Vadkerti harangok
2010. Október


A szentek szolidalitása
Szentmiseszándékok
Ha meghalok
Életige
Azok, akik komolyan gondolják 2
Márianosztra
Mini-evangélium
Egy búcsú üzenete
A fal
Önkormányzati hírek
Mi kell a változáshoz?
Boldogok az irgalmasok...
A Biblia és a mobilom
Televízió Zsoltár
Hirdetés
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

A szentek szolidaritása

Gondolatok mindenszentek ünnepén

 A szolidaritás a mai emberiség egyik legvonzóbb jelszava. Emberi természetünkből fakadó törekvés. A puszta érdekeket hirdető világban összetartozásunk tudatának és érzésének bizonyítéka, lásd Felsőzsolca vagy Kolontár esetét. Mert miközben az erkölcsi érzéket a vak önzés áradat vörös iszapként fenyegeti a vallásukat elveszítő tömegekben, a szoliraditás érzését nem lehet elfojtani. S amikor igazságtalanul elítélnek valakit a világban, aki jó ügyért harcolt, kontinentális távlatokból állnak ki mellette nagyon sokan az emberi szolidaritás jegyében.

A szolidaritás családokon belül, iskolákban, politikai szervezetekben, országunkban, határainkon túl is jelentkezik. Ezt emeli még magasabb szintre Egyházunk, amikor a II, Vatikáni Zsinat szövegeiben az emberiséget egy nagy családnak tekinti, hiszen a családtagok szolidaritása múltjában a legrégibb és hatékonyságában a legerősebb.

A „legek könyvébe” mégsem az emberiség összetartozásának tudata kerül. Még ennél is tágasabb a „küzdő”, „szenvedő” és „győzedelmes Egyház”szolidaritásának megélése, amelynek ünnepe a MINDENSZENTEK. Ez ugyanis a földit köti össze a földöntúlival, a tér és az idő történelmi dimenzióit azzal a másik világgal, amely fölötte van térnek és időnek. Igaz viszont, hogy az ünnep nevében a szentekre utal, de nemcsak a kanonizáltakra vonatkozik, hanem minden üdvözültre és az örök kapuzár megnyitására váró tisztítótűzben szenvedőkre is.

Az üdvözült lét csak a tisztákat fogadja be. Velük vagy az odaáti tisztulásra várakozó lelkekkel  a kapcsolat mobiltelefonon és egyéb informatikai eszközzel nem vehető fel. Az imádság és az emlékező szeretet hullámhosszán jön létre az üdvösség eget-földet összekapcsoló szolidaritása.

A temetőkben éjszakába nyúlóan gyertyák milliárdjai égnek szerte a világon. Nem véletlen, hogy mindenszentek ünnepe bensőséges kapcsolatban van a halottak napjával.

Megható, hogy hányan vannak a kegyeletet megadók sokaságfában, akik még távolról útra kelve is meglátogatják elhunyt szeretteik sírját, és imáik kíséretében vagy csendes jelenlét mellett meggyújtják az emlékezés gyertyáit. Annál fájdalmasabb látni a kivételt: egyes fiatal családtagokat, akik a „semleges nevelés” gyümölcsként zsebre tett kézzel, unottan netán rágógumi és cigaretta kíséretében nézik a gyertyákat meggyújtó, az emlékezés virágait elhelyező szülőket, rokonokat, mint akik kiszakadtak az emberi kegyelet humánumának térben és időben egyetemes közösségéből.

„Emlékezz ember!” Emlékezz azokra, akik révén a világra jöttél, akik fölneveltek és szeretetükkel sorsukban hordoztak. Felejtsd el most a rosszat, ami esendő létükből adódhatott. Emlékezz azokra, akik melletted voltak és segítettek, hogy ne csak biológiai mivoltodban nevezzenek embernek. És ha az értékek dolgában „semlegesnek” is neveltek az iskolában, most nézz jól körül, és vedd észre, hogy mit jelent embernek lenni abben a teret és időt átölelő egyetemes kegyeletben.

Mindenszentek ünnepe a halottak napjához kapcsolódik. Hiszen a kegyeletben is van valami szent. Örök emberi vágy, hogy „Emlékezz rám!” Most itt a jó alkalom. Jusson eszünkbe a Szentírás „aranyszabályának” bölcsessége. Úgy add meg a kegyeletet elhunyt szeretteidnek, ahogyan kívánod, hogy az utódok majd neked is megadják azt. Égő gyertyákkal pár szál virággal, zsebre tett kezek nélkül.

(béel cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Gárdonyi Géza: Ha meghalok

Ne nézzetek rám borzalommal,
Ha meghalok:
Az a halott a koporsóban
Nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltünt. A láng, - az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
S ne mondja a pap: „Ime, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
S ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
S végül kiált: „Hát Isten veled!”
Ne le a sírba integessen nékem,
Fölfelé nyújtson búcsuzó kezet!

(Gárdonyi Géza)

Vissza az újság tetejére

Életige

Evangélium mindennap

„Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” (Mt 18, 22)

Jézus ezekkel a szavakkal válaszolt Péternek, aki miután csodálatos dolgokat hallott, ezt kérdezte tőle: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer?” Mire Jézus: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” Pétert, akinek természetes jóságát és nagylelkűségét ismerjük, valószínűleg fellelkesítette a Mester beszéde, ezért elhatározta, hogy valami újat, valami egészen rendkívülit fog tenni: akár hétszer is megbocsát. […] Jézus azonban így felelt: „hetvenszer hétszer.” Szerinte tehát nincs határ: mindig meg kell bocsátani.

Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.”

Ez az ige Ábrahám egyik leszármazottjának, Lámechnek a szavait idézi emlékezetünkbe: „Ha Káint hétszer bosszulták meg, Lámechet hetvenhétszer.” A világ fiainak elhatalmasodó gyűlölete olyan a kapcsolatokban, mint a medréből kilépni készülő folyó. Jézus ezzel szemben a szüntelen, a feltétlen megbocsátást hirdeti, mely képes megszakítani az erőszak ördögi körét. A megbocsátás az egyetlen út, amely gátat vet a rossz terjedésének, nehogy elpusztítsa önmagát az emberiség a jövőben.

„Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.”

Bocsássunk meg! Mindig bocsássunk meg! A megbocsátás nem egyenlő a felejtéssel, amely gyakran azt jelenti, hogy nem akarunk szembenézni a valósággal. Nem gyengeség, amely félelemből nem vesz tudomást a hibáról, ha nála erősebb követi el. Nem is abban áll, hogy jelentéktelen apróságnak tekintünk súlyos vétkeket, vagy jónak ismerjük el azt, ami rossz. A megbocsátás nem közömbösség, hanem tudatos, szabad, akarati cselekvés: bár testvérünk rosszat tett velünk, elfogadjuk őt olyannak, amilyen, ahogy Isten hibáink ellenére elfogad minket is, bűnösöket. A megbocsátás abban áll, hogy a sértésre nem sértéssel válaszolunk, hanem a szerint cselekszünk, amit Pál mond: „Ne győzzön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat.” Ha megbocsátasz, lehetőséget adsz annak, aki megbántott, hogy új kapcsolatba kerüljön veled. Ezáltal ő is, te is új életet kezdhettek, és olyan jövőt remélhettek, melyben nem a rosszé az utolsó szó.

„Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.”

Hogyan éljük tehát ezt az igét? Péter azt kérdezte Jézustól: „Hányszor kell megbocsátanom testvéremnek?” Jézus válaszában leginkább a keresztényekhez szólt, vagyis egyazon közösség tagjaihoz, a köztük levő kapcsolatokról. Elsősorban tehát ott kell így viselkednünk, ahol összeköt a hit: családban, munkahelyen, iskolában vagy a közösségben, ahová tartozunk.
Hányszor előfordul, hogy egy mozdulattal, egy szúrós megjegyzéssel viszonozni akarjuk a sértéseket.
Tudjuk jól, akik együtt élnek, gyakran szeretetlenek egymással különböző természetük folytán, ingerültségükben vagy egyéb okok miatt. Jusson eszünkbe: a béke és az egység csakis úgy tartható fenn a testvérek között, ha újra meg újra megbocsátunk.
Mindig hajlamosak leszünk arra, hogy testvéreink hibáira, múltjára gondoljunk, és másnak akarjuk őket, mint amilyenek igazán… Váljon szokásunkká, hogy új szemmel nézzük, újnak lássuk őket, mindig azonnali és teljes elfogadással, akkor is, ha nem bánják meg, amit tettek!
Mondhatjuk, hogy „ez nehéz”. Bizony így van! De éppen ezért szép a kereszténység. Hiszen Krisztust követjük, és Ő a kereszten az Atya bocsánatát kérte azok számára, akik a halálát okozták, és aztán feltámadt.
Bátorság. Kezdjünk el így élni! Biztos, hogy soha nem tapasztalt béke és túlcsorduló öröm fog eltölteni bennünket, új, még ismeretlen öröm.

Chiara Lubich

Vissza az újság tetejére

Azoknak, akik komolyan gondolják 2.

4. Családi étkezés

 A családi étkezést értéknek tartjuk,
- közös imával kezdjük és zárjuk,
- ezt az imát vendégeink miatt se hagyjuk el,
- ne legyen ez az alkalom a számonkérés, a dorgálás helye.

5. Tartózkodás a szenvedélyektől

Amint mi magunk sem, úgy gyermekeink sem lehetnek a könnyű szórakozás rabjai,
- tartózkodunk az alkohol, a kávé és minden egészségre ártalmas szer túlzó fogyasztásától,
- gyermekeinket óvjuk a kólák, a fagyik, az édességek túlzásaitól,
- ugyanígy teszünk különbséget a videokazetták között is,
- óvjuk gyermekeinket a túlzó számítógépes játékoktól, a kemény rockzenétől, a diszkók negatív hatásaitól,
- minden durva és trágár hangvételű vagy agresszív tartalmú műsort, horrort vagy pornót kizárunk otthonainkból,
- a testi- lelki egyensúly érdekében családunkban kellő hangsúlyt kap az olvasás, a társasjáték, a testmozgás, s a kirándulások.

6. Idősek szeretete

Idős családtagjainkat szeretjük, tiszteljük, értékeljük,
- őket gondjaikkal együtt vállaljuk,
- a többi rokoni kapcsolatot is ápoljuk, sőt más családokkal is barátságot keresünk,
- az idősek okos érdeklődéssel és őszinte szeretettel tegyék magukat szeretetre méltóvá.
(folytatás a következő számban)

Vissza az újság tetejére

Búcsújáró helyek Magyarországon 4. rész

Márianosztra

Fekete Madonna kegyhelye

 Márianosztrát Nagy Lajos király alapította 1352-ben a magyar alapítású és az általa nagyon kedvelt pálos szerzetesek részére. A kolostor mellé Magyarok Nagyasszonya tiszteletére templomot emeltetett. A település a templom titulusáról, védőszentjéről kapta nevét, latinul: Maria nostra, ami szó szerinti fordítással a Mi Máriánk, magyarosan Magyarok Nagyasszonyát, népiesen a Boldogasszonyt jelenti. Nagy Lajos királynak "Ez volt a legkedvesebb kolostora. Fényes visegrádi palotájából gyakran járt ide, hogy ima és elmélkedés között merítsen erőt nagy birodalma ügyeinek intézéséhez, s a maga erősítéséhez.

Mielőtt elindult a velencei hadjáratba, itt jövendölte meg neki nagy győzelmét a szent életű Lukács házfőnök. Egyben azt is jelezte neki, hogy remete Szent Pál testét fogadalmához híven megszerzi Velencétől. A legenda szerint itt hajtott dús lombozatot az a hársfacsemete, melyet Lukács atya ültetett el jövendölése emlékére, s melyet a királyról Lajos fájának neveztek el. A fa a XV. században a törökökkel vívott harcokban pusztult el" (Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története, I. köt.)

Márianosztráról indult el 1382-ben az a tizenhat magyar pálos szerzetes, akik megalapították a Jasna Gora-i kolostort, amely nemsokára látogatott búcsújáró hellyé tette Czestochowát.

Márianosztrát meglátogatja Kapisztrán Szent János, aki azzal a megállapítással távozik: ha szenteket akartok látni, menjetek Márianosztrára!" Ezek a szentek a pálos szerzetesek voltak, akik szigorú, vezeklő életüket az országért, a népért ajánlották fel Istennek.
 Márianosztrát Mátyás király és felesége, Beatrix királynő, valamint az utána következő királyok is meglátogatták.
 A török hódoltság alatt pusztulásnak indult a feldúlt kolostor. Csak évtizedekkel Buda felszabadítása után kezdődött meg a kolostor felújítása és a rendi élet újjászerveződése Czestochowából érkező lengyel szerzetesek segítségével.

1712-ben kezdődött meg a helyreállítása Széchenyi György esztergomi érsek 17 ezer forintot kitevő hagyatékából. Elsőnek a szentélyt állítják helyre, melynek gótikus ívei még jó állapotban maradtak. Ezután következik a hajó, melyet teljesen újra kell építeni egészen az alapoktól. Vépi Máté pálos atya tervei szerint készült el a hajó a két toronnyal, barokk stílusban 1720-ra, betartva a középkori pálos-építészeti szabályt, hogy a szentély és a hajó hossza egyforma legyen. A belső berendezés, az oltárok Hassenmiller János pálos testvér művészi elgondolását fémjelzik. A főoltár és a mellékoltárok fa felépítménye is az ő alkotása. A főoltár központi helyén foglal helyet a márianosztrai csodatevő kegykép.

Márianosztra új templomát 1729. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján szentelte fel Esterházy Imre hercegprímás, esztergomi érsek, aki maga is pálos szerzetes volt.

Amikor 1711-ben megkezdődött az ősi pálos kolostor és templom újjáépítése, ez Czestochowában igen nagy örömöt váltott ki, s egy pálos atya megfestette a czestochowai kegyképnek a változatát. Mielőtt azonban elhozták volna, hozzáérintették a Czestochowában levő csodatevő kegyképhez, mert ők nem csupán művészi értéket akartak Márianosztrának ajándékozni, hanem kegyképet, ami azt jelenti, hogy annak a másiknak minden kegyelmi erejét is akarták ajándékozni. Úgy látszik Isten kegyelméből sikerült is, mert az első rendkívüli csodás gyógyulás 1739-ben történt, amikor egy haldokló testvér egy szempillantás alatt meggyógyult. Ennek híre természetesen bejárta a környéket és a zarándokok száma évről évre nagyobb lett.

Ennek népszerűségét, s gyorsan kibontakozó tiszteletét jelzi, hogy 1749. augusztus 31-én megkoronázták. (Újabb koronázására 1983. október 2-án került sor, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe előtti napokban, amikor Lékai László bíboros, prímás a magyar Szentkoronára emlékeztető fejdísszel ékesítette. )

 II. József császár a rendet és a kolostort 1786-ban föloszlatta. Bár a templomi szolgálatot egyházmegyés papok ellátták, a pálos kolostor 1858-ig üresen állott. Akkor császári rendelkezésre női fegyházzá alakították át, amelyben Vincés nővérek szolgáltak. 1950-től férfi fegyház. 1989-től tértek vissza ismét a pálosok, s ők látják el a kegyhely gondozását.

Égi Édesanyánk, Világ Királynője,
Nevednek erejével zúzd össze a Sátánt minden eszközével együtt.
Belőlünk pedig nevelj szenteket a kegyelem által.
Győzd le bennünk a világ szellemét és győzd meg általunk a világot,
hogy mielőbb eljöjjön Jézus Szíve országa
akié vagyunk egészen. Amen!


(Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon, Panoráma, Budapest, 1990. 104-105.old.)


Vissza az újság tetejére

Mini-evangélium

Van Isten,
Szeret az Isten,
Eljött az Isten,
Megbocsát az Isten,
Hazavár az Isten.

Vissza az újság tetejére

Egy búcsú üzenete

„Ma, mint hazánk Nagyasszonyához,
Kiált hozzád a honfi szó.
Jövendőnk tépő aggodalmán,
Keservtől, bútól hangozó.
Ne vesd meg a buzgó könyörgést,
Gyermekeid nagy bánatát!
Ó hallgasd meg a honi búnak
Esdeklő, zokogó szavát!”

Hóharmatra ébredtek a palóc tájak október 10.-e reggelén és ködös út vezetett Szentkútra. Az érkezésünket már napfény fogadta. Ezzel köszöntötte a Magyarok Nagyasszonya a közösségben ünneplésre készülő zarándokok seregét, akik határok belülről (élükön a kolping keleti körzet nagyszámú csapata) és kívülről egyaránt eljöttek nemzeti zarándokhelyünkre.

Már egy órával a szentmise előtt, 10 órakor, megtelt a szabadtéri oltár előtti tér, és a szentmise kezdetéig zúgott az ének a Nagyaszzonyunk és égi édesanyánk tiszteletére, kérve közbenjárását ahhoz, hogy az előttünk álló keresztúton fia példájára emelt fővel, derűvel, győztesen tudjunk végig menni.

Isten jósága sokféleképp nyilvánul meg, hallhattuk Várszegi Asztrik püspök atya, pannonhalmi főapát prédikációjának fontos, bevezető bejelentését. E jó idő és ennyi együtt imátkozó testvér, köztük a szentmise keretében bérmálkozóval, már ajándék. Az itt létünk ajándék, hisz az imádságos helyek ennyi égre emelt tekintetű testvérrel, a lelki oázis tápláló forrásai önzéssel teli világunkban. Kiszakadtunk környezetünk taposó malmából, s tanulunk meg itt figyelni másokra. Ünnep is ez az együtt imádkozás a Magyarok Nagyasszonya lába előtt. Az ünnep pedig öröm, ami a szürke hétköznapokban is megmarad, mosolyt kell, hogy fakasszon arcainkon, őszinte mosolyt, ami a szeretet megnyilvánulása. Ezzel a mosollyal kell vonzóvá tenni közösségeinket, Egyházunkat egyaránt, ami egyben küldetésünk is a világban. Küldetésünk tehát nem más, mint az isteni örökség felelevenítése és minden napi megélése. Csak ezzel az életformával lehetünk úrrá lenni a ránk zúduló nehézségeken, lehet az árvíz, földrengés vagy vörösiszap. Igaz a XX. Század nagyon kifosztott bennünket a jót tenni jó gondolatkör megélési igényétől. Jobban, mint tatár, a török és a többiek. Ám még most sem panaszkodni kell, hanem cselekedni a régi recept szerint, ami már oly sokszor segítette át nemzetünket a történelmi viharokon és vészeken  Forduljunk hát bátran a Magyarok Nagyasszonyához, égi Édesanyánkhoz, mert Ő soha el nem hagy minket és közreműködésével csak is fény száll szép hazánkra.

Szentkút, 2010.10.10. emjé

Vissza az újság tetejére

A fal

Egy kopár, sziklás sivatagban élt két remete. Találtak két barlangot, amelyek egymással szemben álltak. Évekig tartó imádkozás és hosszú önsanyargatás után az egyik remete úgy gondolta, hogy elérte a tökéletességet. A másik remete meglehetősen jámbor volt, jólelkű és megbocsátó. Megállt beszélgetni a ritkán arra járó zarándokokkal, vigaszt és menedéket nyújtott azoknak, akik eltévedtek és azoknak, akik valahonnan menekültek. - Ez mind az elmélkedésből és az imádkozásból elvett idő - gondolta az első remete, aki nehezményezte a másik mulasztását. Hogy látható módon megmutassa neki, mennyire távol áll még a tökéletességtől, elhatározta, hogy minden alkalommal, amikor a másik bűnt követ el, egy követ helyez a saját barlangja elé. Néhány hónappal később a barlang előtt tömör, szürke kövekből épült fal emelkedett. És ő bennmaradt befalazva. Néha a hétköznapi megbántódásokból, a sértésekből, a csendből, a megoldatlan kérdésekből és a dacból falat építünk szívünk köré. A legfontosabb feladatunk az, hogy megakadályozzuk, hogy ne épüljenek föl ezek a falak. Főképpen pedig az, hogy ne legyünk kövek a többiek falában.

Vissza az újság tetejére

Önkormányzati hírek

Október 14-én, ünnepi ülés keretében megalakult a két hete választott önkormányzatunk melynek keretében Molnár Jánost választották az alpolgármesteri posztra. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíj nélkül, társadalmi munkában tevékenykednek a közösség javáért.  Szándékunk az, hogy a községünk lakóiért, nem pedig miattuk fejtsük ki szolgálatunkat. Döntéseinket a nyilvánosság előtt szeretnénk meghozni, melynek legyen tanúja az ülés végén a képviseltekkel egy közösségben készült fotó is. A következő ülés október utolsó keddjén este 6-kor az Ifjúsági házban lesz (Képújságunkon is meg lesz hirdetve), ahová szeretettel hívunk minden alkotni vágyó választópolgárt. Emlékeztetőül a megválasztott képviselők névsora: dr Kovácsné Nagy Mária polgármester, Fábián Attila, dr Kovács János, Molnár János, Ősziné Kaba Lívia, Szabó János és Valent József.


Vissza az újság tetejére

Mi kell a változáshoz?

(választás utáni gondolatok)

Egy kicsivel több kedvesség és egy kicsivel kevesebb kapzsiság,
Egy kicsivel több odaadás és egy kicsivel kevesebb elvárás,
Egy kicsivel több mosoly és egy picivel kevesebb grimasz,
Egy kicsivel kevesebb rúgás abba, aki elterült a földön,
Egy kicsivel több „MI” és egy kicsivel kevesebb „ÉN”,
Egy kicsivel több nevetés és egy kicsivel kevesebb sírás,
Egy kicsivel több virág az életben
És egy kicsivel kevesebb a sírokon.
/kk-2003/

Vissza az újság tetejére

Boldogok az irgalmasak...

„Boldogok az irgalmasok, a szeretet megszállottjai, akiknek belső szükségessége az, hogy segítsenek, hogy szolgáljanak, és megkönnyítsék mások életét…, írja Szent-Gály Kata Fény és vallomás című könyvében. Eme idézet nagyon is igaz a Támogató Szolgálat aktív működtetőire, akik valóban elesett, sérült és fogyatékkal élők irgalmasai.

Napi munkájuk mellett időt szakítanak arra, hogy közösségi programokat is szervezzenek a sérült gyermekeknek, felnőtteknek. Íme néhány szép példa:

Megható köszöntésben volt része az édesanyáknak, amikor Erzsike az Ave Mária gyönyörű dalával lepett meg bennünket. Azok az anyukák, akik a sors akaratából sérült gyermeket nevelnek, minden nap küzdelem, hálás küzdelem.

A gyermekek örömére eljutottunk a Fővárosi Állat – és Növénykertbe is, ahol a rengeteg állat mellett 3D-s filmet is láttunk egy elveszett kisdisznóról. Az állatsimogató pedig külön élmény volt gyermekeink számára, amely az arcok sugárzásából messziről meglátszott.

A nyár újabb kirándulást is tartogatott a számunkra. Most Hollókő volt az uticél. A vár lenyűgöző és félelmetes magasságban áll, ám a kis csapatunk meg sem állt annak legmagasabb pontjáig. A faluba érve ismét csak gyönyörködni tudtunk a palóc - világ szépségeiben: a házak, a szőttesek, az edények és a népviselet szívet melengető hatással volt ránk. Nem hiába a világ-örökség része e nógrádi kis falu.

Aztán elérkezett szeptember 8.-a, Kisasszony napja.. Ekkor ismét összejöttünk és elindultunk Szentkútra, hogy eme kedves zarándokhelyen köszönthessük mindannyiunk édesanyját, Máriát. Az időjárás ugyan nem volt barátságos, mégis sok zarándok testvérrel ünnepelhettünk egy közösséget alkotva. Itt ünnepelni különösen jó, mert rohanó világunkban Szentkút lelki forrásokat fakasztó lelki oázis. S az itt elmondott imáink is meghallgatást nyernek,s nem múlnak el nyomtalanul.

Aztán voltak személyes ünnepeink is köztük több születésnappal. Az erdei háznál Zsófikát és Lacit köszöntöttük, legutóbb pedig Jánoskát éltettük nagy szeretettel. Mindannyian nagyon örültek e megemlékezésnek.

Zárásként mit is lehetne mondani, mint a szívből jövő köszönet szavait és kérni az Úr áldását további munkátokra! Ennek legyen jele Szent-Gály Kata fenti idézetének folytatása: „…Olyanok, mint az önmagán túlcsorduló forrás, mely személyválogatás nélkül engedi, hogy merít5senek a vizéből, Isten is engedni fogja, hogy beteljenek Vele.”

Ilyenek vagytok ti nekem, nekünk.

Évad.2010.10.06. (Sz-né Babík Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

A Biblia és a mobilom

Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a mobilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén elsőként ezt vennénk elő?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
Mert a Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk  Vele kommunikálni, aki ezen keresztül válaszol.
És miért jobb a Biblia, mint a mobil?

Mert soha nem kell a térerő miatt aggódnunk, ugyanis Jézus Krisztus megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész Földön és aláírta azt a  szerződést, mely örökre szól és állja minden számlánkat, így ingyenesen hívható…

S az akkumulátoraink feltöltését is elvégzi, ha kérjük…

Vissza az újság tetejére

Televízió Zsoltár

A tv az én pásztorom
Nincs igényem másra!
Kényelmes fotelokban helyet készít nekem,
A hittől egyre távolabb vezet engem
Lelkemet lerombolja
Az érzékiség és az erőszak ösvényén vezet,
Szerkesztői nevében.
Járjak bár a keresztény felelősség köntösében,
Nem zavar meg semmi,
Hiszen a tv velem van,
Kábelei és távkapcsolója megvigasztalnak engem.
Ellát minden jóval
Világiasságom törekvései szerint,
Megkeni fejemet
Humanizmussal és a törtetéssel az anyagiak felé,
Kívánságaimat színig betölti.
Garantált lustaság és nemtörődömség
Fog követni engem
Életem minden napján,
Én a tv nézők házában lakom
Időtlen időkön át.

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

A bátorság és a szeretet a két legnagyobb ajándék. Mindannyian elszenvedünk vereségeket, ám ha ezt jókedvvel fogadjuk, okulunk belőle, és legközelebb másként próbálkozunk, meg fogjuk találni a beteljesedést, mondta Rosanne Brown.

A dicsőség nem kopik meg, sőt mindig fényesebb lesz, valahányszor vereséget szenvedünk, tartja az ősi kínai közmondás.

Vissza az újság tetejére


Hirdetés

2011. január elsején megnyitja kapuit a környék első családi napközije Érsekvadkerten. Szolgáltatásaink: bölcsődés és óvodás korosztály számára egész napos ellátás, fejlesztés, szakember által összeállított menü, napi négyszeri étkezés, igény szerint angol nyelv, népi játékok, hitoktatás, alkalmi gyermekfelügyelet. Iskolás korosztály számára pedagógus irányításával házi feladat elkészítése, gyermekfelügyelet. Külön szolgáltatásaink pszichológiai, logopédiai ellátás, tanulás-és viselkedészavarok felmérése, javítása, konduktor irányításával gyógytorna, mozgásfejlesztés és javítás. Érdeklődni lehet: dr. Szrenkáné Nagy Erzsébet- nél, a 06/20 4955-049 telefonszámon

A hiredetés plakátja itt olvasható: Kattints ide!

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.november 15. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Az én cserkészmúltam

Én nyolc éve léptem be a cserkészek közé. Nem bántam meg, mert azóta is cserkész vagyok. Fölavattak kis cserkésszé és már két éve nagy cserkész lehettem. Minden évben Van cserkészfarsang (itt őrsönként beöltözünk, és előadunk valami vicceset, utána pedig tombolázunk, és végül jöhet a buli), cserkésznap (vetélkedő melynek néhány állomása a faluban van) a legjobb a cserkészmikulás (ajándékcsomagot készítünk amit a „mikulás” sorsol ki) és a cserkészkarácsony (a nagymise után a cserkészházba megyünk és megnézzük, hogy mit hozott a Jézuska).

Havonta van cserkészmise, hetente pedig gyűlések, amin nagyon jól szoktunk szórakozni. A cserkészgyűlés nem csak szórakozás, hanem „kemény munka”, hiszen itt tanuljuk meg a törvényeket, és a cserkész élet rejtelmeit. Néhány gyűlésen még az is előfordul, hogy főzőcskézünk. Minden cserkésztáborban Van egy téma, pl. volt már Hunyadi Mátyás és a fekete sereg, Paraszt tábor, Hunok, Kalózok stb. A táborban mindig szoros a napirend ami általában így néz ki: 7-kor ébresztő,7:30-kor reggeli torna, 8-kor reggeli, 8 30-kor indul a napi program,14 30-kor indulás haza, 3-kor csendes pihenő (ami nem mindig csendes, mert a katicák vagyis mi állandóan hangoskodunk). 4-kor csapat program, 6-kor fürdés (ez vagy a fürdősátorba vagy a mellettünk lévő pataknál történik). 7-kor tábortűz, 10-kor takarodó.

Hát remélem sokatoknak felkeltettem érdeklődéseteket és csatlakoztok hozzánk.

Hegedűs Dóra

Mödlingi kiruccanás

Mödling egy csudaszép osztrák kisváros, Bécs közelében. Október 16-án hajnali 4 órakor vágtunk neki az Útnak. 9 óra után megérkeztünk a településre, megkerestük a sziklát, amelyet mászni terveztünk.

Kissé didergősen vettük fel a szerelést, de miután elkezdtünk mászni, rendesen kimelegedtünk, még egy-két ruhadarabtól meg is szabadultunk. Egy kb. 150 méter magas szikla, amelyet megmásztunk, a mászás mintegy 40 percig tartott (az itt készült képekből kettő lent látható). Miután felértünk a gerincre, ahol a mászás véget ér tízóraiztunk egy kiadósat, majd sétáltunk egy nagyot a szemközti hegyen. Végül megint másztunk egyet, és délután, alaposan elfáradva (de sok-sok élménnyel gazdagabban) elindultunk hazafelé.

Este 9 óra körül épségben értünk haza Érsekvadkertre.


Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 - Újságunk megjelenésével egy időben az egyesületünket és Érsekvadkertet 41-en képviselik a KOLPING Szövetség 20 éves születésnapján Pécsett rendezett jubileumi programokon. Rövid beszámoló a következő számban olvasható lesz.

- Október 10. Vasárnap. Magyarok Nagyasszonya búcsú Szentkúton. Két buszt előre lefoglaltunk, melyre jelentkezőket várjuk. Jelentkezőket rögzíti Beke Lászlóné, Gyurcsek Gyuláné és Molnár Jánosné október 4-ig. Várható útiköltség 1500 Ft/személy.

Tervezett indulás 8 órakor a Takarékszövetkezet elől. A szentkúti megérkezést követően a nagyparkolóban körmenetbe szerveződünk és kereszttel az élen, lobogóinkkal, zászlóinkkal imádkozva énekelve megyünk a kegytemplomba. Kérjük az autóval érkezőket is, hogy a körmenethez csatlakozzanak. Hazaindulás a litániát követően

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

November 1-én, Mindenszentek napján de. fél 8-kor szentmise, du. fél 3 órakor a temetőben rövid ima a halottakért, majd a bejelentett új síremlékek megáldása lesz.

November 2-án, Halottak napján, kedden reggel 7-kor és este 6 órakor lesz ünnepi szentmise az összes meghal hívőért.

November 12-én Pénteken ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPRA hívjuk a K. Híveket.

De. 10-kor ünnepi szentmisével kezdődik, majd óránként, a beosztás szerinti imaórák. Este 6 órakor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.

November 21-én, vasárnap a Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS lesz.

November 28-án, VASÁRNAP fél 10-kor dr. Udvardy György püspök atyát hívtuk ezüstmisére, ami egyben a templombúcsúnk napja is lesz. – Természetesen Szent András napján este egyházközségünk ünnepe, a szokás szerint.

KERESZTELÉSEK:

27. Molnár Zétény, Áron (Dr. Molnár Arnold-Holman Diána)
28. Molnár Hanna, Margit (Molnár Balázs-Fábián Ágnes)
29. Deszpót Lilla (Deszpót Péter-Kralovánszki Erika)
30. Cseri Bence (Cseri Károly-Drenkovics Tímea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
10. Kuris Gábor – Nagy Bernadett (Pusztaberki)

HALOTTIANK:
41. Kiss Márton (1947)
42. Benkó József (Pusztaberki, 1936)
43. Árpás Antal (Pusztaberki, 1923)
44. Gálik István (1940)
45. Kaba Jánosné, Kordics Mária (1912)
46. Verebes Ignácné, Szabó Ilona (1925)
47. Varga Jánosné, Varga Erzsébet (1922)
48. Fábián Jánosné, Dósa Erzsébet (1946)
49. Dósa Sándorné, Kovács Erzsébet (1923)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. hétfő           -

2. kedd           - Vadkerti hívekért

3. szerda        - Dósa András évfordulós, felesége Nagy Erzsébet, szülei Nagy Pál, felesége Dósa Emerencia, fiai, unokái és elhunyt hozzátartozók
- Élő és elhunyt családtagokért

4. csütörtök    - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunytjaiért (alapítványi)
- Dombai Sándorné szül. Kordics Mária (2. évforduló), lánya Mária, Dombai, Kordics, Záhorszki és Mocsaran család halottaiért
- Vitéz Ferenc, szülei, dr. Borsa Mihály, szülei, testvérei, nagyszülők és élő családtagok

5. péntek        - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és vejük

                        - Erdős János (10. évforduló), szülei, testvére, Halaj család elhunyt tagjaiért

                        - Boda Sándor, felesége Pobori Mária és szüleik, Boda Sándorné szül. Nagy Mária és édesanyja

6. szombat     - Erdős János, felesége Kopisz Mária, Erdős és Kopisz család halottaiért

                        - Laczó János, fia János és élő családtagokért

                        - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet halálának 20. évfordulója, vejük és szüleik

7. vasárnap    - Czinege János, felesége Pálinkás Rozália, szülei, fiuk István, menyük Borbála és hozzátartozók (alapítványi)

                        - Vitéz Sándor, felesége Nagy Mária, szüleik, fiai, unokái és Nagy Ignác

                        - Okos József, felesége Pálinkás Mária 1. évforduló, szülei

8. hétfő           -

9. kedd           -Fábián István, felesége Csillag Mária, menyük és hozzátartozók

10. szerda      -

11. csütörtök  - Pistyúr Károly, felesége, élő és elhunyt családtagok, Híves Mihály, 2 felesége és hozzátartozók
- Szabó István, felesége, gyermekük, Fábián Ignác, felesége és szüleik
- 3. évforduló János testvérünkért, élő és elhunyt hozzátartozókért

12. péntek      - Csernák István, szülei és a Zöllei család halottaiért

                        - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet és a család halottaiért

                        - Kaba János, felesége Kordics Mária, lányuk Ilona, vejük István

13. szombat   - Holes Antal 7. évforduló és élő családjáért

                        - Záhorszki János, felesége Szabó Apollónia, gyermekük, hozzátartozók

                        - Dósa János, felesége Csillag Ilona (4. évforduló), szülők, hozzátartozók

14. vasárnap  - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet és fiuk István

                        - Boda János, felesége Kakas Margit, szüleik és a Kakas család halottaiért

                        - Kovács Lajos, felesége 10. évforduló és vejeik

15. hétfő         -

16. kedd         -

17. szerda      -

18. csütörtök  - Kalmár József 1. évforduló, apósa Jakubecz János, élő hozzátartozók
- Dósa Sándorné Kovács Erzsébet és lánya Fábián Jánosné, Dósa Erzsébet

19. péntek      - Urbán Ignác, felesége, testvére, szüleik és Molnár család halottaiért

                        - Valkó Ignác, 2 gyermeke, a Valkó és a Péter család halottaiért

                        - Pelle András, felesége Szúnyog Ilona (5. évforduló), Dombai Gábor, felesége, hozzátartozók, Murányi Lajosné és hozzátartozók

20. szombat   - Kristók Ignác, élő és elhunyt családtagok

                        - Boros Ernőné, született Zsilkó Erzsébet

                        - Záhorszki Ferenc 1. évforduló, szülei és apósa

21. vasárnap  - Szabó Istvánné született Csillag Mária, édesapja, anyósa, apósa, nászai és élő családtagok

                        - Kovács Lipót, felesége Kocsmáros Erzsébet, vejük és szüleik

                        - Dósa Sándor, felesége Fábián Viktória, 2 gyermekük és szüleik

22. hétfő         -

23. kedd         -

24. szerda      -

25. csütörtök  - Pálinkás és Nemcsók család élő és elhunyt tagjaiért

26. péntek      - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és a család halottai

                        - Kovács János, Kovács és Paulicsek család halottaiért

27. szombat   - Mohai Sándorné született Dombai Mária, szülei, nagyszülei, apósa, anyósa

                        - Valcz Ferenc, felesége, fiuk, 2 menyük, szüleik, valamint Sors Károly és felesége

                        - Csillag Sándor, szülei, leánya és hozzátartozók

28. vasárnap  - Lencsés László, fia, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Zöllei József, szülei, anyósa, apósa, fia és menye

                        - Nagy Jánosné született Boda Margit 2. évforduló, 2 férje, élő és elhunyt hozzátartozók

29. hétfő         - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (alapítványi)

30. kedd         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre