Vadkerti harangok
2010. Június


Az apostosfejedelmek ünnepe
Szentmiseszándékok
Mentes Mihály: Salve Regina
Családi nap Trianon '90 jegyében
Három kérdés fiataloktól -három válasz a pápától
Ellesett gondolatok
Életige
Ha egy vadliba képes rá, mi miért ne lennénk?!
Küldött vagyok
A feltalált macska
Evangélium mindennap
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink


Vissza az előző menüre

Az apostolfejedelmek ünnepe

„Két oszlopa igazságnak,
Két csillaga e világnak.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!”

Fotó: Barák Barna Imre A két apostol vértanúsága 67. június 29-én történt. A IV. században, Itáliában és Észak-Afrikában mennyei születésnapjukként tartották meg e napot vigíliával és később nyolcaddal. A pápa ezen a napon három szentmisét mutatott be: Szent Péter, majd Szent Pál sírjánál és a Szent Sebestyén katakombában, ahol egy ideig elrejtették földi maradványaikat. A XII. században az ünnepet két egymás utáni napra helyezték, ma ismét együtt ünnepeljük a két nagy szentet.

 A mise szövegei már felbukkannak a veronai szakramentáriumban. Itt már megtalálhatók annak a prefációnak a főbb gondolatai, amelyeket ma is hallhatunk a szentmisék szövegében. Az örvendezés okát abban látja, hogy Isten általánosságban törődik az egyházzal. Gondolatainkat azonban egyre inkább a két apostol tevékenységére irányítja. Péter apostol a hit megvallásában lett tekintély számunkra. Milyen mély hit élt benne, amikor a feltámadt Krisztus háromszori kérdésére: „Szeretsz engem?”, megvallja: „Szeretlek”, sőt megerősíti: „Te tudod, hogy szeretlek téged.” Pál apostol esetében a gondoskodás jele, hogy feltárta hitünk mélységes értelmét. Valóban kimeríthetetlen leveleinek tanítása, olvasásuk mindig újabb és újabb gondolatokat tár fel.

 Apostoli munkájuk különböző volt. Péter azFotó: Barák Barna Imre ősegyházba szervezte azokat, akik Izrael népéből hűek maradtak, Pál pedig a pogány nemzeteknek lett tanítómestere. Így tudott megvalósulni Jézus parancsa: „Menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek.” A prefáció utolsó részében ezt meg is fogalmazza: Bár két úton jártak, egységbe gyűjtötték a „krisztusi család népét”.

 A koronát a befejező szavakkal teszi fel az egyház, amikor a földi világból átlép az örök hazába: A két apostolt együtt tiszteljük a földön, mert közös mennyei koszorú várta őket. Azért könyörgünk, hogy a szentségekkel megerősítve magunk is részesei lehessünk a mennyei hazának. Fogadjuk meg Szent Ágoston tanácsát, amit a mai ünnepen tartott egyik homíliájában így fogalmazott meg: „Az evangélium tanítása megmondja nekünk, mit kell szeretnünk, mit kell megvetnünk, mit kell tennünk, mit kell kerülnünk és mit kell remélnünk” A keresztény ember életének napjaira tehát a program adva van Szentírás soraiban. Csak alkalmazni kell azt, melyhez adjon erőt egyházunk két oszlopának életpéldája.

(Verbényi I. cikke alapján)

Vissza az újság tetejére

Mentes Mihály: Salve Regina

Mennyország Gyöngye, édes jó Anyám,
Ó, Boldogasszony, mint kis gyerek
Köszöntenélek, verset mondanék,
De dadogok csak, szólni sem merek.

Ó, mennyi nótát énekeltem én,
Mennyi köszöntőt, mennyi verset írtam!
Ó hányszor szárnyalt égig az imám,
A porban mennyi keservesen sírtam.

Oly könnyen áradt szívemből a dal
És a panasz is úgy csordult magától,
Oly könnyen ömlött ajkamról a szó
S a könny szememből, mint vad nyári zápor.

Most a torkomban dobog a szívem
És fülledt, fojtó sírás fojtogatja,
Mint aki egyszer csínyt tett, gyerekest,
S nem tudja, hogy kéri számon Atyja.

És így kell menni köszöntőre most:
Virág kezében, szép új a ruhája.
Odaállítják verset mondani:
Az édesanyja oly boldogan várja.

Így állok mostan előtted, Anyám,
Friss fehér köntöst kapott gyermeked.
Így állok némán. Ó csak azt ne hidd,
Hogy nincsen semmit mondanom Neked.

Elkezdem mindjárt. Csak várj egy kicsi…
„Nagyon szeretlek, Jó Anyám, nagyon.
Nagyon szeretlek….” Többet nem tudok.
Belesültem, lásd. Abba is hagyom.

Én nem is bánom. Azért sem sírok.
Nem is akartam többet mondani.
Úgy-e megvédesz, ha kemény Atyám
A régi csínyről akar hallani?

Itt az öledben most már jó nekem,
Szívemet szíveddel kihallgathatod.
Ugye, hogy csupa édes muzsika?
Azt muzsikálja, hogy boldog vagyok.

Vissza az újság tetejére

Családi nap Trianon '90 jegyében

Gondolatok az Északi körzeti Kolping-napról

Fotó: Kristók JánosBaljós jelekkel vágtunk neki a készületnek, hisz még a pénteki sátorállítási időszakot is többször zavarta meg eső. De nem adtuk fel, hisz Csaba atyától hallhattuk a csíksomlyói búcsúban azt, hogy nincs nehéz helyzet, csak akaratgyenge ember. Hát már ezért sem adjuk fel és nem adta fel a Csepelről, Herminamezőről, Romhányból, Vácról, Városmajorból, valamint a rendező Érsekvadkertről jelenlévő száznál több testvérünk sem, köztük országgyűlésünk két képviselője, az elmúlt 20 év helybeli polgármesterei. A nap mondandójának vezérfonala a most munkához látott országgyűlésünk ünnepségéhez csatlakozott azzal, hogy a nap témakörei nem engedték a feledés homályába sodorni Trianon 90 éves diktátumát, annak napjainkban élő hatásaival együtt.

A 10 órakor kezdődő történelmi előadást a „Testvéreim, Atyafiak!” megszólítással kezdte Fábián Gyula erdélyi születésű történész és újságíró, a Trianoni Szemle főszerkesztője. Hazánk sorsfordító eseményeit vette számba, amikor az összeomlás és a megszűnés veszélye igencsak nyerő pozíciókat mutatott. A mögöttünk hagyott, megélhetési bűnözést zászlójára tűzőkkel most nem foglalkoznék, hisz arra megadta a választ a legutóbbi választás. Csak ne álljunk meg félúton. Ne várjuk a csodát. A csodát csináljuk meg együtt!

Fotó: Kristók JánosVisszatérve a történelmünkhöz: az 1526-os mohácsi vész került terítékre. Felmerült már akkor, hogy kibírjuk-e a török által ránk szabadított nyomást, hisz az itt eltöltött 150 évük a letűnt népek sorába sodorhatott volna bennünket. Ám Európát is védve nem lettünk törökké, hanem ha nehézségek árán is megmaradtunk magyarnak és kereszténynek. Sok kisebb csatározás és elbuktatott szabadságharc után, a kiegyezést követően az Osztrák - Magyar Monarchiában találjuk magunkat. Európa éléskamrája lett ez a terület, a sógorok által ma újjá építést szorgalmazó vasúthálózattal és annak logisztikájával. Valakik szemét szúrta ez. A szabadkőműves összeesküvés akaratunk ellenére belevitt az első világháborúba, melynek „hozama” az ország területének kétharmad részének elvesztése a bányák és az erdők nagy részével együtt. Ez egy ítélet nélküli ítélet volt a magyarok kollektív bűnösségének kinyilvánítása. Ezt hogyan lehet kibírni! És ki lehetett, mert most is itt vagyunk, Európa közepén, saját országrészeinkkel körbevéve. És van jövőnk a letűnt nyolc év után is. Sok mindenre megtanított bennünket ez a letűnt időszakok sora. Jelzés lehet erre a június 4-i parlamenti ülés is, ahol az ország házából, kis kivétellel az Isten házába vezetett választott képviselőink útja. Ilyenre már rég nem volt példa. És gyorsvonati sebességgel Fotó: Kristók Jánoséletre kelt a politikai nyomásra elbuktatott kettős állampolgárság intézménye, ami nem trianoni határ-revíziót, hanem határok nélküli nemzeti összetartozást jelent. Ez jelenti az első lépést ahhoz, hogy Isten segítségével, összefogással és kemény munkával újjá és emberközpontúvá építjük országunkat, testvérként és nemzetünk részének elismerve minden magyart, éljen az a világ legelrejtettebb zugában is.

Az előadást követően a romhányi férfikórus lépett színpadra, kiket egy fizikailag törékenynek tűnő, de akaraterős hölgy dirigált. Vetített képekkel illusztrált dalaikkal, mint egy keresztútként körbejártuk az 1920-ban elszakított országrészeket. Ugye emlékszünk még a nagyböjt keresztútjaira. Ott is az élet győzött a halál felett. Most sem lehet ez másként, gondolatban járva Pozsonyban és Kassán, Beregszászon és Munkácson, Székelyudvarhelyen és Csíksomlyón, Fiúméban és Zentán, Kismartonban és Klágenfurtban, kérve Isten segítségét, hogy embertársaink ott, ahol születtek, élhessenek szabadon akként, aminek születtek.

Fotó: Kristók JánosA délután is hűen csatlakozott a nap szellemiségéhez, amikor kilenc rimóci hölgy (egy vadkerti már évek óta) egy férfi társaságában tangóharmonikákkal felvértezve adott élmény-gazdag műsort. Egyházi énekekkel, nótákkal és a Székely himnusz együtténeklésével adták tanújelét annak, hogy Isten segítségével van jövőnk.

A tartalmas napra a záró koronát a szentmise tette fel, melyet Lukács András plébános, a helyi közösség prézese mutatott be. Ugye emlékszünk rá, Krisztus köntösét sem tépték darabokra. Arra sorsot vetettek, hogy ne egy értéktelen rongydarab birtokosai legyenek az osztozkodók. Ha végig nézzük az emberiség történetét, hányszor tapasztaljuk ennek ellenkezőjét. Amikor nincs konszenzus, hanem az önzés kerül hatalomra. Ez szétzilálta az Egyházat (felekezetek- szekták), de mint a nap folyamán hallhattuk, széttépte hazánkat is. Most Úrnapja előestéjén ismét az egységet kell magunk elé állítani. Erre a most bemutatott áldozat, a kenyér és bor legyen szemünk előtt, amely Krisztus Testévé forr össze nap - mint nap templomaink oltáránál. Így kell annak lenni az emberiség életében is, hogy méltóan zenghessen kérő énekünk: Forrassz egybe békességben, minden népet, nemzetet. Ámen!

Érsekvadkert, 2010.06.05.
emjé

Vissza az újság tetejére

Három kérdés fiataloktól - három válasz a pápától

A XXV. ifjúsági világtalálkozó előkészületeként mintegy hetvenezer fiatal érkezett Rómába Olaszországból, főként Rómából és környékéről a Szentatyával való közös virrasztásra március 25-én este. XVI. Benedek a virrasztás során három római fiatal kérdéseire válaszolt.

Harmadik kérdés: Szentatya, honnan meríthetek erőt a nagy döntésekhez, ki tud segíteni?

Kezdjük egy nehéz dologgal: a lemondással, ami végül megszépül, ha tudjuk, miért vállaljuk. Ez indokolja a lemondással járó nehézségeket is. Szent Pál említi, hogy az olimpiai versenyzőknek nagyon kemény fegyelmezettségben kellett élniük, sok mindenről le kellett mondaniuk, hogy elnyerjék a győzelmet. Ez a példa – mondta a pápa – nemcsak a sportra, hanem az élet minden területére érvényes. Senki sem lehet például jó szakember megfelelő felkészültség nélkül, ami mindig fegyelmet és sok lemondást követel. Ugyanígy a művészetben vagy az élet más területein. Vagyis meg kell értenünk, hogy egy cél eléréséhez, legyen az akár szakmai, sport, művészeti vagy kulturális, sok mindenről le kell mondanunk, áldozatokat kell hoznunk. Az emberi lét művészete sok lemondást követel. A lemondások segítenek, hogy megtaláljuk az Isten igéje által mutatott utat, és ne kerüljünk a drog, az alkohol, a szexualitás, a pénz, a lustaság rabságába. Ezek eleinte szabadsággal kecsegtetnek, valójában azonban egyre leküzdhetetlenebb rabság kezdetét jelentik.

Igazi szabadságot az ad, és az teszi értékessé az életet, ha legyőzzük a pillanatnyi kísértést, és tovább megyünk a jó felé – figyelmeztetett XVI. Benedek. – Látnunk kell tehát: ha nem mondunk nemet bizonyos dolgokra, nem erősödik a valódi életre kimondott, nagy igenünk. Legyenek példáink a szentek, akik tudtak lemondani, s így szabaddá váltak; gazdagítják az egész világot, és megmutatják, hogyan is lehet élni.

Arra a kérdésre pedig, hogy ki tud segíteni, azt mondanám, hogy segítenek az egyháztörténelem nagy alakjai, segít Isten igéje, segít a plébániai közösség, a mozgalom, a vállalt szolgálat. Segít olyan emberek barátsága, akik előttünk járnak az élet útján, és meg tudnak győzni arról, hogy ez a helyes út. Kérjük az Urat, adjon nekünk mindig olyan barátokat, akik segítenek meglátni a helyes utat, s így szép és örömteli életre leljünk!

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Szent Ágoston püspök valamikor a IV-V. század fordulóján írta örök érvényű tapasztalatát: „Látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat cselekszem.”

Azt hiszem, ennél nagyobb bölcsességgel nem lehetne megragadni az ember egyik legjellemzőbb vonását, az akarat, a szabad akarat — újra meg újra megmutatkozó, megnyilvánuló — gyengeségét, az ember vívódásainak a természetét.

Tudjuk, hogy a dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás árt az egészségnek, mégis dohányzunk, mégis felöntünk néha a garatra.

Tudjuk, hogy a közlekedési szabályok az életünket – és nemcsak ami életünket, másokét is- védik, mégis száguldozunk az országutakon, a városok utcáin.

Tudjuk azt is, hogy a tisztaság fél egészség, sőt több annál, embervoltunk egyik igen fontos jellemzője, mégis kidobjuk az autóból az égő cigarettacsikket, az erdőszélre meg az utak mellé hányjuk a hulladékot, a civilizációnak ezen bomló termékeit.

Temetőkben, fejfák előtt állva, sokszor elgondolkodunk azon, milyen kár, hogy a sírban porladónak nem mondtuk el akkor, amikor még élt, amit el kellett volna mondanunk, nem tettük meg érte azt, amit meg kellett volna tennünk. A lelkiismeretét olykor-olykor megvizsgáló ember, ha tud, és ha akar őszintén szembesülni gyengeségeivel, mulasztásaival, restségével, ráébredhet arra, hogy kevés a jó szándék, erő is kell a cselekvéshez, mindenekelőtt lelkierő.

Az emberséges élet a jó meglátásával kezdődik, de a lelki energiák hiánya gyakran vezet a rossz cselekvéshez, pótolhatatlan mulasztásokhoz. Szent Ágoston felismerése – „látom a jót, helyeslem is, mégis a rosszat cselekszem” – emberségre ösztönözzön mindnyájunkat, legalább egy csepp emberségre!

(Vígh Gábor 2004.)

Vissza az újság tetejére

Életige

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki. (Jn 14,21)

Jézus utolsó beszédének középpontjában a szeretet áll: az Atya szeretete a Fiú iránt és az ember szeretete Jézus iránt, ami azt jelenti, hogy megtartjuk parancsait.

Akik hallgatták Jézust, azoknak nem volt nehéz felfedezniük, hogy szavaiban a Bölcsesség könyvének sorai visszhangoznak: „A (bölcsesség) szeretete a törvényeinek a megtartása” , és – a Bölcsességet – „könnyen felismerik, akik szeretik”. De Jézus szavaival – hogy kinyilatkoztatja magát azoknak, akik szeretik Őt – leginkább az az ószövetségi gondolat cseng össze, melyet a Bölcsesség könyve első fejezetének második versében olvashatunk, hogy az Úr kinyilvánítja magát azoknak, akik hisznek benne.

A most javasolt ige értelmében, tehát aki szereti a Fiút, azt az Atya is szeretni fogja; a Fiú is viszontszereti majd, és kinyilatkoztatja magát neki.

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. S én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.

Ahhoz azonban, hogy Jézus kinyilatkoztassa magát, szeretnünk kell.

Elképzelhetetlen olyan keresztény, akiben nincs lendület, akinek ez a szeretettöltés nincs a szívében. Az óra nem jár, nem mutatja az időt – mondhatni nem is óra –, ha nincs benne elem. Ugyanígy a keresztény sem érdemli meg a keresztény nevet, ha nincs benne állandó készség és törekvés arra, hogy szeressen.

Jézus összes parancsolatát ugyanis ez az egy foglalja össze: szeressük Istent és a felebarátot, akiben Jézust kell látnunk és szeretnünk. A szeretet nem puszta érzelem, hanem élet, mely testvéreink, főként a mellettünk élők szolgálatában lesz kézzel fogható: sok apró, alázatos szolgálatban.

Charles de Foucauld ezt mondja: „Ha az ember szeret valakit, valóságosan a másikban él; a szeretet által benne lakik, benne él. Többé nem önmagában él, hanem ’elszakad’ énjétől, és önmagán ’kívül’ létezik.”

Az ilyen szeretet útján hatol belénk az Ő fénye, Jézusé, aki megígérte: „Aki szeret engem, annak kinyilatkoztatom magam.” A szeretet a fény forrása: ha szeretünk, jobban értjük Istent, aki szeretet. Ezért még inkább szeretünk, és még inkább elmélyül a kapcsolatunk felebarátainkkal.

A fény, Istennek ez a szeretetteljes ismerete tehát az igazi szeretet záloga és bizonyítéka. Különböző formákban tapasztalhatjuk ezt meg, más színt, saját árnyalatot ölt mindnyájunkban. Ugyanakkor vannak közös tulajdonságai is: megvilágosítja Isten akaratát; békét ad, derűt, és Isten igéjének mindig új megértésével gazdagít. Melengető fénye ösztönöz, hogy egyre biztosabban és gyorsabban járjuk életünk útját. Amikor a lét árnyai bizonytalanná teszik lépteinket, vagy sötétség akadályozná a haladást, az evangéliumnak ez az igéje emlékeztet majd, hogy a szeretetben újra kigyullad a fény; hogy a szeretetnek egy apró gesztusa (egy fohász, egy mosoly, egy szó) is elegendő, hogy máris feltűnjön egy fénysugár, és folytatni tudjuk utunkat.

Amikor éjszaka biciklizünk, s egy pillanatra megállunk, sötétbe borul minden, de ha újra tekerni kezdünk, a dinamó elegendő fényt szolgáltat ahhoz, hogy lássuk az utat. Így van ez az életben is. Ha azt akarjuk, hogy felragyogjon a hit és a remény fénye bennünk, elég mindig újra lendületet venni a szeretetben: az igazi szeretetben, mely ad és semmit sem vár.

Chiara Lubich

 

Vissza az újság tetejére

Ha egy vadliba képes rá, mi miért ne lennénk?!

Gondolatok a választások után

Tény: A vadlibák csoportosan "V" alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt.

Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van, mint, egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.

Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.

Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben bíztassák.

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a gágogás bíztató legyen.

Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők teszik.

Vissza az újság tetejére

Küldött vagyok

Ha Lukács Evangéliumának 10, 1-20 szakaszát elolvassuk, rögtön szembetűnik az, hogy Jézus már működésének idején missziós útra küldte tanítványait. Mielőtt kellő ideig tanította őket, a Mester elérkezettnek látta az időt, hogy az ő nevében elinduljanak és hirdessék a tanítását. Az indulás előtt gyakorlati tanácsokat ad nekik, amely bátorságra, eszköztelenségre, Istenbe vetett bizalomra és lelkesedésre ösztönöznek. (Erre ma is nagy szükségünk van, mind egyházi, mind állami területeken!)

A történet értelmezéséhez (hogy ne egy-egy fogalmat kiragadva sarkítsunk ki dolgokat) segítséget nyújtanak azok az evangéliumi beszámolók, amelyek szerint feltámadása után is ad missziós parancsot az apostoloknak, a tanítványoknak és az egész Egyháznak. A két misszióba küldés esetét jogosan kapcsoljuk össze, hiszen egyiknél sem az apostolok által végzett konkrét tevékenység leírása a fontos, hanem Jézus parancsa és annak teljesítése. A jézusi küldés lényegi elemeire és a munka eredményeire irányítja a figyelmünket. Az evangélium hirdetése a mai egyháznak, benne nekünk is feladatunk. Érdemes hát végig gondolnunk a missziós feladatok főbb pontjait, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk.

A négy evangélistánál találunk különböző és megegyező elemeket, amelyek a missziós feladatteljesítésének sokféleségére, ugyanakkor egységére utalnak. Máté evangéliumának sajátossága ebből a szempontból az lehet, hogy a misszió szorosan kapcsolódik a jézusi alapítású Egyházhoz, amely a Jézus által rábízott tanítást, igazságot hirdeti, és kapcsolódik a szentségekhez, különösen a keresztséghez, amelyeket az Úr szintén az Egyház közösségére bízott. Ha Márk idevonatkozó részeit olvassuk, első sorban, az igehirdetésben megvalósuló misszió képe világlik ki a sorokból. Az a szándék vezérli, hogy az ige hallgatóját olyan hitvallásra késztesse, amelyet a Jézust Megváltónak nevező Péter apostol vagy a Jézust Isten Fiának megvalló római katonatiszt tett a kereszt tövében. Ugyanezt a küldetést Lukács az isteni irgalmasságról és a feltámadásról szóló tanúságtételnek tekinti, János pedig Jézusnak az Atyától való küldetése és az apostolok Jézus általi küldetésének párhuzamát emeli ki: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” – olvashatjuk a jézusi szavakat.

A küldetésben emellett vannak alapvető közös elemek is. Mindenekelőtt a Jézus nevében való cselekvést kell kiemelnünk. A misszió minden formája — legyen az igehirdetés, a szentségek kiszolgálása, tanúságtétel vagy szeretetgyakorlás — a küldőnek, Jézusnak a nevében történik. Nekünk is, ott ahol vagyunk, Jézus nevében kell hirdetni a jézusi tanítást, gyakorolni az irgalmas szeretet cselekedeteit. Jézus megfelelő segítséget ad nekünk a küldetésünk teljesítéséhez azáltal, hogy elküldte a Szentlelket. A Lélek indít minket igehirdetésre és a tanúságtételre. Isten Lelke irányítja és vezeti az Egyházat e misszióban és a Lélek gondoskodik az eredményességről.

Az első missziós út a környék városaiban és falvaiban élőket érintette. A feltámadás utáni második missziós parancs már minden emberhez szóló küldetést jelent. Ezért a mi feladatunk a világ minden népéhez szól. Tehát Jézus minden tanítványának kötelessége a misszió, a hit és az igazságtovábbadása. Én is küldött vagyok. Te is küldött vagy! A Szentlélek ma is indít és vezet. Csak indulok-e, vagy arra várok, hogy mások menjenek helyettem és érettem?

(István atya írása alapján)

Vissza az újság tetejére

"A feltalált macska"

Kínai tanmese pénzhajszolóknak

Lin-csi apát egy nap meglátogatta a szomszédságában álló kolostort. Az ottani apát büszkén mutatta neki, mennyi bambuszfáklyát gyártanak szerzetesei.

 — Szorgalmas, dolgos szerzeteseim vannak, Lin-csi, láthatod! Sokat dolgoznak, de sokat is keresünk. Annyi bambuszfáklyát adtunk el a városban, hogy kolostorunk vagyona vetekszik Vang úréval, aki köztudottan a város egyik leggazdagabb embere.

 — Na és miért szorgoskodtok ilyen nagyon, apát uram? — kérdezte tőle Lin-csi.

 — A munkánk hasznából munkásokat toborzunk a környező falvakból, és velük még több bambuszfáklyát gyártunk. Majd ezeket is eladjuk a városban.

 — És a hasznából újabb fáklyát gyártotok és újabb hasznot termeltek? — kérdezett újból Lin-csi.

 — Igen. A haszonból újabb hasznot termelünk, abból megint újabbat, és így tovább — válaszolta a vendéglátó apát, akit a fáklyagyári büszkesége majd szétrepesztett.

 — Mondd, minek nektek ehhez kolostor? — tette fel a kérdést Lin csi apát. — Ezzel az erővel kinn is maradhattatok volna a városban, hisz ott mindenki ilyesmivel van elfoglalva.

 — Elárulom neked Lin-csi., már csak néhány év, s miénk lesz az ország leggazdagabb kolostora. Ezután megint néhány év, és úgy élünk majd itt, mint palotájában a császár. És amikor gazdagok leszünk, már nem gyötörjük magunkat a fárasztó munkával, csak magunkra figyelünk. Teát iszunk naphosszat, s a Tanításról beszélgetünk. Elmélkedünk, és hallgatjuk a kert madarainak énekét. Boldog idők várnak ránk, barátom! Nekem elhiheted. Ezért gürcölünk.

 — Mondd, apát! Mit csináltatok ti, mielőtt nekiálltatok pénzt keresni?

 — Mielőtt nekiálltunk pénzt keresni, — kezdte az apát - bizony nagyon csendesen éltünk. Igaz, nem gyötörtük magunkat fárasztó munkával, csak magunkra figyeltünk. Teát ittunk, és a Tanításról beszélgettünk. Elmélkedtünk, és hallgattuk a kert madarainak énekét. De akkor még szegények voltunk, Lin-csi, nagyon szegények - sóhajtott a vendéglátó apát, és várta, hogy vendége sajnálja őt. De Lin-csi csak ennyit mondott:

 — Feltaláltad a macskát, jó apát, amelyik se kint, se bent nem fog egeret! Bár valóban őszintén szánta a csapdába esett apátot, dühösen elviharzott a helyszínről, ahová többé vissza sem tért.

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

 Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradtok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást — adja útravalóul számunkra János evangéliuma (15,9-17).

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2010.július 19. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

A cserkész- (kalóz) kirándulás a Gyadai tanösvényen

1. A kincskeresés

Június 12-én kirándulást szerveztünk Katalinpusztára, a Gyadai tanösvényre.

A túránk kezdetén egy cserkész útjel alapján talátunk egy térképet, amelyen be volt jelölve két pont. Az egyik ponton egy titkosírás volt, a másikon pedig a titkosírás kulcsa. Megfejtettük az írást, ami elmondta nekünk, hogy a kincs az Óriások pihenőjében van elrejtve. Meg is találtuk a ládikát, melyet felnyitva némi édességet, egy Szentírás idézetet, a tengeri utazáshoz szükséges édesvizet és halkonzervet találtunk. A szentírási idézetből kiderült, hogy kincsünket cserépedényben őrizzük, nem pedig kincsesládában. Az első képen a ládika felnyitása látható, melyet nagy érdeklődés övez.

2. A játék

Megismerkedtünk néhány új játékkal is, többek között a 2. képen látható "Brit bulldogok" nevű játékkal is. A következő módon játszottuk: van 4 kiválasztott, ők a bulldogok, akik a játéktér felénél állnak. A többiek pedig a tér egyik feléről a másikra igyekeznek átérni, anélkül, hogy a elkapnák őket. Akit a bulldogok elfognak és 3 másodpercig a levegőben tartanak, az maga is "megbulldogul". A játék akkor érvéget, amikor mindenki bulldoggá vált.

3. A hazatérés

A szúnyogoktól kellően összecsipkedve kellemesen elfáradva álltunk össze egy csoportkép készítéséig.

A fotó elkészülte után lecsitítottuk önmagunkban a viháncoló jókedvet, elcsendesedtünk és hálát adtunk a szép időért, a társainkért, ezért a szép napért a Teremtőnek aki erősen közreműködött, hogy jól érezzük magunkat.

 


Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Köszönjük az előkésítő munkát és a megjelenést, mellyel ha kisebb részvétellel is, de tartalmas családi nap valósult meg az erdei háznál.

Június 26-án nemzetközi Kolping-focitornát szerveztek a fiataljaink, Részletekről a következő számban olvashatunk.

Kolping Támogató Szolgálat

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén,  pénteken este 7-kor lesz  szentmise. Ez a KALÁSZOSOK közös szentmiséje. Más csoportokat, egyesületek tagjait is szeretettel várjuk. Legyen ez közösségeink szép ünnepe. (Ekkor gondolunk hálás lélekkel tanár nénire: Hotzi Jánosné, Edit nénire temetése napján.)

            Július 4-én vasárnapi templomi gyűjtésünket a Szentatya rendelke­zésére küldjük. Ezt nevezik Péter-fillérnek, amivel az egész egyház kimutatja a Pápához való hűségét, és segíti őt, hogy segíthessen.

            Július 24-én, szombaton este fél 7-kor Szent Anna napja kapcsán – amennyiben az idő engedi - a szombat esti szentmise a temetőben lévő Szent Anna kápolnánál lesz. Szentmise után külön áldásban részesülnek azok a nagyszülők (nagyanyák, nagyapák- akik unokájukkal együtt vesznek részt ezen a szentmisén. (csak azok!)

            Július 25-én minden szentmise után autó megáldás, közös ima a szentmise végén a közlekedésben résztvevőkért.

            Balassagyarmati Szent Anna Palóc búcsú júl.26-én lesz, Folytassuk a megkezdett hagyományt, ami a hűség jele.

            Július 29-én, a Jezsuiták az Erdei Háznál tartanak hivatáskereső lelkigyakorlatot, este 7 órakor ők tartják az un. Missziós misét. 

Július 31-e, Szent Ignác ünnepe, egyházközségünk Fogadalmi Napja. Este 7 órakor lesz ünnepi szentmise.

            Július vasárnapjain a szentmisék rendje a szokásos: r. fél 8, - de. fél 10 (előtte szombaton este 7 – Pusztaberkiben de. fél 12-kor)  

A hétköznapi szentmisékre figyeljenek, mert 2 hétre pihenőre megyek, azokon a heteken kedden-szerdán-csütörtökön nem lesz szentmise.)

EZ TÖRTÉNT:

KERESZTTELTÜNK   

14. Klinger Luca (K. Attila, Grezner Gabriella
15. Klinger Csenge, Krisztina (K. Attila, Grezner Gabrielle)
16. Benyó Botond, Gábor (Benyó Tamás- Árpás Katalin)
17. Balla Botond, Csaba, Tamás (Balla Csaba- Tóth Eszter)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
           -

HALOTTAINK:

20. Záhorszki Erzsébet (1914)
21. Csatai Pálné, Nagy Mária (Pusztaberki, 1928)
22. Dénik Sándorné, Goda Anna (1943)
23. Hotzi Jánosné, Palánki Edit (1938)
24. Virág Gyula (1993)
25. Zsiga Gyuláné, Szabó Mária (1932)


Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. csütörtök    -

2. péntek        - Hotzi Jánosné, Palánki Edit

                        - Élő és elhunyt KALÁSZ tagokért

3. szombat     - Boda István és hozzátartozók

                        - Dósa Pál, felesége Kopisz Borbála, Pálinkás Ignác, felesége Paulicsek Mária és a család halottaiért

                        - Pistyúr András 25. évforduló

4. vasárnap    - Kristóf József 4. évforduló, menye, nászasszonya, szülei

5. hétfő           - Virág Tibor

9. péntek        - Záhorszki Gergely 2 felesége Varga Erzsébet, Csillag Erzsébet, szüleik, apósa, anyósa

                        - Szabó József, felesége Mák Margit, és elhunyt családtagok

10. szombat   - Kovács Ferenc, szülei, testvére János, Tóth József és hozzátartozók

                        - Kaba János, Balogh István, felesége Kaba Ilona, élő és elhunyt hozzátsrtozók

                        - Raffai János 1 évforduló, anyósa, apósa

11. vasárnap  - Czinege Jánosné szül. Híves Borbála, szülei, nagyszülők, apósa, anyósa, hozzátartozók, Molnár és Urbán család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

                        - Pistyúr Gábor (4. évforduló) szülei, testvére, élő és elhunyt családtagok

12. hétfő         - Jegyesekért

16. péntek      - Kosztrihán József, 15. évford. Fia István, és az Erdős család halottaiért

17. szombat   - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, Kordics és Kristók család halottaiért

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Keresztes Józsefné 1. évforduló, hősi halott férje, fia és a Molnár család halottai

18. vasárnap  - Záhorszki János, felesége Berta Mária, kislányuk, szüleik, nagyszüleik, Dósa István és Dósa Margit

                        - Kovács és Búzás család élő és elhunyt hozzátartozóiért

19. hétfő         - Szeitleben, Pintér és Breuer család elhunytjaiért

23. péntek      - Koza József, felesége Nagy Erzsébet, vejük és szüleik, Urbán István, felesége Csernák Mária és szüleik

                        - Urbán Andrásné szül. Pistyúr Anna, Pistyúr, Erdős és Urbán család halottaiért

                        - Kovács István, fia István, szülei, Csillag Ignác, felesége Kácsor Mária és szülők

24. szombat   - Szent Anna tiszteletére (temetőben)

25. vasárnap  - Pinke Istvánné Kovács Anna, Kovács és Pinke család hozzátartozóiért

                        - Pistyúr János, (1941) szülei, testvére, apósa, nagyszülei és nászasszonya

26. hétfő         -

27. kedd         -

28. szerda      -

29. csütörtök  -

30. péntek      -

31. szombat   -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre