Vadkerti harangok
2010. Szeptember


Nagyasszonyunk hazánk reménye
Szentmiseszándékok
Azoknak, akik komolyan gondolják
Komolyan?
Mátraverebély-Szentkút
Erdélyi nyaralás - avagy ki mit gondol(hat)?
Ünnepek
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink
Vissza az előző menüre

Nagyasszonyunk, hazánk reménye

Gondolatok a választás és a Szentkúti búcsú előtt

Óh Nagyasszony, nemzetünk reménye,
Rád szegezzük könnyel telt szemeink.
Veszni indult István öröksége,
Szép kertedben őserényeink.
Szállj közénk és sírj te is velünk,
Vigasztald és mentsd meg nemzetünk!

Isten kezdettől vigyázott a mi népünkre. Megőrizte majdnem tökéletesen az egyistenhitet, mégpedig az ég Istenébe vetett hitet. Nem imádott a magyarság bálványt, mint Róma tette. Talán az ősevangélium hatása az ősi Nagyasszony-hit. Isten így ígérte: „elküldöm a Megváltót, aki asszonytól születik.” Nem világos, hogy őseink hogyan gondolták, hogy a Nagyasszony Istentől született. Anyai gondoskodással vezette és védte az ősmagyarokat, melyre rengeteg kereszténységünk előtti gyökér mai is jól mutat be a megőrzött népszokásokban.

 Isten ide, a Kárpát medencébe vezette őseinket. Hazát adott és új küldetést adott akkor és ad ma is: végleg felvenni a keresztséget, és azt meg is védeni.

955. Ausburg. A Lech – mezei csata után már nem bízhattak a  régi győztes harcmodorban. Szomszédaink is fenyegettek. Be kell illeszkedni Európába és egységes néppé kell válni. Géza fejedelem félti művét, mivel egy ideig nem született fia. Álmában Szűz Mária keresi fel, fiút ígér neki, aki meg is születik.

 Vajk nem feledte el apja álmát. Igyekezett Jézust nagyon szeretni és szolgálni. Édesanyját pedig Úrnőjének vallotta. Éltében is sokat imádkozott hozz7á, nemcsak a halála előtt. A Szűzanyának sok szép címe van. István és népe egyértelműen a mennybe vitt és a világ Királynőjévé koronázott Máriát szerette és tisztelte. Az ország koronáján is az Ő képe volt a fő helyen 200 évvel ezelőttig, amikor a hittől távol állók csapata eltávolította onnan.

A magyar nép nagyon gyorsan elfogadta Nagyasszonyának Jézus égben élő Édesanyját. Ennek egyik oka lehetett, hogy az Egyház megmagyarázta nekik: Istennek nincs teste, lánya sem születhetett, de Fiának van Édesanyja a megtestesülés óta. Ő az igazi Nagyasszony.

 Tiszteletére Székesfehérváron lélegzetelállítóan gyönyörű templomot épített, és országos búcsúra odahívta népét. Az egész ország ott ünnepelt. 1015- ben ott volt friss vendégként Gellért. Csodálkozott, hogy ennyi buzgó búcsús van ott, és nem hallja Mária nevét.. Kísérője megmagyarázta: Őt mi Nagyasszonyunknak hívjuk.

 István királyunk még életében régiónként építetett templomokat a Nagyasszony tiszteletére. Így lett Győrnek, Vácnak és Csanádnak a Szűz Anyára emlékeztető temploma. Ez a folyamat nem szakadt meg a századok során sem.

 István harcaiban előbb a férfi szenteket kérte segítőül. A nyugati inváziót várva már az égi Királynőtől várt oltalmat. A harc el is maradt.

 Imre halála után nem volt örökös. Két személy is készen állt a trónfoglalásra, de az egyik nem volt igazi magyar (Péter), a másik pedig nem volt igazi keresztény (Aba Sámuel). István tudta, hogy a haza veszélybe kerül az ő halála után. Ezért egy nappal előbb teljes joggal a Mennybevitt birtokába adta egész országát. Főurakat, főpapokat, a harcosokat és az egész népet. A végrendelet a halál beálltával érvényes lett, és az most is.

 Több nyugati Mária kegyhelyet kerestünk fel pár éve. Szokásomhoz híven sokat beszéltem arról, hogy nekünk Mária a Királynőnk, mi pedig az öröksége vagyunk. Figyelmeztettek: Ezért megneheztelnek a házigazdák! De – válaszoltam – melyik nép lett végrendeletileg Mária saját népe? Egyik sem. Tiszteljék Őt!

 Fizetőeszközeink a Nagyboldogasszony- képes pénzek voltak, még a protestáns Bethlen Gáboré is. 1849- ben tiltotta be ezt a kamarilla. Félelmetes segítség az égi királynő (az orosz hazament, a cár meghalt, Mária él!).

 Tanúink e tisztelet mellett: templomok, kolostorok, szobrok, képek, imák (az Üdvözlégyben is csak mi mondjuk ilyen szépen: Asszonyunk=Királynőnk Szűz Mária) és énekek, köztük eredeti himnuszunk a Boldogasszony Anyánk.

 Sok magyar mindezt nem tudja. Elfeledte, elfeledtették vele. Két évszázada kapkodunk idegen segítségért. Az eredmény: Tianon és az újabb veszélyek. A hitünket és országunkat majdnem kiárusították. Isten nem segít kétféleképpen. A legnagyobb mellé nem ad jelentéktelen segítséget. Itt az ideje, hogy felsorakozzunk a Nagyasszonyunk mellé, mert Ő soha el nem hagyott bennünket. Kezét sem vette le rólunk, mint azt Flecótól hallhattuk. Mi utasítottuk vissza a segítő jobbot, melynek gyakorlatával a jobb jövőnk érdekében szakítanunk kell már mától!

(K Bánk testvér cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Azoknak, akik komolyan gondolják

Az elmúlt évtizedek erkölcsi rombolása hatalmas károkat okozott a családok és annak következtében a nemzet életében. Példákat felesleges felhozni, hisz környezetében bőven láthat elszomorító és tragikus sorsokat. S ha még nem látott, polgárőrként töltsön el egy szombat éjszakát a községünk utcáit járva, és igazolni látja a bevezető sorokat.. S amilyen egy ország családjainak lelkülete, olyan a társadalom állapota is. Ennek erkölcsi szintjét pedig mindnyájan saját bőrünkön tapasztalhatjuk a feltört boltok és lakások, a szétvert telefonfülkék és buszmegállók, kiszedett és szétszórt virágok látványában. Megújulásra van tehát szükség ahhoz, hogy az erkölcsi süllyedés megálljon településünkön és kis hazánkban egyaránt. A megújulás első lépése az én, az én családom megújulásával kezdődik. (Nem másokat megújítni a feladat) Ebben a megújulási folyamatban, a hitéletben és közéletben, a keresztény családoknak élen kell járniuk. Az ő szép példájukat követve joggal bízhatunk abban, hogy a többi magyar család is felbuzdul, s általa hazánk sorsa is jobbá alakul. Ehhez akar támpontokat adni a Vadkerti Harangok, most az önkormányzati választások időpontjában induló sorozattal:

  1. Közös esti ima

Mindazoknak, akik komoly szándékkal törekszenek környezetükben megújulni, elsőként a közös ima gyakorlását valósítsák meg.
- a néhány perces hangos imát a családfő vezesse,
- a lelki emelkedettséget befolyásolja, ha ez idő alatt az asztalon égő gyertya áll,
- erre a legalkalmasabb időpont a vacsora utáni idő, melyet a családban megszentelt idővé lehet avatni.

  1. A természet védelme

A világ rád bízott szépségét műveld és őrizd – mondotta az Úr az első embernek. Ez az üzenet arra indít minket, hogy
- szeretjük, óvjuk és ápoljuk a növényeket, fákat, a fákat és virágokat, nem kínozzuk az állatokat,
- takarékosan használjuk a vizet, nem pazaroljuk az áramot,
- a mosogató és mosószerek túlzó használatával se szennyezzük környezetünket,
- lakásunk, házunk környékén rendet és tisztaságot tartunk,
- mindenki tartsa rendbe holmiját, szekrényét asztalát, játékait.

  1. Embertársaink megbecsülése

A család érzelmi életének érdekében ajánljuk, hogy minden helyzetben, a családban és azon kívül is
- kerüljük a durva, sértő hangnemet,
- tartózkodjunk a gyűlölködő és lebecsülő megjegyzésektől,
- éljünk a megbocsátás szellemében.

(folytatás a következő számokban)

Vissza az újság tetejére

Komolyan?

(Szentírás vasárnapi gondolatok)

- Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy…
- Igen?
- Ne szakíts félbe, Uram, imádkozom!

- De te megszólítottál.
- Én, Téged? Oh, nem, tulajdonképpen… mi ezt így imádkozzuk: Miatyánk, aki a mennyekben vagy….

- Igen? Már megint megszólítottál, hogy beszélgess velem? Tehát miről van szó?
- Szenteltessék meg a Te neved…

- Komolyan gondolod?
- Mit kell komolyan gondolnom?

- Hogy valóban meg akarod-e szentelni a nevemet. Mit jelent ez?
- Azt jelenti… azt jelenti… hát Istenem, nem tudom, mit jelent! Honnan kéne tudnom?

- Azt jelenti, hogy te engem tisztelni akarsz, hogy egyedülállóan fontos vagyok neked, hogy számodra értékes a nevem.
- Aha. Hm. Igen, így van. Értem. … Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is…

- Teszel ezért valamit?
- Hogy legyen meg a Te akaratod? Természetesen! Rendszeresen eljárok a szentmisére, fizetem az egyházi adót és adományt adok a missziók javára.

- Többet akarok: hogy az életed rendbe jöjjön, hogy a rossz szokásaid, amikkel mások idegeire mész, eltűnjenek; hogy megtanulj másokra figyelni, és másokért gondolkozni; hogy mindenki segítségére legyél…
- Miért pont nekem mondod ezt? Mit gondolsz, hány álszent ül a templomban? Nézd meg azokat!

- Bocsáss meg, azt gondoltam, azért imádkozol, hogy jöjjön el az én országom, és legyen meg az én akaratom. Csak ha Te is azt akarod, amit én, akkor lehetsz a követem.
- Ez már világos. Imádkozhatok tovább? Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…

 - Túlsúlyos vagy, ember! A kérésed kötelezettséget takar, tenni valamit azért, ahogy a világon éhező milliók megkapják a mindennapi kenyerüket.
- És bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

- És János?
- Ne gyere már te is vele! Tudod, hogy nyilvánosan lejárat, hogy minden alkalommal olyan arrogánsan viselkedik, hogy már dühös leszek, mielőtt egy leereszkedő megjegyzést tesz. És ezt tudja is! Nem vesz komolyan, az idegeimen táncol ez az alak…

- Tudom, tudom. És az imád?
- Nem úgy gondoltam.

- Legalább őszinte vagy. Jó neked ilyen sok keserűséggel és elutasítással élni?
- Beteggé tesz.

- Én meg akarlak gyógyítani. Bocsáss meg Jánosnak, és én megbocsátok neked. Akkor az arrogancia és gyűlölet János bűne és nem a tiéd. Talán vesztesz némi pénz; biztosan vesztesz egy darabot az image-edből is, de ez békét hoz a szívedbe.
- Hm. Nem tudom, hogy le tudom-e győzni magam…

- Segítek neked.
- És ne vígy minket a kísértésbe…

- Semmit nem teszek szívesebben, mint ezt. Kerüld azokat az embereket és szituációkat, amiktől kísértésbe esel!
- Hogy gondolod?

- Ismered a gyenge pontjaidat: barátságtalanság, anyagiasság, szexualitás, agresszió, neveltetés. Ne adj a kísértőnek lehetőséget!
- Azt hiszem, ez volt a legnehezebb Miatyánk, amit valaha imádkoztam. De most először volt valami köze az életemhez.

- Szép, haladunk előre. Imádkozd nyugodtan végig!
- Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

- Tudod mi az, amit nagyszerűnek találok? Ha az emberek, mint te, elkezdenek engem komolyan venni, valóban imádni, engem követni, azért, hogy az én akaratomat tegyék. Ha észreveszik, hogy az én országom eljöveteléért végzett munkálkodásuk végül is boldoggá teszi őket.
- Amen.

Vissza az újság tetejére

Búcsújáró helyek Magyarországon 3. rész

Mátraverebély-Szentkút

A Három Szent Forrás búcsújáróhelye

A kegyhely eredete visszanyúlik Szent László király uralkodásáig. A történelem tanúsága szerint ugyanis Szent László többször is megfordult ezen a vidéken, sőt súlyos harcokat vívott a moldvai kunokkal. A hagyomány szerint ekkor fakadt a Szent László ugratása elnevezésű forrás is a sziklákon, lova patájának nyomában.

A Szűzanya első szentkúti megjelenése és a Szentkút-völgyben lévő forrásnak vize által történt első csodás gyógyulás ideje ma már pontosan nem állapítható meg. Az 1714-ben lejegyzett írás szerint egy mátraverebélyi pásztor néma gyermekével a völgyben őrizte az állatokat. A néma fiú megszomjazott és vizet keresett. Egyszer csak megjelent neki a Boldogságos Szűzanya a fák lombjai között és egy mélyedésben felcsillanó forrásvízre mutatott. A fiú lehajolt, ivott a vízből és nyomban ezután édesapja után kiáltott. Az apa meglepődött néma gyermeke kiáltásán, eléje szaladt és álmélkodva érdeklődött, hogy mi történt itt. A gyermek örömtől sugárzó arccal jelezte a látomást, és mutatta apjának a forrást. Az édesapa mélyíteni kezdte a gödröcskét, és így jött létre a bővizű szent kút. Az időpont hozzávetőleges becslés szerint 1100 körül volt.

1210-ben a zarándokok sokasága miatt templomot építettek Mátraverebély faluban, ahonnan körmenetben vonultak a Szentkút völgyben lévő forráshoz. 1258-ban ennek a templomnak már búcsú kiváltsága volt.  A szent kút neve okmányban 1290-ben szerepel először: ad fontem Vereb, vagyis verebi forrás néven. Ekkoriban még csak Mátraverebély templomában volt szentmise, gyóntatás, áldoztatás és prédikáció. A Szentszék tehát oda engedélyezte a búcsúkat.

A zarándokhely az 1400-as évektől a legnagyobb búcsújáróhelyeknek adott búcsúkiváltságokkal rendelkezett. Ebben az időben Vereb Péter erdélyi alvajda rendeztette a szent kút környékét.

1540-ben, a hatvani vár bevétele után Pásztó, Verebély és Szentkút is a törökök kezére került. A verebélyi pompás, remekmívű templom és kolostor siralmas romhalmazzá vált. A török uralom éveiben nehéz idők jártak a hívekre és a papokra egyaránt. Amikor a megszállók igája kissé enyhült, elszórtan kezdtek idemerészkedni a szent kúthoz a hívek. Ebben az időben történt, hogy Koós Pál gyöngyösi polgár három izomsorvadásban szenvedő gyermeke meggyógyult. Egész családjával elzarándokolt Szentkútra. Feleségével együtt a szent forrás vizével mosogatták a gyermekeket. Közben könyörögve, sírva kérték az Irgalom Anyját, hogy segítsen rajtuk. A többször megismételt mosás és bizalommal teljes esdeklés elnyerte jutalmát. Az izmok visszanyerték rugalmas erejüket.

A törökök kiűzése után a zarándoklatok újból megindulhattak, ámde fűvel, bokrokkal benőtt romokat találtak Verebélyen is, meg a szent kútnál is.

1700-ban XI. Kelemen pápa kivizsgáltatott néhány Szentkúton történt csodás gyógyulást és azok valódiságát elfogadta.

1705-ben épült fel Szentkúton az első kőkápolna, Almásy János Szentkúton nyert rendkívüli gyógyulásáért hálából. Ebből a kápolnából való a kegyhely drága ereklyéje, a fájdalmas kápolna szoborcsoportozata, és a mostani kegyszobor, amely a Szűzanyát ábrázolja karján a kis Jézussal, bal kezében pedig királyi jogarral.

Almásy János Bellágh Ádám Antal szentkúti remete pap segítségével, 1758-tól 1763-ig felépítette a mai kegytemplomot és mellé egy kolostort, melybe ferences atyák költöztek.

1865-ben Almásy Edmund megépítette a gyónóudvar penitencia kápolnáját és az Almásy család elhunytjai számára a kriptát. 1932-ben készült a méreteiben és kivitelezésében is nagyszerű lourdes-i barlang a hívek adományaiból. 1933-ban a nagy útvonalon készült keresztúti stációk záró állomásaként Kálvária-kápolna épült.

A Szentkúti barlangokban, a mai kegytemplom fölötti hegyoldalon a XIII. századtól éltek remeték. Az utolsó szentkúti remete 1767-ben halt meg. Sírja a bazilikában van. A kegyhelyet hosszú időn át ciszterci szerzetesek látták el, a török idők óta azonban a ferencesek is részt vettek a búcsúscsoportok vezetésében, lelkipásztori szolgálatukban. 1772-től már ők a szentkúti kolostor lakói, végleges letelepedésükre azonban csak a 19. században került sor.

A kegyhely a jozefinizmus hatása miatt csak az 1920-as években virágzott fel újra, a fejlődést azonban a kommunizmus megakadályozta.

1950-ben a diktatúra elűzte a ferenceseket, államosította, és szociális otthonná alakította a kolostort, Szentkút önálló lelkészség rangjára emelkedett az esztergomi érsekség irányítása alatt.

1970-ben VI. Pál pápa a kegytemplomot „basilica minor” címmel tüntette ki és megerősítette a XI. Pius pápa által adományozott teljes búcsú kiváltságokat az év minden napjára.

A Kisebb Testvérek 1989-ben tértek vissza a zarándokhelyre. Akkor újult meg a templom külső, és vásárolták vissza egykori földjeiket, hogy a későbbi fejlesztések alapját megteremtsék. A ’90-es évek elejétől fogva fokozatosan megerősödött a gyalogos zarándoklatok hagyománya.

2006-ban, a Nagyboldogasszony búcsún Erdő Péter bíboros, prímás Mátraverebély-Szentkútat, mint Magyarország legjelentősebb búcsújáróhelyét Nemzeti Kegyhellyé nyilvánította.

A kegytemplom főbúcsúi pünkösdkor, Nagyboldogasszonykor és Kisboldogasszonykor vannak.

(Forrás: http://www.bucsujaras.hu

http://www.szentkut.hu

Ipolyvölgyi Németh József P. Krizosztom - Móczár Béla: Mária kegyhelyek Mária országában)

Vissza az újság tetejére

Erdélyi nyaralás - avagy ki mit gondol(hat)?

2010-ben az Érsekvadkerti Kolping Család Egyesület Erdélybe szervezte családi nyaralását. Aki egy sablonos élménybeszámolót vár, annak remélem csalódást okozok. Akinek meg nincs kedve, vagy ideje végigolvasni az írást, az csak fussa át szemével a kiemelt szavakat, abból megtudja, hogy merre jártunk. A többi csak néhány gondolat…

 Az ivói Kolping tábor egyszerű faházaiban megszállva  jártuk be 1 hét alatt Székelyföldet és tágabb környékét.

Nem először jártam ezen a vidéken. Voltam már „turistaként”, szakmai terepgyakorlat résztvevőjeként, és többször a csíksomlyói búcsúban, nem egyszer gyalogos zarándokként. Minden alkalommal kettős érzés tölt el, ahogy átlépjük a határt. Kavarog bennem a büszkeség és a keserűség. Magyarként ez nem is csoda. Más nemzetbeliek ezt nem is érthetik meg, talán csak a szászok, de belőlük hírmondó is alig maradt. Azt tudjuk, hogy mi (együtt az odaszakadt magyar nemzettársainkkal) mit gondolunk. De mit gondolhatnak azok, akik a történelem folyamán többségbe kerültek – a románok?

 Furcsának tűnhet, hogy egy nyaralás, könnyed kikapcsolódás, lazítás során ilyenekkel foglakozik az ember, de ott járva ezeket nem lehet kikerülni, lépten-nyomon belebotlunk. Próbáltam hát az út során saját magamból kiindulva az ő fejükkel is gondolkodni… Mit is gondolhatnak? Mi juthat az eszükbe egy-egy épület, szobor vagy emléktábla, felirat kapcsán?

Az odaút fárasztó buszozását követően a vasárnap a zetelaki templomban szentmisével kezdődött, majd a helybéli kolpingos barátainknál folytatódott.  Erre a napra nem szerveztünk külön programot, tényleg pihentünk. Másnap aztán nyakunkba vettük a vidéket.

Brassóval kezdtünk. Gyönyörű fekvésű város a Déli-Kárpátok lábainál. Mire gondolhat egy ebben a városban élő honpolgár?

 Valamikor még Szent István királyunk a város fölé magasodó 955m magas Cenk-hegyre várat építetett. Dúlta tatár, pusztította török, a lerombolt vár köveiből aztán - a megfogyatkozó magyarok mellé német földről betelepített - szászok építettek új városfalakat. Megjelentek a románok is. Hívták is őket dolgozni, szolgálni a magyar urak  földjeikre, meg jöttek is maguktól a  jobb élet reményében.…Hozták , jöttek, de nem szerették őket (vajon miért?). Járva  a hangulatos, de kissé elhanyagolt óvárost, még ma is megalázó lehet nekik arra gondolni, hogy itt bizony rendeletet hoztak arra, hogy csak bizonyos napokon léphetnek be a városba, de  még aznap az esti harangszóig el kell hagyniuk azt! Helybéli kolpingos idegenvezetőnk szerint ezt a rendeletet ma is alkalmazhatnák. Milyen érzés lehet végigmenni a jelenlegi Románia 5. legnagyobb a városának a központján úgy, hogy nem találunk benne a jelenlegi többség által emelt építményt? Talán csak egy kis ortodox templomot sikerült betuszkolni, beerőltetni a Főtér két sokszázéves épülete közé. Nem tudom 100 éve milyen szász polgárház állhatott a helyén. De itt van Románia legnagyobb temploma is, csak hát az evangélikus, és az Istennek ez a háza – a híres Fekete templom – egyben az európai gótika legkeletebbre fekvő jelentős alkotása. Ha kissé megfáradva felvonóval felmegyünk a már említett Cenk-hegyre, megláthatjuk azt, amit román építészet a városnak adott: lakótelepeket. Itt a hegy tetején a millenium idején, 1896-ban egy szobrot állítottak a honfoglalás tiszteletére. Azonban az  Árpád vezér egyik harcosát ábrázoló szobrot hiába keressük, a románok két hazafia 1913-ban még a „magyar időben” felrobbantotta. Dinamittal. Igaz, csak később dőlt össze, de aztán  végleg eltüntették. Ma egy hatalmas román zászló jelzi azt büszkén lobogva a szélben, hogy ki az úr és ki lett itt a szolga.

Mit gondolhat egy román nemzetiségű, ha felmegy a „Székelyek Szent Hegyére” a Madarasi-Hargitára? Semmit. Egyrészt mert fel sem megy. Másrészt meg minek is menne? Hogy keresztek és kopjafák erdejét lássa fohászokkal, fogadalmakkal, magyar zászlókkal? Inkább csak dühítené: „Mit keres itt a 2000 éves román földön a sok magyar zászló? Mit keres ebben az országban a sok magyar?” Bizony 2000 év. Ők ezt tanulják. Nagy idő! Hol van ehhez a mi  1100 évünk? Hol van az igazság?

Embert próbáló az 1800 méter magas csúcsra felgyalogolni Ivóból. Mégis sokan megtettük. Olyan 50 év felettiek is, akikről nem is gondoltam volna. De jöttek a gyerekeink is, kisebbek nagyobbak – igaz sokan traktorral (mindent a túrázók kényelméért!), ami a körülményekhez képest szintén nagy élmény volt.

„Szállj dalom szállj, gyönge kis madár, Határokon túl a Hargitáig szállj!” De másként szól itt a hegytetőn ez az ének.

Hogy teljes legyen az igazság és bátorítson minden csüggedőt ez a dal, akkor nem csak a Hargitáig hanem tovább, még majd 100 km-t kell  szállnia, elrepülve a csíksomlyói templom felett, be a Keleti-Kárpátok rengetegeibe, fel a hágókon, le a völgyeken a Gyimesekbe, az ezeréves határig, hogy a Rákóczi vár romjai alatt a szépen felújított vasúti őrháznál megálljon és azt mondja: végállomás. Nem megy tovább, pedig még mehetne, túl a Kárpátokon, hogy megkeresse azokat, akiket vigasztalni kell.

Az őrháznál önkéntelenül is a messzi távolba futó síneket nézem, majd visszafordulva nyugat felé eszembe jut: Hegyeshalom innen 930 km-re van…

A táj szépségeivel nem lehet betelni. A hatalmas hegyeket ölelő fenyvesek, meredek hegyoldalakon felfutó szépen karban tartott kaszálók meseszerű nyugalmat árasztanak. A Békás-szorost övező sziklatornyok alatt állva, vagy lenn a parajdi sóbánya mélyén az ember akaratlanul is szembesül  kicsiségével. Akár magyar, akár román vagy más, egyformán.

Sok történelmi fájdalmat, bánatot lehetne még felsorolni, ahogy sétálunk akár Gyergyószentmiklóson vagy Székelyudvarhelyen, de lehetne ugyanannyi örömöt és dicsőséget is. Előbb-utóbb csak belefáradnánk a sok keserűségbe, vagy ami még rosszabb, közönyössé válnánk, lehajtott fejjel szomorkodva pedig nem lehet megújulni.

Adjunk inkább hálát a Jóistennek, hogy bár porlik az a szikla, de erre még mindig lehet építeni és akkor nyugodtan jöhet az ár, süvíthet a szél…

(Vitéz Gábor)

Vissza az újság tetejére

Ünnepek

 Egy közösség ereje az együtt töltött időkből táplálkozik Így van ez a haza alapsejtjét képező családoknál, az egyesületeknél a településeken egyaránt. Ahol mernek együtt ünnepelni, ott épülés látható, ahol nem ott a magányos farkasok élik életüket. Hogy is van ez Érsekvadkereten? Elég bepillantást tenni a mögöttünk hagyott egy hónap rendezvényeinek.

 Rögtön itt van augusztus 20. Államiságunk, kereszténységünk európai voltunk közös ünnepe. A nap szentmisével kezdődött. Öröm töltött el, mert sokan voltunk. A megemlékezés a Hősök téren folytatódott. S nem lettünk többen. Hol vannak embertársaink? Hol van az ifjúság és az őket nevelők csapata? Hol van a kisebbség? Ők máshol ünnepelnek? Talán ott, ahol a cirkusz és kenyeret a jelszó?

 Augusztus 29. Hálaadás a terményekért.

Ez teljesen egyházközségi szervezésben megült ünnep. Mert van miért hálát adni. Bár kevesebb a gyümölcs, rosszabb minőségű a termés. De ezért is köszönet jár az Istennek, hisz nem tizedelte nálunk ezt a keveset árvíz, tornádó, földrengés vagy vihar. Hálát adni a legnagyszerűbb cselekedetek egyike. E hálaadásnak emeli értékét az, hogy most is itt voltak a boldogiak, az ország hajóban utazó Nagyasszonyunkkal, a nagykátaiak a virágból készült Nagymagyaroszág térképpel és a szentistváni jelképekkel. Az ünnep üde színfoltja volt, hogy virágokból nemzeti színekbe öltözött templomban, a körmenet alatt egyaránt énekek kíséretként megszólaló kátai tangóharmonikás csapatot köszönthettük köreinkben.

 Szeptember 5. Vasárnap

Immár 20. éve emlékezünk a világháborúkban elesett katonákra, civilekre, elhurcolt és mély lelki sebeket kapott testvéreinkre, a hősökre. Áldozatuk nem volt hiábavaló, mert kellő odafigyeléssel éltető erő, globalizálódó világunkban. Az ünnep most is szentmisével kezdődött. Ismét sokan vagyunk a templomban. Sajnos a Hősök téri folytatásban sem lettünk sokkal többen. Ismét feltehetők az elsőként leírt ünnep kérdései. Most már lejárt a tömeges szabadságolási időszak és vége a nyári szünetnek. Vajon most milyen kifogásokat hoz fel a suttogó propaganda és a kifogás „menedzsment”? A változást várjuk. Változni nem akarunk, pedig az első lépés minden változásnál az, hogy én megváltozom. Erre az újabb lehetőségek adva vannak a falunapi program, az október 23- i megemlékezés, a karácsonyi hangverseny és a többi , netán alulról kezdeményezett és szerveződő rendezvényen történő részvétellel.

(2010.09.14. NN)

Vissza az újság tetejéreIngyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.október 18. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Őrsdvezetőképző tábor 2010.

Az érsekvadkerti cserkészcsapatból öten megpróbálkoztunk az őrsvezetőképzővel, de végül csak négyen folytattuk.

Februártól májusig több képzési hétvégén is részt vettünk, majd júliusban egy tíz napos táborban tettük próbára magunkat, és tettek próbára minket a kiképzőink.

Ezúton is meg szeretnénk köszönni Lukács András apát úrnak az anyagi támogatást, amellyel segített minket.

A tábor mind a négyünkben különböző élményt hagyott. De azt elmondhatjuk mindannyian, hogy lelkileg, és fizikailag is helyt kellett állnunk. A táborhelyünk Erdőkertestől nem messze volt. Július 21-én nagy táskákkal, nekivágtunk

az útnak. A több mint száz jelöltet három nagy csoportba osztották, sajnos egyikünk külön is került. A táborokon belül még kisebb csoportokra (kb. 5-6 fő) választottak minket. Az első napokban a táborépítés vett el sok energiát, hiszen mindent magunknak, illetve a csapatunknak kellett megépíteni. Minden napnak megvolt a maga programja, egy percig sem unatkoztunk. Délelőtt és délután is részt vettünk képzéseken, ahol szorgosan jegyzetelhettünk. Emellett rengeteg beadandó feladatot kaptunk, amelyet idő hiányában, leginkább éjszaka sikerült elkészíteni. Egy napot a portyának szenteltünk, amikor elmentünk a tábortól nem messze, a kiképzők nélkül, a magunk urai lehettünk. Ekkor némileg kipihenhettük a fáradalmakat, és újult erővel fogtunk neki a végső hajrának.

Az estéket a tábortűzzel zártuk, ami egy kis kikapcsolódást jelentett a nap végén. A legutolsó tábortűzön több vendégcserkész is részt vett.

Mindent összevetve rengeteg élményben gazdagodtunk, és sok tapasztalatot szereztünk, illetve szoros barátságokra tettünk szert.

Azonban még októberben részt kell vennünk egy záró próbán, sőt több beadandó feladatot is kapunk. Reméljük, sikeresen teljesítünk majd, és felkészültek leszünk az eddigi őrsünk, vagy egy új őrs vezetésére.

Izgalommal, várakozással telve

Balla Fanni, Barák Zsófia, Kakas Réka, Surman Cecília

Jó lenne így...

Bárkába szállni, nagyba, feketébe,
úgy evezni ki a messzeségbe.

Soha nem látott part felé sietve
kikötni egy végtelen szigetre

Lenni megbékélt önmagunknak árva,
nevétől fosztott Nemo-kapitánya

Hullám felett, sziklába vájni házat,
gyökereket enni és csigákat.

Életet élni, egymást nézve,
megcsöndesülve, megigézve.

Hegyre futni, ha jönnek mások:
babonás régi látomások.

Keresztet építeni, szörnyű-szépet,
homokba írni végtelen meséket.

Ha messziről jött honvágyak gyötörnek:
múlását lesni csöndnek és időnek.

S amikor halkan közelít az óra,
befeküdni egy ringó koporsóba,

zöld vizeken sötétkék égre nézve:
úgy suhanni ki a semmiségbe.

Wass Albert

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 - Újságunk megjelenésével egy időben az egyesületünket és Érsekvadkertet 41-en képviselik a KOLPING Szövetség 20 éves születésnapján Pécsett rendezett jubileumi programokon. Rövid beszámoló a következő számban olvasható lesz.

- Október 10. Vasárnap. Magyarok Nagyasszonya búcsú Szentkúton. Két buszt előre lefoglaltunk, melyre jelentkezőket várjuk. Jelentkezőket rögzíti Beke Lászlóné, Gyurcsek Gyuláné és Molnár Jánosné október 4-ig. Várható útiköltség 1500 Ft/személy.

Tervezett indulás 8 órakor a Takarékszövetkezet elől. A szentkúti megérkezést követően a nagyparkolóban körmenetbe szerveződünk és kereszttel az élen, lobogóinkkal, zászlóinkkal imádkozva énekelve megyünk a kegytemplomba. Kérjük az autóval érkezőket is, hogy a körmenethez csatlakozzanak. Hazaindulás a litániát követően

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Az esti szentmisék szept.16-tól 6 órakor kezdődnek.

Az első rózsafüzér ájtatosság okt. 1-én, pénteken este fél 6-kor lesz

A rózsafüzér: Hétfő-kedd-szerda a Kálvária kápolnánál, csütörtök-péntek-szombat este az esti szentmise előtt fél 6-kor a templomban.  

Okt. 24-én, Missziós vasárnapon a szentmiséken a missziók javára gyűjtünk.

Okt.23-án, NEMZETI ÜNNEP: ESTI SZENTOLVASÓT ÉS SZENTMISÉT MAGYAR HAZÁNKÉRT AJÁNLJUK FEL.

KERESZTELÉSEK:
24. Kapor Boróka, Borbála  Kapor Ferenc- Hutyánszki Natália (Pusztaberki)
25. Szabó Olivér (Szabó Gábor- Mák Brigitta)
26. Szabó  Levente, Péter (Szabó László Levente- Bernhardt Zsanett)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
8. Aug. 21: Lajos László - Hugyecz Veronika
9. Szept.4: Gulyás Árpád – Zsiga Eszter

HALOTTIANK:
38. Virág Emil (1979)
39. Erdős Józsefné, Farkas  Piroska (1926)
40. Laczó András (1935)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Október

1. péntek        - Kristók, Gréczi és Valkó család halottaiért

2. szombat     - Koza István 6. évforduló, szülők és hozzátartozókért

                        - Halaj Ignác, felesége Kosztrihán Mária, fiuk, vejük, szüleik

                        - Kristók Sándor, szülei, apósa, anyósa, sógora, valamint Prof. Dr. Molnár Sándor

3. vasárnap    - Kristók János 2. évforduló, veje, szülei, apósa Mrekvicska József, felesége Csillag Mária, gyermekeik és hozzátartozók

                        - Szabó János, szülei, apósa, anyósa és Czinege Ferenc

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és nagyszülők, Vincze János, szülei és hozzátartozók

4. hétfő           -

5. kedd           -

6. szerda        -

7. csütörtök    - Fábián Ferenc, szülei, testvérei, apósa, anyósa

8. péntek        - Szabó János, szülei, testvére és a Kaba család halottaiért (Alapítványi)

                        - Nagy István, felesége Kristók Emerencia, szülők és testvérek, élő és elhunyt hozzátartozók

9. szombat     - Péter István, Boda Gergely hősi halott, szüleik, hozzátartozók és Kovács Gergely

                        - Kovács Ignác, testvére, szülei, apósa Bozsonyik Sándor, felesége és elhunyt családtagok

                        - Majer László, fia, Majer és Danázs család elhunyt hozzátartozóiért

10. vasárnap  - Bojtos János 1. évforduló, apósa, anyósa és sógora

                        - Jakubecz Gergely, szülei, unokája, Czinege és Varga család élő és elhunyt tagjaiért

11. hétfő         -

12. kedd         - Jakubecz Lajos, felesége Kaba Piroska, hozzátartozók és Csillag István, felesége Erdős Margit és hozzátartozók

13. szerda      -

14. csütörtök  - Boda Gyula, felesége, fiuk, szüleik és Zachar László

15. péntek      - Sági József, fia Attila (10. évforduló), Czinege Istvánné (10. évforduló), Sági és Czinege család halottaiért

                        - Záhorszki István, felesége Holman Ilona, a család élő és elhunyt tagjaiért

16. szombat   - Tóth Józsefné szül. Száz Mária és férje, Száz István és elhunyt családtagok, Boda János és szülei

                        - Súth János, szülei, veje és a Varga család elhunyt tagjaiért

                        - Erdős János 1. évforduló és a család élő és elhunyt tagjaiért

17. vasárnap  - Molnár János 5. évforduló, édesapja, apósa, anyósa, Kristók József, felesége Varga Piroska és hozzátartozók

                        - Jakubecz János, Jakubecz és Varga család élő és elhunyt családtagokért

18. hétfő         - Virág László (10. évforduló)

19. kedd         - Fábián István, felesége Csillag Mária és menyük

20. szerda      -

21. csütörtök  - Molnár István, felesége Murányi Margit 1. évforduló, férje és hozzátartozók

                        - Csillag jános hősi halott, felesége, szüleik és lányuk Erzsébet

22. péntek      - Boda János, 2 felesége, szüleik és nászuk Csabák István

                        - Paulicsek János, szülei, a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Paulicsek Péter és nagyszülők

23. szombat   - Magyar hazánkért

24. vasárnap  - Szabó János (10. évforduló), szülei és anyósa

                        - Záhorszki Istvánné, Vincze Mária (34. évforduló), édesapja és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

25. hétfő         -

26. kedd         -

27. szerda      -

28. csütörtök  -

39. péntek      - Szabó Ignác (25. évforduló), szülei, menye Szabó Józsefné

30. szombat   - Murányi István, felesége Dombai Erzsébet, fiuk, menyük, Kristóf Sándor, szülei és hozzátartozók

                        - Dósa János, fia és a család halottaiért

                        - Erdős István, felesége Boda Erzsébet, veje, unokája és hozzátartozók

31- vasárnap - Zöllei és Horváth család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Kalmár István, fia és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Hálából 70. házassági évfordulón Chikán József és Erdélyi Margit

 

 

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre