Vadkerti harangok
2009. Október


Hogyan juthatunk a mennybe?
Szentmiseszándékok
Sírfelirat
Temetőben
Kereszt és korona
Evangélium mindennap
Keresztút a Papok évében III.rész
Viharzónában
A pap jutalma
Erőt adó találkozás
Erzsébet asszony
Ellesett gondolatok
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

Hogyan juthatunk a mennybe?

(Gondolatok a halottak napján)

 A világirodalom legszebb elbeszélései közé tartoznak azok a Krisztus legendák, amelyek megírásáért Selma Lagerlöf svéd írónő 1909-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. E legendás elbeszélések közül az egyik a mennyországban játszódik. Arról szól, hogy egy napon – ha egyáltalán van értelme napról beszélni az örökkévalóságban- egy angyal jelentette a mi Urunknak, Jézusnak, hogy Szent Péter apostol igencsak búnak eresztette a fejét. A mi Urunk – elcsodálkozván azon, hogy valaki szomorkodhat az örök boldogság országában – nyomban elindult, hogy megkeresse Pétert, aki a földön és az égben is hűséges szolgája volt. Rátalálván a mennyország szélén azonnal észrevette, hogy Péter nemcsak szomorú, hanem egy kis harag és csalódottság is ébredt a szívében. A mi Urunk ennek okáról kérdezi Pétert, aki elmondja, hogy azért keseredett el annyira és azért akar elmenni a mennyből, mert pár napja meghalt az édesanyja, de sajnos nem jutott a mennybe. Péter azután megkérdezte az Urat, hogy nem lehetne-e tenni valamit, hogy az édesanyja a kárhozottak közül inkább az üdvözültek közé jusson. Mivel Péter a hossza beszélgetés után sem akarta beismerni, hogy anyja nem való a mennybe, ezért Jézus elküldött egy angyalt a pokolba, hogy hozza fel onnan a mennybe az asszonyt. Az angyal leszáll a hatalmas, sötét mélységbe, s miután megtalálta Péter

Édesanyját, azonnal emelkedett is vele felfelé. Néhány kárhozott lélek az anyába kapaszkodott, s ők is emelkedtek vele. Az angyal semmit sem tett ez ellen, meg sem érezte a nagyobb terhet. Péter nagyon megörült, hogy az anyja megmenekül, de észrevette, hogy édesanyja szabadulni akar a többiektől, kezüket megragadva, egyenként rázza le magáról a belékapaszkodott lelkeket, aki sorba visszazuhannak a mélységbe. Az angyal ekkor lassulni kezdett. Már szinte felért a mennyországba, amikor Péter anyja az utolsó szerencsétlen lelket is lerázta magáról, de ebben a pillanatban az angyal őt sem tudta tovább vinni és visszazuhantak a mélybe. A sírásra fakadt Péterhez ekkor így szólt Jézus: „Azt hiszed nem adnék szívesen mindenkinek olyan mennyországot, amely tökéletes boldogság? Elfelejtetted miért éltem a Földön? Hogy erre tanítsam az embereket: Szeressétek embertársaitokat, miként önmagatokat. És amíg ez nem így lesz, nem lesz hely a földön és az égen, ahol a fájdalom és a bánat ne érné utol őket.”

 November első napjaiban a földi létből eltávozott szeretteinkre emlékezünk. Virágokat, koszorúkat helyezünk sírjaikra, és mécseseket is gyújtunk, amelyek lángjai az örök világosság fényét kell, hogy elénk idézze. Abban a reményben imádkozunk értük, hogy ők már a mennyországban vannak Istennél.

 Az imént olvasott legenda, amely egy kicsit szomorúan végződött, sok tanúságot is hordoz számunkra is.

 Az egyik lehet az, hogy a mennybe nem lehet egyedül eljutni. Valakit vinnünk kell magunkkal, különben mi sem fogunk megérkezni. Aki önző módon sajnálja másoktól az örök boldogságot és másokat akadályoz annak elérésében, az maga sem fog oda eljutni. Törekedjünk tehát arra, hogy másokat is segítsünk a mennybe jutni, ahová magunk is igyekszünk. Ekkor a kálváriabúcsún hallott intelem is valóra válik, hisz a virágba borult fa gyümölcsit is meghozza.

 A másik tanúságot Jézus szavai hordozzák: Aki nem tartja meg a felebaráti szeretet parancsát, nem juthat el az örök boldogságra. A mennybe csak akkor juthatunk el, ha szeretjük embertársainkat. Az érdemszerzés ideje a földi létünk alatt van. Ezt az időt kell felhasználnunk arra, hogy embertársaink szolgálatával, mindennapi jócselekedetekkel belépőt szerezzünk a mennybe. Földi életünk legfőbb célja az legyen, hogy másokat is odasegítve eljussunk az örök életbe, ahol újra találkozhatunk üdvözült szeretteinkkel és a szeretet Istenével.

(HIS –től)

Vissza az újság tetejére

Sírfelirat

„Volt valaki: unott és fáradt,
Beteg, merengő, szüntelen.
Csak néha fogták meg a lázak.
Nem ismered?” – Nem ismerem.-

„Volt valaki: keresett egyre
És soha semmit nem talált.
Azért vált egyre könnyesebbre,
Azért szerette a halált,
Azért volt minden álma, vágya
A semmi és végtelen!
Mintha most is előttem állna…
Nem ismered?” –Nem ismerem.-

„Most már halott. A sírkövére,
Kért, írj te néhány mondatot.
Talán emlékszel a nevére…
Remélte, hogy meghallgatod.”

-Jó. Ráírom: Én voltam.
Meghaltam. Elvégeztetett.
Halál voltam, jobb nekem holtan,
Megismertem az életet,
A Krisztust. Éljen Ő helyettem.
Testem, lelkem reáhagyom.
Legyen Ő minden mindenekben.
-Jó lesz-e így?
„Jó lesz nagyon.”

(Túrmezei Erzsébet)

Vissza az újság tetejére

Temetőben

Köröttem csend – és temető.
Csak néha suttog valami,
Csak néha lehet hallani:
Ez ő, ez ő ez ő!-
Azután minden újra csendes,
És álmodik a temető.

Én hajtott fővel ballagok,
S a néma árnyak szembe jönnek,
S a sírkeresztek rám köszönnek,
És mind az igazi Nagyok-
Én, a halottak ismerőse,
Révedő szemmel ballagok.

Utánam huhog a Jövő,
A Múlt, Jelen, a sok kereszt,
S az árnyak kara zúgni kezd:
Ez ő, ez ő ez ő!-
Azután minden újra csendes,
És álmodik a temető.

(Dsida Jenö)

Vissza az újság tetejére

Kereszt és korona

(Közös ünnep a 150 éves Günzburgi Kolping Családnál)

Mottó”

Ajándékozzunk magunkra időt! Időt a hozzánk közel álló embereknek. Azokra az emberekre, akik nehéz helyzetben vannak. Időt egy feladatra, amelyik a közösségnek hasznára van. Időt Istenre, a vele való találkozásra. S nem utolsó sorban időt saját magunkra, testi - lelki állapotunk javítására. Ugyanis az az idő, melyet Istennel és embertársainkkal megosztunk soha sem szegényít, hanem gazdaggá tesz  bennünket!

 Nehmen wir uns Zeit!  Zeit für Menschen an unserer Seite. Zeit für Menschen in besonders schwierigen Situationen. Zeit für eine Aufgabe, die dem Gemeinwohl zugute kommt. Zeit für Gott, für die Erfahrung seiner Gegenwart und Nahe. Nicht zuletzt auch Zeit für uns selbst, zu unserem seelischen und leiblichen Wohlbefinden. Die Zeit, die mit Gott und mit Menschen teilen, macht uns reicher, und nicht armer!

 Mint azt már az előző számokban hírül adtuk a testvér kolping családunk 150 éves jubileumához érkezett. Október  9 és 11 közötti ünnepség sorozaton 44 fővel Érsekvadkert is képviseltette magát, vállalva a hosszú és fárasztó utazást, a nyelvi nehézségeket, hogy jelenlétével hangot adjon a lelki összetartozásnak.

Az egész éjszakát átutazva reggel 7 órára értünk Passauba. A szitáló eső, ami néha nagyobb intenzitásúvá változott sem riasztott el attól, hogy megtekintsük a történelmi múltunkban is szereplő ősi várost. A megismerésben egy helyi kolpingos fiatal, Kovács Balázs tolmácsolásával, volt segítségünkre. Így az ott eltöltött négy órában sok szép ismerettel gazdagodhattunk. Első utunk a Duna és az Inn torkolatában fekvő, több mint 300 éves Városházához vezetett. Ennek külső és belső megtekintése során először köszönt ránk az érintetlen történelmi múlt. Az Óvárosi séta során számtalan szép épület és sikátor látványa nyűgözött le bennünket. A két folyó által határolt földnyelven áll az a templom, melyben közös múltunk letagadhatatlan személye, első szent királyunk felesége, Boldog Gizella várja a föltámadást. Sírja körül nemzeti színeinkkel átfont koszorúk, magyar nyelvű feliratok azt sugallják, hogy európai voltunk ekkor vette kezdetét, nem pedig a legutóbbi népszavazáskor. Fel is csendült ajkainkról a régi magyar himnusz, a Boldog Asszony Anyánk, hogy ezzel is tanújelét adjuk a múltból történő lelki táplálkozásnak.

Még egy rövid séta, amely érintette a XI. században épült, királynénk által is lakott kolostort és a Dómot, búcsút vettünk Passautól, hogy mielőbb elérjük úti célunkat Günzburgot. Délután három körül értünk a kis város határához, ahol már Joachim barátunk várta buszunkat, hogy bevezessen bennünket templomukhoz, ahol már vártak minket a szállást adó családok. Rövid idő maradt az ismerkedésre, hisz este 6- tól Imre bácsi és Béni atya által celebrált szentmisével kezdetét is vette az ünnep, amit orgona hangverseny követett. Az este hátralévő részét a vendéglátóinkkal vacsora keretében történő beszélgetés töltötte ki.

 A szombati nap szabad programmal kezdődött. A gyerekek nagy örömére hat órát töltöttünk LEGOLANDBAN, ahol számtalan játék, különböző hullámvasutak, elvarázsolt kastélyok segítettek elfeledni a hosszú út fáradalmait. A szabadprogram a belváros megtekintésével zárult. Itt élőben láthattuk azokat az épületeket, melynek fotói a kolping házunk falát díszítik.

 A német nyelvű szentmise után, fél nyolckor a kolping kultúrházban folytatódott a program. Színdarabok, táncbemutatók és a mai kor zenéje egyaránt arról tanúskodott való világunkban, hogy Kolping műve ma is él, és a jelenlévő 4 évestől 82 éves korosztály családban ünneplésével tovább öröklődik.

 Már vasárnap van. Ott, ahol barátokra , 15 éve nem látott vendéglátókra lel az ember, gyorsan szalad az idő. Az ünnep csak akkor válik igazi ünneppé, ha abban Urunk, Jézus Krisztus is részes. Neki is szánnak időt és helyet, hagyják és várják megszületni őt a szentmise számunkra adott ajándékaként.

 Nincs is ez másképp, hisz nem lenne igaz a mottó, és nem lenne koronája az ünnepnek. Fél kilenckor gyülekező, majd 31 kolping zászló kíséretében körmenetben mentünk a kilenckor kezdődő szentmisére, amit a mi papjainkkal együtt hét atya mutatott be. A misében énekkar és zenekar is közreműködött, Mozart miséjének a liturgiába történő beépítésével. A prédikációban a napi evangéliumból kiindulva a kolpingi közösség emberöltőkön átívelő megtartó szerepét, nemzetközi voltát járta körül az atya.

 A szentmisét jubileumi közgyűlés követte, ahol emlékeztek a megélt 150 évre. A felszólalók közt helyt kapott a közösségünk üdvözletét és ajándékát átadó elnökünk, Szabó János, míg Érsekvadkert köszönetét és a településünk címerét is tartalmazó ajándékot a polgármester asszony, dr. Kovácsné Nagy Mária adta át az ünnepeltek részére.

 A közgyűlést követően is érezhettük vendéglátóink szeretetét, a ránk pazarolt rengeteg idő hozamát, ami 300 személyes sátorban elfogyasztott ebédben is testet öltött.

 Már két óra van. Elérkeztek a búcsú pillanatai. Igaz ez mindig hosszadalmas, hisz magában hordozza a következő találkozás beütemezését is. El is határoztuk, hogy húszévessé válásunkat Érsekvadkerten és velük közösen ünnepeljük meg. Természetesen nem mondunk le a 150. évesünkröl sem. Igaz annak a helyszíne fixen odaát lesz, ahol már nem létezik távolság és időkorlát, és elhárulnak a Balázs, Tamás, Gellért, Róbert, Imre bácsi által oly sokszor feloldott nyelvi nehézségek is.

Günzburg, 2009-10-11.   emjé

Vissza az újság tetejére

Evangélium mindennap

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:

„Bizony mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Bizony, bizony mondom nektek: eljön az óra- sőt már itt is van-, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak, Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak is hatalmat adott, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek, akik rosszat tettek, feltámadnak és elkárhoznak”, mondja János apostol az evangéliumának 5, 24-29 szakaszában.

Vissza az újság tetejére

Keresztút a Papok évébe III.rész

Keresztúti stációk-Érsekvadkert (fotók: Kristók János)

VI. állomás - Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Veronika - bár személye csak az Egyház hagyományából ismerős - a találékony és a hatékony szolgálat személyisége számunkra. Ahol éppen kell, ott segít. Amikor eljött az ő pillatana, akkor mutatja meg személyisége kincseit. Jelentéktelennek tűnik a segítsége? Isten a kicsiket teszi naggyá. A jelentéktelenségekben és a lebecsült dolgokban nyilvánítja ki nagyrabecsülését és nagyságát.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, szent, ártatlan és szeplőtelen Főpapunk és Áldozatunk!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha a szív csendjében meghallható üzenetedre nem figyeltünk oda! Irgalmazz nekünk, ha papjaid igehirdetésében nem figyeltünk oda mindig aktuális és az életet alakító intelmekre! Add, hogy a tőled kapott tanítás hallgatói, befogadói, és tettekre váltói legyünk!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

VII. állomás - Jézus másodszor esik el a kereszttel

Másodszor is megtapasztalja a szenvedéssel és a kereszt terhével kínlódó Mester, hogy mit jelent a föld porába zuhanni. Ismét elviselni az önkiüresítés legmélyebb szféráit. Ismét szembesülni azzal a ténnyel, hogy onnan lentről felnézve mit jelent könyörületért kiáltani. Az erő a gyengeségben nyilvánul meg igazán. Onnan, a föld porából nem hangzik közhelyszerűen a szeretet hirdetése.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent fel!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha papjaid kegyelemközvetítő szolgálatát semmibe vettük! Kegyelmed csodálatos ajándékai a szentségek, amelyben hozzánk lehajló láthatatlan jóságod látható jeleit fedezzük fel. Irgalmazz nekünk, ha nem szándékod szerint éltünk a papjaink vezetésével ünnepelt szentségekkel!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

VIII. állomás - Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

A jeruzsálemi asszonyok részvéttel fordulnak a Mester felé. Ő nem utasítja el, nem feddi meg őket. Elfogadja az együttérzés megnyilvánulását, de a figyelmet az asszonyok számára lényegesebb valóságra irányítja: a bűnbánatra. Nem szabad Jézus áldozathozatalánál csak a szenvedést önmagában szemlélni, hanem meg kell látni annak üdvösséget ajándékozó jellegét is.
(rövid csend)

- Jézus Krisztus, Főpapunk és Áldozatunk, aki számunkra új utat nyitsz!
- Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk, Urunk, ha papjaid pásztori szolgálatában nem láttuk meg a te jó pásztori gondoskodó szeretetedet! Tudjuk, hogy az a hivatásuk, hogy ne csak önmaguk, hanem a rájuk bízottak üdvösségén is fáradoznak. Adj nekünk, kérünk, olyan papokat, akik rád hagyatkozva vezetnek minket, nekünk pedig adj az ő szolgálatuk iránt engedelmes lelkületet!

Miatyánk...
Üdvözlégy...
Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!
 

Vissza az újság tetejére

Viharzónában

 Az amerikai katasztrófafilmek egyik típusában a hősök tengeri viharba kerülnek. A nyugodt halászásra indulók hirtelen azt veszik észre, hogy kis bárkájuk viharzónába került, s ők életveszélyben vannak. S miközben megpróbálnak szembeszállni a természet fékezhetetlen erejével, egy másik csapat halálmegvető bátorsággal indul útnak egy kis mentőhajóval, hogy szembeszállva a toronymagas hullámokkal megmentsék a bajbajutottakat, s persze ők is bajba kerülnek. Mint a halászok, mint pedig a mentőalakulat tagjai láttak már, tapasztaltak már tengeri viharokat, de ez a vihar mindennél pusztítóbb, mindennél hevesebb. Ez az évszázad vihara. A film végére természetesen a vihar elcsitul és megmenekülnek a hősök.

 A közelmúltban hallott evangéliumi rész (Mk 4,35-41) természetesen nem egy film forgatókönyve. De itt is tengeri viharról van szó. A jelenet hősei az apostolok, akik mesterükkel átkelnek a Genezáreti -tó túlsó partjára, de közben heves vihar támad. Miközben Jézus nyugodtan alszik, az apostolok halálveszélyben érzik magukat. A megoldást természetesen Jézus adja, aki lecsendesíti a háborgó tengert és elnémítja a tomboló szeleket. A katasztrófa filmekkel ellentétben itt nem magától, hanem Jézus csodája által oldódik meg a nehéz helyzet.

 A történet egyik érdekes eleme az, hogy Jézus alszik. Gondolhatnánk, hogy elfáradt, hisz az egész napot az emberek tanításával töltötte. Azt is vélhetnénk, hogy este van már, s ez indokolja az Úr alvását. Márk evangélista azonban úgy írja le az eseményt, hogy világos legyen számunkra, hogy Jézus nem azért alszik, mert fáradt vagy álmos, hanem ez az alvás Jézus nyugalmának és természet feletti uralmának jele. Nyugodtan alszik, mert életét nem veszélyeztethetik a természet erői sem, hiszen egyetlen szavával képes parancsolni nekik.

 Az elbeszélés másik érdekessége, hogy amennyire nyugodt Jézus, olyannyira nyugtalanok a tanítványai, s éppen ez okozza a jelenet feszültségét. A tanítványokat halálfélelem tölti el, azt gondolják, hogy ők is és Jézus is hamarosan odavesznek a vízben. Jézus viszont semmit sem érzékel a veszélyből, ami akár őt, akár az apostolait fenyegetné. Az elbeszélés csúcspontján a  tanítványok Jézushoz fordulnak, és segítségét kérik. Amikor Jézus felébred, azonnal felismeri a veszélyt és cselekszik. De nem csupán a természet ereje jelentette itt a veszélyt. Az ószövetségi idők embere és a Jézus korabeli emberek a természet erőiben a gonosz támadásait vélték felismerni. Jézus az igazi veszélyt a gonosz támadásában látja, aki az emberek vesztét akarja. A megoldás tehát nem lehet más, mint a gonosz megfékezése. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a vihar lecsendesítésére Jézus a „hallgass el és nyugodj meg” kifejezést használja, amely szófordulat az ördögűzésnél fordul elő. Gondoljunk csak arra a csodára, amikor a kafarnaumi zsinagógában a „Némulj el és menj ki belőle!” a tisztátalan lelket egy megszállt emberből.

 Az az elgondolás, amely szerint a természet ártó erőiben a gonosz tevékenykedik az ember kárára, lehetőséget ad nekünk arra az értelmezésre, hogy a tanítványok itt valóban kísértést szenvedtek, ám ezt a próbát nem állták ki a hitetlenségük végett. Ezek szerint a történet egyik tanulsága az lehet a keresztény ember számára, számunkra, hogy az élet viharaiban mi is kísértéseket szenvedünk. Jézus pedig jogosan veti a szemünkre hitetlenségünket, ha nem bízunk gondviselő szeretetében, s félelmeink nagyobbak a bizalmunknál.

 A keresztény hitszónokok és szentírás magyarázók másik kedvelt értelmezése szerint a vihar lecsendesítése Jézus isteni és emberi természetére világít rá. A bárkában emberként alszik, de istenként fékezi meg a természetet, s a gonoszt.

 S végül egy harmadik magyarázatot is említsünk meg, mely a hajót az egyház közösségével azonosítja. Az egyház hajója, velünk utasokkal, a földi világ tengerén haladva számos veszélybe kerül, amíg csak meg nem érkezik végső céljához. Az Egyház közösségének egyedül Jézus adhat biztonságot, egyedül ő teremthet nyugalmat. Az Egyház tagjaiként és Jézus útitársaiként az apostolokhoz hasonlóan mi is megtapasztalhatjuk, hogy időnként viharzónába kerülünk, s egyedül Jézus adhatja meg nekünk a szerencsés célba érkezést. A hitetlenség viharzónája ott kezdődik, amikor a gyávaság és a félelem megakadályoz minket abban, hogy Jézussal elinduljunk és néha a világ veszélyes vizeire is kievezzünk, ahol az evangélium hirdetése volna a feladatunk. A hívő ember viszont mit sem törődik s viharzónákra figyelmeztető előrejelzésekkel, mert tudja, hogy élete jézus mellett biztonságban van, s ha vele egy csónakba marad, akkor biztosan célba érhet, s eljuthat az örök üdvösségre.

(his)

Vissza az újság tetejére

A pap jutalma

 Ahol a pap könnyezve, verejtékezve szórja az ige és a kegyelem magvát, ott idővel gyönyörködve fogja látni termését, és kévékbe gyűjtheti aratását. A pap odaadó munkája során lelki halottak támadnak fel, gyermeklelkek szelídülnek meg, szép lelkek hosszú sora indul el a tudatos lelki élet útján, szent hivatások és apostolok növekednek. Lassan, de biztosan átalakul az egész lelki család. A lemondó és Mesterét követő papot szinte érzékelhető módon kíséri az Úr: kegyelmeivel, a lélek békéjével és sok-sok áldásával. Megélhetéséhez, minden vállalkozásához anyagi eszközöket küld, néha egészen csodálatosan. Mintha csak kézzel foghatóan akarná neki megmutatni: Én mindig veled leszek, ha magadat egészen nekem szenteled.

(Scheffler János vértanú püspöktől)

Vissza az újság tetejére

Erőt adó találkozás

(Rendhagyó beszámoló a nyári kolpingos üdülésről, ami augusztus 19-23-ig tartott)

Ez tette fel a koronát erre az 5 napra –mondta Mari, amikor kikísértük Székely János püspök atyát a tóalmási kemping kapuján. Az elakadásjelzőjét villogtatva búcsúzott tőlünk.

Kedden indult az előőrs – nem az Alsóőrs melletti Káptalanfüredre -, hanem a jól megszokott üdülő helyünkre. Norbiék fölverték a tábort, többek közt a nagy katonai sátort.

Szombaton este ért János atya közénk és enni kért . Tudta, hogy ebben a csapatban  katlanban főzik az ételt, s nem a Mc’Donalds recept szerint állítják elő. S aki itt osztja az ennivalót, nem szűkmarkúan mér, hanem jól lakatja emberét.

Esti témánk az volt, hogy ki a mi felebarátunk. Természetesen az Irgalmas szamaritánus történetén szemléltetve. A téma a festőket is megihlette. Elsétált a szerencsétlen mellett a levita,  a pap , de a lenézett szamaritánus megértette a szenvedő ember hívását , nem okoskodott , hanem cselekedett . Az irgalmas és a szenvedő ember szükségleteinek megfelelően . A példabeszéd felidézése és magyarázata után nem úszhattuk meg a hozzászólást .

Mondani kellett egy fájdalmas dolgot és egy örömöt, ami velünk történt.

A fiatalokat röpíti a cél, a középkorút bűntudat gyötri veszteségeik miatt.

Dr. Mike Róbert Tóalmás plébánosa, aki szintén meglátogatott bennünket, jó szívvel emlékezett katolikus iskolánkra, a vadkerti hívekre, Pista bácsira.

A vasárnapi szentmisén János atya Ábrahám hitéről beszélt, aki hitt, bízott az Istenben és ezért föladott mindent, amit az élete során addig megszokott. Megszólította az Úr és elindult .

Aztán jöttek a történetek: mai példázatok, nem könyvekből idézve, hanem saját tapasztalatból merítve pl. a mozgásképtelen feleségéről, akit a férje gondoz, és csak a szemével tud kommunikálni.

„Ha  reggel rosszkedvűen ébredek kinézek az ablakomon . Nézem a fákat, és fölöttük a  felhőket. Úgy képzelem, hogy mögöttük van az Isten, és ő is néz engem. Szurkol, hogy jól sikerüljön a napom. Elmosolyodom, nekiindulok. „

Szó volt a családról, arról hogy azzal hatunk leginkább, amit elhallgatunk. Beszéltünk a család erejéről, arról, hogy mit visznek tovább gyerekeink, hogyan élik életüket, hitüket.

Egy táborlakó

Vissza az újság tetejére

Erzsébet asszony

Vigadj, boldog Pannónia,
Mert Krisztus téged így szeret,
Zengjen himnusz dallama,
Mondjál szívedből éneket!

Hiszen belőled származott
Erzsébet, ékes asszonyunk,
Ki minden földit elhagyott,
Mert hívta Krisztus, jó urunk.

Királyi házba küldetett,
De Isten kedves lánya lett.
Ezrek közül őt lelte meg,
S vezette így az égi kegy.

Ámul, vígad Türingia,
Természet rendje változik,
Csodákat láthat sok fia,
Gyakran, ha ő imádkozik.

Halott nyer újra életet,
Betegbe épség visszaszáll,
A béna bátran lépeget,
S vakot vezeti fénysugár.

Méltó dicséret áldja őt,
Dicsérje szó és zengje dal.
Ő pártfogónk az Úr előtt
Buzgó imádságaival.

Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
S a Szentlélekkel egy Fiát,
Hogy bűneink bocsánatát
Megnyerjük, s majd az ég honát.

Vissza az újság tetejére


Ellesett gondolatok

Ha népünk csak harc árán szabadulhat meg kötelékeitől,
Fegyverezzük fel a büszkeség pallosával és pajzsával,
az önmagunkba és lehetőségekbe vetett hittel,
amely a múlt vívmányainak ismeretén alapszik.
Egy bátor nép sohasem lehet kisebbség!

(Bethune és Jackson)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.november 16. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Honfoglalás kiscserkész módra

Július 22.-én honfoglaló testvéreinkkel útra keltünk, hogy felderítsük a Kenyeres-forrás vidékét és megfelelő táborhelyet találjunk magunknak. Utunk e vidékre nem volt zökkenőmentes meg kellett küzdenünk a táj nehézségeivel és a szomszédos népekkel a táborhelyért. Majd megkezdtük a munkálatokat, felhúztuk a konyhasátrat, jurtáinkat, zászlórudat és keresztet emeltünk. Délben elfogyasztottuk a hazai élelmet, fiatal harcosaink új erőre kaptak és nagy lelkesedéssel vágtak bele az új feladatba. Ami ló készítés volt. Este a tábortűznél felelevenítettük őseink történetét, énekeltünk játszottunk, meséltünk. Fejünket időben álomra hajtottuk, mert másnapra újabb területek meghódítását terveztük. Nehéz ébredés után finom reggeli várt a konyhasátornál. Felpakoltuk a napi élelmet és útnak indultunk meghódítani a Csóványost. Kis hun harcosaink meglepően jó bírták a vándorlást. A kilátóban idős testvéreink megrémültek a magasságoktól, de a fiatalok miatt újra és újra fel kellett mászniuk. Vándorutunk elhúzódott és csak sötétedésre értünk vissza a táborhelyre. Tápláló anyáink finom Csilis babbal örvendeztettek meg minket. Az esti tábortűz melege mellett meghallgattuk a kis tücsök történetét, utána játékokat tanultunk és énekeltünk. Zászló levonás után gyors takarodót hirdettünk, hogy kipihenjük az egész napi gyaloglást, de éjféltájt az ég dörögni, villámlani kezdett, eleredt az eső, a sátorrögzítő cölöpöket a szél kitépte a földből. Megrémült harcosainkat az éjszaka közepén a konyhasátorba menekítettük, de hajnali három órakor már csak az alvó emberek szuszogását lehetett hallani, addigra már a vihar is elcsendesült. Az éjszakai időjárás ellenére is a közeli kemencei strandra mentünk, mindenki nagyon élvezet a strandolást, a nap is szépen ki sütött. Délután kézműveskedtünk és számháborúztunk a táborhelyen. Éreztük, hogy másnap el kell válnunk, ezért a tábortűz után még éjszakába nyúlóan beszélgettünk, énekeltünk. Az éjszaka ismét nem volt nyugodt, újabb eső zúdult ránk, de ezt csak páran vették észre, főleg azok akik szabad ég alatt aludtak. Reggel bár szomorúan, de neki láttunk a csomagolásnak. Felpakoltuk szekereinket és útra keltünk régi hazánk felé.

Zsófi

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Október 22- 25 között Gyergyószentmiklósból és Csíkszeredából vendégeink érkeznek. A kolping házunk ad számukra pihenési lehetőséget, hogy rákészülhessenek a csehországi nemzetközi focitornára

Október 24-én a fiatalok szervezésében, címvédőként mi is részt veszünk a ZSDÁRI tornán, hogy megvédjük az Érsekvadkert számára szerzett első helyünket.

Mikulás környékén ismét útra kel a Mikulás. Bővebb információk hoz a vasárnapi megbeszéléseken juthatunk.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

November 1-én, Mindenszentek napján, du. fél 3-kor a temetőben rövid ima a halottakért, majd a bejelentett új síremlékek megáldása.
Nov. 2-án reggel 7-kor és este 6 órakor lesznek a szentmisék a megholtakért.

November 12: csütörtök ÉVES SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPUNK. A Szentségimádás 10 órakor szentmisével kezdődik, majd óránként a beosztás szerinti imaórák. Este 6-kor rövid közös szentségimádás, szentmise zárja ünnepünket.

22-én, a Szokásos Szent Erzsébet nappal kapcsolatos KARITÁSZ GYŰJTÉS LESZ.
Nov. 30-a
, Templombúcsúnk napja. Szent András napi esti ünnepi szentmisénket az egykor Érsekvadkerti káplán, ma Újpesti plébános, PÁLYA LÁSZLÓ atya vállalta.

Dec. 1-én reggel 6 órakor lesz az első hajnali szentmisénk.
Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi
könyv kapható!

Keresztelt(ek):


Pataki Viktória Noémi, Pataki Zsolt és Makó Brigitta
Híves Áron János, Híves Tamás és Tamás Erika

Házasságot kötöttek:  

Szept. 26. Szabó László Levente – Bernhardt Zsanett

Halottaink:

45. Konopás István (1928)
46. Kurfis Istvánné Kristók Margit (1930)
47. Bojtos János (1937)
48. Erdős János (1941)
49. Orem Józsefné Gerhard Ilona (1926)
50. Tóth Józsefné Száz Mária (1961)
51. Molnár Istvánné Murányi Margit (1927)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

November

1. vasárnap    - Záhorszki József, fia József

                        - Fábián János, 2 felesége, gyermekeik és nagyszülők

                        - Vincze János, szülei és hozzátartozók

2. hétfő           -

3. kedd           - Vitéz Ferenc, dr. Borsa Mihály, testvérei, szüleik, nagyszülők és élő családtagok, dr. Nagy Ignác

                        - Halaj és Kordics család élő és elhunyt hozzátartozókért

4. szerda        - Urbán Ignác, Urbán és Kaba család elhunyt tagjaiért (alapítványi)

5. csütörtök    - Kristók János, felesége Híves Katalin, szüleik és vejük

                        - Kristók János, szülei és Pinke Ferenc, felesége és szüleik

6. péntek        - Hálából 25-éves házassági évfordulón

7. szombat     - Erdős és Kopisz család halottaiért

                        - ifj. Laczó János és édesapja

                        - Pintér Istvánné és szülei

8. vasárnap    - Czinege János, felesége Pálinkás Rozália, szüleik, fiuk István, menyük Borbála és hozzátartozók

                        - Kovács Lajos, felesége Bugyi Mária és vejeik

                        - Vitéz Sándor, felesége, gyermekeik és Ignác testvére, unokái

9. hétfő           - Egy édesanyáért és szüleiért

                        - Fábián István, felesége Csillag Mária, menyük és elhunyt hozzátartozók

10. kedd         - Egy édesanyáért és a család halottaiért

11. szerda      - Pistyúr Károly, felesége Szlúka Margit, gyermekeik, Híves Mihály, 2 felesége

12. csütörtök  - Egy édesapáért és élő családtagokért

                        - Pálinkás János 1. évforduló, fia Zoltán és nagyszülők

13. péntek      - Balogh István, felesége Kaba Ilona, édesapja Kaba János és nagyszülők

                        - Boda István, felesége Molnár Margit, gyermekeik, vejei és nagyszülők

                        - Szabó István, felesége, gyermekeik, Fábián Ignác, felesége és szüleik

14. szombat   - Záhorszki János, felesége Szabó Apollónia, gyermekei és összes hozzátartozók, Szabó János, Murányi Rozália, édesapja és testvérei

                        - Holes Antal 6. évforduló és élő családjáért

                        - Pistyúr János, felesége, 2 gyermekük, nászasszonya és Halaj és Czinege család halottaiért

15. vasárnap  - Molnár István, felesége Laczó Erzsébet, fiuk István és hozzátartozók

                        - Híves János, felesége Pálinkás Erzsébet, fiuk és hozzátartozók

                        - Péter András, felesége Verebes Ágnes, 4 unokájuk és hozzátartozók

16. hétfő         - Élő és elhunyt családtagokért

                        - Kovács Lipót, felesége Kocsmáros Erzsébet, vejük és elhunyt hozzátartozók

17. kedd         -

18. szerda      - Szabó Ignác, szülei, testvérei, nagyszülők és a Laczó család halottaiért

19. csütörtök  - Urbán Ignác, felesége Kovács Erzsébet, testvére Anna, szüleik és a Molnár család elhunyt tagjai

                        - Valkó Ignác halálának 10. évfordulója és 2 gyermeke, Péter és Valkó család halottaiért

                        - Pistyúr Ignác, felesége Szlúka Erzsébet és hozzátartozók

20. péntek      - Záhorszki Ignác, felesége Nagy Erzsébet, szüleik, testvéreik

                        - Macska Károly, felesége Czinege Erzsébet és a család elhunyt tagjai

                        - Pásztor János, szülei, anyósa, nászasszonya, násza és a család elhunyt tagjaiért

21. szombat   - Hálából élő családért és hozzátartozókért

                        - Boros Ernőné Zsilkó Erzsébet

                        - Pataki András, Pataki és a Bimbó család halottaiért és Dobos Sándor és felesége

22. vasárnap  - Kristók Ignác, élő és elhunyt hozzátartozókért

                        - Tomis Józsefné, született Szabó Erzsébet, szülei, apósa, anyósa, valamint Holman István, felesége, fiuk Tibor és szüleik és hozzátartozóik

                        - Krizsan István, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók

23. hétfő         - Sági József, fia Attila, Sági és Czinege szülők és élő családtagok

24. kedd         -

25. szerda      -

26. csütörtök  - Fábián József, felesége Mrekvicska Rozália és elhunyt családtagokért

                        - Vitéz József, felesége Szabó Anna és szüleik

                        - Szabó Istvánné született Csillag Mária, édesanyja, anyósa, apósa, 2 násza és élő hozzátartozókért

27. péntek      - Édesanya, szülei, élő és elhunyt hozzátartozói

                        - Lukács károlyné született Korváth Katalin halálának 23. évfordulója, szülei és hozzátartozók

                        - Záhorszki János, szülei, testvérei és a Gréczi család halottaiért

28. szombat   - Híves András, szülei, anyósa, apósa és hozzátartozók

                        - Dósa János, Csillag Ilona (3. évf.) és szüleik

                        - Zöllei József, szülei, apósa, anyósa

29. vasárnap  - Kiss András, élő és elhunyt családtagok (alapítványi)

                        - Záhorszki András, felesége Kopisz Margit, gyermekeik, vejeik és menyeik

                        - Nagy Jánosné született Boda Margit, 1. évforduló, 2 férje és hozzátartozók

30. hétfő         -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre