Vadkerti harangok
2013. július


Ne félj, csak higgy!
Szentmiseszándékok
Életige
Böjte Csaba gondolatai a megmaradásról
A jövő körvonalai
Himnusz
Liturgiákink szimbolizmusa 5.rész
Egyenlősdi
Ráhagyatkozás
Értem paramcsodat
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kalász hírek
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Műfüves pálya bérlése
Híreink

Vissza az előző menüre

Ne félj, csak higgy!

„Ne félj, csak higgy, hisz az élet vár tereád.
Nem vagy egymagad, az ösvény rád talál.
Ne félj, csak higgy, és lépj bátran reá.
Nem tévedhetsz el Jézus oldalán.”

Jobb hinni, mint megijedni vagy megijedni, súgja a Pásztón megrendezett IX. Váci Egyházmegyei Találkozó himnuszának fenti refrénje. A félelem ugyan szerencsésebb az ijedtségnél. Egy olyan állapot, amikor érzem, előre látom, hogy valamire felkészületlenségem miatt kevés leszek. Aki megijed, az váratlanul kerül nehéz vagy veszélyes helyzetbe, hirtelen kényszerül az óriási hibalehetőséget magában rejtő, gyors döntésre. Jézus Jairushoz intézett szavai, melyek Márk evangéliumának 5.36 versében olvasható, ma, a háborgó és hitetlenség felé sodródó világunkban, hozzánk is szól: „Ne félj, csak higgy!” Nem kell hát félnünk, és megijednünk sem kell, hisz Jézus szavaiban hinni a legbiztonságosabb és a legjobb.

Igaz, életünk során számtalan félelem gyötör bennünket, hallhattuk Gulyás Zsolt atya előadásának bevezető gondolataiban. Félünk a haláltól, a ránk leselkedő betegségektől, a reménytelennek tűnő élethelyzetektől, életfeltételeink romlásától és sok mindentől, amivel folytathatnánk a felsorolást.

A félelem, amely a testre és lélekre egyaránt kihat, egyébként nem más, mint testünk belső csengője, amelynek működése szükséges is az életünk során, hisz mobilizáló hatást fejt ki mindennapi tevékenységünkben. Tudnunk kell, hogy Isten akaratából képezi az életünk részét. Ám a félelem átalakítható, ha szembe merünk vele nézni és tudomásul vesszük, hogy azokat legyőzni is csak mi tudjuk. Ám lehet, hogy ehhez éppen kicsinek vagy kiszolgáltatottnak kell lennünk. Itt van rá a példa, Jézus, aki kiszolgáltatva, a betlehemi istállóban jött közénk, hogy majd a kereszten szerezzen nekünk életet, ha elfogadjuk azt tőle. Ő mindenkit szeret, amit nem kiérdemelni, hanem elfogadni kell. Jézus nem tolakodó a problémáink megoldásában sem. Csak annyira jön be hozzánk bajainkban, amennyire beengedjük. Ám minél jobban beengedjük őt a bajaink kapcsán is a szívünkbe, annál jobban változik meg az életünk és válunk egyre jobban Krisztus testévé, hogy a bajba jutottak számára segítő keze, az elhagyatottakat felkeresni tudó lába, a másokhoz mindig kedvesen szóló hangja és másokat önzetlenül szertő szíve leszünk

Ezt a gondolatsort folytatta a 2003-tól Magyarországon élő, indiai születésű misszionárius, Sebastian atya is azzal, hogy Isten mindent a helyére teremtett, még a mindinkább evangelizációra szoruló Európában is. Az ember test és lélek, még akkor is, ha a liberizálódó gondolkodásmód megpróbálja elfeledtetni ezt velünk. Ha nem éljük meg a lélek világát, a szavakon tettekben realizálódó hitet, a mechanikussá (Istent nélkülöző) élet (a test) is előbb-utóbb összeomlik. Ennek jelei jól láthatók, hisz az öreg kontinens lakossága erősen fogy, míg Afrikáé, Ázsiáé erőteljes növekedést mutat. Népvándorlás (honfoglalás) indul Európa felé, és az új betelepedők magukkal hozzák hagyományaikat, kultúrájukat, vallásukat egyaránt, ami látva a francia és német helyzetet, lassanként átformálja a hitehagyott Európát. Féljünk!? Nem kell félni a ránk leselkedő problémáktól, mert aki fél, annak kicsi a hite (lásd a tanítványok viselkedését a tengeri viharban és a jézusi korholó szavakat). Adva van hát a lecke. Krisztus keze, lába, szeme, szájaként kell tovább adni a „Szentistváni hagyatékot”, ami már oly sokszor túlvitte hazánkat a rárontó veszélyeken. Nincs pardon. Hűeknek kell lenni eleink hagyatékához.

A hűség azt jelenti, hogy változni és megújulni is tudunk, mondta a záró szentmise keretében a 70. születésnapját most ünneplő püspök atyánk, Beer Miklós, mintegy utalva Ferenc pápánk legutóbbi Keresztény Életben olvasható gondolataira. Ha mindent úgy akarunk, mint eddig volt, nagy bűnt követünk el. Hasonló a helyzet akkor is, ha mindent meg akarunk változtatni, ami eddig volt. Keresni kell hát a jó megoldásokat, ami a hitben és a hűségben lát napvilágot. Nem kell félni a kihívásoktól, hisz a keresztény élet nem sétagalopp, hanem a ránk törő kihívások megoldása Jézus bevonásával, a hit által. Hinni kell hát, mert a hit nem más, mint a félelem nélküli szabadság.

A lelki programok mellett minden korosztály számára gazdag programot kínált a pásztói találkozó. Népzene, néptánc, kézműves foglalkozások, táncház és kiállítások, az ízek utcája mind-mind lehetőséget adott újabb ismerősök szerzésére, a vélemények cseréjére. Egy Érsekvadkertet is érintő dolog mellet nem mehetek el szó nélkül. A találkozó kapcsán meghirdetett rajz- és fotópályázatra tíz fiatalunk küldött be rajzokat és fotókat. (Közel 300 pályamű érkezett Pásztóra). Két első helyet hoztak haza pályázóink, név szerint Fábián Flóra a Szent Lőrinc kincsei című festménye és Nagy Nándor Ne nyugodjon le a nap haragotok felett című fotója nyerte el legjobban a zsűri tetszését, amihez a Vadkerti Harangok Szerkesztősége is gratulál nekik.

A záró szentmise végén került sor a találkozó zászlójának átadására, ami azt jelenti, hogy a X. találkozó színhelye 2014. június utolsó hétvégéjén lesz Dunavarsányban, ahová szeretettel várnak mindenkit.

Pásztó-Érsekvadkert, 2013.06.30. emjé

Vissza az újság tetejére

Életige

(Evangélium mindennap)

 „Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” (Gal 5,14)

Ez Pál apostol tanítása: rövid, csodálatos, tömör, megvilágosító.
Azt mondja el, hogy a keresztény magatartás alapja és ösztönzője a felebarát iránti szeretet.
Ennek a parancsnak a megvalósításában látja az apostol a törvény tökéletes beteljesítését. A törvény ugyanis azt mondja, hogy ne kövess el házasságtörést, ne ölj, ne lopj, ne kívánd másét… és tudjuk, hogy aki szeret, az mindezt nem csinálja: aki szeret, nem öl, nem lop…
„Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
Ám aki szeret, az nemcsak egyszerűen kerüli a rosszat. Aki szeret, megnyílik mások felé, akarja és teszi a jót, odaajándékozza magát: oda tudja adni életét azért, akit szeret.
Ezért írja Pál, hogy a felebarát iránti szeretet által nemcsak megtartjuk a törvényt, hanem „be is teljesítjük”.
„Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
Ha az egész törvény a felebarát iránti szeretetben áll, akkor a többi parancsot olyan eszköznek kell tekintenünk, mely megvilágosít és vezet bennünket, hogy az élet szövevényes helyzeteiben meg tudjuk találni az utat a mások iránti szeretethez. A többi parancsból ki kell tudnunk olvasni Isten szándékát, akaratát. Azt akarja, hogy azért legyünk engedelmesek, tiszták, önmegtagadóak, szelídek, irgalmasok, szegények, hogy jobban megvalósítsuk a szeretet parancsát.
„Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
Itt feltehetnénk a kérdést: hogy lehet az, hogy az apostol nem beszél az Isten iránti szeretetről?
Tény, hogy az Isten és a felebarát iránti szeretet nem versengenek egymással. Sőt az egyik – a felebarát iránti szeretet – kifejeződése a másiknak, az Isten iránti szeretetnek.
Hiszen Istent szeretni annyit jelent, mint tenni az akaratát. S az akarata az, hogy szeressük felebarátunkat.
„Az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”
Hogyan váltsuk életre ezt az igét?
Világos: úgy, hogy szeressük felebarátunkat, igazán szeressük. Ez azt jelenti, hogy odaadjuk magunkat neki, de érdek nélkül.
Nem szeret az, aki eszközként használja felebarátját saját céljai érdekében, legyen az akár a legmagasztosabb lelki cél, amilyen például a saját szentté válása. Felebarátunkat kell szeretnünk, nem saját magunkat.
Biztos, hogy aki így szeret, az tényleg szent lesz, „tökéletes, mint az Atya”, mert a lehető legjobbat vitte végbe: rátalált az Isten akaratára, megvalósította, s így tökéletesen beteljesítette a törvényt.
Életünk végén talán nem kizárólag erről a szeretetről fognak bennünket megítélni?

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Böjte Csaba gondolatai a megmaradásról

Csaba testvértől sokan kérdezgetik, hogy a nyomasztó demográfiai adatokról mi a véleménye. Levelében megfogalmazza: az örömnek, a bizakodásnak teremtő ereje van, a félelem, a pánik viszont összemorzsolja szívünket.

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: „ha nincs, kenyér keresünk!” Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk: „Keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”, „bármit kértek az én nevemben, azt megkapjátok”... Igen, egy változó, növekvő, kibontakozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvő, keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. Isten ránk bízta a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szépnek látom Isten adta drága szülőföldemet? Az, ami érték nekem, azt örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel?

Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát teremtett, van neki panziója, sípályája és főleg sok-sok vendége. Egy nap felhívott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment Amerikába... Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem őszintén: Mit gondolsz, ezt, amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más országban ezt el tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát akkor miért kell nap mind nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen dolgozni, meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg stb., stb. Ha a gyerekeid nap mind nap csak azt hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi „rossz” világunkból? Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt, amiről beszélünk. Végül is ő űzte el, a problémák folyamatos felemlegetésével magától, szépen fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de gond egy szál sincs - mondtam neki - most te kell vissza is édesgessed a fiadat! Ha felhívod, ha írsz neki, mindig mondd el, hogy mennyi vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak és hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van!

Használt a gyógymód - a fiatalember, mint szakács hazajött és vezeti apja konyháját.

Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében! Miért sírunk? Miért űzzük el gyermekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból?

 A félelem, a szorongás, ha csak irreális, még akkor is mindenképp kifejti a maga pusztító hatását. Hogy mennyire így van, elmondok egy kísérletet: a tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az egereknél. Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, közben nyávogott, morgott félelmetesen és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt. Abban a teremben, hol nem volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, sok-sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. A másik teremben, hol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették és azok a kis egerek, amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban előfordult náluk, pl. több volt itt a saját neme iránt vonzó egyed. Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem! A Gonosz mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!

 Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, a tavaly télen, a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és mi szépen csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes, a kollégáim családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónapban született a legtöbb kisbaba. Igen, a csend, a nyugalom, a béke meghozta a maga gyümölcsét. Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben békés nyugalmat tudnánk teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és megmaradnánk. Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan stressz összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is.

Csaba testvér

Csíkszereda, 2012. október 16.

Vissza az újság tetejére

A jövő körvonalai

Sokszor idézett, kedvenc könyvem Artur C. Clarke 1962-ben (magyarul 1968-ban) megjelent műve, afféle tudományos- fantasztikus jóslatgyűjtemény. A legtöbb előrejelzés szinte évre pontos, leginkább az űrutazás, az űrtechnológia terén bizonyult túlságosan optimistának. Ennek akkor még előre nem látható oka az volt, hogy a Szovjetunió szétesésével már Amerikának sem állt érdekében a rettentően költséges, inkább haditechnikai célokat szolgáló „űrverseny”, és az is nyilván való lett, hogy a kémiai hajtóanyagokkal működtetett eszközök legfeljebb a Marsig juttatnak el biztonságosan hasznos terhet vagy valamikor embert is. Bizonyos értelemben ki lehet mondani, hogy az 1950-es és 60- as évek derűlátását felváltotta annak beismerése, hogy az ember és tudománya még hosszú ideig nem tudja „leigázni” a természetet, sőt talán jobb is, ha nem próbálkozik vele.

A különböző természeti katasztrófák (cunami- árvíz- földrengés) sora és a környezet elképesztő károsítása inkább óvatosságra és szerénységre intette a politikusokat és tudósokat, akik az utóbbi évtizedekben már csak a fenntartható fejlődést szorgalmaztak, bár meglehetősen kétséges, ténylegesen milyen módon és irányban kellene „fejlődnünk”.Az emberiség egyre növekvő létszámát táplálni és ruházni kell, munkát is kellene számukra biztosítani, ugyanakkor a gépek jóval költséghatékonyabbak, nem kérnek béremelést, nem is sztrájkolnak. Recesszió mutatkozik minden téren. A világ választott és örökös vezetői egyaránt tanácstalanok: valami gyökeresen mást, újat kellene kitalálniuk, de semmi sem jut az eszükbe. Ilyen esetekben és korábbi korokban jól jött egy háború, melynek végén újra felosztották a világ erőforrásait a győztesek maguk között, de ma a gyors hírközlés, az internet minden készülődést azonnal jelez, a globális közvélemény tudomást szerez a tervekről, nehezebb becsapni és háborúba lovalni az államokat és embereket.

Az emberi természet önzése, gyöngesége tükröződik abban is, hogy az emberiség mindmáig képtelennek bizonyult önmaga ésszerű, jövőépítő kormányzására. A nemzetközi szervezetek nem tudnak érvényt szerezni döntéseiknek, a helyi vagy nagyhatalmi érdekek a jó szándékú kezdeményezéseket is elfojtják, felülírják, halogatják. Ez a patthelyzet egyre több embert ébreszt rá arra, hogy Isten és az isteni igazságok nélkül nem lehet élni, és arra is, hogy az anyagi valóság feletti spirituális létezés nemcsak tartósabb, , hanem „kifizetőbb” is, mert egy jó cselekedet jobban kamatozik, mint egy bankban elhelyezett pénzösszeg.

Időről időre bekövetkezik a csalódás önmagunkban és eredményeinkben. Ez a csalódás nem csak szükségszerű, hanem jó is,  mert amikor a jövő körvonalait fürkésszük, nem gyarló önmagunkat keressük, hanem a krisztusi tanítást, melyben még sohasem csalódtunk. A jólétben vagy éppen az elnyomatásban meggyengült kereszténység megerősödésének korszaka jön el, a nemzetek egymás után fognak ráébredni arra, hogy Isten áldása nélkül nincs semmiféle igazi fejlődés, növekedés, gyarapodás. Meg kell köszönni a Történelem Urának, hogy figyelmeztet: elbizakodottak lettünk, nélküle akarunk a teremtés uraivá válni, miközben csaknem tönkretettük a teremtett világot.

A jövő körvonalai azt a szelíd Jézus-képet adják ki, amelyet a torinói lepel őrzött meg számunkra, mely mellett tétlenül elmenni felelőtlenség.

(szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Himnusz

Szent Ignácé ma énekünk:

Hatalmas tábor lelke ő,

Beszédben tettben ragyogó,

Fáradhatatlan hadvezér.

 

Páratlan égő szeretet

Az ég Urához fűzi őt,

„Isten dicsérje minden itt”:

Ez volt egyetlen öröme.

 

Magát és elszánt seregét

Nagy feladatnak szenteli:

Krisztusnak óvni jogait,

Gyomlálni minden tévedést.

 

Ihlette Isten Lelke őt,

A lángelmét, a bölcs oktatót,

S az üdvösségnek útjait

Késő koroknak mondta el.

 

Elküldte bátor társait

Távol földrészekre szerteszét:

Az Egyház éljen és virulón,

Friss hajtásokkal gazdagon.

 

Szentháromságnak tisztelet:

Ő rendelt nékünk ily vezért,

Hogy példájára szüntelen

Krisztust dicsérje életünk.

Ámen.

(Loyolai Szent Ignác officiumából)

Vissza az újság tetejére

Liturgiáink szimbolizmusa 5.rész

Most nézzük meg a fényt. Itt vannak a gyertyák, az örökmécsesek, a tűz, a láng szimbóluma, az egyik legkedvesebb jelkép a katolikus szertartásoknak. Égő gyertyák a misés oltáron! Örökmécses az Oltáriszentség előtt! Égő gyertya a keresztelés alatt! Égő gyertya az elsőáldozásnál! Égő gyertya a haldokló ágyánál! Égő gyertya a temetésnél!

A tűz! A világosság! A fény! A láng! Az élet egyik legszebb szimbóluma. Ezek közül a láng. Melegít, világít s nyugtalan lobogással mindig a magasba tör. Kisebb nagyobb fuvallatok ugyan eltérítik őt a magasba töréstől, de a szélcsend beálltával ismét a magasba tör. Ugye hasonlít ez a lelkünk viselkedésére. Egy-egy bűn eltérít a magasba töréstől, de a lelki béke megszerzésével visszaáll az alaprend.

(Tihamér atya nyomán)

Egyenlősdi

Tanmese a mának

 Egy okos Amerikai közgazdasági professzor egyszer kijelentette, hogy Ő soha nem buktatott meg egy hallgatót sem, de a közel múltban megbuktatott egy egész osztályt.

 Miért?   Azért mert az osztály kitartott amellett, hogy az "Obama care" szociális program nagyon is jól működik. Nem lesz tovább szegény, sem gazdag, sőt mindenki egyenlő alapon fog élni és fogja érezni majd magát. A professzor azt mondta, OK, próbáljuk ki a tervet és majd meglátjuk kinek lesz igaza.  Mától fogva mindenkinek az osztályzatát csak összeadjuk és egy átlag osztályzatot fog kapni mindenki a végén.  Jó? Így majd meglátjuk kinek lesz igaza a végén. Mindenki az osztályban bele egyezett. A legjobb az 5-ös és a legrosszabb az 1-es osztályzat lesz.

 Az első teszt után mindenki 4-est kapott.  Így azok, akik tudtak, mert sokat tanultak, reklamáltak, viszont aki kevesebbet tanult az meg örült az osztályzatnak.

A második teszt alkalmával a hallgatók, akik az első esetben keveset tanultak, még kevesebbet tanultak, és akik először sokat tanultak, úgy gondolták, hogy akkor ők minek igyekezzenek és Ők is kevesebbet tanultak.  Így a második teszt eredménye csak egy elégséges 2-es lett.

 A harmadik teszt után mindenki elégedetlen volt, mert mindenki kevesebbet tanult és mindegyik a másikakat okolta az alacsony eredményekért. Tehát senki nem volt megelégedve és mindenki megbukott.

 Ekkor a professzor azt mondta nekik, hogy a szocializmus ugyan ilyen módon alapszik és azért fog az is megbukni. Mert ha a jutalom elég nagy, a szorgalom is nagyobb, hogy valaki sikeres legyen. De ha egy kormány elveszi a jutalmat az igyekvőktől, hogy a lusta is jól járjon, senki nem fogja törni magát, ha Ő azért kevesebbet kap.

 Itt van még 5 nagyon tanulságos mondat:

1. Nem lehet a szegényeket sikeressé tenni azzal, hogy a gazdagabbakat kifosztod.

2.Ha kapsz valamit, amiért neked nem kellett dolgoznod, azért egész biztos valaki másnak kellett megdolgozni.

3. A kormány nem tud adni senkinek semmit, addig, amíg azt valaki mástól el nem veszi először.

4. Semmit nem tudsz megsokszorosítani úgy, hogy először elosztod.

5. Mikor a nép fele úgy gondolja, hogy nekik nem kell dolgozni, mert a másik fele úgyis eltartja. És mikor a másik fél rájön arra, hogy akármennyit dolgozik, a kormány a fizetésük felét arra költi állandóan, aki nem csinál semmit. Ez a kezdete annak, hogy az a nemzet a bukás felé halad.

(Lassú Árpád fordítása)

Vissza az újság tetejére

Ráhagyatkozás

A keresztény embernek mernie kell ráhagyatkozni Istenre. Ahogyan Jézus tette. A kereszténységen kívüli vallásokban mindig jelen van egyfajta erőlködés, amely arról tanúskodik, hogy szerintük Isten messze van, ezért csak kemény aszketikus gyakorlatokkal, vagy súlyos áldozatok árán lehet hozzá eljutni. Ezzel nem értékeljük le a Krisztus eljövetele előtti vallásos gyakorlatokat, mert lehet, hogy az ő aszkézisük időnként őszintébb, mint a mi böjtünk.

A krisztusi ráhagyatkozás kezdetei már látszanak az ószövetségi népnél, aki nem könnyen, de engedték, hogy Jahve vezesse őket a pusztában. Krisztustól tanuljuk meg a ráhagyatkozás igazi gyakorlatát. Egyrészt önerőből úgy sem üdvözülnénk. Ám itt többről van szó. Arról, hogy a Szentlélekben Isten belénk költözik. Amit ő sugall, azt kell tenni. Persze amíg ez tudatunk felszínére jut, addig a gonosz is elveti a konkolyt, és nem merjük egészen rábízni életünket Istenre.

A jótetteinket se könnyű Istenre bízni, de bűneinket még ennél is nehezebb. Pedig e kettő jelenti egész embervalónkat. Jótetteinket ezért halogatjuk Istenre bízni, mert külső elismerést várunk. A külvilág elismerő bólogatását. Emlékezzünk csak Jézus szavaira: Jótetteitekkel ne hivalkodjatok.

A bűneinket pedig azért nehéz rábízni, mert nagyon nehezen megyünk el gyónni. Nehezen tárjuk fel selejtes döntéseinket, mert félünk az igazság gyógyító erejétől.

Emberi döntéseinket a szeretet jegyében merjük meghozni, és hogy az mire lesz jó, hagyjuk Istenre.

(Sánta János cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Értem parancsodat

Csak akkor elviselhető a világ, ha szolgáljuk egymást, lehajolunk egymás gyöngeségéhez, poros lábához, nyűgös gondjaihoz, bűneihez, rútságaihoz. Már értem parancsodat, Uram. Értem és tudom: Te kellesz nekünk, nem a boldogság, a halhatatlanság, nem valami emberi őrültség, hanem Te, aki nem e világból való szeretettel hajolsz hozzánk, kenyerünkké leszel és sírsz érettünk. Uram, hogy elviselhető legyen ez a világ, segíts minket, hogy mi is szeressük egymást.

(A. Camus)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. július 26. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkész csapat lapja

Ferenc pápa: A fiatalok jelentik a jövőt, ne teremtsünk egy munka nélkül élő nemzedéket

Rio de Janeiro felé vezető útján Ferenc pápa üdvözölte az újságírókat, akik a pápai kísérettel egy gépen utaztak. Személyesen köszöntötte mindegyiküket.

Emlékeztette őket, hogy első nemzetközi útján a fiatalokkal akar találkozni abban a konkrét társadalmi szövetben, ahol élnek. Olyan fiatalokkal találkozik, akik nem szigetelődnek el saját életüktől. Ha mi azonban elszigeteljük őket, igazságtalanságot követünk el. A fiatalok egy családhoz, egy hazához, egy kultúrához, egy hithez tartoznak, nem szabad elszigetelni őket, hiszen ők jelentik egy nép jövőjét.

A Szentatya az idősekről is megemlékezett. Hozzá vagyunk szokva a ,,leselejtezés kultúrájához'', ami gyakran megtörténik az idősekkel. Ez igazságtalanság, mert mellőzzük őket, ha nincs mit adniuk nekünk, pedig ők közvetítik nekünk az élet bölcsességét és értékeit, a haza és a család iránti szeretetet, mind-azt, amire szükségünk van. Ma a fiatalokat is kiselejtezzük - állapította meg Ferenc pápa.

A világválság a mai fiatalokat bünteti. Magas a munkanélküliek aránya és fennáll az a veszély, hogy egy munka nélkül élő nemzedék nő fel, pedig a munka méltóságot ad.

Véget kell vetni annak a megszokásnak, hogy,,leselejtezzük'' az embereket. Elő kell mozdítania befogadás, a találkozás kultúráját és az erőfeszítést, hogy mindenkit bevonjunk a társadalomba.

Egy népnek akkor van jövője, ha a fiatalok és az idősek erejével halad előre.

Majd a Szentatya az újságírókhoz fordult: azt kérem tőletek, hogy segítsetek nekem a fiatalok és az idősek társadalma érdekében folytatott tevékenységemben.

A Rio de Janeiróba tartó pápai gépen egy csoport olasz, 10 brazil, 10 amerikai, 9 francia, 6 spanyol, több angol, mexikói, népet, japán, argentin, lengyel, portugál és orosz újság író utazott, összesen közel 70-en.

Mindannyijuk nevében egy mexikói újságírónő megajándékozta a Szentatyát a Guadalupei Szűz Máriát ábrázoló ikonnal, aki nem csak Mexikó királynője, de az amerikai kontinens védőszentje is. A pápa viccesen megjegyezte az újságíróknak, hogy azt hitte oroszlánok közé került, akikről aztán kiderült, hogy mégsem olyan félelmetesek. Elmondta, hogy azért nem ad interjút, mert az nagyon fárasztó számára.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Kalász hírek

2013.I.félév

 - Fogyatkozó, elöregedő kis csoportunk a havonkénti összejövetelek helyett igyekezett az egyházközség által szervezett eseményeken részt venni. Tavasszal öten kérték felvételüket Kalász csoportunkba, fogadalomtételükre Vácott került sor, dr. Beer Miklós püspök atya által a bazilikában. Ugyanitt lelkigyakorlaton is részt vettünk, melyet Vértesaljai László jezsuita atya tartott, témája: Erkölcs és haza.

 - A Kalász éves közgyűlésére március 2-án került sor, többen is képviseltük érsekvadkerti csoportunkat.

 - Kalász házunkban vendégeltük meg a kis elsőáldozókat május 12-én.

 - Május 22-én érkezett Balassagyarmatra Don Boscó ereklyéje, ennek fogadására népviseletbe öltözve jelentünk meg. Ugyanekkor volt a Segítő Szűzanya körmenet is.

 - Örömmel gyűjtöttük a virágot, segítettünk a sátrak díszítésében és az előkészületekben, és vettünk részt az úrnapi körmeneten.

 - A pásztói egyházmegyei találkozón is megjelentünk, többekkel együtt képviselve az érsekvadkerti híveket.

 - Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén énekelve vonultunk át a templomba szentmisére, majd a Kalász-házban gyűltünk össze kis beszélgetésre, sütizésre. Igaz, az esti földrengés kissé ránk ijesztett, de nem szegte kedvünket.

A második félév hasonlóan eseménydúsnak ígérkezik, de tudjuk, mi így tehetjük széppé egyházközségünk életét.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

A június 25-én megtartott testületi ülés az alábbi témakörökkel foglalkozva hozott döntést, amelyek jegyzőkönyvei a részletesebb információk igénye esetén - választó polgári jogon - a hivatalban elolvashatók:

A talajterhelési díjra vonatkozó szabályzatunk aktualizálása a hatályos törvény értelmében.

A működésünk feltételeit nem szabályzó, okafogyott rendeletek hatályon kívül helyezése.

A képviselő testület II. félévi üléstervének és témaköreinek meghatározása.

Csatlakozás a Mobilitás hete országos felhíváshoz, melynek keretében szeptember22-én autómentes napot hirdetünk meg településünkön.

Zárt ülés keretében került sor az Intézmények konyhája és a Mikszáth Művelődési Ház vezetői állásra beérkezett pályázatok elbírálására, melynek keretében ismét Pobori Lászlóné és Csabák István lett az intézmények vezetője.

Egyebek között foglalkoztunk a szociális törvény módosításával is, ahol a cél az, hogy az kapjon segítséget, aki élni (rendezett porta, művelt kert) és nem élősködni akar a közösségben.

Vissza az újság tetejére

Műfüves pálya bérlése

A Petőfi Sándor Általános Iskola területén lévő műfüves sportpálya az iskolai sportfoglalkozásokat követően, minden nap 22 óráig a sportolni vágyó fiatalok és felnőttek számára bérleti díj ellenében igénybe vehető.

Tornák esetén öltözőt biztosítunk! Esti pályavilágítás van!

Bérleti díj:

Alkalomszerű használat esetén:                                   4500 Ft/ óra

Rendszeres (legalább 10 alkalom) használatnál:       3500 Ft/ óra

Focitornák esetén a rendszeres használat díját kell fizetni!

A bérlési időszakra vonatkozó térítési díj munkaidőben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájában fizethető be. A befizetést igazoló bizonylatot a pálya használata előtt a gondnoknak be kell mutatni. Pénztári időn túli használat díja a helyszínen, a használat előtt is fizethető.

További információt és időpont egyeztetést kérni - hétvégi használat esetén is - Molnár Jánosnál (Érsekvadkert Rákóczi u 137.) személyesen vagy a 06-30-494-5143 telefonszámon lehet.

„Falubajnokság Újratöltve” címszó alatt 2013.szeptember 6. kezdettel, szombatonként 18 órától, 2x 20 perces játék idő mellett falubajnokság szerveződik, a fenti pályán. Az 5+1 fős csapatokba maximum 15 fő nevezhető augusztus 20-ig. Nevezési díj a csapatokkal történő egyeztetés után kerül rögzítésre. Bővebb információ és nevezési lap a benti címen és telefonszámon, vagy az emje52@gmail.com email címen szerezhető be.


Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

 1./  Június 29, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, szentmisék r. 7 és este 7 órakor lesznek. A  rá következő vasárnap, jún. 30-án a Péter fillér néven ismert gyűjtés a Szentatya rendelkezésére küldjük.

 2./ JÚLIUS 2- ÁN, kedden Sarlósboldogasszony napján, hogy minél többen részt vehessenek a szentmise, este 7 órakor lesz. Legyen ez ne csak a KALÁSZOSOK, de a többi közösségek együttes ünneplése is. 

 3./ Július 26-án, Szent Anna ünnepén, pénteken este 7 órakor szokás szerint a Temetői Szent Anna kápolnánál lesz a szentmise, utána az unokákkal együtt résztvevő nagyszülőket megáldjuk, kérve, hogy Isten áldása sok örömet adjon nekik általuk.

 4./ Szent Kristóf ünnepét követő vasárnap, július 28-án a szentmisék után imádkozunk az utazók védőszentjéhez, és megáldjuk a templom körül az autókat, járműveket.

 5./ Szent Ignác fogadalmi napunkon, Július 31-én, szerdán este 7 órás szentmisén emlékezünk meg őseink ígéretéről.  Vendégünk, az egykori Vadkerti Káplán, ma Salgótarjáni esperes plébános: Varga András lesz.

KERESZTELÉSEK:

14. Dósa Botond

(Dósa Árpád-Sári Zsófia)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

7./ jún. 15: Tóth Tamás- Vajzer Mónika

HALOTTAINK:

21. Dombai István (1958)

22. Valent István (1967)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Augusztus

1. csütörtök    -

2. péntek        -

3. szombat     - Kovács Ferenc, szülei, bátyja János, nagyszülők, Tóth József és hozzátartozók

                        - Pistyúr Gergely, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Paulicsek János, szülei és a család halottaiért

4. vasárnap   - Tomis Józsefné Szabó Erzsébet 5. évforduló, szülei, apósa, anyósa, testvére Emerencia és veje Holman István

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, nászai és nászasszonyai

5. hétfő           -

6. kedd           -

7. szerda        -

8. csütörtök    -

9. péntek        -

10. szombat   - Hálából

                        - Boros Ernő és felesége Zsilkó Erzsébet

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János, felesége Kopisz Rozália és hozzátartozók

11. vasárnap - Kaba András, felesége Kovács Ilona, Molnár János, szülei, Kristók József, felesége Varga Piroska és hozzátartozók

                        - Jakubecz János, felesége Szabó Ilona, szüleik, testvéreik, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Urbán Sándor, ifj. Bozsonyík István, násza, édesapja, valamint Urbán, Bozsonyík, Hébel és Kristók család halottaiért

12. hétfő        -

13. kedd         -

14. szerda      -

15. csütörtök - Szakács János, felesége Kovács Rozália és Halaj József, felesége Konopás Mária, élő és elhunyt családtagokért

                        - Percsina, Berta és Babinszki család élő és elhunyt tagjaiért

16. péntek     -

17. szombat   - Pénzes István, Pénzas Ilona, nagyszülők és hozzátartozók

                        - Vitéz Istvánné Csillag Mária, 2 fia, veje, valamint Mrekvicska József és szüleik

                        - Szabó Károly, felesége Híves Margit, 2 gyermekük, vejük és a család halottai

18. vasárnap - Szabó János, szülei, Kaba család elhunyt tagjai (Alapítványi)

                        - Szabó Vince, felesége és szüleik, Mrekvicska Ignác és szülei, Csillag Gyula és szülei

                        - Péter Andrásné Kácsor Ilona és hozzátartozói

19. hétfő        -

20. kedd         -

21. szerda      -

22. csütörtök - Fábián Istvánné Laczó Ilona

23. péntek     - Csabák János, szülei, sógorai, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Virág Emil

24. szombat   - Tomis Jánosné Pistyúr Margit és elhunyt hozzátartozók

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, testvéreik és a Záhorszki család halottaiért

25. vasárnap - Kovács Lajos, fia, szülei és elhunyt hozzátartozók

                        - Vitéz Sándor, a Vitéz és Halászi család halottaiért

26. hétfő        -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök -

30. péntek     - Molnár és Urbán család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik és hozzátartozók

31. szombat   - Kovács és Kökény család halottaiért

                        - Híves Ferenc, felesége, gyermekeik, Kordics János, felesége Pálinkás Anna és szüleik

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre