Vadkerti harangok
2013. december


Odaát mindennap karácsony van
Szentmiseszándékok
Velünk az Isten
Túrkevei Erzsébet: Karácsony este
Templom búcsúnk 2013
Két koccintás közt...
Karácsony öröme
Hívom a családokat 2013 decemberében
Életige
A kommunikációs eszközök hatásáról
Szentatya üzenetei II.
Ingyenes jogi tanácsadás
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Közlemény
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Odaát mindennap karácsony van


Valamikor régen karácsonyi képeslapokat küldtünk és kaptunk. Abban a lassúbb világban még leveleztünk is, a leveleket mára már felváltotta az SMS és az internet. Egyre rövidebben „kommunikálunk”, mert így olcsóbb, és az idő pénz, mindennek ára van. Olyan dolgokért is fizetnünk kell, amilyenekről álmodni sem tudtunk. Az egész világ egyetlen nagy kirakat lett, bámuljuk az árukat és az árakat, aztán elsomfordálunk a kirakat elől. Más világ köszöntött ránk: nincs hiánycikk, viszont pénz sem nagyon akad. Nem állunk sorba semmiért, mert minden van, csak meg kell fizetni.

A karácsonyi ünnep is hatalmas üzletté vált, talán csak a mohamedán országokban nem keresnek jól az áruházak ilyen időben. Az iparággá lett nyugati ajándékkultusz mindenkinek komoly fejtörést okoz, mert lassan, fokozatosan született egy új hagyomány a fogyasztói társadalomban, aminek már alig van köze Krisztus születéséhez.

Karácsony családi ünnep, nem is lehet másmilyen. Boldogok, akiknek van családjuk, mert rideg és érzéketlen a külvilág - az otthon melege pótolhatatlan. Mindig csodálkoztam, hogy szép számmal akadnak olyanok, akik ilyenkor elmenekülnek otthonról, és bizony sajnáltam őket. Nem lehet jó idegenekkel vagy alkalmi ismerősökkel tölteni: a karácsony bensőséges ünnep. Sokak számára éppen ezért szomorú - mindazok számára, akiknek a boldog karácsony már a múlté, a karácsonyfa alatt már csak régi, kedves arcok emléke kísért. Az öregek, betegek, magányos emberek karácsonya szívszorító, és sajnos, elszegényedő világunkban lassanként ők lesznek többen. Ha van erős hitük, tudják, nincsenek egyedül, de ha nincs, nekik a születés ünnepe csak bosszúság, hiszen még a boltok is zárva tartanak, a tévécsatornák pedig ősrégi, szentimentális amerikai filmeket adnak.

Európa amerikanizálódott, a plázákban amerikai karácsonyi slágereket hallunk teljes hangerővel, az egész világ olyan, mint Amerika, pontosabban szeretne olyan lenni, de nem sikerül. Reménytelen. Csak a „felekezeten kívüli” mézesmázos hazugság marad, a megvásárolható szeretet, amikor a szívtelen bankár és üzletember is megmutatja „valódi” arcát, és alamizsnát ad a szegényeknek. Nem Jézus világa ez, hanem Heródesé, csak az újszülötteket már kifinomultabb eszközökkel iktatják ki - legjobb ha meg sem születnek. De hát ne zsörtölődjünk, a magyarság már meg- és túlélt sokkal nehezebb időket, ahogyan az emberiség is. Annak van igaza, aki a lehetőségekből ki tudja hozni a legszebbet és a legjobbat, és képes örülni a Megváltó születésének, mintha ma történt volna. Hiszen szinte ma is történt - az a valamivel több mint két évezred csak számunkra tűnik soknak, az örökkévalóságban csupán egy villanás. De micsoda fénye van!

Joggal érezzük úgy, hogy hanyatló korban élünk, pontosabban szólva civilizációnk és kultúránk mintha elvesztette volna felhajtó erejét, benne a tudomány és technika diadalával és a különböző, népboldogító politikai ideológiákkal. De a karácsonyi gyertyák égnek, szebben és jobban, mint a távol-keleti, olcsó és életveszélyes fényfüzérek. Mert megszületet Jézus, és fel is fog támadni Mi is megszülettünk, mi is feltámadunk, szeretteink körében, Isten jobbján Ebben hiszünk, hiszen szeretjük egymást, és reménykedünk. Boldog, kegyelemteljes karácsonyt! Odaát mindennap karácsony van.

(szszp)

Vissza az újság tetejére

Velünk az Isten

Szent Máté apostol írja evangéliuma első fejezetében Jézus születéséről. „Anyja, Mária, József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől. Férje, József, igaz ember volt, és mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el.”

Ha valaki kételkedik az evangélium hitelében, az azért lehet, mert az illető eltűrte, hogy megkérgesedjék a szíve, és azóta érzéktelenül hallja, olvassa a Szentírást, ha egyáltalán megtörténik ez vele. Kérges szíve olyan, mint az „útfél”, ahonnan a Magvető igéjét a madarak rendre fölcsipegetik. Bizonyos értelemben védekezik, mert látja azoknak a sorsát, akik bíztak a szó és az írás hitelében, és számtalanszor bedőltek ravaszdi hirdetéseknek, a még agyafúrtabb politikai cselfogásoknak. Azóta anyagi meg személyes csődben siratják, hogy nemzetmegmentőnek néztek libatolvajokat és csodadoktornak kuruzslókat.

Milyen szívszomorítóan mai és személyes Szent József tartózkodása! Hányan és hányan nem akarják tulajdon gyermeküket, noha atyaságukban, sőt anyaságukban kétségük nem lehet, de mégis elvetik a gyermekáldást. Az áldást magát! Még ma is több tízezren odáig mennek, hogy orvosi segédlettel meggyilkoltatják tulajdon magzatukat Még népesebb azoknak a tábora, akik a kis Jézussal, vagyis a Világ Világosságával, az Élő Istennel teszik ugyanezt.

Megy ez ölés nélkül is. Hányan és hányszor nem akarjuk Isten megszületését! Vagy ha igen, gyakran nézzük holmi kijárónak, aki ennyi Miatyánkért - Üdvözlégyért elintézi makacs köhögésünket, amannyiért adósság-ügyünket. Hol vagyunk a magzat Keresztelőtől, akinek édesanyja, Erzsébet így köszönt vissza az őt üdvözlő Máriának: „fölujjongott méhemben a magzat!”

Felujjongunk-e, ha Megváltónkra gondolunk? Fölujjongtunk-e valaha, amikor eszünkbe jutott? Voltunk-e már boldogok Tőle? Csak úgy, egyszerűen, amikor eszünkbe jutott a neve? Nem fohászkodtunk, nem kértünk semmit, nem is gondoltunk arra, hogy bármire is szükségünk volna némi leveszöldségen kívül, amiért éppen a piacra karikáztunk, és ahogy szoktunk barátainkra, ismerőseinkre gondolni, Jézus is felbukkant a tudatunkban. Ízlelgettük a Nevet, és ez jó volt. Nagyon- nagyon, elképesztően, tündöklően finom érzés. Szóval le sem írható, mert a nyelv mélyvilágán is túl történt, a szavak nélküli gondolatok felhőjében.

Szent Józsefnek álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban. Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” Nem a szegénységtől, a pénzváltók, a bankok visszaéléseitől, a gazdagok és rómaiak elnyomásától, hanem bűneitől. „Bocsásd meg a mi vétkeinket!”  Nem kertelek, hanem éppenséggel a lényeg szíve közepéről beszélek. Ha bűnök nélkül tudnánk élni, akkor átbucskáznánk az Igazság országába, és szabadok lennénk! Többé nem találna rajtunk fogást sem idegen hatalom, sem a pénzvilág, sem a szórakoztatóipar, szóval lepattanna rólunk az Anti-Krisztus minden fegyvere. Az egykori és a ma is köztünk élő szentek életpéldája igazolja, hogy tényleg így van.

„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme a szűz méhében fogan, és fiút szül, és Emmanuelnek fogják hívni. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. Bűneinktől meg tudunk szabadulni az Ő segítségével, például egy őszinte gyónással, de ismerjük magunkat, hogy rendre vissza is esünk. Egyetlen reményünk, hogy „velünk az Isten!”Éppen ez a karácsony örök üzenete: velünk az Isten!

József fölébredt álmából, és úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. Mi is kövessük Józsefet és fogadjuk el az újszülött Jézus pici kezét az áldó-gyógyítót, az Oltáriszentség-teremtőt, a szöggel átvertet, a Genezáreti-tó partján az Ő országának halát-kenyerét osztót, az egyházalapítót. Ezekkel a gondolatokkal kíván kegyelmekben gazdag Karácsonyt és áldásos Új évet minden olvasójának a Vadkerti Harangok szerkesztősége.

(czakó)

Vissza az újság tetejére

Túrmezei Erzsébet: Karácsony este

Karácsonyeste. Hangulatok szállnak…

Fehér hópelyhek… fehér angyalszárnyak…

Szelíd melegséggel van szívük tele.

Aztán- megyünk tovább, sötét lesz újra,

Csillag nem ég, utunk hóval befújja

Bús életünk dermesztő tele.

 

Karácsonyeste… Ó, csak gyermekemlék!

Szívünk kérdezve ver: Emlékszel még?

És éled, újul sok csodás mese.

Aztán megyünk tovább. Reánk tipornak

Szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap,

És nem kísér már az emléke se.

 

Karácsonyeste. Csoda! Vég és kezdet.

Világosság és élet született meg,

Hol halál volt csak, naptalan sötét.

Élet, aki az életét letett,

S szent szeretettel fel magára vette

A megváltásnak ember köntösét.

 

Karácsonyeste! Csoda! Új teremtés!

A kegyelem, az élet megjelent és

Kincseivel, lelkem, feléd siet.

Egyedül, árván tovább miért haladnál?

Van Megtartód, akit ha megragadtál,

Kegyelem, élet, minden a tied.

Vissza az újság tetejére

Templom búcsúnk 2013

„Zeng a harang, hívó szóval, e szép ünnep estelén.
Összegyűltünk oltárodnál, kél szívünkben új remény.
Földi bajban, gyötrelemben, tűnik, múlik életünk.
Áldozatod erejében új életre ébredünk.”

Szent András ünnepe van. Már az esti szentmise kezdetére megtelt a templomunk a búcsú alkalmával. Ünnep és hálaadás ez a szent óra, hisz Stella Leontin atya, balassagyarmati plébános ez ünnep alkalmával áldotta meg a megújult templomkülsőt és környezetét. Ám az áldás részese volt minden jelenlévő is, amit a szentelt vízzel történő meghintés is jelképezett.

Páratlanul szép ünnep tanúi vagyunk most, kezdte prédikációját Leontin atya. A jelenlévők nagy száma, a szentmisében való aktív részvétel mintegy tükrözi azt, hogy a kövek mellett itt a lelkekből is templom épült. Ritkán adódik meg egy ember életében ilyen jeles nap, amikor a templombúcsú alkalmával kerül megáldásra az eleink által épített, most megújult templom. Örülnünk kell ennek a pillanatnak, de nem szabad megfeledkezni az idevezető út keresztjeiről sem.

Idejövet, ha feltekintünk a templom épületére, már messziről kiviláglik annak tornyának keresztje. Amikor beléptünk e szent hajlékba, ugye keresztet rajzoltunk magunkra a szentelt vízbe mártott kezünkkel. Ha szétnézünk a templom belsejében, itt is több kereszttel találkozhatunk, köztük Szent András apostoléval - templomunk védő szentjét az oltárkép ábrázolja. Láthatunk még kereszteket az utak mentén, hivalkodásból vagy meggyőződésből nyakban hordva, s a temetőkben földi véges voltunkat jelezve.

A kereszt, az ókor „szégyenfája” számunkra azonban az üdvösség forrása. A kereszt a szenvedés jele is. Ám ha hittel tekintünk Jézus vagy Szent András keresztjére, erőt kell hogy nyerjünk saját keresztjeink méltó viseléséhez. Ez abban lát napvilágot, hogy Máriát idézve mi is ki tudjuk mondani azt, hogy legyen meg a te akaratod.

Isten letekintett a keresztfáról az emberre. Látta akkor, és látja ma is a szenvedéseinket, még akkor is, ha szeretetlenségeink végett távol is kerültünk tőle. Ugye hányszor megtapasztalunk olyan eseteket, hogy embertársunk még bírta erővel, segített, ám ereje fogytán nem akadt senki, aki akár egy pohár vízzel is enyhítse szenvedését. Ez nemcsak az egyén életében fordul elő. Kis hazánk sorsának alakulásából is jól kitűnnek az ilyen dolgok, amit történelmünk tanulmányozása is jól mutat. Történelmünk és napjaink egyaránt rávilágítanak arra, hogy Magyarország senkinek sem kell. Támadnak és támadtak bennünket Keletről és Nyugatról egyaránt. Mint sok öreg, a több mint ezer éves Magyarország sem kell senkinek. Baj ez, de nagyobb baj az, ha föladva a „szentistváni örökséget”, már magunknak sem kellünk. Vissza kell hát térnünk gyökereinkhez, hogy megmaradjunk kereszténynek és magyarnak az eleink által belakott földön (tájon), itt a Kárpát-medencében.

A keresztek láttán legyen előttünk az a gondolat, hogy az Isten mindig jó. A keresztek (szenvedések) sem véletlen dolgok életünkben. A szenvedés jobbá teszi azt, aki lázadás nélkül el tudja azokat viselni. Tudatosodjék mindannyiunkban az is, hogy senki sem kap nagyobb keresztet annál, amit el tud viselni. Segít ebben égi Édesanyánk is, aki minden ellenhíresztelés hatására, ma sem vette le kezét rólunk.

Nem teljes az ünnep, ha abban a köszönet szavai nem hangzanak el. Elsősorban köszönetet mondunk Istennek, aki a megújításhoz a gondolatot és a lehetőséget adta. Köszönet jár az érsekvadkerti híveknek, akik a vasárnapi perselyadományok, az egyházi hozzájárulás mellett még 340 esetben adtak adományt, hogy megszépüljön templomunk. Köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton nyert 8 millió forintért, az Agroméra Zrt. 3 milliós és az Önkormányzat 1 milliós segítségéért. A támogatásokból a szükséges összeg 1/3-a, míg a kiadások 2/3-a a vadkerti hívek nagylelkűségéből jött össze. Köszönet a templomon lelkiismeretesen dolgozóknak, a Zsiga Ács munkásainak. Mindenkinek köszönet, azoknak is, akik a pályázatok megírásában, ajánlásában közreműködtek. Amilyen izgalommal és félve kezdtem e nagy munkához, olyan nagy öröm volt látni a hívek pozitív hozzáállását és most együtt örülni a megszépült Isten házának gondolatsorral, természetesen Leontin atya ünnepi szolgálatát is megköszönve - zárta közös ünnepünket plébánosunk, András atya.

Érsekvadkert, 2013. 11. 30. emjé

Vissza az újság tetejére

Két koccintás közt...

Pár perc még, és tizenkettőt üt az óra. Öregebbek leszünk. Fülünkbe cseng még az angyali ének: „Örömet mondunk, nagy örömet néktek, mert ma született a ti Üdvösségtek! Mert ma született a ti Üdvösségtek!”

Leszámítva azt az asszonyt, aki az egyik kereskedelmi rádióba betelefonálva arról beszélt, hogy karácsonykor nem fogja bekapcsolni a televíziót, a rádiót, nem fog kimenni az utcára sem, hogy ne halljon, és ne lásson karácsonyt. Bizonyára nem volt olyan ember széles e hazában, aki ne találkozott volna ilyen emberrel.

De tényleg: meghallottuk az Örömhírt? Úgy feleltünk-e rá, mint a pásztorok: „Menjünk el, lássuk hát, amit mond az angyal! Siessünk! Ne késsünk! Örvendező arccal”? Megajándékoztuk-e a karácsonyt gyermekded lelkülettel vagy felnőtt komolysággal. „Nesze a furulyám, tedd el, neked adom: ha másokon segítek, dal fakad ajkamon?”Vagy: Köszönöm, Istenem, hogy Jézusod küldted: Földi munkánk után nyerjük meg az Eged”? Mert hiszen munkatársainak méltóságára hívott meg mindnyájunkat a Teremtő: „Töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá”. Egy-két vendégségbe vagy ebédre siető az utcán, hónuk alatt ajándék, kezükben virág. Valaki ócska bakancsában, ülepe-térde-lyukas göncében töri a ház előtti járda jegét. Amikor hó esett s jégpályává taposták a járdát a járókelők, nem ért rá havat söpörni, lapátolni. Akkor dolgozott. Most meg mi a csudát tudna tenni az ebédig? A gyárak, üzemek állnak. Most azért, mert ünnep van. Emberünk nem tud mit kezdeni vele: „Feltöröm a járda jegét”. Legfeljebb: „Kiálts ki, ha kész az ebéd”. Igen, a munka is lehet kábítószer. Mert ahhoz a munkához, amely a föld „betöltéséről”, Uralom alá hajtásáról” szól, semmi köze nincsen. Mert aki kihirdette a munkálkodás kötelezettségét, engedte a felismerést is: Boldog az a nép (család, nemzet, közösség), amely tud ünnepelni. Ünnepelni - nem csak mulatni, inni és ricsajozni.

És le tudjuk-e tenni ajándékainkat úgy, mint az öreg pásztor: „Jól tudom az élet, mint az árnyék, múlik bár ha jósoromban száz évre is nyúlik. Add, hogy számadásom ne legyen hiányos, családjaim miatt legyél te méltányos. Tanítottam őket munkára, imára, életem gyümölcsét teszem a pólyádra”. Ennél többet igazán nem tehetett, hiszen embert nevelt, Istentől álmodottat, akinek hivatása van a földre és égre tekintve is. Descartes-ot épp úgy kell szeretnünk, mint Pascalt, az e világ mesterét éppúgy, mint a másvilágét.

Pár perc még, és tizenkettőt üt az óra. Öregebbek leszünk! És okosabbak? Ha nemcsak karácsonyeste lesz a „szeretet ünnepe”. Ha nem csak az óév és újév fordulóján, két koccintás között van az, hogy „szeressük egymást gyerekek!” Ha a ma adott csokrok virágaiból minden napra el tudunk tenni egy-egy virágszirmot mosolyban, jó szóban, türelemben, egymás nagyvonalú elfogadásában, elviselésében: egymás napi megajándékozására.

(Tóth Péter Domokos)

Vissza az újság tetejére

Karácsony öröme

Erzsébet ujjongva köszöntötte a Boldogságos Szüzet: „Boldog vagy Mária, mert hittél…, de hogyan lehet, hogy az én Uramnak anyja jön el hozzám?” Erzsébet meglátta Máriában Isten alázatos szolgáját, és örvendezett.

Szegény, behavazott szívünk, hogy hajszolja a karácsony misztériumát. Szimbólumok és dekorációk nélkül is megtalálhatjuk a Betlehembe vezető ösvényt, ha magát az Istent keressük.

Engedd Uram, hogy ujjongva örüljek, ha bárkiben - vallásos és nem vallásos emberben - megcsillan a Te Lelked. Add, hogy felismerjem őket: akik nem önmagukat imádják, hanem hajlandók másokért, a jó ügyért, a szebb világért áldozni életüket.

A mai ember itt a Földön akarja megtalálni a mennyet. Karácsonykor, amikor az Isten földre száll, Ő is mennyországot akar a Földön. Ezen a ponton két vágy találkozik. Karácsony ünnepe nekünk arról beszél, hogy Isten is ezt mondja: nem csupán odaát, hanem már itt akarom a mennyországot.

Az ember szerint a mennyország valami, Isten szerint Valaki.

Az egyik szerint a boldogság nem más mint élvezet, szórakozás gyönyör, míg a másik esetben a boldogság maga az Isten. Az egyik csupán Isten ajándékát akarja, míg a másik magát az Istent. Ezt az Istent kell hát meglátnunk embertársainkban, hogy rátaláljunk az igazi boldogságra.

A Szűzanya hitével és odaadó szeretetével akarjuk befogadni Jézust, hogy szeretetét sugározzuk a szolgáló szeretetben. Szeretetszolgálatot hirdetünk, hogy Krisztus-hordozók legyünk a Szűzanyával együtt, hogy teljesítve akaratát, a szeretet uralkodjék bennünk.

A tudós Fraunhofer készüléket szerkesztett, amellyel meg lehet állapítani a csillagok távolságát és a csillagok összetételét. Halála után a sírkövére írták, hogy közel hozta hozzánk a csillagokat.

Jézusnak nincs sírköve, hisz köztünk van és bennünk él, ám a betlehemi kisdedként, majd életével szintúgy, közel hozta, elhozta nekünk a mennyországot.

Ezt jelenti számunkra a karácsony.

 

Hívom a családokat 2013 decemberében

Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

A munka és az ünnep életünk természetes része, de ahhoz, hogy mind a munkában, mind az ünnepben eredményesnek, sikeresnek érezzük magunkat, szükségünk van kapcsolatokra. A mindig csak a saját érdekét néző, önmagáért élő ember nem tud olyan hatékonyan dolgozni, mint az, aki másokkal közösségben tevékenykedik. Ezért hangsúlyozzák a gazdasági életben a „csapat-munka” jelentőségét, ezért támogatják a családi vállalkozásokat. Az ünnephez is legalább két emberre van szükség, és az sem közömbös, hogy a két ember között milyen kapcsolat van. 
A munkából fáradtan hazaérkező ember leül a televízió elé, és miközben elárasztják a hírek a világ minden táján jelentkező bajokról, katasztrófákról, békétlenségekről, elgondolkodik. Milyen jó lenne egy nyugodt, békés világban élni csupa kedves, derűs emberrel körülvéve, milyen öröm lehetne úgy dolgozni, hogy az ember munkáját elismerik, rendesen megfizetik! Aztán a televízióban feltűnik egy kedves, derűs, mondhatni boldog háziasszony, aki megmagyarázza boldogsága okát: remek új edényei vannak, megvette a csoda-tisztítószert, soha nem volt levesporból főzi a vacsorát. Ezekkel a tárgyakkal öröm dolgozni, velük érdemes kapcsolatba kerülni. Milyen egyszerű, ha kapcsolataim sem idehaza, sem a munkahelyemen nem okoznak tartósan örömet, majd boldogítanak a tárgyak! Fogyasztói társadalmunk ezt sugallja: töltsd ki a hiányzó kapcsolatok miatti űrt áruval, vásárolj, ne késlekedj, az életedet így teheted széppé. Ha pedig úgy látod, ehhez nincs elég pénzed, rajta, ott a szerencsejáték. A munka soha nem hozhat annyit, mint egy főnyeremény! Nem ritka eset, hogy azok, akiknél ez a recept nem válik be, a szomorú valóságból az alkoholhoz, a kábítószerhez menekülnek, ezzel tovább rombolják kapcsolataikat, magányosak lesznek és szegények maradnak. 
A fogyasztói társadalom szemlélete az embert is használati tárggyá silányítja. Hogyan tudjátok mások személyi méltóságát tiszteletben tartva alakítani kapcsolataitokat? Mi segít ebben munkahelyeteken, a családban és a közösségben? 
A szegénység relatív fogalom, aki egy fejlett európai országban szegény, az Ázsia valamelyik fejlődő országából nézve gazdagnak látszik. A szegénység a társadalom betegsége, mert az ember képtelen a társadalom életét úgy megszervezni, hogy a javakból mindenki egyformán részesedhessen. Erre utalt Jézus is: „Szegények mindig lesznek veletek, és amikor akartok, jót tehettek velük” (Mk 14, 7). A birtoklást, gyarapodást elsőrendű értéknek tekintő társadalmunk el akarja kerülni a szegénységet. Arra buzdítja az embereket, hogy fogyasszanak minél többet, gazdagodjanak, igyekezzenek olyan gazdagok lenni, hogy a szegényekkel jót tehessenek. A nincstelenség, a nélkülözés testet-lelket megnyomorító tragédia, a mértékletesség áldás, a nem mindent és azonnal birtokolás nemes gondolkodást takar, a „most még nem” erőt ad. A keresztény társadalom feladata, hogy a családok nyomorát, nélkülözését legyőzze, de nem azért, hogy a fogyasztás életstílusát választhassák. 
Mennyire másképp látja az evangélium a szegénység, a gazdagság és a boldogság összefüggését, amikor azt tanítja, hogy a szegénység a boldogság és az emberi virágzás útja is. (vö. Lk 6, 20). Az evangéliumi értékeket követő család önként lemond az áruk és a pénz utáni hajszáról és összhangba hozza szükségleteit és lehetőségeit. Szegénysége józan mértéktartásban, a gyarapodásban mások megelőzéséről való lemondásban nyilvánul meg. Így szolgálja a lelki javakat, és a családon belüli és kívüli kapcsolatokat önként, szabadságban. Ha azok a jómódú családban élő gyerekek, akiknek mindenük azonnal megvan, nem tapasztalják meg ezt a nemes szegénységet és a vele járó szabadságot (és ha a felnőttek nem gyakorolják újra és újra mindennap), elveszítik a vágyat és képességet arra, hogy egy ajándék megkapásakor meglepődjenek és rácsodálkozzanak. Így pedig elrabolják tőlük a tiszta felhőtlen gyermeki örülni tudást az által (és éppen az által), hogy elárasztják őket árukkal és fogyasztói javakkal.
Hogyan tudjátok gyermekeiteket a nemes szegénység értékére rávezetni? Milyen érveket tudtok nekik felhozni, ha osztálytársaik, barátaik azonnal teljesülő kívánságaira hivatkoznak?
Egy váratlanul beköszöntő munkanélküliség az egész család számára súlyos megpróbáltatás, szegénységet jelent; egy árvíz, vagy jégverés is szegénnyé teheti a családot a közeli rokonsággal együtt. A társdalom, a család és az egyén élete során mindig bekövetkezhetnek váratlan fordulatok, amelyek legyőzendő nehézséget, megoldandó problémát jelentenek. A szülők gyakran arra törekednek, hogy gyermekeik minden veszéllyel szemben védett körülmények között nevelkedjenek, elkerüljék mind a testi, mind a lelki sérüléseket. Pedig a sebesülés veszélye az emberi élet velejárója, aki erre nincs felkészülve, azt a kapott sebek könnyen legyőzik. Az emberi lét elsődleges feltétele, hogy vállaljuk a küzdelmet a felmerülő nehézségekkel szemben. Mindannyian kapunk és adunk sebeket, mindannyiunknak vállalni kell a küzdelmet a mások által, és az általunk másoknak okozott sérülésekkel szemben. Amikor valaki visszahúzódik a család, vagy a közösség védőbástyái mögé, hogy elkerülje a nehézségeket és így mentesüljön a harctól, amikor azt gondolja, hogy jól lehet élni sebesülések veszélye nélkül is, amikor abbahagyja mások, közeliek és távoliak sérüléseinek hordozását, amikor lemond a győzelem akarásáról és annak áldássá fordításáról, abban a pillanatban feladja az életért vívott küzdelmet.
A sebezhetőség dinamikája hasonló az oltóanyagéhoz: aki mindennap beveszi a sebzettség kis dózisát, erős lesz a nagyobb sebzésekkel szemben is; aki viszont nem veszi be a kis sebzettségeket, nagyon sebezhetővé és gyengévé válik akkor, amikor a nagy és pusztító sebesülések megjelennek. Ilyenkor a sebesülés úgy hat, mint az a vírus, amely nem találkozik antitesttel. A család a sebezhetőség, azaz a fenntarthatóság és a termékenység nagy iskolája. Csak az elkerülhetetlen sebezhetőséggel megbékélve tudjuk átvészelni a kisebb és nagyobb válságokat egyénenként és közösségben. 

Idézzetek fel saját, barátaitok, vagy szüleitek életéből olyan sérüléseket, amelyek felett sikerrel győzedelmeskedtetek! Milyen segítséget tud nyújtani a közösség megpróbáltatások idején? 
Az élethez szükség van ünnepre a családban és a munkahelyen egyaránt, nagyon jól tudta ezt a régi paraszti és ipari kultúra. A család is tudja, hogy akkor is – és talán éppen akkor leginkább –, amikor a szegénység, a válság pillanatait éli meg, nélkülözhetetlen az ünnep, hogy újra megtalálja az összetartó szellemi és erkölcsi erőt a továbbéléshez, azaz a szándékot a közös életre, a növekedésre, hogy erősödjék a közös sorshoz való tartozás érzése. Ez pedig nem csupán a családnak, hanem az egész társadalomnak, sőt a nemzetnek is elsődleges energiaforrása.

Bíró László
az MKPK családreferens püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt 25,13)

Egy alkalommal, amikor Jézus kilépett a templomból, a tanítványok büszkén hívták fel figyelmét az impozáns, szép épületre. Jézus így válaszolt: „Látjátok ezeket? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit ne rombolnának le.” Aztán fölment az Olajfák hegyére, leült, és Jeruzsálem látképét nézve elkezdett beszélni a város lerombolásáról és a világ végéről.

Hogyan és mikor fog bekövetkezni a világ vége? – kérdezték tőle a tanítványok. Olyan kérdés ez, melyet az ezt követő keresztény nemzedékek is föltettek maguknak; olyan kérdés, amellyel minden ember foglalkozik. A jövő ugyanis titokzatos, és gyakran félelemmel tölt el. Ma is vannak olyanok, akik horoszkópokat vagy jósokat faggatnak azért, hogy megtudják, mit hoz a jövő, mi fog történni…

Jézus válasza világos: Az idők végezete egybeesik az Ő eljövetelével. Ő, a történelem Ura, visszatér majd. Őbenne foglalható össze a jövőnk.

És mikor fog bekövetkezni ez a találkozás? Senki sem tudja, bármelyik pillanatban megtörténhet. Életünk ugyanis az Ő kezében van. Ő adta nekünk, bármikor visszaveheti – akár váratlanul is – anélkül, hogy előre értesítene bennünket. Ezért figyelmeztet: megvan a lehetőségetek arra, hogy készen álljatok majd abban a pillanatban, ha virrasztotok.

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

Ezekkel a szavakkal Jézus mindenekelőtt arra emlékeztet minket, hogy Ő el fog jönni. Véget ér földi életünk, és elkezdődik egy új élet, amelynek soha nem lesz vége. Ma senki sem akar beszélni a halálról… Néha mindent megteszünk azért, hogy eltereljük róla a figyelmünket. Olyannyira belemerülünk a hétköznapok elfoglaltságaiba, hogy elfelejtjük Őt, aki életet adott nekünk, Őt, aki vissza is fogja azt kérni tőlünk, hogy bevezessen minket az élet teljességébe, az Atyával való közösségbe, a Mennyországba.

Készek leszünk majd arra, hogy találkozzunk Vele? Égni fog majd a tűz lámpásunkban, mint az okos szüzekében, akik várták a vőlegényt? Más szóval: szeretetben leszünk majd? Vagy ki fog aludni lámpásunk, mert magával ragad minket a sok tennivaló, a kérészéletű örömök vagy a birtoklásvágy, és megfelejtkezünk az egyetlenről, ami szükséges: arról, hogy szeressünk?

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

De hogyan virrasszunk? Tudjuk, hogy az virraszt jól, aki szeret. Tudja ezt az a feleség, aki várja férjét, hogy hazatérjen a túlóra vagy a messzi út után; tudja ezt az édesanya, aki reszket gyermekéért, mert még mindig nem ért haza; tudja az a szerelmes ifjú, aki alig várja, hogy kedvesét újra láthassa… Aki szeret, az tud várni akkor is, amikor a másik késik.

Akkor várjuk Jézust, ha szeretjük Őt, és izzik bennünk a vágy, hogy találkozzunk Vele.

És azzal várjuk, ha konkrétan szeretünk: ha Őt szolgáljuk például azokban, akik közel állnak hozzánk; vagy ha elkötelezetten dolgozunk egy igazabb társadalom építésén. Maga Jézus hív meg minket arra, hogy így éljünk, amikor elmeséli a hű szolgáról szóló példabeszédet, aki a ház urának visszatérésére várva törődik a többi szolgával és a ház ügyeivel; vagy amikor azokról a szolgákról beszél, akik uruk hazatértét várva gondoskodnak a talentumok kamatoztatásáról.

„Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

Pontosan azért, mert nem tudjuk eljövetelének sem a napját, sem az óráját, még könnyebben tudunk összpontosítani a mai napra, amely megadatott nekünk, a napi tennivalókra, arra a jelen pillanatra, melyet a Gondviselés jóvoltából megélhetünk.

Évekkel ezelőtt önkéntelenül az alábbi imával fordultam Istenhez, amelyet most szeretnék emlékezetünkbe idézni:

 

„Jézus,
add, hogy úgy szóljak mindig,
mintha ez lenne az utolsó szavam,
amelyet kimondok!

Add, hogy mindig úgy cselekedjem,
mintha ez lenne az utolsó tettem,
amelyet végbeviszek!

Add, hogy úgy tudjak szenvedni mindig,
mintha ez lenne az utolsó gyötrelmem,
amelyet felajánlhatok Neked!

Add, hogy mindig úgy imádkozzam,
mintha ez lenne az utolsó
lehetőségem
itt a földön,
hogy beszélgessek Veled!”

(Chiara Lubich)

Vissza az újság tetejére  

A kommunikációs eszközök hatásáról

 „A célunk az kell legyen, hogy ezeket az eszközöket szeretettel, bölcsességgel uraljuk, és ne ők sodorjanak, uralkodjanak felettünk, hanem általuk mi tegyük szebbé a földet” – hangsúlyozza Csaba testvér.

Úgy érzem, hogy a huszonegyedik század pislákoló reményét ma leginkább Ferenc pápa hordozza!! Rengetegen figyelnek az ő szeretetteljes, egyszerű szavaira! A közösségi oldalakon keresztül közel 10 millió emberhez szól nap mint nap, de a megosztások által sokszor ez a szám eléri a 60 milliót... Milyen jó, még ha tréfából is, de azt mondhatom, hogy ha megcsörren a telefonod és 0039-06-tal kezdődik a szám ne nyomd ki, mert lehet, hogy Ferenc pápa hív téged!

Mit jelent az internet, az elektronikus média a mai világban?

Mint mindennek, ennek is két oldala van! Nem tudom, hogy mennyire ismerik a viccet, mikor az egyszerű legény lóra akar szállni. Sehogyan sem sikerül neki, ezért a szentek segítségét kéri: „Szent Antal segíts!” Sajnos visszaesik! A legény nem adja fel: „Szent Antal, Szent Rita segítsetek!” Újból visszaesik! Erre haragosan így imádkozik: „Mindenszentek segítsetek!!” Nagyot nyekkenve a ló túlsó oldalára esve újból fohászkodik: „Ne olyan sokan, csak a fele segítsen rajtam!!

Igen, mindennek két oldala van! Szerintem óriási ajándék az, hogy Ferenc pápa akár mindennap több millió emberhez szólhat egyszerűen, akár néhány soros kis „pásztorlevélkékben!” Csodálatos, hogy minden szinte egyenes adásban ott van az orrunk előtt, bekapcsolódhatunk, részt vehetünk, ha kell kérdéseket tehetünk fel, de akár hozzá is szólhatunk a kibontakozásban lévő dolgokhoz! Lassan nem kell az örökkévalóságra várni, mert lám - lám lehull mindenről minden fátyol, és sok mindent valós időben színről színre láthatunk!

Ugyanakkor, mivel az emberek naivak, óriási veszélyét látom a manipulálásnak! Egyik nap fölröppent a hír Bukarestben, hogy  egy kisgyereket megöltek a parkban a kóbor kutyák. A média pillanatok alatt felfújta a hírt, és elindult az egész országban a hajtóvadászat a kóbor ebek ellen... Aztán egy új hír jött, hogy valószínű nem ott és nem is a kóbor kutyák ölték meg a gyereket. Bocsánat! Baki volt, de ki tudná összeszámolni azt a mérhetetlen kart, ami a kutyák becsületében, sokaknak életében okozott ez a felelőtlen kósza hír? Én megdöbbentem, hogy egy ilyen mediatizált, hisztériás roham milyen elementáris erőket képes félrevezetni a társadalomban.

Talán még ennél is veszélyesebb dolognak azt tartom, hogy a nagy játékosok elől az emberek félreállnak, lemennek a pályákról és inkább a kispadról fogják szemlélni a játékot. Mire is gondolok? Régebb mindenki dalolt és énekelt! Nemrég Moldvában jártam, és ott az eldugott falvakban munka közben nótáztak az emberek, jókedvvel, hangosan, mindenki úgy ahogyan éppen tudott. A kiugró tehetségek mediatizálásával sokan félreállnak és inkább csendesen hallgatják, nézik mások produkcióját. A magam gondolatai helyett egyszerűbb a mások gondolatait osztogatni a közösségi oldalakon. Sok ember rengeteg mindent megoszt, de alig van közte saját gondolata, alkotása. Olyasmi, amit ő maga izzadt ki magából! Az emberek hajlamosak a kispadon üldögélni és kommentálni másokat, pedig igazából az lenne jó, hogy mindenki kint a pályán legyen és a benne lévő értékeket szépen kibontakoztassa! Nem elég nézni, ahogyan néhányan a porondon bontogatják az élet nagy karácsonyfája alatt talált csomagjaikat, nézni, hogy a másik mit kapott ajándékba a jó Istentől, mindenki neki kellene álljon kibontani, kibontakoztatni a Teremtőjétől kapott ajándékait! 

Egy dolog biztos, a teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt Istenünk adott egy parancsot: „Hajtsátok uralmatok alá a földet!” Örvendek annak, hogy a kőbalta, a tűz, a kerék és oly sok hasznos eszköz feltalálása után, a föld mélyéből kikotort ásványi kincseket megzabolázva, gondolatainkat, üzeneteinket pillanatok alatt célba tudjuk juttatni! Igen, hiszem, hogy Teremtőnk akarata szerinti az, hogy az anyagvilágot, kis számítógépeinket uralni tudjuk és általa képet, filmet, egész könyvtárnyi üzenetet megoszthatunk pillanatok alatt testvéreinkkel! A célunk az kell legyen, hogy ezeket az eszközöket szeretettel, bölcsességgel uraljuk, és ne ők sodorjanak, uralkodjanak felettünk, hanem általuk mi tegyük szebbé a földet!

 

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér

devaigyerekek.hu/Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére  

A Szentatya üzenetei II.

Egy keresztény ember soha nem lehet életunt és szomorú! Aki szereti Krisztust, az egy örömteli és örömet sugárzó ember.

Krisztus vezet bennünket, hogy egyre inkább kilépjünk magunkból, másoknak ajándékozzuk magunkat és szolgáljuk őket.

Mérges vagy valakire? Imádkozz érte! Ez ugyanis a keresztény szeretet.

Vissza az újság tetejére  

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2014. január 20. hétfő

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Lapzártánk idején családjaink körében keresi szállását a Szent Család. A kilencedikei hajnali misén megáldott szentcsalád szobrot másnaptól napi váltásban, imaóra keretében kilenc család fogadja.

December 21-én, a Belvárosi templomba (Osztie Zoltán a plébánosa) érkezik meg a betlehemi láng. Mi is elhozzuk azt Érsekvadkertre.

Felhívjuk minden testvérünk figyelmét, hogy rövid szentségimádás keretében a templomban zárjuk az óévet és nyitjuk meg 2014-et. Templomnyitás: 23:45-kor.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Évi utolsó, közmeghallgatással egybekötött ülésére, lapzártánk idején, 2013. december 11-én 17 órától került sor. Napirendi pontok voltak az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása, a 2014 évi Belső ellenőrzési ütemterv, a BURSA HUNGARICA, az Arany János Tehetséggondozó pályázatra beérkezett igények elbírálása, valamint egyéb aktuális tájékoztatók.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.


Vissza az újság tetejére

Közlemény

2013. december 4-én, 14 fővel, újjáalakult Érsekvadkerten a Keresztény Demokrata Néppárt helyi szervezete, amely keresztényi alapokon akar részt venni a helyi politika, s a helyi politikán keresztül az országos politika irányának meghatározásában. Tagként csatlakozhat az alapítókhoz minden tenni vágyó, a megoldást nem mástól váró, a keresztény értéket megvalló polgártárs. Jelentkezési lap, valamint további információ kérhető dr. Kovács János, Molnár János és Valent József vezetőségi tagoktól.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Emlékeztetőül: Karácsony I. napján: éjfélkor, fél 8 – fél 10 óra (Pusztaberkiben fél 12)

Karácsony II. napján: fél 8 és fél 10 óra a szentmisék időpontja (Pusztaberkiben fél 12)

 Dec.22-én, ádvent 4. vasárnapján, a fél 10-es szent mise után rövid Betlehemes játékkal kedveskednek a hittanosok, fogadjuk őket szeretettel.

December 31-én, kedden este 6 órakor Szilveszteri Hálaadó szentmise

Éjfélkor rövid szentségimádás, az újév kezdetén Isten áldását kérjük családjainkra, egyházközségünkre, és az egész világra

Január 1. Újév napja, parancsolt ünnep, az új esztendőt Isten nevében, szentmisével kezdjük, ne súlyos bűnnel, mise mulasztással. szentmisék: fél 8 - fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

Jan. 6-a, hétfő: Vízkereszt PARANCSOLT ÜNNEPE. Szentmisék reggel 7 és este 6 órakor. Szentmisék elején VÍZ megáldás, szenteltvíz hintéssel

KERESZTELÉSEK:

        29, Erdőssy Csaba József (Erdőssy Csaba – Csabák Enikő)

        30. Erdőssy Tibor, István (Erdőssy Csaba- Csabák Enikő)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

          -

HALOTTAINK:

44. Molnár Lajosné, szül. Fodor Margit (1941)

45. Győrfi Levente 7 hetes csecsemő (2013)

46. Erdélyi Józsefné, szül. Halaj Mária (1948)

47. Szunyogh László (1953)

48. Kovács Istvánné szül. Paulicsek Anna (1924)

49. Tomis József (1925)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Január

 

1. szerda        -

2. csütörtök    - Boda János 10. évforduló, felesége Kakas Margit, szüleik, Kakas család élő és elhunyt tagjaiért

3. péntek        - Kovácspál János, felesége Tomis Erzsébet, fiuk, vejük, és a család halottaiért

4. szombat     - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szüleik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Péter István 10. évforduló, szülei, hozzátartozók, Boda, Czinege és Kovács család halottaiért

                        - Erdős János, felesége Kopisz Mária, fiuk, vejük, szüleik

5. vasárnap   -

6. hétfő           -

10. péntek     - Varga Szilárd, felesége Erdős Margit, vejük Bakó László élő és elhunyt családtagok

                        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük és a család halottaiért

11. szombat   - Dr Boda János, testvérei és elhunyt hozzátartozók

                        - Kovács János 2. évforduló, szülei, nagyszülők, Berényi István és felesége

                        - Mrekvicska János, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók, valamint Fábián Ignácné Halaj Anna és szülei

12. vasárnap - Vincze János, szülei és hozzátartozók

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és hozzátartozók

13. hétfő        -

14. kedd         - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet 20. évforduló, gyermekeik és szüleik

15. szerda      -

16. csütörtök - Boda, Valkó és Beke család élő és elhunyt tagjaiért

17. péntek     -

18. szombat   - Paulicsek Ignác, fia és elhunyt családtagok

                        - Halaj Mihály, szülei, lánya, unokája, testvérei és a család halottaiért

19. vasárnap - Kristók István, veje Kopcsák János Tamás, élő és elhunyt családtagokért

                        - Szakács János, felesége Kovács Rozália, Halaj József, felesége Konopás Mária, szüleik és testvéreik

20. hétfő        -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök -

24. péntek     -

25. szombat   - Hornyák Kálmán, felesége Berze Margit, szüleik és elhunyt családtagok

26. vasárnap - Dósa János 10. évforduló, élő és elhunyt családtagok

                        - Molnár Lajos, felesége Kovács Borbála, menyük Erzsébet, bátyjai János és József, szüleik, nagyszüleik, élő és elhunyt családtagok

27. hétfő        - Szabó János, szülei, testvére és Kaba család elhunyt tagjaiért (Alapítványi)

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök -

31. péntek     -

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre