Vadkerti harangok
2013. február


Kedves Testvérek!
Szentmiseszándékok
A térdelő ember magasabb, mint az álló ember
Van út a semmiből a végtelen felé!
Keresztvetés
Események dióhéjban
Elégedetlenség
Óriássá lenni
Gyógyító hit
Életige
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kalász hírek
Kolping híreink
Önkormányzati hírek
Híreink

Vissza az előző menüre

Kedves Testvérek!

Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az Egyház élete számára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának szentelt életemmel.

( XVI. Benedek pápa, Magyar Kurír)

Vissza az újság tetejére

A térdelő ember magasabb, mint az álló ember

Nagyböjt kezdetén vagyunk, oda kell térdelnünk az oltár elé, hogy idén is ismétlődjön meg a nagycsütörtöki csoda és mindaz, ami utána következett. Jézus kivégzését nem akarjuk, sosem a kivégzést ünnepelte az Egyház, hanem a megváltásban kinyilvánuló isteni szeretetet, amelyre nem szolgálunk rá.

Egy kicsit fáj a térdelés, de próbáljuk ki. Régen azt mondták, hogy amikor a papnövendékek a fürdőbe mentek, persze ellenőrzött körülmények között, látszott a térdükön, hogy sokat térdelnek. Amikor a templomba belépve letérdelünk, kifejezzük, hogy kisebbek vagyunk, mint Isten. Ma sokan, akik úgymond a maguk módján vallásosak, nem értékelik ezeket a testtartáshoz kötődő kifejezésmódokat. Csak az eszünk az emberi természetünk része, a térdünk nem?

Az Isten és embertárs kedvéért hajlott ember erkölcsileg magasabb, mint az Istent és embertársat partnerként kezelő vagy lekezelő ember.

(Sánta János)

Vissza az újság tetejére

Van út a semmiből a végtelen felé

„Elérkezett az idő!" – mondja Jézus Krisztus – Döntened kell! Szembenézni a gondokkal, kihívásokkal, a szükséges, célravezető lépéseket körvonalazni, majd bölcs alázattal közülük a legjobbat kiválasztani és határozott kitartással azt bátran elérni, kemény munkával álmodat valóra váltani, Isten gyermekéhez – az emberhez – egyedüli méltó dolog!

Döntened kell, döntések előtt állsz, újból és újból el kell engedned a biztos trapézt, melyen mostanig jól elvoltál, és bátran bele kell vessed magad az ismeretlen új világba, halálugrások sora vár reád. Ég és föld között suhansz, forogsz a semmiben, csak azért, hogy újból elkapj egy felkínálkozó fogást, mely tovább lendít, de melyről tudnod kell, hogy csak egy lendületvevésig a tied, mert ezen a földön nincs megállás.

A mozgás, a kibontakozás, a töretlen szárnyú repülés a tiéd, hisz arra születtél, hogy úton legyél a semmiből a végtelen felé. Isten szeretete, bölcsessége végtelen, te vándora vagy a mindenségnek, célod bebarangolni, megismerni és megszeretni ezt a határtalan jóságot, szelíd világot formáló végtelen erőt. Arra születtél, hogy társa légy Teremtődnek, beléd álmodott álmát tovább álmodd, és életet adj aranyos gyermekeidnek, hegyeket mozgató, erős motoroknak, bölcsességed megsokszorozó csodálatos számítógépeknek vagy szép világod csodáit hirdető művészi alkotásoknak.

Ne állj meg! A lustaság, a kishitű zárkózottság vagy a sértődött duzzogás zsákutca. Céltalan sodródásod vagy csökönyös, merev konokságod a mindent tagadó ősellenségnek a diadalmaskodása! A sátán a kezdetektől fogva ugyanazt mondja: nem érdemes, nem lehet, te képtelen vagy rá, és amúgy is ez a világ semmit sem ér! Ő a helyben topogás, a megfeneklett semmittevés hírnöke!

Ne állj meg! Van út a semmiből a végtelen felé! Képes az ember felnőni oda, hogy Istennel egy asztalhoz üljön, társa legyen a vele mindent megosztani akaró Teremtőjének! „Azt akarom, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen” – mondja az Úr! Igen, Isten meg akarja osztani velünk a világ továbbteremtésének az örömét. Azt akarja, hogy az éhezőknek mi adjunk enni, bölcsen megalkotott eszközeinkkel, mezőgazdasági tudásunkkal szaporítsuk meg a búzaszemet, hogy kenyér jusson mindannyiunk asztalára. Ő küld ma is, hogy vigasztaljuk a szomorúakat, hogy gyógyítsuk kórházainkban a betegeket, hogy bölcs iskolákban, egyetemeken tanítsuk a tudatlanokat... Sikereinkből fakadó örömeink láttán ma is felujjong Jézus, áldja az Atyát, aki megosztotta szeretettel velünk a jóságból, az irgalomból, a bölcsességből fakadó tiszta isteni örömöt. Jó úton járunk, ne add fel testvér az álmodat!

A nagyböjti csendes szent idő a kiérlelt döntések időszaka! A kudarcainkból felállva, félelmeinken átlépve, tiszta vágyainktól vezetve merjük megfogni az Istenünk által bizalommal felkínált trapézt. Bátran lendüljünk tovább, töretlen szárnyú repülésünkkel, kibontakozó alkotásainkkal dicsérjük az élet Urát. Merjük meghozni döntéseinket, melyek az úton tovább visznek, melyek kitárnak olyan ajtókat, ablakokat, melyek csodás távlatokat nyitnak nemcsak előtted, hanem mindannyiunk előtt. Nagyböjt van, tudatos előrelépésed legyen az igazi bűnbánatod!

Hozd meg a döntéseidet, mert elérkezett az idő!

Szeretettel, Csaba testvér.

Magyar Kurír

Vissza az újság tetejére

Keresztvetés

Amikor keresztet vetünk, kezünkkel először fejünket érintjük: ez azt jelenti, hogy Isten a mi Atyánk, aki senkitől sem származik. Azután ujjainkkal a testünket érintjük: ez jelenti a Fiút, a mi Urunkat, aki az Atyától született és alászállt a Szent Szűzanya méhébe. Azután tenyerünket az egyik, majd a másik vállunkra tesszük: ez jelenti a Szentlelket, aki az Atyától és a Fiútól származik. És ha a kezünket ismét összetesszük, ez azt jelképezi, hogy a három személy egylényegű. És végül, ha szánkkal a feszületet megcsókoljuk, ezzel azt mondjuk: Jézusban, a mi Üdvözítőnkben és Megváltónkban lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az Egy Isten, a mi Teremtőnk és Urunk.

(Loyolai Szent Ignác)

Vissza az újság tetejére

Események dióhéjban

Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, akkor lesz abból paprika fűzér. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégsem koszorú.

Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi. Az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami.

Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze- vissza, nagyigazságoknak jöhet a nyomára.

Ezeket a gondolatokat a Kolping középkorosztály által szervezett boresten hallottam. Közel negyvenen jöttünk össze a rendezvényen fiatal édesapák és édesanyák, nagyszülők és házasság előtt álló fiatalok. Máris megfogalmazódott bennem a gondolat. Hát nem az együttlét itt a madzag, ami közösséget kovácsol a sok egyénből. A négy óra alatt elfogyasztott 3 deciliter bor (ami 7 fajtából tevődött össze) a baranyai borvidékről, s az ott található Hárs pincészetről szerzett ismeretek, az asztaltársaságok közötti személycserék és beszélgetések maradandó élményt nyújtottak és a folytatás igénye is megfogalmazódott.

Két nappal e borkóstoló előtt Patakon jártam többedmagammal. Itt volt egyházmegyei zsinatunk második ülése. Témája a liturgiáikat járta körül, legtöbbet időzve a szentmisénél. A teljesség igénye nélkül néhány gondolat, ami mindannyiunk által folytatható és megvalósítható. Vajon él-e bennünk „a paprika fűzér madzagja”. Örömmel veszünk-e részt a különböző liturgikus eseményeken? Megérezzük-e azt, hogy a maga módján vallásos és közösséget kerülő felebarátunk csak magányos paprika? Örömmel megyek-e a közösségbe, vagy csak a papír kereszténység kényszere hajt? Változásra várva, vajon én mit teszek (felolvasok, ministrálok, énekkarban szerepelek, templomot és környezetét szépítek, rendezvényt és körmeneteket szervezek, másokat is hívok a közösségbe stb.) azért, hogy vonzóbbá legyen egyházunk, vagy csak fogyasztó akarok lenni?

Vissza az újság tetejére

Elégedetlenség

Nemcsak hazánkban, hanem az egész világon igen kevés a sorsával elégedett ember. Nem is csoda, hiszen a reneszánsz korszak óta egyebet sem hallanak ifjak és vének, hogy fejlődni, változni, versenyezni, gyarapodni kell, új dolgokat feltalálni, kipróbálni, megízlelni és megtanulni. A modern, kapitalista civilizáció lényege az állandómozgás, a hely- és szerepcsere akár háborúk révén, akár gazdasági vetélkedésben a piacon. Állítólag ez a haladás motorja, ez teremt egyre jobb, szabadabb és tartalmasabb életet, pezsgőbb és sokszínűbb kultúrát. Vagyis mindenki ereje és tehetsége által „megvalósíthatja” önmagát a bölcsőtől a sírig tartó versenyben. A szegényebb ázsiai és afrikai országokban lassúbb, megfontoltabb még az élet, de a „feltörekvő” államok megkísérlik behozni a lemaradást, felhőkarcolókat emelnek, és milliónyi új autó tanúskodik arról évről évre, hogy a civilizáció számára nem léteznek határok. A globalizáció népvándorlása megszokott jelenséggé válik: ahol nagyobb a haszon, ott az ideiglenes vagy a végleges haza. Vagyis szemünk láttára megy végbe az emberiség egységesülése, de nem pontosan úgy, ahogyan az utópista álmodozók megjósolták: nem az egyre tökéletesebb és nemesebb nemzedékek kényszerítik ki a Világállamot, hanem az emberi értékekre és viszonylatokra vak és süket technikai, pénzügyi, üzleti logika. Ma már ugyanazon árukat hirdetik a világ minden táján, ugyanazon sorozatok mennek a helyi televíziós csatornákon, és csak ugrásnyira vagyunk attól, hogy egy végtelenségig lecsupaszított angol nyelv váljék a közös nyelvvé. Mindez talán nem is lenne baj, sőt lehetséges, hogy elkerülhetetlen, csak egy nagy baj van: az emberek mindettől nem lettek boldogabbak, sőt az elégedetlenség átjárja és beteggé tesz a nemzeteket, családokat, s végső soron az egyént is.

Ez a fentebb vázolt egységesülési folyamat az Anyag, a materializmus és az egyre nagyobb fogyasztás célkitűzéseinek megfelelően ment végbe néhány száz év alatt, egyre gyorsabb ütemben, ahogyan a közlekedés, a kereskedelem és a kommunikáció lehetőségei fejlődtek. Nem kétséges, jobb egy óra alatt eljutni valahová, mint több nap alatt, és jobb az internetes levélküldés, mint a lovas posta. Azt azonban nem lehet elvárni, hogy a bankok könyörületesebbek lesznek, mint elődeik, az uzsorások és adószedők, és abban is felesleges reménykedni, hogy senki sem lop a közösből, ha nagyobb büntetés nélkül módja van rá. Vagyis az emberi természet nem változott: mindenki feljebb akar jutni a ranglétrán és le akarja győzni a többieket. Meglehet, tényleg ez az emberi faj végzetes hajtóereje, a Madách-féle „küzdelem maga”, csak időközben az emberiség jelentős részétől ellopták a vallást, a hitet, a reményt, s leginkább a szeretetet. Ebben az egyre rémültebb és falanszterszerűbb világban a civilizáció legyőzte a kultúrát, a tömegek forradalma legyőzte az egyént, aztán magukat a tömegeket is. A „mindenki egyért, egy mindenkiért” romantikus vágyát felváltotta a „mindenki értem, én senkiért” nihilizmusa. Sokan a jelek alapján a közelgő apokalipszist jósolják. Magam részéről inkább azt javaslom, a hit évében és március 15. közelében,próbáljuk átgondolni újra, mit ér az ember, ha ember, ha keresztény és magyar, mielőtt beszippant minket az ördögi fekete lyuk, ahonnan Shakespeare szerint „még nem tért vissza utazó”. Vagyis egyvalaki igen: JÉZUS.

(Szszp nyomán)

Vissza az újság tetejére

Óriássá lenni

Tanmese a mának

Ha csurig berendezem a babaszobát bababútorral, nyolc nyelven beszélő babakocsit vásárolok és márkás rugikat, szeretet pedig nincsen bennem, csak árubeszerző vagyok. Ha minden reggel a biopiacról hozom a zöldségeket és a tejboltból a friss tejet, ha magam sütöm neki a kenyeret, de soha nincs időm beszélgetni a gyermekemmel, mert a konyhában áldozom fel magam érte, de nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szülői munkaközösség tagja vagyok, és képviselem a gyerekem érdekeit minden játszótéri vitában, de nem mutatom meg neki, hogyan viselkedjen társaságban, csak PR menedzser vagyok. Ha megveszek mindenféle fejlesztőnek hívott játékot és műanyag kütyüt, befizetem a drága táborokat és szakköröket, de nem szakítok esténként fél órát a közös játékra, hétvégenként egy-két órát sétára, kirándulásra, közös olvasásra, rajzolásra, csak bankár vagyok.

A szeretet a baba igényeire figyel és nem arra, mások szerint mit kellene csinálni. A szeretet nem aggódik azon, hogy a gyereke nem Adidasban kúszik a többiekkel, mert tudja, hogy a boldog gyerekkorhoz sok ölelésre, mesére és beszélgetésre van szükség, csupa olyasmire, amit ingyen adnak. A szeretet nem idegeskedik rajta, hogy évekig játékhegyek állnak a nappali közepén, hanem beül oda a gyerekekkel és együtt alkotnak. A szeretet elfogadja, hogy ha gyermek van egy családban, akkor minden dupla annyi ideig tart, és nem lehet csak úgy elrohanni otthonról - és nem is kell. A szeretet nem örül a rosszalkodásnak, de együtt örül a sikerekkel. A szeretet példát mutat, mielőtt fenyítene és sarokba állítana. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik.

Az átalvatlan hónapok gyorsan elmúlnak, a dackorszak hamar véget ér, a hajnalban odabújó gyerek, a bepisilés, a cumizás és a többi apró-cseprő probléma hamar elillan, de az egymásba vetett bizalom és a szeretet megmarad!

(Netről)

Vissza az újság tetejére

Gyógyító hit

 

„Kezünk kitárjuk feléd ó Urunk.

Álld meg ezt a földet!

Kezünk kitárjuk feléd, ó Urunk,

Szívünk ujjong előtted!”

 

Amikor Jézus a jerikói vaknak visszaadja látását, ezekkel a szavakkal bocsátja el: „Hited meggyógyított téged”. Van-e a hitnek gyógyító ereje? Hát nem Jézus az, aki visszaadja a vak látását? Igen, de a jerikói vak annyira hitt benne, hogy ez is kellett a gyógyuláshoz. Még a tabletta is hatásosabb, ha hiszünk gyógyító hatásában. Az esemény valóságának pecsétje, hogy a jerikói vaknak még a nevét is tudhatjuk: Bartimeusz.

Gyógyító hit? Van valami egészen elemi az emberben, ami megelőzi a kinyilatkoztatás hitét. A hit alapvető létbizalom. Amikor Szent Ágoston azt mondja a Mindenható felé fordulva: „Magadnak teremtettél”, mintha azt mondaná, hogy Isten napraforgói vagyunk. A hit annyira hozzátartozik emberi természetünkhöz, mármint a létbizalom is, hogy az egészen megdöbbentő. Ritka és különleges klinikai eset, hogy valaki, miközben testi mivoltában minden szerve és tagja ép, nem tud felkelni az ágyból. Az orvos-pszichiáter azt a magyarázatot adja nekünk, hogy a páciens lelki beteg. Tudat alatt, a lelke mélyén nem hisz abban, hogy ha fölkel, van értelme annak, amit csinál. Csodatételre volna szükség: „Kelj föl és járj”, „Kelj föl, fűzd be a cipődet, reggelizz meg, és láss a napi munkádhoz!” Mert ehhez is hit kell. Már úgy könyvelném el, hogy ez valami egészen kivételes eset. Aztán elér a megvilágosodás. Hiszen nap mint nap ott van előttem egy ötven körüli férfi, hajléktalan, aki egy bolt oldalánál ül egész nap, csak akkor kel föl, amikor enni, inni megy be, majd megint visszaül, hátát a bolt falának támasztva, reggeltől estig. Megrendítő. Hiszen valami olyan ez is, sajátos változatban, mint az előbbi. Vannak emberek, akik csak tengődnek. Semmihez sincs kedvük. Nincs bennük kellő hit a cselekvéshez. Pedig hit nélkül jó „művet” alkotni nem lehet, legyen az épület, regény vagy élet. Hittel viszont képes az ember hegyeket áthelyezni, mondja Jézus. Megcsodálhatjuk azt a technikát, amely révén épületeket, templomokat helyeznek át az eredetitől távolabbi helyre. A „tenni” alapja a „hinni”.

És hit nélkül nem lehet élni, betegségből meggyógyulni. Nem lehet gyermekeknek életet adni sem. Nem lehet egy jobb Magyarországért küzdeni. Az embernek nagy árat kell fizetnie a hitetlenségéért, már ebben az értelemben is.

A betegség a hit próbatétele. Egyeseket közelebb visz Istenhez, másokat eltávolít tőle. A hit nem azt jelenti, hogy választ kapunk a betegség és szenvedés okára. Ez talán mindig Isten titka marad. A hit azt jelenti, hogy a betegséget és a szenvedést is elfogadjuk Istentől abban a hitben, hogy minden betegben a szenvedő Krisztus él.

Van azonban hit, amely a kinyilatkoztatás sugárkörébe tartozik. Ilyen a már említett jerikói vaké, aki valójában a teljes valójában a gyógyító Jézus felé fordul. Szemeivel nem láthatja emberi alakját, ahogy mi kései utódok sem látjuk. Ezért kinyújtja felé két kezét. Mert a vak az, aki az ujjaival lát, még akkor is, ha levegőbe tapint. Ez is utalás arra mindannyiunk számára, hogy mit jelent a természetes létbizalom, és mit jelent a természetfölötti hit, amely eloszlatja a kételyekben jelentkező homályt, hogy meglássuk Őt, aki felé eddig talán csak tapogatóztunk.

Versrészlettel kezdődött e rövid írás. Egy Szentmihályi Szabó Péter verssel is fejezem be, amely bízom benne segítségünkre lesz az írás tartalmának megvalósításában.

„Én döntöm el, mi lesz jó neked,

Bár eljut hozzám minden imád,

Hidd el, előre megmondhatom,

Mi lesz hasznos, és mi csak dőre vágy.

Sokszor csalódtál, mint oly sokan,

Legtöbben pénzt kérnek, vagy hírnevet,

És gyógyulásért ostromol naponta

Minden hozzátartozó s beteg.

Csak képzeld el, mi történne akkor,

Ha teljesítenék minden hő imát-

Nem lenne többé változás,

Rögtön megmeredne a világ,

Az idő megállna, a tér ponttá szűkülne,

S minden a semmibe hullnék örökre.”

(Bélel cikke alapján emjé)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

 „Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.” (Mt 9,13)
„… Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Emlékszel, mikor mondta Jézus ezeket a szavakat? Egyszer, amikor asztalhoz ült, és néhány vámos és bűnös is mellé telepedett. Észrevették ezt a farizeusok, és így szóltak a tanítványokhoz: „Miért eszik együtt a Mesteretek a vámosokkal és a bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így felelt:
„Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Jézus itt Ozeás prófétától idéz egy mondatot, ami azt mutatja, hogy tetszik neki a benne foglalt gondolat: ez ugyanis az a norma, amelyhez Ő is tartja magát. A szeretet elsőbbségét fejezi ki minden más parancsolathoz, minden más törvényhez és szabályhoz képest.
Ez a kereszténység. Jézus azért jött, hogy elmondja: Isten mindenekelőtt a szeretetet várja tőled minden ember iránt, és hogy Istennek ezt az akaratát hírül adták már az Írások, ahogy ezt Ozeás próféta szavai is tanúsítják. A szeretet minden keresztény életprogramja, cselekvésének alaptörvénye, viselkedésének megkülönböztető jegye.
A szeretetet mindig előbbre való a többi törvénynél. Sőt, a keresztény számára a többiek iránti szeretetnek olyan szilárd alapnak kell lennie, amelyre építhet, hogy az összes többi normát hitelesen megélje.
„… Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Jézus szeretetet akar, és az irgalmasság ennek egyik kifejeződése. Azt akarja, hogy a keresztény mindenekelőtt azért éljen így, mert Isten ilyen.
Jézus számára Isten mindenekfölött Irgalom, Atya, aki mindenkit szeret, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek.
Jézus, mivel mindenkit szeret, nem fél attól, hogy bűnösökkel legyen együtt, és így felfedi, hogy kicsoda Isten.
Ha tehát Isten ilyen, ha Jézus ilyen, akkor te is táplálj hasonló érzéseket magadban!
„… Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
„… nem áldozatot.”
Ha nincs benned szeretet a felebarátod iránt, akkor vallásosságod nem tetszik Jézusnak. Nem kedves előtte imádságod, részvételed a szentmisén, esetleges adományaid, ha mindez nem szívedből fakad, amely békében él mindenkivel, nagy szeretettel irántuk.
Emlékszel a hegyi beszéd szavaira? „Ha tehát áldozatodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy felebarátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, és menj, békülj ki előbb felebarátoddal, aztán térj vissza és ajánld föl ajándékodat.” (Mt 5,23-24)
Ez azt fejezi ki, hogy az Istennek leginkább tetsző vallásos cselekedet a felebaráti szeretet, és ez az alapja az Istennek járó tiszteletadásnak is.                                                                                Ha szeretnéd édesapádat megajándékozni és közben haragban vagy a testvéreddel (vagy éppen a testvéred haragszik rád), édesapád vajon mit szólna? „Előbb béküljetek ki, aztán hozd ide az ajándékodat!”
De még többről van szó. A szeretet nem csupán a keresztény élet alapja, hanem a legközvetlenebb út ahhoz, hogy közösségre lépjünk Istennel. Ezt mondják a szentek, akik előttünk járva tettek tanúságot az evangéliumról, ezt tapasztalják a hitük szerint élő keresztények: amikor segítenek testvéreiken, különösen a szűkölködőkön, növekszik Isten iránti szeretetük és vele való egységük; észreveszik, hogy kapcsolat van köztük és az Úr között. Ez egyre nagyobb örömmel tölti el életüket.
„… Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”
Hogyan élheted ezt az új igét?
Ne osztályozd azokat, akikkel kapcsolatban vagy, ne közösíts ki senkit, mindenkinek nyújtsd azt, amire képes vagy, ebben is utánozd az Atyaistent. Simítsd el a kisebb-nagyobb viszályokat, amelyek nem kedvesek a mennyben és a te életedet is megkeserítik. Ne nyugodjék le a nap haragod fölött – bárkiről legyen is szó – ahogy az Írás mondja (vö. Ef 4,26). Ha így teszel, minden cselekedeted kedves lesz Isten előtt, és megmarad az örökkévalóságra. Akár dolgozol, akár pihensz, akár játszol, akár tanulsz, akár a gyerekeiddel vagy együtt, akár a feleségeddel vagy a férjeddel sétálsz, akár imádkozol, akár odaszenteled magad, vagy más vallásos cselekedetet végzel, ami együtt jár keresztény hivatásoddal – ez mind-mind nyersanyag a Mennyek Országának építéséhez.
A mennyország olyan ház, amelyet idelent építünk föl, és majd odaát lakunk benne. De fölépíteni csak szeretettel lehet.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2013. március 18. hétfő

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

A megújulás szentsége ... avagy pár szó a szentgyónásról

Nagy ünnepeink előtt az Egyház mindig hosszabb felkészülési időt ad, hogy az Ünnephez testben és lélekben megújulva érkezzünk el és annak igazi tartalmát, titkát valóságosan átéljük. Ilyen időszak a Nagyböjt is, ami Krisztus kereszthalálának és feltámadásának misztériumába vezet be minket, hogy mi is részesülhessünk megváltásában és Vele új életre támadjunk. Készületünk alapvető része a bűnbánattartás, azaz a szentgyónás, ami sokaknak csupán valami sötétlila hangulatú kötelezettség, amin át kell esni, túl kell lenni. Ezt erősíti a személytelen „rácsos szekrény”, ahonnét - tartva attól, hogy kinn is hallanak mindent - elhadarva bűneinket, igyekszünk mihamarabb menekülni. A szentgyónás így legkevésbé sem megújulás, nem örömteli és nem a megtérés alkalma, és így nem hoz számunkra igazi újjászületést.

A Jubileumi év jó alkalom arra, hogy átgondoljuk gyónásainkat, átértékeljük esetleg megszokott gyónási gyakorlatunkat és rátaláljunk benne a személyesen szerető Atyára.

Már az Ószövetség embere is tudta, hogy „a mi Istenünk irgalmas és könyörülő Isten” (Kiv 34,6), és egyedül ő tudja megbocsátani a bűnöket. „Vétkeink ránk nehezedtek, de te megbocsátod őket” (Zsolt 64,4).

A megbocsátás motívuma nem az ember érdeme, hanem Isten felemelő és irgalmas szeretete.

Az Újszövetségben Jézus Isten bűnbocsátó erejével lép fel: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid!” (Mk 2,5), hisz ő az, „aki elveszi a világ bűneit” (Jn 1,29). Jézus kereszthalálával és feltámadásával megváltotta a világot és megszerezte az Istennel való kiengesztelődést - ezt ünnepeljük a Húsvétban és minden szentmisében, ez a keresztény élet középpontja.

Ezt a hatalmat adja át Jézus az apostoloknak és az Egyháznak: „nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek” (Lk 24,47). A Szentlélekben küldetést ad nekik: „akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyert” (Jn 20,22).

Az Egyház tehát Jézus gyógyító és üdvözítő küldetésének folytatója a Szentlélekben, amikor a bűnbocsánat szentségét ajánlja fel minden embernek. Már kezdetektől fogva megtapasztalta az Egyház, hogy a Szentlélekben Isten „új szívet és új lelket” ad, Isten fiaivá és barátaivá, a mennyország örökösévé teszi. Ezt a kincset azonban „törékeny cserépedényben őrzik” (2Kor 4,7), vagyis vétkezve elveszítjük a kegyelmet. Krisztus azonban mindig újra keresi az elveszett bárányt (Lk 15,3-10). A kiengesztelődés, a bűnbocsánat nem csupán amnesztia, hanem újjáteremtés – Isten úgy alakít át, hogy kedvét találja bennem. Az új élet bennem az Isten életében való részesedés, a megigazulás. Mindezt az Isten műveli bennünk, de kell az ember szabad állásfoglalása, döntése is. A szívbéli megtérés tehát még nem a megigazulás, nem is annak oka, hanem az ember szeretetválasza Isten újjáteremtő szeretetére.

Krisztus követői azonban sosem csak párhuzamos utakon járó magányos turisták, hanem közösen zarándokló nép. Minden bűnnek közösségi kihatása van, de minden megújulásnak, újjászületésnek is. Aki bűnbe esik, az nemcsak Krisztustól, hanem az Ő „titokzatos testétől”, az Egyháztól is eltávolodik. A megtérőt pedig az egész keresztény közösség fogadja vissza.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Január 25-én a Fábián család képviselte közösségünket a csepeli zenei napokon, melyről tudósítás az egyesület újságjában lesz olvasható.

Február 8-án szentmise keretében búcsút vettünk Lang Gyuri bácsitól, aki örökös elnökként Kolping családunkat immár odafentről segíti törekvéseiben.

A következő (húsvéti) szám lapzárta időpontja: 2013. 03. 17. (vasárnap).

Éves közgyűlésünk tervezett időpontja 2013. április 5., péntek. Este 6-kor, első péntek lévén, találkozunk a szentmisén, majd a Kolping házban kiértékeljük a mögöttünk hagyott évet, és egyeztetjük az ez évi programokat.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az előző szám megjelenése óta két ülést tartott önkormányzatunk képviselő testülete. Február 4-én a Napelemes rendszer telepítése az Érsekvadkert Önkormányzata fenntartásában működő épületekre pályázat közbeszerzési eljárásáról született döntés.

Február 12-én a 2013. évi költségvetés tárgyalása volt a napirend, immár az új (járási hivatalos) felállásban.

Február 19-én, kedden 18 órától falugyűlés, majd következő héten a költségvetés tárgyalásának második fordulója következett az események sorában.

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Hamvazószerdával (febr.13) megkezdődött a nagyböjt, Nagyböjti péntekeken katolikus ember hústól tartózkodik. (Kivétel a betegek, és az idegen konyhán étkezők. Ők másfajta lemondással, önmegtagadással vállaljanak engesztelést vétkeikért.)
KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT a nagyböjti vasárnapokon du. 3-kor,   pénteken pedig esti szentmise előtt fél 6-kor végezünk a templomban.
Márc. 15-én, csütörtökön, nemzeti ünnepünkön r. 8 órakor közös szentmisével könyörgünk Magyar Hazánkért.
Nagyböjti, Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat, Ft. Hajdú Jenő főesperes-apát  úr tartja március 14-15-16-án este a 6 órás szentmisén.
A lelkigyakorlat 3 estéjén 5 órától lesz alkalom a szentgyónás elvégzésére.  Használják ki a lehetőséget, ne halasszák utolsó napokra szentgyónásuk elvégzését. Az ünnepnapokon nagycsütörtöktől húsvéthétfőig nem lesz gyóntatás.
 Március 17-én, Nagyböjt 5. Vasárnapján lesz gyűjtés a Szentföldi keresztények, és szenthelyek támogatására.
Márc. 17-én, a fél 10 órás szentmisén, részesülhetnek a BETEGEK SZENT-SÉGÉBEN AZOK, akik a szentmisén áldoztak is, idős koruk, gyengeségük miatt különösen rászorulnak Jézus segítségére. (Áldozás nélkül nem lehet, a betegek kenet SZENTSÉG, amit csak tiszta szívvel fogadhatunk)
(Azt követő hét első napjaiban keresem föl az idős testvéreket otthonukban, hogy el tudják végezni ők is húsvéti szentgyónásukat, jelentsék be őket időben.)
 
 VIRÁGVASÁRNAP (Márc.24) fél 10-kor a SZENTMISE a barkaszenteléssel a Lurdi Barlang előtt kezdődik, majd Jézus bevonulására emlékezve vonulunk mi is a templomba a szentmisére. A szentmisén a Passiót hallgatjuk meg. 
Mindhárom nagy napon, Nagycsütörtökön-pénteken és a húsvéti vigílián is este 7 órakor kezdődnek a szertartások.
Nagycsütörtökön 7-kor az utolsó Vacsora emlékmiséje, majd utána  szentségimádás 9-ig,  9-10 óráig a felnőttek tartanak közös imaórát.
Nagypénteken este 7-kor Igeliturgia, Passióval, majd közös könyörgések, Keresztleleplezés, hódolat a kereszt előtt, és szentáldozással fejeződik be meg-emlékezésünk. Nagypénteken este 10 órakor a Kálváriánál a fiatalok végeznek közös keresztutat.
**Nagypénteken szigorú böjt van, vegyük egészen komolyan Jézus halálának napján. Ő életét áldozta értünk, mi legalább a böjt áldozatát hozzuk meg mindnyájan iránta való szeretettel.úsvét vigiliáján )szombat) este 7 órakor kezdjük a szertartáso
A Szentsírnál nagyszombaton du. 2 órától fél 7-ig lesz szentségimádásra, szentsír látogatásra alkalom.
A  HÚSVÉTI VIGILIA a tűzszenteléssel, a Húsvéti gyertya ünnepélyével, majd az Olvasmányok, keresztvíz megáldása, szentmise, és utána a Feltámadási körmenet. Gyertyát hozzanak magukkal  a körmenetre! (Házaknál gyertya!)
Márc. 31-én  (Húsvétvasárnap) reggelre kell az órákat 1 órával előre igazítani a Nyári időszámításhoz.
Az 1%-os befizetett személyi adóról  ne feledkezzenek el rendelkezni!  
 A Katolikus egyház technikai száma (0011) megjelölésével.
Akinek munkáltatója számolja el adóját, az zárt borítékban, a borítékra írt Név,
Lakcím, adóazonosító felirattal, rendelkezhet az Egyház javára 1%-ról, és valamely Alapítvány javára a másik 1%-ról.
(Pl. Érsekvadkerten: Szent Kamill – az érsekvadkerti beteg gyermekekért közhasznú alapítvány javára (A kedvezményezett adószama: 18641107-1-12)

KERESZTELÉSEK:

           -

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

           -

HALOTTAINK:

2./ Péter Jánosné, sz. Káposzta Erzsébet (1939)

            3./ Farkas István (1947)

            4./ Paulicsek Ignác (1938)

            5./ Chikán Józsefné, sz. Erdélyi Margit (1921)

            6./  Makó László (1951)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Március

1. péntek        - Híves Mihály, 2 felesége, fiaik István és József, szüleik, élő és elhunyt családtagok

                        - Varga János, felesége Pálinkás Julianna, szüleik, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Barák Imre és szülei

2. szombat     - szi István, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagok

                        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

3. vasárnap   - Kovács József, felesége Paulicsek Erzsébet, szüleik és nagyszüleik

                        - Fábián János, felesége Jakubecz Mária és szüleik

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Lukács József atya, szülei, nagyszülei

8. péntek        - Boda Sándor, felesége, szüleik, testvéreik, Holman György, a család élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Zsiga Gyula 10. évforduló, felesége Szabó Mária, lányuk Mária, vejük, élő és elhunyt családtagok

9. szombat     - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, felesége, fia és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hoszpodár Józsefné Szabó Julianna és szülei

10. vasárnap - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária és vejeik, Gyurkovics Sándor és szülei

                        - Gálik János 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Boda Gergely 1. évforduló, élő és elhunyt családtagok

11. hétfő        -

12. kedd         -

13. szerda      -

14. csütörtök - Szabó István, felesége Bozsonyík Borbála, menyük ,nászuk, szüleik, testvéreik és élő hozzátartozók

                        - Holman István 2. évforduló

                        - Kristók Sándor, felesége Molnár Ilona, a család élő és elhunyt tagjai, valamint Halaj Ignác, felesége és a család halottaiért

15. péntek     - Magyar Hazánkért

este     - Holman József, élő és elhunyt családtagokért

16. szombat   - Híves István, felesége Molnár Emerencia, lányuk Borbála és szüleik (Alapítványi)

                        - Szabó Ignác, szülei, testvérei, nagyszülei és a Laczó család halottaiért, valamint elhunyt Józsefért és szüleiért

17. vasárnap - Vitéz Sándor, édesapja, apósa, anyósa, Czinege József, szülei, testvérei, sógorai

                        - Vitéz István, felesége Kosztrihán Mária, szülei, Ferencsik és Pinke család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Konopás Jánosné Csillag Margit, szülei, testvére és családtagokért

18. hétfő        -

19. kedd         -

20. szerda      -

21. csütörtök -

22. péntek     - Kristóf Ferenc, felesége Pálinkás Julianna, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kukkel József, felesége Kristóf Erzsébet, élő és elhunyt családtagok

23. szombat   - Híves Mihály, 2 felesége, gyermekeik és szüleik

                        - Murányi István, felesége Komlós Ilona, szüleik és hozzátartozók

                        - Kordics János, felesége Pálinkás Anna, vejük és hozzátartozók

24. vasárnap - Pistyúr Gábor, szülei, testvére János, élő és elhunyt családtagokért

25. hétfő        - Kaba Antal, 2 felesége, gyermekeik és szüleik, Záhorszki és Jakubecz család halottaiért

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök -

39. péntek     -

30. szombat   -

31. vasárnap -

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre