Vadkerti harangok
2010. Augusztus


Saját elhatározásból választotta ki
Szentmiseszándékok
Hegyek
Visszaadni Istent Európának
Életige
Dietard Ziels: Számítok rád
Az ízlelőbimbók csatája...
Tanulságos történet
Hont-Csitár
Istent kijátszani!
A jelenlét
Hittanórák
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Saját elhatározásból választotta ki

Gondolatok Kisboldogasszony napján

„Élő világ állapota ezen éjjel betelt, Szűz Mária születék, szent székébe ültették” olvashatjuk Bálint Sándor lejegyzett, Kisboldogasszny ünnepével kapcsolat imában..

Az „idők teljességéről” Szent Pál írt a Galatákhoz címzett levelében: „Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. Ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából s az Isten fiaivá lehessünk.”(4,4-5.) Gondolatunk, fantáziánk elfárad, ha Isten „örök” tervére gondolunk, időtlen szeretetére, amely mégis minden időben észrevehetően nyilvánul meg.

Elcsodálkozunk egy-egy szép építmény tervezőjén, aki csodálatos házat, templomot, palotát álmodik meg, amikor abból még semmi nincs. Ő már látja a magasodó falakat, látja a díszítést, az épület rendeltetését és minden szépségét.

Isten templomot álmodott meg Fiának, szépet, szeplőtelent, s saját elhatározásából arra választotta ki Máriát, hogy a Megváltó édesanyja legyen. Meghívta, megigazulttá és saját dicsőségének részesévé tette.

Kalkuttai Teréz anya azt ajánlotta, hogy hallgassunk Máriára: „Jézus is kész volt arra, hogy hallgasson édesanyjára, Szűz Máriára. Nekünk meg kell tanulnunk ezt. Mária folytonosan belép életünkbe, s belép a világ életébe. Örömet hoz, békességet, kiengesztelődést. Istenhez vezet minket. Isten kezében alázatos eszköz vagyok csupán.”

De öröktől megálmodott eszköz! Alázatos eszköz vagyok-e Isten kezében?

(Gyűrű Géza, Szív 1990/8)

Vissza az újság tetejére

Hegyek

Jártam a hegyeket, a hegyoldalakat borító erdőket. Megcsodáltam a természet szépségét, a fenséges tájakat. Mindenek előtt pedig imádkoztam. Valahányszor a hegyeket járom, és megcsodálom a hegyvidéki tájakat, mindannyiszor hálát adok Istennek e teremtett világ szépségéért. Hálát adok neki az Ő szépségéért, hiszen azt a szépséget tükrözi vissza az egész teremtett világ, megérintve minden fogékony lelket az Isten dicséretére. Imára indító ez az érzés.

Hálát adok Istennek minden percért, amit a hegyek csöndjében pihenéssel töltöttem el, megérezve abban a Teremtő bölcsességét és jóságát. A vizet, a levegőt, a földet, az erdőket, az állatokat és növényeket Isten teremtette. Ezért is tisztelet illeti meg az ember részéről a felsorolt teremtményeket.

A hegyek az élet iskoláját is jelentik, hisz megtanuljuk elviselni a cél felé vezető út nehézségeit. Kölcsönösen módunkban áll egymást segíteni a cél felé vezető út nehéz perceiben és az óriási hegyek lábánál rádöbbenhetünk arra is, hogy mily kicsik és esendők vagyunk.

A meredek emelkedők meghódítása formálja is az emberi jellemet, a természettel való kapcsolat pedig derűt ébreszt a lelkekben. A megtapasztalt szépség lelkesít és magával ragad. Felemeli az emberi tekintetet, hogy emelt fővel járja az élet útját is. Az az ember, aki hisz a teremtmények alapvető jóságában, képes megfejteni a természet titkait is, hisz nem tesz mást ezzel, mint elfogadja a teremtéstörténetben többször visszatérő gondolatot, miszerint a teremtő látta, „hogy ez jó:”

(neten érkezet az emailomra)

Vissza az újság tetejére

Visszaadni Istent Európának

Két európai püspöki szervezet is tanácskozott a Biblia évében Budapesten Erdő Péter bíboros meghívására. Megállapították (a Magyar Kurír részletesen le is hozta a megállapítást), hogy a kulturális-antropológiai krízis a legnagyobb kihívás az Egyház számára az európai kontinensen. Ehhez kapcsolódik az élet értelme és az erkölcsi felelősség iránti érzék gyengülése az élet, a család, az igazságosság és a környezetvédelem területén. Erre a helyzetre nem elegendő egy általános, Isten nélküli lelki dimenzió visszaadása, hanem magát Istent kell sürgősen visszaadni Európának. Kicsit eltűnődtem a hír olvasásán, mi is az a kulturális-antropológiai krízis? Szaknyelvi összefoglalása az összeurópai emberi válságnak, amely átjárja a gazdaságot, a kultúrát, a sajtót, a népesedést, a politikát, a társadalmat, vagyis mindent. Azon is elgondolkodtam, miként is lehet Istent visszaadni Európának. Alighanem sehogyan, mert mindössze ügyetlen fogalmazásról van szó. Hiszen Istent nem lehet sem elvenni, sem visszaadni, hanem inkább a keresztény tanítást és főleg a keresztény élet gyakorlata kell ennek az egyre öregebb, tanácstalanabb, lelki vezetés nélkül maradt, kiábrándult és eltömegesedett Európának, melyet az új népvándorlás ostromol (hatásai jól láthatók a Foci VB több csapatán, ha csak a franciákat, angolokat, németeket vesszük szemügyre) a maga új hitével, jelképeivel, hagyományival és bálványaival. Olvasom egy angol lapban, hogy egy húszezer lelket számláló brit városkában 65 nyelven beszélnek a lakosok, a befogadó ország nyelvét csak törve vagy egyáltalán nem beszélve. Európa – akárcsak a régi Róma – nagy, ijesztő változás előtt áll, méghozzá az az Európa, mely balliberális nyomásra eltekint alkotmányában Európa keresztény gyökereinek említésétől, sőt Istenre sem tett abban egyetlen utalást, mint afféle magánügyre, feudális csökevényre, a klerikális reakció találmányára, ahogyan azt a marxizmus tanította.

Istent nem kell és nem is lehet „visszaadni” Európának, mert Isten itt van velünk, inkább vissza kell hívni (ahogyan a jelenlegi parlamentünk el is kezdte), méghozzá együtt könyörögve bocsánatáért, hogy a világi állammal való küzdelemben, alkuban, ha tetszik együttműködésben lassan, fokozatosan magánüggyé tettük a legfontosabb közügyet, Istent és az isteni tanítást. Európa nagy része, döbbenetes módon, ma már valójában missziós terület, nem kell papjainkat messze földre küldeni, mert itt van a legnagyobb baj, itt, Európában, ahonnan szétterjedt a világban a kozmopolitizmus, internacionalizmus, globalizmus rokoneszméje, a silány tömegember kultusza az Istenember követése helyett.

A Biblia éve, a most véget érő papok éve, mint egy felhívásként jelenik meg életünkben. A kinyilatkoztatott igazság és bölcsesség továbbadása sürgető feladat, de még ennél is fontosabb, hogy az élő és minden tagjában jelenlévő Egyház képes legyen visszahívni Istent nemcsak a templomokba, hanem a családokba, iskolákba, munkahelyekre, az emberi létezés minden színterére. Ebben a hatalmas feladatban nem mutogathatunk a klérusra, nem mondhatjuk azt, hogy ők az Egyház. Nem, velük együtt mi, hívő emberek vagyunk az Egyház. Mindannyiunknak misszionáriusoknak kell lennünk, hogy visszatérítsük a „vén Európát” és visszahívjuk Istent, mint az igazság, az élet, a szeretet forrását, hiszen Ő meg van nélkülünk, de a mi életünk (katasztrófák sora itthon és a nagyvilágban) és halálunk merő értelmetlenség és bűnös tékozlás nélküle.

(szszp cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Életige

„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette.” (Mt 13, 45-46)1

Ezzel a rövid példabeszéddel Jézus igencsak megmozgatta hallgatósága fantáziáját. Mindenki tisztában volt az igazgyöngy értékével, mely az arannyal a legértékesebb kincsnek számított akkoriban.

Ráadásul az Írás úgy beszél a bölcsességről, azaz Isten ismeretéről, mint olyan értékről, amivel még a „fölbecsülhetetlen drágakövet sem lehet egy sorba állítani” 2.

A példabeszéd egy kivételes, meglepő és váratlan eseményt mond el a kereskedőről, aki – talán egy bazárban – megpillantott egy drágakövet. Óriási értéke pusztán az ő szakértő szemével volt felmérhető. Számolgatni kezdett és látta, mekkora haszonhoz juthat. Úgy döntött, eladja mindenét és megveszi. Ki ne tett volna ugyanígy a helyében?

A példabeszéd legmélyebb mondanivalója, hogy egyedülálló lehetőségünket, a találkozást Jézussal, vagyis a köztünk levő Isten országával – ez az igazgyöngy! – ne szalasszuk el: minden energiánk, és amink csak van, mind erre irányuljon!

 

„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette.”

 

A tanítványok nem először érzik, hogy radikális döntést kell hozniuk, ha követni akarják Jézust, mindenről le kell mondaniuk: a legértékesebb javaikról, mint a családi kötelékek, az anyagi biztonság, a megalapozott jövő.

Jézus kérése mégsem képtelenség és nem indokolatlan.

A „minden” helyett, amit elveszítünk, egy olyan „mindent” találunk, amely értékében semmihez sem hasonlítható. Amikor Jézus kér valamit, mindannyiszor megígéri, hogy túlcsorduló mértékben fizeti vissza, és sokat, még többet fog adni.

Ezzel a példabeszéddel biztosít bennünket, hogy olyan kincs lesz a kezünkben, amely örökre gazdagítani fog.

S ha néha elhibázott lépésnek tűnik is otthagyni a biztosat a bizonytalanért, már meglevő javainkat a csupán megígértek fejében, gondoljunk az említett kereskedőre: ő tudja, mennyire értékes az a drágakő, és bizakodva várja a napot, amikor majd hasznot húz belőle.

Ugyanígy, aki követni akarja Jézust, az tudja, és a hit szemével látja, milyen végtelen nyereség lesz osztozni vele Isten Országának örökségében, mert mindent elhagyott érte legalább lelki értelemben.

Isten minden ember életében ad egy ilyen alkalmat, hogy megragadhassuk a lehetőséget.

 

„A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette.”

Ez az ige meghívás konkrétan, hogy tegyük félre bálványainkat, amelyek elfoglalhatják szívünkben Isten helyét: a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, a szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást…

Meghívás arra, hogy Istent tegyük az első helyre; hogy Ő legyen minden gondolatunk és érzésünk csúcsa. Az életben ugyanis mindennek feléje kell haladnia, és tőle kell kiindulnia.

Ha erre törekszünk, ha az Ő országát keressük, akkor ráadásként minden más megadatik nekünk – ígéri az evangélium3. Ha Isten országáért elhagyunk mindent, megkapjuk a százszorost: száz házat, száz testvért, száz apát és anyát4, mert az evangéliumnak van egy kifejezetten emberi vonatkozása is: Jézus Isten-ember, ezért a lelki táplálék mellett biztosítja számunkra a kenyeret, az otthont, a ruhát és a családot is.

Talán meg kellene tanulnunk a „kicsinyektől” nagyobb bizalommal nézni a gondviselő Atyára: Ő nem hagyja, hogy bármiben is hiányt szenvedjenek azok, akik szeretetből odaadják azt a keveset, amijük van.

Kongóban néhány fiatal művészi képeslapokat kezdett készíteni banánhéjból, és pár hónapra rá Németországban adták el. Kezdetben az összes bevételt megtartották (volt, aki ebből biztosította családja megélhetését), később viszont elhatározták, hogy jövedelmük 50%-át közösbe teszik. Ebből harmincöt munkanélküli fiatalnak tudtak segíteni.

Isten nagylelkűsége azonban felülmúlhatatlan: ketten közülük egy üzletben dolgoztak, és olyan feltűnő volt a tanúságtételük, hogy több kereskedő onnan kért segítséget, amikor alkalmazottra volt szüksége. Így tizenegy fiatal jutott állandó munkához.

Chiara Lubich
1 Életige, 1999. július. Megjelent: Új Város 1999. 7-8. szám
2 Bölcs 7,9
3 vö. Lk 12,31
4 vö. Mt 19,29

Vissza az újság tetejére

Dietard Ziels: Számítok rád

Uram, én számítok rád,
Bár néha úgy érzem,
Nem vagy itt mellettem.
Gyakran olyan vagyok,
Mint az árvaházban hagyott gyermek,
Akinek azt mondják:
Neked nincs se anyád, se apád.
S ő mégis vágyik szülei után.

Úgy bízom benned,
Mintha látnálak,
Pedig nem láttalak,
S úgy élem át közelségedet,
Mintha értem lennél itt.
Uram, értem ne tégy
Semmi csodát,
De adj látó szemet,
Hogy életem minden napján
Fölfedezzem elrejtett mélységeidet,
És adj készséget arra,
Hogy életem minden napján
Fölfedezzem elrejtett mélységeidet,
És adj készséget arra,
Hogy életem mindennapi eseményeiben
Megértsem hozzám szóló
Üzeneted.

(Alföldi A. Béla ford.)

Vissza az újság tetejére

Az ízlelőbimbók csatája, avagy várjátékok kulináris módra

A 2010-es év sem maradt várjátékok nélkül. Ezúttal a kulináris élvezetek adták meg a keretét a napnak. Nagy örömünkre vidékről is érkeztek fiatalok (Csolnokról és Szűgyből) és új arcokkal is bővült a résztvevők köre, de talán a nagy meleg lehetett az oka annak, hogy többen mégis otthon maradtak.

Kezdésként ovis emlékeinket elevenítettük fel, nevezetesen: hogyan kell a só-liszt gyurmával bánni. Ugyanis só, liszt és víz megfelelő elegyítésével készítettek várat a csapatok.

Aztán valóban az ízlelőbimbók vehették át a szerepet, de ügyességre és gyorsaságra is szükség volt innentől. A szervezők különféle ételekkel próbáltak minket, résztvevőket beetetni, mindezt időre. Azt hiszem, egyes finomságokat nem is bántunk, például a hideg dinnye a csaknem 40 fokos melegben különösen gyorsan elfogyott - s hogy a héj se vesszen kárba, a csapatok álarcot készítettek belőle - bár lehet, hogy ez inkább a két csapat versenyzésének tudható be. J

A gyakorlati feladatok közepette az agytekervényeinket is használatba kellett venni, amikor villámkérdések sokaságát zúdították a résztvevőkre. A villámkérdések témáját tekintve, természetesen mind a főzőtudományok körül csoportosultak – szakácsok előnyben.

Kiderült az is, hogy a gyakorlatban ki, mennyire van otthon a konyhában. Az egyik csapat slambucot, a másik lecsót készített bográcsban. A tét nagy volt, hiszen ha a főztünk nem sikerül, a vacsora veszett volna kárba, s éhesen megyünk haza!

Köszönet mindazoknak, akik a nagy meleg ellenére a kényelmes, hűvös szoba helyett azt választották, hogy közösségben egy kellemes délutánt eltöltsenek, illetve azoknak, akik munkájukkal vagy anyagi hozzájárulásukkal ezt a délutánt megteremtették számunkra!

S ne feledjük, egy ilyen rendezvény akkor érheti el célját igazán, akkor építheti a közösséget, ha részt veszünk rajta minél többen!

Vissza az újság tetejére

Tanulságos történet

Egy fiatal hölgy várakozott egy nagy repülőtéren a gépe indulására. Mivel úgy alakult, hogy hosszú ideig kellett várnia, olvasási céllal vásárolt egy könyvet és egy csomag süteményt, amit majd olvasás közben elfogyaszt. A VIP váróban foglalt helyet és olvasni kezdett. A hölgy fotelja mellet, ahol egy csomag sütemény is hevert, egy férfi ült és szintén olvasott. Kis idő múlva a hölgy vett egy süteményt a fotel melletti zacskóból, mire a férfi is vett egyet. A nőt zavarta az eset, de nem szólt semmit, csak ezt gondolta: „Micsoda fráter! Hogy merészeli ezt? Legszívesebben lekeverne neki egy pofont!”

Valahányszor a nő vett egyet a süteményből, a férfi is azonnal vett abból Ez most már nagyon zavarta a hölgyet, de nem akart jelenetet csinálni és továbbra sem tett semmit. Ám elérkezett az a pillanat, amikor már csak egy sütemény árválkodott a zacskóban. Kíváncsian várta hölgyünk a fejleményeket, vajon mit fog csinálni alkalmi férfi szomszédja. Egyszer csak a férfi felvette a süteményt, kettétörte és a felét átnyújtotta hölgyünknek.

Óh! Ez már mindennek a teteje! A szóban forgó hölgy már a „plafonon” volt. Hirtelen haragjában gyorsan felállt és összekapva holmiját a repülőtér beszálló helyiségébe sietett. Amikor már a gépe felszállt. A hölgy belenyúlt a táskájába, hogy kivegye abból a szemüvegét. Meglepetésére a bontatlan csomag sütemény akadt a kezébe.. Nagyon elszégyellte magát! Rájött, hogy tévedett a váróban. Ő elő sem vette a süteményét, az idegen férfi pedig minden keserűség és harag nélkül osztotta meg vele a sajátját. Mivel útjaik elváltak, nincs lehetőség a bocsánatkérésre, ám tanúságul szolgálhat számunkra az alábbi gondolatsorral: Négy dolog van, ami nem tér vissza életünk folyamán: A kő… miután elhajítottad. A szó…. miután kimondtad azt. Alkalom a jótettekre… miután elszalasztottad. Az idő… ami tétlenséggel múlt el feletted.

(Dózsa István küldte Szentendréről)

Vissza az újság tetejére

Búcsújáró helyek Magyarországon 2. rész

Hont-Csitár

A Három Szent Forrás búcsújáróhelye

A Börzsöny északi részén, Hont határában lévő Csitári kútyika régi szent helye a környékbelieknek, ami talán már a XVIII. században megvolt. Ez utóbbit látszik bizonyítani egy 1736 és 1739 között készült földrajzi leírás. Ez egy, a falu hegyeiben lévő “gyönyörű forrás"-ról tudósít, ami “a Remete lakásánál” csurog ki.

A Borovszky-monográfiában is olvashatunk arról, hogy a honti határban, "az őskori állatmaradványokkal rakott csitári völgyben van egy kút, melyet a néphit sokáig varázserejűnek vélt és hajdan tömegesen zarándokoltak oda a gyógyulást keresők" (Borovszky Samu: Magyarország Vármegyéi és Városai című monográfia-sorozat a 19. századból).

A kegyhelyen tulajdonképpen három szent forrás fakadt egykor. Ezek vizét egy helyre gyűjtötték, s az ivómedence csapján lehet inni belőle. A forrás mellett, amely Kutyika néven vált ismertté, állítólag már a török időkben egy fakereszt állt. Ehhez járt az itteni uradalom szegény juhásza vak fiával fohászkodni. Ilyenkor a gyermek szemét mindig megmosta a Kutyika vizével, mígnem a fiú egyszer csak látni kezdett. Ezután épült hálából az első kápolna, melyben elhelyezték a Magyarok Nagyasszonya-szobrot is. Ezt a pásztorfiú faragta ki, aztán a honti asszonyok szép viseletébe öltöztették Máriát. A kegyszobor ma is megvan.

A múlt század közepén Hont megye történésze, Hőke Lajos is készített feljegyzést a forrásról, mely szerint 1852 nyarán a kúthoz zarándokolt egy váci asszony, aki nemsokára lélekszakadva rohant a közeli malom molnárához, s "fennen kiabálta, hogy neki imádkoztában a kútban a Boldogságos Szűz megjelent". Az asszony ezután hazament Vácra, ahonnan hozott magával "ötszáz hitbuzgó asszonyt, kik lobogókkal, énekkel jöttek üdvözölni a kútban megjelent Szűz Máriát".

Ugyancsak Hőke Lajos írta, hogy „a betegek szenvedő lábaikat a kútból kifolyó kis csatornában áztatják, közben Máriához imádkozván és énekelvén".

A drégelypalánki plébánia Historia Domus-ában található egy 1859-es feljegyzés, melyben a község akkori plébánosa közölte a hírt, miszerint "Tsitárban a malom közelében lévő forrásnál a Boldogságos Szűz Mária többször is megjelent és csodálatos gyógyulások történtek"

A kegyszobor, melyet a szembetegségéből meggyógyult pásztorfiú faragott, 1920-ban eltűnt. Egy egyszerű asszony álomlátomása folytán azonban Nagyorosziban, egy tyúkpadlásról előkerült. Megtisztították, s újra elhelyezték a kápolna oltára felett. 1948-ban az omladozó kápolnát lebontották, de egy Honti gazda adományából újra felépült a fogadalmi kereszt közelében. A mai Engesztelő Kegykápolnát 1949-ben szentelték fel, s a miséző oltár felett újra elhelyezték a kegyszobrot. A régi kápolnácska helyére egy szép lourdes-i barlang került. 1975-ben elkészítették Máriahegyi N. János szobrászművésszel a Bibliás Szűzanya szobrát. Ezt tették a régi helyére, ám a nép ragaszkodott az eredetihez, amely az esztergomi restaurálás után újra visszakerült helyére.

Sokáig tartott, míg a búcsújáró helyet elismerték. A nép minden tiltás és megfélemlítés ellenére ragaszkodott a Kutyikához. Rendszeresen elzarándokoltak ide a hívő és fohászkodó emberek az Ipoly mindkét oldaláról, s ahogyan Fazekas István dorogi kanonok írta: "A Kutyikánál népünk Mária tiszteletének egy élő eleven ágacskáját figyelhettem meg. A csodákat nem a víz teszi, hanem a hit. A lourdes-i víz egyszerű ivóvíz, a hit a fontos." 1977-ben VI. Pál pápa apostoli áldását küldte a kegyhelynek, Németh J. Krizosztom atyának, s mindazoknak, akik e helyen a papi hivatásokért is imádkoztak.

A Csitári főbúcsú ideje Áldozócsütörtök. Márciustól ezen kívül havonta egyszer tartanak itt istentiszteletet. Elsősorban hitünk felfrissítéséért és megszilárdításáért meg a tiszta szívből jövő fohászokért érdemes ide elzarándokolni.

 

(Forrás: Csáky Károly: Isten házai és szolgái. Az Ipoly mente egyházi műemlékei és jeles személyiségei. Dunaszerdahely, 1993.)

Vissza az újság tetejére

Istent kijátszani!

(Változást segítő gondolatok)

Ne vezessétek félre magatokat! Istent nem lehet kijátszani.”

(Gal 6,7)

Aki haragot tart, és azt hiszi, hogy emellett szentségi életet élhet; aki templomba jár és az urnáknál az Egyház ellenségeire szavaz; aki házasságon kívüli nemi életet él, és időnként meggyónja anélkül, hogy változtatni akarna rajta;  aki úgy gondolja, hogy keresztény hite jól megfér egy kis antiszemitizmussal; aki reinkarnációs tanokat hirdet, és közben Jézus követőjének vallja magát; aki azt hangoztatja, hogy a homoszexuális gyakorlat összefér az Evangéliummal; aki körmönfont hangzású teológiai szofizmákkal az Egyház hitének világos tagadását próbálja igazolni; aki egyszerűen félreteszi azokat az erkölcsi törvényeket, amelyeket nehéznek talál – Istent próbálja kijátszani, mintha lehetne. De nem lehet! Hazugsága fejére nő, és egyszer látványosan összeomlik az önáltatás épülete,

Ha vétkeztél, mondd azt, hogy vétkeztél. Ne csinálj elméletet arról, hogy miért nem bűn a bűn. A vámos, aki megvallja bűnét, megigazulva megy haza. A bűnbánó gonosztevő előtt megnyílik a paradicsom. A keresztre feszített Jézus meggyógyítja romlottságunkat. „Az igazság szabaddá tesz titeket” (Jn 8,32).

Kovács Gábor

Vissza az újság tetejére

A jelenlét

A jelenlét titok, amelyet teljesebb üzenetében, különleges visszhangjával a múlt század első felének francia perszonalistái fedeztek föl az emberi kapcsolatok viszonylatában. Teológiailag az ősegyháztól napjainkig használták már a szót, legfőképpen az Eucharisztiával kapcsolatban. Tudjuk, hogy az egyház tanítása szerint Jézus Krisztus láthatatlanul is jelen van a kenyér és bor színe alatt. Nem csak a szentmisén, az átváltoztatás után, és nem csak akkor, amikor megáldozunk. Hitünk külön próbatétele, hogy az oltárszekrénybe zárt vagy a kitett Eucharisztia is hordozza a jelenlét misztériumát.

 

Mit tudhatunk meg minderről, legalább töredékesen?

 Első felismerésünk az, hogy a jelenlét személyes voltunkhoz kapcsolódik. Ezt ismerték fel a francia perszonalisták felfokozott érdeklődésükkel. Az egyik jellemző emberi tapasztalat, amikor valaki elveszíti azt, akit nagyon szeret. Egy apát, édesanyát, a férjet vagy feleséget, a gyermeket, a testvért, vagy egy jó barátot. Regények örökítik meg, hogy az életben maradt egy ideig egészen különös módon érzi maga közelében az elhunyt jelenlétét. Olykor még a szavait is hallani véli. Álmaiban pedig újra találkozik vele.

 Második felmérésként le kell vonnunk a következtetést: világunkban személyes létformája következtében csak az ember képes a jelenlétre. Ez pedig alkalmat ad, a más élőlényekkel való szembesítésre és létformánk kiváltságának evidenciájára. Amíg ugyanis az ember „jelen tud lenni” a térben, az állatok, a növények és az elemek csupán a térhez kötött „ottlétre” képesek.

Harmadikként elérhet bennünket a fölfedezés öröme, amikor rátalálunk a titok nyitjára: a személy ott van jelen, és úgy van jelen, ahol és ahogyan a hatásait kifejti. Ez érthetővé teszi az isteni jelenlét sokféleségét. Amikor Teilhard de Chardin Isten növekedéséről beszél a világban, az nem panteizmus. Az Abszolút Valót nem lehet fokozni. Isten azonban növekedhet a jelenlétében. Gondoljunk a világot fenntartó jelenlétre: „őbenne élünk, mozgunk és vagyunk”, meg a kegyelemben való jelenlétre. S az utóbbinak is lehetnek fokozatai.

Mindez talán közelebb visz az Eucharisztia titkához, s vele Jézus jelenlétéhez. Az Eucharisztia misztériuma az, hogy a kenyér és a bor az ő valóságos jelenlétének hordozója. A jelenlét anyag fölötti. Testi mivoltunkban csupán „ott vagyunk” a térben. Ha valaki nem képes többre, még életében magán viseli a klasszikussá vált sírfeliratot: „Csak a teste”. A lelki és a szellemi kisugárzás révén hordozzuk a jelenlét titkát.

Az Eucharisztia titka, hogy Jézus láthatatlanul is jelen van, a szentmisében, az átváltoztatás után: „Ez az én testem” és „Ez az én vérem kelyhe”. Jézus maga is ott van jelen, és úgy van jelen, ahol és ahogyan a hatásait kifejti. Lelki hatások ezek, amelyekről azok tudnak hitelesen tanúskodni, akik gyakrabban imádkoznak meditálva az örökmécses parányi fényénél. Mert ő rejtetten is jelen van a templomban, ahol őrizzük, és ahol szentségimádásra kihelyezzük.

 A jelenlét misztériuma az, hogy akár kétezer évvel ezelőtt írt mondat is képes gyökeresen megváltoztatni egy ember életformáját.

Ott lét vagy jelenlét? Vannak, akiknek csak a testek számítanak. Mindenütt és mindenben csak a testek. Az ateista kikapcsolta Isten jelenlétét. Materialista az, aki elveszítette érzékét a jelenlét iránt.

Az Eucharisztia látogatása – találkozás. Pár perces ünnep, amelynek ajándéka, hogy a Jelenlét beköltözik a hétköznapjainkba.

Boda László

Vissza az újság tetejére

Hittanórák

(Gondolatok az iskolakezdéshez)

Kezdődik az iskola, benne a hitoktatás is. A pap, a hitoktatók mindig tele vannak félelemmel e fontos ügy kapcsán. Tulajdonképpen nem is lenne ezzel gond, ha mi, hívek komolyan vennénk az ígéreteinket. Emlékezzünk csak vissza az esküvői szertartásra: Ígéred-e, hogy gyermekeidet Krisztusnak és az Ő Egyházának tanításai szerint neveled? Ígérem, hangzanak a válaszok akkor és ott. Igaz, ma egyre kevesebb az esküvő, így kevesebbszer hallhatóak ezek az ígéretek. Ám, ha nem is rendezett a párok viszonya, keresztelni elhozzák gyermekeiket. S ha az első eseménynél nem hangozhatott még el vállalásunk szava, megtesszük azt az alábbi szertartási szakaszban: Nektek, akik gyermeketek számára kéritek a keresztséget, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Vállaljátok ezt a kötelezettséget? Vállaljuk. Elsőáldozáskor is megfogadták a gyermekek és a szülők, hogy Jézus szeretetében élnek. Bérmáláskor pedig megígérték a püspöknek, hogy jó katolikusok lesznek.

Ha egyetlen gyermek is elmarad a hittanról, a vasárnapi szentmisékről (sajnos nagyon üresek helyeik a templomban még iskolai szezonban is, hát még nyáron!!) a papnak nincs nyugalma. Rágja a féltés. Ez sokszor egészségrontó izgalmat, szomorúságot okoz nekik. Vajon mi hogy vagyunk ezzel? Segítőtársak vagyunk-e léleképítésben, vagy nem törődömségünkkel a tehetetlenség érzését erősítjük?

Egy nőgyógyász, nyilatkozva a tizenévesek életéről, rettenetes dolgokat mondott. Végső következtetése: „Úgy tapasztalom, hogy a ma 16-18 éves leányok szeretik a gyerekeket, és idővel szülők szeretnének lenni. Ám nem közömbös, hogy a közben elmúló pár évben mi történik a leendő édesanyával, testileg, lelkileg. Legfőbb reményem, hogy a most felnövekvő nemzedék tanul majd saját rossz élményeiből, (Nyugodtan alvó szülők! Érdemes betekinteni a hétvégi éjszakai életbe, mert megdöbbenthet és elindíthat a mocsárból kifelé vezető úton falunkban is) és gyermekeit másképp fogja nevelni.”

Minden tiszteletem a nőgyógyászé, de nekünk is van orvosságunk és erőnk, hogy ne kelljen egy nemzedéknek elmerülni a bűnben: és ez a hit, amit a komolyan vett hittan ad meg. Itt gyermekeink életéről, haláláról van szó.

(KK 2007)

Vissza az újság tetejére


Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.szeptember 20. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Toborzás

Úgy tervezzük, hogy ősszel az iskolában toborzást tartunk, ennek apropóján egy kis ismertető a cserkészetről.

Cserkész akarsz lenni, de a cserkészetről nem sok mindent tudsz. Ideje, hogy megismerkedj közelebbről, alaposabban a cserkészmozgalommal, azzal, ami megalapítója, lord Robert Baden-Powell figyelmeztetése ellenére vált ezzé, bár Bi-Pi világosan megmondta: „Én egy egyszerű ötletet javasoltam. Ha nem lesztek elég óvatosak, mozgalommá válik az elgondolás, s ha továbbra sem vigyáztok, még szervezet is válhat belőle. És ha lesz egy szervezet, akkor mindennek vége.”

A cserkészet mozgalom, szervezet, sőt, világszervezet, mindennek azonban nem lett vége, ellenkezőleg, ma a világ mintegy százötven országában mintegy 18 millió tagja van a Cserkész Világszervezetnek, a Cserkészlány Világszövetség pedig több mint száz ország mintegy 11 millió tagját egyesíti, miközben az 1997-ben épp 90 éves cserkészmozgalomnak ennyi idő alatt összesen körülbelül 250 millió tagja volt. Felnőttes, hivatalos meghatározás, a Cserkész Világszervezet alapszabályzata szerint a cserkészmozgalom „önkéntes, nem politikai, iskolán kívüli nevelő mozgalom fiatalok számára, mindenki előtt nyitott származásra, fajra és meggyőződésre való tekintet nélkül, összhangban az alapító által

megfogalmazott céllal, elvekkel és módszerrel.” Értelmezzük fontosabb gondolatonként ezt a meghatározást. A cserkészet önkéntes, a jelentkező, fogadalmat tevő cserkészt nem másvalaki kényszeríti bekapcsolódni a közös munkába és szórakozásba. A cserkészet a napi politikán kívül és azon felül álló szervezet, nem vesz részt a politikai hatalomért folytatott harcban, nem rendeli magát alá egy vagy több pártnak és különösen nem teszi ki ilyen alávetettségnek a fiatalokat. Az más kérdés, hogy a cserkésznek is van, lehet világnézete, felnőttként csatlakozhat valamilyen politikai meggyőződéshez, s 18. életévét betöltve, felelős, teljes jogú felnőtt emberként vallhatja, vállalhatja is politikai nézeteit. Ám ezt akkor sem cserkészként, hanem magánemberként, nem cserkészegyenruhában, nem a szervezet védőszárnyai alatt teszi!

A cserkészet iskolán kívüli nevelőmunkát folytató szervezet és mozgalom. A nevelés legtágabb értelmezésében valamely társadalom legfontosabb szellemi értékeinek átszármaztatása a felnövekvő nemzedék tagjaira.

Mint ilyen különbőzik az oktatástól, vagy a képzéstől több, mint valamely konkrét ismeret, tudás, képességelem elsajátíttatása, bizonyos magatartási formákat alakít ki.

„Ebben rejlik a cserkészet legfontosabb célja - mondja Bi-Pi - nevelni, nem oktatni, jól jegyezd meg, nevelni, vagyis rávezetni a fiút arra, hogy magától, saját vágyától hajtva tanulja meg azokat a dolgokat, amelyek a jellemét formálják.” A hétköznapi szóhasználatban a nevelés szót általában az iskolához kapcsolják, nem helytelen ez a megközelítés, az iskola az úgynevezett formális, tehát intézményes nevelés színhelye, de ez csak egyik formája a nevelésnek, hiszen az utca, a környezet szintén nevel, ez az úgynevezett informális nem intézményes nevelés. A cserkészet egy harmadik típusú nevelési rendszer egyik eleme, az iskolán kívüli, de szervezett, azaz nem formális, mégis intézményes nevelési eszköz, amely a fiatalság bizonyos, ezt vállaló csoportjához szól, meghatározott cél elérése érdekében, bizonyos módszerek felhasználásával. A cserkészet alapjában véve és mindenek előtt az önnevelés igényének a kialakítója.

A cserkészet - Bi-Pi figyelmeztetése ellenére mozgalom. Ez feltételezi egy elérendő cél, egy, az ezt a célt elérni kívánó személyeket tömörítő szervezet meglétét, azt, hogy az azonos célt követő szervezetek országos, Vagy akár nemzetközi szervezetekbe tömörüljenek. Ezeknek a közös célra irányuló szervezett tevékenykedése a mozgalom. A cserkészet mindenek előtt a fiatalok mozgalma, amelyben a felnőttek segíteni igyekeznek a fiataloknak a mozgalom céljainak elérésében.

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


 Családi erdélyi körutazáson vette részt az egyesület sok tagja. Madarasi Hargita csúcsai, Gyimesek, Brassó és Békás szoros egyaránt szerepelt az Ivó-i táborban lakók programjában, melyről beszámolót a következő számban olvashatunk.

 Húsz éves a Magyar Kolping szövetség. A Jubileum központi ünnepségére 2010. szeptember

25-én kerül sor, Európa kulturális fővárosában, Pécsett. Három napos részvételt tervezünk péntek hajnali indulással. A hivatalos programon túl (Ünnepi szentmise, jubeleumi megemlékezés a Bazilikában, városnézés vezetéssel), Harkány. Villány és Máriagyűd megtekintésére is sor kerül. Jelentkezni Szabó Jánosnál lehet.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Termény hálaadásunk augusztus 29-én, vasárnap a de. fél 10-kor kezdődő szentmisén, és az azt követő körmeneten lesz.

            Pusztaberkiben a szentmise: szombaton du. 5-kor lesz.

SZEPTEMBER 5-ÉN HŐSÖK ÜNNEPE, a fél 10-es szentmisét követően emlékezés a Hősök emlékművénél.

Ez a szentmise egyben a hittanos év tanévnyitója is. Várjuk az iskolásokat.

Szeptember 8-án, szerdán Kisboldogasszony ünnepe, Mária születésének napja. Reggel 7-kor, és este 7 órakor lesznek a szentmisék.

A KÁLVÁRIA BÚCSÚ: SZEPTEMBER 12.-ÉN LESZ. Előtte szombaton fél 6-kor keresztúti ájtatosság, majd szentmise a Kálváriánál.

            12-én, vasárnap a templomból fél 10-kor indul a körmenet a Kálváriához, majd ott szentmise, és körmenetileg jövünk vissza. 

            Pusztaberki szentmise du. 5 órakor

Szeptember utolsó vasárnapja SZENTÍRÁS VASÁRNAP. - Ugye nemcsak a Biblia évében, most is kézbe vesszük és olvassuk Isten Igéjét?

KERESZTELÉSEK:

19. Csabák István (Csabák István-Szalma Judit)
20. Temela Máté (Temela Zoltán-Bolla Veronika)
21. Boda Réka (Boda Zsolt- Oravecz Mónika)
22. Kristóf Máté (Kristóf Viktor- Vozik Henrietta)
23. Oláh Albert Kevin (Oláh Albert József- Szőrös Julianna Izabella)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:

7. Záhorszki Máté – Gyurcsek Mária
8. Kanyó Gábor – Gubik Anett

HALOTTIANK:

30. Valcz Ferenc (1943)
31. Vitéz Sándor (1942)
32. Medvegy István (Pusztaberki, 1930)
33. Vida Jánosné,Tóth Ilona (Pusztaberki, 1934)
34. Hogál János (1958)
35. Brindza Mihályné, (Puszaberki. 1925)
36. Kovácspál Jánosné, Tomis Erzsébet (1924)
37. Jakubecz Györgyné, Csernák Ilona (1929)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Szeptember

1. szerda        -

2. csütörtök    - Laczó János, felesége Erdős Rozália lányuk és vejük

3. péntek        - Antal Ferencné, szül. Pálinkás Borbála, gyermekei, szülei, apósa, anyósa

4. szombat     - Súth Antal, felesége Bicskei Anna, fiuk, szüleik és unokavejük

                        - Sípos Ferenc, Sípos és Pataki család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda és Berta család halottaiért és élő családtagokért

5. vasárnap    - Vitéz Istvánné szül. Csillag Mária, 2 fia, veje, valamint Mrekvicska József és hozzátartozók

6. hétfő           -

7. kedd           - Záhorszki József, szülei, testvérei, veje, apósa, anyósa, Boda család halottaiért

8. szerda        - Fábián József, felesége, szülők és testvéreik

9. csütörtök    - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

10. péntek      - Boda és Verebes család élő és elhunyt tagjaiért, ifj. Gréczi István, szülei, nagyszülei, Vitéz Veronika és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác, felesége Záhorszki Margit, gyermekeik, szüleik, testvéreik és hozzátartozók

11. szombat   - Jakubecz János, felesége Szabó Erzsébet (3. évf.), szülők és hozzátartozók

                        - Molnár József, felesége Boda Anna, vejük és élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Bartók László és hozzátartozók

12. vasárnap  -

13. hétfő         - Virág Gyula

14. kedd         -

15. szerda      -

16. csütörtök  -

17. péntek      - Záhorszki Gergelyné, Csillag Erzsébet

18. szombat   - ifj. Valkó János és élő hozzátartozók

                        - Kurfis Istvánné 1. évforduló, szülei, apósa, anyósa, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Molnár Gyula, felesége, fiuk, vejük és élő és elhunyt hozzátartozók

19. vasárnap  - Pálinkás István, Csillag István, felesége Kristóf Mária, Pálinkás István, felesége Erdős Mária

                        - Jakubecz Mihály, felesége Mrekvicska Mária, szüleik, gyermekeik és vejeik

                        - dr. Mácsik Ferenc és szülei

20. hétfő         -

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök  -

24. péntek      -

25. szombat   - Konopás István 1. évforduló

                        - Varga Imre, szülők, élő és elhunyt hozzátartozók

                        - Szrenka János, felesége Szabó Ilona, élő és elhunyt családtagokért

26. vasárnap  - Hálából 50. éves ház. évforduló, család élő tagjaiért

                        -

                        -

27. hétfő         -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök  -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre