Vadkerti harangok
2011. október


Határjelző sírhantok
Szentmiseszándékok
In memoriam
Búcsúi gondolatok
Imádság Szent Erzsébethez
Életige
Biciklivel a marosi találkozón
Székely Miatyánk
A hajlott hátú néni
Budapest - Máriaremete
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Határjelző sírhantok

(Temetői gondolatok)


Lassan fogy el, vagy hirtelen alszk ki az ember élete? Mily nagy titok ez! Csak Isten tudja! Az örök élet felé törő lélek csak Istenben tud igazán megpihenni. Ez a földi élet méltó előkészület a nagy találkozásra.

A halál szigorú tanító! Megdöbbentő világosságot gyújt az élet igazságaira egy frissen hantolt sír! Hitünk fényében a halál nem megsemmisülés, hanem határállomás.

Egy családtag, jóbarát, tudós, gyermek, vagy ismeretlen virággal borított sírja egyaránt megtanít odaátra tekinteni évközben és mindenszentek idején. Rávezet az érettebb, nemesebb, bensőségesebb gondolkodásra.Rávezet az életre, ahol a szenvedés is elfoglalja méltó, kitisztult, megérett magaslatait, ahol e határállomás után már „több bűn nem lehetséges.”

Megrendítő sírhantjaink, egyszerű keresztjeink tövében feltűnik az „örök otthon” reménye, ahol a halál szomorúsága szertefoszlik és a lélek eljut a Te Deum laudamus végtelen szépségébe. A párizsi temetőben ez áll Luis Veuillot sírján: „Eddig hittem – most látok”.

Krisztus hordozó szívvel, már földi életünkből is oly sokszor átpillanthatunk az örök hazába, és ezek az „emelkedett percek” éreztetik velünk, hogy Isten az Atyánk, akiért élünk, akihez megyünk és akinek édes karjaiban van örök, boldog otthonunk.

(KÉ)

Vissza az újság tetejére

In memoriam

,,Isten léte evidens. Nézzen meg egy falevelet! Hogyan lehet ilyet tervezni? Szimmetrikus minden, s mégis egyedi. Milyen szellem az, amely mindezt fenntartja és kormányozza? Mert a rendszer működik. Hacsak Ie nem téped a levelet, az örök törvények szerint nő meg. Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív, felfoghatatlan színvonalú, befoghatatlan méretű világ, amely nem valahol van, hiszen én is belőle vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a hernyó a lepke, a felhő meg minden létező. Mindig fölfele mutogatunk, amikor a Jóistenről beszélünk, ami mókás, mert közben Ausztráliában is fölfele mutogatnak, ami ugye épp az ellenkező irány. Pedig ha Istenről beszélünk, körbe kellene mutatni. Ott van mindenben, bennünk is. A szeretetben, amely a kapcsolatkeresés előszobája, egyben szülőszoba is: ott, és csak ott születik a megismerés. Intellektuális megismerés ugyanis nem létezik. Abban benne van az ítélet, a tetszik - nem tetszik. A szeretet az egyetlen hatékony megismerő erő. Amikor megszűnik a tetszik - nem tetszik kettőssége, és őszintén érdekel, amit, akit látsz, akkor vagy képes a megismerésére. Azaz, ha szereted. Ez nem hit-, hanem ténykérdés. Annyira evidens, hogy én nem is hiszek. Csupán nem vagyok vak. Azt viszont, aki erre a valóságra rányitotta a szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus."

Makovecz Imre

Vissza az újság tetejére

Búcsúi gondolatok

Magyarország Pátrónája, vedd szívedbe népedet,
Visszasírva dicső múltját, vidd jóra, ha tévedett!
Édesanyja vagy e Honnak, ki megbocsát, mert szeret,
Óh Szűzanyánk, esdve kérünk, őrködjél e Hon felett!”

Október kilencedike, reggel nyolc óra van. Lógott az eső lába, amikor elindultunk Szentkútra, hogy nagyobb közösségben imádkozva forduljunk Nagyasszonyunkhoz, mert akár csak a múltban, most is van miért ezt tennünk. Alig hagytuk el az Érsekvadkert táblát, máris kezdetét vette a zarándoklatra történő ráhangolódás. Az Úrangyala és Szívem első gondolatja eléneklését a fájdalmas rózsafűzér követte, a tizedek közt megtüzdelve Mária énekekkel. Szinte elrepült az utazási idő, s mire odaértünk már a nap is vetett egy-egy mosolyt a nemzeti kegyhelyre érkezőkre, mint egy jelét adva ezzel Szűzanyánk örömének. Jó érzés volt látni,ahogyan megtelik a szabadtéri szentmise színhelye, ahogyan kígyóztak a sorok a gyóntató székek előtt, s miként zengtek a Szentkút csillaga énekei.

Zarándokútra, búcsúra jöttünk, hogy a világ zajától távol, meghalljuk a nekünk szóló üzenetet, melyet Udvardy György pécsi megyéspüspök, sokunk Gyuri atyája közvetített számunkra.

A felajánlás már a II. évezred hajnalán első és szent királyunk által megtörtént, kezdte a tanítását a püspök úr. Az ma is érvényes, még akkor is, ha időnként sokan nem veszik tudomásul. A történelem megmaradásunkkal igazolta az életet adó döntés helyességét. Zarándokként vagyunk itt jelen, hogy mi kései utódok, megújítsuk a jövőt adó felajánlást, tudatosítva azt, hogy a válságból való kiút Márián keresztül vezet. A felolvasott evangéliumi részben hallhattuk az angyal Máriát köszöntő szavát. „Üdvözlégy Mária!” Ezzel a köszöntéssel az Úr irgalmának elérkezése valósult meg, kifejezve Isten jóságának nagyságát. Az Isten ma is szól hozzánk. Gyermekem én jót akarok neked! Ne ragaszkodj hát görcsösen a megszerzett földi dolgokhoz.  Legyen hát bátorságunk mindent megosztani Vele, hisz ha egy dolgot is megtartunk, a többi odaadott tétel is értékét veszíti.

Igaz nem könnyű feladat ez, és a való vilgunk szirén hangja is mást sugall a szerezz meg magadnak mindentben. Pedig a szerzés előtérbe helyezése háborgó tengerre viszi törékeny tutajunkat. S ott a lázadozás, a rugkapálás, a veszekedés vihara tombol, a célba érés esélye pedig minimálisra zsugorodik. A biztos célbaéréshez nyugodt, másokat szemelőtt tartó és békés döntést kell hozni. Hagynunk kell, hogy jóvá tegyen bennünket az Isten. Ehhez mutat példát Mária. Figyelek-e a példájára?  Ki tudom-e mondani az ő szavait: „legyen nekem a Te igéd szerint.” S ha hittel kimondjuk, élő tartalmat ölt a nap folyamán elénekelt kérésünk is: Óh, Szűzanyánk, te jól tudod, nekünk csak szenvedés jutott. Vesd áldó két szemed reánk,és felragyog a Golgotánk! Magyarokra nézz, sorsunk míly nehéz. Hát szánd meg őket, és védd meg őket, viharban annyit szenvedőket.

Az ünnepi szentmise szentségi körmenettel zárult. Felemelő érzés volt látni a lobogók alatt rendezetten vonuló, énekelve imádkozó tesvéreket, ami azt súgallja, van jövőnk. Ezt pecsételte meg Mészáros Csaba, dányi plébános, litániát követő elbocsátó imája is, felébresztve egy másik ének kezdősorát: „Uram, jó nekünk itt lenni!”

A zarándoklat ugyan véget ért. Ám a hatása nem múlhat el. Erőt adhat számunkra a mindennapok keresztjeinek viteléhez , ha nap-nap után bátran merünk égi édesanyánkkal beszélgetni.

(Szentkút, 2011.10.09.  emjé)

Vissza az újság tetejére

Imádság Szent Erzsébethez

Űdvöz légy, Árpád-ház virága, nemzetünk dicsősége,Szent Ferenc rendjének dísze, Szent Erzsébet! Téged választott az Úr, hogy az élet számos helyzetében példaképünk légy, irányt mutass az ifjúságnak, mintája légy a családanyáknak, vigasztalása az özvegyi sorsban szenvedőknek, bátorítása a megaláztatásban és szenvedésben meggyötörteknek, példája a testi és lelki irgalmasság erényeinek. Bizalommal ajánlo magam mennyei pártfogásodba, és kérlek, fogadj kegyeidbe, ajánlj engem Jézus Krisztus kegyelmébe, mutass be a boldogságos Szűz anyai Szívének! Én pedig ígérem, hogy tiszteletedet minden tőlem telhető módon, de különösen erényeid gyakorlásával terjesztem. Ámen.

(ke)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Kövess engem!” (Mt 9,9)

Amikor Jézus elhagyta Kafarnaum városát, meglátott a vámnál egy Máté nevű adószedőt, akit foglalkozása miatt az emberek megvetettek: kizsákmányoló, nyerészkedő uzsorásnak tekintették. Ezért az írástudók és a farizeusok a nyilvános bűnösökkel egy kategóriába sorolták, Jézusnak pedig a szemére vetették, hogy „a vámosok és bűnösök barátja”, sőt együtt étkezik velük .

Jézus – nem törődve a kor társadalmi szokásaival – meghívta Mátét, hogy kövesse őt, és elfogadta tőle az ebédre szóló meghívást. Így tett később Zakeussal is, a jerikói vámszedők vezetőjével. Amikor kérdőre vonták, hogy miért teszi, azt válaszolta, hogy a betegeket jött gyógyítani és nem az egészségeseket; nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnösöket. Meghívása ez alkalommal is egy bűnöshöz szólt:

„Kövess engem!”

Jézus ugyanezekkel a szavakkal fordult a tó partján Andráshoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz. Bár más szavakkal, ugyanerre hívta Pált is a damaszkuszi úton.

Így folytatódott ez évszázadokon át: minden népből és nemzetből számtalan férfit és nőt hívott magához; és így tesz ma is. Belép életünkbe, különböző helyeken és különböző módokon találkozik velünk, és újra elismétli a meghívást, hogy kövessük őt.

Személyes kapcsolatra hív bennünket, hogy vele legyünk, ugyanakkor meghív arra is, hogy együttműködjünk vele az új emberiségről alkotott nagyszerű tervének megvalósításában.

Jézusnak nem számít, hogy gyengék, bűnösök és nyomorúságosak vagyunk. Szeret és kiválaszt bennünket úgy, ahogy vagyunk. Szeretete átalakít, erőt és bátorságot ad, hogy válaszoljunk neki és kövessük őt, ahogy Máté is tette.

Mindegyikünket különlegesen szeret, mindegyikünk számára különleges életutat és hivatást tartogat. Ezt a szívünk mélyén érezzük meg a Szentlélek sugallatára körülményeink révén, vagy azok tanácsai és útmutatásai által, akik szeretnek minket. Bár a legkülönfélébb módokon, mégis ugyanazt a szót ismétli:

„Kövess engem!”

Emlékszem arra, amikor megértettem, hogy Isten hív engem.

Egy nagyon hideg téli reggelen történt Trentóban. Édesanyám megkérte a húgomat, hogy hozzon tejet egy tőlünk két kilométerre levő helyről. A nagy hideg miatt ő nem akart menni, és a másik húgom is visszautasította a kérést. Akkor megszólaltam: „anyukám, elmegyek én.” Fogtam az üveget, és elindultam. Félúton különös dolog történt: az volt a benyomásom, mintha megnyílt volna az ég, és Isten arra hívott volna, hogy kövessem őt. „Add nekem magad teljesen” – hallottam a szívemben.

Olyan egyértelmű hívás volt, hogy azonnal válaszolni akartam rá. Beszéltem róla a gyóntatómnak, aki megengedte, hogy örökre Istennek ajándékozzam magam. Ez 1943. december 7-én történt. Sohasem leszek képes rá, hogy kifejezzem, amit aznap a szívemben éreztem: Istennel kötöttem házasságot. Mindent várhattam tőle.

„Kövess engem!”

Ez az ige nemcsak életünk sorsdöntő választásaira érvényes, Jézus minden nap megismétli. „Kövess engem!” – javasolja legegyszerűbb hétköznapi kötelességeink teljesítése közben. „Kövess engem” – mondja abban a próbatételben, amelyet át kell ölelnünk; a kísértésben, amelyet le kell győznünk; a szolgálatban, amelyet meg kell tennünk…

Hogyan válaszoljunk hívására?

Úgy, hogy megtesszük, amit Isten kér tőlünk a jelenben, ami mindig különleges kegyelmet hordoz.

Kötelezzük hát el magunkat ebben a hónapban, hogy határozottan Isten akaratának szenteljük magunkat: a testvérnek, akit szeretnünk kell, a munkának, a tanulásnak, az imádságnak, a pihenésnek, annak a tevékenységnek, amelyet éppen végzünk.

Meg kell tanulnunk minden pillanatban meghallani szívünk mélyén Isten hangját, amely lelkiismeretünkön keresztül is szól, és megmondja, hogy Ő mit kér tőlünk. Legyünk készek mindent feláldozni, hogy teljesítsük kérését!

„Add meg, ó Istenünk, hogy egyre jobban szeressünk téged, és ne csak napról napra, mert lehet, hogy túl kevés napunk van hátra. Add meg nekünk, hogy a jelen minden pillanatában teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel szeressünk téged abban, ami a Te akaratod!”

Ez a legjobb módja annak, hogy kövessük Jézust.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Biciklivel a nagymarosi találkozón

„Legyetek mindnyájan egy!”

Pár nappal a talákozó előtt jött az ötlet, hogy az idén kerékpárral megyünk az ifjúsági találkozóra. Október elsején, korán reggel vágtunk neki a dombokkal tagolt, erdőkön át vezető útnak. Alig két óra elteltével már csatlakoztunk is már helyszínen lévő vadkerti fiatalokhoz, hogy együtt vegyünk részt a lelki töltekezésen.

Elsőként Orosz István görögkatolikus pap és felesége előadását hallgattuk meg. Őszintén beszéltek arró.hogyan tudnak hűségesek maradni Istenhez és egymáshoz, ami kapaszkodót adhat eljövendő életünkhöz.

A délelőtt folyamán több fakultációs program adott lehetőséget a hítbéli növekedéshez. A mi csapatunk Kerényi Lajos piarista szerzetest választotta, ahol az évhez illeszkedve a csalkád és a házasság állt a beszélgetés középpőntjába. Innen a Szentségimádásra vitt az utunk, melyet a Schönstatt ifjúsági csoport vezetet, támpontokat adva az otthoni folytatáshoz.

Az előadások közti szünetet sem töltöttük tétlenül. Temető látogatásra mentünk, hogy imádkozzunk volt plébánosunk, Néder Géza apátúr sírjánál.

Az egésznapos programot szentmisével zártuk, melyet Palánki Ferenc, egri segédpüspök mutatott be, melyen együtt imádkoztunk és énekeltünk Sillye Jenő és barátaival.

A találkozó véget ért. Kerékpárjaink hazahoztak, hogy a kapott élményekkel otthonainkban folytassuk az ott hallottakat.

(Holman András-Pistyúr Péter)

Vissza az újság tetejére

Székely Miatyánk


Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!

Kitől jő élet és halál!

Hívó szavunk tehozzád szárnyal

És vigaszra csak ott talál!

 

Nagyobbak voltunk minden népnél

S ha meghalunk is úgy halunk,

Hogy az egész Föld népe

Megkönnyezi ravatalunk!

 

A Te neved megszenteltessék!

E nép mindig benned bízott.

Te székely Isten! Félünk Téged

Bár sújtva súlyt az ostorod!

 

Atyánk! Bár itt van a halálunk,

Büszke lelkünk nem kesereg,

Bár sorsunk nem érdemeltük

Megszenteltessék a te neved!

 

Óh, jöjjön el a Te országod

Add, hogy boldogok legyünk!

Add, hogy még egyszer reánk nézzen

A mi szent Hargita hegyünk!

 

Add, hogy még egyszer legyen boldog

Székelyhon minden hű fia!

Add, hogy még felvirradjon egyszer

Ez a bús, gyászos éjszaka!

 

A Te akaratod legyen meg!

Hogyha már minket elhagytál,

Ha fohászunk már meg nem hallod

S ha sorsunk egy hős halál.

 

De engedd meg, kis fiunknak

Kiért szívünk vérezett,

Virradjon Erdély hegyein még

Egy dicső, Székely kikelet!

 

Ne vígy minket kísértésbe

Ne higgyük, hogy hiába volt

Hogy annyi szörnyű ütközetben

Mindig csak a székely vére folyt!

 

Ne add, hogy Benned is csalódjunk!

Ne add, hogy ne higgyünk Neked!

Nem lehet az Istenünk, hogy Te

Cserben hagyjad a népedet!

 

Tied lesz Hatalom, Dicsőség,

Ki belénk oltád a hitet,

Amely belénk múltban bízó

És jövőt szülő reményt vetett4

 

A mi lelkünk nemesebb, büszkébb?

Merészebb, mint más népeké.

Vállaljuk, ami lehetetlen,

Mert felnézünk a nap felé.

 

Tanuljatok, Ti földi népek!

Éreznétek csak egyszer azt,

Ami most elgyötört lelkünkből

Sír szélén is reményt fakaszt!

 

Éreznétek a szent hitet, mit

Minden hű székely szív dobog!

Éreznétek, és megértenétek,

hogy a székely csak győzni fog!

 

Győzünk! ha nem mi: unokáink!

S mi szépen, csendben meghalunk.

Mert tudjuk, egyszer még felharsan

Erdély szent hegyein a dalunk!

Bár mi szívünk szent keservével

E jégvilágban megfagyunk,

Hisszük most és hisszük mindörökké,

Mi székelyek vagyunk! Ámen

Vissza az újság tetejére

A hajlott hátó néni

Túrázásaink során a székelyderzsi Erődtemplom falánál induláshoz készülődtünk, amikor megállt mellettünk egy fekete ruhás, fejkendős, hajlott hátú néni. Egészséget kívánt, majd megkérdezte honnan jöttünk. Amikor válaszoltunk, ezt kérdezte: És Magyarország tényleg olyan szép, amilyennek mondják?

Nem várta meg a választ, hanem hiba nélkül elmondta ezt a Petőfi verset:

Járjatok be minden földet,

Melyet Isten megteremtett,

S nem akadtok bizonyára

A magyar nemzet párjára.

Vajon mit kell véle tenni:

Szánni kell-e vagy megvetni? -

Ha a föld isten kalapja,

Hazánk a bokréta rajta!

Oly szép ország, oly virító,

Szemet-lelket andalító,

És oly gazdag!... aranysárgán

Ringatózik rónaságán

A kalászok óceánja;

S hegyeiben mennyi bánya!

És ezekben annyi kincs van,

Mennyit nem látsz álmaidban.

S ilyen áldások dacára

 

Ez a nemzet mégis árva,

Mégis rongyos, mégis éhes,

Közel áll az elveszéshez.

S szellemének országában

Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!

S mindezek maradnak ott lenn.

Vagy ha éppen a véletlen

Föltalálja hozni őket,

Porban, sárban érnek véget,

Vagy az ínség zivatarja

Őket messze elsodorja,

Messze tőlünk a világba,

Idegen nép kincstárába,

És ha ott ragyogni látjuk,

Szánk-szemünket rájok tátjuk,

S áldicsőséggel lakunk jól,

Hogy ez innen van honunkból.

 

Ez hát nemes büszkeségünk,

Melyről annyiszor mesélünk?

Azzal dicsekedni váltig,

Ami szégyenünkre válik!...

Csak a magyar büszkeséget,

Csak ezt ne emlegessétek!

 

Ezer éve, hogy e nemzet

Itt magának hazát szerzett,

És ha jőne most halála,

A jövendő mit találna,

Mi neki arról beszélne,

Hogy itt hajdan magyar éle?

S a világtörténet könyve?

Ott sem lennénk följegyezve!

És ha lennénk, jaj minékünk,

Ezt olvasnák csak felőlünk:

"Élt egy nép a Tisza táján,

Századokig, lomhán, gyáván."

Óh hazám, mikor fogsz ismét

Tenni egy sugárt, egy kis fényt

Megrozsdásodott nevedre?

Mikor ébredsz önérzetre?

 

Majd folytatta:Mondják, miért írt ez a Petőfi ilyeneket? Azután elmondta, hogy 88 éves az idén. És hogy fogadjunk el tőle valamit. A szatyrában volt pár tojás és négy, azaz négy szelet kalács. Ebből kettőt nekünk adott, hogy osszuk el. Egészséget kívánt, és elcsoszogott. Én pedig leültem a székelyderzsi Erődtemplom falához, és olyat tettem, ami nem illik bele egy 40 körüli, erősen borostás túramotorosról alkotott képbe. Sírtam. És arra gondoltam, hogy az itthoni, magukat bal-, és jobboldalinak nevező, megosztó politikusok csak egyetlen egyszer jönnének el ide, és hallgatnák meg, ahogy egy 88 éves, görbe hátú öregasszony ŐSZINTÉN Petőfit szaval a boltból hazafelé, és négy szelet kalácsból kettőt odaad vadidegen embereknek. Talán elszégyellnék magukat, pont úgy, ahogy akkor, ott, én. Talán elgondolkoznának azon, hogy vajon ki és miért tette őket oda, ahol vannak, és hogy mi dolguk a világban.

Vissza az újság tetejére

Budapest-Máriaremete-Boldogasszony búcsújáróhelye

Búcsújáró helyek Magyarországon 7.

Máriaremete az egykor önálló Pesthidegkút területén fekszik - ma Budapest II. kerületében.

A török hódoltság alatt a Buda környéki községek java részt  elpusztultak, ezért az élet indítására az idegen betelepítés látszott legmegfelelőbb megoldásnak. Hidegkút területét a Kincstár báró Kurz Ignác kamarai adminisztrátornak adományozta. A földes úr megbízottakat küldött a fekete erdő falvaiba, hogy telepeseket toborozzon.

A betelepedési hullám 1720 után indult meg. A betelepülő nép nagyon vallásos volt. A vallásos buzgósághoz hozzátartozott a zarándoklat is. A Duna és a Rajna forrásvidékének népe valószínűleg a viszonylag közeli (100-150 km-re) fekvő Svájc híres einsidelni bencés kolostorát kereshette fel.

A XVIII. században a mai Svájc területéről, egy Thalwieser Katalin nevű asszony telepedett le Pesthidegkúton. Még hazájában nagy tisztelője volt a híres einsiedelni Máriának, amelynek másolatát magával hozta. Úgy érezte, hogy boldog házasságát egy Linzenpold György nevű, jómódú emberrel a Boldogságos Szűznek köszönheti, ezért a képet a faluhoz közel egy tölgyfára függesztette. Az erdőt járó emberek és a pásztorok sokat ájtatoskodtak előtte.
 A századforduló tájékán egy budai polgárasszony a kép előtt ájtatoskodva visszanyerte szeme világát. Ennek hírére a XIX. század első felében indult meg a búcsújárás. A falu földesura, Terstyánszky Ignác előbb egy fa, majd később egy kőkápolnát építtetett azon a helyen, melyet Kisboldogasszony tiszteletére szenteltek fel. Ettől kezdve beszélhetünk népesebb zarándoklatokról, a Remete Mária kegyszobrához. A mai nagyméretű templomot, neogótikus stílusban Schömer Ferenc építette (1899).

Máriaremetén kifejezetten csoda nem történt, hanem imameghallgatások következményeként történtek gyógyulások, melyek ékes latin nyelven vannak feljegyezve és a székesfehérvári püspöki levéltárban őrzik.

A kegytemplom harangjait elvitték beönteni az első világháborúba, így újakat kellett öntetni, melyeket Prohászka Ottokár áldott meg 1924. augusztus 31-én.

A kegytemplom orgonáját a budai király várkápolnából kapta Ferencz József császár és Erzsébet királyné adományaként.

1959-ben épült a Mária év alkalmából a szabadtéri oltár, mely fölött a szobor fülkében lévő Mária szobrot Péter Théas  püspök adományozta. A szobor felett pedig van egy vastag lánc, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Kar kapott és hozott 1991-ben a lourdesi eucharisztikus kongresszus alkalmával, mely a szabadságától megfosztott magyar népet jelképezte. 1991-ben II. János Pál pápa a „basilica minor” címet  adományozta  a kegytemplomnak.

A kegyhely fő célja az ősi „Mária-tisztelet” ápolása és megőrzése. Fő búcsúi: Szentháromság vasárnapja, illetőleg Kisasszony napja (szeptember 8).

A máriaremetei templom jellegzetessége, hogy szentélyében, az oltár mögött megőrizték azt a fatörzset, amelyen a kegykép függött. A kép és a hely a „remete" nevet a svájci Einsiedelnről, a kultusz eredeti helyéről nyerte.

     A város zajából lelki felüdülést kereső hívek szívesen keresik fel a ligetes erdőben épült kegytemplomot. A hely hangulatát nagymértékben meghatározza a templomhoz vezető út jegenyesora.


(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. www.mariaremete.hu)

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Októberben két alkalommal ülésezett képviselőtestületünk. Módosítva lett az építési szabályzatunk és jóváhagyásra került a Káposztások adásvételi szerződése. A vevő ígérete alapján másfél éven belül nyugdíjas otthon kezdi ott meg működését. Ugyanekkor az ÖNO vezetői állás betöltésére kiírandó pályázatról is döntöttünk.

A második ülésen a műfüves pálya építésére beérkezett pályázatokból eldöntésre került a kivitelezők személye. Tervek szerint a SPORTCHANPION Kft és a GAMESZ közreműködésével, a Belügyminisztériumnál megnyert pályázati és a támogatói pénzekből karácsonyra működő pálya lesz az iskolánk területén.

Az előzőszámban tévesen jelent (azt nem nyertük meg most) meg a gyalogátkelőhely helyszíne, melyet pályázati forrásból kívánunk megvalósítani. Helyszín: 22-es úton a Hunyadi és Kert út kereszteződésében.

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.november 21. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Cserkészinduló

Mindkét cserkészinduló (”Vígan fiúk...'' és ,,Fiúk föl a fejjel!'') Turry Peregrin zeneszerző műve. Turry abban az időben a Regnum Marianum zene- és énektanára volt. Az alábbiakban elmondja, mint keletkezett a cserkészinduló. A magyar cserkészmozgalom 1913-ban még csecsemőkorát élte. A Zászlónk akkor az angol cserkészéletet behatóan ismertette a magyar diákság előtt. Jómagam is a Zászlónkból merítettem első cserkészismereteimet. Ebben az esztendőben történt: május egyik délelőttjén betoppan hozzám kedves poétatársam és barátom, Sík Sándor. Nagy munkában talált. Első színpadi művemen, a ,,Kozáklakodalom'' című operettemen dolgoztam lázas izgalommal. Sík Sándor fölöttébb komoly és határozott volt.

- Egy verset hoztam. – mondotta és a verset zongorán kottatartójára helyezte.

- Örülök Sanyikám, - mondtam neki ha az operettemmel készen leszek,július eleje körül, akkor rögtön megzenésítem költeményedet. Addig sajnos még lélegzeni sem lesz időm.

- De erre a muzsikára még ma szükségem van. - jelentette ki költőm félelmetes komolysággal. Bevallom, én korántsem voltam ennyire komoly és mosolyogva magyarázgattam.

- Sanyikám, akkor nem marad más hátra' légy a vendégem két-három hétre, de legalábbis addig, amíg a II. felvonás fináléját befejeztem.

- Kérlek, - szólt Sanyi – nem bánom, hogy gondolod, mint csinálod. Egy biztos: addig innen el se megyek, míg a Cserkészinduló zenéje nem lesz kész!

Most már tudom, hogy a drága Sanyi barátom miért fogott ily szigorú ostrom alá. A helyzet ugyani s az volt, hogy a budapesti piaristák cserkészcsapata, amelynek parancsnoka Sík Sándor volt, avatás előtt állt.

Költő-parancsnok számára mi sem volt könnyebb saját csapatának indulót írt. Peregrin majd megírja a muzsikát.

Így is történt! Azaz: Sík Sanyi leült és irigylésre méltó nyugalommal – várt. A cserkészinduló vers a zongora kottatartóján szintén _ várt. De nem sokáig! Mert ahogy asztalomhoz leültem, hogy tovább dolgozzam, önkéntelenül feltekintgettem a vers felé:

… Jó fegyverünk, izmos karunk,

Égő szemünk, vidám dalunk,

Amerre nézünk megterem a győzelem!

- Nagyszerű! Pompás! - gondoltam magamban. S ahogy megint olvasgattam, hallom magamban a dallamot! A zongorához ugrom, kezdem játszani; énekeltem a szöveggel a dallamot.

-Ez az! Ez kell nekem! – mondja Sík Sanyi lelkendezve.

Persze most már gyorsan ment az első rész megkomponálása is. Elkészült a zongorakivonat- szerű négy szólamra írt vezérszólam is.

Mégis Sík Sándornak lett igaza! Vitte a kész indulót, melyről akkor nem is sejthettük, hogy országunk fiatalja-öregje énekelni fogja. Most, 20 év múltán boldog szívvel,' boldog büszkeséggel hallgatom szerteszét.

 

Fiúk, fel a fejjel

(A magyar cserkészek indulója)

írta: Sík Sándor, zenéjét szerezte Turry Peregrin

 

Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng,

Álljunk csatasorba vidáman.

Ránk vár a világ, ez a harc a miek,

Katonái vagyunk valahányan.

Jó fegyverünk, izmos karunk,

Égő szemünk, vidám dalunk,

Amerre nézünk megterem a

győzelem,a győzelem!

 

Fiúk, fel a fejjel, az óra közel,

Kel a magyar éjben a hajnal,

Most kell az erős kar a férfiú-

mell, Ezeréves acél akarattal.

Zúg, mint a harci trombita: A

Lomnic és a Hargita!

Értünk kiált, felénk süvölt

Az ősi föld, a drága föld!

 

Szabadba fiúk! A Nap arca nevet,

Ott pezsdül a friss, tüzes élet.

Járjuk be mezőt meg a rengeteget,

Szabad ott a szabadban a lélek!

Ott szemben, szívben tiszta láng,

S az Isten arca néz le ránk.

Leheletén ott megterem

Erő, szabadság, győzelem!

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kezdetét vette a Karácsonyi hangverseny szervezése. Gyimesi tanárúr állítja össze a programot, melyet a püspök atyánknak is megküldünk. Természetesen most is elfogadunk támogatásokat, melyeket Beke Lászlónál, Fábián Andrásnál vagy Molnár Jánosnál lehet átadni. Tervezett időpont változatlanul advent 3. vasárnapja.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek


November 1-én, Mindenszentek napján kedden de. fél 8-kor szentmise, du. 2 órakor a temetőben rövid ima a halottakért, majd a bejelentett új síremlékek meg-áldása lesz.
Du. 5-kor Pusztaberkiben szentmise az összes megholtért.
November 2-án, Halottak napján, szerdán reggel 7-kor és este 6 órakor lesz ünnepi szentmise az összes meghal hívőért.
November 12-én szombaton ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPRA hívjuk a K. Híveket. De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák. Este fél 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.
November 20-án, vasárnap a Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz.
November 27-e, Ádvent 1 vasárnapja, az első hajnali szentmise nov. 28-án, hétfőn r. 6 órakor lesz
A templombúcsúnk napja november 30-án, szerdán, Szent András napján lesz. – A szokás szerint este 6 órakor ünnepi szentmisével.

KERESZTELÉSEK:

18. Gulyás Panna (Gulyás Árpád – Zsiga Eszter)
19. Temela Lukács (Temela Zoltán – Bolla Veronika)
20.  Lada Dominik, Olivér (Lada János – Rácz Timea)
21. Kovács Zétény, Dávid (Kovács Dávid- Szikora Lívia)
22. Cseman Patrik (Cseman László- Gulya Edina)

 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:       

2./ Jún. 25: Jardek Krisztián – Varga Krisztina (Pusztaberki)
3./ Júl.23: Molnár László – Vozik Katalin
4./ Aug. 20. Lukács László – Kovács Szabína
5./ Aug. 27: Györe Gergely – Bozsonyik Mónika
6./ Szept.3: Konopás Tamás – Jamrik Anita
7./ okt.22. : Bicskei Viktor- Járja Katalin
 

HALOTTAINK:

32. Tomis Jánosné, Pistyúr Margit (1934)
33. Seres László (1940) Pusztaberki
34. Kovács Jánosné, Paulicsek Erzsébet (1936)
35. Vitéz Jánosné, sz. Kopoisz Rozália (1925)
36. Mészáros János (1944)
37. Őszi Istvánné, Balla Mária (1955)
38. Boda Ferencné, Kereszten Erzsébet (1932)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. kedd           - Mindenszentek r. fél 8

                        - du. 2 Temetői ájtatosság

2. szerda        - r. 7 Érsekvadkerti lelkiatyákért és munkatársaikért

                        - este 6 Összes megholt hívőért

3. csütörtök   - Vitéz Ferenc, szülők, nagyszülők, Dr. Borsa Mihály, szülei, testvérei, nagyszülők és Ignác nagybátyja

                        - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és vejük

                        - Záhorszki József, szülei, testvérei, veje, Boda és Szuhánszki család élő és elhunyt tagjaiért

4. péntek        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család megholtjaiért

                        - Nagy Jánosné, sz. Boda Margit, 2 férje, szülei, testvérei, Vitéz József, felesége Szabó Anna és szüleik

                        - Szabó Ignác, szülei, menye: Szabó Józsefné és hozzátartozókért

5. szombat     - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, vejük és szüleik

                        - Erdős János, felesége: Kopisz Mária, fiuk: János, és a Kopisz család halottaiért

                        - Valcz Ferenc, felesége: Boda Margit, fiuk, menyeik, szülők, - Sors Károly és Felesége

6. vasárnap   - Czinege János, felesége, Pálinkás Rozáli, szülők, fiuk: János, menyük: Borbála és hozzátartozók

                        - Majer László, fia. László, Majer és Danázs család hozzátartozóiért

                        - Kovács Ignác, szülei, apósa: Bozsonyik Sándor, felesége és hozzátartozók

7. hétfő           - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, lánya. Margit, fiaik: József és András

8. kedd           - Fábián István, felesége: Csillag Mária és elhunyt hozzátartozókért

9. szerda        -

10. csütörtök - Molnár János, felesége: Valacsik Borbála, szüleik és testvéreik

                        - Meghalt János testvérünkért élő és elhunyt családtagokért

                        - Élő családért

11. péntek     - Macska Károly, felesége: Czinege Erzsébet, 25. évf. élő és meghalt családtagokért

                        - Pistyúr Károly, felesége, Híves Mihály, Pistyúr Ignácné összes élő és meghalt családtagokért

                        - Szabó István, felesége, gyermekei, szüleik, Fábián István, felesége és szüleik

12. szombat   - 10 óra: Szentségimádás kezdő szentmiséje Egyházmegyénkért

                        - este: Holes Antal 8. évf. felesége élő és elhunyt családtagokért

                        - Balogh István, felesége: Kaba Ilona 10 évf. család élős és meghalt tagjaiért

                        - Csernák István, élő és meghalt családtagokért

13. vasárnap - Valkó Ignác, 2 fia, Valkó és Péter család halottaiért

                        - Vitéz Sándor, felesége: Nagy Mária, gyermekeik, unokáik és Nagy Ignác

                        - Fábián János, felesége: Jakubecz Mária és szüleikért

14. hétfő        - Záhorszki Jánosné, sz. Kovács Borbála, szülei: Kovács Gergely, Dósa Erzsébet és 5 gyermekük

15. kedd         -

16. szerda      - Kovács Lipót, felesége Kocsmáros Erzsébet és meghalt hozzátartozóikért

17. csütörtök - Kovács János, felesége: Paulicsek Erzsébet, szülők, nagyszülők

                        - Csillag Sándor, leánya és hozzátartozókért

                        - Szabó Ignác, szülei, testvéreik, nagyszülők, Laczó család élő és elhunyt tagjaiért

18. péntek     - Urbán Ignác, felesége, testvére, Molnár család megholtjaiért, - Hálából élő családért és hozzátartozókért

                        - Pelle András, Dombai Gábor és hozzátartozókért, - valamint élő családért

                        - Kalmár József 2. évf. apósa: Jakubecz János és szülőkért

19. szombat   - Karitász tagokért és a Karitász munkáját támogatókért

                        - Kristók Ignác, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Boros Ernőné, sz. Zsilkó Erzsébet

20. vasárnap - Szabó Istvánné: Csillag Mária, édesapja, anyósa, apósa élő családtagokért

                        - Pistyúr Ignác, felesége: Szluka Erzsébet, 2 gyermekük és szüleikért

                        - Kovács Lajos, felesége: Bugyi Ilona, vejeik és Gyurkovics Sándor

21. hétfő        -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök -

25. péntek     - Zöllei József, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozókért

                        - Huszár Pál, felesége: Rados Mária 1. évf. unokái és hozzátartozókért

                        - Molnár István, felesége: Laczó Erzsébet, István fiuk és hozzátartozók, - Dósa Sándor, felesége: Kovács Erzsébet

26. szombat   - Hoszpodár Józsefné: Szabó Julianna 1 évf.

                        - Pataki András, Pataki és Bimbó család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Molnár János, felesége: Valacsik Borbála, szüleik, násza: Híves János, felesége: Molnár Mária, szüleik,gyermekeik és hozzátartozóik

27. vasárnap            - Mohai Sándorné: Dombai Mária 5. évf. szülei, nagyszülei, apósa, anyósa

- Híves András, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozókért

- Pincze András, felesége: Nagy Anna, szüleik, fiuk: Ferenc – Busai Kázmért és szülei

28. hétfő        - Szűzanya tiszteletére első hajnali szentmise

- Fábián József, felesége: Mrekvicska Rozália és elhunyt hozzátartozóikért

29. kedd         - Kiss András, élő és meghalt családtagokért

30. szerda      - este 6: BÚCSÚI SZENTMISE EGYHÁZKÖZSÉGÜNKÉRT

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre