Vadkerti harangok
2009. Június


A legdrágább kenyér
Szentmiseszándékok
A teremtő
Kármelhegyi boldogasszony
Evangélium mindennap
Létünk üzenete: a Szeretethimnusz
Fenyő a Hargitán
Családi nap 2009.
Becsület
Ellesett gondolatok
Ingyenes jogi tanácsadás
Cserkészek közt
Kolping Híreink
Híreink

Vissza az előző menüre

A legdrágább kenyér

( Úrnapi gondolatok)

Úrnapi körmenet A Gyűrűk Ura című film az elmúlt évek egyik legnagyobb mozisikere volt. Szerte a világon milliók láthatták, amint a jók összefognak, hogy megsemmisítsék a gonosz hatalmat megtestesítő gyűrűt. A történet kezdetén a főhős, Frodó a tünde úrnőtől, Galadrieltól Lembas kenyeret kap, amely életben tartja őt mindaddig, amíg a küldetését nem teljesíti. Egy-egy apró falat oly nagy erőt ad neki és kísérőjének, hogy folytatni tudják útjukat. E példa is azt mutatja, hogy az embernek rendkívüli erőt adó kenyér nem csak a régi idők, hanem a modern kor történeteiben is megjelenik. Miként a bibliai Illés próféta az Istentől kapott kenyér erejével 40 napon át tudott menni, ugyanúgy a kis Frodó a Lebas kenyér erejével tudja folytatni viszontagságos útját.

 A hónap közepén (Úrnapján) minden idők legkülönlegesebb kenyerét, az Otáriszentséget ünnepeltük. Egy olyan kenyeret, amely több mint testi táplálék. De ez nem mesebeli kenyér, hanem valódi. Az Oltáriszentség igazi, ehető kenyér, amelyben hitünk szerint Krisztus valóságosan jelen van. Ez a kenyér az Ő Szent Teste. Az Oltáriszentség nem egy regényíró képzeletvilágában megszületett kenyér, hanem olyan eledel, amelyet maga Jézus ad nekünk. Jogosan nevezzük az Oltáriszentséget, az Eucharisztiát az „élet kenyerének” és „élő kenyérnek”, hisz benne az élő Jézus van jelen. És ez az élő, feltámadt Krisztus önmagát adja nekünk, hogy bennünk legyen, bennünk éljen és élet legyen bennünk.

 Az élő kenyér fogyasztása hozza létre a Krisztussal való egységet és teremti meg a testvéri közösséget. Amint ugyanis a kenyér egy, bár sok Úrnapi körmenet Fotó: Kristók Jánosbúzaszemből lett, s e búzaszemek, bár nem látszanak, mégis benne vannak a kenyérben, úgyhogy különállásuk tökéletesen eltűnik tökéletes és kölcsönös összeolvadásukban. Ugyanígy vagyunk mi is egymással egyek, és valamennyien egyek vagyunk Krisztussal.

 Az Oltáriszentség Jézus legdrágább, legértékesebb ajándéka. Drága a kenyér, s ezt a szegényebbek jobban érzik, mint a tehetősebbek, akiknek a legdrágább kenyér is könnyen megfizethető. Drágul a kenyér, hallhatjuk rengeteg híradásban. Ha aszály vagy más ok végett kevés a gabona és rossz a termés, akkor drágul a kenyér is. Ha pedig jó a termés, akkor emelkedik a gáz ás üzemanyag ára és drágul a kenyér. Minden földi kenyérnél értékesebb számunkra Krisztus testének kenyere. Soha ne érjük be a hazugság komiszkenyerével! Ne együnk a bűn romlott kenyeréből! Inkább együk az igazi lelki táplálékot, az örök élet kenyerét, Krisztus testét!

 Ez a kenyér segít minket abban, hogy mi magunk is kenyérré váljunk és odaadjuk életünket mások szolgálatára. De ez csak akkor lehetséges, ha Krisztus Testével táplálkozunk. Bár a világ forgataga könnyen eltereli figyelmünket a lelki kenyérről, az örök élet kenyeréről. Sokszor észre sem vesszük, hogy itt van közvetlen közelünkben ez a legértékesebb eledel, hisz elmentünk a lakomára, de nem ettünk a terített asztalról. Pedig felkínálták a szentmisék keretében!

 Legyen mindennapi kenyerünk az Úr Teste a földi éltbe, és szerezze meg nekünk az örök életet!

(Sándor atyától 2008-ban)

Vissza az újság tetejére

A Teremtő

Búzakalász Fotó: Barák Barna Imre Sokan nem hisznek Istenben, a Teremtő létezésében, mert való világunk zajában semmilyen kézzelfogható bizonyítékot nem találnak a tevékenységéről. Pedig napjaink teli vannak apró kis csodákkal, melyek meglátására érzéketlenné váltunk. Közeleg az aratás ideje. A hitetlenek és mindannyiunk számára megosztom a tisztelt olvasókkal a napokban kapott, tanulságos történetet.

 Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol a kíváncsi újságírók az alábbi kérdést tették fel neki.

 Miért hiszi, hogy van Isten?

 A kérdésre válaszolva hangzott el az alábbi történet. Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, amit az anyag próbák követnek. A gyártásra csak ezután kerül sor. No de vegyük az egyszerűbb húsdarálót. Mindössze 9 alkatrészből áll és 17 mozdulattal szerelhető össze a szalagszerű folyamatban, amit a mozdulatok rögzüléséhez egy-egy munkás 2-3 nap gyakorol. Ha nekem ezek után valaki azt állítja, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.

 Rendben van, de mivel tudná Ön kézzel fogható módon bizonyítani a Teremtő létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot és diktálni kezdett a titkárnőjének: PÁLYÁZAT. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Az épület köralapú és 4 méter átmérőjű. A magassága az átmérő legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. A toronyépületnek kitámasztása nem lehetséges és bírnia kell az elemi erők okozta igénybevételt. A falvastagsága az alaptól a felső szintig sem lehet több, mint 25 centiméter. Ebbe a falban kell elhelyezni a víz, a gáz, az energia vezetékeit, a felvonókat és egyéb kiszolgáló berendezések csövezetét úgy, hogy a falazat kívül- belül sima. Egyébként a torony belsejében semmi sem helyezhető el, tehát teljesen szabad a tér. A megadott méretű torony tetején kell elhelyezni egy vegyi gyárat, amely emberi fogyasztásra alkalmas tápszereket állít elő. Siker esetén a honorárium összegét, bármilyen összegben az a mérnök szabhatja meg, aki a pályázat kiírásának maradéktalanul eleget tett. Elvette a papírt titkárnőjétől és aláírva átnyújtotta az újságíróknak.

Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.

Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.

Majd később megértik. Egyelőre közöljék lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk és folytatjuk a sajtótájékoztatót.

 A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök és a korábbinál is több újságíró jött el.

 Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető tervet fogadok el.

 Néhány percnyi vita után a szakma legkiválóbb építésze dühösen megjegyezte. Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!

 Miután több jelentkező nem akad, a gyárosunk vállalkozott arra, hogy a tisztelt publikumnak bemutassa a gyár eredeti példányát. Titkárnője átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta a végénél és óvatosan kihúzott abból egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Aztán így szólt a jelenlévőkhöz:

Igazuk van uraim, ez a feladat ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a mérőeszközök. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára és az átmérője pontosan 4 mm. A magasság pedig az átmérő pontosan 200-szorosa, tehát 800 mm. A fal vastagsága a teljes magasságban 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, nos és a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan?  Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból a nap sugarainak közreműködésével. Ez alatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az Ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!

/netről/

Vissza az újság tetejére

Kármelhegyi boldogasszony

Kármelhegy A hagyomány szerint az angliai származású STOCK Szent Simon húsz évig remetéskedett egy öreg fa odvában. Nem elképzelhetetlen e jelenség, hisz Márianosztrán járva látunk ilyen fát, amit a fotó is tanúsít. Remetesége idején egy alkalommal megjelent neki a Boldogságos Szent Szűz, és arra kérte, hogy lépjen be a kármelita rend szerzetesei közé. A remete engedelmeskedett a látomásban kapott buzdításnak, majd a Szentföldre zarándokolt, és hat évet töltött el a rend kármelhegyi kolostorában. Hazatérése után a rend elöljárójává választották. Imádságában arra kérte a Szűzanyát, hogy adjon számára valamilyen jelet arra vonatkozóan, hogy a kármelita rend különös oltalma alatt áll. Ekkor jelent meg neki a Szűzanya és vállruhát, vagyis skapullárét mutatott neki. Ennek a szerzetesi ruhának, felöltőnek a viselete nagyon gyorsan elterjedt, amit V. Sixtus és XIII: Benedek pápák is szorgalmaztak a Szűzanya tisztelettel együtt.

 A Boldogságos Szent Szűz a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lehetett a megtestesült Igének. Míg a szentek Jézus Krisztus teljességéből merítik az állapotukhoz szükséges kegyelmet, addig a Boldogságos Szűzanya ugyanebből a forrásból megkapott minden kegyelmet, amit teremtmény egyáltalán megkaphat. Ne véletlenül imádkozzuk azt, hogy kegyelemmel teljes. Szűz anyasága öröktől fogva ott volt Isten megváltó tervében, s amikor elérkezett az idők teljessége, megtörtént az, ami a természet rendjében sem azelőtt, sem azóta nem fordult elő: anya lett a szűz és fiút szült: Jézus a mi Megváltónk!

 Az Egyház egyetlen szentről sem beszél úgy, mint a Szűzanyáról. Mindezzel együtt Mária, a Boldogságos Szűz valóságos ember, akinek története, sorsa, életrajza, élete van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte és Őbenne van. Életét, sorsát a legteljesebb bizalommal Istenbe helyezte, mikor az alábbi szavakat kimondta: „ Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint.” Mária „igen”-je által a megtestesült Ige, az emberiség Megváltója halála és feltámadása utáni dicsőségében ma is velünk, köztünk él. Kegyelmének, szeretetének kiáradása által azokkal és azokban él, akik Máriával ma is feltétel nélkül igent mondanak a jézusi útra, melyen Mária is ott található. Mária ott volt a kánai menyegzős első csodánál. Ott van a kereszt alatt is, ahol az Egyháznak is anyja lett, de ott van a pünkösd varázsában is. Napbaöltözött asszonyként, menybevételével teljes a halál és bűn feletti győzelme. Előttünk a példa, hogy hová vezet a kimondott igen. Vajon van- e erőnk kimondani fortyogó világunk zsivajában e rövid szócskát?

 Mária istenbe vetet bizalmának útja a mi utunk is. Ezért jó és balsorsban, örömben és nehézségek idején merjük kérni a Szűzanya közbenjárását, hogy életünk minden pillanatában, különösen halálunk óráján mellettünk álljon, és ő vezessen s mutasson be minket Szent Fiának.

(RI. 2006 július)

Vissza az újság tetejére

Evangélium minden nap

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: ”Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért.” Vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus így felet nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké ék!” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában, olvashatjuk Jn 6,51-58 soraiban.

Vissza az újság tetejére

Létünk üzenete: a Szeretethimnusz

Ez a verssé emelkedett bibliai szöveg létünk lényegét mondja el. Pál apostol Szeretethimnuszát nagyon sokan magyarázták már, beavatottan és nagyon sokszor, mégsem elégszer. Amikor elolvassuk, majd újra elolvassuk és huszadszor is elolvassuk, érezzük, tudjuk, hogy itt létünk miértjét megérintő bibliai üzenetről ”van szó”. Csakhogy a titkot újra fel kellene nyitni. Nekem, nekünk, mai halandóknak.

 Vissza kell menni Ádámig és Éváig. Egészen addig, hogy mi emeli ki az embert az állatvilágból. Miért kapta a megtisztelő nevét, hogy ő a „homo sapiens”? A sapientia bölcsességet jelent. S most világosodik meg bennünk, hogy ehhez nem elég a kreatív intelligencia. Mert szív nélkül nem terem bölcsesség. Van az emberben valami más is, mint az, hogy ”értelmes élőlény”. Nemcsak az agyunk, de szívünk is más, mint az állatoké, mármint ebben az átvitt értelemben, amit Pál apostol kimond. A Szeretethimnusz ilyen mélyen nyúlik vissza a múltba, hogy megérinthessük általa embervoltunk lényegét. Erről van szó.

 S ha el kell mondani a Szeretethimnusz tartalmát, úgy vagyunk, mint az egyszeri diák, aki azt a feladatot kapta a tanárától, hogy mondja el Petőfi „Talpra, magyar!” kezdetű versének tartalmát. És ő – érthető módon- csak annyit tudott kiötleni, hogy talpra magyar! Igaza van. Pál apostol Szeretethimnusza esetében némileg más a helyzet. Ám itt is elfér a lényeg egy mondatban: „Ha szeretetem nincs, semmi vagyok”.

De hogy mit jelent ez, hogy miért fedi fel egzisztenciánk lényegét, azt el kellene mondani a mai embernek is, aki tv-t néz és azon a cunami hullámaival ránk törő szexet és gyilkolást. Meg a globalizáció értékrendjét: „Légy milliomos! Élvezz!” Azt nem mondják ki, hogy légy gyilkos! Csak bemutatják, hogy ez van és ilyen az élet. Összeszorul a szívünk, amikor a gyönyörű, jó családból való, intelligens lány gyilkol. Huszonévesen hallja a bírói ítéletet: „életfogytiglani börtön”. Film ez is. De film az is, amikor a csupa gyilkolás egyik elitéltje kegyelmet kap, hogy nálánál is veszélyesebb bűnözőt elfoghassák. S amikor megkérdezik tőle, mi a kívánsága, azt válaszolja: látni szeretné azt, akit szeret. Az már asszony. Férje, gyermekei vannak. Csak annyi idejük van, hogy egymásra nézzenek és megöleljék egymást. Aztán végleg elbúcsúznak. És csak ez maradt meg bennük a vérből, gyilkolásból. Magdalénai Mária juthat most az eszünkben Jézus lábainál. Ennek a filmnek is megbocsátjuk számtalan bűnét e kis jelenetért, amely végre a lényegre tör.

 Persze kell a Biblia tudományos magyarázata, hogy mit jelent az angyalok nyelvén szólni, s hogy az emberi nyelv akadozik a szeretet informatikájában. Talán csak azt tudja kimondani: „Te…te…te”. Az „angyalok nyelve” talán a lélek nyelve, amelyben kevesebb a szó, és mindig több az üzenet. Istenhez és emberhez. Erről van szó.

 S még valami. J. D. Watson Nobel-díjas DNS című könyvét sok nyelvre lefordították. Magyarra is. Istenről, vallásról szkeptikusan ír. Gyakorlati ateista. Olyan tudós ő, aki nagyítóval nézi a Mona Lisát, s nem lát belőle semmit, csak a festékszemeket. Ilyeneket mond: „Ma is vannak, akik az embert Isten teremtményének hiszik”. Aztán meg kijön belőle a homo sapiens. Egy tudós, aki bölcs is tud lenni, akit a gének kábulatából kiragad Pál apostol himnusza, amikor olvassa és átérzi az üzenetet: Ha szeretetem nincs, semmi vagyok. Ez a világhírű tudós élete megvilágosodott pillanatában megértette - mint mondja- „emberi voltunk lényegét”.

(béel,2007)

Vissza az újság tetejére

Fenyő a Hargitán

Földrengés, vagy villámcsapás alatt
A Hargitán egy szikla meghasadt.
Tenyérnyi rés volt. Az esők, szelek
Mind vittek abba néhány porszemet.

Évek múlva oda hullatott
Madár, vagy szél egy kis fenyőmagot.
A mag megszerette ott a földet,
S más tavasszal már mint kis fenyő zöldelt. 

Gyökereit sziklába kellett vájja,
S mégis egyre szebb lett a koronája.
Száz szél, vihar támadta, hogy kidöntse,
De annál erősebb lett a törzse. 

Őseink az ily fenyőtől tanulták meg talán,
Hogyan lehet megélni a Hargita oldalán.
És mi, mai székelyek is ha élni akarunk,
A kőből is kenyeret kell kiszorítson karunk.

(dr. Dobos Ferenc)

Vissza az újság tetejére

Családi nap 2009.

(Tájékoztató a távollévőknek)

Csak adni mindennap, ahogyan a forrás adja vizét az öreg kútnak, kezdte előadását dr. Székely János püspök atya az érsekvadkerti Erdei háznál rendezett északi körzeti családi napon, ahol amíg a felnőttek lelkiekben gazdagodtak, a gyermekek kézműves foglalkozás keretében készítettek örömszerző ajándékokat jelenlévő szüleiknek.

Kolping Juniális az erdei háznál: Mise Fontos a bevezető mondat minden ember életében, hisz oly sok embertársunk nem ismerve az adás örömét, csak kapni, fogyasztani szeret. Olyan világban élünk, amikor azt tapasztaljuk hétköznapjaink során, hogy az érdektelenség ül a trónra. (Ez látszott a másnapi szavazás részvételi számaiban is) Itt az ideje, hogy átgondoljuk azt, miért is élünk e Földön. A pénz logikájára épülő világ sok mindent felperzselt az emberi élet alapjai közül. Most a család, a falu és a vallás van soron, mert ezek mentsvárként állnak útjában. A falunak még vannak gyökerei, az ott élőkre még nem terjedt át a hajbókolás, így akadálya a nemzet tönkre tételének. A család is hasonló szerepet tölt be a senkihez nem kötődő szinglivel szemben.

 A család, a vallás és a falu tehát kicsi szigetekként át tudja menteni az „emberi” létet. Az Isten azt akarja, hogy minden élet szeretetből fakadjon. Nem a páros önzés, hanem a minden szinten termékeny együttlét helye a család. Itt, a társadalom alapsejtjében, az emberi lét kibontakozásának bölcsőjében kinyílik a gyermek. E bölcső létrejötte az első, egymásnak kimondott IGEN- nel veszi kezdetét. Folytatásként ezt az igent kell nap, mint nap kicsi igenekre váltani, s a boldogság útja tárul fel előttünk. A kicsi igenek ledobatnak minden álarcot és a világ felé a megbonthatatlan egységről tesznek tanúbizonyságot. A kicsi igenek hatására bármikor meg tudják fogni egymás kezét, önzetlenül ajtót tudnak nyitni a férjnek és a feleségnek, önmagukat legyőzve a félre sikerült dolgokon is mosoly fakad arcukon. Önmagukat legyőzve tudják tetteiket úgy irányítani, hogy abból világosan kitűnik, itt és most a másik fél áll a középpontban. A jó kapcsolatban soha sem az a fontos, kinek van igaza, hanem a probléma azonnali megoldása lebeg szemek előtt. Nem az azonossá válást, az uniformizálást kell követni a házassági kötelékben. Nem lehet szó átnevelésről, hanem a másik fél szeretet alapú tökéletesítése a mindenkori cél. El kell érni azt, hogy a szeretlek okaként a mert szeretlek váljék uralkodóvá minden napjainkban, hangzott el zárszóként az oly rövidnek tűnő bő egy órás előadás során, ahol két országgyűlési képviselőt (Balla Mihály, Kontúr Pál) és a polgármester asszonyunkat (dr Kovácsné Nagy Mária) népes hallgatóság soraiban tudhattunk.

Kolping Juniális az erdei háznál A délutáni programot a romhányi énekkar műsora vezette fel. Egy törékeny hölgy vezette férfikar Trianonnak emléket állító, az azt feledni nem hagyó prózai részekkel fűszerezett, dalos előadásával. Az ősi magyar énekek csokrával körbejártuk az elszakított területeket. Lélekben voltunk Kraszna Horka büszke várában, Munkácson, erdélyi tájakon, Délvidéken és Kismartonban egyaránt.

 A kórust Sillye Jenő és barátainak szentmisére ráhangoló hangversenye (sok esetben közös éneklés) követte. A Szentírás egy-egy szakasza, az ahhoz kapcsolódó ének a Pünkösd ajándéka volt. Felhívta figyelmünket a fénylő láng nap, mint nap történő eljövetelére épp úgy mint a porból létből a porrá válás folyamatára. Ám nem kell aggódnunk. A helyzetünk nem reménytelen sors, hisz mindannyiunkat megváltott Jézus, a Magvető. Azt, hogy virágos rétté, tékozló fiúvá, netán terméketlen sivataggá válunk, az csak rajtunk múlik.

 A délután ötkor kezdődő, zenével Jenőék által kísért szentmisére, az eső elálltával , sokan kijöttek Érsekvadkertről is. Így a reggeltől jelen lévő Csepelről, Istenhegyről, Herminamezőről, Pestszenterzsébetről, Városmajorból, Dányból, Romhányból, Szentendréről és a Tóalmásról estig kitartó testvérekkel együtt meghaladta a 300- at az együtt ünneplő testvérek száma. A szentmise keretében mintegy folytatódott a délelőtt tanítása. A család kialakulása a házassági igen kimondásával veszi kezdetét. Az édesanyák pedig Isten társteremtőivé lesznek megszült gyermekeik által. Nagyobb dolog ez, mint bármily nagy gyár megalkotása, még akkor is, ha való világunk agyon hallgatja is ezt a tényt. Óvakodnunk attól, hogy elrabolják gyermekeink gyermekkorát, hogy koravénként tengessék másoktól függő életüket.

 Nevelni, gondozni kell őket. Ám ehhez a szó kevés. Szülői tettekre van szükség. Ha a szülő nem szégyelli hitét megvallani, tiszteli az időseket, a gyermek sem fogja másképp csinálni. Ha látja, hogy szülei boldogok, a problémákat sárdobálás nélkül oldják meg, az otthon szerető érzése erősödik a gyermeki lelkekben. E szülő lényével történő nevelési mód, hitéhez hű, a nehéz helyzetben is kitartó embereket ad a világnak, akik közreműködésével legyőzhető korunk morális válsága, a válság okozta gazdasági nehézségek sorozata.

(Érsekvadkert, 2009-06-06. Egy a jelenlévők közül)

Vissza az újság tetejére

Becsület

 Mostanság sokat beszélnek és írnak arról, hogy világszerte, de hazánkban különösen az a legnagyobb baj, hogy megrendült a bizalom az emberek, a nép és a kormány, a termelők és a kereskedők, a bankok és ügyfeleik között. A bizalom pedig mind az üzleti életben, mint pedig a családban, a munkahelyeken olyan nélkülözhetetlen dolog, amelyet semmiféle törvény, írott szerződés nem pótolhat. Régen egy kézfogással pecsételték meg az üzleti megállapodást, az egyezséget, aki megszegte az ígéretét, az elvesztette becsületét, kiközösítették a társadalomból. Igaz, ez még abban az időben volt általános, amikor a közösség tagjai ismerték egymást személyesen, s nem gépek segítségével érintkeztek. A globalizált tömegtársadalomban a „becsület” szó lassan elvesztette eredeti értelmét, mint oly sok erkölcsi kategória, az íratlan törvények helyét átvették a jog rideg betűi, vagyis a törvény és az erkölcs egyre inkább különvált, az emberi törvények pedig egyre kevésbé tükrözik az isteni törvények parancsait és főleg a szellemét. Vajon mit tudna kezdeni bármely törvényalkotó a kereszténység szeretetparancsával? A jog nem ismeri a szeretet fogalmát, a jog számára nincs becsület, csak büntetlen előélet. Akikről azt mondják: becsületes ember, az lassanként annyit jelent csupán, hogy élhetetlen, nem elég ügyes, nem „versenyképes”. A tisztesség (tisztaság) jó lelkiismeretet és megalapozott önérzetet biztosít ugyan, de bármilyen idealista nevelést is kap a gyermek, hamarosan rádöbben, hogy a felnőttek világában nincs  „forgalmi értéke”, inkább kigúnyolják, lesajnálják azok, akik áruba bocsátották lelküket, meggyőződésüket, becsületüket. A becsület fogalma korunkban jórészt legfeljebb ”betyárbecsület”, gonosztevők bűnszövetsége, maffiatisztesség – holló a hollónak nem vájja ki a szemét.

 A politikai osztály és az „értelmiség” nagy része alaposan leszerepelt az elmúlt fél évszázadban, a diktatúrákban éppúgy, mint a demokrácia két évtizede alatt. A mindent átható korrupció nemcsak a közéletben, hanem a magánéletben is bizalmatlanságot szül, az egykori állami keretek és szabályok kitágulásával az ellenőrzés is lehetetlenné vált, mintha a világgazdaság és világpolitika különböző offshore cégekben működnék igazán.

 A becsületes ember Isten legnemesebb teremtménye, olvashatjuk az angol költő, Pope, 300 éve írott művében. Csakhogy a modern ember számára az „Isten”, a „nemes” és a „teremtmény” szavak idegenül hangzanak, mert világnézeti látóhatára térben és időben rendkívüli korlátozott, ahogyan emlékezete és jövőbeli reménykedése is. Ezek az emberek a mai világban a többséget alkotják, és nekünk, keresztényeknek ebben a tömegben kell léteznünk, mozognunk, haladnunk Isten felé tisztességgel, becsülettel, jó lelkiismerettel. Nem könnyű feladat, de gondoljunk mindig arra, hogy az őskeresztényeknek százszor, ezerszer nehezebb volt, mi pedig már milliárdnyian vagyunk itt a Földön. A becsület a mi útlevelünk a túlvilágra. És azt sem szabad elfelejtenünk soha, hogy itt lenn, a földi létezésben mi őrizzük Isten becsületét is, a mi példáinkból ítélik meg Öt, azok, akik még soha nem találkoztak vele, márpedig a térítés legfontosabb eszköze a példa. A becsület.

(SzSzP)

Vissza az újság tetejére

Ellesett gondolatok

Diákokkal sokszor kirándultam. Nyári túrákon az volt a szokás, hogy mindennapnak volt egy jelmondata.

Egyszer – nyilván rossz idő volt-, egy Radnóti vers címét adtam jelszónak: „Fogaid ne mossa panaszszó”.

Aztán ez annyira bevált, hogy újra és újra más kirándulásokon is előkerült, sőt a saját életemben is egyre többször, amikor nem másoknak mondogatom, hanem önmagamnak.

Azt gondolom, ez most olyan jelmondat, ami nem árt, ha előhalászunk a feledésből.

Egy kicsit játékos is, magával a fogmosás gondolatával, mivel a panaszkodásnak ma nagy divatja van, és sokszor vagyunk kísértve arra, hogy ilyen rosszkedv kampánytól megtévesztve, elteljünk azokkal a dolgokkal, amiket nem ok nélkül rosszallunk, de amibe mégsem volna szabad belefulladnunk.

Nekem használt ez a mondat, ha reggelenként újra elmondtam, vagy társaságba menet csak úgy magamban: fogaidat ne mossa panaszszó.

Veszélyes, ha valaki átengedi magát a panaszkodásnak, mert másokat is elkedvetlenít, másrészt pedig önmaga is valahogy úgy belebonyolódik a panasznak áradatába, hogy aztán nem találja meg a jót.

Azt gondolom, nem volna helyes, ha a rosszat jónak mondanánk, sőt néha bizony szükséges, hogy panaszainkat megfelelő helyen, megfelelő erővel megfogalmazzuk.

De hogy a fogmosás helyett öblögessük vele szánkat, az nem szerencsés, ehelyett inkább meg kell, hogy keressük a jót, és az a fontos, hogy azzal tudjunk mindig szövetséget kötni.

(Jelenits atyától)

Vissza az újság tetejére

Ingyenes jogi tanácsadás

A képújságunk mellett ezúton is tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy havonta egy alkalommal, délután öt órától ingyenes jogi tanácsadás van a Polgármesteri Hivatalban.

Közreműködő ügyvéd: dr. Molnár Arnold

Bejelentkezni a 06-20-823-1091 telefonszámon lehet

A következő időpont: 2009.július 13. hétfő 17-18 óra között

Vissza az újság tetejére

Cserkészek közt

Az 1028. számú Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat oldala

Május 9. – Kirándulás

Itt a jó idő, s cserkészek lévén, nem tudunk egy helyben maradni, így hát kitaláltuk, hogy kirándulni fogunk. Miután eldöntöttük merre menjünk, felnyaláboltuk kis csapatunkat, és elindultunk ki a faluból, s csak az számított, hogy a természetben legyünk. Bár mi se tudtuk, pontosan hova is készülünk, az a tudat, hogy ha egyszer odaérünk mennyei ebédet fogyaszthatunk el(ugyanis nyársalni készültünk), mindenkit lelkesített. Az út folyamán, az alatt a néhány kilométer alatt, sokat nevettünk, beszélgettünk, és odafelé csak egyszer kellett megállnunk pihenni, ezzel is bizonyítva szívós újoncaink kitartását. Dél körül érkeztünk meg kiszemelt célpontunkhoz, és akkor - az ebédet előkészítvén- megtanultuk, hogyan kell helyesen tüzet rakni. Mikor megfelelő volt a tűz a nyársaláshoz, mindenki elővette otthonról hozott finomságait, megsütöttük, és jóízűen elfogyasztottuk. Ezután, mivel sok újonnan étkezett tag van csapatunkban, a tűzrakás után egy néhány csomót is megtanultunk. Ezután érkezett el az a pillanat, ami egy cserkész-kirándulásból sem hiányozhat, és véleményem szerint, az egyik legszórakoztatóbb elfoglaltság, a számháború. Két csapatot alkotva mindenki kapott egy számot, S egyszer védőként, egyszer támadóként ejtettük ki egymást a játékból. Ezután indultunk haza. A visszaút kicsivel tovább tartott, erőkészleteink megcsappanása miatt, de kárpótolt mindenért a fagylalt, melyet hazaérkezésünk örömére fogyasztottunk el, megkoronázva ezzel ezt a remek napot.

Cserkészpróba Balassagyarmaton

 Hartai Gábor szalézi atya újraalakította a balassagyarmati cserkészcsapatot. Meghívott minket, hogy segítsünk neki az újoncokat próbáztatni. A próba napja június 17-e szerda volt.12 jelöltnek kellett számot adnia a tudásáról, 13 állomáson. A résztvevők 10 év körüligyerekek voltak (fiúk, lányok vegyesen). A következő dolgokat kellett tudni a próbázóknak: Tízparancsolat, Cserkésztörvények, rovásírás, konyhai ismeretek, népdaléneklés, csatakiáltások, térképészet -tájékozódás, találós kérdések, növények-, állatok ismerete, tisztálkodás, elsősegélynyújtás, tűzrakás elmélete, gyakorlata. Az elméleti tudás számonkérése mellett ügyességi és erőnléti gyakorlatok is voltak: kötélmászás, húzódzkodás, kúszás. A keretmese Szent Györgyhöz kapcsolódott . A próbázók, a kis lovagok talpig fegyverben jártak állomásról állomásra. Nagyon alapos számonkérés volt, ugyanis hat óra után kezdtük és 10 óra után fejeztük be. Ekkor még atya a cserkészethez kapcsolódó évszámokat kérdezte ki a gyerekektől. Mi sajnos nem várhattuk meg a végét mert 11:30-kor jött az utolsó autóbuszunk Balassagyarmatról. A gyerekek nagyon felkészültek voltak, remélem mindegyikük sikerrel vette az akadályt, sikeresen lepróbázott, amikor legközelebb találkozunk, akkor 12 cserkésszel gazdagabb lesz a csapatuk !

Vissza az újság tetejére

Kolping hírek


Kolping ház Mint azt az utcán elhaladva láthatják, színező vakolat felviteléve, Híves Mihály kivitelezésében, befejeződött a Kolping ház ősszel elkezdett felújítása. Ami a járó kelők számára nem látható, az udvari részeken a Confector (Holman Attila és László) anyagi és munka hozzájárulásával jól szigetelő műanyag ablakok váltották ki a régi, csak részleges záró nyílászárókat.

 Jön a nyár és vele a nyári szünet. Ez nem jelentheti azt, hogy a ház felé sem nézünk. A fű akkor is nő az udvarban és a tavaly telepített gyümölcsösben egyaránt. Jó lehetőség a fiataloknak, hogy egy kis kertgondozással is rögződjenek falusi gyökereik.

 Az augusztusi tóalmási és balatoni üdülési lehetőségekről  a vasárnapi összejöveteleinken juthatnak az érdeklődők információkhoz.

 Működési költségeink alapjául a TAGDIJ szolgál. Akinek elmaradása van, ne várjon felszólítást, érezze kötelességének a vállalt hozzájárulás A megújult Kolping házrendezését.

FELHÍVÁS

A Kolping Támogató Szolgálat továbbra is várja azok jelentkezését, akik segítségre szorulnak maguk, vagy a ház körüli munkájuk ellátásában. Gépkocsival el tudjuk szállítani kórházba, rendelésre, bevásárolni, rokonlátogatásra, temetői látogatásra és az élet adta egyéb helyekre. Továbbra is foglalkozunk a térség hátrányos helyzetű gyermekeivel, hogy közösséget alkotva tartalmas életet élhessenek.

Telefonszámaink. 340-228,     06-20-578-0867
Várjuk hívását!  A Támogató Szolgálat vezetője és dolgozói

Vissza az újság tetejére

Egyházközösségi hírek

Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, este 7-kor lesz szentmise.
Ez a KALÁSZOSOK közös szentmiséje. Más csoportokat, egyesületek tagjait is szeretettel várjuk. Legyen ez közösségeink szép ünnepe.

Július 5-én vasárnapi templomi gyűjtésünket a Szentatya rendelkezésére küldjük. Ezt nevezik Péter-fillérnek, amivel az egész egyház kimutatja a Pápához való hűségét, és segíti őt, hogy segíthessen.

Július 25-én, szombaton este fél 7-kor Szent Anna napját megelőző napon, - ha az idő engedi - a szombat esti szentmise a temetőben lévő Szent Anna kápolnánál lesz. Szentmise után külön áldásban részesülnek azok a nagyszülők (nagyanyák, nagyapák- akik unokájukkal együtt vesznek részt ezen a szentmisén. (csak azok!)
Előző napokban a terület szentmiséhez méltó előkészítéséhez, ( fűnyírás, díszítés, stb.) segítőket várunk. (Bővebben a templomi hirdetésben)

Július 27-én minden szentmise után autó megáldás, közös ima a szentmise végén a közlekedésben résztvevőkért.

Balassagyarmati Szent Anna Palóc búcsú júl.26-én lesz, Folytassuk a megkezdett hagyományt, ami a hűség jele.

Július 31-e, Szent Ignác ünnepe, egyházközségünk Fogadalmi Napja.
Este 7 órakor lesz ünnepi szentmise.

Július vasárnapjain a szentmisék rendje a szokásos: r. fél 8, - de. fél 10 (előtte szombaton este 7)
- A hétköznapi szentmisékre figyeljenek, mert 2 hétre pihenőre megyek, azokon a heteken kedden – szerdán - csütörtökön nem lesz szentmise.)

Vadkertről és a Szentekről szóló egyházi könyv kapható!

Keresztelt(ek):

13. Boka Dániel (Boka Géza – Fövényesi Anita)
14. Boda Bálint (Boda Gábor – Kocsis Beatrix)
15. Kőkúti Martin (Kőkúti Tibor – Tóth Judit)

Házasságot kötöttek:  
-

Halottaink:
27. Kristók István (1932)
28. Kristóf Lajosné Urbán Mária (1936)
29. Tenkel Katalin Ilona (1944)
30. Temes Jánosné Füzi Ilona (1932)

31. Szarvas Józsefné Kocsis Margit (1935)

Vissza az újság tetejére

Szentmiseszándékok

Július

1. szerda        -

2. csütörtök    -

3. péntek        - Boda István és hozzátartozók

                        - Dósa Pál, felesége Kopisz Borbála, Pálinkás Ignác, felesége Paulicsek Mária és a család halottaiért

                        - Molnár József, felesége Jámbor Ilona (3. évforduló) szüleik, testvéreik

4. szombat     - Kosztihán István, édesapja, Kosztrihán és Erdős család halottaiért

                        - Gréczi János, felesége Híves Mária, élő és elhunyt családtagokért

                        - Bozsonyík István (1956) és nagyszülők, Bozsonyík, Koza és Szrenka család család halottaiért

5. vasárnap    - Szabó István 1. évforduló

                        - Sulcz Pál, szülők, testvére, Szabó János, szülei, élő és elhunyt családtagok

                        - Elhunyt szülőkért

6. hétfő           - Záhorszki Gergely 2 felesége, Varga Erzsébet és Csillag Erzsébet és szülőkért

                        - Virág Tibor 1. évforduló

10. péntek      - Hálából

                        - Szabó István 1. évforduló és hozzátartozók

                        - Szabó Ignác

11. szombat   - Urbán István, felesége Csernák Mária, Koza József, felesége Nagy Erzsébet, vejük és szüleik

                        - Kovács Ignác, Kovács és Nagy család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Boda István, felesége Pistyúr Mária, gyermekeik, vejük és 2 menyük, unokájuk István

12. vasárnap  - Pistyúr Gábor (3. évforduló), szülei, testvére és élő és elhunyt családtagok

                        - Kovács István (10. évforduló), felesége Szabó Rozália és hozzátartozók

                        - Czinege Jánosné Híves Borbála, szülei, nagyszülők, hozzátartozók, Molnár és Urbán család elhunyt tagjeiért

13. hétfő         -

17. péntek      - Varga Jánosné, született Paulicsek Erzsébet 1. évforduló és férje Varga János

                        - Kosztrihán József, fia István és hozzátartozók

                        - Kordics Károly, felesége Kristók Erzsébet, Kordics Erzsike, a Kordics és Kristók család halottaiért

18. szombat   - Urbán Andrásné született Pistyúr Anna, férjei, Urbán és Gyurcsek család halottaiért

                        - id. Kovács István (1. évforduló) és fia

                        - Varga Ignác, Varga, Pistyúr és Erdős család halottaiért

19. vasárnap  - Boda Sándor, felesége, szüleik, testvéreik, Holmann György, felesége és a család élő és elhunyt tagjaiért

                        - Záhorszki János, felesége Berta Mária, kislányuk, szüleik, nagyszüleik, Dosa István és Dósa Margit

                        - Buzás István, szülei, apósa, anyósa és unokája Ildikó

20. hétfő         - Hálából

21. kedd         -

22. szerda      -

23. csütörtök  - Jakubecz István és hozzátartozók

                        - Fábián Ignácnézületett Halaj Anna, szülei, apósa, anyósa és a család halottaiért

24. péntek      - Kovács Dávid – Szikora Lívia jegyesekért

25. szombat   -

26. vasárnap  - Pinke Kálmán, felesége Szabóki Rozália, élő és elhunyt családtagokért

                        - Tomcsik Pál tanár és a Drágffy család elhunyt tagjaiért

                        - Kristók Ignác, szülei, apósa, anyósa és hozzátartozók

                        - Pinke Istvánné Kovács Anna, Pinke és Kovács család elhunyt tagjaiért

27. hétfő         -

28. kedd         -

29. szerda      -

30. csütörtök  -

31. péntek      -

Vissza az újság tetejére
Vissza az előző menüre