Vadkerti harangok
2011. Január


Az Atya felé
Szentmiseszándékok
A mag
Örömvasárnapi események
Hálaadás éjfélkor
Mire tanít a futball
Életige
József Attila:Tél
Istenért mindent visszautasított
A harmadik
Vác-Hétkápolna
Számadás
Öt örök latin bölcsesség
Önkormányzati hírek
Ingyenes jogi tanácsadás
Kalász-hírek
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Az Atya felé

Negyven nappal Jézus születésének karácsonyi ünnepe után Urunk a jeruzsálemi templomban történő bemutatására emlékezünk. A zsidótörvények és hagyomány szerint Mária és József ekkor viszi először a gyermek Jézust a templomba, hogy mint az elsőszülött fiúgyermeket az Istennek szenteljék. E helyen mindig is otthon érzi magát: édesanyjával és nevelő apjával minden esztendőben elzarándokolnak ide. Tizenkét évesen már Jézus ki is jelenti, hogy ez a templom az ő Atyjának háza. Nyilvános működése idején többször tanít és tesz csodákat itt, de magabiztosan kergeti el onnét a kereskedőket is

A Szentírásból tudjuk, hogy mi történt e bemutatás alkalmával. Két idős személynek, Simeonnak és Annának megjelenése hívja fel a figyelmet, hogy e gyermek érkezésére vártak évszázadok óta, nemzedékeken keresztül. Nem más ő, mint a Megváltó.

Az ünnep kapcsán érdemes felfigyelnünk mindenekelőtt Jézus titokzatos útjára az Atyától az Atya felé. A mennyei Atyától jött emberi világunkba, s életének minden pillanata közelebb viszi az Atyához. A bemutatás ennek az útnak jelzése a külvilág felé. Most a szülők adják Istennek Jézust, később már önmagát adja az Atyának, mígnem legvégül, szeretetének és engedelmességének jeleként visszavonhatatlanul az Atyának ajánlja lelkét és önmagát a kereszten. Az Atya pedig minden pillanatban tárt karokkal, szeretettel várja Fiát, s a kereszten örökre magához öleli. Vajon az én életem hasonlít-e Jézus életéhez? Vajon közeledem-e állandóan az Atya, az én mennyei Atyám felé? Erre a kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, ha megvizsgáljuk kapcsolatunkat Jézussal. Ő úgy segít nekem, hogy nem csak megmutatja az oda vezető utat, hanem útitársamként velem is jár ezen az úton. Vajon kész vagyok-e szeretetben neki szentelni önmagamat, s életemet?

Urunk bemutatásának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napjának is szoktuk nevezni. Érdemes tehát Jézus édesanyjára is odafigyelni, akinek az élete valóban az Istennek szentelt élet. Talán senkiről sem mondhatjuk el az emberek közül, hogy Máriánál tökéletesebben szentelte magát Istennek. Mária ezért lehet első példaképünk. Ő tökéletesen módon átadta magát Isten tervének és akaratának. Égi édesanyánk életpéldája segítsen abban, hogy életünket mi is egészen Istennek ajánljuk, s Jézus hűséges követőjeként, aq Szentlélek vezetésével megérkezzünk mennyei Atyánkhoz!

(his-től)

Vissza az újság tetejére

A mag

Egy sikeres üzletember már idős volt és érezte, hogy eljött az ideje, hogy kiválassza az örökösét, aki továbbviszi az üzletet. Viszont nem az egyik igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem valami egészen mást tett. Összehívta az összes fiatal alkalmazottat.

Ezt mondta nekik: "Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a következő vezérigazgatót. Elhatároztam, hogy közületek fogok választani valakit." A fiatal alkalmazottak megdöbbentek. A főnök így folytatta: "Mindegyikőtöknek adok egy MAGOT - egy nagyon különleges MAGOT. Szeretném, ha elültetnétek ezt a magot, öntöznétek és jöjjetek vissza mához egy évre azzal, amit neveltetek a magból. Akkor majd megnézem a növényeiteket és kiválasztom, ki lesz a következő vezérigazgató."

Volt a fiatalok közt egy Jim nevezetű is aznap, aki a többiekhez hasonlóan, szintén kapott egy magot. Nagyon izgatottan tért haza, s elmondta a feleségének is a történteket. A felesége segített cserepet, földet és komposztot keríteni és Jim elültette a magot. Minden nap meglocsolta és figyelte, nőtt-e a növénye. Körülbelül három hét elteltével a többi alkalmazott már a kikelt növényekről beszélgetett.

Jim mindig megvizsgálta az ő magját, de semmi nem kelt ki belőle.

Eltelt három, négy, végül öt hét, még mindig semmi. Addigra már mindenki a növényéről mesélt, de Jimnek nem volt növénye, úgy érezte, kudarcot vallott.

Már eltelt hat hónap és még mindig nem volt semmi Jim cserepében.

Tudta, hogy biztosan elpusztította a magját. Mindenkinek fái és magas növényei voltak, de neki semmije sem. Jim mégsem szólt egy szót sem a kollégáinak. Tovább locsolta és trágyázta a földet. Annyira akarta, hogy kikeljen a mag.

Amikor végre letelt az egy év a cég minden fiatal alkalmazottja elhozta a növényét, hogy a vezérigazgatónak megmutassa. Jim azt mondta a feleségének, hogy ő nem fog bevinni egy üres cserepet. De ő azt válaszolta, hogy őszintén el kell mondania, ami történt.

Jimnek kavargott a gyomra, úgy érezte, ez lesz életének legkínosabb pillanata, de tudta, hogy a feleségének igaza van. Elvitte az üres cserepét a tanácsterembe. Amikor Jim megérkezett, csodálattal nézte a sokféle növényt, amit a többi alkalmazott nevelt. Gyönyörűek voltak, mindenféle alakú és méretű növények. Jim letette a földre az üres cserepét, sok kollégája kinevette, páran sajnálták őt.

Amikor a vezérigazgató belépett, körülnézett és köszöntötte fiatal kollégáit.

Jim próbált meghúzódni valahol a sarokban. "Istenem, milyen gyönyörű növényeket, fákat és virágokat neveltetek" - mondta a vezérigazgató. "Ma az egyikőtöket kinevezem vezérigazgatónak."

Hirtelen a vezérigazgató megpillantotta Jimet az üres cseréppel a terem végében. A pénzügyi igazgatót arra kérte, hogy hívja Jimet előre. Jim megrémült. Azt gondolta: "A vezérigazgató tudja, hogy kudarcot vallottam! Talán kirúg!"

Amikor Jim előrement, a vezérigazgató megkérdezte, hogy mi történt a magjával. Jim elmondta a történetét.
A vezérigazgató mindenkit arra kért, hogy üljön le, kivéve Jimet.
Ránézett Jimre és mindenki előtt bejelentette: "Íme az új vezérigazgatótok!"
"Jimnek hívják." Jim nem hitt a fülének. Hisz még ki sem kelt a magja.
"Hogyan lehetne ő az új vezérigazgató?" - mormogták a többiek.

A vezérigazgató akkor azt mondta: "Egy évvel ezelőtt az itt lévők közül mindenkinek adtam egy magot. Arra kértelek titeket, hogy ültessétek el, öntözzétek és hozzátok vissza nekem e napon. Én mindenkinek főtt magot adtam; halottak voltak - lehetetlen volt, hogy kibújjanak a földből.

Mindegyikőtök, Jimet kivéve, fákat, növényeket és virágokat hozott nekem. Amikor észrevettétek, hogy a magok nem kelnek ki, kicseréltétek a tőlem kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, akiben megvolt a kellő bátorság és őszinteség, hogy egy olyan edényt hozzon ide, amiben az én magom van. Ezért ő lesz a következő vezérigazgató!"

Ha őszinteséget vettek el, bizalmat arattok.
Ha jóságot vettek el, barátokat arattok.
Ha alázatot vettek el, nagyszerűséget arattok.
Ha kitartást vettek el, elégedettséget arattok.
Ha megfontoltságot vettek el, reményteli kilátást arattok.
Ha kemény munkát vettek el, sikert arattok.
Ha megbocsátást vettek el, megbékélést arattok.
Tehát, vigyázzatok, mit vettek el ma, mert ez határozza meg, mit fogtok később learatni.
"Bármit adtok az életnek, az élet visszaadja azt nektek.

Vissza az újság tetejére

Örömvasárnapi események

A bűnbánatra figyelmeztető két lila gyertya után immár az örömre hívó harmadik, a rózsaszín lángja is fellobbant adventi koszorúnkon. Délelőtt a nagymise keretében 12 jubiláns házaspár, élükön a 70. évfordulót ünneplő Chíkán Józsi bácsi és felesége Erdélyi Margit Együtt adtak hálát Istennek, hogy ennyi időt „jóban, rosszban” ki tudtak tartani egymást segítve, egymás mellett. Hálaadásuk követendő példa való világunk számára, ugyanis érezhetővé vált most is a holtomiglan holtáiglanhoz történő ragaszkodásból fakadó hit- és nemzet megtartó erő.

Amíg délelőtt a látásútján melengette szíveinket az imént leírt közös ünneplés, úgy délután, a Karácsonyi hangverseny keretében, a betlehemi jászol zenben történő körbejárásával készíthettünk helyet szíveinkben a születendő gyermek számára. Általános iskolánk énekkara, Pedagógus kórusunk, Népdalkörünk, a balassagyarmati Dalegylet, a Dobai-Perneczki duó, Baráth Attila, Szarvas Anna, Fábián Annamária által megszólaltatott zeneművek közé jól illeszkedtek a Csábi István által elszavalt, Krisztusvárásról, a jászol melletti tartózkodásról szóló Túrmezei Erzsébet versek.

A hangverseny a kántorúr orgona kiséretében közös énekléssel zárult azzal a gondolattal, hogy megköszönve minden szereplő, közreműködő munkáját, már most megkezdjük a 2011-es hangverseny előkészítését, melyhez az alábbi támogatók mellé örömmel fogadunk újakat is.

Berta József, Bozsonyík János, Csabák Margit és András (szeszfőzde), Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Egyházközség, F.L., Fater BT, FIDESZ,  Halaj Tüzép, Horváth Szikvíz, Holman László, Kovács és Tsa BT, Kolping Család, Kolping Ifjúság,, Kristók János, Kristók József, Major család, MEDE Szerszámszaküzlet, NN,  Nyugat –Nógrád COOP ZRT, Önkormányzat, SZAMOVIL Kft (Kisáruház), Takarékszövetkezet, Záhorszki Ignác. (Köszönjük)

2010. december 26. A szervezők

Vissza az újság tetejére

Hálaadás éjfélkor

Az esztendő utolsó napján mindenekelőtt a hálaadás és a köszönet fogalmazódik meg szívünkben Isten iránt, majd a bocsánatkérés hibáink miatt. Tőle kaptuk az elmúlt esztendőt, s az Ő színe előtt áll most minden tettünk és mulasztásunk. Felelősek vagyunk önmagunkért és időnkért. Mire használtuk fel ezt az évet? Közeledtünk Isten felé? Segítettük-e embertársainkat? Növekedtünk-e lélekben? Ismét elmúlt 365 nap. Benne volt-e minden napomban az Isten? Vele éltem-e? Hozzá kötöttem-e az életem? Az ő útjain jártam-e? Az esztendő vége a földi élet végességére figyelmeztet bennünket. Új évet lehet kezdeni. Lehet új elhatározásokat is tenni, új lehetőséget kapunk Istentől. De még egy új életet egyikünk sem kezdhet. A földi élet után senki számára nem következhet még egy földi élet, hanem csak az örök élet. Ha Istennel élünk, vele fogunk feltámadni és örökké élni.

2011.01.01.

Vissza az újság tetejére

Mire tanít a futball

Mit tanulhat egy vallásos ember a sportból?

Elsőként azt, hogy a labdarúgásban és minden sportban vannak szabályok, amelyek meghatározzák az egyéni portolók vagy a csapatok küzdelmét, s amely szabályokat be kell tartania mindenkinek. A szabályellenes vagy sportszerűtlen játék hiába eredményezne győzelmet, az nem jelente igazi örömöt és nem váltana ki elismerést a nézőkből.

Másodszor említsük meg azt, hogy a foci egy csapatjáték. Hiába vannak nagy tehetségek, kiváló játékosok vagy gólerős csatárok, és hiába nyújtanak a játékosok a mérkőzés során egyénileg nagyszerű teljesítményt, mindez nem elegendő a győzelemhez. A csapattársak csak együtt győzhetnek. Támogatniuk, erősíteniük kell egymást, főként azt a társukat, aki nincs éppen a legjobb formájában. Együtt kell küzdeniük, együtt örülnek a sikernek és együtt viselik el a vereség kudarcát.

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium minden nap

„Az én békémet adom nektek.” (Jn 14,27)

Földünkön kb. harminc helyen dúl ma háború. Némelyik a szemünk előtt zajlik, a többiről viszont megfeledkeztünk, bár azok sem kevésbé kegyetlenek. Erőszak, gyűlölet és széthúzás pedig olyan országokban is előfordul, ahol „béke” uralkodik.

Minden nép, minden ember érzi, hogy szíve mélyén békére, összhangra, egységre vágyik. Mégis látjuk, hogy minden erőfeszítés és jó szándék ellenére több ezer éves próbálkozás után sem vagyunk képesek szilárd és tartós békét teremteni.

Jézus azért jött, hogy elhozza nekünk a békét, melyről azt mondta, hogy nem olyan, mint amit a „világ ad”[1], mert nemcsak a háború, a civakodás, a megosztottság vagy a sérelmek megszűntét jelenti. Az „Ő” békéje mindezt magába foglalja, de ennél sokkal több: az élet és az öröm teljessége, az ember menedéke minden téren, a népek közötti szeretetben megvalósuló szabadság és testvériség. Ő maga a mi békénk[2], ezért mondhatja nekünk:

„Az én békémet adom nektek.”

Mit tett Jézus azért, hogy nekünk adja az „Ő” békéjét?

Személyesen fizetett meg érte. Akkor ígérte meg nekünk ezt a békét, amikor egyik barátja elárulta Őt, ellenségei kezére adták, kegyetlen és gyalázatos halálra ítélték. A két ellenséges fél közé állt, magára vette a gyűlöletet és a széthúzást, ledöntötte a népeket elválasztó falakat.[3] Miután irántunk való szeretetből megtapasztalta az Atyától való elhagyatottság érzését, kereszthalálával újra egyesítette az embereket Istennel és egymással, s ezzel elhozta a földre az egyetemes testvériséget.

A béke építése tőlünk is olyan szeretetet kér, mely képes szeretni azt is, aki nem viszonozza azt, képes megbocsátani, túllátni az „ellenség” kategórián, képes úgy szeretni a másik hazáját, mint a sajátját. Azt kéri tőlünk, hogy a csak saját érdekeikre és dolgaikra koncentráló félszeg emberekből a hétköznapok kis hőseivé váljunk, akik napról napra testvéreiket szolgálva még életüket is készek odaadni értük. Ez a szeretet új szívet és új szemet is kér tőlünk, hogy mindenkiben az egyetemes testvériségre hivatott embert szeressük és lássuk.

„Még a veszekedős szomszédokban is?” – kérdezhetnénk. –„Abban a kollégámban is, aki karrierem útjában áll? Azokban is, akik másik párthoz tartoznak, vagy a kedvenc focicsapatom ellen drukkolnak? A más vallású vagy más nemzetiségű emberekben is?”

Igen. Mindannyian fivéreim és nővéreim ők. A béke pontosan itt kezdődik, abban a kapcsolatban, amelyet felebarátaimmal építek. „A rossz az emberek szívében születik” – írta Igino Giordani. – „Tudatára kell ébrednünk: ahhoz, hogy elhárítsuk a háborús veszélyt, ki kell vetnünk magunkból azt az agresszív, mások kihasználására és az önzésre épülő lelkületet, amelyből a háború fakad.”[4]

„Az én békémet adom nektek.”

Ma hogyan adhatja nekünk Jézus az Ő békéjét?

Jelen lehet közöttünk kölcsönös szeretetünk és egységünk által[5]. Így megtapasztalhatjuk az Ő fényét, az Ő erejét és az Ő Lelkét, melynek gyümölcsei: szeretet, öröm és béke[6]. A béke és az egység egymással párhuzamosan halad.

Ebben a hónapban, amikor még inkább imádkozunk azért, hogy eljussunk az egyházak közötti teljes és látható közösségre, jobban észrevesszük az egység és a béke közötti kapcsolatot is. Az utóbbi években láttuk, hogy az egyházak és az egyes keresztények milyen sokat tettek együtt a békéért.

Hogyan is tehetnénk tanúságot a Jézus által hozott igazi békéről, ha közöttünk, keresztények között nincs meg a szeretet teljessége, nem vagyunk egy szív egy lélek, mint az első jeruzsálemi közösség[7]?

Ha mi megváltozunk, a világ is meg fog változni. Természetesen, ha van rá lehetőségünk, foglalkoznunk kell azzal is, hogy megoldjuk a konfliktusokat, hogy olyan törvényeket dolgozzunk ki, melyek elősegítik az egyének és a népek együttélését. De mindenekelőtt helyezzük fénybe azt, ami összeköt bennünket! Így hozzájárulhatunk a béke kultúrájának megteremtéséhez, és együtt dolgozhatunk az emberiség boldogulásáért.

Ha megvédjük és terjesztjük az igazi értékeket, mint pl. a tolerancia, a tisztelet, a türelem, a megbocsátás, a megértés, akkor a békével ellentétes magatartásformák maguktól szertefoszlanak.

Ezt tapasztaltuk a második világháború alatt is, amikor néhányan lányok elhatároztuk, hogy csak azért akarunk élni, hogy szeressünk. Fiatalok voltunk és félénkek, mégis minden megváltozott, amikor elkezdtünk egymásért élni, másokat segíteni a nélkülözőkön kezdve, és őket szolgálni életünk árán is. Új erő töltötte el szívünket, és láttuk, hogy a társadalom kezd megváltozni, mert megújulásnak indult egy kis keresztény közösség, a „szeretet civilizációjának” magja. Végül mindig a szeretet győz, mert erősebb mindennél.

Próbáljunk meg így élni ebben a hónapban, hogy a béke és az igazságosság kultúrájának kovásza lehessünk! Így megszületik bennünk és körülöttünk az új emberiség.

Chiara Lubich


 

[2] v.ö.: Ef 2,14

[3] v.ö.: Ef 2,14-18

[4] L'inutilità della guerra /A háború nem megoldás/ Róma, 2003, 2. kiadás, 111. o.

[5] v.ö.: Mt 18,20

[6] v.ö.: Gal 5,22

[7] v.ö.: ApCsel 4,32

Vissza az újság tetejére

József Attila: Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.

Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! -
S rászórni szórva mindent, ami szép.

Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek...
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

1922. nov. 12.

Istenért mindent visszautasított

Bár Ágnesről a nevén kívül alig tudunk valamit, a hit és a nép tisztelete nagy szentté tette. Neve bekerült a misekánonba is. Egyházatyák és egyházi szónokok fáradhatatlanul hirdették a fiatalsága virágában hősi állhatatosságot tanúsító szűz és vértanú dicséretét.

Több legenda is részletesen elmeséli vértanúságának történetét. Az egyik szerint rövid raboskodás után több nő társával együtt akarták kivégezni. Amikor a kínzóhelyre vitték őket, a kapitánynak feltűnt a fiatal Ágnes, akinek a szemében semmi félelem sem látszott. Segíteni akart rajta, de mivel Ágnes bátran megvallotta hitét, a kapitány vele akarta kezdeni a kínzásokat. Egy többszörösen kitüntetett katona lépett ekkor elő és kérte a kapitányt, hogy ezt a bátor lányt adja neki feleségül. Az volt akkor a szokás, hogy az a nő, akit egy katona feleségül kíván, megszabadul minden büntetéstől, még attól is amit ebben a korban a kereszténység megvallása váltott ki a pogány birodalomban. Ágnes azonban hallgatott. Ekkor másik két katona lépett ki a sorból, hogy ha Ágnesnek nem teszik az első zsoldos, akkor ők szeretnék elnyerni a lányt. A kapitány így szólt Ágneshez: „No, válassz, melyiké akarsz lenni? Pompás választási lehetőség áll előtted. Ilyen még egy asszonnyal sem történt e falak között!” Ágnes így válaszolt: „Azé akarok lenni, aki engem először választott: Istené!”

Erre a parancsnok azonnal elrendelte lefejezését, de egyetlen katona sem mozdult. Így kijelölte azt a három katonát az ítélet végrehajtására, akik feleségül kérték Ágnest. Ők vitték ki a Via Nomentanára és könnyes szemmel teljesítették a parancsot.

Ágnes holttestét szülei a kivégző hely közelében lévő nyári lakukhoz vitték és ott lett eltemetve. A keresztények kijártak a sírjához imádkozni. Emiatt a pogányok gyakran köveket dobáltak rájuk. Egyik alkalommal, Ágnes ott tartózkodó fogadott testvére, Emerencia is, egy ilyen kövezés áldozata lett. Később őt is szentként tisztelték és Ágnes mellé temették.

Egy alkalommal Ágnes szülei égi jelet láttak: Lányuk más szüzek társaságában jelent meg a sír felett, vigasztalva őket. Híre ment ennek Konstantin császár lánya, Konstantína, felé, akinek egész testét sebek borították. Gyógyulást keresve kiment Ágnes sírjához. Hosszasan imádkozott, közben elaludt. Amikor felébredt, teljesen gyógyult volt. Hálából templomot építetett Ágnes sírja fölé, s több más szűz társaságában, örök szüzességet fogadva ő is ott élt tovább.

(K.É.)

Vissza az újság tetejére

A harmadik

Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
Mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!

Messze mentél!
Fáradt vagy. Léptél százat.
Valakiért még egyet kellene.
De tested, véred lázad.
Majd máskor! – nyugtat meg az ész.
És a jog józanságra int.
De egy szelíd hang azt súgja megint:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet! 

Valakin segíthetnél.
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg
Tán összetörte a szíved.
Az ész azt súgja: Minek?
De Krisztus nyomorog benne.
És a szelíd hang halkan újra kérlel:
Tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
Mert az a szeretet!

Ó, ha harmadik
Egyszer első lehetne,
És diktálhatna, vonhatna, vihetne!
Lehet, elégnél hamar.
Valóban esztelenség volna.
De a szíved békességről dalolva,
S míg elveszítenéd,
Bizony megtalálnád az életet!
Bízd rá magad a harmadikra!
Mert az a szeretet!

(T.E.)

Vissza az újság tetejére

Búcsújáró helyek Magyarországon 5.

Vác-Hétkápolna

Szűz Mária búcsújáróhelye

 Vác déli szélén, Vác-Alsóváros határán, közel a Duna-parthoz áll a kegytemplom, Pest megyében és a Váci egyházmegyében.
 A kegyhely keletkezése összefüggésben van Vác városának legendás eredetével. A Salamon királlyal háborúzó Géza és László hercegek a mogyoródi csata (1074) előtt ezen a tájon tartózkodtak. Lászlónak, a későbbi szent királynak látomása volt: egy angyal szállt le az égből, s a királyi koronát Géza fejére tette - ezzel jelezte, hogy az uralkodás joga őt illeti meg. Géza fogadalmat tett: ha győz, templomot építtet a Boldogságos Szűznek. A győztes csata után a felépítendő templom helyét keresték, amikor egy szarvas jelent meg nekik, agancsain égő gyertyákkal. Ezt a jelenetet Kálti Márk Képes krónikába is megörökíti, s innen származott a kegyhely középkori neve: Maria de Cervo (Szarvasról elnevezett Boldogasszony). Megépült a Mária-templom, az angyaljelenés helyén pedig egy kápolna Szent Péter apostol tiszteletére.
 A török hódoltság idején azonban mindkét szent hely elpusztult, s feledésbe merült a kegytemplom pontos fekvése is. Esterházy Pál 1696-ban megjelent könyve „valahol Magyar Országban" helyezi el a Szarvasról elnevezett Boldogasszony kegyhelyét. A Szent Péter-kápolnára is csupán egy közeli forrás emlékeztetett.
 Egy váci asztalosmester és családja súlyos betegségből felépülve, s fogadalmát beváltva a Pozsonyhoz közeli Máriavölgy kegyszobrának képmását állíttatta fel a forrás közelében. Így lett a képnek egyidőben Kúti Kép neve. A hamarosan meginduló búcsújárások hatására a képet az itt emelt templom főoltárára helyezték. (A templomot a Vác történetében oly nevezetes szerepet játszó Migazzi Kristóf püspök építtette.)
 1769-ben a kápolnához vezető út mellett Wirth Ferenc váci kanonok, kisprépost felállíttatta a Mária hét örömét és hét fájdalmát megörökítő képoszlopokat. Innen kapta a hely máig élő nevét: Vác-Hétkápolna. A templomot Mária nevére szentelték fel.
 A kegykápolnán kívül, a szentély mögötti fülkében a híres bajor búcsújáró hely, Wies barokk kegyszobrának a mása látható: az oszlophoz kötözött Krisztus börtönében. A kápolna alatt a kövekkel kirakott ősi forrás van, benne a Szeplőtelen Szűz fehér szobrával.

(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. 163-165.old.)

Vissza az újság tetejére

Számadás

Szeretettel köszöntelek kedves olvasónk, aki a Vadkerti Harangok XX. Évfolyamának első számát tartod a kezedben olvasva a tavalyi év mérlegét. Mint azt mindannyian megtapasztalhattuk a tavalyi év során sem szakadt meg a folyamat, hisz minden hónapban olvasható volt egyházközségi újságunk. Olvasható volt, hisz ha olykor –olykor nem kis harcok árán teltek meg tartalommal az oldalak. Pedig téma és esemény bőven akadt az elmúlt évben is, de sokakban a lustaság legyőzte az öröm megosztó tenni vágyat. Biztatva őket a tettekre, köszönöm mindenkinek, aki egy pár soros írással, fotókkal, megvalósított ötletekkel, tartalmi és nyelvtani ellenőrzéssel, nyomdai előkészítéssel és nyomtatással, a honlapunkon visszamenőleg is olvashatósággal hozzájárult ahhoz, hogy így is hírt adjunk a világnak Érsekvadkertről.

Természetesen a megjelenésnek ára van. Ezért köszönök minden adományt és külön köszönöm mindazoknak, akik egy-egy esetben 5000Ft-tal támogatták lapunkat. Bár már a költség emelkedés (postai költségek) kezdetét vette áremelést továbbra sem tervezünk (marad a 100Ft /újság), mert a 19 év alatt képződött tartalékalap ( 68470Ft. 9000Ft-tal növekedett a tavalyi évhez képest) kéthavi szám megjelenését lefedi.

Emlékeztetőül jelzem, hogy a megjelenésre szánt írások beérkezési határideje a tárgy hónap 15. Az írásokat az emje52mail.com címen fogadom elektronikus úton, de kézzel írott cikkeket is fogadunk a sekrestyében, vasárnaponként a kolping házban,  és az adománygyűjtő perselyen keresztül is. A meg nem jelent írásokat tartalék írásként megőrzöm és aktuális időpontban megjelentetem, hisz a helyi írás mindig is elsőbbséget élvez.

(szerkesztőség)

Vissza az újság tetejére

Öt örök latin bölcsesség

Mullti modii salis simul edendi sunt, ut amicitiae munus expletum sit.
 Sok véka sót kell együtt elfogyasztani ahhoz, hogy a barátság kiteljesedjen.
 = Sok időt kell együtt eltölteni ahhoz, hogy a barátságot igazinak nevezhessünk. 

Ira odium generat, concordia nutrit amorem.
 A harag gyűlöletet, a megértés szeretetet terem. 

Fortio, est, qui cupiditatem vincit, quam qui hostem subicit. (Seneca)
 Erősebb az, aki vágyait győzi le,mint az, aki ellenfelét. 

Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.
 A vízcsepp kivájja a követ, nem az erejével, hanem azzal, hogy gyakran esik rá.

Ira pessimus consultor.
 A harag a legrosszabb tanácsadó.
 
Csepp a tengerből c. latin gyűjteményből idéztünk

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

 December 16-án tartott testületi ülés megalkotta a hulladékrendeletet és aktualizálta a költségvetési rendeletét. Állásfoglalt a víz és csatornadíj változatlanul hagyásáról, nem mondva le annak csökkentési lehetőségéről sem. Módosításra került a GAMESZ alapító okirata, a műfüves pálya megépíthetősége érdekében pedig megállapodás kötésre került sor az Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvánnyal.

S hogy ne ez legyen az utolsó testületi ülés, arról a 12.21-re virradóan  a Hősök terén felállított Betlehem szétverői gondoskodtak. Az eset kivizsgálása rendőrségi fázisban van.

Megjegyezni kívánom, hogy a vizsgálatot segíti a testületi ülésen megjelent két elkövető jegyzőkönyvezett vallomása, az általuk megnevezett, az eseményt kiváltó okok megszüntetésére törekvő önkormányzati intézkedések kezdeményezése, ami elősegíti következmény nélküliség trendi fordulását.

ap

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2011.február 21. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Kalász

December 19-én tartottuk évzáró kalászgyűlésünket, amit rövid imával és egyesületi himnuszunk eléneklésével kezdtünk. Ezt követően vezetőnk, dr Kovácsné Nagy Mária beszámolt a 2010.-es év eseményeiről, köztük arról is, hogy többen vagy csak kevesebben merre is jártunk, s ahol csak lehetett a népviseletünket is magunkra öltve, tettük szebbé az ottani ünnepet. Majd a jövőnkről beszélgettünk, amit videó nézés követett. Ezt követően a beszélgetésé lett a fő szerep, melyet versekkel tettünk változatosabbá. Külön tiszteletet érdemelnek idős testvéreink, akik a rossz idő ellenére is örömmel jöttek el ünnepi ülésünkre és bölcsen beszéltek a kalász koruk béli tevékenységéről, az őket ért egyesületi örömökről. Ezután felváltva mondtunk verseket Pálinkás tanárnő vezetésével. Reményik Sándor, Ady Endre, Túrmezei Erzsébet szép karácsonyi versei élesztették fel a közelgő karácsony lelki élményét. Ezt követően egy másik testvérünk vezetésével a névnaposaink köszöntése következett szép versével., majd karácsonyi ajándékozás következett az egymásra figyelés jegyében..

 A hivatalos részt süteményeik körbekínálásával, teázással folytattuk, mely alatt nem hiányzott a jó kedvet fokozó tréfa, örömeink és bánataink egymással történő megosztása sem, ami erőt ad a nehézségeinkben történő helytálláshoz.

 Kedves Kalász tagok! Kedves olvasók!  Minden élethelyzetben merjünk mosolyogni, merjünk derűsek is lenni, mert a szívből jövő mosoly, az egészséges humor, gyógyító erővel hat az egyre embertelenebb világunkra.

(egy kalásztag)

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 A megfelelő időbeosztás érdekében már most jelezzük, hogy szerveződik a körzetünkben már hagyományossá vált nagyböjti lelkigyakorlat. Tervezett időpontja nagyböjt első szombatja (március 12.) 10 óra és 19 óra között várható benti kolping házi helyszínnel.

 Március 15. Nemzeti ünnep. Kérjük tagságunk nagyszámú részvételét a községi ünnepségen. Az ünnepség után a középkorosztályunk hívja az időseket és a fiatalokat a benti ház tavaszi munkálatainak elvégzésére. A gyümölcsös és sövény ápolása, utcai parkosítás, az épület belső nagytakarítása ablaktisztítás és függönyök mosása egyaránt szerepel a programban.

 Január végével lejár az őszi római útra történő jelentkezés. Eddig a végső időpontig 20 eFt előleg befizetésével foglalhatók le a még szabad helyek.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Január 30-án kérem az ebben az évben házasságra készülő fiatalok jelentkezését a plébánián du. 3 órakor. 

Febr. 2-a, szerda: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. R. 7 órakor ünnepi szent¬mise GYERTYASZENTELÉSSEL - ESTE 6 órai szentmise elején is megáldjuk a hozott gyertyákat.

Február 3. Szent Balázs püspök ünnepe, az esti szentmise után külön Balázs áldásban részesülnek, akik ezen a napon megtisztelik a szent Vértanút. A rákövetkező vasárnap közös áldással, könyörgéssel kérjük, bajainkban segítségét. 

Csütörtökön az 1. körzet, pénteken a többi beteget keressük fel.

Febr.11-e a Szűzanya Lourdes-i megjelenésének napja. Előtte szokásos módon végezzük a Lourdes-i kilencedet. 11-én a szentmisét a Szűzanya tiszteletére, betegeinkért ajánljuk fel

A katolikus Iskolák támogatására a szokásos gyűjtés febr. 27-én lesz.

KERESZTELÉSEK:

1./ Szabadkai Jázmin (Szabadkai László – Virág Zsanett)
2./ Marosán Bálint (Marosán Gergely – Kovács Beáta)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

HALOTTAINK:

62./ Bozsonyík János   (1950)
63./  

1./ Lakatos Józsefné, Kutka Ilona (1932)
2./ Halaj Mihály (1924)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Február

1. kedd           - Záhorszki József, szülei, testvérei, apósa, anyósa, a Szuhánszki család élő és elhunyt tagjaiért

2. szerda        - Nógrádi Gyula, felesége Szabó Anna, élő és elhunyt hozzátartozókért

3. csütörtök    -

4. péntek        -

5. szombat     - Hustyava, Urbán és Jakubecz család halottaiért

                        - Halaj Ferenc, 2 testvére, szülők, apósa és anyósa

                        - Murányi István, felesége, fia, menye és hozzátartozók

6. vasárnap    - Barák Imre, szülei és élő családtagok

7. hétfő           -

8. kedd           -

9. szerda        -

10. csütörtök  -

11. péntek      - A Pataki és Sípos család élő és elhunyt tagjaiért

12. szombat   - Kristóf Sándor, szülei, Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, vejük és hozzátartozók

                        - Szabó János, felesége Boda Ilona, Vitéz János és elhunyt hozzátartozók

                        - Hálából

13. vasárnap  - Hálából, Molnár János, édesapja, Kaba és Kristók család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (alapítványi)

                        - Buzás Ildikó (4. évforduló) nagyszülei, Kovács József, felesége Zsiga Ilona

14. hétfő         -

15. kedd         -

16. szerda      - Kovács János 1. évforduló és elhunyt hozzátartozók

17. csütörtök  -

18. péntek      - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

                        - Pásztor István, szülei, apósa, anyósa

                        - Verebes József, felesége Kosztrihán Erzsébet, élő és elhunyt családtagok

19. szombat   - Szabó Ignác, 10. écforduló, felesége Vitéz Mária, szüleik, valamint a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda István, Kovács, Boda és Dósa család halottaiért

                        - Hrapan Pál 3. évforduló, szülei és a család halottai, Kovács János, felesége Halaj Mária és a család élő és elhunyt tagjaiért

20. vasárnap  - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagokért

                        - Kovács János, felesége Pálinkás Anna, vejük és hozzátartozók

21. hétfő         -

22. kedd         -

23. szerda      -

24. csütörtök  - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik, testvéreik

25. péntek      - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István és elhunyt hozzátartozókért

                        - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, szüleik, testvéreik és a Záhorszki család halottaiért

26. szombat   - Boda és Gréczi család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Őszi István, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Péter István, Boda Gergely hősihalott, szüleik, hozzátartozók, Kovács Gergely

27. vasárnap  -

28. hétfő         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre