Vadkerti harangok
2010. November


Fekete István: Rorate
Szentmiseszándékok
Jön a Megváltó
Mária adventi készülete
Azok, akik komolyan gondolják 3
A chilei bányászok Istenről tettek tanúbizonyságot
Remény nélkül nem lehet normálisan élni
Meghívó helyett
Jubileumi Kolping-találkozó Pécsett
Quo Vadis Kolping Szövetség?
Kedves Barátaim!
Önkormányzati hírek
Hirdetés
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Fekete István: Rorate

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, és még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, vagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak, és mutatják, hova kell lépni, ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét, s a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen, s ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs, a tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébredt fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére.
A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok, égi Magasok...”
Mise végére egészen bemelegedett a templom; majdnem otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte Hosszú Illés is – ugyanonnan –; bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formája sem volt, nem is emlékeztek, hogy ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát csak ülnek, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul... Amilyen kutya konok ember volt világéletében – gondolja Illés –, azt akarja, hogy én menjek előbb, de abból nem eszel, pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát belesüllyeszti a meleg nyakravalóba, és szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijedt meg. – Ezt igazán nem szabad – és Mátéra néz, aki – úgy látszik – elaludt.
– Ez hát el, a híres – mosolyodik el –, pedig három hónappal fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégiscsak fiatalabb. Aztán milyen sárga a füle... akár a halotté...
– Jóságos Isten, csak nem lett vele valami?!...
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról – csendesen odamegy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát:
– Hallod-e, Máté?
Máté felhorkan:
– No! – és néz Illésre, mint a csodára. – Te vagy az, Illés?
– Én hát, mondom megnézlek, mert olyanformán ültél...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek mosolyognak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté, de áhítattal, mert tele van a szíve, és szereti most Illést így közel látni –, már elmúlott.
– Na, hál Istennek, hát akkor menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott. – Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent, és melegen sóhajt.
– Csoda! – suttog a kis angyal.
– Hát bizony a mai világban...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, régen voltál nálunk – mondja Illés –, lángost sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor ütött hetet az óra, s ettől a földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon.

(Fekete István)

Vissza az újság tetejére

Jön a megváltó

Jön a Megváltó:
Meleggel, fénnyel,
Tölti be házunk.
Csak jól vigyázzunk,
Hogy észrevétlen
El ne haladjon,
S itt ne maradjunk
Mi a sötétben!

Szép karácsonyfa
Nem elég nékem.
Nem elég semmi.
Jön a Megváltó:
Őt magát vágyom
Szívembe venni.
Olyan lesz akkor,
Mintha minden nap
Karácsony lenne!

Puha jászolként
Vár a szívem rád:
Végy, Uram Jézus
Lakozást benne!

(T.E.)

Vissza az újság tetejére

Mária adventi készülete

 Mária adventjéről van egy mosolygós-kedves mondat Szalézi Szent Ferenc levelezésében. Egyszer egy előkelő lány fordult a majdani szenthez. Kolostorba szeretne lépni, de még túlságosan fiatal hozzá. Az évekig tartó várakozás pedig túlságosan is a terhére volna, mert ő annyira vágyakozik a szerzetesi élet után. Ezért kéri a püspököt, eszközöljön ki számára korengedélyt, hogy azonnal teljesíthesse elhatározását.

 A szent bizonyára tudta, hisz főrendi családok lelki atyja és levelező társa is volt, hogy ennek az előkelő kislánynak talán soha életében nem kellett várakoznia, minden kívánsága azonnal teljesült. Úgy érzi, itt az ideje, hogy türelmet tanuljon. Azt írja hát neki: Leányom, gondolja meg, amikor a Boldogságos Szűz arra készült, hogy megszülje az Isten Fiát, mekkora várakozás élhetett benne, s mégsem kért felmentést a kilenc hónap alól, eszébe se jutott, hogy próbáljon lealkudni valamit a várakozás idejéből.

 Nem, Máriának ilyesmi nem jutott eszébe. Ahogy később sem jutott eszébe semmi olyan kérés, amivel bármiképp is kivételes sorsot biztosított volna magának. Hogy lehetett volna enélkül Jézus anyja? Nem szülhette volna nekünk fiát, ha nem lett volna ő maga egészen egy közülünk.

 De nyilván azért sem kért felmentést Mária, mert nem tétlen várakozásban töltötte a kilenc hónapot, hanem tevékeny készületben. Az alázatosság mellett ez a másik „titka” türelmének.

(J. István atyától)

Vissza az újság tetejére

Azoknak, akik komolyan gondolják 3.

(Családi megújulás Krisztusban)

7. A Szentírás olvasása

Hetenként jelöljünk ki alkalmas időt a Szentírás olvasására,

- rövid részletet olvassunk az Evangéliumból,

- igyekezzünk életté váltani a hallottakat,

- adjunk alkalmat azok megbeszélésére, az életből származó tapasztalatok megvitatására.

 

8. Helyes viszony az anyagiakhoz

A fogyasztói társadalom kihívásaival szemben ajánljuk, hogy

- a fényűző anyagiak szerzése nem lehet életcélunk,

- ezek megszerzéséért, megtartásáért nem áldozhatjuk fel egészségünket, sem családtagjaink buzgó ápolását, mert

- a telhetetlen vágyak és igények hajszája elidegeníti egymástól a családtagokat és keményszívű érzéketlen önzésbe viszi őket.

- Ezek szerint alakítsuk gyermekeink értékítéletét is.

 

9. Munkahelyen, iskolában

Tudjuk azt, hogy nagy boldogság a krisztusi emberszeretetben élni,

- ez nyilvánuljon meg szüntelenül munkahelyünkön, az iskolában, az üzletben és az utcán is,

- az előzékenység, a kedves modor, megdicsőíti Jézust, és megszépíti az emberek együttlétét,

- a becsületesen végzett munkánkkal Istennek tartozunk, de önmagunknak, társainknak és hazánknak is,

- tudatosítsuk családunkkal, hogy egyéni életünkben, de főleg a munkahelyünkön nem csupán az anyagi szolgáltatás az egyetlen tényező.

 

10. Részvétel az egyházközségi életben.

A templomi szolgálatokban is vegyünk részt családunk tagjaival, ki- ki a lehetőségeihez mérten. Az énnek kar, a szent szövegek felolvasása, a ministrálás, segítkezés a körmenetek rendezésében, a templom környezetének rendbe tartásában, az egyesületeink életének pezsgőbbé tétele és sok egyéb apró feladat lehetőséget ad erre. Élni kell vele, és nemcsak kritizálni!

(Befejező rész következik)

Vissza az újság tetejére

A chilei bányászok Istenről tettek tanúbizonyságot

(Amiről a médiák hallgattak)

A CBN News arról számolt be, hogy a chilei bányából kimentett bányászok többsége mély lelki életről és az Istenben való töretlen hitről tettek bizonyságot. A riport azt is megjegyzi, hogy mindannyian egyetértettek abban, hogy a hitük tartotta őket épségben és biztonságban azalatt a 70 nap alatt, amíg a föld mélyében voltak.

A riport szerint minden egyes bányász egy olyan pólót viselve jött ki a mentőkapszulából, aminek az elején az állt, hogy „Köszönöm Uram”. A póló hátulján ezek a szavak álltak: „Neki legyen dicsőség és tisztesség”, a 95. zsoltár 4. sorát idézve, ami azt írja: „Kezében vannak a föld mélységei, és övéi a hegyek csúcsai”. A póló ujján pedig „Jézus” neve szerepelt.

Mario Sepúlveda, a második dolgozó, aki kilépett a kapszulából, ezt mondta: „Isten és az ördög harcolt felettem, és Isten győzött. Mindvégig tudtam, hogy ki fognak hozni. Mindvégig hittem az itteni chilei szakemberekben és a Nagy Teremtőben.”

A negyedik felszínre lépő bányász, Carlos Mamani, azonnal letérdelt, ahogy kijött a kapszulából, majd az égre mutatott, hálát adva Istennek, és ugyanígy tett Omar Reygadas, akinek egy Biblia is volt a kezében, a sisakjára pedig ez volt írva:

„Isten él”.

Jézus a világosság - felirat egy sisakon

Egy másik riport megjegyzi, hogy a 19 éves Jimmy Sanches még a bányában rekedve írt egy levelet, amit felküldtek a felszínre, ezzel a szöveggel: „Valójában 34-en vagyunk, mert Isten soha nem hagyott el minket itt lent.”

A chilei bányászok csodával határos megmenekülésére is emlékezve, idézzük azt a zsoltárt, amely mindannyiuknak ennyi lelki erőt, kitartást és reményt adott:

Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt!

Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve!

Mert nagy Isten az Úr, fölséges király minden isten fölött.

Kezében vannak a föld mélységei, és övéi a hegyek csúcsai.

Övé a tenger, ő alkotta, övé a föld, keze teremtette.

Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket!

Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, s kezére bízott nyáj vagyunk.

Bárcsak meghallanátok ma a szavát: „Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint egykor Meribánál [zúgolódás], mint a pusztában Massza [kísértés] napján!

Atyáitok ott megkísértettek, bizonyítékot követeltek, jóllehet látták tetteimet.

Negyven évig viszolyogtam e nemzedéktől. Így szóltam: Tévelygő szívű nép ez, nem ismeri útjaimat.

Ezért esküdtem meg haragomban: Nem mennek be nyugalmam (országába)!”

- XCV. zsoltár -

Gracias, Señor! - felirat a nemzetiszín pólón, chilei zászló a kézben; hálára összekulcsolt kézzel a legidősebb kimentett bányász.

Hálával eltelt szívvel dicsérjük mi is az Urat tetteiért és csodáiért, azért is, amit a chilei bányászokkal tett; dicsérjük és dicsőítsük Őt, mert jó; hisz mi is a mélységekből kiáltunk Hozzá, akár a bányászok a messzi dél-amerikai országban!

A házasságra készülő bányászok kedd este, egy olyan mulatságon kérték meg választottjaik kezét, amelyen kiszabadulásuk óta először mutatkoztak együtt nyilvánosan. Az összejövetelt a tengerparti Caldera városban rendezték egy átalakított vasúti állomáson.

"Tíz együtt töltött év után végre itt az ideje, hogy összeházasodjunk" - mondta Claudio Yanez barátnőjének, Cristina Nuneznek.
Esteban Rojas még a föld alatti elzártságban megígérte feleségének, hogy amint kijut, 25 évi polgári házasság után megtartják a templomi esküvőt is. Ígéretét levélben juttatta el a felszínre azon a csövön át, amin a föld alatt rekedt bányászok a külvilággal tartották a kapcsolatot, amíg ki nem szabadították őket.
"Igent mondtam. Még mindig megvan a levél, hogy meg ne gondold magad" - tréfálkozott a boldog feleség, Jessica Yanez.

(CBN nyomán Szent Korona Rádió)  

Vissza az újság tetejére

Remény nélkül nem lehet normálisan élni!

Az advent eljövetelt jelent. Az Egyház ebben a szent időszakban reményt akar lehelni a sötétségben botorkálók lelkébe. Valaki eljövetelét ígéri, Aki eljött már, de még nincs itt. Hiszen minden új nemzedék híjával van annak tudásnak, amely reményteljes válasz a teljes létre, megtanít jól értelmezni eseményeket, és szól arról a történelmi személyről, Akit kétezer éve nem sikerült semmi ellenerőnek lejáratnia Az adventi várakozás talán soha nem volt annyira időszerű, mint napjainkban. Az emberiséget avatatlan prókátorok mindig nagyobb reménytelenségbe taszítják. Hiszen amint előző nagy pápánk, II. János Pál az Egyház Európában című apostoli buzdításában megállapítja, a remény elvesztésének oka az a gondolkozásmód, amely úgy tekinti az embert, mint a valóság abszolút középpontját, aki elfelejti, hogy nem az ember alkotja Istent, hanem Isten teremti az embert.

Ezért tág tere nyílt a nihilizmusnak E szerint a jövő a semmibe torkollik, ezért itt és most kell habzsolni a kincset, a hírnevet és minden gyönyört. A sír mindent elnyel, nem kell számolni semmiféle felelősségre vonással, számonkéréssel. Az európai kultúra a csöndes aposztázia (igazi értékektől való eltávolodás) benyomását kelti, és az önelégült ember úgy él, mintha Isten nem létezne. Ez valójában - fejezi be a pápa - a halál kultúrája.

Mindez mélységesen megtévesztő, és képtelen annak a boldogságvágynak kielégítésére, amit az emberi szív szüntelen érez. Remény nélkül nem lehet normálisan élni! Akik lezártak a természetfeletti felé, a csak evilági keretek között tartott reményt azonosítják például a tudomány és a technika által ígért paradicsommal, a fogyasztással biztosított hedonista boldogsággal meg az érzékiséggel. Ők előbb-utóbb csalódnak, boldogtalanok lesznek, pszichés zavarokkal küzdenek.

Létezik hát igazi boldogságot jelentő személy vagy léthelyzet vagy értékrend, akit vagy amit bizton várhatunk? Vannak-e jelei a jogos reménynek? Igen, de nem a hitetlen, az istengyűlölő, a tisztátalan, a csaló, a rabló vagy a gyilkos.

Igenis vannak reménykeltő jelek! Elsősorban a keresztény hit sok-sok tanúja. Ők fényt jelentenek az Egyháznak, az emberiségnek, mert a hitetlenség és erkölcstelenség sötétjében felragyogtatják Krisztus világosságát. Jel a szentek sokasága az elmúlt évtizedekben. Előző pápánk több mint nyolcszáz férfit és nőt avatott boldoggá, szentté.

Áldott advent, add vissza önbizalmunkat! Kezünkben egy nemzet sorsa. Advent Jézusa! Segíts jól választanunk!

Kerényi Lajos: Mondom néktek.

Vissza az újság tetejére

Meghívó helyett

”Csillagpuha éjben csupa fény az ég,
Jászol bölcsőjében Isten földre lép.
Szűzi virág árasztja illatát,
Leborul a lélek, s tártmagasba lát.”

A karácsonyi készület idejéhez, Adventhoz érkeztünk. Hagyományainkhoz hűen az öröm vasárnapján, december 12-én a nagymise keretében a jubiláns házaspárok adnak hálát az együtt megélt 25, 50, 55 és annál több év minden öröméért és bánatáért, míg délután fél 5- től KARÁCSONYI HANGVERSENYT lesz, melyre támogatókat, szolgálattevő szereplőket és a zeneszerető hallgatóságot egyaránt szeretettel hívunk és várunk. Az egy órára tervezett, Istent dicsőítő hangversenyen megszólaló dalokat most is Gyimesi László tanár úr állítja össze. Egyeztetni vele személyesen, vagy a 06-35-340-162 telefonszámon lehet.

 Tisztában vagyunk azzal, hogy nem lettünk anyagiakban gazdagabbak. Támogatókat is nehezebb szerezni. Belépődíj most sem lesz, de a rendezvény támogatására minden adományt (sütemény, üdítő, pénz és szervezésben való segítés) az élni akarás jeleként tekintünk

Felajánlásaikat a hangverseny kezdetéig fogadja Beke László, Fábián András és Molnár János.

Támogatói részvételre buzdítva az újabb adományozókat a beérkezések sorrendjében, az alábbiak szerint köszönjük és köszöntjük a 2009 évi anyagi adományozókat: Takarékszövetkezet, COOP ZRT, Egyházközség, Önkormányzat, Balla Mihály országgyűlési képviselő, Csabák Margit és András, Fater BT, Szamovil Kft, FIDESZ területi szervezete, Kristók József, Jamrik József, Kristók János, Mede Szerszámszaküzlet, Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány, Fábián István, Halaj TÜZÉP, Horváth Szikvíz, Záhorszki Ignác, Barák család, Kolping Család Egyesület, Major család, V. I.né és az anonimok.

(szervezők)

Vissza az újság tetejére

Jubileumi Kolping-találkozó Pécsett

Húsz éves a Magyar Kolping Szövetség. Ebből az alkalomból utaztunk Pécsre, Európa kulturális fővárosába szeptember 24-én, Szent Gellért napján Érsekvadkertről, hogy együtt ünnepeljünk az ország többi Kolping Családjaival. A szállásunk Harkányban volt, ahol még minden sokkal zöldebb és melegebb volt, mint Vadkerten. Feltűnt, hogy sok eladó ház van, melyek gazdára várnak. A délutánt a fürdőben töltöttük a strand részen. A gyerekeink el sem hitték, mikor elmeséltük, hogy nem fáztunk fürdőruhában. A kellemes fürdőzés után Bólyba mentünk át. Útközben megcsodáltuk a Villány környéki szőlőültetvényeket. Bólyban Kúcs Gyala és családjának vendégszeretetét élvezhettük. A vacsora mellé saját kiváló bólyi fehér borokat kóstolhattunk. És ha már Villányon keresztül utaztunk, kíváncsiak voltunk, hogyan is készülnek a híves villányi vörösborok. Mindezt megláthattuk (és kóstolhattuk) a Sauska borászatban, ahol 21. századi technológiával készülnek a jobbnál jobb cuvée vörösborok. Pécsre szombaton reggel érkeztünk. A kicsi boltban - ahová betértünk - kérdezték: "Mi lesz itt, hogy ilyen sokan jönnek?"- Húsz évvel ezelőtt egyes sorszám alatt itt jegyezték be a helyi Kolping Család Egyesületet civilszervezetként. Az ünnepi szentmisét a pécsi bazilikában Mayer Mihály püspök úr celebrálta, ezt követte a megemlékezés, ahol számot vetettek az eltelt húsz évről az elnökök és a főprézes. A délutánt a kulturális évadra megszépült belvárosban városnézéssel töltöttük. Megnéztük a világörökség részét képező ókeresztény sírkamrákat, a dzsámiból lett templomot, a csodálatos Munkácsy trilógiáját, és jutott idő egy pohár borra, illetve süteményre a cukrászdában. Vasárnap délelőtt az 1000 éves múltra visszatekintő Mária kegyhelyen, Máriagyűdön vettünk rész szentmisén. A kegytemplom bejáratánál sorra futottunk össze az előző napi Kolping ünnepségen résztvevő csoportokkal, pedig össze sem beszéltünk. A kegyhelyről az alábbi áldással indultunk útra hazafelé, mely áldást kívánjuk mindenkinek a hétköznapokra is:

„Áldja meg világunkat a Gyűdi Szüzanya, és adjon minden embernek benső békét és megnyugvást!”

Bozsó

Vissza az újság tetejére

Quo Vadis Kolping Szövetség?

(választás utáni gondolatok)

A múlt hónapban tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Kolping Szövetség Alsópáhokon.

Nagy várakozás előzte meg az eseményt, mert az utóbbi években sok dolog történt, amik miatt sokan érezhették-érezhettük azt, hogy a szövetség letért arról az útról, amelyen a rendszerváltozás utáni megalakulásakor elindult. Háttérbe szorultak a megfogalmazott célok és érezhetően felerősödött egy a kornak és a külső elvárásoknak megfelelni akaró nézet, ahol teret és szerepet kaptak az ezeket a nézeteket az eredeti céloknál fontosabbnak gondoló csoportok és emberek!

A teljesség igénye nélkül ismertetve, arról volt szó, hogy a Kolping Szövetség iskola és intézmény fenntartó címet és jogot szerzett, ami természetszerűleg azzal járt, hogy a fenntartáshoz szükséges állami pénzek folytak a Kolping Szövetség költségvetésébe, amelyeket kezelni kellett. Ehhez a feladathoz apparátust kellet létrehozni és működtetni.
Komoly szakmai, gazdasági feladat ez, ami nem kis felelősséggel is jár!
Kezdetben nem okozott semmi gondot ez a dolog, de egy idő után kialakult egy kettősség.
Jelesen az, hogy sokan úgy érezték egyre inkább az intézményfenntartói tevékenység (iskolák, szociális intézmények működtetése) kerül előtérbe és a Kolping megítélése is ezen keresztül történik, az eredeti célok pedig háttérbe kerültek.
Ezek a nézetek természetesen az embereket is sokszor megosztották és ez sem a mozgalom érdekeit szolgálta.
Ez a közgyűlés ennek az áldatlan helyzetnek a megszüntetését tűzte ki feladatául.
A megváltoztatni kívánt helyzethez új alapszabály, új vezetőség és szerkezeti átalakulás vált szükségessé!
Az esemény őszinte, feltáró és valóban demokratikus volt. Nem kerülte a problémákat és őszintén feltárta azokat úgy, hogy sikerült személyeskedésektől mentesen beszélni egymással és megoldást találni a jövőt illetően.

Azt gondolom szombat délután a résztvevők úgy érezhették, hogy sikerült a nyomasztó kérdéseket lezárnunk és Isten segítségével megadnunk a választ a címben feltett kérdésre!

Sági Péter

Vissza az újság tetejére

Kedves Barátaim!

Tegnap este 7 óra után indultam haza. Devecsert elhagyva alig tettem meg néhány kilométert, amikor belegondolva, hogy nekem van, hová hazamennem, de akik itt maradnak, azoknak nincs, kijöttek a könnyeim. Ebben persze benne volt az egész nap felgyülemlett feszültség is. A ti imatámogatásotoknak tulajdonítom, hogy napközben sikerült erősnek maradnom.

Hárman is voltunk papok, akik segítőkkel végigjártuk az utcákat Devecserben. Erre a terepmunkára jellemző, hogy volt civil segítő, aki a délelőtti forduló után délutánra inkább csak lapátolást vállalt, mert akkor csak néhány négyzetmétert lát és nem többet. Úton hazafelé arcok villantak be. Sanyi bácsié, aki 70 évesen is takarít. Tibi bácsié, akinek a háza már egészen tiszta volt egy heti munka után. Egy fiatalemberé, aki a kerítésnek támaszkodva tétlenül szemlélte, hogyan dolgozik 10 katona a házának udvarán. (Ugye nálunk is vannak hasonló szituációk. Nem tesznek, csak vesznek és követelnek!) Egy asszony arca is bevillan tudatomban, akinek testvére Kolontáron meghalt a katasztrófában. Laci arca is előttem van, aki szülei házát takarította munkatársaival, barátaival. Egy bokáig iszapban álló asszonyé, aki a kérdésre, hogy mire van most a legnagyobb szüksége, azt válaszolta, hogy gyónásra. Gumicsizmában a mocsokban álltunk mindketten, így tisztult meg a lelke. Más emberek arcából az elszántság tükröződött, hogy nem hagyják el házukat. Megtört, elkeseredett emberi arcok és tettre kész arcok. Őszinte emberi tekintetek. A többség elhagyta a házát, de aki otthon van, reménykedik. Egyetlen jó szóra megnyílnak, s már mondják is élettörténetük évtizedeit, amit néhány óra alatt tönkretett az áradat.

Most új élet kezdődik számukra, ha segítünk nekik új életet kezdeni. A remény ugyan nem sugárzik belőlük, csupán pislog, de ez elég. Érdekes és a magyarokra jellemző is talán, hogy az anyagot senki nem nevezte vörösiszapnak. Amíg a tározóban van az anyag, addig így hívják, de amikor elönti valakinek a házát akkor egészen új nevet kap, s nevetve mondják a furcsábbnál furcsább, általam sosem hallott gúnyneveket. Humorral akarják kifejezni, hogy fölébe kerekednek az anyagnak. Leírhatatlan pusztítást okoz az anyag, de az ember, az élet, az élni akarás erősebb.

Az anyagi segítésen túl imádkozzunk értük, hogy éljen bennük a remény!

István atya

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Az október 14-i alakuló ülést újabb két testületi ülés követte.

Október 26-án kerültek megválasztásra a testület munkáját segítő bizottságok, s tették le esküjüket annak nem képviselő tagjai. Kristók József, Szabó János (kisáruház) és Zsiga László a Gazdasági, Lukácsné Gidrányi katalin, Ruzsin Lászlóné, és Virág Rudolf az Egészségügyi és Szociális, míg Dósa Márton, Hustyava Lászlóné, dr Mácsík Lászlóné a Kulturális és Sport bizottság munkáját segíti.

Állásfoglalás született a GAMESZ átszervezését érintő munkálatokról, valamint a Kisebbségi Önkormányzat „fakitermelői” beadványáról is.

A november 8.-i testületi ülésen az aláírás érdekében megerősítésre került az előző testület által előkészített Hulladékgyűjtési Közszolgálati szerződés, mely a hulladékgazdálkodást, valamint a környezetvédelmet hivatott magasabb szinten szolgálni, betartásával megadva unokáinknak is az élhető környezet lehetőségét. Előzetesben még annyit erről, hogy Pest és Nógrád megye 106 településének hulladék kezelését, benne a szelektív hulladékgyűjtést is a Zöld Híd Régió Kft végzi 2011. január elsejétől.

Ezen az ülésen került elfogadásra az önkormányzati tevékenységek 2011-15 közötti belső ellenőrzési ütemterve is. Egyebek között szerepeltek még az utak, járdák, GAMESZ, Bursa ösztöndíjak anyagi háttere, és egyéb folyamatban lévő ügyek. Döntés született az újabb ülés időpontjáról, ami a lapzártánk idején, november 22-én lesz.

emjé

Vissza az újság tetejére


Hirdetés

2011. január elsején megnyitja kapuit a környék első családi napközije Érsekvadkerten. Szolgáltatásaink: bölcsődés és óvodás korosztály számára egész napos ellátás, fejlesztés, szakember által összeállított menü, napi négyszeri étkezés, igény szerint angol nyelv, népi játékok, hitoktatás, alkalmi gyermekfelügyelet. Iskolás korosztály számára pedagógus irányításával házi feladat elkészítése, gyermekfelügyelet. Külön szolgáltatásaink pszichológiai, logopédiai ellátás, tanulás-és viselkedészavarok felmérése, javítása, konduktor irányításával gyógytorna, mozgásfejlesztés és javítás. Érdeklődni lehet: dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet- nél, a 06/20 4955-049 telefonszámon

A hiredetés plakátja itt olvasható: Kattints ide!

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.december 20. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

A magyar cserkészet története évszámokban

1909. - A nagybecskereki gimnázium értesítője részletesen ismerteti Bi-Pi Scouting for Boys című könyvét

- első terjesztők. Szilassy Aladár, Megyercsi Béla, Sík Sándor

1910. - megalakulnak az első cserkészcsapatok:

1. sz. BKlE (Keresztény lfjúsági Egyesület)

2. sz. BKG (budapesti piaristák)

3. sz. Regnum Marianum

1912. december 28.- a Magyar Cserkészszövetség megalakulása

1913. - Vági tutajút Kralovántól Komáromig, amelyen 105 cserkész vesz részt

- a Magyar Őrszem Szövetség megalakulása, a két szövetség egyesül Cserkész-Őrszem

Szövetség néven, később azonban az őrszem szó kikopik a névből és a köztudatból

1914 - 1918 - az l. Világháború alatt sok vezetőt elvisznek katonának

1919. - újjáalakul a Magyar Cserkészszövetség, megkezdődik a nagyarányú csapatszervezés

1920. - megindul a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja

1922. - Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész

- cserkészeink az elzártságot megtörve külföldre is látogatnak

1924. _ ll. Világjamboreen, Koppenhágában a nemzetek versenyében a magyar cserkészek Anglia és Amerika után a harmadik helyet szerzik meg

- a Magyar Leánycserkész Szövetség megalakulása

1926. - Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkész részvételével 8 országból

1927. _ megnyílik a Hárshegyi Cserkészpark, az Újpesti Központi Vízitelep, a Cserkészbolt Szövetkezet

1928. - a Leánycserkész Világszövetség megalakulása Parádon

1933. - lV. Világjamboree Gödöllőn, amelyen összesen 30 000 cserkész vesz részt, ebből 15000 külföldi 54 nemzetből, a tábor jelképe a Csodaszarvas, hatalmas szerezői és erkölcsi siker a magyar cserkészet számára

1939. - l. Leánycserkész Világjamboree Gödöllőn (Pax Ting - béketalálkozó)

1940. - új, népi hagyományokra épülő próbarendszer kidolgozása a „Teleki-hagyaték” alapján

1941. - Bi-Pi és Gr. Teleki Pál halála

1946. - a Magyar Cserkészszövetség feloszlatása, a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége megalakulása

1947. – Vl. Világjamboree Franciaországban, utolsó alkalommal vesznek részt magyar cserkészek

1948. - a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét erőszakkal beolvasztják a Magyar Úttörok Szövetségébe, a cserkészmunkát végleg betiltják

- a Külföldi Magyar Cserkészszövetség megalakulása, hazánkban illegálisan folyik a cserkészet

1956. - rövid időre újraéled a cserkészet

1963. - Sík Sándor halála

1988. - a Magyar Cserkészszövetség újraalakul a 40 éwel ezelőtti hagyományok alapján

1990. - szerte az országban újjáalakulnak a cserkészcsapatok

1991. - Világjamboree Dél-Koreában, Magyarországot újra képviselik cserkészek

1993. - Gödöllői Emléktábor a Gödöllői Világjamboree 60 éves évfordulójára 1500 résztvevővel

1996. - Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor Ópusztaszeren

A honfoglalás 1100 éves évfordulójára 1100 itthoni és külföldi magyar cserkésszel

1998. - Hadijáték Pákozdon a pákozdi csata 150 éves évfordulójára

2000. - Millenniumi Emléktábor Esztergomban 1700 cserkész részvételével

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

1. A karácsonyi előkészület, ádvent 1 vasárnapjával kezdődik November 28-án.

2. Nov. 28-án, de. FÉL 11.-kor Dr. Udvardy György ezüstmisés püspök atya tartja búcsúi szentmisénket.

November 30-án, kedden Szent András apostolnak, templomunk védőszentjének napján, az esti szentmisén 6 órakor Lukács József, Kartali plébános atyával ünnepeljük.

3. Az első hajnali szentmise nov. 29-én, Hétfőn  reggel  6 órakor lesz.

A hajnali szentmisék rendje: Hétfőn-kedden-szerdán (kivéve: nov. 30) reggel 6 órakor, a többi napokon este 6-kor lesznek adventi szentmiséink. Minden szentmise előtt fél órával gyóntatás. (Használják ki az időt, mert nem biztos, hogy lelkigyakorlatunkkor lesz több gyóntatónk.)

4. Az elsőpéntekesek karácsony előtti gyóntatása, áldoztatása dec. 4, 5-én; a külön, csak erre az alkalomra bejelentetteké dec 8-án. (Kérjük a sekrestyében felíratni őket)

5. December 8-a, szerda: Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe, szentmise: reggel 6 és este 6 óra. 

6. Ádventi lelkigyakorlatos készületünk dec. 16-17-18-án este 6-kor

7. Ádvent 3. vasárnapján (dec.12-én) de. fél 10-kor JUBILÁNS HÁZASOKAT VÁRJUK KÖZÖS HÁLAADÓ SZENTMISÉRE (25, 50, 55, 60 évesek és az azon túliak bármely évfordulót ünnepelnek.)

8. Dec. 12-re tervezzük a szokásos karácsony előtti koncertet.

9. KARÁCSONYI MISERENDÜNK: dec. 25 éjféli szentmise 0 óra 

                        dec. 25-én r. fél 8 - de. fél 10  (Pusztaberkiben fél 12)

            Dec.26-án r. fél 8 de. fél 10 (Pusztaberkiben fél 12)

10. Dec. 31-én, Szilveszter napján, Hálaadás szentmisével este 6 órakor.

KERESZTELÉSEK:

31. Kovács Péter, Bence (Kovács Péter-Lendvai Mónika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

11. Tokodi László – Balogh Magdolna

HALOTTIANK:
50. Zöllei István (1943)
51. Bozsonyik János (1921)
52. Pásztor Istvánné, Vincze Mária (1923)
53. Percsina Pálné, Csernák Margit (1925)
54. Molnár Jánosné, Valacsik Borbála (1919)
55. Erdős Erzsébet (1940)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

December

1. szerda        -

2. csütörtök    - Varga Jánosné született Pálinkás Julianna, szülei, testvérei, élő és elhunyt családtagokért

3. péntek        - Pistyúr János, felesége Erdős Margit, szüleik, hozzátartozók

                        - Híves Mihályné született Mrekvicska Julianna születésének 100. évfordulója, férje, élő és elhunyt családtagok

                        - Boda Sándorné született Nagy Mária, édesanyja és nagyszülei

4. szombat     - Márton Sándor, szülei, élő és elhunyt családtagok

                        - Mrekvicska Ignác (10. évforduló) szülei, Szabó Vince, felesége Kormosói Ilona és szülei, Csillag Gyula és szülei

                        - Vitéz János (17. évforduló) édesanyja, öccse József, anyósa Szarvas Józsefné Kovács Margit és hozzátartozók

5. vasárnap    - Hegyi János 2. évforduló és elhunyt családtagokért

                        - Pálinkás István 1. évforduló és elhunyt hozzátartozók

                        - Klinger József, szülei, apósa, anyósa, hozzátartozók, Kakas Mihályné született Hustyava Mária és hozzátartozók

6. hétfő           - Urbán és Gresina család élő és elhunyt hozzátartozóiért

                        - Kristók István 10. évforduló, felesége Dósa Erzsébet, sógora, a Gréczi és Valkó család halottaiért

7. kedd           -

8. szerda        - Vitéz János, öccse József, édesanyjuk, valamint Kristók János és a család elhunyt tagjaiért

                        - Vodnák Imre 11. évforduló, felesége Szűcs Mária, Mák Ferenc, felesége Kovács Anna, Szalai Erzsébet és Juhász János

                        - Erdős István, felesége, lánya, veje, Percsina Pálné, férje és fia

9. csütörtök    - Szabó Ignác, felesége Bozsonyík Ilona, nászuk Szlúka János és felesége Dósa Anna és szüleik

10. péntek      - Erdős István, felesége Boda Erzsébet, veje, unokája és hozzátartozók

                        - Pincze András, felesége Nagy Anna, szüleik, fiuk Ferenc, Busai Kázmér és szülei

                        - Laczó János, felesége, Szabó Ignác, felesége, szülők, nagyszülők, testvérek és élő családtagok

11. szombat   - Szabó Gergely, élő és elhunyt hozzátartozóiért (Alapítványi)

                        - Boda János 2. évforduló, és szülei

                        - Pálinkás József, felesége Mrekvicska Margit, szüleik és hozzátartozók

12. vasárnap  - Antall József miniszterelnökért (Alapítványi)

                        - Pistyúr Gábor hősihalott, felesége, 2 fia János és Gábor, hozzátartozók, Jakubecz János, felesége és szüleik

                        - Paulicsek József 25. évforduló, szülei, hozzátartozók, és a Szabó család halottaiért

13. hétfő         -

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök  - Szrenka József, felesége Laczó Margit, fiuk, szüleik, Laczó Mihály és hozzátartozók

17. péntek      - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és vejük

                        - Nagy János, 2 felesége, hozzátartozók, Vitéz István, felesége és hozzátartozók

                        - Nagy Ignác, Csernák István és hozzátartozók, Káposzta József és hozzátartozók

18. szombat   - Kordics károly, felesége Kristók Erzsébet, Kordics és Kristók család halottaiért

                        - Viktor Istvánné, férje, násza Szakács József, felesége, 2 fia, lánya, menye és hozzátartozók

                        - Vitéz Sándor, fia Sándor és a család halottaiért

19. vasárnap  - Rith Veronika, szülei, Rith és Sztrecskó család elhunyt tagjai

                        - Pstyúr János (1941), Súth, Varga és Pistyúr család elhunyt tagjaiért

                        - Vitéz Ferenc, szülei, dr. Borsa Mihály, szülei, testvérei, nagyszülők és élő családtagok

20. hétfő         -

21. kedd         -

22. szerda      - Molnár és Murányi család halottaiért

                        - Bada István, felesége Molnár Margit, szüleik, gyermekeik, vejeik és a Záhorszki család halottaiért

23. csütörtök  -

24. péntek      -

25. szombat   -

26. vasárnap  - Kosztrihán István, édesapja József és elhunyt családtagok

                        - Molnár Lajosné, bátyja, apósa, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Szabó Péter Pál 6. évforduló, Erdélyi Béla, felesége, gyermekeik és nagyszülők

27. hétfő         - Molnár János és hozzátartozók, Pásztor Ignác, dr. Mészáros Ede, felesége Margit (Alapítványi)

28. kedd         - Boda Gyula, szülei és nagyszülők

29. szerda      - Csillag János hősi halott, felesége, szüleik és leányuk Erzsébet

30. csütörtök  -

31. péntek      -

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre