektől gyötört, de reménykedő világ –, mit is jelent az evangélium Jó Híre. De ezt a Hírt nem adhatják tovább szomorú és letört emberek, sem türelmetlen vagy aggódó emberek. Nem adhatja tovább más, csak akinek élete a Krisztusban gyökerező örömöt sugározza, és aki kész föltenni életét, hogy eljöjjön Országa, és az Egyház gyökeret eresszen a világ szívébe.” (Evangelii nuntiandi 80)

Hogyan tudjátok gyerekeiteknek az Istennel való találkozás örömét megmutatni? Milyen szerepet játszik ebben a (plébániai, családi, iskolai) közösség?

Mit is ajánljunk a plébániára bekopogtató és házasságra készülő fiataloknak? Az orgonazúgásos ceremónia mögött tárt karokkal ott várja őket a Szeretet. Jöjjenek, találkozzanak vele, ismerjék meg Őt, és azt az örömöt, amit csak Ő adhat. És ha majd szívükben túl fog csordulni az öröm, ne tétovázzanak, hirdessék fennhangon a Jó Hírt: Isten minden embert végtelenül és rendíthetetlenül szeret!

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.

Adventi lelkigyakorlaton hallottam

Uram, eljöveteled ne érjen meglepetésként gondolattal kezdte trídiumát december 12-én este Péntek Zsolt atya. Mi mindannyian tudjuk, hogy el fog jönni. Ez a tudat életünk reménye is egyben. Itt a lehetőség hát, hogy szíveinket ünneplőbe öltöztessük az őszinte gyónások által. Jézus, emberi testet magára öltve, 2000 éve eljött közénk. Van hát bennünk közös, hisz mi is „istenarcok” hordozói vagyunk emberi létünk folyamán. Jézus magára véve az emberi testet, életével megmutatta számunkra azt, hogy milyen emberként kell élnünk. Az eljövetelével egyébként beteljesítette az Ószövetségben róla szóló dolgokat is, mely olyan ugrást jelentett történelmünkben, mint amit a gyertyafényt váltó elektromos világítás is jelentett. Advent van. Advent az újrakezdés reményét is hozza magával a karácsonyban, ha odafigyelve, változni akarással várakozunk. Mindenki megtalálja ehhez a rá legjobban igazodó formát, ha nyitott szívvel halad földi zarándokútján. Az út mellett nagyon fontos a cél is, amely a lelki növekedésben kicsúcsosodva segít túllépni a világon az Isten felé. Ébernek is kell lenni az úton, hisz hamis álom az, hogy utunk során nem lesz osztályrészünk a sokarcú kísértések hada. A csend szárnyán, Istenre figyelés mellett tudunk a helyes úton haladni, még akkor is, ha az keresztekkel tűzdelve torkollik a végső és el nem múló örömbe.

Jézus csak oda jön el, ahol várják! Ő sosem tolakodik. Vajon én várom-e Jézust? S ha várom, akkor hol várom? Csak a templomban? Netán a templom mellett a családomban is? Esetleg az egész életem Jézus várásának része? Egyébként Jézus odáig jön el szíveinkbe, ameddig beengedjük őt, hisz mint már említettem, ő sohasem tolakvó. Merjük hát sarkig kitárni szíveink kapuját, s letenni kezébe életünket, hogy be tudja tölteni földi vándorutunk minden napjait. Ez a kísértésektől, küzdelmektől sem mentes út az, ami elvezet bennünket az igazi élethez, a mennyei lakomához, ami fölötte ál és túlmutat minden apró és csalóka örömön.

2013. dec ember 14.

Vissza az újság tetejére

Vadkerti Harangok 2013.

Nem kis nehézségek árán újságunk is sikerrel zárta a 2013. évet, mellyel immáron a XXII. évfolyamát is maga mögött tudhatja. A növekvő költségek és az enyhén csökkenő források, hogy ne kelljen „árat emelni”, februártól 50 példánnyal kevesebbé tette a havonta megjelenő újságunk darabszámát. Sokszor nehéz volt megtölteni a nyolc lapot, ami tovább fokozódott az év végétől, hisz a cserkész oldalunk is szünetelni fog. Ezért még fontosabb, hogy a működő közösségek havonta adjanak életjelet magukról újságunkban, bátorítva általa a bizonytalanok közösséghez csatlakozását is.

Évvége van. Számvetésként nem mehetünk el a köszönetnyilvánítás mellett sem. Köszönöm minden munkatársamnak az egész évi közreműködést, ami legalább egy cikk vagy fotó másokkal történő megosztásában öltött testet. Köszönöm András atyának és a Pálinkás családnak a tartalmi és formai kontrollt, Kuris Rolandnak a 10 cserkészoldalt, a kántor úrnak a havi egyházközségi rovat előkészítését, Fábián Istvánnak a teljes körű nyomdai előkészítést, Horváth Zoltán nyomdásznak a lehetetlen időpontokban is rendelkezésre állt gépeivel, a Barák családnak pedig az interneten történő megjelenést.

Köszönöm minden olvasónak a becsületkasszába dobott adományát, ami azt is jelzi, hogy életben akarják tartani a történelemben is nyomot hagyó Vadkerti Harangokat. Külön köszönöm azoknak a névtelen adományozóknak a támogatását, akik a VII. és IX. hónapban összesen 11000 forinttal járultak hozzá megjelenésünkhöz. A tavalyi évben ezzel az összeggel növekedett a 22 év alatt képződött tartalékalapunk, ami a számok nyelvére lefordítva ezt mutatja: 2012. december 30-án 56910 Ft volt a tartalékunk, míg ez a szám 2013. december 31-én 67180 Ft. Hogy ez sok,vagy kevés, döntse el mindenki maga. Támpontul jelzem, hogy egy példány hivatalos nyomdai költsége 80 Ft volt 2013-ban. Tizennégy helyre - köztük az Országos Széchényi Könyvtár, Ferences Kolostor Szécsény, Beer Miklós püspök atya, Szentmihályi Szabó Péter - kerül minden számból postázásra, ami előre vetíti azt, hogy a 100 Ft már nem fedi a megjelenés anyagi fedezetét, és „árváltozási” hírt hallhatunk a közeljövőben.

emjé

Vissza az újság tetejére  

Győzőtt a szeretet

 (Örömvasárnapi pillanatképek)


Advent 3. vasárnapja van. Immár hagyománnyá vált, hogy az Önkormányzat szervezésében jótékonysági vásár nyitja meg kapuit a Közösségi Házban. Öröm, hogy az önmegvalósítást zászlajára tűző világunkban vannak önszerveződő közösségek, akik a munkájuk gyümölcséből született termékeket árusítják, hogy a befolyt összegből szebb karácsonyt varázsoljanak a rászorulók számára. Nagy volt a nyüzsgés a „vásárban”, ami mintegy életre keltette a Jót tenni jó plakát felhívását.

A féltízes szentmise bevezető éneke is örvendezésre szólított fel bennünket. Zengett is a templom a glóriától. Itt is ajándékot kaptunk, követendő példát azzal, hogy a jubiláns házaspárjaink, a templomban is közösséget alkotva bevontak bennünket házasságkötésük 25, 50, 55, 60, 64 éves megünneplésébe. Bertus Lajos - Farkas Györgyi, Keresztes László - Molnár Márta, Őszi István - Kaba Lívia, Pál Tibor - Vitéz Ágnes, Valent József - Kovács Márta, Csontos István - Verebes Ilona, Czinege István - Pistyúr Mária, Kordics József - Halaj Ilona, Szabó István - Hrapan Margit, Boda István - Csillag Anna, Híves Mihály - Pistyúr Erzsébet, Fábián Ignác - Szabó Ilona személyesen, a hála szavával köszönte meg Istennek, amit áldott keze művelt velük az oly sok év alatt. Lélekben velük ünnepelt még Balga János - Stvorecz Éva, Dombai Sándor - Molnár Erzsébet, Csillag Ferenc - Molnár Mária, Csáki Mihály - Gyurkovics Mária, Laczkó István - Nagy Margit, Csillag János - Dombai Borbála, Pálinkás István - Dósa Erzsébet is, hisz egyikük-másikuk távolléte rajtuk kívül álló okok miatt állt elő.

Istent dicsőítve, a pici gyermek várását felidézve, ½ 5-től, közel két órán keresztül a Karácsonyi Hangverseny keretében zenétől zengett az ismét megtelt templomunk. Kincset kaptunk itt és most mindannyian. Kincset, igaz gyöngyszemeket, ami a kagylóban kifejlődő igazgyöngyök mintájára, a szórólapokon is követhető és előadott művekben öltött testet.


Ez a kincs csodára képes! Meg tudja nyitni az emberi szíveket ki-ki közreműködése által, hogy az másokat, s köztük a nem tolakodó betlehemi kisdedet is befogadja. E befogadás pedig nem más, mint egy új világ és szebb (emberarcúbb) jövő kezdete. Ajándékot kaptunk, amit illik is megköszönni. Köszönjük hát a szereplőknek, élükön Gyimesi tanár úrral, a szereplőkben és hallgatókban egyaránt mély nyomokat hagyó, nívós zenei programot. Köszönjük a támogatóknak is: az Egyházközségnek, az Önkormányzatnak, az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítványnak, a Nyugat-Nógrád COOP Zrt.-nek, a Halaj TÜZÉPnek, a Horváth Szikvíznek, a Mede Szerszámszaküzletnek, a Szamovill KFT.-nek, a Kolping Család-nak, a Vadkerti Harangoknak, Boda Istvánnak, Dósa Józsefnénak, Kristók Jánosnak, Major Ferencnének, hogy segítettek a 2013. évi hangversenyünk valóra válásában. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a rendezvényt előkészítő és lezáró kétkezi munkát, a sok süteményt, ami mintegy jelzi a való világ felé azt, hogy közösségben lenni jó!

Érsekvadkert, 2013. december 17. - emjé

Vissza az újság tetejére  

Szent Margit


Ki is volt ő, tevődik fel sokunkban a kérdés a történelem ilyen távlatából? Ha elolvassuk a 150 éve született Gárdonyi Géza Isten rabjai című könyvét, abból is sok mindenre fény derül. Királylány volt. Majdnem istállóban született, mint Jézus. Szülei a tatárok elől menekültek. Fogadalmat tettek, ha megmenekülnek, gyermeküket Istennek szentelik. E menekülés közben született meg a kis Margit.

Pár éves volt, amikor már a veszprémi kolostorban nevelkedett. Apja, a róla elnevezett Margit-szigeten szép kolostort építtetett, hogy lánya ott éljen majd. A regényből úgy tűnik először, hogy szülei kényszeréből, sajnálni való áldozatként halad a szerzetesi élet felé. Ám ez egyáltalán nem volt így, hiszen ő már korán megszerette a szerzetesi életet és magát az Úr Jézust. Boldog volt, hogy egy fedél alatt lakhat vele. Éjjel gyakran beosont a kápolnába, de szobájában (cellájában) is sokszor imádkozott, még éjszaka is. Betegeket ápolt. A legpiszkosabb munkát is elvállalta. A vele együtt nevelkedett úrilányok haragudtak is rá ezért. Szégyellték, hogy Margit sokkal buzgóbb náluk. Annyira szerette Jézust, és embertársait, hogy eszébe sem jutott, hogy otthagyja a zárdát vagy hogy férjhez menjen. Szülei sem akarták, hogy ennyire vallásos legyen a lányuk. Csak a neveltetés zárdai voltában gondolkodtak. Földi királylány és nem kolostori mosogató sorsot szántak neki. Ezért három kérőt is vittek hozzá, de Margit mind kikosarazta azzal, hogy neki van sokkal szebb vőlegénye, mint ezek, az Úr Jézus!

Margit tehát önként vállalta a szerzetesi életet. Engesztelt. Önként vállalta a szenvedést, mint Jézus, hogy Istennek kedveskedjen. Kész volt mindenre, csak adjon békességet hazájának és kibékítse édesapját a harcban álló fiával, az ő édes testvérével. És Isten meghallgatta könyörgését, elfogadta ennek a fiatal szentnek áldozatát! Megadta a békességet a magyar népnek. Megélte, és milyen boldog volt, amikor édesapja és az ő testvére egymást megölelve, kibékültek egymással.

Nem hiába imádkozott! Nem vezekelt hiába! Megérte ez Margitnak s megérte a hazának. Ma sincs ez másként, ezért van nagyon nagy szükség Szent Margit-lelkű fiatalokra, akik merik vállalni korunkban Jézusért, az örök boldogságért történő tevékeny életet.

(Isten házában könyv alapján)

Vissza az újság tetejére  

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. február 17. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Lapzártánk idején, január 25-én szombaton 10 órától kerül sor a Zoltai zenei napokra, a csepeli Kolping házban. Szeretettel várják a szereplőket és a közönséget!

Február 15–16-án Esztergomban, a Szent Adalbert Központban kommunikációs továbbképzést tart a Magyar Kolping Szövetség. Érsekvadkertet két személy képviselheti. Éljünk vele, s február 1-ig nevezzük meg képviselőinket!

A tervezhetőség miatt már most jelezzük, hogy március 8-án, az erdei háznál lesz (helyszín az időjárás függvényében változhat) körzeti lelkigyakorlatunk, melyet a pécsi egyházmegyés Petkó Tamás dunaföldvári plébános atya vezet. Bővebb infó a következő számban és kör e-mailben lesz olvasható.

Ugyancsak márciusban, 14-én pénteken az esti szentmisével kezdődően tervezzük éves közgyűlésünket. Itt lehet megrendelni, 800 Ft befizetésével a Kolping Újságot is.


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére


Egyházközösségi hírek


Január 26-án kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor. 
 
Január 23-án, csütörtökön este FÉL 6-KOR a szentségimádást és szentmisét az egyház egységéért ajánljuk fel. Így imádkozunk a Krisztushoz tartozók egységéért.
 
Febr. 2-a, Vasárnap: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Mindkét szent­mise GYERTYASZENTELÉSSEL 
 
Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét.
 
Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i  kilencedet. 
 
A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 23-án lesz.

KERESZTELÉSEK:

       -

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

          -

HALOTTAINK:

1. Nagy Ignácné, szül. Vitéz Anna (1932)
2. Krizsán József (1924)
3. Kakas József (1961)
4. Fábián Ignác (1928)
5. Pinke Andrásné, szül. Csabák Mária (1932)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. szombat     - Halaj Ferenc, testvérei, szüleik, apósa, anyósa

                        - Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottaiért

2. vasárnap   - Záhorszki József 14. évforduló, Záhorszki, Boda és Szuhánszki család halottaiért

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária, szüleik és testvéreik

                        - Balogh János, felesége Pistyúr Emerencia, Tokodi László, élő és elhunyt hozzátartozókért

3. hétfő           -

4. kedd           -

5. szerda        -

6. csütörtök    -

7. péntek        - Záhorszki István, felesége Holman Ilona, élő és elhunyt hozzátartozókért

8. szombat     - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és elhunyt hozzátartozók

                        - Valko Mihály, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hrapan Pál, szülei, a család élő és elhunyt tagjai, Kovács János, felesége Halaj Mária és hozzátartozók

9. vasárnap   - Kiss András, élő és elhunyt hozzátartozók (Alapítványi)

                        - Szabó Ignác 13. évforduló, felesége Vitéz Mária, szüleik, nagyszüleik, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Buzás Ildikó és nagyszülei

10. hétfő        -

11. kedd         -

12. szerda      -

13. csütörtök - Csernák Katalin 1. évforduló és édesapja

                        - Csillag István, szülei és nagyszülei

14. péntek     - Verebes József, szülei és nagyszülők

15. szombat   - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége, fiuk, menyük és hozzátartozók

                        - Sipos Ferenc, Sipos és Pataki család halottaiért

16. vasárnap - Czinege Károly, felesége Halaj Julianna és hozzátartozókért

17. hétfő        - Farkas Istvánné Horváth Ágnes Gizella

18. kedd         - Urbán Ignác, beteg felesége, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

19. szerda      -

20. csütörtök - Pásztor István, felesége Pálinkás Mária és szüleik

21. péntek     - Urbán és Molnár család élő és elhunyt tagjaiért és ifj. Valkó Jánosért és Fábián Ferencnéért

                        - Farkas család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és testvéreik

22. szombat   - Záhorszki János és édesapja

                        - Boda István, felesége Pistyúr Mária, szüleik, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Boda István, Kovács, Boda és a Dósa család halottaiért

23. vasárnap - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, Szabó János 20. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Konopás István, felesége Nagy Ilona, szüleik és testvéreik

24. hétfő        -

25. kedd         -

26. szerda      -

27. csütörtök -

28. péntek     - Őszi István 5. évforduló, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, István fiuk, szüleik, testvéreik

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre